Page 1

100 zasaditev za sončno ali senčno gredo, skalnjak ali vodni vrt 200 čudovitih fotografij 100 koristnih nasvetov, namigov in zanimivosti za lepši in uspešnejši vrt Nazoren in hiter prikaz pogojev za uspešno zasaditev Uveljavljena slovenska imena rastlin in ustrezna latinska poimenovanja po rodovih, vrstah in sortah Dolgoletne izkušnje z vzgojo trajnic v slovenskih vrtovih

24,94 €

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE-oprema.indd 1

4/16/09 6:30:40 AM


Ta knjiga ni priročnik z recepti za ustvarjanje popolnega vrta. Takega vrta namreč ni. Ta knjiga tudi ni učbenik in ni namenjena poučevanju. Ta knjiga je namenjena vsem, ki imamo radi svoje vrtove zaradi njih samih in zaradi tega, kar nam pomenijo: veselje, sprostitev, zabavo, stik z naravo, občudovanje domišljije narave. Vrt je vse to in še mnogo, mnogo več. Namenjena je vsem, ki bi se radi malo nasmejali, izvedeli kaj zanimivega in morebiti preizkusili katero od na fotografijah prikazanih zasaditev. Vse fotografije so bile posnete na slovenskih vrtovih. Posnete zaradi želje, da bi si ohranili lepe spomine za tiste trenutke, ko si želimo vzpodbude, ali preprosto za podoživljanje tistega, kar nas radosti. Pa tudi zaradi tega, ker imamo v Sloveniji čedalje več lepih vrtov, ki si zaslužijo vso pozornost, pohvalo in vzpodbudo, saj pri nas o tradiciji oblikovanja vrtov ne moremo govoriti. Zato moramo ceniti trud vseh, ki, nekateri manj, drugi pa čedalje bolj uspešno, ustvarjajo čudovite kotičke okoli svojih domov. Fotografije so različne, tako kot smo različni avtorji, in tudi besedila odražajo našo raznolikost. Vsi avtorji imamo svoje vrtove, ki so različno stari, umeščeni v različna okolja in različno oblikovani, saj so naši okusi, želje in pogledi na vrt različni. Vsem pa je skupno to, da smo na začetku ustvarjanja našega malega raja vsi delali enake napake in jih nato popravljali. Učili smo se na lastnih izkušnjah in s pomočjo literature, ki je bila dostopna v knjigarnah. K sreči je knjig o vrtovih in vrtnarjenju, ki nam dajejo prepotrebno znanje, čedalje več. Na žalost pa je veliko prevodov in napotki, predvsem pa zasaditvene kombinacije, niso vedno primerni za slovenske vrtove. Vrtovi pri nas so večinoma manjši in kombinirani z zelenjavnim in sadnim vrtom. Načrtovanje in oblikovanje vrta je tedaj nujno, upoštevati pa je treba tudi nekaj osnovnih načel oblikovanja, če želimo imeti lep vrt vse letne čase. Lepi vrtovi učinkujejo harmonično, presenečajo nas barve, njihova uigra6

