Page 1

Ungdomsuddannelserne

2011

Silkeborg · Randers · Århus Hadsten · Beder · Skanderborg · Odder Rønde · Grenå · Viborg · Bjerringbro


Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse

Et regionalt vejledningsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Uddannelse til alle unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Inden du beslutter dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hvad kan forældre gøre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 UU’s vejledning af unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Andre muligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Produktionsskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 EGU erhvervsgrunduddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 STU særlig tilrettelagt uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Erhvervsuddannelse generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 De tekniske erhvervsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 De merkantile erhvervsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Særligt om social- og sundhedsuddannelserne, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

EUD-indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik .

Særligt om landbrugsuddannelsen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

EUD-indgangen Dyr, planter og natur . .

De fire gymnasiale uddannelser (nationale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 HF højere forberedelseseksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 HHX højere handelseksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 HTX højere teknisk eksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 STX studentereksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 IB international studentereksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Institutionsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Redaktionsgruppe EUD-teknisk: EUD-merkantil: SOSU: Landbrug: EGU og STU: HF: HHX: HTX: STX og IB: UU-centre: Redaktør:

Vicedirektør Mette Selchau, Mercantec Uddannelseschef Anette Hammer, Uddannelsescenter Holstebro Souschef Karen Jespersen, Århus Social- og Sundhedsskole Studievejleder Jane Agermose Schütt, Bygholm Landbrugsskole Centerleder Mogens Schjødt, UU Horsens Hedensted Rektor Bent Ladegaard, Th. Langs HF & VUC, Silkeborg Forstander Henrik Toft, Ringkøbing Handelsskole Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tech Rektor Ole Fjord, Grenaa Gymnasium Centerleder Mogens Schjødt, UU Horsens Hedensted Hanne Kristensen Paustian, UU-Nordvestjylland

Oplag: 50.200 hæfter Grafisk tilrettelægning, layout og tryk: Rounborgs grafiske hus, Holstebro Udgives og finansieres af Ungdomsuddannelserne og UU-centrene i fællesskab

2


Et regionalt vejledningsmateriale nelserne på side 12-43 og om de gymnasiale uddannelser på side 44-94. Nogle vælger at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold på fx en husholdningsskole, før de starter på en ungdomsuddannelse, se side 8. Nogle kan få tilbudt en individuel tilrettelagt uddannelse, se side 10 og 11. Dette hæfte er udarbejdet og finansieret af UU-centrene og ungdomsuddannelserne i Region Midt. Der er udarbejdet fire lokale hæfter, der uddeles til alle elever i 9. og 10. klasse i regionen.

Hæfterne kan fås gratis ved henvendelse til de lokale UU-centre, se side 7. UU-centrene har ansvaret for uddannelsesvejledning til unge fra 8. klassetrin til 25 år. Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller i et job med uddannelsesperspektiv, skal du i samarbejde med din UU-vejleder udarbejde en plan for, hvorledes du bliver uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. Planen skal være realistik, underskrevet af dig og dine forældre – og du har pligt til at følge din plan.

Job eller videreuddannelse

EUD Erhvervsuddannelse 1½ - 5 år

Faglært Du bliver uddannet og udlært inden for et bestemt arbejdsområde og kan tage job, videreuddanne dig eller starte som selvstændig Se side 12

et regionalt vejledningsmateriale

I dette hæfte kan du og dine forældre få overblik over uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. klasse samt få en nærmere præsentation af uddannelsesstederne i dit lokalområde. Det er nu blevet din tur til at beslutte, hvad du vil efter 9. eller 10. klasse. Diagrammet nedenfor viser dine valgmuligheder med henblik på valg af ungdomsuddannelse. Langt de fleste vælger at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Du kan læse mere om erhvervsuddan-

Ungdomsuddannelse eller job/arbejde GYM Gymnasial uddannelse 2 -3 år

Student Du bliver forberedt til at studere på en videregående uddannelse, eller du kan tage en erhvervsuddannelse til faglært Se side 44

Andet

EGU

Se side 8

2-3 år

3 år

Se side 10

Se side 11

Kompetencegivende ungdomsuddannelse

STU

Individuel ungdomsuddannelse på baggrund af vurdering

9. eller 10. klasse

3


Uddannelse til alle unge uddannelse til alle unge

Det er et politisk ønske og et fælles mål i Danmark, at alle unge gennemfører en uddannelse efter 9. klasse.

Ingen uddannelse = store konsekvenser Når det gælder om at få job og klare sig på arbejdsmarkedet, er uddannelse en vigtig forudsætning. Unge og voksne uden anden uddannelse end 9. eller 10. klasse har en meget høj risiko for at blive arbejdsløse. Virksomhederne vil ofte hellere ansætte og satse på medarbejdere, der har gennemført en uddannelse, frem for medarbejdere uden en uddannelse. En uddannelse er derfor vejen til, at du kan forsørge dig selv og få et selvstændigt og godt voksenliv.

Det handler om at gennemføre! Når du først har en uddannelse, så har du mange flere muligheder for arbejde og videreuddannelse, end du kan tænke dig til her og nu. Selv om det måske ikke lige bliver ønskeuddannelsen, du gennemfører, så har du langt flere muligheder for at få et godt arbejde, når du har en uddannelse. Rigtig mange mennesker arbejder faktisk med noget helt andet, end de er uddannet til fra starten af. Og mange tager efteruddannelse, så de bliver gode til flere ting.

4

Vigtig beslutning at vælge ungdomsuddannelse

Bliv godt forberedt ved fx at undersøge

Du påvirkes af meninger fra mange sider. Derfor er det vigtigt, at du selv indsamler så mange oplysninger som muligt, så du kan foretage din egen vurdering.

3 Hvor længe varer uddannelsen?

Brug dette hæfte som opslagsbog og snak med

3 Dine lærere, som kender dine

Mulige uddannelsessteder, tjek deres hjemmesider Fag, praktikker og eksaminer Adgangskrav og adgangsbegrænsning Faglige og personlige krav under vejs i uddannelsen

interesser og studievaner

Hjemmearbejde og opgaver

UU-vejlederen, som har overblik over uddannelsesmuligheder

Er uddannelsen målrettet mod job eller mod videreuddannelse?

Uddannelsesstedernes studievejledere, som ved alt om deres uddannelser

Videreuddannelser og jobmuligheder bagefter

Nogle bekendte, som har det job, du gerne vil have Dine forældre, om dine ønsker og planer plus dine forventninger til deres opbakning Venner og bekendte, om dine ideer og deres tanker om uddannelse og job Besøg uddannelsesstederne – og tag dine forældre med!

Er det svært at få praktikplads eller job/studieplads bagefter? Findes der lignende uddannelser, som også kan være spændende? Har du lyst til at gå i gang med uddannelsen og gøre den færdig Erfaringer fra vejledningsaktiviteter og arbejdet med din uddannelsesplan Besøg uddannelsessteder og få et indtryk af skolemiljøet og stemningen Er der aktiviteter uden for skoletid fx sport, lektiehjælp, musik, fester Hvad skal du betale til bøger og aktiviteter? Muligheder for SU eller elevløn


Inden du beslutter dig

Ansøgningsfrist 1. marts

Husk at søge i god tid, hvis trafikselskabet skal nå at sende et kort til dig inden uddannelsens start. Se på dit trafikselskabs hjemmeside, hvornår du senest skal søge. Du kan ikke få tilskud til dine transportudgifter, hvis du får elevløn.

Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde sig via www.optagelse.dk. På din skole vil UU-vejlederen give dig en grundig orientering om, hvordan du taster dit ønske ind, og hvordan dine forældre skal godkende tilmeldingen. Skolen og uddannelsesvejlederen skal også som afslutning på dit skole- og vejledningsforløb give dig en fælles uddannelsesparathedsvurdering ved at krydse af i felterne EUD og GYMNASIAL på din uddannelsesplan. Ansøgningen skal være indtastet og godkendt senest 1. marts 2011. Herefter er det UU-centret eller din efterskole mv., som sender ansøgningen videre til uddannelsesstedet.

SU

Skolen og UU kan indstille dig til en optagelsesprøve, hvis der er usikkerhed om din uddannelsesparathed til en gymnasial uddannelse. Hvis der er usikkerhed om din uddannelsesparathed til en erhvervsuddannelse, skal UU foreslå dig en alternativ uddannelsesplan, der skal gøre dig klar til uddannelsesstart på et senere tidspunkt. Elever med en EUD-uddannelsesaftale anses for uddannelsesparate til EUD uden anden vurdering.

Bo-muligheder

Udgifter til undervisning

Gode uddannelsesvaner

Undervisning og bøger er gratis (det gælder dog ikke på private skoler, hvor man selv betaler for undervisningen). På de fleste uddannelser skal du regne med udgifter til fotokopier og lignende. Desuden skal du som regel selv anskaffe dig en lommeregner og visse ordbøger/ fagbøger. Det får du besked om, når du starter på din uddannelse, så vent med at anskaffe tingene, til du ved, hvad du skal købe. Endvidere skal du selv dække udgifterne til eventuelle studierejser m.m.

At gennemføre en uddannelse vil kræve en indsats af dig. Og det er vigtigt, at du holder fokus på din plan og dit mål og lige af og til tager en kammeratlig snak med dig selv og giver dine hverdagsvaner et alvorligt eftersyn:

Tog eller bus til skole Skal du med tog eller bus til dit uddannelsessted, kan du søge om et uddannelseskort, så du kan få rabat på dit togog buskort. Du skal søge om et uddannelseskort på www.uddannelseskort.dk. Du skal selv betale de første 10,81 kr. om dagen (2010-satsen).

Du kan få SU til din uddannelse fra kvartalet efter, du fylder 18 år, hvis du ikke i forvejen får elevløn. Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende, også selv om du er flyttet hjemmefra. I 2010 er SU’en til hjemmeboende mellem 1.192 - 2.677 kr. pr. måned afhængigt af dine forældres indkomst (før skat). Hvis din uddannelse begynder efter den 20. i måneden, kan du tidligst få SU fra den efterfølgende måned. Læs mere på www.su.dk eller spørg din UU-vejleder.

Hvis du ønsker at flytte hjemmefra, når du starter på din ungdomsuddannelse, er der en del uddannelsesinstitutioner, som enten ligger i nærheden af et kollegium eller har tilknyttet et skolehjem eller en kostafdeling. Spørg studievejlederne på uddannelsesstedet eller din UU-vejleder om muligheder, priser og regler for SU m.v. Du kan også søge en ungdomsbolig, når du er under uddannelse.

?

 år du den nødvendige nattesøvn, F eller er du på nettet ud på de små timer? Får du spist morgenmad, eller vælter du lige op af sengen og ud ad døren? Får du smurt madpakke, eller betaler du kassen for hurtigmad i frokostpausen? Møder du hver dag, eller tager du af og til en hjemmedag uden særlig grund?

Har du styr på privatøkonomien, eller er der lavvande i kassen efter den 18. i hver måned? Passer du på dig selv, eller kniber det lidt med humøret eller konditionen? Er din uddannelse taber i kampen mod fritidsjob, fritidsinteresser, venner og festlige byture? Det er vigtigt, at du får en god struktur på din dagligdag og har nogle voksne og nogle gode venner, som kan støtte og hjælpe dig, når du har brug for det.

inden du beslutter dig

Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Ungdomsuddannelserne bygger videre på undervisningen fra 9. klasse. Dog kræver HF, at du har afsluttet 10. klasse.

Brug for en mentor? I de år, hvor du skal tage en uddannelse, skal du også til at klare den svære overgang fra ung til voksen. Følelsen af pludselig at stå helt alene med ansvaret for ”det hele” kan virke både overvældende og kaotisk. Det er rart at have nogle voksne at dele tankerne med og få hjælp og støtte fra. Hvis du har lyst til at have en voksen, som kan følge dig under din uddannelse og give dig støtte og opmuntring, skal du snakke med din UU-vejleder om at få en mentor. En mentor er en voksen, som har lyst til at bruge noget af sin arbejdstid eller fritid på at være en voksenven for unge under uddannelse. En mentor kan du spørge til råds og drøfte faglige og personlige ting med. En mentor har tid og lyst til at lytte til dig og er interesseret i at hjælpe dig med at finde udveje og løsninger på de bekymringer og problemstillinger, som du vil møde undervejs i din uddannelse.

Giv ikke op Vælg en uddannelse

3 du har lyst til at gøre helt færdig 3 med nogle fag eller arbejdsopgaver, som interesser dig Giv ikke op, selv om det kan være kedeligt eller hårdt en gang i mellem. Det vigtigste er at få gennemført én uddannelse! Og frygt ikke! Du planlægger altså ikke HELE dit liv.

Får du lavet lektier, eller kom du lige til at lave noget andet?

5


Hvad kan forældre gøre? Hvad kan forældre gøre?

Forældre til unge, der skal foretage et uddannelsesvalg, kan let føle sig i et dilemma: Skal vi som forældre blande os uden om og helt overlade uddannelsesvalget til den unge selv, eller skal vi prøve at påvirke i den retning, vi selv synes, er den rigtige? Det bedste svar er, at de unge selv mener, at de har brug for støtte, og at forældrene skal være med. Undersøgelser viser, at mere end 70% af de unge henter inspiration og støtte fra både far og mor, og at forældre kommer på en sikker førsteplads, når de unge skal vurdere, hvem der har størst betydning for dem i deres valg af uddannelse. Her følger nogle råd og vink til forældre, der vil forberede sig på at blive gode medspillere.

Snak med den unge Undervejs i 8., 9. og 10. klasse har de unge vejledningssamtaler med en UU-vejleder, og de deltager i forskellige vejledningsaktiviteter fx skolebesøg, introduktionskurser, brobygningsforløb og erhvervspraktik. Vær med til at forberede de unge godt på samtalerne og aktiviteterne, og følg op bagefter ved at spørge til de unges indtryk og udbytte.

Søg opdateret viden på internettet Uddannelsessystemet er under konstant forandring og udvikling, og uddannelser skifter løbende både navn og indhold. Informationer fra „dengang man selv var ung“ er ofte værdiløse. Til gengæld er den nyeste viden lettere end nogen sinde at få fat på via internettet. På www.ug.dk eller på uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider finder I nemt relevante og opdaterede informationer.

Deltag i arrangementer På mange skoler arrangeres særlige uddannelsesaftener for forældre og elever. Samtlige ungdomsuddannelser har ét eller flere åbent-hus-arrangementer typisk i januar/februar måned. Se på bagsiden af dette hæfte.

6

At komme ud på en uddannelsesinstitution og ved selvsyn opleve miljøet og snakke med elever og undervisere er en god mulighed for at få et realistisk indtryk af dagligdagen på uddannelsen. Mange forældre kender også personer i mange forskellige brancher og råder derved over et værdifuldt „netværk“, som kan give den unge personlig og realistisk vejledning om krav, arbejdsvilkår og beskæftigelsesudsigter inden for et fagområde.

Struktur på dagligdagen

3 At få den nødvendige søvn At få spist noget fornuftigt morgenmad, så kroppen og hjernen har brændstof At få smurt madpakke, så man ikke lever af slik, chips, junkfood og cola At møde op til undervisningen selv om man føler sig flad og uoplagt At prioritere og finde tid til at lave lektier og forberede næste dags undervisning

Vær realistisk og tænk bredt

At have styr på sin økonomi og sit forbrug

Forældre ønsker det bedste for deres børn, men vær realistisk når I sammen med jeres datter/søn vurderer uddannelsens krav til evner og arbejdsindsats samt de fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

At fritidsinteresser, fritidsjobs og festlige byture ikke overskygger uddannelsen

Mange unge træffer hurtige beslutninger om valg af uddannelse for så senere at opleve, at det ikke er realistisk at gennemføre uddannelsen, fx fordi der kun er ganske få uddannelsespladser til rådighed. Snak med den unge om alternativer og beslægtede uddannelsesmuligheder. Mange unge får brug for at have en plan B i baghånden.

Det vigtigste er at gennemføre én uddannelse Selv om den unge ikke går i gang med drømmeuddannelsen, så er mulighederne for efterfølgende at få et godt arbejde langt bedre, når man har en uddannelse. Mange unge og voksne vil komme til at arbejde med noget andet, end de oprindeligt er uddannet til. Men en grundlæggende uddannelse er en forudsætning for, at man kan tilegne sig en nødvendig løbende efteruddannelse.

Den svære overgang til voksenlivet I den livsfase, hvor en ungdomsuddannelse begynder, udsættes den unge for mange påvirkninger, forandringer og krav. Følelsen af pludselig at stå alene med ansvaret for „det hele“ kan virke både overvældende og kaotisk. Som forældre kan man hjælpe den unge med at strukturere dagligdagen og holde fokus på uddannelsen ved at drøfte, hvad det konkret kræver af den unge.

At holde krop og hjerne i god form med sunde madvaner og motion At forholde sig til de unges liv og uddannelse på en positiv og støttende måde er at vise interesse og signalere til de unge, at de er betydende. Og det er netop den ballast og tryghed, de unge har brug for at have med i bagagen.


UU’s vejledning af unge

En vejleder kan også oplyse dig om mulighederne for at skifte over til en anden uddannelse, uden at du skal begynde helt forfra igen. Princippet i det danske uddannelsessystem er nemlig, at man ikke skal gennemgå det samme to gange. Under alle om­stændigheder kan du senere få brug for at kunne dokumentere, hvilken undervisning du har fået. Du bør derfor bede dit uddannelsessted om at lave et bevis til dig, for den undervisning du har gennemført.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er også for dig, der har forladt skolen efter 9. eller 10. klasse. UU kan hjælpe med oplysninger om muligheder for uddannelse, erhverv og beskæftigelse. Du kan blandt andet få hjælp og vejledning, hvis du: • Vil søge ind på en uddannelse • Vil skifte til en anden uddannelse • Bliver ledig • Skal søge bolig • Er kommet i tvivl om din uddannelse • Vil have lavet en uddannelsesplan Du kan også få information om: • Jobsøgning • Højskoleophold • Arbejde/ophold i udlandet • SU • Optagelseskrav og ansøgningsfrister til ungdomsuddannelser

Går du ikke i gang med en ungdomsuddannelse, eller afbryder du din uddannelse, vil en UU-vejleder kontakte dig med jævne mellemrum for at høre om dine planer og tilbyde dig information og vejledning om uddannelse og beskæftigelsesmuligheder. Det er vigtigt, at du henvender dig til UU, når du mangler hjælp til at træffe valg om uddannelse eller beskæftigelse.

Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

UU’s vejledning af unge

Kommer du i den situation, at du vil skifte uddannelse eller stoppe undervejs i din uddannelse, er det meget vigtigt, at du først snakker sagen godt igennem med din kontaktlærer, mentor, en studievejleder eller din UU-vejleder. En vejleder kan hjælpe dig med at få tænkt fordele og ulemper godt igennem, inden du træffer et valg om at skifte uddannelse eller stoppe.

Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller i et job med uddannelsesperspektiv, skal du i samarbejde med din UU-vejleder udarbejde en plan for, hvorledes du bliver uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. Planen skal være realistik, underskrevet af dig og dine forældre – og du har pligt til at følge din plan.

UU-centre i Region Midt UU Skive

Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 9915 5690 www.uuskive.dk

UU-Nordvestjylland Nørreport-Centret Nørregade 58, 2. sal 7500 Holstebro Tlf. 9664 3040 www.uu-nordvestjylland.dk

UU-Viborg

Jobcenter Viborg Fælledvej 1, stuen 8800 Viborg Tlf. 8787 4444 www.uuviborg.dk

UU Randers

Skolestræde 7 8900 Randers C Tlf. 8915 4747 www.uu-randers.dk

UU Djursland

UU-Favrskov

UU Ringkøbing Fjord

UU Århus-Samsø

UU-Herning

UU Odder Skanderborg

UU Silkeborg

UU Horsens Hedensted

Sønderport 6 A 8500 Grenå Tlf. 8959 2966 www.uu-djursland.dk

Dyrvigsvej 9 6920 Videbæk Tlf. 9974 1516 www.uu-ringfjord.dk

Skolegade 12 7400 Herning Tlf. 9628 7530 www.uu-herning.dk

Drewsensvej 60 8600 Silkeborg Tlf. 8970 5800 www.uusilkeborg.dk

Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf. 8964 4280 www.uu-favrskov.dk

Værkmestergade 15 8000 Århus C Tlf. 8940 5975 www.uu-aarhus.dk

Bakkedraget 1 8362 Hørning Tlf. 8794 7600 www.uu-os.dk

Rådhustorvet 4 8700 Horsens Tlf. 7629 3080 www.uuhorsenshedensted.dk

7


Andre muligheder Andre muligheder

Nogle vælger at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold på fx en husholdningsskole, før de starter på en ungdomsuddannelse.

Husholdningsskole En husholdningsskole tilbyder husholdningskurser, som varer mellem 20 og 42 uger og indeholder både undervisning og samvær. Husholdningsfag har en fremtrædende plads i undervisningen, og der er mulighed for at vælge linier med bl.a. 10. klassefag. Mange tager kurserne inden de går i gang med fx pædagog-, social- og sundheds- samt køkken/ levnedsmiddeluddannelserne. For at blive optaget som elev skal du være fyldt 16 år eller have afsluttet 9 års skolegang. Du kan få yderligere oplysninger hos UU-vejlederen eller på husholdningsskolerne: Skolen for Gastronomi, Musik & Design Højskolevej 9, 7100 Vejle Tlf. 7585 8012 www.skolenfor.dk Bøgevangskolen Vejle Husholdningsskole Bøgevang 18, 7100 Vejle Tlf. 7582 1176 www.boegevangskolen.dk Sansestormerne – skolen for mad og appetit på livet Tretommervej 33, 8240 Risskov Tlf. 8617 8511 www.sansestormerne.dk Linieskolen Østergade 77, 8370 Hadsten Tlf. 8698 0145 www.linieskolen.dk

8

SilkeborgSkolen Åhavevej 44-46, 8600 Silkeborg Tlf. 8682 0399 www.silkeborgskolen.dk StruerSkolen Vesterled 7, 7600 Struer Tlf. 9785 0822 www.struerskolen.dk

Trainee-forløb/forpraktik for 15-17 årige Vil du gerne arbejde i en virksomhed, før du træffer dit valg om uddannelse, så er et trainee-forløb måske noget for dig! Du skal finde en virksomhed, som vil ansætte dig 3-6 måneder som trainee med løn. Du får her kendskab til et uddannelses- og arbejdsområde og en virksomhed, som du efterfølgende kan samarbejde med om en erhvervsuddannelse og eventuelt indgå en uddannelsesaftale med. Du kan få et trainee-forløb inden for mange håndværk og fagområder fx metal-, træ-, vvs-, elbranchen, og der kommer hele tiden flere til! Se mere på www.ug.dk. Der kan også være mulighed for at komme i kortere ulønnede erhvervspraktikker eller længere arbejdspraktikker med aflønning som forberedelse til dit uddannelsesvalg. Tal med din UU-vejleder om dine muligheder for et trainee-forløb, en erhvervspraktik eller et arbejdstræningsforløb.

Job og uddannelse i udlandet Et udlandsophold kan være meget lærerigt – og der er mange muligheder. På www.udiverden.dk kan du læse om alt fra job som fx au-pair til sprogkurser og længerevarende uddannelsesophold.

Almen Voksenuddannelse, AVU På voksenuddannelsescentre, kaldet VUC’er, kan unge og voksne få undervisning i de almindeligste skolefag. Beståede prøver på AVU svarer til, at du har bestået folkeskolens 9. eller 10. kl. prøver. AVU giver derfor samme adgang til ungdomsuddannelserne som en 9. og 10. klasse. Når du er over 18 år har du ret til at få undervisning på VUC. Har du mindst 23 lektioner om ugen, kan du søge om SU. Hvis du er under 18 år, er det kommunen, der skal betale for undervisningen og således bestemmer, om du må gå på VUC som et led i en uddannelsesplan. Dit UU-center kan hjælpe dig med at vurdere behovet og undersøge, om det er en mulighed i din kommune. På AVU kan du læse forskellige fag enkeltvis, eller du kan tage en samlet Almen Forberedelseseksamen som bl.a. giver dig direkte adgang til den 2-årige hf, hvis du har fået mindst 02 i alle de krævede fag. Almen Forberedelseseksamen består af fem fag: Dansk eller dansk som andetsprog, matematik samt engelsk på niveau D, naturvidenskab på niveau G og et af fagene: Historie, samfundsfag, tysk eller fransk på niveau G. Fagniveauer G folkeskolens afgangsprøve F mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve E 10. klasse-prøve D mellem 10. klasse-prøve og gymnasialt niveau C C gymnasialt niveau C På www.vuc.dk kan du finde dit nærmeste voksenuddannelsescenter, VUC.


Produktionsskole

• Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at finde job eller uddannelse? • Føler du dig ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse? • Har du svært ved at finde et job? • Er du droppet ud af en ungdoms uddannelse? • Har du brug for en tænkepause med vejledning og afklaring? Så er et ophold på en produktionsskole faktisk noget for dig! På produktionsskolen møder du andre unge, og du arbejder med praktiske opgaver og får mulighed for at afprøve dig i flere værksteder og inden for forskellige fagområder. Og du har mulighed for at samle op på det, som du kan i dansk, matematik og andre fag. Formålet med dit ophold på en produktionsskole er, at du personligt og fagligt bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller får et job med et uddannelsesperspektiv, så du senere kan tage en uddannelse.

Hænder og bøger Produktionsskolerne har mange forskellige slags værksteder. Du kan arbejde med træ, metal, tekstiler og køkken, eller du kan arbejde med økologisk gartneri og landbrug. Der kan også være værksteder med video og filmfremstilling, grafisk produktion og udarbejdelse af hjemmesider eller fx et skibsprojekt eller kunstprojekter. På en produktionsskole laver du noget, der kan bruges og købes af andre. Derfor skal kvaliteten være i top, og på værkstederne undervises du af faglærere med bred faglig viden og erfaring. Det praktiske arbejde på skolen er udgangspunktet for din udvikling, og undervisningen i de almene fag som dansk og matematik sker ud fra, hvad netop du har brug for i dit videre forløb mod uddannelse eller job. Efter aftale med produktionsskolen kan din undervisning også føre til eksamen, fx 9. eller 10. klasses afgangsprøve.

Produktionsskoler samarbejder med ungdomsskoler eller VUC om undervisning i almindelige skolefag fx dansk, matematik og engelsk. Produktionsskolerne samarbejder også med lokale erhvervsskoler, så du som led i dit ophold på en produktionskole får indsigt i krav og muligheder for at gennemføre en erhvervsuddannelse på teknisk skole, handelsskole, landbrugsskole, søfartsskole, social- og sundhedsskole m.fl. (kombinationsforløb).

Grenå Produktionsskole Åstruphegnet 25 8500 Grenå Tlf. 8632 7066 www.gpskole.dk

Praktik på både private og offentlige virksomheder vil også kunne være en del af dit forløb, hvis det passer ind i den uddannelsesplan, som du laver sammen med skolen og jævnligt skal have justeret. Derfor er vejledning en vigtig del af dit ophold på en produktionsskole. Det er din plan – og den omhandler dit liv!

Produktionshøjskolen Djursland Vestergade 67 8550 Ryomgård Tlf. 8774 1700 www.pro-djurs.dk

Hvornår og hvor længe Produktionsskolerne optager elever hele tiden, og du kan normalt gå der op til et år. Hvor længe du er på produktionsskolen afhænger af dig selv og din uddannelsesplan. Undervisningstiden er 30-35 timer om ugen. Der er mødepligt som på enhver anden arbejdsplads.

Hvem kan optages Du skal have opfyldt din undervisningspligt og være under 25 år. Du har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der skal godkende din optagelse på en produktionsskole.

Økonomi

Skanderborg-Hørning Produktionsskole Skanderborgvej 6 8362 Hørning Tlf. 8692 3733 www.shpro.dk

Odder Produktionsskole Rønhøjvej 28 8300 Odder Tlf. 8654 4200 www.odderpro.dk Randers Produktionshøjskole Dalagervej 6, Virring 8960 Randers SØ Tlf. 8649 4866 www.ranpro.dk Mimers Brønd, Den Økologiske Produktionshøjskole Brusgårdsvej 17 8900 Randers Tlf. 86 44 74 17 www.mimersbroend.dk Silkeborg Produktionshøjskole Granhøjvej 14 8600 Silkeborg Tlf. 8681 0633 www.silkephs.dk

Undervisningen er gratis. Du modtager en skoleydelse, som i 2010 er 616 kr. pr. uge for unge under 18 år og 1475 kr. pr. uge for unge over 18 år. Skoleydelsen for hjemmeboende over 18 år forventes reduceret til 775 kr. pr. uge fra 1. januar 2011.

Egå Produktionshøjskole Øster Kringelvej 32 8250 Egå Tlf. 8622 8222 www.egaaphs.dk

Yderligere oplysninger

Gøglerproduktionsskolen Klosterport 4D 8000 Århus C Tlf. 8619 5699 www.goglerskolen.dk

Flere produktionsskoler tilbyder også erhvervsgrunduddannelsen, EGU. Da skolerne er forskellige, er det en rigtig god idé at kontakte den enkelte skole for at høre nærmere om netop deres tilbud – og tal også med din uu-vejleder herom!

produktionsskole

Produktionsskolen er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Århus Produktionsskole Katrinebjergvej 113 8200 Århus N Tlf. 8740 8600 www.aaps.dk

9


EGU erhvervsgrunduddannelse EGU erhvervsgrunduddannelse

Hvem kan tage en EGU? Erhvervsgrunduddannelsen er for unge mellem 16 og 30 år, som ikke er i gang med en uddannelse. • Har du lyst til at få en kort uddannelse uden for meget teori og skole • Har du lyst til at arbejde praktisk? • Har du prøvet at tage en uddannelse, men måtte stoppe inden du blev færdig

teknisk skole, landbrugsskole, handelsskole eller social- og sundhedsskole. Praktikken foregår på en eller flere offentlige eller private virksomheder. Du skal selv være med til at tilrettelægge uddannelsen sammen med en EGUvejleder. I fællesskab udarbejder I en uddannelsesplan for din EGU. Som EGU-elev har du en uddannelseskontrakt med kommunen.

... så er EGU’en måske noget for dig! Du kan bruge en EGU til at forbedre dine muligheder for:

3 At fortsætte i en anden uddannelse 3 At få et job Uddannelsen Uddannelsen varer normalt 2 år - evt. 3 år. Unge over 19 år, der op til start har haft mindst ½ års erhvervsarbejde på fuld tid, kan tage uddannelsen på 1½ år. Uddannelsen består dels af praktik og dels af undervisning på én eller flere skoler i 20-40 uger. Uddannelsen tilrettelægges efter dine interesser, evner og de lokale muligheder. Den kan foregå inden for mange forskellige jobområder fx service, lager, transport, metal, socialog sundhed, køkken, butik m.m. EGU kan sammensættes af elementer fra forskellige fagområder, så uddannelsen passer til netop dig og de aktuelle jobmuligheder. Undervisningen kan foregå på en række forskellige skoler fx højskole, AMU-center, VUC, daghøjskole, produktionsskole, efterskole, ungdomsskole,

Skoleydelse og løn I EGU får du løn under hele uddannelsen. I skoleperioden får du en skoleydelse, som i 2010 er 616 kr. pr. uge for unge under 18 år og 1475 kr. pr. uge for unge over 18 år. I praktikdelen får du løn efter de aftaler, som gælder for elever i erhvervsuddannelse.

Uddannelsesbevis Efter gennemførelse af en erhvervsgrunduddannelse får du et uddannelsesbevis, som viser, hvad du har lært i de forskellige praktiske og skolemæssige dele i din EGU.

Hvordan kommer du i gang? Der er ikke fri adgang til uddannelsen, men optagelse sker efter vejledning og indstilling fra din uu-vejleder eller en anden vejleder. Spørg din uu-vejleder om, hvordan mulighederne er i din kommune. Se oversigt over UU på s. 7.

To eksempler på EGU-forløb Social- og sundhedsområdet EGU-plejemedhjælper er for dig, der vil arbejde som medhjælper på plejehjem og andre dag-og døgninstituitioner for ældre og handicappede eller som vil fortsætte på social-og sundhedshjælperuddannelsen. Praktikken på 1½ år kan fx planlægges på tre forskellige arbejdssteder med start i en vuggestue eller børnehave, derefter på et dagcentre og plejehjem for ældre, inden du slutter af med at arbejde i hjemmeplejen. Dit skoleforløb kan være ½ år på social- og sundshedsskolen, hvor du fx lærer om: • Børns udvikling og trivlsel • Voksne med handicap • Raske ældre med behov for aktiviteter og service • Omsorg og pleje til syge, ældre og døende Butik og lager EGU-Service-Butik er især for dig, der vil arbejde som medhjælper i dagligvarebutikker og på lagre eller som vil fortsætte på en erhvervsuddannelse inden for butik og handel. Praktikken på 1½ år kan fx planlægges på 3 forskellige arbejdssteder med start i en dagligvarebutik, derefter i en kiosk eller servicestation, inden du slutter med at arbejde på et lager i et handelsfirma eller en produktionsvirksomhed. Dit skoleforløb kan være på ½ år på handelsskolen, hvor du fx lærer om: • Kundebetjening og telefonpasning • Ordresedler, varemodtagelse og fakturaer • Personlig fremtræden fx kropssprog og hygiejne • Dekoration, skilte og reklamer • Tekstbehandling, mail og lagerstyring

10


STU særlig tilrettelagt uddannelse

Det er vigtigt at alle unge i Danmark kan få en uddannelse – også selv om særlige forhold gør sig gældende. Uddannelsen skal give dig kompetencer, så du kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv. Samtidig skal uddannelsen give dig tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor du kan møde nye venner og få nye sociale erfaringer. Formålet med uddannelsen er at tilbyde dig og andre unge med særlige behov en individuel tilrettelagt uddannelse tilpasset dine behov og kvalifikationer samt modenhed og interesser. Gennem din uddannelse opnår du personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Om uddannelsen

Vejledning

Uddannelsen består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder bo-undervisning og praktik i virksomheder og institutioner.

Du bliver vejledt og støttet under hele uddannelsesforløbet. UU-centret sørger for, at din uddannelsesplan mindst 1 gang årligt vurderes og justeres i forhold til målene med din uddannelse. Justeringen sker efter samråd med dig og dine forældre eller værge.

Uddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger. Her udarbejder UU-centret en uddannelsesplan over din uddannelse sammen med dig og dine forældre. I din uddannelsesplan beskrives: • Hvad skal du lære og hvorfor? • Hvornår skal du det? • Hvor skal du have de forskellige dele, som uddannelsen stykkes sammen af? • Hvor lang tid tager hver del? Uddannelsesplanen underskrives af dig, og også af dine forældre, hvis du er under 18 år. Uddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder bo-undervisning, der: • Fremmer din personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet • Fremmer din evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv • Er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer. Der er regler for omfang og varigheder af de praktikforløb og den undervisning, der indlægges i din uddannelsesplan. Uddannelsen kan gennemføres på forskellige uddannelsesinstitutioner og skal tilpasses til dine uddannelsesbehov.

Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen? UU-centret orienterer dig og dine forældre om uddannelsen. UU skal vurdere, om du indgår i målgruppen for uddannelsen, og om du skal tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Du kan ikke bare selv vælge uddannelsen. Hvis uddannelsen er noget for dig, udarbejder UU i samarbejde med dig og dine forældre et udkast til en uddannelsesplan for din uddannelse. UU indstiller til kommunen, at du optages på ungdomsuddannelsen, hvorefter kommunen afgør, om du skal tilbydes uddannelsen og på hvilke vilkår.

STU særlig tilrettelagt uddannelse

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen tilbydes til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, bl.a. unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneskade. Uddannelsen er således målrettet unge, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller en erhvervsgrunduddannelse, EGU.

Uddannelsesbevis Ved ungdomsuddannelsens afslutning sørger kommunen for, at der udstedes et kompetencepapir, der indeholder en beskrivelse af, hvad du har lært og hvilke kompetencer, du har opnået. Afbryder du uddannelsen, udstedes et kompetencepapir for de uddannelsesdele, du allerede har færdiggjort.

Yderligere oplysninger Kontakt UU-centret i din hjemkommune, se side 7.

11


Erhvervsuddannelse generelt Erhvervsuddannelse generelt

Faglært Med en erhvervsuddannelse (EUD) bliver du faglært inden for et bestemt fagligt område. En erhvervsuddannelse giver dig også mulighed for at tage en videregående uddannelse bagefter. En erhvervsuddannelse består dels af undervisning på skole, dels af praktisk oplæring og arbejde i en virksomhed. Nogle erhvervsuddannelser er forholdsvis korte og tager mellem 1½ og 2½ år. De fleste erhvervsuddannelser har dog typisk en samlet uddannelsestid på ca. 4 år. En erhvervsuddannelse kan også tilrettelægges som et EUX-forløb, så uddannelsen yderligere giver studiekompetence på niveau med HF. Hvis du har en uddannelsesplan og en uddannelsesparathedsvurdering til EUD, kan du begynde på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Du søger om optagelse på det uddannelsessted, som tilbyder din uddannelse via www.optagelse.dk. Du skal være opmærksom på at, der er adgangsbegrænsning til visse uddannelser. Har du en praktikplads på forhånd, kan du starte med at indgå en uddannelsesaftale og tage en del af praktikken, inden du begynder på skole. Erhvervsuddannelser foregår på Tekniske skoler Landbrugsskoler Handelsskoler Social- og sundhedsskoler Fagskoler

De 12 indgange til erhvervsuddannelserne

Økonomi under uddannelsen

1. Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg

Når du er over 18 år, kan du søge SU til de dele af uddannelsen, hvor du ikke får elevløn fx grundforløbet. Når du har underskrevet en uddannelsesaftale og starter på praktikforløbet, får du elevløn fra din arbejdsgiver. Du får også løn i de perioder, hvor du skal på skole undervejs i praktikforløbet. Uddannelses- og erhvervsvejlederne på uddannelsesstederne kan oplyse dig, hvad elevlønnen er inden for de forskellige brancher. Bliver du optaget i skolepraktik, får du en skoleydelse. Skal du med tog eller bus til skole, kan du på visse betingelser få tilskud til transportudgifter. Når du er i praktik, skal du selv dække dine daglige transportudgifter til og fra arbejde.

2. Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter 3. Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv 4. Bil, fly og andre transport- midler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler 5. Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg 6. Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events 7. Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden 8. Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter 9. Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser 10. Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design 11. Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder 12. Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Øvrige uddannelser Uddannelser inden for søfart, fiskeri, tekstil mv. Yderligere informationer kan ses på www.elevplan.dk eller på www.ug.dk

12

EUX – erhvervsuddannelse med studiekompetence En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på niveau svarende til HF. Et såkaldt EUX-forløb er tilpasset den enkelte erhvervsuddannelse, og den obligatoriske fagrække i eux-forløbet er derfor forskellig fx for elever i en elektrikeruddannelse og elever i tømreruddannelse. Alle EUX-forløb skal dog indeholde dansk A, engelsk B, matematik C og samfundsfag C. Dertil kommer mindst 1 valgfag og yderligere et antal uddannelsesbestemte fag på A-, B- og C-niveau, hvoraf mindst to fag skal afsluttes på B-niveau. Et EUX-forløb skal endvidere indeholde en større skriftlig opgave samt et skriftligt eksamensprojekt, der udarbejdes i to eller tre fag. Den samlede uddannelsestid af EUX-fagene vil svare til omfanget af en HF-eksamen. Erhvervsuddannelsen kan evt. forlænges med op til 1½ år for at nå de faglige krav. En eksamen, der giver ret til et eux-bevis, skal omfatte seks prøver, en større skriftlig opgave, samt en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt. En erhvervsuddannelse med et eux-bevis giver adgang til videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser.


Det er i praktiktiden, du får afprøvet de ting, du har lært under skoleopholdene. På praktikstedet bliver du ansat som lærling/elev, og du får løn for at arbejde. Du skal tage del i de daglige opgaver og yde en arbejdsindsats på lige vilkår med de øvrige ansatte på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at du går positivt ind i de arbejdsopgaver, som din arbejdsgiver stiller dig, både de udfordrende og spændende opgaver og de mere rutineprægede og kedsommelige opgaver. Du skal passe dit arbejde omhyggeligt og stabilt, og du skal følge de regler og retningslinier, der gælder på arbejdsstedet. For at kunne starte på et praktikforløb skal du have en praktikplads i en virksomhed, som er godkendt til at uddanne elever. Det er dit eget ansvar at skaffe en praktikplads. Erhvervsskolerne hjælper dig gerne med at finde en praktikplads og indgå en uddannelsesaftale mellem dig og praktikstedet. Uddannelsesaftalen gælder også som en ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder er gensidig prøvetid. Inden for erhvervsuddannelserne på teknisk skole og handelsskole må praktikforløbet godt fordeles på flere forskellige praktiksteder.

Inden for landmandsuddannelsen er der krav om, at du undervejs i uddannelsen skal arbejde på mindst 2 forskellige praktiksteder. På de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er det uddannelsesstedet, som skal sørge for, at der er praktikpladser til eleverne.

Praktik i udlandet Det er muligt at tage en del af praktikken eller hele praktikken i udlandet, fx i et andet EU-land. Snak med skolens uddannelses- og erhvervsvejledere om mulighederne for praktik i udlandet, hvis du kunne tænke dig at prøve det undervejs i din erhvervsuddannelse.

På skole i praktikforløbet Undervejs i praktikforløbet skal du på skole i kortere perioder på en erhvervsskole, som har specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med. Hvis skolen ligger langt væk fra din bopæl, vil du have mulighed for at bo på skolen. På det sidste uddannelsesforløb skal du til svendeprøve eller fagprøve. Som afgangsbevis får du et svendebrev eller et uddannelsesbevis og dermed ret til at kalde dig faglært.

Skolepraktik I visse uddannelser på handelsskoler og tekniske skoler kan elever, der forgæves har forsøgt at finde en praktikplads, i stedet få tilbudt at gennemføre praktikforløbene på skolen. Det kaldes skolepraktik og er en garanti for, at man kan færdiggøre sin uddannelse, selv om man ikke kan skaffe en praktikplads. For at kunne komme i skolepraktik skal man opfylde nogle egnethedskrav og blandt andet være aktiv praktikpladssøgende over hele landet og inden for flere forskellige uddannelsesområder. Dvs. du selv skal have gjort en kraftig indsats for at finde en praktikplads. Du skal være villig til at søge praktikplads over hele landet og tage imod en plads, selv om den ligger i den anden ende af landet. Du skal også søge praktikplads og tage imod en plads inden for alle de uddannelsesområder, som dit grundforløb giver dig mulighed for at gå videre med. Hvis du siger nej tak til en praktikplads, fordi du ikke vil flytte, kan du ikke komme i skolepraktik. Og hvis du kun vil søge praktikplads inden for ét bestemt uddannelsesområde, kan du heller ikke blive tilbudt skolepraktik. Spørg uddannelses- og erhvervsvejlederne på uddannelsesstederne om mulighederne for skolepraktik.

Erhvervsuddannelse generelt

Praktikplads

(kan tilrettelægges med studiekompetence, EUX)

Hovedforløbet Erhvervsuddannelse inden for Uddannelsesaftale

Skolepraktik

søfart og fiskeri

Grundforløbet 12 indgange

Skoleadgang

Praktikadgang

9. eller 10. klasse

Mesterlære

Skole eller praktikadgang

Mange muligheder: Med en erhvervsuddannelse (EUD) kan du tage faglært job, videreuddanne dig eller starte som selvstændig

13


De tekniske erhvervsuddannelser EUD teknisk

En erhvervsuddannelse består typisk af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er et skoleforløb, som du kan starte på direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du har en uddannelsesplan og en uddannelsesparathedsvurdering til EUD. Når du har gennemført grundforløbet på tilfredsstillende vis, skal du i gang med hovedforløbet. I hovedforløbet skal du være elev/lærling i en virksomhed, som er godkendt til at måtte uddanne elever. Her får du en praktisk oplæring, og du får løn for dit arbejde. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Du er først færdig med din uddannelse, når du har gennemført hele hovedforløbet og bestået din svendeprøve. For at kunne begynde på et hovedforløb, skal du have gennemført et grundforløb og normalt enten have indgået en skriftlig uddannelsesaftale med et praktiksted eller være optaget på skolepraktik. Nogle få uddannelser er skolebaserede uddannelser, hvor man kan gennemføre en hel uddannelse på skolen.

Valg af grundforløb Du skal starte med at vælge, hvilken indgang, dvs. hvilket grundforløb, du vil starte på. Alle 10 grundforløb består af en obligatorisk del på typisk 20 uger (et halvt skoleår), og en valgfri del, som kan have en varighed på op til 40 uger. Grundforløbet kan således vare fra 2060 uger afhængigt af, om du ønsker at supplere den obligatoriske del med en valgfri del. På nogle ganske få uddannelser afviger det obligatoriske grundforløb ved enten kun at være på 10 uger eller ved at være på 40 uger, der svarer til et helt skoleår.

14

10 indgange

Starte i praktik

Erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler er fordelt under 10 forskellige indgange:

Har du en praktikplads på forhånd, må du gerne tage en del af praktikken, inden du starter på grundforløbet. Du kan også vælge at gå i mesterlære.

1. Dyr, planter og natur uddannelser inden for fx jordbrug, gartneri og pasning af dyr 2. Produktion og udvikling uddannelser inden for fx metal- og plastområdet 3. Strøm, styring og it uddannelser fx inden for elektronik-, el- og dataområdet 4. Bil, fly og andre transport midler uddannelser rettet fx mod mekaniker 5. Bygge og anlæg uddannelser rettet mod fx opførelse og reparation af bygninger 6. Bygnings- og brugerservice uddannelser rettet mod fx service og vedligeholdelse 7. Transport og logistik uddannelser, der retter sig mod fx chauffør- og lagerområdet 8. Medieproduktion uddannelser rettet mod fx TVproduktion og det grafiske område 9. Mad til mennesker uddannelser inden for levnedsmiddelområdet 10. Krop og stil uddannelser inden for fx service-området, frisør, kosmetiker og fitnessinstruktør Læs mere på www.elevplan.dk eller på www.ug.dk.

Mesterlære Hvis du har en praktikplads på forhånd, kan du vælge at gå i mesterlære. I stedet for at tage grundforløbet på skolen, skal du arbejde 1 år hos din læremester. Sammen med din mester og skolen udarbejder du en uddannelsesplan for, hvad du skal lære det første år. Skolen besøger flere gange din arbejdsplads for at følge op på dit uddannelsesforløb, og du skal måske følge nogle fag på skolen. Efter det første år skal du aflægge en prøve, hvor det vurderes, om du er parat til at fortsætte på hovedforløbet, der følger de normale retningslinier. Hvis du har en aftale med et praktiksted, så kan erhvervsskolen hjælpe dig med at lave en uddannelsesaftale og finde ud af, om du skal i mesterlære eller i praktik før grundforløbet.

Traineeforløb/forpraktik Er du mellem 15 og 18 år kan du, inden for visse brancheområder, indgå en traineeaftale i 3-6 måneder med en arbejdsplads, som også er godkendt som praktiksted. I et trainee-forløb, som også kan kaldes forpraktik, får du indblik i arbejdsopgaverne inden for et eller flere erhvervsområder. Mens du er trainee, arbejder du på lige fod med arbejdspladsens øvrige personale, og du får en løn, der svarer til startlønnen for en lærling/elev.


Et grundforløb kan være et individuelt tilrettelagt forløb eller en grundforløbspakke, som er et planlagt forløb fra start til slut. Grundforløbspakkerne er forskellige i varighed og indhold, så du netop kan få det undervisningstilbud, du har brug for, så du kan gennemføre din erhvervsuddannelse bedst muligt. Grundforløbspakken indeholder altid de obligatoriske fag og kompetencemål.

Praktisk oplæring

Her starter du på skole og finder praktikplads efter grundforløbet.

10

10

10

10

(6 måneder)

Her starter du på skole og finder praktikplads efter grundforløbet. Afstiger efter trin 1. Kan senere genop­tage og færdiggøre uddannelsen.

10

10

(12 måneder)

10

SU

10

(6 måneder)

SU

5 4½ år i alt

Hovedforløb

20

(6 måneder)

10 Elevløn

Grundforløb

20

4 år i alt

Hovedforløb

40

Grundforløb

5

Elevløn

Grundforløb

Praktikaftale fra start

4 år i alt

Hovedforløb

20

Her starter du på skole og finder praktikplads efter grundforløbet.

5

Grundforløb

Grundforløb med valgfri del, 40 uger

Trindelt uddannelse

10

Elevløn

SU

Har du en praktikplads fra starten, får du elevløn i hele uddannelsen. Du kan begynde med en praktikperiode.

En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på niveau svarende til HF. Den samlede uddannelsestid af EUX-fagene vil svare til omfanget af en HF-eksamen. Erhvervsuddannelsen kan evt. forlænges med op til 1½ år for at nå de faglige krav. En erhvervsuddannelse med et eux-bevis giver adgang til videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser. Læs mere på side 12.

Hovedforløb

1 år

Her starter du med en praktisk oplæring før hovedforløbet. Du får elevløn i hele uddannelsen.

Grundforløb, 20 uger

EUX – erhvervsuddannelse med gymnasialt forløb

Grundforløbspakker

På grundforløbet skal du arbejde med både almene og brancherettede kompetencer. Du afslutter dit grundforløb med et projekt, som skal vise, om du har kompetencer til at fortsætte på et hovedforløb. Hvis du vælger at supplere et obligatorisk grundforløb på 20 uger med fx yderligere 20 ugers valgfri undervisning, kan du prøve nogle flere uddannelsesområder, inden du skal vælge dit uddannelsesmål.

EUD teknisk

Grundforløbet

Mesterlære

Derudover er der fokus på udvalgte elementer fx vejledning og afklaring om uddannelsesvalg, ekstra træning i de boglige skolefag eller højere niveauer i grundfag med henblik på mulighed for videreuddannelse. Udbud af grundforløbspakker kan ses på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Du kan også bruge nogle ekstra uger på at opnå et højere niveau i dine grundfag, fx gymnasialt C-niveau, eller tage et eller to grundfag mere. Det kan være en god ide, hvis du bagefter gerne vil tage en videregående uddannelse, hvor du skal have bestemte fag eller niveauer for at kunne komme ind på uddannelsen.

Formålet med et traineeforløb er, at du og virksomheden efterfølgende kan blive enige om at indgå en uddannelsesaftale, så du kan komme i gang med en erhvervsuddannelse. Et traineeforløb kan være en god begyndelse på en erhvervsuddannelse, når du er færdig med 9. eller 10. klasse.

10

10

5

Elevløn

4 år i alt

Hovedforløb

10 Elevløn

10

EUD+

2 år i alt

15


EUD teknisk

Undervisningen

Mentor og psykologhjælp

Elevplan

Undervisningen på grundforløbet består typisk af projektforløb. Projekter er undervisningsforløb, hvor du arbejder med teoretiske og praktiske opgaver fra fagområdet. Der forventes i høj grad, at du er aktiv og interesseret og kan arbejde selvstændigt, både når du skal arbejde individuelt eller i grupper og projekter. Der er mødepligt til undervisningen, og du skal være villig til at yde en engageret indsats. Du har medansvar for at få et godt udbytte af undervisningen.

Mange tekniske skoler har tilknyttet psykologer, der kan hjælpe dig i forbindelse med din uddannelse. Der er også mentorordninger for elever, der har brug for yderligere vejledning og voksenstøtte. Spørg på din skole, hvilke muligheder der findes.

De fleste skoler anvender it-værktøjet Elevplan til at styre undervisningen og elevernes personlige uddannelsesplaner. På hjemmesiden www.elevplan.dk findes der en lang række informationer om uddannelserne og hvilke skoler, der gennemfører hvilke uddannelser. Undersøg dit uddannelsesønske på www.ug.dk eller www.elevplan.dk.

Hovedforløb Når du er færdig med grundforløbet, skal du have en praktikplads og i gang med hovedforløbet, hvor den praktiske oplæring foregår på et arbejdssted. Undervejs i hovedforløbet skal du på skole i kortere perioder, typisk 5 eller 10 uger på en teknisk skole, som har specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med. Det kan godt være, at du skal skifte skole efter grundforløbet. Hvis det er en teknisk skole, som ligger langt væk fra dit praktiksted eller bopæl, vil du have mulighed for at bo på skolen. Læs også afsnittene om økonomi, praktikplads og skolepraktik på side 12 og 13.

Lektiehjælp Hvis du har vanskeligt ved at læse, skrive, regne eller tale dansk, har du mulighed for at få hjælp til at læse lektier. Det kan din kontaktlærer være med til at finde en løsning på.

