Page 1


15. 襤stanbul Uluslararas覺 Grafik Tasar覺m G羹nleri 15th Istanbul International Graphic Design Week


Bu kitap 2-7 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen Grafist 15, 15. İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri kapsamında gerçekleşen etkinlikler nedeniyle XXX adet basılmıştır. This book is printed in XXX copies on the occasion of the events took place within the context of Grafist 15, 15th Istanbul International Graphic Design Week held on May 2-7, 2011. Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları Mimar Sinan Fine Arts University Publications 738 Kod Code: MSGSÜ-GSF-011-04-K3 Yayımlayan Published by Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department Yayıma hazırlayan Edited by Burcu Dündar Grafik Tasarım Graphic Design Burcu Dündar Baskı Öncesi Hazırlık Pre-press Didem Uraler Röportajlar Interviews Ebru Üstüner Aytoğ Semra Güler Bekir Kirişcan Umut Südüak Son Okuma Proof Reading Sadık Karamustafa Çeviri Translation Aslı Mertan Renk Ayrımı, Baskı ve Cilt Colour Separation, Printing and Binding Mataş Matbaa Kağıt Paper Eural Offset 115 gr/m2 İstanbul, 2011 ISBN 978-975-6264-54-6


Grafist 15 15. 襤stanbul Uluslararas覺 Grafik Tasar覺m G羹nleri Grafist 15 15th Istanbul International Graphic Design Week


İÇİNDEKİLER CONTENTS Prof. Ayşegül İzer Önsöz Foreword 7 Sadık Karamustafa Grafist'le Onbeş Yıl Fifteen Years With Grafist 11 Stephan Bundi 33 Vladimir Chaïka 65 Gürbüz Doğan Ekşioğlu 97 Patrick Thomas 129 Afişlerde Stedelijk Müzesi Stedelijk Museum in Posters 161 Koridor - Tipografik Tasarım Öğrenci Çalışmaları Corridor - Typographic Design Students' Works 193 MSGSÜ, Grafik Tasarım Bölümü Öğrencileri Sergisi: Babylon İçin Afişler MSGSU, Graphic Design Department Students' Works 223 Grafist 1-15 281


ÖNSÖZ Türkiye'nin ve dünyanın en uzun soluklu grafik etkinliklerinden, Grafist kısa adıyla anılan İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri'nin on beşincisi, bu yıl 02-07 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleşiyor. MSGSÜ Grafist etkinliği, 1926 yılında kurulan ve bu yıl 85. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Grafik Tasarım Bölümümüzün eğitim programında etkin bir yere sahiptir ve temel felsefesi, "uluslararası tasarım eğitimine ve tasarım kültürüne katkı" sağlamaktır. Günümüzde, tasarım eğitiminin yapısı daha önce olmadığı kadar geniş bir alan üzerine kurgulanmalıdır. Eğitim, bireyin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini beslerken, onun kendi sosyal ve kültürel çevresi ile ilişkisini de ele almalıdır. Öğrenciler, tasarım tarihi ve tasarım kuramı üzerine bilgilendirilirken, kendi deneylerini yapma, iletişime dair kendi önerilerini geliştirebilme şansına sahip olmalıdır. Ezberlemek yerine içselleştirilen bilgi, öğrenciye, ilerleyen zamandaki tasarımcılık hayatında, elindeki bilgiler ile yeni denemeler yapma yetisini kazandıracak, onun değişim ve dönüşüme açık bir düşünce yapısı geliştirebilmesini sağlayacaktır. Günümüz tüketim toplumunda, tasarımcının görevi,"ürün ve hizmetleri daha cazip ve çekici hale getirmek" gibi algılanmaktadır; pek çok tasarımcıya göre,"tasarım bir iş" dolayısıyla etik bir öncelik olmak zorunda değil... Ama birçok tasarımcı da bu konulara ışık tutuyor ve etik tasarımı hayatlarının işi haline getiriyor. "Tasarımcı, aklında hep uyum ve denge ile çalışmalıdır; toplumun daha zayıf bireyleri için çalışmalı, tasarım müdahalelerinin sonuçlarına göğüs germeli ve sosyal ve ahlaki sorumluluklarını kabul etmelidir". Bu bağlamdan hareketle, "Tasarım Kavramı"nın yeni bin yılda sürdürülebilir, entelektüel, nitelikli bir geleceğe nasıl katkıda bulunabileceğini bugünden irdelememiz gerekmektedir. İtalyan düşünür Gramsci'ye göre, her insan, mesleği ne olursa olsun, dünyayı değiştirme, dönüştürme, yeniden biçimlendirme yetisine sahiptir. Toplumda entelektüel işlevi görenler, sahip oldukları bu gücü yazdıkları yazılar, yaptıkları çalışmalar aracılığıyla kitlelerle paylaşmalıdır. Gramsci, modern dünyada entelektüel olmanın, fildişi kulelerde yaşayan basit bir konuşmacı, yazar, sanatçı ya da tasarımcı olmanın ötesinde pratik hayata aktif katılımı gerektirdiğini dile getirir. Günümüzde bilginin üretilmesiyle ya da dağıtılmasıyla bağlantılı herhangi bir alanda çalışan herkesin, Gramsci'nin söylediği anlamda "organik bir entelektüel" olması dünyayı pozitif anlamda değiştirecektir. Bu bağlamda Grafist'in amacı, "tasarım konuşmak, tasarım üretmek, hatta tasarım problemleri yaratmak ve onları çözmeye çalışmak, sosyal, siyasal, ekonomik ve ekolojik ilişkiler bütününde tasarımcının sürdürülebilir bir geleceğe nasıl katkıda bulunabileceğini tartışmaktır". Sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, aynı coğrafyayı paylaşan ülkelerin tasarımcılarını, tasarım eğitimcilerini ve öğrencilerini bir iletişim disiplini olan tasarımın çevresinde bir araya getirerek, evrensel ölçekte, etkileşmelerini sağlamak, disiplinlerarası ilişkiyi kışkırtmak, bir nitelik artışı sağlamaya çalışmak ve bu çalışmalara katılan her öğrencinin mesleki kimliğinin oluşmasına olumlu katkılarda bulunmaktır.

7


Sergi, seminer ve atölye çalışmalarından oluşan Grafist, grafik tasarım öğrencilerinin yanı sıra, yerli ve yabancı profesyonellerin, genç tasarımcıların ve eğitimcilerin de, dünya grafik tasarımının yönelişleri konusunda bilgi edindiği bir referans olarak, onbeş yıllık sürecinde üstlendiği misyona ulaştı. Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İsviçre, Polonya, Çek Cumhuriyeti, ABD, Rusya, İran, Japonya, Kore, Avustralya, Kanada, İsrail, İtalya ve Yunanistan'dan uluslararası arenada tanınmış pek çok tasarımcıyı, Türkiye'deki akademisyenler, profesyoneller ve tasarım öğrencileriyle buluşturdu. Bu yıl onbeşincisi düzenlenecek olan Grafist 15 etkinliğine, Stephan Bundi, Vladimir Chaika, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Patrick Thomas; "Afişlerde Stedeljik Müzesi" sergisi kapsamında Amsterdam'dan kuratör Carolien Glazenburg ve Karin van der Heiden katılıyor. Grafist, 2003 yılında gerçekleştirdiği 7. etkinliği ile birlikte bünyesine eklemlediği "Grafist Gelecek Kuşak" sergileriyle, grafik tasarımın usta-çırak ilişkisine genç profesyonel tasarımcıları da ekleyerek, tasarım alanında her konumdaki üreticinin etkinliğine dönüştü. Bu bağlamda açılan "Koridor- Tipografik Tasarım Öğrenci Çalışmaları" ve "Babylon İçin Afişler" sergilerinde yer alan Babylon için yeni afiş önerileri, her ne kadar öğrenci çalışması olsalar da, profesyoneller tarafından yapılmışçasına ustaca… Grafist 15'in hedeflenen bilgi akışı, etkileşim ve ileriye dönük bir potansiyel oluşturacağı inancıyla, başarılı geçmesini dilerken, başta MSGSÜ Rektörü Prof. Sayın Yalçın Karayağız'a, MSGSÜ GSF Dekanı Prof. Sayın Zeki Alpan'a, Grafik Tasarım Bölümü öğretim kadrosuna, GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu'na, BGV Bikem Özsunay Grafik Tasarım Sanatı Vakfı'na, Dijital Düşler'e, Mataş Matbaası'na, kağıt sponsorumuz TİM-AS'a, Beyoğlu Belediyesi'ne, katkıda bulunan değerli reklam kuruluşları ile sergi mekanlarını bize açan değerli dostlarımız Adasanat'a, İMA İstanbul Moda Akademisi'ne, Ark Kültür'e, Babylon'a, Cezayir'e, işbirliği için Stedelijk Museum Amsterdam'a yine katkılarını bizlerden esirgemeyen Grafist Dostları'na, Burak Türkyılmaz'a, Anadolu Üniversitesi'ne, Hollanda Kraliyet Başkonsolosluğu'na, web sponsorumuz Spacesheep'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Sorunsalları her yönü ile irdeleyen, yanıt arayan, bağımsız düşünebilen, dışa dönük, katılımcı, farkındalık düzeyi yüksek, tasarımın ekolojik ve psikolojik sonuçlarını gözardı etmeyen, mesleki ve insani anlamda etik ve meraklı tasarımcılar yetiştirmek dileğiyle... Prof. Ayşegül İzer Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı

8


FOREWORD One of the longest standing graphic design events in Turkey and in the world, Istanbul International Graphic Design Week a.k.a. Grafist is celebrating its fifteenth anniversary this year and will be taking place in May 2 - 7, 2011. The Grafist event is an important part of the education programme of our MSGSĂœ Graphic Design Department which was founded in 1926 with the guiding philosophy "to contribute towards international design culture and education". Today, graphic design education should be structured on a much wider platform; not only nurturing the individual's unique qualifications and talents but also concerning itself with their social and cultural environments. Students should be informed about design history and theory; and at the same time benefit from the opportunity to experiment and come up with their own propositions about communication. Knowledge that is absorbed and internalized, as opposed to knowledge that is memorized, endows the students - in their future careers as designers - with the confidence to strike out untrodden paths and develop a mentality that is open to change and transformation. In contemporary consumer society, the designer's role is perceived as "someone who renders products and services more attractive than they are", and according to many designers "designing is a job" so it doesn't have to be an ethical priority. Nevertheless, a growing number of designers shed new light on this issue and adopt ethical design as a lifelong responsibility. "The designer should always work with an acute awareness of harmony and balance; she/he must work for the sake of those members of the society who are less priviledged, confront the results of design interventions and accept social and moral responsibility". In this context, we need to start today to think about the ways in which "The Design Concept" can contribute towards a sustainable, intellectual and well-equipped future into the new millennium. According to the Italian thinker Gramsci, each and every person, regardless of their profession, is inherently able to change, transform and re-create the future. Intellectuals in a society must, through their writings and other creations, share the power of this potential with the masses. Gramsci adds that an intellectual in modern society cannot afford to be a recluse in an ivory tower, she/he needs to actively participate in the life of the people. In today's world, if everybody working in fields related to the production and distribution of knowledge, could become - in Gramsci's words - an organic intellectual, then we could expect to see the world change in a positive direction. In this context, Grafist's objective is to "talk about design; produce design; and even create problems, henceforth solutions in design; discuss possible ways in which the designer can contribute towards a sustainable future in terms of social, political, economic and ecological interactions." Following the path of this vision, we aim to bring together designers, design educators and students not only in Turkey but living in different parts of the world, around the communicative discipline of design; and to enable dialogue and interaction on a universally accessible level, promoting interdisciplinary practices, raising the quality of works and making positive contributions towards each student's efforts in building a professional identity. Through the work invested in exhibitions, seminars and workshops, Grafist has been steadily realizing its mission in its journey of fifteen years and has now become a source 9


of reference not only for graphic design students but also for local and international professionals, young designers and educators in their search for knowledge about the current worldwide trends in graphic design. It has so far welcomed many internationally renowned designers from countries such as Germany, Austria, France, UK, Belgium, Netherlands, Switzerland, Poland, Czech Republic, USA, Russia, Iran, Japan, Korea, Australia, Canada, Israel, Italy to meet the resident academics, professionals and students of design in Turkey. This year, Grafist 15 will host Stephan Bundi from Switzerland, Vladimir Chaika from Russia, Gürbüz Doğan Ekşioğlu from Turkey, Spain and Germany based British designer Patrick Thomas, and the Dutch curators Carolien Glazenburg and Karin van der Heiden who will present the "Stedelijk Museum in Posters" exhibition. The series of "Next Generation" exhibitions which began in 2003 as part of Grafist 7's programme incorporate the work of young professionals' in the context of the traditional "master and apprentice" practice in graphic design. Following that path, Grafist 15 will be presenting "Corridor: Student Works in Typographic Design" and "Posters for Babylon" exhibitions. Created by students, they are nevertheless masterfully done. Wishing Grafist 15, the 15th Istanbul International Graphic Design Week, to achieve success in its targets to generate an interactive information flow and progressive potential, I would like to extend my heartfelt thanks to Prof. Yalçın Karayağız, the Rector of Mimar Sinan Fine Arts Univesity; Prof. Zeki Alpan, the Dean of the Fine Arts Faculty at MSGSÜ; the entire teaching staff of the Department of Graphic Design at MSGSÜ; Turkish Society of Graphic Design; BGV Bikem Özsunay Graphic Design Art Foundation; Dijital Düşler, Mataş Printers; our paper sponsor TİM-AS; Beyoğlu Municipality; all the contributing advertising agencies; Burak Türkyılmaz; Adasanat who allowed use of their exhibition venues; Istanbul Fashion Academy; Ark Kültür; Babylon; Cezayir; Amsterdam Stedelijk Museum, Friends of Grafist; Anadolu University and The Dutch General Consulate in Istanbul. In celebration of our mission to nurture designers who approach problems from all possible angles, looking for answers; who are extroverted, participatory, able to think independently; with a high level of awareness and a regard for the ecological and psychological results of their work and are professionally and humanistically ethical. Prof. Ayşegül İzer Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Head of Graphic Design Department

10


Grafist'le Onbeş Yıl Fifteen Years With Grafist SADIK KARAMUSTAFA


Grafist 12, Osman Hamdi Bey Salonu Hall, René Knip - Janno Hahn Sergisi Exhibition

GRAFİST'LE ONBEŞ YIL

FIFTEEN YEARS WITH GRAFIST

1995 ve 1999 yılları arasında Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi Icograda Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Aynı kurulda önce Muhasip üye, daha sonra Başkan olarak çalışan, İsrailli tasarımcı ve eğitimci arkadaşım David Grossman ile bir proje planladık: Icograda Bölgesel Tasarım Eğitimi İşbirliği Programı. Böyle bir program başlatmak istememizin başlıca nedeni, biribirine komşu ülkelerin tasarımcılarını, eğitimcilerini ve grafik tasarım öğrencilerini buluşturmak olacaktı. Bizler, yani gelişmekte olan ülkelerin tasarımcıları, ABD ve Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin tasarım ürünlerini ve tasarımcılarını izliyorduk. En yakınımızdaki komşularımızın ne yaptığından habersizdik. O zamana kadar düzenlenen uluslararası tasarım kongrelerinde Amerikalı, Japon, İngiliz, Fransız, Hollandalı, İsviçreli meslektaşlarımızı hayranlıkla dinlemiştik. Yüzümüz hep Batı'ya dönüktü.

Between 1995 and 1999, I have served as Vice-President at the Board of Directors for ICOGRADA, The International Council of Graphic Design Associations. During those years I collaborated with the Israeli designer and educator David Grossman who had been the Treasurer and later became the President of the same board, in planning a project: Icograda Regional Design Education Collaboration Programme. Our primary motivation behind initiating such a programme was to enable a meeting of designers, educators and graphic design students from neighbouring countries. As designers from developing countries, we'd already been following design works and designers from the USA and European countries. However, we were incognizant of the current situation in countries that were closest to us. Until then, we had listened with admiration to our colleagues from the USA, Japan, Britain, France, the Netherlands and Switzerland. Our gaze had been undoubtedly directed towards the West.

Bölgesel Tasarım Eğitimi İşbirlikleri Programının pilot projesini İsrail ve Türkiye arasında gerçekleştirmeye karar verdik. Grossman bu konuda deneyimli sayılırdı; ortağı Yaki Molcho ile birlikte Tel Aviv'de kurdukları, grafik, illüstrasyon, fotoğraf ve endüstri ürünleri tasarımı bölümleri bulunan Vital Tasarım Okulu'nda üç yıldır, atölye çalışması, seminer ve sergilerden oluşan, Festivital başlıklı tasarım eğitimi etkinliğini düzenliyorlardı. Uluslararası alanda tanınmış davetli tasarımcıların tasarımcıların yönettiği atölye çalışmalarında sadece Vital öğrencileri eğitim görüyor, seminerler ise herkese açık oluyordu. Konuyu Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'ndeki arkadaşlarıma ve Grafiker Meslek Kuruluşu'ndaki meslektaşlarıma açtım; Icograda programı kapsamında,

We decided to hold the pilot project of the Regional Design Education Collaboration Programme in Israel and Turkey. Grossman was somewhat experienced in the field as he'd been running for the last three years a design education event called Festivital, at the Vital Design School which he'd founded in Tel Aviv with his partner Yaki Molcho and offered courses in graphic design, illustration, photography and industrial design. Festivital had a programme of workshops led by internationally renowned guest designers to which only Vital students were welcome, and then seminars that were open to the general public. I discussed the matter with my colleagues at the Graphic Design Department of Mimar Sinan University and the Turkish Society of Graphic Designers, offering them a proposal to organize an international event in collaboration with Vital, as part of the ICOGRADA programme. My proposition was enthusiastically received and GRAFİST'LE ONBEŞ YIL FIFTEEN YEARS WITH GRAFIST

13


14

GRAFIST 15


Grafist 14, Milk Gallery Design Store, Güneş Hatun “Khorshid Khanum”, İran’da Çağdaş İllüstrasyon Sergisi. “Khorshid Khanum” Lady Sun, Iran’s Contemporary Illustration Exhibition.

Vital ile işbirliği yaparak, bir uluslararası etkinlik düzenlemeyi önerdim. Önerimi olumlu buldular ve kabul ettiler. İlk olarak Şubat 1997'de, farklı üniversitelerden onbir öğrenci ile birlikte Tel Aviv'e giderek Festivital etkinliklerinde yer aldık. Öğrenciler Erik Spiekermann, Siobhan Keanay, Lawrence Zeegen, David Carson'nın yönettikleri atölye çalışmalarına katıldılar. Öğrencilerimiz İsrailli öğrencilerin evlerinde misafir oldular. GMK'nin düzenlediği "Türkiye'den Afişler" sergisini Tel Aviv'de açtık. Ben de kendi atölye çalışmamda İsrailli öğrencilerle çalıştım. Tasarım semineri'nde konuşmacı olarak yer aldım. Festivital programına zorunlu olarak ara verildiği bir Cumartesi gününü de Kudüs gezisine ayırdık (İsrail'de hafta sonu tatili Cuma öğleden sonra ve Cumartesi günü). On gün süren bu etkinlikten sonra, yeni deneyimler kazanmanın ve yeni dostlar edinmiş olmanın heyecanıyla Türkiye'ye döndük ve İstanbul'da düzenleyeceğimiz etkinliği planlamaya başladık. Festivital'e katılan öğrencilerimiz İsrail'den mutlu ayrıldılar. Uluslararası nitelikte bir grafik tasarım eğitimi etkinliği düzenlemek, bilgi, deneyim ve maddi olanak gerektiriyordu. Bizim çok az bilgimiz ve tecrübemiz vardı; paramız ise hiç yoktu. Çalıştığımız üniversitenin olanakları kıttı. Ama biz bu işi yapmayı istiyorduk ve yapabileceğimize inanıyorduk Icograda Yönetim Kurulu, her üç ayda bir farklı kentlerde toplanıyordu ve Bahar 1997 toplantısını İstanbul'da yapmaya karar vermişti. Bu kararı iyi bir fırsat olarak gördük ve Icograda Yönetim Kurulu üyelerinin konuşmacı olarak katılacağı, Grafist / İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri adını verdiğimiz etkinliğin ilkini Icograda Yönetim Kurulu üyelerinin İstanbul'da oldukları tarihte, 4-9 Nisan 1997 günlerinde düzenlemeye karar verdik. Böylece konuk konuşmacılar

agreed upon. Our first activity was to go to Tel Aviv in February 1997 with a group of 11 students from various different universities of Turkey to participate in Festivital. The students attended workshops led by Erik Spiekermann, Siobhan Keanay, Lawrence Zeegen and David Carson and were offered accommodation with the Israeli students' in their homes. We held in Tel Aviv the "Posters from Turkey" exhibition organization organized by the Turkish Society of Graphic Designers. I also held a workshop where I had the opportunity to meet Israeli students, and gave a speech at the Design Seminar. We allocated Saturday (Festivital's programme was halted due to the Israeli religious weekend Shabat holiday which starts on Friday afternoon and ends on Saturday midnight) for a visit to Jerusalem. After an exhilarating 10 days of enjoying new experiences and making new friends at this event, we returned to Turkey and kicked off the planning phase of the event we would organize in Istanbul. The students who'd attended Festivital had thoroughly enjoyed and benefited from the experience. Organizing an international graphic design education event required know-how, experience and financial resources. We had very little know-how and experience; and literally no money. Our university's resources were far from adequate. Nevertheless we wanted to realize this dream and believed that we could. Icograda's Board of Directors used chose a different city every three months to host their meeting and Istanbul was scheduled for Spring 1997. We approached this as a valuable opportunity and decided to hold the 1st Grafist / Istanbul International Graphic Design Week on 4th-9th of April, the scheduled dates of the Icograda meeting. This would allow us to invite Icodgrada Board members to the event as guest speakers and conveniently save us the transport and accommodation fees for the guests. Aykut Köksal, Esen Karol, Paul McMillen (a long-time resident of Istanbul) and Yossi Lemel (whom we'd met in Tel Aviv and who suggested to self-subsidize) agreed to lead GRAFİST'LE ONBEŞ YIL FIFTEEN YEARS WITH GRAFIST

15


16

GRAFIST 15


Grafist 11, Atölye çalışması Workshop.

için yol ve otel parası ödemekten kurtulacaktık. Aykut Köksal, Esen Karol, uzun yıllardır Türkiye'de çalışmakta olan Paul McMillen ile Tel Aviv'de tanıştığımız, masraflarını kendisi karşılamayı öneren tasarımcı Yossi Lemel atölye çalışması yönetmeyi kabul ettiler. Bülent Erkmen ve İngiltere'de yaşayan fotoğrafçı çift Barbara ve Zafer Baran seminere konuşmacı olarak katkıda bulundular. Hazırladığımız programa göre Pazartesi, Perşembe günleri arasında dört atölye düzenlenecek, son gün Mimar Sinan ve Marmara Üniversitelerinde iki ayrı seminer gerçekleştirilecekti. Programa, Alman tasarımcı Helmut Langer'in küratörlüğünü yaptığı bir sergi projesini ekledik: Nükleer Denemelere Karşı Faks Afişleri. İlk Grafist'e İsrail'den oniki öğrenci katıldı. İsraillileri bizim öğrenciler evlerinde ağırladılar. Böylece son derece kısıtlı imkanlarla İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri'ni düzenledik. Grafist organizasyonu planladığımız gibi bir model oluşturdu. Icograda artık yılda birkaç kez, dünyanın farklı yerlerinde bölgesel tasarım etkinlikleri düzenliyor. Eğitim amaçlı bir etkinlik olarak 1997'de başlayan Grafist bu yıl onbeş yaşına bastı. David Grossman ve Yaki Molcho'nun kurdukları Vital Tasarım Okulu bir kaç yıl sonra, İsrail yasaları gereği zorunlu olarak bir devlet okulu ile birleştirildi. Festivital ne yazık ki artık yapılmıyor. Grafist ilk yıldan itibaren gelişti, tanındı, dünyanın önemli grafik tasarım eğitimi etkinliklerinden biri olarak anılmaya başladı. Dünya'nın birçok ülkesinden tasarımcıların, tasarım eğitimcilerinin ve öğrencilerin yolu İstanbul'dan geçti. Grafist'e öğrenci olarak katılmış gençlerin çoğu bugün ülkelerinde tasarımcı ve eğitimci olarak çalışıyor. Artık Türkiye'de ve dünyada bir "Grafist kuşağının" varlığından söz etmek abartı olmaz sanıyorum.

workshops. Bülent Erkmen and the photographer couple Barbara and Zafer Baran (who lived in the UK) contributed to the seminar as speakers. According to our programme, four workshops were scheduled to run from Monday to Thursday and the final day of the week would be reserved for two seminars to be held on two separate locations, Mimar Sinan University and Marmara University. We also included an exhibition project curated by German designer Helmut Langer: Fax Posters Against Nuclear Testing. The 1st Grafist was attended by twelve students from Israel who were given accommodation in our students' homes. In conclusion, it was by a very limited means that we managed to organize the Istanbul International Graphic Design Week. But as we had planned, the Grafist organization became in itself a model for Icograda who then went on to organize regional design events a few times a year in different parts of the world. Having thus begun as an educational event in 1997, Grafist is now celebrating its 15th year. The Vital School of Design founded by David Grossman and Yaki Molcho had to be merged with another state school according to Israeli law; and Festivital is no longer organized. Grafist, however, continued to develop and came to be known as one of the most important graphic design education events to take place internationally. Many designers, design educators and students from different parts of the world passed through Istanbul on account of Grafist; and most of those students are now working as design professionals in their respective countries. It would hardly be an exaggeration to speak of a "Grafist Generation" existing now in Turkey and in the world. Workshops Those involved in graphic design education know full well about the benefits of intensive workshops, seminars, debates, exhibitions, workplace visits that accompany a routine training programme. So schools often include such extra-curricular activities to their programme.