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 6

4/16/09 6:03:56 AM


nost in prelivanje, vse deluje lahkotno in popolno v navidezno preprostih skladnostih. Toda to je lahko le videz, za katerim se skriva ogromno dela, truda, znanja in energije. V vsakem vrtu pridejo do izraza osebni okus in želje tistih, ki bodo v njem živeli in mu vtisnili pečat svoje osebnosti. Veliko pa je odvisno tudi od tega, koliko časa in denarja nameravamo posvetiti vrtnarjenju. Vsi vrtovi potrebujejo obilico nege in pozornosti, če jih želimo obdržati v dobrem stanju. Upoštevajmo neposredno okolje in naravne značilnosti zemljišča, saj bomo tako vrt najlaže in najlepše oblikovali. Pa tudi prihranek denarja je lahko precejšen. Višinska razlika na zemljišču daje možnosti za grad­ njo teras, skalnjaka ali zanimivega vodnega motiva. Okoli vsake hiše po gradnji ostane področje, nakopičeno z ostanki gradbenega materiala. Namesto da bi se mučili z izkopavanjem in dovažanjem zemlje, naredimo na tem mestu kamniti ali peščeni vrt. Tu bodo idealne razmere za rastline, ki imajo rade »suhe noge«. Prednost takega vrta je tudi v tem, da potem, ko je enkrat narejen, potrebuje izjemno malo vzdrževanja. Vlaž­nih področij ne izsušujmo, saj je to izjemno drago in terja veliko znanja. Na takšnih mestih rajši zasadimo vlagoljubne rastline, ki tovrstna rastišča obožujejo. Zamisel divjinskega vrta vključuje gojenje avtohtonih vrst ter naravnih združb rastlin. Z njim posnemamo najboljše iz narave, vključujemo pa tudi nekaj izbranih posameznih rastlin, s katerimi želimo doseči posebne učinke. Ta vrt nima strogih in urejenih potez, temveč mehke, polkrožne oblike gredic s preprostejšimi oblikami zasaditve. Da pa bi dosegli vtis prijetne sproščenosti, te gredice zahtevajo obilico dela in vzdrževanja. V takem vrtu najdejo svoja zatočišča številne živali, ki imajo tukaj primerno življenjsko okolje in dovolj hrane. Tudi tradicionalni podeželski vrt je možno poustvariti, vendar je njegovo vzdrževanje zahtevno. Lahko pa je tak vrt vir idej za sodobne vrtove. S pomočjo nekaterih tipičnih rastlin in prvin dosežemo ruralen in sproščen videz. 7

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 7

4/16/09 6:03:57 AM


Voda daje vrtu tisti čar, ki se mu le težko upremo. Zaradi svoje prožnosti se sklada s kakršnimkoli vrtom in ga z gibanjem, zvokom in odsevi neprestano spreminja. Pa tudi zaledenela površina odseva pozimi ogromno barvnih kontrastov in vzorcev. Vrt, ki je popolnoma neprimeren za kakršenkoli vodni motiv, je redek; pravzaprav ga sploh ni. Priljubljeni obliki vodnega motiva sta bazen ali ribnik. Ribniki najpogosteje najdejo svoj prostor na naravno oblikovanih vrtovih. Ponavadi so nepravilnih oblik in obdani z naravnimi materiali. V nasprotju z naravnim učinkom ribnika je videz pravilno oblikovanega bazena popolnoma drugačen. Največkrat je pravilnih geo­metrijskih oblik in predstavlja osrednji, žariščni motiv vrta. Običajno ima tudi vodomet, ki daje vrtu zvok, gibanje, višino, posebne učinke pa dosežemo z njegovo osvetlitvijo. Ima pa tudi praktičen pomen, saj voda, ki pljuska na vodno površino, prinaša potreben kisik ribam in tudi morebitnim drugim prebivalcem. Če imamo prostor, bodimo velikopotezni. Velikost vodnega motiva naj bo tolikšna, kot si jo le lahko privoščimo. Voda blizu hiše vedno dobro učinkuje. Če imamo pri hiši otroke, pa moramo dobro premisliti, kakšen naj bi bil vodni motiv. Četudi bazeni niso globoki, so preveč nevarni, zato raje počakajmo, da otroci zrastejo. Če pa ribnik že imamo, ga lahko za nekaj let spremenimo v peskovnik, predvsem pa otrok ne pozabimo naučiti plavati. Za oblikovanje vrta s pravilnimi zasnovami so značilni eleganca, premišljena razmerja, simetrija in red. Tukaj se srečamo s skrbno striženo živo mejo, obrobki iz nizkih živih mej, ravnimi potmi, uokvirjenimi pogledi in natančnim, rednim in intenzivnim vzdrževanjem ter delom. Bolj ko je vrt pravilno geometrijsko zasnovan, bolj izstopajo nepravilnosti. Preprostost in simetrija ustvarjata prijetno umirjenost. Ta vrtna zasnova se veliko uporablja na manjših, atrijskih vrtovih. Ena najpogostejših napak, ki jo naredimo pri ustvarjanju vrta, je, da na majhnem vrtu nasadimo preveč vrst različnih rastlin. Kdor nima veliko časa, naj si v večji meri omisli drevesa, okrasne grme in pokrovne okrasne rastline. Sicer je res, da so čebulnice in zelnate trajnice lepših oblik in barvitejše, jim je pa treba posvetiti veliko več časa. Če to ni ovira, pa lahko gojimo tudi katero od bolj zahtevnih skupin okrasnih rastlin, ki potrebujejo tudi posebno rastišče, na primer skalnjak. 8

