Page 1

Clubblad van Atletiekclub Grimbergen vzw – Juni 2013

Heuglijk pistenieuws De werken in Humbeek gaan van start!

Knalprestatie Ali Hamdi loopt toptijd op 1500m


Brusselsesteenweg 133 1850 Grimbergen Tel. 02 270 06 68 Grimbergse steenweg 80 1800 Vilvoorde Tel. 02 251 07 88

www.xingxing.be

www.bakkerij-timmermans.be

02 / 267 39 03 info@matchpointsportshop.be


In dit Spurtend Pennetje Heuglijk nieuws over de nieuwe atletiekpiste in Humbeek en ook over de prestaties van onze atleten valt heel wat goeds te vertellen. Ons Spurtend Pennetje is dus weer meer dan goed gevuld. Veel leesplezier!

In dit Spurtend Pennetje ........................................................................................................................................................ 1 Nieuwe atletiekpiste in Humbeek: de werken gaan van start!.............................................................................................. 2 In de kijker: Ali Hamdi ............................................................................................................................................................ 3 Overzicht prestaties Cad-Sch-JSM ......................................................................................................................................... 5 Beker van Vlaanderen CAD & SCH ......................................................................................................................................... 6 Jos op het EK Masters ............................................................................................................................................................ 8 Adieu "Ronde van België" .................................................................................................................................................... 10 Joggings en natuurlopen ...................................................................................................................................................... 10 Verslagen Ben - Pup - Min ................................................................................................................................................... 12 Clubweekend Hofstade ........................................................................................................................................................ 18 Clubrecords .......................................................................................................................................................................... 23 Sportiefste School van Grimbergen ..................................................................................................................................... 24 Berichten ............................................................................................................................................................................. 24 Het leven zoals het is… in onze club .................................................................................................................................... 26

Auteurs: Joris Lauwers, Willem Deboeck, Jos Herinckx, Daniël De Hertog Foto’s: David De Vuyst, Joris Lauwers, Kris Vermeulen, Tim Huysmans, Rob Vermeiren, Leen Vingtcent Samenstelling: Willem Deboeck (spurtend@acgrimbergen.be)

Wil je zelf iets schrijven voor het Spurtend Pennetje? Of heb je foto’s, artikels of ander interessant materiaal? Laat het ons weten of stuur een mailtje. (spurtend@acgrimbergen.be)

Agenda -

Familiedag in Humbeek op 22 juni, een ludieke atletiektraining voor onze jeugd en naaste familieleden BBQ in Humbeek op 22 juni Veldkantjogging op 20 juli Volksstratenloop in Grimbergen op 31 augustus met het hele kermisweekend lang drank, pensen en hamburgers Clubuitstap naar de Memorial Van Damme op 6 september

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 1


Nieuwe atletiekpiste in Humbeek: de werken gaan van start! Na jaren van ongeduldig afwachten lijken we het einde van de tunnel eindelijk bereikt te hebben. Met de definitieve aanstelling van een aannemer, lijkt de aanleg van een nieuwe, moderne atletiekbaan in Humbeek nu snel van start te kunnen gaan. Vooraleer we dieper ingaan op de verdere planning, kijken we nog eens terug op alle hindernissen die overwonnen moesten worden vooraleer er na zoveel jaren eindelijk een definitieve doorbraak is gekomen. Jaren ’90: onbeloopbare piste wordt opgelapt Begin jaren ’90 was de Humbeekse piste in een zodanig slechte toestand dat ze niet langer beloopbaar was. De club moest toen noodgedwongen even uitwijken naar de sintelbaan in Meise. In 1992 kon de atletiekbaan in Humbeek na grondig oplappingswerk opnieuw in gebruik worden genomen. Maar een kunststofbaan, waar de club had op aangedrongen, kwam er dus niet. Jaren ’00: druk om kunststofpiste op de politieke agenda te krijgen Onder toenmalig voorzitter Willy Verstappen werd er daarna nog zwaar gelobbyd om het pistedossier op de politieke agenda te krijgen. Het leek even of er toen echt een kunststofpiste zou komen, maar door onenigheid over ondermeer de locatie van de nieuwe piste, belandde het dossier opnieuw in de ijskast. De gemeentelijke politici zijn zich vanaf dan toch bewust geworden van de nood aan een degelijke atletiekbaan in Grimbergen.

2009: Een nieuwe atletiekbaan in Humbeek wordt aangekondigd Nadat het een aantal jaren windstil was gebleven omtrent het pistedossier, kwam er vier jaar geleden dan toch plots het verheugende nieuws dat de gemeente Grimbergen beslist had om te investeren in een nieuwe atletiekpiste en dat ze daarbij de steun zou krijgen van de provincie. Er werd aangekondigd dat de werken in 2010 van start zouden gaan. Maar daarmee waren de miserie en het lange wachten voor onze club nog niet tot een einde gekomen. Bij de openbare aanbesteding voor de piste loopt het goed fout. Tussen de kandidaat aannemers worden er verschillende procedureslagen uitgevochten, en ook tussen de ontwerper en enkele kandidaataannemers botert het niet echt. Hierdoor moest de definitieve toewijzing van de werken herhaaldelijk worden uitgesteld en werd de gemeente uiteindelijk zelfs verplicht om een volledig nieuwe aanbesteding uit te schrijven, waardoor het dossier zo’n drie jaar vertraging oploopt.

Februari 2013: Nieuwe aanbesteding, maar opnieuw betwistingen Bij de tweede aanbesteding worden de werken toegewezen aan de firma Scheerlinck uit Merchtem. Het resultaat van deze aanbesteding wordt echter opnieuw betwist door één van de tegenkandidaten, die wederom een procedure opstart bij de Raad van State. Mei 2013: Gemeente beslist om toch van start te gaan De gemeente Grimbergen neemt daarop een advocaat onder de arm, en in gezamenlijk overleg besluiten zij dat verder uitstel geen optie is. De procedure bij de Raad van State zou in totaal nog zo’n 6 jaar kunnen aanslepen, waardoor de kosten van een eventuele veroordeling niet opwegen tegen een verder uitstel. Bovendien is de kans uiterst klein dat de gemeente effectief veroordeeld wordt, gezien de zwakke argumenten van de tegenpartij en gezien eerdere uitspraken van de Raad van State in gelijkaardige dossiers. De werken worden dus definitief toegewezen aan de firma Scheerlinck.

Op 23 mei ging de eerste werfvergadering door tussen de ontwerper, de gemeente en de firma Scheerlinck. Er werd nog geen exacte datum vastgesteld voor de aanvang van de werken, aangezien de afhankelijkheid van de weersomstandigheden en de vooruitgang op enkele andere werven. Het staat in ieder geval vast dat er nog zeker dit jaar van start wordt gegaan, naar alle waarschijnlijkheid ergens in de loop van augustus of september. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt zo’n 4 maanden.

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 2


De gemeente is ondertussen wel al gestart met enkele voorbereidingswerkzaamheden, die door de eigen gemeentediensten worden uitgevoerd. Het gaat dan over het rooien van enkele bomen en over de afbraak van de oude omheining en de reclameborden langs de piste. Wij zijn alvast erg dankbaar voor de inspanningen van het vorige en het huidige schepencollege in dit moeilijke dossier. Hopelijk verlopen de werken heel wat vlotter dan de aanbesteding en kunnen onze atleten volgende lente schitteren op een fonkelnieuwe atletiekbaan. Wat het verdere verloop van het seizoen betreft kunnen we nog geen informatie geven. We proberen zo lang mogelijk op de piste in Humbeek te blijven trainen, aangezien de competitieatleten ook in augustus en september nog pistewedstrijden op de planning hebben staan. Indien dit niet lukt (we gaan uiteraard de werken niet tegenhouden), is de meest voor de hand liggende oplossing dat we vroeger dan verwacht naar het Prinsenbos en de sporthal in Grimbergen verhuizen en we daar blijven tot de werken zijn afgerond. De club zal iedereen tijdig verwittigen indien een aangepaste trainingsplanning noodzakelijk is van zodra de werken aan de piste het niet meer toelaten daar te trainen. Voor de leden die lange tijd op vakantie gaan raden we aan om bij hun terugkeer naar de atletiek eerst te informeren bij de trainers of het clubbestuur.

In de kijker: Ali Hamdi Met zijn duik onder de 3’40” op de 1500m op de gerenommeerde IFAM-meeting in Oordegem heeft Ali Hamdi zijn status als Belgische topper op deze afstand helemaal bevestigd. Zijn 3’39”80 mag gerust bestempeld worden als de allerbeste prestatie ooit geleverd door een Grimbergse atleet. Reden genoeg om hem in het Spurtend Pennetje eens extra in de kijker te zetten met een interview. woensdag, vrijdag en zondag. Toen ben ik ook gestart met wedstrijden: veldlopen in de winter en pistemeetings in de zomer. De jaren daarna werd het aantal trainingen dan stelselmatig opgebouwd en gingen ook mijn prestaties meer en meer de hoogte in. Deze winter verliep het voor jou nochtans niet van een leien dakje. Ondanks enkele knappe overwinningen leek je over het algemeen toch iets minder op dreef dan vorig jaar. Komen jouw sterke prestaties deze zomer dan niet wat onverwacht voor jou?

Ali als winnaar op het podium na het PK in Huizingen Wanneer ben jij eigenlijk met atletiek begonnen? Op mijn 14de kwam ik als tweedejaarscadet voor het eerst naar de club. Maar het eerste jaar kwam ik eigenlijk nauwelijks naar de trainingen. Pas als scholier ben ik regelmatig beginnen trainen: 3 keer per week op

Deze winter heb ik inderdaad met wat kwaaltjes gesukkeld: vooral aan de achillespees en de kuiten. Daarbovenop kwamen nog een tekort aan vitamine D en lage ijzerwaarden in mijn bloed. Ik zat dus wel met wat twijfels, ook omdat de trainingen tijdens mijn stage van begin april in Spanje niet zo vlot gingen. Mijn trainer is er wel altijd in blijven geloven, en toen ik tijdens mijn eerste 1500m van het seizoen zonder tegenstand naar 3’44” liep, waren bij mij ook alle twijfels weg en wist ik dat ik een toptijd in de benen had. Die 3’39” op de IFAM was inderdaad een supertijd. Hoe waren de omstandigheden in Oordegem en hoe is de wedstrijd voor jou verlopen? Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 3