GRAFİST'LE ONBEŞ YIL FIFTEEN YEARS WITH GRAFIST

17


Grafist 14, (soldan sağa ayaktakiler left to right, back row) Fevzi Yazıcı, Selen Başer Nejat, Jürgen Hefele, Anıl Aykan, Rogier Rosema, Çağlar Okur, Anette Lenz, Dalsu Özgen, Ian Noble, Yeşim Demir, Ceren Bulut, Melis Tuncay, Burcu Dündar, Ebru Üstüner Aytoğ (soldan sağa oturanlar left to right, front row) Simone Huetlin, Ayşegül İzer, Çetin Tüker, Sadık Karamustafa, Umut Südüak, Başak Ürkmez, Semra Güler.


20

GRAFIST 15


Atölye Grafik tasarım eğitimiyle uğraşanlar, rutin eğitim programlarının yanı sıra yapılan, iyi yönetilen yoğunlaştırılmış atölye çalışmalarının, seminer ve tartışma panellerinin, sergilerin, işyeri ziyaretlerinin ne kadar yararlı olduğunu bilirler. Bu nedenle okullar zaman zaman rutin programlarına bu tür etkinlikleri eklerler. Atölye çalışmaları Grafist'in temel etkinliklerindendir. Onbeş yılda yüze yakın Grafist atölyesinde, ikibinbeşyüz civarında öğrenci eğitim gördü. Başlangıçta atölyelere dileyen katılabiliyordu. Ancak Grafist'in dördüncü yılında Lübnan'dan doksan öğrenci gelince ne yapacağımızı şaşırdık. Atölye kapasitemiz sınırlıydı. Üniversitelerden gelen yoğun istek karşısında kontenjan uygulamasına geçmek zorunda kaldık. Almaya çalıştığımız önlemlere rağmen, en fazla yirmi kişi olarak planladığımız atölyelerde zaman zaman otuzun üzerinde öğrencinin çalıştığı oldu. Gelenleri geri çevirmeye gönlümüz hiç bir zaman elvermedi.

Grafist 5, Audrey Logvin’in tabak karalaması. Grafist 5, Audrey Logvin's plate scribbling.

Katılımcıları atölyelere dağıtırken, grupların farklı ülke ve okulların öğrencilerinden oluşmasına özen gösterildi. Değişik kültürlerden gelen gençlerin biribirlerini tanımaları, önyargıları aşmaları, birlikte çalışmanın, öğrenmenin ve üretmenin tadına varmaları esas amacımızdı. Dört gün süren atölye çalışmalarında üretilen işler, önceleri sınıflarda, duvar panolarında sergilenerek düzenlenen toplantılarda sunuluyordu. Yıldan yıla sunumlara ilgi arttı. Sınıflara sığmaz olduk. Daha sonra sunum toplantılarını MSGSÜ Oditoryumu'nda gerçekleştirmeye başladık. Seminer Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı kampüsündeki Sedat Hakkı Eldem

Workshops are one of the fundamental building blocks of Grafist. In 15 years, around 2500 students received training in nearly 100 workshops. At the beginning workshops were open to anyone who wished to attend. But in our forth year, when we received a group of 90 students visiting from Lebanon, we were positively confounded, as the available space in our workshops was rather limited. In response to this high level of demand from the universities, we were obliged to define a quota of maximum 20 people to attend each workshop. Even then, we sometimes had more than 30 students attending a workshop. Frankly speaking, we never had the heart to turn anyone away. The distribution of participants across the workshops was carried out with a consideration of the fair and balanced spread of different nationalities and schools. Our main objective was to give students an opportunity to interact with different cultures, overcome prejudices and enjoy working, learning and creating together. The works created during these four days of workshops were formerly being exhibited on wall panels in classrooms to be presented in meetings. But through the years, we witnessed a growing interest in these presentations and finally we could no longer fit inside the classrooms. In the end, the presentation of the works was moved to the Mimar Sinan Fine Arts University's auditorium. Semınars The Sedat Hakkı Eldem Auditorium at the Mimar Sinan Fine Arts University can seat 300 people. Every year, for the Grafist Seminar, we welcome here an audience of 400. Students, educators and professionals travelling from many parts of the world and many cities in Turkey including Istanbul, Izmir, Eskişehir, Mersin, Adana, Isparta and Erzurum, to follow this seminar, fill up the entire auditorium. To the extent that there's no room for manoeuver, so to speak... The world's most well-known GRAFİST'LE ONBEŞ YIL FIFTEEN YEARS WITH GRAFIST

21


22

GRAFIST 15


Grafist 13, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Esen Karol atölye çalışması sunumu. Grafist 13, Sedad Hakkı Eldem Auditorium, Esen Karol's workshop presentation.

Oditoryumu üçyüz kişiliktir. Biz buraya her yıl Grafist semineri için en az dörtyüz dinleyici alırız. Dünyanın birçok ülkesinden, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Eskişehir'den, Mersin, Adana, Isparta, Erzurum'dan ve daha birçok kentten yılda bir kez düzenlenen bu semineri izlemek için öğrenciler, eğitimciler ve profesyonel tasarımcılar salonu tıka basa doldururlar. Adım atacak yer kalmaz. Dünyanın en önemli tasarımcıları burada konuşma yaparlar, işlerini gösterirler, deneyimlerini paylaşırlar. Fukuda, Massin, Piippo, Tartakover, Erkmen, Loesch, Momayez, Altıntaş, Jordan, Troxler, Orosz, Madrelle, Boom, Beeke, Fletcher, Arvanitis, Logvin ve daha niceleri bu salonda gençlerle buluştular. Grafist semineri bir şenliktir. Sergiler, projeler Grafist etkinlikleri kapsamında, 15 yılda, yüze yakın konuk tasarımcı için İstanbul'da çeşitli galerilerde sergiler düzenledik. Bir haftaya sığdırmak zorunda olduğumuz atölye ve seminer çalışmalarına kıyasla sergiler daha uzun zaman diliminde, iki hafta ile bir aylık süreler içinde geniş izleyici kitleleri ile buluştu. Kişisel sergilerin yanı sıra Kore Afişleri, İsrail'in Ellinci Kuruluş Yıldönümü Afişleri, Nükleer Denemelere Karşı Faks Afişleri, Bira Altlıkları, Japonya'dan Ambalaj Tasarımları, Emigre, Polonya'dan Beş Afiş Tasarımcısı gibi sergi projelerine Grafist programlarında yer verdik. Çeşitli tarihlerde Grafist'e konuk olan, daha sonra hayatını kaybeden Alan Fletcher, Morteza Momayez ve Shigeo Fukuda'yı "Unutma Beni / Forget-me-not" başlıklı özel sergiyle andık. Sağlıkları elvermediği için İstanbul'a gelemeyen Adrian Frutiger ve Pierre Mendel için sergiler düzenledik. Grafist'in onuncu yılını, o güne kadar etkinliğe emek veren tasarımcıların katıldığı "İstanbul as felt by..." başlıklı afiş projesiyle kutladık.

designers give speeches here, show their works and share their experiences. Fukuda, Massin, Piippo, Tartakover, Erkmen, Loesch, Momayez, Altıntas, Jordan, Troxler, Orosz, Madrelle, Boom, Beeke, Fletcher, Arvanitis, Logvin and many others passed through this hall meeting young people. The Grafist seminar is a true celebration. Exhıbıtıons, projects In these fifteen years of Grafist, we held exhibitions in a number of galleries for nearly 100 designers. As opposed to workshops and seminars which we had to squeeze in the space of a week, the exhibitions could be spread out over two weeks to a month to be enjoyed by a large audience. We programmed exhibitions such as the Korean Posters, Posters Commemorating the 50th Anniversary of Israel's Founding, Posters of Faxes Against Nuclear Trials, Beer Mats, Packaging Design from Japan, Emigre, Five Polish Poster Designers along with many other personal shows. We held a commemorative exhibition entitled "Forget-me-not" in honour of those designers who'd once been guests of Grafist and are no longer with us, like Alan Fletcher, Morteza Momayez and Shigeo Fukuda. Special exhibitions were held for the works of Adrian Frutiger and Pierre Mendel who could not travel to Istanbul on account of their health. The poster project entitled "İstanbul as felt by..." was organized in celebration of the 10th anniversary of Grafist and welcomed the contribution of all designers whose labour had been very much appreciated in the course of Grafist history. Young desıgners and Grafıst We have been especially mindful about enabling young designers' active participation in the Grafist programmes, encouraging them to be more than spectators, to assume leading positions as creators and organizors. The organization of Grafist is managed by our young colleagues. Young professionals from several different countries realized their own exhibition project as part of the "Next Generation" programme and gave presentations in seminars. At the Grafist workshops, research GRAFİST'LE ONBEŞ YIL FIFTEEN YEARS WITH GRAFIST

23


24

GRAFIST 15


Grafist 11, Osman Hamdi Bey Salonu Osman Hamdi Bey Hall. Fons Hickman, Leonardo Sonnoli, Haluk Tuncay, Cordula Alessandri, Majid Abbasi, Daniel Vander Velden - Maureen Mooren Sergisi Exhibition

Genç tasarımcılar ve Grafist Genç tasarımcıların Grafist programlarına etkin katılımlarını sağlamaya özen gösterdik; onları sadece izleyici değil, yaratıcı, düzenleyici ve süreci yönlendirici olmaya teşvik ettik. Grafist organizasyonunu genç arkadaşlarımız yürütüyorlar. "Gelecek Kuşak" programı kapsamında birçok farklı ülkelerden genç profesyoneller kendi sergi projelerini gerçekleştirdiler, seminerlerde sunum yaptılar. Grafist atölyelerinde değişik üniversitelerden araştırma görevlileri atölye yöneticileriyle birlikte çalışıyorlar; burada edindikleri deneyimleri daha sonra kendi okullarındaki öğrencilerle ve öğretim elemanlarıyla paylaşma olanağı buluyorlar. Her yıl en az bir atölyede, genç tasarımcılar atölye çalışması yöneticisi olarak öğrencilerle çalışıyorlar. Grafist'a davet edilecek konukları saptarken, deneyimli tasarımcıların yanısıra, farklı ülkelerden genç profesyonellere konuk listesinde yer veriyoruz. Grafist konukları Grafist'e çağıracağımız insanların seçiminde deneyim, cinsiyet, ülke, uzmanlık alanı gibi kategorilerde denge sağlamaya çalışıyoruz. Genç-olgun, kadın-erkek, komşu ülkeden-uzak ülkeden, tanınmış-tanınmamış tasarımcıları aynı programda bir araya getirerek çeşitlilik yaratmaya çalışıyoruz. Afiş, yayın grafiği, illüstrasyon, çoklu ortam, tasarım tarihi ve kuramı gibi uzmanlıklara aynı programda yer vermeye özen gösteriyoruz. Grafist gönüllülük esasına dayanan bir organizasyondur. Grafist için çalışanlar yaptıkları iş için herhangi bir ücret almıyorlar. Yurt dışından ve İstanbul dışından gelen konukların yol, yemek ve konaklama giderleri sağlanıyor. Bunun dışında kimseye ödeme yapılmıyor, yapılamıyor. Grafist etkinliklerine katılan

assistants from various universities get the opportunity to assist the workshop leaders; they then go back to their respective academies and share their experience with the professors and students there. Every year, in at least one workshop, young designers are also given the chance to run their own workshops. Finally; in the process of selecting guests to invite to Grafist, we always include young professionals from different countries. Grafıst guests We aim to achieve a healthy balance of experiences, genders, countries and areas of expertise in our selection of guests; striving towards diversity by bringing together the young and the mature, women and men, neighbouring countries and distant lands, unknown and renowned designers in the same programme. We also take pains to include many fields of expertise like poster design, publication design, illustration, multimedia, design history and theory in our programme. Grafist is an organization based on the voluntary spirit. Those who work for Grafist do not receive any payment for the work they do. Travel, food and accommodation expenses of guests travelling from abroad and other cities are covered by the organization, but apart from we are not able to make any other payments of fees. The guest students meet their own travel and accommodation expenses, but attendance to the workshops remains free of charge. Publıcatıon Grafist events are documented as much as possible through publications which began as simple brochures and evolved into a book in 2001. The Grafist Book (15.5 x23cm) is published every year in both Turkish and English and includes event information, the guest designers' works and interviews held with them. The editing, design and production as well as the interviews are being handled by our young colleagues. Alongside the Grafist books, a number of special publications including a brochure entitled "Packaging: Design For Sale", a book "50 Questions, 50 Answers / An GRAFİST'LE ONBEŞ YIL FIFTEEN YEARS WITH GRAFIST

25


26

GRAFIST 15


Grafist 14, Adasanat, Anette Lenz, Ian Noble, Rogier Rosema, Yeşim Demir sergi açılışı exhibition opening

öğrencilerden katılım ücreti alınmıyor. Konuk öğrenciler yol ve konaklama giderlerini kendileri karşılıyorlar. Atölye çalışması ve seminere katılmak için ödeme yapmıyorlar. Yayın Grafist etkinlikleri, olanaklar elverdiği ölçüde yayınlarla belgeleniyor, kalıcılığı sağlanıyor. İlk yıldan itibaren küçük broşürlerle başlayan Grafist yayınları 2001'de kitaba dönüştü. 15.5x23 cm boyutlarındaki, Türkçe-İngilizce Grafist kitabı her yıl yayımlanıyor. Kitapta etkinlik bilgileri, konuk tasarımcıların işleri ve onlarla yapılan röportajlar yer alıyor. Kitapların editörlüğünü, tasarımını, röportajlarını ve üretim çalışmalarını genç tasarımcı arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Grafist kitaplarının yanısıra, yıllar içinde, "Ambalaj: Satış İçin Tasarım" başlıklı broşür, "50 Soru, 50 Cevap /Rudy Vanderlans (Emigre) ile e-posta ile söyleşi" başlıklı kitap, öğrencilerin hazırladığı "Sokakta Kaybolunca Panik" gibi özel yayınlar yapıldı. Grafist Arşivi Grafist'e katılan konuk tasarımcıların, sergilemek için İstanbul'a getirdikleri işlerinin bir bölümünü Grafist arşivine bağışlamaları bir gelenek haline geldi. Konukların cömert katkıları sayesinde zengin bir grafik tasarım arşivi oluşturuyoruz. Ayrıca imzalı kitaplar, yazışmalar, el yazıları, kartvizitler, yemek masasında çiziktirilen kağıt peçeteler, tabaklar, getirilen armağanlar, Grafist etkinliklerinde çekilen fotoğraf ve videolar, seminer kayıtları, atölye çalışmalarında ortaya çıkan öğrenci işleriyle Grafist arşivi büyüyor, çeşitleniyor. Rene Knip'in özel olarak Grafist 12 için tasarlayıp ürettiği tipografik yerleştirme, Alan Fletcher'ın özgün baskısı, Fukuda ve Kari Piippo'nun İstanbul ziyaretleri için tasarlayıp bastırdıkları afişler, İrma Boom'un kitapları, Alain le

interview by e-mail with Rudy Vanderlans (Emigre)" and "Panic At Times of Getting Lost On the Streets" which was prepared by the students, were published during the years. Grafıst Archıve It's become a celebrated tradition that our guest designers kindly donate some of the works they bring to Istanbul to be exhibited. Thanks to this generous contribution from our guests, we are compiling a rich archive of graphic design which keeps growing both in size and diversity with the valuable addition of autographed books, correspondence letters, samples of handwriting, business cards, paper napkins with dinner-time scribblings, gifts, photographs and videos taken during Grafist activities, seminar records, and students' works produced at the workshops. Some of the treasured items include the typographic installation created by Rene Knip for Grafist 12, Alan Fletcher's original print, posters designed and printed by Fukuda and Kari Piippo for the special occasion of their visit to Istanbul, Alain Le Quernec's giant sized posters and Andrey Logvin's original sketches... Fifteen years of age, Grafist has already created a great deal of history. How It's Done Grafist is the first and only example of its kind in Turkey. Organizing an international graphic design event is an expensive and laborious task that requires know-how and experience. Grafist's organizors were aware of the challenges when they set off on this path. Nevertheless, they were resolved to raise the quality of graphic design education, and contribute towards design students' and young professionals' experiences in building relationships with the rest of the world. All of Grafist's expenditure has been met through sponsorship. We've been supported by enterprises and private persons. No financial contributions were demanded from the participating students and their universities. The hosting university MSGSÜ (Mimar Sinan Fine Arts University) assigned its studios, GRAFİST'LE ONBEŞ YIL FIFTEEN YEARS WITH GRAFIST

27


28

GRAFIST 15


Quernec'in dev boyuttaki afişleri, Andrey Logvin'in orijinal karalamaları... Onbeş yaşına basan Grafist'in artık kendine ait bir tarihi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Nasıl yapılıyor? Grafist Türkiye'de bir ilktir, başka örneği yoktur. Uluslararası nitelikte bir grafik tasarım etkinliği düzenlemek masraflı, zahmetli, bilgi ve deneyim gerektiren, ciddi bir iştir. Grafist'i düzenleyenler yola çıktıklarında bütün zorlukların farkındaydılar. Grafik tasarım eğitiminin kalitesini yükseltmeyi, tasarım öğrencilerinin ve genç tasarımcıların dünya ile ilişki kurmalarına katkıda bulunmayı mesele edinmişlerdi.

Grafist 14, Atölye çalışması Workshop.

Grafist'in tüm giderleri sponsorlukla sağlandı. Grafik tasarımın önemini bilen kuruluşlar ve kişiler destek verdiler. Katılan öğrencilerden ve onları gönderen üniversitelerden hiç bir maddi katkı talep edilmedi. Ev sahibi MSGSÜ doğal olarak atölyeleri, sergi ve konferans salonlarını tahsis etti. Birçok kuruluştan destek alındı. Icograda, AGI / Alliance Graphique Internationale (Uluslararası Grafik Tasarım Birliği), Grafikerler Meslek Kuruluşu, Bikem Özsunay Grafik Sanatı Vakfı ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Grafist'in işbirliği yaptığı kurumlar arasında önemli yere sahipler. Grafik Tasarım Eğitiminin Geleceği Grafik Tasarım Dernekleri Icograda 2000 yılında "Grafik Tasarımı Eğitimi Manifestosu yayıMladı. Manifesto'da, Üçüncü Binyıla girerken, grafik tasarım, tasarımcı ve tasarım eğitimi kavramları yeniden tanımlanıyordu. Biz Grafist'i düzenlerken ve programlarını hazırlarken Manifestoda belirtilen tanımları ve ilkeleri hep göz önünde bulunduruyoruz. Yazıyı bitirirken, Manifestonun eğitimle ilgili bölümünü hatırlamakta yarar görüyoruz:

exhibition and conference halls for our use. Among the collaborating institutions, Icograda, AGI/ Alliance Graphique Internationale, Turkish Society of Graphic Designers, Bikem Özsunay Graphic Arts Foundation, Dutch General Consulate of Istanbul are especially noteworthy for their valuable support. The Future of Graphıc Desıgn Educatıon In 2000, Icograda published the "Graphic Design Education Manifesto" which re-defined, as we entered the Third Millennium, the concepts of graphic design, designer and design education. In the organization of Grafist and creating the programme, we are always mindful of the definitions and principles stated in the manifesto. In closing, we think it would be beneficial to remind ourselves once again the section in the manifesto regarding education: (...) -future of design educationThe new design program includes the following dimensions: image, text, movement, time, sound and interactivity. Design education should focus on critical mentality combined with tools to communicate. It should nurture a self-reflective attitude and ability. The new program should foster strategies and methods for communication and collaboration. Theory and design history should be an integral part of design education. Design research should increase the production of design knowledge in order to enhance design performance through understanding cognition and emotion, physical and social and cultural human factors. More than ever, design education must prepare students for change. To this end, it must move from being GRAFİST'LE ONBEŞ YIL FIFTEEN YEARS WITH GRAFIST

29


30

GRAFIST 15


"(...) -tasarım eğitiminin geleceğiYeni tasarım programı şu boyutları içerir: Resim, metin, hareket, zaman, ses, etkileşim. Tasarım eğitimi, iletişim donanımlarıyla birlikte eleştirel zihniyet üzerine odaklanmalıdır. Bakışını kendi içine çevirebilmeli, bu tavrı benimsemeli ve beslemelidir. Yeni eğitim programı, iletişim ve işbirliği için stratejiler ve yöntemler geliştirmeli ve desteklemelidir.

teaching-centered to a learning-centered environment which enables students to experiment and to develop their own potential in and beyond academic programs. Thus the role of design educator shifts from that of only knowledge provider to that of a person who inspires and facilitates orientation for a more substantial practice. Icograda Desıgn Educatıon Manıfesto, Seoul 2000

Tasarım kuramı ve tasarım tarihi, tasarım eğitiminin ayrılmaz parçaları olmalıdır.

Grafist 14, Atölye çalışması Workshop.

Tasarım araştırmaları, tasarım performansını geliştirmek için, biliş ve duygulanımı ve insana ilişkin fiziksel, sosyal ve kültürel faktörleri anlama yoluyla, tasarım bilgisi üretimini artırmalıdır. Tasarım eğitimi, şu an her zaman olduğundan daha fazla, öğrencileri değişime hazırlamalıdır. Bu amaçla, öğretme odaklı eğitim ortamlarından, öğrencinin akademik programlar içinde ve ötesinde, denemeler yaparak potansiyelini geliştirebileceği, öğrenme odaklı eğitim ortamlarına geçmelidir. Böylece tasarım eğitimcisinin rolü, sadece bilgi veren insan olma konumundan uzaklaşarak, daha sağlam ve ciddi bir mesleki pratiğe dair ilham veren ve buna yönelimi mümkün kılan bir kişi pozisyonuna taşınacaktır. Icograda Tasarım Eğitimi Manifestosu, Seul 2000)

GRAFİST'LE ONBEŞ YIL FIFTEEN YEARS WITH GRAFIST

31


15. STANBUL ULUSLARARASI GRAF K TASARIM GÜNLER 15TH ISTANBUL INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN WEEK 2-7 MAYIS 2011 MAY 2-7, 2011


STEPHAN BUNDI


STEPHAN BUNDI 1950'de İsviçre'nin Grisons eyaletindeki Trun kentinde doğdu. İsviçre'de grafik tasarım eğitimini ve Stuttgart Devlet Sanat ve Tasarım Akademisi'nde de kitap tasarımı ve illüstrasyon üzerine gördüğü öğrenimi tamamladı. İsviçre'de, Bern yakınlarındaki Boll kentinde yaşamakta ve çalışmaktadır. Bundi, bir tasarımcı olarak; ayrıca sinema, müzik, müzecilik, tiyatro ve yayıncılık alanlarındaki sanat yönetmenliği ve pazarlama iletişimi alanında sürdürdüğü faaliyetlerinde "İsviçre tasarım geleneği"ni yenilikçi fikirler ile harmanlıyor. Aynı zamanda, İsviçre'de ve diğer ülkelerde sanat ve tasarım okullarında uzmanlığı olan görsel anlamlandırma üzerine dersler vererek, konuşmalar yapıyor. 2008 yılında, Çin'de, "Arts Institute Nanjing Design College"de konuk profesör olarak görev yaptı. Tasarımcı, uluslararası yarışma jürilerinde yer almakta ve uluslararası etkinliklerde sunumlar yapmaktadır, çalışmaları dünyada pek çok yayında yer almıştır.

