Elitekommune_hæfte

Page 1

FORFØLG DINE MÅL OG DRØMME GRIB EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR AT KOMBINERE SKOLE OG ELITESPORT

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

HAR DU EN DRØM OM AT KOMBINERE DIN SPORT MED DIN SKOLEGANG OG FORFØLGE DINE SPORTSLIGE AMBITIONER, SÅ KAN DU MED FORDEL SØGE OM OPTAGELSE I ENTEN TALENTIDRÆTSKLASSERNE PÅ LANGMARKSKOLEN ELLER PÅ SPORTSCOLLEGE HORSENS. Horsens Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark og er officielt Team Danmark elitekommune. Samarbejdet har til formål at udvikle eliteidrætten i kommunen og i særdeleshed at fremme vilkårene for unge atleter, så de får optimale muligheder for at videreudvikle deres talent. Elitesport Horsens er et partnerskab mellem Horsens Kommune, lokale eliteidrætsklubber, byens uddannelsesinstitutioner herunder Sportscollege Horsens og Langmarkskolen samt Team Danmark. Via Elitesport Horsens tilbydes idrætstalenter mulighed for at kombinere uddannelse og elitesport. Målet er samtidig at udvikle stærke lokale talentudviklingsmiljøer og styrke de prioriterede idrætsgrene jf. Team Danmark aftalen. Og hvor

det er muligt: at løfte idrætsgrenene til national eller international elite.

Talent-idrætsklasserne på Langmarkskolen eller på Sportscollege Horsens.

Samarbejdsklubberne i de prioriterede idrætsgrene stiller sammen med Horsens Kommune et morgentræningsmiljø til rådighed for unge idrætstalenter med topmotiverede trænere indenfor en lang række idrætsgrene. Det er også muligt for talenter fra ”mindre idrætsgrene” at blive en del af morgentræningsmiljøet. Her tilknyttes talenterne en basislinje på tværs af idrætsgrene.

Elitesport Horsens har i dag et stort antal talenter, der kombinerer skolegang, uddannelse og sport fra 7. klasse til afslutningen af en ungdomsuddannelse med mulighed for at forfølge deres mål og drømme både på det sportslige og det uddannelsesmæssige område.

Samarbejdet via Elitesport Horsens sørger for koordinering mellem morgentræning, klubtræning og skolegang – hele tiden med fokus på talentet i centrum. Har du en drøm om at kombinere din elitesport og din uddannelse, så kan du med fordel søge optagelse i enten

Rigtig god fornøjelse med folderen, hvor du kan læse mere om dine fleksible muligheder som idrætstalent i Horsens Kommune.

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

UDDANNELSESTRAPPEN Mulighederne via Elitesport Horsens illustreres ved uddannelsestrappen med 3 trin, hvor sport og skolegang hænger sammen i dagligdagen – fra 7. klasse på folkeskoleniveau til ungdomsuddannelserne. Der er tilmed mulighed for at den unge kan forfølge sine sportslige ambitioner helt frem til universitetsniveau – som antydet med et 4. trin. Elitesport Horsens omfatter helt konkret skolegang, lektier og den unges sportsliges ambitioner, der kan udvikles og udøves dagligt – på præcis det skole- og uddannelsestrin, han eller hun befinder sig.

Syddansk Elite Aarhus Universitet Elite VIA Elitesport

SCH

Sportscollege Horsens > Ungdomsuddannelser

10. KL

Sportscollege Horsens

7. – 9. KL

Talent-Idrætsklasser > Langmarksskolen

2

HORSENS ER

9. – 10. KL BGI Akademiet

ELITEKOMMUNE


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

HORSENS SPILLER EN NØGLEROLLE FOR MORGENDAGENS STJERNER v./ Peter Fabrin, direktør Team Danmark

SAMARBEJDET MED HORSENS HAR FOKUS PÅ AT UDVIKLE OG UNDERSTØTTE DE LOKALE TALENTMILJØER, SÅ DE UNGE TALENTER KAN UDVIKLE SIG TIL AT KUNNE BEGÅ SIG PÅ HØJESTE INTERNATIONALE NIVEAU

Skal en kommune også gøre noget for talentfulde unge mennesker? Ja – selvfølgelig! Kommune betyder fællesskab, og derfor skal en kommune være noget for alle - også børn og unge, som er dygtige til deres idræt. Som Elitekommune har Horsens Kommunes indsats stor betydning for dansk eliteidræt, og dermed de flotte resultater danske atleter opnår til EM, VM og OL. Danmark vinder mange flere medaljer end vores størrelse berettiger til. Det skyldes bl.a., at vi har udviklet en model, hvor vi tager et fælles ansvar for, at det skal kunne lade sig gøre som ung talentfuld dansker at jagte sine drømmemål. Det kræver - ud over en enorm indsats som ungt talent - også et tæt samarbejde mellem skole, klub og kommune, så man ikke behøver gå på kompromis med uddannelse og den daglige træning.

