Smart Industry Vencomatic

Page 1

Vencomatic Group

Onze mensen willen echt het verschil maken Our team really wants to make a difference

Innovatieve producten veranderen de branche Innovative products change the industry

Venco Campus Het duurzaamste pand van Europa The most sustainable building in Europe

We laten hier graag de wereld achter de producten zien Shedding light on the world behind the products here is our pleasure


Vóór 16.30 uur besteld, volgende dag in huis! Vóór 16.30 uur besteld, volgende dag in huis!

- A-kwaliteit - A-kwaliteit

- Vóór 16.30 uur besteld, volgende dag in huis

- Vóór 16.30 uur besteld, volgende dag in huis

- Orders boven 10 ton: vóór 11.00 uur besteld, dezelfde dag in huis

- Orders boven 10 ton: vóór 11.00 uur besteld, dezelfde dag in huis

- Zeer gebruiksvriendelijke webshop

- Zeer gebruiksvriendelijke webshop

- Levering met dichte wagens voorzien van kooiaap

info@galvano-metaal.nl info@galvano-metaal.nl www.galvano-metaal.nl www.galvano-metaal.nl

- Levering met dichte wagens voorzien van kooiaap

- Geconditioneerde ruimte

- Geconditioneerde ruimte

Aanleveringvolgens volgens kanban -- Aanlevering kanban

DeDe beste voorgroot grootenenklein klein bestestaalleverancier staalleverancier voor

SNELHEID IN KWALITEIT

SNELHEID IN KWALITEIT

Galvano Advt. Goo.indd 1

14-01-19 15:54

DER ANTRIEB Reliable. Versatile. Global.

NORD

4.0 READY!

THE GEAR UNIT Strong bearings Quiet running

THE MOTOR High efficiency Global standards

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG | Fon +49 4532 289-0 | info@nord.com Nord Aandrijvingen adv. goo.indd 1

THE DRIVE ELECTRONIC Compact design Easy implementation

nord.com 05-02-19 13:33


1

Inleiding

Introduction

Vanaf de oprichting in 1983 tot op de dag van vandaag hanteert de Vencomatic Group een duurzame visie. Als kippen de bewegingsruimte krijgen die ze verdienen, voelen ze zich beter en gaan ze daardoor ook beter presteren.

From its foundation in 1983 up to the present, the Vencomatic Group has operated based on its standpoint on sustainability. When chickens are afforded the space to move about that they deserve, they feel better, and the result is that they perform better too.

De pluimveevriendelijke systemen van het innovatieve bedrijf gaan de hele wereld over. De thuisbasis is en blijft echter de Venco Campus in het Brabantse Eersel. Hier wordt kennis gedeeld, worden innovaties bedacht en zal er de komende jaren steeds vaker gebruik gemaakt worden van cobotisering en automatisering.

This innovative company’s poultry-friendly systems can be found all over the world. The home base, however, is and remains the Venco Campus in Eersel, in Brabant. It’s the hub where knowledge is shared, innovations are dreamt up and in the coming years where collaborative robotics and automation will be increasingly put to use.

In deze uitgave van Smart Industry gaan we verder in op de ontwikkelingen binnen de dynamische pluimvee­ branche. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een wereldwijde markt die continu in beweging is.

In this edition of Smart Industry, we’ll be delving deeper into the developments unfolding in the dynamic poultry sector. An informative issue that provides insight into a rapidly changing global market.

Smart Industry is een uitgave van Smart Industry is published by Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl

Online: smartindustry.goomedia.nl/vencomatic

Coördinatie/Coordination • Peter Molenaar Realisatie/Realisation • Cristel van Laar • Nima Larkani Productie/Production • Ellen van Vliet Vormgeving/Design • Inge klein Gunnewiek • Rachelle de Boer Tekstproductie/Editing • Textworld Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realised with the cooperation of: Vencomatic Group T +31 (0)497 517 380 I www.vencomaticgroup.com Boerboom Hout BV • Chiorino Benelux B.V. • DAJO International BV • Didak Injection • Dromec B.V. • Festo b.v. • Galvano Metaal • HATO Agricultural Lighting • Joris Ide nv/sa • NORD Aandrijvingen Nederland B.V. • Ridder Drive Systems B.V. • Vostermans Ventilation B.V. © Goo Media 2019 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

ISSN:1570-9876

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral


2

4

20

23


3

8

Inhoud / Contents 4

Vencomatic Group

“Onze mensen willen écht het verschil maken”

“Our team really wants to make a difference”

7

Boerboom Hout

“Langdurige relaties aangaan zit in het DNA van ons bedrijf”

8

Venco Campus

Het duurzaamste pand van Europa

The most sustainable building in Europe

12

“We laten hier graag de wereld achter de producten zien”

“Shedding light on the world behind the products

here is our pleasure”

15

Galvano Metaalhandel

“Een breed assortiment, ultrasnel geleverd”

16 Geerts Chaam

“Samen kijken we hoe een machine nóg beter kan worden”

“Together, we look at how a machine can be elevated

to an even higher level”

18

Boerboom Hout

Creativiteit en inventiviteit leven op in hout

19

NORD Aandrijvingen Nederland

“Commercieel én technisch partnership met Vencomatic Group”

20 Habraken

“Dankzij X-Treck kan het kuiken een betere start maken”

“Chicks can get off to a better start thanks to X-Treck”

23

Innovatieve producten veranderen de branche

Innovative products change the industry


4

Ton van de Ven, Vencomatic Group:

“Onze mensen willen écht het verschil maken”

Als kippen de bewegingsruimte krijgen die ze verdienen, voelen ze zich beter en gaan ze daardoor ook beter presteren. Dat is het basisprincipe waar alle pluimveeproducten van Vencomatic Group op gebaseerd zijn. Een duurzame visie die de familie Van de Ven sinds de oprichting in 1983 tot en met de dag van vandaag sterk voor ogen heeft. In 1978 krijgt Cor van de Ven op een feestje van een familielid de vraag om eens mee te denken over de mogelijkheid om te automatiseren in de kippenstal. “Mijn vader is werktuigbouwkundige en wilde zijn familielid, die last had van astma als hij veel in de stallen aan het werk was, graag vooruit helpen. Daarom besloot hij het gedrag van kippen uitgebreid te bestuderen. Zo ontwikkelde hij uiteindelijk het eerste geautomatiseerde broednest op de markt; een revolutionair idee in die tijd.” Die eerste ontwikkeling bleek de basis voor nog veel meer mogelijkheden. Cor en zijn vrouw Han richtten in 1983 het bedrijf op en besloten te pionieren in de pluimveesector. “Vanaf de start van het bedrijf staat voorop dat alles rondom het dier wordt ontworpen. Om die reden hebben we nooit kooien gebouwd”, vertelt Chief Commercial Officer Ton van de Ven.

De Vencomatic Group bestaat uit Vencomatic, Agro Supply (klimaatoplossingen), Prinzen (eierverzameling), Rondeel (duurzame productie van consumptie-eieren) en Vencosteel (de productiefaciliteit voor staalproducten). Sinds 2012 is het hoofdkantoor van de Vencomatic Group gevestigd op de Venco Campus in Eersel. Dit eivormige gebouw is het meest duurzame en energiebesparende industriële gebouw in Europa. Ton van de Ven en Lotte van de Ven


5

When chickens are afforded the space to move about that they deserve, they feel better, and the result is that they perform better too. That idea forms the cornerstone on which all Vencomatic Group poultry products are based. It’s a sustainable vision that’s been at the forefront of the Van de Ven family’s efforts since its founding in 1983 to the present day.

