Step 6 (24 Easy Steps by Green Country Books)

Page 1

This book belongs to


Contents / Step 6 Step 4

Language

Reading

1. bedroom 2. bathroom 3. living room 4. hall 5. kitchen 6. house 7. flat 8. garden 9. garage 10. balcony

xx Present Continuous (affirmative/negative) xx Where is..?

Digraphs: Th

xx Present simple

Unit 27 Food (meals)

1. breakfast 2. eggs 3. bread 4. sausage 5. lunch 6. soup 7. spaghetti 8. chicken 9. dinner 10. cheese

xx Present simple

Unit 28 Transport

1. bus 2. train 3. plane 4. motorbike 5. tram 6. ship 7. helicopter 8. subway 9. gyroscooter 10. floating car

Unit 26 In my house (rooms)

Vocabulary

Step 4

Unit 29 My day

(questions) xx What do you eat for..?

Digraphs: ch, tch Unit 30 Numbers 16-20

(affirmative/negative) xx How do you get to school?

Digraphs: sh

Vocabulary

Language

Reading

1. morning 2. get up 3. wash (hands/face) 4. brush (teeth/hair) 5. go to school/home 6. afternoon 7. do homework 8. have a shower 9. go to bed 10. evening

xx Present Simple (affirmative/negative) xx What do you do in the..? xx Let’s..!

Digraphs: ck

1. sixteen 2. seventeen 3. eighteen 4. nineteen 5. twenty 6. What 7. When 8. Where 9. Who 10. How

xx Present continuous

Digraphs: Wh

xx xx xx xx xx

(affirmative/negative/ questions) What? When? Where? Who? How (many)?


Tasks / Інструкції 1.

listen — послухай

14.

count — порахуй

2.

point — вкажи на

15.

watch — дивись

3.

repeat — повтори

16.

number — пронумеруй

4.

match — з’єднай

17.

colour — розмалюй

5.

draw — намалюй

18.

trace — наведи

6.

sing, chant — співай, наспівуй під ритм

19.

read — прочитай

7.

say — скажи

20.

write — напиши

8.

circle — обведи

21.

I - Я

9.

find — знайди

22.

You - ти

10.

stick — наклей

23.

We - ми

Грін Кантрі — мережа центрів англійської мови для школярів. Маючи достатньо досвіду та знань, ми створюємо власні навчальні підручники. Наша мета — створення книг актуальних не лише за змістом, а й за формою. Саме тому в основу розробок закладено ідею гібридного навчання. Такий підхід дозволяє учням навчатися у будьякий момент і з усіх куточків світу, часто, навіть, не помічаючи цього. Навчальні матеріали розміщуються на онлайн-платформі, з цікавими навчальними інструментами, можливістю відслідковувати прогрес, пропонувати додаткове опрацювання тем, з якими у студента виникли труднощі. Платформа дає можливість методичному відділу оперативно замінювати застарілі теми на актуальні і топові новини. Серія книг «24 Easy Steps» — це один із кроків до мети. Нам вже вдалося багато: підібрати команду авторів, ілюстраторів, музикантів, носіїв мови, програмістів, записати серію навчальних пісень та відеочантів. Попереду ще більше цікавого!

Наталя Лотоцька, керівник мережі Грін Кантрі

11.

cut — виріж

24.

They - вони

12.

act — зіграй роль

25.

He - він

13.

play — грай

26.

She - вона

27.

It - воно

24 Easy Steps


Unit 26

In my house

6

24 Easy Steps


1 Listen, point and repeat

I am playing now.

He/she/it is playing now.

You/we/they are playing now.

1 Listen and stick Flat

Bedroom

Living room

Bathroom

Hall 1

Kitchen

Balcony

House

Garage

Garden 4

2

I’m in the_________ I’m walk__________

5

3

I’m in the ________ I’m jump__________

6

He`s in the________ He`s fly___________

2 Chant and point This is my flat flat flat flat... He`s in the________ He`s sleep________

3 Match, read and say the words

8

7

Bal-

-room

Gar-

-throom

Hou-

-ing room

F-

-ll

Liv-

-chen

Bed-

-se

Ba-

-lat

Kit-

-den

Bal-

-age

Gar-

-cony

She`s in the ______ She`s danc________

8

They are in the__________ He`s in the _______ They are runn__________ He`s play_________

She`s in the_______ She`s sing_________

9

10

It`s in the_________ It`s eat____________

They are on the_________ They are draw__________

2 Write a word from the box or –ing. Read in pairs

flat bedroom living room bathroom hall kitchen balcony house garage garden 24 Easy Steps

Green Country Books

9


1 Match the words and parts of the house

1 Listen, point and repeat the words

2 Colour and draw your family and friends in the house. Say what they are doing

2 Listen to the story and point

bathroom garden garage kitchen

living room bedroom balcony

hall

bedroom living room

bathroom

garage

hall kitchen garden

10

11


1 Read

1 Write and say

2 Act out the dialogue : Friends, look! This is my space-house! : Wow! I like your space-house! How many rooms are there? : There are 6 rooms. There are 3 bedrooms, 1 living room and 1 bathroom and 1 kitchen.

