Page 69

/ 69

Често повлияните от наркотици лица умират при различни инциденти с травматична причина на смъртта с различна генеза (убийства, самоубийства и нещастни случаи, предимно при ПТП). Регистрираните казуси на убийства са свързани с криминогенното поведение на повлияните от наркотични вещества. В нашето проучване при всички случаи на убийства е доказано наличие на стимуланти (кокаин и ТНС), при някои с употреба на алкохол. Според Rivara F.P. и сътр. (1997) комбинацията на наркотици и алкохол е предпоставка за смърт от насилие. По наши данни относно насилствената смърт при наркомани при самоубийствата чрез скачане от високо и обесване се наблюдава, че при 50% от случаите самоубийствения акт е предприет от лица с данни за продължителна употреба на хероин, а при другите 50% самоубийството е настъпило под въздействието на стимуланти (кокаин, амфетамини и ТНС) с или без едновременен прием на етилов алкохол. Изравняването в процентите на употребата на опиоидни и стимулиращи наркотици в случаите на самоубийства, при значителен превес на казусите със злоупотреба на хероин от общия процент съдебномедицински аутопсии, може да се обясни с желанието за действие в съчетание с чувството за прилив на неограничени сили, които са основни ефекти на стимулантите. При всички случаи на самоубийство с лекарствени средства са били налице данни за хронична употреба на хероин, някои от които на метадонова терапия към момента на смъртта. Този факт може да се дължи на няколко основни фактора или комплекс от тях: - изразходване на възможностите за набавяне на наркотик; - осъзнаване на тежката и непреодолима зависимост (физическа и психическа) и свързаната с нея десоциализация на лицето, както и неспособността му да се справя с обичайни общочовешки дейности; - липса на желание за водене на живот, начина на който е обусловен от ежедневния прием на наркотици и негативното отношение на околните към него; -страх от възможността да се озове в затвора, след извършено престъпление. Във връзка с резултатите от епидемиологичното проучване на M. N. Bates and T. A. Blakely. (1999) за нарушаването на когнитивните функции при употребата на канабис (наблюдава се понижаване на вниманието, мисленето е забавено и объркано, нарушена е кооординацията, може да настъпи паника) в множество настъпили пътно-транспортни произшествия, може да кажем, че в 75% от проучваните случаи със смърт при ПТП е доказано наличие на ТНС и амфетамини (с или без комбинация с етилов алкохол), а само в 25% от случаите пътно-транспортното произшествие е настъпило под въздействието на хероин и етилов алкохол. През проследните години при нещастните случаи предимно пътно-транспортни произшествия се провеждат изследвания и за наличие на наркотични вещества, като основно са установени марихуана и амфетамини, както и наличие на алкохол. Такива изводи са направени, вследствие на множество проучвания през

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement