Page 1

NEWSLETTER RUJAN 2013. Sluţba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


Dragi moji Splićani, dragi gosti, Split je proteklih godina zauzeo čvrstu poziciju jedne od vodećih turističkih destinacija na Mediteranu. Za to su zaslužni turistički djelatnici, ugostitelji, hotelijeri, ali i brojni graĎani koji su prepoznali mogućnosti koje pruža turizam i veliki potencijal koji Split ima, te privatnom inicijativom pokrenuli pozitivne trendove u turističkom procvatu Splita. MeĎutim ima još puno prostora za napredak, kako u širenju ponude, poboljšanju i raznovrsnosti sadržaja, meĎunarodnoj promociji, tako i u jačanju kvalitete turističkog proizvoda i njenom plasiranju na globalno tržište. Razvoj turističke industrije je strateški interes Grada i ova gradska Uprava pristupit će mu na ozbiljan način, imajući u vidu dugoročne pozitivne učinke. Vodeći računa o održivom razvoju, specifičnostima ovog drevnog grada i potrebama njegovih graĎana, stvorit ćemo uvjete za povećanje turističkih kapaciteta i produljenje turističke sezone, u cilju prvenstveno gospodarskog razvoja grada. U tim nastojanjima očekujemo konstruktivnu suradnju svih zainteresiranih, a bitna nam je i povratna informacija graĎana i svih djelatnika u turizmu. Jedan od kanala komunikacije je i ovaj newsletter, koji će vas informirati o dogaĎanjima i novostima, te vam dati mogućnost da povratnim idejama i komentarima pomognete u ostvarenju zajedničkog cilja i daljnjem razvoju i boljitku Splita. GRADONAČELNIK Ivo Baldasar

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


PERISTIL 01.06. - 30.09.2013. SMJENA DIOKLECIJANOVE STRAŽE

U organizaciji Turistiĉke zajednice grada Splita, svaki dan toĉno u 12:00 sati, pojavljuje se car Dioklecijan sa šest vojnika, te pozdravlja narod i drţi prigodni govor, pozivajući goste u svoju Palaĉu.

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


KLAPSKA JUTRA U cilju poboljšanja turistiĉke ponude našega grada od poĉetka lipnja do kraja rujna u terminu od 09-13 sati svakim danom nastupat će splitske klape na Vestibulu.

KLAPSKE I FOLKLORNE VEĈERI

FOLKLORNE VEĈERI Od 02.07. – 26.09.2013. na Rivi svaki utorak i ĉetvrtak od 20,30 do 23h

KLAPSKE VEĈERI Od 20.06. – 27.10.2013. na Rivi svake srijede od 20,30 do 23 sata

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


PODRUMI DIOKLECIJANOVE PALAĈE 15.06. - 20.09.2013. KONCERTNI PROGRAM U PODRUMIMA DIOKLECIJANOVE PALAĈE: „ĈARI KLASIĈNE GLAZBE U PODRUMIMA“

U sklopu gradskih dogaĊanja pod zajedniĉkim nazivom „Spli'ski litnji koluri“ gosti grada Splita u podrumima Dioklecijanove palaĉe moći će svakog petka u 21h uţivati u originalno izvedenim vrhunskim djelima klasiĉne glazbe. Ulaz za sve posjetitelje na koncert je slobodan.

Program: 06.09. (petak) 21:00 – 23:00 - Veĉer violonĉela: Mihovil Karuza 13.09. (petak) 21:00 – 23:00 - Koncert Omiškog baroknog ansambla (Omiški barokni ansambl, Mandić – oboa, Haluza – violina, Barišić – ĉembalo, Karuza – violonĉelo) 20.09. (petak) 21:00 – 23:00 - Splitski gitaristiĉki kvartet (Kajo Milišić, Genz Qivlaku, Josip Dragnić, Goran Cetinić Koća)

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


RIVA 23.09.2013. SPLIT ROCK FEST 2013

I ove godine se, iako u nešto drukĉijem obliku odrţava Split Rock Fest, i to 26.07., 30.08. i 23.09.2013. godine. Splitska Riva ovo ljeto ugošćuje rokere i sve koji se tako osjećaju, a biti će za svakoga po nešto, od funkya, indiea,˝originalnog˝ rocka, hard & heavya, pa sve do tribute bendova. 23.09. na rivi se oĉekuje grupa Bezdan ( rock & tribute to The Doors, Split) i Floydian Split (Pink Floyd tribute, Split).