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 8

4/16/09 6:03:57 AM


Bolje in učinkoviteje je, če so zasaditve bolj preproste. Izogibajmo se razpršenemu sajenju posamičnih rastlin med drugo okrasno cvetje in si zapomnimo, da enake rastline sadimo v neparnem številu, najmanj po tri skupaj, če imamo možnost, pa še več. Tako pride tudi njihova barva bolj do izraza. Zelo pomemben vidik vrtnega oblikovanja je način kombiniranja rastlin, predvsem kombinacija barv, tekstur in oblik. Barve različno dojemamo. Sicer veljajo nekatera pravila o kombiniranju barv, vendar so splošna in jih moramo prilagoditi sebi. Vendar pa je za dojemanje barv najpomembnejša svetloba: cvetovi nežnih barv so najlepši zjutraj in zvečer. Živahne barve so takrat premočne. Do pravega izraza pa take barve pridejo v močnem soncu. Intenzivne barve lahko uporabljamo tudi kot poudarek določeni vrtni prvini. Glede na barvo cvetov se lahko odločimo in uporabimo eno od štirih barvnih skupin: rdečo, modro, rumeno ali belo. Rdeča barva je zelo zahtevna, saj vedno zelo izstopa in ustvarja kontrast zeleni barvi listov. Rastlin z izrazito modro barvo je malo, več možnosti nam nudi vijolična. Rastlin z rumeno barvo cvetov je veliko, zelo dobro pa ta barva učinkuje, če uporabimo rastline s sivkastimi listi. Najmanj se bomo mučili s tistimi rastlinami, ki cvetijo belo, in tudi opazili bomo, da je odtenkov bele zelo veliko. Kadar kombiniramo barvi, ki sta kontrastni, naj ena barva prevladuje, druge pa naj bo le za vzorec. Prevladuje naj svetlejša barva. Kontraste ustvarjajmo le na manjših delih vrta in če se le da, naj bodo to zaključene enote. Kadar pa družimo cvetove s sorodnimi barvami, ustvarjamo harmonijo; lahko prevladuje nam najljubši ton ali pa se odločimo za enakovredno zastopanost vseh tonov. Velikokrat se nam barvno kombiniranje ponesreči, ker rastline ne cvetijo tako, kot smo si želeli. Zato moramo svoj vrt dobro opazovati in mu prisluhniti, saj bomo le tako zaznali vse njegove želje in potrebe. Ne pozabimo, da dajejo vrtu svoj pečat tudi barve hiše, poti, okrasnih posod in drugih prvin. Nevtralne barve (bela, svetle barve) nam pustijo precej bolj proste roke, če pa je katera od barv izrazito močna (npr. modra, rdeča, oranžna barva hiše), jo moramo vzeti kot izhodiščno barvo za kombiniranje rastlin. Teksturo ustvarjajo listi, zanimive učinke pa imata lahko tudi lubje in sama rastlina. Rastline z zelo različnimi teksturnimi oblikami skušajmo 9

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 9

4/16/09 6:03:57 AM


Barvna oznaka Označena je nosilna barva, ki daje poseben poudarek predstavljeni zasaditvi predvsem v času cvetenja. Pogoji za rast in obdobje videza zasaditve Z znaki so predstavljene zahteve rastlin glede na potrebe po sončni oziroma senčni legi, pri čemer pred­ stavlja znak sončno lego, polsenčno lego in senčno lego. Število kapljic označuje potrebe rastlin po vlagi, pri čemer ena kapljica predstavlja razmeroma sušno (dobro odcedno) lego, tri kapljice pa precej vlažno (močvirno ali vodno) rastišče. Pogosto je označen tudi okvirni čas cvetenja zasaditve; opredelili smo ga na podlagi lastnih izkušenj, pri čemer se dejanski čas cvetenja (ali videza predstavljene) zasaditve lahko nekoliko razlikuje od ozna­ čenega zaradi vremenskih pogojev v posameznem letu ali nadmorske višine in osončenosti vrta.

