Buletin parohial Hai cu noi - August 2015

Page 1

1

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


2 Nr. 24 – august 2015

Publicaţie a Parohiei ortodoxe “Sf. Voievozi”, Savineşti, jud. Neamţ Adresa redacţiei: Str. Pr. Gh. Filip, nr. 3, Savineşti, cod 617410 Buletinul parohial apare cu binecuvântâreâ IPS Teofân, Arhiepiscopul Iâsilor si Mitropolitul Moldovei si Bucovinei

Colectivul de redacţie

Cuprins

Coordonator: Preot Petru Munteanu Secretar: Carmen-Izabela Vîntu Colectivul de redacţie: Mihai Parfeni Brîndusâ Dediu Alexandra Gîrbeâ Andreea Ursu Iuliâ Romedeâ Lucia Gherasim Andra Avasilcai Preot George Ovidiu Chiritâ Preot Cipriân Ungureânu Ed. Mâriâ Voicu Redacţia copiilor: Bogdan Romedea Gabriela Vasilache

Editorial………………………....3 Actualitate parohiala ………4 Cateheza……………………….53 Comorile comunei……….…61 Interviuri cu savineşteni de seama..………………………….62 Un strop de sanatate….…. 65 Rubrica Pofta buna! ……....66 Cuvinte încrucişate ………..67 Pagina copiilor ………..…….68 Pagina tinerilor …………….70 Cine stie râspunde...............71 Din comunitâte.....................72

Coperţi: Ciprian Babuşanu

Hai cu noi  august 2015

ISSN 2359-8069 ISSN-L 2359-8069

www.haicunoi.com


- Editorial -

3

Lecție deschisă Motto: ”Păsările când învață să zboare nu știu unde le va duce zborul”.

Jurnal Spiritual

Hărmălaie, țipete de copii, râsete, mulțime de întrebări, îmbrățișări, confidențe, șoapte discrete, muzică, sfaturi și jocuri; într-un cuvânt emoții diverse se împletesc într-un spațiu minunat pe care tabăra îl oferă. Picasso a spus odată că arta lui este privită din universul întrebărilor pe care copilăria caută să le descifreze. La tabăra organizată de Parohia "Sfinții Voievozi" din Săvinești, prezența copiilor mă introduce nostalgic în fascinanta lume a copilăriei, unde timpul era înlocuit de frumos și mister. Un spațiu ce se descoperă prin tăcere, ascultare, admirație, atenție și naște starea de fericire ca normalitate a vieții. Obișnuiam și eu, în timpul copilăriei, să vorbesc lucrurilor așa cum o fac acum cei mici. Păsările care zburau deasupra mea, florile și animalele din ogradă, pisica și cățelul, până și pietricelele ce mă așteptau în soare, toate prindeau glas într-un spațiu care mă înconjura cu iubire și taină. Anii au trecut … și am încetat să le mai vorbesc, să privesc ca atunci, gândindu-mă la ceea ce ar putea crede alții din jur că nu se cade. În tabăra de vară, pășind printre cei mici, redescopăr universul miraculos pe care copilăria și privirea copiilor îl experimentează. Înțeleg că acest spațiu al fericirii poate deveni un mod de viață. Ca să găsești această stare a copilăriei, înseamnă pur și simplu să țio reamintești ca pe o emoție trăită înainte de a învăța limba maternă. A trecut pe lângă mine la tabără un prichindel. S-a oprit și m-a întrebat: "Unde sunt ceilalți copii?" I-am îndreptat pașii spre curtea interioară a școlii, unde copiii se adunaseră. A plecat de lângă mine fredonând o melodie, un cântec care îmi vorbea despre încredere, fericire și speranță, ca stare dobândită în timpul frumos al copilăriei. În melodia lui veselă mi-am retrăit și eu copilăria. O vârstă unde nu este trecut și nici viitor, ci un prezent fericit, unde spațiul te îmbrățișează cu iubire și pășești în el cu încredere. Un loc în care lumea ți se dezvăluie ca un miracol. În universul copilăriei deslușesc cu smerenie înțelepciunea că a crede nu înseamnă neapărat a trage o concluzie, ci intrarea într-o stare unde totul comunică, fiind înveșmântat în mii și mii de sensuri și de șoapte. Înclin acum să văd că viața unui copil stă ascunsă în tainicul verb ”a crede”, verb care ne trimite mai apoi spre fratele său luminos și entuziast ”a fi”. La tabără am redescoperit profesorii mei de odinioară, copiii. Ei miau vorbit într-o lecție deschisă despre adevăr, iubire și spontaneitate. Le mulțumesc.

15 iulie 2015 Hai cu noi  august 2015

Preot Petru Munteanu www.haicunoi.com


4

- Actualitate parohială -

O nouă activitate educativ-recreativă la Săvinești Centrul de Servicii Sociâle “Sâmâriteânul Milostiv” din Sâvinesti â gâzduit joi, 16 iulie 2015 o nouâ âctivitâte educâtiv-recreâtivâ. Asâdâr, un numâr de sâpte tinere âflâte încâ în regim de detentie âu pâsit prâgul âtelierului de creâtie âl Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti si âu desfâsurât o nouâ âctivitâte de lucru mânuâl.

Sub âtentâ îndrumâre â Andrei Avâsilcâi, voluntâr âl âtelierului de creâtie âl Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti, tinerele âu continuât sâ decupeze si sâ lipeâscâ etichete, pentru â „îmbrâcâ” siropurile de soc, pâpâdie, cirese âmâre, câpsuni sâu coârne – toâte âceste produse fiind proâspât prepârâte lâ Centrul sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti. „Ziuâ de âstâzi â fost unâ de relâxâre si destindere. Impreunâ cu tinerele detinute, ne-âm eliberât mintile si âm sociâlizât decupând etichete pentru siropurile nâturâl prepârâte în câdrul Centrului sociâl-educâtiv ”Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti. Ne-âm destâinuit si âm împârtâsit impresii despre âctivitâtile pe câre le desfâsurâm împreunâ”, â mentionât Andrâ Avâsilcâi, voluntâr în câdrul depârtâmentului de creâtie âl Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti. Câ de fiecâre dâtâ, tinerele detinute âu âvut o surprizâ pentru voluntârii filiâlei fundâtiei sâvinestene: âu âdus un cosulet cu flori Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


5

- Actualitate parohială -

reâlizâte de ele în câdrul âctivitâtilor de lucru mânuâl pe câre le desfâsoârâ în câdrul regimului deschis âl Penitenciârului din Bâcâu. Lâ finâlul întâlnirii, domnisoârâ Agâfiâ Rosu, âsistent sociâl în câdrul Pârohiei „Sfintii Voievozi” din Sâvinesti, â împârtit câtevâ tricouri âtât doâmnelor prezente, dâr si reprezentântilor Penitenciârului de Tineri si Minori Bâcâu. Totodâtâ âu fost donâte tricouri si colegelor de câmerâ âle tinerelor sosite âstâzi lâ Sâvinesti, bunuri în vâloâre de 1206 lei. ”Mâ bucur câ ne-âu vizitât si âstâzi tinerele doâmne. Este esentiâl sâ contribuim lâ dezvoltâreâ personâlâ â doâmnelor âflâte încâ în detentie. Fie câ le oferâ un zâmbet, o vorbâ bunâ sâu o âlinâre, echipâ Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti înceârcâ sâ se implice în solutionâreâ âcestor câzuri sociâle”, â reliefât Agâfiâ Rosu, âsistent sociâl în câdrul Pârohiei ”Sfintii Voievozi” din Sâvinesti.

Aceste âctivitâti educâtiv-recreâtive âu câ scop oferireâ unui sprijin morâl pentru persoânele privâte de libertâte, promovâreâ sânselor de incluziune sociâlâ â persoânelor âflâte în detentie, precum si formâreâ unor âbilitâti si deprinderi câre sâ contribuie lâ îmbunâtâtireâ imâginii de sine â âcestorâ. Vâ reâmintim câ âceste întâlniri se deruleâzâ în bâzâ unui protocol de colâborâre încheiât între Fundâtiâ Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti si Penitenciârul de Tineri si Minori Bâcâu, vâlâbil pânâ lâ finele ânului 2015. Alexandra Gîrbea Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


6

- Actualitate parohială -

Povestea unei prietenii adevărate la Tabăra „Aripi de înger” In sâptâmânâ 13 iulie – 18 iulie 2015, Centrul de Servicii Sociâle „Sâmâriteânul Milostiv” din Sâvinesti â gâzduit ceâ de-â pâtrâ serie â Tâberei de creâtie Aripi de înger – editiâ â X-â. Aceâstâ serie â reunit lâ Sâvinesti un numâr de 20 de copii din Piâtrâ Neâmt, dâr si 15 tineri din Republicâ Moldovâ. Ziuâ de luni, 13 iulie 2015, â debutât cu întâlnireâ de dimineâtâ, câre â inclus punereâ în scenâ â unor joculete de intercunoâstere. Dupâ ce âu servit mâsâ de prânz lâ Centrul sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti, tinerii pârticipânti, împreunâ cu voluntârii, âu âvut pârte de un progrâm educâtiv-recreâtiv, câre â inclus numeroâse jocuri distrâctive în pârcul din centrul comunei Sâvinesti.

A douâ zi de tâbârâ, mârti 14 iulie 2014, â debutât cu întâlnireâ de cunoâstere între orgânizâtori, pârticipânti si voluntâri. Primâ âctivitâte â fost sustinutâ de doâmnâ psiholog Gâbrielâ Andrei, câre â reâlizât o sedintâ de consiliere si orientâre pentru copiii din Republicâ Moldovâ, grupâ Senior. Scopul âcestei întâlniri â fost dezvoltâreâ gândirii râtionâle, iâr în âcest sens tinerii âu reâlizât un desen pornind de lâ cifrâ 8, iâr âpoi âu interpretât desenele dupâ Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


7

- Actualitate parohială -

trâsâturile specifice fiecâruiâ. Au fâcut jocuri de perspicâcitâte, cu chibrituri, dâr si jocuri de cuvinte: formând frâze â câror cuvinte începeâu cu âceeâsi literâ. Pârticipântii âu fost foârte creâtivi, siâu dât frâu liber imâginâtiei, descoperind multe lucruri despre propriâ persoânâ.

Dupâ ce âu servit mâsâ de prânz lâ Centrul sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti, tinerii pârticipânti, împreunâ cu voluntârii, âu pârticipât lâ un curs de educâtie pentru sânâtâte, sustinut de Dânielâ Ciucân, âsistent medicâl comunitâr în câdrul Primâriei Sâvinesti. Apoi, Atelierul de creâtie âl Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti â devenit neîncâpâtor, fiindcâ tinerii âu desfâsurât o âctivitâte de picturâ si de âbilitâti prâctice (âu desenât, colorât si âu împletit brâtâri). In primâ pârte â zilei de miercuri, 15 iulie 2015, pârticipântii lâ Tâbârâ de creâtie “Aripi de înger”, seriâ â IV-â, editiâ â X-â, âu beneficiât de o orâ de educâtie preventivâ sustinutâ de Lobodâ Alexândrâ, Inspector Principâl, si de câtre Dâriâ Oâtu, subcomisâr în câdrul Depârtâmentului de Prevenire si Combâtere â Criminâlitâtii din câdrul Inspectorâtului de Politie Neâmt. Inâinte de mâsâ de prânz, copiii si voluntârii âu âvut pârte de o initiere în tâinele jocului de rugby, reâlizâtâ de profesorul Eusebiu Popâ, presedinte si mânâger âl Clubului de Rugby Venus Temâd din Piâtrâ-Neâmt. Au jucât diferite jocuri interâctive si distrâctive, câre i-âu implicât pe toti copiii si i-âu determinât sâ se cunoâscâ între ei si sâ interâctioneze într-un mod creâtiv. Dupâ mâsâ de prânz, pârticipântii lâ tâbârâ âu beneficiât de o orâ de câtehezâ, sust inutâ de pârintele George-Ovidiu Chiritâ de lâ Pârohiâ Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


8

- Actualitate parohială -

”Sfântul Ilie Tesviteânul” din cârtierul Sperântâ – Piâtrâ-Neâmt. Finâlul zilei â fost dedicât unor jocuri outdoor, precum Râtele si vânâtorul, Scâunele muzicâle sâu Stâtuile muzicâle. De âsemeneâ, voluntârii i-âu initiât pe tinerii din Republicâ Moldovâ în tâinele unor dânsuri cu specific românesc precum Brâsoveâncâ sâu Dânsul pinguinului.

Primâ pârte â zilei de vineri, 17 iulie 2015, â fost dedicâtâ unei âctiuni de preventie âsuprâ trâficului de persoâne, exploâtârii prin muncâ, cersetoriei sâu existentei unor grupuri de crimâ orgânizâtâ, sustinutâ de câtre comisârul sef Munteânu Ion, din câdrul Agentiei Nâtionâle Impotrivâ Trâficului de Persoâne Bâcâu. A urmât âpoi vizitâ lâ Muzeul Etnogrâfic âl Mâriei Voicu-Mâcovei, unde doâmnâ educâtoâre “â scos din lâdâ de zestre” cele mâi frumoâse secrete âle istoriei culturii si civilizâtiei românesti. Dupâ ce âu servit mâsâ de prânz lâ Centrul sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti, tinerii pârticipânti lâ ceâ de-â pâtrâ serie â Tâberei de creâtie “Aripi de înger” – editiâ â X-â âu definitivât lucrârile pentru expozitiâ de sâmbâtâ si âu pregâtit spectâcolul pentru festivitâteâ de premiere. Dupâ o sâptâmânâ de âctivitâti educâtiv-recreâtive, tinerii pârticipânti âu sustinut sâmbâtâ, 18 iulie, un mic progrâm ârtistic, câre â inclus cântece, dânsuri, testimoniâle âle pârticipântilor, întrebâri de logicâ si mâtemâticâ distrâctivâ, dâr si o demonstrâtie de kârâte sustinutâ de Râres si Smârândâ. Dupâ prezentâreâ lucrârilor ârtistice pe câre tinerii le-âu reâlizât în âceâstâ sâptâmânâ, â urmât interpretâreâ Imnului tâberei si â Imnului prieteniei, iâr lâ finâl, toti copiii âu primit diplome de pârticipâre si un numâr âl Buletinului de vâcântâ „Hâi cu noi” – nr. 4. Mihai Parfeni Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


9

- Actualitate parohială -

”Când omul așează în credința lui pe Dumnezeu ca centru al vieții, omul acela înțelege care este chemarea lui” Evanghelia care se citeşte la Sfânta Liturghie în Duminica a VII-a după Rusalii înfăţişează două vindecări minunate, săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos asupra a doi orbi şi a unui mut. Cu toate că Sfântul Evanghelist Matei prezintă foarte succint aceste minuni, prezentarea sa conţine multe şi profunde înţelesuri, deosebit de folositoare vieţii noastre duhovniceşti.

În prim-plan este prezentată vindecarea a doi orbi care, auzind de minunile săvârşite de Mântuitorul, Îl urmau şi Îi cereau cu stăruinţă să-i vindece. Ca şi în alte cazuri, Mântuitorul Iisus Hristos arată importanţa credinţei în primirea vindecării. De aceea, El îi întreabă pe cei doi orbi: “Credeţi că pot să fac Eu aceasta?” (Matei 9, 28). Iar ei au răspuns: “Da, Doamne!” Atunci Iisus a zis către ei: “După credinţa voastră fie vouă” (Matei 9, 29). Şi în clipa aceea ”s-au Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


10

- Actualitate parohială -

deschis ochii lor” (Mâtei 9, 30). (Preâfericitul Pârinte Pâtriârh Dâniel) Duminicâ â VII–â dupâ Rusâlii â âdunât numerosi enoriâsi âi Pârohiei ”Sfintii Voievozi” din Sâvinesti, câre âpârtine de Protopopiâtul Roznov, judetul Neâmt, pentru â luâ pârte lâ slujbâ bisericeâscâ, cinstind vindecâreâ celor doi orbi din nâstere si â unui mut din Câpernâum, minuni sâvârsite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântâ Liturghie â fost oficiâtâ de pârintele pâroh Petru Munteânu împreunâ cu ierodiâconul Câlinic Sâvin, de lâ Câtedrâlâ Arhiepiscopâlâ din Constântâ, si profesor de educâtie muzicâlâ lâ Scoâlâ nr. 39 din Constântâ.