som allerede har skabt attraktive vilkår for talenternes sportslige udvikling. Det er vigtigt, at unge talenter har rammer i høj kvalitet, hvis de sportsligt skal udvikle sig. Forum Horsens, CASA Arena og de tilhørende faciliteter for de lokale atleter er tillige et vigtigt omdrejningspunkt, der bygger videre på den positive udvikling i Horsens - til glæde for både det eksisterende eliteidrætsmiljø og for de mange lokale talenter. Derfor er Horsens sammen med de andre Elitekommuner med til at udvikle morgendagens stjerner. I er med til at skabe stolthed, glæde og begejstring blandt os alle sammen. Det kan I godt være stolte af, og vi glæder os til at følge det dygtige arbejde i Horsens Kommune med at sikre sammenhæng mellem uddannelse og sportslig udvikling.

Uden kommunernes opbakning og samarbejde, ville vi ikke have et så stærkt talentarbejde, som vi faktisk har i Danmark. Horsens er en visionær Elitekommune,

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

3


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

MØD FIRE UNGE FRA DEN VIRKELIGE VERDEN: SUCCESFULDE, AMBITIØSE OG RIGTIG GODT PÅ VEJ

FREYA WYNNE STRANDGAARD Elev i Talent-idrætsklasserne Fodboldspiller i FC Horsens

SILLE MASI SCHØNHERR Elev på Sportscollege Horsens Håndboldspiller, Horsens HK

JULIE OLSEN Elev i Talent-idrætsklasserne Svømmer i Horsens Svømmeklub

- Jeg synes, det er vildt fedt at gå i Talentidrætsklasserne, hvor man får to ekstra træninger om morgenen. Man får på den måde mere tid til at træne, fordi man har mulighed for at træne om morgenen og så gå i skole bagefter, og hvor man så derefter kan træne sin egen klubtræning om eftermiddagen. Hvis man ikke havde morgentræning, ville man ikke have tid til at have så mange træninger, så det er rigtig fedt at have den mulighed.

- At være en del af et Sportscollege setup giver mig kæmpe muligheder for udvikling, både menneskeligt og håndboldmæssigt. Det er en meget stor fordel for mig i min hverdag, at have mulighed for at kombinere min skolegang og ungdomslivet omkring, med min sport.

- Jeg svømmer i Horsens Svømmeklub 6 gange om ugen. 2 af træningerne er morgentræninger kl. 7 mandag og onsdag morgen sammen med de andre elever fra Talent-idrætsklasserne.

- Det er også fedt at gå i klasse sammen med andre som går ligeså højt op i sin sport, og vil det samme som en selv, nemlig at blive bedre. Det er rigtig godt, at der ikke kun er den samme sportsgren i klassen, men mange forskellige, så man kan følge med i ens klassekammeraters sport, og høre om hvordan det går dem.

- De to ugentlige morgentræninger giver mig lov til at prøve nye ting af på banen, og mine individuelle kompetencer forbedres hele tiden, fordi der nørdes helt ned til mindste detalje. - Samspillet mellem os spillere og fysioterapeuterne, samt de fysiske trænere fungerer super godt, og har man skader eller skavanker, er tiden og faciliteterne omkring morgentræningen en stor gave til kroppen. - Jeg føler mig meget priviligeret over, at jeg 2 gange om ugen har mulighed for at bruge tid i min skolegang, på at udvikle mig sportsligt og fysisk, og det sociale samvær på tværs af aldersgrupper og køn i min sport, giver helt klart et overskud og boost til resten af skoledagen.

MADS DAUGAARD Elev på Sportscollege Horsens Basketspiller i HIC Basket - Sportscollege Horsens er et rigtig godt koncept, da det giver mig mulighed for at fokusere på min sport i kombination med at gå på gymnasiet. Med 2 morgentræninger om ugen kan jeg udvikle mig ekstra meget som spiller, mens jeg stadig har tid til at lave mine

