Page 1

2010-2011.IKASTURTEA ORIXE IKASTOLA 5. MAILA


BILERAREN GIDOIA • Irakasle-tutoreen aurkezpena. Presentación de profesores y tutoras. • Ikasturteari buruzko informazio orokorra. Información general sobre el curso que comienza. – Liburuxka. Cuadernillo. – Eskolako proiektuak. Proyectos del centro. • 5. mailako informazioa. Información sobre 5º curso.


5.MAILA A


5. MAILA B


TUTOREOK: Tutoretza, Plastika, Bertsolaritza. MERTXE JAUREGI: Matematika, Euskara. MARISA ANDRES (Idoia Barrena): Ingurune, Gaztelania. .


G.H:Paulo Aranburu INGELESA: Lorea Etxeberria.MUSIKA: Nekane Berridi. PROA: Belen Ormazabal. HIPIA Gorka Maiztegi


BERTSOLARITZA: Aitor Mendiluze ERLIJIOA: Alvaro Behobide


IKASTOLAKO PROIEKTUAK • PROIEKTU GLOBALA. Proyecto global • HOBEKUNTZA PLANA /IRAKURKETAPLANA. Plan de mejora en el ámbito de la comunicación. • ESKOLA 2.0 ”PANTALLAS Amigas”. Ciberbullyng (ikasle, irakasle eta gurasoentzat) • PROA • AGENDA 21 • ELKARBIZITZA


PROIEKTU GLOBALA

• Proiektu globalaren azken urtea da. Ezaugarri nagusia du hezkuntza komunitatearen partaide guztiak lanean ari direla elkarrekin: ikasle, irakasle, guraso, jangelako eta kiroletako monitoreak. • Aurten ere Gurasoen Tailerra, bigarren hiruhilekoan egingo da. Denera, 6 saio izango dira (haurtzaindegi zerbitzua eskainiko da).


PROYECTO GLOBAL • Proyecto Global • Este año es el tercero y último del proyecto Global. La principal característica es la participación de toda la comunidad educativa: alumnos, profesores, padres, monitores tanto del comedor como de deporte escolar. • El taller de padres será durante el segundo trimestre. En total serán 6 sesiones. (Habrá servicio de guardería)


ESKOLA 2.0 PROIEKTUA • Teknologia berriak garatzen jarraituko dugu era funtzional eta esanguratsu batean blogetan parte hartuz. • 5.eta 6. mailetako geletan arbel-dijitalak jarriko dituzte eta ikasle bakoitzak ordenagailu minieramangarri bat izango du. • Guztia gauzatzeko asmoz, proiektu telematikoetan parte hartuko dugu: “Pelutxe”. “Asmakilo”,“Euskadin zehar”... • Otsailaren 7an formazio saioa izango dugu. Gaia: “ciberbullyng”a. Ikasleak goizetik egingo dute, arratsaldean irakasleak eta ondoren gurasoak.


PROYECTO ESKOLA 2.0 • Este año seguiremos haciendo hincapié en la utilización de las nuevas tecnologías de forma significativa tomando parte en los Blogs • En las aulas 5º y 6ºcurso cada alumno contará con un mini ordenador portátil, junto con una pizarra digital. • Vamos a participar en varios proyectos telemáticos: “Pelutxe”, “Asmakilo”, “Euskadin zehar”... • El 7 de febrero tendremos una jornada de formación y el tema será “el ciberbullyng”. Los alumnos de 5º y 6º tendrán una sesión, los profesores otra y a última hora de la tarde los padres y madres


PROA

• Eskola laguntza proiektua. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleei zuzenduta. Eskolako irakasle batek, orduz kanpo, monitore batekin, laguntza ematen die hainbat ikasleei gelako martxa jarraitu ahal izateko eta arrakasta eskolarra lortzeko helburuarekin. • Es un proyecto de acompañamiento, para alumnos de 5º y 6º de primaria. Un profesor del centro, fuera del horario escolar, junto con un monitor, ayudará a un grupo reducido de alumnos a mejorar su rendimiento escolar.


