Starcover 2018

Page 1

Hvad er TSSV2 og hvordan virker det? Hvad er TSSV2 og hvordan virker det? Hvad er TSSV2 og hvordan virker det? Hvad er TSSV2 og hvordan virker det? Hvad er TSSV2 og hvordan virker det? Hvad er TSSV2 og hvordan virker det? Hvad er TSSV2 og hvordan virker det? Hvad er TSSV2 og hvordan virker det?

HVAD ER STARCOVER?

Hvad er TSSV2 og hvordan virker det? 1. Biostimulant

(polymer/sukkerstof)

STARCOVER DET NYE BIOLOGISKE

2. Biostimulant (bakterie)

Innovativ bejdseproces

Polymer af planteekstrakt: Guarbønne - Cyamopsis Polymer af planteekstrakt: Polymer af planteekstrakt: Polymer af planteekstrakt: Polymer af planteekstrakt: psoraloides ekstrakt Polymer af planteekstrakt: Guarbønne Cyamopsis Guarbønne Guarbønne Cyamopsis Guarbønne Cyamopsis Cyamopsis Guarbønne - Cyamopsis AgRhoGSB psoraloides ekstrakt psoraloides ekstrakt psoraloides ekstrakt Polymer af planteekstrakt: psoraloides ekstrakt Polymer af planteekstrakt: Polymer af planteekstrakt: Polymer af planteekstrakt: psoraloides ekstrakt AgRhoGSB AgRhoGSB AgRhoGSB AgRhoGSB Guarbønne Cyamopsis Guarbønne Cyamopsis Guarbønne Cyamopsis AgRhoGSB Guarbønne - Cyamopsis psoraloides ekstrakt psoraloides ekstrakt psoraloides ekstrakt psoraloides ekstrakt AgRhoGSB AgRhoGSBAgRhoGSB

Levende bakterie: Bacillus bakterie: Levende bakterie: LevendeLevende bakterie: Levende bakterie: amyloliquefaciens IT 45 Levende bakterie: Bacillus Bacillus Bacillus -Bacillus Rhizocell Bacillus

TSSV2 TSSV2 TSSV2 TSSV2 TSSV2 STARCOVER TSSV2 Ny generation af bejdsemidler NyNy generation af bejdsemidler generationTSSV2 af bejdsemidler Ny generation af bejdsemidler Ny generation af bejdsemidler Ny generation af bejdsemidler TSSV2 En unik booster til majsfrø, som kombinerer en ny generation af Ny generation af bejdsemidler TSSV2 Ny generation af bejdsemidler ­coatning teknik med 2 miljøvenlige naturlige komponenter i synergi. AgHO®GSB30

BEJDSEMIDDEL TIL MAJS

amyloliquefaciens amyloliquefaciens IT 45 IT 45 IT 45 amyloliquefaciens IT 45 Levende bakterie: amyloliquefaciens Levende bakterie: Levende amyloliquefaciens IT 45 bakterie: Levende bakterie: - Rhizocell - Rhizocell - Rhizocell Rhizocell Bacillus Bacillus Bacillus - Rhizocell Bacillus amyloliquefaciens amyloliquefaciens IT 45 amyloliquefaciens IT 45 amyloliquefaciens IT 45 Rise P - Rhizocell -- Rhizocell Rhizocell

En unik booster til majsfrø, som kombinerer en ny generation af coating unik booster til En unik majsfrø, som booster til kombinerer majsfrø, som enkombinerer ny generation af en nycoating generation af coating En unikEn booster til majsfrø, som kombinerer en ny generation af coating processer med 2 miljøvenlige naturlige komponenter i synergi. Enprocesser med 2 miljøvenlige unik booster til majsfrø, somnaturlige kombinerer en ny generation af processer med 2 miljøvenlige komponenter naturlige ikomponenter synergi. coating i synergi.

processer med 2 miljøvenlige naturlige komponenter i synergi. En unik booster til majsfrø, som kombinerer en ny generation af coating En unik booster til majsfrø, som kombinerer en ny generation af coating processer med 2 miljøvenlige naturlige komponenter processer med 2 miljøvenlige naturlige komponenter i synergi. i synergi. processer med 2 miljøvenlige naturlige komponenter i synergi. En unik booster til majsfrø, som kombinerer en nyengeneration af coating En unik booster til majsfrø, som kombinerer ny generation af coating processer med 2 miljøvenlige naturlige komponenter i synergi. processer med 2 miljøvenlige naturlige komponenter i synergi.

