GoodGoan! Editie voorjaar 2016

Page 28

Dat kun je op verschillende manieren verkennen. Voor zowel wandelaars als fietsers is er een Fliegerhorstroute van ongeveer 25 kilometer. De naam verwijst naar de periode in de Tweede Wereldoorlog waarin de Duitsers de vliegbasis in gebruik hadden en flink uitbreidden. De routes zorgen ook voor de verbinding met de landgoederen die het terrein omringen. Verder zijn er aparte routes voor mountainbikers en ruiters. Op de voormalige luchtmachtbasis ligt bovendien een belevingspad van zo’n 4 kilometer lengte. Nog niet

alle kunstwerken zijn af, maar een aantal stille getuigen van de militaire geschiedenis is door Paul de Kort en landschapsarchitect Marcel Eekhout al wel getransformeerd tot publieksobject. Zoals de ‘Doppler’, een hangar waar ooit vliegtuigmotoren werden getest. In het stalen karkas onderga je verschillende geluidservaringen: je hoort er vliegtuigen, maar ook natuurgeluiden, afgewisseld met verhalen. Zoals dat van een boerengezin dat halsoverkop moest wijken voor de expansiedrift van de Duitsers.

WANDELPADEN Vlakbij zullen kunstenaar Filip Jonker en architect Michiel de Wit zich nog ontfermen over de restanten van de oude Gefechtsstand, het Duitse commandocentrum dat aan het einde van de oorlog werd gebombardeerd. Op de overwoekerde fundamenten komen wandelpaden, in hetzelfde driehoekige patroon als dat van de start- en landingsbanen.

Met dank aan Nicky Struijker Boudier, medewerker communicatie Area Development Twente

PRAKTISCHE INFORMATIE • Er zijn 3 ingangen: 1 Zuidkant: bij Weerseloseweg 356, Enschede, het karrespoor aan de linkerhand. 2 Oostkant (met parkeerplaats auto’s): Vliegveldweg 345, Enschede, klein stukje de Grefterberghoekweg op, parkeerplaats links. 3 Noordkant: Grefterberghoekweg, in de buurt van de Noordergrensweg.

28

• In het gebied zijn routes voor fietsers, wandelaars, ruiters en mountainbikers. • De route-app Fietsen in Overijssel geeft toegang tot de Fliegerhorstroute en biedt informatie op locatie, over de rijke natuur en over bezienswaardigheden. • Op een aantal plekken komen in de loop van het jaar

informatiepanelen. Er is echter bewust gekozen voor een spaarzaam gebruik van borden met toelichting, om het publiek de ruimte te geven zelf te ontdekken en te ervaren. • Alle informatie, ook over de routes, is te vinden op de website: VLIEGBASISTWENTHE.INFO


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.