Page 1


VOORWOORD

Een nieuwe termijn van drie jaar !

COPY NR.3 JAARGANG 35:11 JULI 2014

De algemene ledenvergadering zit er weer op. Tijdens die vergadering hebben we afscheid genomen van drie bestuursleden die de afgelopen jaren hun steentje hebben bijgedragen aan het succes van PJ. Vandaar nogmaals dank aan Trees van Dijk, Cor Barendrecht en Ad Hofman. Gelukkig verwelkomen we ook weer drie nieuwe bestuursleden, namelijk John Hage (penningmeester), Reno van Tilborg (2e secretaris) en Johan Griffioen (algemeen bestuurslid). We verkeren dus in de gelukkige omstandigheid dat het bestuur bestaat uit 7 personen en 2 bijzitters (Conny Frerichs en Carola de Jongh). Ik steek niet onder stoelen of banken dat PJ een fantastische vereniging is. Het is ook fijn om te voelen en te merken dat er vertrouwen is in het bestuur. Dat vertrouwen is de basis om in goede en minder goede tijden de energie op te bouwen om in je vrije tijd zo'n vereniging te besturen. Het is en blijft tenslotte vrijwilligerswerk, al is mijn motto wel "vrijwillig maakt niet vrijblijvend". Ik heb al eerder gezegd: PJ bruist. De kunst is om dit met elkaar vast te houden. Het bestuur kan daar de richting in aangeven, maar we zullen dit met elkaar moeten doen. Op basis van jullie vertrouwen in het bestuur, vertrouwt het bestuur daarbij op jullie steun. Nogmaals bedankt; aan alle leden. Wij hebben er zin in :-) Frank Frerichs

M 9

.

ĂŠ

1

I

!


VAN DE BESTUURSTAFEL

Zoals in vorige Tamtam al is aangegeven, is dit de eerste digitale Tamtam die is uitgegeven. Mochten jullie nog opmerkingen of suggesties hebben zijn deze van harte welkom, want we willen namelijk dat de kwaliteit behouden blijft. Deze berichten kunt u sturen naar tamtam@pjklaaswaal.nl Inmiddels heeft de ledenvergadering plaatsgevonden. We kijken terug op een goed bezochte avond, en zijn blij dat we een open discussie hebben kunnen voeren. De uitkomsten hier van zullen verder in het bestuur besproken worden. In dit bestuur heeft een wisseling plaats gevonden. We willen Ad Hofman, Cor Barendrecht en Trees van Dijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Voor hun in de plaats zijn de volgende kandidaten gekozen: Johan Griffioen, John Hage en Reno van Tilborg. John wordt 1e penningmeester, Reno 2e secretaris, en Johan algemeen bestuurslid. Daarnaast zijn de bijzitters ook veranderd. We willen Andrea van Schelven en Reno van Tilborg bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Conny Frerichs en Carola de Jongh zullen nu voor een jaar meedraaien in het bestuur. We willen hun allemaal veel succes, en veel plezier toewensen. Ondertussen hebben er ook al weer een aantal noemenswaardige activiteiten plaats gevonden. Zo kijken we weer terug op een geweldig Maartconcert met René van Kooten. Het publiek, de dirigent, en de muzikanten waren bijzonder van hem gecharmeerd. Daarnaast speelde Irene Naaktgeboren-de Jong een prachtige solo op klarinet. Ook muzikaal gezien heeft Alex Zwijgers met ons orkest weer een prima visitekaartje afgegeven. Kijk zeker nog even op onze website waar   mooie   foto’s,   en   filmpjes   te   zien   zijn   van   deze   geslaagde avond: www.pjklaaswaal.nl

M 9

.

é

2

I

!


Ook het solistenconcours heeft afgelopen weekend plaatsgevonden. Wederom was PJ hofleverancier met zijn solisten. Totaal   namen   maar   liefst   20   PJ’ers   mee   aan   dit   evenement. Er zijn weer mooie resultaten behaald met dank aan alle docenten, pianisten en de opleidingscommissie. Max den Hoedt willen we nog even apart vermelden want hij heeft dit  jaar  de  “Wim  van  Dam  Wisselbokaal  voor  de   Slagwerker”   behaald. De komende maanden staan er nog diverse activiteiten op het programma voor de verschillende orkesten binnen onze vereniging. Zo zijn we weer te beluisteren op Koningsdag, en verlenen we dit jaar onze medewerking aan de Dodenherdenking op 4 mei. Het jeugdkamp vindt bijna plaats en we nemen dit jaar ook weer deel aan de Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor meer evenementen verwijs ik u naar de Activiteitenkalender die maandelijks wordt rondgestuurd en tevens op de website te vinden is.

