Page 1

Sun Tzu (“Učitelj

Sun”) najpoznatiji je kao autor Umijeća ratovanja, drevne kineske knjige koja je postala jednom od najutjecajnijih knjiga svih vremena o vojnoj strategiji. Jedini izvor o životu Sun Tzua koji se sačuvao do naših dana biografija je napisana u 2. stoljeću pr. Kr. U kojoj ga se opisuje kao generala koji je živio u državi Wu u 6. st. pr. Kr. i bio je suvremenik jednog od najvećih kineskih mislilaca Konfucija.

Uhvativši književnu vrijednost Umijeća ratovanja – njegov lucidan, epigramatski, gotovo poetičan stil – kao i njegov filozofski i strateški sadržaj, Minford predstavlja osnovni tekst na dva različita načina. Najprije, neurešenih trinaest poglavlja dopuštaju čitatelju da stvori svoje prve dojmove o drevnim riječima mudrosti pripisanim Sun Tzuu. Potom se taj isti tekst pojavljuje s opsežnim komentarima kanona tradicionalnih kineskih komentatora i drugih, dajući djelu kontekst i podtekst. Živahan, učen uvod, kronologije, predložena literatura i drugi vrijedni podaci zaokružuju ovu autoritativnu knjigu. Čak i oni čitatelji kojima je Umijeće ratovanja poznato, doživjet će ga iznova i bit će im začudnije nego ikad.

U^ITELJ SUN RE^E: VRHUNSKA ODLI^NOST NIJE U DOBIVANJU SVAKE BITKE, NEGO U PORA@AVANJU NEPRIJATELJA BEZ ULASKA U BOJ.

129,00 kn 978-953-14-0168-5

Umijece ratovanja_OMOT_4_IZDANJE1 1

Sun Tzu

UMIJEĆE R ATOVANJA

UMIJEĆE RATOVANJA

Već više od dvije tisuće godina, Umijeće ratovanja Sun Tzua vođama daje važne savjete o taktikama na bojnome polju, vođenju trupa i terenu, i korištenju varki i lukavština. Bitan dio kineske kulture, ova je knjiga postala i kriterij zapadnjačke borbe za opstanak i uspjeh, bilo u borbi, poslu ili osobnim odnosima. U ovom istovremeno i suvremenom i tradicionalnom, razumljivom novom prijevodu, John Minford oživljava ovo poticajno djelo za današnje čitatelje.

Novi prijevod izvornog teksta s tumačenjima

IV. izdanje Priredio JOHN MINFORD

Sun Tzu

Uredio, preveo i predgovor napisao JOHN MINFORD

28.1.2009 12:49:02


Umijece ratovanja.indd 6

29.1.2009 13:00:26


Sun Tzu Umijeće ratovanja

Umijece ratovanja.indd 1

29.1.2009 13:00:25


Translation, introduction, and commentary copyright © John Minford, 2002 Copyright za hrvatsko izdanje © Mozaik knjiga

S engleskoga prevela

Mirna Čubranić Urednik

Zoran Maljković Nakladnik

Mozaik knjiga Za nakladnika

Zdravko Kafol Grafička urednica

Marija Morić Oblikovanje naslovnice

Marija Morić Fotografija na naslovnici

Asian Art Museum Korektor

Jakov Lovrić Tisak

Denona, Zagreb prvo izdanje rujan 2007. drugo izdanje studeni 2007. treće izdanje ožujak 2008. četvrto izdanje veljača 2009.

ISBN 978-953-14-0168-5 CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 644548.

Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovoga izdanja ne smije se, ni u cijelosti ni djelomično, reproducirati, pohraniti ili prenositi ni u kojem elektronskom obliku, mehaničkim fotokopiranjem, snima­njem ili dru­ga­čije bez vlasnikova prethodnog dopuštenja.

Umijece ratovanja.indd 2

29.1.2009 13:00:25


Umijeće raTovanja IV. izdanje

Sun Tzu (Sunzi)

U REDIO , PREVEO I PREDGOVOR NAPISAO

minford

Umijece ratovanja.indd 3

29.1.2009 13:00:26


Umijece ratovanja.indd 4

29.1.2009 13:00:26


U sjećanje na mojega oca, Leslieja Minforda.

