Moderne

Page 1

MODERNE

GWPA selger ni kunstverk til inntekt for Villa SULT

– Kunst og kultur handler om å åpne seg mot verden og erfaringene. finn skårderud

AUKSJON OVER MODERNE KUNST ONSDAG 25. NOVEMBER 2020 KL. 18.30KJØPSVILKÅR

HVORDAN FOREGÅR BUDGIVNING?

NETTKATALOGER Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) utarbeider digitale kataloger med foto­grafi og beskrivelse av alle objekter som skal auksjoneres. Det legges stor vekt på at opplysningene skal være eksakte og mest mulig dekkende.

I. REGISTRERING Bud avgis på forhånd, pr. telefon eller online. Kjøpere må registrere seg før de avgir bud. Telefonbud og forhåndsbud må være mottatt senest dagen før auksjonen. Ved online budgivning registrerer man seg som budgiver via Invaluable på våre hjemmesider www.gwpa.no.

VERDIVURDERINGER Nettkatalogens verdivurderinger er basert på en markedsvurdering og skal tjene som veiledning for kjøperen. Våre auksjonspriser er tilgjenglige gjennom ledende internasjonale kunst-­ prisdatabaser. MINSTEPRISER De fleste nettkatalognumre har minstepriser. Minsteprisen vil normalt ­ligge under laveste verdivurdering. KUNDETJENESTEN (KT) KT ivaretar de skriftlige forhåndsbud som måtte foreligge. Foreligger det flere forhåndsbud over selgers ­minstepris på ett og samme objekt, vil KT by på vegne av budgiver med høyeste bud. KT stanser da sin budgivning like over NEST høyeste forhåndsbud, for derved å søke å få kjøpt objektet til lavest mulig pris. Hvis det foreligger kun ett skriftlig forhåndsbud, vil KT by lavest mulig på vegne av den aktuelle budgiver, dog over selgers minstepris. GARANTI GWPA innestår for at opplysningene gitt i nettkatalogen (www.gwpa.no) er riktige. Nettkatalogen beskriver ikke objektenes tekniske tilstand. Flere av objektene er profesjonelt ­restaurert. Da det er anledning til å besiktige objektene før auksjonen, tar kjøperen selv ansvaret for å undersøke objektets/objektenes tilstand. Evnt. reklamasjoner må fremsettes innen 30 dager etter auksjonen. OMKOSTNINGER På tilslagssummen kommer 25% omkostninger, inkl. 5% Kunstavgift og mva. VALUTA Objektene blir klubbet og gjøres opp i NOK. Valutakurs pr. betalingsdato, ikke salgsdato. BETALING OG HENTING Kjøpere har 8 dagers frist for betaling av objektene. Henting av ­gjenstandene må skje senest 12 dager etter nett­ auksjonen. Betaling må fremkomme på vår klientkonto før objektene kan utleveres.

II. BUDGIVNING Bud kan avgis på forhånd, pr. telefon eller online. Ved like bud avgjør auksjonarius hvilken budgiver som ­ har fått tilslaget. Auksjonarius avgjør også om budgivningen skal gjenopptas dersom det er usikkerhet om siste bud. Budet er bindende for den som avgir det, når vedkommende har fått tilslag for budet. III. FORHÅNDSBUD En kjøper kan avgi ett eller flere forhåndsbud skriftlig. GWPAs kunde­ tjeneste ivaretar da budgivningen på vegne av kjøperen, og byr på vanlig måte som fra salen. KT tilstreber å få kjøpt gjenstanden til lavest mulig pris, og hvis nødvendig til det beløp som er angitt i forhåndsbudet. Auksjonarius vil, når gjenstanden blir frembudt, gjøre oppmerksom på om det foreligger forhåndsbud. Dersom det foreligger flere forhåndsbud på samme objekt, vil budgivningen starte over det nest høyeste av disse budene. Forhåndsbud behandles konfidensielt og må være GWPA ihende senest dagen før auksjonen. Ved to like bud på samme objekt prefereres det bud som ble ­innlevert først.

MO DE RN E Auksjon over moderne kunst

AUKSJON ONSDAG 25. NOVEMBER 2020 KL. 18.30

Se katalog: www.gwpa.no

NB: Auksjonen foregår uten kjøpere i salen. REGISTRERING Bud avgis på forhånd, pr. telefon eller online. Kjøpere må registrere seg før de avgir bud. Telefonbud og forhåndsbud må være mottatt senest dagen før auksjonen. Ved online budgivning registrerer man seg som budgiver via Invaluable på våre hjemmesider www.gwpa.no. Visning etter avtale: Visningen varer fra 18. november til og med 25. november. Gratis kundeparkering på anviste plasser. Åpningstider: Mandag-fredag kl. 10-18. Lørdag-søndag kl. 12-16. Auksjonen streames og kan følges på vår hjemmeside. Grev Wedels Plass Auksjoners personvernerklæring finnes på våre hjemmesider, www.gwpa.no.

IV. TELEFONBUD GWPAs Kundetjeneste kan også bistå kjøpere som ønsker å by pr. telefon. Ved telefonbud ringer KT opp bud­ giver og etablerer kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut. Budgivning pr. telefon må være ­meddelt GWPA skriftlig senest dagen før auksjonen. V. ONLINE BUD Veiledning på GWPAs hjemmesider. Online-budgivere registrerer seg via Invaluable, se www.gwpa.no. Onlinebudgivere forutsettes å kjenne GWPAs kjøpsvilkår. VI. BUD UNDER MINSTEPRIS Dersom minstepris ikke oppnås under auksjonen kan auksjonarius ta imot et lavere bud med forbehold om ­selgers godkjennelse. Dog forbeholder GWPA seg retten til å selge objektet til første budgiver som byr minstepris.