Baptizija – Baptisia australis Morski pustoljub – Crambe maritima Velikonočnica – Pulsatilla grandis

Poimenovanje in predstavitev zasaditve Zasaditve smo poimenovali po navdihu, ki so ga vzbudili: imena zasajenih rastlin, barvni učinki zasaditev, čas cvetenja ali druge značilnosti rastlin. Predstavitve ne vsebujejo le izkušenj z rastlinami ali celotnimi zasaditvami in presegajo zgolj toga opozorila o zahte­ vah rastlin. Besedila želijo spodbuditi bralca, da zasaditve preizkusi tudi sam. Pogosto smo predstavili lastnosti rastlin v vseh letnih časih in vzdušja, ki jih tedaj vzbujajo. Izbrali smo različne barvne vzorce in tipe zasaditev – preso­ jo o ustreznosti pa v celoti prepuščamo bralcem. Skupni imenovalec vseh zasaditev je uspešnost v naših vrtovih, kar so pokazale dolgoletne izkušnje. Knjiga je urejena v štiri poglavja, ki vsebujejo zasaditve različnih tipov vrtov: sončni, skalni, senčni in vodni vrt.

1 2 3

Baptizija je ena tistih trajnic, ki bogato poplačajo potrpežljivo čakanje na lepo razraslo rastlino, saj je njena rast počasna, nas pa zato volčjemu bobu podobna socvetja razveseljujejo mnoga leta. Njen videz je zelo »čist«, saj je silhueta starejše, necvetoče rastline v družbi drugih rastlin videti kot lepo zaobljen grmiček. Njeni sestavljeni ovalni listi kar kličejo po raznolikem in teksturno kontrastnem zelenju v soseščini. Modrikasto nadahnjeni in valovito nakodrani listi morskega pustoljuba (Crambe maritima) so zagotovo dobra izbira. Nevsiljiva bela socvetja s svojo gracilnostjo vnašajo malce romantičnega duha, zasaditev pa lepo zaokroži velikonočnica (Pulsatilla grandis), ki je mnogo bolj poznana po čudovitih cvetovih, tokrat pa prispeva tudi s prav tako lepimi semenskimi »lučkami«. Barvno in oblikovno je opisana kombinacija zelo nežna in z nadaljnjim dodajanjem drobnolistnih rastlin, okrasnih trav ali kompaktnih trajnic zaobljenih silhuet tovrstno vsebino samo še poudarimo. Če pa smo željni bolj živahnega vrta, to lahko dosežemo s pokončnimi rastlinami, kot so papeževe sveče (Verbascum sp.), ostrožniki (Delphinium hy.), in s skupinami bradatih perunik (Iris barbata) v ozadju. Vijolična barva baptizije je ravno toliko pridušena, da ne dopušča barvnih kontrastov, kot sta močna rumena in izrazito oranžna, zato je bolje seči po nekoliko bolj umirjenih tonih, kot so nežno limonasto rumene, npr. lepih očk Coreopsis verticillata »Moonbeam«.

Zanimivost … Baptizijo, severnoameriško trajnico, so za modro barvilo uporabljali že staroselci; svojo odliko povezovanja bujno cvetoče pomladi in poznopoletne ter jesenske sezone cvetenja nadgrajuje tudi s privlačnimi stroki semen.

36

12

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 12

4/16/09 6:04:00 AM


Imena rastlin Navedena so uveljavljena slovenska imena zasajenih trajnic, v nadaljevanju pa tudi njihovo latinsko poimenovanje po rodovih, vrstah in sortah rastlin. Sorte trajnic so zapisane povsod, kjer menimo, da so zaradi svojih posebnosti potrebne po­ sebnega poudarka. Stvarno kazalo na koncu knjige je urejeno po slovenskih in latinskih imenih rodov rastlin.

3

1 2 3

anje na u bobu

družbi valni liseščini. toljuba cvetja s pa lepo nana po enskimi

jim doc zaobjni bolj o papepinami

barvnih seči po r. lepih

2

1

aroselci; nske se-

37

Zanimivosti, namigi … Opisom zasaditev smo dodali številne namige, nasvete in zanimivosti povezane z rastlinami, vonji, barvami, lastnostmi rastlin, živalmi na vrtu, različnimi letnimi časi, uporabo cvetov in različnih idej, s katerimi bodo zasaditve še uspešnejše. Namenjeni so kot opozorilo bralcem in pogosto njihovemu razmisleku o izboljša­ nju predstavljenih zasaditev.