4

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

- Jeg er rigtig glad for at være startet på i Talent-idrætsklasserne på Langmarkskolen, da jeg nu kan dyrke og gå mere op i min sport end tidligere. - At gå i Talent-idrætsklasserne har givet mig mere struktur i hverdagen og større overskud til at dygtiggøre mig og flytte mit niveau både til svømningen og i skolen. - På Langmarkskolen går jeg i klasse med andre som også dyrker og vil sporten lige så meget som jeg selv. Det nyder jeg at være en del af og lærer også meget fagligt grundet de dygtige lærere på skolen. - Talent-idrætsklasserne er for mig næste skridt i min udvikling og min store drøm om en dag at blive udtaget til det danske svømmelandshold.

lektier efter skole. For mig har det været rigtig vigtigt at have de 2 ekstra træninger om ugen, da der er mere fokus på ens individuelle udvikling til morgentræningerne. - Derudover går jeg i en klasse hvor alle eleverne er Sportscollege elever, hvilket har været med til at give et ekstra godt fællesskab, da vi alle har prioriteten af vores sport til fælles.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

LANGMARKSKOLEN: TALENT-IDRÆTSKLASSER – 7.- 9. ÅRGANG Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen blev oprettet første gang i august 2008. Siden starten har mange unge idrætstalenter haft mulighed for at optimere og udvikle deres talent i kombination med deres skolegang. Det er muligt at gå i Talent-idrætsklasserne på Langmarkskolen fra 7. – 9. klasse. I klasserne kombineres skole og idræt på et højt niveau, og de unge talenter færdes i et uddannelses – og træningsmiljø sammen med andre unge, der brænder for idræt. Talent-idrætseleverne tilbydes en god og faglig stærk skolegang, hvor de kan få hjælp til at få en hverdag med mange træningstimer og de faglige krav i en udskolingsklasse til at hænge sammen. Derudover får eleverne mulighed for at udvikle deres sociale og personlige kompetencer ud over det sædvanlige, i en skolekultur, hvor forskellighed og samarbejdsevne er et must.

For yderligere information: Langmarkskolen Nørrebakken 1 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 00 www.langmark.aula.dk

Som elev i Talent-Idrætsklasserne: • oplever du, at skole og sport går hånd i hånd • får du idrætsspecifik træning som en del af skoleskemaet • bliver du fagligt udfordret gennem målstyret læring, så du udnytter både dit faglige og sportslige potentiale • færdes du i et miljø med andre elever der brænder for deres sport • udvikler du dine personlige kompetencer og bliver uddannelsesparat • får du undervisning og vejledning om sportsernæring, skadesforebyggelse, sportsskader, sportspsykologi og livet som elitesportsudøver • får du hjælp ved skader og mentale udfordringer (fysioterapeut, fysisk træner, coaching)

I løbet af skoleårene tilbydes talent-idrætseleverne samt deres forældre diverse kurser omhandlende eksempelvis sportsernæring, skadesforebyggelse, sportsskader og sportspsykologi. Forløb der støtter udviklingen som eliteidrætsudøver samt miljøet omkring atleterne.

På Langmarkskolen går der mere end 100 talent-idrætselever på 7.- 9. årgang.

• Pigefodbold • Svømning

Der tilbydes idrætsspecifik træning indenfor: • Badminton • Basketball • Drengefodbold • Håndbold

Talenter der kommer fra andre idrætsgrene end ovenstående, kan ansøge om optagelse på Basislinjen, der rummer elever fra flere ”mindre idrætsgrene”, hvor der trænes skadesforebyggelse og fysisk træning.

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

5


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

SPORTSCOLLEGE HORSENS: KOMBINER DIN UNGDOMSUDDANNELSE OG DIN SPORT Sportscollege Horsens er et spændende tilbud til dig, som har ambitioner og talent, og gerne vil udvikle dine idrætsfærdigheder i et unikt elitemiljø med moderne faciliteter samtidig med, du tager din ungdomsuddannelse i Horsens. Sportscollege Horsens tilbyder idrætstalenter fleksible uddannelsestilbud så de unge sportsfolk kan få indpasset deres træning og konkurrencer med skole­ gangen på en ungdomsuddannelse i Horsens. Indenfor de forskellige sportsgrene tilbyder vi veluddannede og meget kompetente trænere, ligesom vores træningsfaciliteter er indbydende og toptrimmede. Størstedelen af idrætsgrenene er tilknyttet Forum Horsens og CASA Arena, hvor talenter på tværs af idrætterne træner og møder hinanden dagligt.

Sportscollege Horsens har et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne i Horsens, og de Team Danmark prioriterede idrætter har deres eget særskilte Sportscollege tilbud, som kan findes på www.sportscollegehorsens.dk. Ved at vælge Sportscollege Horsens, får du: • en hverdag, hvor sport og uddannelse kombineres • skemalagt morgentræning to gange ugentligt • træning af veluddannede og kompetente trænere • adgang til fysioterapeut og fysisk træner • adgang til styrketræningsfaciliteter • flotte træningsfaciliteter

Talenter der kommer fra andre idrætsgrene end de prioriterede idrætsgrene i Team Danmark aftalen, kan ansøge om optagelse på Basislinjen, der rummer elever fra flere mindre idrætsgrene, hvor der trænes skadesforebyggende og fysisk træning.