/singing./ /isn’t/ /She/ ________________________ /is /sleeping/ /She/ /now/ ____________________________

: Where is your mum?

/isn`t/ /his car/ /washing/ /He/ /now/ _____________________________________ /taking/ /a bath/ /is/ /He/ ____________________________

: She is in the bedroom. She is sleeping now.

/sleeping/ /in/ /isn`t/ /the hall/ /It/ ___________________________________ /after/ /butterflies/ /It/ /running/ /is/ _____________________________________

: And where is your dad? : He is in the bathroom. He is taking a bath!

/aren`t/ /now/ /They/ /running/ _______________________________ /looking at/ /are/ /Robby`s/ /house/ /They/ ______________________________________

2 What are you doing? What is your friend doing? Draw, write and say.

: And where is your robo-dog? : Oh, it isn’t in the garden. And it is not sleeping in the hall. Greeny: Your robo-dog is here! Look, Ronny is running after butterflies! _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ 12

24 Easy Steps

_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Green Country Books

13


1 Listen. Then read with the help of your teacher

this there mother father brother that the

1 Watch, chant and repeat

three bath think bathroom thin thank you teeth

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 Read This is my house! There are six rooms. There are three bedrooms, one living room, one bathroom and one kitchen. This is my mother. She is in the bedroom. I think she is thin and beautiful. This is my father. He is in the bathroom. He is taking a bath! That is my robo-dog. It is running after three butterflies! 3 Match and read

10

2 Play in pairs. Ask and guess the number

-Where are you? -I’m in the living room. -What are you doing? -I’m jumping. -Number 2! 14

24 Easy Steps

Green Country Books

15


1 Draw your space-house. Write about it. Read in pairs.

This is my space-house. There are _________ rooms. This is my _________ room. There is a________. This is my ____________________. It’s _______________. This is my ______________________. I’m in the ____________. I’m __________ing. My mum is in the _______________. She is _________ing. My dad is in the _______________. He ________________. My friend ____________________.____________________. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

16

24 Easy Steps

Green Country Books

17


Unit 27

Food

18

24 Easy Steps

Green Country Books

19


1 Listen, point and repeat

What do I/you/we/they eat for lunch?

Breakfast

Lunch

Dinner

Eggs

1 Listen and stick

Bread 1

Sausage

Soup

Chicken

Spaghetti

What does he/she/it eat for lunch?

2

3

4

Cheese What _____ you eat for breakfast? I eat ________ for breakfast.

2 Chant and point Eggs Eggs I eat eggs for breakfast...

5

What _____they eat for breakfast? They eat ________ for breakfast. 6

What _____I eat for breakfast? I eat sausage for breakfast.

What _____we eat for breakfast? We eat ________ for breakfast.

7

8

3 Write and say the words

What _____he eat for breakfast? He eats ________ for breakfast. ________________

_______________

_______________

_______________

What _____she eat for breakfast? She eats ________ for breakfast.

What ______ it eat for breakfast? It eats ________ for breakfast.

__________________ __________________ __________________ __________________

_______________ 2 Write a word from the box or do / does. Read in pairs

________________ 20

_______________

_______________

_______________

_______________ 24 Easy Steps

eggs bread sausage soup chicken spaghetti cheese Green Country Books

21


1 Ask your friend and tick v

1 Listen, point and repeat the words 2 Listen to the story and point

What do you eat for breakfast ? What do you eat for lunch? What do you eat for dinner? spaghetti 2 Draw your friend and his/her breakfast, lunch and dinner.Write about your friend.

eggs

chicken

sausage

pizza

cheese

This is my friend _________. He/she eats ______________, _____________ and _____________ for breakfast. ______ eats ______________, _____________ and _____________ for lunch. ____ ________ ______________, _____________ and _____________ for dinner. 22

24 Easy Steps

bread

Green Country Books

23


1 Read

1 Write and read in pairs

2 Act out the dialogue

V

: I’m hungry! Let’s have lunch! : Okay! Do you eat eggs for lunch?

X

Yes, he does. Yes, they do. Yes, it does.

No, he doesn’t. No, they don’t. No, it doesn’t.

: No, I don’t. I eat eggs for breakfast. : Do you eat spaghetti and chicken for lunch? : No, I don’t. I like to eat spaghetti and chicken for dinner. : So, what do you eat for lunch? : I don’t know… : And what about your robo-dog Ronny? Does it eat

Does he eat eggs for lunch? _______________________ Does he eat spaghetti and chicken for dinner? _______________________

bread for lunch? : No, it doesn’t. Ronny doesn’t like bread. :Does Ronny eat sausages and cheese for lunch? : No, it doesn’t. It likes to eat sausages and cheese for breakfast.