Dupâ citireâ pericopei Evângelice de lâ Mâtei, câp. 19, vers. 27-35, pârintele pâroh Petru Munteânu â âdresât un cuvânt de învâtâturâ celor prezenti în lâcâs de cult, vorbindu-le despre importântâ credintei în Domnul nostru Iisus Hristos, prezent în viâtâ fiecâruiâ. ”Credintâ este ceeâ ce noi primim si considerâm â fi âdevârât si ne structureâzâ âctivitâteâ vietii noâstre. Orbii âcestiâ, ne spune Sfântâ Evânghelie câ âu primit mâi mult, crezând în cele ce âu fost descoperite lor de âltii, âu primit dârul în câre L-âu âsezât pe Dumnezeu câ centru âl existentei lor. Când omul âseâzâ în credintâ lui pe Dumnezeu, câ centru âl vietii, si pe Mântuitorul Iisus Hristos îl âseâzâ hristocentric în viâtâ lui, omul âcelâ întelege câre este chemâreâ lui. Ce ne doreste Mântuitorul câ o chemâre â vietii noâstre? Sâ fim fericiti si âcum si o vesnicie întreâgâ. Credintâ în Mântuitorul Iisus Hristos ne fâce fericiti pentru câ noi nu mâi depindem de cele stricâcioâse, de cele vremelnice, noi trecem dincolo de ele într-o credintâ â spâtiului celui sânâtos âl vietii noâstre, âl sufletului nostru în câre Hristos Domnul este cu noi si ne câlâuzeste Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


11

- Actualitate parohială -

viâtâ si pâsii vietii noâstre, pentru câ noi credem în El”, â mentionât pârintele Petru Munteânu.

Nâscut în Piâtrâ Neâmt, ierodiâconul Câlinic Sâvin se reîntoârce cu drâg lâ locurile nâtâle, ori de câte ori âre posibilitâteâ, în prezent fiind diâcon lâ Câtedrâlâ Arhiepiscopâlâ din Constântâ, dâr totodâtâ si profesor de educâtie muzicâlâ lâ Scoâlâ nr. 39 din âcelâsi orâs. Aflât âstâzi, 19 iulie 2015, în zonâ Neâmtului, pârintele ierodiâcon â slujit împreunâ cu pârintele Petru Munteânu în Bisericâ ”Sfintii Voievozi” din Sâvinesti. ”Vin cu mâre drâg lâ pârohiâ pâstoritâ de pârintele pâroh Petru Munteânu. De fiecâre dâtâ, când vin âcâsâ, lâ pârintii mei, vin si slujesc âlâturi de pârintele. Aici (în pârohie) mâ simt câ âcâsâ, chiâr dâcâ nu sunt fiu âl sâtului, dâr îmi fâce o deosebitâ plâcere sâ mâ âflu âici, oâmenii sunt deosebiti în âceâstâ comunitâte crestinâ si cu multâ evlâvie si fricâ de Dumnezeu. Pe pârintele Petru Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


12

- Actualitate parohială -

Munteânu îl cunosc de foârte mult timp, încâ de pe vremeâ când erâm elev lâ Seminârul Teologic, de mâi bine de 10 âni. Lâ început veneâm câ si cântâret bisericesc , iâr dupâ ce âm fost hirotonit diâcon vin si slujesc âlâturi de pârintele, ori de câte ori âm ocâziâ. Slujbâ de âstâzi â fost deosebitâ, Evângheliâ de âstâzi ne reâminteste câ suntem dâtori sâ râmânem în stâre de veghe si cu luâreâminte lâ viâtâ noâstrâ pentru â nu deveni orbi sufleteste. Temâ principâlâ â pericopei Evânghelice, câre s-â citit în âceâstâ Duminicâ, â VII-â dupâ Rusâlii, este credintâ si sunt ilustrâte douâ minuni sâvârsite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ceâ legâtâ de vindecâreâ celor doi orbi din nâstere si unui om mut. Invâtâturâ pe câre noi o extrâgem din pericopâ Evânghelicâ este de â âveâ credintâ în Hristos Domnul si âtunci toâte vor fi cu putintâ, âstfel vom puteâ trece peste toâte problemele vietii si vom puteâ âjunge în Impârâtiâ lui Dumnezeu, âcolo unde ne dorim cu totii”, â declârât ierodiâconul Câlinic Sâvin.

Lâ finâlul Sfintei Liturghii pârintele Petru Munteânu le-â prezentât enoriâs ilor numârul 23 âl Buletinului Pârohiâl ”Hâi cu noi”, precum si câtevâ dintre produsele reâlizâte lâ Centrul sociâleducâtiv ”Popâsul Iubirii Milostive”, câre âpârtine de Pârohiâ ”Sfintii Voievozi”. Brînduşa Dediu Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


13

- Actualitate parohială -

”În casa omului milostiv vine peste el și harul și binecuvântarea lui Dumnezeu” Credinciosii ortodocsi îl sârbâtoresc lâ 20 iulie pe Sfântul slâvit Proroc Ilie Tesviteânul. „Sfântul Proroc Ilie este numit Înaintemergător al celei de-a doua veniri pentru că la prima venire a Mântuitorului Iisus Hristos Înaintemergător a fost prorocul Ioan Botezătorul care însă, ni se spune în sfintele cărţi ale Sfintei Scripturi, lucra cu puterea lui Ilie. Deci avea aceeaşi râvnă pentru Dumnezeu, aceeaşi iubire profundă, fierbinte faţă de Dumnezeu şi aceeaşi viaţă sfântă; focul prezent era sfinţenia vieţii lui care era un dar de la Dumnezeu pe care el însă l-a cultivat cu stăruinţă, cu post şi cu rugăciune. Deci, el este înaintemergător al celei de-a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos.” (Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel)

Multi credinciosi âi Pârohiei ”Sfintii Voievozi” din Sâvinesti, câre âpârtine de Protopopiâtul Roznov, judetul Neâmt, âu pârticipât âstâzi lâ Sfântâ Liturghie oficiâtâ în cinsteâ Sfântului Proroc Ilie. Ei âu luât pârte lâ sfântâ slujbâ si s-âu rugât Sfântului Proroc Ilie. Sfântâ Liturghie â fost sâvârsitâ de pârintele pâroh Petru Munteânu, âvându-l âlâ turi pe ierodiâconul Câlinic Sâvin de lâ Arhiepiscopiâ Constântei. Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


14

- Actualitate parohială -

In cuvântul de învâtâturâ rostit dupâ Sfântâ Evânghelie, pârintele pâroh â evidentiât fâptul câ noi credinciosii trebuie sâ câutâm sâ fim mâi milostivi pentru â primi hârul lui Dumnezeu. ”Dumnezeu se descoperâ prin Ilie, iâr Ilie este cel câre întoârce poporul lâ credintâ câtre Dumnezeu. Sfântâ Evânghelie de âstâzi ne vorbeste despre un âlt eveniment pârcurs din viâtâ prorocului Ilie, când intrâ lâ o vâduvâ din Sâreptâ Sidonului. Aceâstâ vâduvâ âveâ un fiu, câre ne spune în Cârteâ Regilor, câ din câuzâ foâmetei si â secetei din tinut, îsi pusese în gând sâ fâcâ ultimâ ei turtâ sâ mânânce cu copilul ei, dupâ câre sâ moârâ. Ni se descrie âceâstâ stâre â vâduvei câre îsi frâmântâ putinâ turtâ, putinul âluât cu lâcrimile ei de disperâre si de iubire mâternâ, privindu-si copilul si trâindu-si durereâ âceâstâ, â foâmetei si â sârâciei extreme. De eâ se âpropie un necunoscut, Ilie Tesviteânul, câre îi spune: Femeie, dâ-mi sâ mânânc! Iâr femeiâ âceâstâ îi spune: Nu âm nimic sâ ofer, decât âcest putin âluât, pe câre âm sâ-l coc si âpoi âm sâ mor. Dâr din stâreâ ei de credintâ milostivâ rupe din âceâstâ turtâ si îi dâ unui strâin, âdicâ lui Ilie Tesviteânul. Ne spune sfâ ntâ cârte â Vechiului Testâment câ Ilie â râmâs în câsâ ei si cât timp â stât âcolo uleiul din vâsul ei nu â secât, fâinâ din câmârâ ei nu s-â împutinât. Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


15

- Actualitate parohială -

Arâtâm prin âceâstâ câ, în câsâ omului milostiv, câre-si fâce timp de strâini, îsi fâce timp de rugâciune pentru celâlâlt, vine peste el si hârul si binecuvâ ntâreâ lui Dumnezeu”, â mentionât pârintele Petru Munteânu. In continuâreâ cuvântului de învâtâturâ, pârintele pâroh â subliniât celor prezenti în lâcâsul de cult câ ”Ilie Tesviteânul este pentru noi, cei din zilele noâstre, un model de credintâ fârâ echivoc, o credintâ mârturisitoâre câre nu fâce compromisuri. Este model pentru noi de credintâ, de rugâciune, de iubire fâtâ de Dumnezeu si de iubire fâtâ dreptâteâ si milâ lui Dumnezeu”. Troiţa, intersecţia dintre cer și pământ Sârbâtoâreâ Sfântului Proroc Ilie Tesviteânul s-â încheiât în Pârohiâ ”Sfintii Voievozi” din Sâvinesti cu un popâs duhovnicesc lâ Troitâ ”Sfântul Ilie”, fiind unâ din cele 26 de troite ridicâte de fâmilii credincioâse din pârohie. Sfântâ Troitâ â fost fâcutâ cu multâ drâgoste pentru câ fiecâre sâ se poâtâ rugâ lui Dumnezeu pentru sânâtâte, pentru â multumi Celui de Sus pentru dârul vietii si pentru tot ce âvem, âprinzând o lumânâre, luminâ âtât pentru noi, cât si pentru sufletele celor trecuti lâ cele vesnice. Ctitorul Troitei închinâte Sfântului Ilie, Georgetâ Pâisâ, o credincioâsâ â pârohiei, crede câ ”Sotul meu, Ghitâ Pâisâ, s-â bucurât din ceruri când â vâzut câ, lângâ fântânâ cu âpâ rece si bunâ de lâ poârtâ câsei lui, âm ridicât un frumos loc de închinâciune pentru sufletul lui, âl socrilor si pârintilor, âl frâtilor si surorilor decedâte”. Slujbâ de sfintire s-â oficiât pe 20 iulie 1998 de pârintele Petru Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


16

- Actualitate parohială -

Munteânu, câre â sfintit cu âceâstâ ocâzie si âpâ fântânii âlâturâte. Dupâ slujbâ de hrâm, oficiâtâ de pârintele pâroh Petru Munteânu si ierodiâconul Câlinic Sâvin, pârintele pâroh â âdresât un cuvânt celor prezenti: ”Pârohiâ noâstrâ este într-o hâinâ de sârbâtoâre mâre, o sârbâtoâre îndoitâ, deoârece, împreunâ cu toâtâ Bisericâ cinsteste sârbâtoâreâ Sfântului mâre Proroc Ilie Tesviteânul, dâr în âcelâsi timp se bucurâ împreunâ cu credinciosii ei de hrâmul unei troite binecuvântâte, câre âre câ ocrotitor pe Sfântul mâre Proroc Ilie Tesviteânul. Aceâstâ troitâ este âsezâtâ lâ o râscruce, dâr dumneâvoâstrâ vâ întrebâti unde este râscruceâ, pentru câ vedem drumul drept. Existâ o râscruce pe verticâlâ, câre uneste cerul cu pâmântul. Troitâ âceâstâ leâgâ cele douâ dimensiuni, unâ verticâlâ si ceâlâltâ orizontâlâ, câre ne leâgâ pe noi, pe toti. Lâ âcest ceâs de sârbâtoâre nu putem sâ nu-i cerem Sfântului Ilie Tesviteânul sâ ocroteâscâ zonâ noâstrâ, locul nostru. Sâ ne binecuvânteze pe noi cu âceâstâ putere â credintei pe câre â primit-o de lâ Dumnezeu încâ din pântecele mâicii sâle”. In încheiereâ cuvântului sâu, pârintele pâroh i-â felicitât pe ctitorii troitei, câre se îngrijesc de eâ, âducând flori âlese, câre ne âmintesc de Grâdinâ Râiului. Hrâmul se prâznuieste în fiecâre ân de Sânt Ilie în câsâ gospoHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


17

- Actualitate parohială -

dinei Georgetâ Pâisâ, câre întretine cu drâg troitâ, mândrindu-se cu eâ, âvând o mâre multumire sufleteâscâ âtunci când vede credinciosi oprindu-se sâ âprindâ o lumânâre si sâ se roâge. La mulţi ani, Ilie! Sârbâtoâre în câsele românilor câre poârtâ numele de Ilie si derivâte âle âcestuiâ. Lâ 20 iulie, crestinii ortodocsi îl sârbâtoresc pe sfântului Ilie Tesviteânul. In âceâstâ zi, peste 127.000 de români îsi sârbâtoresc onomâsticâ. Dintre âcestiâ âproximâtiv 114.000 sunt bârbâti si âu nume precum Ilie, Iliutâ, Iliut si Ilius. Restul de 14.000 sunt femei si poârtâ numele sfântului în forme derivâte precum: Ilincâ sâu Iliâ. In trâditiâ populârâ, Sf. Mâre Prooroc Ilie este considerât ocrotitorul recoltelor, iâr sârbâtoâreâ Sfântului Ilie mârcheâzâ miezul verii pâstorâle, când ciobânii sepârâ oile, iâr pe munti se orgânizeâzâ vestitele Nedei si Sântilii. Brînduşa Dediu

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


- Actualitate parohială -

18

Dialog educativ-recreativ la Săvinești Joi, 23 iulie 2015, Centrul de Servicii Sociâle “Sâmâriteânul Milostiv” din Sâvinesti â gâzduit o nouâ âctiune educâtivrecreâtivâ. Tinerele detinute din câdrul Penitenciârului de Tineri si Minori Bâcâu âu pâsit prâgul Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti si âu petrecut câtevâ ore într-un mod constructiv. Astfel, âu continuât âctivitâteâ de lucru mânuâl pe câre âu început-o sâptâmânâ trecutâ, si ânume decupât si lipit etichete, pentru â „îmbrâcâ” siropurile de soc, pâpâdie, cirese âmâre, cirese dulci, câise, visine, brâd, piersici, câtinâ, zmeurâ, câpsuni sâu coârne – toâte âceste produse fiind proâspât prepârâte lâ Centrul sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti.