Sportscollege Horsens c/o Learnmark Horsens Stadionsvej 2 8700 Horsens Tlf. 88 16 36 00

6

For yderligere information: Daglig leder Torben Knudsen tkn@learnmark.dk Tlf.: 42 12 72 70 www.sportscollegehorsens.dk

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

• transport til din uddannelse efter morgentræning • sportslig udvikling, både teknisk, taktisk og fysisk • nye venner, der har samme mål og interesser som dig


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

ADGANG TIL TALENTUDVIKLINGSFACILITETER: FYSISK TRÆNING, FYSIOTERAPI OG OPHOLD Faciliteterne er vigtige elementer i det fællesskab, der er ved at være ung eliteidrætsudøver i Horsens. Elitesport Horsens anvender lokaler placeret ved Forum Horsens, Horsens Kampsportscenter og CASA Arena i sammenhæng med svømmehal og idrætshallerne i Forum Horsens, samt fodboldbanerne ved CASA Arena.

Adgang til styrketræning og HFS Cafeen Er du elev i Talent-Idrætsklasserne (7.9. klasse) på Langmarkskolen eller på Sportscollege Horsens, kan du få udleveret en adgangsbrik til styrketræning og HFS Cafeen mod betaling af et depositum på 100 kroner. Du skal min. gå i 8. klasse/15 år for at kunne få adgang til styrketræningsfaciliteterne.

Er du eliteidrætsudøver i en samarbejdsklub jf. Team Danmark-aftalen mellem Horsens Kommune og Team Danmark, kan du via din klub ansøge om adgang til styrketræningsfaciliteterne.

Omdrejningspunkt for fællesskabet Eliteidrætsudøvere har adgang til styrketræningsfaciliteter samt HFS Cafeen på CASA Arena. Begge faciliteter er vigtige elementer i det fællesskab, der er ved at være ung eliteidrætsudøver i Horsens. I lokalerne er der mulighed for at mødes, styrketræne, hvile sig mellem skole og træning samt spise lidt medbragt mad. Styrketræningsfaciliteterne er placeret i Kampsportscentret ved Forum Horsens og er indrettet med styrketræningsfaciliteter og Elitesport Horsens’ fysioterapi, mens der i HFS Cafeen er faciliteter til lektielæsning.

For yderligere information: Horsens Kommune Eliteidrætskonsulent Søren Jochumsen sojoc@horsens.dk Tlf.: 40 10 23 10

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

7


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

EKSPERTBISTAND TIL ELITEIDRÆTSUDØVERE Horsens Kommune er Team Danmark elitekommune, og som en del af samarbejdet med Team Danmark tilbydes en sammenhængende servicemodel for ekspertbistand for eliteidrætsudøvere. Vilkår for ekspertbistand. Ekspertbistanden tilbydes primært til talenter, som er tilknyttet Langmarkskolens Talent-idrætsklasser (7.-9. klasse), samt talenter i regi af ungdomsuddannelserne (Sportscollege Horsens). Derudover er der adgang til fysioterapi for alle Team Danmark prioriterede idrætsgrene samt de lokalt prioriterede idrætsgrene efter aftale med Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent. Bistanden er gratis for talenter, så længe den finder sted indenfor den angivne tidsramme for hvert område. Der kan indstilles til ekstra støtte/adgang til yderligere ekspertbistand til det enkelte talent via Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent. Fysioterapi: Talenter har adgang til behandling hos fysioterapeut flere gange ugentligt i klinik ved Forum Horsens. Desuden arbejdes der med skadesforebyggende træning og genoptræning i et samarbejde mellem klubber, talenter og fysioterapeut.

8

HORSENS ER

Sportsfysiologi: Fysioterapeut og fysisk træner er tilknyttet som ekspert til at køre undervisningsforløb for talenter, trænere samt forældrekurser. Sportsernæring: En ernæringsrådgiver er tilknyttet som ekspert til at varetage undervisningsforløb for talenter, trænere og forældrekurser. Omfang og indhold af forløb og kurser planlægges for hvert skoleår. Derudover kan der aftales individuelle forløb for udvalgte talenter – dette sker i samråd mellem klub, træner, ernæringsrådgiver og Horsens Kommunes eliteidrætskonsulent. Sportspsykologi: En ekstern sportspsykolog er tilknyttet som ekspert til at køre undervisningsforløb for talenter, trænere samt forældrekurser i klub- og skoleregi. Der kan aftales individuelle sportspsykologiske forløb for udvalgte talenter i samråd mellem klub, træner, sportspsykolog og Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent.

