Page 1


VOORWOORD

Geliefdheid van PJ.

COPY NR. 2 JAARGANG 38: 17 MAART 2017

Gisteren was het nieuwjaarsconcert. Altijd het moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Op 23 september 2016 is Piet de Vroedt, erelid van PJ, op 68jarige leeftijd overleden. In 2016 waren er 3 geboortes binnen de PJ familie en hadden we 4 jubilarissen (Frans, Arie, Marjolijn en Lenie, goed voor 145 jaar). Vorige week waren dat er weer 3 (Irene, Aart en Sjaak), bij elkaar goed voor 160 jaar lidmaatschap.

M 9

.

ĂŠ

1

I

!


Zowel vorig jaar als dit jaar zijn er weer de vele activiteiten: het Maartconcert, het HaFaBra concert, Windkracht, het Open Hoeksche Waard festival, het jeugdkamp, het jeugdfestival, het solistenconcours, Cosinus, het kapellenfestival en dit jaar 'Klaaswaal in concert' samen met NLS. Heel speciaal in 2016 waren het weekend naar Bad Orb met het jeugdorkest en de vele familieleden, Dionne de Vos (10 jaar) die de wisselbeker bij de blazers wint en Max den Hoedt bij de slagwerkers, de BZT' ers in de TV uitzending vanuit Carre voor o.a. koningin Maxima en het afscheid van Josje de Regt en Joyce Bellefroid. Een vereniging om trots op te zijn en ik vraag me regelmatig af wat PJ zo geliefd maakt bij haar leden. Uiteraard zorgt de vereniging ervoor dat we met elkaar muziek maken, dat er lessen op professioneel niveau kunnen worden gevolgd, dat er de concerten zijn en al die activiteiten die ik eerder beschreef. Het bestuur van PJ staat voor het nastreven van een wederzijdse betekenisvolle en persoonlijke relatie, hetgeen steeds lastiger wordt als gevolg van de steeds toenemende digitalisering. Steeds vaker vindt communicatie plaats via email, what'sapp, Facebook, etc. Best een mooi streven: een betekenisvolle en persoonlijke relatie, waardoor tevreden leden betrokken leden worden die loyaal zijn en een ambassadeur zijn van PJ. Dan is er volgens mij sprake van geliefdheid, waarvoor synoniemen worden gebruikt als geprefereerd, gewaardeerd, gewild, in trek en populair. Ik ben ervan overtuigd dat deze geliefdheid stand houdt zolang het belang van PJ prevaleert boven de individuele belangen van haar leden. Dank aan alle leden, Alex Zwijgers (in 2017 alweer 38 jaar dirigent van PJ), de docenten en alle vrijwilligers die het met elkaar mogelijk maken dat PJ zo'n geliefde vereniging is. Frank Frerichs

M 9

.

ĂŠ

2

I

!


VAN DE BESTUURSTAFEL Het oude jaar is afgesloten. De dagen gaan weer lengen. 2017 is een feit. 2016 is een mooi en succesvol jaar geweest voor de vereniging. Naast de vaste concerten waren er ook opvallende zaken als de buitenoptredens van het Jeugdorkest bij de Laurenskerk in Rotterdam en in de Efteling. Maar ook de dames van de BZT show die ogenschijnlijk moeiteloos wonnen en hebben mogen optreden voor onze koningin Maxima. En dan was er ook nog het openbaar D-examen van Max.

2016 was ook het jaar waarin vaste waardes Joyce Bellefroid en Josje de Regt ons verlieten. Voor Joyce is inmiddels voor de klarinetlessen een goede vervanger gevonden in de persoon van Simon Dubbeld. Het dirigeren van het leerlingorkest in overgenomen door Margreet van der Molen. Voor de vervanging van Josje is een commissie samengesteld onder leiding van Hugo Verweij. Inmiddels zijn verschillende kandidaten gesproken. Binnenkort zullen de repetities met de geselecteerde kandidaten van start gaan, zodat we zo snel mogelijk maar met de nodige zorgvuldigheid een nieuwe dirigent kunnen aanstellen voor het jeugdorkest. Zaterdag 7 januari is het nieuwe jaar muzikaal ingeleid met het traditionele nieuwjaarsconcert in ons muziekgebouw. Zowel de harmonie als het jeugdorkest hebben zich daar weer van hun beste kant laten zien. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het grote Maart concert in volle gang. Opnieuw zijn we erin geslaagd om een

M 9

.