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


ĐARDIN 01.07. – 15.09.2013. LJETNI SAJAM ANTIKVITETA

01.07.2013. godine Split je dobio mjesto na kojemu se odrţava sajam antikviteta i kolekcionarstva. Split se tako upisuje na kartu gradova u Hrvatskoj koji imaju stalnu izloţbeno prodajnu postavu starina, filatelije, numizmatike, militarije. Ljubitelji starina mogu, svakim danom do 15.09. u vremenu od 9 - 12h i od 18 - 23h, pogledati ili kupiti izloţene stvari domaćih i stranih izlagaĉa.

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


GALERIJA MEŠTROVIĆ 29.07. - 01.09.2013. IZLOŽBA SKULPTURA 'VALOVI' VASKA LIPOVCA

29. srpnja 2013. u Galeriji Meštrović otvorena je izloţba skulptura 'Valovi' Vaska Lipovca. Rijeĉ je o dvadeset skulptura raĊenih u netretiranom ţeljezu i staklu te skicama, kao i o slikama, crteţima, studijama, maketama i modelima koji su prethodili skulpturama iz posljednjeg zaokruţenog umjetnikovog opusa. Kustos izloţbe te autor postava i pratećeg filma je Andro Krstulović Opara, ravnatelj Muzeja Ivana Meštrovića. Izloţbu nastalu u suradnji Splitskog ljeta, Muzeja Ivana Meštrovića i udruge Val posjetitelji će moći razgledati do 1. rujna. Vasko Lipovac, slikar, kipar i grafiĉar, roĊen je 14. lipnja 1931. godine u Kotoru. Akademiju primijenjenih umjetnosti završio je u Zagrebu 1955. Bio je suradnik majstorske radionice Krste Hegedušića od 1955. do 1959. godine. Od 1967. Ţivio je i radio u Splitu. Od 1956. izlagao je na oko stotinu samostalnih i preko dvjesto skupnih izloţbi u zemlji i inozemstvu. Vasko Lipovac dobitnik je brojnih nagrada za skulpturu, ilustraciju, te javne spomenike. Vasko Lipovac preminuo je u Splitu, 4. srpnja 2006.

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


21.08. - 05.09.2013. GALERIJA FOTOKLUBA SPLIT IZLOŽBA FOTOGRAFIJA - JOE BRNOBIĆ

U Galeriji Fotokluba Split otvorena je izloţba fotografija Egzotiĉni planet autora Joea Brnobića. Joe Brnobić, Splićanin je koji već dugi niz godina ţivi u Kanadi, veći dio godine putuje na egzotiĉne lokalitete diljem zemaljske kugle, planinari i roni, svjetski je putnik i pustolov koji je napravio mnoštvo fascinantnih fotografija, a 55 fotografija egzotiĉnih planinskih lokaliteta Juţne Amerike, pustinja, afriĉkih plemena i plemena Indo-pacifiĉke regije i fascinantnog podvodnog svijeta tropskih mora biti će izloţeno u galeriji. Izloţba će biti otvorena do 5. rujna 2013.

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


MUZEJ GRADA SPLITA 28.08. - 07.09.2013. MAG FESTIVAL - FESTIVAL KOMORNE GLAZBE

Ĉetvrti po redu MAG festival, festival komorne glazbe, odrţat će se u vremenu od 28.08. do 09.09. u Muzeju grada Splita. Pokrovitelji festivala su Grad Split, Ţupanija Splitsko dalmatinska i Ministarstvo kulture RH. Udruga MAG osnovana je u oţujku 2010. godine u Splitu. Idejni zaĉetnici i osnivaĉi udruge, mladi glazbeni umjetnici gitarist Josip Dragnić i violist Ivan Hut, uoĉili su potrebu za udruţivanjem mladih akademski obrazovanih glazbenika sa šireg podruĉja grada Splita u organizaciju koja bi ujedinila glazbeni rad velikog broja mladih glazbenika ţeljnih koncertiranja.