M 9

.

é

3

I

!


Boompjesstraat 27 Strijen www.spiritualbalance.nl info@spiritualbalance.nl De grootste nieuwetijds- en gezondheidswinkel van de Hoeksche Waard. NIEUW in ons assortiment! Superfoods, Rawfood en gedroogde groente- en fruitchips. Nieuw in onze praktijken: thaise yogamassage, cupping, reiki. Maandeljks mediumavonden en lezingen.

M 9

.

ĂŠ

4

I

!


__________________________________________________

M 9

.

é

5

I

!


VERSLAGEN Jeugdfestival Op 25 januari j.l. werd in het PJ Muziekcentrum het HW Jeugdfestival gehouden, georganiseerd door PJ. Het werd een heel mooie avond met veel goede muziek van de verschillende jeugdorkesten. Het PJ Jeugdorkest o.l.v. Josje de Regt was bijzonder goed op dreef en leverde een stukje muzikaal vakwerk af. Bravo. Verheugend is het te constateren, dat het ieder jaar drukker wordt op dit festival. Maartconcert Het Maartconcert is een geweldig succes geworden. Daar liggen een aantal factoren aan ten grondslag. In de eerste plaats is dat het fantastische repetitiebezoek wat voorafging aan dit concert. Een dat betaalde zich dubbel en dwars uit, want het werd een concert, waarbij het orkest liet blijken alle te spelen muziek moeiteloos weg te spelen. En dan ook nog van een zeer hoge kwaliteit!! Maar dat was het toch niet alleen. Met de zanger Renee van Kooten haalde PJ iemand aan huis, die niet alleen over grote zanggaven beschikt, maar ook in de sociale omgang met dirigent en leden een hoogvlieger is.

M 9

.

ĂŠ

6

I

!


En wat te denken van onze eigen Irene, die met veel bravoure The Balcan Clarinet vertolkte. Al deze zaken bij elkaar en de voortreffelijke presentatie van Margriet de Graaf zorgden ervoor, dat alle bezoekers (op één na) met een bijzonder tevreden gevoel huiswaarts gingen.

Ook deze keer zal de vraag worden gesteld: Wat moeten we nu volgend jaar weer doen om dit te verbeteren en wie moeten we als artiest uitnodigen? Laten we er maar niet wakker van   liggen:   met   zo’n   sfeer,   saamhorigheid   en   vooral   muzikaliteit gaat ook dat best weer lukken in 2015.

M 9

.

é

7

I

!


________________________________________________

M 9

.

é

8

I

!


VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE Op 13 februari heeft weer de lenteles plaats gevonden. Alle koper leerlingen en slagwerk leerlingen waren weer van de partij. Eerst hebben we met elkaar stukjes muziek geoefend.

Hierna hebben we de wel bekende kroketten, frikandellen, brood met soep gegeten. Het was weer reuze gezellig. Als afsluiter hebben de leerlingen onder leiding van Arnold Zwijgers

M 9

en Stefan Frerichs hun muzikale talenten laten horen aan ouders en allen die het wilden horen.

.

ĂŠ

9

I

!