Het was eigenlijk een heel koude avond, maar gelukkig was de wind wel gaan liggen. Mijn start was eerder behouden: ik zat redelijk achterin het deelnemersveld. Vrij snel kwam ik in het spoor van Jeroen d’Hoedt en dat was voor mij de juiste man, want ik wist dat hij een snelle tijd rond de 3’40” op het oog had. Voor de rest bleef het tempo heel de wedstrijd erg hoog, aangezien de organisatoren een erg sterk en internationaal deelnemersveld bij mekaar hadden gebracht, met onder meer een deelnemer aan de WK-finale. Daardoor moest ik mij niet bekommeren om de tussentijden en gewoon in de groep het tempo blijven volgen. In de laatste ronde voelde ik dat er nog wel een versnelling in de benen zat en na enkele inhaalmanoeuvres, waarbij ik nog lichtjes gehinderd werd, kon ik de laatste rechte lijn nog voluit sprinten. Vertel eens aan de lezers van het Spurtend Pennetje wat jij er allemaal voor doet om tot deze prestaties te komen. Ik heb 8 looptrainingen per week, waarvan 1 zwaardere uithoudingstraining en 1 zware weerstandstraining. De andere trainingen zijn rustiger en bestaan grotendeels uit recuperatieloopjes. Genoeg rust tussen de zware

trainingen is enorm belangrijk. Dat is iets wat ik echt heb moeten leren: elke dag op tijd het bed in en mijn nachtrust verzorgen! Nachtelijke feestjes laat ik dan ook vaak aan mij voorbijgaan. Verder doe ik mijn best om gezond te eten en voor mijn kuitspieren en achillespezen krijg ik extra oefeningen van de kinesist. Met jouw snelle tijd ben je nu geplaatst voor de Universiade in Kazan (Rusland). Op 7 juli staat in Kazan inderdaad de eerste ronde op het programma, en hopelijk kan ik mij daar plaatsen voor de finale op 9 juli. Jammer genoeg worden de reis- en verblijfskosten voor dit kampioenschap niet terugbetaald door de Vlaamse Atletiekliga, waardoor ik dus zo’n 600 euro uit eigen zak zal moeten betalen. Ik hoop nog wel op de steun van de club en van sponsors om deze kosten te dekken. Ik ben alvast blij met de steun die ik krijg van mijn sponsor MYR watches uit Grimbergen. Bijkomende sponsors zijn natuurlijk altijd welkom, en uitgenodigd om contact op te nemen. Naast deze sponsor bedank ik ook graag mijn trainer, en zeker ook mijn vriendin Emy, die toch heel wat moet opzij zetten voor mijn sportieve ambities.

Ook Ali’s trainer Jean-Pierre Bober is in de wolken met de resultaten van zijn pupil. Had jij deze prestaties verwacht nadat het deze winter toch wat minder liep met Ali? Ali heeft deze winter zeer goed getraind, maar op de wedstrijden was het inderdaad wat minder. Maar bij hem staat de winter volledig in het teken van het zomerseizoen. De korte crossen die Ali dan doet zijn gewoon bedoeld als snellere training tussen het vele basiswerk door. In het voorseizoen, vanaf de stage in Spanje in april, hebben we sterk gewerkt om zijn basissnelheid op te drijven. Veel van deze trainingen hebben we afgewerkt in het Tangebeekbos. Ik had deze tijden eigenlijk vorig jaar al van hem verwacht, maar toen geraakte hij na de stage in Spanje

(Auteur: Willem)

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 4

geblesseerd aan de kuit, waardoor zijn voorbereiding wat in de war liep. Omdat het Europees Kampioenschap vorig jaar dan ook nog eens erg vroeg op het seizoen plaatsvond omwille van de Olympische Spelen, hebben we ons toen wat moeten overhaasten in de voorbereiding, waardoor de tijden waarop we gehoopt hadden er niet uitkwamen. Wat verwacht je in de toekomst nog van Ali? Om te beginnen moet hij dit jaar eerst nog een seconde sneller kunnen gaan op de 1500m. Dit seizoen willen we ook al eens een snelle 3000m lopen. Die staat eind juli gepland op de Flanders Cup meeting in Gent. Op termijn moet zijn sterkste nummer de 5000m worden. Ik verwacht dat hij daarop de Europese top kan bereiken, maar daarvoor moeten we nog 3 à 4 jaar geduld hebben.


Overzicht prestaties Cad-Sch-JSM Naast Ali Hamdi wisten ook nog heel wat andere atleten uit onze club zich deze zomer al te verbeteren. We geven graag een overzichtje van de meest opmerkelijke prestaties. -

Knappe tijden van Koen Verdoodt en Johan Janssens in de marathon van Antwerpen. Zij finishten in 3u06:33 en 3u11:08.

-

Eind april behaalde AC Grimbergen 4 medailles op de provinciale kampioenschappen in Huizingen. Bij de senioren snelde Ali Hamdi naar winst op de 800m en behaalde Jolien Van den Broeck brons op dezelfde afstand. Ward Merckx ging als eerstejaars scholier knap met zilver aan de haal op de 100m. Hanne Kegels moest tijdens haar 300m horden bij de cadetten opboksen tegen de felle wind, maar werd beloond met brons.

-

Idriss Hamdi zag het trainingswerk met zijn broer Ali beloond met een snelle 400m in het begin van het seizoen (52”). Later kwam daar een zeer sterke 1’56” op de 800m in Sint-Niklaas bovenop. Later deze zomer moet daar nog wel een seconde van af kunnen en ook op de 1500m heeft Idriss ambities. Met de hulp van Ali die als haas zal fungeren, hoopt trainer Jean-Pierre hem voor het eerst onder de 4 minuten grens te laten duiken. De trainer hoopt voor volgend seizoen ook op een wedstrijdcomeback van Bert Van Goolen, die de competitiespikes deze zomer even in de kast heeft laten staan.

-

De lente bracht ook al enkele mooie chrono’s voor seniore Jolien Van den Broeck: 2’24” op 800m en 4’54” op 1500m. Hopelijk kan ze hier na haar stage in juli nog wat van afpitsen.

-

Toon Mariën kon zijn harde werk en knappe prestaties op training nog niet omzetten in een knaltijd op de 1500 of 5000m. De komende drie maanden bieden voor onze junior uit de groep van trainer Wim Van den Broeck echter nog heel wat kansen om daar nog iets aan te veranderen.

-

Lieve De Mars kon in Lokeren haar PR op de 800m scherper stellen. Op de 1500m zat er nog geen recordverbetering in, maar het seizoen is nog lang genoeg om daar nog iets aan te veranderen.

-

We beschikken dit jaar over een ruime en talentrijke lichting eerstejaars cadetten en we mogen met grote tevredenheid vaststellen dat bijna al deze atleten regelmatig naar de trainingen komen en ook al enkele wedstrijden op de teller hebben. Anouk Ceuppens loopt als eerstejaars cadet mooie tijden op 800 en 1500m. Met nog wat extra opbouwende trainingen in de benen, zal ze de volgende jaren zeker nog grote stappen vooruit kunnen zetten. We hopen dat ze dan het gezelschap zal krijgen van Lisa Antonissen, onze andere loopster bij de cadetten.

-

De cadetten van de meerkampgroep hebben ook al hoopvolle dingen laten zien. Onder leiding van hun trainer Tim Huysmans hebben zij al enkele meetings en een eerste vijfkamp achter de kiezen. Meteen vlogen er al enkele clubrecords aan diggelen en twee atleten wisten ook al een plaatsje op het BK voor cadetten te

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 5


bemachtigen. Bram Vankelecom en Hanne Kegels doken op de 300m horden allebei ruim onder de gevraagde limiet. Hanne deed daar met 13”22 op de 100m nog een tweede limiet bovenop. -

Eveneens een mooie collectieve aanwezigheid van de sprintersgroep op enkele zomermeetings. Sprinttrainers Marc en Cor zullen ook meer dan tevreden zijn met de razendsnelle 100m chrono’s van eerstejaars scholier Ward Merckx. Na zijn clubrecord van 11”41 in Lokeren, mag hij zich opmaken voor het BK in Moeskroen. -

Ook Laura Mariën heeft haar ticket voor Moeskroen al beet. In Oordegem bleef ze met 5’04” op de 1500m net onder de limiettijd.

-

De masters Jos Herinckx en Jan De Mars zijn dit seizoen onafscheidelijk op de zomermeetings. Samen liepen ze al naar knappe tijden op 800m en 1500m. Jos mocht in maart trouwens starten op het EK voor masters in Spanje. Zijn verslag lees je verderop in dit Spurtend Pennetje.

(Auteur: Willem)

Beker van Vlaanderen CAD & SCH 04 en 05.05.2013 – Voor het eerst na vele jaren afwezigheid schreef onze club zich in voor de Beker van Vlaanderen voor cadetten en scholieren. Voor wie het systeem van de BvV, ook wel interclub genoemd, niet kent: hierbij een korte impressie. Alle deelnemende clubs worden in reeksen ingedeeld van waaruit een club kan promoveren en degraderen. Tijdens de competitiedag is het de bedoeling dat elke club op elke discipline die op het programma staat een atleet inzet. Die atleet behaalt punten in functie van zijn of haar plaats. Alle punten worden opgeteld om tot een eindklassement van clubs te komen. Uiteraard zijn er nog bijkomende beperkende regels, zoals bijvoorbeeld het aantal disciplines waaraan je mag deelnemen enzovoort. Een bijzonder leuke competitie die in onze club echter weinig enthousiasme kon opwekken. Het was tot op het laatste moment krasselen om atleten bij elkaar te krijgen. De meisjes en jongens die wel deelnamen, werden

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 6


echter gedurende de competitie uit zichzelf overtuigd om de interclub terug leven in te blazen en er de komende jaren een traditie van te maken. Het is dan ook een leuke teamactiviteit, waarbij iedereen zijn of haar rol speelt in de totaalscore en ploegtactiek. De afwezigen hadden dus ongelijk. De zon was het hele weekend van de partij, maar zoals gebruikelijk stond er een strakke wind op de Tiense piste. Niet ideaal voor onze meisjes op de loopnummers. De namiddag begon goed met Hanne Kegels die ruim een seconde onder de BK-limiet bleef op de 300m horden. Zij mag 31 augustus alvast noteren in haar agenda voor deelname aan het Belgisch Kampioenschap in Moeskroen. Sarah Knockaert sprokkelde broodnodige punten op de 100m en het verspringen, Micheline Mboya op de 200m en in het kogelstoten. Lisa Antonissen bracht de dubbel 800m en speerwerpen tot een goed einde. De tweede plaats van Hanne Kegels met een sprong over 1m45 zette nog eens 11 punten op de tabel. Bij de scholieren wierp Laura MariĂŤn een keer met de kogel, goed voor 5 punten, om daarna snel aan de start van haar 800m te verschijnen en als tweede te eindigen. Annelies Van Dessel maakt haar pistedebuut op de 1500m en mocht er meteen ook het verspringen bijnemen. Zoals gebruikelijk bij de interclubs staan op het einde de estafettewedstrijden op het programma. Onze vier estafettecadetten hadden een vierde plaats op de 4x100m behaald ware het niet dat bij de tweede stokwissel de gele vlag de hoogte in ging en er dus minstens een team zou worden uitgesloten. De juryleden hadden een foute stokwissel geconstateerd in baan 3, jammer genoeg onze baan, en dus volgde diskwalificatie. Plaatswinst had het niet meer opgeleverd, maar het had een mooie tijd opgeleverd en een extra beloning voor hun inzet. Samen sleepten ze een achtste plaats uit de brand in landelijke 3B, zeker niet onaardig met deze halve ploegbezetting. Bedankt meisjes! Een dag later was het een pak lastiger voor onze jongens om zich in Sint-Truiden te meten met de tien concurrerende clubs. Het was nog moeilijker geweest om enkele jongens bij elkaar te krijgen en last minute afzeggingen kostten ons heel wat punten. Een laatste plaats was onvermijdbaar (eigenlijk voorlaatste want een club gaf forfait). Met vijf onervaren jongens was dit het hoogst haalbare. Voortbouwen op hun enthousiasme is nu de boodschap. Positieve noot was wel de behaalde limiet van Bram Vankelecom, net als Hanne op de 300m horden, en ook de estafetteploeg deed het goed. Bedankt jongens!