Umijece ratovanja.indd 5

29.1.2009 13:00:26


Zahvale

Želim zahvaliti brojnim prijateljima na ljubaznoj pomoći s materijalima i na drugi način. H. C. Li, iz knjižnice Politehničkog fakulteta Hong Konga, velikodušno me je upoznao s nekoliko neprocjenjivih modernih izdanja Umijeća ratovanja i radom Li Linga. Agnes Čan i Tong Man dali su sve od sebe kako bi za mene pronašli razne članke u Hong Kongu, a Red Čan je prebrodio značajne zapreke kako bi mi poslao presliku prijevoda oca Amiota iz Sveučilišne knjižnice Cambridge. Günter Wohlfart i Steve Balogh sa mnom su podijelili svoja nadahnjujuća razmišljanja o filozofiji i mnoštvu drugih tema. Ivan Turner pomogao je svojom tehničkom stručnošću. David Hawkes je ljubazno pročitao otisak za korekturu. Caroline White, iz Viking Penguina u New Yorku, prva je naručila prijevod i pokazala se izvanredno suosjećajnom urednicom i velikom podrškom. Iznad svega, najiskrenija hvala Rachel May koja i nadalje ispravlja moje zalutale rečenice i ustraje u nastojanjima da me poduči Umijeću otmjenog izražavanja.

vii

Umijece ratovanja.indd 7

29.1.2009 13:00:27


Umijece ratovanja.indd 8

29.1.2009 13:00:27


Sadržaj

Zahvale Uvod Bilješka o tekstu Prijedlozi za daljnje čitanje Popis kineskih komentatora Kronologija Dinastije Povijesni događaji

vii xi xxxix xvil lii lv lv lvi

UMIJEĆE RATOVANJA

Prvo poglavlje: Drugo poglavlje: Treće poglavlje: Četvrto poglavlje: Peto poglavlje: Šesto poglavlje: Sedmo poglavlje: Osmo poglavlje: Deveto poglavlje: Deseto poglavlje: Jedanaesto poglavlje: Dvanaesto poglavlje: Trinaesto poglavlje:

1 Planiranje Ratovanje Strateški napad Formacije i raspored snaga Potencijalna energija Prazno i puno Bitka Devet promjena U maršu Oblici terena Devet vrsta zemljišta Napad vatrom Špijunaža

UMIJEĆE RATOVANJA s komentarima

Prvo poglavlje: Drugo poglavlje: Treće poglavlje:

Planiranje Ratovanje Strateški napad

3 9 14 20 25 30 38 45 49 59 67 81 86 92 95 115 127

ix

Umijece ratovanja.indd 9

29.1.2009 13:00:27


sadržaj

Četvrto poglavlje: Peto poglavlje: Šesto poglavlje: Sedmo poglavlje: Osmo poglavlje: Deveto poglavlje: Deseto poglavlje: Jedanaesto poglavlje: Dvanaesto poglavlje: Trinaesto poglavlje:

O autoru

Formacije i raspored snaga Potencijalna energija Prazno i puno Bitka Devet promjena U maršu Oblici terena Devet vrsta zemljišta Napad vatrom Špijunaža

144 156 172 190 207 219 240 256 292 302 315Umijece ratovanja.indd 10

29.1.2009 13:00:27


Umijece ratovanja.indd 4

29.1.2009 13:00:26


Umijeće raTovanja

Umijece ratovanja.indd 1

29.1.2009 13:00:34


Umijece ratovanja.indd 2

29.1.2009 13:00:34


Prvo poglavlje

Planiranje

Učitelj Sun reče: Rat je ozbiljno državno stanje; On je mjesto života i smrti, Put k opstanku i uništenju, Pitanje o kojemu valja pomno promisliti. Pet je temeljnih odrednica za ovo promišljanje, za donošenje usporedbi i procjenu uvjeta: Put, Nebo, Zemlja, Vodstvo, Stega. Put potiče narod da bude istoga mišljenja 