Fotografije V knjigi so fotografije zasaditev zgolj v slovenskih vrtovih, pri čemer zagotav­ ljamo, da nobena od uporabljenih fotografij ni nastala tako, da bi bila dodana kakšna rastlina, ki dejansko ni zasajena na tem mestu. Fotografije so nastale v različnih slovenskih vrtovih v vseh letnih časih. Na nekaterih fotografijah so tudi različne grmovnice, čebulnice ali celo drevesa, vendar so prvenstveno predstavljene trajnice. Za lažjo prepoznavo so rastline na fotografijah oštevilčene. Številke se ujemajo s števili ob imenih rastlin.

13

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 13

4/16/09 6:04:01 AM


14

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 14

4/16/09 6:04:06 AM


15

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 15

4/16/09 6:04:10 AM


Rododendron – Rhododendron »Kilimanjaro« Naprstec – Digitalis purpurea Visoka bradata perunika – Iris »Oktoberfest«

1 2 3

Kombinacija zelenih odtenkov različnih iglavcev je vedno prekrasno ozadje za barvite grmovnice, kot so azaleje ali rododendroni. Njihovi pisani cvetovi tako pridejo prav dramatično do izraza in vsako leto izvabljajo nove vzdihe občudovanja. Včasih je taka kombinacija kar preveč popolna, da bi bil vrt resničen in bi si v njem upali usesti na travo in uživati v petju ptic ter svežem vonju pokošene trave. Tako popolnost prav dobrodošlo razbijejo naprstci, ki so kot nekakšni vrtni potepuhi in raziskujejo vrt. Vsako leto se preselijo drugam in nas razveseljujejo s svojimi zvončasto oblikovanimi cvetovi v klasastih socvetjih, v katerih neprestano nekaj šumi. Hrup povzročajo čmrlji, ki te potepuhe naravnost obožujejo in se neprestano kobacajo iz cveta v cvet, na nožicah in po hrbtu pa so posuti z zlatim cvetnim prahom. Naprstci so prav trdoživi potepuhi, saj lahko uspevajo skoraj povsod, tudi na zelo izpostavljenih in suhih mestih, čeprav jim najbolj prijajo polsenčna rastišča in vlažna, vendar dobro odcedna tla. Poznamo naprstce z belimi, rožnatimi, škrlatnimi in rumenimi cvetovi. Rastline, ki imajo optimalne rastne pogoje in zadosti prostora za rast, so na vrtu lahko celo osamljene, vendar običajno samo eno leto na istem prostoru. Naprstci so namreč večinoma dvoletnice, ki se, če jih pustimo semeniti, same sejejo po vrtu in zasejejo velikokrat na prav nenavadna mesta, med tlakovce, ob rob gredice, ob živo mejo, skratka povsod tja, kamor jih iz lončka sploh ne bi mogli vsaditi. In tam so običajno najlepši. Pustimo jim svobodo, saj nam bodo hvaležno vračali s svojo ekstravagantno lepoto in nam znova in znova pričarali nasmešek nejevere in presenečenja. Zanimivost … Naprstec je zelo strupena rastlina in kot tako so jo menda poznali že v 11. stoletju. Vendar pa je tudi izvrstno zdravilo za srce in do danes njegovih pripravkov ni izpodrinilo nobeno sintetično zdravilo. 16

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 16

4/16/09 6:04:12 AM


1

2

3

17

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 17

4/16/09 6:04:17 AM


Japonski šipek – Rosa rugosa »Hansa« Volčji bob – Lupinus »Chandelier« Orlice – Aquilegia vulgaris Krvomočnice – Geranium x magnificum