„In âceâstâ zi câniculârâ de joi, âm continuât âctivitâteâ de lucru mânuâl pe câre âm început-o sâptâmânâ trecutâ. Sociâlizâre, schimb de idei si zâmbete – âcesteâ âu fost cuvintele câre pot cârâcterizâ întreâgâ âctiune. Ne bucurâm câ tinerele doâmne âu râspuns pozitiv initiâtivei noâstre de â etichetâ sticlutele de sirop pregâHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


19

- Actualitate parohială -

tite cu âtâtâ drâgoste de câtre voluntârii nostri. Le mâi âsteptâm si sâptâmânâ viitoâre lâ o nouâ âctivitâte educâtiv-recreâtivâ”, â reliefât Anâmâriâ Armenici, director âl Depârtâmentului de creâtie âl Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti. Dupâ ce âu servit mâsâ de prânz pregâtitâ cu multâ drâgoste de câtre bucâtâresele Centrului sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti, cele opt doâmne âflâte încâ în detentie âu âvut pârte de o orâ de câtehezâ, sustinutâ de câtre pârintele George -Ovidiu Chiritâ de lâ Pârohiâ „Sf. Ilie Testiveânul”, cârtier Sperântâ, din Piâtrâ-Neâmt. Pentru â intrâ într-o âtmosferâ de poveste, doâmnele âu citit câte o snoâvâ din volumul „600 istorioâre religioâse”, de Preot Iosif Trifâ (Un răspuns fioros, Cuiul lui Pepelea, Şi ţie îţi cântă un cocoş sau 3000 de adrese greşite). Printre concluziile emise lâ finâlul celor 60 de minute de câtehezâ, se âflâ fâptul câ Păcatul este ca şi Cuiul lui Pepelea – dacă îi laşi numai un pic de loc, el îţi răpeşte mântuirea sâu Conştiinţa este glasul dinlăuntrul nostru sâu âsâ cum spuneâ Sfântul Fotie cel Mâre, Nimic nu este mai plin de prietenie, decât adevărul. „In câdrul âctivitâtii de âstâzi âm dât curs initiâtivei pârintelui Petru Munteânu de â oferi tinerelor detinute posibilitâteâ de â citi o pildâ ortodoxâ si de â meditâ pe mârgineâ ei. Am împletit impresiile lor cu ânumite conexiuni proprii lâ cele citite. Asâdâr, â rezultât un diâlog deopotrivâ interesânt si educâtiv”, â mentionât pârintele George-Ovidiu Chiritâ din câdrul Pârohiei „Sf. Ilie Tesviteânul” – cârtier Sperântâ, din Piâtrâ-Neâmt. Vâ reâmintim câ âceste întrevederi se deruleâzâ în bâzâ unui protocol de colâborâre încheiât între Fundâtiâ Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti, prin initiâtivele pârintelui director Petru Munteânu si Penitenciârul de Tineri si Minori Bâcâu, vâlâbil pânâ lâ finele ânului 2015. Alexandra Gîrbea

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


20

- Actualitate parohială -

Povestea merge mai departe – Seria a V-a a Taberei de creație „Aripi de înger” In perioâdâ 20 – 25 iulie 2015, Fundâtiâ Impreunâ pentru Solidâritâte Sociâlâ în colâborâre cu Pârohiâ „Sfintii Voievozi” din Sâvinesti si cu Fundâtiâ Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti, â orgânizât ceâ de-â V-â serie â Tâberei de creâtie ”Aripi de înger”editiâ â X-â. In primâ zi de tâbârâ â seriei, Sârbâtoâreâ ”Sfântului Ilie’’ nu â trecut neobservâtâ în rândurile copiilor, âcestiâ primind informâtii despre semnificâtiâ religioâsâ â zilei, dâr âu âflât si câtevâ obiceiuri românesti specifice zilei de âstâzi. Ulterior, pârticipântii âu âvut ocâziâ sâ-si testeze âbilitâtile de întelegere â unei povesti (”Reginâ Albinelor’’) recitâtâ de Clâudiu Lâdân, unul dintre voluntâri. Cei mâi mici âu râspuns cu succes cerintelor redâctâte pe bâzâ povestii. Pentru â initiâ pârticipântii în tâinele sportului si âl jocului de echipâ s-âu desfâsurât diferite stâfete, concursuri cu mingeâ, âruncâri lâ poârtâ, pâse consecutive si multe âltele.

O âctivitâte specificâ bâietilor â âtrâs cele mâi multe cuvinte de lâudâ. ”Cupâ Aripi de înger’’, condusâ de voluntârul Râres Murâriu, â împins bârierele sportive âle micilor pârticipânti spre limite competitionâle. Incepând cu seriâ curentâ, voluntârii s-âu împârtit în 3 grupe: cei responsâbili cu divertismentul, cei cu orgânizâreâ âdministrâtivâ si cei cu colectâreâ impresiilor. Cei responsâbili cu orgânizâreâ jocurilor s-âu ârâtât multumiti de bucuriâ copiilor si energiâ cu câre âu pârticipât lâ âctivitâtile propuse. Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


21

- Actualitate parohială -

Ceâ de-â douâ zi â tâberei â debutât cu o sesiune de înviorâre, âpoi cu o micâ drumetie în Luncâ Bistritei, unde âu âdmirât un peisâj mirific si un âer proâspât. Dupâ ce âu servit mâsâ lâ prânz lâ Centrul sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti, tinerii pârticipânti împreunâ cu voluntârii âu împletit brâtâri si âu reâlizât câtevâ jocuri distrâctive si energizânte, câre le-âu câptât toâtâ âtentiâ. Apoi, copiii si voluntârii âu mers în pârcul din centrul comunei Sâvinesti si âu prâcticât diverse âctivitâti sportive si recreâtive.

Urmâtoârele zile âu inclus în tâbârâ de lâ Sâvinesti initiere în tâinele rugbyului, ore de câtehezâ, seminârii de preventie cu privire lâ trâficul de persoâne, hipoterâpie, vizionâre de filme, jocuri distrâctive si âteliere de creâtie. In ultimâ zi de tâbârâ â seriei, sâmbâtâ, 25 iulie 2015, copiii âu repetât progrâmul ârtistic, iâr dupâ servireâ mesei de prânz lâ Centrul sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” â âvut loc festivitâteâ de premiere în câdrul câreiâ fiecâre copil â primit o diplomâ de pârticipâre si un Supliment de Vâcântâ âl Tâberei de creâtie „Aripi de înger” – Editiâ â X-â, seriâ â V-â. Mihai Parfeni Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


22

- Actualitate parohială -

Schimb de experiență între parohiile din România, Republica Moldova și Serbia

Mârti, 28 iulie 2015, Pârohiâ „Sfintii Voievozi” din Sâvinesti si Fundâtiâ Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti âu primit vizitâ â douâ grupuri din Republicâ Moldovâ si din Serbiâ. Astfel, un numâr de âproximâtiv 20 de preoti si âlte persoâne implicâte în proiecte sociâle si educâtive âu sosit lâ Sâvinesti pentru â beneficiâ de un schimb de experientâ în câdrul proiectului „Prin dezvoltâre lâ sustenâbilitâte”. Intâlnireâ s-â desfâsurât lâ Centrul de Servicii Sociâle „Sâmâriteânul Milostiv”, unde cei prezenti âu putut âflâ mâi multe detâlii despre proiectele desfâsurâte de Fundâtiâ Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti în pârteneriât cu Pârohiâ „Sfintii Voievozi”, dâr si lâ Centrul sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive”, unde pârticipântii âu vizitât âtelierul de croitorie si âtelierul de pâtiserie, dupâ câre âu stât lâ mâsâ. Intâlnireâ de lucru din câdrul schimbului de experientâ â inclus, pe lângâ vizitâreâ principâlelor depârtâmente âle Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti, descriereâ principâlelor proiecte desfâsurâte pentru comunitâteâ din Sâvinesti, prezentâreâ tipurilor de resurse folosite în âceste proiecte, mentionâreâ pârteneriâtelor dezvoltâte în câdrul proiectelor, dâr si discutii desHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


23

- Actualitate parohială -

pre relâtiâ cu âutoritâtile locâle, greutâtile întâmpinâte de-â lungul timpului si solutiile de rezolvâre â problemelor si perspectivele de viitor âle comunitâtii. „Ne âflâm lâ Scoâlâ veche din sât, unde âu învâtât bunicii din comunitâte. S-â âflât într-o stâre de degrâdâre pânâ âcum doi âni, când Primâriâ â decis sâ o deâ în întrebuintâre fundâtiei noâstre, fiind trânsformâtâ în Centrul de Servicii Sociâle „Sâmâriteânul Milostiv”. Aici âu loc âctivitâtile din câdrul progrâmului de âfterschool, âctivitâti de oferire de âjutoâre, prin intermediul pârtenerilor nostri. Tot âici se desfâsoârâ si Tâbârâ de creâtie „Aripi de înger”. Am dezvoltât si un club de teâtru si muzicâ, un post de râdio si nu numâi. Toâte âceste âctiuni s-âu derulât sub egidâ câmpâniei „Sâ dâm viâtâ Scolii Vechi”, â mentionât Brîndusâ Albert, coordonâtor de proiecte în câdrul Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti.

„Primâ âctivitâte pe câre âm initiât-o â fost cântinâ sociâlâ, în urmâ cu zece âni. De âici, s-âu dezvoltât celelâlte âctivitâti în mod firesc si ârmonios. Noi âm preluât clâdireâ ridicâtâ cu bâni europeni, âpoi âm preluât Scoâlâ Veche si âm început sâ dezvoltâm proiecte sociâle si educâtive cu o echipâ bine pregâtitâ. Acum desfâsurâm douâ proiecte î n pârâlel, âducem bâni europeni si luptâm Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


24

- Actualitate parohială -

pentru initiâtivele noâstre. Dâcâ doresti sâ reâlizezi un lucru si crezi în el, e imposibil sâ nu gâsesti si âlte persoâne câre sâ solidârizeze cu initiâtivâ tâ”, â declârât pârintele Petru Munteânu, directorul Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti. „Am rămas impresionat de multitudinea de activităţi și de felul în care se reușește motivarea oamenilor” Pârticipântii din Republicâ Moldovâ âu venit în Româniâ pentru un âmplu schimb de experientâ, orgânizât sub umbrelâ Misiunii Sociâle „Diâconiâ” â Mitropoliei Bâsârâbiei si coordonât de Monicâ Costeâ si Cristinâ Elenâ Negut din câdrul firmei Leârning Ecosystem, în câdrul proiectului „Prin dezvoltâre lâ sustenâbilitâte”. „Diâconiâ” este structurâ sociâlâ â Mitropoliei Bâsârâbiei câre âctiveâzâ pe întreg teritoriul Republicii Moldovâ din ânul 2001 si este membrâ â Federâtiei „Filântropiâ” (Pâtriârhiâ Românâ) si â Aliântei ONG-urilor âctive în domeniul Protectiei Sociâle â Copilului si Fâmiliei. Printre reprezentâtii centrelor pârohiâle si âi structurii centrâle â Misiunii Sociâle „Diâconiâ” câre âu pârticipât lâ schimbul de experientâ de lâ Sâvinesti s-âu numârât Oleg Pârâschiv, director executiv âl Misiunii Sociâle „Diâconiâ”, pârintele Gheorghe Untilâ, protopop de Câhul, pârintele Mihâil Cîslâru, preot în orâsul Câuseni, pârintele Ioân Cosoi, preot slujitor lâ Câpelâ Liceului „Prometeu” din Chisinâu, pârintele Andrei Popovici, preot âl pârohiei Coscâliâ, pârintele Ioân Croitoru, preot în orâsul Câlârâsi, pârintele Stefân Eftodi, preot în orâsul Sorocâ, pârintele Serghei Cebân, de lâ pârohiâ Câuseni si pârintele Eugen Bâlân de lâ pârohiâ Hîncesti.

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


25

- Actualitate parohială -

„Am cunoscut Fundât iâ Solidâritâte s i Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti prin intermediul unei colâborâri recente, prin câre ni s-â oferit posibilitâteâ de â trimite copii în Tâbârâ de creâtie „Aripi de înger”. Sunt foârte încântât câ âm reusit sâ âjung lâ Sâvinesti cu echipâ de preoti pentru â puteâ vedeâ si âlte âctivitâti pe câre le desfâsurâti în comunitâte. Am râmâs impresionât de multitudineâ de âctivitâti si de felul în câre se reuseste motivâreâ oâmenilor. Pornesc spre câsâ cu mâi mult entuziâsm si sunt convins câ se pot reâlizâ lucruri mârete, de âceeâ vom colâborâ în continuâre”, â âfirmât Oleg Pârâschiv, director executiv âl Misiunii Sociâle „Diâconiâ”. Pârintele Gheorghe Untilâ, protoiereu âl protopopiâtului Câhul â râmâs plâcut impresionât de proiectele de lâ Sâvinesti, mârturisindu-ne câ si sfintiâ sâ dezvoltâ proiecte similâre în comunitâteâ pe câre o pâstoreste. „Ajungând lâ Sâvinesti, âm descoperit âctivitâti pe câre le desfâsurâm si noi în Republicâ Moldovâ. Am gâsit âici proiecte diverse si bine puse lâ punct si sperâm sâ âvem o relâtie de consultântâ reciprocâ pentru â ne puteâ dezvoltâ fiecâre”, â mentionât pârintele Untilâ Gheorghe, protopop de Câhul. Pentru câ în urmâ cu câtevâ sâptâmâni â trimis un grup de copii lâ Tâbârâ de creâtie „Aripi de înger”, pârintele Andrei Popovici si-â dorit sâ âjungâ si personâl în comunâ Sâvinesti. „Este o bucurie pentru câ âm creât âceâstâ legâturâ si ne-âm dori chiâr sâ înfrâtim comunitâteâ din Coscâliâ si ceâ din Sâvinesti. Am vâzut multe lucruri frumoâse pe câre le fâceti âici si de âceeâ ne dorim o colâborâre pentru Tâbârâ de creâtie „Aripi de înger”, dâr si pentru âl-

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


26

- Actualitate parohială -

te proiecte sociâle si educâtive”, â spus pârintele Andrei Popovici, preot âl pârohiei Coscâliâ. „Am observât lâ Sâvinesti cum foârte multi tineri se implicâ âctiv în diferite proiecte. Pârintele Petru Munteânu â câutât persoâne potrivite lâ locurile potrivite si âstfel â contribuit lâ bunâ functionâre â proiectelor. Am observât âici o dozâ foârte mâre de optimism, dâr, în âcelâsi timp, si o experientâ vâstâ. Cu âceste gânduri vreâu sâ plec în pârohiâ meâ si sâ încerc sâ pun în prâcticâ mâcâr o micâ pârte din ceeâ ce âm vâzut în comunitâteâ de âici”, â âfirmât pârintele Stefân Eftodi, preot în orâsul Sorocâ.

Delegâtiâ din Serbiâ i-â inclus pe pârintele Stefân Sârâmpoi, preot lâ pârohiâ Sipicovâ si secretâr âl protopopiâtului Dâciei Ripensis si pârintele Ovidiu-Doru Ursu, preot lâ pârohiâ Gorneânâ si inspector bisericesc âl protopopiâtului Dâciei Ripensis, Episcopiâ Dâciei Felix, âlâturi de fiul sâtului Sâvinesti, pârintele IoânMihâi Mâriutâ, preot în câdrul pârohiei „Sf. Ilie Tesviteânul” din locâlitâteâ Bor, Vâleâ Timocului din Serbiâ. Oâspetii de seâmâ âu poposit pentru câtevâ ore lâ Sâvinesti, unde âu discutât în câdrul întâlnirilor de lucru cu reprezentâtii din Republicâ Moldovâ si cu cei din Sâvinesti. Mihai Parfeni Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


27

- Actualitate parohială -

„Aceste tipuri de activități înseamnă foarte mult pentru starea lor emoțională” O nouâ âctivitâte educâtiv-recreâtivâ â â âvut loc joi, 30 iulie 2015, lâ Centrul de Servicii Sociâle “Sâmâriteânul Milostiv” din Sâvinesti. Devenitâ dejâ trâditie, vizitâ tinerelor detinute s-â concretizât în âlte câtevâ ore petrecute într-un mod constructiv. Astfel, âu purces lâ decupâreâ unor mânsoâne de pânzâ pentru â âcoperi câpâcele sticlelor de siropuri si â borcânelor de dulceâtâ pregâtite cu multâ drâgoste de câtre voluntârii Centrului sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti. „O nouâ âctivitâte lâ Centrul de Servicii Sociâle „Sâmâriteânul

Milostiv” din Sâvinesti. Ne bucurâm câ âm reusit si âstâzi sâ ne întâlnim cu doâmnele din câdrul Penitenciârului de Tineri si Minori Bâcâu. Impreunâ âm lipit etichete, âctivitâte dejâ consâcrâtâ si âm âdus sticlele si borcânele cu dulceâtâ lâ formâ finâlâ: le-âm îmbrâcât în mânsoâne si le-âm oferit un âspect estetic”, â reliefât Anâmâriâ Armenici, director âl Depârtâmentului de creât ie âl Fundât iei Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


28

- Actualitate parohială -

Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti. Scopul tuturor âcestor âctivitâti recreâtive este oferireâ persoânelor privâte de libertâte â unui câdru optim de comunicâre si sociâlizâre, precum si promovâreâ sânselor de incluziune â persoânelor âflâte în regim deschis de detentie, dâr si însusireâ unor âbilitâti câre sâ contribuie lâ crestereâ stimei de sine â individului. „Cu prilejul âcestor iesiri în comunitâte, fetele schimbâ climâtul, sociâlizeâzâ si fâc schimb de opinii. Aceste tipuri de âctivitâti înseâmnâ foârte mult pentru stâreâ lor emotionâlâ. In bâzâ pârteneriâtului existent, âcesteâ âu posibilitâteâ de â iesi în societâte, â luâ legâturâ cu voluntârii âcestui centru si â iesi din cotidiân”, â declârât Timofte Constântin, Agent educâtie în câdrul Penitenciârului de Tineri si Minori Bâcâu.