Moderne – 2020-7. Intendant for kunsthistorie: Nini Eitzen. Fotografering: Morten Henden Aamot. Katalogdesign og trykk: BK Grafisk AS. Utgitt av Grev Wedels Plass Auksjoner AS. © 2020 Grev Wedels Plass Auksjoner AS

1


Hans Richard Elgheim hansrichard.elgheim@gwpa.no

KONTAKT Grev Wedels Plass Auksjoner Gamle Logen Grev Wedels Plass 2 N-0151 Oslo Telefon: 22 86 21 86 post@gwpa.no www.gwpa.no

2

Nini A. W. Eitzen nini.eitzen@gwpa.no

Helena Bye helena.bye@gwpa.no

Maria Chr. P. Høy maria.hoy@gwpa.no


KUNST KAN HJELPE Kunsten kan berøre, stimulere, provosere, åpne rom i oss vi ikke visste vi hadde, og den kan også hjelpe. Det var det som slo meg da jeg første gang besøkte Villa SULT. Husets inkluderende atmosfære, kunsten på vegger og gulv, og å bli kjent med Villa SULTs virksomhet, gjorde et sterkt inntrykk. Likeledes da jeg lærte at rundt 5% av tenåringsjenter og unge kvinner kvalifiserer for diagnose på spiseforstyrrelser. I visse miljøer mer. Når ni kunstnere i det absolutte toppsjiktet bidrar til Villa SULTs viktige og verdifulle arbeid ved å donere et verk, påtar vi oss med ydmykhet rollen som tilrettelegger overfor det kjøpende publikum. Fra og med kat.nr. 25 selges i alt ni kunstverk til inntekt for Villa SULT. På disse verkene skal det kun betales 5% kunstavgift på tilslagssummen. Det øvrige tilfaller i sin helhet Villa SULT. Vi har et oppriktig ønske om at våre kjøpere kommer kunstnernes generøsitet i møte, og med glede konkurrerer om disse bildene, både for deres kvalitet, og til beste for den gode sak. Spiseforstyrrelser rammer langt flere enn vi er klar over. Sannsynligvis kjenner vi alle noen, enten vi vet det eller ikke. På forhånd stor takk. Hans Richard Elgheim Grev Wedels Plass Auksjoner

3


1 ERICHSEN, THORVALD 1868-1939 KIRKEN OG BANKEN. LILLEHAMMER 1933 Olje på lerret 60x73 Signert og datert nede t.v.: Thorvald Erichsen. 33. UTSTILT: Kunstnernes Hus, Oslo 1948, kat.nr. 45. Kunstnernes Hus, Oslo 1959, kat.nr. 188 med tittel: Kirken og banken. NOK 120 000–150 000

2 FRIESZ, EMILEOTHON 1879-1949 HAGEPARTI MED FIGURER 1919 Olje på lerret 65x81 Signert og datert nede t.h.: E Othon Friesz 19 Påtegnet med blyant på baksiden, på blindrammen: ”Bd Bas Thière 95” og ”gauche face Cheimny”? Det siste noe utydelig. PROVENIENS: Billedhugger Sigrid Welhaven Heiberg. NOK 80 000–100 000 Othon Friesz’ fulle navn var Henri-Achille-Émile-Othon Friesz. Han var født i Le Havre, havnebyen til Paris som ligger ved munningen til Seinen ved Den engelske kanal i Normandie. Han hadde skipsbyggere og sjøkapteiner i flere generasjoner bakover i familien. På skolen ble han venn med Raoul Dufy. De to vennene begynte på det lokale kunstakademiet i 1895 til 1896, og reiste så til Paris. Her ble de kjent med kretsen rundt Matisse. I 1907 begynte han å stille ut blant disse kunstnerne som ble kalt fauvistene, ”de ville”.

4


3 WEIDEMANN, JAKOB 1923-2001

MANN I INTERIØR 1942 Olje på plate 81x65 Signert og datert nede t.h.: Weidemann 42. NOK 40 000

4 STRØMME, OLAV 1909-1978

OPPSTILLING MED FIOLIN 1933 Olje på lerret 80x100 Signert og datert oppe t.h.: Olav Strømme -33. UTSTILT: Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo 1933, kat.nr. 252. NOK 40 000–60 000

5


5 HAGEN, ELSE 1914-2010

OSLOMOTIV Olje på lerret 99x100 Signert nede t.h.: Else Hagen Signert på baksiden, på blindrammen: Else Hagen NOK 40 000–60 000

6 JOHANNESSEN, ERIK HARRY 1902-1980

BALLADE 1947 Olje på lerret 134,5x110 Signert nede t.v.: EHJ Signert og påtegnet med tittel og datering av kunstneren på baksiden av lerretet: ”Ballade”. 1947. Erik Harry Johannessen. UTSTILT: Petit Palais, Paris 12.1131.12.1954. NOK 30 000–40 000

6


7 AULIE, REIDAR 1904-1977

K AFÉVERTEN 1951 Olje på plate 60x73 Signert og datert nede t.v.: Aulie 51 Påtegnet me dedikasjon på baksiden av platen: ”Til Sigrid og Folke med takk for sist fra Kari og Reidar”. UTSTILT: Kunstnernes Hus, Oslo 1954, kat.nr. 123. Liljevalchs, Stockholm 1975, kat.nr. 201 med tittel: ”Kaféverten”. NOK 80 000–100 000

8 KROHG, PER 1889-1965

VINDUSVASK I PARIS 1927 Olje på plate 55x46 Signert og datert nede t.h.: Per Krohg 1927 UTSTILT: Kunstnerforbundet, Oslo, 27. mai-14. juni 1992, ”Per Krohg og 7 malere hans elever - Guy Krohg Maleri”, kat.nr. 8 med tittel: ”Vindusvask i Paris”. NOK 20 000–25 000