1 2 3 4

Z rožami je tako kot s prijatelji. Prijateljstvo je treba negovati, vlagati vanj energijo, predvsem pa veliko prostega časa, če želimo uživati dobre volje v izbrani družbi in se veseliti življenja. Vendar se tu podobnost ne konča, saj lahko z nekaterimi z malo truda vzpostavimo dolgotrajno prijateljstvo, pri nekaterih pa se kljub naši dobri volji in trudu ta občutljivi odnos iz neznanih razlogov zelo hitro konča. Volčji bob je zelo muhast prijatelj, ki nas velikokrat zapusti, čeprav smo ga posadili na sončno rastišče in poskrbeli za odcedna tla, mu odstranjevali nezrele plodove, ga po cvetenju porezali, v upanju, da nas bo jeseni ponovno razveselil s svojimi metuljastimi cvetovi, skratka, je nezanesljiv prijatelj. Če pa mu postanete všeč, vas bo vsako leto razveseljeval s svojimi malce nenavadnimi cvetovi. Drugače je s krvomočnicami, ki od nas ne zahtevajo dosti, skoraj nič. S svojimi skromnimi, a številnimi cvetovi lepo poudarijo kvišku kipeča grozdasta socvetja volčjega boba, in če poskrbimo za ustrezno barvno kombinacijo, kar nam široka paleta barv obeh rastlin omogoča, dosežemo barvne kombinacije, ki se najbolje podajo bolj divjinskim vrtovom. Za pravo ozadje poskrbimo z japonskim šipkom, ki da s svojim nenadkriljivim omamnim vonjem tej kombinaciji prav nostalgičen pridih. Japonski šipki so zelo skromni prijatelji, pravi prijatelji, ki ne zahtevajo veliko, dajejo pa mnogo. Velikokrat jih po krivici zapostavljamo, saj večinoma cvetijo samo Zanimivost … Vrtnice nimajo nič opraviti z zelenjavo, obstaja pa kar nekaj zanimivih kuharskih receptov, v katerih uporabljamo šipkove jagode ali venčne liste vrtnic, na primer za šipkovo marmelado, rožni med, rožni kis, rožno vino … Šipkove jagode vsebujejo zelo veliko vitamina C, zato šipkovi pripravki poživljajo, odpravljajo utrujenost in krepijo imunski sistem. 18

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 18

4/16/09 6:04:19 AM


enkrat letno, vendar takrat izjemno bogato. Lahko jih uporabimo za žive meje in za zakrivanje ne preveč lepih kotov vrta; odporni so na številne bolezni in ne hirajo, če jih kakšno leto pozabimo pognojiti. Pozimi pa nas in ptice razveseljujejo z rdečimi šipkovimi jagodami. Skratka, med rastlinami in ljudmi ni veliko razlik.

1

3

2

4

19

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 19

4/16/09 6:04:23 AM


Maslenica – Hemerocallis flava Orlica – Aquilegia hy.

1 2

Tako orlice kot sončno rumene maslenice s kontrastno barvno kombinacijo bogatijo in lepšajo že tako pestro floro številnih naravnih kotičkov naše dežele. Ker se vedno bolj poudarja pomen zgledovanja in posnemanja narave, je ta ideja kot naročena. Je pa uporaba takih barvnih kombinacij ne le drzna, pač pa tudi zelo tvegana, saj hitro lahko prestopimo tanko linijo dobrega okusa. Več si lahko privoščimo v zaprtih in urbanih vrtovih, medtem ko se na odprto še najbolj poda predstavljena rumeno-vijolična kombinacija, ker jo srečujemo tudi v naravi. Že res, da obe cvetlici cvetita kratek čas, a ob spretni umestitvi v zasaditve vnašata bistvo žive narave – spremenljivost. Njuno cvetenje je dobrodošlo presenečenje, ki poživi majske dni, hkrati pa se poslovi dovolj hitro, da se ga ne naveličamo in z velikim pričakovanjem ter lepimi spomini pričakamo naslednje leto. Medtem ko bo maslenica iz leta v leto lepša in se bo širila v lep šop poganjkov ter listov, orlico preveva bolj nagajiv in svobodomiseln duh. Če ji bomo dovolili, se bo pridno sejala naokoli in nam pripravljala nove, nepričakovane kombinacije. Morda nam ravno naslednje leto razkrije še kakšno novo prijateljico, s katero se bo dobro razumela tako glede rastišča kot morda tudi v skupnem estetskem učinku. Ker orličini listi poleti izgubijo vitalnost, jo raje obsadimo s takimi rastlinami, ki jo bodo nekoliko zakrile ali pa vsaj preusmerile pozornost. Zanimivost … Če se odločimo, da bomo orlico pustili semeniti, bomo lahko uživali ob pogledu na osemenja, ki so še posebno lepa od zadaj, osvetljena s popoldanskim soncem. 20

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 20

4/16/09 6:04:24 AM


1

2

21

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 21

4/16/09 6:04:30 AM


Jesenske astre – Aster novae angliae »Andenken an Alma Pötschke« Mehiški ožep – Agastache rupestre Mehiški ožep – Agastache »Ayala« Okrasni srobot – Clematis »Diana«