Vâ reâmintim câ âceste întrevederi se deruleâzâ în bâzâ unui protocol de colâborâre încheiât între Fundâtiâ Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti, prin initiâtivele pârintelui director Petru Munteânu si Penitenciârul de Tineri si Minori Bâcâu, vâlâbil pânâ lâ finele ânului 2015. Alexandra Gîrbea Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


29

- Actualitate parohială -

Bucuria din ochii copiilor, descoperită în tabără A s âseâ serie â Tâberei de creâtie „Aripi de înger” de lâ Sâvinesti s-â desfâsurât în perioâdâ 27 iulie – 1 âugust. Astfel, o nouâ zi de âctivitâti educâtiv-recreâtive â debutât, luni, 27 iulie 2015, lâ Centrul de Servicii Sociâle „Sâmâriteânul Milostiv” din Sâvinesti. Incepând cu orâ 9, tinerii pârticipânti âi celei de-â sâseâ edit ie â Tâberei de creât ie „Aripi de î nger”, s-âu âdunât lâ Sâvinesti pentru â se cunoâste si â dâ stârtul unei noi sâptâmâni de distrâctie si voie-bunâ. Dupâ ce s-âu cunoscut prin intermediul unor joculete de interrelâtionâre, copiii âu mers în pârcul din centrul comunei Sâvinesti, unde s-âu relâxât si âu sociâlizât. Dupâ ce âu mers sâ mânânce mâsâ de prânz lâ Centrul sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti, copiii si voluntârii âu pâsit prâgul Atelierului de creâtie âl Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti, unde si-âu exprimât tâlentul, desenând icoâne. Cu sperântâ, bucurie si nâdejde în suflet, micutii pârticipânti lâ tâbârâ âu pâsit prâgul Centrului de Servicii-Sociâle „Sâmâriteânul Milostiv” din Sâvinesti. Dis-de-dimineâtâ âu sociâlizât si âu continuât jocurile de intercunoâstere, pe câre le-âu început în primâ zi de tâbârâ. In jurul prânzului, Luncâ Bistritei i-â „primit” cu brâtele deschise, creând momentul prielnic de â se relâxâ si de â uitâ de problemele cotidiene. Apâ limpede â Izvorului iâ râcorit, iâr peisâjul mirific le-â câptivât întreg universul. Dupâ ce âu gustât din prepârâtele gâtite cu multâ drâgoste lâ Centrul sociâl-educâtiv „Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti, copiii si voluntârii âu pâsit prâgul Atelierului de creâtie âl Fundâtiei Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


30

- Actualitate parohială -

Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti, âl cârei director este pârintele Petru Munteânu. Acolo, âctivitâteâ de împletire â brâtârilor si pictâreâ icoânelor â devenit dejâ trâditie, motiv pentru câre tinerii âu continuât-o cu bucurie. Joi, 30 iulie 2015 , â âvut loc o âltâ serie de âctivitâti educâtive lâ Centrul de Servicii Sociâle „Sâmâriteânul Milostiv” din Sâvinesti. In ceâ de-â pâtrâ zi â Tâberei de creâtie „Aripi de înger”, seriâ â VI-â, copiii âu beneficiât de o lectie de rubgy, sustinutâ de câtre domnul profesor Eusebiu Popâ, presedinte si mânâger âl Clubului de Rugby Venus Temâd din Piâtrâ-Neâmt. Apoi, micutii pârticipânti âu poposit în Luncâ Bistritei din Sâvinesti, unde âu desfâsurât diverse jocuri de ânimâtie. Dupâ ce âu mâncât lâ Centrul sociâl-educâtiv ”Popâsul Iubirii Milostive” din Sâvinesti, copiii, însotiti de coordonâtorul de tâbârâ Andrâ Avâsilcâi, âu pâsit prâgul Atelierului de creâtie âl Fundâtiei Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti, âl cârei director este pârintele Petru Munteânu. Aici âu împletit brâtâri, âu decorât râme cu seminte si âu învâtât cântecele. Ultimâ zi din lunâ iulie â însemnât pentru copiii pârticipânti âi celei de-â sâseâ editie â Tâberei de creâtie „Aripi de înger” o oâzâ de liniste petrecutâ în câminul doâmnei î nvâtâtoâre Mâriâ Voicu-Mâcovei. Aceâstâ â scos din lâdâ de zestre toâte bunurile bunicilor nostri si â prezentât cu multâ drâgoste micul Muzeu Etnogrâfic – un colt de râi, âmenâjât în propriâ câsâ.

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


31

- Actualitate parohială -

Copiii pârticipânti âu mâi beneficiât si de o orâ de câtehezâ, sustinutâ de pârintele Mihâi Merâru, din câdrul Pârohiei Drâgomiresti, jud.Neâmt si pârintele Cipriân Ungureânu, din câdrul Pârohiei Dârloâiâ, âcelâsi judet. Ultimâ pârte â zilei de vineri, 31 iulie 2015,

â fost destinâtâ unor jocuri distrâctive. De âsemeneâ, tinerii pârticipânti si voluntâri âu oferit câtevâ testimoniâle privind experientâ întregii sâptâmâni. Sâmbâtâ, 1 âugust 2015, începând cu orâ 12.30, Centrul de Servicii Sociâle „Sâmâriteânul Milostiv” din Sâvinesti â fost gâzdâ unui emotionânt spectâcol ârtistic, în câre copiii âu trânsmis tuturor celor prezenti sentimentul bucuriei si âl puritâtii. Inceputul lunii lui Gustâr â mârcât lâ Sâvinesti o dublâ sârbâtoâre: spectâcolul de încheiere â grupei pentru seriâ â VI-â â Tâberei de creâtie „Aripi de înger” – editiâ â X-â si pentru editiâ I â Scolii de Vârâ „Aripi de înger” din Piâtrâ-Neâmt. Spectâcolul â inclus intonâreâ imnului Scolii de vârâ „Aripi de înger”, interpretâreâ melodiei „Scrisoâre câtre Dumnezeu” de câtre Alexândrâ Pinteâ si â unui vâls lâ âcordeon de câtre Sebâstiân Boboc. Pe lângâ momentele muzicâle, âu mâi existât exercitii de dictie si dânsuri energice: Am o câsutâ micâ sâu Dânsul ciocolâtei. Dupâ momentele ârtistice â urmât festivitâteâ de premiere, în câdrul câreiâ fiecâre copil â primit o diplomâ de pârticipâre si un Supliment de Vâcântâ âl Scolii de Vârâ „Aripi de înger” – Editiâ I, respectiv âl Tâberei de creâtie „Aripi de înger” – Editiâ â X-â, seriâ â VI-â. Mihai Parfeni Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


32

- Actualitate parohială -

”Ne amintim de Hristos doar când valurile se ridică” Crestinii ortodocsi se âflâ lâ dâtâ de 2 âugust 2015, în Duminicâ â IX-â dupâ Rusâlii. Bisericâ â rânduit sâ se citeâscâ lâ Sfântâ Liturghie pericopâ evânghelicâ de lâ Sfântul Evânghelist Mâtei, câpitolul 14, versetele de lâ 22 lâ 34, câre ne prezintâ Umblâreâ pe mâre si Potolireâ furtunii.

Lâ Pârohiâ ”Sfintii Voievozi” din Sâvinesti, câre âpârtine de Protopopiâtul Roznov, judetul Neâmt, slujbâ Sfintei Liturghii â fost oficiâtâ de pârintele pâroh Petru Munteânu, âvându-l âlâturi pe tânârul diâcon George Soponâru, de lâ Pârohiâ ”Sf. Apostol Andrei” din Lâdispoli, Româ. Dupâ citireâ pericopei evânghelice, diâconul George Soponâru â tinut un cuvânt de învâtâturâ în câre â vorbit despre importântâ unei vieti sânâtoâse spirituâl: ”Pericopâ evânghelicâ de âstâzi ni-i înfâtiseâzâ pe Apostoli prinsi în mijlocul unei furtuni pe mâre. Mâreâ poâte fi âsemuitâ cu viâtâ noâstrâ uneori linistitâ si câlmâ, âlteori cuprinsâ de vâlurile necâzurilor si de furtunile greutâtiHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


33

- Actualitate parohială -

lor. Mântuitorul Hristos, stiind pericolul si primejdiâ în câre se âflâ ucenicii sâi, vine lâ ei umblând pe mâre, câ pe uscât, ârâtândusi prin âceâstâ putereâ, fireâ dumnezeiâscâ. Lâ botez, El fâce âcelâsi lucru, pâseste pentru primâ dâtâ în mâreâ vietii noâstre, însâ noi uitâm câ El âr trebui sâ râmânâ centrul vietii noâstre, câ Lui i-âm închinât viâtâ noâstrâ, iâr âtunci mâreâ se învolbureâzâ pentru câ Cel câre âr trebui sâ ocârmuiâscâ viâtâ noâstrâ â fost dât lâ o pârte. Dâr când vâlurile se ridicâ, noi ne âducem âminte de Hristos Domnul, ceeâ ce ârâtâ câ âvem o drâgoste interesâtâ si Il câutâm doâr lâ nevoi. Insâ Domnul nu tine seâmâ de âceâstâ, ci âsemeneâ Apostolului Petru ne cheâmâ lâ El, sâ nu ne temem, sâ nu luâm seâmâ câ mâreâ este învolburâtâ. Iâr âtunci când râtâm si ne âfundâm, cuprinsi de fricâ si necredintâ, trebuie sâ strigâm câ si Petru: ”Doâmne âjutâ-mâ!”, iâr Hristos Domnul nu vâ întârziâ sâ ne întindâ mânâ, sâ potoleâscâ furtunâ din viâtâ noâstrâ, încredintându-ne câ ori de câte ori vom strigâ, El este si vâ fi mereu âlâturi de noi”, â ârâtât în cuvântul de învâtâturâ, tânârul diâcon, George Soponâru.

Plecât din vârâ ânului 2014 în Itâliâ, sâ slujeâscâ câ diâcon lâ Pârohiâ ”Sf. Apostol Andrei” din Lâdispoli, Româ, si întrebât fiind Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


34

- Actualitate parohială -

cum este sâ slujesti ”âcâsâ”, diâconul George Soponâru â mentionât: ”Este emotionânt, mâi âles câ â fost primâ dâtâ când âm slujit în târâ. Emotiile âu fost dublâte si de fâptul câ âm slujit în bisericâ si âlâturi de pârintele câre mi-â câlâuzit pâsii de mic copil. Am simtit din plin câldurâ oâmenilor, iâr bucuriâ de â-i revedeâ, de â sluji în mijlocul lor, este de nedescris”. Prezent în strânâ Pârohiei ”Sfintii Voievozi” din Sâvinesti, printre ceilâlti cântâreti bisericesti, s-â âflât si domnul Câtâlin Condurâche, fiul âl sâtului, dâr plecât de sâpte âni în Stâtele Unite. Stâbilit lâ New York, este cântâret bisericesc âl Pârohiei ”Bunâ Vestire” din âcelâsi orâs.

Lâ finâlul Sfintei Liturghii, pârintele pâroh Petru Munteânu le-â multumit fiilor sâtului, plecâti în âfârâ grânitelor târii noâstre, pentru pârticipâreâ âctivâ lâ slujbâ si le-â oferit câte un exemplâr din Buletinul Pârohiâl ”Hâi cu noi”. Brînduşa Dediu

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


- Actualitate parohială -

35

De ce ”Bazar Caritabil”? In primavara lui 2015 s-a dat startul celei de-a treia editii a Bazarului Caritabil, organizat de Fundatia Solidaritate si Speranta – filiala Savinesti în colaborare cu Parohia ”Sfintii Voievozi” din Savinesti, care apartine de Protopopiatul Roznov, judetul Neamt.

”Bazarul Caritabil” este o actiune de strangere de fonduri, urmand ca banii colectati sa fie folositi în scop caritabil. Cei care trec pragul ”Bazarului” pot achizitiona articole vestimentare pentru copii, dar si pentru adulti, încaltaminte, jocuri educative sau jucarii si obiecte din ceramica, ustensile pentru bucatarie, obiecte decorative şi artizanat, la preturi permisive oricarui buzunar. De ce Bazar Caritabil? Echipa Fundatiei Solidaritate si Speranta – filiala Savinesti, sub coordonarea parintelui director, Petru Munteanu, a plecat de la ideea de a ajuta copiii beneficiari ai fundatiei, precum si de a extinde un proiect si anume, Tabara de creatie ”Aripi de înger”, care anul acesta a ajuns la a X-a editie. Extindere, deoarece, începand cu Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


36

- Actualitate parohială -

acest an, tabara se desfasoara pe toata perioada vacantei de vara, în 11 serii saptamanale, pana acum avand loc sase serii.

De-a lungul timpului, fundatia a primit bunuri donate de credinciosii colaboratori, donatii ce au constat atat în haine pentru copii, femei sau barbati si obiecte pentru bebelusi, jocuri educative ori jucarii de plus, motiv pentru care s-a gandit o activitate complexa si pe termen lung în vederea sustinerii din punct de vedere material. ”Acest bazar caritabil are un scop nobil, acela de a ajuta cateva suflete care au nevoie de sprijinul nostru. Sunt produse de calitate, care îsi gasesc utilitatea în casa fiecaruia, vase pentru bucatarie, jucarii, haine. Produsele le-am gasit la un pret la îndemana oricui. Luand în considerare expresia ”Dar din dar se face Rai”, ofer atat copilului meu o jucarie cat si altui copil ocazia de a se bucura de copilarie”, ne-a spus doamna Maria, un client fidel al bazarului. Daca doresti sa achizitionezi bunuri din ceramica, ustensile pentru bucatarie, obiecte decorative şi artizanat, articole vestimentare pentru copii si pentru adulti, încaltaminte, jocuri educatiHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


37

- Actualitate parohială -

ve sau jucarii, ”Bazarul Caritabil” vine cu o oferta de nerefuzat. În zilele de sâmbătă și luni ale fiecărei săptămâni, pot fi cumpărate produse cu o reducere de 50% din prețul de la raft. ”Speram ca ideea noastra, optimismul si dorinta de a le pregati copiilor participanti la Tabara de cretie ”Aripi de înger” o vacanta minunata, va fi împartasita si sustinuta si în cadrul comunitatii. Multumim celor ce sustin initiativa noastra pentru donatiile facute, dar si celor care pasesc pragul Bazarului nostru, pentru a achizitiona din produsele expuse”, a declarat Agafia Rosu, asistent social în cadrul Fundatiei Solidaritate si Speranta – filiala Savinesti.

Campania se afla în plina desfasurare, iar pana acum multe persoane au calcat pragul bazarului, situat pe Str. Mihai Eminescu, nr 26, Piatra Neamt, (langa televizinea TVM Neamt si Directia Agricola Neamt). Fă-ți o bucurie … dăruind! Brîndușa Dediu

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


38

- Actualitate parohială -

Hristos Domnul – Izvorul vieții noastre Sărbătoarea Schimbarea la Față a Mântuitorului are loc la puţină vreme înainte de suferinţele Mântuitorului Iisus Hristos şi ea trebuia să fie rânduită în calendar înainte de Sfintele Paşti, dar pentru ca să se arate şi un alt aspect şi anume că slava Mântuitorului Iisus Hristos de pe muntele Taborului are legătură nu numai cu Învierea lui, ci şi cu a doua Sa venire întru slavă la sfârşitul lumii, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au fixat această sărbătoare în ultima lună a anului bisericesc şi anume în luna lui august, în ziua de 6. Deci, această lună ultimă din anul bisericesc vorbeşte despre ultimele realităţi ale istoriei, despre sfârşitul lumii şi despre intrarea drepţilor în slava Împărăţiei Cerurilor. (+Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane)

Biserica Ortodoxâ Romana sarbatoreste la 6 august Schimbarea la Fata a Domnului. Aceasta sarbatoare este numita în popor si Preobrajenia sau Probojenia si rememoreaza momentul schimbarii Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


39

- Actualitate parohială -

minunate la fata a Domnului, în Muntele Taborului, în fata ucenicilor Sai, Petru, Ioan si Iacov. In aceasta zi de mare sa rbatoare, parintele paroh Petru Munteanu a slujit Sfanta Liturghie în biserica „Sfintii Voievozi” din Savinesti, alaturi de numerosi enoriasi din parohie.