ĂŠ

3

I

!


aansprekende gastartiest te contracteren, Noortje Herlaar. In 2010 won ze de finale van het televisieprogramma “Op zoek naar Mary Poppins” en ze is ook op televisie te zien geweest in de serie “Moeder, ik wil bij de revue”. En uiteraard zal ze begeleid worden door onze harmonie onder leiding van Alex Zwijgers. Alle redenen om te zorgen dat we alle kaarten verkocht krijgen en mogen spelen voor een uitverkochte zaal! In de voortdurende zoektocht naar nieuwe aanwas voor onze vereniging heeft de opleidingscommissie naast de P-bone sessies van eind vorig jaar en het Spelen met Muziek iniatief voor de hele kleintjes, nu weer een nieuw initiatief gestart. In samenwerking met basisschool De Weerklank in Westmaas zal vanaf begin Februari gestart worden met blokfluitlessen op de vrijdagmiddag. Het idee is om kinderen zeer laagdrempelig te laten kennismaken met het zelf musiceren om ze vervolgens door te laten groeien naar onze vereniging. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is dat er ook nog altijd ruimte is binnen het bestuur voor nieuwe kandidaten. Als er mensen zijn die graag hun schouders willen zetten onder de vereniging, dan zijn ze van harte welkom om zich te melden bij Frank Frerichs. Hoewel het weer de laatste tijd anders doet vermoeden, zijn we echt alweer op weg naar lange zomeravonden. En ondertussen zullen we als vereniging ervoor zorgen dat het niet te stil zal zijn in de Hoeksche Waard. 21 januari kunnen we het jeugdorkest alweer in actie zien op het HoekscheWaards Jeugdfestival en ook het Maartconcert is echt niet meer zover weg! Namens het bestuur, Arnoud den Hoedt

M 9

.

é

4

I

!


VERSLAGEN IJsselmondefestival en afscheid Josje Omdat Josje de Regt haar laatste concert met het jeugdorkest deed, ben ik naar Heerjansdam getogen, enerzijds om afscheid te nemen van Josje, anderzijds om het jeugdorkest te horen spelen. Ik heb daar zeker geen spijt gehad en ook de mensen in de zaal en de juryleden niet. Wat een mooi orkest is het toch. Prachtige piano’s, geen te overdreven sterkte en mooi in balans. Op verzoek kregen ze geen punten, maar ik zou toch het aantal punten wel eens willen zien als het wel zo geweest was. Daarmee kreeg Josje het mooiste afscheidscadeau wat ze maar kon wensen. ’s Avonds is er uitgebreid afscheid genomen van Josje. Het einde van een heel mooi tijdperk voor PJ en met name het jeugdorkest. Ik wens degenen, die nauw betrokken zijn bij een keuze voor een nieuwe dirigent veel wijsheid toe en hoop dat het jeugdorkest muzikaal op deze voet zal doorgaan. Hoeksche Waard Festival Voor het eerst nam het harmonieorkest o.l.v. Alex Zwijgers op 12 november deel aan het Open HoekscheWaards Festival, dat in de Tienvoet in Heinenoord plaatsvond. Na geopend te hebben met Amazing Grace werden de werken Between the twoRivers en Saga Candida vertolkt. De jury beloonde het optreden van het harmonieorkest met 85 punten, hetgeen een dikke 1 e prijs is. Hoewel er menigeen niet helemaal tevreden mee was, is mijn

M 9

.

é

5

I

!


mening, dat het oordeel van de jury weliswaar streng, maar zeker rechtvaardig was. PJ luidde het jaar uit Op zich was het initiatief best goed en op grond van de bevindingen van vorig jaar ook wel gerechtvaardigd, maar helaas bleef de belangstelling op 26 november grotendeels uit. Terwijl Just Franky eigenlijk best wel een programma had, dat voor elk wat wils was. Tevens was in de foyer een TV geplaatst om de finale van de BZT show te zien. De organisatoren zullen zich ongetwijfeld nog wel eens een paar keer achter de oren krabben om hiermee verder te gaan. Siloam en de Antwoordkerk Elke twee jaar vindt een invasie van PJ plaats in het pittoreske Hoogvliet. Het harmonieorkest o.l.v. Alex Zwijgers luistert in de Antwoordkerk aldaar een kerstdienst op. Deze dienst wordt gehouden t.b.v. de bewoners van het nabijgelegen Verzorgingshuis Siloam. Ook nu werd het een sfeervol optreden, waarbij het harmonieorkest zeer fraai van klank was. Ook nu waardeerden de bewoners van Siloam en de begeleiders de PJ medewerking zeer. Huldiging jubilarissen Op de eerste repetitie in het nieuwe jaar worden naar goed gebruik de jubilarissen gehuldigd. Dat waren er op 3 januari een drietal. In de eerste plaats werd Irene Naaktgeboren-de Jong toegesproken vanwege haar 25 jarig lidmaatschap. Zij ontving daarvoor de zilveren verenigingsspeld. Vervolgens was Aart Broer aan de beurt. Hoewel Aart al enkele jaren niet meer meespeelt is hij toch lid gebleven van PJ en dat is hij in 2017 al 65 jaar. Aart kreeg hiervoor een mooi horloge met inscriptie. Tenslotte was Sjaak Vijfvinkel aan de beurt. Ook hij speelt niet meer mee, maar is ook lid gebleven. Omdat hij lid werd in 1947 was het niet moeilijk uit te rekenen dat Sjaak dit jaar 70 jaar lid is. Hij ontving een fraaie standaard.

