Step 1 (24 Easy Steps by Green Country Books)

Page 1

This book belongs to


Contents / Step 1 Step 1

Unit 1 Hello!

Vocabulary 1. boy 2. girl 3. stand up 4. sit down 5. clap 6. hello 7. friends 8. goodbye 9. name 10. okay

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

bike robot teddy kite doll Unit 2 ball My toys computer game 8. car 9. drone 10. play

Unit 3 I can

1. run 2. jump 3. draw 4. fly 5. walk 6. swim 7. sleep 8. dance 9. sing 10. ride (a bike)

Language xx Hello! Hi! xx What’s your name? xx My name is… xx I am a… xx Let’s be friends! xx Stand up, please! xx Sit down, please! xx Clap your hands! xx Goodbye! Bye! xx Hooray!

Games and projects xx Craft “Actions cube” xx Memo cards xx Greeny and Pinky

puppets / masks

xx xx xx xx xx

Look! What’s this? It’s a It’s my / your… Let’s play!

xx Craft “Toys wheel” xx Memo cards xx Greeny and Pinky

xx xx xx xx xx xx

Can you…? Yes No I / he / she / you can / can’t Numbers: 1,2,3

xx Group project

puppets / masks

“Can you…?” xx Memo cards xx Greeny and Pinky puppets / masks


Step 1

Unit 4 Look around

Vocabulary 1. сat 2. dog 3. frog 4. bird 5. rainbow 6. butterfly 7. bee 8. tree 9. sun 10. flower

1. red 2. green 3. orange 4. yellow 5. pink Unit 5 6. blue Colours 7. black 8. purple 9. white 10. construction set

Language xx xx xx xx xx xx xx

Do you like ? Yes No I like / don’t like… How many? Plurals 1,2,3 Help!

xx What colour is..? xx It’s… xx Numbers:

1,2,3,4,5,6,7

Games and projects xx Group project

“Do you like..?” xx Memo cards xx Greeny and Pinky puppets / masks

xx Revision board

game xx Memo cards xx Greeny and Pinky puppets / masks


Tasks / Інструкції 1.

listen — послухай

11.

cut — виріж

2.

point — вкажи на

12.

act — зіграй роль

3.

repeat — повтори

13.

play — грай

4.

match — з’єднай

14.

count — порахуй

5.

draw — намалюй

15.

watch — дивись

6.

sing, chant —

16.

number — пронумеруй

17.

colour — розмалюй

18.

trace — наведи

19.

read — прочитай

20.

write — напиши

співай, наспівуй під ритм 7.

8.

9.

10.

say — скажи

circle — обведи

find — знайди

stick — наклей


Грін Кантрі — мережа центрів англійської мови для школярів. Маючи достатньо досвіду та знань, ми створюємо власні навчальні підручники. Наша мета — створення книг актуальних не лише за змістом, а й за формою. Саме тому в основу розробок закладено ідею гібридного навчання. Такий підхід дозволяє учням навчатися у будьякий момент і з усіх куточків світу, часто, навіть, не помічаючи цього. Навчальні матеріали розміщуються на онлайн-платформі, з цікавими навчальними інструментами, можливістю відслідковувати прогрес, пропонувати додаткове опрацювання тем, з якими у студента виникли труднощі. Платформа дає можливість методичному відділу оперативно замінювати застарілі теми на актуальні і топові новини. Серія книг «24 Easy Steps» — це один із кроків до мети. Нам вже вдалося багато: підібрати команду авторів, ілюстраторів, музикантів, носіїв мови, програмістів, записати серію навчальних пісень та відеочантів. Попереду ще більше цікавого!

Наталя Лотоцька, керівник мережі Грін КантріUnit 1

HellO!


1 Listen, point and repeat

hello

boy

girl

stand up

sit down

okay

friends

goodbye

2 Listen, chant and act Hello, hello, hello! Hello, girls and boys! Okay, okay, okay! Stand up, please! Okay, okay, okay! Sit down, please! 1

Unit 1 / Hello

Okay, okay, okay! Let’s be friends! Okay, okay, okay! Goodbye, goodbye, goodbye! Goodbye, girls and boys!

24 Easy Steps


1 Match and say the words

2 Listen and act 3 Play in groups

Green Country Books

2


1 Listen, point and repeat the words

2 Listen, point and chant

boy

the words

3 Listen to the story name

4 Listen again, point and repeat the phrases friends

stand up

3

Unit 1 / Hello

24 Easy Steps


girl

okay

sit down

Green Country Books

4


1 Listen, find and stick

2 Listen to the story again, repeat 3 Act out the dialogue

5

Unit 1 / Hello

24 Easy Steps


1 Listen and circle the picture 1.

2.