Ton van de Ven, Vencomatic Group:

“Our team really wants to make a difference” At a party in 1978, Cor van de Ven was asked by a family member about whether automating the poultry house was an option. ‘My dad is a mechanical engineer and wanted to help this member of his family, who had trouble with asthma whenever he worked in the house too long, with improving his situation. That’s why he decided to study chicken behaviour in greater detail. Eventually, he developed the first automated nesting box on the market, which at the time was a revolutionary idea.’ The first development turned out to be the basis for even more options. Cor and his wife Han founded the company in 1983, deciding that they would be pioneers in the poultry sector. ‘Right from the company’s start, the top priority was putting the animal at the centre of any design. That’s why we never built cages’, Chief Commercial Officer, Ton van de Ven, comments. Young talent Tom works alongside his sisters Lotte, Hanneke and Els and his brother Dick in the family business. ‘There were five of us at home, but for some of us, joining the family business was never a done deal. Nevertheless, at the end of the day all five still ended up in the same place. We all contribute with our different backgrounds and specialities to the Vencomatic Group. Lotte is CEO: she studied in Wageningen and obtained a PhD in our systems. Hanneke is a technician and is constantly at work in the service department. Els runs Rondeel in Wintelre (a special ethical poultry house, see text box) and is focussed on the logistics side of the business. Dick is our Gyro Gearloose. He’s a true inventor and devotes his time to product development. Despite my own technical background, I’m mainly involved in sales. We all have totally different interests, but we’re all from the same stock and see working together as a challenge.’ The siblings officially took over the mantel from their parents in February of this year. ‘A space has been opened up now for the next generation, not just for the five of us, but for the company as a whole. We’re always on the lookout for fresh talent. And while we’ve always spent the bulk of our time and effort on innovations, in the coming years our focus will increasingly shift towards collaborative robotics and automation.’


6 Jong talent Samen met zijn zussen Lotte, Hanneke en Els en broer Dick werkt Ton in het familiebedrijf. “We zijn met z’n vijven thuis en voor een deel van ons was het nooit vanzelfsprekend dat we in het familiebedrijf zouden stappen. Toch is het uiteindelijk gebeurd dat we hier alle vijf terecht zijn gekomen. Ieder dragen we met onze eigen achtergrond en specialiteit bij aan de Vencomatic Group. Lotte als CEO; zij heeft in Wageningen gestudeerd en is gepromoveerd op fysiologie van (pas uitgekomen) kuikens. Hanneke is een techneut en werkt gestaag aan de serviceafdeling. Els runt het Rondeel in Wintelre (een speciaal stalprincipe, zie kader) en richt zich op de logistieke kant van de zaak. Dick is onze Willie Wortel. Hij is een echte uitvinder en stort zich op de product­ontwikkeling, terwijl ik zelf een technische achtergrond heb en me hoofdzakelijk bezighoud met de verkoop. We hebben allemaal heel andere interesses, maar komen uit hetzelfde nest en vinden het uitdagend om samen te werken.” In februari dit jaar namen de broers en zussen het stokje officieel over van hun ouders. “Er is nu ruimte voor de nieuwe generatie. Niet alleen voor ons vijven, maar voor het hele bedrijf. We zijn altijd op zoek naar talent. En hoewel we altijd al druk bezig zijn geweest met innovaties, zullen we in de komende jaren ons ook steeds meer gaan toeleggen op cobotisering en automatisering.” Balans tussen twee werelden Bij Vencomatic Group werken inmiddels zo’n 450 mensen; 200 bij het hoofdkantoor in Eersel en daarnaast bij vestigingen in Aalten (Gelderland), Brazilië, China, Spanje, Maleisië en Frankrijk. “We onderscheiden ons door te werken met mensen die écht het verschil willen maken. Duurzaamheid en diervriendelijkheid zijn voor ons de pijlers van ons bedrijf. Het zijn echter ook twee werelden die lastig verenigbaar zijn. Vaak betekent meer dierwelzijn dat je concessies doet aan het milieu, in die zin dus minder duurzaam wordt, en soms is dat andersom ook het geval. Het is dus steeds zoeken naar een balans tussen deze belangen. Omdat de wereldbevolking toeneemt en het welzijn van de mens globaal toeneemt, neemt de behoefte aan proteïne toe en daarmee wordt het vinden van deze balans steeds belangrijker.” Waar Vencomatic Group over vijf jaar staat? Ton van de Ven ziet nog een flinke groei: “We willen blijven groeien met de huidige club, zullen flink wat automatiseringsslagen doorvoeren en zoals altijd nauw samenwerken met belangenorganisaties rondom dierenwelzijn. Waar we staan over vijf jaar? Nog steeds ’s werelds nummer één op duurzame pluimveevriendelijke systemen. We hebben er zin in!”

The Vencomatic Group consists of Vencomatic, Agro Supply (climate solutions), Prinzen (egg collection), Rondeel (sustainable production of table eggs), and Vencosteel (the production facility for poultry house products). The Vencomatic Group’s head office has been located on the Venco Campus in Eersel since 2012. This egg-shaped building is the most sustainable, energy-efficient industrial building in Europe.

Balancing two separate worlds Vencomatic Group now employs about 450 people, 200 at the head office in Eersel, with the rest spread out across offices in Aalten (Gelderland), Brazil, China, Spain, Malaysia and France. ‘We distinguish ourselves by working with people that really want to make a difference. Together, sustainability and the ethical treatment of animals form the cornerstone of our company. However, this involves two worlds that are also pretty difficult to reconcile. On one side, human and well-being are quickly improving for the most part, which has also significantly increased the demand for protein. On the other side, there’s a desire to produce all that food as organically as possible and by showing the utmost respect for animal welfare. We’ve been working at it for years, trying to hit on the right balance between the two, to unite the best of both worlds.’ Where will Vencomatic Group be in five years’ time? Ton van de Ven sees significant growth to come: ‘Our goal is to continue developing with the current team, to implement several different types of automation and, as always, work in close concert with interest groups focussed on animal welfare. Where will we be in five years’ time? We’ll still be the world’s number one when it comes to sustainable poultry-friendly systems. We’re looking forward to it!’


7 Boerboom Hout BV

“Langdurige relaties aangaan zit in het DNA van ons bedrijf” Boerboom Hout uit Bergeijk is een echte CNCspecialist. Het familiebedrijf is toeleverancier van grote en middelgrote series in massief hout en plaatmateriaal middels CNC frees-, zaag- en boorwerk. “Mijn vader heeft het familiebedrijf in 1975 opgericht. Sinds januari 2018 heb ik het stokje officieel overgenomen”, aldus directeur Bas Boerboom. Voor vader en zoon is de band en samenwerking met Vencomatic Group sterk: “Han van de Ven van Vencomatic Group is de zus van mijn moeder”, vertelt Bas. “Er is altijd al een goede synergie geweest tussen onze bedrijven; door de vraag van Vencomatic Group besloten wij houtbewerking middels computergestuurde CNC-machines te gaan verzorgen. Daarmee waren wij één van de eersten van de Benelux. En al snel werden we binnen de branche bekend als hét bedrijf voor seriewerk.” Seriewerk Boerboom werkt nog steeds met veel plezier voor Vencomatic Group, maar richt zich ook op andere branches, zoals de meubelbouw en industrie. “Al ruim 20 jaar leveren we ook voor de

automotive-sector. Deze branche kenmerkt zich door seriewerk, in grote aantallen en van een hoge kwaliteit. Wij zijn voor de automotive toeleverancier van halffabricaten van plaatmaterialen. Die plaatmaterialen worden gebruikt als interieuronderdeel voor onder andere truckcabines zoals een kastombouw en de bodemplaat van het bed.” Continu verbeteren Dankzij een divers programma aan producten voor verschillende klantengroepen doet Boerboom veel ervaring op. “Onze onderscheidende kracht is dat we van al die verschillende klantgroepen de sterke punten overnemen. Neem de automotive; die branche is erg gericht op verbetercyclussen, waar wij graag in mee gaan. Als vanzelf neem je die mentaliteit en techniek vervolgens ook mee in het werk voor de andere branches waar we actief in zijn. Daardoor zijn we onze concurrentie vaak een stapje voor.” Robotisering De pluimveesector is volgens Bas Boerboom, net als de meubelbranche, sterk wisselend qua drukte. “Het werk gaat met pieken en dalen. Omdat we al jaren met bedrijven in deze branche werken, weten we hoe we moeten schakelen. Bedrijven in de pluimveesector zoeken continu naar verbeteringen op het gebied van het materiaal. Daarin loopt Vencomatic Group voorop, waardoor ze ons ook scherp houden.” Bij Boerboom werken zo’n veertig mensen. Daarnaast zijn de eerste stappen op het gebied van robotisering gezet. “Het aangaan van langlopende relaties zit in het DNA van ons bedrijf. Door al jaren samen te werken met vele bedrijven - waaronder Vencomatic Group - bouw je vertrouwen in elkaar op. Daardoor durven wij hogere investeringskosten met een langere terugverdientijd aan te gaan. Door robotisering is ons bedrijf klaar voor de toekomst en kunnen we onze klanten nog beter bedienen.”