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


AMFITEATAR DOMA MLADIH 03.09. – 12.09.2013. IKS FESTIVAL

Od 3. do 12. rujna Split će po drugi put biti domaćin MeĊunarodnog festivala suvremenog kazališta. Uz bogat izvedbeni program s naglaskom na inovativni teatar Mediterana, oĉekuju vas i okrugli stolovi, filmske projekcije i još puno toga… Drugo izdanje IKS festivala odvijat će se u Splitu na nekoliko pozornica – Amfiteatar Multimedijalni kulturni centar | Dom mladih, Gradsko kazalište lutaka, Gradsko kazalište mladih, Galerija umjetnina i u Dioklecijanovim podrumima u kojima će se, u suradnji sa Festivalom Perforacije, odrţati Noć performansa. Ovogodišnja selekcija prikazuje projekte visoke izvrsnosti i meĊunarodne suradnje u mediteranskoj regiji kroz specijalni program – Putevima kazališta inovacije na Mediteranu te prikazuje neke od najvećih aktualnih hitova suvremenog kazališta iz europskih metropola, s posebnim naglaskom na mediteranske, talijanske i španjolske regije. Ulaznice se mogu kupiti u Staroj gradskoj vijećnici u centru grada od 18:00 – 22:00 i sat vremena prije predstave na blagajni kazališta. PROGRAM:

03.09. - TOO LATE! Motus (Italija) Amfiteatar MKC Split | Dom mladih, 21:00 04.09. - HOOGERMAN, Erre que erre danza (Španjolska) Gradsko kazalište lutaka, 19:00 U SAMOĆI PAMUĈNIH POLJA, Parobrod (Srbija) Galerija umjetnina Split, 21:00 Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


05.09. - NTEATRO FESTIVAL (Italija) L’UOMO PERFETTO Compagnia Mara Cassiani HAND PLAY 7 -8 chili Gradsko kazalište lutaka, 19:00 PREDSTAVA U STANU, Marko Manojlović (Srbija) Kruţićeva 4, 21:30 06.09. - REKVIJEM ZA ORGANE Kazalište Hotel Bulić (Hrvatska) Amfiteatar MKC Split |Dom mladih, 21:00 07.09. - INA SLADIĆ (Hrvatska) Amfiteatar MKC Split|Dom mladih, 21:00

08.09. - COITO ERGO SUM, Teatar Rubikon (Hrvatska) Amfiteatar MKC Split|Dom mladih, 21:00 09.09. - ŠUMA, DRVO, SKORO, SKROZ, Skroz (Hrvatska) Gradsko kazalište mladih, 19:00 MARKO MARKOVIĆ Konfrontacije Galerija MKC Split | Dom mladih, 21:00 10.09. - tribina Oĉevidnik kazališta – njegova primjena i nedostaci Mreţa izvedbenih umjetnosti , Amfiteatar MKC Split | 19:00 VICTIMIZE, UZGON Fraktal falus teatar (Hrvatska) Amfiteatar MKC Split | Dom mladih, 21:00

11.09. - plesni film PINA Wim Wenders Amfiteatar MKC Split | Dom mladih, 20:00 ANTONIO GRGIĆ Sjene Trg Franje TuĊmana | 22:00 12.09. - NOĆ PERFORMANSA, Perforacije Festival Dioklecijanovi podrumi, 22:00

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


PODRUMI DIOKLECIJANOVE PALAĈE, RIVA, GALERIJA MEŠTROVIĆ 04.09. - 08.09.2013. EUROPSKO PRVENSTVO MLADIH FLORISTA EUROFLEURS

EUROFLEURS 2013 - Europsko prvenstvo za mlade cvjećare (European Championship for Young Florists) koje će se odrţati 4. – 8. rujna u Splitu, vrhunsko je meĊunarodno natjecanje profesionalnih cvjetnih dizajnera na kojem se oĉekuje dolazak natjecatelja iz dvadeset zemalja Europske unije, uz nezaobilaznu podršku više od tisuću gostiju, koji će bodriti svoje predstavnike. Europsko prvenstvo mladih florista (EUROFLEURS) organizira Hrvatska obrtniĉka komora kao organizator i Obrtniĉka komora Splitsko - dalmatinske ţupanije kao domaćin, po uputama i pravilima Europske federacije profesionalnih florista FLORINT, ĉija je ĉlanica Sekcija cvjećara Hrvatske obrtniĉke komore od 2007. godine. Natjecanje će se odrţavati u 6 natjecateljskih kategorija na tri glavne lokacije u gradu Splitu i to u Dioklecijanovim podrumima, na Rivi i u Galeriji Meštrović.

