Page 1

ØSTFOLD FYLKESSCENE REVIDERT SKISSEPROSJEKT 23.OKTOBER 2009

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


Maskinhallen - multiarena


STADION

ÅPEN HALL

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


STADION

DRIFT/SERVICE FUNKSJONER

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


STADION

VIP

DRIFT/SERVICE FUNKSJONER

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


STADION

TO HENVENDELSER

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


STADION

FLEKSIBILITET - IDENTITET

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


MULIG KOPLING TIL STADION BAR

FOYER

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

BAR

LAGER UNDER KJØRERAMPE 200 m2

HOVEDPLAN - PLAN 2

1

5

10

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


HOVEDINNGANG VARE LEVERING

KONTOR 19

DRIFTSKONTORER 60

GREEN ROOM/LAGER 100

GARD 17

SKUESPILLER GARDEROBER 50

WC HERRE 28 BAR WC HC 11

SCENE HEIS LAGER 225

BAR

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

WC DAME 34.5 eks. søyle

TEKNISK 82

GARDEROBE 80

LAGER UNDER KJØRERAMPE 200 m2

EI60 EI60

EI60 EI60

ADKOMST/DRIFTSPLAN - PLAN 1

1

5

10

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


TILKOMST TIL VIP

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

eks. søyle

KONSERT MAX ANTALL PLASSER 950

LAGER UNDER KJØRERAMPE 200 m2

HOVEDPLAN - PLAN 4

1

5

10

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


TVERRSNITT STADION

VIP AREALER STADION

BAKSCENE

SCENE 1

DISP. KONTOR

ADKOMST GARASJE

BAR

TEKNISK / LAGER

SCENE / FLEXIRIGG / HEVE-ENKE BORD

SKUESPILLERGARDEROBER

WC GARDEROBE

BAR

SCENE 2

LANGSNITT

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


TVERRSNITT STADION

VIP AREALER STADION DISP. KONTOR

ADKOMST GARASJE

BAR

TEKNISK / LAGER

SCENE / FLEXIRIGG / HEVE-ENKE BORD

SKUESPILLERGARDEROBER

WC GARDEROBE

BAR

SCENE 2

LANGSNITT

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


STADION

KONFERANSE >1100 P

VIP

LAGER

VRIMLE/PAUSEAREAL

ARTIST/GARD

KONFERANSE

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


STADION

VIP

MESSE/EVENT/KONSERT > 1500 P

MESSER/EVENTS

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


STADION

VIP

VRIMLE/FORBEREDELSE

KONSERT ETC. >3-400 P

MOT ELV - BYGG SOM SCENOGRAFI

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


STADION

KONSERT/TEATER >950 P

VRIMLE/PAUSEAREAL

BAKSCENE LAGER

ARTIST/GARD

KONSERT

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


FLEKSIBELT SCENEOMRÅDE

STADION

OPERA/ORKESTERGRAV >730 P BAKSCENE LAGER

VRIMLE/PAUSEAREAL

HEVET SCENE ORKESTER

ARTIST/GARD

OPERA

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


STADION

DANSESCENE 16 X 19 M

LAGER

DANS >950 P

VRIMLE/PAUSEAREAL

ARTIST/GARD

DANS

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS


STADION

VIP 2 SIDIG AMFI

BLACKBOX/STUDIO

ØSTFOLD FYLKESSCENE - MASKINHALLEN - SKISSER - VERSJON 23.10.09 - M = 1 : 200 - GRIFF ARKITEKTUR AS

Østfold Fylkesscene  

Ny hovedscene for Østfold

Østfold Fylkesscene  

Ny hovedscene for Østfold

Advertisement