16

Vejledning, kontaktlærer og personlig uddannelsesplan

Adgangsbegrænsning

Ved start på uddannelsen får du tildelt en kontaktlærer, som har til opgave at rådgive og vejlede dig igennem hele uddannelsen. Du vil få informationer om de muligheder, der er i uddannelsen, og få hjælp til at træffe de rigtige valg. Uddannelserne starter med en kompetenceafklaring, hvor du skal gennem et forløb, der skal afklare det, du kan og vil med din uddannelse. Ud fra resultatet lægges din personlige uddannelsesplan. Uddannelsesplanen vil løbende blive ændret, hvis der er behov for det. Du skal også deltage i uddannelsessamtaler undervejs, hvor der måske skal ske justeringer af uddannelsesplanen. Under hele forløbet vil kontaktlæreren rådgive og vejlede omkring uddannelsen. Hvis der opstår problemer, vil kontaktlæreren hjælpe med henvisninger til for eksempel en studievejleder.

Der kan være adgangsbegrænsning til visse indgange og uddannelser, så du kun kan blive optaget, hvis du har en praktikplads på forhånd.

Uddannelsesbog

EUD+

Alle elever i erhvervsuddannelserne får en uddannelsesbog, enten i papir eller i elektronisk form. I den samles blandt andet skolepapirer med karakterer, skolevejledninger og andre relevante dokumenter for uddannelsesforløbet.

Stopper du din uddannelse efter første trin, kan du senere vende tilbage og tage den fulde erhvervsuddannelse, der giver ret til et svendebrev. Den mulighed kaldes EUD+.

Uddannelsesgaranti Er du blevet optaget på en erhvervsuddannelse, har du garanti for at færdiggøre en uddannelse inden for den indgang du er begyndt på. Inden for hver indgang er der mindst én uddannelse, hvor der er skolepraktik.

Trin i uddannelserne Mange erhvervsuddannelser er trindelte. Herved får du mulighed for at tage en kort erhvervsuddannelse, der er første selvstændige trin af en længere erhvervsuddannelse.


Strøm, styring og it

Transport og logistik

Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg

Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv

Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden

Anlægsgartner 1, 3 Dyrepasser 1, 4 Greenkeeper 1 Landbrugsuddannelsen 1 Produktionsgartner 1, 3 Skov- og naturtekniker 1, 3 Veterinærsygeplejerske 1, 2 Væksthusgartner 1, 3

3 år 7 mdr. 3 år 8 mdr. 3 år 8 mdr. 3½ år 3 år 8 mdr. 3 år 3 år 2 mdr. 3 år 8 mdr.

Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter 3 år Beklædningshåndværker 1, 2, 3 Beslagsmed 4 år 2½ år CNC-teknikuddannelsen 1 Elektronikoperatør 2 år 4 år Finmekaniker 1 Forsyningsoperatør 2 år Industrioperatør 2 år 4-5½ år Industriteknikeruddannelsen 1, 3 4 år Køletekniker 1 4 år Laboratorietandtekniker 1, 3 Maritime håndværksfag 4 år 4 år Metalsmed 1 Modelsnedker 4 år Oliefyrstekniker 2 år Ortopædist 4 år 3 år Overfladebehandler 1 4 år Plastmager 1, 3 3½ år Porcelænsmaler 1 4 år Procesoperatør 1 Produktør 1½ år Skibsmekaniker 3 år 3 mdr. 4 år Skibsmontør 1, 3 4 år Skibstekniker 1 4 år Smed 1, 3 3½ år Støberitekniker 1 2½-3 år Teknisk designer 4 4 år Urmager 3 Vindmølleoperatør 2 år 4-5 år Værktøjsuddannelsen 1, 3 4 år Ædelsmed 1, 2

Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events

Automatik- og procesuddannelsen 1, 3 4 år Data- og kommunikations4-5 år uddannelsen 1, 4 4-4½ år Elektriker 1, 4 Elektronik- og svagstrøms4 år uddannelsen 4 Frontline pc-supporter 2 år Frontline radio-tv-supporter 2 år Teater-, udstillings- og eventtekniker 1, 2 4 år

Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler

Adgangsbegrænsning Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen for at sikre, at der ikke uddannes flere, end arbejdsmarkedet har brug for

3

4 år 4 år 5 mdr. 3½-4 år 4 år 3½ år

Anlægsstruktør, bygningsstruktør 3 år 8 mdr. og brolægger 1, 4 Boligmonteringsuddannelsen 2¾-4 år 1½ år Byggemontagetekniker 5 3½ år Bygningsmaler 3 Glarmester 3½-4 år 3½-4 år Maskinsnedker 1, 3 3½-4 år Murer 1, 3 4 år Skorstensfejer 1 3½ år Snedker 1, 4 3 år 9 mdr. Stenhugger 1 Stukkatør 3 år 9 mdr. Tagdækker 2½-3 år 3 år Teknisk isolatør 3 Træfagenes byggeuddannelse 4 3½-4 år 3½-4 år VVS-uddannelsen 3

Trindelt Den fulde uddannelse er Trin 2, men der er mulighed for at afslutte en kortere uddannelse på Trin 1. Søg på uddannelsens navn på www.ug.dk og se Trin 1 muligheden

Digital media 2 Film- og TV-produktionsuddannelsen 1, 2 Fotograf 2 Grafisk tekniker Mediegrafiker 1, 2, 3 Skiltetekniker 3 Web-integrator 5

3½ år 5 år 4½ år 3½ år 4 år 3½ år 1 år 9 mdr.

3½-4 år

Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg

1

2

4 år

Bygge og anlæg

Ejendomsserviceuddannelsen 1 3 år 3 mdr. 2 år Serviceassistent 1 Sikkerhedsvagt 1½ år

Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter

Bil, fly og andre transportmidler

Bådmekaniker 1 Cykel- og motorcykeluddannelsen 1, 3 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 1, 3 Flymekaniker Karosseriuddannelsen 3 Mekaniker 1, 4 Vognmaler 3

4 år Personbefordringsuddannelsen 1 4 år Vejgodstransportuddannelsen 1 4 år Lager- og terminaluddannelsen 1, 3 3 år Lufthavnsuddannelsen 1 3½ år Postuddannelsen 1 2 år 7 mdr. Redderuddannelsen 1 3 år Togklargøringsuddannelsen 1

EUD teknisk

Dyr, planter og natur

Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser Bager og konditor 1 Detailslagter 1, 3 Ernæringsassistent 1, 3 Gastronom 1, 3 Hotel- og fritidsassistent Industrislagter 1 Mejerist 1 Receptionist Tarmrenser 1 Tjener 1

3 år 7 mdr. 3½ år 3 år 3 år 9 mdr. 2½ år 3 år 3 år 2 år 4 mdr. 2½ år 3 år 4 mdr.

Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design Fitnessinstruktør 2 Frisør 1, 2, 3 Kosmetiker 1, 2

1½ år 4 år 2 år 6 mdr.

Sundhed, omsorg og pædagogik Hospitalsteknisk assistent 1 Social- og sundhedsudd. Pædagogisk assistentudd. Tandklinikassistent 3

2½ år 3 år 3 mdr. 2 år 9 mdr. 3 år

Læs mere om social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse på side 34

Fuld skolepraktik Skolepraktik uden adgangsbegrænsning

4

Begrænset skolepraktik Skolepraktik med adgangsbegrænsning

5

Skoleuddannelse Skolebaseret uddannelse uden uddannelsesaftale

Kilde: www.elevplan.dk og www.ug.dk

17


Jordbrugets UddannelsesCenter EUD teknisk Jordbrugets UddannelsesCenter Århus er et grønt uddannelsescenter med faglige og videregående uddannelser inden for landbrug, skov og natur, gartneri og blomsterbinderi. Skolen ligger nord og syd for Århus og består af 4 afdelinger beliggende i Vejlby, i Beder, i Malling og på Bredballegård mellem Malling og Mårslet. I Vejlby gennemføres uddannelsen til landmand samt landbrugets lederuddannelser (produktionsleder, virksomhedsleder, agrarøkonom) og uddannelsen til jordbrugsteknolog, herunder internationale uddannelser inden for landbrug og miljø. Her findes et voksent, målrettet studiemiljø, hvor mere end 100 studerende bor, mens de er under uddannelse. I Beder gennemføres uddannelser og kurser inden for områderne anlægsgartner, produktionsgartner, væksthusgartner og blomsterbinder. Her er væksthuse, planteskole og øvelsesarealer for anlægsgartnere. Afdelingen rummer også en kostafdeling med plads til næsten 200 elever.

I Malling gennemføres grundforløbet for uddannelsen til landmand samt skov- og naturtekniker. Her er en moderne ridehal med internationale mål, og der er under skoleophold mulighed for opstaldning af egen hest. På afdelingen findes en kostskole med plads til ca. 90 elever. Bredballegård er udgangspunkt for områderne dyrepasser, jordbrugsmaskinfører samt landmand inden for kvæg, svin og planter. På Bredballegård er der både dyre- og planteproduktion. Her findes et moderne skolelandbrug med malkekøer og grise, samt får, høns og specialdyr som fx fugle, krybdyr, øgler og forsøgsdyr (mus og rotter).

Skole- og studiemiljø I løbet af ugen er der både teori og praktik på programmet, og ofte er dette blandet for at give et realistisk billede af arbejdet i erhvervet. På landbrugsområdet kan der blive tale om arbejde med pasning af dyr i enkelte weekender. I løbet af uddannelsen deltager eleverne i én og flerdages-ekskursioner både i indog udland. Skolen er også en kostskole. Mange elever kommer langvejs fra og bliver derfor indkvarteret. Der arrangeres en række fritidsaktiviteter, som også hjemmeboende elever er velkommen til at deltage i.

Flere oplysninger Du kan kontakte skolens vejledere, som tager sig af netop dine spørgsmål. Du kan derfor trygt henvende dig, hvis du er i tvivl om uddannelsesmæssige forhold eller har spørgsmål om skolen. Du kan også finde flere oplysninger på skolens internetadresse. Vejledernes adresse er: stv@ju.dk

Første skoledag i 2011 Vi begynder grundforløbet dyr, planter og natur: Mandag, den 10. januar 2011. Mandag, den 8. august 2011.

Informationsarrangementer på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus i 2011 Åbent Hus på landbrugsskolen Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 11-15 Orienteringsmøde om de faglige uddannelser Lørdag, den 26. februar 2011, kl. 11-14.30 Lørdag, den 5. november 2011, kl. 11-14.30 Åbent Hus med alle uddannelser Torsdag, den 26. maj 2011, kl. 14-20 Hold øje med skolens hjemmeside for yderligere arrangementer.

grundforløb

hovedforløb

Landbrugets Lederuddannelse

Dyr, planter og natur

Anlægsgartner – anlægsteknik Anlægsgartner – plejeteknik Anlægsgartnerassistent (trin 1 af anlægsgartner) Landbrugsuddannelsen – jordbrugsmaskinfører Landbrugsuddannelsen – landmand husdyr (kvæg, svin) Landbrugsuddannelsen – landmand planter Landbrugsassistent (trin 1 af landbrugsuddannelsen) Produktionsgartner – planteskolegartner produktion Produktionsgartner – planteskolegartner handel Planteskolegartnerassistent (trin 1 af produktionsgartner) Væksthusgartner – produktion Væksthusgartner – handel Væksthusgartnerassistent (trin 1 af væksthusgartner)

Produktionsleder Virksomhedsleder Agrarøkonom

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Damgårds Allé 5 · 8330 Beder · Tlf. 8747 5700 · www.ju.dk

18


Den jydske Haandværkerskole

Skole og undervisning

På Den jydske Haandværkerskole kan du uddanne dig til elektriker, tømrer, tækkemand, køletekniker eller plastmager. Som skole sætter vi eleven i fokus og tilbyder undervisning, der forener de bedste håndværkstraditioner med ny teknologisk viden. Undervisningen bygger på gensidig tillid, respekt og nærvær. En uddannelse på Den jydske Haandværkerskole er oplevelsen af en 24-timersskole med åbne faglokaler og værksteder, gode kammerater og socialt samvær på det tidspunkt af døgnet, hvor du har lyst. Learning Center er et tilbud til dig, der er elev på Den jydske Haandværkerskole. Her kan du komme hver aften og få hjælp til lektier enten af en lektievejleder eller af en tutor. Måske kan du også selv blive tutor.

Skolens beliggenhed Den jydske Haandværkerskole ligger i Hadsten, der er en aktiv skole- og han-

Dagligt færdes ca. 650 mennesker på Den jydske Haandværkerskole: Elever, studerende, kursister, undervisere og øvrigt personale. Undervisningen ligger mellem kl. 8.00 og 16.00, men skolens faciliteter er åbne døgnet rundt. Vi kalder det 24-timersskolen. Det betyder, at du som elev på skolen kan bruge faglokaler, værksteder og skolens mediatek med pc og internetadgang uanset hvornår på døgnet, du har lyst. Det giver mulighed for at kunne fordybe sig og arbejde videre med opgaverne ud over almindelig undervisningstid, og at gode ideer kan udnyttes, når de kommer. Vi tror på, at vores elever tør tage ansvar og er parate til at lære. Derfor kan vi tilbyde de muligheder, der er i en åben 24-timers skole, hvor miljø og samvær med andre er vigtige elementer. Mens du er på skolen, kan du vælge at bo på skolehjemmet. Vi har 260 sengepladser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser. De nyeste værelser (fra 2006) har eget bad og toilet. Der er adgang til internettet fra alle værelser. Bor du på skolen, spiser du i bistroen, der sælger varme og kolde retter, slik og sodavand.

grundforløb

hovedforløb

Strøm, styring og it Produktion og udvikling Bygge og anlæg

Køletekniker Køleassistent Plastmager Elektriker Elmontør Tømrer Tækkemand

Skolen har en række fritidstilbud, som alle elever kan benytte: Udendørs swimmingpool (opvarmet med solenergi), sauna, solarium, motionsrum, multibane til boldspil, cafe og musiklokale. Skolehjemmet arrangerer også forskellige aktivitetsaftener for eksempel foredrag eller virksomhedsbesøg. Den jydske Haandværkerskole tilbyder som den eneste skole i landet uddannelserne til plastmager, køletekniker og tækkemand. Også vore andre uddannelser har elever fra hele landet. Med Teknisk Akademi (installatørafdelingen) og vores kursusudbud tilbyder vi skoleog kursusforløb, der for den enkelte kan strække sig langt ind i fremtiden. Du kan se mere om skolen på vores hjemmeside www.hadstents.dk.

EUD teknisk

delsby med gymnasium, højskole og husholdningsskole. Her er der mange muligheder for at dyrke sport, og naturen er lige uden for døren. I gåafstand fra skolen ligger stationen, der gør det nemt at nå til byen med tog og bus. Motorvej E45, afkørsel nr. 44, er fem minutters kørsel fra skolen.

Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Ring på tlf.: 8937 0100 og tal med skolens erhvervs- og uddannelsesvejleder. Du er også velkommen til at besøge skolen, så du kan se skolens faciliteter og danne dig dit eget indtryk.

Åbent hus Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 10-15 på Ellemosevej 25 for alle uddannelser.

Første skoledag Tirsdag, den 2. august 2011.

Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej 25 · 8370 Hadsten · Tlf. 8937 0100 · www.hadstents.dk

19


Mercantec – den tekniske afdeling EUD teknisk

områder indenfor Hotel- og Restaurantbranchen. Du får mulighed for at deltage på en vinplukkerejse til Frankrig. Du afslutter året med kompetence i grundforløb og i dansk og naturfag på 10. klasses niveau. Du kan desuden få engelsk, fransk og matematik på 10. klasses niveau og afslutte med eksamen.

Internationalisering I løbet af din uddannelse har du mulighed for at komme til udlandet, både i form af et praktikophold og på studietur. Mercantec samarbejder med Ungarn, Tyskland, Mallorca, Finland og Frankrig.

Skolemiljø Gastro Trekker

• 10 indgangsforløb til de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser • 29 erhvervsuddannelser • 2 gymnasiale uddannelser – hhx og htx • 8 videregående akademiuddannelser • 5 kortere videregående uddannelser • Et bredt udbud af kurser og efteruddannelser

Dette er et 40 ugers grundforløb, hvor der arbejdes med etniske, Europæiske og Nordiske madkulturer. Forløbet er for de engagerede unge, som er parate til at yde deres bedste, og som er parate til at rejse ud i verden. Der er et 3 ugers ophold i Frankrig og mulighed for 2 praktikperioder i Danmark eller et andet europæisk land. Desuden vil der også være forskellige virksomhedsbesøg. Du kommer til at arbejde med emner inden for kantine, a la carte restaurant samt storkøkken og får kendskab til, hvordan man driver et hotel.

Praktikpladskonsulent

Eliteklassen

Alle skolens afdelinger har praktikpladskonsulenter, som hjælper dig med at søge praktikplads og udarbejde jobansøgninger.

er et 40 ugers tilbud til dig, der er ambitiøs, sigter på videreuddannelse og ønsker flere udfordringer i uddannelsesforløbet. Du undervises på højere niveauer og får mulighed for at fordybe dig i fagene. På grundforløbet undervises du på C niveau i dansk, engelsk, matematik og fysik. I dette forløb indgår et udenlands-ophold i USA i 4 uger, hvor du vil kombinere skoleophold med at arbejde i en virksomhed.

Mercantec dækker

FG-fleksibelt grundforløb er for dig, der ikke er helt sikker på dit uddannelsesvalg og har behov for at afprøve muligheder. Du får grundforløbskompetence samtidigt med, at du undervises i matematik, engelsk, dansk og naturfag på 10. klasses niveau. Disse fag afsluttes med eksamen.