Het solistenconcours. Iets waar veel leerlingen naar uitkijken, zich trouw hiervoor inschrijven en er uiteindelijk zo hard op oefenen dat ze iedere noot kunnen dromen. En dan staan ze daar, voor  een  groot  publiek.  Zenuwen  gieren  door  het  lijf……   én…..  het  lukt  ze!  Kinderen  trots,  ouders  trots  en  uiteraard PJ trots met dit aankomend talent. Maar  wat  gaat  aan  zo’n  zaterdag  nu  vooraf? Je krijgt van je docent te horen of jij toe bent aan het deelnemen van het solistenconcours. Je gaat naar huis, denkt er eens over na en bepaalt dan zelf of je je laat inschrijven. Samen met je docent zoek je een leuk stuk uit om te spelen. Dan volgt er oefenen….véél   oefenen!   Uiteindelijk   volgen   er   nog een aantal oefenavonden/ochtenden onder begeleiding van een pianist. Ook de dames van de opleidingscommissie helpen   je   nog   een   handje   zodat   het   muziekstuk   op   z’n   best   klinkt. De begeleiding op de piano is verzorgd door Johan Verzendaal en Liesbeth Eggen. Tijdens het oefenen met de piano worden nog de laatste tips gegeven. Ook voor de docenten is een rol weggelegd. Zij begeleiden immers de leerlingen tijdens de lessen naar een optimaal resultaat. En dan is het zover, zaterdag 29 maart!!. Leerlingen, ouders, docenten en vele anderen reizen af naar de Lindehoeve in Oud-Beijerland voor een leuke dag. Dan is het ook altijd weer fijn dat de docenten tijdens het solistenconcours hun leerlingen weer begeleiden met het inspelen en afstemmen. De resultaten waren weer fantastisch. De puntenuitslag is als volgt: Jeugddivisie Maarit van der linden 84 punten; eerste prijs Lotte Olislagers 83 punten; tweede prijs Danielle de Lange 76 punten Rick Arens 74 punten Erik van der Waal 72 punten

M 9

.

é

10

I

!


5e divisie Tobias van der Linden 73 punten Rick van der Hoek 71 punten 3e divisie Frank Monster 83 punten Tom van der Linden 83 punten Gabri van den Boogert 76 punten Sanne Vrauwdeunt 73 punten 2e divisie Max den Hoedt 90 punten Eva Dorst 87 punten Laurens Hofman 81 punten Liisa van der Linden 78 punten Tessa van der Horst 73 punten 1e divisie Irene Naaktgeborende Jong 89 punten Yavne van der Raaf 88 punten Gertjan de Regt 88 punten Mikal van der Raaf 74 punten

M 9

.

ĂŠ

11

I

!


M 9

.

é

12

I

!


M 9

.

é

13

I

!


M 9

.

é

14

I

!


M 9

.

é

15

I

!


M 9

.

é

16

I

!


VAN DE JEUGD Muzikale lezers, Seconden, minuten, uren, dagen, weken en maanden. Alles is alweer voorbij gegaan sinds de laatste TamTam op de tafels van ons geliefde PJ-gebouw lag. Zoals velen van jullie waarschijnlijk al gehoord hebben was de vorige TamTam de laatste ‘gedrukte’   uitgave. Voortaan kunt u hem vinden op internet,   op   dé   informatiebron   voor   PJ’ers:   www.pjklaaswaal.nl. Daarom kan ik nu wel tegen jullie zeggen: ga er even lekker voor zitten en zet jullie computerscherm goed, want de jeugd heeft weer niet stilgezeten de afgelopen tijd. Om  mee  te  beginnen  hebben  we  op  25  februari  het  ‘Hoeksche   Waards  jeugdfestival’  gehad.  Op  deze  gezellige  zaterdagavond   kwamen (jeugd)orkesten uit de hele Hoeksche Waard samen. Naast het feit dat het een heel gezellige avond was kreeg ons jeugdorkest ook nog lovend commentaar van jurylid Frank Adams. Kortom, een leuke, muzikale én leerzame avond. Dan stond er op zaterdag 1 maart weer ons jaarlijkse bowlinguitje gepland. Tijdens de extra repetitie van het harmonieorkest stroomde de jeugd de foyer binnen. Na een dolle reis naar het bowlingcentrum, brak de onderlinge strijd om de eretitel los. Een felle competitie tussen de jeugdleden, maar vooral een heel leuke avond met natuurlijk heel veel lachende gezichten. De spanning hing in de lucht op 29 maart, de dag van het solistenconcours. Op dit jaarlijks terugkomende concours wordt aan (jeugd)leden de kans gegeven om hun solistisch vermogen te laten horen. Iedereen heeft het weer heel goed gedaan!

M 9

.

é

17

I

!