M 9

.

ĂŠ

6

I

!


Dehuldiging van de jubilarissen werd dit jaar gedaan door Chris den Boer. Nieuwjaarsconcert En weer zat het PJ gebouw vol met toeschouwers tijdens het Nieuwjaarsconcert. Naast het eten van oliebollen werd er ook gemusiceerd door een drietal orkesten. Het leerlingenorkest o.l.v. haar nieuwe dirigent Margreet van der Molen beet het spits af met een leuk afwisselend en vooral herkenbaar programma, De vier jongedames, die in hun categorie de BZT-Show hadden gewonnen mochten daarna hun (niet geringe) kunsten vertonen. Vervolgens was het de beurt aan het jeugdorkest. Gastdirigent was Maarten van der Linden. Ondanks dat het orkest steeds met wisselende dirigenten te maken heeft werd onder zijn leiding een behoorlijk programma afgewerkt, dat door de toehoorders erg werd gewaardeerd. Het harmonieorkest o.l.v. Alex Zwijgers speelde een degelijk en afwisselend programma. Het concert werd beĂŤindigd door eerst een gezamenlijk optreden van harmonie- en jeugdorkest en tot slot met de RadetzkyMarsch door alle drie de gezamenlijke orkesten. Een leuk begin van het nieuwe verenigingsjaar. Chris den Boer.

M 9

.

ĂŠ

7

I

!


M 9

.

é

8

I

!


__________________________________________________

M 9

.

é

9

I

!


VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE Nieuws van het opleidingsfront 2016 hebben we als opleidingscommissie afgesloten met nog 3 geslaagde kandidaten voor het praktijkexamen B op 10 december. En 16 december was er de inmiddels traditionele Kerst-les voor de houtblazers, waarbij er gezamenlijk een muziekstuk ingestudeerd wordt en aansluitend opgevoerd, nadat er eerst ook gezamenlijk gegeten is.

M 9

.

ĂŠ

10

I

!


Inmiddels wordt er alweer hard gewerkt aan de activiteiten voor het nieuwe jaar. Zo zijn er 10 leerlingen die de afgelopen weken theorielessen gevolgd hebben bij Margreet en dat af gaan sluiten met een theorie-examen op 28 januari aanstaande. En dan zijn er de blokfluitlessen. Niet langer alleen op maandag in Klaaswaal, maar vanaf februari ook in Westmaas. In Klaaswaal start op 30 januari om 16:00 een nieuwe groep. In Westmaas (op basisschool De Weerklank) start op 3 februari om 12:45 een nieuwe groep. Ken je nog kinderen die graag

M 9

.

ĂŠ

11

I

!


willen leren musiceren, laat het ons weten! Het is een belangrijke basis van waaruit we onze orkesten bouwen en jong geleerd is oud gedaan. 22 februari is er vervolgens de Lente-les als tegenhanger van de Kerst-les. Bij de Lente-les draait het om koperblazers en het slagwerk. En natuurlijk ook het gezamenlijk eten en een stuk opvoeren. In maart, om precies te zijn op 25 maart, zal opnieuw het HoekscheWaards Solistenconcours plaatsvinden. We hebben al drie pianisten bereid gevonden om onze solisten te gaan begeleiden, Liesbeth Eggen, Wim van Herk en Johan Verzendaal. Graag willen we hen vanaf deze plaats al bedanken voor hun medewerking. En uiteraard gaan ook de “Spelen met Muziek� sessies voor de allerkleinsten gewoon door. Heb je neefjes of nichtjes, (klein)zoons of (klein-)dochters in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar, dan zijn ze van harte welkom om al op zeer jonge leeftijd kennis te maken met het beleven van muziek. Naast dit alles wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheid om in samenwerking met leerlingen van Codarts verdiepende workshops op verschillende instrumenten te ontwikkelen. In eerste instantie voor koperblazers, maar er zal ook gekeken gaan worden naar andere instrumentgroepen. Binnenkort hopen we met gedetailleerde informatie te komen over een eerste workshop. Tenslotte kunnen we nog melden dat het leerlingenorkest het zeer goed doet onder leiding van hun nieuwe dirigent Margreet van der Molen. En ook onze nieuwe klarinetdocent, Simon Dubbeld, lijkt al helemaal zijn draai gevonden te hebben bij PJ. Kortom, we beginnen met veel plezier en enthousiasme aan een nieuw jaar opleidingen voor PJ! Namens de opleidingscommissie, Nancy den Hoedt