Ny generation af bejdsemidler Ny generation af bejdsemidler

Sådan virker TSSV2: Sådan virker TSSV2: Sådan virker TSSV2: Sådan virker TSSV2: HVORDAN VIRKER STARCOVER? Sådan virker TSSV2: Sådan virker TSSV2: Sådan virker TSSV2:

Giv dine majs den bedste start - vælg Starcover

✓ ✓ ✓

Få højere og mere stabile udbytter Større fosfor-optag Bedre rodudvikling

Sådan virker TSSV2: Sådan virker TSSV2:

1. Biostimulant: Planteekstraktet 1. Biostimulant: Planteekstraktet 1. Biostimulant: Planteekstraktet 1. Biostimulant: Planteekstraktet 1. Biostimulant: Planteekstraktet 1. Biostimulant: Planteekstraktet 1. Biostimulant: Planteekstraktet 1. Biostimulant: Planteekstraktet Få dage 1. Biostimulant: Planteekstraktet efter1. Biostimulant: Planteekstraktet såning

ModificererModificerFlere og tættere Bevarer og udfrøets fysiske sekundære vikler forbedrede miljø rødder rødder hele vejen til høst 2. Biostimulant: Bakterien 2. Biostimulant: Bakterien 2. Biostimulant: Bakterien Diffunderer ud i jorden og lægger sig som en zone omkring frøet

Flere og Flere og Bevarer og Bevarer og ModificerFlere og Flere Modificer og Modificer Bevarer ogBevarer og Diffunderer ud ogog lægger er frøets Diffunderer Diffunderer og lægger udi ijorden jorden lægger udvikler Diffunderer ud i jordenudogi jorden lægger er frøets tættere tættere tættere er frøets udvikler udvikler sig som en zone omkring frøeter frøets tættere udvikler Modificer fysiske Flere og sekundære Bevarer og forbedrede rødder sig som en zone omkring sig som frøet en zone omkring frøet sig som en zone omkring frøet Modificer fysiskeFlere og Flere og sekundære sekundære fysiske Bevarer og Bevarer og tilforbedrede Diffunderer ud i jorden Modificer og læggerfysiske forbedrede rødder rødder sekundære forbedrede rødder miljø røddertættere er frøets hele vejen høst Diffunderer udDiffunderer i jorden og lægger ud i jorden og lægger udvikler er frøets er frøets miljø miljø tættere tættere rødder rødder miljø udvikler udvikler hele vejen til høst hele vejen til høst rødderfysiske sig som en zone omkring frøet hele vejen til høst sig som en zone omkring sig som en frøet zone omkring frøet fysiske sekundære forbedrede rødder fysiske sekundære sekundære forbedrede rødder forbedrede rødder 2. Biostimulant: Bakterien rødder Modificer hele vejen til høst miljø og miljø røddermiljø Flere og til rødder hele vejen tilBevarer høst hele vejen Modificer Flere og Bevarer oghøst Diffunderer ud i jorden og lægger er frøets tættere Diffunderer ud i jorden og lægger udvikler er frøets tættere udvikler sig som en zone omkring frøet frøet fysiskefysiskerod udskiller stoffer sig som en zone omkring sekundære forbedrede rødderrødder sekundære forbedrede miljø miljø som bakterien rødder hele vejen til høsttil høst rod udskiller stoffer rod udskiller stoffer rødder rod udskiller stoffer hele vejen lever af som bakterien som bakterien som bakterien Bakterien beskytter lever af lever af lever af rod udskiller stoffer rod udskiller stoffer Rod udskiller stoffer som rod udskiller stoffer rod og frigiver som bakterien som bakterien som bakterien bakterien lever af fosfor Bakterien beskytter Bakterien beskytter Bakterien beskytter lever af lever af rod og frigiver lever af rod og frigiver rod og frigiver rod udskiller stoffer fosfor fosfor rod udskiller stoffer fosfor Bakterien beskytter Bakterien beskytter som bakterien Bakterien beskytter som bakterien Bakterien beskytter rod og frigiver rod og frigiver lever af rod og frigiver lever af fosfor rod og frigiver fosfor fosfor fosfor Bakterien beskytter Bakterien beskytter rod og frigiver rod og frigiver fosfor fosfor