7


9 KAVLI, ARNE 1878-1970

FRA RØNNES Olje på lerret 44x51 Signert nede t.v.: A. Kavli NOK 40 000–60 000

10 KAVLI, ARNE 1878-1970

FRA RØNNES Olje på lerret 80x88 Signert nede t.v.: A- Kavli UTSTILT: Kunstnernes hus, Oslo kat.nr. 45 NOK 40 000–60 000

11 KAVLI, ARNE 1878-1970

HØYSOMMER, FRA RØNNES Olje på lerret 45x51 Signert nede t.h.: A. Kavli. NOK 150 000–200 000

8


12 KAVLI, ARNE 1878-1970

FRA HANKØ 1920 Olje på lerret 86x71 Signert og datert nede t.v.: A.Kavli -20 UTSTILT: Oslo kunstforening 1927. NOK 80 000–100 000

13 KAVLI, ARNE 1878-1970

TO UNGE PIKER 1918 Olje på lerret 118x96 Signert og datert nede t.h.: A- Kavli. 18UTSTILT: Kunstnerforbundet 1958, kat.nr. 27 med tittel: ”To unge piker”. Kunstnerforbundet 1963, kat. nr. 25. Kunstnerforbundet 1968, kat. nr. 50. NOK 40 000–60 000

9


14 EKELAND, ARNE 1908-1994

KVINNE OG MANN VED FABRIKK Olje på lerret 117x78,5 Signert nede t.h.: Ekeland NOK 100 000–150 000

15 EKELAND, ARNE 1908-1994

KVINNE VED STAMP MED VASKEBRETT Olje på plate 73x51 Signert nede t.v.: Arne Ekeland. Skisse av sittende mannsakt tegnet på baksiden av platen. NOK 30 000–40 000

16 EKELAND, ARNE 1908-1994

ASTRONAUTER Olje på lerret 86x65 Signert nede t.v.: Arne Ekeland NOK 60 000–80 000

10


17 RIIS, BENDIK 1911-1988

SOMMERFERIE, SØRLANDET 1943 Olje på plate 41x33 Signert, datert og stedsbestemt nede t.v.: Bendik Riis. Juli 1943 Sørlandet. NOK 30 000–40 000

18 RIIS, BENDIK 1911-1988

RÅDHUSPLASSEN, OSLO 1955 Olje på plate 81x72 Utydelig signert og datert nede t.h.: B Riis 55 Påtegnet med blyant på baksiden av platen: B. R. Kr. 1000,NOK 20 000–30 000

19 RIIS, BENDIK 1911-1988

KYSTLANDSK AP 1963 Olje på plate 14x16-18 2 stk. signert, 3 stk. med etikett og påtegnelser av kunstneren. 5 stk. selges samlet, uinnrammet, stående på en trelist. 2 stk. signert: Bendik Riis. 1 stk. med etikett fra Bendik Riis klistret på baksiden, påtegnet bl.a.: 1963. 1 stk. med etikett fra Bendik Riis klistret på baksiden: ””Bølgstrømmer ved Bergstrandøer”, 1963” o.a. påtegnet på etiketten, bl.a.: ”Videnskab - farvestof - Kunstanalyse.” 1 stk. med etikett fra Bendik Riis klistret på baksiden: ””Solskiøn Strand i Norrig”, 1963” o.a. påtegnet på etiketten, bl.a.: ”Denne eticett benyttes nu iår 1963 da BKS mangler Kunsteticetter for malerier.” NOK 30 000–40 000

11


2 0 RIAN, JOHS. 1891-1981

KORTSPILL Olje på plate 65x54 Signert nede t.v.: J Rian NOK 200 000–300 000

21 RIAN, JOHS. 1891-1981

KVINNE I INTERIØR, HALVAKT Olje på plate 49x38 Signert nede t.h.: J Rian NOK 60 000–80 000

12


2 2 RIAN, JOHS. 1891-1981

ROSA OG BLÅTT Olje på lerret 101x81 Signert og datert nede t.v.: J Rian 69 Signert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden, på blindrammen: Johs Rian: Rosa og blått PROVENIENS: Einar Schanke NOK 100 000–150 000

2 3 RIAN, JOHS. 1891-1981

KOMPOSISJON 1970 Olje på lerret 55x60 Signert og datert nede t.v.: J Rian 70 NOK 60 000–80 000

24 RIAN, JOHS. 1891-1981

KOMPOSISJON 1966 Olje på lerret 49x40 Signert og datert nede t.h.: J Rian 66 NOK 40 000–60 000

13


Kat.25-33 selges til inntekt for Villa SULT. På toppen av tilslaget betales kun 5% kunstavgift.

Finn Skårderud Foto: Trond Isaksen

VILLA SULT Tekst: Finn Skårderud, psykiater, professor og direktør ved Villa SULT.

Villa SULT/Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser ble etablert som ideell stiftelse av Pål Georg Gundersen og Finn Skårderud i 2014. Instituttet er en rammeorganisasjon for flere virksomheter: behandling, forskning og utdannelse. Utover dette har stiftelsen en eksplisitt ambisjon om å være i dialog med miljøer for kunst og kulturformidling. Vi ønsker også å være en del av den offentlige og politiske samtalen om psykisk og sosial helse. Ambisjonene er store: Lave terskler og høye kompetanser. Vi ønsker å bidra til endring for mange gjennom et bredt sammensatt tilbud av informasjon, opplysning, terapi, kultur – og et rikt nett av møteplasser: fysiske, kulturelle, kunstneriske og virtuelle. De ubeskjedne ambisjonene er å lage et helhetlig tilbud av behandling, forebyggelse, informasjon, forskning og kulturelle aktiviteter som gjør at vi er i aller øverste klasse. Noen forutsetninger ligger til grunn: Vårt fagmiljø