Maar al deze gezelligheid smaakt natuurlijk naar meer. Want ook de aankomende periode heeft het jeugdorkest weer veel leuke dingen op het programma staan. Pak die agenda er dus maar bij! 11-13 april Kamp 26 april Concert Koningsdag 23 mei Vlooienmarkt 21 juni Jeugdfestival Apollo 5 juli Jeugdavond 21 november concert Maasmuziek 28 november Veiling Maar (zoals jullie als goed oplettende PJ-leden natuurlijk allang gemerkt hadden ) staat er iets nieuws op de agenda. Zoals jullie kunnen zien staat er op 28 november een veiling op het programma. Met deze veiling willen wij zoveel mogelijk geld ophalen voor de vereniging. Maar hierbij hebben wij wel jullie hulp nodig. Want op een veiling is het natuurlijk wel handig als we wat hebben om te veilen. We hebben dus kavels nodig. Hier komen jullie om de hoek kijken. We willen jullie namelijk vragen om alvast een beetje na te denken over kavels. Jullie kunnen deze alvast naar ons (jeugdbestuur@pjklaaswaal.nl) op de mail zetten, maar er zal op termijn ook een groot bord in de zaal komen waar iedereen zijn/haar ideeën op kan schrijven. Een kavel kan van alles zijn. Hier zijn een paar voorbeelden om jullie fantasie te ‘triggeren’: oppassen schoonmaken strijken een zelfgebakken taart een volledig verzorgde barbecue Een knipbeurt/schoonheidsbeurt/etc. Een ovenschotel (of bijv. een tegoedbon voor een

M 9

.

é

18

I

!


ovenschotel) Rondleidingen bij een bedrijf (waar bijv. ouders/familie/vrienden werkzaam zijn) Neem iemand mee naar je hobby (bijv. vissen, nepwonden maken, paardrijden, etc.) Ons verzoek aan jullie: Doe eens gek en bedenk leuke kavels die we op de 28e kunnen veilen. We zijn erg benieuwd naar jullie ideeĂŤn! Tot de volgende TamTam! Namens het jeugdbestuur, Sanne Vrauwdeunt __________________________________________________

M 9

.

ĂŠ

19

I

!


M 9

.

é

20

I

!


VERSLAGEN VAN DIE ALPENJAGER

23-02-2014 Restaurant Grevelingendam De voorbereiding voor dit concert verliep bepaald niet vlekkeloos. Door ziekte, blessure en wintersportvakantie moest er een beroep gedaan worden op 4 inval muzikanten.Ondanks dit heeft Die Alpenjäger o.l.v. Alex Rommers de mensen in de volle zaal van het restaurant laten genieten van een goed optreden. Na afloop van dit 3 uur durende optreden werd de kapel uitgenodigd om ook in 2015 weer te komen spelen.

AGENDA DIE ALPENJÄGER 11 mei Moederdagconcert in Oud Gastel. Dit concert wordt georganiseerd i.s.m. blaasmuziekprogramma Lustige Musikanten van radio Halderberge. Plaats: Cultureel centrum Het Veerhuis, Veerkensweg 22, Oud Gastel. Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur. Entree: €  6.00.  Moeders:  €  3.00. Kaarten   voor   dit   concert   zijn   te   bestellen   bij:   Bert   in’t   Veld,   0186-571037 of 0653326982. 25 mei Concert met Die Roseländer Musikanten in Roosendaal. Dit optreden staat in het teken van de 15e sterfdag van Ernst Mosch. Locatie: Sieben Recreatie, De Stok 4, Roosendaal. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. 8 juni Concert kapellenfestival in Beringe. Voor Die Alpenjäger een eervolle uitnodiging om een

M 9

.