Does it eat bread for lunch? _______________________ Does it eat sausages and cheese for breakfast? _______________________

Do they eat pizza for lunch? _______________________ Do they eat soup for lunch? _______________________

2 Draw your favourite pizza. Write about it. : So, what can we eat for lunch???

This is my ______________. I like __________ , ____________, _________ and ___________ pizza. It’s name is “______________”.

: I know! RIZZA-BIZZA-PIZZA! Look, it’s a tomato, sausage and cheese pizza! It’s big and yummy! :Oh, thank you, Greeny! I like pizza! And Ronny likes pizza too!

24

24 Easy Steps

Green Country Books

25


1 Listen and tick v or cross x

1 Listen. Then read with the help of your teacher

breakfast

lunch cherry children cheese chicken chant chips

match scratch watch catch kitchen witch stretch

lunch

dinner 2 Read 2 Write about Pinky

Look, it’s my kitchen. There is a chair and a table. There are matches on the table. I’ve got peaches, cherries and chocolate for children. I’ve got cheese and chicken. Rizza-Bizza-Pizza! A big magic pizza is flying in my kitchen. Watch out! Can you catch it? 3 Match and read

26

24 Easy Steps

Green Country Books

27


1 Listen and write

apple grapes pizza orange banana

2 Read and sing

Magic food Greeny does a magic trick, Let’s all have a nice picnic! Greeny says “Rizza-Bizza!” Let’s eat a tasty _______! He can do magic! Magic tricks with food! He can do magic! Magic food is good! Yummy! Greeny says “Tana-Mana!”

Who would like a ________? Greeny says “Leips-Meips!” And we get yummy ________! He can do magic!... Greeny says “Maple-Daple!” We will have a red _______! Greeny says “Foos-Boos!” Let’s drink some ________ juice! He can do magic!...

3 Draw your magic food. Write and say what it is

28

24 Easy Steps

Green Country Books

29


Unit 28

Transport

30

24 Easy Steps


1 Listen, point and repeat

V I /you/ we/ they

go

X I/you/ we/ they don’t go

V he /she /it goes X he /she /it doesn’t go

1 Listen and stick Bus

Train

Plane

Motorbike

Tram

1

2

v

Ship

Helicopter

Subway

Gyroscooter

Floating car

How do you go to school? v I ____ to school by______. xI ______ ______ to school by _______.

2 Chant and point Bus bus I go to school by bus...

x

4

3

v

x

How do they go to school? v They _____to school by __________. x They _____ _____ to school by _________ . 5

v

x

v

x

How do we go to school? v We_____to school by ______________. x We _____ ______ to school by _______. 6

v

x

v

x

3 Write the words from ex. 1 in the correct category air

water

rail

road

How doe she go to school? v He _____ to school by ______. x He ______ ____ to school by ___________.

How does she go to school? v She _____to school by bus. x She _____ _____ to school by _________ .

How does it go to school? v It ______ to school by _________ . x It ______ ____ to school by ________.

car 2 Write a word from the box or go/goes, don’t go/doesn’t go. Read in pairs bus train plane motorbike tram ship helicopter subway gyroscooter floating car 32

24 Easy Steps

Green Country Books

33


1 Ask your friends and tick v or cross x

1 Listen, point and repeat the words 2 Listen to the story and point

Do you go to school by…? subway

names

1 2 3 4 5

bus

Do you go to school by…? tram names

1 2 3 4 5

motorbike spaceship

train

2 Draw and write about two friends

gyroscooter 1 This is my friend _________. He/she goes to school by______________. He/she doesn’t go to school by _____________ . 34

2 This is _________. __________________________. ______________ _________________________________________ _________________________________________ __________________________. 24 Easy Steps

Green Country Books

35


1 Read

1 Listen to the story again and match

2 Act out the dialogue : Pinky, what’s this? : It’s my gyroscooter. : Do you go to school by gyroscooter? : No, I don’t. I go to school by subway. 2 Write go/goes and a word from the box

: Does Greeny go to school by subway too?

bus motorbike tram spaceship train subway floating car

: No, he doesn’t. He goes to school by tram. : Do all students go to school by subway or tram?

Robot: He_______ to school by________. Pinky: She_______ to school by________. Greeny: He_______ to school by________. Students: They _______ to school by________.

: No, they don’t. Many students go to school by bus. : And how do robots go to school? : Well, on my planet robots go to school by floating cars.

Robots: They _______ to school by________. Mum: She_______ to work by________. Dad: He_______ to work by________.