14

har til sammen omfattende klinisk erfaring, forskningskompetanser, erfaringer fra bred­ spektrete tilnærminger til spiseforstyrrelser og sterke internasjonale nettverk. Visjonen er å levere godt klinisk arbeid, samtidig som det tenkes nytt ”utenfor boksen”. OM KUNST OG KULTUR Natur er det gitte. Kunst og kultur er menneskelige møter som ikke tar det gitte for gitt, men som i samhandlingen skaper noe mer. Kunst er kultur. Kultur kommer av det latinske cultivare for å dyrke. Kunsten kultiverer møtene. Det handler om det som er i mellomrommene, i krysningspunktene. Det er snakk om mellomværender. Det er kunstnerens møte med seg selv, kunstnerens møte med materialet, kunstens møte med visningsrommet, vårt møte med kunstverket og derfra våre møter med oss selv. Kunstneren har sine livserfaringer, og gir dem form. Verket vises frem. Vi som tar imot, stiller med våre livserfaringer. Vi har kanskje ikke funnet vår form til våre egne erfaringer. Kanskje blir det et

møte som beveger, kanskje ikke. Noen ganger treffer det virkelig. Kanskje kjenner vi oss igjen i den formen som er i verket. Vi kan lene oss mot andres formgivelse av menneskelige erfaringer. Det er interessante fellestrekk mellom kunstmøter og terapeutiske møter. Det terapeutiske rommet er et annerledes rom. Måtene vi møtes på, ligner andre møter. Men målet er at de skal være annerledes nok til å skape andre erfaringer. Ord er viktige nok, men betydningen av dem er overdrevet. Vel så viktig er sansningen av hverandre, altså det emosjonelle møtet. Målet er å løse opp den skråsikkerheten om seg selv og andre som er forbundet med lidelse, smerte og stagnasjon. Gamle, fastlåste fortellinger om en selv og andre skal endres. Kunst og kultur handler om å åpne seg mot verden og erfaringene, i stedet for å forbli tilstivnet. Estetikk og kultur er en sentral del av det menneskelige. Det er mye dokumentasjon for at det er helse og psykisk helse i kunst og kultur. WHO publiserte i slutten av 2019 en


HVA ER SPISEFORSTYRRELSER? Vi skal alle spise hver dag. Faktisk flere ganger. Det er en nødvendighet. For mange er dette forbundet med en viss glede. For andre er det blitt et mareritt. Spiseforstyrrelser er navnet på lidelser som hver dag ødelegger helse, fremtid, drømmer og livsglede, som stjeler leveår og som utmatter fremtid. Familiene rammes, foreldre sykmeldes og søsken rammes. Samfunnsøkonomisk tapes millioner. Den individuelle og familiære lidelsen er således også et betydelig fellesproblem.

Bildet av Villa SULT er opprinnelig tatt av fotograf Trond Isaksen. Kunsteren Bjarne Melgaard takket ja til å male videre på bildet.

Per Maning rom. Foto: Trond Isaksen.

omfattende vitenskapelig rapport som var en review av 900 vitenskapelige studier. Den beskriver hvordan det helsefremmende ikke bare handler om selv å bevirke slike uttrykk – altså å lage kunst, film, litteratur m.m. – men også om å se, høre og oppleve kunst; som å gå i et galleri, eller å forholde seg til uttrykkene og inntrykkene i Villa SULT. Det begynte meget godt for Villa SULT. Da vi åpnet våre lokaler i 2014, hadde Galleri Riis sjenerøst utstyrt veggene og rommene med noe av det fremste av samtidskunst. Vi ønsker å skape Villa SULT som en god møteplass. Det

betyr at vi – med våre gode støttespillere – vil være rollemodeller for omsorg ved at vi selv viser omsorg for våre egne omgivelser. Vi ønsker at det skal være omtanke og skjønnhet i rommene hvor vi møter pasienter, familier og fagfolk. Vi får minimalt med offentlig støtte. Vi må skaffe det aller meste av midlene selv. Derfor er vi meget glade for at Grev Wedels Plass Auksjoner har skapt et mulighetsrom for oss gjennom å innlemme oss i sin auksjon. En stor takk til alle som støtter vårt arbeid på denne måten. Takk.

Det er særlig de unge som rammes. Det er våre barn og barnebarn. Det rammer også noen av de mindre barna, samt voksne kvinner og menn. Vi regner at om lag fem – 5 – prosent av tenåringsjenter og unge kvinner kvalifiserer for diagnose på spiseforstyrrelser. Det er høyere i visse miljøer, som dans og konkurranseidrett. De aller siste årene ser vi hvordan kroppsmisnøye og uheldige kroppspraksiser også rammer mange kvinner i svangerskap og barsel. Å ha en spiseforstyrrelse betyr å være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og at dette er knyttet til en helsefarlig atferd, som å sulte seg, overspise, rense seg, overdreven fysisk aktivitet, m.m. Hun eller han kan kjenne seg styrt av slike tanker og følelser. Én side ved lidelsene er atferden, en vel så alvorlig kan være opplevelsen av å føle seg som besatt, og å være fanget i et trangt, tvangspreget regnestykkehelvete av kalorier, gram, kilo, centimeter osv. Dette forstyrrer skole, arbeid og sosialt liv. Å møte spiseforstyrrelser er et krevende felt. Og vi må innrømme at hjelpen langt fra er god nok. Mange faller ut av behandling, noen blir dessverre dårligere av behandling, og anorexia nervosa er psykiatriens mest dødelige lidelse. Det er således behov for å tenke både nytt, stort og bredt.

15


2 5 BLOM, KENNETH 1967-

ABANDON II 2020 Olje på lerret 100x80 Signert og datert nede t.h.: Blom 20 NOK 70 000–90 000 Kun 5% omk. (kunstavgiften) på toppen av tilslaget.

