Hafni fortæller LÆSEKREDS

Page 1

- Uddrag fra bogen

Helle Helle

(f. 1965, Rødby) er uddannet fra Forfatterskolen og har skrevet flere novellesamlinger og romaner. Hun debuterede med 'Eksempel på liv' i 1993, og hun fik sit store folkelige gennembrud med romanen 'Rødby-Puttgarden' (2005) Hun er en af Danmarks fremmeste prosaister, der bl.a. har modtaget Kritikerprisen, P.O. Enquists pris, De Gyldne Laurbær, Holbergmedaljen og Det Danske Akademis Store Pris.

Spørgsmål

Hafni ringer op fra en rasteplads til én, hun ikke har snakket med i 13 år – hvem er det, hun ringer til? Hvad vil hun gerne fortælle?

Hun er taget på en smørrebrødsrejse – hvad vil hun med turen? Hvornår skrider planen første gang? Og hvordan forholder hun sig til sin plan?

Hafni har efterladt en seddel på køkkenbordet, hvor der står ’væk længe’. Hvad efterlader hun? Hvordan har hendes ægteskab været? Og hvordan er relationen til hendes børn?

Undervejs møder Hafni mange forskellige mennesker. Er der nogle gennemgående træk for, hvordan Hafni griber det an? Og hvornår går det godt, og hvornår går det galt?

Hvordan vil du karakterisere Hafni? – og hendes måde at fortælle på?

Hafni bliver til tider overmandet af mørke og græmmes over ting, hun tidligere har gjort. Hvad handler det om?

Romanen titel er 'Hafni fortæller', men hvem er den egentlige fortæller?

Hvordan skriver 'Hafni fortæller' sig ind i universet fra de to foregående bøger de og 'BOB'?

Læs mere om bogen her: Gutkind.dk/bog/hafni-fortaeller

"Jeg vil ikke være mig. Jeg vil lave mig selv om. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lave mig selv om."

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.