Meer informatie: www.boerboom.nl


8

Venco Campus in Eersel

Het duurzaamste pand van Europa Het duurzaamste pand van Europa staat in het Brabantse Eersel. Om precies te zijn is het de thuisbasis van de Vencomatic Group. De Venco Campus is niet alleen een onderkomen voor zo’n tweehonderd medewerkers van Vencomatic; het fungeert onder meer ook als kennis- en informatiecentrum voor de hele pluimveesector. Met het oog op duurzaamheid voor milieu, mens én dier werd het innovatieve gebouw ontworpen en gebouwd. Mede-eigenaar Ton van de Ven: “Toen de behoefte aan een nieuw hoofdkantoor groeide, stond het voor ons als een paal boven water dat het een duurzaam gebouw zou worden. Het was een wens van mijn vader om duurzaam te bouwen voor de toekomst en innovatieve technieken toe te passen. Het eivormige gebouw is daarom energie-neutraal gebouwd en voorzien van een houten afwerking. Er liggen maar liefst 5712 zonnepanelen op het dak, die ons voorzien van alle energie die we nodig hebben. Een warmte-koude opslag houdt het pand in balans. Natuurlijk zijn dit kostbare investeringen, maar daar staat tegenover dat we nooit meer een energierekening in de bus krijgen!” Er zijn nog meer duurzame maatregelen getroffen. Zo is de ledverlichting in het pand gekoppeld aan

bewegingssensoren én wordt de intensiteit van de zon gemonitord. Als er een tijdje niemand in een ruimte is of als er voldoende licht van buitenaf komt, gaat de verlichting dus niet branden. “We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijk licht. Dat is niet alleen goed voor het milieu; het zorgt ook voor een fijn werkklimaat voor onze mensen.” Scholen, congressen, kennisevents De Venco Campus fungeert niet alleen als kantoorruimte. Ook de magazijnen en werkplaats van Vencomatic Group hebben hier alle ruimte. Daarnaast is het gebouw een trefpunt voor de inter­ nationale pluimveesector en kan iedereen - ook buiten de pluimveebranche presentatie- en vergaderruimtes huren. “Alles wat hier op de begane grond gebeurt, is opleidingsgericht”, aldus Van de Ven. “Het auditorium biedt plaats aan 120 mensen. We geven zelf veel

Talentontwikkeling De Vencomatic Group is altijd op zoek naar jong talent. Ton van de Ven: “Het ligt waarschijnlijk voor de hand dat we een goed team pluimveespecialisten in huis hebben. Zij kijken naar het gedrag van de kippen en vliegen de hele wereld over om boeren te begeleiden om onze systemen zo optimaal mogelijk te gebruiken. Maar daarnaast hebben we ook veel behoefte aan technische mensen. Onze producten zijn behoorlijk technisch georiënteerd. Daarom zoeken we altijd mensen met een werktuigbouw­ kundige mindset. We hebben continu zo’n twintig stagiaires in ons bedrijf, op diverse afdelingen, rondlopen. Van een universitaire student die een klimaat gerelateerd thema onderzoekt, tot een bblstudent mechanica. Al die stagiaires zijn voor ons echt een bron van talent. We hopen dat als mensen eenmaal zien hoe dynamisch de pluimveesector is, ze graag bij ons blijven. Ons Hoofd R&D is daar een goed voorbeeld van; 22 jaar geleden begon ook hij als stagiair bij Vencomatic Group!”


9 Venco Campus in Eersel

The most sustainable building in Europe The most sustainable building in Europe is located in Brabant-based Eersel. To be specific, it’s the Vencomatic Group’s home base. The Venco Campus isn’t just home to some two hundred Vencomatic employees, but also serves as a knowledge and information hub for the whole poultry sector.

This innovative building was designed and built with environmental, human and animal sustainability in mind. Co-owner, Ton van de Ven: ‘As the need for a new head office became more pressing, it was clear as day that it would have to be a sustainable building. My father’s wish was to build sustainably for the future and to apply innovative techniques. It’s for this reason that the egg-shaped building has been constructed to be energy-neutral and has been provided with a wooden finish. An astonishing 5,712 solar panels cover the roof, which provide us with all the energy we need. A heat and cold storage system keeps the building’s climate balanced. Obviously these are expensive investments; however, there will also never be another energy bill in our letterbox again!’ And those aren’t the only sustainable measures that have been taken. For example, the LED lighting in the building is linked to motion sensors and the sun’s intensity is monitored. If no one is in a room for a period of time, or if there’s enough light streaming in from outside, the lights don’t turn on. ‘We use natural light as much as possible. It’s not only good for the environment, it also creates a pleasant working environment for our staff.’ Schools, conferences, knowledgebuilding events The Venco Campus doesn’t just serve as office space. The Vencomatic Group warehouses and workshop also have all the space they need. What’s more, the building is a popular venue for the international poultry sector Ton van de Ven

Developing talent The Vencomatic Group is always on the lookout for fresh talent. Ton van de Ven: ‘It more or less goes without saying that we have a great poultry specialist team in house. They observe the behaviour of the chickens and fly all over the world to provide farmers with guidance in making the best possible use of our systems. However, in addition to this expertise, we also seriously need technical people. Our products are significantly geared towards the technical end of things. That’s why we are always on the lookout for people with a mechanical engineering mindset. At any given time we have around twenty work placement students in our company, working across various departments: from university students studying climate-related themes to BBL apprentices in mechanics. All those work placement students are a true source of talent in our company. Our hope is that once people see how dynamic the poultry sector is, they’ll want to stick around. Our Head of R&D is a fantastic example. He got his start at Vencomatic Group 22 years ago as a work placement student!’


Consistency. Satability. Continuity.

Grote voorraad tandwielkasten en (rem)motoren Korte levertijden door eigen assemblage Reparatie & Revisie, ook op locatie

• Kwalitatief Marktleider • Advies met en door een deskundige

24hr storingsdienst Steenoven 13 3911 TX Rhenen T 0317 681155

info@dromec.nl

• 24/7 service

www.dromec.nl Dromec Goo.indd 1

• Adequate en innovatieve oplossingen

Chiorino Benelux B.V. T: 030-2413060 chiorino@chiorino.nl www.chiorino.com

23-11-18 Chiorino 12:06Goo.indd 1

12-02-19 15:52

g

in 74 er 19 ine g en

H

t.

es

TC

U

D Located in the Netherlands, HATO Agricultural Lighting is one of the world’s major producers of agricultural lighting solutions. Since 1974, we have held a leading position in agricultural lighting. We are valued for our high quality products and outstanding customer service, which have always been an integral part of our approach.

