Grafill Illustrasjon

Grafill Illustrasjon

Oslo, Norway

GRAFILL FAGGRUPPE FOR ILLUSTRASJON jobber for synliggjøring og tydeliggjøring av norsk illustrasjon. Illustrasjon er et særlig virkemiddel til økt verdiskaping og suksess for markedet. Faggruppa for illustrasjon består av 1 leder og 5 aktive styremedlemmer.

Vi er opptatt av aktiviteter rundt næringspolitiske rettigheter, presentasjon og synliggjøring av illustrasjon og faglig utvikling av våre medlemmer.

www.grafill.no