ELITEKOMMUNE


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

BGI AKADEMIET – AMBITIØS IDRÆTSEFTERSKOLE MED MANGE ÅRS ERFARING BGI akademiet er en af landets største idrætsefterskoler med imponerende, topmoderne faciliteter. Idrætsefterskolen tilbyder 9. og 10. klasse og et veletableret talentmiljø for de elever, der har ambitioner og talent herfor. Efterskolen BGI akademiet tilbyder unge idrætstalenter en unik mulighed for udvikling og uddannelse i et stærkt efterskolefællesskab med plads til alle. Fællesskabet vægtes højt i udviklingen af den enkelte spiller. Både individuelt og som vigtig del af et hold, og skolen har mange års erfaring i at få uddannelse, det sociale liv og elitesport til at gå op i en højere enhed.

Skolen lægger stor vægt på dyder som ydmyghed, sammenhold og hårdt arbejde. Vigtigst er dog GLÆDEN ved idræt og ønsket om, at træningen foregår med øje for den enkeltes udvikling.

Igennem årene har BGI akademiet været med til at udvikle mange talenter i samarbejde med klubberne. Flere af dem har opnået flotte sportslige resultater som både ungdomsspillere og på seniorniveau. Skolen arbejder løbende på udvikling af trænerkompetencerne og forholder sig nysgerrigt og innovativt til udvikling af faciliteter. Efterskolens veletablerede talentmiljø betyder, at der er stort fokus på at sikre den rette balance mellem træningsmængde, træningstype, socialt samvær, mentalt velvære og fysisk formåen. Alle elever har adgang til fysioterapi på skolen og uddannes i skadesforebyggelse i teori og praksis. Desuden tilbydes mentaltræning med det formål at forberede eleven på det elitære miljø og dets udfordringer, der venter på seniorplan. Sammen med den enkeltes sportslige udvikling fastholder skolen også et stærkt fagligt niveau. Der er således fokus på udvikling og dannelse af det hele menneske, og eleverne kommer til at opleve værdien af at indgå i forskellige former for forpligtende fællesskaber. Samarbejdet med Elitesport Horsens betyder, at eleverne kan træne og spille kampe i deres lokale eliteidrætsklub. Det gælder særligt fodbold, cykling, håndbold, basketball og amerikansk fodbold. De lokale samarbejder vægtes højt og prioriteres med eleven i centrum, så eleven får en god og sund hverdag, hvor idræt, skole og efterskoleliv passer ind.

BGI akademiet Gramvej 3 8783 Hornsyld www.bgiakademiet.dk info@bgi.dk

cykling, amerikansk fodbold, basketball, rytmisk gymnastik, spring, parkour, dans, sports acrobatik, teamgym. Flere af linjerne kan kombineres med ski og snowboard.

Invester i din fremtid - både på og uden for banen BGI akademiet tilbyder en lang række idrætslinjer; Fodbold, håndbold, fitness,

Udover ambitiøs idræt og undervisning får eleverne tre studieture, sjove, udfordrende oplevelser, entusiastiske lærere, fagligt kompetente trænere, over 500 nye

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

venner og meget mere. Idrætsefterskolen tilbyder desuden den internationale linje; Cambridge IGCSE. For yderligere oplysninger: JP Nielsen Sportsakademiet jp@bgi.dk Tlf. 4214 7483

9


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

DRENGEFODBOLD - AC HORSENS AC Horsens har et helt særligt fokus på talentudvikling. Målet for talentudviklingen er at træne spillerne på et meget højt niveau og skabe de bedst mulige rammer for de eliteaktive, så de kan udvikle sig til at blive indlemmet i A-truppen som seniorspillere. AC Horsens lægger stor vægt på klubbens værdier ydmyghed, sammenhold og hårdt arbejde, og det afspejler sig også i talentudviklingen, hvor det daglige arbejde er fokuseret omkring klubbens værdisæt. AC Horsens satser benhårdt på talentudvikling, og spillere som Mads Bech, Frede-

rik Rønnow, Jeppe Kjær og David Kruse er synlige beviser på, at spillere der har været gennem AC Horsens talentudvikling kan tage skridtet op til senioreliten.

de respektive ungdomsårgange. Klubbens vision: ”Den der træner bedst bliver bedst.”

