Indhold af B-mannaner i typiske vegetabilske råvarer

Page 1

Indhold af β-mannaner i typiske vegetabilske råvarer Omfattende forskning viser, at β-mannaner er vigtige anti-nutritionelle komponenter, der findes i et flertal af vegetabilske råvarer1,2,3. De højeste koncentrationer af β-mannaner findes i råvarer som sojaskrå, solsikkeskrå, palmekernemel og kokoskernemel. Da sojaskrå er en vigtig proteinkilde i foderblandinger produceret over hele verden, vil β-mannaner være til stede i de fleste foderblandinger1,2. β-mannaner i vegetabilske råvarer er lineære polysaccharider sammensat af gentagne β-(1-4) mannose, β-(1-6) galaktose og/eller glukose-enheder bundet til β-mannan hovedkæden (Figur 1). I modsætning til andre anti-nutritionelle faktorer som f.eks. trypsininhibitorer, er β-mannaner yderst viskøse, vandopløselige og varmebestandige forbindelser, der overlever alle tørrings- og varmebehandlinger såsom ristning, pelletering og ekstrudering4.

Figur 1. Vegetabilsk galactomannan

Forsøg med forskellige β-mannankilder har vist, at de kan være stærkt anti-nutritionelle i enmavede dyr, hvilket kan føre til nedsat tarmsundhed5, uensartet vægt og reducerede produktionsresultater6,12. Fordi de ligner molekylære strukturer, der findes på celleoverfladen af mange patogene mikroorganismer, kan disse store β-mannan-molekyler fremkalde en aktivt immunrespons, som unødigt kræver næringsstoffer, som ellers ville blive brugt til vækst og produktion7,8,9.


Nyt fra forskningen: Indhold af opløseligt β-mannan i typiske globale foderingredienser10 En global undersøgelse af β-mannan blev foretaget fra marts til november 2017. I denne periode blev 236 råvareprøver fra foder indsamlet fra 21 lande: Europa, Mellemøsten og Afrika (Danmark, Finland, Frankrig, Marocco, Pakistan, Rusland, Syd Afrika, Spanien, Tyrkiet, Ukraine og England); Asien (Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand og Vietnam); Latin Amerika (Brazilien, Guatemala og Mexico) og Nord Amerika (Canada og USA). Resultaterne fra denne undersøgelse ses i tabel 1. Tabel 1. Estimerede koncentrationer af opløseligt β-mannan i typiske foderingredienser.

1. 2.

Indholdet af β-mannan estimeres ud fra analyseret mannosesukkerindhold under anvendelse af formlerne: Opløseligt β-mannan,% = Opløselig mannose% x 1,5. Total β-mannan,% = opløselig mannose,% + (total mannose,% opløselig mannose,%) Resultater fra prøver indsamlet tidligere.


Til diskussion: Fem hovedpunkter baseret på de 236 prøver i den globale undersøgelse af β-mannanindhold.

Variationer i og inden for fodertype

Det estimerede indhold af opløseligt β-mannan varierer på tværs af og inden for råvaretype. Dette kan skyldes: • Forskelle i plantesorter • Vækstforhold • Behandling af råvarer • Undersøgelsens udførelse

Variationer mellem geografiske områder Der ses geografiske forskelle for indholdet af β-mannan, som for sojaskrå ses illustreret i figur 2. Resultaterne varierede bredt fra 0,2% til 1,0%. Prøver af sojaskrå fra Argentina og USA var mere ensartede og havde lavere indhold af β-mannan end prøver fra Brasilien og Rusland. Figur 2. Indhold af opløseligt β-mannan i afskallet soyaskrå (>46% råprotein) er afhængigt af, hvor det er produceret.