KENNETH BLOM (født 1967 i Danmark) har utdannelse fra Einar Granum kunstskole og Kunstakademiet i Oslo og Düsseldorf. Da Sotheby’s bestemte seg for å satse på samtidskunst falt valget på Kenneth Blom, som i 2007 ble den første samtidskunstneren med separatutstilling på det prestisjefulle auksjonshuset i London. Siden har han stilt ut jevnlig i Europa, USA og Asia. Kenneth Bloms motiver befinner seg i spenningsfeltet mellom det abstrakte og det figurative. Kenneth Blom er en av malerne som er perfekt i stand til å kombinere begge deler. Ensomhet og melankoli er stadig tilbakevendende temaer. Vi ser tankefulle menneskefigurer, ofte med arkitektoniske baktepper, fargene antyder en dramatikk som ligger og lurer under overflaten. Ved bruk av melankolske farger formidler han stemningsfulle øyeblikkskildringer med en overliggende følelse av at noe er i ferd med å skje.

Finn Skårderud har alltid vært der for min familie og meg. Med donasjonen av dette bildet prøver jeg å være der litt for ham og Villa SULT. kenneth blom

Kenneth Blom har blitt kjøpt inn til samlingene til blant annet: Stiftelsen fritt ord, Universitet i Bergen, Den Norske Bank, British Airways, Rikshospitalet, Equinor, Den Norske Ambassaden i Bern og Den amerikanske ambassaden i Oslo. Portrettfoto: Tommy Normann

16


26 KOREN BJERTNÆS, SVERRE 1976-

HVILENDE HODE Olje på lerret 50x60 Signert nede t.h.: S Bjertnæs NOK 50 000–70 000 Kun 5% omk. (kunstavgiften) på toppen av tilslaget.

SVERRE BJERTNÆS (født 1976 i Trondheim) har i løpet av de siste ti årene gjort seg bemerket på den nasjonale og internasjonale kunstscenen med verk som karakteriseres av en poetisk bearbeidelse av eksistensielle temaer med utgangspunkt i et selvbiografisk innhold. Ofte kretser arbeidene rundt psykologiske spenninger mellom det individuelle og kollektive, det livsbejaende og døden, eller tabubelagte samfunnspolitiske emner som er fremtredende i vår egen tid. Bjertnæs representeres av Galleri Brandstrup og har hatt en rekke separatutstillinger i inn- og utland. Han har også blitt tildelt Blix-stipendet i 1999, Anders Jahres Pris for Yngre kunstnere i 2005, samt det første stipendet fra den nyopprettede Håkon Blekenstiftelsen i 2008. Han ble i 2019 tildelt 10-års «Stipend for etablerte kunstnere» av Norsk Kulturråd. Separatutstilling i Haugar Vestfold kunstmuseum i 2019. Portrettfoto: Bjørn Wad

17


27 HÅVARD, HOMSTVEDT 1976-

TOUJOURS A L´AVANTGARDE 2015 Olje, pimpstein og pastell på lerret 71x46 Signert og datert på baksiden av innrammingen: Håvard 15 NOK 50 000–70 000 Kun 5% omk. (kunstavgiften) på toppen av tilslaget.

HÅVARD HOMSTVEDT (født 1976) fikk sin kunstneriske utdannelse fra Yale University School of Art og Rhode Island School of Design i USA, og arbeider både med maleri, skulptur og grafikk. Karakteristisk for hans figurative bilder er en eksentrisk koloritt og en eksperimentell behandling av bildeflaten med ulike materialer og teksturer. Han arbeider med mangefasetterte skulpturelle uttrykk; surrealistiske malte bronsebryster, silhuettfigurer og relieffer, som i hans utstillinger ofte er kombinert med bilder. Det er spesielt hodeformer og menneskefigurer som frembringer Homstveds skapertrang. I sine malerier, tegninger, grafiske arbeider og skulpturer forener han et abstrahert figurativt formspråk med undertoner av det absurde. Felles for alle hans verker er et uttrykk som spenner fra ‘høy’ til ‘lav’ i kunsten, noe som også indikerer hans interesse for å gi form til et sanset eller følt inntrykk fremfor virkelighet. Hans arbeider er representert blant annet i Nasjonalmuseet, Sørlandets Kunstmuseum og Kistefos-museet. Etter flere års virksomhet i New York City bor og arbeider Homstvedt nå i Oslo. Portrettfoto: Siv H. Meen

18


28 JENSSEN, OLAV CHRISTOPHER 1954-

THE PRE-TALPA PAINTINGS NO. 01 2014 Olje på lerret 95x105 Signert og datert på baksiden av lerretet: Jenssen Lya 2014 NOK 125 000–150 000 Kun 5% omk. (kunstavgiften) på toppen av tilslaget.

OLAV CHRISTOPHER JENSSEN (født 1954 i Sortland) er en av de fremste kunstnerne i sin generasjon fra de nordiske landene og har fått internasjonal annerkjennelse for sine særegne og mangefasetterte malerier. Hans produksjon omfatter også skulptur, tegning, grafiske arbeider, bokillustrasjon og publikasjoner. Jenssen arbeider ofte parallelt med flere serier og medier og mellom de forskjellige verkene mentalt og fysisk. Fra intuitive bilder til mer formale arbeider, i monumentale så vel som i intime formater. Arbeidene hans, som alltid utforsker og tar i bruk nye metoder og teknikker, inneholder både kontinuitet og mangfold, som rommer et rikt visuelt repertoar. Maleriene åpner et filosofisk rom for dialog og refleksjon, og oppmuntrer betrakteren til å avdekke meningslag av kryptiske symboler, som på en reise gjennom det abstrakte maleriets historie. Hans arbeider er representert i utallige museer verden over, bla. i Museum of Modern Art i New York, Centre Pompidou i Paris, Tate Gallery i London og Louisiana i Humlebæk. Portrettfoto: Selma Jenssen

19


2 9 FURUHOLMEN, MAGNE 1962PEGASUS CHAINED TO THE PLOUGH Litografi Arket: 118x78 Signert nede t.v.: Magne F. Nummerert nede t.v.: 2/12. NOK 50 000 Kun 5% omk. (kunstavgiften) på toppen av tilslaget.

