EduVamia AMMATILLISIA VALMIUKSIA EDISTÄVÄT TYÖVOIMAKOULUTUKSET

Page 1

AMMATILLISIA VALMIUKSIA EDISTÄVÄT TYÖVOIMAKOULUTUKSET


AMMATILLISIA VALMIUKSIA EDISTÄVÄT TYÖVOIMAKOULUTUKSET KOHDERYHMÄ

KESTO

Olet tämän koulutuksen kohderyhmää, jos olet työtön työnhakija ja sinulla on koulutustarve ja kiinnostus työllistyä johonkin alla olevista aloista tai haluat parantaa mahdollisuuksiasi päästä alan tutkintokoulutukseen: • Kiinteistöpalveluala • Rakennusala • Sähkö- ja automaatioala • Kone- ja tuotantotekniikan ala • Kotityöpalveluala • Puhtauspalveluala • Talotekniikan ala

HAKU

Haku koulutuksiin tapahtuu te-palvelut.fi sivuilla.

Katso juuri levat nyt haussa o koulutukset osoitteessa te -palvelut.fi

KIINTEISTÖPALVELUALA

Esimerkkejä ammatillisista opinnoista: • Työkoneiden huoltaminen ja piha-alueiden hoitaminen • Lämpöpumpun asentaminen ja huolto • Tekninen kiinteistönhoitaja/mökkitalkkari

Koulutuksen kesto määritellään henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa. Enimmillään koulutus voi kestää 200 päivää. Koulutukseen kuuluu työssäoppimista 35–75 päivää.

SISÄLTÖ

Opiskelijan oma opintopolku rakentuu tarpeen mukaan seuraavista osista: • Ammattitaitokartoitus • Orientaatiojakso • Työelämän lupakortit • Suomen kieli, asiakaspalvelu, digitaidot • Työnhaku • Oppimisen tuki • Yrittäjyys Ja tietenkin ammattitaitoa täydentävistä ammatillisista opinnoista. Mikäli ammattiala osoittautuu orientaatiojakson aikana vääräksi, voit keskeyttää koulutuksen ilman seuraamuksia.

KOTITYÖPALVELUALA

Esimerkkejä ammatillisista opinnoista: • Kodin ruoka- ja erityisruokapalvelujen suunnitteleminen ja toteuttaminen • Tekstiilien pesu ja huoltaminen • Kodin ylläpitosiivous


KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN ALA Esimerkkejä ammatillisista opinnoista: • Sorvaus • Jyrsintä • Robotin käyttö • CAD/CAM-ohjelmointi • Hitsaus • Levytyöt • Hitsaushenkilöstön pätevöinnit • Koneasennus/kunnossapito

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALA Esimerkkejä ammatillisista opinnoista: • Ohjelmoitavat logiikat • Robotiikka

PUHTAUSPALVELUALA

Esimerkkejä ammatillisista opinnoista: • Ylläpitosiivouspalvelujen suunnittelu ja toteutus erilaisissa kohteissa • Majoitus- ja ravitsemisalan keittiö- ja asiakaspalvelutehtävät • Tekstiilien pesu ja huoltaminen • Puhtausalan osaajaksi, koulutus maahanmuuttajille

RAKENNUSALA

Esimerkkejä ammatillisista opinnoista: • Perustusvaiheen ja runkovaiheen työt • Sisävalmistus • Ulkoverhoilu ja kattotyöt • Laatoitus • Muuraus • Korjausrakentaminen

TALOTEKNIIKAN ALA

Esimerkkejä ammatillisista opinnoista: • Uusiutuvien energiajärjestelmien ja hybridijärjestelmien asennus • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmät • Lämmitysjärjestelmien asennus • Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asennus • IV- kanavistojen asentaminen


www.eduvamia.fi

tutkintokoulutuksiin hakeutuminen www.vamia.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.