Page 1


2


Voorwoord

Geachte BMWT deelnemer van BMWT-keur, Het vakgebied Mobiele Werktuigen ontwikkelt zich continue. Dit vereist dat de BMWT-monteur zich permanent bijschoolt. Het hierbij om zaken als:   

er is een toename van complexere reparaties en onderhoudswerkzaamheden (elektronica en hydraulica); er is een toename van specialisatie; een toenemende automatisering en informatisering.

Dit betekent dat de vraag naar hoger gekwalificeerde monteurs (opleidingsniveau 3 en 4) in verhouding groter zal worden dan de vraag naar lager gekwalificeerde monteurs (opleidingsniveau 2). De BMWT is met betrekking tot de bijscholing van monteurs geen aanbieder van cursussen. Haar doel is het aanbod van adequate opleidingen te stimuleren, het aanbod transparant te maken en de kwaliteit van de aangeboden opleidingen te bewaken. Deze catalogus past in het BMWT beleid. Wij vertrouwen erop dat via dit bijscholingsaanbod de kwaliteit in de branche versterkt wordt.

Met vriendelijke groet,

A.P.F.H. van Loon Directeur BMWT

3


Inhoud Voorwoord ...................................................................................................................................................... 3 Inhoud ............................................................................................................................................................. 4  Algemene informatie ..................................................................................................................................... 5  Aanmelding .................................................................................................................................................. 5  Annulering .................................................................................................................................................... 5  Certificaat ..................................................................................................................................................... 5  Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) .............................................................................................. 5  Verzekering .................................................................................................................................................. 6  Subsidiemogelijkheden ................................................................................................................................ 6  Overnachtingen ........................................................................................................................................... 6  Aanvullende informatie ................................................................................................................................ 6  Keurmeester grondverzetmachines ............................................................................................................ 7  1-daagse update training Keurmeester grondverzet machines ............................................................... 8  Monteur Airco Werkmaterieel Terugwinnen koudemiddelen (wettelijk diploma) ................................... 9  Onderhoud Airco Werkmaterieel (Inclusief het wettelijk deel) ............................................................... 10  Keurmeester heftrucs.................................................................................................................................. 11  Basis Elektro ................................................................................................................................................ 12  Basiskennis elektronica .............................................................................................................................. 13  Elektro systeemtechniek ............................................................................................................................ 14  Elektro 230 – 400 volt .................................................................................................................................. 15  Basis hydrauliek 1 ....................................................................................................................................... 16  Basis hydrauliek 2 ....................................................................................................................................... 17  Systeem hydrauliek ..................................................................................................................................... 18  Systeem hydrauliek elektrisch / hydraulisch ............................................................................................ 19  Systeem hydrauliek elektrisch / hydraulisch / testen / meten ................................................................ 20  Dieselmotoren 1 ........................................................................................................................................... 21  Dieselmotoren 2 ........................................................................................................................................... 22  Commonrailmotoren ................................................................................................................................... 23  De monteur als ambassadeur .................................................................................................................... 24  De monteur als instructeur ......................................................................................................................... 25  Technische trainingverkopers ................................................................................................................... 26  Transmissies 1 ............................................................................................................................................. 27  Transmissies 2 ............................................................................................................................................. 28  Basiskennis elektro MMIT ........................................................................................................................... 29  Basiskennis elektronica MMIT ................................................................................................................... 30  Elektrische aandrijftechniek MMIT............................................................................................................. 31  Mosfet schakelingen ................................................................................................................................... 32  Reparatie en onderhoud heftrucks ............................................................................................................ 33  Thyristor, transistor schakeltechniek elektromische truck MMIT .......................................................... 34  Technisch Duits ........................................................................................................................................... 35  Technisch Engels ........................................................................................................................................ 36  Management en bedrijfsvoering ................................................................................................................ 37  Centrale smering ......................................................................................................................................... 38  Inleiding in de grondverzet machines ....................................................................................................... 39  Inschrijfformulier ......................................................................................................................................... 40 

4


Algemene informatie Aanmelding Het voorgedrukte inschrijfformulier zit achter in deze catalogus en kan volledig ingevuld via post of fax retour worden gezonden aan PTC+. Voor het inschrijven van meerdere medewerkers graag zelf het aanmeldingsformulier kopiĂŤren. Aanmelden voor een training die wordt verzorgd door PTC+ verzoeken wij u het formulier te retourneren aan PTC+. Uitsluitend schriftelijke aanmeldingen via het inschrijfformulier worden door PTC+ geaccepteerd. Nadat de aanmelding bij PTC+ is ontvangen sturen wij u een ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen stelt PTC+ de definitieve data vast. PTC+ stuurt enkele weken voor aanvang van iedere training een uitnodiging. De trainingen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aanmelden voor een training die wordt verzorgd door BMWT kunt u mailen aan m.janssen@bmwt.nl.

Annulering Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de Algemene leveringsvoorwaarden op deze overeenkomst van toepassing zijn en door uw inschrijving van kracht zijn. Wordt de trainingsdag korter dan 2 weken voor aanvang schriftelijk afgemeld, dan worden de volledige trainingskosten in rekening gebracht, zoals in onze Algemene leveringsvoorwaarden staat beschreven. Bij schriftelijke afmelding tussen de 2 en 4 weken voor aanvang, wordt 75% van de trainingskosten in rekening gebracht. Bij schriftelijke afmelding tussen de 4 en 6 weken voor aanvang, wordt 50% van de trainingskosten in rekening gebracht. Indien een training eerder dan 6 weken voor aanvang schriftelijk wordt afgemeld, dan worden er geen trainingskosten in rekening gebracht. Als de deelnemer zonder opgave van redenen niet op de training verschijnt, dan zullen helaas de volledige trainingskosten aan u in rekening worden gebracht.