AGENDA 21

AURTENGO GAIA: -URA / EL AGUA

Arriarango urtegia


IKASTURTEKO HELBURUAK • • • •

• • •

Autonomia garatzen jarraitu autoestima indartuz./Desarrollar la autonomía mediante la autoestima. Ikasten ikasteko teknika desberdinak erabili: laburpenak, eskemak, mapa kontzeptualak.../ Aprender a aprender utilizando diferentes técnicas. Espresio landu: Ahoz eta idatziz. Ortografia./ Trabajar la expresión oral y escrita. Ortografía. Matematika: Pentsatzea, logika, taldekako lana, lan kooperatiboa, egiten dena ulertzea./ Pensar, utilizar la lógica, trabajos en grupo pequeño, trabajo cooperativo, entender lo que se hace. Informazio lortzeko tresnak ezagutu eta erabili./ Conocer y utilizar distintos medios de información. Agenda erabili./ Utilizar la agenda. Txukuntasuna eta ordena baloratuko ditugu./ Presentación y orden. Se valorará.


ETXERAKO LANAK • •

Etxerako-lanen funtzioa eta helburua: ikasleen autonomia eta ardura garatzeko. Función y objetivo de los deberes: son un buen medio para trabajar la autonomía y la responsabilidad de los alumnos.

• 1. 2. 3. 4.

Hona hemen hiru ideia garrantzitsuak gai honen inguruan: Etxerako lanak IKASLEAREN lanak dira. Etxerako lanak BERE ardura dira. Etxerako lanak EZ dira etxekoen kontua. Egin gabe etortzen bada, irakaslearekin konponduko da.

• 1. 2. 3. 4.

Tres ideas imprescindibles sobre los deberes: Los deberes son SU trabajo Los deberes son SU Responsabilidad Los deberes para hacer en casa NO deben ser un “asunto familiar” Si viniera sin hacerlos, lo resolverán entre alumno y profesor/a.


IRTEERAK Donostian barrena

Hilean behin

Gure ingurua behatu, zaindu eta ikus-ikasteko.

Cristinaeneara

Urriaren19an

Ibilbide didaktikoa zentzumenak erabiliz egitea

Tolosara

Azaroa edo Abenduan

Txotxongilo munduan murgiltzeko.

Oiartzunera

Azaroaren 11n

Herri desberdinetako musika tresnak ezagutzeko.

Txirrindaz Zubietara

Zehazteko

Bideetako arauak, kaskoaren erabilera lantzeko.

Zuloagara

Urtarrilaren 10ean

Pianu saioa arretaz eta modu egokian entzuten ikasteko.

Antzoki Zaharrera

Martxoaren 23an

Filma berezia ikusiz baloreak lantzeko.

Ingelesez antzerkia ikustera

Apirilaren 1ean

Ingelesa entzuteko eta erabiltzeko

Arriarain urtegia eta Ezkioko Igartubeitiara.

Maiatzaren 25ean

Uraren erabilera eta antzinako bizimoduak ikus-ikastera.


ADINAREN EZAUGARRIAK • • • • • •

Aldatzen hasten dira: nerabezaroan sartzeko lehen urratsak. Comienzan a entrar en la preadolescencia. Neska eta mutilen artean alde handia dago, bai fisikoki eta baita heldutasun mailari dagokionez ere. Grandes diferencia físicas y de madurez entre niños y niñas. Handiak izan nahi dute baina umeak dira. Se creen personas mayores pero todavía son infantiles. Lagunek gero eta garrantzi handiagoa hartzen dute.Cada vez tienen más importancia los amig@s. Bere borondatez mundu etikoan sartzen hasten dira. Comienzan a introducirse en el mundo de la ética, de los valores. Guraso eta irakasleok zorrotz epaitzen gaituzte.Son severos juzgando a padres y profesores.


BESTELAKOAK • • • • • •

SOINKETA: Higienea 5. Mailan dutxak. Bela egingo dute azaroan. Se cuida la higiene, (duchas). Harán vela en noviembre. LIBURUXKA GURASOEKIN BANAKAKO BILERAK BOLETINAK ETA NOTAK/ BOLETINES Y NOTAS OHARRAK/ AVISOS – Huts egiteak beti IDATZIZ.Las faltas siempre por ESCRITO – Pic-nic a – Zorriak Los piojos


FESTAK IKASTOLAN • • • • • •

EUSKARA EGUNA: Abenduaren 3an STO TOMAS ETA GABONAK: Abenduaren 18an DANBORRADA: urtarrilaren 19an STA AGEDA BEZPERA: Otsailaren 4an KULTUR ASTEA: ekainean SAN JOAN BEZPERA: azken egunean


mertxeren bilera  

kdcnlksnckñdncñqdncñoqedfncqoedcnoqecno`´qedcnoqednkclqedcnlqednkcoqedfjcoqedfjoedfj

Advertisement