M 9

.

ĂŠ

12

I

!


M 9

.

é

13

I

!


M 9

.

é

14

I

!


M 9

.

é

15

I

!


M 9

.

é

16

I

!


VAN DE JEUGD Hallo allemaal, Sinds de laatste TamTam uit is gekomen hebben we met de jeugd weer heel wat activiteiten gehad. Op 5 november hebben we het laatste concert onder leiding van Josje de Regt gehad. Dit was het IJsselmonde festival, dit jaar gehouden in Heerjansdam. We hebben hier de stukken o.a. de stukken Noah ’s Ark en Antarctica gespeeld, het was een groot succes! Omdat dit het laatste concert was o.l.v. Josje kreeg zij na het spelen een bos bloemen, maar dit was natuurlijk niet het enige. Na 7/8 jaar voor het jeugdorkest te hebben gestaan kan je zo iemand natuurlijk niet zomaar weg laten gaan en dus hebben de jeugdleden een afscheidsfeest voor haar georganiseerd. De avond begon met een wat officiëler gedeelte waar ook ouders en leden van het bestuur, de opleidingscommissie en andere genodigden mochten komen. Er werden cadeaus uitgedeeld en speeches gehouden. Nadat het officiële gedeelte afgelopen was en de ouders en andere genodigden vertrokken waren kon het feest beginnen met lekkere hapjes, drankjes een act en natuurlijk dj Berber. Ik persoonlijk denk dat we op mooie jaren met Josje terug

M 9

.

é

17

I

!


kunnen kijken en dat we er een hele mooie avond van hebben gemaakt met een lach en een traan. De eerste donderdag na het concert en het vertrek van Josje vond de allereerste algemene jeugdleden vergadering (AJLV) plaats. Het concept is bijna hetzelfde als dat van de algemene ledenvergadering alleen is het dan voor de jeugdleden in het jeugdorkest. Het jeugdbestuur heeft de leden bijgepraat over verschillende zaken zoals de nieuwe dirigent, financiĂŤn en de toekomende agenda en dat allemaal onder het genot van wat te drinken en bitterballen. Als jeugdbestuur hebben we heel positief op deze avond teruggekeken en hebben van de jeugdleden ook positieve reacties gekregen. Wat vast staat is dat de AJLV een jaarlijks terugkomende activiteit is voor de jeugd. Dan gaan we nu naar een ander jaarlijks terugkerend evenement van de jeugd en dat is het kerstgala. Zoals elk jaar komt iedereen weer in zijn of haar mooiste kleding en maken we er een geweldig feest van. Ook dj Berber was weer van de partij. Het was een mooie afsluiter van het jaar!

M 9

.

ĂŠ

18

I

!


En dan starten we zoals elk jaar ook het nieuwe jaar traditiegetrouw met het Nieuwjaarsconcert, dit jaar o.l.v. Maarten van der Linden. We hebben een goed optreden neergezet en mogen blij zijn dan Maarten voor ons wilde dirigeren. Daarnaast ook Arnold bedankt voor de repetities die je ingevallen hebt. Naast al deze activiteiten hebben we ook een wisseling qua samenstelling van het jeugdbestuur. Sinds december zijn Lisette de Lange, Naomi den Hoedt en Thom de Vos lid van het jeugdbestuur. Heel erg welkom en alvast bedankt voor jullie inzet! Dit waren alle activiteiten die de jeugd heeft gehad sinds de laatste uitgave en er zullen nog vele volgen. Zo is 21 januari het HoekscheWaards Jeugdfestival en gaan we 11 februari iets leuks doen met de jeugd. Daarnaast zal vanaf 26 januari proefdirecties beginnen voor de nieuwe dirigent. Dit was het voor nu en tot de volgende keer. Namens het jeugdbestuur, Emma Engels

M 9

.