é

21

I

!


optreden te verzorgen op één van de blaaskapellenfestivals in Nederland. De kapel speelt van 17.00 tot 18.30 uur. Locatie: Wieksjlaag, Kanaalstraat 94 in Beringe. De toegang is gratis.

grootste

28 juni Concert met het Shantykoor Hoeksche Waard. Een concert dat voortkomt uit de geweldig drukke en gezellige avond in het PJ Muziekcentrum tijdens de Feestweek van het 100 jarig bestaan. Er is op die avond zo succesvol samengewerkt en er is later zoveel vraag geweest naar een herhaling, dat beide gezelschappen er niet onderuit kunnen om ook dit jaar een mooie avond te gaan verzorgen. Dit mag u niet missen !!!!!!!!!! Locatie: PJ Muziekcentrum Aanvang: 20.00 uur. De toegangsprijs is nog niet bekend. 27 september Kapellenfestival Die Alpenjäger. De gastkapellen zijn nog niet definitief bekend. In de volgende uitgave van Tam Tam hoopt de kapel het volledige programma te kunnen publiceren Locatie: PJ Muziekcentrum. Aanvang: 17.30 uur. De toegangsprijs is nog niet bekend. 11 oktober Concert bij  ANBO  ‘s-Gravendeel. Locatie:  ‘t  Trefpunt,  Weegje  1,  ‘s-Gravendeel. Dit is een optreden van 13.30 tot 14.30 uur. 21 december Kerst-Inn met de Drie Donken Blaaskapel. Locatie: De Cammeleur, Hoge Ham 126, Dongen. Aanvang: 14.30 uur. Stuurgroep Die Alpenjäger

M 9

.

é

22

I

!


UIT DE JUBILEUMWINKEL Er zijn  nog  CD’s  te  koop  voor  €  15,00  en  jubileumboekjes  voor   €   17,50.   Beide   artikelen   zijn   iedere   week   te   koop   tijdens de repetitie op dinsdag. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar het PJ Muziekcentrum toe te komen stuur dan even een mailtje naar bestuur@pjklaaswaal en bestel daarop wat u wenst. U kunt ook bestellen via telefoonnummer 06-21922977 (Chris den Boer)

DE BOUW VAN HET PJ MUZIEKCENTRUM Wanneer de ruimte het toelaat publiceert Tam Tam op gezette tijden notities uit het Dagboek van de Bouw. De vorige publicatie was gevorderd tot en met de datum 12 november 1983. 14 november De dakdekkers zijn gearriveerd. Er is een begin gemaakt met de dak bedekking. Het voordeur stelkozijn is gemenied door Frans de Vos sr. en Gerard Tuk. Arie Bos, oftewel Fa. v. Kessel 1 fles jenever en 1 kist bier. Mevr; Verberk 2 x koffie. Deze week koffie gezet door Hanny Heymen. 15 november 2 koffie M. Groeneweg (sigaren) 1 kist bier K.. Notenboom 2 koffie Annie Groeneweg 16 november Woensdagavond voetbal op TV: Nederland – Spanje 2 – 1. Aanwezig: P. Kruithof, Adr. Weijers, P. de Vroedt, A. Meeldijk, P. Poldervaart, Bas Both, P. Vos (Sjaak Vijfvinkel voor de 1e x als

M 9

.

é

23

I

!


heer), G. Tuk, Rinus Notenboom. Overdag Fr. de Vos sr. Koffie: Dany Tuk. Televisie was op de bouw aanwezig. Isolatielaag ligt vast op dak. Wim Tuk is aan het timmeren (kozijnen) bij A. v. Essen. 17 november Gemetseld o.a. Bas Koetsveld en Joost Both (broer van Bas) en de gebruikelijke groep. De appelflappen van Hilda IJzerman-Both buitengewoon goed bevallen. Berk had te veel!! (hoe bestaat het) 18 november Vrijdag verder gemetseld. Alles dichtgemaakt met plastic enz. Bert Tros, A. v. Zetten, Bas Both, Dik Pegels, Sj. Vijfvinkel, P. Vos, Aart Broer, Joh. Verberk, Fr. de Vos jr. P. Poldervaart en G. Tuk 19 november De voorgevel dichtgemetseld. Bas Koesveld, Bas Both, Piet Kruithof, Pauw Poldervaart, Sjaak Vijfvinkel, Fr. de Vos sr., Joh. Verberk, Bert Tros. 21 november Nood voordeur gemaakt en gemetseld. P. Kruithof, P. Poldervaart, F. de Vos sr., Sj. Vijfvinkel, Joh. Verberk. Arie Meeldijk en A. v. Zetten. Mevr. Cieremans koffie. 22 november Repetitieavond. Een pak koffie gekregen van Linda van Wensveen en Piet Snaaijer. 23 november Verwarming onder de vloer gebracht. Het dak is gereed gekomen. Metselen en spouw.