Certificaat De trainingen worden afgesloten met een praktische en/of theoretische test, waarna de monteur een certificaat krijgt, is de test onvoldoende dan krijgt de monteur een bewijs van deelname. De inschrijfformulieren graag duidelijk invullen. Altijd de volledige voor en achternaam en geboortedatum correct invullen, deze gegevens zijn nodig voor uw certificaat, dat na afloop van de training aan u wordt uitgereikt.

Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) Indien nodig dient de deelnemer te zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijnde: veiligheidsbril, gehoorbescherming en beschermende kleding en schoenen (Afhankelijk van de te volgen training)

5


Verzekering Let op! Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat elke deelnemer verzekerd is in verband met aansprakelijkheid en ziektekosten.

Subsidiemogelijkheden Nederland Is uw bedrijf aangesloten bij het OOM dan kunnen de trainingen in aanmerking komen voor OOM subsidie, zie voor meer informatie: www.oom.nl. Er is bovendien een fiscale stimuleringsregeling, de WVA-onderwijs. Hiermee kunt u als werkgever veel geld besparen, namelijk een aanzienlijke vermindering van de belasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers die scholing volgen, zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl. België PTC+ is erkend door Educam, zodat de Belgische bedrijven in aanmerking komen voor subsidie, ook al wordt de training in Nederland gegeven. www.educam.be.

Overnachtingen Het is mogelijk te overnachten bij hotel de Reehorst, dit hotel bevindt zich op 10 minuten lopen vanaf PTC+. Indien u bij de Reehorst wilt overnachten, dient u dit echter zelf te boeken. Dit kan telefonisch via: 0318-750300 of via E-mail: hotel@reehorst.nl Let op: Geef wel aan dat je bij PTC+ een training volgt! Dan krijg je het tarief berekend dat wij met hen hebben afgesproken. Dit is op basis van een 2-persoons kamer € 59,00 p.p. per nacht (incl.dagschotel en ontbijt, excl. toeristenbelasting à € 1,35 p.p. per nacht). Tarief op basis van een 1-persoons kamer is € 69,00 p.p. per nacht (incl. soep met dagschotel en ontbijt, excl. toeristenbelasting à € 1,35 p.p. per nacht).

Aanvullende informatie Onze afdeling Customer Support (Rick Tiddens) staat u graag te woord om u nadere informatie over deze training te verstrekken, telefoonnummer: 0031 (0)318-697130 of per e-mail: R.Tiddens@ptcplus.com Indien u advies wenst, of nadere informatie met betrekking tot de inhoud van een training dan kunt u contact opnemen met de heer Stef Nieuwenkamp, telefoonnummer 0031 (0)318-697111 of per e-mail: S.Nieuwenkamp@ptcplus.com

6


Keurmeester grondverzetmachines Om de veiligheid van werknemers te waarborgen bent u als werkgever verplicht uw materiaal periodiek te laten keuren. Voor deze keuringen heeft BMWT ruim 130 bedrijven gecertificeerd die garant staan voor kwaliteit en minimale stilstand. U kunt als BMWT-lid ook gecertificeerd worden tot BMWT-Keurbedrijf. Daarmee kunt u uw eigen machinepark keuren en bent u dus niet meer afhankelijk van externe Keurmeesters. Als Keurbedrijf wordt u vervolgens gecontroleerd door TÜV. Er zijn drie randvoorwaarden om voor BMWT-Keurbedrijf in aanmerking te komen: 1. U dient rechtstreeks toegang te hebben tot de expertise van de fabrikant. 2. U dient de beschikking te hebben over het door de fabrikant voorgeschreven equipment. 3. U dient de beschikking te hebben over merkspecifieke instructieboeken. Minimale stilstand Keuren van machines betekent verminderde productiviteit van die machines. De BMWTKeurmeester doen er met hun expertise dus alles aan om die stilstand zo veel mogelijk te beperken. Het niet keuren van machines daarentegen kan tot veel meer gederfde inkomsten leiden door bijvoorbeeld defecten, verkeerde slijtage of ongevallen. Een BMWT-Keurmeester voorkomt dit dus met minimale verstoring van de werkzaamheden. Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 2.185,00 per training (inclusief lesmateriaal voor 12 personen)

Organisatie:

Plaats: Aanvang training: Afsluiting: Groepsgrootte

Bijzonderheden:

Training kan alleen “In company” verzorgd worden. Inschrijven voor deze training bij BMWT via e-mail: m.janssen@bmwt.nl).

Trainingsdata:

In overleg na inschrijving.