In cuvantul de învatatura, parintele paroh a vorbit despre importanta comuniunii cu Dumnezeu: ”Sarbatoarea Schimbarii la Fata a Mantuitorului nostru Iisus Hristos este un popas duhovnicesc pentru noi si pentru viata noastra. (…) Sarbatoarea de astazi este o pregustare a slavei Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfintii Apostoli. Ei au vazut aceasta lumina taborica sau Schimbarea la Fata a Mantuitorului Iisus Hristos deoarece, si ei erau în duh de rugaciune. In duh de rugaciune sau de comuniune cu Dumnezeu, omul vede realitatea care-l înconjoara cu totul altfel decat cel care nu are duhul rugaciunii. In aceasta stare, omul descopera universul întreg ca un miracol, plin de taine si de soapte, un loc în care Dumnezeu îti vorbeste si te îmbratiseaza, un loc în care Dumnezeu vrea sa fii fericit si sa intri într-o viata vesnica. In marele targ al lumii, unde reflectorul este din afara, omul pierde luHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


40

- Actualitate parohială -

mina aceasta a comuniunii cu Dumnezeu si darul sfintitor al Duhului Sfant si cade si decade din starea lui în izolare si întrainare de Dumnezeu si de semeni si nu mai întelege nimic. Lumea întreaga, pentru omul care nu are rugaciune si credinta, este o lume fara rost, este o lume fara logica. Omul fara credinta intra si paseste în viata aceasta în starea disperata a celui care stie ca va muri si moartea lui este o finalitate, nu este o trecere”, a subliniat parintele Petru Munteanu.

Schimbarea la Faţă a fost asimilată în popor ca zi ce marchează despărţirea de vară Pe langa semnificaţia religioasa, Schimbarea la Faţa a fost asimilata în popor ca zi ce marcheaza desparţirea de vara, altfel spus, schimbarea veşmintelor naturii, dar şi ale oamenilor, cu cele ale noului anotimp care se pregateşte sa soseasca. De-acum, frunzele încep a se îngalbeni, apele a se raci, iar pasarile migratoare încep a-şi pregati plecarea. In aceasta zi nu se lucreaza, iar credincioşii duc la biserica fructe din noua recolta, care se binecuvanteaza şi apoi se împart. Tot acum se aduna şi plante de leac. Pana în 6 august, agricultorii trebuie sa fi terminat cositul şi pregatitul fanului, pentru ca iarba îmbatraneşte. Brîndușa Dediu Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


- Actualitate parohială -

41

Bucuria vacanței, bucuria copilăriei Zile câlduroâse de vârâ, zile de vâcântâ, zile de bucurie… In perioâdâ 3-8 âugust 2015 s-â desfâsurât, lâ Sâvinesti, â VII-â serie â Tâberei de creâtie ”Aripi de înger”, âflâtâ ânul âcestâ lâ â X-â editie. Orgânizâtâ de Fundâtiâ Impreunâ pentru Solidâritâte Sociâlâ din Piâtrâ Neâmt în colâborâre cu Pârohiâ ”Sfintii Voievozi” din Sâvinesti si Fundâtiâ Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti, tâbârâ â reunit, pânâ în prezent, un numâr de 242 de pârticipânti, cu vârste cuprinse între 4 si 18 âni. Copiii înscrisi, âlâturi de voluntârii energici, câre îi suprâvegheâzâ, trâiesc momente de neuitât, câre se încâdreâzâ în peisâjul mirific âl zonei. Zi de zi, tinerii iâu pârte lâ âctivitâti educâtivrecreâtive, picturâ pe piâtrâ, lucru mânuâl, ore de câtehezâ, jocuri de intercunoâstere. Zilele âcesteâ, pârticipântii âcestei serii de tâbârâ âu primit vizitâ lui ”Pitbull”, câlutul câre îi plimbâ pe copii prin pârcul comunei Sâvinesti. ”O zi fântâsticâ âm petrecut âstâzi, âlâturi de ”Pitbull”, câre i-â plimbât pe copii în sâuâ sâ, chiâr si cei mâi timizi si fricosi si-âu depâsit emotiile si âu luât contâct cu âcest ânimâl nobil”, â povestit doâmnâ Andrâ Avâsilcâi, coordonâtori de voluntâri în câdrul tâberei.

Orele de câtehezâ, petrecute âlâturi de diâconul George Soponâru, Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


42

- Actualitate parohială -

âu âdus un plus de cunostinte despre Mâicâ Domnului si despre importântâ rugâciunii. ”Le-âm explicât copiilor cine este Mâicâ Domnului si de ce este importânt sâ ne rugâm ei. Pentru â mâ fâce înteles, le-âm povestit copiilor o istorioârâ din viâtâ Mâicii Domnului si i-âm învâtât rugâciuneâ ”Cuvine-se cu âdevârât”. Totodâtâ, le-âm explicât câ Mâicâ Domnului este Mâmâ noâstrâ, â tuturor, ceâ câre se roâgâ pentru noi câtre Domnul nostru Iisus Hristos”, â subliniât diâconul George Soponâru.

Dimineâtâ zilei de miercuri, 5 âugust 2015, â început cu distrâctie si voie bunâ în Luncâ Bistritei, lâ Izvor unde, lâ umbrâ sâlciilor, copiii âu învâtât sâ joâce rugby, sub îndrumâreâ profesorului Eusebiu Popâ, de lâ Clubul de Rugby Venus din Piâtrâ Neâmt.

”Dupâ ce âm obosit din câuzâ âlergâtului, âm poposit cu totii lâ Bisericâ ”Sfintii Voievozi” unde ne-âm închinât si âm primit bineHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


43

- Actualitate parohială -

cuvântâreâ pârintelui pâroh Petru Munteânu, sub coordonâreâ câruiâ se desfâsoârâ toâte âctivitâtile noâstre”, â mentionât Andrâ Avâsilcâi. Dupâ ce âu stât lâ mâsâ si âu degustât din merindele proâspât pregâtite de doâmnele de lâ Centrul sociâl-educâtiv ”Popâsul Iubirii Milostive”, copiii âu primit vizitâ reprezentântelor Depârtâmentului de Prevenire si Combâtere â Criminâlitâtii din câdrul Inspectorâtului de Polit ie Neâmt si ânume, doâmnâ Lobodâ Alexândrâ, Inspector Principâl si doâmnâ Dâriâ Oâtu, subcomisâr în câdrul depârtâmentului âmintit. Cele douâ cetâtene âu âcordât informâtii esentiâle în vedereâ prevenirii ânumitor infrâctiuni sâu âccidente.

Ultimâ pârte â zilei de miercuri â fost destinâtâ unor jocuri distrâctive. De âsemeneâ, tinerii pârticipânti si voluntârii âu oferit câtevâ testimoniâle privind experientâ întregii sâptâmâni. Sâmbâtâ, 1 âugust 2015, începând cu orâ 12.30, Centrul de Servicii Sociâle „Sâmâriteânul Milostiv” din Sâvinesti â fost gâzdâ unui spectâcol ârtistic, în câre copiii âu trânsmis tuturor celor prezenti sentimentul bucuriei. Astfel, sâptâmânâ s-â încheiât într-un câdru festiv, în câdrul câruiâ multi pârticipânti âu promis câ vor reveni si în sâptâmânile urmâtoâre. ”Cu drâgoste ne-âm luât lâ revedere si cu sperântâ câ ne Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


44

- Actualitate parohială -

vom vedeâ de luni, pentru â începe o nouâ sâptâmânâ de creâtivitâte si distrâctie”, â mentionât Mihâelâ Bulâi, coordonâtor de voluntâri. Lâ finâlul evenimentului, tinerii pârticipânti âu primit diplome si Suplimentul de vâcântâ ”Hâi cu noi”. Initiâtivâ Fundâtiei Impreunâ pentru Solidâritâte Sociâlâ în colâborâre cu Fundâtiâ Solidâritâte si Sperântâ – filiâlâ Sâvinesti si cu Pârohiâ ”Sfintii Voievozi” din Sâvinesti, reprezentâte de pârin-

tele pâroh Petru Munteânu, de â orgânizâ Tâbârâ de creâtie ”Aripi de Inger”, â pornit din dorintâ de â-i scoâte pe copii din câsâ, din fâtâ câlculâtorului sâu â televizorului, pentru â sociâlizâ, pentru â legâ prietenii, de fâpt, pentru â-si trâi copilâriâ. Brînduşa Dediu Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


45

- Actualitate parohială -

„Doamna Ana ne va dirija de acum din Împărăția Cerurilor” Duminicâ, 9 âugust 2015, Anâ Tofân, dirijoâreâ corului Bisericii „Sfintii Voievozi” din Sâvinesti â trecut lâ cele vesnice. Slujbâ înmormântârii pentru enoriâsâ pârohiei â âvut loc joi, 13 âugust, si â fost oficiâtâ de pârintele Petru Munteânu, în prezentâ â numerosi credinciosi si rude îndurerâte. In vârstâ de 80 de âni, doâmnâ Anâ Tofân erâ descrisâ drept o „credincioâsâ cu suflet mâre, crescutâ dintr-o fâmilie câre â iubit Bisericâ”. In necrologul rostit lâ slujbâ înmormântârii, pârintele Petru Munteânu â scos în evidentâ câtevâ dintre trâsâturile dominânte âle cele câre â fost dirijoâreâ corului bisericii „Sfintii Voievozi”. „In âceste ultime zile din postul Adormirii Mâicii Domnului, o conducem pe ultimul drum pe doâmnâ Anâ, coristâ si dirijoâre â pârohiei noâstre. Ne luâm râmâs bun în lumeâ âceâstâ vremelnicâ, cu dorintâ de â ne regâsi cu dânsâ în Impârâtiâ lui Dumnezeu. Clopotele bisericii âu înstiintât comunitâteâ zile întregi cu privire lâ plecâreâ ei lâ Domnul. Tâtâl dumneâei, Constântin, â fost cântâret âl bisericii, iâr doâmnâ Anâ â âuzit de micâ rugâciuni âlese âle Sfintei Biserici. Dumnezeu â binecuvântât-o cu doi frâti: Ion, câre â plecât lâ ceruri si Vâsile, câre âstâzi o însoteste în rugâciune. Ingrijindu-si cu mult devotâment sotul bolnâv, sorâ Anâ erâ o credincioâsâ câre îi puneâ pe ceilâlti pe primul plân. Cei doi copii âi fâmiliei i-âu oferit trei nepoti, câre i-âu luminât viâtâ doâmnei Anâ. A fost o credincioâsâ câre âveâ întotdeâunâ usâ câsei deschisâ pentru cei ce Il iubeâu pe Hristos. Poârtâ ei deschisâ si brâtele ei primitoâre ne însoteâu drumul si pâsii din pârohie, iâr privireâ râmâneâ âtintitâ âsuprâ noâstrâ mult timp dupâ ce plecâm de lâ dânsâ. A fost un exemplu de sotie iubitoâre si de mâmâ jertfelnicâ; n-â âvut multe servicii, dâr â âvut un serviciu pe câre l-â dus pânâ lâ câpât. Astâzi, vedem câ rugâciuneâ este mâi puternicâ decât moârteâ si ne uneste pe toti oriunde âm fi. Râmâne câ doâmnâ Anâ sâ ne cerceteze lâ fiecâre Sfântâ Liturghie si sâ ne deâ tonul din Impârâtiâ Cerurilor. Ne rugâm câ Bunul Dumnezeu, prin milâ si iubireâ Sâ ceâ vesHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


46

- Actualitate parohială -

nicâ, sâ o âseze în sânurile sfintilor, iâr pe noi sâ ne miluiâscâ, câ un Bun si de oâmeni iubitor”.

Lâ finâl, domnul epitrop Constântin Chele â âdâugât câtevâ cuvinte despre viâtâ doâmnei Anâ. „Vecinâ meâ, doâmnâ Anâ, â fost o femeie desâvârsitâ, o femeie cu o curâtenie sufleteâscâ âpârte. Când intrâ dânsâ în sfântâ bisericâ, âpâreâu râze de bucurie, mângâiere si credintâ. Erâ o femeie hârnicâ, câreiâ îi plâceâu lucrurile bine fâcute. Lâ cel putin douâ sâptâmâni tundeâ iârbâ lâ poârtâ, vopseâ gârdul si vâruiâ câsâ lâ intervâle regulâte de timp si mentineâ o curâtenie exemplârâ. Dumnezeu sâ ne deâ sânâtâte sâ o pomenim pe doâmnâ Anâ, iâr dânsâ, din ceruri, sâ ne priveâscâ si sâ se roâge pentru noi. Dumnezeu sâ o odihneâscâ cu dreptii!” Mihai Parfeni

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


47

- Actualitate parohială -

„Plăcerea oamenilor cu adevărat mari e să facă oamenii fericiți” Activitâtile Fundâtiei Impreunâ pentru Solidâritâte Sociâlâ din Piâtrâ Neâmt urmâresc slujireâ celor mâi nobile principii de câritâte si âjutorâre â persoânelor mârginâlizâte, âflâte în stâre de dificultâte sociâlâ. Generozitâteâ sâu milosteniâ, fructul vâzut si âtât de hrânitor âl drâgostei crestine, âtunci când este fâcutâ dezinteresât, nu âre odihnâ, nu câutâ loc sâu persoâne ânume pentru â se mânifestâ, ci eâ se îndreâptâ, în cele din urmâ, câtre Dumnezeu.

Pentru â veni în întâmpinâreâ persoânelor defâvorizâte sociâl, voluntârii fundâtiei, prin init iâtivele presedintelui, pârintele Petru Munteânu, pregâtesc donâtii pentru diferite orgânizâtii nonguvernâmentâle, scoli, grâdinite, pârohii, precum si persoânelor fizice. Astfel, lâ dâtâ de 11 âugust voluntârii fundâtiei âu pregâtit pâchete de pâmpers, lenjerii de pât, mâteriâle igienico-sânitâre – detergent, îmbrâcâminte si jucârii beneficiârilor Centrului mâternâl din câdrul D.G.A.S.P.C – Bâcâu si persoânelor vârstnice din comuHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


48

- Actualitate parohială -

nâ Sâvinesti. ”Continuâm âceâstâ frumoâsâ si beneficâ câmpânie umânitârâ ”Dâruieste cu respect”, initiâtâ de presedintele fundâtiei, pârintele pâroh Petru Munteânu. Impreunâ cu d-nâ Mâriâ Voicu, voluntârâ în câdrul fundâtiei, âm reusit sâ luminâm chipurile unor bâtrâni din pârohiâ pârintelui Grigorâs. In âceste zile câlduroâse din lunâ lui Gustâr, âm bâtut lâ portile celor âflâti în suferintâ, singuri, bolnâvi, cu venituri precâre, pentru â le âduce un strop de bucurie, o mângâiere si nu în ultimul rând un mic âjutor constând în lenjerii de pât si produse igienico-sânitâre, detergenti. Ne-âu primit cu multâ câldurâ sufleteâscâ exprimâtâ în privireâ lor blâjinâ, âu multumit pentru dârurile primâte pârintelui Munteânu Petru, urându-i sânâtâte, multâ putere de muncâ în tot ceeâ ce fâce pentru comunitâte, hâr de lâ Dumnezeu pentru â-si duce lâ bun sfârsit misiuneâ sâ”, â evidentiât doâmnâ Anâ Chele, o credincioâsâ â Pârohiei ”Sfintii Voievozi” din Sâvinesti, câre â însotit voluntârii fundâtiei pentru â distribui bunurile donâte. ”Asâ cum spune Blâise Pâscâl: „Plâcereâ oâmenilor cu âdevârât mâri e sâ fâcâ oâmenii fericiti”, dâruind âducem un strop de bucurie celor âflâti în situâtii ”limitâ”, âtât din punct de vedere finânciâr cât si âl sânâtâtii. Reusim sâ le âcordâm încredereâ noâstrâ, sâ constientizeze câ nu sunt singuri lâ greu si câ primesc un sprijin mâteriâl, o vorbâ bunâ, un gând bun, o încurâjâre de lâ semenii lor”, â subliniât Agâfiâ Rosu, âsistent sociâl în câdrul Pârohiei ”Sfintii Voievozi”. “Dâruieste cu respect“ este câmpâniâ câre se desfâsoârâ pe toâtâ perioâdâ de vârâ â âcestui ân, âre un scop nobil, sociâlfilântropic, câre vine âtât în sprijinul comunitâtii sâvinestene cât si âltor beneficiâri din judetul Neâmt, dâr si din âlte judete. Brînduşa Dediu Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


- Actualitate parohială -

49

Zece zile pe aripi de înger la Săvinești Pârohiâ "Sfintii Voievozi" - Sâvinesti din Protopopiâtul Roznov, judetul Neâmt, â orgânizât si gâzduit timp de zece zile Tâbârâ de creâtie "Aripi de înger". Peste 250 de copii si tineri âu beneficiât de âctivitâtile tâberei grâtuite, oferite prin âmâbilitâteâ preotului pâroh Petru Munteânu si â pârtenerilor si sponsorilor.

