Page 1

4. NIC 2 0 1 2

ULUSLARARASI NİJERYA YAPI & ALTYAPI FUARI 17 - 18 NİSAN 2012 LAGOS - NİJERYA

Eşsiz Fırsatlar


2010 Yılında 3. NIC Fuarını resmi olarak destekleyen ve bizzat açılışını yapan Lagos Eyaleti Hükümeti Başkanı Prenses Adenidan, 2012’de de resmi açılışı yaparak Nijerya Uluslarası Yapı & Altyapı Fuarı’na verilen resmi desteği gözler önüne serecek.

FIRSATLAR ÜLKESİ Nijerya 143,4 milyon nüfusu, 923 773 km2 yüzölçümü ve sahip olduğu petrol kaynaklan ile Afrika kıtasında önemli bir ülke konumundadır. Diğer birçok Afrika ülkesinin aksine Nijerya, önemli dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerekihracatı, gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli birkaç ülkesinden birisidir. 10 yılda ülkenin önemlibir ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Bu durum genel olarak petrol ihracatı ve artan petrol fiyatları ile ilgilidir. Nijerya ekonomisinde petrol sektörü ile geleneksel tanm ve sınırlı düzeyde imalat sanayi şeklinde ikili bir yapı mevcuttur. Sömürgezamanında ticari tarım ürünleri üretilmeye başlanmış; liman, demiryolu ve yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Petrol sektörünün hızlı gelişimi büyümenin lokomotifi olmuştur. Resmi tahminlere göre, petrol sektörü federal devlet gelirlerinin %70- 80 ini, ihracat gelirlerinin %90 ‘mı ve GSYIH’nın % 25 ini oluşturmaktadır. Büyümedeki artışın kaynağı petrol dışı sektör (tarım, ulaşım, haberleşme ve havacılık) olmuştur. Ancak, petrol sektörünün önümüzdeki dönemde önemini devam ettireceği beklenmektedir.

Nİjerya’nın hedefİ; önümüzdekİ 10 yıl İçerİsİnde dünyanın en büyük 20 ekonomİsİnden bİrİ olmak! Kriz döneminde dünya ekonomisi %3 büyürken, Nijerya %6 büyüme göstermiştir. 2010 yılında %7 oranında büyüme kaydeden ülke, Çin ve I lindistan’dan sonra en çok büyüyen 3. ekonomi olmuştur. Yatırımcılar için geniş yatırım yelpazesi sunan Nijerya. Türk firmalarının uzun vadeli partner olarak düşünmesi gerektiği önemli bir ekonomik bölgedir.

Türkiye ve Nijerya ticari ilişkilerİ

Türkiye ve Nijerya ticari ilişkiler incelendiğinde ihracatımız 2010 yılında 250 milyon dolar, ithalatımız ise 2010 yılında 603 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Nijerya’ya 2010 yılı ihracatımızda demir ve çelik ürünleri ihracatı%51,7’lik payı ile ilk sırayı almakta, bu ürünü %10,1’lik payı ile elektrik transformatörleri, %6,1’lik payı ile de çimento takip etmektedir. İhracatımızda az da olsa öneme sahip diğer ürünler iplik üretme makineleri, maden işleme makineleri, bakır teller ve mayalar şeklinde sıralanmaktadır. 853 milyon dolar civarında olan ticaret hacmimizin 2 milyar dolar olması hedeflenmektedir. Nijerya ile yapılan diplomik gelişmelerle birlikte iki ülke arasında ticaret hacmi önemli ölçüde gelişme gösterdi.Türkiye ile Nijerya arasında 2003 de yaklaşık 300 milyon dolar olan ticaret hacmi 2010 yılında 853 milyon dolar oldu. 2010 yılında 250 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatımlzda en önemli ürünler ise; başta çimento olmak üzere demir çelik çubuklar. Çelik profiller, demir çelikten inşaat ve aksamları, klima


20 ülkeden 123 katılımcının boy gösterdiği 3. Nijerya Uluslarası Yapı & Altyapı Fuarı’nı toplamda 3500’den fazla profesyonel ziyaret etti. cihazları, demir çelik filmasinler ve kauçuktan dış lastiklerdir. Afrika stratejisi kapsamında öncelikli ekonomi bölgesi olan Nijerya’da, yapılacak ortak yatırımlar ve işbirliği faaliyetlerini sürdürmek adına diplomatik ilişkiler hızla sürdürülmektedir. İki ülke arasında ticari ilişkiler her geçen gün daha iyi noktalara gelmekte ve yatırım yapmak isteyen Türk firmalar için önemli fırsatlar sunulmaktadır.

altyapı yatırımları Yar’Adua yönetiminin en önemli öncelikleri arasında fiziksel altyapının (su, yol vb) geliştirilmesi yer almaktadır. En önemli inşaat projeleri ülkenin ticari ve mali merkezi konumundaki Lagos’un demografik ve altyapı sorunlarının giderilmesi ve ulusal birliği sembolize etmek amacıyla Abuja’da başkent inşasının devam etmesidir.