MAGNE FURUHOLMEN (født 1962) er aktør på en rekke kulturelle arenaer, med bred internasjonal erfaring gjennom sitt virke som musiker og billedkunstner. Han debuterte som billedkunstner i 1989, og har siden holdt et høyt tempo med verk utstilt i Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Neue Nationalgalerie i Berlin, Mac-Niteroi Brazil, Royal Academy i London, og Central Academy for Fine Arts i Beijing, for å nevne noen. Som billedkunstner arbeider Furuholmen på kryss og tvers av medier og teknikker, men har særlig utmerket seg som grafiker og i de senere år som skulptør. Sin kunstneriske bakgrunn har Furuholmen som elev av kunstneren Kjell Nupen og som billedkunstner arbeider han med malerier, grafikk, keramikk, glass og lyd samt installasjoner. Han har deltatt på Høstutstillingen i flere år og fikk blant annet prisen for beste litografi i 1996.

20

Jeg har stor sans for Finn Skårderud og Villa SULT sin måte å trekke forskjellige kunstuttrykk inn i det terapeutiske arbeidet, og donerer derfor med glede ett av mine nyere arbeider ‘pegasus chained to the plough’ til denne auksjonen.

Furuholmen har det siste tiåret opparbeidet seg en sterk anseelse som billedkunstner, noe som vises ved hans mange internasjonale utstillinger, spesielt i Europa.

magne furuholmen

Portrettfoto: Nina Djerff


3 0 GROTH, JAN 1938-

KOMPOSISJON 1984 Fettstift på papir 62,5x88 Signert og datert nede t.v.: Groth 1984 NOK 50 000 Kun 5% omk. (kunstavgiften) på toppen av tilslaget.

JAN GROTH (født 1938 i Stavanger) regnes som en ledende kunstner i sin generasjon i Skandinavia, med mange utstillinger i museer og institusjoner over hele verden. Groth har gjennom sin kunstneriske praksis kontinuerlig utforsket forholdet mellom linjen og bildeplanet. Først og fremst i tegninger utført med fettstift på papir, men også i monumentale gobeliner som ble laget i samarbeid med hans tidligere partner, Benedikte Groth (1933-2015) i København. Siden sluttet av 1980-tallet har han ført linjen inn i et tredimensjonalt rom med bronseskulpturer, som spenner fra tegningenes intimitet til det monumentale, i flere store frittstående verk. Hans kunstneriske uttrykk kan beskrives som behersket ekspresjonisme, med en dyp følsomhet der linjens tilsynelatende seismografiske opptak ser ut til å visualisere nyanser og energier registrert innenfra. Jan Groths arbeider er representert i utallige museer verden over, blant annet i Museum of Modern Art i New York, Centre Pompidou i Paris, Tate Gallery i London og Louisiana i Humlebæk. Portrettfoto: Morten Andenæs

21


31 MORTEN, ANDENÆS 1979-

THE DRAWING (2016) Inkjet Print 79,5x116,5 Signert på baksiden: Morten Andenæs Numerert på baksiden: 1/5. NOK 50 000–60 000 Kun 5% omk. (kunstavgiften) på toppen av tilslaget.

MORTEN ANDENÆS (født 1979 i Oslo) fikk sin kunstneriske utdannelse ved School of Visual Arts i New York City. I løpet av det siste tiåret har Andenæs i hovedsak arbeidet med foto og tekst. Han lager fortellinger om sosial identitet, inkludering og ekskludering, familiebånd og sosiale bånd som stammer fra behovet for å beskrive verden gjennom språk og bilder. I Andenæs’ praksis er fotografiet med alle sine uttrykk, sjangre og bruksområder under gransking. Som overflater for fantasi og projeksjon, avstand og nærhet, er hans fotografier og tekster vitner om et stort engasjement for bildet som sådan, og dets plass i kulturen generelt. Andenæs’ arbeider er representert i Astrup Fearnley Museet i Oslo, og han har utført flere offentlige utsmykkingsoppdrag. Morten Andenæs bor og arbeider i Oslo. Portrettfoto: Elisabeth Aarhus

22


32 MANING, PER 1943-

PROPOSAL FOR A WATER MONUMENT 2010 Foto Arket: 80x60 Motivet: 77,5x58,5 Signert nede t.h.: Per Maning Påtegnet nede t.v.: Fig. 1 Påtegnet med tittel og datering nede t.v. NOK 80 000–100 000 Kun 5% omk. (kunstavgiften) på toppen av tilslaget.

PER MANING (født 1943 i Oslo) er norsk kunstfotograf og er utdannet ved Akademiet for fri og merkantil kunst i København. Per Maning startet sin karriere som AD i reklamebyrået Haugen og Maning as, men fra 1980-årene av gikk han over til å bli profesjonell kunstfotograf på heltid. Per Maning har hatt stor innflytelse på fagfeltet alt fra 1980-årene av, og er representert i gallerier og kunstmuseer både internasjonalt og nasjonalt. Maning er blant annet kjent for sine karakteristiske dyrebilder, som setter et spesielt fokus på selve møtet mellom dyret og mennesket. Kunstverkene til Maning har fått stor internasjonal anerkjennelse, hvor han blant annet ble tildelt separatutstilling i Museum Folkswang i Essen. Han representerte også Norge under Sydney-biennalen i 1992, og Veneziabiennalen i 1995. Han er kjøpt inn av blant annet Museum of Modern Art i New York, Kiasma i Helsingfors og Nasjonalmuseet i Oslo. Portrettfoto: Selvportrett

For meg er det viktig å støtte opp om en sak som jeg vet betyr mye for mange. Måten Finn Skårderud, i årevis, har kjempet for personer med spiseforstyrrelser, er enestående. Med etableringen av Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser i 2014 har Villa SULT blitt et fantastisk sted som mange får og har fått hjelp fra. Villa SULT er et godt sted å komme til. Jeg ble også tidlig klar over Finns store interesse for litteratur, film og billedkunst. Noe han formidler med stor kunnskap og på en forståelig måte for meg og mange andre. Jeg håper mitt engasjement kan bidra til videre utvikling av Villa SULT, slik at enda flere kan få hjelp for sin spiseforstyrrelse. per maning

23


33 ANDERSEN, SIGNE MARIE 1968-

DOG IN DARK (2019) C-print montert på aluminium 80x120 Signert på baksiden: Signe M. Andersen Numrert på baksiden: 1/5. NOK 50 000–60 000 Kun 5% omk. (kunstavgiften) på toppen av tilslaget.