Improve egg production

Improve feed conversion rate

Increase shell strength

Decrease mortality

Stimulate uniform sexual maturity

Stimulate uniform growth

we master the art of lighting » www.hato.lighting

Hato Goo.indd 1

14-12-18 09:15


11

Over BREEAM BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE): een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. (Bron: www.breeam.nl)

presentaties, maar ontvangen ook opleidingsinstituten voor congressen en andere kennisevents, zoals het pluimvee­s ymposium dat hier jaarlijks wordt gehouden. Basis­scholen bezoeken de campus graag voor een rondleiding. Daarnaast komen bedrijven vanuit allerlei sectoren hier om inspiratie rondom duurzaam bouwen op te doen.” Duurzame meetlat De Venco Campus is volgens de Slimbouwen-visie van TUEhoogleraar Jos Lichtenberg vervaardigd. Van de Ven: “Het vraagt dat je bijvoorbeeld tijdens het ontwerpproces nadenkt over de plaatsing van muren. Wij hebben zo gebouwd dat we kunnen groeien en krimpen zonder dat we hoeven te breken in het pand.” Bij de bouw is ook gebruikgemaakt van de BREEAM-methodiek, waarmee het duurzaamheidsniveau via een internationaal label kenbaar gemaakt kan worden. “Je kunt het zien als een ‘duurzame meetlat’ waarbij bijvoorbeeld wordt gemonitord waar de ruwmaterialen voor de bouw vandaan komen, wat de ecologische footprint is en wat je met de afvalstromen doet. We werden in 2013 bekroond met het BREEAM Outstanding certificaat, waardoor de Venco Campus het meest duurzame en energiebesparende industriële gebouw in Europa is! Het pand is hiermee een weerspiegeling van ons doel: een wereldwijde nummer 1-positie op het gebied van duurzame pluimveehuisvestingssystemen.”

and everyone - including non-poultry sector-related groups - is able to hire out presentation and meeting rooms. ‘Everything happening here on the ground floor is focussed on training’, says Van de Ven. ‘The auditorium can seat 120 people. We give a lot of presentations ourselves, but also host training institutes for conferences and other knowledge-building events, such as the poultry symposium that’s held here every year. Primary schools enjoy visiting the campus for guided tours. In addition, companies hailing from a host of different sectors take the time to visit, seeking inspiration in the area of sustainable building. Sustainability yardstick The Venco Campus was built based on TUE Professor Jos Lichtenberg’s Slimbouwen concept. Van de Ven: ‘It requires that you stop and consider the wall placement, for example, during the design process. We built in such a way that we could grow and shrink without having to do anything too invasive to the building itself.’ The BREEAM method was also employed in the building’s construction, which was a means of advertising the sustainability level internationally. ‘You can look at it like a ‘sustainability yardstick’, one that monitors, for example, where the building’s raw materials are sourced, what the ecological footprint is and what you do with waste streams. We were awarded the BREEAM Outstanding certification in 2013, making the Venco Campus the most sustainable and energy-efficient industrial building in Europe! This transforms the building into a reflection of our objective: to be the world’s number one in the field of sustainable poultry housing systems.’

About BREEAM BREEAM-NL is an assessment method that gauges the sustainability performance of buildings. BREEAM stands for Building Research Establishment Environmental Assessment Method and was originally developed and introduced by the Building Research Establishment (BRE): an English research organisation, somewhat similar to the Dutch TNO. Assisted by market players, the Dutch Green Building Council has made this guideline available to the Dutch market. (Source: www.breeam.nl)


12 De Venco Campus in Eersel is niet alleen de thuisbasis van de Vencomatic Group; het fungeert ook als kennis- en innovatiecentrum.

Kennisoverdracht in de sector

“We laten hier graag de wereld achter de producten zien” Als knowledge manager is Susanne Vonk onder meer verantwoordelijk voor het team van acht pluimveespecialisten dat de hele wereld rondreist om boeren advies en begeleiding te geven bij het optimaal benutten van de Vencomaticsystemen. “We nemen boeren bij de hand om te zorgen dat het product, samen met de dieren, zo optimaal mogelijk kan werken. Samen kijken we of alle basisvoorzieningen aanwezig zijn, het verlichtings­ programma in orde is en het klimaat in de stal prettig voor de kippen is. Wat ik zo leuk vind aan deze sector? Met dieren werken is iedere keer anders! Ik heb dierwetenschappen in Wageningen gestudeerd; dan heb je kennis over het gedrag van kippen, maar de natuur laat zich niet sturen. Soms komen wij in een stal en reageren kippen anders dan anders. Daarom blijft het altijd belangrijk om met een open mind de stal in te stappen. Dat maakt het werk juist uitdagend.” Dynamisch Vonk is ook verantwoordelijk voor producttraining. Niet alleen voor klanten, maar ook voor dealers. “We ontvangen op de Venco Campus veel scholen; naast leerlingen

van de HAS ook studenten van Wageningen Universiteit, zijn dat ook leerlingen van technische scholen of opleidingen die bezig zijn met metaalbewerking bijvoorbeeld. Hier kunnen wij laten zien hoe dynamisch de pluimveesector is. Wij werken in een innovatieve branche, die internationaal en veelzijdig is. De ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op. Je krijgt te maken met belangrijke vraagstukken, zoals ‘Hoe gaan we onze wereld op een goede manier voeden?’ In een groot deel van de wereld stijgt de consumptie van vlees. En wat gaan ze dan meer eten? Kip!”

Wij geloven in samenwerking; alleen dan kom je tot elkaar en kun je een sterk product maken


13 Knowledge transfer in the sector

“Shedding light on the world behind the products here is our pleasure” Eersel’s Venco Campus is not just the Vencomatic Group’s home base, but also serves as a knowledge and innovation hub.

Susanne Vonk

As Knowledge Manager, Susanne Vonk is responsible, among others, for the team of eight poultry specialists that travels across the globe to provide farmers with advice and guidance on how to use Vencomatic systems optimally. ‘We walk side-by-side with farmers to ensure that the product and the animals are able to function as optimally as possible. Together, we make sure that all the basic facilities are in place, that the lighting programme works properly and that the poultry house is a place the chickens feel comfortable and at home. What do I really like about this sector? Nothing ever stays the same where animals are involved! I studied animal sciences in Wage­ ningen, which means you come away with knowledge of chicken behaviour. However, nature cannot be controlled.

We believe in cooperation: only at that point can you come together and create a solid product

There are times when we enter a chicken house and the chickens react in a completely unexpected way, which is why any time you step into the poultry house, you should keep an open mind. And that’s precisely what makes the work a challenge.’

Innovative development The second bird flu breaks out, all the chickens have to be brought inside. Knowledge Manager, Susanne Vonk: ‘When that happens, you provide the animals (by law) with less space than you might like. That was the impetus for the government to commission Wageningen University to look at how things could be done differently. The “Houden van Hennen” (Keeping Hens) study focussed on researching a sustain­able future for layer poultry farming. Following the study, and in collaboration with a group of companies, Wagengingen, ZLTO and animal welfare, Vencomatic Group developed the Rondeel project.’ The Rondeel in Wintelre is an innovative, round poultry house where chickens are kept with the utmost care in terms of animal welfare and the environment. It’s based on all of the chicken’s natural needs and focussed on creating a low environmental impact. It’s the very picture of what socially respon­sible poultry farming should be.


14 Dierenwelzijn Vencomatic Group voert continu gesprekken met dierenwelzijns­organisaties. “Dat zijn niet altijd leuke discussies, want er is een spanningsveld tussen wat de pluimveehouder wil en wat de dierenbeschermer wil. Wij geloven in samenwerking; alleen dan kom je tot elkaar en kun je een sterk product maken.” Elkaar versterken De Venco Campus is vanwege het duurzame karakter ook een inspiratiebron voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in duurzame bouwmethodes. En er vindt veel kennisuitwisseling plaats met andere bedrijven in de pluimveesector. “Nederland loopt in deze branche wereldwijd voorop. Volgens mij heeft dat ook te maken met het feit dat Nederlanders geen volgers zijn. We zijn aanpakkers en als er een probleem is, willen we dat op een structurele manier oplossen. De wisselwerking met andere bedrijven tijdens lezingen en congressen op de Venco Campus werkt als een vliegwiel. Je kunt elkaar echt versterken.”

