Alples Prizma

Page 1

Alples d.d. 4228 Železniki, Slovenija Tel.: +386 (0)4 51 18 100 Fax: +386 (0)4 51 18 145 www.alples.si alples@alples.si

Februar 2013

ad&photo:

...ko stanovanje postane dom.


Pz-01

svetli trenutki bivanja | SVIJETLI TRENUCI BORAVKA | Bright moments of living

Detajl pz-01A

Detajl pz-01B

02


svetli trenutki bivanja | SVIJETLI TRENUCI BORAVKA | Bright moments of living

Pz-02

Detajl pz-02A

Detajl pz-02B

05


Detajl pz-03A

Pz-03

Detajl pz-04A

06

Detajl pz-04B

Pz-04


Pz-05

svetli trenutki bivanja | SVIJETLI TRENUCI BORAVKA | Bright moments of living

Detajl pz-05A

Detajl pz-05B

08


Detajl pz-06B

Detajl pz-06A

Pz-06

Detajl pz-07A

10

Detajl pz-06C

Pz-07


svetli trenutki bivanja | SVIJETLI TRENUCI BORAVKA | Bright moments of living

Pz-08

Detajl pz-08A

Detajl pz-08B

13


PZ-01

a PZ-411G BE/BE x 1 PZ-VV23 L BE/BE x 1 PZ-V13 D BE/BE x 1 PZ-TV621G BE/BE x 1 PZ-OP6 BE x 1 b PZ-251 L BE/BE x 1 PZ-251 D BE/BE x 1 PZ-R351 BE x 1 s PZ-LED180 x 1 PZ-SV3 x 1 km PZ-KM BE x 1

OSNOVNI ELEMENTI / OSNOVNI ELEMENTI / BASIC ELEMENTS NIZKI ELEMENTI / NISKI ELEMENTI / LOW ELEMENTS 337

337

490

600

337

490

900

PZ-211G

PZ-311G

LADICA / DRAWER)

LADICA / DRAWER)

490

1200

PZ-412G

DUPLA LADICA / DOUBLE DRAWER)

337

490

1500

490

1800

PZ-612G

(2 PREDALA / LADICE / DRAWERS)

337

490

1800

PZ-511G (L, D)

(2 PREDALA / LADICE / DRAWERS)

(1 DVOJNI PREDAL /

337

490

1200

PZ-411G

(1 PREDAL /

(1 PREDAL /

337

PZ-613G (L, D)

(3 PREDALI / LADICE / DRAWERS)

(1 PREDAL / LADICA / DRAWER, 1 DVOJNI PREDAL / DUPLA LADICA / DOUBLE DRAWER)

TV ELEMENT / TV ELEMENT / TV ELEMENT Opomba / Napomena / Note: Obarvani deli vedno v barvi oreha. / Obojeni djelovi uvek u boji oraha. / Coloured parts always in walnut.

PZ-02

a PZ-613G BE/BE x 1 PZ-211G BE/BE x 1 PZ-VP4 BE x 1 PZ-OP6 BE x 1 PZ-VL21 L BE/BE x 1 PZ-VL21 D BE/BE x 1 PZ-241 L BE/BE x 1 b PZ-161 L BE/BE x 1 PZ-262 D BE/BE x 1 s PZ-LED120,150 x 1 PZ-LED180 x 1 PZ-SV3 x 1 km PZ-KM BE x 1

536

536

490

600

PZ-221G

490

1200

(2 PREDALA /

536

490

1200

PZ-421G

a PZ-TV621G BE/BE x 1 PZ-KP2G BE x 1 PZ-421G BE/BE x 1 PZ-OP3 BE x 1 PZ-VLV21 L BE/BE x 1 PZ-VLV21 D BE/BE x 1 PZ-R251 BE x 1 PZ-251 D BE/BE x 1 s PZ-SV2 x 2 km PZ-KM BE x 1

PZ-TV621G (L, D)

(2 PREDALA / LADICE / DRAWERS, 1 DVOJNI PREDAL / DUPLA LADICA / DOUBLE DRAWER, 1 KLOPNA VRATA / POKLOPNA VRATA / FLAP DOOR)

(1 DVOJNI PREDAL / DUPLA LADICA / DOUBLE DRAWER, 1 KLOPNA VRATA / POKLOPNA VRATA / FLAP DOOR)

TV NASTAVEK / TV NASTAVAK / TV UPPERPART 410

PZ-03

410

600

410

600

PZ-231 L PZ-231 D

PZ-TVN6

(1 KLOPNA VRATA /

(1 KLOPNA VRATA /

POKLOPNA VRATA / FLAP DOOR)

LADICE / DRAWERS)