FOTOĞRAF PHOTOGRAPHY NADINE KAMBER

Stephan Bundi, Alliance Graphique Internationale (AGI) üyesidir ve AGIİsviçre'nin başkanlığını yürütmektedir. Başlıca Ödülleri 11. Uluslararası Meksika Afiş Bienali, Birincilik Ödülü / 2. Şikago Uluslararası Afiş Bienali, Altın Madalya / 4. Uluslararası Mons Afiş Bienali, Birincilik Ödülü / 20. Varşova Uluslararası Afiş Bienali, Icograda Mükemmellik Ödülü / 2010 yılında Essen Afiş Müzesi, Uluslararası PKHR Ödülleri, "Bütün Çalışma Alanı" Ödülü / "Design Austria", Altın Madalya, Joseph Binder Ödülü / 2. Kore Uluslararası Afiş Bienali, Gümüş Ödül / New York, Graphis afiş yıllıklarında 2 Platin ve 10 Altın Ödül / 12 "Red Dot" İletişim Tasarımı Ödülü / "Type Directors Club New York" tarafından verilen 4 "Tipografik Mükemmellik" sertifikası / "Art Directors Club New York" tarafından verilen 28 Mansiyon ve Jüri Özel Ödülü / 2006 yılında "Eulda" Avrupa Logo

Born in 1950 in Trun (Grisons), lives and works in Boll near Berne. After graduating in graphic design in Switzerland and studying book design and illustration at the State Academy of Art and Design in Stuttgart, he built up a successful design practice. As a designer and art director for film producers, concert promoters, museums, theatres and publishers, as well as in the fields of consumer and investment goods and PR advertising, he combines unconventional ideas with practical Swiss tradition. He also teaches and is a lecturer and expert in visual interpretation at art and design colleges in Switzerland and abroad. In 2008 he was appointed Guest Professor at the Arts Institute Nanjing Design College, China. He also sits on international juries and gives presentations. His works are represented and documented in numerous publications around the world. Stephan Bundi is a member of the Alliance Graphique Internationale (AGI) and president of AGI-Switzerland. Maın Dıstınctıons 1st Prize, 11th International Poster Biennial of Mexico/ Gold Medal, 2nd Chicago International Poster Biennial /1st Prize, 4th International Poster Biennial Mons / Icograda Excellence Award, 20th Warsaw International Poster Biennial / Prize for the entire body of work, International PKHR-Prize 2010 (Poster Museum Essen) / Gold, Joseph Binder Award, Design Austria / Silver Prize, 2nd Korea International Poster Biennial / 2 Platinum Awards, 10 Gold Awards, Graphis Poster Annual (NY) / 12 Red Dot Awards for Communication Design / 4 Certificates of Typographic Excellence, Type Directors Club New York / 28 Merit and Distinctive Merit Awards, Art Directors Club New York / «Best of Nation», Eulda European Logo Design Annual '06 / Main Prize 1985, Swiss Federal Design Competition / Gold and Silver, Swiss Poster Award 2008 / Silver, Swiss Poster Award 2010 / several times "100 Best Posters", "Swiss Posters of the Year", "Most Beautiful Swiss Books". STEPHAN BUNDI

35


Tasarımı Yıllığı, "Best of Nation" Ödülü / 1985 yılında İsviçre Federal Tasarım Yarışması, Büyük Ödül / 2008 İsviçre Afiş Ödülleri'nde Altın ve Gümüş Ödül / 2010 İsviçre Afiş Ödülleri'nde Gümüş Ödül / Çeşitli defalar "100 Best Posters" seçkisinde, "Yılın İsviçre Afişleri" ve "En Güzel İsviçre Kitapları" seçkilerinde yer aldı. Sergileri, İşlerinin Yer Aldığı Koleksiyonlar ve Müzeler Bibliothèque Nationale de France / Museum of Modern Art (NY) / Die Neue Sammlung (Münih) / Design Museum (Kyoto) / SF-MoMA / Museum Folkwang Essen (Alman Afiş Müzesi) ve diğerleri. Tasarımcının çalışmaları, grafik tasarım alanındaki bienal ve trienallerde düzenli olarak sergilenmektedir.

www.atelierbundi.ch

36

GRAFİST 15

Collections / Exhibitions Bibliothèque nationale de France / Museum of Modern Art (NY) /Die Neue Sammlung (Munich) / Design Museum (Kyoto) / SF-MoMA /Museum Folkwang Essen (German Poster Museum) and others. He is regularly selected to exhibit at international biennials and triennials for graphic design.


"Trovatore", Giuseppe Verdi'nin operası için afiş. "Trovatore" poster for an opera by Giuseppe Verdi. 89.5 x 128 cm, 2010

STEPHAN BUNDI

37


Alman tasarım profesörü Kurt Weidemann, Bundi'yi bir görsel araştırmacı olarak tarif eder. Onun için, yapılan deneyler ve görsel araştırma, yeni ve alışılmadık bir çözüme ulaşma yolunda atılması gerekli adımlardır. Kendisinin görsel dili, bu aceleci işaretler, arsızca göze sokmalar ve geçici modalar çağına yeni ve ilginç bir yanıtla karşılık verir. "İyi iletişim tasarımı," der Bundi, "içeriği iletir, bir akımı değil". Bundi için öncelik, mesajlarıyla hedef kitleye ulaşmaktır. Otuz yıllık sanatsal ve ekonomik başarısının sebeplerinden biri de bu olabilir. Sarah Blau'nun 2007 yılında Çin tasarım dergisi "Newgraphic"te yayımlanan, "Stephan Bundi, Sanat Yönetmeni ve Grafik Tasarımcı" başlıklı yazısından.

German professor of design Kurt Weidemann describes Bundi as a visual researcher. For him, experiments and visual research are necessary steps on the path to a new, unconventional solution. His personal visual language is a refreshing response to an age of hasty signals and blatant ingratiation, of fleeting fashions and trends. "Good communication design communicates the content and not a trend," comments Bundi. The priority for Bundi is to reach the target public with his messages. Perhaps this is one of the reasons for his artistic and economic success spanning 30 years. From the text titled "Stephan Bundi, Art Director and Graphic Designer" by Sarah Blau, published in Chinese design magazine, "Newgraphic" in 2007.

38

GRAFİST 15


"Antilop", Hennig Mankell'in oyunu iรงin afiลŸ. "Antilopen", poster for a play by Hennig Mankell. 89.5x128 cm, 2009

STEPHAN BUNDI

39


"Das Sparschwein", Eugène Labiche'nin bir komedi oyunu için afiş. "Das Sparschwein", poster for a comedy by Eugène Labiche. 89.5x 128 cm, 2010

40

GRAFİST 15


"Mükemmel Mutluluk", Charles den Tex and Peter de Baan'in oyunu için afiş. "Perfect Happiness", poster for a play by Charles den Tex and Peter de Baan. 89.5x128 cm, 2010

STEPHAN BUNDI

41


"Wilhem Tell", Schiller'in draması için afiş. "Wilhem Tell", poster for a drama by Friedrich Schiller. 89.5x 128 cm, 1999

42

GRAFİST 15


UMUT SÜDÜAK STEPHA BUNDI

"Theater Biel Solothurn"un oyun afişlerine getirdiğiniz bakış açısı nedir? Tiyatroların bütçeleri her zaman dardır ve nakit sıkıntısı çekerler. O yüzden de fotoğrafçılar ya da diğer uzmanların desteği olmadan, verimli ve sistematik bir çalışma yöntemi geliştirerek, çalışabilmeliyim. Bu afişler genellikle iki ya da üç renk kullanılarak, serigrafi tekniği ile basılmışlardır. Müşteri ile işin kavramsal çerçevesi ve tasarım üzerine yapılan vakit alan tartışmalar, tiyatrolar için neredeyse olanaksızdır ve yönetimin yalnızca bana güvenmesi gerekir. Bunların hepsi, başarılı afişler tasarlamanın kriterleri arasında sayılabilir. Theater Biel Solothurn" ile ne zaman çalışmaya başladınız? Bu afişlerin başarısında sizin üstlendiğiniz rol neydi? 2007 yılı yazında, tiyatro sezonunun açılmasına üç hafta kala, tiyatrodan bana afişlerini tasarlamak isteyip istemediğim soruldu. Tiyatro yönetimi, o zaman çalışmakta oldukları tasarımcıdan hiç memnun değildi ve acil bir değişime ihtiyaç duyuyorlardı. Bu noktada, ne tiyatro idaresini, ne de çalışanlarını tanıyordum; ilk afişi yapıp bitirmek için de yalnızca bir kaç gün vaktim vardı. Bazen tasarımcının zamanlama ile ilgili bu denli baskı altında çalışması, avantaja dönüşebilir. Dikkatinizin dağılmasına izin veremezsiniz, o yüzden de verimli ve işinize odaklanmış olarak çalışırsınız.

What is your perspective on the posters for the plays of "Theater Biel Solothurn"? Theatres are always short of cash. So I must work very efficiently and systematically, without the aid of photographers or other specialists. The posters are silkscreen-printed, usually using only two or three colours. Time-consuming discussions with the client about the concept and design are virtually impossible for theatres; the management must simply put their trust in me. All this provides good criteria for designing successful posters. When did you start working with "Theater Biel Solothurn"? What was your role through these successful posters? In the summer of 2007 - three weeks before the theatre season kicked off - the theatre asked me if I would be willing to design its posters. The theatre management was very unhappy with its current designers and urgently needed a change. At this point in time I knew neither the administration nor the theatre staff, and had to come up with the first poster within a matter of days. Sometimes it's an advantage for a designer to work under pressure of time. You can't allow yourself to be distracted, and you work efficiently and in a focused manner.

STEPHAN BUNDI

43


Yıllar içinde gerçekleştirdiğiniz tasarımlar içinde sizi en fazla zorlayan hangi işiniz oldu? Uzun zamandır, küçük ya da büyük, çok sayıda tiyatro için çalışıyorum. Bunun sonucu olarak, benden yıllar önce afiş tasarladığım bir oyun için tekrar afiş tasarlamam istenebiliyor (Örneğin, "Macbeth"). Bir tasarımcı, bir proje üzerinde ciddiyetle çalışırsa, en iyi çözüme ulaşır. Sonraki sınav ise, başka bir "en iyi" çözüm daha tasarlamak. Grafik tasarım eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Herhangi bir tavsiyede ya da yorumda bulunur musunuz? Bir öğrencinin işaretler ve imgelerle çalışmayı sevmesi gerekir. Çok çalıştıkları takdirde, yetenekli öğrenciler iyi tasarımcılar olabilirler. Biraz daha çok çalışma ile daha az yetenekli öğrenciler de iyi tasarımcılar olabiler. Temel prensipler öğrenildikten sonra, bir öğretmen öğrencilere teorinin pratikteki karşılığına dair çeşitli seçenekleri gösterebilir. Ancak, kariyerinin izleyeceği yol, bireyin kendisi tarafından belirlenir. Tasarım kariyerinizin ilk yıllarından bu yana nasıl bir değişim süreci yaşadınız? Görsel iletişim, teknoloji ve görsel dil bağlamında sürekli bir değişim içinde. Ben, mesleğimi defalarca yeni baştan öğrenmek zorunda kaldım. Ancak öğretmenler, profesörler ve meslektaşlarımız için hiç değişmeden kalan bir şey varsa, o da mesleğe yönelik benimsenen tavırdır - ve bu çok önemlidir: Bir tasarımcı müşterileri adına, toplum ve çevre adına sorumluluk alır; bunun anlamı görsel bir mesajın içerik ve biçimini devamlı surette araştırma vaadi ve kararlılığıdır. İyi veya kötü iş siparişleri yoktur; yalnızca, doğru ve yanlış çözümler vardır.

44

GRAFİST 15

What was the most challenging work you have done as a designer through these years? I've been doing work for various small and large theatres for a number of years. As a result, I am often asked to design a new poster for a play for which I designed a poster years earlier (for example, Macbeth). If a designer works seriously at a project, he comes up with the best solution. The challenge then is to design yet another "best" solution. What do you think about graphic design education? How do you look at it? Do you have any recommendation or comments on it? A student must love working with signs and images. Talented students will develop into good designers if they work hard. Less talented students can also become good designers if they work very hard. Once the basics have been learned, a teacher can show students the various options for putting their theory into practice. But it's up to the individual to choose their career path. How do you perceive the changes you went through in your career since the very beginning? Visual communication is undergoing ongoing change in terms of technology and visual language. I have repeatedly had to relearn my profession. What has remained a constant for teachers, professors and colleagues is the attitude to the profession - and that's very important: A designer takes on responsibility on behalf of customers, society and the environment; that calls for a committed, ongoing investigation into the content and form of a visual message. There are no good and bad commissions; there are only right and wrong solutions.


"Macbeth", Giuseppe Verdi'nin operası için afiş. "Macbeth", poster for an opera by Giuseppe Verdi. 89.5x128 cm, 2011

STEPHAN BUNDI

45


Afiş tasarımında özellikle ilginç bulduğunuz, diğer grafik tasarım ürünleri arasında "afiş"i özel kılan özellik sizce nedir? Bir afiş son derece demokratik bir iletişim kanalıdır, herkesi bilgilendirir. Çok yakın plan ya da uzak plan farklı perspektifler, tasarımcıya mizanpaj açısından çok özel seçenekler sunar. Görsel iletişimde, bilginin netliği ve en gerekli öğelere indirgeme durumu afişler için son derece kritik öneme sahiptir. Giderek daha "dijitalleşen" bu dünyada, "afişin" geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? "Afiş", asla yok olmayacak, ancak, etkileşimli bir e-pano gibi farklı biçimlere bürünebilir. İster kağıt üzerindeki sıradan bir bilginin, ister daha karmaşık bir mesajın iletimi söz konusu olsun, afiş, bir enformasyon mecrası olarak, her zaman önemli bir işlevi yerine getirecek. İyi afişler yalnızca ekonomik anlamda değil, ayrıca genel görsel kültüre yaptıkları katkılarla da önemlidirler.

46

GRAFİST 15

What do you think is particularly interesting about poster design that isn't found in other type of graphic design works? A poster is a highly democratic medium, it informs everyone. The different perspectives, from close up and from a distance, offer a designer special options in terms of layout. In visual communication, clarity of information and a reduction to the essentials is of paramount importance for posters. What is your view on the future of posters in this increasingly digitalized world? The poster will never disappear, but it may take a different form such as an interactive e-board. As an information medium it will always perform an important function, whether as a spontaneous notice on paper or a more complex message. Good posters are important not only from an economic standpoint; they also contribute to the general visual culture.


"Ezio", Georg Friedrich Händel'in operası için afiş. "Ezio", poster for an opera by Georg Friedrich Händel. 89.5x128 cm, 2010

STEPHAN BUNDI

47


"Genannt Gospodin", Philipp Löhle'nin oyunu için afiş. "Genannt Gospodin", poster for a play by Philipp Löhle. 89.5x128 cm, 2009

48

GRAFİST 15


"Lucia di Lammermoor", Gaetano Donizetti'nin operası için afiş. "Lucia di Lammermoor", poster for an opera by Gaetano Donizetti. 89.5x128 cm, 2008

STEPHAN BUNDI

49


"Glasmenagerie", Tennessee Williams'in oyunu için afiş. "Glasmenagerie" poster for a play by Tennessee Williams 89.5x128 cm, 2010

50

GRAFİST 15


"Bir Halk Düşmanı", Henrik İbsen'in oyunu için afiş. "A Public Enemy", poster for a play by Henrik Ibsen. 89.5x128 cm, 2010

STEPHAN BUNDI

51


"Kel Şarkıcı", Ionesco'nun absürd tiyatro oyunu için afiş. "The Bald Singer", poster for an absurd theater by Eugène Ionesco. 89.5x128 cm, 2002

52

GRAFİST 15


"Otello", Gioacchino Rossini'nin operası için afiş "Otello" poster for an opera by Gioacchino Rossini. 89.5x128 cm, 2009

STEPHAN BUNDI

53


"Leonce ile Lena", Georg Büchner'in komedisi için afiş. "Leonce and Lena" poster for a comedy by Georg Büchner. 89.5x128 cm, 2009

54

GRAFİST 15


"Gizli Oturum", Jean Paul Sartre'in dramasından uyarlanan oyun için afiş. "Closed Society", poster for a play after the drama by Jean Paul Sartre. 89.5x128 cm, 2010

STEPHAN BUNDI

55


"Tartuffe", Molière'in komedisi için afiş. "Tartuffe" poster for a comedy by Molière. 89.5x128 cm, 2008

56

GRAFİST 15


"Carmen", Georges Bizet'in operası için afiş. "Carmen", poster for an opera by Georges Bizet. 89.5x128 cm, 2004

STEPHAN BUNDI

57


"Köydeki Romeo ile Jülyet", Gottfried Keller'in romanı için afiş. "Romeo und Julia auf dem Dorfe" poster for a novel by Gottfried Keller. 89.5x128 cm, 2008

58

GRAFİST 15


"İlerlemeye Karşı", Theater Biel Solothurn için afiş "Against Progress" poster for Theater Biel Solothurn. 89.5x128 cm, 2010

STEPHAN BUNDI

59


"Don Kişot", Miguel De Cervantes'in romanı için afiş. "Don Quixote" poster for a novel by Miguel De Cervantes. 2010

60

GRAFİST 15


"Emilia Galotti", Gotthold Ephraim Lessing'in oyunu iรงin afiลŸ. "Emilia Galotti" poster for a play by Gotthold Ephraim Lessing. 89.5x128 cm, 2010

STEPHAN BUNDI

61


"William Shakespeare'in Tüm Eserleri", Theater Biel Solothurn için afiş. "The Complete Works of William Shakespeare" poster for Theater Biel Solothurn. 89.5x128 cm, 2007

62

GRAFİST 15


"Bir Başarısızlık Olarak Hayatım", Raeto Meier'in kitap tanıtımı için afiş. "Mein Leben als Versager", a poster for a book promotion of Raeto Meier. 70x100 cm, 2005

STEPHAN BUNDI

63


15. STANBUL ULUSLARARASI GRAF K TASARIM GÜNLER 15TH ISTANBUL INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN WEEK 2-7 MAYIS 2011 MAY 2-7, 2011


VLADIMIR CHAÏKA


VLADIMIR CHAÏKA

FOTOĞRAF PHOTOGRAPHY VLADIMIR CHAIKA

1955 yılında SSCB'de doğdu. 1977-1982 yılları arasında Stroganov Sanat Yüksekokulu'nda sanat ve tasarım öğrenimi gördü. 1977 yılından bu yana, herhangi bir kuruluşa bağlı olmadan, Moskova'da grafik tasarımcı olarak çalışmaktadır. Afiş, kurumsal kimlik, süreli yayın tasarımları ve illüstrasyon alanlarında ürün vermekte; ayrıca, kendi kişisel stüdyosunda fotoğraf üzerine çalışmaktadır. Başlıca Ödülleri 2. Meksika Uluslararası Afiş Bienali, Onursal Ödül / 2010 yılında Rus Sanat Akademisi Diploması / "Golden Bee", 9. Uluslararası Grafik Tasarım Bienali, "Golden Bee" Ödülü (Rusya) / 4. Uluslararası Afiş Bienali, Shinnoske Sugisaki Jüri Ödülü (Hangzhou, Çin) / 2009 yılında "Yusaku Kamekura Uluslararası Tasarım Ödülü" (IPT. Toyama, Japonya) / 2008 yılında Rus Sanat Akademisi Diploması / "Golden Bee", 8. Uluslararası Grafik Tasarım Bienali, "Golden Bee" Ödülü (Rusya) / 2. Uluslararası Sosyo-politik Afiş Bienali, Birincilik Ödülü (Auschwitz, Polonya) / 15. Uluslararası Colorado Çağrılı Afiş Sergisi, Onursal Takdirname (Fort Collins, ABD) / 2006 yılında Birinci Tektanrılı Dinler Afiş Yarışması'nda Ödül (Tahran, İran) / 2006 yılında Dördüncü Blok Uluslararası Afiş Yarışma ve Sergisi'nde Özel Ödül ve Ukrayna Tasarımcılar Birliği Madalyası / "Golden Bee", 6. Uluslararası Grafik Tasarım Bienali'nde "Golden Bee" Ödülü (Rusya) / 19. Varşova Uluslararası Afiş Bienali, Birincilik Ödülü ve Altın Madalya / 2004 yılında 3. Uluslararası Afiş Bienali'nde Bronz Ödül (Ningbo, Çin) / Brno Uluslararası Grafik Tasarım Bienali'nde Alfons Mucha Ödülü (1996), Bronz Madalya (1994), Gümüş Madalya (1988) / 1996 yılında Kültür ve Sanat Ulusal Ödülü (Moskova, Rusya) / 1995 yılında Uluslararası Colorado Çağrılı Afiş Sergisi'nde Onur Ödülü (Fort Collins, ABD) / 1995 yılında Helsinki Uluslararası Afiş Bienali'nde Gümüş Madalya.

Born in 1955 in the USSR. Studied art and design at the Stroganov Higher School of Art and Crafts in 197 7-1982. Since 1997 he's worked as an independent graphic designer located in Moscow. He specializes in poster design, identity design, magazines, illustrations and also photography in his personal studio. Maın Dıstınctıons Honorary Award, 11th International Poster Biennial in Mexico / Diploma of the Russian Academy of Art Moscow, 2010 / "Golden Bee Award", Golden Bee 9. International Biennale of Graphic Design (Russia) / Shinnoske Sugisaki Jury Award, 4th International Poster Biennale (Hangzhou, China) / Yusaku Kamekura International Design Award, 2009 (IPT Toyama, Japan) / Diploma of the Russian Academy of Art, 2008 (Moscow) / "Golden Bee Award", Golden Bee 8th International Biennale of Graphic Design (Russia) / First Prize, 2nd International Socio-Political Poster Biennale (Auschwitz, Poland) / Honorary Citations, 15th Colorado International Invitational Poster Exhibition (Fort Collins, USA) / Award, First Monotheistic Religions Poster Competition, 2006 (Tehran, Iran) / Special Prize - Medal of Designers Union of the Ukraine, Fourth Block International Poster Exhibition-Competition, 2006 / "Golden Bee Award", Golden Bee 6th International Biennale of Graphic Design (Russia) / First Prize and Golden Medal, 19th Warsaw International Poster Biennale / Bronze Prize, 3rd International Poster Biennale, 2004 (Ningbo, China) / Alfons Mucha Prize (1996) - Bronze Medal (1994) Silver Medal (1988) in International Biennial of Graphic Design Brno (Czech Republic) / National Award for Culture and Art, 1996 (Moscow, Russia) / Honour Laureat of Colorado International Invitational Poster Exhibition, 1995 (Fort Collins, USA) / Silver Medal, Helsinki International Poster Biennale, 1995 (Finland). Membershıps Member of the Alliance Graphique Internationale (AGI) and president of AGI-Russia (Since 1999)

VLADIMIR CHAÏKA

67


Üyelikleri 1999 yılından başlayarak, Alliance Graphique Internationale (AGI) üyesi ve AGI-Rusya'nın ulusal başkanı / 1998 yılından başlayarak, Brno Uluslararası Grafik Tasarım Bienali Onursal Üyesi / 1993 yılından başlayarak, Uluslararası Grafik Tasarım Akademisi Üyesi ve 2007 yılından bu yana başkan yardımcısı (Moskova, Rusya) / 1990 yılından başlayarak, Rusya Sanatçılar Cemiyeti Üyesi / 1989 yılından başlayarak, Rusya Tasarımcılar Cemiyeti Üyesi.

68

GRAFİST 15

/ Honorary Member of the Brno International Biennale of Graphic Design (Since 1998) / Member of the International Academy of Graphic Dvesign. (Since 1993), vice-president (Since 2007) (Moscow, Russia) / Member of the Artist's Society of Russia (Since 1990) / Member of The Designer's Society of Russia (Since 1989).


İsimsiz, "HEstory"den fotoğraf. Untitled, photograph from the HEstory. 1997

VLADIMIR CHAÏKA

69


Önemli olan orantılarda, sekansta, ve zihinsel olarak telaffuz edilen mantrada gizli. Uygulama ise çizimler, fotoğraflar, afişler, nesneler ve davranış. Bu bileşenler benim için kutsal. Sır olarak sakladığım derin bir anlam içeriyorlar. Hiç bir sözlü açıklama yapmamak prensibimdir. Vladimir Chaika'nın "HeStory" metninden.

The importance is in the proportions, the sequence, the mentally pronounced mantra. The implementation is drawings, photos, posters, objects and behaviour. These components are sacred to me. They have a profound meaning which I keep secret. It is my principle to give no verbal explanations. From the "HeStory" text by Vladimir Chaika.

70

GRAFİST 15


İsimsiz, "HEstory"den fotoğraf. Untitled, photograph from the HEstory. 1998

VLADIMIR CHAÏKA

71


"Doğum", "HEstory"den beşli afiş dizisi. "Birth", series of five posters from the HEstory. Serigrafi silkscreen, 67.5x90 cm, 1986

72

GRAFİST 15


VLADIMIR CHAÏKA

73


"O, burada", "HEstory"den afiş. "He is here", poster from the HEstory. Serigrafi silkscreen, 68x98 cm, 1994

74

GRAFİST 15


Tüm yaşamım boyunca ruhumu kurtarmak ve onun güzel bir şey yaratmak arzusunu tatmin etmek için acı dolu bir arayış içinde oldum... Yaşamın gerçekleri ve Rusya'daki bir tasarımcının çalışma koşullarının özelliği, bunu düşündüğüm şekilde yapmama izin vermedi. Bir kaç kere mesleği bırakmaya çalıştım, ama tekrar ve tekrar geri döndüm. Bana çözümsüz gibi görünen bir bulmacayı çözmek için, kendi yolumu araştırdım. Bir yöntem, bir yaratıcı çalışma nesnesi ve zamana, yere, ideolojiye, milliyete, teknolojiye veya paraya bağlı olmayan bir süreç aramaya başladım. Bu kısacık ömür zarfında, sürecinden keyif aldığınız, sonucundan tatmin olduğunuz yaratıcı çalışmayla geçen bir varoluş biçimi. Kainatı kendimce idrak ediş biçimim. Kaos Dünyası içinde Düzen Fikri için bir dinlenme noktası. Sembollerin sembolü. Mutlak Olan. Bunu bulmak yıllarımı aldı. Bulduktan sonra formunu daha net bir şekilde tanımlamaksa bir kaç yıl daha sürdü.