Det 10. trin er et uddannelsestilbud inden for området Mad til mennesker. I løbet af 1 år undervises du i mange spændende

Skolens Mediatek er åbent mandag til torsdag fra kl. 7.45 til 15.30 og fredag fra 7.45 til 13.30. Her kan du få hjælp til informationssøgning, arbejde ved en PC og læse tidsskrifter. Uden for undervisningstiden er der mulighed for følgende fritidsaktiviteter på skolen: Tennis, bordtennis, badminton, fitness, petanque, beachvolley og fodbold. Fredagscafé afholdes den første fredag i hver måned.

H.C. Andersenkollegiet Har du mere end 5 kvarters befordringstid til skolen, kan du søge om optagelse på kollegiet. Spørg studievejlederne om regler og muligheder.

Information Ring til studievejledningen tlf. 8950 3585 eller mail til vejledning@mercantec.dk. Besøg også www.mercantec.dk.

Åbent hus Lørdag, den 13. november 2010, kl. 10-14.

Orienteringsmøde

Pyramiden I Pyramiden tilbydes læsehjælp, mentorer, psykolog, ekstra lærerdækning i undervisningen, bedsteforældre og en Elev Coach, som hjælper dig gennem uddannelsen. Du tilbydes også hjælp til dine lektier.

Lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-13. Torsdag, den 3. februar 2011, kl. 19.

Skolen tilbyder følgende indgange Mad til mennesker Produktion og udvikling

Bygge og Anlæg Bil, fly og andre transportmidler

Strøm, styring og IT Transport og logistik

Medieproduktion Merkantil

Mercantec – den tekniske afdeling H. C. Andersens Vej 9 · 8800 Viborg · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk

20


Viden Djurs – Grenaa Tekniske Skole Skolen er rammen for ca. 500 årselever og er et levende studiemiljø, hvor mange uddannelser og aldersgrupper mødes. Den daglige undervisning foregår mellem 8:00 og 16:00, og når du indberegner hjemmearbejde, har du en arbejdsuge på normalt 37 timer. Undervisningen varierer mellem arbejde i værksteder, laboratorier, klasseundervisning, tværfaglige projektog produktionsforløb mv. Alle uddannelser har integreret IT i undervisningen.

På Grenaa Tekniske Skole kan du uddanne dig inden for en lang række indgange. Som skole sætter vi dig i fokus og tilbyder undervisning, der kobler den nyeste teknologi med de bedste håndværkstraditioner. Undervisningen bygger på gensidig tillid, respekt og nærvær. Skolen er beliggende centralt i Grenaa med gode busforbindelser til Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Uddannelser Vi tilbyder uddannelser inden for indgangene: • Produktion og udvikling • Strøm styring og IT • Bil, fly og andre transportmidler • Medieproduktion

Studieture til England og USA er med til at give forløbet et meget internationalt præg. Du skal være opmærksom på, at du skal bo på 3D College, og at der er udgifter forbundet hermed – udgifterne dækker husleje, studieture, 3D aktiviteter m.m. Læs mere på www.3DCollegeDenmark.dk.

Vil du vide mere?

Skolens elevråd er med til at sikre dig indflydelse på skolemiljøet, og det er elevrådet, der er med til at arrangere fester, lektiecaféer, åbent skole aktiviteter og idrætsevents m.v.

Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Ring på 8758 2200 og tal med skolens uddannelses- og erhvervsvejledere. Du er også altid velkommen til at besøge os og se skolens faciliteter og dermed danne dit eget indtryk.

Satellit

Åbent hus

I Skolegade i Århus findes skolens satellit afdeling, hvor du har mulighed for at tage hovedforløbene Web Integrator og Digital Media.

EUD teknisk

Skolen og undervisningen

Lørdag, den 20. november 2010, kl. 10-15.

3D College Denmark Som et særligt tilbud har du mulighed for at søge ind på 3D College Denmark. Her får du en uddannelse inden for medieproduktion samtidig med, at du bor i det særlige 3D College miljø med fokus på 3D animering og visualisering.

grundforløb

hovedforløb

Produktion og udvikling Bil, fly og andre transportmidler Strøm, styring og IT Medieproduktion

Digital Media Web Integrator Smedeuddannelsen Industrioperatør

Viden Djurs – Grenaa Tekniske Skole Århusvej 49-51 · 8500 Grenaa · Tlf. 8758 2200 · www.gts.dk

21


Tradium – de tekniske erhvervsuddannelser EUD teknisk

Skolen og undervisningen

Tradium tilbyder et bredt spekter af erhvervsuddannelser inden for 7 indgange: • Produktion og udvikling • Strøm, styring og it • Bil, fly og andre transportmidler • Bygge og anlæg • Transport og logistik • Krop og stil • Mad til mennesker

Håndelag og teori Der er stadig brug for mennesker med et godt praktisk håndelag. Men der er også behov for kundskaber inden for almene områder som dansk, matematik, sprog og samfundsfag. Hertil kommer de vigtige egenskaber som ansvarlighed, selvstændighed og samarbejdsevne. Det er netop disse ting, vi arbejder med. Vi er helt klar over, at det ikke er nok, at du får en uddannelse og udvikles. Det er mindst ligeså vigtigt, at du har en positiv oplevelse af både undervisning, kammerater og lærere. Det er med til at skabe inspiration, motivation og glæde. Derfor arbejder vi bevidst med at leve op til skolens motto: Uddannelse og udvikling gennem oplevelse.

Med Tradium har vi samlet Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske Skole under ét T. Tradium består af flere end 4000 elever fordelt på 9 adresser i Randers, Hobro og Pederstrup. Vi er en af Danmarks største erhvervsskoler. Cirka 1800 mennesker har deres daglige gang på de tekniske erhvervsuddannelser. Ud over elever på de mange ungdomsuddannelser er der studerende på de videregående uddannelser: Akademiuddannelsen til produktionsteknolog og bacheloruddannelsen i optometri, voksne på faglige kurser eller efteruddannelse. Et levende miljø, hvor mange fag- og aldersgrupper mødes. Den daglige undervisning ligger normalt mellem kl. 08.00 og kl. 16.00. Du skal desuden regne med, at der er hjemmearbejde. Det ugentlige timetal ligger på mellem 30-36 timer. Undervisningen varierer mellem arbejde i værksteder, laboratorier, klasseundervisning, tværfaglige projektforløb og produktionsforløb. Skolen har gode it-faciliteter, men du har også mulighed for at bruge din egen bærbare computer, som kan tilkobles skolens trådløse net. Som elev får du mange muligheder. Du kan tage på studieture i ind- og udland, komme på udveksling med elever fra andre lande og deltage i kultur- og koncertarrangementer på skolen.

Skolens beliggenhed De tekniske erhvervsuddannelser er placeret på 4 adresser i byen. Alle steder er der gode kantineforhold. Alle skolens afdelinger ligger centralt i forhold til tog, rutebil og bybusser.

Der er også et skolehjem til elever med særlig lang transportvej. Det ligger i forbindelse med Randers Kollegiegård. Prisen for kost og logi er 470 kr. pr. uge. Der er en særlig ordning for unge under 18 år. Kontakt vores uddannelsesog erhvervsvejledere for nærmere oplysninger om skolehjemsophold.

Mad til mennesker Erhvervsuddannelsernes indgang Mad til mennesker fører til uddannelser, hvor du lærer om fødevareproduktion, sundhed, køkken og restauration. Du kan begynde på et grundforløb på Hotel- og Restaurantskolen, Blommevej 39, Randers NØ. www.hotelogrestaurantskolenranders.dk

Vil du vide mere? Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte skolens uddannelses- og erhvervsvejledere, hvor du kan få flere oplysninger om uddannelserne, få en brochure eller aftale tid til en samtale. Vi er altid parate til at hjælpe dig med ”det rigtige valg”. På www.tradium.dk kan du finde mere information om Tradium og de uddannelser, vi udbyder.

Åbent hus Lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-14.

Første skoledag Undervisningen begynder typisk i uge 31 eller 32.

grundforløb

hovedforløb

Produktion og udvikling Bil, fly og andre transportmidler Strøm, styring og it Bygge og anlæg Transport og logistik Krop og stil Mad til mennesker

Overfladebehandler, smed, rustfast smed, klejnsmed, industrioperatør, produktør, teknisk design Automontør, mekaniker Elektriker Byggemontagetekniker, tømrer, maler, murer/flisemontør Lager, godschauffør Frisør, fitnesinstrutør

Tradium – de tekniske erhvervsuddannelser Vester Allé 26 · 8900 Randers C · Tlf. 8710 0400 · www.tradium.dk

22


Silkeborg Tekniske Skole På malerskolen kan du uddanne dig til bygningsmaler, skiltetekniker eller vognmaler.

Bygge- og Anlægsområdet Inden for bygge- og anlægsområdet kan du vælge grundforløbet til uddannelserne til murer eller tømrer.

Internationalisering

Silkeborg Tekniske Skole er hovedskole for følgende fem brancheskoler: • Auto- og Industriskolen • Hotel- og Restaurantskolen • Malerskolen (inkl. Bygge og Anlæg) • Kursuscentret • Teknisk Gymnasium

Auto- og Industriskolen Her finder du uddannelser inden for indgangene: • Strøm, styring og it • Bil, fly og andre transportmidler • Produktion og udvikling Der udbydes grundforløb på 20 og 40 uger.

Hotel- og Restaurantskolen På indgangen Mad til mennesker udbyder vi blandt andet en grundforløbspakke på 30 eller 40 uger til dig, der ønsker mere tid til at fordybe dig i det faglige og få noget mere praktisk erfaring.

Silkeborg Tekniske Skole har samarbejdspartnere i både Australien, Storbritannien, Tyskland og Sverige. Har du lyst til at arbejde internationalt, har du blandt andet mulighed for en 5-ugers international påbygning i dit grundforløb eller for at komme i praktik i udlandet.

Garantiskolen Silkeborg Silkeborg Tekniske Skole er en del af Garantiskolen Silkeborg. Garantiskolen er et samarbejde mellem alle ungdomsuddannelserne i Silkeborg, Produktionshøjskolen, HF, VUC og UU. Garantiskolen kan tilbyde dig hjælp til at gennemføre din uddannelse. Garantiskolen tilbyder et forløb for dig, der er uafklaret eller usikker på dit valg af erhvervsuddannelse. Forløbet giver mulighed for at afprøve forskellige erhvervsuddannelser og samtidig forbedre dine kvalifikationer til at starte på et grundforløb på en erhvervsskole. Der er holdstart i januar og august.

tiden ligger normalt mellem kl. 8.15 og kl. 15.15. En almindelig undervisningsdag er typisk på 6-8 lektioner, ud over hjemmearbejde. Undervisningsformen er projektorienteret, og du lærer både at arbejde selvstændigt og at arbejde sammen med andre i et fagligt fællesskab.

EUD teknisk

Malerskolen

Når du begynder på skolen, skal du til en samtale med din kontaktlærer, hvor I sammen laver din personlige uddannelsesplan, der tager udgangspunkt i dine behov og følger dig gennem din uddannelse. Under hele grundforløbet vil du være tilknyttet din kontaktlærer.

Værd at bemærke Som elev på Silkeborg Tekniske Skole får du mange muligheder. Vi tilbyder blandt andet: • Trådløst netværk i alle skolens lokaler • Lektiecafé • Studieture både i Danmark og i udlandet • Mulighed for at tage praktikophold i udlandet • Gode kantineforhold • Ophold på skolehjem

Vil du vide mere? Du kan e-maile til skolens vejledere eller ringe alle hverdage fra kl. 10.00-13.30 eller efter aftale. Skolestart 2011 for de enkelte uddannelser kan du se på skolens hjemmeside www.silkets.dk.

Åben skole

Skolens hverdag På skolens erhvervsuddannelser går der dagligt cirka 1100 elever. Undervisnings-

Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 10-14.

grundforløb

hovedforløb

Produktion og udvikling (Smedeuddannelsen) Strøm, styring og it (El-, elektronik- og dataområdet) Bil, fly og andre transportmidler (Auto- og karrosseriområdet og vognmaleruddannelsen) Bygge og anlæg (Tømrer- og murerområdet og bygningsmaleruddannelsen) Medieproduktion (Skiltetekniker) Mad til mennesker (Hotel-, køkken- og levnedsmiddelområdet)

Karrosseriuddannelsen Mekaniker Smed Ernæringsassistent Gastronom (Kok, smørrebrødsjomfru og cater) Tjener Bygningsmaler Skiltetekniker Vognmaler

Silkeborg Tekniske Skole Kejlstrupvej 87 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8923 4000 · www.silkets.dk

23


Aarhus Tech EUD teknisk

løbspakker sammen med en klasse eller vælge dit eget individuelle forløb. Idrætsundervisning, udlandsrejser mm. kan være en del af grundforløbspakkerne. På alle uddannelserne er der uddannelses- og erhvervsvejledere, som du kan henvende dig til, hvis du har brug for en snak.

Dit skolemiljø

På AARHUS TECH har du gode muligheder for at finde den uddannelse, som passer dig. Uanset om du er glad for at gå i folkeskolen eller er lidt skoletræt, uanset om du kan lide at læse og studere eller arbejde med hænderne, kan du på AARHUS TECH få dig en god uddannelse. Det vigtigste er, at du er motiveret og har lyst til at gå i gang.

Skolens hverdag Den daglige undervisningstid ligger normalt mellem kl. 8 og 16. Du skal desuden regne med, at der er hjemmearbejde. Undervisningsformen kombinerer praktisk og almen undervisning på en ny og spændende måde. Den skifter mellem arbejde i værksteder, laboratorier, klasseundervisning, tværfaglige projekter og produktionsforløb.

En god start Du begynder med et introduktionsforløb, og derefter tilrettelægger du dit grundforløb sammen med din kontaktlærer. Du kan vælge mellem forskellige grundfor-

De forskellige uddannelser planlægger forskellige fællesaktiviteter. Det kan være elevfester, sportsarrangementer, foredrag om aktuelle emner, ekskursioner eller udlandsrejser. Vi lægger vægt på et godt skolemiljø, som er med til at give dig en god oplevelse af din uddannelse og sikre, at du kan gennemføre din uddannelse med et godt resultat.

Praktik i udlandet Du kan tage et eller flere praktikophold i udlandet, og med Europas bedste praktikpladsordning i ryggen behøver dit udlandsophold ikke koste dig noget.

EUX Den nye mulighed, eux, er en eksamen på gymnasialt niveau, som bliver et supplement til erhvervsuddannelserne. Du får nu mulighed for at få både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Eux giver direkte adgang til de videregående uddannelser. AARHUS TECH forventer at kunne udbyde eux ved skolestarten i 2011. Læs mere på www.aarhustech.dk.

Vejen til videreuddannelse Akademiuddannelserne er korte videre-

grundforløb

hovedforløb

Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Mad til mennesker Krop og stil

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Byggemontagetekniker Bygningsmaler Data og kommunikationsuddannelsen Detailslagter Ejendomsservicetekniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Frisør Gastronom (kok, cater) Industrioperatør Industriteknikuddannelsen Lager- og terminaluddannelsen

gående uddannelser, som du kan vælge, når du er færdig med din uddannelse som håndværker, eller hvis du har en gymnasial uddannelse. Uddannelserne foregår på AARHUS TECH, som er en del af Erhvervsakademi Århus.

Gode råd Jobspot er et kursus i praktikpladssøgning, som tilbydes til alle elever som en del af grundforløbet. Læsevejlederne på AARHUS TECH kan tilbyde dig ekstra undervisning i en række fag, hvis du har brug for det. Undervisningen foregår i små grupper og som selvstændigt arbejde ved en computer. Mentorordningen er en støtte til dig, som har svært ved at gennemføre en erhvervsuddannelse. Du kan få en mentor, som kan hjælpe dig med både store og små problemer i hverdagen.

Vil du vide mere? Ring og snak med en uddannelses- og erhvervsvejleder tlf. 8937 3533 eller mail: vejledningsservice@aarhustech.dk. Læs også på www.aarhustech.dk.

Åbent hus Torsdag, den 3. februar 2011, kl. 11-18 og torsdag den 29. september 2011, kl. 11-18. Her får du mulighed for at besøge værksteder samt møde elever og lærere fra de forskellige uddannelser.

Informationsmøder Skolen holder informationsmøder om de forskellige uddannelser. Se datoer og adresser på www.aarhustech.dk.

Mediegrafiker Mekaniker Murer Personbefordringsuddannelsen Serviceassistent Sikkerhedsvagt Smedeuddannelsen Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Træfagenes byggeuddannelse Vejgodstransportuddannelsen VVS-uddannelsen

Aarhus Tech Halmstadgade 6 · 8200 Århus N · Tlf. 8937 3533 · www.aarhustech.dk

24


Skolen for tandteknikere mv. Laboratorietandteknikeren bruger forskellige materialer til fremstilling af tanderstatninger. Det kan fx være kunststoffer, porcelæn eller forskellige typer metal, såsom guld og andre ædle metaller. Det betyder, at du skal have en grundig viden om de forskellige materialer og deres egenskaber. Samtidig skal du kunne anvende forskellige arbejdsteknikker afhængigt af hvilket materiale, du arbejder med. Arbejdet udfører du ved hjælp af håndværktøj, støbe-, bore- og pudseapparater samt en række andre redskaber.

Laboratorietandtekniker – et arbejde med teknik og præcision Laboratorietandteknikeren skal have fingerfærdighed, overblik, koncentrationsevne, formsans og et godt farvesyn Som laboratorietandtekniker laver du kroner, broer og proteser til patienter, der enten skal have opbygget en knækket tand eller helt eller delvist mangler tænder. Det er din opgave at lave tand-erstatningerne, så patienten får bedre muligheder for at tale, tygge – og ikke mindst smile. Kort sagt, dit arbejde handler om at være med til at forbedre patientens tilværelse og velvære.

