Περιοδικό Ε.Τ.

GR

Το Ε.Τ. είναι ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρονικό τεύχος, που θα επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο και θα περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εμφανίσεις Α.Τ.Ι.Α., αλλά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα εξωγήινης επισκεψιμότητας. Με απώτερο σκοπό την ανάδειξη του φαινομένου και την πληροφόρηση του κόσμου για τα «εξωγήινα» φαινόμενα στη χώρα μας. Βρείτε μας στο YouTube, στο link: http://youtu.be/1-GhTGWv1BI Ή στο Facebook, στο link: https://facebook.com/eTmagGR Download το περιοδικό μας από τον Ε.Ο.Ε., με αίτημα στο: http://www.eoeresearch.org/contact-us/