3 How do you go to school? How does your friend go to school? How do your mum and dad go to work? Draw and write

: Do you go to school by floating car? : No, I don’t. I haven’t got a floating car, so I go to school by motorbike. : Does your mum go to work by motorbike too? : No, she doesn’t. She goes to work by train. : Does your dad go to work by train too? This is my ______________. He/she ________ to school/work by __________. This is my ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

: No, he doesn’t. He works on another planet. So he goes to work by spaceship! : Wow!

36

24 Easy Steps

Green Country Books

37


1 Listen and tick v or cross x

1 Listen. Then read with the help of your teacher

2 Write about Robby, his mum, dad and friends.

ship fish shop finish shorts shell dish shirt brush shoes

Use go/goes, don’t go/doesn’t go 1

2

3

2 Read v He_______ to school by________. x He______________ to school by________.

I’m in a shop. I can see many T-shirts, shorts and shirts.This is a yellow T-shirt with a big ship. That is a blue shirt with a red fish and a purple shell. I take this T-shirt and that shirt. I can see green shoes. I take these shoes. Let’s finish shopping!

4

v They _______ to school by________. x They _______ to school 5

v She_______ to school by________. x She___________ to school by________. 6

3 Match and read v He_______ to school by________. x He___________ to school by________.

v They _______ to school by________. x They__________ to school by________.

v She_______ to work by________. x She___________ to work by________.

7

v He_______ to work by________. x He___________ to work by________. 38

24 Easy Steps

Green Country Books

39


1 Find, write and say the words

2 Draw your favourite transport. Write and tell about it

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 40

24 Easy Steps

Green Country Books

41


Unit 29

My day

42

24 Easy Steps


1 Listen, point and repeat

V I /you/ we/ they go X I /you/ we/ they don’t go ? Do I /you/ we/ they go? V Yes, I /you/ we/ they do. X No, I /you/ we/ they don’t. Morning

Get up

Wash my hands and face

Brush my teeth and hair

Go to school Go home

Afternoon

Do homework

Have a shower

Go to bed

Evening

2 Chant and point Morning! Morning! Good morning! Get up! Get up....

V he /she /it goes X he /she /it doesn’t go ? Does he /she /it go? V Yes, he /she /it does. X No, he /she /it doesn’t.

1 Listen and stick

What ____ I do in the morning? I ______________ in the morning.

What ____ you do in the morning? I_______________in the morning.

What ____ they do in the morning? They __________ in the morning.

What _____ we do in the morning? We ___________ in the morning.

What _____he do in the afternoon? He _____________in the afternoon.

What ______ she do in the afternoon? She _____________in the afternoon.

What ______ it do in the evening? It _____________ in the evening.

And what ____you do in the morning? ____________________ ____________________

3 Find, circle and match

2 Write a word from the box or do / does. Read in pairs

get up wash my hands brush my teeth go to school go home do homework go to bed 44

24 Easy Steps

45


1 Ask your partner and tick v or x

1 Listen, point and repeat the words 2 Listen to the story and point get up

What do you do in the morning? What do you do in the afternoon?

morning

What do you do in the evening?

wash my face brush my teeth and hair

2 Draw your friend and what he/she does in the morning, even-ing and afternoon. Write about your friend.

go to school

afternoon

do homework evening

have a shower go to bed

This is my friend _________. He/she ______________, _____________ _____________ in the morning.______ ______________, _____________ _____________ in the afternoon.___________ ________ ______________, _____________ ________________________________ in the evening. 46

24 Easy Steps

Green Country Books

47


1 Write and say

1 Read 2 Act out the dialogue : Robby, what do you do in the morning? : I get up in the morning.

x /in the morning./ teeth / He doesn’t / brush his/ __________________________________________ v /does his /He / homework / /in the afternoon./ __________________________________________

x / doesn`t go/ in the morning/He/ /to bed/ __________________________________________ v /to bed /He goes/in the evening.

: Do you have a shower in the evening?

x /in the morning. /She doesn`t / /have a shower/ __________________________________________

x /in the afternoon./to school/don`t go/ /They/ __________________________________________

: No, I don’t. Robots don’t have a shower.

v /shower /has /She /in the evening.

v /in the morning./school/go to /They

__________________________________________

__________________________________________

: Do you wash your face and brush your teeth? :No, I don’t. Robots don’t wash their faces and don’t brush their teeth.

__________________________________________

: Do you brush your hair? : No, I don’t. Robots don’t brush their hair.

: I brush my teeth and wash my face every morning. I

2 What do you don in the morning, afternoon and evening? Draw and write.

have a shower in the evening. : You are not a robot, Pinky. Greeny, do you wash your face and brush your teeth in the morning? : Yes, I do. And then I go to school. : Do you go to school, Robby? : Yes, I do! Robots go to school in the morning. And robots do homework in the afternoon. : And do robots go to bed in the evening? : Yes, they do!