Dünyanın en büyük 8. petrol üreticisi ve ihracatçısı olan ülke, 143 milyonluk nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesidir. Sahip olduğu petrol kaynakları ile Afrika kıtasında önemli bir ülke konumunda olan Nijerya’da, son 10 yılda gerçekleşen petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak kamu harcamalarında ciddi artış görülmüş ve bu kaynak altyapı eksikliklerine yöneltilmiştir. Bitirilmemiş yolların tamamlanması ve yeni yol yapımı için önemli ölçüde kaynak ayrılmıştır.

NEDEN NIC 2012? NIC 2012 Fuarı, Nijerya’nın ticaret başkenti Lagos’ta yapılacak ve yüksek katılım ve ziyretin yanısıra medyanın da ilgi odağı haline gelecek. NIC Fuarı ülkenin en büük yapı, enerji ve altyapı fuarıdır. NIC’de yerinizi almakla ülkenin önde gelen müteaahhitlerine, kamu yatırımlarından sorumlu hükümet yetkililerine, tedarikçilere ulaşmak ve ürünlerinizi ve hizmetlerinizi karar mercii konumundaki bu insanlara tanıtmak fırsatı yakalayacaksınız. NIC 2012, ülkenin en prstijli ve modern fuar merkezi EKO EXhibitions Centre’da düzenlenecek. EKO Exhibitions Centre, Lagos’un ticaret merkezinin kalbinde yer alır.


“Hükümetimizin kesinlikle inandığı husus şudur ki özel sektörü yapıcı bir şekilde etkin ortağımız haline getirmek ulusal dönüşümüzde başarı elde etmemiz için en önemli adımlardan biridir.” Başkan Goodluck Jonathan, Ağustos 2010

NIC 2012’YE KİMLER KATILMALI? Nijerya’nın yapı & altyapı sektöründen pay almak isteyenlerin özellikle kaçırmaması gereken bir fuar nıc 2012. inşaat, trasportasyon, lojistik, enerji, su, boru hatları sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların özel itina göstermeleri gereken bir fuar. Temel Katılımcı prfili ise: »» yapı & inşaat »» altyapı »» inşaat makinaları »» boru hatları »» enerji »» proje yönetimi »» telekomünİkasyon »» katı ve sıvı atık yönetimi »» petrol ve doğalgaz keşif ve dağıtımı »» transportasyon ve lojistik (Karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları, tünel & köprüler) »» tasarım ve proje

NIC 2012 İLE NİJERJA PAZARINA ADIM ATMANIN POTANSİYELİ NEDİR? » » Global Construction Perspectives & Oxford Economics’TE yapılan en son araştırmaya göre nijerya önümüzdeki 10 yıl içinde yapı sektörü en hızlı büyüyecek olan pazar. » » yine aynı araştırmaya göre 2012 yılında nijerya’da yapı pazarı %15 - %17 arasında bir büyümeyle toplam $ 60 milyar seviyesine ulaşacak. » » dünyada yapı & altyapı pazarında çin büyüklük olarak amerika’yı 2020’de geçerken bu dönem içinde büyüme hızında ilk sırayı nijerya alacak. » » bu heyecan verici pazarda 3.500’den fazla profesyonele hizmet ve ürünlerinizi tanıtma fırsatı yakalayacaksınız » » $ 60 milyar’ı geçmesi beklenen bu pazarın en büyük tanıtım vitrininde yerinizi almış olacaksınız. » » yeni iş fırsatlarıyla tanışacaksınız

MAIN ORGANIZER

THE CWC GROUP

Tel: 0212 272 18 50 Fax: 0212 272 18 53 info@icffair.com www.icffair.com

SUPPORTERS

Nijerya Yapı ve Altyapı Fuarı  

Nijerya Yapı ve Altyapı Fuarı NIC 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you