All my life I've been painfully searching for the way to save my soul and to satisfy its need to make something Beautiful… The realities of life and the specificity of designer's work in Russia, did not permit me to do it the way I thought it should be done. More than once I tried to quit the profession, but again and again I came back. I've been looking for my own way that could solve the task that seemed unsolvable to me. I began searching for a method, an object of creative work and a process that would not depend on time, place, ideology, nationality, technology, or money. A way of existence in creative work that gives you pleasure in the process and satisfaction with the result in the brief period of life. My own way of grasping the Universe. A point of rest for the Idea of Order in the World Chaos. The symbol of symbols. The Absolute. It took me several years to find it, and a few more years to define the form more precisely. In 1983 after a mystic occurrence I had an insight. Later I developed the Canon. In its basis lies the initial symbol and the state of my mind which is projected on the drawing of the lines of the symbol.

1983'te yaşadığım mistik bir olaydan sonra, bir içgörüye kavuştum. Daha sonra Canon'u geliştirdim. Temelinde ilk sembol ve sembolün hatlarını çizerken yansıttığım zihinsel durumum yatıyor.

VLADIMIR CHAÏKA

75


Önemli olan orantılarda, sekansta, ve zihinsel olarak telaffuz edilen mantrada gizli. Uygulama ise çizimler, fotoğraflar, afişler, nesneler ve davranış.

The importance is in the proportions, the sequence, the mentally pronounced mantra. The implementation is drawings, photos, posters, objects and behaviour.

Bu bileşenler benim için kutsal. Sır olarak sakladığım derin bir anlam içeriyorlar. Hiç bir sözlü açıklama yapmamak prensibimdir.

These components are sacred to me. They have a profound meaning which I keep secret. It is my principle to give no verbal explanations.

Bunu yapmam gerektiğini hissediyorum. Ve yapıyorum. Ve bilincim bedenimi terkedene kadar da yapmaya devam edeceğim. Buna HE adını veriyorum. Yani HEstory (O'nun hikayesi/ O'nun tarihi). Ve ben "HEstory" yazıyorum.

76

GRAFİST 15

I feel I must do it. And I do it. And I will do it until the consciousness leaves my body. I call it HE. And I write HEstory...


İsimsiz, "HEstory"den fotoğraf. Untitled, photograph from the HEstory.

VLADIMIR CHAÏKA

77


İsimsiz, "HEstory"den fotoğraf. Untitled, photograph from the HEstory.

78

GRAFİST 15


EBRU ÜSTÜNER AYTOĞ VLADIMIR CHAIKA

Sizin için grafik tasarımcı olmanın en keyifli yanı nedir? Sanırım gerçek bir müzisyenin en çok keyif aldığı şey enstrümandan ses çıkarmaktır, yani Müziğin Performansı.

What is the most enjoyable side of being a graphic designer? I guess the most enjoyable thing for a real musician is extracting sounds from the instrument, the Performance of the Music.

Grafik tasarımda da aynı şey geçerli; insan en çok boncuk oyununu oynamaktan keyif alıyor. (Herman Hesse, "Boncuk Oyunu")

In graphic design I guess it is the same thing: what one enjoys most is playing this glass bead game... (The Glass Bead Game by Herman Hesse)

Kendiniz ve "yüzler"iniz arasındaki ilişkiyi tarif edebilir misiniz? Ben O'nu izliyorum.

Can you describe the relationship between you and your "faces"? I follow Him.

VLADIMIR CHAÏKA

79


İsimsiz (Gökkuşağı), "HEstory"den dokuzlu afiş dizisi. Untitled (Rainbow), series of nine posters from the HEstory. Serigrafi silkscreen, 67.5x90 cm, 2005

80

GRAFİST 15


VLADIMIR CHAÏKA

81


Görsel iletişimin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çevremizi korumaya mı yoksa mahfetmeye mi katkısı olacak? Sanırım herhangi bir alanda çalışan herhangi bir profesyonel, mesleğinin taşıdığı sorumluluğun sürekli arttığını söyleyebilir... Görsel iletişim hiç şüphesiz çevre korumasına katkıda bulunmalıdır. Ancak gerçekler bunun tam tersini gösteriyor. En azından benim ülkemde kesinlikle böyle. Ve bu üzücü bir durum... Sizce grafik tasarım popüler kültürü nasıl şekillendiriyor? Ve popüler kültür grafik tasarımı nasıl şekillendiriyor? Hakiki hakikiyi doğurur. Taklitler taklitleri doğurur.

82

GRAFİST 15

How do you see and feel the future of visual communication? Can it help to protect or demolish our environment? I guess that any pofessional in any field can say that the weight of his profession is constantly increasing... Visual communications should undoubtedly help to protect the environment. However, the reality reveals quite the opposite At least in my country it is definitely so. Which is sad... In your opinion, how do graphic design shapes popular culture? How do popular culture shapes graphic design? Authentic generates authentic. Imitations generates imitations.


"Dört Mevsim", "HEstory"den dörtlü afiş dizisi. (soldan sağa) "Kış. Soğuk Nefes", "İlkbahar. Taze koku", "Yaz. Tutkulu anlık bakış", "Sonbahar. Meyve, olgun". "The Four Seasons", series of four posters from the HEstory. (from left to right) "Winter. Cold breath", "Spring. Fresh smell", "Summer. Ardent glance", "Autumn. Fruit is ripe". Serigrafi silkscreen, 67.5x90 cm, 1998

VLADIMIR CHAÏKA

83


"Doğum. Yaşam. Ölüm.", "HEstory"den üçlü afiş dizisi. "Born. Live. Dead.", series of three posters from the HEstory. Serigrafi silkscreen, 67.5x90 cm, 2010

84

GRAFİST 15


VLADIMIR CHAÏKA

85


"Çernobil. 1986-2000", "HEstory"den üçlü afiş dizisi. (soldan sağa) "Matem", "Çığlık", "Nefret". "Chernobyl. 1986 - 2000", series of three posters from the HEstory. (from left to right) "Sorrow", "Crying", "Anger". Serigrafi silkscreen, 67.5x90 cm, 2000

86

GRAFİST 15


VLADIMIR CHAÏKA

87


"Öteki Dünyaların Diyaloğu", Moskova Uluslararası Antropoloji Festivali için afiş. "Dialogue of Other Worlds", poster for Moscow International Festival of Visual Antropology 67.5x90 cm, 2002

88

GRAFİST 15


(üstte, solda) "Yaşam", kişisel afiş. (upper left) "Life", personal poster, 2004 (üstte, sağda) "Sevgi" (Öpücük), kişisel afiş. (upper right) "Love" (Kiss), personal poster, 1996. (aşağıda solda) "Avrupa'nın Gülümsemesi", kişisel afiş. (bottom left) "Smile of Europe", personal poster, 2002. (aşağıda sağda) "İkko Tanaka. 10 Ocak 2002" (Grafik tasarımın büyük ustasına adanmıştır.). (bottom right) "Ikko Tanaka. January 10, 2002" (Devoted to the memory of the great master of graphic design), personal poster, 2002 Serigrafi silkscreen, 67.5x90 cm. VLADIMIR CHAÏKA

89


"Chaika Sibirya'da", Chaika'nın Sibirya'daki sergi, seminer ve atölye çalışmaları için üçlü afiş dizisi. (soldan sağa) "Sibirya'da Chaika Sergisi", "Sibirya'da Chaika Semineri", "Sibirya'da Chaika Atölye Çalışması". "Chaika in Siberia", series of three posters anouncing Chaika's exhibitions, lectures and workshops in Siberia. (from left to right) "Chaika Exhibition in Siberia", "Chaika Lecture in Siberia", "Chaika Workshop in Siberia". 60x90 cm, 2008

90

GRAFİST 15


"Frida+Diego=Yüz Yıllık Aşk", "Frida Kahlo+Diego Rivera =100 Years of Love" başlıklı uluslararası çağrılı afiş hareketi için afiş. "Frida+Diego =100 Years of Love", poster for the international invitational poster action titled "Frida Kahlo+Diego Rivera =100 Years of Love" 66x99 cm, 2009

VLADIMIR CHAÏKA

91


İsimsiz, "HEstory"den fotoğraf. Untitled, photograph from the HEstory. 2005

92

GRAFİST 15


İsimsiz (Barış), "HEstory"den afiş. No title (Peace), personal poster from the HEstory Serigrafi silkscreen, 90x67.5 cm, 2009

VLADIMIR CHAÏKA

93


"Sahildeki Danslar", video-müzik performansı için altılı afiş serisi. "Dances On The Shore" series of six posters for video-music performance. 45x60 cm, 2007

94

GRAFİST 15


VLADIMIR CHAÏKA

95


15. STANBUL ULUSLARARASI GRAF K TASARIM GÜNLER 15TH ISTANBUL INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN WEEK 2-7 MAYIS 2011 MAY 2-7, 2011


GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU


GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU 1954 yılında, Ordu / Mesudiye'de doğdu. 1979 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun (şimdiki Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi), Grafik Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılında aynı kurumda Temel Sanat Eğitimi dersi asistanı olarak göreve başladı. 1996 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü'nde öğretim üyesidir.

Born in 1954, in Mesudiye, Ordu, Turkey. He graduated from the Graphic Arts Department of The State College of Applied Fine Arts (now called Marmara University, Faculty of Fine Arts) in 1979 and took up position in the same institution as a research assistant for the Basic Design Education course in 1980. As of 1996, he's been a lecturer at the Graphic Design Department of the Fine Arts Faculty at Yeditepe University.

Dünyanın en önemli dergilerinden biri olan "The New Yorker" için kapak illüstrasyonları yaptı. Aralarında Forbes, Atlantic Mountly'nin de bulunduğu çok sayıda dergide; "New York Times" gazetesinin "OP-ED" sayfası ve "Book Review" ekinde illüstrasyonları yayımlandı. Aralarında Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1988) ve Sedat Simavi Plastik Sanatlar Ödülü'nün (1997) de bulunduğu, 44 ulusal, 27 uluslararası ödül aldı, çok sayıda yarışmada jüri üyeliği yaptı. Bir tanesi ABD, New York'ta olmak üzere 14 kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye katıldı. Çalışmaları Türkiye dışında ABD, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çin, İtalya, İran, İsviçre, Japonya, Macaristan, Kanada, Kosova, Pakistan ve Yunanistan'da yayımlandı. GAMA Holding'in 50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımlanan "Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Kadar Türkiye'ye Enerji Verenler" kitabında çalışmaları yer aldı.

He designed cover illustrations for the widely acclaimed magazine "The New Yorker". A number of his illustrations were also published in the "OP-ED" page and the Book Review supplement of "The New York Times". Among his 27 international and 44 national awards are the Yunus Nadi Caricature Award (1988) and the Sedat Simavi Plastic Arts Award (1997). He also served as a jury member for a great number of competitions. He showcased his work in 14 solo exhibitions, one of which was in New York, and participated in many joint exhibitions. His works have been published in the USA, Germany, Belgium, Bulgaria, China, Italy, Iran, Switzerland, Japan, Hungary, Canada, Kosovo, Pakistan, Greece and were recently included in the book "Energizers of Turkey Since the Foundation of the Republic" which was published in honour of the 50th anniversary of GAMA Holding.

FOTOĞRAF PHOTOGRAPHY BARIŞ DERVENT

www.gurbuz-de.com

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

99


(...) Amerikalı ünlü muhalif, öykü ve roman yazarı, sinemacı, eleştirmen, tiyatro yönetmeni Susan Sontag, Gürbüz Doğan Ekşioğlu’na ithafen şu mektubu yazdı: Sevgili David, 15 Eylül kapağınızı gördüğümde nasıl etkilendiğimi ve nasıl gözyaşlarımı tutamadığımı anlatamam. Gürbüz? Keşke ismi tanıyor olsaydım. Çok dokunaklıydı; hem ince hem de direktti (çok zor bir iş). (...) Sevgiler, Susan Susan Sontag'ın The New Yorker'ın baş editörü David Remnick'e gönderdiği mektuptan. Yaprak Aras'ın Gürbüz Doğan Ekşioğlu ile yaptığı ve 14 Ocak 2005 yılında Milliyet Gazetesi, Cumartesi ekinde yayımlanan "Kapaklarım New York’ta Korsana Düşmüş" başlıklı söyleşisinden.

(...) The famous American controversial novelist, filmmaker, critic and theatre director Susan Sontag wrote this letter regarding Gürbüz Doğan Ekşioğlu: Dear David I cannot express in words how much I was moved when I saw your cover of the September 15 issue. I could not hold back my tears. Gürbüz? I wish I recognized the name. It was very poignant; both subtle and direct (very difficult to do). (...) With love, Susan From the letter sent by David Remnick, the head editor of The New Yorker. Quotation from the Gürbüz Doğan Ekşioğlu interview by Yaprak Aras titled "Kapaklarım New York'ta Korsana Düşmüş", published in Milliyet Cumartesi. 100

GRAFİST 15


The New Yorker dergisi için kapak illüstrasyonu. Cover Illustration for the The New Yorker. 2003

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

101


2. Aydın Doğan (Sedat Simavi) Uluslararası Karikatür Yarışması için illüstrasyon. Illustration for the 2nd Aydın Doğan (Sedat Simavi) International Caricature Competition. 1984

102

GRAFİST 15


SEMRA GÜLER GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

Grafik tasarımcı kimliğinizin yanında, eğitimci kimliğiniz ile de tanınıyorsunuz. Bir eğitimci olarak, günümüzdeki görsel iletişim tasarımı eğitimi üzerine düşünceleriniz nelerdir? Teknolojik gelişmeler ile kullandığımız araç- gereçler ve dolayısıyla algılama biçimleri de değişmektedir. "Görsel iletişim tasarımı", bu değişimin ve iletişimin odak noktasındadır, hayati bir konumdadır, eğitmenlerin bu değişim sürecini yakından takip etmenin yanı sıra uygulayıcısı da olmaları gereklidir. Üretiminiz içerisinde, ağırlıklı alanı illüstrasyonlar oluşturuyor. Kendi görsel iletişim diliniz üzerine neler söylersiniz? Tesadüfen grafik eğitimi içinde oldum, asıl amacım ressam olmaktı ama genetik şifrem mizah ve yaratıcılığa uygun olduğu için grafik tasarım eğitiminin bana göre olduğunu ilk yıllarda anladım, illüstrasyonda hem resim yapma duygusu, hem de grafiğin yaratıcılığa dönük iletişim dili bana uygun düştü ve daha çok bu alanda uzmanlaşmayı seçtim. Bu dilin oluşumunda genetik şifrem dışında, büyüdüğüm aile, çevre, ülkenin ekonomik ve politik koşulları, aldığım eğitim ve sanat tarihine ilişkin bilgiler etkili olmuştur.

You are known not only as a professional graphic designer but also as an educator in the field. As an educator, what are your thoughts on visual communication design education today? In line with the recent techological developments, the tools that we use and our ways of perception are also changing. "Visual communication design" is the very focal point of this transformation and is therefore very critical. The educators need to not only keep a close eye on this process of change but also apply it to their own practice. In your practice, you concentrate mostly on illustrations. What is your perspective on your own communication vocabulary? It was by coincidence that I found myself studying graphic design. My true intent was to become an artist. But I soon discovered that my genetic coding was more inclined towards humour and creativity, and I realised that I was more suited to follow an education in graphic design. The sense of drawing in illustration and the creatively oriented, communicative language of graphic design was the best fit for me and I chose to specialize in this field. So the formation of my vocabulary was influenced by my genetic coding, my family and environment, my country's economical and political conditions, and finally my education and knowledge of art history.

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

103


Milliyet Kitap Eki için "Mevlana" konulu kapak illüstrasyonu. Cover illustration themed "Rumi" for Milliyet Book Supplement. 2007

104

GRAFİST 15


The New Yorker dergisi için kapak illüstrasyonu. Cover illustration for the The New Yorker. 2009

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

105


İllüstrasyonlarınız "The New Yorker" dergisinin farklı sayılarının kapaklarında yer aldı. Dergi ile aranızdaki bu işbirliği nasıl gelişti? Her bir kapak için size verilen "brief"in içeriği, zamanlama vb. tasarım sürecinden söz edebilir misiniz? 1991 yılında Milton Glaser'a çalışmalarımın fotoğraflarını göndermiştim, kendisinin övgü dolu mektubu beni New York'a götürdü, yine Milton Glaser tarafından "Conda Nast Public" şirketine, bu şirket aracılığıyla da "New Yorker"a yönlendirilmem, aramızdaki iş bağlantısının başlangıcı oldu. İlerleyen zamanda derginin yönetiminin değişmesi sonucu, 3 kez daha The New Yorker'a dosya sundum ve onay aldım, hem kendi serbest calışmalarımdan yayımlanmamış olması koşuluyla seçilenlerden, hem de konu verip eskizlerden seçilenlerle kapak calışmaları yaptım. Zamanlama bazen Ocak ayı başında, bazen de gelişen ani konularla 1 hafta gibi süreçlerdir. Sayısal ortamın gelişiminin, görsel iletişim tasarımının geneline etkileri hakkında neler söylersiniz, sizin görsel diliniz üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Dijital gelişme veya dijital teknoloji gerek tasarım, gerek sanat açısından çağın bir aracı, bir dil. Arkadan gelen kuşaklar bu eğitim içinde yetiştiklerinden algılamaları ve beğenileri bu değerler üzerinden olacaktır, ben ve benim yaşdaşlarım genellikle bu gelişimi son haliyle takip edememekte, amacım bu teknolojiye hakim olup, bu tarz üretimler de yapmak olacaktır.

106

GRAFİST 15

Your illustrations were featured on the covers of several issues of The New Yorker magazine. How did this collaborative relationship develop between yourself and the magazine? Could you tell us about the content of the creative brief you were given for each issue, the timing and the design process? In 1991, I sent Milton Glaser the photographs of my works. He replied with a letter of compliments which prompted me to go to New York where I was referred again by Milton Glaser to Conda Nast Public. Through their mediation, I made a business contact with The New Yorker. In the later stages, as a result of managerial changes in the magazine, I submitted three more folders which were approved. Then I designed covers using both previously unpublished old pieces that were selected and new commissioned works. As for timing, the beginning of January is a usual time for submissions or sometimes week-long processes are followed for spontaneous topics. How do you think that the advancements in the digital environment have effected visual communication design as a whole? And more specifically, how was your own visual language effected? Digital advancement or digital technology is a contemporary tool, a means of expression both in terms of design and art. The forthcoming generations grew up learning about this technology and naturally their sense of perception and taste will be influnced by these values. My contemporaries and I have a tendency to lag behind these developments. My aim is conquer this technology and use it with more frequency in my creations.


The New Yorker dergisi için kapak illüstrasyonu. Cover illustration for the The New Yorker. 2005

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

107


Geçmişi ve geleceği bağlamında grafik tasarım disiplinin Türkiye'deki yerini nasıl görüyorsunuz? Grafik tasarımın gelişimi, ekonomik gelişme, sanayileşme ve üretimle ilişkilidir. Ülkemizde, Cumhuriyet sonrası her şeyin devlet tekelinde olmasıyla başta İhap Hulusi Görey'in her türlü grafik ürünlerini (afiş, ambalaj, illüstrasyon vb.) ulusal bir görsel dil içerikli tasarımlarını biliyoruz, bugün küresel bir dünyada yaşıyoruz ve grafik dil de bu küreselleşmenin içindedir.

What is your view on the role of graphic design in Turkey in terms of its past and future? The development of graphic design is related to the development in economics, industrialization and production. In our country, we are informed by the fact that everything was under state monopoly in the post-Republic era and primarily Ihap Hulusi Görey's graphic creations (including posters, packaging, illustrations etc) and designs with a national content in terms of visual language. Today we live in a global world and our graphic language is part of this globalization movement.

Günümüzde grafik tasarım disiplini ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu disiplinlerin sizin tasarım süreciniz üzerindeki etkileri ile ilgili neler söylersiniz? Grafik tasarım görsel bir dil olduğuna göre plastik sanatlarla doğrudan ilişki içindedir, tasarım sipariş üzerine olduğuna göre önce fonksiyon, sonra form, estetik veya plastik yapı gelmektedir, bu bağlamda 30 küsur yıldır piyasayla sipariş üzerine illüstrasyon yapmaktayım.

How do you evaluate the current relationship between graphic design and other design disciplines? What would you tell us about the influence of these disciplines on your design process? Since graphic design is a visual language, it is directly related to fine arts. Design works are commissioned so naturally function comes first, followed by form, esthetics or plastic structure. In that context, for the last 30 years, I have created commissioned illustrations for the market.

Diğer taraftan kendi kendime sipariş verdiğim, duygu ve düşüncelerimi ifade ettiğim için çalışmalarımda mutlaka mesajı ön plana alırım.

On the other hand, I commission myself also and I express my own thoughts and feelings. For that reason, I always prioritize conveying a message in my works.

108

GRAFİST 15


The New Yorker dergisi için kapak illüstrasyonu. Cover illustration for the The New Yorker. 1993

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

109


Grafik Tasarım dergisi için kapak illüstrasyonu. Cover illustration for the Grafik Tasarım periodical. 2010

110

GRAFİST 15


The New Yorker dergisi için kapak illüstrasyonu. Cover illustration for the The New Yorker. 1991

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

111


Anadolu Hayat Emeklilik için metro vagonu giydirme. Metro train wagon wrap for Anadolu Hayat Emeklilik. 2008

112

GRAFÄ°ST 15


Sevgililer Günü mekan giydirme, Capitol AVM. Environmental design for St. Valentine's Day. 2000

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

113


Milliyet Kitap Eki için "Kürt Edebiyatı" konulu kapak illüstrasyonu. Cover illustration themed "Kurdish Literature" for Milliyet Book Supplement. 2009

114

GRAFİST 15


The New Yorker dergisi için kapak illüstrasyonu. Cover illustration for the The New Yorker. 1995

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

115


8. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması için illüstrasyon. Illustration for the 8th Aydın Doğan International Caricature Competition. 1988

116

GRAFİST 15


"Bir Felsefe Problemi Olarak Tasarım", konferans afişi. "Design as A Philosophical Problem", conference poster. 2007

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

117


Milliyet Kitap Eki için şair Turgut Uyar kapak illüstrasyonu. Cover illustration themed poet Turgut Uyar for Milliyet Book Supplement. 2008

118

GRAFİST 15


"İDANS" festival afişi. "IDANS" festival poster. 2010

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

119


Makedonya PTT takvim sayfası için illüstrasyon. Illustration for Macedonia PTT calender page. 2006

120

GRAFİST 15


15. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yaşırması için afiş. Poster for the 15th Aydın Doğan International Caricature Competition. 1995

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

121


Kosova Uluslararası Karikatür Yarışması için illüstrasyon. Illustration for Kosovo International Caricature Competition. 2006

122

GRAFİST 15


"Türkiye'nin Dış Politikaları", konferans afişi. "Foreign Policies of Turkey", conference Poster. 2007

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

123


Kişisel sergi afişi. Personal exhibition poster. 2008

124

GRAFİST 15


"Kadın Sığınağı" oyunu için afiş. Poster for the play "Women's Shelter". 2010

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

125


Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi yıl sonu sergi afişi. Yeditepe University, Fine Arts Faculty end-of-year exhibition poster. 2008

126

GRAFİST 15


Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri özgün baskıresim sergisi afişi. Poster for the original art print exhition of Yeditepe University, Fine Arts Faculty, Graphic Design Department Students. 2010

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

127


15. STANBUL ULUSLARARASI GRAF K TASARIM GÜNLER 15TH ISTANBUL INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN WEEK 2-7 MAYIS 2011 MAY 2-7, 2011


PATRICK THOMAS


PATRICK THOMAS Patrick Thomas, bir İngiliz grafik sanatçısıdır. Londra’da, Saint Martins School of Art ve The Royal College of Art okullarında öğrenimini tamamladı, ardından, 1991 yılında Barselona’ya taşındı. 1997 yılında ortaklarıyla birlikte "Studio laVista"yı kurdu. Burada zamanını baskı, resim ve "International Press"e görüntüler üretmek için kullanıyor. 2011 yılının Ocak ayında Berlin’e yerleşti. Çalışmalarını Berlin, Barselona ve Londra’da yürütüyor. Son yıllarda, serigrafi tekniği ile sınırlı sayıda ürettiği afişlerini beş kıtada sergiledi, bu çalışmaların çoğu farklı ülkelerin ulusal koleksiyonlarına ve özel koleksiyonlara eklendi.