De 300m horden stond als eerste proef geprogrammeerd en daar zorgde Bram Vankelecom dus al meteen voor een prachtige prestatie. Bij hoogspringen ging het voor hem echter van bij het begin helemaal verkeerd. Arno Laenen kreeg Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 7


bij de verdeling van de proeven verspringen en speerwerpen toegewezen en kweet zich uitstekend van zijn taak. Iwan De Mars had ernaar uitgekeken om nog eens met de kogel te mogen werpen en ging ruim over de 8m. Hij liep daarna nog de 800m om ons de nodige punten te bezorgen. Een derde en zesde plaats van Giancarlo Antonioli op de 100m en 200m waren ook goed voor een mooi aantal punten extra, maar omdat Jonas Vankelecom het bij de scholieren alleen moest zien te klaren (verspringen en 1500m) bleven we maar verder wegzakken in de stand. De cadetten bleven punten bij elkaar presteren, het afsluitende 4x100m team deed het voortreffelijk. De laatste plaats kon echter niet meer vermeden worden. Een serieuze leerschool voor de cadetten en scholieren, volgend jaar doen we beter. (Auteur: Joris)

Jos op het EK Masters In maart trok master Jos Herinckx naar Spanje om daar het EK voor zijn leeftijdscategorie te betwisten. Hij bezorgde ons zijn verslag van deze onvergetelijke ervaring. Maandag 18 maart 2013 aankomst in Spanje, San-Sebastian, Anoeta. Ook hier wisselvallig weer met zon, regen en zelfs hagel. Bij het aanmelden in de sporthal was het vanwege de organisatie improviseren. Om rijen te vormen, waren er vuilbakken geplaatst aan elkaar verbonden met plastieklinten, ze werden later vervangen door professionele inox palen en sterkere banden. Het duurde meer dan een uur (sommigen 3 uur) eer ik mijn startnummers en badge had gekregen. Het lint voor de badge zou pas morgen beschikbaar zijn. Aan dit kampioenschap namen 3274 atleten deel. Dinsdag 19 maart series 400 m masters 60+ Zijn geplaatst voor de ½ finale: de eerste 2 van elk van de 4 series en 4 verliezende tijden. Ik start in de eerste serie en kreeg baan 4. De Italiaan in baan 6 was te snel voor mij, maar de Fransman in baan 5 wou ik wel kloppen. De eerste ronde bleef ik in zijn spoor, de tweede ronde na de bocht versnelde ik en werd zo 2de , en rechtstreeks geplaatst voor de ½ finale morgen. O ja mijn tijd, awel die wist ik ook niet, het scorebord werkte niet. De uitslag werd opgehangen aan de infoborden: 63”30. André Biaumet, de Waal die ook meedoet aan zowel de 400 en de 800 m, won de 3de serie in 61”86. Woensdag 20 maart ½ finales en finale 400 m Gaan door: de eerste 2 van elke ½ finale en 2 verliezende tijden. De eerste ½ finale was snel gelopen, om zeker te zijn moest ik 2de eindigen. Men had me ingefluisterd: probeer Vincenzo te volgen. Ik volgde deze raad op en eindigde 2de (62”97), dus finaleplaats. Dit had ik totaal niet verwacht. André eindigde 6de in mijn reeks en was uitgeschakeld. Ik ging terug naar het hotel om te eten en daarna platte rust, vanavond finale 400 m Het speelde in mijn hoofd dat ik morgen 2 wedstrijden 800 m had en de 800 m was voor mij toch belangrijker. Deze finale mogen lopen was al een overwinning op zich, ik zou zien hoe de wedstrijd verliep, om eventueel een 5de plaats te bemachtigen, een podium zat er toch niet in. 2 Italianen, 2 Britten, 1 Fransman en 1 Belg liepen de finale. Op 150 m voor het einde gaf ik het op en wou niet echt meer sprinten, zo eindigde ik 6de in 65”13 Donderdag 21 maart series en ½ finales 800 m De eerste 2 van de 4 series, samen met 10 verliezende tijden gaan verder. Ik kreeg serie 4. We moesten starten vanop een lijn, en niet in banen. De start verliep zoals verhoopt, ik liep derde, na 100 m verliet de Fransman die de leiding had de wedstrijd wegens een spierscheur, de tweede vertraagde en ik nam de leiding over. 150 m voor de finish had ik een 5 m voorsprong, ik keek 2-3 maal achteruit om te zien hoe de rest reageerde, hierdoor kon ik de bocht rustig lopen, en

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 8


won mijn serie in 2’30’31. Nu weer gaan rusten en de benen verzorgen. André was derde in de eerste serie en plaatste zich met de best verliezende tijd. Opwarmen gebeurde zoals de vorige dagen samen met André rondom de buitenpiste. Hier waren matten gelegd. Op de piste zelf mocht enkel een recht stuk gebruikt worden, de rest was afgesloten. Voor deze ½ finales gingen de eerste 2 van elke serie samen met 5 verliezende tijden door. Op 200 m voor het einde liep ik nog 7de. De Engelsman voor mij liep niet helemaal tegen de boord, hij schoof nog iets meer op, in een fractie besliste ik om binnendoor te gaan. In de laatste rechte lijn ging ik het 3-tal, dat compact bijeen liep voorbij en werd 3de in 2’27”13, de beste verliezende tijd. André werd 4de in de eerste reeks en had de 6de verliezende tijd, dus net niet voor hem. Met andere lopers had ik het over onze tijden die we liepen, niemand was hierover echt tevreden. Lag het een de piste zelf, te weinig zuurstof in de sporthal. Er waren lopers die tevoren geen 400 m hadden gelopen en nog fris waren, ook zij klaagden. 2’25” was tot nu de beste tijd. Een week eerder liep ik in Gent op het Belgisch kampioenschap van start tot finish alleen nog 2’23”en had 11” voorsprong op de tweede. Hier had ik na elke 800 m last van een droge keel. Vrijdag 22 maart finale 800 m Masters 60+ Colegio Mayor Olarain was het hotel van de universiteit, waar ik samen met nog andere atleten verbleef. Zo ook Franz Josef Schmidt en Dario Rappa, beiden samen met mij finalisten 800 m. Steevast werd ik iedere nacht tussen middernacht en 1 uur wakker door het slaan van de deuren wanneer mijn buurman thuis kwam. De geluidsisolatie van de muren was niet optimaal, het geluid van een douche en wc drong de kamer binnen. Alhoewel André uitgeschakeld was voor de finale, kwam hij toch samen met mij opwarmen. Er viel een lichte druilregen en het was kouder. Ook voelde iets in mijn rechter kuit en de linkerknie moest ik niet te veel belasten wegens slijtage kraakbeen en meniscus scheurtje. Er was een moment dat ik vreesde om niet te kunnen deelnemen aan dit kampioenschap, maar er was beterschap. Maar nu de finale. André, die al veel Europese ervaring heeft, had me gewaarschuwd, dat ik moest oppassen voor de Portugees en de Spanjaard, want die zouden duwen. Met het starten op een lijn verhoogde dit risico. Zo gebeurde ook, in de eerste bocht waren ze al bezig. Ik liet ze niet voorbij komen en maakte me breed met mijn armen. Even later voelde ik een hand op mijn rug, niet echt om te duwen eerder als steun. Later gingen ze me toch voorbij. Op 100 m voor de finish liep ik als voorlaatste. Nog eens alles geven, een Engelsman voorbij gegaan, de Noor kon ik ook nog pakken en ik kwam nog dichter op de Portugees en de Spanjaard, maar daar lag de eindmeet. 6de in deze finale in 2’26”16. Toch twee finales mogen lopen. De onverwachte finaleplaats op 400 m en de goeie sfeer waren mooie momenten die je leven kleur geven. Onze trainer en de loopgroep hielpen mee dit mooi resultaat te bereiken. Hartelijk dank aan IEDEREEN die hiertoe heeft bijgedragen. (Auteur: Jos)

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 9


Adieu "Ronde van België" De dertigste en allerlaatste Ronde van België voor lopers ligt achter de rug. Van 8 tot 12 mei liep het team uit Grimbergen rond ons landje (ongeveer 1000km) in een tijd van 83 uur en 10 minuten, wat neerkomt op een gemiddelde snelheid van 12km/uur. Wij behaalden hiermee een verdienstelijke 12de plaats in de eindrangschikking. Tijdens deze 5 dagen en 4 nachten durende aflossingswedstrijd bleven we niet gespaard van blessures. Vooral de knieën en de enkels kregen het hard te verduren. Ook de weergoden waren ons niet gunstig: overwegend koud en grijs, lichte regen en af en toe een flauw lentezonnetje. Maar we overwonnen als team alle hindernissen en bereikten moe maar voldaan de eindstreep in Saintes. Ook een dikke pluim voor onze chauffeurs en kaartlezers, die ons continu wisten te motiveren. (Auteur: Daniël)

Joggings en natuurlopen Ondertussen zijn de eerste joggings en natuurlopen uit het clubcriterium achter de rug. Daniël De Hertog is steevast van de partij en houdt ons op de hoogte: Eind april nam onze club - als "opwarmer" voor het komende seizoen - deel aan de 32ste hyacintenjogging te Halle. Opmerkelijke prestatie hierbij van Geert Mariën die als 18de finishte ! Op 2 juni besloten wij andermaal een stapje in de wereld te zetten. Samen met Gert, Rolland en Armand werd de weg naar Châtelet (nabij Charleroi) ingeslagen. Het weer was prachtig en lopers van alle hoeken van het land, zelfs uit Frankrijk (Avignon), waren aan de start. In de schaduw van het oude stadhuis werd de wedstrijd op gang geschoten. Eenmaal uit het centrum werden wij via landelijke wegen naar het bos van Châtelet geleid. Nadien werd een gevarieerde omloop gevolgd doorheen het natuurreservaat van Sebastopol en de "Plan Rocheux". Het was er bij wijlen zwoegen en zweten, doch dit namen wij er graag bij. De laatste kilometers liepen door het oude Bouffioulx: via een wirwar van steegjes en brugjes, deels langs een oude afgedankte spoorweglijn, liepen wij opnieuw richting Châtelet. Na een verkwikkend stortbad werd het lokale streekbier, een "super des Fagnes", geproefd en gesmaakt. Tot besluit: een degelijk georganiseerde wedstrijd, in een landelijke en bosrijke omgeving, waar je nooit alleen loopt. Zeker voor herhaling vatbaar ... Graag willen we ook al iedereen warm maken voor onze eigen Veldkantjogging doorheen het mooie Lintbos in Grimbergen. Je kan je voorinschrijven via onze website. Een week later, op zaterdag 27 juli, staat de “Ardennaise” op het programma. Een jogging over onverharde wegen doorheen de prachtige natuur van de Ardennen, gekruid met een feestelijke sfeer onderweg en met ondermeer de beklimming van de Croix-Scaille op het menu, met 503m de hoogste top van de provincie Namen. Een echte aanrader Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 10