SIGNE MARIE ANDERSEN (født 1968 i Oslo) fikk sin kunstneriske utdannelse ved Kunsthøgskolen i Bergen. Andersen har i løpet av det siste tiåret utvidet sin fotografiske praksis. Fra å jobbe med mer eller mindre tydelig iscenesatte motiver, er fortellingene nå flettet sammen med et spill mellom forskjellige stemninger. Mange bilder er tatt på Andersens reiser; i transittområder som flyplasser og hotell, samt på restauranter og barer. Arbeidene kjennetegnes av en melankolsk tone som kan minne om eksistensiell ensomhet. Samtidig er bildene aldri nedslående, men er fylt med subtil, lavmælt humor – ofte understreket av hennes poetiske titler. Bildene fungerer dermed mer som en intensiv gjenkjennelse av livet, med sine pauser, tapt tid, lengsel etter mening og mellommenneskelige møter. Hennes mangeårige forhold til teater har vært en vesentlig påvirkning i hennes kunstnerskap. Signe Marie Andersen er representert i blant annet Nasjonalmuseet. Portrettfoto: Selvportrett

24


3 4 TANDBERG, VIBEKE 1967-

UNTITLED 2008 B/W lightjet print, paper cut-out and acrylic glue 112x70 Signert og datert på baksiden av innrammingen Påtegnet på baksiden av innrammingen: ”Vibeke Tandberg Untitled 2008 B/W lightjet print, paper cut-out acrylic glue 112x70 Unique”. Unikat. NOK 50 000 LITTERATUR: Wikipedia.

Vibeke Tandberg er en norsk billedkunstner og fotograf. Hun er utdannet ved Institutt for fotografi ved SHKD i Bergen samt Högskolan för fotografi och film i Göteborg i Sverige. Tandberg er mest kjent for serier av manipulerte fotografier hvor hun selv spiller en fremtredende rolle og hun regnes i dag som en av Norges mest sentrale nålevende kunstnere. Verket «Living Together» (1996) er kåret til et av Morgenbladets «12 viktigste kunstverk».

25


35 WIDERBERG, NICOLAUS (NICO) 1960-

AKT MED OPPLØFTET BEN 1990 Bronse H: 54 cm. Signert og datert på plinten: Nico laus 90 NOK 30 000–40 000

26


3 6 DURBAN, ARNE 1912-1993

STÅENDE AKT MED HENDENE BAK HODET Bronse H: 36,5 cm. Signert på plinten: Durban NOK 30 000–40 000

27


37 WAKSVIK, SKULE 1927-2018

ABSTRAKT KOMPOSISJON 1970 Stål og betong H: 135 cm. Diam.: 19 cm. Signert og datert på plinten: SW 1970 NOK 20 000–30 000

28


3 8 WAKSVIK, SKULE 1927-2018

SEL 2006 Bronse H: 88 cm. L: 125 cm. B: 75 cm. (Oval plint L: 63 cm. B: 52 cm.) Signert og datert på plinten: Skule W 2006 NOK 150 000

29


3 9 WAKSVIK, SKULE 1927-2018

UNG I DAG 2007 Bronse H: 162 cm. L: 104 cm. B: 64 cm. (Plinten L: 92 cm. B: 41 cm.) Signert og datert på plinten: Skule W 07 Unikat, 1/1. Antagelig støpt i 2006. UTSTILT: Vigelandmuseet, ”Waksvik 80 år”, Oslo 2007. NOK 200 000

30


4 0 NERDRUM, ODD 1944-

RYGGVENDT AKT Olje på lerret 133x99 Signert nede t.v.: O Nerdrum Malt i 1977-78. NOK 300 000–400 000

31


41 HELLESEN, THORVALD 1888-1937 KOMPOSISJON Olje på papir 21,5x17,5 Signert nede t.v.: Th. Hellesen Antagelig malt 1921 til 1923. NOK 80 000–100 000

32


42 KLEIVA, PER 1933-2017

AMERIK ANSKE SOMMARFUGLAR 1971 Serigrafi, lysmål 99x74 Arket: 100x75 Signert og datert nede t.h.: Per Kleiva -71 Nummerert nede t.v.: 59/175. NOK 150 000

4 3 PUSHWAGNER, HARITON 1940-2018

FRA ”EN DAG I FAMILIEN MANNS LIV” 1992 Olje på plate 125x100 Signert og datert oppe t.h.: Pushwagner -92 NOK 100 000–150 000

33


4 4 NUPEN, KJELL 1955-2014

FLYGENDE Olje på glass montert med elektrisk lys 45x62 Signert nede på midten: KN NOK 20 000–30 000

4 5 NUPEN, KJELL 1955-2014

FLYGENDE Olje på glass montert med elektrisk lys 45x62 Usignert NOK 20 000–30 000

4 6 NUPEN, KJELL 1955-2014

OUTREMER 1998 Olje på lerret 200x170 + 54x65 + 54x39 + 54x65 Påtegnet med tittel, signert og datert på baksiden av lerretet: K. Nupen 1998 Samt påtegnet: Tvedestrand NOK 150 000