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


STARA GRADSKA VIJEĆNICA 05.09. - 17.09.2013. MONOGRAFSKA IZLOŽBA - FRANO MISSIA

Monografska izloţba akademskog slikara Frane Missie prikazat će radove nastale zadnjih 50ak godina umjetnikovog stvaralaštva, a ostaje otvorena do 17. rujna. Slikara, splitskog porijekla, Franu Missiju najprije smo upoznali preko njegovih grafika potom uljenih slika s izrazito apstraktistiĉkim sadrţajem privlaĉnog kolorita, moţda je bilo nuţno proći kroz period istraţivanja apstrakcijskog i akcijskog slikarstva da bi kasnije trajno ostao uz figuru i dalmatinski pejzaţ. Frano Missia je nakon završene Gimnazije u Splitu otišao u Zagreb studirati strojarstvo, a dane je kratio slikajući u kulturno-umjetniĉkim društvima. Završivši strojarstvo u Zagrebu upisao je zagrebaĉku Kazališnu akademiju (odsjek scenografija) koju nikad nije završio. Na drugoj godini studija dobio je priliku otići u Pariz upoznati se sa francuskim scenografijama. Ondje je ostvario prijateljstvo s profesorima slikarstva koja su ga potakla da i sam aktivno slika i crta. Prva izloţba i pohvale kritiĉara znaĉile su poĉetak njegove pariške priĉe koja je trajala skoro deset godina. Umjetnik je u New Yorku završio Likovnu akademiju na Odjelu za umjetnost Sveuĉilišta grada New Yorka gdje je magistrirao 1973.godine. Doktorirao je na temu ţenskog akta i godinama radio kao profesor Sveuĉilišta grada New Yorka. Tijekom posljednjih pedesetak godina priredio je 19 samostalnih izloţbi u zemlji i inozemstvu (Francuska, SAD, Kanada).

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


KINA CENTRAL, ZLATNA VRATA I KARAMAN 14.09. - 21.09.2013. 18. SPLITSKI FILMSKI FESTIVAL / MEĐUNARODNI FESTIVAL NOVOG FILMA

Od 14. do 21. rujna grad Split će biti u znaku 18. izdanja Splitskog filmskog festivala /meĊunarodnog festivala novog filma. Ovogodišnji moto, Odgovornost/ Optimizam/ Tolerancija, i ĉinjenicu da najstariji meĊunarodni filmski festival u zemlji ove godine postaje punoljetan, reflektira i sam program festivala sastavljen od filmova koji su prikazani i nagraĊivani na mnogim svjetskim festivalima. Unatoĉ znatno smanjenim sredstvima, na festivalu će biti prikazane redom hrvatske premijere filmova (neki su i europske premijere), pa time festival zasluţuje titulu po mnogima programski najznaĉajnijeg hrvatskog filmskog festivala. Ove godine biti će prikazana 34 dugometraţna filma, 48 kratkometraţnih filmova i jedna TV mini serija. Program je podijeljen na 8 sekcija (Konkurencija dugometraţni i kratkometraţni, Doks, Frame extended, Gender, Odrazi/Reflections, Posebni program i Novi mediji). Sluţbeni program obogaćen je nizom radionica, prezentacija i predavanja, a ove godine u pripremi su i dogaĊanja koja će upotpuniti kulturno-turistiĉku ponudu grada Splita. Projekcije će se odrţavati u kinima Zlatna vrata i Karaman, a otvorenje festivala će biti u kinu Central. Izloţba Novih Medija, "Robotiĉke Skulpture" Freerka Wieringe, moţe se pogledati u Domu Mladeţi, izloţbenom prostoru MKC-a.

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


STARA GRADSKA VIJEĆNICA 19.09. - 28. 09. 2013 29. SUSRET HRVATSKIH ZAVIĈAJNIH LIKOVNIH STVARALACA

Izloţba 29. likovnog susreta bit će postavljena u izloţbenom prostoru Stare gradske vijećnice na Narodnom trgu u Splitu od 19. do 28. 9. 2013. u kojem će 19. rujna u 19 h biti i otvorenje. Susret hrvatskih zaviĉajnih likovnih stvaralaca i zatvaranje izloţbe bit će 28. rujna 2013. s poĉetkom u 12 h u prethodno spomenutom prostoru.