Dynamic Vonk is also responsible for product training, but not just for customers, for dealers as well. ‘Quite a few schools visit us at the Venco Campus; in addition to HAS students and students from Wageningen University, metalworking students from technical schools or educational programmes are included in this group, for example. On the campus we can show them how dynamic the poultry sector is. We work in an inno­ vative industry, one that’s inter­ national and versatile. Develop­ments happen in quick succession. You’ll have to grapple with crucial issues, such as “How are we going to feed our world responsibly?” Meat consumption is on the rise in much of the world. And what else are they going to be eating more of? Chicken!’ Animal welfare Vencomatic Group is in constant dialogue with animal welfare organisations ‘These aren’t always comfortable discussions, because there’s a tension between what the poultry farmer wants and what the animal rights activist wants. We believe in cooperation: only at that point can you come together and create a solid product.’

Innovatieve ontwikkeling Op het moment dat er vogelgriep uitbreekt, moeten alle kippen naar binnen. Knowledge manager Susanne Vonk: “Je geeft in die periode de dieren (verplicht) minder ruimte dan je zou willen. Daarom gaf de overheid opdracht aan Wageningen Universiteit om te kijken hoe dat anders kan. Binnen het onderzoek ‘Houden van Hennen’ is gezocht naar een duurzame toekomst voor de legpluim­veehouderij. Samen met een groep bedrijven, Wagengingen, ZLTO en de dierenbescherming ontwikkelde Vencomatic Group vervolgens het Rondeel-concept.” Het Rondeel in Wintelre is een innovatieve, ronde stal waar kippen met veel zorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden worden, gebaseerd op alle natuurlijke behoeften van de kip en met aandacht voor lage milieu-impact .Dit is maatschappelijk verantwoord pluimveehouden ten voeten uit.”

Mutual reinforcement Given its sustainable character, the Venco Campus also serves as a source of inspiration for companies interested in sustainable building methods. And there’s a significant knowledge exchange taking place with other companies in the poultry sector. ‘The Netherlands stands at the forefront of the industry on the global scene. In my opinion, this also has something to do with the fact that the Dutch aren’t followers. We’re go-getters, and when there’s a problem, we want to hit on a systematic method of solving it. The interplay with other companies during lectures and conferences on the Venco Campus is seamless and perfectly harmonised. You can really provide each other with reinforcement.’


15

Galvano Metaalhandel BV:

“Een breed assortiment, ultrasnel geleverd”

Metaalgroothandel Galvano uit Eindhoven onderscheidt zich in de markt met een ultrasnelle levertijd. Daarnaast hanteert de onderneming een één-op-één-beleid en ontzorgt de klant daarmee volledig.

Galvano is een groothandel in stalen half-fabrikaat producten en levert een breed assortiment ronde buizen, platen, stafstaal en kokerprofielen. “Allemaal producten die we aan metaalverwerkende bedrijven in de Benelux leveren, al ligt het zwaartepunt op de meest zuidelijke zes provincies van Nederland”, aldus eigenaar Hans Holtzer. De grote kracht van Galvano is een ultrasnelle levertijd: voor half vijf ’s middags besteld, betekent de volgende dag in huis. “En boven de 10 ton geldt: wie voor elf uur ’s ochtends bestelt, krijgt de materialen zelfs nog diezelfde dag geleverd. Dat is echt uniek in deze branche.” Plaatmateriaal Holtzer benadrukt dat Galvano zeker geen dozenschuiver is. “Wij hebben het breedste assortiment platen in huis dat er is. Binnen elke soort kwaliteit bieden we vier varianten met kwaliteit van laag naar hoog en we kunnen het materiaal zowel als losse platen aanleveren, als in pakketten. Of klanten nu vragen om massaproducten of complexe producten in een laag volume: ze kunnen bij ons overal voor terecht en we adviseren graag over de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Door de grote toename van laserbedrijven in Europa - die het plaatmateriaal verwerken tot producten als verkeersborden, kasten en auto-onderdelen - stijgt onze afzetmarkt flink. Voor iedere toepassing hebben wij een geschikte plaat.” Eén op één beleid Galvano typeert zich als een transparante organisatie, vertelt Holtzer. “We geven onze klanten inzicht in onze werkwijze en denken

graag met hen mee. Ons één-op-éénbeleid houdt in dat we indien gewenst een stapje verder gaan voor de klant. Heeft een klant bijvoorbeeld buismateriaal nodig, dan zorgen wij dat de buizen voorbewerkt worden en naar de specificaties van de klant gelabeld worden. De juiste personen krijgen de juiste overzichten: hoe het materiaal wordt verpakt, per hoeveel stuks en met welke labeling. De order wordt dan just-in-time met honderd procent betrouwbaarheid geleverd en kan bij de klant direct worden verwerkt in de productie. Ook voor Vencomatic Group hanteren we dit beleid. We werken al zeker tien jaar naar volle tevredenheid samen met deze organisatie.” Meer informatie: www.galvano-metaal.nl


16

Geerts Chaam

“Samen kijken we hoe een machine nóg beter kan worden” De Vencomatic Group werkt met diverse betrouwbare leveranciers al vele jaren samen. Een goed voorbeeld is Geerts Chaam. Deze onderneming heeft zich gespecialiseerd in transportbanden die de mest uit pluimveestallen transporteert, maar levert inmiddels diverse producten speciaal voor de pluimveesector.

Als Gust Geerts even terugrekent, dan dateert de samenwerking tussen zijn bedrijf en de Vencomatic Group al zeker van 1995. “In eerste instantie zijn we begonnen met het maken van transportbanden. Later zijn wij ons aanbod gaan verbreden, waardoor we ook voor de Vencomatic Group meer dan alleen de transportbanden zijn gaan leveren.”

Het drogen van de mest draagt bij aan een beter milieu

Eigen werkplaats Voor het transporteren van mest uit pluimveestallen levert Geerts Chaam conventionele uitvoeringen van dwars transportbanden en opvoerbanden, draaibaar of vast. “Deze producten worden door ons eigen team geheel in eigen werkplaats gemaakt. Hierdoor zijn er tal van afgeleide opties en combinaties mogelijk. Zo kunnen we altijd een bedrijfsspecifieke oplossing bieden.” Naast de transportbanden ontwikkelde het team van Geerts Chaam in 2011 een strooiselverwijdersysteem. Geerts: “Het

systeem is bedoeld om strooisel te verwijderen onder volière huisvestingen en bestaat uit één aandrijving met hoekwielen, een spaninrichting en een rondgaande kabel. Aan de kabel zijn strooiselschuiven gemonteerd die stapsgewijs het strooisel naar de achterkant van de stal transporteren. Daar wordt het via een mesttransportband verwijderd. Het geheel is leverbaar voor toepassing onder twee of drie rijen. Door het gebruik van verschillende schuifbreedtes wordt een gelijkmatige laagdikte strooisel in de stal mogelijk gemaakt.” Nog efficiënter drogen Geerts Chaam levert ook droogtunnels, bestemd voor het drogen van de pluimveemest. “We maken gebruik van het gepatenteerde Twin-flow principe; vanuit één inblaasopening meerdere mestbanden beluchten. Waarom het drogen van pluimveemest belangrijk is? Het drogen van de mest draagt bij aan een beter milieu. Hierdoor wordt fijnstof gereduceerd en ook het ammoniakniveau neemt af. Daarnaast zijn de transportkosten van gedroogde mest lager en heeft het zelfs een commerciële waarde bij verkoop of korrelproductie.” De ontwikkelingen in de pluimveesector volgen elkaar in rap tempo op. Om die reden is het team van Geerts Chaam altijd bezig met onderzoek hoe een systeem nog beter kan werken. “We werken daarbij ook veelvuldig samen met de Vencomatic Group. De praktijkervaringen die zij met ons delen, zijn waardevol. Samen kijken we hoe we een product nog beter kunnen laten werken. Zo bieden we nu ook de Multi-flow. Deze droogtunnel droogt de mest met minder lucht, waardoor de energiekosten omlaag gaan. Deze nieuwe generatie droogtunnel is nóg efficiënter!”


