H-Eco-Tech Kft - Vevőtalálkozó

Page 1

H-ECO-TECH Kft Vevőtalálkozó-konzultáció a műhelyek gazdasági eredményességének támogatására Örömmel tapasztaljuk, hogy az elmúlt években, köszönhetően több üzleti, gazdasági törekvésnek, a piaci hatásoknak a járműjavító üzemekben megnövekedett a javításra jelentkező gépjárművek száma. Ez mind a javítónak, mind a beszállítónak igen örvendetes, ha nem vesszük figyelembe azt a keserű tényt, hogy súlyos szakember hiánnyal kell ma mindenkinek megküzdenie. Lényeges szemponttá vált tehát a műhelyek áteresztő képességének növelése a meglévő szakember állománnyal a lehető legkevesebb energia, eszköz és anyagráfordítással. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a legolcsóbb liter vagy darabárú anyag, segédanyag és a legegyszerűbb, legolcsóbb eszközök használata eredményezi a legkisebb ráfordítást, hiszen a minőséget, a szükséges kapacitás biztosítását és így az átfutási időt is figyelembe kell vennünk a kiértékelésnél. Programok: A gazdaságos eszközhasználat, műhelytervezés és munkaszervezés tárgykörének boncolgatásával töltöttük el a délelőttöt. Itt általános érvényű szakmai tapasztalatokat és ismereteket cseréltünk ki a vevőinkkel és minden partnerünk ráfókuszálhatott az őt leginkább érintő aktuális problémáira, amit műhelyről műhelyre fogunk a lehető legjobb szakmaisággal közösen megoldani. Tehát most fog következni a műhelyenkénti átvilágítás és konkrét szaktanácsadás minden olyan a H-ECO-TECH Kft. által kezelt műhelyben, ahol ennek aktualitása van és mivel partnereink általában jól prosperálnak, sok ilyen igény jelentkezik körükben. Ezután egy kellemes közös ebédet költöttünk el, ahol alkalom nyílt egy kis privát kölcsönös megbeszélésre, ami jó hangulatban, sok nevetéssel zajlott. A délután egy merőben új programot tartalmazott. Szó volt a biztosítások kialakulásáról, céljáról, a tárgykörben történő fogalom-meghatározásokról, továbbá a CASCO és KGFB biztosítással rendelkező járművek kárfelvételének, kárrendezésének általános menetéről, valamint az AUDATEX, EUROTAX kalkulációs programok alkalmazásáról, a bennük rejlő lehetőségek mélyebb ismertetésével pedig, az „apróbetűs” részletek feltárásával tudtunk konzultálni a független kárszakértői irodát működtető szakmai partnerünk segítségével. Jelszava: “Korrektül a Maximumot” azt jelentette, hogy a biztosítók felé hogyan tudjuk mindazt a javítási fő és melléktevékenységet elszámolni a számla kibocsájtásakor, amelyet a magas minőségű munkákhoz a műhelynek el kell végeznie és egyébként a program lehetőséget biztosít rá. A rendezvény végig interaktív volt és azt gondolom, hogy nem véletlenül fejeztük be a tervezettnél másfél órával később. Nehéz volt félbe szakítani a megkezdett eszmecserét. A nap végén a partnerekkel elhatároztuk, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel az eszmecserét folyamatossá fogjuk tenni, és minden hűséges partnerünk számára a szükséges konzultációs lehetőséget továbbra is folyamatosan biztosítani fogjuk. KÖSZÖNJÜK A MEGJELENT PARTNEREKNEK A TEVÉKENY EGYÜTTMŰKÖDÉST!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.