Klubbens talentarbejde starter fra ATK+ Center i samarbejde med lokale samarbejdsklubber og frem til seniortrinnet i fællesskab med blandt andre TalentIdrætsklasserne på Langmarkskolen, BGI Akademiet og ungdomsuddannelserne på Sportscollege Horsens, hvor der hele tiden arbejdes på at udvikle muligheden for at kombinere uddannelse og elitesport på allerhøjeste niveau. Sammen med lokale samarbejdsklubber arbejdes der hårdt og målrettet på at skabe regionens stærkeste fodboldhold, bl.a. via et stærkt og innovativt trænersetup på

AC Horsens Langmarksvej 61, 3. 8700 Horsens Tlf. 7562 6020 www.achorsens.dk achorsens@achorsens.dk

10

Drengefodbold er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 202023. Som talentfuld fodboldspiller er det muligt at være tilknyttet morgentræning i

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

PIGEFODBOLD - FC HORSENS FC Horsens er som en af Jyllands største pigeklubber garant for en selvstændig, helstøbt afdeling med fokus på udvikling, trivsel og fastholdelse indenfor pigefodbold. Klubben er kendt for at tilbyde ”fodbold for alle”, hvor der fokuseres på at være en klub med et balanceret mix mellem sportslige og sociale aktiviteter under mottoet ”oplevelser med og uden bold”. Det er klubbens vision at være blandt områdets mest attraktive pigeklubber, som kan udbyde hold i alle årgange og samti-

dig tilbyde udfordringer – også på højeste niveau. Via mulighed for at tilbyde talenttræning og matchning med drenge sikrer klubben det rigtige sportslige niveau for den enkelte. FC Horsens har samtidig en attraktiv samarbejdsaftale med BGI Akademiet, der giver adgang til unikke træningsfaciliteter, inklusive Goal Station.

morgentræning samt tilhørende vaskeordning

FC Horsens er Horsens Kommunes officielle samarbejdspartner omkring Talent-Idrætsklasser samt Sportscollege Horsens og fungerer som tovholder på pigeelitefodbolden. Det stærke morgentræningsmiljø er kendetegnet ved et højt niveau, og veluddannede trænere med et stort hjerte for udvikling af pigefodbold. Alle spillere i morgentræningen tilbydes træningstøj til

FC Horsens Ternevej 83 8700 Horsens info@fchorsens.dk http://www.fchorsens.dk/pigetalent/

Pigefodbold er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 202023. Som talentfuld fodboldspiller er det muligt at være tilknyttet morgentræning i

Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.

ORIENTERINGSLØB - HORSENS ORIENTERINGSKLUB Horsens Orienteringsklub prioriterer ungdomsarbejde og talentudvikling højt. Horsens Orienteringsklub tror på, at det skal være sjovt at træne og at det er sjovest at træne, hvis man udvikler sig sportsligt. Træningen tilrettelægges derfor med udgangspunkt i den enkelte løbers niveau. Horsens Orienteringsklub gennemfører således træningen efter Dansk Orienteringsforbunds Aldersrelaterede Trænings Koncept.

Horsens Orienteringsklub Åbjergskovvej 6 8700 Horsens www.horsensok.dk

Samtidig lægger Horsens Orienteringsklub vægt på at skabe og vedligeholde et godt og trygt socialt klubmiljø. For talenterne i Horsens Orienteringsklub sammensættes træningen hen over ugen af orienteringsteknisk træning, løbetræning og skadesforebyggende styrke- og koordinationstræning. Træningen gennemføres i klubregi, i Talentcenter Aarhus og i regi af morgentræning på Talent-idrætsklasserne og Sportscollege Horsens. Morgentræning er derfor en vigtig del af træningen for det målrettede talent i Horsens Orienteringsklub.

Orienteringsløb er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2020-23. Som talentfuld orienteringsløber er det

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

muligt at være tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.

11


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

BASKETBALL – HORSENS IC Horsens IC er en af de førende klubber i dansk basketball. Horsens IC Elite har gennem mange år været med helt fremme, når vinderne af mesterskab og pokalturnering skulle findes, så det er en klub med store traditioner og flere mesterskaber. Horsens IC’s ungdomsafdeling har altid haft et stort fokus på, at udvikle talenter til senioreliten. Med dygtige og dedikerede ungdomstrænere omkring klub- og morgentræning, er mulighederne optimale for unge baskettalenter, som ønsker at udfordre sig selv i et stærkt udviklingsmiljø.