17

Geerts Chaam

“Together, we look at how a machine can be elevated to an even higher level”

For years now, the Vencomatic Group has been working with a number of different reliable suppliers. Geerts Chaam is a fantastic example of such a partnership. This company has traditionally specialised in conveyor belts that remove manure from poultry houses; however, it currently supplies various products specifically for the poultry sector.

Reminiscing for just a moment, Gust Geerts notes that the partnership between his company and the Vencomatic Group definitely dates as far back as 1995. ‘We started out by producing conveyor belts. Later on we expanded our offer, which led to us supplying the Vencomatic Group with more than just conveyor belts. The Geerts Chaam workshop For removing manure from the poultry houses, Geerts Chaam supplies conventional versions of transverse conveyors and incline conveyors, both rotatable or fixed. ‘The products are entirely made by our team in our own workshop. This makes a number of derivative options and combinations possible, which makes it possible for us to consistently offer company-specific

Drying manure contributes to a better environment

solutions.’ In addition to the conveyor belts, the Geerts Chaam team developed a litter removal system in 2011. Geerts: ‘The system is inten­ded to remove litter

under the aviaries and consists of a single motor unit with gears, a tensioner assembly and a rotating cable. Litter pushers are mounted onto the cable, which gradually shove the litter to the back of the poultry house. From there it’s removed by a manure conveyor belt. The unit is available for use under two or three rows. By applying various pusher widths, it’s possible to ensure an even coating of litter in the poultry house.’ Even more efficient drying Geerts Chaam also supplies drying tunnels, intended for drying poultry manure. ‘We use the patented Twin-flow principle, aerating several manure belts from a single air inlet. Why is drying poultry manure important? Drying manure contributes to a better environment. It reduces particulate matter and also helps decrease the level of ammonia. What’s more, the transport costs of dried manure are lower and it even has commercial value for sales or pellet production.’ Developments in the poultry sector happen in quick succession. That’s why the Geerts Chaam team is always researching how a system’s operations can be elevated to an even higher level. ‘Where this topic is concerned, we also frequently work with the Vencomatic Group. The practical experiences they share with us are immensely useful. Together we take a look at how we can elevate a product’s functioning to an even higher level. That’s also how we ended up with our current Multi-flow offer. This drying tunnel dries the manure with less air, leading to a drop in energy costs. This new generation drying tunnel is even more efficient!’


18

Boerboom Hout BV

Creativiteit en inventiviteit leven op in hout Vencomatic Group is voor Boerboom misschien wel hét toonbeeld van langdurig partnership. Al sinds de oprichting van Vencomatic Group in 1983 is Frans Boerboom betrokken geweest bij de constructie en de ontwikkeling van de legnesten. Nadat Cor van de Ven een succesvolle start had gemaakt kwam voor Boerboom Hout de eerste serieuze vraag naar massa-/ serieproductie. Gevoed door interesse in techniek is Boerboom Hout de uitdaging aangegaan. Al in 1985 was de eerste CNC-frees- en boormachine van Boerboom Hout een feit. Er is intussen veel veranderd bij zowel Vencomatic Group als bij Boerboom Hout. Maar nu, 35 jaar later, is de relatie tussen Vencomatic Group en Boerboom nog altijd hecht. Dat we beiden familiebedrijven zijn en ook nog familie maakt dat de verstandhouding van nature gemakkelijker loopt. Maar het is toch met name de passie voor innovatie en de continue zoektocht naar verbetering, die het partnership tussen Vencomatic Group en Boerboom Hout kenmerkt.

Boerboom red. goo.indd 1

Door de vroege start van automatisering in de houtsector, begon voor Boerboom Hout de bal te rollen. Al snel stonden we bekend als de houtbewerker met een computergestuurde freesmachine. De eerste kon het werk niet meer aan dus moest een tweede machine geïnstalleerd worden. Op dit moment zijn er 9 CNCmachines in bedrijf en is er een 10e op komst in Q1 van 2019. Daarmee komt het totaal aan CNC-gestuurde freesmotoren op maar liefst 19 stuks! Dat levert een enorme freescapaciteit waardoor we niet alleen flexibel zijn, maar vooral ook uitermate goed toegerust op seriematige productie en grote aantallen. Een eigenschap die naadloos aansluit op de behoefte van onze industriële klanten zoals Vencomatic Group. De samenwerking met Vencomatic Group zien we daarom ook in de toekomst zonnig in.

Meer informatie: www.boerboom.nl

smartindustry

11-02-19 11:13

Be good and tell it Het zakenblad smartindustry zoomt in op slimme industrieën en richt zich op de brede industrie, van agro-food tot logistiek en van chemie tot de hightech. De redactie schrijft over nieuwe productietechnologieën, flexibilisering, robotisering, automatisering van het productieproces waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. Het multimedia magazine informeert over innovatief, kwalitatief en duurzaam produceren, interactie tussen mens en machine, nieuw ondernemerschap, goed opgeleide werknemers en integratie van ICT in processen bij grote én mkb-ondernemingen. Met speciale aandacht voor de verborgen kampioenen die met hun producten de hele wereld veroveren en uitblinken door innovatie, groei en verdienkracht. Uw onderneming in smartindustry? Informatie Peter Molenaar Bladmanager smartindustry T +31 (0)71 7070 174 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl

Goo 1-2 Smart Industry stopper.indd 1

22-01-19 14:32


19 NORD Aandrijvingen Nederland:

“Commercieel én technisch partnership met Vencomatic Group” Getriebebau Nord GmbH & Co. KG. is wereldwijd één van de meest toonaangevende en innovatieve producenten van mechatronische systeem­ oplossingen. Nord Aandrijvingen Nederland B.V. gevestigd in Hillegom stond als dochter­ onderneming van het moederbedrijf mede aan de wieg van de eerste producten van de Vencomatic Group. De samenwerking van minstens dertig jaar is inmiddels uitgegroeid tot een echt partnership.

“Getriebebau Nord GmbH & Co. KG en de Vencomatic Group hebben dezelfde basis”, stelt adviseur aandrijftechniek bij NORD Aandrijvingen Nederland B.V., Pasquale Di Tucci. “Net als de Vencomatic Group is NORD een familiebedrijf dat op eigen kracht is uitgegroeid tot wat het nu is. Een wereldwijd gevestigde organisatie die inmiddels is overgenomen door de tweede generatie. Op het eerste houten prototype dat Cor van de Ven van de Vencomatic Group bouwde, zat al een NORD aandrijving. Het is prachtig om te zien dat onze beide bedrijven na al die jaren nog steeds zeer intensief en succesvol samenwerken.” Wereldmotor “Waar het vroeger vooral ging om een leverancier­klant­relatie, is tegenwoordig meer en meer sprake van een partnership”, beaamt ook manager R&D Ronald Kuijken van de Vencomatic Group. “Vroeger legden wij als techneuten bepaalde specs neer bij NORD en leverden zij wat wij vroegen. Nu werken we echt samen rondom het ontwerp of door­ ontwikkeling van een nieuwe installatie.” Een mooi voorbeeld van die werkwijze vormt de vraag van de Vencomatic Group om de ontstane grote diversiteit in aandrijvingen in het productenportfolio sterk te reduceren. “Een traject dat we samen met de mensen van NORD hebben aangevlogen”, aldus Kuijken. “We besloten na overleg te gaan voor een ‘wereldmotor’: één en hetzelfde