dus voor de meer avontuurlijk aangelegde lopers. We hopen met een mooie delegatie van AC Grimbergen aan de start te staan. Er is keuze uit twee afstanden: 8,5km en 22,5km. Voorinschrijven is mogelijk via www.jogging-club-croixscaille.e-monsite.com. Hier de resterende joggings en natuurlopen uit de clubkalender: - Vrijdag 21 juni 2013: Ramselse Routeloop 5 of 10km - www.ramselseroutelopers.be de - Zaterdag 20 juli 2013: 6 Veldkantjogging (Grimbergen) 4,3 of 12,5km - www.acgrimbergen.be - Zaterdag 27 juli 2013: L'Ardennaise (Louette-St-Pierre) 8 of 22,8km - www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com - Zondag 11 augustus 2013: Memorial Carolus Van Capellen (Grimbergen-Borgt) 4,8 of 9,6km - Vrijdag 16 augustus 2013: Merchtemse Corrida 3-6-12km - www.kwbmerchtem.be ste - Zaterdag 31 augustus 2013: 33 Volksstratenloop Grimbergen 3,8 of 7,6km - www.acgrimbergen.be - Zaterdag 21 september 2013: La Forestière (Jurbise) 14km - www.challengedelhalle.be - Zondag 22 september 2013: Bosmarathon Buggenhout 21 of 42km - vzwsamen.be/activiteiten/bosmarathon - Zondag 20 oktober 2013: Les Crêtes La Hulpoises (La Hulpe) 16,7km - cretes.lahulpe.com

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 11


Verslagen Ben - Pup - Min Indoorjeugdmeeting Gent 23.03.2012 – Het is inmiddels al een tijdje geleden, maar het verslag van de laatste winterwedstrijd voor de jeugd was niet in het vorige Spurtend Pennetje geraakt en dus hebben onze lezers dit nog te goed. Bij het opstellen van de winterplanning aan het begin van dit seizoen twijfelden de jeugdtrainers sterk of ze deze late indoorwedstrijd wel op het programma zouden zetten, op 23 maart zou het immers al lente zijn en dan sporten we liever buiten. Aangezien er geen alternatieve wedstrijden goed genoeg bevonden werden kwam de sluitingsmeeting van Racing Gent toch op de jeugdkalender te staan en met reden bleek achteraf. De lente was officieel al een paar dagen bezig, maar toch sneeuwde het die zaterdag. Outdoor sporten zat er tijdens dat eerste ‘lenteweekend’ dan ook niet in en dus trok de topsporthal enorm veel jonge atleten aan. Bij onze jeugd hadden er echter veel de winterblues want slechts met z’n elven konden ze zich motiveren voor een laatste winterwedstrijd. Een duidelijk signaal aan de weergoden om zon en warmte aan te brengen om de batterijen weer op te laden. Margot Kegels (min) en Evy Van Hoydonck (ben) lieten mooie prestaties zien in de sprintnummers. Bij hen waren de batterijen duidelijk nog niet af na de strenge winter en dat beloofde voor de zomerwedstrijden op de piste. Margot verbeterde andermaal haar PR op de 60m naar 8.63 en ging ook 6 tienden sneller op de hoge horden, ondanks de overschrijdingen met het verkeerde been en een kleine misstap na de laatste horde. Op de 150m slaagde ze in haar opzet om een sterk PR te lopen, al moet ze nog wennen aan het lopen in de buitenbaan waar de hellingsgraad van de indoorpiste haar op het einde moeilijkheden bezorgde om het ritme te behouden. Ook Evy liet een sterke tijd optekenen op de 60m. Met 9.58 boekte ze een enorme tijdswinst ten opzichte van vorige zomer. Bij het ver- en hoogspringen kon ze haar records nog niet benaderen, niet onlogisch, en bekommerde ze zich verder over Manon Valcke die voor het eerst aantrad op de piste en wat tips kon gebruiken. Britt Janssens (min) nam de kopstart bij de 1000m en bepaalde daarna 3 ronden lang het tempo. Daarna kreeg ze het lastig en gingen er enkele meisjes over, maar stilvallen deed ze niet. Sterk. Bij Margot Van Campenhout (pup) hetzelfde verhaal. Zij kon zich in de laatste ronde echter wel herpakken en werd mooi tweede in haar reeks. Franziska De Waard keek van op een afstand toe. Margot had ook voor de eerste keer op de 60m horden gestart en deed dat op ‘eigen wijze’ niet onaardig. Britt en Margot Kegels gaven er na één beurt met de kogel al de brui aan, want ze gaven de voorkeur aan het verspringen en de 150m. Bij Britt lukte het verspringen niet zoals verhoopt, maar dat is ook logisch aangezien we in de winter niet op aanloop en afstoot kunnen trainen. Bij de miniemen jongens maakt ook Louis Naets zijn pistedebuut met naast verspringen en 150m een goede tijd van 9.27 op de 60m.

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 12


Voor de benjamins jongens, de gebroeders Niels en Arne Hendrickx en Seppe en Niels De Vuyst, stond er een 60m, kogel en verspringen op het programma. De oudste twee vielen op met spurtwinst in de reeksen, voor het jongste duo was het vooral leergeld betalen. (Auteur: Joris)

Jeugdmeeting Aalst 01.05.2013 – Weer iets bijgeleerd: dat het op een zonnige 1 mei-dag geen goed idee is om naar een jeugdmeeting af te zakken. Te veel jeugd had immers hetzelfde plan in gedachten om op de Dag van de Arbeid naar Aalst te trekken, alwaar ze de voorbije jaren gewend waren geraakt een kleinere jeugdmeeting te organiseren maar nu overspoeld werden door benjamins, pupillen en miniemen (hetzelfde gold ook voor andere jeugdwedstrijden die dag). Lange wachtrijen dus, verveling en daardoor geen optimale omstandigheden voor een seizoensbegin. Nog maar eens het bewijs dat een competitiehervorming bij de benjamins en pupillen zich opdringt wil de sport interessant blijven voor kinderen die als benjamin aansluiten en het nog lang moeten gaan volhouden. Werk voor de liga!

Uitblinkers noemen is altijd een 'gevaarlijke' onderneming, maar naast de prestaties van Evy Van Hoydonck en Margot Kegels kon moeilijk gekeken worden. 1m45 bij hoogspringen als prognose voor het seizoen mocht dan wel voorspeld zijn, dat het Margot al bij de eerste wedstrijd zou lukken was eerder onverwacht. Op 1m48 scheelde het ook niet veel waardoor een clubrecord bij de miniemen in de buurt komt. Benjamin Evy kon dan weer makkelijk de 60m en de 600m naar haar hand zetten en sprong naar 3m38 en een tweede plaats in het verspringen. Arne Geelissen, Tim De Waard, Nicolas Bogman, Kobe Nelen, Niels De Vuyst, Seppe De Vuyst, Kyrill Adriaenssens, de groep van 7 benjamins jongens had het gespreid over de maar liefst 9 reeksen niet onder de markt. Ook bij de meisjes datzelfde grote deelnemersveld, waar Evy er boven uitstak, maar ook Julie Bouvin deelnam. De miniemen jongens Jasper Gutschoven, Maxim Servranckx en Victor Opdorp hadden intussen voor het eerst kennisgemaakt met speerwerpen op wedstrijdniveau terwijl ze op het hoogspringplateau naast hen het hoogspringen van de meisjes konden volgen. Daar sprong Margot over 1m45 naar de derde plaats. Jill schakelde voor het eerst over van schaarsprong naar flop en ging over 1m25. Margot was nog aan het springen toen men al begon met het speerwerpen en dus hopte ze van de ene naar de andere proef. De concentratie voor het speerwerpen was er daardoor niet en dus verliep dat niet zoals verwacht. Bij Jill ging het wel goed met een beste worp van 17m28. Ook Britt Janssens nam de speer in de hand en wierp deze voorbij de 13m. Ook pupil Fetsum Van Den Brande deed het uitstekend. Hij won zijn 60m-reeks in een nieuw PR. Enkele reeksen later won ook Aron Vermeiren de reeks, met na hem nog Abel Moortgat en Jens Tielemans. Bij de pupillen meisjes klokte Kato Buelens af op 10 sec. rond. Ons groepje benjamins begon daarna aan hun verspringwedstrijd waarbij Arne de 3mSpurtend Pennetje | Juni 2013 | 13


grens haalde. Bij de miniemen liep Maxim nog 11.69 bij zijn eerste 80m, maar gaf uit voorzorg op voor de rest van de wedstrijden door pijn aan de voet. Bij Margot was het vat af na de vele sprongen en worpen op te korte tijd, desondanks 11.47 als richttijd voor de rest van het seizoen. Jill had wat meer rust gehad en een tijd van 11.85 was dan ook een knappe prestatie voor haar. Britt en Yanne Frison namen ook deel aan de 80m, maar hadden meer zin in hun 1000m en 300m later op de namiddag. Fetsum wierp de hockeybal voorbij de 30m, maar ook de jongere Jens wierp die al ver over de kalklijn van de 25m. Een vermoeide Margot sprong nog over de 4m, maar de aandacht van de toeschouwers verschoof zich intussen naar de loopnummers. Als een van de allerjongsten uit het gezelschap benjamins viel Nicolas op door een tijd van 2.28 op de 600m te lopen en ook Kobe moest niet veel onderdoen. Aron, Abel en Jens trokken zich daarna op gang voor 2,5 ronden en daarbij zagen we dat Aron wat in zijn mars heeft. Dat bewees hij ook nog eens door een negende plaats in het verspringen, één centimeter en plaats minder goed dan Fetsum. Britt volgde goed mee op de 1000m, maar moest passen bij de versnelling in de laatste ronde. Victor en Jasper stootten nog met de kogel wat Victor een mooie 7de plaats op 16 deelnemers opleverde. (Auteur: Joris)

