Glasilo Zdravniške zbornice Slovenija Julij 2015, številka 7

Page 20

20 Aktualno Revija ISIS Julij 2015

Ali strah pred medicinsko konopljo res hromi zdravnike? Mag. Dušan Nolimal, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje Dusan.Nolimal@nijz.si

Konoplja je ena izmed prvih kulturnih rastlin, ki jih je človek od nekdaj vzgajal za raznovrstne namene, tudi za potrebe varovanja zdravja. Zdravilni učinki konoplje so znani že tisočletja, vendar je več desetletna prepoved iz 20. stoletja povzročila stagniranje znanstvenega raziskovanja in zaostanek v strokovnem znanju (1). Zastavljen cilj prohibicionistov – izkoreniniti konopljo – ne le, da ni bil dosežen, ampak se je raba konoplje razširila na vse konce sveta in v vse populacijske skupine. Še več. Sodobna znanstvena dognanja in uporabniške izkušnje potrjujejo, da konoplja ni tako nevarna, kot so nekoč mislili, in vsebuje sklop edinstvenih zdravilnih učinkovin. Zato so v zadnjih letih v številnih državah bolnikom ponovno in vse bolj dostopna kanabinoidna zdravila, kamor uvrščamo tako farmacevtske izdelke kot rastlinsko konopljo (2). V konoplji se nahaja več sto različnih snovi. Učinkovitih sestavin je čez 60 in jih imenujemo kanabinoidi (3, 4). Raziskuje pa se tudi fitoterapevtski potencial drugih konopljinih sestavin, zlasti terpenoidov (5). Kanabinoidi so heterogena skupina bioaktivnih učinkovin, ki se vežejo in aktivirajo kanabinoidne receptorje v človeškem telesu (4). Poznamo predvsem kanabinoidne receptorje CB1, ki so večinoma v CŽS, in CB2, ki so večinoma v imunskem in perifernem živčnem sistemu. Po izvoru jih delimo v endogene kanabinoide (človeškemu telesu lastne učinkovine), fitokanabinoide (rastlinskega izvora) in njihove sintetične analoge. Najpomembnejša kanabinoida sta psihoaktivni THC (tetrahidrokanabinol) in CBD (kanabidiol). Konoplja je zlasti zaradi teh kanabinoidov potencialno uporabna tudi v medicini, vendar je bila v bližnji preteklosti v skladu s tremi konvencijami Organizacije združenih narodov (OZN), državnimi predpisi in političnimi merili uvrščena na seznam prepovedanih drog, ker naj bi bila zelo nevarna za zdravje ljudi in naj se ne bi uporabljala v medicini. Zdravniki smo bili naučeni, da je konoplja škodljiva »hudičeva zel« in da naj ne podpiramo njene uporabe. Desetletja prohibicije in »antima-

rihuanska« propaganda so iz te rastline naredili grešnega kozla ter jo demonizirali in stigmatizirali. Konoplja je glede na mednarodno regulativo, slovenski Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog razvrščena v seznam rastlin in snovi, ki so zelo nevarne za zdravje in se ne uporabljajo v medicini. Zato ni čudno, da danes mnogi zdravniki ne podpirajo uporabe »Glede na to, da je znanost čudna konoplje v medicinin nenavadna žival, ki si išče brloga ske namene oz. se do na najbolj nesmiselnih mestih, tega jasno ne opredein da deluje po drobnjakarskih načrtih, ljujejo. Kljub eksploki jih je navzven mogoče soditi ziji tujih raziskav in kot nedoumljive in celo, včasih, komične, publikacij v zadnjih dveh desetletjih ter se prav tako včasih zazdi, da je znanost vse večjemu poznavaprazno opotekanje. A v bistvu nju pomena endokaso to geometrijsko razvrščene lovske nabinoidnega sistepoti, z umetnostjo in modrostjo ma za zdravje je raztresene pasti, strateške bitke, izdelava in uporaba zaradi katerih se zgodi, zdravil iz konoplje v medicini še vedno da obstanemo presenečeni, kontroverzna. Značilkot se je to pripetilo baronu C., na je kritika s strani ko je zdravnik, ogrnjen v črno suknjo, javnosti in medijev, ob koncu vsega spregovoril z njim… da so mnogi znanJaz lahko rešim vašo hčer - on lahko stveni dokazi o reši mojo hčer - toda ne bo lahko in po svoje učinkovitosti kanabinoidnih zdravil že na bo tudi grozljivo tvegano - tvegano?« voljo, vendar jih (Baricco A., 2005) zdravniki ne uporabljamo, ignoriramo znanost in zato bolnikom ne nudimo najustreznejše oskrbe. Dejstvo je, da imamo poplavo ustreznih in neustreznih informacij, da so nekatere nekakovostne, neuporabne, celo prikrojene (podobno kot to velja za nekatera pretiravanja glede nevarnosti konoplje) ter da je treba od primera do primera vedeti, kako trdni so dokazi, na katerih temeljijo priporočila o učinkovitosti »medicinske konoplje«. Klinično preizkušanje konoplje je zaradi prohibicije oteženo. Zato je dostopnih relativno malo zanesljivih informacij o učinkovitosti te rastline


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.