En sikker hånd At fremstille kroner, broer og proteser er præcisionsarbejde, som kræver formsans og et godt farvesyn, for at det endelige resultat af arbejdet kan blive en velfungerende erstatning for de naturlige tænder. Derfor skal du være i besiddelse af en god portion fingerfærdighed, koncentrationsevne, tålmodighed og omhu.

Job

patientbehandling, projektarbejde og praktik. Her kobler du teorien til det praktiske arbejde og træner de behandlinger, du selv må udføre på patienterne. Du øver dig fx i at pudse tænder, pensle med fluor og tage røntgenbilleder på dukker, eller I går to elever sammen og øver på hinanden.

Dialog og indflydelse Vi lægger vægt på at indgå i aktiv dialog med vore elever om udvikling af undervisningen. Derfor inviterer vi dig til regelmæssigt til møder, hvor vi sammen reflektere og kommer på gode ideer til udvikling af undervisning

Som tandtekniker kan du blive ansat på et dentallaboratorium, hos en klinisk tandtekniker, i kommunal tandpleje eller hos en tandlæge. Du kan også vælge at åbne dit eget dentallaboratorium.

Skoleophold i København

Skolen på Aarhus Universitet

Elev for en dag

Skolen ligger på Aarhus Universitet i samme bygninger som Tandlægeskolen. Her uddannes alle tandklinikkens faggrupper: klinikassistenter, tandlæger, tandplejere, laboratorietandteknikere og kliniske tandteknikere. Det betyder, at din undervisning foregår i et levende miljø – fagligt og socialt.

Undervisningen Undervisningen finder sted mellem kl. 8.00 og 16.00. Den foregår på store klinikker, på laboratorier, i computerrum og i klasseværelser. Undervisningen ligner det virkelige liv og er centreret om konkrete arbejdsopgaver i form af

EUD teknisk

Viden om materialer

På uddannelsens hovedforløb foregår skoleopholdene på Københavns Tekniske Skole.

Har du lyst til at mærke skolens atmosfære og snuse til studiemiljøet, holde instrumenterne i hånden og følge teoriundervisningen og øvelser på laboratoriet, så kontakt vores studievejleder og bliv "elev for en dag".

Åbent hus Du er også velkommen til at ringe og få en snak med studievejlederen, eller besøge os på vores "åbent hus". Se nærmere på skolens hjemmeside.

Første skoledag Vi starter nyt grundforløb den 20. januar og 22. august 2011.

Skolen udbyder følgende uddannelser Grundforløbet Tandklinikassistentuddannelsen Laboratorietandteknikeruddannelsen Tandplejeruddannelsen Klinisk Tandtekniker

Skolepraktik for tandklinikassistenter Skolepraktik for laboratorietandteknikere

Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 · 8000 Århus C · Tlf. 8942 4265 · www.skt.au.dk

25


De merkantile erhvervsuddannelser EUD merkantil

De merkantile erhvervsuddannelser kaldes også for HG – Handelsskolens Grunduddannelse. Med en merkantil erhvervsuddannelse uddanner du dig inden for butik/detailhandel, kontor, handel, event eller finans.

Uddannelsen Din uddannelse består af et grundforløb (på skolen) og et hovedforløb (praktikplads + skoleperioder). Du kan vælge en Trin 2 uddannelse, hvor du går 2 år på skolen efterfulgt af 2 års praktik. En Trin 2 uddannelse leder dig frem til at blive fx butiks-, kontor- eller indkøbsassistent. Du kan også vælge en kort merkantil uddannelse fx 1 års grundforløb efterfulgt af 1 år i praktik som butiksmedhjælper. Det kaldes for en Trin 1 uddannelse.

HG Grundforløbet Dit grundforløb kan være alt fra et meget praktisk tilrettelagt forløb, til et mere bogligt forløb med høje fagniveauer. Du starter dit grundforløb med et afklaringsforløb. Her klarlægger vi dit nuværende faglige niveau og laver i fællesskab en plan for din uddannelse med de rette fag og niveauer for dig. Din uddannelse består af grundfag, valgfag samt projektperioder.

Grundfag Du har kendte grundfag som dansk og engelsk… og så alligevel ikke kendte! Du vil opleve, at undervisningen tager udgangspunkt i praktiske eksempler og problemer fra erhvervslivet. Så selv de kendte fag vil have en ny drejning. Du har desuden nye erhvervsrettede fag som salg & service, IT og erhvervsøkonomi. Du har følgende grundfag: • Dansk • Erhvervsøkonomi • Engelsk • 2. fremmedsprog • Informationsteknologi • Salg & service • Samfundsfag Grundfagene kan læses på forskellige niveauer: F, E, D, C samt evt. B og A. For at kunne gå videre til et hovedforløb kræves der, at visse af fagene er bestået/ bestået med et gennemsnit. Adgangs-

26

kravene er forskellige afhængig af uddannelsesretning.

Valgfag Udover grundfagene skal du vælge valgfag. De giver dig mulighed for at tone din uddannelse i retning af det job og den uddannelse, som du gerne vil have. Det kan være grundfag på et højere niveau, kreative fag og mere interessebetonede fag. Der er forskel på, hvilke fag de enkelte skoler udbyder. Her nogle eksempler: spansk, dekoration, design, psykologi, privatøkonomi, dansk, engelsk, erhvervsøkonomi, matematik, tysk, iværksætteri samt innovation.

Grundforløbspakker Valgmulighederne på HG er mange. Derfor laver skolerne også færdige ”pakker” af fag, som er særlige tilrettelagte forløb, der tager udgangspunkt i en bestemt elevgruppes ønsker og forudsætninger. Der er forskel på skolernes udbud af grundforløbspakker. Læs mere på den enkelte skoles hjemmeside.

EUX – erhvervsuddannelse med studiekompetence På nogle skoler kan du tage din merkantile HG uddannelse som et EUX forløb, hvor dit grundforløb, sammen med dit hovedforløb plus en række fag på gymnasialt A-, B- og C niveau, giver studiekompetence på niveau svarende til en HF eksamen, men med andre fag. Et EUX bevis giver dig adgang til videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de andre gymnasiale uddannelser. Læs mere om EUX side 12 eller hør nærmere på din lokale handelsskole.

giver mulighed for erhvervspraktik i en kortere periode. Der er mødepligt til undervisningen, og du skal afsætte tid til lektier. Vi forventer af dig, at du er aktiv, selv tager ansvar og er indstillet på at samarbejde med mange forskellige mennesker.

Hovedforløbet Når du er færdig med grundforløbet, skal du have en praktikplads i en virksomhed. Du har selv ansvaret for at få en praktikplads, men skolens praktikpladskontor kan hjælpe dig. Du fortsætter nu med hovedforløbet, som er den praktiske oplæring. Finder du ikke en praktikplads, har du evt. mulighed for at gennemføre dit hovedforløb i en skolepraktikafdeling i stedet for (kun muligt inden for visse uddannelsesretninger). Undervejs i hovedforløbet skal du på skole i kortere perioder for at få et dybere kendskab til det arbejdsområde, du uddanner dig inden for. Alle hovedforløb afsluttes med en prøve eller fagprøve, som skal bestås.

Uddannelsesretninger Trin 2 uddannelserne er 4-årige uddannelser. Du kan vælge blandt fem forskellige uddannelsesretninger. De korte Trin 1 uddannelser varer fra 2 til 3 år. Du kan vælge flere forskellige uddannelsesretninger.

Andre veje Langt de fleste vælger at starte på grundforløbet og derefter indgå en uddannelsesaftale. Der er dog også mulighed for at gennemføre grundforløbet som en kombination af skole og praktik. Forhør om muligheden hos din lokale handelsskole.

Undervisningen

Sådan kommer du i gang!

Undervisningen på grundforløbet omfatter forskellige undervisningsformer, projekter og tværfaglige emner. Et sådant tværfagligt emne kunne være ”Iværksætteri”, ”Butiksdrift”, ”Event og Promotion” eller ”Salg til udlandet”, hvor fx grundfagene salg & service, erhvervsøkonomi og engelsk indgår. I perioder kan undervisningen foregå i øvemiljøer inden for butik eller kontor, ligesom de fleste skoler

Du tilmelder dig det merkantile grundforløb HG på din handelsskole. Den endelige beslutning om uddannelsesretning træffer du først i løbet af dit grundforløb. På de følgende sider kan du læse mere om HG på netop din handelsskole.


Handel

Kontor

Trin 2 (2+2 år)

Trin 2 (2+2 år)

Trin 2 (2+2 år)

Detailhandel/butik med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Arbejdet er ofte meget varieret og omfatter bl.a. kundeekspedition, kassebetjening, indkøb, registrering, kontrol og opstilling af varer.

Arbejdet omfatter blandt andet salg og ordreekspedition, lagerstyring, indkøb, markedsføring, regnskab og korrespondance.

Salgsassistent

Handelsassistent, salg • Auto • VVS • Stål • Træ og byggematerialer • Værktøj og værktøjsmaskiner • Landbrugsmaskiner • Tekstil • El

Salgsassistent med profil • Kolonial • Tekstil (herre-/dametøj) • Byggemarked, værktøj og beslag • Boghandel • Forbrugerelektronik • Farvehandel • Fotohandel • Guld, sølv og ure • Glas, porcelæn og gaveartikler • Legetøj og hobbyartikler • Materialhandel • Møbelhandel • Sport og fritid • Radio/TV og multimedier • Musik, video og software • Sko og læderartikler • Stormagasin • Optik • Nærbutik • Kapitalkædedrift

Arbejdet omfatter forskellige arbejdsopgaver inden for sagsbehandling, tekstbehandling, regnskabsføring, arkivering og kundekontakt.

Kontor • Administration • Advokatsekretær • Lægesekretær • Offentlig administration • Økonomi • Revision • Rejseliv • Spedition og shipping Generel kontor (1+2 år)

Handelsassistent, service Indkøbsassistent

Trin 1 (1+1 år)

Logistikassistent

Kundekontaktcenter (se under handel)

Trin 1 (1+1 år) Kundekontaktcenter

Kontorservice

Arbejdet omfatter kommunikation og kundepleje fx ordremodtagelse og tegning af abonnementer.

Arbejdet består af serviceopgaver på et kontor fx telefonpasning, klargøring til møder, postekspedition, arkivering og modtagelse af kunder.

Dekoratør

Finans

Event

Blomsterdekoratør

Trin 2 (2+2 år)

Trin 2 (2+2 år)

Finans

Eventkoordinator

Arbejdet består i at betjene og vejlede kunder i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsbranchen i økonomiske og forsikringsmæssige forhold.

Arbejdet omfatter idéudvikling, planlægning, markedsføring, budgettering og gennemførelse af events (oplevelser) i fx butikscentre, koncerthuse eller forlystelsesparker.

Trin 1 (1+1 år) Butiksmedhjælper De primære arbejdsopgaver er kundebetjening, varehåndtering og kassebetjening.

Sundhed (1 år og 7 mdr.) Sundhedsservicesekretær Arbejdet omfatter praktiske og administrative arbejdsopgaver i fx sundhedsklinikker eller hos fysioterapeuter.

EUD merkantil

Detail og butik

Finansassistent • Bank og realkredit • Liv og pension • Skadesforsikring

Trin 1 (2+1 år)

Trin 1 (1+1 år) Eventassistent Arbejdet omfatter praktisk planlægning af events, herunder markedsføring, kundebetjening samt assistance ved gennemførelsen.

Kundemedarbejder De primære arbejdsopgaver er kundeekspedition, vejledning og sagsbehandling.

27


Viden Djurs – Grenaa Handelsskole EUD merkantil

På HG på Grenaa Handelsskole har du også mange praktiske fag og opgaver. • Dekoration • Opbyg en messestand og sælg varer • Lav din egen virksomhed • Start et feriecenter • Lav et ungdomsblad I al vores undervisning arbejder vi med at inddrage virkeligheden og det omgivende samfund så meget som overhovedet muligt.

Skolemiljø og oplevelser Grenaa Handelsskole har i alt ca. 450 elever fordelt på merkantil EUD, også kaldet HG og handelsgymnasiet, også kaldet HHX. Vi er en skole, der lægger stor vægt på, at eleverne trives og har et godt indlæringsmiljø. Grenaa Handelsskole er såvel et lære-sted som et være-sted.

Uddannelsen På merkantil EUD (HG) ønsker vi at give dig nogle gode redskaber til erhvervslivet. Efter grunduddannelsen skal du finde en praktikplads i en virksomhed. Første år på HG består af grundfagene salg & service, erhvervsøkonomi, samfundsfag, dansk, engelsk og it. Det er boglige fag, men undervisningen er praktisk og konkret og skifter mellem tavleundervisning, opgaver, projekter, fremlæggelser og diskussioner i klassen. Hvis du har svært ved nogle fag eller har andre problemer, så kan du altid få hjælp hos os.

På Grenaa Handelsskole har vi et godt og aktivt skolemiljø. Vi har fælles samlinger og gode fester, og eleverne har deres eget ”elevrum” med wii-spil, bordfodbold og Djurslands længste sofa. Vi har vores frivillige aktiviteter, som du kan melde dig til efter skoletid. Det kan være orkester, spinning, faldskærmsspring, eksamenstræning, rejser til udlandet og meget mere. På HG 1. år er der en klassetur til et sted i Danmark, og på HG 2. år er der en studieture til udlandet.

Skolen og undervisningen Du skal gå i skole hver dag, og skoletiden ligger mellem 8.00 – 15.00, men nogle dage møder du senere eller får tidligere fri. Du vil blive undervist i din klasse, men i flere perioder arbejdes der projekt- og temaorienteret, hvor du selvfølgelig vil have adgang til vore gode IT-faciliteter og kunne arbejde på skolens dejlige fælles Torv.

Dine lærere vil et par gange i løbet af et skoleår tage en personlig samtale med dig for at støtte og vejlede dig bedst muligt i dit uddannelsesforløb. Du vil også blive tilbudt samtaler med din kontaktlærer og din uddannelses- og erhvervsvejleder. Med kontaktlæreren kan du snakke om dine stærke og svage sider, og hvad du evt. bør fokusere på i dit HG-forløb. Med studievejlederen har du bl.a. mulighed for at drøfte det videre uddannelsesforløb, og du vil også kunne få hjælp til at søge den praktikplads, der har din interesse.

Introduktion Dit skoleår begynder med en introduktionsdag, hvor ”gamle elever” hjælper din klasse med at udføre forskellige sjove opgaver, for at I kan lære hinanden bedre at kende.

Vil du vide mere? Du er velkommen til at ringe, hvis du har nogle spørgsmål. Du kan også, evt. sammen med dine forældre, aftale tid hos en studievejleder.

Åbent hus Lørdag, den 20. november 2010 kl. 10-15. Forår 2011: Se www.ghs.dk

Første skoledag Tirsdag, den 9. august 2011.

Viden Djurs – Grenaa Handelsskole N. P. Josiassensvej 44 · 8500 Grenaa · Tlf. 8758 0400 · www.ghs.dk

28


Tradium – erhvervsuddannelsen hg Undervisningen foregår normalt: • Rådmands Boulevard 8.00-15.00 • Minervavej 8.30-15.30 Studiestart i august og januar.

Klassetyper og muligheder

Med Tradium har vi samlet Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske skole under ét T. Tradium består af flere end 4000 elever fordelt på 9 adresser i Randers, Hobro og Pederstrup. Vi er en af Danmarks største erhvervsskoler Tradium erhvervsuddannelsen (hg) er en stor og moderne uddannelsesinstitution med ca. 500 elever i Randers fordelt på 2 afdelinger.Skolens størrelse betyder, at vi kan tilbyde et rummeligt og inspirerende uddannelsesmiljø med en bred vifte af spændende muligheder. Vi har fokus på, at den enkelte elev udvikler sig både fagligt og personligt, og af den grund har vi også et godt samarbejde med ”samfundet” omkring os, erhvervsliv og andre skoler i både indog udland. Undervisningen gennemføres på to afdelinger i Randers (Rådmands Boulevard19 og Minervavej 57, Paderup). Afdelingerne er indrettet med det nyeste undervisningsudstyr, IT, lyse lokaler og gode kantiner – og selvfølgelig en topuddannet og motiveret lærerstab. Der er direkte busforbindelser.

Uddannelsen Erhvervsuddannelsen varer 4 år fordelt med 2 år på skole efterfulgt af 2 år i praktik inden for detail, handel eller kontor. Der er dog også uddannelser, som kan færdiggøres på 2 eller 2½ år (butiksmedhjælper). Der er specielle forløb for voksne og 12 ugers kursus for studenter. Endelig udbyder skolen sundhedsservicesekretæruddannelsen.

Uanset dit behov, dit niveau og dine ambitioner kan vi finde en klasse, der passer lige præcis til dig! Vi har flere forskellige klassetyper (grundforløbspakker), hvor undervisningstempoet, antal lektioner i fagene og niveauet er forskelligt. I nogle klassetyper har du måske flere timer i bl.a. dansk, og i andre fag er der måske 2 lærere. I andre klassetyper starter man sprogfagene på et højere niveau og deltager i temaforløb om fx opstart af egen virksomhed/ innovation. Hvis du eridrætsudøver på eliteplan, kan du desuden blive en del af skolens ElitesportsCollege – samtidig med at du tager Handelsskolen Grundforløb (HG). Der er også en række valgfag at vælge imellem. Du kan se viften af grundfag og valgfag i den generelle beskrivelse af HG andetsteds i dette hæfte. Vil du udvikle dine kreative talenter, kan du fx vælge dekoration eller idræt. Hvis du har brug for ekstra støtte kan du fx vælge ekstra erhvervsøkonomi. På skolen kan du komme til at arbejde i praksisnære miljøer. Der er fx rigtige butikker, kontorvirksomhed, ”Young Enterprise” og andre muligheder tæt på den ”rigtige virkelighed”. Vi lægger også stor vægt på internationale forhold, og tilbyder studieture til udlandet på både HG1 og HG2.

rigtige klasse. Derfor starter vi skoleåret med en samtale om dette. I løbet af dit skoleforløb vil vores kontaktlærere og studievejledere også hjælpe dig med at vælge de rigtige fag og niveauer, der passer til den praktikplads, du ønsker. Vi vil i fællesskab ved starten af din uddannelse lave din uddannelsesplan, så du altid kan se, hvilke fag du skal have for at nå ønskejobbet.