PTC+ Ede 08.30 uur 16.30 uur 10-12 personen

7


1-daagse update training Keurmeester grondverzet machines Het keuringscertificaat van de BMWT heeft als doel machines te laten keuren met uniforme criteria. Tijdens de training worden controlepunten van de keuringsformulieren besproken waarop de machine moet worden goed- of afgekeurd. Wanneer wordt een machine afgekeurd en wat zijn de gevolgen daarvan? Uitvoeren van de additionele keuringen, met als doel wat moet ik controleren? Om keurmeesters op de hoogte houden van de veranderingen en aanpassingen die er plaats vinden organiseert BMWT in samenwerking met PTC+ een update training voor keurmeester grondverzetmachines. De volgende formulieren komen aan de orde: Keuringsformulieren: • Graafmachines • Wielladers • Dumpers Additionele keuringsformulier: • Roetfilters • Overdrukfilters • Hijsfunctie • Antidiefstal beveiliging Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk/ practicum en 25% uit ondersteunende theorie. Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 1.479,00 per training (inclusief lesmateriaal voor 12 personen)

Organisatie:

Plaats: Aanvang training: Afsluiting: Groepsgrootte

Bijzonderheden:

Training kan alleen “In company” verzorgd worden. Inschrijven voor deze training bij BMWT via e-mail: m.janssen@bmwt.nl).

Trainingsdata:

In overleg na inschrijving.

PTC+ Ede 08.30 uur 16.30 uur 10-12 personen

8


Monteur Airco Werkmaterieel Terugwinnen koudemiddelen (wettelijk diploma) Doelgroep:

Monteurs die terugwinningswerkzaamheden uitvoeren aan werkmaterieel aircosystemen, kleiner dan 3 kg.

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag. De bijkomende examenkosten bedragen € 264,15 exclusief BTW. De training is vrij van BTW en inclusief het boek Monteur Mobiele Airco.

Doel:

Monteurs die werkzaamheden uitvoeren in het kader van terugwinning koudemiddelen, moeten in het bezit zijn van een geldig diploma. Monteurs die dit diploma niet hebben kunnen een training volgen bij PTC+. Deze training wordt afgesloten met het examen Terugwinning Koudemiddelen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Doel en werking van de onderdelen van mobile aircosystemen; • De F-gassen verordening wordt besproken; • Het op de juiste manier koudemiddel terugwinnen uit de installatie; • Op de juiste manier handelen betreffende de koudemiddel cilinder; • Voorafgaand aan de training ontvangt u het boek ‘Monteur Mobiele Airco’; Dit bestudeert u ter voorbereiding op de training.

Vooropleiding:

Geen specifieke voorkennis vereist.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

9


Onderhoud Airco Werkmaterieel (Inclusief het wettelijk deel) Doelgroep:

Monteurs die terugwinningswerkzaamheden uitvoeren aan werkmaterieel aircosystemen, kleiner dan 3 kg en deze werkzaamheden vakkundig willen uitvoeren.

Trainingsduur:

3 dagen

Tarief:

€ 562,50 per persoon per dag. de bijkomende examenkosten bedragen € 264,15 exclusief BTW. De training is vrij van BTW, inclusief het boek Monteur Mobiele Airco.

Doel:

Monteurs die werkzaamheden uitvoeren in het kader van terugwinning koudemiddelen, moeten in het bezit zijn van een geldig diploma. Monteurs die dit diploma niet hebben kunnen een training volgen bij PTC+ . Deze training wordt afgesloten met het examen Terugwinning Koudemiddelen. Het niet goed uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kan leiden tot schade die hersteld moet worden.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Doel en werking van de onderdelen van mobile airco systemen; • De F-gassen verordening wordt besproken; • Het op de juiste manier koudemiddel terugwinnen uit de installatie; • Op de juiste manier handelen betreffende de koudemiddel cilinder; • Het op de juiste wijze vullen van de installatie; • De installatie controleren. Tijdens de training wordt het boek Monteur Mobiele Airco gebruikt.

Vooropleiding:

Geen specifieke vooropleiding vereist.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

10


Keurmeester Mobiel Intern Transport Via deze training worden de medewerkers opgeleid tot BMWT Keurmeester Mobiel Intern Transport. Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers keuringen aan heftrucks uitvoeren en keuringscriteria toepassen. De Keurmeester Mobiel Intern Transport is dezkundige in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit) In deze training komen onder anderen de volgende onderwerpen aan de orde, Machinerichtlijn, Richtlijn Arbeidsmiddelen, Wegenverkeerswet, Arbowet en productaansprakelijkheid. Het voorbereiden en uitvoeren van keuringen. Rapportage van uitgevoerde keuringen. U kunt als BMWT-lid ook gecertificeerd worden tot BMWT-Keurbedrijf. Daarmee kunt u uw eigen machinepark keuren en bent u dus niet meer afhankelijk van externe Keurmeesters. Als Keurbedrijf wordt u vervolgens gecontroleerd door TÜV. Er zijn drie randvoorwaarden om voor BMWT-Keurbedrijf in aanmerking te komen: 1. U dient rechtstreeks toegang te hebben tot de expertise van de fabrikant. 2. U dient de beschikking te hebben over het door de fabrikant voorgeschreven equipment. 3. U dient de beschikking te hebben over merkspecifieke instructieboeken. Minimale stilstand Keuren van machines betekent verminderde productiviteit van die machines. De BMWTKeurmeester doen er met hun expertise dus alles aan om die stilstand zo veel mogelijk te beperken. Het niet keuren van machines daarentegen kan tot veel meer gederfde inkomsten leiden door bijvoorbeeld defecten, verkeerde slijtage of ongevallen. Een BMWT-Keurmeester voorkomt dit dus met minimale verstoring van de werkzaamheden. Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 2.185,00 per training (inclusief trainingsmateriaal voor 12 personen)

Organisatie:

Plaats: Aanvang training: Afsluiting: Groepsgrootte

Bijzonderheden:

Training kan alleen “In company” verzorgd worden. Inschrijven voor deze training bij BMWT via e-mail: m.janssen@bmwt.nl).