3.

4.

5.

2 Listen and sing Hello! Hello, hello! Hello, my friends! My name is Greeny! Clap your hands! Stand up! Sit down! Clap your hands! Let’s be friends! Let’s be friends! Hello boys and hello girls! Let’s be friends! Hello boys and hello girls! Clap your hands! What’s your name? What’s your name? My name is Pinky! Okay! Okay! Stand up! Sit down! Okay! Okay! Let’s be friends! Hooray! Hooray! Goodbye boys and goodbye girls! Let’s be friends! Goodbye boys and goodbye girls! Clap your hands! Green Country Books

6


1 Help Greeny find Pinky. Draw and say the words

2 Speak in pairs

7

1.

3.

2.

4.

Unit 1 / Hello

24 Easy Steps


1 Listen and repeat What’s your name? Hello boys! Hello girls! Clap your hands! My name is Greeny! Let’s be friends!

What’s your name? What’s your name? My name is ___________! Hooray! Hooray!

Okay! Okay! What’s your name? My name is Pinky! Hooray! Hooray!

2 Learn the poem 3 Draw yourself and say: Hello! My name is… I’m a… Goodbye!

Green Country Books

8


24 Easy Steps


Unit 2

MY TOYS


1 Listen, point and repeat

bike

robot

teddy

kite

doll

car

ball

drone

computer game

play

2 Listen, point and chant 3 Draw and say 1.

2.

3.

11

— —

Unit 2 / My toys

— —

— —

— 24 Easy Steps


4.

5.

6. 7. 8. 9.

— —

— —

— —

— —

— — —

— —

4 Draw, colour and say

5 Listen, point and chant What’s this? What’s this? It’s a bike! It’s a bike! What’s this? What’s this? It’s a... Green Country Books

12


1 Listen, point and repeat the words

ball

2 Listen to the story and point at the picture play

3 Listen again, point and repeat the phrases

robot

13

Unit 2 / My toys

car

24 Easy Steps


drone

kite

teddy

computer game

doll

toys

Green Country Books

14


1 Listen, find and stick

2 Listen again, repeat 3 Act out the dialogue

15

Unit 2 / My toys

24 Easy Steps


1 Listen and circle the picture 1.

2.

3.

4.

5.

2 Listen and sing Let’s play! Hello, hello! Hello, girls and boys! Let’s play! Let’s play! Look at my toys! Look, look! It’s my ball! Look, look! It’s your doll! Look, look! It’s my bike! Look, look! It’s your kite! Let’s play with my robot! Let’s play with my drone! Let’s play computer game! Let’s play! Let’s play! Look, look! It’s my ball!

Look, look! It’s your doll! Look, look! It’s my bike! Look, look! It’s your kite! Let’s play with your teddy! Let’s play with your car! Let’s play computer game! Let’s play! Let’s play! Look, look! It’s my ball! Look, look! It’s your doll! Look, look! It’s my bike! Look, look! It’s your kite! Green Country Books

16


1 Help Greeny and Pinky find their toys. Point and say the words.

17

Unit 2 / My toys

24 Easy Steps


1 Listen and repeat Let’s play! Hello boys and girls! Look at my toys! What’s this? It’s my ball. What’s this? It’s my doll.

What’s this? It’s my game. Let’s play! Let’s play! Let’s play!

2 Learn the poem 3 Draw your toys

4 Speak with a partner: Hello! Look! What’s this? It’s my… Goodbye! Green Country Books

18Unit 3

I CAN


1 Listen, point and repeat

run

jump

draw

fly

walk

swim

sleep

dance

sing

ride (a bike)

2 Listen, chant and act I can run! Run, run, run! I can ...

21

Unit 3 / I can

24 Easy Steps


1 Match and say

2 Listen, point and chant 1,2,3! run with me! Run, run, run! Run, run, run! 1,2,3..

3 Say and act in pairs “One, two, three,

with me!” Green Country Books

22


1 Listen, point and repeat the words

jump

2 Listen to the story and point at the picture

3 Listen again, point and

dance

repeat the phrases

fly a drone swim

23

Unit 3 / I can

24 Easy Steps


sing

ride a bike

ride a segway fly

Green Country Books

24


1 Listen and stick

2 Look and the pictures and say Greeny can… Pinky can…

3 Act out the dialogue 25

Unit 3 / I can

24 Easy Steps


1 Listen and circle the picture 1.

2.

3.

4.

5.