ĂŠ

19

I

!


INSTRUMENTENBEHEER Muziek maken doen we met elkaar, maar goede instrumenten zijn hierbij belangrijk. Instrumenten worden immers intensief gebruikt, hebben onderhoud nodig en als er iets kapot is moet het uiteraard gerepareerd worden. Om dit allemaal in goede banen te leiden heeft het bestuur in 2006 het instrumentbeheer in het leven geroepen. Het instrumentbeheer houdt de administratie bij van wie welk instrument in bruikleen heeft en wanneer (en welk) onderhoud is of mag worden uitgevoerd. Graag willen wij via de TamTam nog eens aandacht schenken aan het bestaan en de noodzaak van het instrumentbeheer omdat we merken dat niet al het onderhoud wordt aangemeld bij het instrumentbeheer. Op het moment dat onderhoud nodig is aan het instrument kan dit alleen plaatsvinden als er een akkoord is vanuit het instrumentbeheer. Vanaf 2016 wordt alle klarinetten van de vereniging standaard jaarlijks van onderhoud voorzien. Dit is een fantastische ontwikkeling en iedereen is hierover erg enthousiast. Voor dit standaard jaarlijks onderhoud krijgt de betreffende klarinettist vanzelf een oproep vanuit het instrumentbeheer. Naast dit regulier onderhoud van klarinetten kan het toch voorkomen dat er een ongeplande reparatie nodig is. Neem hiervoor contact op met het instrumentbeheer zodat het probleem met het instrument zo snel mogelijk opgelost kan worden. Naast de klarinetten hebben we natuurlijk nog veel meer instrumenten binnen de vereniging.Voor deze instrumenten geldt dat op het moment er vragen of problemen zijn met het instrument er ook contact opgenomen kan worden met het instrumentbeheer. Het instrumentbeheer is te bereiken via email: instrumenten@pjklaaswaal.nl. Hartelijke groet, namens Instrumentbeheer, Mariska de Hoog & Andrea van Schelven

M 9

.

ĂŠ

20

I

!


M 9

.

é

21

I

!


DIE ALPENJAGER

Rectificatie In de vorige Tam Tam is bij de verslagen van Die Alpenjäger inzake het overlijden van Piet de Vroedt een storende fout door mij gemaakt. De kapel stond tijdens de begrafenis van Piet niet o.l.v. Alex Zwijgers, maar o.l.v. Alex Rommers. Mijn welgemeende excuses hiervoor Chris den Boer VERSLAGEN VAN DIE ALPENJAGER Terugblik 2016 In de eerste plaats was daar het overlijden van Piet de Vroedt op 23 september. Vanaf de oprichting van de kapel was Piet lid en een voortreffelijke tenorhornspeler. Een gevoelig verlies voor zijn familie, maar uiteraard ook voor onze kapel. Daartegenover stond de komst van Jan Graafmans en Wim Charkoo die de kapel op flügelhorn kwamen versterken, terwijl er niemand wegging. Het muzikale jaar 2016 begon op 30 januari in De Buitensluis te Numansdorp, waar oud lid Ria Snel verblijft. Zij mocht een wens doen en vroeg daarbij om een optreden van de kapel. Het werd een mooi concert. Vervolgens speelde de kapel op 14 februari in Restaurant Grevelingendam. Bijzonder veel plezier en prachtige optredens waren er tijdens het kapellenfestival op 24 april in Kessenich (B) waar de kapel een prima indruk achterliet. Op 18 juni gaf de kapel in het PJ Muziekcentrum

M 9

.

é

22

I

!


samen met het ShantykoorHoeksche Waard een sfeervol concert. Groot was de verslagenheid bij de kapelleden toen Piet de Vroedt op 23 september overleed. In overleg met Piet zelf toen hij nog in leven was en met diens familie ging een dag na het overlijden van het Kapellenfestival in het PJ Muziekcentrum gewoon door. Te gast waren de kapellen Stesti uit Boxmeer en de Maasgalmkapel uit Kessenich (B). Samen met Die Alpenjäger zorgden zij voor een bijzonder fraai festival. Indrukwekkend was het optreden van de kapel(leden) tijdens de begrafenis van Piet de Vroedt in Heinenoord op 30 september. Het jaar 2016 werd afgesloten met optredens in Breda-Ginniken op 9 oktober en tijdens de Essener Muzikantenfeesten op 16 oktober. Tijdens beide optredens dwong Die Alpenjäger weer het nodige respect af. Verheugend was te constateren, dat de bezetting van de kapel nagenoeg weer op volledige sterkte is. Er kwamen twee flügelhornisten bij. Helaas is de vacature van een klarinettist nog niet vervuld, maar we blijven het proberen. Een jaar om trots op te zijn, maar dat nooit zo goed was gelukt zonder kapelmeester Alex Rommers. Hij stimuleerde de kapelleden weer tot het uiterste, waardoor het eindresultaat vrijwel altijd goed was.