Steklene police v notranjosti / Staklene police u unutrašnjosti / Glass internal shelves

490

1800

PZ-TVN5

PZ-232

(2 PREDALA /

(1 VRATA /

657

490

1500

KORPUS /

FRONTE /

PRIMER /

KORPUS / BODY

FRONTE / FRONTS

PRIMJER / EXAMPLE

BELA / BELA BIJELA / BIJELA WHITE / WHITE

BE

BE PZ-221G BE/BE

OREH / BELA ORAH / BIJELA WALNUT / WHITE

OR

BE PZ-221G OR/BE

OREH / PEŠČENA ORAH / PJEŠČANA WALNUT / SAND

OR

Lesene police / Drvene police / Wooden shelves

320

657

657

BOJE / COLOURS

PZ-221G OR/PŠ

410

320 657

Vsi predali imajo polni izvlek za lažjo dostopnost in preglednost notranjosti. / Ladičari imaju puno otvaranje ladica zbog lakšeg pristupa do unutrašnjosti. / All drawers have full extension for easy access and better visibility of interior.

490

1800

PZ-TV421G

(4 PREDALI / LADICE / DRAWERS)

DUPLE LADICE / DOUBLE DRAWERS)

536

490

1200

PZ-422G

(2 DVOJNA PREDALA /

LADICE / DRAWERS)

536

BARVE /

Elementi globine 490 mm imajo zamaknjeno hrbtišče za 60 mm za urejeno shranjevanje kablov. / Kod elemenata dubine 490 mm leđa su pomaknuta za 60 mm u unutrašnjost, tako da ima pozadi mesta za spremanje kablova. / 490 mm deep elements have back panel 60 mm moved inwards to hide cables.

60

POKLOPNA VRATA / FLAP DOOR)

VRATA / DOOR)

KOTNE PLOŠČE / KUTNE PLOČE / CORNER PANELS

PZ-04

a PZ-262 D OR/PŠ x 1 PZ-612G OR/PŠ x 1 PZ-OP6 OR x 1 PZ-TVN6 OR/PŠ x 1 PZ-151 L OR/PŠ x 1 PZ-254 L OR/PŠ x 1 s PZ-LED 180 x 2 PZ-SV1 x 1 PZ-SV3 x 1 km PZ-KM OR/PŠ x 1

856

a PZ-241 L BE/BE x 1 PZ-612G BE/BE x 1 PZ-TVN6 BE/BE x 1 PZ-OP6 BE x 1 PZ-232 BE/BE x 1 PZ-VV23 D BE/BE x 1 b PZ-241 L BE/BE x 1 PZ-241 D BE/BE x 1 PZ-OP4 BE x 1 PZ-242 BE/BE x 1 s PZ-LED 180 x 2 PZ-SV3 x 1

410

PZ-241 L PZ-241 D

856

410

600

LEGENDA / LEGENDA / LEGEND

a, b - sestav / sastav / set s - svetila / rasvjeta / lights km - klubska miza / klupski stolić / coffee table

856

(3 PREDALI /

(3 PREDALI /

LADICE / DRAWERS)

LADICE / DRAWERS)

410

1200

PZ-441

1200

PZ-443 L

(1 VRATA / VRATA / DOOR, 3 PREDALI / LADICE / DRAWERS)

(3 DVOJNI PREDALI /

DUPLE LADICE / DOUBLE DRAWERS)

410

490

PZ-KP1G

1457

VISEČI ELEMENTI / VISEĆI ELEMENTI /

256 1457

1457

410

600

PZ-VP2

410

600

410

600

410

600

PZ-VP4

PZ-151 L PZ-151 D

PZ-251 L PZ-251 D

PZ-252 L PZ-252 D

PZ-254 L PZ-254 D

VRATA / DOOR)

VRATA / DOOR)

VRATA / DOOR,

VITRINA / GLASS DOOR,

LADICE /DRAWERS)

LADICE /DRAWERS)

(1 VRATA /

(1 VRATA /

PZ-KM (PEŠČENA, PJEŠČANA, SAND)

225 310

600

OZNAKE ELEMENTA / ELEMENT MARKS

PZ-R251

900

310

900

800

PZ-R351

225

250

1500

PZ-OP3

800

250

PZ-OP5

L - LEVA / LIJEVA / LEFT D- DESNA / DESNA / RIGHT

(1 VITRINA /

(1 VRATA /

2 PREDALA /

600

1000

STENSKE POLICE / ZIDNE POLICE / WALL SHELVES

(2 PREDALA /

LADICE / DRAWERS)

D

OZNAKA ELEMENTA /

410

600

410

1200

(1 PREDAL /

424

PZ-KM (BELA, BIJELA, WHITE)