48

24 Easy Steps

Green Country Books

49


1 Listen and tick v or cross x

1 Listen. Then read with the help of your teacher

morning

afternoon

Black sock duck rock neck kick brick chicken sick clock

evening 2 Read 2 Write about Pinky

Look at the clock! It’s morning! I get up, wash my face and neck. Put on my T-shirt, jeans and socks. My jeans are black and my socks are green. There is a yellow duck on a black rock on my T-shirt. I eat chicken for breakfast and go to school.

She … in the morning/evening/ afternoon. She doesn’t … in the morning/evening/afternoon.

3 Match and read

50

24 Easy Steps

Green Country Books

51


1 Listen and write

get up go brush

swim face school tennis play

have pool

2 Read and sing

My best day In the morning I _______ And I _______ my teeth And I wash my______ And then I say…

In the evening I play _______ And I _________basketball And I ________ a shower And then I shout…

It’s my best day! I don’t ______ to school, I run and play, I ______ in the pool! Hooray! Hooray! This day is cool!

It’s my best day! I don’t go to ________, I run and play, I swim in the _______! Hooray! Hooray! This day is cool!

3 Draw your best day. Write and say what you do

52

24 Easy Steps

Green Country Books

53


Unit 30

Numbers

54

24 Easy Steps


1 Listen, point and repeat

1 Chant and point 2 Listen and stick 1

Sixteen

Seventeen

Eighteen

Nineteen

2

3

Twenty

Who is this? It’s Pinky. She is a_______.

Where is Pinky? She is _______.

4

What

When

Where

Who

How does she go to school? She goes to school_______.

5

How

2 Chant and point Sixteen, sixteen, sixteen, seventeen, seventeen, seventeen...

When does she go school? She goes to school ___________.

When does she go school? She goes to school ___________.

3 Count and write

3 Write a word from the box. Read in pairs by subway

girl

in the morning at school

reading a book

3 Match and read in pairs 1) Who are you? 2) Where is the cat? 3) How do you go to school? 4) When do you do homework? 5) What is he doing now? 56

24 Easy Steps

a) It’s on the bed. b) He is jumping now. c) I do it in the afternoon. d) I’m a boy. e) I go to school by bus. Green Country Books

57


1 Ask your partner and tick v

1 Listen, point and repeat the words 2 Listen to the story and point

Who are you? Where are you?

school kitchen

How do you go to school morning

When do you go to school?

sausage cheese

What do you do in the evening?

tree

2 Draw your friend and write garden

hide

Who is this? It’s _______. She/he is ___________. Where is your friend?She/he _________________. How does she/he go to school?She/he ____________________. When does she go school?She/he_____________________. What is she doing now?She/he_____________________.

58

24 Easy Steps

Green Country Books

59


1 Read

1 Write and read in pairs

2 Act out the dialogue

What Where Who When

: Okay! What does Ronny do in the morning? : It gets up and has breakfast.

How many

1 ____ is running after butterflies? Ronny is running after butterflies. 2___________ is Ronny now? It is in the garden. 3 _____________ butterflies are there in the garden? There are 20 butterflies. 4 _______ does Ronny have breakfast? Ronny has breakfast in the morning. 5 ______ does it have for breakfast? It has cheese and sausages for breakfast.

: So, what does Ronny eat for breakfast? : It likes to eat sausages and cheese for breakfast.

: I know! Maybe Ronny is in the kitchen now. Maybe it is eating sausages and cheese. : No, it isn’t in the kitchen. : What does it do after breakfast? Do robo-dogs go to school? : No, they don’t. Ronny doesn’t go to school. But in the morning he likes to play in the garden.

2 Answer the questions. Draw and write

: I know! Let’s go to the garden. Maybe Ronny is hiding under the tree. : Rooonyyyy! Where are you? Are you under the tree? : No, it isn’t under the tree. But look! It’s a butterfly! : Ronny likes running after butterflies!

: One butterfly, two butterflies, three butterflies, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen and twenty! Oh, here is Ronny! : Hooray!!!

60

1 Who are you? I am a___________ 2 What’s your name? ___________________ 3 How old are you? ____________________ 4 Where are you now? ___________________ 24 Easy Steps

5 What are you doing? ___________________ 6 How many friends have you got? I’ve got_________________ 7 What are your friends doing? _______________________ Green Country Books

61


1 Listen. Then read with the help of your teacher

white when whale why whisk what whistle where who which

2 Read A blue whale meets a white whale. A blue whale says: “Who are you?” “I’m a white whale.” “What are you doing?” “I am swimming.” “Where are you swimming?” “I’m swimming to my white whales school.” “And what’s this?” “This is my white whistle.” “When do you whistle?” “I whistle every day! 3 Match and read

62

24 Easy Steps

Green Country Books

63


cheese children

watch

whistle

teeth

brother

whale

ship 64

chicken 24 Easy Steps

Green Country Books

65


Extra pages

2 Find, circle and write

Unit 26 / In my house 1 Trace and say

flat flat flat _____________ bedroom bedroom bedroom _______________ livingroom livingroom livingroom _________ bathroom bathroom bathroom ____________ house house house ______________ kitchen kitchen kitchen _______________

________________ ________________ ________________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

balcony balcony balcony _______________ garage garage garage ___________ garden garden garden ______________

_______________

______________

hall hall hall __________ 66

24 Easy Steps

Green Country Books

67


v

1 What are they doing? Write. am jumping .

is jumping . are jumping .

am= ’m

x

is= ’s

are= ’re

I am not jumping . He/she/it is not jumping . You/we/they are not jumping . am not = ’m not is not = isn’t are not = aren’t

He/run ______________ ______________

She/jump ______________ ______________

We/play ______________ ______________

I/draw ______________ ______________

They/fly ______________ ______________

She/walk ______________ ______________

They/skate ______________ ______________

He/swim ______________ ______________

She/sleep ______________ ______________

They/dan ______________ ______________

1 Write am/am not, is/is not, are/are not and –ing.

I ___________ ski___. I ___________ rid_____ a bike.

They ___________ run____. They __________ walk____.

She ___________ danc_____. She ___________ jump____.

He ___________ danc_____. He ____________ swimm_____.

She/sing ______________ ______________

We __________ fly_____. We ____________ play____.

He/ride a bike ______________ ______________

We/ski ______________ ______________

It/sleep ______________ ______________

You __________ sleep____. You ___________ skat____.

It ___________ fly____.It ___________ jump____. 68

24 Easy Steps

Green Country Books

69


3 Write “th� and read the words

e e r _ __ ___at ba____

1 Write and say

is _ _ _

_ _ e te

m o ro

___e

2

8

4

r e __

fa e e r __

_ _ a b k n i ___ ___in r e _ r _ e o r _ ___ank you b mo_

1

2 Put these words in the correct box and read

5

9

6

7

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ 3

70

24 Easy Steps

7 Green Country Books

71


Extra pages

1 Go from “start” to “finish” and write the words that you find

Unit 27 / Food 1 Trace and say

breakfast breakfast breakfast ______________ eggs eggs eggs _____________ lunch lunch lunch ____________ dinner dinner dinner ___________ bread bread bread _____________ sausage sausage sausage ____________ soup soup soup _____________ chicken chicken chicken ____________ 1_________________

5_________________

8_________________

2_________________

6_________________

9_________________

3_________________

7_________________

10________________

spaghetti spaghetti spaghetti _____________ cheese cheese cheese ________________

4_________________

72

24 Easy Steps

Green Country Books

73


v

1 Circle the odd one out, write and say

like pizza.

______________________ breakfast

breakfast

eggs

breakfast

breakfast

______________________ eggs

bread

eggs

eggs

eggs

______________________ bread

lunch

bread

lunch

bread

sausage

bread

lunch

likes pizza.

lunch

lunch

x

I/you/we/they do not like pizza. He/she/it does not like pizza. do not = don’t does not = doesn’t

1 Write like/don’t like, likes/doesn’t like

______________________ 1) They____________ spaghetti. They __________ cucumbers. ______________________

dinner

sausage

sausage

sausage

sausage

______________________ dinner

dinner

chicken

dinner

dinner

______________________ chicken

chicken

chicken

chicken

soup

soup

spaghetti

3) I _________________ chicken. I __________________ soup.

soup

______________________ soup

2)She ______________ tomatoes. She _____________cherries.

soup

4) He ______________________ bread. He ____________eggs.

______________________ spaghetti

spaghetti

spaghetti

spaghetti

5) You _____________lemons. You ____________strawberries.

cheese

______________________ cheese

breakfast

cheese

cheese

cheese

6) It ______________________cheese.It ______________peas.

7) We _____________sausages. We __________ watermelons. 74

24 Easy Steps

Green Country Books

75


1 Match and say

1 Write «ch» or «tch» and read the words

wa___

do

does

don’t

doesn’t

_ _ _ s _ p n i u l ___ e s e _ e _ _ _ _ _ a r c s n n e e r _ d stret____ l _ i i _ k _ _ _ y r _ _ r _ _ e ma_ ca____ ___ t n a _ n _ e _ k c i wi___ _ __ 2 Put the words in the correct box and read

2 Write do, does, don’t or doesn’t

lunch thank you mother cherry brother match cheese chicken watch chipswatch bathroom catch kitchen this they the three teeth

1)__________ he like pizza? Yes, he __________. 2)__________ you eat eggs for lunch? No, I __________. 3)__________ it like tomatoes? No, it __________. 4)__________they eat soup for breakfast? Yes, they__________. 5)__________ you eat cheese for dinner? No, I __________. 6)__________ she like cucumbers? Yes, she _____________. 7)__________we eat chicken for dinner? Yes, we _________. 8)__________they like cherries? No, they __________. 9)__________he like sausages? No, he _________. 10)_________you like spaghetti? Yes, I _________.