Horsens IC Langmarksvej 53 8700 Horsens www.hicbredde.dk Bestyrelse@hicbredde.dk

Ungdomsafdelingen har i den daglige træning fokus på at udvikle spillerne via hold- og individuel træning. Klubbens værdier fokuserer både på bredde og elite på ungdomssiden, og målet er, at kunne tilbyde så mange som muligt et godt baskettilbud. I Horsens IC ønsker vi: • at vi har glade og engagerede trænere • at der er tilstrækkeligt med trænere til alle hold • at der er ordentlige materialer til trænere og spillere • at der er uddannelsesmuligheder for trænerne • at vi har plads til alle, der vil være med • at vi kan udfordre vores medlemmer i ungdomsafdelingen uanset niveau

Basketball er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 202023. Som talentfuld basketspiller er det muligt at være tilknyttet morgentræning i

• at vi kan tilbyde en klub med et socialt sammenhold på tværs af hold, alder og køn • at vi har en velfungerende organisation, der kan løse de udfordringer vi støder på For at sikre den røde tråd fra talent- til eliteholdet er der et tæt samarbejde mellem elite og bredde, for at kunne sikre den bedst mulige udvikling for de unge talenter – hele tiden med talentet i fokus. HIC Elite og HIC Bredde træner og spiller kampe i Forum Horsens, Parkhallen, Vesthallen og Højvangshallen.

Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.

SEJLSPORT - HORSENS SEJLKLUB Horsens Sejlklub har en stor ungdomsafdeling, med sejlere fra 7 år og opefter. Der foregår en masse aktiviteter året rundt for både små og store sejlere. Ud over træningsdagene på vandet, så foregår der mange andre sociale aktiviteter på havnen, og der er et godt kammeratskab i klubben.

Horsens Sejlklub hører under Dansk Sejlunions talentarbejde, og det betyder at klubben arbejder tæt sammen med Dansk Sejlunion for at klubbens sejlere kan aspirere til at komme på udviklingslandshold og senere på landsholdet.

I mange år har Horsens Sejlklub være med helt i toppen af de danske ungdomsklasser. Det har bl.a. ført til DM, NM, EM og VM-medaljer – senest med en OL-medalje til Anne-Marie Rindom i Tokyo.

Klubben har specialiseret træning i enmandsjoller inden for ZOOM8-, Laser- og Europa-jolle, samt J70 sportsbåde, hvor man sejler med 4-5 unge sammen. Desuden er der træning på vandet året rundt.

Horsens Sejlklub Langelinie 24 8700 Horsens www.horsens-sejlklub.dk traener@horsens-sejlklub.dk

12

Horsens Sejlklub er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 20202023.

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

Som talentfuld sejler er det muligt at være tilknyttet morgentræning i TalentIdrætsklasserne og på Sportscollege Horsens to gange om ugen.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

HÅNDBOLD - HORSENS HÅNDBOLDKLUB Vi har en ”hånd” indenfor! For Horsens Håndboldklub er visionen at komme på håndboldlandkortet i landets bedste ungdomsrækker. Vi ønsker at • skabe optimale vilkår for at højne ung– domsniveauet lokalt • skabe optimale vilkår for trænerudvikling • skabe spillere, talenter og hold på allerhøjeste niveau i ungdomsrækkerne • udvikle spillere til vores damehold i Bambusa Ligaen • udvikle spillere til talentarbejdet i DHF

Gennem de seneste år har vores talent– arbejde båret frugt, og vi har skabt gode resultater, med medaljer i ungdomsrækkerne til både JM og DM, i Elitecuppen og i beachhandball som vi meget gerne spiller om sommeren. Horsens HK har et formaliseret samarbejde med HH Elite. Det indebærer: • Fast samtræning mellem de bedste U19 spillere og HH Elites seniorhold • Enkelte spillere træner mere med og deltager ligeledes i kampe • Der samarbejdes omkring specialfunktioner, eks. målvogtertræning

fysiske sektor omkring ungdomsafdelingen. Vi har derfor også forbedret og udvidet vores tilbud om fysisk træning, skadesforebyggelse og fysioterapi til klubbens ungdoms elite. Horsens Håndboldklub har et formaliseret samarbejde med efterskolen BGI Akademiet. Samarbejdet omhandler bl.a. brug skolens flotte faciliteter. Det er tilmed muligt, at kombinere et efterskoleophold på BGI med en elitesatsning hos Horsens HK som enten U15 eller U17 spiller.

En altafgørende del af talentarbejdet, fastholdelse samt udvikling af spillere er den

Horsens Håndboldklub Sportsvænget 4 8700 Horsens www.horsenshk.dk bestyrelsehh@gmail.com

Håndbold er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2020-23. Som talentfuld håndboldspiller er det

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

muligt at være tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.