AGENDA DIE ALPENJAGER

5 februari 27 april 20 mei

M 9

.

Optreden in Restaurant Grevelingendam te Bruinisse Optreden Voorstraat te Klaaswaal Optreden De Buitensluis te Numansdorp (was eerst 27 mei)

é

23

I

!


24 juni

Gezamenlijk concert met ShantykoorHoeksche Waard in PJ Muziekcentrum 23 september Kapellenfestival in PJ Muziekcentrum te Klaaswaal 14 oktober Optreden tijdens Korenfestival in Dienstencentrum te ’s Gravendeel 4 november Optreden kapellenfestival Zevenaar bij de Original Liemers Musikanten

Meer nieuws van Die Alpenjäger kunt u vinden op www.diealpenjager.nl, Stuurgroep Die Alpenjäger

__________________________________________________

M 9

.

é

24

I

!


M 9

.

é

25

I

!


-------------------------------------------------------------------------

M 9

.

é

26

I

!


SPONSORKLIKS

Sinds een klein jaar zijn we aangesloten bij "Sponsorkliks". Nu zul je je afvragen, wat is dit?? Dat is een heel eenvoudige manier om geld te verdienen voor de vereniging. Bestelt u vaker iets op internet? Dan kunt u ons sponsoren zonder dat u erook maar iéts van merkt. Wanneer u voortaan via de link op onze website naar één van de vele webshops gaat (waaronder Bol.com, Wehkamp, HEMA en Thuisbezorgd) krijgen wij een percentage van het door u bested bedrag op onze rekening gestort. DUS ZEKER DOEN!! http://www.pjklaaswaal.nl/sponsorshop

PJ OP FACEBOOK EN TWITTER

11 Januari De vier dames Annabelle, Amelie, Noa en Dionne hebben de smaak goed te pakken. Ze hebben zich van de week ingeschreven voor de muziekwedstrijd van het Prinses Christina Concours. Deze maand kan er gestemd worden op het filmpje en wie weet winnen ze mooie prijzen tijdens de finale op 11 februari 2017. Stemmen jullie weer mee??!! **als u dit bericht wilt delen, heel graag**

M 9

.

é

27

I

!


10 Januari Maar liefst twee solistenuit de Hoeksche Waard zullen dit jaar optreden tijdens het Nieuwjaarsconcert van het Gelders Fanfare Orkest. Ieder jaar organiseren ze een solistenwedstrijd en de winnaar mag soleren tijdens dit concert. Maar deze keer konden ze niet kiezen tussen onze drummer Max den Hoedt en saxofonist Julian van der Linden.Dusbeide muzikanten zullen een solo verzorgen tijdens het Nieuwjaars concert op 15 januari in Nunspeet.

3 Januari De Christelijke Harmonievereniging Prinses Juliana uit Klaaswaal huldigde dinsdag 3 januari 3 trouwe leden.

M 9

.

ĂŠ

28

I

!


Waaronder Aart Broer, maar liefst 65 jaar lid en Sjaak Vijfvinkel, niet minder dan 70 jaar lid.

20 November

Gisteren was ook weer de Zwarte Pieten band van de partij tijdens de intocht van Sint in Klaaswaal. Bedankt voor de foto's Betske Schipper!

M 9

.

ĂŠ

29

I

!


KLEURPLAAT

PUZZELPAGINA In de vorige Tamtam stond een flink doolhof. Heb jij de juiste route gevonden van het eeland naar de sneeuwpop? Voor deze eerste Tamtam in het nieuwe jaar een bijzondere woordzoeker, je zult vast veel woorden herkennen uit de puzzel. Heel veel plezier en succes!

M 9

.

é

30

I

!


S R U O C N O C B E K K E N S D

P R X T S Y I R L U D O L WF F A O K R O O S N L F P B L A A U N A I C WT R O O F U N I R U M

M U I N O F U E K D I O O O S S

ALPENJAGER ARTIESTEN BADORB BARBECUE BEKKENS BLADMUZIEK BLOKFLUIT BZT CONCERT CONCOURS COSINUS DIRIGENT DOCENT

M 9

.