2 Listen and sing I can! Greeny, Greeny, can you swim? can you swim? can you swim? Yes I can, Yes, I can, I can swim. Greeny, Greeny, can you fly? can you fly? can you fly? Yes I can, Yes, I can, I can fly. He can fly And he can run He can dance Let’s have fun! Pinky, Pinky, can you sing? can you sing? can you sing? Yes I can, Yes, I can, I can sing.

Pinky, Pinky, can you fly? can you fly? can you fly? No I can’t, No I can’t, I can’t fly. She can’t fly But she can run She can dance Let’s have fun! I can’t fly But I can run I can dance Let’s have fun!

Green Country Books

26


1 Find, point and say what Greeny and Pinky can do

2 Look at the pictures and speak in pairs: “Can you____?” “Yes / No”

27

Unit 3 / I can

24 Easy Steps


1 Listen and repeat I can! It’s Greeny, It’s Greeny, he can do magic It’s Greeny, It’s Greeny, he can fly It’s Pinky, It’s Pinky she can ride a bike It’s Pinky, It’s Pinky she can fly a kite It’s me, It’s me, I can clap my hands It’s me, It’s me, I can play with friends

2 Learn the poem 3 Draw what you can and can’t do

4 Speak with a partner: Hello! Look! I can… I can’t… Goodbye!

Green Country Books

28


29

Unit 3 / I can

24 Easy Steps


Group Project Task: Ask and tick

or cross

Do you Can you? like? 1 2 3 4 5

Do you Can you? like? 6 7 8 9 10

Green Country Books

30Unit 4

LOOK AROUND


1 Listen, point and repeat

cat

dog

frog

butterfly

flower

bee

rainbow

tree

bird

sun

2 Listen, chant and point What’s this? It’s a cat! Cat cat cat cat What’s this? It’s a ...

33

Unit 4 / Look around

24 Easy Steps


1 Count and say

2 Listen, point and chant Look, look! How many cats? 1 cat, 2 cats, 3 cats! Look, look! How many ...

3 Point and say in pairs “Look, look! How many cats?” “3 cats!” Green Country Books

34


1 Listen, point and

sun

repeat the words

2 Listen to the story and point at the picture

3 Listen again, point and repeat the phrases

cats

trees

35

Unit 4 / Look around

24 Easy Steps


rainbow

bees

butterflies

flowers

Green Country Books

36


1 Listen, find and stick

2 Act out the dialogue

37

Unit 4 / Look around

24 Easy Steps


1 Listen and draw like

or don’t like

2 Listen and sing I like! I like cats. I like cats. Meow Meow Meow They can jump. They can sleep. Meow Meow Meow I like dogs. I like dogs. Woof Woof Woof They can walk. They can run. Woof Woof Woof I like cats. I like dogs. I like birds. I like frogs. I like flowers. I like trees. I don’t like bees! I like birds. I like birds. Tweet tweet tweet They can fly. They can sing. Tweet tweet tweet I like frogs. I like frogs. Croak Croak Croak

They can jump. They can swim. Croak Croak Croak I like cats. I like dogs. I like birds. I like frogs. I like flowers. I like trees. I don’t like bees! I like flowers. I like trees. La la la I like flowers. I like trees. La la la But I don’t like bees! Buzz buzz buzz They can sting! They can sting! Buzz buzz buzz I like cats. I like dogs. I like birds. I like frogs. I like flowers. I like trees. I don’t like bees! Green Country Books

38


1 Find, point and say what Greeny and Pinky like and don’t like

2 Play with Greeny and Pinky puppets ask “Do you like____?” “Yes / No”

39

Unit 4 / Look around

24 Easy Steps


1 Listen and repeat Do you like? Do you like cats? Do you like dogs? Do you like birds? Do you like frogs? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. I like cats, I like dogs. I like birds, I like frogs. Do you like rainbows? Do you like trees? Do you like flowers? Do you like bees? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. I like rainbows, I like trees. I like flowers, I likebees.