Umijece ratovanja.indd 3

29.1.2009 13:00:35


U m i j e ć e r at o va n j a

sa svojim vladarima, da s njima živi ili umre, ne kolebajući se. Nebo je jin i jang, studen i žega, izmjena godišnjih doba. Zemlja je visina i dubina, udaljenost i blizina, lakoća i opasnost, otvorenost i omeđenost, život i smrt. Vodstvo je mudrost, poštenje, suosjećajnost, hrabrost, strogost. Stega je organizacija, zapovjedni lanac, nadzor rashoda. Svaki je zapovjednik svjestan ovih pet temeljnih odrednica. Onaj tko ih pojmi, pobjeđuje; 

Umijece ratovanja.indd 4

29.1.2009 13:00:35


Planiranje

Onaj tko ih ne uspije pojmiti, gubi. Za ovo promišljanje, za donošenje usporedbi i procjenu uvjeta, saznaj: Koji vladar ima Put? Koji general ima sposobnost? Koja strana ima Nebo i Zemlju? Na kojoj je strani stega učinkovitija? Koja je vojska jača? Čiji su časnici i vojnici bolje obučeni? U čijoj su vojsci nagrade i kazne jasnije? Po tome ćeš raspoznati pobjedu i poraz. 

Umijece ratovanja.indd 5

29.1.2009 13:00:35


U m i j e ć e r at o va n j a

Drži se mojega plana, uposli me i pobjeda je nedvojbeno tvoja; ja ću ostati. Ne haj za moj plan, pa čak i ako me uposliš, nedvojbeno ćeš biti poražen; ja ću otići. Odaberi najbolji plan, iskoristi njegovu unutarnju dinamiku, razvij je izvana. Slijedi prednosti i iskoristi priliku: to je ta dinamika. Put rata jest put prijevare. Kad si moćan, hini nemoć; Kad prestrojavaš čete, učini da se to ne vidi. Kad si blizu, čini se daleko. Kad si daleko, čini se blizu.Umijece ratovanja.indd 6

29.1.2009 13:00:35


Planiranje

Vabi mamcem; Napadni metežom. Ako je neprijatelj pun, budi spreman. Ako je snažan, izbjegavaj ga. Ako je ljut, zbuni ga. Ako je slab, potakni mu gordost. Ako je opušten, izmori ga; Ako su njegovi ljudi složni, unesi među njih razdor. Napadni tamo gdje je nespreman; Pojavi se gdje te ne očekuju. To je pobjeda u ratovanju i ne smije se unaprijed razglasiti.Umijece ratovanja.indd 7

29.1.2009 13:00:35


U m i j e ć e r at o va n j a

Pobjeda pripada onoj strani koja postigne najviše u proračunima u hramu prije bitke. Poraz pripada onoj strani koja postigne najmanje u proračunima u hramu prije bitke. Najviše znači pobjedu; Najmanje znači poraz; Nimalo, izvjesniji poraz. Ja to tako vidim, i ishod je očigledan.Umijece ratovanja.indd 8

29.1.2009 13:00:35


Drugo poglavlje

Ratovanje

Učitelj Sun reče: U ratu, za vojsku od tisuću brzih četveroprega, tisuću oklopnih kola, stotinu tisuća u oklop odjevenih vojnika, sa zalihama za četiri stotine milja; Uračunavajući izdatke kod kuće i na bojišnici, poslove s izaslanicima i savjetnicima; ljepilo i pokost, popravke bojnih kola i oklopa; dnevni trošak svega ovoga premašit će tisuću srebrnih tela. U ratu, pobjeda mora biti brza. Ako je pobjeda spora, ljudi se umore,  Tel – srebrna kladica određene težine i čistoće koja služi kao novčana obračunska jedinica (op. prev.).Umijece ratovanja.indd 9