M 9

.

ĂŠ

24

I

!


Jac. Vijfvinkel, Bas Both, Arie Meeldijk, Pauw Poldervaart, Bert Tros, Joh. Verberk, Koos Notenboom, Rinus Notenboom, Frans de Vos sr. en jr. Gekregen: 2 pakken koffie van Alex Zwijgers en 2 pakken koffie van M. Groeneweg. 24 november Geen opgave 25 november Sjaak niet aanwezig. Geen opgave Marjan Notenboom (deze week) kantinedienst. 2 december Poging gedaan met het beginnen van de verwarming: MISLUKT!! De poging werd ondernomen door Edwin Cieremans, Fr. de Vos sr. en jr. 5 december Ondanks Sinterklaasavond toch gewerkt!! (de ware uitslovers) 6 december ’s Middags  isolerend  glas  geplaatst.  Arie  v.  Zetten,  G.  Tuk,  Sj.   Vijfvinkel, Fr. de Vos sr. en jr. en Rien Hage. ’s  Avonds  repetitieavond. 7 december Voor de 1e maal geen metselaars aanwezig. Verder alle voorkomende werk gedaan. ’s  Avonds  kippenpoten  gegeten.  15  poten  voor  6  personen. Wordt vervolgd

M 9

.

é

25

I

!


M 9

.

é

26

I

!


--------------------------------------------------------------------------

M 9

.

é

27

I

!


PJ OP FACEBOOK EN TWITTER

Prinses Juliana @ 21 mrt. #NLdoet een mooi initiatief om vrijwilligerswerk in het zonnetje te zetten We zijn dan enorm dankbaar voor alle vrijwilligers in onze club!! Jasper v Everdingen @ 10 mrt. Artikel geschreven over 35e Maartconcert van Harmonievereniging @PJKlaaswaal met musicalster RenĂŠ van Kooten. #AD

Prinses Juliana Klaaswaal 1 maart Na afloop van de extra repetitie van het harmonieorkest gaan de jeugd & de leerlingen met zijn allen bowlen. Het beloofd weer een gezellige avond te worden!

M 9

.

ĂŠ

28

I

!


Goed voor de teamspirit, dus dat zouden we volgende week weer terug moeten horen tijdens de orkestrepetities..! We zijn benieuwd!!

https://www.facebook.com Zouden jullie onder je Facebook vrienden nog reclame willen maken voor de Vlooienmarkt op vrijdagavond 23 mei?? Mochten ze nog spullen beschikbaar hebben kunnen ze deze inleveren bij het PJ-gebouw op dinsdagavond tussen 19:00-19:30 uur, en anders even een mailtje sturen naar jeugdbestuur@pjklaaswaal.nl om een afspraak te maken. Uiteraard zou het ook leuk zijn als er veel kopers komen deze avond, dus zet 23 mei alvast in uw agenda!!

M 9

.

ĂŠ

29

I

!


PUZZELPAGINA De puzzel in de vorige Tamtam ging over beroepen. Van boven naar beneden waren de antwoorden: 1. timmerman 2. leraar 3. gitarist 4. kapster 5. dirigent 6. ballerina 7. slager 8. fotograaf 9. tandarts En als je dan de rode balk van boven naar beneden leest, komt hier het volgende beroep uit en dat is: metselaar. Voor deze keer een hele pagina met verschillende puzzels dus er zit vast wel iets leuks bij. Succes en veel plezier!

M 9

.

ĂŠ

30

I

!


M 9

.

é

31

I

!


KLEURPLAAT

M 9

.

é

32

I

!


JARIGEN

M 9

.

