Sunnenytt nr 26

Page 11

Landsbygdens dag i Gräsmark lördag 9 juli

ÖPPET HUS LÖRDAG 9/7 KL. 10.00-14.00

Kom in och se hur vår verksamhet fungerar! Vi bjuder på kaffe & Nykvistbakelse!

Kl. 12.00 Emma Nilsson, Svenska Skidskyttelandslaget, kommer och tar emot sin sponsorcheck. Hoppborg till barnen! Peter Nilsson visar en av lastbilarna. Skolvägen 2, 686 98 Gräsmark Tel: 0565 409 30 www.nykvist-skogs.se

AHALLENW

äller hela veckan!

Varor från

Läsk Coca-cola 1,5 L.

Svensk fläskytterfile

10:-

st + pant

Max 3 köp/hushåll och gäller endast lördag 9/7.

Ursprung Sverige, ca 1000 g.

Ekologisk saft*

50 cl.. ..............................

.......... 29:-/st

Ekologiska jordgu bbar* ...... 3 för 100:Ekologisk vitkål * Sverige, klass 1. .......... .....

5990kg

Sverige, klass 1, ca 500g.......................... ..... * Priserna gäller fr. o. m . lördag den 9/7.

UTVECKLING

..... 15:-/st


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.