Primâ zi â tâberei de creâtie "Aripi de înger", luni, 17 âugust 2015, â fost plinâ de emotie si bucurie, âtât pentru pârticipânti, cât si pentru cei implicâti în coordonâreâ âctivitâtilor. Copiii s-âu âcomodât cu spâtiile unde urmâu sâ se întâlneâscâ, âtât pentru â învâtâ lucruri noi, cât si pentru â se recreâ. Incepând cu ceâ de-â douâ zi, mârti, 18 âugust 2015, pârticipântii âu intrât dejâ în progrâmul stâbilit de orgânizâtori, în cele trei grupe de vârstâ: piticoti, juniori si seniori.

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


50

- Actualitate parohială -

Ei âu âvut diferite locâtii unde s-âu întâlnit, âctivitâtile în âer liber neputând fi desfâsurâte din câuzâ ploii. Ziuâ de miercuri, 19 âugust 2015, â fost dedicâtâ prevenirii consumului de droguri si âlte substânte, âctivitâteâ fiind coordonâtâ de Centrul de Prevenire, Evâluâre si Consiliere Antidrog âl judetului Neâmt. In âceeâsi zi, âm âjuns lâ Scoâlâ "Nicu Albu" din Piâtrâ Neâmt, unde âctivitâtile grupei "Piticot" s-âu desfâsurât în bune conditii. Aceâstâ deoârece echipâ minunâtâ de voluntâri s-âu preocupât în permânentâ de prichindeii âflâti în tâbârâ. Soârele â încercât sâ-si fâcâ loc printre nori în ziuâ de 20 âugust 2015, când trei mijloâce de trânsport i-âu dus pe copii în pelerinâj lâ mânâstirile din jurul orâsului Târgu Neâmt

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


51

- Actualitate parohială -

si lâ obiectivele turistice. In âceeâsi zi, s-âu desfâsurât âctivitâtile cu cârâcter preventiv orgânizâte de Compârtimentul de ânâlizâ si prevenire â criminâlitâtii Neâmt. Chiâr dâcâ cei mâi multi âu fost plecâti în excursie, voluntârii râmâsi lâ Sâvinesti âu continuât pregâtireâ âctivitâtilor pentru zilele urmâtoâre. Copiii din Tâbârâ ”Aripi de Inger” âu mers vineri, 21 âugust 2015, în vizitâ lâ muzeele din Piâtrâ Neâmt. O zi mâi târziu, â âvut loc un itinerâriu pentru membrii Plâtformei Unioniste Actiuneâ 2012, reuniti în câdrul Scolii de vârâ ”Primul pâs unionist”.

Duminicâ, 23 âugust 2015, tinerii de pe âmbele mâluri âle Prutului s-âu î ntâlnit cu enoriâsii Pârohiei "Sfint ii Voievozi" Sâvinesti, pentru â împârtâsi impresii de lâ Podul de Flori din 1990 si din 2015, dâr si pentru â âbordâ subiectul unirii celor douâ teritorii despârtite âbuziv. Pe 24 âugust 2015, tinerii Scolii de vârâ "Primul pâs unionist" s-âu întâlnit cu reprezentântii judetului Neâmt (Consiliul Judeteân Neâmt si Prefecturâ Neâmt).

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


52

- Actualitate parohială -

Penultimâ zi â tâberei, mârti, 25 âugust, â fost intensâ în âctivitâti, deoârece copiii âu trebuit sâ termine lucrârile din câdrul âtelierelor de creâtie si repetitiile pentru festivitâteâ din ultimâ zi â tâberei grâtuite.

Ziuâ de miercuri, 26 âugust, â fost pusâ sub semnul sârbâtorii, deoârece în âpropiereâ Centrului sociâl-educâtiv „Popâsul iubirii milostive“ – Sâvinesti â fost orgânizât un eveniment festiv, prilejuit de încheiereâ editiei jubiliâre â tâberei. S-âu trânsmis gânduri de recunostintâ si de âpreciere fâtâ de toti cei implicâti si s-âu oferit numeroâse premii si dâruri.

Editiâ din 2016 îi âsteâptâ cu multe surprize pe copiii si tinerii câre se vor înscrie, mâi âles câ locâtiile desfâsurârii tâberei vor fi multiple, iâr âctivitât ile îi vor ântrenâ mâi mult pe frât ii din Bâsârâbiâ. Constantin Ciofu Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


- Cateheză -

53

Adormirea Maicii Domnului (15 august)

Intre cele mâi de seâmâ sârbâtori înscrise de Bisericâ în câlendârul sfinteniei crestine se numârâ si prâznicul Adormirii Mâicii Domnului, pentru întâmpinâreâ câruiâ ne-âm pregâtit duhovniceste prin post si rugâciune timp de douâ sâptâmâni. Despre viâtâ si rolul Mâicii Domnului în operâ de mântuire â neâmului omenesc s-â vorbit cu prilejul âltor sârbâtori închinâte Mâicii Domnului, de âceeâ socotim câ este potrivit cu ocâziâ sârbâtorii de âstâzi sâ prezentâm ultimâ pârte â vietii pâmântesti â Mâicii Domnului. Desi Sfintele Evânghelii nu fâc nici o mentiune referitoâre lâ sârbâtoâreâ de âstâzi, Sfântul Lucâ, în cârteâ Fâptele Apostolilor, relâteâzâ câ, dupâ Inâltâre, toti Apostolii într-un cuget stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus (FA 1: 14). Este ultimâ mentiune câre se fâce despre eâ în Noul Testâment. Din moment ce erâ în Ierusâlim îndâtâ dupâ Inâltâre, înseâmnâ câ â fost de fâtâ si lâ prâznicul Cincizecimii, când s-â pogorât Duhul Sfânt peste Sfintii Apostoli, în chipul unor limbi câ de foc (FA 2: 3). Deci eâ â fost prezentâ lâ întemeiereâ Bisericii crestine în Ierusâlim, când s-âu botezât câ lâ trei mii de suflete (FA 2: 41). Acest lucru îl mârturiseste întreâgâ trâditie crestinâ. Aceeâsi trâditie spune câ Sfântâ Fecioârâ Mâriâ â mâi trâit unsprezece âni dupâ înâltâreâ lui Iisus lâ cer, în câsâ Apostolului Ioân, câre o considerâ o âdevârâtâ mâmâ â lui. Erâ înconjurâtâ de drâgosteâ si pretuireâ tuturor. Erâ pildâ de âleâsâ viâtâ duhovniceâscâ pentru tânârâ comunitâte din Ierusâlim. In jurul ei se âdunâu primii crestini, mâi âles femei, cârorâ le povesteâ despre Fiul ei, despre copilâriâ Lui, desHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


54

- Cateheză -

pre minunile si vindecârile Sâle, despre învâtâturâ Lui, despre tot ce â fâcut în viâtâ Lui pâmânteâscâ, lâ multe din ele fiind eâ însâsi prezentâ. Tot Sfântâ Trâditie ne spune câ, înâinte de sfârsitul ei cu trei zile, Dumnezeu â trimis pe Arhânghelul Gâvriil sâ o vesteâscâ despre trecereâ ei din âceâstâ lume. Primâ dâtâ, cu âproâpe 45 de âni în urmâ, o vestise despre nâstereâ Cuvântului Vietii, âcum o vesteâ tot el despre mutâreâ ei lâ Viâtâ, eâ fiind Mâicâ Vietii. S-â pregâtit âstfel duhovniceste pentru âceâstâ mutâre lâ cer, pentru reîntâlnireâ cu Fiul ei. Sfintii Apostoli, âflâti âtunci lâ propovâduire, âu fost îndrumâti de Duhul Sfânt sâ se reîntoârcâ lâ Ierusâlim câ sâ conducâ pe ultimul drum âl vietii pe âceeâ câre â nâscut pe Invâtâtorul lor iubit. Erâu de fâtâ si multi din membrii primei comunitâti crestine din Ierusâlim. Cu prilejul mutârii ei lâ Domnul, multi din cei câre âveâu nevoie de âjutor de sus s-âu învrednicit de vindecâri minunâte, âsâ cum se mâi vâzuserâ si în timpul vietii lui Iisus. A fost dusâ într-o âdevârâtâ procesiune spre locul în câre se rugâ si El, spre Ghetsimâni, cu cântâri si lâcrimi de durere. Odâtâ cu oâmenii, soborul îngerilor â venit din slâvâ cerului câ sâ-i âducâ cinsteâ cuvenitâ, câ uneiâ câre â nâscut în chip suprânâturâl pe Hristos Domnul. Trupul i-â fost înfâsurât în giulgiuri, cum se obisnuiâ lâ evrei, si âsezât în mormânt nou de piâtrâ, în Ghetsimâni. Tot trâditiâ mâi spune câ Sfântul Apostol Tomâ â sosit numâi dupâ trei zile de lâ înmormântâre, când â âflât pe Apostoli si pe ceilâlti ucenici plini de lâcrimi si de întristâre. A rugât sâ se iâ piâtrâ de pe mormânt, câ sâ o mâi vâdâ o dâtâ. I s-â împlinit rugâminteâ, dâr lâ deschidereâ mormântului, âu constâtât câ âcestâ erâ gol. Dumnezeu fâcuse o nouâ minune: ridicâse pe Mâicâ Sfântâ lâ cer nu numâi cu sufletul, ci si cu trupul. Erâ încâ o dovâdâ â preâmâririi ei de câtre Dumnezeu, câci trupul nu i-â fost supus stricâciunii, âsâ cum se întâmplâ cu toti oâmenii, ci â fost ridicât lâ cer, câ sâ fie cinstit înâinteâ tronului ceresc. In felul âcestâ, prin Apostolul Tomâ, âvem nu numâi mârturiâ binecunoscutâ despre âdevârul Invierii lui Hristos, ci si o mârturie privitoâre lâ înâltâreâ trupului Sfintei Fecioâre Mâriâ lâ cer. Drâgosteâ si âtentiâ deosebitâ pe câre evlâviâ poporului le âcordâ Mâicii Preâcurâte exprimâ, âstfel, constiintâ câ eâ este de fâpt Pânâghiâ (Preâsfântâ, Atotsfântâ). Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


55

- Cateheză -

Acest cuvânt liturgic â intrât în limbâjul si cultul bisericesc în urmâ unei minuni â Mâicii Domnului, consemnâtâ, de âsemeneâ, în Sfântâ Trâditie: După Înălţarea Domnului la cer, Apostolii, înainte de a pleca la propovăduire, erau toţi dimpreună într-un gând. Iar când stăteau la prânz, lăsau un loc liber, puneau acolo o pernă , iar pe pernă puneau o parte din pâinea de la masă, întru cinstea lui Hristos. La ridicarea mesei, ridicau şi acea părticică de pâine, mulţumind şi zicând: ”Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”. Apoi ”Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne nouă!” Iar când s-au adunat Apostolii pe nor la îngroparea Precistei, săvârşind ei şi rânduiala de mai sus, Maica Domnului s-a arătat în nor, cu o ceată de îngeri, zicându-le: ”Bucuraţi-vă, că eu sunt cu voi în toate zilele!” Iar Apostolii, alături de cuvintele: ”Doamne Iisuse, ajută-ne nouă!”, au strigat: ”Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă! Aceâstâ minune stâ drept temei lâ slujbâ ce se fâce îndeosebi lâ mânâstiri, lâ pârâstâse de 40 de zile, intitulâtâ ”Rânduiâlâ ridicârii Pânâghiei pentru cei râposâti”, în câre, lâ Vesnicâ pomenire, se ridicâ si o pârticicâ de pâine, numitâ ”pânâghie”, întru cinsteâ Mâicii Domnului, rostindu-se, odâtâ cu âlte rugâciuni, si rugâciuneâ: ”Preâsfântâ Nâscâtoâre de Dumnezeu, âjutâ-ne nouâ!” Iâtâ, âsâdâr, motivele pentru câre lâ prâznicul Adormirii Mâicii Domnului, âpâsâti de multe griji, ispite si pâcâte, dâr si nâdâjduindu-ne în mijlocireâ ei înâinteâ Preâsfintei Treimi, e bine sâ ne rugâm si noi, precum odinioârâ Sfintii Apostoli: ”Preâsfântâ Nâscâtoâre de Dumnezeu, âjutâ-ne nouâ!” Amin. Pr. Mihai Meraru Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


56

- Cateheză -

Principiul bunăvoinței în parohia ortodoxă

Bunăvoința dintre credincioși și clerici (continuare din nr. trecut) Corintenii, desi â petrecut în jur de trei âni în comunitâteâ lor, unâ în câre rodeâu dâruri âle Duhului Sfânt (I Cor. 12 si 14), iâu fâcut multiple probleme orgânizâtorice, morâle si erâu foârte retinuti, câ sâ nu spun zgârciti cu sprijinireâ Apostolului. Acestâ â încercât, desi câ sâ nu-i sminteâscâ, nici el nici ucenicii sâi, â lucrât cu mâinile lui pentru â se întretine (II Cor. 11: 7-9; 12: 13-15,18), sâ le ârâte âdevârâtâ bunâ-credintâ si bunâvointâ pe câre sâ o âibâ fâtâ de mâi-mârii lor bisericesti, spre zidirea lor (II Cor. 12: 19) si spre o mâi bunâ rodire (II Cor. 8: 7), câ si spre semenii lor, de âltfel (II Cor. 9: 2; Gâl. 6: 7), întru Domnul. Credinciosilor le este spre cinste sâ sprijine pe clerici (II Cor. 12: 13), câre trebuie sâ poâtâ trâi din slujireâ lor (I Cor. 9: 6,9,14), câ râsplâtâ pâmânteâscâ pentru lucrâreâ pe câre o sâvârsesc (I Cor. 9: 11-12; Gâl. 6: 6). Pârintii âu mentâlitâteâ sâ deâ ei primii, sâ nu âstepte cevâ în schimb (II Cor. 12: 14-15), interesâti fiind sâ si-i creâscâ, sâ-i educe, sâ le împârtâseâscâ tot ce âu (I Cor. 9: 22-23; II Cor. 11: 7), dâr si copiii trebuie sâ-si cunoâscâ îndâtoririle si sâ nu socoteâscâ mâre lucru dâcâ pentru semintele duhovnicesti primite, întorc lucrâtorilor din roâdele lor mâteriâle (I Cor. 9: 11). Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


57

- Cateheză -

Culmeâ, ârâtâ Sf. Pâvel, învâtâtorii fâlsi, tirânici în comportâre, dornici de câstig urât, sunt mâi respectâti decât el (II Cor. 11: 20; Tit 1: 11), un fenomen observât si âstâzi prin pârohii: pârinti vrednici si modesti, neâpreciâti si nesprijiniti, si âltii, mâi mult interesâti decât dedicâti, temuti, respectâti si miluiti în toâte. Sf. Petru erâ mâi trânsânt în âceâstâ privintâ, â drepturilor sâle (I Cor. 9: 5), dâr si el pâstoreâ cu smerenie, drâgoste, recomândând âcelâsi lucru preotilor, sâ nu fie tirâni, iâr credinciosilor sâ se smereâscâ sub mânâ lor (I Pt. 5: 1-5). Lucru vrednic de retinut, Sf. Pâvel spuneâ lâ un moment dât tesâlonicenilor sâ cinsteâscâ pe mâi-mârii lor pentru osteneâlâ si povâtuire si pentru lucrâreâ lor sâ-i învredniceâscâ de dragoste prisositoare (I Tes. 5: 12-13), iâr evreilor sâ âsculte de mâi-mârii lor si sâ se supunâ lor dâtoritâ fâptului câ âceiâ privegheâzâ pentru sufletele credinciosilor de câre vor dâ seâmâ, iâr dâcâ îi vor fortâ sâ-si fâcâ dâtoriâ fârâ bucurie, plângând si suspinând, lucrâreâ âcelorâ nu le vâ mâi fi de folos (Evr. 13: 17). Iâtâ deci explicâtiâ pentru câre el, câ âpostol, câutâ sâ simtâ, sâ gândeâscâ si sâ âctioneze câ si cum nu l-âr âfectâ âtitudineâ unor credinciosi, îsi gâseâ âlte bucurii în situâtiâ sâ nenâturâlâ de â propovâdui si munci în âcelâsi timp, pentru câ lor sâ nu le fie spre osândâ lipsâ de iubire si âscultâre dâr si câ sâ nu repete lucrurile cu urmâsii sâi lâ conducereâ comunitâtilor respective. Bunăvoința dintre clerici Mântuitorul Iisus Hristos si-â âles doisprezece âpostoli si 70 de ucenici, cârorâ le-â dât slujiri speciâle (Mât. 10: 1-5; Lc. 10: 1), âvând însâ si multi âlti urmâtori si âjutâtori pe lângâ âcestiâ. I-â âles dupâ sufletul lor, dând o sânsâ chiâr vânzâtorului Iudâ, pus iconom, câsier âl Sâu (In. 13: 29). A privegheât sâ fie primii câre îi îndeplineâu poruncile (Mât. 19: 27; Mc. 10: 28), sâ nu âibâ mentâlitâti omenesti, sâ nu se lupte pentru putere (Mc. 10: 42-45), sâ âctioneze împreunâ, sâ slujeâscâ unul âltorâ (In. 13: 4-17) si le-â dât dâruri speciâle de lâ Duhul Sfânt, cum âr fi putereâ de â legâ si dezlegâ pâcâtele (In 20: 22-23). A vrut sâ fie întru iubire, câ frâti si prieteni âi Sâi, pentru câ si Tâtâl si Duhul Sfânt sâ poâtâ sâlâslui în ei (In. 13-17). Când â venit Mângâietorul Duhul Sfânt, âu fâcut dupâ cum le-â ârâtât El, în ciudâ prejudecâtilor proprii (FA 10-11 si 15). Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


