The user logo

Grafill Illustrasjon

GRAFILL FAGGRUPPE FOR ILLUSTRASJON jobber for synliggjøring og tydeliggjøring av norsk illustrasjon. Illustrasjon er et særlig virkemiddel til økt verdiskaping og suksess for markedet. Faggruppa for illustrasjon består av 1 leder og 5 aktive styremedlemmer. Vi er opptatt av aktiviteter rundt næringspolitiske rettigheter, presentasjon og synliggjøring av illustrasjon og faglig utvikling av våre medlemmer.

Publications

Resources


March 17, 2010

Address List


March 17, 2010

The Illustrators


March 17, 2010

Introduction Pages


March 17, 2010