1 2 3 4

Prečudovite prizore lahko na prelomu poletja opazujemo na vrtnih gredah, kjer kraljujejo mehiški ožepi. Pastelne barve njihovih majhnih, a neštetih cvetov ustvarjajo pravo meglico prelivajočih se odtenkov. Nepozornemu opazovalcu je tako skrita lepota posameznih cvetov, v katerih vsekozi nekaj brenči, saj mehiški ožepi čebelam za zimske zaloge ponujajo obilo dišečega nektarja. Temu se ne morejo upreti niti metulji, ki svoje zadnje jesenske dni najraje preživijo na cvetovih mehiškega ožepa, loveč poslednje večerne sončne žarke. Barve metuljevih kril se nenavadno lepo ujemajo in prelivajo z barvami ožepov, zato so videti le kot nekoliko večji cvetovi na cvetnih bilkah. Premikanje ožepov v vetru povzroča valovanje njihovih vabljivih dišav daleč naokrog. Neustavljiva privlačnost nas vleče v njihov objem. Dotik njihovih listov in cvetov pa sproža dodatne vonjave, ki nas dokončno prevzamejo in popeljejo v svet domišljije. Lahkotnost domišljijskega življenja nas ponese v Mehiko, domovino ožepov, pod pripekajoče sonce, kjer se kot s tekilo omamljeni sprehajamo po poljih dišečih ožepov, polnih metuljev, in pozabimo na vse težave tega sveta. Da ne bi za vedno ostali v Mehiki, poskrbi jesenska astra »Andenken an Alma Pötschke«, ki nas s svojo intenzivno barvo opomni, da jesenski čas pripada jesenskim astram. Te pripravijo uverturo v jesensko barvitost odpadajočega listja, vendar okrasni srobot nanjo ni uspel počakati. Kljub temu pa se bo pridružil jesenskemu festivalu s svojimi semenskimi glavicami, ki v zahajajočem soncu še posebej zažarijo. Nasvet … Mehiški ožepi (Agastache) sodijo med prezimno občutljive in tudi drugače kratek čas živeče trajnice, zato jih velja na koncu poletja množiti z neolesenelimi ali delno olesenelimi potaknjenci. Kljub temu priporočamo njihovo uporabo, saj niso le lepi, temveč tudi prekrasno dišijo. Ožep rupestre pa je prezimno trden. 22

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 22

4/16/09 6:04:32 AM


4

3

1

2

23

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 23

4/16/09 6:04:39 AM


Sivka – Lavandula angustifolia »Hidcote Blue« Pušpan – Buxus sempervirens »Suffruticosa« Žajbelj – Salvia officinalis »Purpurascens«, S. »Tricolor«, S. »Icterina«

1 2 3 4 5

Barvno usklajena kombinacija obrobnih rastlin, ki nas pričaka ob žgočem poletnem soncu, nas bo z močnimi in svežimi vonji vedno znova ponesla k prijetnim spominom na dopustniško lenarjenje. Če med prsti zgnetemo dišeče liste katerega od žajbljev in cvetov sivke ter zapremo oči, se brez težav v mislih premaknemo v naš priljubljen kraj nekje ob morju. Poleg teh sposobnosti bo ta zasaditev razveseljevala celotno poletje in dolgo v jesen, saj za svoje barvno razkošje potrebuje sončno in odcedno rastišče, kjer bi morda drugim rastlinam močna sončna pripeka vzela vso svežino. Vsaj pri sivki to ne bo mogoče, njeno ime izhaja iz latinske besede lavare (umiti), kar bolj kot njeno sposobnost čiščenja označuje njeno svežino in druge blagodejne učinke. Sivka si zaradi goste rasti zasluži posebno mesto na vrtu, povsod, kjer je treba zapolniti vroča in sončna rastišča, ki so zaščitena pred vetrom. Zasaditev je sicer nekoliko bolj občutljiva na zmrzal, vendar bodo izbira dobro odcednega rastišča ter zmerno jesensko prirezovanje in predvsem izbira prave vrste sivke zagotovilo za to, da boste tudi naslednje leto uživali v omamnih vonjih in cvetovih tako sivke kot tudi žajbljev. Obenem cvetovi žajbljev (ki razen vrste Tricolor redkeje zacveti) ne bodo mogli konkurirati sivki. Zakladi žajblja se skrivajo v listih, ki naj bi zaradi zdravilnih učinkov in kulinaričnih dobrobiti podaljševali življenje in vsem, ki ga gojite na vrtu, zagotavljali večno mladost. Poleg pomirjujočega vonja sivke in aromatičnih listov žajblja vnaša v zasaditev pridih večnosti tudi grm okrasnega pušpana, ki bo na zimo ščitil svoje varovanke, da bo potem lahko vse poletje užival v vonju sonca. Vonji … Če bi želeli dehtečo oazo razširiti še navzgor, bi veljalo na oporo ob robu zasaditi katerega od kovačnikov. Med njimi najbolj dehti Lonicera »Hemsleyanum« z dolgo dobo cvetenja. Ko bo tudi kovačnik odcvetel, nas bodo na poletje spominjale blazinice iz cvetov sivke, ki prinesejo miren spanec in dišeče sanje vse do naslednjega leta. 24