76

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

24 Easy Steps

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

Green Country Books

77


1 Write and say

1 Go from “start” to “finish” and write the words that you find

8

4

2

5

1

9 6

7

3

78

10

24 Easy Steps

1_________________

5_________________

8_________________

2_________________

6_________________

9_________________

3_________________

7_________________

10________________

4_________________

Green Country Books

79


Extra pages

1 Write in a correct order

Unit 28 / Transport 1 Trace and say

bus bus bus ____________ usb _______________

train train train _______________

niatr

lneap

_______________ _______________

bmokeitor

matr

_______________

_______________

ootserhyorc

ingtflaorac

_______________

_______________

plane plane plane _____________ motorbike motorbike motorbike __________

hisp _______________

tercoplieh

yasuwb

_______________ _______________

tram tram tram ____________ ship ship ship _____________ helicopter helicopter helicopter ___________ gyroscooter gyroscooter gyroscooter ______ floating car floating car floating car ________ subway subway 80

subway ____________ 24 Easy Steps

Green Country Books

81


1 Write the words in the correct column runs fly swim goes rides walks jump flies run swims go ride jumps walk

Do _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

go?

Does

go?

V Yes,

do.

V Yes,

does.

X No,

don’t.

X No,

doesn’t.

2 Write do, does, don’t or doesn’t 1 Write the correct from of words from the box

1)___________ they go to school by plane? No, they ____________. 2)___________ he go to school by floating car? No, he __________. 3)___________ it go to school by gyroscooter? No, it ___________. 4)___________they go to school by tram? Yes, they _____________. 5)___________ you go to school by subway? No, I ______________. 6)___________ she go to school by train? Yes, she ______________. 7)___________ he go to school by bus? Yes, he _________________. 8)___________ you go to school by helicopter? No, I ___________. 9)___________ we go to school by ship? Yes, we ________________. 10)__________ you go to school by motorbike? Yes, I ___________.

1)I ________________ to school by tram.

2)They _____________________ to school.

3)He _______________________ to school.

4)She ______________________ to school.

5)We ______________________ to school.

6)It ________________________ to school.

7)He ________________ a bike to school. 82

24 Easy Steps

Green Country Books

83


1 Write ÂŤshÂť and read the words

1 Write and say

di___

p i _ _ _

8

4

___ort ___ scra l l e _ _ _ p o _ _ _ __ fi_ ___ort bru___ s e o _ _ _ t r i _ __

2

5

1

2 Put the words in the correct box and read

there chant chips bathroom fish father that finish the they bath think scratch thin teeth ship shop witch brush catch

9 6

7 _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

84

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

24 Easy Steps

3

10

Green Country Books

85


Extra pages

1 Go from “start” to “finish” and write the words that you find

Unit 29 / My day 1 Trace and say

morning morning morning ____________

get up get up

wash my hand

get up ____________

wash my hand wash my hand _______________

brush my teeth brush my teeth brush my teeth

_____________

go to school go to school go to school _______________ afternoon afternoon afternoon ________________

do homework do homework do homework

___________

have a shower have a shower have a shower ____________ 1_________________

5_________________

8_________________

2_________________

6_________________

9_________________

3_________________

7_________________

10________________

go to bed go to bed

go to bed ________________

evening evening evening ______________

4_________________

86

24 Easy Steps

Green Country Books

87


3 Match, read and say the words

Get Wash – Brush – Go After-

-handsand face -ning

-homework -teeth and hair -ning

Have -

-up

Go to –

-noon

Eve-

-to school

88

go

goes

X

don’t play

doesn’t play

1 Read and match

-bed

Do -

V

1) I brush

a) my hair in the evening.

2) She brushes

b) her face in the morning.

3) I go

c) a shower in the morning.

4) They don’t

d) our homework in the afternoon.

5) We do

e) go to school in the evening.

6) He doesn’t do

f) his homework in the morning.

7) It

g) wash her face in the afternoon.

8) You have

h) doesn’t have a shower in the evening.

9) She washes

i) her hair in the morning. j) to school in the morning.