29.1.2009 13:00:35


U m i j e ć e r at o va n j a

moral oslabi. Opsade iscrpljuju snagu; otegnuti pohodi iscrpljuju javnu riznicu. Ako su ljudi umorni, moral nizak, snaga iscrpljena, blago potrošeno; Tad će feudalni gospodari iskoristiti zbrku i napasti. To čak ni najmudriji neće moći popraviti. Čuo sam da u ratu žurba može biti ludost, ali nikad nisam vidio odgađanje koje je bilo mudro. Nijedan narod nikad nije imao koristi od dugotrajnog rata. Bez punog razumijevanja štete koju rat nanosi, nemoguće je razumjeti najkorisniji način njegova vođenja. Vješt ratnik nikad ne novači čete drugi put; 10

Umijece ratovanja.indd 10

29.1.2009 13:00:35


Ratovanje

nikad ne prevozi zalihe treći. On donosi zalihu od kuće, ali uzima od neprijatelja. I tako njegovi ljudi Imaju obilje hrane. Opskrbiti vojsku na daljinu iscrpljuje javnu blagajnu i osiromašuje obične ljude. Gdje je vojska pri ruci, cijene rastu; kad cijene rastu, obični ljudi potroše sve što imaju; kad oni sve potroše, osjete nevolju poreza i nameta. Snaga se crpi na bojnome polju. Obitelji su kod kuće u oskudici. Obični ljudi gube sedam desetina svojega bogatstva. Šest desetina javnih blagajni troši se na razbijena bojna kola, 11

Umijece ratovanja.indd 11

29.1.2009 13:00:35


U m i j e ć e r at o va n j a

iznurene konje, oklope i kacige, samostrijele i strijele, harpune i štitnike, koplja i štitove, tegleću marvu, teška kola. Stoga mudar general svoju vojsku hrani hranom neprijatelja. Jedan zalogajčić neprijateljskih zaliha vrijedan je dvadeset donesenih od kuće; jedan picul  neprijateljske krme vrijedan je dvadeset donesenih od kuće. Ubijanje neprijatelja izvire iz gnjeva; Borba za ratni plijen izvire iz želje za nagradom. U borbi bojnim kolima, kad je zarobljeno više od deset neprijateljskih kola, vojnik koji je zarobio prva treba biti nagrađen.  Picul – mjerna jedinica u nekim dijelovima Azije, otprilike šezdeset kilograma.

12

Umijece ratovanja.indd 12

29.1.2009 13:00:36


Ratovanje

Promijeni protivnikove zastave i obilježja na bojnim kolima; pomiješaj njegova kola s našima. Prema ratnim zarobljenicima budi ljubazan i brini o njima. Pobjedu nad neprijateljem iskoristi kako bi povećao vlastitu snagu. U ratu, cijeni pobjedu, a ne dugotrajnu vojnu. Mudar je general gospodar sudbine; on u svojim rukama drži mir ili pogibelj svojega naroda.

13

Umijece ratovanja.indd 13

29.1.2009 13:00:36


Treće poglavlje

Strateški napad

Učitelj Sun reče: U ratu, bolje je osvojiti državu nedirnutu nego je uništiti. Bolje je osvojiti vojsku, pukovniju, detašman, četu nedirnutu nego je uništiti. Vrhunska odličnost nije u dobivanju svake bitke, nego u poražavanju neprijatelja bez ulaska u boj. Najviši oblik ratovanja jest napasti samu strategiju; 14

Umijece ratovanja.indd 14

29.1.2009 13:00:36


S t r a t e šk i n a p a d

Sljedeći, napasti saveze; Sljedeći, napasti vojske; Najniži oblik rata jest napasti gradove. Ratovanje opsadom zadnje je utočište. U opsadi, potrebna su tri mjeseca da se okupe zaštitni štitovi, oklopna kola, raznovrsno oružje i oprema za opsadu; još tri mjeseca da se podignu zemljane brane. General koji ne može obuzdati svoj gnjev, svojim četama naređuje pokret kao mravima, i svakog trećeg šalje u smrt, ne zauzimajući grad. To je nesreća opsadnog ratovanja. 15