13-04-14 15-04-14 16-04-14 17-04-14 17-04-14 17-04-14 18-04-14 24-04-14 25-04-14 29-04-14 29-04-14 01-05-14 05-05-14 07-05-14 09-05-14 12-05-14 14-05-14 14-05-14 16-05-14 17-05-14 17-05-14 17-05-14 28-05-14 30-05-14 05-06-14 06-06-14 06-06-14 10-06-14 21-06-14 21-06-14 23-06-14 23-06-14 29-06-14 01-07-14 08-07-14 10-07-14 11-07-14

ĂŠ

Frank Remmers Esmeralda Degeling Sabine Oostlander John Hage Ad Hofman Annabelle Olislagers Ileen den Tuinder Ilse Vrauwdeunt Mika Poldervaart Max van der Poel Sandra Tros Laurens Hofman Selçuk Bircan Bianca van der Craats Elsbeth de Regt Lotte Blom Amelie Korbijn Jan Piet Vermaas Gertjan de Regt Naomi den Hoedt Lisanne Hordijk Dionne de Vos Chris den Boer Maarten Cieremans Barbera de Graaf Jan de Regt Hans Tempelman Gerda 't Jong- v.d. Veer Margriet de Graaf Annelies Verzendaal-Doolaard Emma Engels Tobias van der Linden Carola de Jongh Hans Poiesz Ria Cieremans 33 Thom Engels

I

Maarten van der Linden

!


AGENDA

11-04-2014) 13-04-2014) 26-04-2014 04-05-2014 11-05-2014 17-05-2014 23-05-2014 25-05-2014 08-06-2014 12-06-2014 14-06-2014

Kampweekend voor de Jeugd Koningsdag Harmonie: Dodenherdenking Die Alpenjäger: Oud Gastel Harmonie: Zuid Beijerland Vlooienmarkt Die Alpenjäger: Roosendaal Die Alpenjäger: Beringe (L) Open avond AMV Harmonie: HaFaBra concert Praktijkexamens Die Alpenjäger/Shantykoor bij PJ Jeugdconcert bij PJ BBQ voor hele vereniging

28-06-2014 05-07-2014 12-07-2014

LIEF EN LEED

Ereleden Piet de Vroedt (15 maart) en Wim Tuk (19 maart) zijn beide jarig geweest. Nog van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

M 9

.

é

34

I

!


M 9

.

é

35

I

!


SPONSORKLIKS Sinds een paar weken zijn we aangesloten bij "Sponsorkliks". Nu zul je je afvragen, wat is dit?? Dat is een heel eenvoudige manier om geld te verdienen voor de vereniging. Bestelt u vaker iets op internet? Dan kunt u ons sponsoren zonder dat u er ook maar iéts van merkt. Wanneer u voortaan via de link op onze website naar één van de vele webshops gaat (waaronder Bol.com, Wehkamp, HEMA en Thuisbezorgd) krijgen wij een percentage van het door u bestede bedrag op onze rekening gestort. DUS ZEKER DOEN!! http://www.pjklaaswaal.nl/sponsorshop __________________________________________________

M 9

.

é

36

I

!


DOCENTEN AMV docente Aukje Marinus Vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur Instrumentenbeheer

evelyndejong80@gmail.com arvanschelven@gmail.com

Fluit Lisette van den Broek Piet Heynsplein 45 3024 RJ Rotterdam 06-25107047 lisettevandenbroek@tiscali.nl

Klarinet Joyce Bellefroid Lek 11 2911 GB Nieuwerkerk a/d Ijssel 0180-316887 / 06-26272062 j.bellefroid@tiscali.nl

Hobo L P-Y Loosjes Lange Haven 8B 3111 CE Schiedam 010-4270816 / 06-20038488 mail: info@hoboles.com website: www.hoboles.com

Klarinet Margreet van der Molen Marijkestraat 37 2964 CG Groot-Ammers 06-14731732 info@lesvanmargreet.nl

Saxofoon Aukje Marinus 06-40217597 marinusaukje@hotmail.com

Hoorn Arnold Zwijgers 06-11268845 arnoldzwijgers@gmail.com

Koper Adrie v.d. Merwe Frans Halsstraat 79 3262 HE Oud-Beijerland 0186-617108/06-20535632 a.merwe687@upcmail.nl

Trompet Wilco Meeldijk Maximastraat 9 3264 WB Nieuw-Beijerland 0186-694014 / 06-23769978 wilcomeeldijk@hotmail.com

Fagot Lieselot Toorop Prof. Mulderslaan 13 4731 BR Oudenbosch 0165-313371/06-22399720 lieselottoorop@gmail.com

Slagwerk Martijn Krijnen RĂśntgendreef 11 3146 BM Maassluis 06-10603127/010-5938307 martijnkrijnen@hotmail.com

M 9

.