product dat we zowel in Europa als in Azië en de VS in onze systemen kunnen leveren, en dat daarbij voldoet aan alle geldende certificeringen in al deze belangrijke afzet­ gebieden. Deze nieuwe motor kunnen we tevens in veel meer toepassingen inzetten. Met het oog op voorraad­ beheer en onderhoud is uniformiteit altijd preferabel. Het levert ons forse besparingen in varianten en kosten op.” Om het bestelproces nog eenvoudiger te maken, stelde NORD de Vencomatic Group in de gelegenheid via EDI elektronisch te bestellen. Di Tucci: “Het lijkt alsof we in hetzelfde ERP­systeem werken; de orders worden volledig digitaal verwerkt en bevestigd. Een eenvoudige, snelle en kostenbesparende werkwijze.” Kennis bundelen Volgens Pasquale Di Tucci vraagt de intensieve samen­ werking naast vertrouwen in elkaar ook vooral veel openheid. “De medewerkers van de Vencomatic Group laten ons meekijken. Zo kunnen we samen de beste oplossingen bedenken. In de installaties gaat het soms letterlijk om millimeters. Het is mooi om samen een goed functionerende installatie te ontwikkelen”. Ook Ronald Kuijken ziet de voordelen van deze werkwijze: “Als je een puur klant­leverancier­relatie hebt, ben je vaak te laat als het gaat om innovaties. Eigenlijk hebben we hetzelfde doel. We bundelen binnenkort nog intensiever onze kennis op technologisch en innovatief vlak, door onze specialisten op het gebied van mechatronica, elektronica en innovatie samen te brengen in een sessie in het hoofdkwartier van Getriebebau Nord in Duitsland. Daar gaan we samen onze kennis verder bundelen om producten te maken die zo duurzaam mogelijk zijn.” Meer informatie: www.nord.com


20

Habraken

“Dankzij X-Treck kan het kuiken een betere start maken” Werken met het X-Treck systeem van Vencomatic Group bevalt Frank Habraken van Maatschap Habraken uit Riethoven uitstekend. Hij werkt sinds eind 2014 met het X-Treck systeem in zijn vleeskuikenbedrijf met 210.000 dieren.

De 210.000 dieren van Frank Habraken zijn verdeeld over vijf stallen; drie daarvan zijn voorzien van het X-Treck systeem. “Eind 2014 hebben we het systeem in de eerst stal gezet en in maart 2015 volgde de installatie in twee andere stallen. De enige reden dat ik het nog niet in de overige twee stallen heb staan, is dat deze stallen eerst herbouwd moeten worden.” Geen stress Habraken is uiterst positief over het vernuftige systeem van Vencomatic Group. “De resultaten spreken voor zich: kuikens maken een fysiek sterkere start dan wanneer ze op het bedrijf aankomen als eendagskuiken. Met het X-Treck systeem komen ze uit in de ruimte waar ze daarna blijven. Dat zorgt ervoor dat ze geen stress van het transport ervaren. Ook hebben ze direct water en voer tot hun beschikking. Dat alles maakt dat het kuiken een vitalere start krijgt, wat je vervolgens in de verdere ontwikkeling van het dier terugziet. Er is sprake van een betere voerconversie en minder antibioticagebruik. Ik merk gewoon dat het kuiken meer aankan.”

Een goede start zorgt voor een betere voerconversie en minder antibioticagebruik

Upgrades Vencomatic Group begeleidde Habraken goed nadat X-Treck zijn intrede deed in de stallen. “Zij keken met me mee naar talloze zaken, zoals de luchtbeweging en

Frank Habraken

luchtsnelheid in de stal, de temperatuur in de ruimte en de temperatuur in het systeem zelf. Door het installeren van speciale loggers konden ze de temperatuur precies bijhouden.” Juist door bij Habraken testen uit te voeren, kan Vencomatic Group het systeem nog verder verfijnen. “Er zijn zeker updates doorgevoerd. Zo is er in een latere versie een extra buis aan de zijkant geplaatst, waardoor de kuikens na het uitkomen langer op de in-cradle worden gehouden. Deze in-cradle is als het ware een kunststof leefband die de kuikens opvangt voordat ze in het strooisel op de stalvloer terecht komen. Op die in-cradle kunnen ze helemaal opdrogen en zijn ze precies op de gewenste temperatuur voordat ze op de iets koudere stalvloer komen. Hiermee wordt de gezondheid van de kuikens ook weer bevorderd. Ik kan niet anders zeggen dat ik erg blij ben met deze ontwikkeling in de pluimveesector.”


21 Habraken

“Chicks can get off to a better start thanks to X-Treck” Frank Habraken from Maatschap Habraken in Riethoven just loves working with the X-Treck system from Vencomatic Group. Since 2014 he has been using the X-Treck system in his company that raises chickens for meat and he has 210,000 animals.

Frank Habraken’s 210,000 animals are spread across five barns; three of which are equipped with the X-Treck system. “We installed the system in the first barn at the end of 2014, and went on to add it in the other two barns in March 2015. The only reason why I have not yet installed it in the last two barns is because these first need rebuilding.”

A good start means better feed conversion and less use of antibiotics

No stress Habraken is extremely positive about the ingenious system from Vencomatic Group. “The results speak for themselves: chicks get off to a better physical start than when they arrive at the company at one day old. Thanks to the X-Treck system they hatch in the area where they continue to live afterwards. This means that they avoid any stress of transportation. They also gain immediate access to food and water. This gives the chick a more healthy start, which you continue to see in its later development. There is better feed conversion and less use of antibiotics. I simply see that the chicks are stronger.” Upgrades Habraken received good guidance from Vencomatic Group after installing X-Treck in the barns. “They joined me in looking at many things, such as the movement and velocity of air in the barn, the temperature in the room and in the system itself. By installing special loggers they were able to record the precise temperature.” It is by doing these very tests at Habraken that Vencomatic Group is able to continue refining the system. “We have certainly made some updates. For example, in a later version, an extra pipe was added on the side, whereby the newly-hatched chicks could be kept warm on the in-cradle for longer. This in-cradle is like a synthetic conveyor belt which catches the chicks before they reach the bedding on the barn floor. On this in-cradle they are able to dry out and are therefore exactly the right temperature before ending up on the colder barn floor. Again, this is beneficial to the chicks’ health. I can only confirm that I am really delighted about this development in the poultry industry.”


Dajo International BV Kenmerkend voor Dajo is de oplossingsgerichte aanpak die leidt tot klant specifieke maatwerkoplossingen. Of het nu gaat om rubber, kunststof, schuimen, vilt of laminaten: Dajo stelt uw wens centraal en denkt mee in uw ontwikkelingstraject of komt met een passend nieuw ontwerp. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn afdichting, thermische en akoestische isolatie. Dajo is veel meer dan alleen een producent: veel opdrachtgevers zien Dajo als co-maker en probleemoplosser voor de juiste prijs. Dajo • Adviseert over design, materiaalkeuze, lijmsoorten en verwerkingsprocessen • Ontwerp door eigen CAD en produceert een breed scala, klant specifieke producten. • Beschikt over een modern productie apparaat, ook voor prototypes. Kortom: Dajo is de leveringspartner die uw organisatie ontlast en ontzorgt!

Europese producent van dak- en gevelsystemen European manufacturer of roof and wall applications

Castorstraat 15, 5047 RC Tilburg (industrienr. 0895) T +31 (0)13 50 466 70 | F +31 (0)13 50 466 71 E info@dajo.nl | W www.dajo.nl

Joris Ide nv/sa • Hille 174 • 8750 Zwevezele • België / Belgium T +32 (0)51 61 07 77 • F +32 (0)51 61 07 79 • info@joriside.be • www.joriside.com

Joris Ide Goo.indd 1 Smart Industry Vencomatic Group_Advertentie 2018.indd 1

Dajo goo.indd 1 20-12-18 10:32 11/12/2018 13:50:19

07-12-18 09:11

SPUITGIETEN OP MAAT VAN ZEER KLEINE TOT GROTE PRODUKTEN VAN MEER DAN 10 KG.