Patrick Thomas is an English Graphic Artist. He studied at Saint Martins School of Art and The Royal College of Art in London, before relocating to Barcelona in 1991. in 1997 he founded Studio laVista where he divides his time between printmaking, painting and making images for the International Press. Since January 2011 he has been based in Berlin and currently works between there, Barcelona and London. In recent years he has exhibited his limited-edition silkscreens across five continents where many are now held in private and public collections. He is a member of Alliance Graphique Internationale.

Patrick Thomas, AGI (Alliance Graphique Internationale) üyesidir.

FOTOĞRAF PHOTOGRAPHY XABIER MENDIOLA

www.patrickthomas.com

PATRICK THOMAS

131


İkonların çağını yaşıyoruz. Bilincimizi bombardımana uğratan işaretler ve semboller yığını sayesinde, düşünürken bile ikonografik bağlamda düşünüyoruz. İkonları yaşıyor, ikonları soluyoruz. İngiliz sanatçı Patrick Thomas bir ikonografist. Onun grafik sanatı rutin bir şekilde yeniden amaçlandırılan ve yeniden oluşturulan popüler imgelerden beslenir; en sıradan görsel nesneleri toplum ve siyaset üzerine sıradışı yorumlara dönüştürür. Mart 2009’da, New York, Gallery 7’da açılan "Patrick Thomas. Screen Prints etc…" sergisi için Steven Heller tarafından yazılan tanıtım yazısından.

This is the icon age. Given the mass of signs and symbols that bombard our consciousness, we think in iconographic terms. We live and breathe in icons. The English artist Patrick Thomas is iconographiste. His graphic art is rooted in popular imagery that is routinely repurposed and recomposed; he transforms the most common visual artifacts into uncommon commentary on society and politics. From the introductory text written by Steven Heller, for the exhibition "Patrick Thomas. Screen Prints etc…" Gallery 7, The New York Times, New York March 2009.

132

GRAFİST 15


"Siyah - Beyaz", Patrick Thomas’ın Studio laVista tarafından yayımlanan ilk kitabı. "Black & White", the first book of Patrick Thomas, published by Studio laVista. 2005

PATRICK THOMAS

133


"Petrol Aramaları" La Vanguardia gazetesi için, İspanya. "Petroleum prospecting" for La Vanguardia newspaper, Spain. 2003

134

GRAFİST 15


BEKİR KİRİŞCAN PATRICK THOMAS

Liverpool’da doğmuş, Londra’da eğitim görmüş ve şu an Barselona ve Berlin’de yaşayan bir tasarımcı olarak, bu çok dilli ve çok kültürlü hayatınızın işlerinizin üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlatabilir misiniz? Göçebe yaşantımın işlerim üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu bilemiyorum, muhtemelen farkına vardığımdan çok daha fazla etkisi var. Ancak işlerimin her zaman belli bir İngiliz-lik durumunu korumaları bana enteresan geliyor - çünkü aslında bu bilinçli olarak beslediğim bir şey değil. Belki, tuhaf bir şekilde, seyahat etmek dünyaya Anglosantrik bakışımı pekiştiriyor. (Lütfen beni affedin.) Steven Heller "Patrik Thomas, Serigrafiler vs.." adlı sergiyle ilgili yazdığı metinde sizi bir "ikonografist" olarak tarif ediyor. Siz hem sanatsal hem de tasarım yönelimli işler üretiyorsunuz. Bu bağlamda, işlerinizi ve kendinizi nasıl tanımlarsınız? Ticari işlerim (ki bunlar sadece International Press içindir) kişisel çalışmalarıma yaklaştığı zaman mutlu oluyorum. Ancak, bir ‘brief’e yanıt olarak bir iş çıkarırken ya da bir başkasının bakış açısını illüstrasyona dökerken, bu çok nadir olarak gerçekleşen bir şey. Kendimi daha zor bir arenada sınamak için, kendi serigrafilerimi üretmeye başladım. Bir konu, biçim ve teslim tarihi gibi şeyler ortadan kalktığı zaman, işler daha ilginçleşmeye başlıyor.

As a designer born in Liverpool, studied in London and living in Barcelona and Berlin, could you tell us about how your multi-lingual and multi-cultural life has been affecting your works? I don't know how much of an effect my nomadic existence has on my work, probably far more than I realize. However, I am always intrigued by the fact that it seems to retain a certain English-ness - although this is certainly not something that I consciously nurture. Perhaps, in some strange way, travel reaffirms my Anglocentric vision of the world. (Please forgive me.) Steven Heller, in a text he wrote about the exhibition titled "Patrick Thomas. Screen Prints etc…", describes you as an "iconographiste". You produce both artistic and design-oriented works. In this context, how would you define your works and yourself? I am happy when my commercial work (which is exclusively for the International Press) approximates my personal work. However this happens rarely when I am answering a brief or illustrating someone else's point of view. I started to produce my own silkscreens to present myself with a greater challenge. When given subject, format and deadline disappear things become more interesting.

PATRICK THOMAS

135


Kalaşnikof/ Rickenbacker (kırmızı/beyaz üzerine mavi). Kalashnikov/Rickenbacker (red/blue on white). Serigrafi silkscreen, 2007

136

GRAFİST 15


PATRICK THOMAS

137


Çalışmalarınızda klişe sembolleri dönüştürüyor ve onlara yeni anlamlar katıyorsunuz. Günümüz dünyasında sembollerin rolü hakkında ne söylersiniz? İnsanların büyük çoğunluğunun hayatlarını ikonlar ve sembollerden oluşmuş bir görsel dilin rehberliğinde sürdürmekte olduklarından tamamen habersiz olmaları durumunu çok ilginç buluyorum. Tıpkı harflerin biçimleri gibi, kolektif insan psişesinin yorumlanmak için en az çaba gerektiren kısmını oluşturuyorlar. Bu ortak dili manipüle etmeyi ve kendime ait kılmayı seviyorum. İşleriniz çoğunlukla siyasi mesajlar içeriyor. Siyasi geçmişinizden bahsedebilir misiniz? Siyasi inançlarımı açıklamaya ihtiyaç duymam, işlerimin iletişim kurmakta başarısız oldukları anlamına gelir. Tek söyleyebileceğim şu ki; yirmibirinci yüzyılda yaşayan bir sanatçı olarak, ürettiğim işlerde dünya olayları ve siyasetle ilgili yorumda bulunmayı bir zorunluluk sayıyorum. Küreselleşmeye dair görüşünüz nedir? Yerel kültürlerin giderek silinmeleri ve çokuluslu markalarla tüm insanlık toplumunun homojenize olmasını oldukça moral bozucu buluyorum. Yerel üreticileri, zanaatkarları ve işletmeleri desteklemenin dışında, çeşitliliği ve kültürel kimlikleri korumayı nasıl başaracağımızı bilmek zor. Aynı zamanda - ve öte yandan - itiraf etmeliyim ki, burada, Berlin’de oturmuş, California’da tasarlanmış bilgisayarımda Japon müziği dinleyerek, İstanbul’daki size bu satırları yazarken küreselleşmenin her yönüyle kötüye alamet olmadığını da düşünüyorum.

138

GRAFİST 15

In your works you transform the cliché symbols, attribute them with new meanings. What would you say about the role of symbols in our present world? I find very interesting that the vast majority of people are completely unaware that they are being guided through life by a visual language of icons and symbols. Like letterforms they form part of the collective human psyche that require the minimum effort of interpretation. I like to manipulate this common language and make it mine. Your works usually includes political messages, can you tell us about your political background? If I had to explain my political beliefs it would be a sign that my work was failing to communicate. All I can say is that, as an artist living in the twenty first century, I consider it an obligation to comment on world events and politics in my work. What is your opinion on globalization? I find the increasing eradication of local culture and homogenization of human society by multinational brands quite depressing. Other than supporting local producers, artisans and businesses it is hard to know how to preserve diversification and cultural identity. At the same time contradictorily - I must confess that as I sit here in Berlin writing to you in Istanbul on a computer designed in California listening to music from Japan I don't think globalization is necessarily all bad news.


"Hükümetler bozulduğunda" (Art Spiegelman’dan alıntı). "When Governments Go Bad" (Quotation by Art Spiegelman). Serigrafi silkscreen, 2011

PATRICK THOMAS

139


Daha çok sanatsal ağırlıklı bir eğitim aldınız. İlginizin grafik tasarıma doğru kaymasına sebep olan faktörler nelerdi? Sanat öğrencisi olduğum sıralarda, yirminci yüzyılın başında çalışmış ve özerk sanat düşüncesini reddederek, sosyal bir amaç güden sanatı savunmuş Rus Konstrüktivistlerinin felsefeleri çok ilgimi çekmeye başladı. Bu, beni işlevsel sanata yönlendirdi ve doğal olarak tasarıma doğru çekildim. Yine de, bir tasarımcı olarak etiketlenmek hiç bir zaman hoşlandığım bir şey olmadı. Sanat ve tasarım arasındaki boş alanları araştırmayı seviyorum. Bir "grafik sanatçısı" olarak, size ne ya da neler ilham veriyor? Hangi sanat ve tasarım disiplinlerden etkileniyorsunuz, ve nasıl? Her şey ilham veriyor. Yakınlık hissettiğim şeyler ve beni rahatsız eden şeyler. (Tasarımdan çok sanat izlediğimi ve okuduğumu eklemek isterim). Studio laVista’yı nasıl kurduğunuzu ve stüdyo içindeki tasarım sürecini anlatabilir misiniz? 1997’de, - bir yandan seyahat edip, diğer yandan ‘sanal’ olarak çalışarak geçirdiğim bir kaç yıldan sonra - Barselona’da Studio laVista’yı kurmaya karar verdim, çünkü, sanat üretebileceğim ve arşivimi saklayabileceğim fiziki bir yere ihtiyacım vardı. Bunu, birkaç yıl sonra laVista editoryal baskı izledi ve 2005 yılında da serigrafi stüdyosu kuruldu. Ortağım ve bir asistanla birlikte yürüttüğüm stüdyonun başlıca uzmanlığı kültürel projeler. Serigrafilerim üzerinde ise tek başıma çalışıyorum.

140

GRAFİST 15

You received a rather art-oriented education. What were the motives that made your interests go towards graphic design? When I was an art student I became very interested in the philosophy of the Russian Constructivists - working at the beginning of the twentieth century - who rejected the idea of autonomous art in favour of art with a social purpose. This led me towards utilitarian art and I naturally gravitated towards design. Having said this, I've never felt comfortable being pigeon-holed as a designer. I like exploring the void between the art and design. As a "graphic artist", what does or do inspire you? Which art and design disciplines do affect you, and how? Everything. Things I feel affinity with and things that disturb me. (I would add that I spend more time looking at and reading about art than design). Could you tell us how you founded Studio laVista, and about designing process that takes place in the studio? In 1997 - after several years working 'virtually' whilst travelling - I decided to establish Studio laVista in Barcelona because I needed a physical space where I could produce art and keep my archive. The laVista editorial imprint followed a few years later and the silkscreen print studio in 2005. The studio, which I run with a partner and an assistant, specializes in mainly cultural projects. I work alone on my silkscreens.


"Kalp/Hedef #02". "Heart/Target #02" Bulunmuş hedef tahtası üzerine serigrafi silkscreen on found target, 2010

PATRICK THOMAS

141


"Britanya Adalar覺 (Tilkiler)". "The British Isles (Foxes)". Serigrafi silkscreen, 2009

142

GRAF襤ST 15


"Tilkiler ve Av Köpeği (Thomas Bewick’in ardından)". "Foxes & Hound (after Thomas Bewick)". Serigrafi silkscreen, 2007

PATRICK THOMAS

143


"ETA (milliyetçi ve ayrılıkçı Bask örgütü) barış ateşkesi", Público gazetesi için, İspanya. "ETA (Basque nationalist and separatist organization) peace truce", for Público newspaper, Spain. 2011

144

GRAFİST 15


PATRICK THOMAS

145


"Birleşik Krallık Tabancası (beyaz)". "UK Gun (white)". Serigrafi silkscreen, 2008

146

GRAFİST 15


"Afrika". "Africa". Serigrafi silkscreen, 2006

PATRICK THOMAS

147


"Silahlar ve Gitarlar". "Guns & Guitars". Plak üzerine serigrafi silkscreen on record vinyl 2009

148

GRAFİST 15


"Savaş" Público gazetesi için, İspanya "Warfare" for Público newspaper, Spain. 2008

PATRICK THOMAS

149


"Kurukafa/füzeler (beyaz)". "Skull/missiles (white)". Serigrafi silkscreen, 2008

150

GRAFİST 15


"İmparatorluk". "Empire". Serigrafi silkscreen, 2011

PATRICK THOMAS

151


"Vietnam Savaşları: Matterhorn", New York Times Book Review kapağı, ABD. "The Vietnam Wars: Matterhorn", New York Times Book Review cover, USA. 2010

152

GRAFİST 15


"Kitlesel medyay覺 alt eden ak覺l", New York Times Book Review i癟in ill羹strasyon, ABD. "Mind over mass media" Illustration for New York Times Book Review, USA. 2010

PATRICK THOMAS

153


"Savaşa Hayır", Studio laVista için yeni yıl kartı. "No War", New year's greeting card for Studio laVista. Şablon baskı stencil 2002

154

GRAFİST 15


"Göç" Público gazetesi için, İspanya. "Immigration" for Público newspaper, Spain. 2009

PATRICK THOMAS

155


"Marlboro çıplağı". "Marlboro nude". Sigara kartonu üzerine serigrafi silkscreen on found tobacco carton. 2009

156

GRAFİST 15


"Camel çıplağı", bulunmuş sigara kartonu üzerine serigrafi. "Camel nude", Silkscreen on found tobacco carton. Sigara kartonu üzerine serigrafi silkscreen on found tobacco carton. 2009

PATRICK THOMAS

157


"Irak’ın Yeniden İnşası", La Vanguardia gazetesi için, İspanya. "Rebuilding Iraq", for La Vanguardia newspaper, Spain. 2011

158

GRAFİST 15


"Barış (İsrail/ Filistin)". "Peace (Israel/ Palestine)". Serigrafi silkscreen, 2007

PATRICK THOMAS

159


15. STANBUL ULUSLARARASI GRAF K TASARIM GÜNLER 15TH ISTANBUL INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN WEEK 2-7 MAYIS 2011 MAY 2-7, 2011


AFİŞLERDE STEDELIJK MÜZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS


FOTOĞRAF PHOTOGRAPHY ERNST VAN DEURSREN

Bir iletişim disiplini olan grafik tasarım, çeşitli alanlar ve mecralar için meydana getirilmiş görsel ürünlerden oluşuyor: afişler, kitaplar, dergiler, ambalajlar, reklam kampanyaları, kurumsal kimlik programları, bilgilendirme elemanları, çoklu ortam tasarımları vs. Söz konusu ürünler, basılı sayfalarda, ekranlarda, doğal ya da inşa edilmiş ortamlarda, iletişim işlevlerini yerine getirdikten sonra, toplumsal ve ekonomik tarihin görsel tanıkları olarak, müzelerde, kütüphanelerde, arşivlerde saklanırlar.

Graphic Design, as a communication discipline, comprises of elements created for a range of environments and media: posters, books, periodicals, packaging, advertising campaigns, corporate identity programmes, informative materials, multimedia designs etc. After such products fulfill their communicative functions on printed paper, screens, natural or built environments, they are stashed away in museums, libraries and archives to be preserved as the visual witnesses of social and economic history.

Grafist 15, grafik tasarım tarihinin belgelenmesi ve tasarım ürünlerinin ürünlerinin arşivlenerek gelecek kuşaklara aktarılması konusuna el atıyor. Bu amaçla Hollanda'dan iki uzmanı, Carolien Glazenburg'u ve Karin van der Heiden'i Grafist'e davet ettik. Amsterdam Stedelijk Müzesi grafik tasarım

Grafist 15 is reflecting this year on the issue of documenting graphic design history and the archiving of design products for the sake of future generations. To this end, we invited two Dutch experts; Carolien Glazenburg and Karin van der Heiden. The Amsterdam Stedelijk Museum's graphic design curator Glazenburg's exhibition of posters for

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

163


küratörü Glazenburg'un hazırladığı, müze etkinlikleri için tasarlanmış afişlerden oluşan bir sergi MSGSÜ Osman Hamdi Bey Salonu'nda izleyicilerle buluşuyor. Uzmanlık alanı grafik tasarım ürünlerinin arşivlenmesi olan sanat tarihçi Karin van der Heiden'in yöneteceği, eğitimciler, kütüphaneciler, müzeciler, basın yayın kuruluşu ve reklam ajansı arşiv yöneticileri ile profesyonel tasarımcıların katılımına açık bir atölye çalışmasında, arşivleme ve dijital ortama aktarma konuları masaya yatırılıyor. Sergi, seminer konuşması ve atölye çalışmasından oluşan bu program, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla, 2012 Türkiye Hollanda ilişkilerinin dörtyüzüncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

164

GRAFİST 15

museum events is taking place at the Mimar Sinan Fine Arts University's Osman Hamdi Bey Hall. Karin ven der Heiden will be running a workshop for educators, librarians, museum professionals, publishers, advertising agencies' archive managers and professional designers where archiving and digitalizing will be put under close scrutiny. This combined programme of exhibition, seminar and workshop is realized with the valuable contribution of the Dutch General Consulate in Istanbul, as part of a series of events commemorating the 400th anniversary of Dutch-Turkish relationships.


Klaas van Leeuwen, mimarlık, heykel ve resim sergisi için afiş. Klaas van Leeuwen, exhibition on architecture, sculpture and painting. 1995

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

165


AFİŞLERDE STEDELIJK MÜZESİ

THE STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

Yüz yılı aşkın bir süredir, Stedelijk Müzesi halkı sergilerden haberdar etmek için afişlerden faydalanmıştır. Müze 1895'te açıldığı zaman, müzede yer alan farklı sergiler ve organizasyonlar, çok çeşitli afiş tasarımları ve üsluplarıyla yansıtılıyordu. Bir çok dernek ve kuruluş, üyelerine ait sanat eserlerini veya ilgilendikleri farklı sanat formlarını göstermek için binayı bir sergi mekanı olarak kullanırlardı. Binanın içinde Asya Sanatı Dostları gibi bazı küçük müzeler de yer almaktaydı. Binanın kendisi Amsterdam şehrinin mülküydü ve Stedelijk'in müdürü aynı zamanda Amsterdam'daki başka küçük müzelerin de müdürü sayılıyordu. Koleksiyonda bu gibi diğer kurumların, örneğin Amsterdam Tarih Müzesi'nin veya Fodor'un afişleri de bulunmaktadır.

For over a century, the Stedelijk Museum has made use of posters to inform the public about its exhibitions. When the museum opened in 1895, a wide variety of poster designs and styles reflected the different exhibitions and organizations housed within the museum. Several societies and associations used the building as an exhibition space to show the art of their members or to have shows of different forms or art they were interested in. There were some small museums housed in the building for example the collection of the Friends of Asian Art. The building itself was owned by the city of Amsterdam, and the director of the Stedelijk was automatically also the director of some other smaller museums in Amsterdam. In the collection we find the posters of these other institutions like the Amsterdam Historical Museum or Fodor etc.

1930'ların ortalarına kadar Stedelijk'ın afişleri dönemin farklı üsluplarını yansıtmıştır. 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle ve grafik tasarımcı Willem Sandberg'in Stedelik'in müdürü olmasıyla birlikte bu değişir. Sandberg müzenin nerdeyse tüm basılı malzemesini 1962'de emekli olana kadar kendisi tasarlamıştır. Sandberg'in afişlerinin özelliği basit mesajları parlak renklerle iletmeleriydi. Sandberg'in afişleri konusunda çok sıkı bir takım kuralları vardı: afişin üzerinde mutlaka bir nebze kırmızı olması gerekiyordu çünkü kırmızının işlek caddede gelip geçenlerin dikkatini çektiğine inanmıştı. Gerek tasarımcı, gerekse müdür kimliğiyle, topluma karşı bir sorumluluk taşıdığına inanıyordu; afişin yalnızca sokağa bir renk, bir canlılık getirmekle kalmayıp, aynı zamanda başlı başına bir sanat eseri olması gerekirdi. Stedelijk için tasarladığı afişler çoğunlukla

166

GRAFİST 15

Until half way the thirties the posters of the Stedelijk reflect the different styles of the period. That changes in 1945 when World War II is over, and graphic designer Willem Sandberg became director of the Stedelijk. Sandberg personally designed until his retirement in 1962, almost all of the museum's printed matter. His posters communicated simple messages in bright colors. He had strict rules for his posters: there had to be an element of red on it because he was convinced that red attracts the attention of the passer-by in the busy street. He meant that designer and principal both had the responsibility with respect to the society; the poster not only had to brighten up the street but it also had to be a piece of art in itself. The posters he designed for the Stedelijk are mostly typographical, only sometimes he uses an image. From 1963 until 1984, the poster designs of Wim Crouwel gave the museum a contemporary


Co Bremen, grafik sanatı ve heykelle ilgili taslak ve çalışma sergisi için afiş. Co Bremen, exhibition of sketches and studies in graphic art and sculpture. 1913

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

167


tipografiktir, fakat ara sıra imaj kullandığı da olmuştur. 1963'ten 1984'e kadar, Wim Crouwel'in afiş tasarımları müzeye çağdaş bir görünüm kazandırdılar. O dönemde müzenin müdürü olan Edythe Wilde Hollanda'nın güney bölgesindeki Van Abbemuseum için Crouwel'e tasarım siparişi verdi. Crouwel, Total Design adlı tasarım bürosunun kurucu ortaklarındandı. Müzenin tüm grafik ihtiyaçlarını o karşıladı. Crouwel'in standartlaştırmak için ızgara şablon kullandığı meşhur afişleri çoğu zaman yorum getirdiği sanat eserlerini de içerirler. SM logosu müzenin tüm basılı malzemesinde ve afişlerin bir çoğunda kullanılmıştır. Giderek müzenin ikonu haline gelmiştir. Wim Beeren (1984-1992) müdür olduğunda kurumsal tasarımcı olarak Anton Beeke'i seçti. Beeke'in daha duygusal ve daha dışavurumcu bir üslubu vardı. Fotoğraf makinasını çok sık kullanırdı; fotoğrafladığı şeylerin enstalasyonlarını kurar, sergilerin konusu olan sanat eserleriyle aynı havayı soluyan özel fontlar tasarlardı. Beeke tartışmalara konu olan afişleriyle şöhret kazanmıştır. Daha sonra Rudi Fuchs (1993-2003) müdür olduğunda, tasarımcısı Walter Nikkels idi. Nikkels müze için neredeyse hiç afiş tasarlamadıysa da, katalogları ve davetiyeleri grafik tasarım sanatının en iyi örnekleriydi. Bu sırada afişleri Beeke ve diğer bir kaç sanatçı tasarlamaya devam ettiler. 2003'ten sonra 'kurumun kendi tasarımcısı' olmadı. Müze 2004'te kapılarını kapatıp, geçici bir mekana taşınmak zorunda kaldığında Experimental Jetset yazışma elemanları tasarımını yaptı fakat bu uzun soluklu

168

GRAFİST 15

look. Edy the Wilde who is the director during that period already commissioned to Crouwel for the Van Abbemuseum in the southern part of the Netherlands. Crouwel was co-founder of the bureau Total Design. He took care of all the graphic needs of the museum. His famous posters in which he uses a grid to standardize, often show art which he interpreted. The logo SM is used on all the printed matter of the museum and on many of the posters. It became an icon for the museum. When Wim Beeren (1984-1992) became director he chooses Anthon Beeke as his home-designer. Beeke has a more emotional and expressive style. He uses the camera very often; he mounts installations of which he takes photographs, he designs special fonts for exhibitions in the same atmosphere as the art it has to represent. Beeke became well known for some controversial posters. Rudi Fuchs becomes director of the museum (1993-2003) and Walter Nikkels becomes his designer. But Nikkels almost doesn't design any posters for the museum, his catalogues and invitation cards are great examples of graphic design. Beeke keeps on designing the posters along with some others. After 2003 there is no designer of the house anymore. When the museum has to close its doors in 2004 and has to move to a temporarily location Experimental Jetset designs the stationary but not for long. After 2006 the museum starts to experiment with different promising young designers. Now the museum, since September 2010, re-opened temporarily, the designers Mevis & Van Deursen are taking care of the graphic design for the museum. Not always a graphic designer makes the poster for an exhibition; sometimes the artist himself did not want to give that away and designed the posters for their exhibitions themselves, like Dubuffet, Jean Tinguely, Keith Haring


Albert Hahn Jr, bir sanatçılar derneği olan St Lucas'ın 25. kuruluş yıldönümü için afiş. Albert Hahn Jr, 25th anniversary of St Lucas which is an artists'association. 1916

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

169


olmadı. Şimdi müze 2010 Eylül'ünde geçici olarak yeniden açıldığından bu yana, Mevis & Van Deursen adlı tasarımcılar grafik tasarım işlerini üzerlerine almış durumdalar. Bir serginin afişini her zaman bir grafik tasarımcı yapmaz; bazen sanatçının kendisi bunu bir başkasına bırakmak istemediğinde, sergisinin afişini kendisi tasarlar. Örneğin Dubuffet, Jean Tinguely, Keith Haring ve Michel Quarez kendi sergi afişlerini tasarlamışlardır. 25.000 adet afiş ve 40.000 parça daha küçük boyutta basılı malzemeyle Stedelijk Müzesi bugün ülkede grafik tasarımın en önemli destekçi ve koruyucularındandır.

170

GRAFİST 15

and Michel Quarez they announce themselves their shows. With its 25.000 posters and 40.000 pieces of smaller printed matter the Stedelijk Museum became one of the most important patrons of graphic design in the country.


Wim Wijnman, Uygulamalı Sanatlar Fuarı için afiş. Wim Wijnman, poster for Fair of Applied Arts. 1919

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

171


Vilmos Huszar, modern uygulamalı sanatlar, küçük heykeller ve mimarlık sergisi için afiş. Vilmos Huszar, exhibition of modern applied arts, small sculptures and architecture. 1929

172

GRAFİST 15


Willem Sandberg, Modanın 150 Yılı. Willem Sandberg, 150 Years of Fashion. 1942

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

173


Willem Sandberg, "Paris'ten 13 Heykeltıraş". Willem Sandberg, "13 Sculptors from Paris". 1948

174

GRAFİST 15


Willem Sandberg, De Stijl Hareketi temsilcilerinden ressam Bart van der Leck için afiş. Willem Sandberg, poster for Bart van der Leck who is a painter from De Stijl Movement. 1949

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

175


Jan Bons, mimar Gerrit Rietveld sergisi için afiş. Jan Bons, poster for the architect Gerrit Rietveld exhibiton. 1959

176

GRAFİST 15


Wim Crouwel, iskemlenin/oturmanın elli yılı için afiş. Wim Crouwel, poster for fifty years of chairs/of being seated. 1966

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

177


Jean Dubuffet, Jean Dubuffet sergisi için afiş. Jean Dubuffet, poster for Jean Dubuffet exhibition. 1966

178

GRAFİST 15


Wim Crouwel, Renklendirmenin Biçimleri. Wim Crouwel, Forms of Colouring. 1966

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

179


Wim Crouwel, Tasar覺mc覺lar. Wim Crouwel, Designers. 1968

180

GRAF襤ST 15


Wim Crouwel, SM (Stedelijk Müzesi) modern sanatlar. Wim Crouwel, SM (Stedelijk Museum) of modern art. 1971

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

181


Wim Crouwel, modern stil, mimarl覺k sergisi. Wim Crouwel, the modern style, exhibition on architecture. 1983

182

GRAF襤ST 15


Gielijn Escher, Maleviç sergisi için afiş. Gielijn Escher, poster for Malevich exhibition. 1989

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

183


Anthon Beeke, aşıklar, Çin Seddi Boyunca Tur. Anthon Beeke, the lovers, the tour over the Great Wall of China. 1989

184

GRAFİST 15


Anthon Beeke, UABC: Uruguay, Arjantin, Brezilya, Şili. Anthon Beeke, UABC: Uruguay, Argentina, Brazil, Chili. 1989

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

185


Anthon Beeke, İç Görü, Benno Premsela uygulamalı sanatlar koleksiyonundan. Anthon Beeke, Insight, applied arts of the collection of Benno Premsela. 1993

186

GRAFİST 15


Mevis ve Van Deursen, Göz Ucuyla. Mevis & Van Deursen, from the Corner of the Eye. 1998

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

187


Experimental Jetset, Stedelijk Müzesi 2004 yılı sergi afişlerinden. Experimental Jetset, from exhibition posters of Stedelijk Museum in the year 2004. 2004

188

GRAFİST 15


Michel Quarez, Michel Quarez afiş sergisi için afiş. Michel Quarez, poster for Michel Quarez poster exhibition. 2006

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

189


Makine, Derin Ekran, Dijital Kültürde Sanat. Machine, Deep Screen, Art in Digital Culture. 2008

190

GRAFİST 15


Sabine Verschueren, (fotoğraf: Theo Baart), "Kayıt Dışı" isimli sergi için afiş. Sabine Verschueren, (fotoğraf: Theo Baart), poster for exhibition titled "Off the Record". 2009

AFİŞLERDE STEDELIJK MUZESİ STEDELIJK MUSEUM IN POSTERS

191


15. STANBUL ULUSLARARASI GRAF K TASARIM GÜNLER 15TH ISTANBUL INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN WEEK 2-7 MAYIS 2011 MAY 2-7, 2011


KORİDOR TİPOGRAFİK TASARIM ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI CORRIDOR TYPOGRAPHIC DESIGN STUDENTS' WORKS


Georges Perec, Uyuyan Adam

Georges Perec, The Man Who Sleeps

"Grafik tasarım, derin köklerinin dilde olması nedeniyle, tüm tasarım disiplinleri arasında benzersiz bir konuma sahiptir. Grafik iletişim, temel dayanak noktalarını hemen hemen her zaman dilde ve onun kültürel bağlamında bulan mesajları iletebilmek için, sözcükler ve imajlar arasındaki etkileşime bel bağlar. Dolayısıyla, mesleki pratiğimizin kalbi tipografidir - yani konuşma dilinin zengin tonlamalarını ve ahengini yansıtabilmemizi sağlayan kurallar ve gelenekler bütünüdür."1

"Graphic design is unique among all design disciplines because of its deep roots in language. Graphic communications rely on the interaction of words and images to convey a message that is almost always dependent on language and its cultural context. As a consequence, the heart of our practice is typography, a set of conventions that allow us to represent, however crudely, the rich inflections and rhythms of spoken language."1

MSGSÜ Grafik Tasarım Bölümü programı içinde verilen Tipografik Tasarım dersi kapsamında, 2010-2011 Güz (Ekim-Aralık 2010) yarıyılında gerçekleştirilen öğrenci çalışmalarından oluşan sergi.

Instructors: Sadık Karamustafa, Burcu Dündar Selection of Text: Burcu Dündar Participating Students: Ali Can Menekşe, Arif Yalçın, Ayşe Nur Aka, Can Mehmet Doğru, Evrim Aktepe, Hilal Özçelik, İrem Çağırgan, Kashka Zaleska, Mehmet Akçakoca, Nergis Cavadova, Ömer Akbulut, Seda Agayeva, Seda Efendioğlu, Seha Malatacık, Shahin Azhdarov, Zarina Nazarbek Kyzy Videos: Tuğçe İşçi Exhibition Design: Semra Güler, Ferruh Haşıloğlu

Eğitmenler: Sadık Karamustafa, Burcu Dündar Metin seçimi: Burcu Dündar Katılan Öğrenciler: Ali Can Menekşe, Arif Yalçın, Ayşe Nur Aka, Can Mehmet Doğru, Evrim Aktepe, Hilal Özçelik, İrem Çağırgan, Kashka Zaleska, Mehmet Akçakoca, Nergis Cavadova, Ömer Akbulut, Seda Agayeva, Seda Efendioğlu, Seha Malatacık, Shahin Azhdarov, Zarina Nazarbek Kyzy Video çekimi: Tuğçe İşçi Sergi tasarımı: Semra Güler, Ferruh Haşıloğlu

"Typographic Design" course aims to explore the relationship and interaction between typography and language; and takes place on Thursdays between 13.30 and 15.15. During the course, students get involved in the process of designing a given text for two-dimensional media, screen media and a specific site.

Tipografi ile dil arasındaki ilişki ve etkileşmeyi araştırmayı amaçlayan Tipografik Tasarım dersi, Perşembe günleri 13.30-15.15 saatleri arasında yapılıyor. Verilen bir metnin, iki boyutlu ortam, ekran ortamı ve belirlenen bir mekan için tasarlanması sürecinden oluşuyor.

The project for the 2010-2011 academic year covered a twelve week period. Sixteen students, including four MA students and one Erasmus exchange student, participated in the course.

2010-2011 döneminde verilen proje konusu 12 haftalık süre içinde çalışıldı. Derse onbiri 1 Chriss Pullman, "Bazı Şeyler Değişir", Grafik Tasarımcının Eğitimi, syf 109, editor: Steven Heller

An exhibition of works created by the students of MSGSU Graphic Design Department as part of Typographic Design I course during the Autumn Semester (Oct-Dec 2010) of the academic year 2010-11.

The theme of the project realized during the Autumn Semester (Oct-Dec 2010) of

1

Chriss Pullman, “Some Things Change”, The Education of Graphic Designer, pp. 109, edited by Steven Heller

KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

195


lisans, dördü yüksek lisans, biri de Erasmus programından olmak üzere onaltı öğrenci katıldı. 2010-2011 Güz (Ekim-Aralık 2010) yarıyılında gerçekleştirilen projenin konusu: George Perec, "Un Homme Qui Dort / Uyuyan Adam", roman (Metis Yayınları 2010, Çeviren Sosi Dolanoğlu) Proje, 1. Aşama: Bernard Queysanne’in yönettiği, Fransızca dublajlı, İngilizce altyazılı "Un Homme Qui Dort" başlıklı film öğrencilere izlettirildi. Kitabı okumaları için bir haftalık süre verildi. Proje, 2. Aşama: Öğrencilerden, filmin özel gösterimi için afiş, kitap için şömiz tasarlamaları istendi. Proje, 3. Aşama: Bu aşamada öğrenciler, okudukları kitaptan seçtikleri on sözcük, deyim ya da terim ile, kitabın anlamını yorumlayan, yansıtan, ileten bir dakikalık tipografik video animasyon tasarladılar. Proje, 4. Aşama / Atölye çalışması: Öğrenciler afiş ve animasyon projelerini, karartılmış bir mekanda, Grafik Tasarım Bölümü Fotoğraf Südyosu’nda, projeksiyonla duvarlara, tavana, yere, eşyalara, insan bedenlerine yansıttılar. Bu yolla elde edilen yeni görüntüler fotoğraf makinası ve video kamera ile kaydedildi. Proje, 5. Aşama / Yeniden tasarlama: Atölye’de, projeksiyon yoluyla elde edilen görüntülerden yararlanılarak, afişler yeniden tasarlandı. Öğrenciler, ürettikleri yeni görüntüleri eski tasarımlarıyla buluşturdular. Bir kısmı, yeni görüntülerle ve yeni tipografik tasarımla yeni iş üretti. Ayrıca, arkadaşlarına ait görüntüleri kullanarak yeni afiş tasarlamalarına izin verildi.

196

GRAFİST 15

the academic year 2010-11: George Perec, "Un Homme Qui Dort / The Man Who Sleeps", novel (Metis Yayınları 2010, Translated into Turkish by Sosi Dalanoğlu) Project, Phase 1: The screening of the film "Un Homme Qui Dort" directed by Bernard Queysanne, dubbed in French and subtitled in English. The students were given a week to finish reading the book. Project, Phase 2: The students were asked to design a poster for a special screening of the film and a book jacket for the novel. Project, Phase 3: The students were asked to quote 10 words, expressions or phrases from book, and design a one-minute typographic video animation that reflects, conveys comments on the book whilst using these quotes. Project, Phase 4 / Workshop: The students projected their posters and animations onto the walls, floors, furniture and human bodies in a suitably darkened space; ie. The Graphic Design Department’s Photographic Studio. The new images that developed during the projection were also photographed and recorded on video. Project, Phase 5 / Re-designing: The posters were re-designed using the images that developed during the projections in the Workshop. These new images were brought together with the old designs. Some of the students created new works only using the new images and new typographic designs. They were also given the opportunity to design new posters using images that belonged to their friends.


Uyuyan Adam filminden görüntüler. Scenes from The Man Who Sleeps. Un Homme Qui dort (Bernard Queysanne, Fransa, 1974)

KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

197


Mehmet Akçakoca (yukarıda above) Proje 2. aşama, şömiz. Project 2nd phase, dust jacket. (sağda right) Proje 1. aşama, afiş. Project 1st phase, poster.

198

GRAFİST 15


KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

199


Ali Calkan Menekşe Seda Efendioğlu Proje 2. aşama, şömiz. Project 2nd phase, dust jacket.

200

GRAFİST 15


Zarina Nazarbek Kyzy Proje 5. aşama, afiş. Project 5th phase, poster.

KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

201


Evrim Aktepe (yukarıda above) Proje 1. aşama, afiş. Project 1st phase, poster. (sağda right) Proje 5. aşama, afiş. Project 5th phase, poster.

202

GRAFİST 15


KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

203


Seda Agayeva Proje 2. aşama, şömiz. Project 2nd phase, dust jacket.

204

GRAFİST 15


Proje 4. aşama, atölye çalışması. Project 4th phase, workshop.

KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

205


Arif Yalçın (yukarıda above) Proje 1. aşama, afiş. Project 1st phase, poster. (sağda right) Proje 4. aşama, atölye çalışması. Project 4th phase, workshop.

206

GRAFİST 15


KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

207


Arif Yalçın Proje 5. aşama, afiş. Project 5th phase, poster. (Fotoğraf konsepti Photographic concept by Kashka Zaleska)

208

GRAFİST 15


Kashka Zaleska Proje 5. aşama, afiş. Project 5th phase, poster.

KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

209


İrem Çağırgan Proje 5. aşama, afiş. Project 5th phase, poster.

210

GRAFİST 15


Shahin Azhdarov Proje 5. aşama, afiş. Project 5th phase, poster.

KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

211


İrem Çağırgan Proje 3. aşama, animasyon. Project 3rd phase, animation.

212

GRAFİST 15


Can Mehmet Doğru Proje 2. aşama, afiş. Project 2nd phase, poster.

KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

213


Hilal Özçelik Proje 2. aşama, afiş. Project 2nd phase, poster.

214

GRAFİST 15


Nergis Cavadova Proje 5. aşama, afiş. Project 5th phase, poster.

KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

215


Zarina Nazarbek Kyzy Proje 5. aşama, afiş. Project 5th phase, poster.

216

GRAFİST 15


Ömer Akbulut Proje 1. aşama, afiş. Project 1st phase, poster.

KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

217


Ömer Akbulut (yukarıda above) Proje 2. aşama, şömiz. Project 2nd phase, poster. (sağda right) Proje 5. aşama, afiş. Project 5th phase, poster.

218

GRAFİST 15


KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

219


Ömer Akbulut (yukarıda ve sağda right and above) Proje 5. aşama, afiş. Project 5th phase, dust jacket.

220

GRAFİST 15


KORİDOR - TİPOGRAFİK TASARIM CORRIDOR - TYPOGRAPHIC DESIGN

221


15. STANBUL ULUSLARARASI GRAF K TASARIM GÜNLER 15TH ISTANBUL INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN WEEK 2-7 MAYIS 2011 MAY 2-7, 2011


MSGSÜ, GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ SERGİSİ

BABYLON İÇİN AFİŞLER MSGSU, GRAPHIC DESIGN DEPARTMENT STUDENTS EXHIBITION

POSTERS FOR BABYLON


EMRE SENAN

Afişin grafik tasarımın zengin bütünü içinde çok ilginç bir yeri var. Bu ilginçlik, onun grafik tasarım tarihinin içinde kurucu öznelerden biri olması değil yalnızca. Diğer tüm grafik tasarım alanlarından / ürünlerinden farklı olarak tasarımcısından ve siparişçisinden bağımsız bir kimliğe sahip olması asıl ilginç olan. Son dönemlerde biraz demode olduğunun söylenmesi, eski çekiciliğini yitirdi denmesi, elektronik/dijital medya tarafından bir kenara itildiğinin iddia edilmesi hatta biraz elitist bulunabiliyor olması bence pek ciddiye alınacak savlar değil.

FOTOĞRAF PHOTOGRAPHY BURCU DÜNDAR

Afiş, grafik tasarımın içinde en kolay görünen ama üretilmesi en zor olan tasarım ürünü. Afiş yalnızca bir iletişim aracı değil, yalnızca iletenin sözünü taşımıyor. Duvarda yerini aldığında tasarımcısından da yaptıranından da bağımsız kendi sözünü söylüyor. Üstelik kısa ama etkili konuşuyor, bakanla anlık ve şiddetli bir ilişki kurmaya kalkışıyor. O yüzden de vasat afiş pek göremezsiniz, afişler genellikle ya iyidirler ya da kötü. Tasarlanırken belirli bir zaman için var olacağı düşünülen afiş, belki de zamana en çok direnen grafik tasarım ürünlerinden biri. Afişin kent olgusuyla doğrudan ilişkili olduğunu düşünürüm, insanlar modern kentleri kurmasaymış afişi de icat etmezlermiş gibi gelir. Bazen kenti kent yapan olgular kaçınılmaz olarak bir araya geliyor ve tasarlananın ötesinde bir sonuç ortaya çıkıyor. Babylon ve afiş ilişkisi de böyle. Babylon, İstanbul içinde onlarcası bulunan mekânlardan herhangi birisi değil. Kapladığı alanı aşan bir etkiyle bu kadim kentin yeni ve vazgeçilmez özelliklerinden biri. Yarının kültür mirasının bugünden belirlenmiş bir parçası. İşte bu yüzden Babylon afişleri herhangi bir mekanın / hizmetin /

The poster has an interesting position within the highly extensive scope of graphic design. Not only because it is one of the foundation stones of this discipline but also because it has an autonomous identity from its designer or commissioner which is what distinguishes it from other fields / products of graphic design. I hardly think that the claims about how it has gone out of fashion recently, that it has lost its old charm and replaced by the electronic and digital media are worth serious consideration. In graphic design, the poster is the one graphic element that looks easily-put-together, but in fact very hard to create. It is much more than just a communication tool, conveying the words of its creators. When it claims its space on the wall, it speaks its now words, independently from its maker or commissioner. Speaking concisely but effectively, it attempts to establish an immediate, yet intensive relationship with the viewer. That’s why there’s no such thing as an average poster, only good and bad posters. Originally predicted to last for a limited period, the poster is perhaps the one graphic product that is the most resistant to the passage of time. I always think of the poster in relation the urban phenomenon, imagining somehow that people wouldn’t have invented the poster, if they hadn’t built their cities first. Sometimes those factors that make a city into what it is, inevitably come together and the outcome far outweighs what was in the original design. That’s how I can best describe the relationship between Babylon and its posters. Babylon is not just any venue in İstanbul which houses hundreds of such places. It is a new and indispensable speciality of this city, with a compelling aura reaching far beyond its local residence. It is a part of tomorrow’s cultural heritage - already defined today. That’s why the posters of Babylon do not function like the announcement posters of any other venue / service /event. BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

225


olayın duyuru afişleri gibi çalışmazlar. Onlar tasarlanıp tedavüle çıktıklarında İstanbul’un dokusunun bir parçası olurlar, duvarlarda durdukları sürece kenti değiştirirler, bir mimari öğeye bile dönüşebilirler. Bu her zaman iyi görünmez, kötü Babylon afişleri şehri olumsuz yönde dönüştürür. Sergide gördüğünüz öğrenci işleri Babylon için yeni afiş önerileri. Her ne kadar öğrenci işi olsalar da profesyonellerce yapılmışçasına ustaca… Ve o profesyonellerin gözüyle bakarsanız her afişin kendi başına var olduğunu görürüsünüz. Tümü Babylon için tasarlanmıştır; ancak hepsi başkadır. Babylon kimliğinin tüm özelliklerini taşırlar; ama köşeleri / kısıtları / kuralları ile belli bir "dizi afiş" gibi tasarlanmamışlardır. Haber verdikleri sanatçının / olayın ruhunu da taşırlar ama onlardan bağımsız kendi sözlerini öne çıkarırlar. Bazılarının cüretkârlığı ilettikleri bilginin kendisinden daha fazladır. Ancak böyle önce Babylon’un sonra İstanbul sokaklarının afişleri olurlar. Şimdilik basılmamış, çoğaltılmamış birer öneri olsalar bile.

226

GRAFİST 15

When they are designed and become visible, they get integrated into the very fibre of the city, changing the city and even turning into an architectural element. And naturally, it’s not always such a good thing as bad posters of Babylon effect negative changes. The exhibited student works are new poster proposals for Babylon. Even though made by students, they have a professional quality to them. And if you view them with a professional eye, you can appreciate that each poster stands autonomously. They are all designed for Babylon but each one is unique and different. They bear all the characteristics of the Babylon identity; but they are not designed as 'one of a series' with pre-defined corners/limitations/rules. They embody the spirit of the artist/event, but also have a few things to say of their own - to the extent that with some of them, this boldness competes with the subject-matter of the poster itself as this is the only way they can become the posters firstly of Babylon, and secondly Istanbul. Even though they are merely propositions at the moment, not yet printed or copied for distribution.


Mahmut Ercan

BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

227


Mahmut Ercan (yukarıda ve sağda above and right)

228

GRAFİST 15


BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

229


Merve Morkoç (yukarıda ve sağda above and right)

230

GRAFİST 15


BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

231


Hatice Pamuk Ferit Güleç

232

GRAFİST 15


Gökçe Baki

BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

233


Cem Gedikoğlu (yukarıda ve sağda above and right)

234

GRAFİST 15


BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

235


Emin Yükünç

236

GRAFİST 15


BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

237


Emin Yükünç (yukarıda ve sağda above and right)

238

GRAFİST 15


BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

239


Mehmet Özen

240

GRAFİST 15


Özden Hürdoğan

BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

241


Volkan Küçükemre (yukarıda ve sağda above and right)

242

GRAFİST 15


BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

243


Oya Özken (yukarıda ve sağda above and right)

244

GRAFİST 15


BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

245


Esra Topal Süleyman Utku Bozkurt

246

GRAFİST 15


Can Ergün

BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

247


Serkan Avar Mine İpek Uğurlu

248

GRAFİST 15


Mine İpek Uğurlu

BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

249


Ferhan Dayıoğlu (yukarıda ve sağda above and right)

250

GRAFİST 15


BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

251


Ferhan Dayıoğlu (yukarıda ve sağda above and right)

252

GRAFİST 15


BABYLON İÇİN AFİŞLER POSTERS FOR BABYLON

253


Grafist 1-15

Grafist '97 4-9 NİSAN 1997 APRIL 4-9, 1997 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Yossi Lemel, Esen Karol, Aykut Köksal, Paul McMillen Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department 4-8 Nisan 1997 April 4-8, 1997 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Atölyeleri Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department Studios 9 Nisan 1997 April 9, 1997

Grafist '97 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist '97 identity and promotional material design Engin Kafadar

254


SEMİNER SEMINAR (MSÜ) Barbara ve Zafer Baran, Bülent Erkmen, David Grossman, Michael Hardt, Mary Mullin, Yossi Lemel, Guy-A Schockaert, Jorge Sayagues Mimar Sinan Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan University, Auditorium 7 Nisan 1997 April 7, 1997 SERGİLER EXHIBITIONS "Nükleer Denemelere Karşı Faks Afişleri Sergisi" "The Fax Posters Against Nuclear Testing"; Helmut Langer ve 5 kıta, 50 ülkeden tasarımcılar Helmut Langer and designers from 5 continents and 50 countries; BP Krakow Afiş Projesi BP Krakow Poster Project Türkiye ve İsrail Öğrenci Sergisi Turkish and Israeli Student Works Exhibition Mimar Sinan Üniversitesi, Osman Hamdi Bey Salonu Mimar Sinan University, Osman Hamdi Bey Gallery 4-30 Nisan 1997 April 4-30, 1997 SEMİNER SEMINAR (MÜ) Sadık Karamustafa, Marry Mullin, Albert Ng, Didem Özbek, Anders Suneson Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Marmara University, Faculty of Fine Arts 8 Nisan 1997 April 8, 1997

YUVARLAK MASA TOPLANTISI ROUND TABLE MEETING "Tasarım ve Reprodüksiyon Hakları" "Design and Reproduction Rights" Prof. Ergun Özsunay, İlhan Bilge, İhsan Tellioğlu Mimar Sinan Üniversitesi Mimar Sinan University 7 Nisan 1997 April 7, 1997 GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST GMK, BP Türkiye, Yorum Ajans, Tüyap, Ütopya Fotoğrafçılık, Ora Renk Ayrımı, Ofset Yapımevi, Oluşur Grafik, İyi Matbaa, BGV Bikem Özsunay Grafik Tasarım Sanatı Vakfı

255


Grafist '98 13-17 NİSAN 1998 APRIL 13-17, 1998 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Peter Bil'ak, Ahmet Öner Gezgin, Eddie Goldfine, Jürgen Hefele, Esen Karol, Morteza Momayez, Lawrence Zeegen Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department 13-16 Nisan 1998 April 13-16, 1998