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 24

4/16/09 6:04:40 AM


4 5

3

2

1

25

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 25

4/16/09 6:04:45 AM


Kitajski trstikovec – Miscanthus sinensis »Malepartus« Jesenske astre – Aster Žajbelj – Salvia officinalis »Tricolor« Volnati čišljak – Stachys byzantina »Big Ears« Hermelika – Sedum spectabile »Brilliant«

1 2 3 4 5

Pogled na precej vrtov v pozni jeseni kaže na preveč pridne roke vrtnarjev, ko je že vse pospravljeno z mize narave, ko so rastline porezane, zaščitene pred zimo in pričakujejo novo sezono. Zato pogled na nekatere jesenske zasaditve deluje nekoliko neresnično, saj v poznem oktobru še vedno lahko opazujemo take prizore in se sprašujemo, ali ne gre res le za sanje. Pa vendar je mogoče. Predvsem s pomočjo trav, jesenskih aster in hermelik je mogoče ustvariti take poznojesenske prizore, ki ostanejo lepi tudi v prvih zimskih dneh. Ker se barva večine jesenskocvetočih aster preliva v nežnih odtenkih rožnate ali modre barve, ki jih lepo dopolnjuje tudi bela, ne morete zgrešiti pri kombinacijah barv, zato se pri nakupu in zasajanju jesenskih aster posvetite predvsem višini rastlin. Izredni sopotniki jesenskih aster so razne vrste trav, še posebej kitajski trstikovec, ki s svojo višino in rdečkasto nadahnjenimi socvetji ustvarja prekrasno ozadje tej sanjski kompoziciji. Barvnim odtenkom jesenskih aster skuša slediti hermelika, kar ji zelo dobro uspeva, v zasaditev pa vnaša tudi nekaj stabilnosti, saj rahlim vetričem ne dovoli, da bi jo zazibali v sen, tako kot to počno s travami. Četudi obstajajo tudi nizko rastoče jesenske astre, je bolje zasaditev ob robu skleniti s katero od pokrovnih rastlin, kot npr. z volnatim čišljakom, iglastimi plamenkami ali s pisanolistnim žajbljem.

Nasvet … Čeprav lahko jeseni v vrtnarskih centrih kupite vrsto prelestnih cvetočih jesenskih aster iz rodu novae angliae ali novi belgii, ki so vzgojene za nizko rast za jesensko okrasitev, pa je treba vedeti, da te jesenske astre, posajene na vrtu, naslednje leto zrastejo na svojo običajno višino od 120 do 150 centimetrov. 26

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 26

4/16/09 6:04:47 AM


1

2

2

5

2

3 4

27

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE prelom.indd 27

4/16/09 6:04:53 AM


100 zasaditev za sončno ali senčno gredo, skalnjak ali vodni vrt 200 čudovitih fotografij 100 koristnih nasvetov, namigov in zanimivosti za lepši in uspešnejši vrt Nazoren in hiter prikaz pogojev za uspešno zasaditev Uveljavljena slovenska imena rastlin in ustrezna latinska poimenovanja po rodovih, vrstah in sortah Dolgoletne izkušnje z vzgojo trajnic v slovenskih vrtovih

24,94 €

TRAJNICE ZA VSE LETNE CASE-oprema.indd 1

4/16/09 6:30:40 AM

Trajnice za vse letne case  
Trajnice za vse letne case  

Kar 100 zamisli za polepšanje vrta - 200 čudovitih fotografij - še 100 koristnih nasvetov.

Advertisement