β-mannan i kyllingefoder

Det estimerede indhold af opløseligt β-mannan i almindeligt kyllingefoder vil, afhængig af den aktuelle sammensætning, variere i området fra: • 0.25-0.36%

Startfoder

• 0.24-0.35%

Voksefoder

β-mannan i svinefoder Det estimerede indhold af opløseligt β-mannan i almindeligt svinefoder vil, afhængig af den aktuelle sammensætning, variere i området fra: • 0,1-0,4%

Startfoder

• 0,1-0,3%

Slutfoder

Mindste indhold af β-mannan, der påvirker produktionsresultater

Flere faktorer gør det vanskeligt at vurdere det absolut mindste indhold af β-mannan, der er nødvendigt for at udløse en betændelseslignende reaktion i tarmen, reducere produktionsresultater og muligvis også sundhedsstatus.

Kontrollerede in vitro forsøg har imidlertid vist, at så lidt som 0,05% opløseligt β-mannan er tilstrækkeligt til at udløse et stærkt immunrespons11.

Konklusion β-mannaner er til stede i en lang række almindeligt anvendte foderråvarer. Indholdet af β-mannan kan variere betydeligt, og man bør kende det samlede indhold af opløseligt β-mannan i fuldfoderet for at vurdere påvirkningen af produktionsresultaterne.


1

Hsiao, H-Y., Anderson, D. and Dale, N. 2006. “Levels of β-mannan in Soybean Meal.” Poultry Science 85: 1430-1432.

Ferrel, J., Anderson, D., and Hsiao, H.Y. Content of Soluble Non-Starch Polysaccharides β-mannan and Xylan in Legume Meals, Non-Legume Meals, and Cereal Grains or Cereal Grain by-products. ASAS in 2014, Journal Animal Science, 92: Abstract #328

2

Qiao, N., Cervantes-Pahm, S., Zhai, L., Martinez, M., Carter, S., and Ewis, H. 2016. Contents of soluble non-starch polysaccharide: β-galactomannan in alternative legume and non-legume feed ingredients. World´s Poultry Congress, Abstract #1-0415.

3

4 Couch, J.R., Y.K. Bakshi, T.M. Ferguson, E.B. Smith and C.R. Creger (1967) The effect of processing on the nutritional value of guar meal for broiler chicks. British Poultry Science 8: 243-250. 5 Poulsen, K., Baker K. T.., Kwiatkowski, T. and Watkins, K. L. 2017. Effects of B-mannanase on intestinal health analyzed in 17 European experiences. Proceedings 21st European symposium on poultry nutrition. Abstract 3308. 6

Jackson, M.E. 2013. The effect of β-mannanase on broiler performance and uniformity. Australian Poultry Science Symposium; 24: 92-95.

Arsenault, R.J., Lee, J.T., Latham, R., Carter, B., and Kogut, M.H. 2017. Changes in immune and metabolic gut response in broilers fed β-mannanase in β-mannan-containing diets. Poultry Science 0:1-10 7

8 Hsiao, H.-Y., Anderson, D.M., Jin, F.L., and Mathis, G.F. 2004. “Efficacy of β-mannanase (Hemicell®) in broiler chickens infected with necrotic enteritis. International Scientific Forum, Abstract 120, The Southern Conference on Avian Diseases. 9 Fatemeh Alemi*, Kirk Klasing*, and Nannette Olmeda-Geniec. 2015. “Effect of Hemicell HT enzyme on the immune system of chickens and their performance.” International Poultry Scientific Forum Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia January 26-27 2015; n/a: 54 10

Elanco, 2018: Updated table including beta-mannan content in common feed ingredients. Data on file.

Klasing, K.C. et al., 2014. HTLUS130004. Pilot Efficacy Study: Effect of Hemicell HT Enzyme on the Immune System of Broiler Chickens Using and In Vivo and In Vitro Study Techniques. Data on file. 11

Daskiran, M., Teeter, R., Fodge, D. and Hsiao, H. 2004. "An Evaluation of Endo-β-D-mannanase (Hemicell) Effects on Broiler Performance and Energy Use in Diets Varying in β-mannan Content". Poultry Science 83; 662-668. 12

NONUTHEM00017 09 2018.

For mere information om indholdet af β-mannan i vegetabilske råvarer ved at kontakte en af vores account managers. Se www.elanco.dk.

Hemicell, Elanco og den diagonale streg er varemærker, som ejes af Elanco eller dets datterselskaber.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.