SERGİLER EXHIBITIONS Çarşı Mağazaları 2. Karikatür Bienali Yarışma Karikatürleri "Sinyalizasyon ve Kullanma Talimatları" 2nd Cartoon Biennial Competition Cartoons "Signage Systems and Manuals"; "Üç Kıtadan Afişler" "Posters from Three Continents"; İsrail Afişleri, 50 Afiş 50 Yıl Israeli Posters, 50 Posters 50 Years; "Çin Afişleri" "Chinese Posters"; "Değiştokuş" 16 Uruguay'lı Genç Tasarımcının Icograda Kongresi nedeniyle tasarladığı afişler "Intercambios" "Intercambios" Posters designed by 16 young designers from Uruguay for Icograda Congress; "Belçika'dan Afişler" "Posters from

ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Atölyeleri Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department Studios 16 Nisan 1998 / April 16, 1998 SEMİNER SEMINAR Yurdaer Altıntaş, Peter Bil'ak, Eddie Goldfine, Jürgen Hefele, Esen Karol, Siobhan Keaney, Rick Vermeulen, Lawrence Zeegan, Sadık Karamustafa: "Anısına: İhap Hulusi Görey" "In Memoriam: Ihap Hulusi Gorey" Mimar Sinan Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan University, Grafist '97 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Auditorium 17 Nisan 1998 April 17, 1998 Grafist '97 identity and promotional material design Esen Karol

256


Belgium"; Belçika Tasarımcılar Birliği UDB üyesi Tasarımcılardan Afişler Posters from the members of Belgium Designer Union, UDB; "Trickett & Webb 1998 Takvimi" "Trickett & Webb 1998 Calender Mimar Sinan Üniversitesi, Resim Heykel Müzesi Mimar Sinan University Painting and Sculpture Museum 15-27 Nisan 1998 April 15-27, 1998 "Bira Altlıkları" "Beer Coasters"; "MSÜ Öğrenci Çalışmaları" "Works by MSÜ Students"; "Kore'den Afişler" "Posters from Korea" Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Marmara University, Faculty of Fine Arts 16-30 Nisan 1998 April 16-30, 1998

YAYIN PUBLICATION "Sokakta Kaybolunca Panik" "Panic, When You Have Lost on the Streeet" Ayşe Karamustafa, Ayça Köseoğulları, Ozan Erdoğan, Sevtap Yakın GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Ana Sponsor Main Sponsor: Çarşı Mağazaları, Sponsor Sponsor: Bilkom, Ajans Ultra, A+B Tanıtım, Avrupa Baskı Merkezi, BGV Grafik Tasarım Sanatı Vakfı, Birleşik Kağıtçılık, CDP Europe, Marketing Türkiye, Nova Reklamcılık, Ofset Yapımevi, RPM/Radar, The British Council, Türsab, Tüyap, Y&R Reklamevi; Katkılarıyla With the Contribution of: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Marmara University, Faculty of Fine Arts, GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu The Turkish Society of Graphic Designers

257


Grafist '99 26-30 NİSAN 1999 APRIL 26-30, 1999 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Simone Hüetlin, Roman Kalarus, Yaki Molcho, Gözde Oral Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department 26-30 Nisan 1999 April 26-30, 1999 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Atölyeleri Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department Studios 29 Nisan 1999 April 29, 1999

258

SEMİNER SEMINAR Dilek Bektaş, Thomas Büsch, Roman Kalarus, Aykut Köksal, Yaki Molcho, Alain Le Quernec, Ali Taran, David Tartakover, Melis Tuncay: "Atıf Tuna Anısına" "In Memoriam Atıf Tuna", Canan SunerAyşegül Özmen: "Mesut Manioğlu’nun 50. Sanat Yılı" "50th Anniversary of Designer Mesut Manioğlu" Mimar Sinan Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan University, Auditorium 30 Nisan 1999 April 30, 1999 SERGİLER EXHIBITIONS "Polonya'dan 5 Tasarımcı, 75 Afiş" "5 Designer and 75 Posters from Poland" Mimar Sinan Üniversitesi, Resim Heykel Müzesi Mimar Sinan University Painting and Sculpture Museum, 29 Nisan-15 Mayıs 1999 April 29-May 15 1999; "Alain Le Quernec Afişleri" "The Posters of Alain Le Quernec" Mimar Sinan Üniversitesi, Osman Hamdi Bey Salonu Mimar Sinan University, Osman Hamdi Bey Gallery, 22 Nisan-7 Mayıs 1999 April 22-May 7, 1999; "Emigre İstanbul'da" "Emigre in Istanbul" BM Çağdaş Sanat Merkezi BM Contemporary Art Center, 28 Nisan-28 Mayıs 1999 April 28-May 28, 1999


YAYIN PUBLICATION "50 Soru 50 Cevap", Rudy Vanderlans (Emigre) e-posta yoluyla söyleşi, yayına hazırlayan ve tasarım Esen Karol "50 Questions 50 Answer", Interview with Rudy Vanderlans (Emigre) Via- e-mail, edited and design by Esen Karol, "Alain le Quernec" sergi broşürü, tasarım Emre Çıkınoğlu "Alain le Quernec" exhibition brochure, design by Emre Çıkınoğlu, "Polonya'dan 5 Tasarımcı, 75 Afiş" sergi broşürü, tasarım Emre Çıkınoğlu "5 Designer and 75 Posters from Poland", exhibition brochure, design by Emre Çıkınoğlu

GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Ana Sponsor Main Sponsor: Mavi Jeans, A4 Ofset, Ajans Ultra, Aksoy Matbaacılık, APA Şirketler Grubu, Avcı Matbaası, Avrupa Baskı Merkezi, Bilkom A.Ş., Bileşik Kağıtçılık, Ofset Yapımevi, RPM Radar / CDP Europe, Utopia, Yorum Ajans, Y&R Reklamevi, BM Çağdaş Sanat Merkezi BM Contemporary Art Center, İstanbul Fransız Kültür Merkezi Institut Français d'Istanbul, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu General Consulate of Poland, Wilanow Afiş Müzesi Wilanow Poster Museum

Grafist '99 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist '99 identity and promotional material design Emre Çıkınoğlu

259


Grafist 2000 24-28 NİSAN 2000 APRIL 24-28, 2000 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Sherry Blankenship, Hendrick Dorgathen, Jürgen Hefele, Simone Hüetlin, Leila Musfy, Kari Piippo, Timuçin Unan Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department 24-27 Nisan 2000 April 24-27, 2000 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Atölyeleri Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department Studios 24-27 Nisan 2000 April 24-27, 2000 SEMİNER SEMINAR Hendrik Dorgathen, Shigeo Fukuda, Uwe Loesch, Leila Musfy, Istvan Orosz, Kari Piippo, Bülent Erkmen'in "Self Promotion IV" gösterimi "Self Promotion IV" of Bülent Erkmen, multimedia presentation Mimar Sinan Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan University, Auditorium, 28 Nisan 2000 April 28, 2000

260

SERGİLER EXHIBITIONS Shigeo Fukuda ve Kari Piippo Afiş Sergileri Shigeo Fukuda ve Kari Piippo poster exhibitions, Mimar Sinan Üniversitesi, Resim Heykel Müzesi Mimar Sinan University Painting and Sculpture Museum, 28 Nisan-14 Mayıs 2000 Nisan 28-Mayıs 14, 2000; Uwe Loesch Afiş Sergisi poster exhibition of Uwe Loesch, Mimar Sinan Üniversitesi, Osman Hamdi Bey Salonu Mimar Sinan


Grafist 2000 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 2000 identity and promotional material design Erkut Terliksiz

University, Osman Hamdi Bey Gallery, 13-28 Nisan 2000 April 13-28, 2000; Hendrik Dorgathen illüstrasyon sergisi Illustration Exhibition of Hendrik Dorgathen Galeri Dürer, 26 Nisan-12 Mayıs 2000 April 26-May 12, 2000; Istvan Orosz Afiş ve Baskı Sergisi Istvan Orosz Exhibition, Posters and Prints Atölye Bilgi 111, 27 Nisan-14 Mayıs 2000 April 27-May 14, 2000

GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Ana Sponsor Main Sponsor: ixir Sponsor Sponsor: Anfo Reklam Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., A4 Ofset, Alice BBDD, Fon Ajans, Lowe Adam Tanıtım, Medina Turgul DDB, RPM Radar/CDP Europe, Y&R Reklamevi, Avcı Matbaası, Bilkom A.Ş., Doruk Matbaası, Detay Matbaası, Gültekin Çizgen, Küre Basım, Koçnet A.Ş., Ofset Yapımevi, Penta Reklam Ltd., Ram Renk Ayrımı, Stampa

YAYIN PUBLICATION "Hendrik Dorgathen", metin, tasarım text, design Ayşegül Özmen, "Shigeo Fukuda", metin, tasarım text, design Canan Suner, "Uwe Loesch", tasarım design Timuçin Unan, "Kari Piippo", metin, tasarım text, design Melis Tuncay, "İstvan Orosz", metin, tasarım text, design Dilek Bektaş

261


Grafist 5 7-11 MAYIS 2001 MAY 7-11, 2001 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Dimitris Arvanitis, Tanja Diezmann, Alan Fletcher, Alexander Jordan, Andrey Logvin, Unlimited Tasarım (Eray Makal, Şölen Bazman ve İzzeddin Çalışlar) Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department 7-11 Mayıs 2001 May 7-11, 2001 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOP PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Atölyeleri Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department Studios 10 Mayıs 2001 May 10, 2001

262

SEMİNER SEMINAR Dimitris Arvanitis, Tanja Diezmann, Alan Fletcher, Alexander Jordan-Nous Travaillons Ensemble, Werner Jeker, Andrey Logvin, Melis Tuncay: "Mengü Ertel Anısına" "In Memoriam Mengü Ertel" Mimar Sinan Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan University, Auditorium, 11 Mayıs 2001 May 11, 2001 SERGİLER EXHIBITIONS "İnadına Afiş" "Posters, Relentlessly", Dimitris Arvanitis, Alan Fletcher, Andrey Logvin, Nous Travaillons Ensemble, Werner Jeker, Mimar Sinan Üniversitesi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi


Mimar Sinan University Tophane-i Amire Culture and Art Center, 10-31 Mayıs 2001 May 10-31, 2001; Japon Ambalaj Tasarımı Sergisi Japanese Packaging Design Exhibition Mimar Sinan Üniversitesi, Osman Hamdi Bey Salonu Mimar Sinan University, Osman Hamdi Bey Gallery, 8-31 Mayıs 2001 May 8-31, 2001 YAYIN PUBLICATION "İnadına Afiş" sergi kataloğu, yayına hazırlayan ve tasarım Esen Karol "Posters, Relentlessly" exhibition catalogue, edited and designed by Esen Karol, "Marka ve Ambalaj Tasarım" broşürünü yayına hazırlayan ve tasarım İlhan Bilge "Brand and Package Design" brochure edited and designed by İlhan Bilge.

GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Ana Sponsor Main Sponsor: Ali Taran Creative Workshop ATCW Sponsor Sponsor: Akademi Ofset, Alesta Reklamcılık, Alkım Kağıt, Bilkom A.Ş., Boyut Yayın Grubu, Gemalmaz, Grup 7, Matset, Ofset Yapımevi, İstanbul Fransız Kültür Merkezi Institut Français d'İstanbul

Grafist 5 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 5 identity and promotional material design Eda Tekcan Tomba

263


Grafist 6 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 6 identity and promotional material design Melis Tuncay

Grafist 6 6-11 MAYIS 2002 MAY 6-11, 2002 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Anthon Beeke, Cyan (Detlef Fiedler-Daniela Haufe), Tom Klinkowstein, Laurence Madrelle, Alemşah Öztürk-Çağatay Bilsel, Zdenek Ziegler Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department 3-6 Mayıs 2002 May 3-6, 2002 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Atölyeleri Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department Studios 9 Mayıs 2002 May 9, 2002

KATILIMCI ÖĞRENCİLERLE YAPILAN PROJE A PROJECT WITH THE PARTICIPATION OF THE STUDENT "Kültürler Arası Tasarım-Çevre Buluşması"; konuk ve Türk öğrencilerin birlikte yaptığı bir film projesi, yöneten Canan Suner "Design and Environmental Meeting Between the Cultural"; A film project with foreing and Turkish students, concept and edited by Canan Suner 6 Mayıs 2002 May 6, 2002 SEMİNER SEMINAR Anthon Beeke, Cyan (Detlef FiedlerDaniela Haufe), Tom Klinkowstein, Laurence Madrelle, Hakkı Mısırlıoğlu, Zdenek Ziegler, Melis Tuncay: "Sait Maden" Mimar Sinan Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan University, Auditorium, 10 Mayıs 2002 May 10, 2002 SERGİLER EXHIBITIONS Anthon Beeke, Cyan, Tom Klinkowestein, Hakkı Mısırlıoğlu; "Oku Beni: Adrian Frutiger'in İşleri Eşliğinde İşaret ve

264


Kamer Altınova International Graphic Design Exhibition, "Read Me" exhibition catalogue, edited by T. Melih Görgün, design by Kamer Altınova

Yazı Dünyasına Yolculuk" "Read Me: With Adrian Frutiger throughout the World of Signs and Types" Mimar Sinan Üniversitesi, Resim Heykel Müzesi Mimar Sinan University Painting and Sculpture Museum, 8-25 Mayıs 2002 May 8-25, 2002; Laurence Madrelle, Zdenek Ziegler Mimar Sinan Üniversitesi, Osman Hamdi Bey Salonu Mimar Sinan University, Osman Hamdi Bey Gallery, 8-25 Mayıs 2002 May 8-25, 2002

GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Ana Sponsor Main Sponsor: Ali Taran Creative Workshop ATCW, Sponsor Sponsor: Avcı Matbaası, Bilkom A.Ş., Chameleon Events & PR, Gemalmaz Reklam Hizmetleri, İstanbul Fransız Kültür Merkezi Institut Français d'İstanbul, İstanbul Holanda Başkonsolosluğu The General Consulate of the Netherlands, Karşı Sanat, Link Multimedia, Ofset Yapımevi, Step Grafik

YAYIN PUBLICATION Uluslararası Grafik Tasarım Sergisi'nin ve, "Oku Beni" sergi kataloğu, yayına hazırlayan T. Melih Görgün, tasarım

265


SEMİNER SEMINAR Hugues Boekraad, Irma Boom, Gala Fenandez, Marcus Herrenberger, Massin, Sadık Karamustafa, Sappi (That Matter), Grafist Gelecek Kuşak Grafist Next Generation: Cem Akar, Kamer Altınova, Kenan Ünsal, Elif Yalçınkaya Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 2 Mayıs 2003 May 2, 2003

Grafist 7 28 NİSAN-2 MAYIS 2003 APRIL 28-MAY 2, 2003 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Irma Boom, Jürgen Hefele-Simone Hüetlin, Marcus Herrenberger, Aykut Köksal, Umut Südüak-Sinan Niyazioğlu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium

266

SERGİLER EXHIBITIONS Irma Boom, Sadık Karamustafa, Massin, Gelecek Kuşak Next Generation: Mark Fernandes, Stepan Hrabec, Karen Irmer, Thomas Krach, Severin Klaus, Kati Stahmer, Monica Steiner, Ludwig Übele, Cem Akar, Kamer Altınova, Sinan Niyazioğlu, Kenan Ünsal, Umut Südüak, Elif Yalçınkaya. PERFORMANS PERFORMANCE Massin, Kel Şarkıcı The Bald Singer La Cantatrice Chauve, Kumpanya. YAYINLAR PUBLICATIONS "7. Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Sergisi" kitabı "7th. International


Istanbul Graphic Design Exhibition" book. Yayıma hazırlayan Edited by: Canan Suner, Grafik tasarım Graphic design: Kamer Altınova GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Sponsor: Ali Taran Creative Workshop Grafist Dostları Friends of Grafist: Bilgi Atölye 111, Bilkom A.Ş., Chameleon Events, Etc., EMA/Mesut Kayalar, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Karşı Sanat Çalışmaları, Kemal Matbaası, Link Multimedia, Ofset Yapımevi. Katkılarıyla With the Contributions of: GMK, Grafikerler Meslek Kuruluşu GMK Turkish Society of Graphic Designers, BGV Bikem B. Özsunay Grafik Tasarım Sanatı Vakfı BGV Bikem B. Özsunay Graphic Design Art Foundation.

Grafist 7 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 7 identity and promotional material design Sinan Niyazioğlu

267


Grafist 8 3-7 MAYIS 2004 MAY 3-7, 2004 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Burcu Dündar-Ebru Aytoğ, Yossi Lemel, Monochrom, Emre Senan, Niklaus Troxler, Tevfik Fikret Uçar Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium SEMİNER SEMINAR Philippe Appeloig, Anette Kröger (Pierre Mendell Design Studio), Yossi Lemel, Monochrom, Ralph Schraivogel, Emre Senan, Niklaus Troxler, Gelecek Kuşak Next

Grafist 8 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 8 identity and promotional material design Umut Südüak

268


Istanbul Graphic Design Exhibition" book. Yayıma hazırlayan Edited by: T. Melih Görgün, Grafik tasarım Graphic design: Umut Südüak Generation: Türkiye-Yunanistan, Serhat Akavcı, Ahmet Başar, Dolphins, Cem Erutku, Ulaş Eryavuz, Kallina Kyratsoulis, Dionysis Livanis, Dimitris Papazoglou Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 7 Mayıs 2004 May 7, 2004 SERGİLER EXHIBITIONS Philippe Apeloig, Yossi Lemel, Pierre Mendell, Monochrom, Ralph Schraivogel, Emre Senan, Niklaus Troxler, Gelecek Kuşak Next Generation: Serhat Akavcı, Ebru Aytoğ, Ahmet Başar, Dolphins, Burcu Dündar, Cem Erutku, Ulaş Eryavuz, Kallina Kyratsoulis, Dionysis Livanis, Dimitris Papazoglou, Selanik Tasarım Müzesi: 10 Yıl 10 Grafik Tasarımcı 10 Afiş Thessoloniki Poster Museum: 10 Years 10 Graphic Designers 10 Posters

GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Sponsorlar Sponsors: Ajans Ultra, Alametifarika, Alice BBDO, Arkitera, Bilge Adam, Eda Grafik / Sedat Yazıcı, Euro RSCG Klan, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Manajans Thompson, Medina Turgul, Yorum Tanıtım, Young & Rubicam Reklamevi. Grafist Dostları Friends of Grafist: Alman Kültür Merkezi, Antik Hotel, Avusturya Kültür Merkezi, Beykent Üniversitesi, Bentur Turizm, Bilkom A.Ş., Chameleon Events, Etc., Kemal Matbaası, Maraton Kargo, Mataş Matbaası, Ofset Yapımevi, Pixel, 3M. Katkılarıyla: Anadolu Üniversitesi, Avrupa Kültür Derneği, BGV Bikem B. Özsunay Grafik Tasarım Sanatı Vakfı, GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu. With the Contributions of: Anadolu University, European Cultural Association, BGV Bikem B. Özsunay Graphic Design Art Foundation, GMK The Turkish Society of Graphic Designers.

YAYINLAR PUBLICATIONS "8. Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Sergisi" kitabı "8th. International

269


Grafist 9 2-7 MAYIS 2005 MAY 2-7, 2005 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Reza Abedini, Robert Appleton, Oded Ezer, Knut Willich, Julius Vermeulen, Erkal Yavi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department 3-6 Mayıs 2005 May 3-6, 2005 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 7 Mayıs 2005 May 7, 2005 SEMİNER SEMINAR Reza Abedini, Robert Appleton, Oded Ezer, Thomas Müller, Julius Vemeulen, Erkal Yavi, Gelecek Kuşak Next Generation: Ant Sengelli, Antony J. Rostvold, Danny Meirav, Farhad Fozouni, Kai Salmela, Kobi Levi, Maryam Enayiti, Perim Davutoğlu, Zeynep Yücel Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 2 Mayıs 2005 May 2, 2005

SERGİLER EXHIBITIONS Uluslararası Grafik Tasarım Sergisi International Graphic Designers Exhibition: Reza Abedini, Robert Appleton, Julius Vermeulen, MSGSÜ Resim Heykel Müzesi Şeker Ahmet Paşa Salonu MSGSÜ Painting and Sculpture Museum Şeker Ahmet Paşa Hall; Oded Ezer, Thomas Müller, Erkal Yavi, MSGSÜ Osman Hamdi Bey Salonu MSGSÜ Osman Hamdi Bey Hall; Gelecek Kuşak Next Generation: Ant Sengelli, Antony J. Rostvold, Danny Meirav, Farhad Fozouni, Kai Salmela, Kobi Levi, Maryam Enayiti, Perim Davutoğlu, Zeynep Yücel MSGSÜ Resim Heykel Müzesi Halil Dikmen Galerisi MSGSÜ Painting and Sculpture Museum Halil Dikmen Gallery

Grafist 9 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 9 identity and promotional material design Semra Güler

270


YAYINLAR PUBLICATIONS "GRAFİST 9, 9. Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Sergileri" kitabı "GRAFİST 9, 9th. International Istanbul Graphic Design Exhibitions" book Yayıma hazırlayan Edited by: İlker Coşkun, Grafik tasarım Graphic design: Semra Güler GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Sponsorlar Sponsors: Ajans Ultra, Alametifarika, BGV Bikem B. Özsunay Grafik Tasarım Sanatı Vakfı Graphic Design Art Foundation, Bilge Adam, Ddf, Euro RSCG Klan, Güzel sanatlar Saatchi & Saatchi, Marka, Medina Turgul DDB, Yorum Tanıtım, Y&R Reklamevi.