ĂŠ

37

I

!


BESTUUR bestuur@pjklaaswaal.nl Voorzitter Frank Frerichs Wilgenlaan 14 3297 BWPuttershoek 078-6765802 / 06-24995418 voorzitter@pjklaaswaal.nl

2e voorzitter Frans de Vos Berkenlaan 40 3286 XD Klaaswaal 0186-576165 / 06-41661778 fransdevosjr@live.com

Secretaris Leo ’t Hooft Ridder van Dorplaan 50 3284 AV Zuid-Beijerland 0186-662373 / 06-51079179 secretariaat@pjklaaswaal.nl

2 secretaris Reno van Tilborg Prins Clausstraat 18 3291 BB Strijen 06-29558160 renovantilborg@gmail.com

Penningmeester John Hage Laan van Westmolen 73 3271 BJ Mijnsheerenland 06-21898889 penningmeester@pjklaaswaal.nl

2 penningmeester Berber Leusink Groeneweg 28 3281 XC Numansdorp 0186-680261 / 06-53883442 berberleusink@online.nl

Algemeen bestuurslid Johan Griffioen 3286 VX Klaaswaal johangriffioen@hotmail.com

Burg. Korstanjestraat 41 06-29558160

e

Jeugdbestuur Stefan Frerichs (contactpersoon) Sanne Vrauwdeunt Koen Konijnendijk jeugdbestuur@pjklaaswaal.nl

Michelle de Regt Gertjan de Regt afmeldingenjeugd@pjklaaswaal.nl

Opleidingscommissie Priscilla de Regt 06-53503204 Ria Hoogstad 06-25532932 Andrea v. Schelven 06-12020672

Conny Frerichs 06-30817108 Cathy de Vries opleiding@pjklaaswaal.nl

Maartconcert Verenigingsvoorlichter Cor Barendrecht

M 9

e

maartconcert@pjklaaswaal.nl communicatie@pjklaaswaal.nl

Fanclub Ger van der Hoek 078-6762331 Christine v.d. Raaf 0186-653440

.

é

fanclub@pjklaaswaal.nl Frans de Vos sr. 0186-573259 Hans Tempelman 0186-610769

38

I

!


COLOFON De TAMTAM is een officiële uitgave van de Chr. Harmonievereniging Prinses Juliana. Jaargang 35, nummer 2, 2014

REPETITIETIJDEN Harmonieorkest dinsdag 19.30-21.45 Jeugdorkest donderdag 19.15-20.30 Leerlingenorkest vrijdag 19.00-19.45

AFMELDINGEN

Eindredactie Marjolijn in `t Veld 06-16654963 tamtam@pjklaaswaal.nl Abonnementen Abonnementsprijs min.  €7,50  per  jaar. Informatie: Marjolijn in `t Veld Wilt u de Tam Tam niet meer ontvangen? Bel, of mail even naar Marjolijn in `t Veld.

afmeldingen@pjklaaswaal.nl Harmonieorkest Frank Frerichs 06-24995418 Frans de Vos 06-41661778 Jeugdorkest Koen Konijnendijk afmeldingenjeugd@pjklaaswaal.nl Leerlingenorkest Joyce Bellefroid 06-26272062

Advertentieverkoop Frans de Vos jr. Sponsor@pjklaaswaal.nl

In email adres, telefoonnummer etc.: ledenadministratie@pjklaaswaal.nl

WIJZIGINGEN

De TAMTAM verschijnt 4 maal digitaal per jaar. Internet www.pjklaaswaal.nl

DIRIGENTEN Harmonieorkest Jeugdorkest Leerlingenorkest

Alex Zwijgers Josje de Regt Joyce Bellefroid

MUZIEKCENTRUM PRINSES JULIANA Industrieweg 5 3286 BW Klaaswaal 0186-573761

ALGEMENE VERENIGINGSREKENING Rabobank Klaaswaal 3474.03.360

BANKREKENING FANCLUB Rabobank Klaaswaal 3320.10.325

M 9

.

é

39

I

!


M 9

.

é

40

I

!


M 9

.

é

41

I

!

Tamtam - April 2014  
Tamtam - April 2014  
Advertisement