2 Learn the poem 3 Draw what you like and don’t like

4 Speak with a partner: Hello! Look! I like… I don’t like… Do you like…? Yes / No. Goodbye!

Green Country Books

40


41

Unit 4 / Look around

24 Easy Steps


Group Project Task: Ask and draw

or

Do Doyou you like? like? 1 2 3 4 5

Do Doyou you like? like? 6 7 8 9 10

Green Country Books

42Unit 5

COLOURS


1 Listen, point and repeat

red

green

orange

yellow

blue

pink

black

white

purple

construction set

2 Listen, chant and point What colour is it? It’s red red red What colour is it? It’s ...

45

Unit 5 / Colours

24 Easy Steps


1 Colour and say, point and repeat

2 Listen, point and chant Seven colours in a rainbow 1,2,3,4,5,6,7 One is red red red red Two is...

3 Point and say in pairs “One!” — “Red!”

Green Country Books

46


1 Listen, point and repeat the words

fly a drone

2 Listen to the story and point at the picture

3 Listen again, point and repeat the phrases

boy jump

ride a bike

47

Unit 5 / Colours

24 Easy Steps


bird

5 3

1

4

2

6 7

orange pink

friends

robot

teddy doll

ride a segway yellow

purple

butterfly flower

Green Country Books

48


1 Listen, find and stick 2 Look and the pictures and say what you can see “Robo-dog can jump. Butterflies can… It’s a bike. It’s orange… 1, 2, 3 flowers…”

3 Act out the dialogues

49

Unit 5 / Colours

24 Easy Steps


1 Listen and colour

2 Listen and sing Colours What colour is the flower? It’s red, it’s red, it’s red What colour is the sun? It’s yellow, it’s yellow, it’s yellow What colour is the bird? It’s blue, it’s blue, it’s blue What colour is the frog? It’s green, it’s green, it’s green

What colour is the ball? It’s orange it’s orange, it’s orange What colour is the doll? It’s pink, it’s pink it’s pink What colour is the drone? It’s black it’s black it’s black What colour is the car? It’s white, it’s white it’s white

What colours do you see? Red, yellow, blue and green! What colours do you like? Orange, pink, black and white!

What colours do you see? Red, yellow, blue and green! What colours do you like? Orange, pink, black and white!

Green Country Books

50


1 Help Robby find Greeny and Pinky. Draw and say the words

51

Unit 5 / Colours

24 Easy Steps


1 Listen and repeat Let’s draw! Red and Orange, Yellow and Green Blue and Purple, Black and Pink

Let’s draw a rainbow Let’s draw the sun Let’s draw flowers Drawing is fun!

Look! What’s this? It’s my butterfly! And it’s your butterfly! It can fly, fly, fly!

2 Learn the poem 3 Draw a butterfly, rainbow, flowers and name the colours

4 Speak with a partner:

“Look! It’s a butterfly! What colour is it? It’s yellow.”

Green Country Books

52Extra pages Unit 1 / Hello

Pre-writing practiŃ e

1 Trace and say

Green Country Books

54


1 Colour and say

55

Unit 1 / Hello

24 Easy Steps


1 Find and circle the differences

Green Country Books

56


Extra pages Unit 2 / My Toys

Pre-writing practiŃ e

1 Trace and say

57

Unit 2 / My toys

24 Easy Steps


1 Colour and say

Green Country Books

58


1 Find and circle the differences

59

Unit 2 / My toys

24 Easy Steps


Extra pages Unit 3 / I can

Pre-writing practiŃ e

1 Trace and say

Green Country Books

60


1 Colour and say

61

Unit 3 / I can

24 Easy Steps


1 Find and circle the differences

Green Country Books

62


Extra pages Unit 4 / Look around

Pre-writing practiŃ e

1 Trace and say

63

Unit 4 / Look around

24 Easy Steps


1 Colour and say

Green Country Books

64


1 Find and circle the differences

65

Unit 4 / Look around

24 Easy Steps


Extra pages Unit 5 / Colours

Pre-writing practiŃ e

1 Trace and say

Green Country Books

66


1 Colour and say

67

Unit 5 / Colours

24 Easy Steps


1 Find and circle the differences

Green Country Books

68


Анотація Серія сучасних підручників з англійської мови для учнів молодшої школи та середньої школи. Нараховує 24 окремі частини (Steps 1-24) та створена відповідно до вимог навчальної програми з англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів з вивченням іноземних мов. Step 1 та Step 2 є першими підручниками серії, що знайомлять учнів із англійською мовою, а саме: • розвивають лексичну компетентність у темах: іграшки, дії, кольори, числа 1-10, сім’я, настрій, шкільне приладдя, День народження, Різдво і т.д.; • фокусуються на граматичній компетенції (через ігрові та комунікативні ситуації): дієслова to be, have, like, can; наказовий спосіб дієслів; однина та множина іменників; займенники I, you, we, they, he, she, it, my, your, his, her, this; прикметники, що вказують колір, настрій; • за допомогою використання аудіо матеріалів, чантів, пісень дозволяє розвинути фонетичну компетенцію; • завдяки наявності нестандартних і творчих вправ та парних і групових завдань, підручник допомагає сформувати соціокультурні та загально навчальні компетентності учнів молодшої школи, покращити логічне мислення, розвинути монологічне та діалогічне мовлення.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.