N E K U A P N N K M F N M X O T

T I O N G L A G F A J L WA R A H A U Z O R C E B O A S C U E L

N D E G S C R A F I M R N C E T

P I E C H M T N A E A T E G E R

I R R T O U I E B K L B N N B O

C I L N O D E S R L R A I R R M

DRUMSTEL DWARSFLUIT EUFONIUM FAGOT GALA HAFABRA HARMONIE HOBO HOORN KLARINET LEERLING LESSENAAR ORKEST

é

31

C G I E R L S S A A I R O K A P

O E N M N I T E B R A D E B A E

L O N T G E A S J B Z A E N L A T K L B A T S T U S WA O L T H

PAUKEN PICCOLO SAMEN SAXOFOON STROOPWAFEL TRIANGEL TROMBONE TROMPET TUBA UNIFORM WINDKRACHT XYLOFOON

I

!


JARIGEN

M 9

.

John van Haren Sander de Jong Tessa van der Horst Diana Metaal-Rijken Marjolijn in 't Veld IlanVerschoor AndrĂŠ Tuk Andrea van Schelven MartienTerdu FijaBlom-Vermaas Jordi de Vries Rachel Alblas FeliceOlislagers Leo Dank Lisette de Lange

19 januari 20 januari 20 januari 22 januari 23 januari 28 januari 30 januari 31 januari 7 februari 8 februari 10 februari 18 februari 18 februari 20 februari 20 februari

Kirsten Kleijwegt Johan Griffioen Evelyn de Jong Marlot van Rossum HenkBredewolt ConnyFrerichs-Fonkert Priscilla de Regt-de Vos Ruud Bervoets Linda Vieveen

23 februari 24 februari 25 februari 1 maart 3 maart 3 maart 6 maart 8 maart 11 maart

ĂŠ

32

I

!


Gabri van den Boogert Iris van Rijs Ronald van Dijk GertVermaas Claudia Vos

12 maart 15 maart 15 maart 16 maart 18 maart

Truus de Graaf-van Dijk Joonathan van der Linden Shirley-annKreft JeroenTempelman Marjoleine van Hengel ThijsKonijnendijk Anne Arens

20 maart 20 maart 25 maart 26 maart 28 maart 28 maart 29 maart

ZOMERVAKANTIE Zomervakantie 2017 Laatste rep. 4 juli 6 juli

Harmonieorkest Jeugdorkest

M 9

.

ĂŠ

33

Eerste rep. 8 augustus 24 augustus

I

!


AGENDA

21 januari 28 januari

Jeugdfestival HW Fed. Theorieexamens Voorspeelavond Alpenjäger Grevelingendam Leuke activiteit van de jeugd Lenteles Koper en Slagwerk Maartconcert Alg. Ledenvergadering Solistenconcours HW Fed Cosinus concert Jeugdorkest Jeugdkamp Koningsdag; marsen; Die Alpenjäger Alpenjäger De Buitensluis Numansdorp Jeugdorkest Laurenskerk Rotterdam Praktijkexamens HaFaBra concert HW Festival Alpenjäger met ShantykoorHoeksche Waard Jeugduitvoering

5 februari 11 februari 22 februari 11 maart 21 maart 25 maart 8 april 21-23 april 27 april 20 mei 3 juni 10 juni 17 juni 24 juni 1 juli

M 9

.

é

34

I

!


M 9

.

é

35

I

!


DOCENTEN AMV docente Teresa van Wanrooij 06-27893589 tvanwanrooy@gmail.com Dinsdag van 17.50 tot 18.30 uur Instrumentenbeheer

instrumenten@pjklaaswaal.nl

Fluit Lisette van den Broek Piet Heynsplein 45 3024 RJ Rotterdam 06-25107047 lisettevandenbroek@tiscali.nl

Klarinet Simon Dubbeld

Hobo L P-Y Loosjes Lange Haven 8B 3111 CE Schiedam 010-4270816 / 06-20038488 mail: info@hoboles.com website: www.hoboles.com

Klarinet Margreet van der Molen Marijkestraat 37 2964 CG Groot-Ammers 06-14731732 info@lesvanmargreet.nl

Saxofoon Daan van Koppen 06-44175453 daanvankoppen@hotmail.com

Hoorn Arnold Zwijgers 06-11268845 arnoldzwijgers@gmail.com

KoperTrompet Adrie v.d. Merwe Frans Halsstraat 79 3262 HE Oud-Beijerland 0186-617108/06-20535632 a.merwe687@upcmail.nl

Wilco Meeldijk Maximastraat 9 3264 WB Nieuw-Beijerland 0186-694014 / 06-23769978 wilcomeeldijk@hotmail.com

Fagot LieselotToorop Prof. Mulderslaan 13 4731 BROudenbosch 0165-313371/06-22399720 lieselottoorop@gmail.com

Slagwerk Martijn Krijnen RĂśntgendreef 11 3146 BM Maassluis 06-10603127/010-5938307 martijnkrijnen@hotmail.com

M 9

.