Jeugdmeeting Mechelen 08.05.2013 – Hevige plensbuien met gedonder en bliksem, de avondmeeting voor de jeugd in De Nekker bood heel wat onweerspektakel, maar bovenal veel medailles. Margot Kegels, Evy Van Hoydonck, Luna Van Lent, Aron Vermeiren, Abel Moortgat, Luna Verhulst en Niels Hendrickx dikten hun verzameling aan. Evy Van Hoydonck was de beste op de 60m waar ook Manon Valcke op de afspraak was. Onze benjamins jongens vielen collectief op. Niels en Arne Hendrickx, Seppe en Niels De Vuyst, Tibo De Keyser en Nathan Valcke maakten er het beste van op de spekgladde piste van De Nekker en kleurden de reeksen bij de jongsten. Ook bij de pupillen meisjes is onze aanwezigheid niet onopvallend voorbij gegaan. Met Luna Verhulst, Franziska De Waard, Kato Buelens en Margot Van Campenhout werd men in Mechelen stilaan gewaar dat het gevaar uit Grimbergen zou komen. En inderdaad, Aron Vermeiren won de 60m bij de jongens in een scherpe 9.16, met Abel Moorgat op een mooie derde plaats. Ook Cedric Hayette en Jonas Van Roy stonden aan de start. Bij de miniemen stond dan weer geen maat op Margot Kegels die Luna Van Lent naast zich op het podium kreeg. Jill Buelens en Louise-Marie Feenstra keken toe hoe hun clubgenotes in de striemende regen op het podium mochten klauteren. Bij valavond zeiknat op het podium staan met op de achtergrond alle kleuren van de regenboog (en bij momenten meer dan een regenboog), het bood een mooi schouwspel voor de supporters onder de tribune, maar voor onze jeugd was het koukleumen, zeker bij de kampnummers. De miniemen konden nog in droge omstandigheden het kogelstoten afwerken waarbij Margot met 8m45 de verwachtingen inloste, een beloning voor haar trainingen. Ook Jill maakte progressie. Voor Luna was het een eerste kennismaking met de kampnummers, maar ze bracht het er niet onaardig van af. Daarna sprong Margot het verste van alle deelneemsters, al had ze meer verwacht dan een 4m09, maar aangezien Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 14


het intussen was gaan onweren werd beter doen onmogelijk. Luna en Jill werden nog mooi 7de en 9de, al sukkelden ook zij in weer en wind om enige constante in aanloop en sprong te brengen, niet onlogisch als je tussen de sprongen door moet gaan schuilen onder een paraplu. Sterk deelnemersveld bij de pupillen voor het hockeybalwerpen. Jonas viel met zijn 27m42 net naast het podium. Hetzelfde lot was beschoren voor Margot die bij de verspringpupillen met een sprong naar 3m52 net tekort kwam voor eremetaal. De hockeybal van Luna landde na 23m45, de op een na beste prestatie. Een prestatie die Niels H. ook klaarspeelde met de kogel nadat hij ook al zijn hockeybal voorbij de 25m had geworpen, hetgeen hem een bronzen plak had opgeleverd. Seppe kwam slechts enkele centimeters te kort voor het kogelpodium. Jonas en Aron werden nog 5de en 6de bij verspringen en Evy pakte nog een bronzen medaille als extraatje in het hockeybalwerpen. Weinigen hadden daarna nog zin om enkele rondjes rond de piste te lopen en ook de ouders voelden letterlijk het water in hun schoenen staan en vloekten binnensmonds op het weer, maar enkelen probeerden toch nog tussen de druppels door te laveren naar de start van de 600m en 1000m. Evy en Manon legde beslag op de 1ste en 4de plaats. Onze 4 pupillen jongens namen deel aan de 1000m waarbij Aron als 4de nog het beste scoorde. Luna kon wel aanspraak maken op het podium, maakte mee de wedstrijd en werd mooi 2de pupil. Minieme Margot pakte de 1000m nog mee als training en liep zonder te forceren naar de 2de plaats. Ideale wedstrijd voor onze jeugd om zich eens te meten, alleen spijtig van die humeurige weergoden. (Auteur: Joris)

VAL Jongerentrofee Machelen 25.05.2013 – De eerste jeugdmeerkamp van het seizoen en Fetsum Van Den Brande en Margot Kegels vielen al meteen in de prijzen. Er sneuvelden bovendien records bij de vleet in Machelen, dat met een aangenaam zonnetje en gunstige wind onverwacht goede omstandigheden in huis had voor een wedstrijd. Na afloop konden we dan ook een positief bilan opmaken. Tor Van Thienen maakte in Machelen zijn pistedebuut nadat hij ook in de crossen al aardige dingen had laten zien. Hij trok de lijn door want na 4 proeven stond hij mooi op de 5de plaats. Seppe De Vuyst werd 14de, een plaats voor Senne Cauwenberghs. Nicolas Bogman en Niels De Vuyst eindigden hun meerkamp als 17de en 20ste. Tibo De Keyser begon aan zijn meerkamp, maar moest wegens tijdsgebrek de kamp na twee proeven staken. Seppe en Senne sprongen beide over de 3m, Tor behaalde zijn punten vooral in de loopnummers met een sterk slot op de 600m. Bij de meisjes kwam enkel Cara Buggenhout aan de start en werd 19de. Pupil Fetsum Van Den Brande viel met een tweede plaats in de prijzen. Een vierde tijd op de 60m, een worp voorbij de 33m met de hockeybal, een sprong over 1m25 bij hoog en een afsluitende 1000m als tweede in 3.31 leidde hem resoluut naar zilver. Jonas Van Roy nam niet deel aan alle proeven, dus voor hem geen eindklassering, maar hij was wel goed voor een worp van ruim 25m en ging met gemak over 1m05 in schaar. Hier zit potentieel in. Bij de miniemen jongens stonden Emile Vancraeynest en Victor Opdorp op de deelnemerslijst van in totaal 22 deelnemers. Het kogelstoten ging met een 9de plaats goed voor Victor en Emile kon in Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 15


zijn 1000m nog wat punten goedmaken. Margot Kegels en Jill Buelens, het vaste miniemenduo voor de meerkampen zou later blijken, maakten er een mooie vijfkamp van, hun eerste als miniem en al meteen opvallend. Margot zette 2592 punten op het scorebord waarmee ze derde eindigde. Jill werd 11de. Margot maakte met 1m42 duidelijk dat haar hoogspringconcours in Aalst geen toeval was en liep daarna met slechts een paar minuten rust 11.29 over de 80m. Jill sneuvelde al op 1m20, maar voelde wel dat er goede sprongen zaten aan te komen. Margot verbeterde zichzelf met de kogel tot een worp van 8m62 en Jill naderde de 7m-grens. Een 5de plaats voor Jill en een 8ste voor Margot met de speer bracht hen in stelling voor de 1000m. Daarin liep Margot een PR van 3.26 waarmee ze zich de derde plaats definitief toeeigende nadat ze na het speerwerpen van de 1ste naar de 4de plaats in de tussenstand was getuimeld. Knappe prestaties van onze 13 deelnemers. (Auteur: Joris)

VAL Jongerentrofee & Kids’ Athletics Vilvoorde 01.06.2013 – Terwijl 19 van onze benjamins en pupillen zich amuseerden tijdens de Kids' Athletics, kampten onze miniemen meisjes een uitstekende 5-kamp. Jill Buelens, Britt Janssens en Margot Kegels verbeterden enkele PR’s en voor Margot leverde dat een tweede plaats op. Margot begon aardig aan haar kamp met een evenaring van haar PR bij kogel. Op de 80m ging ze 2 100sten sneller dan een week voordien en ook bij hoog bevestigde ze met een sprong over 1m42. Over haar speerwerpen was ze niet tevreden, ook al gaat dat elke keer een beetje beter. Winst in de afsluitende 1000m bezorgde haar nog een pak punten erbij en dat resulteerde in 2621 punten, een tweede plaats en tevens clubrecord. Ook Jill ging goed van start en stootte de kogel voor het eerst ruim over de 7m. Haar 80m was iets minder, maar dat maakte ze meer dan goed bij hoog waar ze haar record 8cm hoger bracht tot 1m33. De speer wierp ze wederom over de 17m, maar daar kan ze nog behoorlijk wat vooruitgang maken. Tegen de 1000m zag ze op waardoor ze nog wat terugviel in het klassement, maar met een eindtotaal van 2083 punten kan ze niet anders dan zeer tevreden zijn. Britt Janssens liep een zeer sterke 1000m in het zog van Margot en behaalde daar een groot aantal punten. In de kampnummers was het echter aanklampen, het gemiddelde niveau van de 15 deelneemsters lag hoog. Britt beëindigde haar vijfkamp als 13de. (Auteur: Joris)

PK Jeugdmeerkamp Dilbeek 08.06.2013 – Evy Van Hoydonck kroonde zich in Dilbeek tot provinciale meerkampkampioene bij de benjamins. Met sprekend gemak overigens, want ze won 3 van de 4 proeven met ruime marge, enkel in het hockeybalwerpen gaf ze enkele centimeters en een eerste stek prijs. Dat derde schildje op haar clubtruitje is meer dan dik verdiend. Ook Manon Valcke en Jolien Daelemans waren op de afspraak. De constante prestaties van Manon brachten haar op een 19de plaats op 45 deelneemsters. De een jaar jongere Jolien begon met angst aan de meerkamp, niet onbegrijpelijk bij een eerste pistewedstrijd en al meteen een PK, maar herpakte zich meteen en na het verspringen en hockeybalwerpen bereikte ze met reekswinst op de 60m en een goede 600m de 23ste plaats. Leeftijdsgenoot Niels Hendrickx was in de eerste hitte Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 16


van het zomerseizoen goed voor brons nadat hij de hele wedstrijd onopvallend tussen de 46 deelnemers was gebleven en dus eerder onverwacht op het eindpodium stond. Zo onverwacht dat hij zelfs al naar huis was vertrokken toen de laureaten op het podium werden geroepen. Hij kreeg zijn medaille dan maar met enkele dagen vertraging. Niels was nooit helemaal voorin te vinden, maar zijn regelmaat in alle proeven gaf de doorslag. Nathan Valcke werd 19de, een plaats voor Seppe De Vuyst. Kleine broers Arne Hendrickx en Niels De Vuyst eindigden op de 35ste en 43ste plaats. Debutant Zyon Robberechts sloot de rij nadat hij voor 2 proeven forfait gaf. Abel Moortgat was onze enige pupil. Met een 25ste plaats kan hij tevreden terugblikken op zijn vierkamp waarbij hij een sterke 60m liep en zich verbeterde in het verspringen. Minieme Margot Kegels behaalde na een zware 5-kamp de meest ondankbare vierde plaats. Ze was als eerstejaars geen podiumkandidate, maar wel een gevaarlijke outsider moest er iemand een mindere dag hebben. Het was echter Margot zelf die haar ritme maar niet vond bij de aanvangsproef en al op 1m30 en 1m33 de grootste moeite had om de lat te overschrijden. Op 1m36 mislukte het finaal waardoor ze 12cm onder haar hoogspringrecord bleef steken. Het overkomt iedereen wel eens. Op de 80m werd ze verkeerdelijk in de traagste reeks gezet waardoor ze ook daar punten misliep en een podium nu wel met zekerheid onbereikbaar werd. Ze herpakte zich echter bij de werpnummers met een knappe verbetering in het speerwerpen en de kogel ging ook weer over de 8m. In de afsluitende 1000m toonde ze wilskracht door van bij de start mee te gaan in het hoge tempo en voor de laatste bocht zelfs een aanval te plaatsen. 50m voor de finish stond de man met de hamer haar op te wachten waardoor ze winst moest laten schieten, maar met een tijd van 3.19 overtrof ze zichzelf. In het klassement klom ze daarmee nog van plaats 6 naar 4, een ondankbare stek, maar klasse getoond na een mindere start. Jill Buelens rondde voor de tweede week op rij ruim de 2000 punten, maar ook zij had op een beter start gehoopt. Ze sneuvelde op 1m30 bij hoog en het speerwerpen ging niet zo vlot. In de overige nummers beperkte ze de schade. Een constante meerkamp, weliswaar zonder uitschieters maar met een 12de plaats als eindresultaat en als vierde eerstejaars een uitstekende prestatie. (Auteur: Joris)