Trainingsdata:

In overleg na inschrijving.

PTC+ Ede 08.30 uur 16.30 uur 10-12 personen

11


Basis Elektro Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Elektrische systemen op machines en werktuigen moeten regelmatig onderhouden worden. Ondanks periodiek onderhoud kunnen toch storingen optreden. Om deze storingen snel en vakkundig te kunnen verhelpen, zal de monteur over kennis van elektrotechniek moeten beschikken. In deze praktische training leren de deelnemers de basiskennis toe te passen voor onderhoud van machines en werktuigen en het oplossen van storingen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Wet van Ohm / vermogen; • Serie/ parallel / gecombineerde schakelingen; • Batterij / meten / testen / capaciteit; • Meten met Volt / Ampére / Ohm / Multimeter; • Meten van spanning / stroomsterkte / weerstand / verliezen; • Schema lezen verbruikerstroomkringen / verlichtingsstroomkringen; • Aansluiten / maken bedrading en codering. De training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Een opleiding op minimaal VMBO niveau.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving..

12


Basiskennis elektronica Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Elektronische systemen op machines en werktuigen moeten regelmatig onderhouden worden. Ondanks periodiek onderhoud kunnen toch storingen optreden. Om deze storingen snel en vakkundig te kunnen verhelpen, zal de monteur over kennis van elektronica moeten beschikken. In deze praktische training leren de deelnemers de basiskennis toe te passen voor onderhoud van machines en werktuigen en het oplossen van storingen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Basiscomponenten (zoals: diode, transistor, zenerdiode, thyristor, condensator, weerstanden, leds); • Versterken en verzwakken; • Potentiometer; • Schema lezen; • Meten / testen; • Storing zoeken / oplossen. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt de cursus Basis Elektro of een andere gelijkwaardige opleiding.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving..

13


Elektro systeemtechniek Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Elektrische systemen op machines en werktuigen moeten regelmatig onderhouden worden. Ondanks periodiek onderhoud kunnen toch storingen optreden. Om deze storingen snel en vakkundig te kunnen verhelpen, zal de monteur over kennis van elektrotechniek moeten beschikken. In deze praktische training leren de deelnemers de basiskennis toe te passen voor onderhoud van machines en werktuigen en het oplossen van storingen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Relaisschakelingen (enkel en dubbelwerkende); • Startstroom systemen; • Gloeistroom systemen; • Laadstroom systemen; • Schema lezen; • Storing zoeken en oplossen. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk /practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt niveau Elektro 1 of gelijkwaardige vervanging.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

14


Elektro 230 – 400 volt Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

4 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Steeds meer machines en installaties in de BMWT branche worden gevoed vanuit het 220/380 net. Onderhoud aan deze machines en installaties vereist van de monteurs specifieke kennis en vaardigheden. In deze training wordt de basiskennis behandeld en leren de deelnemers op een effectieve manier onderhoud te plegen en storingen snel te lokaliseren en te verhelpen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Aandrijving; • Basiskennis elektro 220/380; • Gebruik meetinstrumenten; • Elektromotoren; • Frequentieregelingen; • Schakelingen; • Beveiligingen; • Schematechniek/logische schakelingen; • Veiligheid; • Storing zoeken. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt een niveau 3 opleiding, of een andere gelijkwaardige opleiding.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

15


Basis hydrauliek 1 Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Hydraulische systemen van machines en werktuigen moeten regelmatig onderhouden worden. Ondanks periodiek onderhoud kunnen toch storingen optreden. Om deze storingen snel en vakkundig te kunnen verhelpen, is kennis van hydrauliek vereist. In deze praktische training leren de deelnemers de basiskennis toe te passen voor het onderhoud van hydraulische systemen en het oplossen van storingen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Pompen / kleppen / motoren / schuiven / filters / cilinders / accesoires; • Open / gesloten systemen; • Serie / parallel / blokkeer schakelingen; • Symbool / schema techniek; • Meten druk / volumestroom / tempratuur / toerental; • Storing zoeken / oplossen; • Milieu aspecten. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt VMBO niveau.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

16


Basis hydrauliek 2 Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Hydraulische systemen van machines en werktuigen moeten regelmatig onderhouden worden. Ondanks periodiek onderhoud kunnen toch storingen optreden. Om deze storingen snel en vakkundig te kunnen verhelpen, is kennis van hydrauliek vereist. In deze praktische training leren de deelnemers de basiskennis toe te passen voor het onderhoud van hydraulische systemen en het oplossen van storingen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Verstelbare pompen en motoren; • Proportionele schakelingen; • Load Sensing systemen; • Volledig hydraulische stuurinrichting; • Aanstuur en besturingssystemen; • Symbool en schematechniek; • Meten en testen; • Storing zoeken/oplossen. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt de cursus Basis hydrauliek 1 of een andere vergelijkbare opleiding.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

17


Systeem hydrauliek Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Hydraulische systemen van machines en werktuigen moeten regelmatig onderhouden worden. Ondanks periodiek onderhoud kunnen toch storingen optreden. Om deze storingen snel en vakkundig te kunnen verhelpen, is kennis van hydrauliek vereist. In deze praktische cursus leren de deelnemers de basiskennis toe te passen voor het onderhoud van hydraulische systemen en het oplossen van storingen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Hydrostatische aandrijvingen; • Hefsystemen mechanisch/hydraulisch/elektronisch; • Hydrauliek, aanpassing en ontwerp; • Meten en testen van complexe systemen; • Storing zoeken en oplossen in complexe systemen. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Geen specifieke vooropleiding vereist.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving..