Grafist Dostları Friends of Grafist: Bilkom A.Ş., Epson, Görsel, Graphis, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Pixel, Simge Antalis, Stil Matbaası, 3 Sistem. Katkılarıyla With the Contributions of: GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu Turkish Society of Graphic Designers. Endorsed by Icograda. PARTİ PARTY Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Rıhtımı The Wharf of Mimar Sinan Fine Arts University 07 Mayıs 2005 May 7, 2005

271


Grafist 10 1-6 MAYIS 2005 MAY 1-6, 2006 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Savaş Çekiç, Mevis & Van Deursen, Eiichi Kono, Yossi Lemel, Lucille Tenazas, Jan van Toorn, Henning Wagenbreth. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department 2-5 Mayıs 2006 May 2-5, 2006 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 6 Mayıs 2006 May 6, 2006 SEMİNER SEMINAR Uğurcan Ataoğlu, Savaş Çekiç, Mevis & Van Deursen, Eiichi Kono, Yossi Lemel, Lucille Tenazas, Jan van Toorn, Henning Wagenbreth, Morteza Momayez anısın özel sunum Special Lecture: In Memoriam Morteza Momayez Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 1 Mayıs 2006 May 1, 2006

272

SERGİLER EXHIBITIONS "...nın Duyumsadığı İstanbul" "Istanbul as felt by..." Karşı Sanat Çalışmaları 1-13 Mayıs 2006 May 1-13, 2006; Mevis & Van Deursen, Video Havuzu "Grafik Tasarıma Dokunmak" Bilsar Binası 1-20 Mayıs 2006 May 1-20, 2006; Grafist'in 10 Yılı Ten Years of Grafist, Uğurcan Ataoğlu "De-sign Projesi" "De-sign Project" Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu Mimar Sinan Fine Arts University Hamdi Bey Hall 1-31 Mayıs 2006 May 1-31, 2006; Savaş Çekiç, Eiichi Kono, Lucille Tenazas, Jan van Toorn, "Kırmızı-Basında En İyiler Reklam Ödülleri Red-The best in Print Advertising Awards" Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Mimar Sinan Fine Arts University Painting and Sculpture Museum Hall 1-31 Mayıs 2006 May 1-31, 2006; Henning Wagenbreth İstanbul Goethe Enstitüsü-"Teutonia" Goethe Instıtut-"Teutonia" 5-30 Mayıs 2006 May 5-30, 2006; İnadına Yurdaer

Grafist 10 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 10 identity and promotional material design Selen Başer Nejat


Yurdaer Relentlessly Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Salonu 7 Nisan-6 Mayıs 2006 April 7-May 6, 2006. YAYINLAR PUBLICATIONS "Grafist 10, 10. Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Sergileri" kitabı "Grafist 10, 10th. International Istanbul Graphic Design Exhibitions" book Yayına hazırlayan Edited by: İlker Coşkun, Grafik tasarım Graphic design: Selen Başer. "...nın Duyumsadığı İstanbul" "Istanbul as felt by..." sergi kataloğu Yayıma hazırlayan Edited by: Başak Ürkmez, Grafik tasarım Graphic design: Teoman Fıçıcıoğlu

GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Sponsorlar Sponsors: Ajans Ultra, Alametifarika, İstanbul Goethe Enstitüsü, BGV Bikem B. Özsunay Grafik Tasarım Vakfı Graphic Design Foundation,Bilge Adam, Euro RSCG Klan, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu, Marka, Ogilvy & Mather, Rafineri, RPM/Radar, Tayfa, Teori, Y&R Reklamevi, Yorum Tanıtım. Grafist Dostları Friends of Grafist: Allsports Organizasyon, Artı Bilgisayar, Bilkom, Bilsar, Epson, Gelişim Creative, Graphis, Philips, Photoshop Magazin, Sappi, Simge Antalis, Still matbaası, 3 Sistem İşbirliği ile In collaboration with: BGV Bikem B. Özsunay Grafik Tasarım Sanatı Vakfı Graphic Design Art Foundation, GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu, Karşı sanat Çalışmaları, Korpus Kültür Sanat Yayıncılık; Katkılarıyla With the Contributions of: GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu; İletişim Sponsoru Communication Sponsor: Arkitera.com Web Sponsoru Web sponsor: www.trio-services.com Endorsed by Icograda. PARTİ PARTY Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Rıhtımı The Wharf of Mimar Sinan Fine Arts University 5 Mayıs 2006 May 5, 2006

273


Grafist 11 30 NİSAN-5 MAYIS 2007 APRIL 30-MAY 5, 2007 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Majid Abbasi, Cordula Alessandri, İlhan Bilge-Ümit Celbiş, Leonardo Sonnoli, Daniel van der Velden-Maureen Mooren Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department 30 Nisan-3 Mayıs 2007 April 30-May3, 2007 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 5 Mayıs 2007 May 5, 2007 SEMİNER SEMINAR Majid Abbasi, Cordula Alessandri, İlhan Bilge-Ümit Celbiş, Leonardo Sonnoli, Daniel van der Velden-Maureen Mooren, Alan Fletcher Anısına In Memoriam Alan Fletcher. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 4 Mayıs 2007 May 4, 2007

İlhan Bilge-Ümit Celbiş, Fons Hickman, Leonardo Sonnoli, Daniel van der Velden-Maureen Mooren) Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu Mimar Sinan Fine Arts University Hamdi Bey Hall 30 Nisan-18 Mayıs 2007 April 30- Mayıs 18, 2007; Kent Rehberi City Guide Anadolu Üniversitesi Binası Building 30 Nisan-27 Mayıs 2007 April 30-May 27, 2007; 2007 MSGSÜ Grafik Tasarım Bölümü mezuniyet İşlerinden Bir Kesit A Feature from the Graduation Projects of 2007 MSGSÜ Graphic Design Department MSGSÜ Tophane-i Amire 30 Nisan-27 Mayıs 2007 April 30-May 27, 2007; Kırmızı-Basında En İyiler Reklam Ödülleri Sergisi Red-Best In Print In Advertising Award Exhibition MSGSÜ Tophane-i Amire 30 Nisan-27 Mayıs 2007 April 30-May 27, 2007; "LEVI'S Projesi" Sergisi "The LEVI"S Project" Exhibition Beyoğlu LEVI'S Flagship Mağazası 30 Nisan-27 Mayıs 2007 April 30-May 27,

SERGİLER EXHIBITIONS Uluslararası Grafik Tasarım Sergisi International Graphic Design Exhibition (Majid Abbasi, Cordula Alessandri,

Grafist 11 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 11 identity and promotional material design Elif Yalçınkaya

274


2007; "Kitap Yapmak?" Bülent Erkmen Sergisi "Making Book?" Bülent Erkmen Exhibition Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Marmara University Fine Arts Faculty Exhibition Hall 5 Nisan-22 Mayıs 2007 April 5-May 22, 2007 YAYINLAR PUBLICATIONS "GRAFİST 11, 11. Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Sergileri" kitabı "GRAFİST 11, 11th. International Istanbul Graphic Design Exhibitions" book. Yayıma hazırlayan Edited by: İlker Coşkun, Grafik tasarım Graphic design: Elif Yalçınkaya

GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Sponsorlar Sponsors: Ajans Ultra, Alametifarika, Alice BBDO, BGV Bikem B. Özsunay Grafik Tasarım Vakfı, Bilge Adam, Euro RSCG Klan, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Manajans/Thompson, Medina Turgul DDB, RPM/Radar, Yorum Tanıtım, Y&R Reklamevi. Grafist Dostları Friends of Grafist: Arma Teknoloji, Artı Bilgisayar, Epson, Görsel, Graphis, Mataş Matbaa, Photoshop Magazin, Sappi, Simge Antalis, 3 Sistem. İşbirliği ile In collaboration with: BGV Bikem B. Özsunay Grafik Tasarım Vakfı Graphic Design Foundation, Anadolu Üniversitesi, GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu Turkish Society of Graphic Designers, Hürriyet Gazetesi ve Reklamcılık Vakfı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, Levi's Katkılarıyla With the Contributions of: BGV Bikem B. Özsunay Grafik Tasarım Vakfı Graphic Design Foundation, GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu Turkish Society of Graphic Designers. ICOGRADA'nın katkılarıyla Endorsed by ICOGRADA PARTİ PARTY Kiki, 3 Mayıs 2007 May 3, 2007

275


Grafist 12 5-10 MAYIS 2008 MAY 5-10, 2008 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Jonathan Barnbrook, Esen Karol, Rene Knip, Yang Liu, Armando Milani, Niklaus Troxler, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department 5-8 Mayıs 2008 May 5-8, 2008 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Milani, Niklaus Troxler, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 10 Mayıs 2008 May 10, 2008 SEMİNER SEMINAR Jonathan Barnbrook, Esen Karol, Rene Knip, Yang Liu, Armando Milani, Niklaus Troxler, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 9 Mayıs 2008 May 9, 2008 SERGİLER EXHIBITIONS Uluslararası Grafik Tasarım Sergisi International Graphic Design Exhibition (Armando Milani, Esen Karol, Niklaus Troxler, Rene Knip) Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu Mimar Sinan Fine Arts University Hamdi Bey Hall

276

5-23 Mayıs 2008 May 5-23, 2008; Uluslararası Grafik Tasarım Sergisi International Graphic Design Exhibition (Jonathan Barnbrook, Yang Liu) BM Suma Çağdaş Sanat Merkezi BM Suma Contemporary Art Center 5-31 Mayıs 2008 May 5-31, 2008; Atölye Çalışmaları Sergisi Workshop Exhibition Tütün Deposu 10-31 Mayıs May 10-31, 2008; Kırmızı-Basında En İyiler Reklam Ödülleri Sergisi Red-The Best In Press, Exhibition of Award-Winning Advertising Campaigns Tütün Deposu 10 - 31 Mayıs 2008 May 10-31, 2008. YAYINLAR PUBLICATIONS "Grafist 12, 12. Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Sergileri" kitabı "Grafist 12, 12th. International Istanbul Graphic Design Exhibitions" book Yayıma hazırlayan Edited by: İlker Coşkun, Grafik tasarım Graphic design: Teoman Fıçıcıoğlu


GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Sponsorlar Sponsors: Ajans Ultra, Alametifarika, BGV Bikem B. Özsunay Grafik Tasarım Sanatı Vakfı Graphic Design Art Foundation, Bilge Adam, Coca Cola İçecek, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Medina Turgul DDB, Yorum Tanıtım. Grafist Dostları Friends of Grafist: Apple IMC Türkiye- Bilkom, DHL, Evrensel Yayıncılık, Ezel Şarapçılık, Grafik Tasarım Dergisi, Graphis Matbaa, Karya Şarapları, Ofisteknik, Photoshop Magazin, Sappi, Simge Antalis, ZebraMataş Matbaacılık A.Ş., 3 Sistem. İşbirliği ile In collaboration with: BGV Bikem B. Özsunay Grafik Tasarım Vakfı Graphic

Design Foundation, GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu Turkish Society of Graphic Designers, Karşı Sanat Çalışmaları, Korpus Kültür Sanat Yayıncılık. Katkılarıyla With the Contributions of: Anadolu Kültür A.Ş., Anadolu Üniversitesi, BM Suma Çağdaş Sanat Merkezi, Hürriyet Gazetesi, Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı, Kontek. PARTİ PARTY Balans Music & Performance Hall 7 Mayıs 2008 May 7, 2008

Grafist 12 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 12 identity and promotional material design Teoman Fıçıcıoğlu

277


Grafist 13 12-17 EKİM 2009 OCTOBER 12-17, 2009 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Phil Baines, Petr van Blokland, Gülizar Çepoğlu, Memed Erdener, Dionysis Livanis, Piotr Mlodozeniec. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department 13-15 Ekim 2009 October 13-15, 2009 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 17 Ekim 2009 October 17, 2009 SEMİNER SEMINAR Phil Baines, Petr van Blokland, Gülizar Çepoğlu, Memed Erdener, Dionysis Livanis, Piotr Mlodozeniec, Mehmet Ali Türkmen. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 16 Ekim 2009 October 16, 2009

SERGİLER EXHIBITIONS Uluslararası Grafik Tasarımcılar Sergisi International Graphic Designers Exhibition (Phil Baines, Petr van Blokland, Gülizar Çepoğlu, Memed Erdener, Dionysis Livanis, Piotr Mlodozeniec, Mehmet Ali Türkmen) Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu Mimar Sinan Fine Arts University Hamdi Bey Hall 12 Ekim-12 Kasım 2009 October 12-November 12, 2009; Diploma Projeleri Sergisi Graduation Projects Exhibition Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu Mimar Sinan Fine Arts University Hamdi Bey Hall 12 Ekim-12 Kasım 2009 October 12-November 12, 2009; Solidarnosc Dönemi'nde Polonya Afişleri Polish Posters in Times of Solidarnosc Beyoğlu Belediyesi sanat Galerisi The Art Gallery of Beyoğlu Municipality 13

Grafist 13 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 13 identity and promotional material design Serhat Akavcı

278


Ekim-6 Kasım 2009 October 13-November 6, 2009; Unutmabeni (Alan Fetcher, Shigeo Fukuda, Morteza Momayez anısına) Forget-Me-Not (In Memoriam Alan Fetcher, Shigeo Fukuda, Morteza Momayez) Adasanat 12 Ekim-6 Kasım 2009 October 12-November 6, 2009 YAYINLAR PUBLICATIONS "Grafist 13, 13. Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Sergileri" kitabı "Grafist 13, 13th. International Istanbul Graphic Design Exhibitions" book Yayıma hazırlayan Edited by: İlker Coşkun, Grafik Tasarım Graphic design: Serhat Akavcı

s

GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Sponsorlar Sponsors: Mezunlar Graduates (Cem Akar, Kamer Altınova, Haluk Erkmen, Pelin Türker, Kenan Ünsal), Bikem Özsunay Grafik Tasarım Vakfı Graphic Design Foundation, Medina Turgul, TBWA, Alice BBDO, Works, Yorum Publicis, Y&R Reklamevi, RPM Radar/Ajans Ultra, Bilge Adam, Alametifarika. Unutmabeni Sergi Sponsorları Forget-Me-Not Exhibition Sponsors: Bülent Erkmen, Sadık Karamustafa, Esen Karol, Emre Senan, Haluk Tuncay Grafist Dostları Friends of Grafist: 3 Sistem, Antik Otel, Art Gallery-Nurettin Kekeç, Bilkom, Evrensel Yayıncılık, Ezel Şarapçılık, Filmon, Ofisteknik, Photoshop Magazin, Sayısal Grafik, Tüyap. İşbirliği ile In collaboration with: Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu Turkish Society of Graphic Designers, Polonya Konsolosluğu. Katkılarıyla With the Contributions of: Adasanat-Memet Güreli, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu, Web Sponsoru Web Sponsor: Spacesheep. Özel Teşekkürler Special Thanks Serhat Akavcı, Ahmet Başar, İlker Coşkun, Rafaella Fletcher, Melchior Imboden, DNP Foundation, Momayez Foundation.

279


Grafist 14 26-30 NİSAN 2010 APRIL 26-30, 2010 ATÖLYE ÇALIŞMALARI WORKSHOPS Yeşim Demir, Anette Lenz, Ian Noble, Rogier Rosema Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department 26-29 Nisan 2010 April 26-29, 2010 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU WORKSHOPS PRESENTATIONS Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 30 Nisan 2010 April 30, 2010

280

SEMİNER SEMINAR Yeşim Demir, Anette Lenz, Ian Noble, Rogier Rosema, Fevzi Yazıcı Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oditoryum Mimar Sinan Fine Arts University, Auditorium 30 Nisan 2010 April 30, 2010 SERGİLER EXHIBITIONS Uluslararası Grafik Tasarımcılar Sergisi International Graphic Designers Exhibition (Anette Lenz, Ian Noble, Rogier Rosema, Yeşim Demir) Adasanat 28 Nisan-15 Mayıs 2010 April 28-May 15, 2010; "Khorshid Khanum"Güneş Hatun, İran'da Çağdaş İllüstrasyon Lady Sun, Iran's Contemporary Illustration Milk Gallery and Design Store 26 Nisan-16 Mayıs 2010 April 26-May 16 2010; Koridor, Öğrenci İllüstrasyonları Corridor, Students' Illustrations MSGSÜ Grafik Tasarım Bölümü Koridoru 26 Nisan-16 Mayıs 2010 April 26-May 16, 2010.


YAYINLAR PUBLICATIONS "Grafist 14, 14. Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Sergileri" kitabı "Grafist 14, 14th. International Istanbul Graphic Design Exhibitions" book. Yayıma hazırlayan Edited by: İlker Coşkun, Grafik tasarım Graphic design: Ebru Üstüner Aytoğ GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Ana Sponsor Main Sponsor: Zaman Gazetesi. Sponsor Sponsor: Bikem Özsunay Grafik Tasarım Sanatı Vakfı Grafist Dostları Friends of Grafist: Bilkom, Kayra, Simge Antalis, TÜYAP Katkılarıyla Contribuited by: Adasanat, Anadolu Üniversitesi, IGDS İran Grafik

Tasarımcılar Birliği Iranian Graphic Designers Society, İran İllüstratörler Birliği Society of Iranian Illustrators, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu, Milk Gallery and Design Store. İşbirliği ile In collaboration with: GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği The Turkish Society of Graphic Designers Web Sponsoru Web Sponsor: Spacesheep Özel Teşekkürler Special Thanks Ahmet Başar, Anıl Aykan, Ceren Bulut, Çağlar Okur, Dalsu Özgen PARTİ PARTY Dogzstar, 27 Nisan 2010 April 27, 2010

Grafist 14 kimlik ve tanıtım malzemeleri tasarımı Grafist 14 identity and promotional material design Ebru Üstüner Aytoğ

281


Bu kitap için hiç ağaç kesilmedi.

Grafist 15 kitabı, %100 dönüştürülmüş atık kağıtlardan imal edilmiş "Eural Offset 115 g/m2" kullanılarak basılmış ve doğaya aşağıdaki oranlar kadar katkıda bulunulmuştur. 4289 Litre Su 220 Kg Atık Madde 307 Km Araba Yolculuğu 773 Kw/h Enerji 43 Kg Karbon Gazı 358 Kg Ağaç http://www.arjowigginsgraphic.com/ product-viewer/items/euraloffset.html

No trees cut down for this book.

The Grafist 15 book was printed on Eural Offset which is produced with 100% recycled paper and supported the enviroment as much as listed below. 4289 Liters Water 220Kg Waste 307 Km Car travel 773 Kw/h Energy 43 Kg Carbon Emissions 358 Kg Trees http://www.arjowigginsgraphic.com/ product-viewer/items/euraloffset.html

Dünyada her yıl kesilen ağaçların % 42'si, kağıt yapımı için kullanılmaktadır. 2009 yılında dünyada üretilen kağıdın miktarı, 377 milyon tondur.

42% of the total trees that are cut down each year, are used to produce paper. The amount of paper produced in 2009 was 377 million tons.

(FAO - Statistics for Forests)

Bu kağıtların üretiminde kullanılan ağaçların % 71'i doğal ormanlardaki ağaçların kesilmesi ile elde edilir.

71 % of the tress, which are used to produce this amount of paper, is provided by cutting down the trees in natural habitat.

(Toward a Sustainable Paper Cycle: An Independent Study on the Sustainability of the Pulp and Paper Industry”, Journal of Industrial Ecology, Temmuz 1997)

(Toward a Sustainable Paper Cycle: An Independent Study on the Sustainability of the Pulp and Paper Industry”, Journal of Industrial Ecology, Temmuz 1997)

282

(FAO - Statistics for Forests)


Kağıt üretimi için tek çözüm, ağaçların kesilmesi değildir. Üretimde kullanılan hammadde olan selüloz, ağaçların yanı sıra, atık kağıtlardan da elde edilebilir. Geri dönüşüme yollanmış atık kağıtlardan elde edilen %100 dönüştürülmüş kağıt, gündelik hayatımızda kullandığımız her tür kağıda alternatif olabilir: Kitap, gazete, dergi, afiş, yazışma kağıtları, kağıt havlu, peçete vb. değişik ürünlere dönüşebilir; kullanım hayatını tamamlamasının, ardından da 5 kere daha geri dönüştürülebilir. Dünyada temiz su tüketiminde 1., sera gazı salımında 3., enerji tüketiminde de 5. sırada yer alan kağıt endüstrisinin çevreye zararlarını minimuma indirilmesi, doğal kaynaklar ve çevre için büyük önem taşımaktadır. Atık kağıt kullanılarak yapılan alternatif kağıt üretim yöntemleri, doğayı korumakta ve bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin yaşam kaynaklarını da korumaktadır.

Cutting down the trees is not the only solution for the production of paper. Pulp, used as a raw material for the production of the paper, can be obtained not only by the trees but also the waste paper. The %100 recycled paper made of waste paper can be an alternative for the every kind of paper we use in our daily life. It can be turned into books, newspapers, magazines, brochures or other different kind of paper products. It can be recycled 5 more times after it completes its life time. Reducing the damages caused by The paper industry which is the 1st in water consumption, the 3rd in greenhouse emission, and the 5th in energy consumption, is very important for natural sources and environment. Alternative paper production methods using waste paper, provide the needs for today and protect the sources for the next generations.

TÜKETİM CONSUMPTION 1 ton kağıt için for 1 ton paper

NORMAL SELÜLOZDEN ELDE EDİLMİŞ KAĞIT PAPER PRODUCED BY NORMAL PULP

%100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT 100% RECYCLED PAPER (EURAL)

AĞAÇ TREE

100

0

SU WATER

100

53

ENERJİ ENERGY

100

35

KARBON CARBON

100

73

Geri dönüştürülmüş kağıtlar için geliştirilen sertifikaların işaretleri, “geri dönüştürülmüş” ve “geri dönüştürülebilir” kağıtlar arasındaki farkı anlamamız, tükettiğimiz kağıt ile ilgili bilincimizi arttırmamız için bize yardımcı olurlar.

The certificates developed for the recycled papers help us to understand the difference between the “recycled paper” and “recyclable paper” and improve our understanding about the paper we use.

283


Eural’ın sahip olduğu çevre ile ilgili sertifikalar Eural’s enviroment certificates

EU Ecolabel : FR/011/003

Eural Eco Label, ürünün EU ürünün tüm yaşam döngüsünü içine alan, yüksek performans ve çevresel kriterlere uygunluğunu ispatlayan, tüketicilerin doğaya karşı daha bilinçli alış veriş yapmalarına yardımcı standart sistemidir. Bu ürün, aşağıdakileri garantilemiş olur. Daha az hava kirliliği (Sülfür Dioksit, Nitorjen Oksit) - Çok daha az sera gazı salınımı (Karbon dioksit, Metan) - Yüksek standartlarda su arıtması - Azaltılmış elektrik ve yakıt tüketimi - Hammadde seçimiyle doğaya en az zarar - Atık ürünlerin geri dönüşümü - Tehlikeli maddelerin kullanımı sonucunda insan sağlığına zararların önlenmesi. Products are assessed against a set of environmental and performance criteria. The criteria take into account the entire product life cycle form manufacture to eventual disposal. For paper the "EcoLabel Flower" guarantees: Lowest air emissions (SO2, NOX) - Lowest Greenhouse gas emission - Highest standards of process water cleaning (COD) - Reduced Electric and fossil energy consumption - Weakest impacts on environment (raw material selection) - Waste recovery Reduction / prevention of risks to human health related to the use of hazardous substances

Paper By Nature, Kağıt geri dönüşü sektöründeki doğa dostu uygulamaları destekler. The Paper by Nature Association promotes environmentally friendly practices in the paper converting industry

Der Blaue Engel: Dünyadaki ilk ve en bilinen eko-etikettir. Mavi melek; İklim,sağlık, Su ve doğal kaynaklara zararlı etkisi en az olan ürünleri 1978 den beri destekler. % 100 geri dönüstürülmüs kağıtları göstermek için yeni logosu ile tüketicileri bilinçlendirir. This label endorsed by the German ministry for the environmental is designed as a response to the issues of both environmental and consumer protection. It requires the use of %100 post consumer recycled fiber and prohibits the use of optical brightening agents.

Üretilen kağıdın içinde bulunan tüketim sonrası atık kağıt miktarını gösteren Fransız Belgelendirmesidir. Eural’da kullanılan tüketim sonrası atık kağıt miktarı %100’dür. A french certification showing the amount of the post-consumer fibre contained in the paper. Eural contains %100.

İngiltere Ticaret Birliği, geri dönüştürülmüş ürünleri kullanımı teşvik için, yeterli şarltarı kaşılayan ürünlerde NAPM Recycled logosu kullanır. UK trade association that promotes the use of the NAPM recycled mark for qualifying recycled papers.

ISO 14001 - Uluslararası Çevresel Yönetim Standartları ISO 4001 International Enviromental Management Standard

284


Grafist, bu kitabın üretilmesi için destek veren kitap sponsorları TİM-AS ve Mataş Matbaa’ya teşekkür eder. Grafist would like to thank the book sponsors who gave their support to the actualization of this publication: TİM-AS and Mataş Matbaa

285


Grafist, destkleriyle etkinliğin başarıyla gerçekleşmesini sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder. Grafist would like to thank all organizations and institutions who made the realization of this event a success with their valuable support.

SPONSORLAR SPONSORS Alametifarika Alice BBDO BGV Bikem Özsunay Grafik Tasarım Sanatı Vakfı Frög IMOGA, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi IMOGA Istanbul Museum of Graphic Arts Marka Medina Turgul DDB Publicis Yorum Rafineri Ultra RPM Y&R Reklamevi İŞBİRLİĞİ İLE IN COLLABORATIN WITH Adasanat Anadolu Üniversitesi Ark Kültür Babylon Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi The Art Gallery of Beyoglu Municipality Cezayir İMA Istanbul Moda Akademisi IMA Istanbul Moda Academy Stedelijk Museum Amsterdam KATKILARIYLA WITH THE CONTRIBUTIONS OF Hollanda Kraliyet İstanbul Başkonsolosluğu Consulare General of the Kingdom of the Netherlands in Istanbul GRAFİST DOSTLARI FRIENDS OF GRAFIST Dijital Düşler Mataş Matbaa TİM-AS WEB SPONSORU WEB SPONSOR Spacesheep

286


DÜZENLEYEN ORGANIZED BY Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department Grafist 15, GMK, Grafikerler Meslek Kuruluşu işbirliği ile düzenlenmekte ve ICOGRADA, Grafik Tasarım Dernekleri Uluslararası Konseyi tarafından desteklenmektedir. Grafist 15 is organized with the collaboration with GMK, The Turkish Society of Graphic Designers and endorsed by ICOGRADA, International Council of Graphic Design Assosiations. MIMAR SINAN GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ RECTOR OF MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY Prof. Yalçın Karayağız GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESI DEKANI DEAN OF THE FINE ARTS FACULTY Prof. Zeki Alpan ICOGRADA BAŞKANI PRESIDENT OF ICOGRADA Russell Kennedy GMK YÖNETIM KURULU BAŞKANI PRESIDENT OF GMK Yeşim Demir

GRAFIK TASARIM BÖLÜMÜ VE ORGANIZASYON KOMITESI BAŞKANI HEAD OF THE GRAPHIC DESIGN DEPARTMENT AND ORGANIZING COMMITTEE Prof. Ayşegül İzer PROJE YÖNETMENI PROJECT MANAGER Sadık Karamustafa ORGANIZASYON KOMITESI ORGANIZING COMMITTEE Ayşegül İzer Başak Ürkmez Bekir Kirişcan Burcu Dündar Çetin Tüker Ebru Üstüner Aytoğ Mehmet Ferruh Haşıloğlu Melis Tuncay Sadık Karamustafa Selen Başer Nejat Semra Güler Sinan Niyazioğlu Umut Südüak ORGANIZASYON DANIŞMANI ORGANIZING CONSULTANT Dilek Bektaş T. Melih Görgün İLETIŞIM KOORDINATÖRÜ COMMUNICATION CO-ORDINATOR Melis Tuncay ASISTAN-ÖĞRENCI ASISTANT-STUDENT Yunus Ak

287


15. 襤stanbul Uluslararas覺 Grafik Tasar覺m G羹nleri 15th Istanbul International Graphic Design Week


15. STANBUL ULUSLARARASI GRAF K TASARIM GÜNLER 15TH ISTANBUL INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN WEEK 2-7 MAYIS 2011 MAY 2-7, 2011

GRAFIST 15  
GRAFIST 15  

15TH ISTANBUL INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN WEEK

Advertisement