10) She doesn’t

24 Easy Steps

Green Country Books

89


1 Write “ck“ and read the words

1 Write 1

2

V

X

V I ______________ __________________ X I _______________ __________________

3

V

X

V He _____________ __________________ X He______________ __________________

5

V

4

V

X

V They___________ __________________ X They____________ __________________

6

X

V

V

X

V You____________ __________________ X You_____________ __________________

7

X

V

X

_ _ _ a Bl clo___

si___

_ _ _ i br

n e _ _ chi _ _ ro so___

ki___ _ _ e_

n

_ _ u d

2 Put the words in the correct box and read

V She____________ __________________ X She_____________ __________________

V It ______________ __________________ X It_______________ __________________

Black, sock, this, they, mother duck, neck, brother lunch, cheese, shell, dish, catch, kitchen three, bathroom, thank you, teeth fish, short

V We_____________ __________________ X We_____________ __________________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

90

24 Easy Steps

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

Green Country Books

91


1 Write and say

1 Go from “start” to “finish” and write the words that you find

8

4

2

5

1

9 6

7

3

10 1_________________

5_________________

8_________________

2_________________

6_________________

9_________________

3_________________

7_________________

10________________

4_________________

92

24 Easy Steps

Green Country Books

93


Extra pages

1 Circle the odd one out, write

Unit 30/ Numbers

______________________ sixteen

1 Trace and say

sixteen

twenty

sixteen

sixteen

______________________

sixteen sixteen sixteen _____________

twenty

seventeen

twenty

twenty

twenty

______________________

seventeen seventeen seventeen __________

seventeen

seventeen

seventeen

eighteen eighteen eighteen _______________

eighteen

eighteen

nineteen

seventeen

eighteen

eighteen

eighteen

______________________ ______________________

nineteen nineteen nineteen _____________

what

nineteen

nineteen

nineteen

nineteen

______________________ what

what

where

what

what

twenty twenty twenty _________________

______________________ where

what what what ________________

where

where

where

when

______________________ when

when when when ________________

when

when

who

when

______________________ who

where where where _____________ who

who

who

who

how

______________________ how

who who _________________

sixteen

how

how

how

how how how __________________ 94

24 Easy Steps

Green Country Books

95


1 Put the words in the correct order. Write the questions

1 Match

1) are/ you?/Who / ___________________________________________________

who wh

ere

2) your/ What’s/ name?/ ___________________________________________________ 3) Where/ you?/ are/ ___________________________________________________ 4) What/ are/ doing?/ you/ ___________________________________________________

t a h w

5) go/ How/ do you / to school?/ ___________________________________________________ 6) for breakfast?/eat /What/ do you/ ___________________________________________________ 7) do you/ What/ in the morning?/ do / __________________________________________________

when

8)

do you/ in the afternoon?/ do / What/

___________________________________________________ 9) What/ do you/ in the evening?/ do / ___________________________________________________

2 Match and read

2 Read the questions and write your answers

1)

Who is he?

a)

They are in the garden.

2)

Who is she?

b)

He is dancing.

3)

What is he doing now?

c)

She is a girl.

4)

What is she doing now?

d)

He dances every morning.

5)

Where are they?

e)

She goes to school by subway.

6)

When does he dance?

f)

She is singing.

6

7)

How does he go to school?

g)

He’s a robot.

7

8)

How does she go to school?

h)

He goes to school by motorbike.

8

1 2 3 4 5

9

96

24 Easy Steps

Green Country Books

97


1 Write and say

1 Write “wh” and read the words

__ite

__en

__y e l a _ _

__ere

4

2

5

e l t is

__

t a __

whisk

8

1

__ich

__o 2 Write wh, ch, tch, ck, sh, th and read the words

9 bru___

ba__room

6

__eese

__at 7 bla___

fi___

__ip mo__er 3

ki___en ___o __erry

6

__ree

lun___ ____ere __i__en 98

__eth 24 Easy Steps

Green Country Books

99


1 Go from “start” to “finish” and write the words that you find

1_________________

5_________________

8_________________

2_________________

6_________________

9_________________

3_________________

7_________________

10________________

4_________________

100

24 Easy Steps

Green Country Books

101


For drawing

102

24 Easy Steps

Green Country Books

103


Designed by Foya Masha Illustrated by Foya Masha

Анотація Серія сучасних підручників з англійської мови для учнів молодшої школи та середньої школи. Нараховує 24 окремі частини (Steps 1-24) та створена відповідно до вимог навчальної програми з англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів з вивченням іноземних мов. Step 5 та Step 6 продовжують серію підручників, а саме: • розвивають лексичну компетентність у темах: професії, спорт, фрукти та овочі, тварини, транспорт, цифри 10-20 та ін. • фокусуються на граматичній компетенції: дієслова to be (стверджувальна, заперечна та питальна форми), Present Simple, Present Continuous,займенники this, that, these, those та ін. • використання аудіо матеріалів, чантів, пісень дозволяє значно покращити фонетичну компетенцію учнів • завдяки наявності нестандартних і творчих вправ та парних і групових завдань, підручник допомагає сформувати соціокультурні та загально навчальні компетентності учнів молодшої школи, покращити логічне мислення, розвинути монологічне, діалогічне та ситуативне мовлення • значна увага приділяється розвитку навичок читання та письма • за допомогою групових опитувань та робіт, що базуються на пройденому лексичному та граматичному матеріалі, учні мають можливість покращити ситуативне мовлення та розвинути соціокультурні навики 104

24 Easy Steps


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.