18


Systeem hydrauliek elektrisch / hydraulisch Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

3 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In diverse voertuigen en werktuigen in de mechanisatie komen gecombineerde elektronische en hydraulische systemen voor. Belangrijk is om deze systemen goed te onderhouden.Ondanks goed onderhoud kunnen er toch storingen optreden. In deze praktische training doen de deelnemers uitgebreide kennis op van systeemtechniek, zodat zij storingen snel en vakkundig kunnen opsporen en verhelpen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Tussenplaten • Hydraulische systeemtechniek • Elektronische regelingen • Open en gesloten • Meten met multimeter kringloopsysteem • Schakel- en regelmagneten • Gesloten kringloopsysteem 12 en 24 Volt DC met LS • Inductiespanning en beveiliging • Pomptest • Relais en schakelaar • Hydraulische regelingen • Beveiliging • Regelbare doorlaat, flow en • Meet- en testtechnieken drukafhankelijk • Stuurschuif met regelbare doorlaat • Hydraulisch/elektrisch meten en testen aan complete machines en drukcompressor • Storingen lokaliseren • Stuurschuiven type Cetop • Schema’s lezen en aansluiten 03 en 05 Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk /practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt een praktische basistraining hydrauliek, elektrotechniek en elektronica of een gelijkwaardige opleiding of cursus.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving..

19


Systeem hydrauliek elektrisch / hydraulisch / testen / meten Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

4 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In diverse voertuigen en werktuigen in de BMWT branche komen gecombineerde elektronische en hydraulische systemen voor. Iedere monteur zal door goed onderhoud zoveel mogelijk storingen in deze systemen kunnen voorkomen. Storingen die toch optreden, zullen zo snel mogelijk moeten worden opgespoord. Hiervoor is kennis van de meettechniek nodig. In deze praktische training doen de deelnemers uitgebreide kennis op van meettechnieken en meetmethoden, zodat zij storingen snel kunnen lokaliseren en vakkundig kunnen verhelpen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Pompregelsystemen; • Volume- en drukregelsysteem; • Elektrische en elektronische besturingssystemen; • Relatie machine en werktuig; • Testen en meten voorkomende systemen. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk /practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt een niveau 3 opleiding.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

20


Dieselmotoren 1 Doelgroep:

Binnen- en buitendienstmonteurs die dieselmotoren testen, repareren en afstellen.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In deze cursus wordt ingegaan op de werking, reparatie, onderhoud, afstelling en storingsanalyse van dieselmotoren. De nadruk wordt gelegd op kennis van storing zoeken en reparatie.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Vierslag; • Cilinderkop; • Diesel inspuit systemen (Lijnpomp/Roterende pompen); • Brandstof/luchtweg systemen; • Drukvulling (compressor/turbo); • Meten/afstellen; • Storing zoeken/oplossen.

Vooropleiding:

Een opleiding op minimaal VMBO niveau.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

21


Dieselmotoren 2 Doelgroep:

Binnen- en buitendienstmonteurs die dieselmotoren testen, repareren en afstellen.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In deze vervolgcursus op dieselmotoren 1 wordt ingegaan op de werking, reparatie, onderhoud, afstelling en storingsanalyse van dieselmotoren. De nadruk wordt gelegd op kennis van storing zoeken en reparatie. Tevens wordt aandacht besteed aan relatie koppel, vermogen, motormanagement, brandstofverbuik en emissie.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Pomp verstuiver systemen/comman rail; • Interkoeling/drukvulling; • Relatie mechanisch vermogen/koppel/trekkracht/brandstofverbruik; • Dynamische controle/afstelling inspuitmoment; • Afstellen motormanagement systemen; • Roetmeting/vrije acceleratie; • Roetfilters/catalisatoren; • Storing zoeken/oplossen.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt niveau Elektro 1 of gelijkwaardige vervanging.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

22


Commonrailmotoren Doelgroep:

Monteurs werkzaam bij bedrijven die aan met deze systemen uitgevoerd materieel reparaties e.d. verrichten.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Een goede kennis van de toegepaste motorcomponenten bij commonrailmoteren is van belang om deze systemen te doorgronden.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:  Waarom commonrail inspuitsystemen;  Inspuittijdstip, inspuitduur en inspuitverloop bij commonrail inspuitsystemen;  Constructie en werking van de verschillende commonrail inspuitsystemen (Bosch, Denso);  Herkennen, functie en werking van commonrail componenten;  Diagnose commonrail inspuitsystemen.

Vooropleiding:

1e monteurs LMT of gelijkwaardige niveau 3 opleiding.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

23


De monteur als ambassadeur Doelgroep:

Deze training is bestemd voor medewerkers die regelmatig te maken hebben met klanten en hun problemen, vragen en wensen. Deze training vormt tevens een basis voor de Klanten service adviseur (KSA).

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 225, - per persoon per dag

Doel:

De deelnemer het visitekaartje van het bedrijf laten zijn. De deelnemer bereikt dit door inzicht te krijgen in eigen handelen en het effect hiervan op de klant. De deelnemer kan effectief luisteren en vragen stellen en zodoende de klanttevredenheid vergroten.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:  De medewerker als visitekaartje van het bedrijf;  De eerste indruk;  Effect houding en gedrag;  Soorten van communicatie;  Effectief luisteren en vragen stellen.