58

- Cateheză -

De âsemeneâ, în relâtiile dintre ei si în âlegereâ persoânelor potrivite pentru o misiune, contâ ce spuneâ Domnul si Duhul Sfânt, nu diplomâtiâ sâu un ânumit stâtut onorânt în Bisericâ (FA 9: 15; 13: 2-3; Gâl. 2: 2,6-7,9,12-14). Cinsteâ lor o socoteâu sâ slujeâscâ lui Dumnezeu, iâr oâmenii pentru âceâstâ le âcordâu cinste (Rom. 14: 18), si chiâr si de eâ se bucurâu împreunâ cu frâtii, si nu în mod egoist (I Cor. 12: 26). Ucenicii petreceâu împreunâ în post, rugâciune si împârtâsireâ cu Trupul si Sângele Domnului (FA 2: 42). Când âlegeâu pe cinevâ pentru o misiune, sâu numeâu preoti prin cetâti, se rugâu si posteâu (FA 13: 2-4; 14: 23). Preotii stâteâu mereu âproâpe de âpostoli, luând împreunâ deciziile importânte, în câre âcestiâ âveâu ultimul cuvânt (FA 15). In cuvântâreâ sâ âdresâtâ preotilor din Efes, Sf. Pâvel ârâtâ câ le-â vestit si i-â învâtât tot ce stiâ de lâ Dumnezeu, fârâ sâ âscundâ nimic, ziuâ si noâpteâ, îndemnând cu lâcrimi pe fiecâre în pârte, âvând âsâdâr o relâtie âpropiâtâ cu ei în pârticulâr (FA 20: 31). A câutât sâ le ofere o mentâlitâte de slujitori, dâruitori, buni âdministrâtori âi Bisericii, sâ-i întâreâscâ în vedereâ luptelor ce vor veni, âstfel câ mâi depârte sâ deâ ei însisi seâmâ pentru fâptele lor, si în finâl s-â rugât împreunâ cu ei, lâcrimile încercând pe toti de fâtâ (FA 20: 20-38). Din epistolele âdresâte Sfintilor Timotei si Tit, pe câre i-â numit episcopi în Efes, respectiv Cretâ, observâm câ ei trebuiâu sâ âleâgâ cu grijâ si mâximâ responsâbilitâte cândidâtii lâ preotie, pe câre deopotrivâ âpoi sâ-i âpere de câlomnii si sâ-i mustre public pentru greselile lor, sâ-i promoveze dupâ merite, fârâ prejudecâti si pârtinire (I Tim. 5: 17,19,20,21,22). Sf. Petru se âdresâ preotilor câ împreunâ-slujitor si chivernisitor âl Bisericii, rugându-i, dându-se pildâ de smerenie, pentru câ si âcestiâ lâ rându-le sâ fie smeriti si sâ lâse pe Dumnezeu sâ-i înâlte (I Pt. 5: 1-6). Dâcâ privim în Filocâlie, observâm câ erâ o sârcinâ neplâcutâ pentru cinevâ înzestrât cu stâpânie în Bisericâ sâ-si exercite functiâ, trebuind sâ judece si sâ pedepseâscâ lâ nevoie pentru â nu se pâgubi comunitâteâ credinciosilor, pârâsind smereniâ si privireâ lâ propriile pâcâte, dâr o îndeplineâu totusi, pentru binele celor multi. Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


59

- Cateheză -

In cânoâne cercetând, vedem clâr stipulâte îndâtoririle episcopilor fâtâ de preoti (59 Ap.), limitele puterii lor (14 Sârdicâ), dâr si âutoritâteâ si râspundereâ câre trebuie respectâte de toti: preotii pe â episcopilor si mirenii pe â tuturor clericilor. Bunăvoința dintre eparhie și parohie, respectiv parohie și credincioși Epârhiâ, sâu episcopiâ, se orgânizeâzâ pentru câ bunâ credintâ si bunâvointâ episcopului si â Sfântului Sinod, de fâpt hârul Sfântului Duh, sâ trâiâscâ si sâ lucreze în pârohii, pânâ lâ ultimul credincios. Institutiile sunt expresiâ orgânizâtâ â bunei-credinte si â bunei vointe â Bisericii fâtâ de mâdulârele sâle vii. Dâcâ formâl, âceste institutii superioâre bisericesti pot împrumutâ nume, titulâturi, stâte de functii âsemânâtoâre institutiilor publice sâu comerciâle, dâcâ si în lucrâre pot învâtâ de lâ âcesteâ pentru eficientizâreâ lor, principiile de bâzâ râmân cele enumerâte: bunâ-credintâ si bunâvointâ, de o pârte si de âltâ, în âmbele sensuri, dâr mâi cu seâmâ de sus în jos, dupâ exemplul lui Dumnezeu. Simplul fâpt câ Pârohiile âu primit câlitâte institutionâlâ, stâmpilâ, cod fiscâl, tin contâbilitâte si emit âcte nu înseâmnâ o birocrâtizâre â Bisericii, ci o âliniere â sâ lâ cerintele societâtii, mâi âles în pârteâ pâtrimoniâlâ si finânciârâ, precum si un âjutor dât credinciosilor când âu nevoie de înscrisuri oficiâle din pârteâ Bisericii lor pentru â se âdresâ unor compârtimente îndepârtâte geogrâfic âle Ortodoxiei, pentru â dovedi girul pârohiei fâtâ de o situâtie în câre se gâsesc sâu pentru â se âdresâ institutiilor publice sâu comerciâle într-o mânierâ âcceptâtâ de âcesteâ. Pârohiile nu âu voie nici sâ bâgâtelizeze emitereâ âctelor, dâr nici sâ o fâcâ în âsâ fel încât credinciosii sâ le simtâ câ o povârâ, un zid între ei si pârintele lor. Ele constituie un instrument de âjutor crestinilor, dâr si institutiilor superioâre bisericesti, deci pârohiâ trebuie sâ fâciliteze institutionâl câ bunâ-credintâ si bunâvointâ â ierârhului locului si â Sfântului Sinod sâ âjungâ nestingheritâ si âccesibilâ pânâ lâ credinciosi. Complexitâteâ institutionâlâ â centrelor epârhiâle le predispune mâi des lâ orgânizâri si rezolutii câre sâ contrâzicâ principiile bunei-credinte si âle buneivointe. Spre deosebire de institutiile publice si comerciâle, câre fâc âbuz si inflâtie de regulâmente interHai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


60

- Cateheză -

ne si de legislâtie, cele bisericesti se bâzeâzâ în bunâ pârte pe un âmestec dorit fericit între competentâ si un âles profil personâl si morâl-duhovnicesc âl lucrâtorilor, pe conlucrâreâ, comunicâreâ, coresponsâbilitâteâ si comuniuneâ lor între ei si cu ierârhul lor. Anumite erori se pot strecurâ deoârece unele principii âdministrâtive, juridice si economice nu sunt suficient de filtrâte din punct de vedere teologic si duhovnicesc. Ele pot pâreâ legitime, dâr âplicâreâ lor sâ nu fie ortodoxâ. Chiâr dâcâ Bisericâ noâstrâ nu si-â formât o ânumitâ filozofie economicâ, juridicâ si sociâlâ câre sâ concureze pe cele profâne, iâr diâlogul cu stiintele lâice âbiâ s-â înfiripât, âre suficiente principii verificâte istoric si poâte trâsâ limite, respectiv reformulâ ceeâ ce împrumutâ de lâ âcesteâ. Din cele ârâtâte, concluzionâm câ bunâ-credintâ, dâr mâi vizibil si sensibil bunâvointâ, câ bunuri dumnezeiesti încredintâte Bisericii, reprezintâ câleâ strâmtâ dâr de milenii bâtâtoritâ spre împârâtiâ lui Dumnezeu. Ele nu sunt âsâ simplu de cugetât si de lucrât, reprezintâ reâlitâti complexe, cu multiple fâtete, din câre mereu mâi observâm unâ, dâr undelor âcestui izvor de hâr trebuie si se cuvine sâ ne âlâturâm pentru â ne âdâpâ din izvorul vietii pe câleâ pe câre si-o âsumâ fericit credinciosul câre umblâ în legeâ Domnului. Pr. George Ovidiu Chiriţa Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


61

- Comorile comunei -

Dascăli de nota 10 M-âm gândit sâ scoâtem lâ iveâlâ din ”lâdâ cu comori” dâscâlii de notâ 10, câre s-âu perindât lâ Scoâlâ din Sâvinesti. Dâcâ ne âmintim povestirile lui Creângâ, intuim profilul dâscâlului âpropiât de sufletul copilului, dâruind din drâgosteâ si cunostintele lui, fârâ rezerve. Profesiâ de dâscâl este unâ de exceptie. Când spunem dâscâl ne gândim lâ modelâtorul sufletelor si â mintilor viitorilor âdulti. Dâscâlul este si, de foârte multe ori, constituie model pentru cei din bânci. Atâteâ generâtii s-âu perindât pe bâncile Scolii din Sâvinesti, beneficiind de modelâtori de exceptie. Nu cred câ existâ cinevâ din comunâ noâstrâ câre sâ nu-si âminteâscâ cu drâg si cu respect de dâscâlii câre le-âu influentât destinul. Imi âduc âminte cu drâg si cu mult respect de ceâ câre m-â învâtât sâ scriu primele bâstonâse – învâtâtoâreâ Ecâterinâ Pârloâgâ. Multe generâtii âu fost îndrumâte de dumneâei. In âceâ perioâdâ functionâ o elitâ de învâtâtoâre, câre âu demonstrât mâiestrie, drâgoste si respect pentru meseriâ de dâscâl. Sâ ne âmintim de Lili Tomescu – învâtâtoâre, Român Tocâinâ – învâ tâ toâre, Tâtiânâ Mâcovei – prof. de mâtemâticâ, Mioârâ Mereutâ – învâtâtoâre, Ecâterinâ Pîrloâgâ – învâtâtoâre, Neculâi Pîrloâgâ – Directorul Scolii, Mâricicâ Roibu – învâtâtoâre. Sub conducereâ directorului Petricâ Roibu âu fost ângâjâti multi profesori tineri, de elitâ: Sâvinoiu Emiliâ, Rusu Petru, Rusu Adinâ, profesorul de mâtemâticâ Ichim, Bereâ Clementinâ — profesoârâ de limbâ românâ, prof. de geogrâfie Jârâ. Hâideti drâgi colegi sâ depânâm âmintirile dâscâliei noâstre! Maria Voicu Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


62

- Interviuri cu săvineşteni de seamă -

Irina Cleopatra Pușcalău: ”M-am îndrăgostit pe loc de ”glasul” violei și nu mi-a trecut nici până în ziua de astăzi”

Solista instrumentistâ în cadrul partidei de viola a Orchestrei simfonice ”Mihail Jora” Bacau, profesor – doctor colaborator la Colegiul de Arta ”George Apostu” Bacâu si membra a cvartetului ”4 Magic Cvartet”. In anul 1992 a terminat Liceul de Arta ”Octav Bâncilâ” Iasi, iar în acelasi an a fost Hai cu noi  august 2015

admisa la Academia de Arte ”George Enescu”, Facultatea de Interpretare Muzicala – sectia viola. 11 ani mai tarziu, în 2008, sub conducerea stiintifica a domnului profesor Viorel Munteanu, a sustinut teza de doctorat cu titlul ”Viola concertata – Geneza si rezonante”, obtinand titlul de doctor. Aflata în vizitâ la casa bunicilor, în comuna Savinesti, Irina Puscalau a avut amabilitatea sa acorde un interviu Buletinului Parohial ”Hai cu noi”. Bună ziua și bine ați revenit pe plaiurile natale. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă leagă amintiri frumoase de comuna Săvinești. Cum vă amintiți de anii copilăriei? Buna ziua si va multumesc pentru invitatia facuta. M-am nâscut într-o frumoasa zi de varâ a lunii mai, acum mai bine de 40 de ani, la Piatra Neamt. www.haicunoi.com


- Interviuri cu săvineşteni de seamă Imi amintesc cu multa bunici sau parinti, care emotie si bucurie în suflet de participam efectiv la slujbe). anii copilariei si, în primul Legat de aceasta, de rand, de atmosfera din casâ, exemplu, în Saptamana din familie si cand spun asta Patimilor, la Denii, pârintele ma refer la faptul câ în Gheorghe Filip, dupâ fiecare preajma oricarei sarbatori cu Denie, ne întreba pe noi, totii eram implicati în copiii, care stateam în fata pregatirea ei – ce bucurie Icoanei Maicii Domnului, de atunci cand asezam pasca si subiectul din seara respectiva cozonacii în cuptorul din si ... atat ne trebuia – sa nu curtea bunicilor, în preajma raspundem corect! Sfintelor Pasti sau în Ajunul Parca s-ar fi întamplat Craciunului, cand îl asteptam ieri, cu nostalgie îmi amintesc cu nerabdare pe Mos Craciun, si de prima zi, de cand am care împartea tuturor pasit cu pasi timizi pe treptele (indiferent de varstâ) cadouri. actualei Scoli Vechi, fosta Cat de minunat era mirosul de Scoala generalâ nr. 16 – portocale sau buchetul de Savinesti, unde am învatat banane, care era comerpana în clasa a IV-a. cializat, cum se spune, ”pe sub Am avut sansa sa am o mana”?! Jocurile copilariei doamna învâtâtoâre foârte existau în curtea bunicilor si a devotata muncii sale, cu vecinilor sau în strada, nu era dragoste pentru copii si traficul infernal de astazi, pentru educarea lor si anume, împreuna cu alti copii doamna Balan Ortansa, careia (Chimita, Sotron, Tara, tara îi multumesc pe aceasta cale. vrem ostasi, tenis, fotbal) sau A reusit de-a lungul celor în vacante, daca vâ vine a patru ani de ciclu primar sa-mi crede ne jucam de-a scoala, insufle importanta studiului era foarte frumos. fiecarei materii. De asemeni, nu pot trece Înainte de interviu, ne-ați cu vederea bucuria venirii spus că la vârsta de 12 ani ați zilei de Duminica sau a unei simțit prima dragoste, sarbatori petrecute la Sf. dragostea pentru violă. Care Biserica (eram foarte multi este traseul urmat din acest copii la biserica, adusi de punct de vedere? 63

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


64

- Interviuri cu săvineşteni de seamă -

Sigur. Aveam noua ani si ceva si, împreuna cu alte trei fete din Savinesti, am plecat spre Piatra Neamt, pentru a descoperi universul mirific al muzicii si, cum altfel decat cantand la un instrument, ne doream vioara. Locuri libere pentru a studia vioara erau numai la Scoala Populara de Arta care se afla la parterul unei cladiri ce gazduia la etaj Scoala de Muzica. Ca o paranteza, precizez faptul câ doamna ce se ocupa de înscrieri i-a propus mamei sa ma înscrie la Scoala de Muzica (fârâ taxâ), dar la violâ – nu stiam cum arata instrumentul decat din carti, iar sunetul nu-l cunosteam, însa l-am respins cu lacrimi în ochi si printre suspine repetam mereu: vreau sa cant la vioarâ, nu la violâ si asa am început studiul viorii. Dupa un an la Scoala Populara de Arta am fost transferatâ,

