Kanniston Postit

Page 33

Kanniston Kotieläintilan viesti 4/2014

Viiriäiset Viiriäinen on pieni kanalintu, joka painaa n. 100 g ja tuottaa pieniä, kirjavia munia. Se elää Suomessa myös luonnonvaraisena, mutta on hyvin harvinainen. Viiriäisen munat ovat kallista herkkua! Muna sopii pääsiäisen erikoisuudeksi, sehän tarkoittaa uuden elämän alkua. Alla hanhen, kanan ja viiriäisen munia. Oikealla:

Vastakuoriutunut viiriäisen poikanen kämmenellä. Sama poikanen parin tunnin päästä terhakkana pikku piipittäjänä tulitikkulaatikon edessä. Kanniston Kotieläintilalla viiriäisiä on ollut kauan. Munista kuoriutuu pikkuriikkisiä poikasia hautomakoneessa. Niille annetaan aluksi siemen-kasviöljyproteiiniruokaa.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.