Havet i munden - LÆSEKREDS

Page 1

Luka Holmegaard

(f. 1990, København) er uddannet fra Forfatterskolen. Luka Holmegaard har modtaget flere priser og nomineringer; blandt andet har hen fået tildelt et toårigt arbejdslegat fra Velux-fonden, modtaget Odd Fellow Ordenes hæders- og litteraturpris, og både Look og Graceland var nomineret til Politikens Litteraturpris.

Spørgsmål

Digtsamlingen falder i fire dele. Hvad kendetegner de forskellige dele?

Hvordan taler digtene om nydelse og smerte? Hvordan oplevelse det at begynde at tage testosteron?

Teksten arbejder med grænsesætning. På hvilken måde

Hvilke forskellige oplevelser er der af at bade i havet?

Hvor skifter teksten toneleje?

Hvilken rolle spiller relationer, venner og andre?

I den sitrende sommerstemninger er der paralleller til tidligere bøger i forfatterskabet. Kender du andre bøger, som indeholder samme stemning?

Teksten vil gøre op med rollen som ”den stakkels lille dreng” – hvad gør den i stedet?

Hvad henviser titlen til?

Politiken skriver: "Sjov på en superkvik måde og sexet på en nærmest hvalpet facon ... Luka Holmegaard skriver med glasklar sproglig præcision om at gå i forbindelse med sin omverden, om queer nydelse og havbade ... Her er så mange gode og groteske sætninger om dating ... Det er ikke enkelt at skrive om smerte og nydelse på en måde, der rører læseren over hele kroppen på én gang, men det er lige lykkedes Luka Holmegaard."

– hvor ser du det i samlingen?

Læs mere om bogen her: Gutkind.dk/bog/havet-i-munden

"Sjov på en superkvik måde og sexet på en nærmest hvalpet facon"
- Politiken

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.