13


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

BADMINTON – HORSENS BADMINTONKLUB Horsens Badminton Klub tilbyder et varieret og attraktivt træningsmiljø med et hold af uddannede trænere, der også selv har erfaring fra badminton på eliteniveau. I klubbens træningstilbud er der bl.a. mulighed for morgentræning for de elever i Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens, der har ambitioner om at blive bedst muligt med ketcher og fjerbold. Klubben har optimale faciliteter for talenttræning. Her er fuldtidsansat cheftræner, der også har ansvaret for to gange ugentlig

Horsens Badminton Klub Sognegårdsvej 4 8700 Horsens www.hbkbadminton.dk mail@hbkbadminton.dk

14

morgentræning for Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens.

gere i en frivillig forening – ”i det rette træningsmiljø kommer spidsen af bredden”.

Klubbens vision: 
 Horsens Badminton Klub er en eliteklub med en stærk ungdomsafdeling og et overordnet fokus på at bygge bro fra ungdomstalent til dygtig seniorspiller. Det er klubbens vision at tilbyde gode klubaktiviteter med henblik på at skabe en bred og velfungerende ungdomsafdeling for at rekruttere, fastholde og udvikle spillere til den danske ungdomselite og til klubbens bedste seniorhold. Med afsæt i værdierne Glæde, Udvikling, Fællesskab, Engagement og Oplevelser arbejder man for at dygtiggøre og danne de unge spillere i badmintonsporten og som aktive delta-

Badminton er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2020-23. Som talentfuld badmintonspiller er det

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

muligt at være tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

SVØMNING - HORSENS SVØMMEKLUB Horsens Svømmeklub har et stærkt talentudviklingsmiljø og er et attraktivt træningsmiljø med fokus på kvalitet. Vi har fokus på en stor bredde med en dygtig elite, hvilket også gør sig gældende i svømning i Danmark på nationalt plan. Over de kommende år vil vi ligeledes kunne være med til internationale mesterskaber. En af klubbens vigtigste målsætninger for fremtiden er at sikre det attraktive elitemiljø for klubbens svømmere, samt for talenter fra oplandet.

børnesvømmer til elitesvømmer. Vi vil være i toppen af dansk svømning på alle niveauer og kunne være med internationalt. Klubbens talentudviklingsprogram sikrer den rette balance mellem svømmerens alder, træningsmængde, træningstype, fysiske formåen og sociale velvære, baseret på det aldersrelaterede træningskoncept, ATK. Målet er at give enhver med et svømmetalent de optimale trænings- og udviklingsmuligheder i Horsens Svømmeklub.

Det er Horsens Svømmeklubs vision at: • Tilknytte de bedste trænere og tilbyde de bedst mulige faciliteter • Sikre en god klubånd og høj trivsel ved hjælp af værdierne kvalitet, rummelighed og engagement • Igennem kompetent administration, målrettet kommunikation og ansvarlig økonomi at skabe en anerkendt svømmeklub

Horsens Svømmeklub har i den nyeste udviklingsplan, sat barren virkeligt højt. Målet er at udvikle klubben på alle niveauer fra

Horsens Svømmeklub Langmarksvej 53 8700 Horsens www.swimhorsens.dk kontor@swimhorsens.dk

Svømning er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2020-23. Som talentfuld svømmer er det muligt at være

tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.

BORGMESTER PETER SØRENSEN ”I Horsens Kommune arbejder vi målrettet på at skabe nationale og internationale talenter til dansk eliteidræt samtidig med, at vi sikrer, at talenter og elitesportsfolks idrætskarrierer ikke sker på bekostning af job og uddannelse. Derfor skaber vi både attraktive vilkår for talenternes sportslige udvikling og fastholder et stærkt fokus på uddannelsesområdet. Her er Langmarkskolens Talent-idrætsklasser og Sportscollege Horsens rigtig gode udgangspunkter for et stærkt samarbejde med vores lokale eliteidrætsklubber.” Borgmester Peter Sørensen

Forum Horsens/CASA Arena er platformen for eliteidræt i Horsens Kommune.

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

15


ER DET LIGE NOGET FOR DIG? – SÅ GRIB BOLDEN OG SPRING UD I DET…

For yderligere oplysninger: Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Tlf. 76 29 29 29

Få flere informationer om hverdagen for unge elitesportsfolk i Horsens Kommune på: elitesport.horsens.dk – eller ved at scanne QR-koden

Eliteidrætskonsulent Søren Jochumsen sojoc@horsens.dk Tlf. 40 10 23 10 Foto: Charlotte Adsbøl, m.fl.

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.