EUD merkantil

Skolen og undervisningen

Det sociale miljø Klassen er omdrejningspunktet for din uddannelse, og vi har meget fokus på, at det sociale miljø med dine klassekammerater fungerer godt. Skoleåret indledes bl.a. med et introduktionsforløb, hvor du får mulighed for at lære dine nye klassekammerater og skolen bedre at kende. Ud over det faglige er der i løbet af skoleåret kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter – teambuilding, idræt, fællesarrangementer, fredagscafeer og selvfølgelig fester. Vi lægger også vægt på elevernes medbestemmelse, bl.a. gennem aktive elevråd. Har du brug for faglig eller personlig støtte har vi mange tilbud, fx • Kontaktlærere (til alle elever) • Studievejledning (til alle elever) • Mentorer og elevmentorer • Psykologordning • Studiehjælp

Faciliteter Der er udstrakt brug af IT i undervisningen, og Open Learning Centre er udstyret med computere, tidsskrifter og bøger på begge afdelinger. Skolen er egnet for kørestolsbrugere.

Efter skoletid Der er forskellige tilbud til dig: • Lektiecafé med faglærere tilstede • Fodboldspil • Hyggekroge og gode udenoms arealer • Åbent datalokale • Kursus i eksamensskræk

Vi hjælper dig med at vælge rigtigt Det er uhyre vigtigt for din dagligdag på skolen, at du bliver placeret i den

Vil du vide mere? Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere materiale, er du velkommen til at kontakte os. Du kan altid få en aftale med en af vores studievejledere. Du kan naturligvis også besøge vores hjemmeside på www.tradium.dk.

Åbent hus Onsdag, den 2. februar 2011, kl. 19.

Tradium – erhvervsuddannelsen hg Rådmands Boulevard 19 · 8900 Randers · Tlf. 8711 3500 · www.tradium.dk Minervavej 57, Paderup · 8960 Randers SØ · Tlf. 8711 4300 · www.tradium.dk

29


Handelsskolen Silkeborg EUD merkantil Handelsskolen Silkeborg er centralt beliggende nær Silkeborg centrum med kun få minutters gang til gågaderne, bybusterminalen samt banegård og rutebiler. Skolens klasse- og faglokaler er fordelt i 4 bygninger. Det giver gode miljøer, så man undgår fornemmelsen af en stor skole.

Uddannelsen På Handelsskolen Silkeborg kan du tage en HG – som er grundforløbet i den 4-årige erhvervsuddannelse. Ved uddannelsens start vælger du en af vores 4 profiler: Handel, Kontor, Detail eller Business. Niveauer og fag er specielt tilrettelagt, således de matcher den enkelte profil. Vi vejleder dig selvfølgelig i valg af profil. Vi har klasser for elever i alle aldre. Der er specielle forløb for voksne og studenter, som kan tage en HG på 12 uger. Ring til skolens studiekontor for mere information.

Skolen og undervisningen Undervisningen begynder kl. 8.00 og slutter klokken 13.30, 14.25 eller 15.15 afhængig af om undervisningen går til 6., 7. eller 8. lektion.

HG-uddannelsen er opdelt i moduler, hvor fagene afsluttes inden for modulet. En del af undervisningen foregår i ”Butikken”, skolens øvebutik. Vælger du butiksprofilen, kommer du til at lave dit eksamensprojekt i skolens egen butik. Du kan også komme til at arbejde med skolens kontorøvevirksomhed, hvor arbejdet fordeles mellem eleverne som i en rigtig erhvervsvirksomhed. Du skal bl.a. via Internet og andre kommunikationsmidler købe og sælge hos andre ”virksomheder”. I løbet af din uddannelse vil du også få mulighed for at komme i praktik.

Efter skoletid Der er forskellige tilbud til dig efter skoletid: • Lektiecafé tirsdag og torsdag kl. 13.30-15.00, hvor to faglærere er til stede • Elevaktivitetsrum med computerspil, pool, fodboldspil og musikanlæg • Åbent it-lokale med pc’er til opgaveog projektskrivning samt adgang til Internet.

Særlige aktiviteter Skolen er meget andet end lektier. Mange aktiviteter blandt skolens elever arrangeres af et aktivt elevråd fx foredrag, fester, film, sportsdage og turneringer. Alle elever har løbende gennem skoleåret samtaler med deres uddannelses- og erhvervsvejleder med udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan, ligesom alle elever, der søger optagelse indkaldes til en introsamtale med en vejleder. Desuden vil du også få tilknyttet en kontaktlærer. Handelsskolen Silkeborg er del af Garantiskolen

Garantiskolen Silkeborg Garantiskolen er et samarbejde mellem alle ungdomsuddannelserne i Silkeborg, Produktionshøjskolen, Silkeborg Tekniske Skole, Handelsskolen Silkeborg, TH. Langs HF og VUC samt UU. Garantiskolen kan tilbyde dig hjælp til at gennemføre din uddannelse. Du kan læse mere om garantiskolen på skolens hjemmeside www.hssilkeborg.dk Garantiskolen tilbyder et forløb for dig, der er uafklaret eller usikker på dit valg af erhvervsuddannelse. Forløbet giver mulighed for at afprøve forskellige erhvervsuddannelser og samtidig forbedre dine kvalifikationer til at starte på et grundforløb på en erhvervsskole. Der er holdstart i januar og august.

Vil du vide mere? Studiekontoret står til rådighed med oplysninger af enhver art både før, under og efter din skolegang på Handelsskolen Silkeborg. Uddannelses- og erhvervsvejlederne træffes hver dag mellem 8.00 og 13.30 og vil være behjælpelige med samtale om eventuelle tvivlsspørgsmål. Træffetiderne findes på skolens hjemmeside. Skolens jobkonsulent træffes hver dag kl. 8.30-10.30. Såvel skolens jobkonsulent som uddannelses- og erhvervsvejlederne står til rådighed med fortsat uddannelsesplanlægning – også efter du har forladt skolen.

Første skoledag Onsdag, den 10. august 2011.

Åbent hus Afholdes torsdag, den 27. januar 2011 fra 19-21 og lørdag, den 29. januar 2011 fra kl. 10-12.

Handelsskolen Silkeborg Markedsgade 3 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8722 2000 · www.silkehs.dk

30


Skanderborg-Odder, HG

HG høj-niveau Til dig, som ønsker at afslutte dit grundforløb med de højeste faglige niveauer (C-niveau) i alle grundfag. Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder områdets største samlede udbud af uddannelser til unge og voksne. Vi er innovative og dynamiske i vores tilgang til uddannelse og vil være blandt de allerbedste.

Et godt studiemiljø Vores skole er både en handelsskole, et handelsgymnasium og et VUC, og vi drager fordel af at have mange uddannelsesretninger under samme tag. Vi har et attraktivt studiemiljø med fokus på: • Høj kvalitet • Trivsel og nærvær • Gode fysiske rammer • Engagerede undervisere • Elevindflydelse • Fester og andre sociale arrangementer • Studieture til udlandet, der ruster dig til dit uddannelses- og arbejdsliv

Design selv din HG Merkantil HG er en attraktiv og relevant erhvervsuddannelse til dig, der ønsker en fremtid

HG Erhverv Til dig, som er afklaret om at fortsætte din uddannelse i en elevplads. HG flex Til dig, som endnu ikke er helt afklaret om dit fremtidige uddannelsesvalg og har behov for mere vejledning Til dig, som er lidt skoletræt og har behov for at arbejde mere praktisk i undervisningen Til dig, der har brug for ekstra hjælp, ekstra tid eller ekstra undervisning til at nå de faglige mål.

Du er i centrum Gennem samtaler og test afdækker vi, hvilket niveau du har i grundfag, og om du har læse- og skriveproblemer, som vi skal tage hensyn til og hjælpe dig med. Vi vejleder dig til at vælge den retning, der passer allerbedst til dig og sikrer, at du får de faglige og personlige kompetencer, der kræves, til en praktikplads inden for handel, kontor eller detail. Dine valg af niveauer i de enkelte fag har betydning for, hvilke hovedforløb du kan påbegynde efter grunduddannelsen.

Derfor får du tilknyttet en kontaktlærer, der vil indbyde dig til samtaler og vejlede dig i udarbejdelsen af din personlige uddannelsesplan. Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Der vil være perioder med almindelig klasseundervisning og perioder med forskellige projekter. Der vil også være mulighed for at komme i praktik. Desuden får du nu muligheden for at arbejde med Young Enterprise i vores nye og kreative Innovatarium.

EUD merkantil

inden for detail/butik, handel, eller kontor. Uddannelsen tager fire år - først to år på skole og herefter to år i praktik. Vi har også kortere uddannelser, som tager to eller to et halvt år. På vores HG har du mange valgmuligheder – faktisk kan du designe en HG, der passer lige til dig. Vi tilbyder tre grundforløbspakker:

Studierejser Vi er blandt de skoler i Danmark, der er mest ambitiøse med internationalisering. Vi anser evnen til at kunne begå sig internationalt både studiemæssigt, erhvervsmæssigt og personligt som utrolig vigtigt. Det betyder, at du i løbet af uddannelsen tilbydes en række rejseaktiviteter, der alle har afsæt i uddannelsens fag og faglige problemstillinger. Vi samarbejder med ti andre handelsskoler, ”SYNERGI-skolerne”, og tilbyder en og tre ugers uddannelsesophold på skoler i Irland, England eller Skotland.

Besøg os Du er meget velkommen til at besøge os på skolen. Kontakt os og aftal en tid til en rundvisning. Du kan også besøge os på www.soh.dk.

Åbent hus Vi holder åbent hus for elever og forældre torsdag, den 20. januar 2011, kl. 19.00 og åbent hus specielt for efterskoleelever og deres forældre lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10.00.

Skolen udbyder følgende uddannelser HG, handelsskolens grundforløb HG for studenter (afkortet forløb)

Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, Handelsskolen Højvangens Torv 2 · 8660 Skanderborg · Tlf. 8793 3020 · www.soh.dk

31


Århus Købmandsskole EUD merkantil En erhvervsuddannelse ved Århus Købmandsskole varer normalt fire år – to år på hg (Handelsskolens grunduddannelse) og derefter to år på hovedforløbet, hvor du er i praktik i en butik eller en virksomhed. Mens du er i praktik, skal du også på skole i korte perioder. På hg lærer du på en spændende måde, da undervisningen veksler mellem teori og praksis. Der er et tæt samarbejde med erhvervslivet, og du kommer bl.a. i ugepraktik i en virksomhed, ligesom du kommer på besøg i virksomheder og på messer. Derudover kommer der gæstelærere fra erhvervslivet, som fortæller dig om hverdagen i lige netop deres branche. Med en hg fra Århus Købmandsskole kan du bl.a. blive: Salgsassistent, speditør, lægesekretær, selvstændig, advokatsekretær, shippingmand, dekoratør, indkøber, marketingmedarbejder eller revisorassistent.

Internationalt studieophold

komme på studieophold i op til fire uger i en række lande. Du kan bl.a. komme på: • College i South Carolina (USA), Brisbane (Australien), Shanghai eller London. • Studie- og praktikophold i Sevilla (Spanien) eller Budapest (Ungarn). • Praktikophold i Murcia (Spanien).

lægger stor vægt på hos fremtidens medarbejdere, såsom sprogfærdighed, fleksibilitet, selvstændighed og evne til at omstille sig, så er praktik i udlandet måske noget for dig. Under et praktikophold i udlandet arbejder du i en udenlandsk virksomhed, men er på skoleophold her i Århus. Du kan arbejde inden for detail, administration, spedition og shipping i hele Europa.

Hovedforløbet

Skolen hjælper dig med at få kontakt til udenlandske virksomheder, ligesom du får hjælp til at skrive din ansøgning og gå til jobsamtale i udlandet. Du får økonomisk støtte til opholdet i udlandet, bl.a. til rejser hjem på skoleophold og som tilskud til husleje hver måned.

Når du har afsluttet de to år på hg, skal du i gang med hovedforløbet, hvor du er i praktik i en virksomhed eller butik i to år. Du skal selv finde din praktikplads, men vi hjælper dig med ansøgninger, jobsamtaler osv. Mens du er i praktik, er du ansat og får løn som elev. I løbet af din praktiktid, kommer du på skolen i kortere perioder. Du afslutter hovedforløbet og læretiden med en fagprøve.

EUX – erhvervsstudent Eux er en ny linje på Århus Købmandsskole, hvor du samtidig med, at du gennemfører en erhvervsuddannelse også får studiekompetencer, så du kan søge ind på en videregående uddannelse, når du har afsluttet hovedforløbet. En EUX kan sammenlignes med en HF, hvor du oveni får erhvervskompetence – du opnår de samme muligheder for at videreuddanne dig og kan samtidig skabe dig en karriere i erhvervslivet. Alle dine fag vil være på gymnasialt niveau – se faktaboks.

Praktik i udlandet (PIU)

På dit 2. år på hg er der fokus på internationale forhold, og du kan søge om at

Hvis du har lyst til at opleve en anden kultur og samtidig tilegne dig nogle af de kvalifikationer, som virksomhederne

Værd at bemærke Du bliver indkaldt til en personlig samtale med en studievejleder inden skolestart, hvor I bl.a. taler om hvilken linje, du skal vælge.

Hvor er vi? Vi har afdeling både i Viby J og i Skejby. Busserne 12, 25 og 92 går lige til døren på Sønderhøj 28, 8260 Viby J, og du kan tage busserne 14, 12 og 101 ud til Olof Palmes Allé 39, 8200 Århus N.

Orienteringsmøder Tirsdag, den 18. januar 2011, kl. 19-20.30 på Sønderhøj 28, Viby J. Torsdag, den 20. januar 2011, kl. 19-20.30 på Olof Palmes Allé 39. Lørdag, den 22. januar 2011, kl. 10-13 på Olof Palmes Allé 39 (specielt for efterskoleelever).

HG-linjen Basis – salg, marketing og iværksætteri • Dansk, engelsk, it, salg & service, erhvervsøkonomi, valgfag & salg, marketing & iværksætteri • Krav om karakteren 2 i dansk, engelsk og matematik fra 9./10. klasse

Udvidet – iværksætteri • Dansk, engelsk, it, salg & service, erhvervsøkonomi, tysk, valgfag, iværksætteri •K rav om karakteren 4 i dansk, engelsk og matematik fra 9./10. klasse + have haft tysk eller fransk

Udvidet – salg og marketing • Dansk, engelsk, it, salg & service, erhvervsøkonomi, tysk, valgfag & salg, marketing • Krav om karakteren 4 i dansk, engelsk og matematik fra 9./10. klasse + have haft tysk eller fransk

Videregående (EUX) – international •D ansk, engelsk, it, salg & service, erhvervsøkonomi, markedsføring, matematik, tysk, international handel • Alle fag er på gymnasialt niveau •K rav om karakteren 7 i dansk, engelsk og matematik fra 9./10. klasse + have haft tysk eller fransk

Århus Købmandsskole Sønderhøj 28 · 8260 Viby J · Tlf. 8936 3700 · www.aabc.dk Olof Palmes Allé 39 · 8200 Århus N · Tlf. 8936 3100 · www.aabc.dk

32


Handelsskolen Viborg – en del af Mercantec med event, handel, kontor eller butik. Hør fx mere om guideskolen. Andre vil gerne bruge første år som et 10. skoleår.

Visuel Merchandising 1+2

Andre aktiviteter

(dekoration) I valgfaget lærer du om dekoration af vinduer/opstilling i butikker, den rigtige vareplacering, farver/maleteknikker, materialelære/idélære, skilteskrivning, facader, logo og boligindretning m.m. Det er et meget kreativt fag, hvor du skal være praktisk orienteret.

På Handelsskolen Viborg oplever du også: • Fællesarrangementer fx foredrag, modeshow, sociale aktiviteter • Elevfester og fredagscaféer • Sportsdag • Orientering fra folk i erhvervslivet • Ekskursioner • En god kantine • Hytte og studietur • Guideskole

Korteste vej til karriere HG står for Handelsskolens Grundforløb og sigter mod job i erhvervslivet inden for butik, handel, event og kontor.

Sport

Faciliteter

På Handelsskolen Viborg vil du i løbet af de første skoledage opleve et kompetenceafklaringsforløb. Formålet er, at du bliver afklaret i forhold til dit niveau og hovedforløbsretning. Formålet er, at du skal lære dine klassekammerater at kende, så du kan samarbejde med dem og medvirke til at skabe et godt klima i klassen. På HG giver vi dig ikke kun faglige færdigheder. Vi gør meget ud af, at du får impulser, der støtter din personlig udvikling, herunder samarbejdsevne og selvstændighed.

Handelsskolen Viborg er veludstyret med IT-arbejdspladser og trådløst netværk. Det giver dig gode muligheder for at benytte pc’er, både i undervisningen og efter skoletid.

Linjer på Handelsskolen Viborg

Elever, der er optaget på Viborg HK College kan få håndbold som valgfag i 6 timer. Parallelt hermed kan elever, der er optaget på Gymnastik College få gymnastik som valgfag. Du kan høre nærmere om mulighederne i de respektive foreninger. På andet år har vi valgfaget idræt, hvor flere forskellige idrætsgrene indgår.