Umijece ratovanja.indd 15

29.1.2009 13:00:36


U m i j e ć e r at o va n j a

Vješt strateg poražava neprijatelja bez vojevanja, osvaja grad bez opsade, pobjeđuje protivničku državu bez dugotrajnog rata. On teži prevlasti pod nebom nedirnutom, s ljudima i oružjem još snažnima, dobitkom cjelovitim. To je metoda strateškoga napada. U ratu, sa snagama deset puta jačim od neprijateljskih, opkoli ga; s pet puta jačima, napadni ga; s dvostruko jačima, podijeli napola. Ukoliko ste ravnopravni, bori se; ako si brojčano slabiji, pritaji se; ako si slabiji, bježi. 16

Umijece ratovanja.indd 16

29.1.2009 13:00:36


S t r a t e šk i n a p a d

Mali će odred u tvrdoglavoj borbi biti zarobljen od većega. General je potporanj naroda. Kad je potporanj čvrst, narod je snažan. Kad je potporanj manjkav, narod je slab. Vladar svojim vojnicima nesreću može donijeti na tri načina: Naredba da napadnu ili se povuku kad to ne bi smjeli naziva se sputavanjem vojske; Neznalačko upletanje u vojne odluke zbunjuje časnike i vojnike; Neznalačko upletanje u vojna imenovanja smućuje časnike i vojnike. 17

Umijece ratovanja.indd 17

29.1.2009 13:00:36


Sun Tzu (“Učitelj

Sun”) najpoznatiji je kao autor Umijeća ratovanja, drevne kineske knjige koja je postala jednom od najutjecajnijih knjiga svih vremena o vojnoj strategiji. Jedini izvor o životu Sun Tzua koji se sačuvao do naših dana biografija je napisana u 2. stoljeću pr. Kr. U kojoj ga se opisuje kao generala koji je živio u državi Wu u 6. st. pr. Kr. i bio je suvremenik jednog od najvećih kineskih mislilaca Konfucija.

Uhvativši književnu vrijednost Umijeća ratovanja – njegov lucidan, epigramatski, gotovo poetičan stil – kao i njegov filozofski i strateški sadržaj, Minford predstavlja osnovni tekst na dva različita načina. Najprije, neurešenih trinaest poglavlja dopuštaju čitatelju da stvori svoje prve dojmove o drevnim riječima mudrosti pripisanim Sun Tzuu. Potom se taj isti tekst pojavljuje s opsežnim komentarima kanona tradicionalnih kineskih komentatora i drugih, dajući djelu kontekst i podtekst. Živahan, učen uvod, kronologije, predložena literatura i drugi vrijedni podaci zaokružuju ovu autoritativnu knjigu. Čak i oni čitatelji kojima je Umijeće ratovanja poznato, doživjet će ga iznova i bit će im začudnije nego ikad.

U^ITELJ SUN RE^E: VRHUNSKA ODLI^NOST NIJE U DOBIVANJU SVAKE BITKE, NEGO U PORA@AVANJU NEPRIJATELJA BEZ ULASKA U BOJ.

129,00 kn 978-953-14-0168-5

Umijece ratovanja_OMOT_4_IZDANJE1 1

Sun Tzu

UMIJEĆE R ATOVANJA

UMIJEĆE RATOVANJA

Već više od dvije tisuće godina, Umijeće ratovanja Sun Tzua vođama daje važne savjete o taktikama na bojnome polju, vođenju trupa i terenu, i korištenju varki i lukavština. Bitan dio kineske kulture, ova je knjiga postala i kriterij zapadnjačke borbe za opstanak i uspjeh, bilo u borbi, poslu ili osobnim odnosima. U ovom istovremeno i suvremenom i tradicionalnom, razumljivom novom prijevodu, John Minford oživljava ovo poticajno djelo za današnje čitatelje.

Novi prijevod izvornog teksta s tumačenjima

IV. izdanje Priredio JOHN MINFORD

Sun Tzu

Uredio, preveo i predgovor napisao JOHN MINFORD

28.1.2009 12:49:02

umijeće ratovanja  

sun tzu umijeće ratovanja

umijeće ratovanja  

sun tzu umijeće ratovanja

Advertisement