Vedlikehold av møbelstoffer, 09052014

Page 1


Hva skal vi gjøre for at møbelstoffene skal holde seg pene over lang tid?


Konstruksjon av møbelstoffer Mange faktorer må vurderes når et møbelstoff skal konstrueres med riktig kvalitet: •Strukturelle karakteristikker (fibertype, garntype, garnnummer, sno og tvinn, bindinger i veven, tettheter, krymp og vekt på tekstilet) •Mekaniske egenskaper (vurdering av egenskaper under ytre påvirkning som strekking, pressing og bøying) i bruk og ved rengjøring •Andre fysiske egenskaper (vurdering av egenskaper som brennbarhet, ektheter, slitasje og pilling)


Anbefalt rengjøring Vi anbefaler jevnlig omgang (gjerne ukentlig) med støvsuger med glatt munnstykke for at møbelstoffer skal holde seg friske og pene. Vi anbefaler periodisk rengjøring med anbefalte renholdsmidler. Det er viktig av leverandørens instrukser følges nøye. Flekker lar seg best fjerne når de er ferske. De fleste typer urenheter er vannbaserte og lar seg enkelt fjerne med rent, lunkent vann hvis dette gjøres med en gang. Hvis flekker ikke lar seg fjerne med vann; - Se vår flekkfjerningsguide på www.gu.no


Anbefalt rengjøring


Rengjøringsmetoder Metoder:  Fuktig klut  Støvsuging med glatt munnstykke uten børste  Flekkfjerning  Våtekstraksjon (møbelrens)  Kjemisk rens  Vask av vaskbare tekstiler


Ull i forhold til kjemikalier og vaskemidler Hvis vaskemidler skal brukes på tekstiler av ull skal det kun brukes vaskemidler for ull, nøytralt til svakt surt, ca. pH 6, for eksempel Milo eller Taski Jontec Profi. Feil bruk av vaskemidler og kjemikalier kan medføre kjemisk skade på ull og kan ødelegge kvaliteten. Ull degraderes ved høyere pH og kan i ekstreme tilfeller løse seg opp. Blekemidler skal ikke brukes fordi de kan forårsake fargeskjolder (bleking) der flekken har vært.


Ull i forhold til kjemikalier og vaskemidler Ved bruk av løsningsmidler skal disse ikke trekke gjennom stoffet fordi det kan skade stopningsmaterialene. Det skal ikke brukes større mengde rengjøringsmiddel enn nødvendig.

Flekkfjerningsmidler og rengjøringsmidler må skylles godt ut med rent, lunkent vann etter bruk. Nedsmussing av møbelstoffer av ull er liten fordi de ytre lagene av ullfiberen er slik at de delvis frastøter flytende væsker samtidig som den har evnen til å absorbere fuktighet.


Vaskbare møbelstoffer - Vaskbare ullbaserte møbelstoffer - Finndal - Frodal - Soldal - Vaskbare trevirabaserte møbelstoffer - Tredal Melange


Vaskbare ullbaserte møbelstoffer - Ullvaskeprogram 40°C og sentrifugering - Ullvaskemiddel, nøytralt til svakt surt, ca. pH 6, for eksempel Milo eller Taski Jontec Profi - Trommeltørking til 15 % restfuktighet. - Ull blir like rent ved vask på 40 °C som møbelstoffer basert på syntetisk fiber, for eksempel polyester, blir på 60°C. - Krymp <2,5 % etter 10 gangers vask


Vaskbare trevirabaserte møbelstoffer -

Trevira er en syntetisk basert fiber (polyester) Kan og bør vaskes på 60o for å bli rent Ikke trommeltørking Vi anbefaler drypptørking


Impregnering av møbelstoffer Møbelstoffer har tidligere blitt påført impregneringsmidler for at de skal bli smuss- og vannavstøtende. Impregneringsmidler har gjerne vært fluorkarbonbaserte (for eksempel Scotchgard, Teflon el.). I dag tilbys også impregnering i form av nanoteknologibaserte produkter. Ull har gode, naturlige rengjøringsegenskaper, når det er rent og ubehandlet. De fleste typer urenheter er vannbaserte og lar seg enkelt fjerne med rent, lunkent vann hvis dette gjøres med en gang.


Impregnering av møbelstoffer Våre møbelstoffer holder seg best over tid uten påføring av impregneringsmidler. Vi anbefaler derfor ikke bruk av impregneringsmidler, hverken fluorkarboner eller nanoteknologi! Vi anbefaler jevnlig vedlikehold! Impregneringsmidler erstatter ikke jevnlig vedlikehold men kan være en del av et vedlikeholdsprogram. Viktige tekniske egenskaper kan bli påvirket ved påføring av impregneringsmidler og vi gir ingen garanti for oppgitte egenskaper etter påføring av disse.


Impregnering av møbelstoffer - Fluorkarboner bør i dag ikke benyttes av miljøhensyn - Nanoteknologi er ny teknologi og kan være skadelig for naturen Impregneringer kan forårsake at flekker ikke lar seg fjerne, hvis de ikke fjernes når de er ferske, fordi urenhetene kan bli «bakt» inn mellom filmen av impregnering og fiber.


Kvalitetsmøbelstoffer holder lenge ved riktig bruk Avhengig av møbelets konstruksjon: - form (skarpe kanter og utsatte hjørner) - Utførelse (sømmer, stifter, knapper og bånd) - Valg av materialer og stopp Ingen unormal mekanisk skade: - unormal ytre påvirkning som har skadet møbelstoffet (støtskader, belter, knapper eller annen unormal punktslitasje) Riktig vedlikehold (riktig renhold og ingen bruk av skadelige vaskemidler eller andre skadelige kjemikalier)


Vår anbefaling til kvalitet på møbelstoffer til bruk i offentlig miljø ( hard bruk) Still krav til tekstilene som skal brukes! 1. Kvalitet er viktig: ISO 9001 2. Slitestyrke: Hard bruk: > 50.000 omdreininger på Martindale Ekstra hard bruk: > 80.000 omdreininger på Martindale 3. Pilling: 3-4 eller høyere (5 høyest, 1 lavest) 4. Lysekthet: 5 eller høyere (8 høyest, 1 lavest) 5. Gniekthet tørr: 4 eller høyere (5 høyest, 1 lavest) 6. Gniekthet våt: 3 eller høyere (5 høyest, 1 lavest) 7. Brennbarhet: Bestått EN 1021; Part 1 (sigarett) og 2 (fyrstikk) 8. Miljø er viktig: Minst ISO14001 – kanskje også EU-blomst? 9. Jevnlig renhold og vedlikehold – støvsuging og flekkfjerning – flekker og urenheter fjernes oftest og raskest med lunkent vann

Lillehammer 9. mai 2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.