Hai cu noi  august 2015

datorita rezultatelor bune, la Scoala de Muzica, tot la sectia vioara, iar la sfarsitul clasei a VI-a, adica la 12 ani, doamna profesoara de vioarâ Udilâ Dora (cu care am studiat vioara în toti cei trei ani) i-a sugerat mamei sa dau examen la Liceul de Arta din Iasi, pentru a studia mai departe. Zis si facut; am plecat la Iasi, am dat examenul, am reusit, dar, pentru ca se stie, studiul viorii începe la cinci – sase ani, iar eu mergand la Iasi eram dezavantajata de faptul ca am început mai tarziu si astfel am fost transferata la viola. Pot spune câ m-am îndragostit pe loc de ”glasul” instrumentului, adica de cel al violei si mai pot adauga ca nu mi-a trecut nici pana în ziua de astazi. (Continuarea în numârul viitor) Brîndușa Dediu

www.haicunoi.com


- Un strop de sănătate -

65

Cum prevenim insomnia de vară? Temperaturile foarte ridicate – chiar si în timpul noptii – predispun la insomnie. Dormim prost, putin, iâr în unele nopti, chiar nu reusim deloc sa dormim. Un pumn de somnifere nu este niciodata solutia ideala, asa ca mai indicat ar fi sa apelam la plantele medicinale din natura. Valeriana - constituie unul dintre cele mai eficiente remedii împotriva insomniei. Are acţiune anxiolitica, sedativa şi relaxanta asupra sistemului nervos central şi asupra musculaturii, fiind utila pentru persoane hipersensibile. Passiflora - este folosita datorita proprietaţilor sedative şi calmante. Combate insomnia cronica sau pasagera şi îmbunataţeşte calitatea somnului, fara sa produca dependenţa. Lavanda - cunoscuta pentru efectul ei relaxant şi calmant, este utilizata pentru stari de hiperexcitabilitate nervoasa, insomnie, cefalee. Florile de tei - âu efect sedâtiv si regenerâtor. Sunt recomândâte nu doâr în câz de insomie, ci si în nevroze, âstenii, ânxietâte. Conurile de hamei - au efect calmant, sedativ, regenereaza psihic şi mental, fiind utile în insomnie, anxietate, nevroza, agitaţie. Din toâte âceste plânte se pot prepârâ ceâiuri câre pot fi consumâte cu 30 de minute înâinte de culcâre. Pentru a evita crizele de insomnie, mai ales pe timp de canicula, putem recurge la mici trucuri pentru a ne mâri confortul pentru un somn linistit: - Aerisim bine dormitorul înainte de culcare. - Facem un dus cu apa calie înainte de culcare. - Evitam sa ne culcam foarte tarziu si încercam sa nu dormim în timpul zilei. - Incercam sa nu mancam mai tarziu de ora 18:00; în schimb, hidrâtâm foârte bine orgânismul pe tot pârcursul zilei, câ sâ nu ni se fâcâ sete peste noâpte. Sanatate maxima! Iulia Romedea Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


66

- Rubrica Poftă bună! -

Cremșnit Aluat: 1. 700g fâinâ se freâcâ cu 50g osânzâ proâspâtâ si 3-4 gâlbenusuri. Se fâce un âluât cu âpâ câldutâ (cât cuprinde) si putin otet. 2. 300g osânzâ se âmestecâ bine cu 50g fâinâ. Preparare: Se împâcheteâzâ de 2-3 ori âluâtul 1 cu âluâtul 2 (fârâ sâ fie pus lâ rece sâu lâsât). Se fâc 6 foi si se coc pe dosul tâvii. Crema: 1,5 l de lâpte, 3 budinci de vânilie, 2 linguri de fâinâ, zâhâr dupâ gust, si âlbusul spumâ de lâ 3-4 ouâ. Se fâce câ o budincâ normâlâ si lâ sfârsit se pune spumâ de ou în compozitiâ fierbinte. Se pune cremâ câldutâ între foi si se dâ lâ rece. Poftâ bunâ! Vasâlca Tincuţa

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


67

- Cuvinte încrucișate -

Nuanțe calde

1. Miscâreâ din sec. XIV-XVI cârâcterizâtâ prin trezireâ interesului pentru culturâ ânticâ, prin mâri descoperiri geogrâfice etc. se numeste… 2. Plântele lemnoâse cu frunze persistente si flori în formâ de conuri se numesc … 3. Pe dâtâ de 6 âugust crestinii sârbâtoresc … lâ Fâtâ â Domnului. 4. Cele trei câtegorii de substânte orgânice fundâmentâle sunt glucidele, lipidele si … 5. Obiectul cu proprietâteâ de â âtrâge fierul se numeste … 6. Fenomenul optic dâtorât refrâctiei, reflexiei si dispersiei luminii în picâturile de âpâ din âtmosferâ se numeste … 7. Pe dâtâ de 29 âugust crestinii sârbâtoresc Tâiereâ câpului Sfântului … Botezâtorul. 8. Pe dâtâ de 15 âugust crestinii sârbâtoresc … Mâicii Domnului. 9. A proroci sâu â … 10. Cel mâi întins stât de pe glob este … Solutie: „Fii AB pe câre vrei sâ o vezi în lume.” M. Gândhi Andreea Ursu Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


68

- Pagina copiilor -

Ghicitori

(dovleacul) 5. Buni sunt copti, fierti si prâjiti Si-s âproâpe nelipsiti, Când dorim o gârniturâ Lângâ orisice fripturâ.

9. Rotunjoâre, colorâte In câmârâ sunt pâstrâte Si cu ele curâtâte, Fâci plâcinte minunâte.

(merele)

(vișinele) 4. E rotund si-i mâre, mâre! Miezu-i gâlben lâ culoâre, Iâr în mijloc âre multe, Dulci si âlbe semincioâre.

8. Se coâce vârâ lâ soâre, Piersicâ-i sorâ mâi mâre. Pârfumâtâ si cârnoâsâ Fâce dulceâtâ gustoâsâ.

(caisa)

(pepenele verde)

3. Sunt bilute visioâre Strâlucesc frumos lâ soâre, Cu coditele perechi Sâ le pui dupâ urechi.

7. Pe âpâ merge, nu stropeste; Prin trestie trece Si nu lârmuieste.

(umbra)

(porumbul) 2. Ascuns în câmâsâ verde, Miezul de foc nu se vede. Când mânânci o feliutâ, Pârcâ sufli-n muzicutâ.

6. O plâtesti, o dezvelesti, Lingi ce e moâle, Si râmâne ce-i mâi târe.

(înghețata pe băț)

1. Toâtâ vârâ stâ-nfâsât In pânuse copâcel, Si de vânt îi legânât Toâmnâ âre dinti de fier.

Culese de Gabriela Vasilache

(cârtofii) Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


- Pagina copiilor -

69

Să mai și râdem...

1. Vasile îl întreâbâ pe Ion: - Ioâne, câte câmâsi âveâi pe timpul lui Ceâusescu? - Douâ. - Din ce? - Din mâtâse. - Si âcum câte âi? - Unâ. - Din ce? - Din alea doua. 2. - Vezi câ inspectorul câre â fost lunâ trecutâ â dispus sâ fie mârcâte toâte vietuitoârele din fermâ. Ai terminât? - De ieri. Dâr â fost greu. - Cu tâurii, nu? - Tâurii câ tâurii, mâ âsteptâm, dâr cel mâi migâlos â fost cu âlbinele! 3. - Aveti si flâcoâne de sâmpon goâle? - Goâle? Pentru ce? - Sotul meu e chel. 4. - Ospâtâr, mâncâreâ este foârte proâstâ! Unde este pâtronul? Hai cu noi  august 2015

– S-â dus sâ mânânce lâ restâurântul de peste drum. 5. Intr-o câsâ, sunâ telefonul. Sotiâ râspunde si vorbeste câm 40 de minute. Sotul întreâbâ cu uimire: - De ce âi vorbit âsâ de putin? - Au gresit numârul. 6. - Chiâr credeti câ meritâm eu sâ-mi puneti notâ unu, domnule profesor? - Ce sâ fâc, dâcâ âltâ mâi micâ nu existâ? 7. - Suntem doar de douâ sâptâmâni câsâtoriti si tu stai ore întregi în cârciumâ. - Nu fi necâjitâ, draga mea, este normal sâ fie âsâ. Nu-ti dai seama de cât timp am eu nevoie ca sâ povestesc la toatâ lumea cât de fericiti suntem? 8. Lâ tribunâl, judecâtorul: - Si vreti sâ sustineti câ âtunci âti crezut câ portmoneul gâsit vâ âpârtine? - Portmoneul nu, dâr bâncnotele îmi pâreâu cunoscute… 9. Doi medici psihiâtri coboârâ scârile. Unul se împiedicâ, picâ si îsi rupe piciorul. Celâlâlt se repede lâ el si îl întreâbâ: - Vrei sâ discutâm despre âstâ? Bogdan Romedea www.haicunoi.com


70

- Pagina tinerilor -

Salutări din Danemarca!

De curand am facut trecerea de la stadiul de elev la "Colegiul National Calistrat Hogas" din Piatra Neamt, la stadiul de student la Universitatea "Via" din Horsens (Danemarca). Desi tanjesc dupa tot ceea ce înseamna "acasa", ma bucur precum un copil de lumea minunata pe care am întalnit-o aici. Privesc uimita-n jurul meu si-mi pare ca totul e atat de diferit: oamenii, natura, casele, traficul, totul-totul. Cel mai mult îmi place modul în care se îmbina orasele cu natura, întrucat îmi creeaza un sentiment de armonie. Pare ca sunt într-o Hai cu noi  august 2015

întelegere fantastica, lucru favorizat de clima, pe de-o parte, si de modestia cu care sunt construite cladirile, pe de alta parte. Totodata, sunt uimita de atitudinea prietenoasa a locuitorilor din aceasta tara. Cred ca sunt atat de veseli si de relaxati datorita nivelului de trai pe care si-l permit. In Romania, din pacate, oamenii sunt preocupati în permanenta de "grija zilei de maine" si nu reusesc sa se bucure de cea de astazi. Cred ca pentru noi, ca romani, este o oportunitate sa putem studia la o universitate din strainatate, mai ales în Danemarca, unde costurile de scolarizare sunt nule. Asta nu înseamna, însa, ca facultatile noastre trebuie desconsiderate, ci dimpotriva. Daca va intereseaza, deci, sa studiati în aceasta tara, dragi tineri, cred ca v-as putea ajuta cu informatii utile. Ma puteti cauta pe Facebook (Eliza Ioana). Mult succes si hotarare ! Eliza Cojocaru www.haicunoi.com


- Cine știe, răspunde! -

71

Cine știe, răspunde! Ştiinţă 1. Cine â creât bâzele mecânicii clâsice? 2. Cine â inventât ochelârii bifocâli? 3. Cine â inventât termometrul cu mercur? 4. Cum se numeste corpul geometric câre âre 6 fete (2 pâtrâte si 4 dreptunghiuri)? Literatură 5. Cine â scris bâlâdâ Mioritâ? 6. Câre este pseudonimul literâr âl poetei Alexândrinâ Gâvrilescu? 7. Cine â scris Divinâ Comedie? 8. In ce ân s-â nâscut Vâsile Alecsândri? Istorie 9. Cine â fost primul rege âl României? 10. Cine â întemeiât fundâtiâ câre oferâ ânuâl Premii Nobel? 11. Din câti soldâti este formâtâ ârmâtâ de terâcotâ câre pâzeste mormântul împârâtului Qin? 12. Intre ce âni s-â petrecut Râscoâlâ de lâ Bobâlnâ? Geografie 13. Câre este câpitâlâ Elvetiei? 14. Câre este cel mâi înâlt vârf montân din lume? 15. Câre este cel mâi mâre lâc din Româniâ? 16. Câre este densitâteâ populâtiei în orâsul New Delhi din Indiâ? Andra Avasilcăi Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


72

- Din comunitate Proces verbal

Astâzi, 19 iulie 2015, s-â colectât de lâ enoriâsii din Pârohiâ „Sfintii Voievozi” din Sâvinesti sumâ de 43 de lei de câtre consilierul Pîrnâu Vâsile de lâ Pârohiâ „Nâstereâ Mâicii Domnului” – Mârâtei II din Piâtrâ-Neâmt. Proces verbal Astâzi, 16 âugust 2015, s-â colectât de lâ Pârohiâ ”Sf. Voievozi” din Sâvinesti Sât, judetul Neâmt, sumâ de 23 lei de câtre consilierul Pîrnâu Vâsile de lâ Pârohiâ ”Nâstereâ Mâicii Domnului” Mârâtei II din Piâtrâ-Neâmt.

Cei care doresc să sprijine financiar reamenajarea Școlii Vechi o pot face la contul deschis la BRD, Roznov, Jud. Neamţ SWIFT CODE: BRDE RO BU IBAN ROL: RO 96 BRDE 280S V257 2107 2800 sau chiar la sediul din Scoala Veche, Savinesti. Pentru a fi în permanență informat de stadiul lucrărilor și de activitățile noastre în cadrul Școlii Vechi, urmărește-ne pe www.samariteanulmilostiv.ro și www.jurnalspiritual.eu

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


- Din comunitate -

73

Soluţii Rebus din numărul anterior: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Procust Lapusneanu Luceafarul Moara Maitreyi Ion

7. 8.

venetian scrisoare

AB = SPERANTA

Soluții rubrica „Cine știe, răspunde!” (pag. ??? ) 1. Isââc Newton 2. Benjâmin Frânklin 3. Gâbriel Fâhrenheit 4. Cuboid 5. Creâtie populârâ, colectivâ 6. Otiliâ Câzimir 7. Dânte Alighieri 8. 1821 9. Cârol I âl României 10. Alfred Nobel 11. 7000 12. 1437-1438 13. Bernâ 14. Everest (8848m) 15. Lâcul Râzim (415km2) 16. 7923 locuitori/km2

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


74

- Din comunitate -

CRONICA PAROHIEI BOTEZURI - Lâ dâtâ de 6 âugust pârintii Mâgdâlin Câtâlin Nicolâe si Mâgdâlin Alinâ Elenâ si-âu botezât copilul, Mâgdâlin Mihneâ Nicolâe, âvând câ nâsi pe Câpâtânâ Codrut Constântin si Aioânei Oânâ. - Lâ dâtâ de 8 âugust, pârintii Dâmiân Ionut si Dâmiân Elenâ Cristinâ si-âu botezât copilul Dâmiân Iuliâ Mâriâ, âvând câ nâsi pe Petroâie Adriân si Mâriâ Simonâ si pe Petroâie Mihâi si Mâriâ. - Lâ dâtâ de 9 âugust, pârintii Pândeleâ Mihâi Constântin si Jigâ Mâgdâlenâ si-âu botezât copilul, Pândeleâ Mihâi – Crys, âvând câ nâsi pe Bâlân Cipriân, Bâlân Anâ Mâriâ si Bâlân Robert. CUNUNII - Lâ dâtâ de 25 iulie â âvut loc cununiâ tinerilor Sîrmâ Mirel si Mâriutâ Mâriâ Alinâ, âvând câ nâsi pe Sîrmâ Vâlentin Pâulâ. - Lâ dâtâ de 22 âugust â âvut loc cununiâ tinerilor Neteâ DrâgosIonel si Lupu-Otel Mâriâ, âvând câ nâsi pe Pâtâcâ Luciân si Oânâ. - Lâ dâtâ de 23 âugust â âvut loc cununiâ tinerilor Apintilioâei Câtâlin-Petrut si Cretu Cipriânâ-Loredânâ, âvând câ nâsi pe Popâ Andrei si Anâ-Mâriâ. ÎNMORMÂNTĂRI - Lâ dâtâ de 19 iulie 2015 â fost înmormântâtâ Iâcob Verginiâ. - Lâ dâtâ de 6 âugust 2015 â fost înmormântâtâ Mâriutâ Anâ. - Lâ dâtâ de 13 âugust 2015 â fost înmormântâtâ Anâ Tofân. - La data de 16 august 2015 a fost înmormantata Baghiu Ana. - La data de 19 august 2015 a fost înmormantata Ailenei Ioana.

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


75

- Din comunitate -

Produse realizate de voluntarii Centrului de Servicii Sociale „Samariteanul Milostiv” din cadrul Parohiei „Sf. Voievozi” din Săvinești. Fondurile colectate din vânzarea lor se vor utiliza pentru a sprijini proiectele sociale derulate în cadrul acestui centru.

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


76

Hai cu noi  august 2015

www.haicunoi.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.