Jeugdmeeting & Kids’ Athletics Vilvoorde 15.06.2013 – Midden in de toetsen en examens en na een reeks meerkampen was het nu even tijd voor een gewone jeugdmeeting met enkele minder frequent geprogrammeerde disciplines zoals horden en discus. Pupil Aron Vermeiren nam voor de eerste keer een discus in de hand, de trainingen met de discus had hij allemaal moeten missen, maar hij deed het fraai voor een eerste keer. Op de 60m toonde hij zijn snelle benen met een bijzonder knappe tijd van 8.98. Hij mocht daarmee als derde op het podium. Margot Van Campenhout sprong over 1m13, wierp met de kogel om daarna naar de start van de 60m horden te snellen waar ze zonder opwarming in een goed ritme de klus klaarde. Even later nam ze ook nog de 60m voor haar rekening en had ze dus in een recordtijd 4 disciplines afgehaspeld. Bij de miniemen kwam Camille Derie voor de eerste maal opdagen op een jeugdmeeting. Een eerste maal verspringen en sprinten verliepen allemaal heel vlot. Margot Kegels en Jill Buelens schreven zich in voor de 60m horden, discuswerpen en 80m. Jill nam de horden volgens het boekje en liep een knap PR van 11.11. Bij Margot draaide het in de soep nadat ze Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 17


verkeerd bij de eerste horde kwam, snelheid verloor en haar 3passenritme niet kon volhouden. Ook met de discus liep het mis. Bij de opwarming liet ze net als op training de ene na de andere fraaie worp van rond de 20m optekenen, maar tijdens de wedstrijd was ze plots alles kwijt. Draaibeweging, afworp, evenwicht, …, ineens kwijt, vervlogen met de wind. Net geen 15m voor haar. Jill daarentegen stond op de laagste trede van het podium na een worp van 20m25, al was dit het gevolg van een foute meting. Enkele meters minder waren correcter geweest. Tijdens hun 80m bleven ze allebei een fractie boven hun persoonlijk record, met de felle tegenwind in acht genomen dus een knappe afsluiter van de sportieve namiddag. En onze benjamins ? Die vermaakten zich kostelijk samen met jeugdtrainster Sara tijdens de Kids’ Athletics. (Auteur: Joris) Volgende wedstrijd: Provinciaal Kampioenschap in Tienen op zaterdag 29 juni. Overleg vooraf met Joris aan welke 2 disciplines je gaat deelnemen en om welk tijdstip je daarvoor aanwezig moet zijn. Je moet immers een keuze maken en daarbij rekening houden met het uurschema. Ook de dag zelf ga je eerst bij Joris langs vooraleer in te schrijven. Wees op tijd om in te schrijven (ten laatste 45 minuten voor je wedstrijd) zodat je jouw favoriete disciplines niet mist! Het provinciaal kampioenschap is de belangrijkste wedstrijd van het zomerseizoen.

Clubweekend Hofstade "Doe maar, puh, we gaan toch alles vertellen aan onze mama's", hoorden we al eens met een dikke knipoog vallen na een reeks gevatte opmerkingen of plagerijen van de trainers, of na een minder geliefde (lees: iets te zware of moeilijke) oefening of uitdaging tijdens de trainingen en spelen. Awèl, de trainers ook, nah! Voor alle mama's en papa's die waarschijnlijk al een pakket onsamenhangende Hofstadeverhalen en fratsen van zoon of dochterlief hebben moeten aanhoren, bij deze dus het enige echte, en dus echt wel het énige waarheidsgetrouwe verslag over het clubweekend in Hofstade. Een weekend boordevol trainingsplezier, sport en spel en dus ook wel met poetsen, grappen, grollen en apenstreken die op tijd en stond over en weer gingen tussen begeleiders en kinderen. Een topweekend! Joris pende naar goede gewoonte een verslag neer, al is het goed mogelijk dat er hier en daar een passage ontbreekt, de chronologie even verkeerd is of iets aan de aandacht is ontsnapt. Bovendien sloeg de vermoeidheid achteraf weer hard toe en dan dreigt een mens al eens iets te vergeten. U kent het vast wel na een zwaar weekend, dat comateuze gevoel dat u de maandagochtend gewaar wordt wanneer u al vloekend de wekker tot stilte aanmaant, het bleek al meteen voor hiaten in het geheugen te hebben gezorgd. Bedden opmaken en valiezen uitpakken, het gaat elk jaar een beetje vlotter. De vaste hofstadeweekendgangers beginnen het intussen al wat te kennen. De benjamins kregen van hun ouders nog de nodige instructies waar ze hun ondergoed en kledij konden vinden, wat ze wanneer moesten dragen, wat ze niet mochten vergeten, en... braaf zijn hé. "Jaja, mama, jaja papa", een beetje onwennig knikkend, maar van zodra de mama's en papa's door de poort naar buiten reden voelde iedereen zich al meteen thuis. Het weekend kon van start gaan! Iemand Koen gezien? Neen, die moest met spijt in het hart passen voor deze editie. Ondergetekende nam dan maar de taak over om de afspraken voor het weekend te overlopen, de vaste opener van deze tweedaagse. Een sportweekend kan pas echt succesvol worden nadat iedereen de do's en don’ts in de hersenen heeft geprent. Zo, ook weer gebeurd en dan kon de sporentocht beginnen. Twee groepen maakten sporen, legden aanwijzingen, verstopten sleutels voor het openen van de schat en lieten de speurneuzen onderweg opdrachten doen. De andere twee groepen volgden het pad van hun collega’s doorheen het Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 18


domein met als doel die schat te kunnen openen. Halfweg het spel draaiden de rollen om. Simpel toch? Voor de benjamins wel ja, die speurden gezwind, voldeden aan de opdrachten en zaten dan ook snel met hun gevonden sleutels te wachten onder de schat. Inderdaad ónder de schat, want die hing hoog en onbereikbaar in een boom te bengelen. Waar zaten die pupillen en miniemen toch met die andere sleutels? Tja, de jongens waren eerst de helft van de opdrachten van de meisjes voorbijgelopen en zaten dan ook hopeloos verloren hun weg naar de sleutel te zoeken. Onderweg te veel afgeleid door de getekende hartjes en andere ‘sporen’ allerhande? Als wraak hadden ze nadien hun sleutel extra goed verstopt voor de speurende meisjes. Zo goed, dat het al serieus donker werd en de sleutel nog steeds niet terecht was, en ook de jongens niet meer zo precies wisten waar ze die sleutel nu ook alweer hadden achtergelaten. Met man en macht werd de aarde omgewoeld en kwam die sleutel toch weer tevoorschijn. Oef, maar Sherlock Holmesen zullen het nooit worden. Jürgen was intussen in de boom geklauterd (en daarna ook zonder ongelukken weer beneden geraakt) en maakte de schat los. En wat zat erin? Cupcakes met veel liefde gebakken door de familie Hendrickx en nog een drankje voor iedereen. En dan hop, allemaal het bed in. Met eerst nog een stevige waarschuwing aan wie weer van plan was om de trainers wakker te houden tot na 2u zoals vorig jaar. De cadetten hadden ondertussen al een stevige training op het strand achter de rug en zaten nog een beetje uit te puffen voor de televisie. Tim toonde enkele filmpjes uit de goede oude doos van toen hij zelf nog aan meerkampen op topniveau deed. Even later vielen ook bij hun de ogen dicht. De zaterdagochtend zat iedereen al snel aan het ontbijt. Een stevig ontbijt want er stond een lange training op het programma. Speerwerpen, hockeybalwerpen, kogelstoten en verspringen werden afgewisseld met wat loopspelletjes op het strand. De cadetten kregen een hordetraining en eindigden allemaal in de sloot nadat ze het touwenparcours uitprobeerden. De sloot was goed gevuld en het water barkoud want de winter was nog maar enkele dagen het land uit. Een survivaltraining voor aanvang van het seizoen, het hoort erbij. Nog vlug enkele bekertjes Aquarius geledigd en dan pastaparty, een bord spaghetti om de batterijen weer op te laden. Platte rust! Platte rust? Wat is dat? Waar is dat goed voor? Rusten? Dat is voor oude mensen. Oké dan, geen platte rust. Enkel trainer Willem kroop even zijn bed in, die had al danig de schrik te pakken voor zijn boemanrol bij het komende spel. De kinderen speelden wat gezelschapspelen, ambeteerden de trainers, plaagden elkaar, ambeteerden nog meer de trainers en zorgden voor animo. Enkelen wisten met hun energie geen blijf en moesten zo nodig de stoere skaters uitdagen die hun kunstjes toonden op de ramp voor het hotel. Het sein om snel aan het volgende spel te beginnen. In teams probeerden de kinderen het voorwerp van de andere teams te verzamelen door eerst een wasknijper van hun t-shirt te trekken waarna die hun leven moesten afgeven en afdropen naar hun kamp. Na die vele kilometers crossen door het bos namen we even de tijd om te verpozen aan het strand. Veel verpoosd werd er niet want met z’n allen worstelen tegen de trainers is toch o zo veel plezanter. Iedereen vol zand en ondergetekende ook nog met natte voeten. Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 19