34


47 NUPEN, KJELL 1955-2014

RØDT INTERIØR MED SJAKKSPILL Olje på lerret 117x100 Signert nede t.h.: K. Nupen Påtegnet med tittel nede på lerretet. Signert, datert og påtegnet med tittel på baksiden av lerretet: ”Rødt Interiør med sjakkspill” K. Nupen okt/nov 80”. NOK 50 000–70 000

4 8 NUPEN, KJELL 1955-2014

MØRKET - FØR DAG 1995 Olje, skjellakk og tjære på lerret og tre 177x137 Signert nede t.h.: K Nupen Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden av lerretet: ”Mørket før dag K. Nupen 1995”. Fra Emblem-serien. UTSTILT: Vandreutstilling: Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden 7. desember 1995-21. januar 1996 og Rogaland Kunstmuseum 11. februar-24. mars 1996. Galerie Egelund, København april-mai 1996. Vandreutstilling: Sørlandets Kunstmuseum 5. februar-19. mars og Lillehammer Kunstmuseum 25. mars-7. mai 2000, avbildet s. 86 i katalogen. Nordisk vandreutstilling: Hafnarborg, Hafnarfjordur, Island 28. juni-5. august 2007; Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, Danmark 1. sep.-4. nov. 2007; Kastrupgårdsamlingen, København 15. nov.-30 des. 2007 og Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg 12. jan.-24. mars 2008. PROVENIENS: Privat samling, Oslo 1995-. NOK 170 000–200 000

LITTERATUR: Paal-Helge Haugen: ”Kjell Nupen. Ei linje”, utstillingskatalog ”Kjell Nupen” Henie Onstad Kunstsenter og Rogaland Kunstmuseum vinteren 1995/96, avbildet s. 113 og s. 124. Torben Weirup: ”På sporet efter ...”, utstillingskatalog ”Kjell Nupen Emblem” Galerie Egelund, København 1996, avbildet på forsiden av katalogen. Svein Thorud/Paal-Helge Haugen: Kjell Nupen, Svein Thorud: ”Scener fra Kjell Nupens kunstneriske utvikling”, utstillingskatalog ”Kjell Nupen” vandreutstilling Sørlandets Kunstmuseum og Lillehammer Kunstmuseum 2000, avbildet s. 86. Dagmar Warming: ”Kjell Nupen Den blå timen”, utstillingskatalog nordisk

vandreutstilling ”Kjell Nupen” 2007, avbildet s. 50.

Under overskriften Emblem skriver Thorud blant annet: Kunstnerens serie av bilder med tittelen ”Emblem” fra midten av 1990-tallet tar i sin helhet opp den gamle rosemalingarven og de middelalderske tegn. Emblem-bildene ble for første gang vist på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i 1995. Kjell Nupen hadde arbeidet frem en ny utstilling for sitt publikum. Utgangspunktet for prosjektet var et konkret kistelokk med rosemaling på. Kjell Nupen ville undersøke holdbarheten i den gamle malemåten. Utsillingsbesøkende møtte et markant sceneskifte.

Samtidig inneholdt utstillingen angrepsvinkler fra langt tidligere mønstringer. Igjen var gamle gjenstander integrert i arbeidene. Et gammelt, bemalt kistelokk ble f.eks. satt sammen med malte billedflater. Gamle tegn og symboler ble vevd inn i en ny og moderne helhet. Det var dristig av en billedkunstner å ta utgangspunkt i den gamle rosemaling-tradisjonen. Innfallsvinkelen var en provokasjon for mange. De dekorative angrepsvinklene kan sies å stå i motsetning til ideologene bak den moderne billedkunsten. At dette var en farefull vei, viste seg bl.a. i den mottagelse Kjell Nupens store utstilling fikk i Norge.

Kjell Nupens Emblemprosjekt rommet bilder som både innehodt repetisjoner av ornamentale strukturer, og deres oppløsning og dissonans. Som de tidligere skogbildene, inneholdt også Emblem-verkene materialiseringer av dynamiske forvandlingsprosesser, av både vekst- og forfallstematikk, av både det vakre og det grotekse. Maleriene tok opp spennende innfallsvinkler, og de problematiserte sentrale spørsmål på en storslått måte. S. 23. Bildene fra denne tiden er blant hovedverkene i Kjell Nupens produksjon.

35


4 9 VINJUM, JOHANNES 1930-1991

BARNESELSK AP Olje på plate 84x104 Signert nede på midten: Vinjum UTSTILT: Kunstnerforbundet, Oslo 1976, kat.nr. 155. NOK 40 000–60 000

5 0 JENSEN, ULF VALDE 1945-

ADAM OG EVA 1970 Olje på lerret 83x110 Signert og datert nede t.h.: Ulf Valde Jensen 70 Påtegnet med tittel på lapp på baksiden UTSTILT: Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo 1970 kat.nr. 69 PROVENIENS: Einar Schanke NOK 15 000–20 000

36


51 GULLVÅG, HÅKON 1959-

PRELATEN Olje på lerret 120x90 Signert nede t.h.: Gullvåg NOK 70 000–90 000

52 BERGMAN, ANNA-EVA 1909-1987 PLANETE DORÉ 1978 Olje og metallfolie på plate 10,6x13,9 Signert og datert nede t.h.: AEB 1978 Påtegnet med tittel på baksiden av platen, samt: AE. Bergman No 15-1978 NOK 20 000–30 000

53 WYLLER, SVERRE 1953-

SEILDUK NR 3 2000 Akryl på lerret 89x114,5 Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden av lerretet: Sverre Wyller, Oslo 2000, Seilduk nr. 3. NOK 30 000–40 000

37


Signert grafisk trykk av kunstneren Kenneth Blom. Alle inntektene av salget går uavkortet til arbeidet ved Villa SULT. Kenneth Blom

STORM Trykket på Somerset papir 250 gr 63 X 53 cm Opplag 80

Pris kr 6 000 + 5 % kunstavgift. Forsendelsekostnader kommer i tillegg.

For bestilling send e-post til post@villasult.no Les mer om Villa SULT Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser på villasult.noTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.