For optimal ventilation in poultry houses

PERFORMANT PLASTIC PRODUCTS Material handling: kunststofbakken met extra hoge draagkracht

Anti slip profiel: 2 K spuitgieten

Tribune stoel met texturatie

Wij danken het Vencomatic team voor de jarenlange samenwerking en wensen hen nog veel succes toe ! Ophangsystemen

Transport tray met hoge nauwkeurigheidsgraad

Rackprotector: product met grote lengte en nauwkeurige passingseisen

Doseersystemen

Automotive: 2 K kunststof rubber in combinatie met PP

Festivalbekers voorzien van In mould labels

PERFORMANT PLASTIC PRODUCTS

YOUR SPECIALIST IN AIR

www.vostermans.com

Industrieweg 1 • 2280 Grobbendonk • T +32 (0)14 50 79 60 • F +32 (0)14 50 13 18

www.didak.be Naamloos-3 1

Vostermans.indd 1 90x124mm_Poultry_Smart_Industry.indd 1

07-12-18 Didak 09:16 Goo.indd 1 05-12-18 16:35 1 BasisDidak Adv.indd

5/11/18 11:51

10-12-18 15:51 24/11/18 08:14


23

Innovative products change the industry Vencomatic Group’s R&D department works day in and day out on devising smart product innovations in the poultry industry. Product Manager Victor van Wagenberg discusses two innovative products in more detail: the X-Treck system and the ECO Units.

Innovatieve producten veranderen de branche Op de R&D-afdeling van Vencomatic Group wordt continu gewerkt aan het bedenken van slimme productvernieuwingen in de pluimvee­branche. Productmanager Victor van Wagenberg vertelt meer over twee innovatieve producten: het X-Treck concept en de ECO Units.

In 2004 startte Vencomatic Group met het combineren van het broed- en uitkomstproces van vleeskuikens in de stal. In 2006 introduceerde het bedrijf het Patio systeem, waarin uitkomst in de stal standaard is geïntegreerd. Met het X-Treck concept is uitkomen in de stal nu ook voor grondstallen mogelijk. “De 18-daagse voorgebroede eieren worden op een railsysteem geplaatst dat vrij boven de grond hangt. Hierdoor krijg je een optimale luchtstroming en dus ook tempera-tuur - 34 graden is optimaal - rondom het uitkomende ei”, legt Van Wagenberg uit. Gezondere kuikens Op broeddag negentien en twintig komen de kuikens in de stal uit en hebben ze direct toegang tot voer en water. “Dit is een veel betere situatie dan bij het conventionele systeem, waar de kui-kens die vroeg uitkomen nog niet kunnen drinken en eten, waardoor ze

Victor van Wagenberg

In 2004, Vencomatic Group started combining the incubating and hatching process of broilers in the poultry house. The company introduced the Patio system in 2006, integrating hatching as standard in the poultry house. The X-Treck system now makes hatching in the poultry house an option for floor systems as well. ‘The 18-day preincu­ bated eggs are placed on a rail system that hangs suspended over the ground. This creates optimal air flow, which consequently creates the best temperature - 34 degrees is optimal - around the hatching egg’, Van Wagenberg explains. Healthier chicks On incubation days nineteen and twenty, the chicks hatch in the poultry house and have direct access to feed and water. ‘This is a far better situation when compared with the conventional system, where chicks that hatch early aren’t able to drink and eat yet, which weakens their con-


24

verzwakt raken. Doordat de kuikens in dit X-Treck concept direct na het uitkomen toegang hebben tot voer en water, kunnen ze aansterken. Daarnaast komen ze in de gezondere lucht van de stal uit en hoeven ze niet getransporteerd te worden naar de stal. Ze ervaren hierdoor beduidend minder stress. En gezondere kuikens met minder antibiotica betekent vanzelf ook extra rendement in de vleeskui-kenhouderij. Want alles wat je goed doet voor een dier, betekent in dit geval ook een betere effi-ciency voor de boer.” De X-Treck is toepasbaar in bestaande stallen. Vencomatic Group richtte in Nederland inmiddels anderhalf miljoen kuikenplaatsen op deze manier in. Minder fijnstof Een andere uitdaging in de pluimveehouderij speelt zich af rondom emissies. “Een product wat hier volledig op inspeelt is de ECO Unit, gebaseerd op de afkorting Emission Climate Optimization.” De ECO Unit is een luchtbehandelingskast voor pluimveestallen. Van Wagenberg licht toe: “Deze ECO Unit zorgt ervoor dat de ingaande lucht perfect geconditioneerd wordt voor de kippen - verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer. Dit zorgt ervoor dat de lucht in de stal stabieler is, wat prettiger is voor de kip en dus ook een positieve invloed op de efficiency heeft. Tegelijk wordt van de uitgaande lucht tot wel tachtig procent van het fijnstof en ammoniak afgevangen. Momenteel is de norm dat dertig procent fijnstof moet worden gereduceerd; met dit systeem loopt de pluimveehouder dus echt voorop.”

stitution. Because chicks in the X-Treck system have access to feed and water immediately after hatching, they have a chance to build up their strength. In addition, they emerge into the healthier air of the poultry house and don’t require transport to the poultry house. As a result, they expe-rience significantly less stress. And healthier chicks with less antibiotics automatically means higher productivity on the broiler farm. That’s because in this case, everything you do well on behalf of an animal, also means greater efficiency where the farmer is concerned.’ The X-Treck can be used in existing poultry houses. This is how Vencomatic Group has currently managed to set up one and a half million chick places in the Netherlands. Less particulate matter Another challenge in poultry farming has to do with emissions. ‘A product that fully addresses this issue is the ECO Unit, short for “Emission Climate Optimization”.’ The ECO Unit is an air treatment unit for poultry houses. Van Wagenberg explains: “This ECO Unit ensures that the incoming air is conditioned perfectly for the chickens heated in winter and cooled in summer. This ensures that the air in the house is more stable, which is more agreeable for the chicken and which consequently also has a positive impact on efficiency. At the same time, up to eighty percent of the particulate matter and ammonia is captured from the outgoing air. The current standard is a mandatory 30% reduction of particulate matter. With the ECO Unit it’s the poultry farmer who really takes the lead.


For many years Ridder geared motors have been the driving force behind Vencomatic nest systems that perfectly meet the needs of hens. Ridder innovative poultry solutions for ventilation, hoisting and housing, contribute to a perfect poultry house environment for healthy and happy chickens. s.

ridder.com

ridder.com Adv Ridder Vencomatic.indd 1

18-12-2018 14:48:25

RidderDrive Goo.indd 1

18-12-18 16:30

We We We are are are proud proud proud to toto be bebe innovating innovating innovating together together together We are proud to be innovating together with with with Vencomatic Vencomatic Vencomatic on onon smart smart smart systems systems systems with Vencomatic on smart systems Festo Festo Festo Cloud Cloud Cloud Festo Cloud Siemens Siemens Siemens MindSphere MindSphere MindSphere Siemens MindSphere Siemens MindSphere Rockwell Rockwell Rockwell IOTIOT IOT Rockwell IOT Rockwell IOT SAPSAP Hana SAP Hana etc. Hana etc.etc. SAP SAP Hana Hana etc. etc.

Connect Connect Connect Connect with with with the the the with the future! future! future! future!

your your your motion motion motion your motion pneumatic pneumatic pneumatic | |electric | electric electric | electric | |our | our our | our soluti soluti soluti on on on pneumatic soluti on Festo Goo.indd 1

CODESYS CODESYS CODESYS V3 V3 V3 CODESYS V3 Optional Optional Optional OPC-UA OPC-UA CODESYS V3OPC-UA Optional OPC-UA for for Industry Industry for Industry 4.0 4.0 4.0 Optional OPC-UA for for Industry Industry 4.0 4.0 www.festo.com/iot www.festo.com/iot www.festo.com/iot www.festo.com/iot www.festo.com/iot

07-01-19 14:47Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.