Vooropleiding:

Geen specifieke voorkennis vereist.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

24


De monteur als instructeur Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in een landbouwmechanisatiebedrijf of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Elektrische systemen op tractoren en landbouwwerktuigen moeten regelmatig onderhouden worden. Ondanks periodiek onderhoud kunnen toch storingen optreden. Om deze storingen snel en vakkundig te kunnen verhelpen, zal de monteur over kennis van elektrotechniek moeten beschikken. In deze praktische training leren de deelnemers de basiskennis toe te passen voor onderhoud van tractoren en werktuigen en het oplossen van storingen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Relaisschakelingen (enkel en dubbelwerkende); • Startstroom systemen; • Gloeistroom systemen; • Laadstroom systemen; • Schema lezen; • Storing zoeken en oplossen. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk /practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt niveau Elektro 1 of gelijkwaardige vervanging.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

25


Technische trainingverkopers Doelgroep:

Verkopers van machines en werktuigen die meer achtergrond willen van de technische aspecten van de producten.

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Verkopers meer achtergrond geven over de technische aspecten van de machines en werktuigen. Indeling kan naar verschillende product groepen zowel voor bestaande als nieuwe machines. Dit graag aangeven op het aanmeldingsformulier.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Hydraulische systemen; • Elektrische systemen; • Beveiligingssystemen; • Motoren; • Bediening en werk modes .

Vooropleiding:

Kennis van Engels talige begrippen is gewenst.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

26


Transmissies 1 Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Transmissies in machines en voertuigen is een belangrijk onderdeel in de samenstelling van deze machines. In deze cursus wordt de basis uitgelegd van de diverse componenten en de overbrengingen. De deelnemer analyseert het systeem en haar principes. Tevens lost hij / zij storingen op met behulp van storingsanalyse, reparatie en afstellingen.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Enkel/dubbel/meervoudige rij koppeling; • Lamellen koppeling; • Vloeistof koppeling; • Mechanisch geschakelde gangwissel. Constant/slyding en synchromesch; • Schakel/blokkeer/vergrendel inrichting; • Analyse/aandrijflijn en krachtverloop; • Storing zoeken/afstellen/probleem oplossen. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk /practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt minimaal VMBO niveau.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

27


Transmissies 2 Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de BMWT branche of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

3 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Onder belasting schakelbare transmissies zijn niet meer weg te denken in moderne machines en werktuigen. Korte schakelmomenten, lage en hoge rijsnelheden gekoppeld aan een verantwoord brandstofverbruik zijn van essentieel belang. De deelnemer krijgt via deze training inzicht in de diverse soorten transmissie principes. Tevens komen reparaties naar aanleiding van storingen, storinganalyses en afstellingen aan de orde.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Pignon/kroonwiel/differentieel/slot/eindaandrijving; • Aftakas constructies volgens NEN/NNI; • Planetaire tandwielstelsels enkel en dubbel; • Mechanisch / mechanisch-hydraulisch/hydraulische rijsnelheidregeling; • Vierwiel aandrijf en stuurgeometrie; • Transmissie management; • Storing zoeken/oplossen. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk /practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt niveau Elektro 1 of gelijkwaardige vervanging.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

28


Basiskennis elektro MMIT Doelgroep:

Beginnende monteurs binnendienst, die reparaties aan de elektro in heftrucks verrichten en eenvoudige storingen moeten oplossen.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Vaak zitten elektrische componenten verborgen achter beplating. Het zoeken naar en het herkennen van deze componenten is daarom vrij moeilijk. In deze cursus worden de componenten uitgelegd; hoe men ze terug kan vinden in het schema, hoe ze werken en wat hun functie is. De multimeter, Volt-Ampère- en Ohmmeter worden uitgelegd en mogelijkheden van testen, meten en controleren worden praktisch geoefend.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Begrippen spanning, stroom en weerstaand, hun relatie en meetinstrumenten; • Maak-, verbreek- en wisselcontact; • Parallel- en serieschakeling; • Overneem, IN en UIT schakeling; • Vergrendelschakeling; • Schema’s lezen en interpreteren, symbolen; • Meetprocedures. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt minimaal VMBO niveau.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

29


Basiskennis elektronica MMIT Doelgroep:

Binnen- en buitendienstmonteurs die kennis willen vergaren van elektronica en als basiscursus voor de cursus Thyristor-Transistor regelingen.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Steeds meer heftrucks worden voorzien van elektronische regelsystemen om snelheden traploos te kunnen instellen (regelen). Om hieraan te kunnen voldoen wordt gebruik gemaakt van elektronica. In deze cursus worden de diverse componenten behandeld voor wat betreft de werking van de benodigde elektronische componenten.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Diode principe en toepassing als: beveiliging, besturing en gelijkrichten; • Condensatorprincipe en toepassing; • Spoel en toepassing; • Thyristor principe en toepassing: in- en uitgeleiding blokkeren; • Thyristor principe en toepassing: in- en uitgeleiding; • Symbolen kennis; • Eenvoudig elektronische schema’s. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal, waarbij de praktische handelingen, gecombineerd met analytisch denken, de basis vormen.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt minimaal VMBO niveau.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