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


RIVA 28.06. – 27.09.2013. KONCERTNI PROGRAM NA RIVI

U sklopu gradskih dogaĊanja pod zajedniĉkim nazivom „Spli'ski litnji koluri“ gosti grada Splita na splitskoj Rivi moći će od 28.06. do 27.09. s poĉetkom u 21h uţivati u koncertima raznih izvoĊaĉa. Program: 02.09. (ponedjeljak) - 21:00 – 24:00 - Izgubljena generacija (DJ Dupli) 06.09. (petak) - 21:00 - 24:00 - Saša Jakelić i Meri Cetinić 07.09. (subota) - 21:00 - 24:00 - Igor Cukrov 09.09. (ponedjeljak) - 21:00 - 24:00 - EUROGASTRO BAND (local jazz band) 13.09. (petak) - 21:00 – 24:00 - Rockabilly band 14.09. (subota) - 21:00 – 24:00 - Bravo band 16.09. (ponedjeljak) - 21:00 – 24:00 - Tambu band 20.09. (petak) - 21:00 – 24:00 - Noxin band 21.09. (subota) - 21:00 – 24:00 - Harpoon Blues Band 23.09. (ponedjeljak) - 21:00 – 24:00 - Split Rock Fest – finale 27.09. (petak) - 21:00 – 24:00 - Zorica Kondţa

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


KALENDAR REGATA ZA RUJAN 2013.

DATUM

REGATA

ORGANIZATOR

MJESTO

31.8. - 1.9.

Classic regata

JK Labud, Split

Split-Milna-Split

17.9. - 21.9.

28. ACI Match Race Cup

YC Croatia, Opatija

Split

26.9. - 29.9.

Mrduja Optimist Cup Memorijal Boris Vujnović

JK Labud, Split

Split

28.9. - 29.9.

8. Šoltanska regata

JK Zenta, Split

Split-StomorskaSplit

28.9. - 1.10.

XIV. Attems regata

JK Kon Tiki Sailing Croatia, Hum na Sutli

Split-Vis-Split

Izvor: Hrvatski jedriliĉarski savez

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr


GRAD SPLIT Statistiĉki podaci o dolascima i noćenju turista za mjesec svibanj i lipanj 2012./2013.

Svibanj 2012.

Svibanj 2013.

Lipanj 2012.

Lipanj 2013.

Srpanj 2012.

Srpanj 2013.

noćenja

dolasci

noćenja

dolasci

noćenja

dolasci

noćenja

dolasci

noćenja

dolasci

noćenja

dolasci

STRANI TURISTI

44 247

21 120

60 416

26 560

72 281

30 112

95 217

35 695

169685

51 417

210228

62 405

DOMAĆI TURISTI

7 570

4 460

7 228

3 933

7 093

3 689

7 532

3 882

10 904

4 341

11 407

4 552

UKUPNO

51 817

25 580

67 644

30 493

79 374

33 801

102749

39 577

180589

55 758

221635

66 957

Izvor: Turistiĉka zajednica grada Splita Prema navedenim podacima, broj noćenja turista u mjesecu svibnju 2013. g. povećao se za 30,5 %, a u lipnju za 29,45%. Broj dolazaka turista se takoĊer povećao za 19,2 % u odnosu na svibanj 2012.g., a u lipnju za 17%. Prosjeĉan broj noćenja po dolasku u svibnju 2013. bio je 2,2, a u lipnju 2013. bio je 2,60. Prema navedenim podacima, broj noćenja turista u mjesecu srpnju 2013. g. povećao se za 22,73 %, a broj dolazaka turista se takoĊer povećao za 20 % u odnosu na srpanj 2012.g. Prosjeĉan broj noćenja po dolasku u srpnju 2013. bio je 3,3. U srpnju 2013. godine, najviše noćenja ostvarili su drţavljani Ujedinjene Kraljevine, zatim Australije, Francuske i SAD-a.

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita; Odsjek za poticanje razvoja turizma T. + 385 (0) 21 310 338; F. + 385 (0) 21 310 227; E: lucia.radosgrubor@split.hr; www.split.hr

Newsletter 27  

Newsletter br. 27 Službe za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita.

Newsletter 27  

Newsletter br. 27 Službe za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita.

Advertisement