256

LADICA / DRAWER)

450

PZ-KP2G OR

424

WALL MOUNTED ELEMENTS 1000

1457

L

PZ-KP2G BE

KLUBSKE MIZE / KLUPSKI STOLIĆI / COFFEE TABLES

OTVARANJE VRATA / DOOR OPENING 1457

BE

2 PREDALA /

OR

VISOKI ELEMENTI / VISOKI ELEMENTI / TALL ELEMENTS

Opomba / Napomena / Note: Belo hrbtišče / Bijela leđa / White back panel

490

490

(2 VRATA / VRATA / DOORS)

ODPIRANJE VRAT /

1457

490

490

PZ-444

(1 VRATA / VRATA / DOOR, 3 PREDALI / LADICE / DRAWERS)

REGALI / REGALI / SHELF UNITS

SREDNJI ELEMENTI / SREDNJI ELEMENTI / MEDIUM ELEMENTS

536

337

410

1200

PZ-443 D

550

550 536

856

VRATA / DOOR)

335

600

PZ-VLV21 L PZ-VLV21 D

VRATA / DOOR)

VITRINA / GLASS DOOR)

OR

OR

OR

BE

225

335

600

PZ-VL21 L PZ-VL21 D (1 VRATA /

225

250

1200

1800

PZ-OP4

(1 VITRINA /

250

PZ-OP6

SVETILA / RASVJETA / LIGHTS 350

2097

PZ-08

a PZ-VV23 L OR/PŠ x 1 PZ-OP6 OR x 1 PZ-263 D OR/PŠ x 1 PZ-221G OR/PŠ x 1 PZ-TV621G OR/PŠ x 1 b PZ-444 OR/PŠ x 1 PZ-R261 OR x 1 PZ-161 D OR/PŠ x 1 s PZ-LED 180 x 1 PZ-SV3 x 2 km PZ-KM PŠ x 1

856

410

1200

PZ-341

PZ-07

a PZ-511G OR/BE x 2 PZ-OP5 BE x 1 PZ-VLV21 L OR/BE x 1 PZ-VLV21 D OR/BE x 1 PZ-VL21 D OR/BE x 1 b PZ-254 L OR/BE x 1 PZ-251 D OR/BE x 1 s PZ-LED120,150 x 1 PZ-SV2 x 2 PZ-SV1 x 1

856

410

900

PZ-242

(1 VRATA /

PZ-06

a PZ-VV23 L OR/BE x 1 PZ-OP4 BE x 1 PZ-VL21 L OR/BE x 1 PZ-VL21 D OR/BE x 1 PZ-211G OR/BE x 1 PZ-612G OR/BE x 1 PZ-TVN6 OR/BE x 1 PZ-232 OR/BE x 1 b PZ-161 D OR/BE x 2 PZ-161 L OR/BE x 1 PZ-R261 OR x 2 s PZ-SV3 x 1 PZ-LED 180 x 1 km PZ-KM BE x 1

856

490 600

PZ-05

550

550 550

550

2097

2097

2097

2097

2097

1241

2097

1241

1241

15

350 *TR

PZ-SV1

350 15

15 15

*TR

PZ-SV2

15

450

335

PZ-V13 L PZ-V13 D 450

410

PZ-161 L PZ-161 D (1 VRATA /

VRATA / DOOR)

600

410

600

410

600

410

600

410

PZ-262 L

PZ-262 D

PZ-263 L

PZ-263 D

VITRINA /GLASS DOOR)

VITRINA /GLASS DOOR)

VITRINA / GLASS DOOR,

VITRINA / GLASS DOOR,

LADICE /DRAWERS)

LADICE /DRAWERS)

(1 VITRINA /

(1 VITRINA /

(1 VITRINA /

2 PREDALA /

(1 VITRINA /

2 PREDALA /

450

310

PZ-R161

600

PZ-R261

310

(1 VRATA /

VRATA / DOOR)

600

335

600

335

PZ-VV23 L

PZ-VV23 D

VITRINA / GLASS DOOR)

VITRINA / GLASS DOOR)

(1 VITRINA /

8

900

PZ-LED90

(1 VITRINA /

8

PZ-SV3

1200, 1500

8 *TR LED

*TR

15

PZ-LED120, 150

*TR LED

1800

PZ-LED180

*TR LED

*TR: Transformator *TR LED: LED Transformator

Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb. / Pridržavamo pravo tehničkih izmjena. / Alples reserves the right to change items. / Furniture design: Dana Poljanec, arch / Ad & photo: AV studio, d.o.o. / Print: Sinet, d.o.o.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.