2. Biostimulant: Bakterien 2. Biostimulant: Bakterien 2. Biostimulant: Bakterien 2. Biostimulant: Bakterien 2. Biostimulant: Bakterien 2. Biostimulant: Bakterien

Kontakt din forhandler eller Limagrain (75892200) for yderligere information.

www.lgseeds.dk

Breeding your profit August 2018 / Foto: Colourbox, Limagrain NL

✓ ✓ ✓

Bedre adgang til næringsstoffer Større stresstolerance Bedre stay-green


Landsforsøg: Starcover har været afprøvet i Landsforsøgene de seneste to år. Som gennemsnit af de to års forsøg (microplots) har Starcover givet 5% højere udbytte end kontrollen. De 5% svarer i forsøgene til et merudbytte på 540 a.e/ha. I 2017 blev Starcover i landsforsøgene også testet i storparceller kaldet macroplots (< 1000 m2) i henholdsvis Rødding og Hobro (figur 1, højre side). Starcover gav i disse forsøg 13% højere udbytte end kontrollen. De 13% svarer i forsøgene til et merudbytte på 1.150 a.e/ha.

Udbytte NEL20 a.e Landsforsøg 2016 + 2017 Microplots 5 forsøg

113 110

105 105

100

LG OnFarm forsøg: Lignende resultater blev opnået i to forsøg med kernemajs ved Gabøl og Tarm, ligeledes i 2017 (figur 3). Her gav Starcover både med og uden fosfor i startgødningen 6% højere udbytte end kontrollen. Disse resultater visser tydeligt at Starcover under varierende forhold giver højere og mere stabile udbytter.

100

100

95

Kontrol+ NP

STARCOVER + NP

Kontrol + NP

STARCOVER + NP

Figur 1 - Kilde: Uddrag af Oversigt over Landsforsøg 2017

Udbytte NEL20 a.e OnFarm Helsædsmajs 2017 Macroplots 1 forsøg 105 105

LG OnFarm forsøg: I 2017 blev Starcover afprøvet i et forsøg ved Fjerritslev med helsædsmajs (figur 2). Her gav Starcover med og uden fosfor i startgødningen, henholdsvis 5 og 4% højere udbytte end kontrollen.

Udbytte NEL20 a.e Landsforsøg 2017 Macroplots 2 forsøg

100

98

100

94

95 90

Kontrol + NP

STARCOVER + NP

Kontrol + N

STARCOVER + N

Figur 2 - Kilde: LG Onfarm forsøg helsædsmajs Fjerritslev

106

100

100

95

91

90

85

85 80

Kontrol + NP

STARCOVER + NP

Kontrol + N

STARCOVER + N

Figur 3 - Kilde: LG Onfarm forsøg kernemajs Gabøl og Tarm

Breeding your profit August 2018 / Foto: Colourbox, Limagrain A/S

JEG VÆLGER ALTID MAJSSORTER FRA LG - DE HAR SORTERNE MED DEN BEDSTE GENETIK OG ALTID HØJ FRØ­KVALITET. MED DET NYE BIO-BEJDSEMIDDEL STARCOVER, ER JEG I STAND TIL, AT HØSTE 5 PROCENT HØJERE UDBYTTER PÅ MINE MARKER.

I VORES FORSØG HAR VI SET AT STARCOVER KAN SIKRE ET HØJT UDBYTTE MED ET LAVT INDPUT AF FOSFOR I HANDELSGØDNING. DET SKYLDES AT STARCOVER ØGER MÆNGDEN AF PLANTETILGÆNGELIGT FOSFOR.

Udbytte NEL20 a.e OnFarm kernemajs 2017 Macroplots 2 forsøg

105

– Søren Røndbjerg, mælkeproducent, Give

– Lars Larsen, mælkeproducent, Fjerritslev

85 80

STARCOVER SIKRER ET HURTIGT OG VELUDVIKLET RODNET SOM BETYDER AT MAJSPLANTEN BEDRE MODSTÅR TØRKEPERIODER FORDI RØDDERNE AFSØGER ET STØRRER JORDVOLUMEN I JAGTEN EFTER VAND OG NÆRINGSSTOFFER.

– Andreas B. Andersen, produktchef, Limagrain


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.