ĂŠ

06-83395535 scdubbeld@gmail.com

36

I

!


BESTUUR bestuur@pjklaaswaal.nl Voorzitter Frank Frerichs Wilgenlaan 14 3297 BWPuttershoek 078-6765802 / 06-24995418 voorzitter@pjklaaswaal.nl

2e voorzitter Frans de Vos Berkenlaan 40 3286 XD Klaaswaal 0186-576165 / 06-41661778 fransdevosjr@live.com

Secretaris Jan van der Horst Hilsondusstraat 48 3291 HA Strijen 06-30530657 secretariaat@pjklaaswaal.nl

2 secretaris Arnoud den Hoedt Munnikendijk 44 3272 LE Westmaas 0186-572914 / 06-23123554 minimax@chello.nl

Penningmeester John Hage Laan van Westmolen 73 3271 BJ Mijnsheerenland 06-21898889 penningmeester@pjklaaswaal.nl

2 penningmeester Berber Leusink Groeneweg 28 3281 XC Numansdorp 0186-680261 / 06-53883442 berberleusink@online.nl

Algemeen bestuurslid Johan Griffioen 3286 VX Klaaswaal johangriffioen@hotmail.com

Burg. Korstanjestraat 41 06-29558160

e

Jeugdbestuur Gertjan de Regt Emma Engels Naomi den Hoedt jeugdbestuur@pjklaaswaal.nl

Lisette de Lange Thom de Vos afmeldingenjeugd@pjklaaswaal.nl

Opleidingscommissie Priscilla de Regt 06-53503204 Nancy den Hoedt Andrea v. Schelven 06-12020672

Conny Frerichs 06-30817108 Cathy de Vries opleiding@pjklaaswaal.nl

Maartconcert Verenigingsvoorlichter Chris den Boer

M 9

e

maartconcert@pjklaaswaal.nl communicatie@pjklaaswaal.nl

Fanclub Hans Engels Ger van der Hoek 078-6762331 Christine v.d. Raaf 0186-653440

.

ĂŠ

fanclub@pjklaaswaal.nl Frans de Vos sr. 0186-573259 Hans Tempelman 0186-610769

37

I

!


COLOFON De TAMTAM is een officiële uitgave van de Chr. Harmonievereniging Prinses Juliana. Jaargang 38, nummer 1, 2017

REPETITIETIJDEN Harmonieorkest dinsdag 19.30-21.45 Jeugdorkest donderdag 19.15-20.30 Leerlingenorkest vrijdag 19.00-19.45

AFMELDINGEN

Eindredactie Marjolijn in `t Veld 06-16654963 tamtam@pjklaaswaal.nl Abonnementen Abonnementsprijs min. €7,50 per jaar. Informatie: Marjolijn in `t Veld Wilt u de Tam Tam niet meer ontvangen? Bel, of mail even naar Marjolijn in `t Veld. Advertentieverkoop Frans de Vos jr. Sponsor@pjklaaswaal.nl

afmeldingen@pjklaaswaal.nl Harmonieorkest Frank Frerichs 06-24995418 Frans de Vos 06-41661778 Jeugdorkest afmeldingenjeugd@pjklaaswaal.nl Leerlingenorkest Margreet van der Molen 06-14731732

WIJZIGINGEN In email adres, telefoonnummer etc.: ledenadministratie@pjklaaswaal.nl

De TAMTAM verschijnt 4 maal digitaal per jaar.

DIRIGENTEN Harmonieorkest Alex Zwijgers a.zwijgers7@chello.nl Jeugdorkest

Internet www.pjklaaswaal.nl

Leerlingenorkest

M. Van der Molen

info@lesvanmargreet.nl

ALGEMENE VERENIGINGSREKENING

MUZIEKCENTRUM PRINSES JULIANA

Rabobank Klaaswaal NL95 RABO 0347 4033 60

Industrieweg 5 3286 BW Klaaswaal 0186-573761

BANKREKENING FANCLUB Rabobank Klaaswaal NL95 RABO 0332 0103 25

M 9

.

é

38

I

!


M 9

.

é

39

I

!


M 9

.

é

40

I

!

TamTam  

TamTam - Januari 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you