30


Elektrische aandrijftechniek MMIT Doelgroep:

Binnen- en buitendienstmedewerkers die storingen, controlewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In de elektrische heftrucks bevinden zich elektromotoren voor bijvoorbeeld het aandrijven van de hydraulische pomp en het rijden. In deze cursus wordt ingegaan op de werking, plaats binnen het elektrisch systeem, het meten, testen en onderhouden van elektromotoren en de tractiebatterij.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Motor principe zoals: serie, shunt, com-pound, asynchroon en wisselstroom motor; • Besturing van de motor en schema’s; • Hydrauliekpomp/motor met zijn schakeling/bediening; • Rijmotor met zijn schakeling / bediening; • Motorcontrole, testen en onderhouden; • Tractie batterij: werking en onderhoud; • Lezen van schema’s en symbolen. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt minimaal VMBO niveau.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

31


Mosfet schakelingen Doelgroep:

Binnen- en buitendienstmedewerkers die werken aan elektronische schakelingen van heftrucks.

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In deze vervolgcursus op de Thyristor transistor schakeltechniek elektronische truck MMIT wordt ingegaan op de Mosfet regeling. De bijbehorende meet- en testapparatuur worden behandeld. De heftruck wordt ingeregeld met behulp van testkast / bapton etc.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Werking van de Mosfet; • Plaats van de Mosfet in het elektronische schema; • Meetprocedure en instellingen; • Lezen van complexe elektronische schema’s. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt de cursus Thyristor transistor schakeltechniek elektronische truck MMIT, MBO elektronica of een andere gelijkwaardige opleiding.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving..

32


Reparatie en onderhoud heftrucks Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in een landbouwmechanisatiebedrijf of in aanverwante bedrijven.

Trainingsduur:

3 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In deze praktisch gerichte training leren de deelnemers hoe zij heftrucks optimaal kunnen repareren en onderhouden. Hiervoor is een gedegen kennis van de onderhoud- en reparatietechnieken een pré. Door de kennis te halen uit de werkplaatshandboeken e.d. kan de monteur op een adequate en snelle wijze storingen oplossen door middel van metingen etc.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Verbrandingsmotoren o Diesel en LPG • Aandrijving o Koppeling, versnellingsbak, koppelvormer, vloeistofkoppeling • Besturing en remmen • Elektro o Start-, laad- en accosioresstroomkringen inclusief schema’s • Hydrauliek o Hefmast, sideshift, kantelaar o Schema’s en beveiligingen • Electrotruck o Elektrische-, elektronische schakelingen o Schema’s en beveiligingen o Batterij en lader • Voorzetapparatuur o Mast o Kantelaar Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt minimaal monteur landbouwmechanisatietechniek, motorvoertuigentechniek of vrachtautotechniek.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

33


Thyristor, transistor schakeltechniek elektromische truck MMIT Doelgroep:

Binnen- en buitendienstmedewerkers die werken aan elektronische schakelingen van heftrucks.

Trainingsduur:

3 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In deze vervolgcursus op de Basiskennis Elektronica wordt ingegaan op de storingsproblematiek en het onderhouden, meten en testen van thyristoren transistor regelingen in heftrucks. Aan de hand van schema’s, symbolen en met gebruik van de juiste meetinstrumenten zoals multimeter en ampèretang worden storingen opgelost.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Lezen van elektronische schema’s met thyristor regeling; • Bepalen van de meetpunten in deze schema’s en het interpreteren van de meetgegevens; • Oplossing van storingen. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk / practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Als vooropleiding geldt minimaal de cursus Basiskennis Elektronica, MBO motorvoertuigen, MBO elektronica, Monteur MMIT of een andere gelijkwaardige opleiding.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

34


Technisch Duits Doelgroep:

Medewerkers die in hun werk met Duitstalige begrippen moeten omgaan.

Trainingsduur:

4 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In werkplaatshandboeken, gebruikershandleidingen, onderdeleninformatie komen regelmatig technische aanduidingen in het Duits voor. Tijdens deze training leren de deelnemers technisch Duits te gebruiken tijdens hun werkzaamheden. Er wordt aandacht besteed aan het lezen en gebruiken van handleidingen voor het afstellen van onderdelen, voor maatvoering, enzovoort.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Wat is technisch Duits?; • Handleiding lezen en gebruiken; • Reparatiehandleiding lezen en gebruiken; • Onderdelenboek lezen en gebruiken. De theorie wordt behandeld aan de hand van een syllabus of lesmap. Praktijkvoorbeelden vormen de basis voor deze training.

Vooropleiding:

Een opleiding op VMBO niveau.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

35


Technisch Engels Doelgroep:

Medewerkers die in hun werk met Engelstalige begrippen moeten omgaan.

Trainingsduur:

4 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In werkplaatshandboeken, gebruikershandleidingen, onderdeleninformatie komen regelmatig technische aanduidingen in het Engels voor. Tijdens deze training leren de deelnemers technisch Engels te gebruiken tijdens hun werkzaamheden. Er wordt aandacht besteed aan het lezen en gebruiken van handleidingen voor het afstellen van onderdelen, voor maatvoering, enzovoort.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Wat is technisch Engels?: • Handleiding lezen en gebruiken; • Reparatiehandleiding lezen en gebruiken; • Onderdelenboek lezen en gebruiken; Theorie wordt behandeld aan de hand van een syllabus of lesmap. Praktijkvoorbeelden vormen de basis voor deze training.