Alexis bleef ondertussen entertainen en enkele eksters hadden het gemunt op onze sinaasappelsapjes. De sloebers hadden er in een onbewaakt moment enkele stukgebeten, maar gelukkig hadden we er enkele in reserve. Frangipane en drankje achter de kiezen en op naar het volgende spel: tetris. De begeleiders speelden voor Ben Crabbé en gaven in plaats van vragen uiterst creatieve opdrachten aan de groepjes kinderen. Eens geslaagd kregen die blokken mee om op het scorebord lijnen te proberen vormen waarmee ze punten scoorden. Na een uurtje tetrissen pakten we ons boeltje weer bij elkaar en ruilden het bos voor een verkwikkende douche. Op de terugweg naar het hotel bekeken we nog even de werptraining van de cadetten die even later samen met de jeugd fris gewassen smoskes zaten te smeren aan tafel. Amai, even zitten doet deugd. Eens gegeten was het Trivial Time! Niet met vragen, maar met opdrachten. Kaat had ondertussen op de noodknop van de receptie gedrukt en kreeg een stevige uitbrander van de parkwachter (met een knipoog naar de trainers, geweldige toneelspeler die man). Terwijl stond er ook een trivial speelbord in reuzenformaat op de grond getekend, met recht en reden een fraai kunstwerk. Jawel, die verdomde trainers kunnen meer dan alleen maar wat “atletieken”. Onze jeugd werd in kleine groepjes ingedeeld met een cadet als groepskapitein, elke trainer kreeg nog een hoedje (elk een andere kleur) op de kruin gezet en dan kon men gooien met de dobbelsteen. Om beurten speelde er iemand pion terwijl de rest van het groepje een opdracht moest gaan uitvoeren. Daarvoor doken de trainers weer in hun immense aan ludieke, van de pot gerukte, meest onnozele, maar o zo leuk opdrachtenarsenaal om de kinderen te laten zwoegen voor die “Oké, jullie ploeg mag met de teerling werpen”. Met heel de groep op een A3-tje staan, een krijttekening van die knappe trainsters en trainers maken, geblinddoekt een parcours volgen, razend interessante weetjesvragen oplossen, absurde verhalen vertellen zonder euh te zeggen, balspelen, etc. Het waren maar enkele van de opdrachten. Nog was de dag niet om. Het avondspel zat er immers nog aan te komen. Een heus dierenrijk werd losgelaten in het domein: slang, kat, varken, kip, geit, ezel, hond, duif, muis, pauw, uil en paard doken de schemering in. De cadetten en trainers speelden een dier, al waren er bij die zich wel heel goed in hun rol konden inleven, ‘spelen’ is dus niet meteen het juiste woord. In kleine groepjes en met de zaklamp in de hand gingen de kinderen op zoek naar de twaalf dieren die doorheen het bos rond het hotel slopen. Af en toe slaakten de dieren een kreet om daarna weer in het struikgewas te verdwijnen. Eens gevonden en de correcte dierennationaliteit te hebben geraden, kregen de kinderen een bewijs van de dierlijke vondst mee. De trainers zouden de trainers niet zijn moest er ook geen fopdier tussen gezeten hebben. De dieren werden vrij snel gevonden, al bleef de pauw nog het langste uit handen van het winnende team, maar toch iets later dan verwacht stuurden we onze jeugd hun bed in en de dieren in hun nest, stal of hok. Voor de dierenliefhebbers onder de lezers nog even vermelden dat tijdens het spel geen enkel dier werd mishandeld of een trauma opliep. Ondergetekende voelde al de hele tijd aan de kleine teen, dat er werd gebroed op een list. Gekonkelfoes allerhande en guitige blikken verraadden de komst ervan. Aanstookster Laura had Jürgen ook al een veeg smeerpasta op de kruin gesmeerd (van collegabegeleiders moet je het hebben), maar ondergetekende kreeg pas de volle laag van enkele miniemen meisjes. Toen die iets te gretig om een nachtzoen kwamen vragen zag die de bui al hangen, maar liet zich toch weer domweg ringeloren. Margot K, Jill en Luna hadden de handen vol Kwatta-choco gewreven en in het gelaat en Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 20


haar van hun trainer geplakt. Waarom nu net Jürgen en Joris werden geviseerd is tot op heden een raadsel, toch niet om de vele plaagstoten zeker :-)? Uiteraard moesten de meisjes nog even nakaarten op de kamer over hun strapatsen, maar dan werd het muisstil in het hotel. In de andere kamers was immers iedereen dan al lang aan het slapen. Alhoewel, alhoewel, tijdens het avondspel waren er blijkbaar enkele tijgers ontsnapt die niemand had kunnen vangen. ‘s Avonds doolden er nog foutief-gespelde-poëzie-schrijvende-zichzelf-hete-tijgersnoemende figuren rond in het hotel. Die lieten we nog even schrikken tijdens een nachtelijke conversatie (pssst, het ging over de jongens, maar niet voortvertellen!): haai! Hun poëzie is niet voor publicatie vatbaar, maar uiteraard bij ondergetekende voor een flinke duit raadpleegbaar of terugvorderbaar. Nog voor achten werd iedereen gewekt met muziek waarna de kleinste van de hoop (Niels DV dus) uit zijn bed sprong en al enkele dansmoves inzette op de gang. Een paar minuten later zat iedereen weer aan tafel voor een stevig ontbijt. Voor Kato en Abel viel dat wat zwaar op de maag, zij moesten even bekomen op hun bed. Dju toch, voor de zoveelste keer laten ringeloren door die dekselse meiden. De zondag was nog niet goed en wel begonnen of er volgde al een poets wederom poets. Als weerwraak voor de chocoslaapwelzoen van de avond voordien en ook wel een beetje omdat ze als straf voor het te laat verschijnen aan het ontbijt ook de tafel van de trainers moesten afruimen, duwden Hanne en Sarah A met een brede smile elk een extra smerige schotelvod in de façade van ondergetekende. Beide meisjes hadden hun krachten echter verkeerd ingeschat, die discustraining van de dag voordien had wonderen gedaan, en met een fikse uithaal sloegen ze ondergetekende een ferme bloedneus. Gelukkig zijn we vergevingsgezind en na enkele minuten gespeelde boosheid om de kinderlijke zijn-we-weer-vrienden-vraag te ontlokken, kon iedereen er alweer hartelijk om lachen. Dat kon het keukenhulpje echter niet, zij mocht immers het bloed van de reftervloer dweilen. De armen en benen hingen nog slechts met haken en ogen aan de romp, maar toch stond iedereen weer paraat voor een stevige Zumba-opwarming. Een paar stapjes naar link, dan naar rechts, even met die kont schudden, door de benen zakken, springen en weer van voor af aan. Laat die training maar komen. De cadetten sloten hun trainingsweekend af met een korte sprongtraining. De pupillen en miniemen maalden zonder morren hun duurloopje rond de vijver en het bos af (en hadden minstens 6km in de benen) waarmee de laatste conditietraining voor het zomerseizoen een feit was. Wat de rest van het seizoen volgt, zijn de techniektrainingen in functie van de pistewedstrijden. De benjamins bleven dichter bij het sporthotel en amuseerden zich nog wat met spelletjes. Eindigen deden de miniemen nog met start- en ritmeoefeningen en wat worpen met de discus. Net voor het middagmaal (vol-au-vent voor de geïnteresseerde lekkerbekken) stond er een pupil eenzaam en alleen krijt van de muur te schrobben. Diezelfde pientere parkwachter had krijttekeningen bemerkt aan de achterkant van het hotel

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 21


en uiteraard verwachtte die weer een nette muur. De boosdoener was snel gevonden (uiteraard heel snugger om je naam erbij te schrijven Margot VC), en dus was ook dat taakje weer snel gefikst. In sneltempo liepen we na het eten naar het zwembad om een frisse duik te nemen. Iedereen hield het bij wat vrij zwemmen, dobberen op het water, trainers ambeteren (alweer!), ravotten met elkaar in het plonsbadje en de Ketnetserie H20 naspelen. Nadien nog wat voetballen, baseballen en klauteren op het touwenparcours om het laatste halfuurtje vol te maken en toen de mama’s en papa’s arriveerden draaiden we de boxen nog eens vol open. Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen: de show kan beginnen. Neen, dit was geen danskamp, maar als bewijs van een geweldige ambiance, teamgeest en enthousiasme hadden we het idee om de Zumbaopwarming van in de ochtend nog eens over te doen. Op de tonen van Spy zwaaiden we het Hofstadeweekend vaarwel. Nog een dikke knuffel voor de begeleiders en dan zat het er weer op. Thanx 4 tha emizing wiekendt (bron: Hanne en Sarah A). Hetzelfde vanwege de trainers, maar volgende keer organiseren we misschien beter een taalkamp :-)

Hofstadeweekend 2014: 4-5-6 april (= eerste weekend paasvakantie) Wie het volgende clubweekend voor geen geld wilt missen: blokkeer dan 4, 5 en 6 april 2014 in je agenda en plan geen andere activiteiten of vakanties!

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 22


Clubrecords De eerste acht weken van het zomerseizoen noopten ons tot heel wat aanpassingswerk op de clubrecordstabellen. Een meer dan positieve seizoenstart dus. - Scholier Ward Merckx sprintte op de Flanders Cup in Lokeren het 100m-record van de tabellen en bracht het van 11”63 (Sebastien Trouillez - 1998) op 11”41. - Ali Hamdi trok de grens over naar Lisse in Nederland om er een snelle 1000m te lopen. Hij verbeterde zijn eigen record uit 2010 met 16 100sten tot 2’23”24. Ook op de 1500m liep hij een nieuwe besttijd, van 3’40”59 vorig jaar in Heusden naar 3’39”80 op 1 juni te Oordegem (IFAM). - Hanne Kegels liet een opmerkelijke prestatie optekenen door een record uit de beginjaren van onze club te verbeteren. Het cadettenrecord op de 100m stond immers al van 1977(!) in de tabellen, maar werd nu op 13”22 gebracht.

- Nu de meerkampgroep actief is en ook de interclub terug in het leven werd geroepen, worden er ook clubrecords gevestigd op de kampnummers en horden. Onze club heeft in deze disciplines (nog) geen traditie en dus kan de jacht op clubrecords een externe motivator worden voor de jeugd. Zo hebben cadetten Sarah Allaert (Speer) en Arno Laenen (Discus) meteen een clubrecord neergezet op dag 1 van het PK in Huizingen. De Beker van Vlaanderen bij de cadetten jongens was voor Bram Vankelecom (300mH), Iwan De Mars (Kogel) en het 4x100m team bestaande uit Arno Laenen, Giancarlo Antonioli, Bram Vankelecom en Iwan De Mars goed voor nog meer clubrecords. Bij de cadetten meisjes staat Hanne Kegels bij hoog en de 300mH genoteerd en scholiere Annelies Van Dessel bij verspringen na deelname aan de Interclub. Hanne zette zich tijdens de meerkamp in Machelen ook op de tabel bij verspringen. - Bij de jeugd bleef het voorlopig rustiger. Minieme Margot Kegels kampte zich in Machelen, Vilvoorde en Dilbeek tot driemaal toe voorbij het 5-kamprecord dat op naam van haar zus Hanne stond en deed daar meteen meer dan 200 punten bij. Officieel moeten we Jill Buelens ook als nieuwe discusrecordhoudster bij de miniemen aanzien. Bij haar laatste worp in Vilvoorde noteerden de juryleden 20m25 en deelden dit resultaat ook direct mee aan Jill. Ook de uitslag was formeel: 20m25, maar eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat dit waarschijnlijk een paar meter minder was en een foute meting plaatsvond. - Jos Herinckx werd de voorbije winter 60 en komt vanaf nu dus uit in de categorie M60 waar hij uiteraard ook meteen goed is voor een rist clubrecords. Momenteel heeft hij al prestaties neergezet op de 400m, 800m en 1500m, maar hij zal daar vermoedelijk nog enkele afstanden aan toevoegen. In dit Spurtend Pennetje vatten we enkel de outdoorrecords samen die in de eerste helft van het zomerseizoen werden gevestigd. De geleverde indoorrecords van afgelopen winter staan vermeld op de website.

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 23


Sportiefste School van Grimbergen De Ankering uit de Verbrande Brug mag zich een jaar langer met enige trots de sportiefste school van Grimbergen noemen. De school dankt dit aan de participatie van de leerlingen tijdens de sporthappening “Sportiefste school van Grimbergen” georganiseerd door onze club op de atletiekpiste in Humbeek. Twee derde van de schoolgaande jeugd uit deze basisschool deed mee en daarmee eindigden ze ver voor de rest van de in totaal 9 lagere scholen uit Groot-Grimbergen. De leerlingen van aan het kanaal mochten na een namiddag sporten dan ook onder luid applaus de trofee de lucht in steken. Deze 14de editie van de sporthappening werd wederom betwist tussen dezelfde drie scholen die ook de voorgaande jaren streefden naar de trofee. De Cirkel uit Humbeek werd deze keer tweede, het Prinsenhof uit centrum Grimbergen moest tevreden zijn met de derde plaats. In totaal namen 241 kinderen deel waarmee het recordaantal van 245 uit 2008 net niet werd gehaald. Voor de 15de editie volgend jaar beloven we alvast enkele vernieuwingen om deze editie nog extra in de kijker te zetten. Veel zal ook afhangen van de bouw van de nieuwe piste en in hoeverre de werken gevorderd zullen zijn. De organisatie kon rekenen op een team van 30 medewerkers die de groepen begeleidden en de spring-, werp- en loopproeven in goede banen leidden. We waren achteraf dan ook uiterst tevreden over de opkomst en het verloop van de sporthappening. Dit jaar haakten er bijna geen kinderen af (meestal komt slechts 80% van de ingeschreven schoolkinderen opdagen), maar de grote groepen werden uitstekend opgevangen door onze medewerkers. We kunnen dan ook niet anders dan jullie hier uitvoerig voor te bedanken. Bedankt!

Berichten Kampioenenviering De gemeente Grimbergen nodigde alle kampioenen in hun sport en aangesloten bij een Grimbergse sportclub uit op de kampioenenviering. Op vrijdag 14 juni om 20u in het Fenikshof mochten provinciale, Vlaamse en nationale kampioenen en al hun supporters een glas komen drinken en kregen ze een geschenk. Kampioenen in onze club: Ali Hamdi, Toon Mariën, Idriss Hamdi, Jasper Heistercamp, Jill Buelens, Britt Janssens, Margot Kegels, Jona Van den Broeck, Jos Herinckx, Thomas Van Eeckhoudt, Evy Van Hoydonck, Eva Soetemans, Jef Van Thienen, Marie-José De Cock, Maxim Servranckx, Ward Merckx en Laura Mariën.

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 24


Samen naar de Memorial Van Damme Maar liefst 111 tickets voor de Memorial Van Damme werden besteld. Het was echter wachten op de officiĂŤle berichtgeving van het kabinet van de minister van sport voor de vrijgave van tickets aan groepstarief. Per gemeente kan er immers 1 pakket van x-aantal tickets aan zeer gunstig tarief worden verkregen. De goedkeuring kwam later dan verwacht waardoor wij nog steeds geen definitieve prijs aan onze leden kunnen meegeven. We zijn immers van plan om het pakket in rekening te brengen van het totaal om zo voor iedereen de prijs per ticket te kunnen drukken tot ongeveer 20 euro. Eens duidelijkheid zal iedereen die tickets bestelde een bericht ontvangen om de tickets te betalen en deelt Joris ze uit. Later meer hierover.

Spikes Spikes 2de hands te koop bij Joris: maten 33 (2 maal), 38, 40, 40-2/3 (2 maal). Wie zelf nog spikes heeft die niet meer gebruikt worden: geef ze gerust aan Joris en die probeert ze voor je door te verkopen.

PK Estafetten Op zondagnamiddag 18 augustus staat het Provinciaal Kampioenschap Estafetten op het programma. Alle categorieĂŤn van benjamins tot masters komen die dag aan bod. Aangezien we hier ruim vooraf ploegen van 3 of 4 moeten samenstellen, zijn de benjamins, pupillen en miniemen verplicht zich hiervoor vooraf bij Joris in te schrijven. Als je lange tijd op vakantie gaat, kan je best je deelname al in juni bevestigen. Hopelijk kunnen we in elke categorie, zowel bij de jongens als de meisjes, minstens 1 ploeg samenstellen, het kampioenschap gaat immers door te Vilvoorde (een verre verplaatsing hoeft dus al niet). Er worden ploegen gevormd voor de 4x60m of 4x80m en de 3x600m. Stel je nu al kandidaat voor een stek in een estafetteteam!

Zomerkamp uitgesteld Een zomerkamp zoals we het van plan waren om eind augustus te organiseren zal door de aanvang van de werken aan de nieuwe piste niet kunnen plaatsvinden. Mogelijk gaan we eind augustus wel enkele trainingsdagen of alternatieve activiteiten organiseren, maar alles hangt af van de beschikbaarheid van de piste op dat moment. Een zomerkamp van een week vraagt echter te veel voorbereidingen om nog op zulke korte tijd te organiseren. Zonder garantie van bruikbaarheid van de huidige piste konden we immers niets eerder plannen en nu de werken zullen aanvangen mikken we dan ook op de zomer van 2014 voor een eerste zomerkamp. Indien er nog losse trainingsdagen of activiteiten voor de jeugd komen in augustus 2013 zal u het zeker en vast vernemen via Joris en op de website. Onze excuses aan de monitoren die zich al kandidaat hadden gesteld. Een kamp van 5 dagen zal niet georganiseerd worden, maar we gaan jullie zekere contacteren indien we nog losse activiteiten plannen.

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 25


Inschrijvingen Veldkantjogging en Stratenloop Voor zowel de Veldkantjogging als de Stratenloop zal je vooraf via onze website kunnen inschrijven. Maak hiervan gebruik, het geeft de organisatoren de mogelijkheid om de inschrijvingen vooraf te verwerken en de organisatie te optimaliseren.

Oproep: trainerscursus in Grimbergen We herhalen nog eens de oproep voor kandidaten aan de cursus aspirant-initiator. We hebben er al enkelen genoteerd, maar zijn nog steeds op zoek. De opleiding tot Aspirant-Initiator in de atletiek die onze club zal organiseren zal in het najaar (september-oktober) plaatsvinden. Met deze cursusorganisatie willen we alle gemotiveerde atletiekliefhebbers de kans bieden om binnen onze club hun eerste stappen in de atletiekwereld te laten zetten als trainer of begeleider en een eerste diploma te behalen. GRIM zou ook graag meerdere kandidaten uit de eigen rangen tellen die aan deze cursus willen deelnemen. We hebben immers minstens 6 cursisten nodig om de cursus te mogen organiseren. Onze club engageert zich om kandidaat-trainers binnen de club te zoeken, te motiveren en op te leiden. Dit is een van de prioriteiten in het beleidsplan waarmee we de toekomstige begeleiding van onze jongste atletiektelgen verzekeren. We rekenen er dan ook op dat een leuke groep geĂŤngageerde mensen zich inschrijven voor deze cursus. Heb je interesse om in 2 zaterdagen of zondagen iets bij te leren over hoe je op een speelse manier kan lesgeven in atletiek aan jonge kinderen (benjamins)? Meld je dan aan voor deze cursus bij onze jeugdcoĂśrdinator Joris Lauwers (joris@acgrimbergen.be). Hij zal ook de cursus doceren. De doelgroep voor deze cursus (vanaf 16 jaar): - trainers voor de benjamins - iedereen met ambitie om door te groeien als trainer, maar nog geen diploma heeft (je moet immers beginnen bij het begin) - alle jongeren die ervaring willen opdoen om later te gebruiken tijdens activiteiten in jeugdbeweging, speelpleinen, sportkampen, etc. waarbij ze als begeleider zullen fungeren - ... Je volgt de 2 praktijklessen en zal daarbij een praktische proef moeten afleggen. Helemaal niets om stress van te krijgen. Met dit praktijkdiploma van Aspirant-Initiator op zak kan je starten als trainer in onze club, maar je hoeft dit niet direct te doen. Je kan hiermee wachten tot later of je ervaring elders in de praktijk omzetten. Het diploma is sowieso erkend door de Vlaamse Overheid, Bloso, Vlaamse Trainersschool en de VAL. Leden die zich daarna of nu al reeds inzetten als jeugdtrainer in onze club, krijgen het inschrijvingsgeld voor de cursus terugbetaald door de club indien ze slagen. Meer info volgt later (exacte data, inschrijvingswijze, inschrijvingsgeld, etc.). Maak alvast reclame in onze club zodat we minstens 6 cursisten bij elkaar krijgen en geef je interesse door aan Joris. Van zodra we zekerheid hebben dat de cursus mag doorgaan maken we ook reclame in andere atletiekclubs, de cursus zal immers open staan voor iedereen.

Het leven zoals het is‌ in onze club -

We starten deze rubriek met heuglijk nieuws, want twee van onze atletes zijn dit voorjaar mama geworden. Maaike Deboeck is op 23 maart bevallen van een meisje, dat de naam Zayneb meekreeg. Enkele dagen later kreeg zij op de kraamafdeling van het UZ Jette het gezelschap van haar trainingsgenote Eva Soetemans, die de geboorte van haar tweede kindje mocht vieren. Ook zij beviel van een dochtertje, Linde genaamd. De moeders en dochters zijn intussen bekomen van de zware bevallingen en stellen het ondertussen prima. Maaike maakte

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 26


zelfs al haar rentree op de trainingen. Eva beloofde om na de zomer opnieuw de loopschoenen aan te binden. Proficiat aan de trotse moeders! -

Vorige maand kon je op de regionale zender Ring TV kijken naar een uitgebreide reportage over de lopende broers Ali en Idriss Hamdi. De reporters mochten in de Verbrande Brug bij de broers thuis op de thee en filmden hen tijdens een trainingstochtje langs het kanaal.

-

Op paaszondag jongstleden overleed Marcel Herinckx, de vader van master Jos, op 87jarige leeftijd. Deelneming aan de familie.

-

Geert Mariën behaalde met succes het atletiekdiploma ‘Initiator in de atletiek’. Proficiat!

-

Ondanks de aanvang van de paasvakantie was de grote zaal van de Charleroyhoeve toch weer goed gevuld voor de bedankingsreceptie die het bestuur op 30 maart organiseerde voor de leden en medewerkers die de voorbije jaren hadden meegewerkt aan onze activiteiten. Bedankt vrijwilligers! Zonder jullie geen succesvolle organisaties. De vele hapjes en cava waren dan ook een terechte beloning voor de inzet.

-

De sprintersgroep van trainers Marc en Cor trok in maart naar een vakantiehuis in Harzé voor een geslaagde weekendstage. De groep van afstandstrainer Wim vond in Tongerlo een mooie locatie voor een combinatie van enkele doorgedreven trainingen en ontspannende nevenactiviteiten.

-

Enkele jongeren uit onze club konden de erbarmelijke staat van onze piste na het slechte weer in mei niet meer aanzien en startten een petitie voor een nieuwe piste. Uiteraard zijn we blij met het feit dat onze jeugd zich inzet voor een degelijke accommodatie en daarvoor initiatief en enthousiasme aan de dag legt. De petitie is echter niet echt meer nodig. Het lange wachten op een nieuwe piste was immers een gerechtelijke kwestie geworden en daar kon weinig tegen ingebracht worden. Dit is nu allemaal van de baan en samen kijken we hoopvol uit naar een vlotte bouw van een nieuwe kunststofbaan.

Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 27


Spurtend Pennetje | Juni 2013 | 28

Spurtend Pennetje 02/2013  

Clubblad Atletiekclub Grimbergen Juni 2013

Spurtend Pennetje 02/2013  

Clubblad Atletiekclub Grimbergen Juni 2013

Advertisement