Vooropleiding:

Een opleiding op VMBO niveau.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

36


Management en bedrijfsvoering Doelgroep:

Managers in de dealerorganisatie van uw bedrijf.

Trainingsduur:

2 keer 2 dagen verdeeld over een periode van een ½ jaar.

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

Deze training richt zich op management ontwikkeling voor de importeurs in uw bedrijf.

Inhoud:

Tijdens de training wordt de nadruk gelegd op de rol van het (midden) management. In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:  Processen en procedures;  Time management;  People management;  Financieel beleid (kengetallen). Door de deelnemers worden opdrachten in het eigen bedrijf uitgevoerd.

Vooropleiding:

MBO+ niveau.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving..

37


Centrale smering Doelgroep:

Voor gebruikers en servicemonteurs met enige ervaring op het gebied van centrale vetsmeersystemen

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In deze training zal worden ingegaan op montage en onderhoud van centrale vetsmeersystemen. De deelnemers kunnen na het volgen van deze training een centraal smeersysteem opbouwen en hebben kennis genomen van de verschillende soorten vet en waar het voor wordt gebruikt.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Centraal smeersysteem opbouwen; • 1 en 2 leidingsystemen; • Controle, geheugen en diagnose van systeem; • Aansturing van vetsysteem; • Verschillende soorten vet en vetgebruik; • Biologische en afbreekbare vetten; • Verschillende toepassingsgebieden. Tijdens de training wordt gewerkt met branchegericht lesmateriaal; 75% bestaat uit praktijk /practicum en 25% uit ondersteunende theorie.

Vooropleiding:

Geen specifieke voorkennis vereist.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

38


Inleiding in de grondverzet machines Doelgroep:

Monteurs die werkzaam zijn in de GWW sector.

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 225,00 per persoon per dag.

Doel:

In deze training komen diverse grondverzetmachines aan de orde zoals wiellader, hydraulische kraan ed. Na het volgen van deze training heeft u kennis van de hydraulische en elektronische systemen. Daarnaast weet u waar en welke motoren en transmissies worden toegepast.

Inhoud:

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Herkenning en werking van componenten; • Werking en opbouw hydraulisch systeem; • Werking en opbouw elektronisch systeem; • Soorten dieselmotoren(inspuitsystemen); • Diverse soorten transmissies.

. Vooropleiding:

Van de deelnemer wordt verwacht dat deze enige kennis heeft van Hydrauliek, elektronica, motoren en transmissies.

Organisatie:

Plaats: PTC+ Ede Aanvang training: 08.30 uur Afsluiting: 16.30 uur Groepsgrootte 10-12 personen De lunch wordt door PTC+ verzorgd.

Trainingsdata:

Volgen na inschrijving.

39


Inschrijfformulier Dit formulier volledig invullen ingevuld retour zenden aan (postzegel niet nodig!): PTC+, afdeling Customer Support, t.a.v. Rick Tiddens • Antwoordnummer 212,505 • 6710 VB Ede • Tel: 0318-697130 • Fax: 0318-697149 *1-daagse update training Keurmeester grondverzet machines

*Keurmeester grondverzetmachines

Monteur Airco Werkmaterieel Terugwinnen koudemiddelen (wettelijk diploma)

Onderhoud Airco Werkmaterieel (Inclusief het wettelijk deel)

*Keurmeester heftrucs

Basis Elektro

Basiskennis elektronica

Elektro systeemtechniek

Elektro 230 – 400 volt

Basis hydrauliek 1

Basis hydrauliek 2

Systeem hydrauliek

Systeem hydrauliek elektrisch / hydraulisch

Systeem hydrauliek elektrisch / hydraulisch / testen / meten

Dieselmotoren 1

Dieselmotoren 2

Commonrailmotoren

De monteur als ambassadeur

De monteur als instructeur

Technische trainingverkopers

Transmissies 1

Transmissies 2

Basiskennis elektro MMIT

Basiskennis elektronica MMIT

Elektrische aandrijftechniek MMIT

Mosfet schakelingen

Reparatie en onderhoud heftrucks

 

Technisch Duits

Technisch Engels

Management en bedrijfsvoering

Centrale smering

Inleiding in de grondverzet machines

Thyristor, transistor schakeltechniek elektromische truck MMIT

* trainingen verzorgd door BMTW deze kunt u aanmelden via m.janssen@bmwt.nl.

Voor het inschrijven van meerdere medewerkers graag zelf het inschrijfformulier kopiëren. Indien meerdere medewerkers uit uw bedrijf zullen deelnemen, graag aangeven of deze gelijktijdig dan wel afzonderlijk opgeroepen dienen te worden:  gelijktijdig; met __________________________________________________________  afzonderlijk Ik ben de volgende periode verhinderd _____________________________(Periode 2011)

Persoonlijke gegevens: Achternaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum:

_______________________Roepnaam: _____________________________ __________________________________________________ Geslacht: M/V __________________________Geboorteplaats: _______________________

Naam werkgever: Adres: Postcode en plaats: Telefoon: E-mail adres: Functie:

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _________________________________ Fax: ______________________________ _________________________________ Contactpersoon: ____________________ _________________________________ Handtekening: ______________________

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verbindt u zich tot deelname aan de training conform de Algemene Leveringsvoorwaarden en tarieven van PTC+.

40

Trainings Catalogus BMWT  

Trainings Catalogus BMWT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you