Vejledning Er du i tvivl om noget, er du allerede nu velkommen til at kontakte skolens studievejledere med spørgsmål til dine studier og dine fremtidige jobønsker. Skolens studievejledere og praktikpladskonsulenter vil også hjælpe dig med at skaffe praktikplads efter grundforløbet. Se mere på www.handelsskolenviborg.dk.

• Medier • Elite • Iværksætter • Basis • Praktik • Voksen

Ca. 2/3 af undervisningen på første år foregår i skemalagte timer, medens 1/3 foregår som projektorienterede, tværfaglige og praksisnære temaforløb. Du vil opleve 2 større temaforløb af 2 ugers varighed på både 1. og 2. år. Temaforløbene indeholder også virksomhedsbesøg, udflugter, foredrag m.m.

EUD merkantil

På andet år har vi udviklet faget virksomhedskendskab, der i særlig grad forbereder dig på erhvervslivet og praktikuddannelsen.

Alle tilmeldte elever indbydes til informationsaften og individuel samtale før skolestarten, hvor vi hjælper med at lave en foreløbig plan for din uddannelse. Vi tilbyder flere fleksible forløb og niveauer, hvor vi tager udgangspunkt i dine forudsætninger for at komme til at arbejde

Åbent hus Åbent hus på HG lørdag, den 13. november 2010, kl. 10-14 og informationsdage lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-13 og torsdag, den 3. februar 2011, kl. 19.

Skolen udbyder følgende valgfag Event Privatøkonomi Teknologi

Idræt Design Psykologi

Dekoration Matematik Tysk

Håndbold Gymnastik Butiksfag

Handelsfag Kontorfag

Handelsskolen Viborg – en del af Mercantec Vinkelvej 20 · 8800 Viborg · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk

33


Social- og sundhedsuddannelser og pædagogisk assistent EUD særligt om sundhed, omsorg og pædagogik

Sundhed, omsorg og pædagogik Hvis du kan tænke dig at arbejde med mennesker, giver social- og sundhedsskolen dig en række muligheder for at uddanne dig. Uddannelserne kan starte med et grundforløb, hvor den obligatoriske undervisning varer 20-40 uger. Social- og sundhedsskolerne tilbyder forskellige grundforløbspakker, der varierer i indhold og længde. Grundforløbspakkerne kan ses på skolernes hjemmesider. Efter grundforløbet har du mulighed for at søge videre på hovedforløbet til socialog sundhedsuddannelsen (trin 1 og 2) eller pædagogisk assistent. Uddannelserne er vekseluddannelser, dvs. at der veksles mellem skole og praktik. Hvis du bliver optaget på socialog sundhedsuddannelsen (trin 1 og 2) eller på pædagogisk assistent, får du en elevkontrakt med en kommune, så du på forhånd er sikret en praktikplads. Der er optag til social- og sundhedsuddannelserne flere gange årligt, og du skal være opmærksom på, at pædagogisk assistent ikke findes på alle skoler. Se skolernes præsentationer på de næste sider. Antallet af elevpladser til pædagogisk assistent er meget begrænset, men dog i stigning.

Adgangskrav Efter 9. eller 10. klasse kan du søge ind på grundforløbet. Efter 10. klasse kan du også søge direkte ind på social- og sundhedsuddannelsen (trin 1 og 2) og pædagogisk assistent, men det afhæn-

ger af antallet af ansøgere og dine personlige forudsætninger, om du kommer direkte ind på uddannelsen.

Du får også tildelt en kontaktlærer, som har til opgave at rådgive og vejlede dig gennem uddannelsen.

Grundforløbet

Fra grundforløb til hovedforløb

Grundforløbet er for unge, der har gennemført 9 års skolegang. Grundforløbet introducerer, forbereder og afklarer dig til uddannelse inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Grundforløbet varer 20-60 uger, og du vil blive undervist i fag som disse: • Dansk • Samfundsfag • Naturfag • Førstehjælp • Arbejdsmiljø • Kommunikation og samarbejde • Ergonomi • Informationsteknologi På grundforløbet undervises du også i emner som kost og motion, trivsel, livsværdier, konflikthåndtering, læring og anerkendende kommunikation. På grundforløbet arbejdes der også med, hvordan man udvikler forståelse for at omgås andre mennesker på en respektfuld måde, hvordan man sætter aktiviteter i gang, hvordan man yder omsorg for mennesker, der har brug for hjælp, og hvor vigtigt hygiejne og sundhed er i arbejdet med andre mennesker. Undervisningen skal give dig et godt indblik i den praksis, du er ved at uddanne dig til. Derfor kan du forvente at komme i korte praktikker, være på besøg i institutioner og lave praktiske øvelser.

Krav til dig Det er vigtigt, at du har let ved at komme i kontakt med andre mennesker, og at du er positiv og imødekommende, da du skal omgås mennesker i alle aldre og situationer. Det forventes også, at du er aktiv og engageret i undervisningen, og at du har lyst og overskud til at være sammen med andre mennesker. Der er endvidere mødepligt.

Vejledning I løbet af de første 2 uger på grundforløbet planlægger vi sammensætningen og varigheden af dit uddannelsesforløb.

34

Grundforløbet afsluttes med en prøve. Efter grundforløbet kan du starte på et hovedforløb inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Det kan fx være social- og sundhedsuddannelsen (trin 1 og 2) eller pædagogisk assistent. Disse uddannelser findes på social- og sundhedsskolerne. Der er også mulighed for at starte på hovedforløbet til hospitalsteknisk assistent eller tandklinikassistent på en teknisk skole.

Økonomi Hvis du er over 18 år, kan du søge SU, mens du går på grundforløbet. På hovedforløbet får du elevløn, ca. 7.400 kr. om måneden, hvis du er under 18 år, og ca. 9.700 kr. om måneden for elever over 18 år.

Social- og sundhedsassistenters adgang til 13 videregående uddannelser Professionsbacheloruddannelser: • Beredskab og katastrofeforebyggelse. • Bioanalytiker • Ergoterapeut • Fysioterapeut • Jordemoder • Pædagog • Radiograf • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Ernæring og sundhed Øvrige videregående uddannelser: • Tandplejer • Farmakonom • Bachelor of Global Nutrition and Health

Pædagogisk assistent giver adgang til 3 videregående uddannelse • Professionsbachelor, pædagog • Bachelor of Global Nutrition and Health • Professionsbachelor i ernæring og sundhed


Trin 2: Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SOSU-assistent)

8 mdr. praktik og 6 mdr. på skole.

12 mdr. praktik og 8 mdr. på skole.

Grundfag og områdefag • Dansk D • Naturfag E • Engelsk E (kan fravælges) • Pædagogik med psykologi • Aktivitetsfag • Social- og samfundsfag • Sundhedsfag

Grundfag og områdefag • Dansk C • Naturfag C • Engelsk D (kan fravælges) • Pædagogik med psykologi • Kultur- og aktivitetsfag • Social- og samfundsfag • Sundheds- og sygeplejefag • Medicinske fag

Specialefag • Socialpædagogik • Ældrepædagogik • Folkesundheds- og sundhedsfremme • Psykiatri • Kulturmødet i plejen og på arbejdet Praktik Praktikken foregår på ældrecentre og i hjemmeplejen. Det er den ansættende kommune eller arbejdsgiver, der stiller praktikpladser til rådighed samt betaler elevløn. Job Som social- og sundhedshjælper kan du arbejde i den ældre borgers eget hjem, på lokalcentre eller plejehjem. Arbejdet består bl.a. i at udføre elementære sygeplejeopgaver, hjælp i forbindelse med personlig pleje, aktivering og rengøring.

Specialefag • Socialpædagogik • Ældrepædagogik • Folkesundheds- og sundhedsfremme • Psykiatri • Kulturmødet i plejen og på arbejdet • Rehabilitering • Ledelse og organisation Praktik Praktikken foregår på et sygehus, en psykiatrisk institution og et lokalcenter eller et plejehjem. Det er den ansættende kommune, arbejdsgiver eller region, der stiller praktikpladser til rådighed samt betaler elevløn. Job Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på et sygehus, på handicapområdet, i psykiatrien, på lokalcentre og plejehjem. Arbejdet består bl.a. i at udføre grundlæggende sygepleje, sundhedsfremme, aktivering og forebyggelse.

Direkte adgang til 13 videregående uddannelser

Direkte adgang til 3 videregående uddannelser

Social- og sundhedsassistent (trin 2) 1 år og 8 måneder

Pædagogisk assistent 2 år og 3 måneder

Pædagogisk assistent 12 mdr. praktik og ca. 15 mdr. på skole. En række social- og sundhedsskoler samt flere udbudssteder i VIA UC udbyder uddannelsen i Region Midtjylland. Der er et begrænset, men dog stigende antal uddannelsespladser på pædagogisk assistent. Grundfag og områdefag • Dansk C • Samfundsfag C • Engelsk E (kan fravælges) • Pædagogik • Kultur og aktivitet • Sundhedsfag • Sprog, kommunikation og psykologi • Bevægelse og idræt Specialefag • Socialpædagogik • Specialpædagogik • Folkesundheds- og sundhedsfremme • Kost og bevægelse • Børn og natur • Æstetiske udtryksformer Praktik Praktikken foregår hovedsageligt i børneinstitutioner såvel som i specialinstitutioner. Det er den ansættende kommune, der stiller praktikpladser til rådighed samt betaler elevløn.

EUD særligt om sundhed, omsorg og pædagogik

Trin 1: Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SOSU-hjælper)

Job Som pædagogisk assistent kan du arbejde i vuggestue, børnehave, SFO og i bo- og dagtilbud til handicappede. Arbejdet består bl.a. i at udføre pædagogisk arbejde, igangsætte og aktivere, udføre sundhedsfremmende aktiviteter.

Andre muligheder for videreuddannelse

Hospitalsteknisk assistent Tandklinikassistent

Social- og sundhedshjælper (trin 1) 1 år og 2 måneder

Sundhed, omsorg og pædagogik – grundforløb – 20 uger (Mulighed for forlængelse i op til 40 uger)

Bemærk: Har du mindst et års uddannelse eller arbejde efter 9. klassetrin, kan du søge om optagelse direkte på hovedforløbet. Du har ikke garanti for at blive optaget.

35


Randers Social- og Sundhedsskole EUD særligt om sundhed, omsorg og pædagogik

Skolen og undervisningen

Vil du vide mere?

Undervisningen foregår mellem 8.30 og 16.00, og der undervises af et engageret lærerteam. Udgangspunktet for undervisningen er dine forudsætninger og erfaringer. Alle elever er medansvarlige i forhold til at tage en god uddannelse.

Besøg skolens hjemmeside på www.sosuranders.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolens uddannelsesvejledere.

I grundforløbet vil respekt, omsorg, tolerance og medmenneskelighed være nøgleord, når du arbejder med temaer, hvor børn, ældre og handicappede er i fokus. Randers Social- og Sundhedsskole er en nybygget skole med moderne, tidssvarende undervisningslokaler og gode IT-faciliteter. Skolen lægger vægt på et godt og rummeligt uddannelsesmiljø med kvalitet i undervisningen og en tæt relation mellem elev og underviser. På Randers Social- og Sundhedsskole kan du søge følgende uddannelser: Grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Du kan tage alle uddannelserne på skolen i Randers. I vores afdeling i Grenaa kan du tage grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent. Hvert år er der ca. 500 unge og ældre imellem 16 og 50 år, der starter uddannelse på skolen.

Der anvendes mange forskellige undervisningsformer bl.a. klasseundervisning, tema- og projektarbejde. En del af undervisningen foregår i skolens nye faglokaler, som bl.a. omfatter et kreativt værksted, skolekøkken, musiklokale, bevægelokale og et øvelokale til aktiviteter med pleje. Undervisningen foregår ofte som gruppearbejde, og her har du mulighed for at bruge skolens nyindrettede studiemiljø, som bl.a. giver mulighed for professionel vejledning af skolens bibliotekar. Har du svært ved at læse eller skrive, er der mulighed for lektiecafé.

Der er uddannelsesstart på grundforløbet i august, september, januar og marts.

Åbent hus Tirsdag, den 25. januar 2011.

Første skoledag Første skoledag på grundforløbet er torsdag, den 4. august 2011.

Skolen har et elevråd med repræsentanter fra alle uddannelser, der mødes den første mandag i hver måned. Der er morgensang med informationer hver torsdag, hvor de enkelte klasser på skift er ansvarlige for indholdet. Skolen har tilknyttet en kantine, hvor du kan spise din medbragte mad eller købe et sundt og ernæringsrigtigt måltid.

skolen udbyder følgende uddannelser Randers:

Grundforløbet Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse

Grenaa:

Grundforløbet Social- og sundhedshjælperuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse

Randers Social- og Sundhedsskole Minervavej 47 · 8960 Randers SØ · Tlf. 8641 6900 · www.sosuranders.dk

36


Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Hvis du har problemer med lektielæsningen eller med et fag, så tal med din faglærer eller din kontaktlærer. Sammen med dig finder vi ud af, hvor meget hjælp du har brug for, og hvornår det passer dig bedst. Vi kan også tilbyde dig hjælp fra en elevsupervisor, hvis du har behov for mere støtte, end den du får fra din kon-taktlærer. På den måde sikrer vi dig de bedste rammer for din personlige og faglige udvikling.

Skolen i midten…

Undervisningen

På Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg kan du – foruden grundforløbet – tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Social- og Sundhedsskolen udbyder også social- og sundhedshjælperuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen i Skanderborg. Skolen optager i alt cirka 350 elever om året. Eleverne kommer fortrinsvis fra Favrskov, Skanderborg og Silkeborg kommuner. I Silkeborg ligger skolen ligger tæt ved Silkeborg centrum og har gode bus- og togforbindelser. I Skanderborg foregår uddannelserne i lokaler på SkanderborgOdder Handelsskole

På grundforløbet foregår undervisningen mellem kl. 8.15 og 15.15. Dagene er opdelt i blokke, så du kun har ét eller to fag pr. dag. Undervisningen foregår ofte i grupper eller sammen to og to. I perioder arbejder du udelukkende med tema- og projektarbejde eller med valgfag. Du arbejder med aktiviteter, der involverer grupper af børn, handicappede og ældre. Det betyder, at du skal være aktiv og engageret og parat til at leve dig ind i andres situation. Du skal være tålmodig og vise forståelse for dine medmennesker.

…med dig i centrum Som elev vil du opleve, at vi altid er parate til at hjælpe dig med de spørgsmål eller problemer, du støder på under uddannelsen. Ansvaret for din personlige udvikling vil altid være dit eget, men vi støtter og hjælper dig på vej ved at etablere en tæt kontakt mellem dig og din kontaktlærer.

Få en uddannelse du bliver stolt af Når du har gennemført grundforløbet, står du med en masse muligheder i hånden. Du kan uddanne dig til pædagogisk assistent eller social- og sundhedshjælper og dernæst til social- og sundhedsassi-stent. Det giver dig senere mulighed for at læse videre til fx sygeplejerske, pædagog eller fysioterapeut. Uanset hvilken uddannelse du tager på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, udvikler du dine menneskelige egenskaber samtidigt med, at du tilegner dig de bedste faglige kompetencer, som er

nødvendige inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Med andre ord – du får en uddannelse, du kan være stolt af.

Udvikling og forandring Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg er kendt og værdsat for, at alt hvad vi laver er af høj kvalitet. Vores undervisere følger dig tæt både i skolen og i praktikken, og sørger for at uddanne dig til et samfund og et erhvervsområde, der er under konstant forandring. Læs mere på www.sosusilkeborg.dk

Garantiskolen i Silkeborg Social- og sundhedsskolen er del af Garantiskolen i Silkeborg. Garantiskolen er et samarbejde mellem alle ungdomsuddannelserne i Silkeborg, Produktionshøjskolen, TH. Langs HF og VUC og UU. Garantiskolen kan tilbyde dig hjælp til at gennemføre din uddannelse. Du kan læse mere om garantiskolen på skolens hjemmeside på www.sosusilkeborg.dk. Garantiskolen tilbyder endvidere et forløb – ProErhverv – for dig, der er uafklaret eller usikker på dit valg af erhvervsuddannelse. Forløbet giver mulighed for at afprøve forskellige erhvervsuddannelser og samtidig forbedre dine kvalifikationer til at starte på et grundforløb på en erhvervsskole. Der er holdstart i januar og august.

EUD særligt om sundhed, omsorg og pædagogik

…og med hjælp lige ved hånden

Åbent hus Vi holder informationsmøder for kommende ansøgere til grundforløbet to gange om året – ca. 1½ måned før ansøgningsfristerne: Torsdag, den 27. januar 2011, kl. 17 i skolens kantine, Rylevej 1, Silkeborg. Torsdag, den 8. september 2011, kl. 17 i skolens kantine, Rylevej 1, Silkeborg.

skolen udbyder følgende uddannelser Grundforløbet Pædagogisk assistentuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Rylevej 1 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8680 4755 · www.sosusilkeborg.dk

37


Århus Social- og Sundhedsskole EUD særligt om sundhed, omsorg og pædagogik

Uddannelserne veksler mellem skole og praktik. Ca. 800 elever møder på skolen hver dag.

Vi har motion på skoleskemaet, vi serverer sund mad i kantinen og arbejder med sundhed i fagene.

Om undervisningen

IT

Undervisningen skifter mellem projektarbejde og klasseundervisning, og vi lægger vægt på en god og konstruktiv dialog elev og kontaktlærer imellem. Vi tilbyder mange og forskellige former for støtte og vejledning fx lektiehjælp, mentorordning og uddannelsesvejledning.

IT er en naturlig del af et godt og inspirerende studiemiljø. Vi har trådløst netværk over hele huset. Du kan låne en bærbar Pc’er til dine opgaver. Vi kommunikerer via vores IT-konferencer. Vi bruger de nye muligheder, der findes, og vi hjælper dig i gang med at bruge dem.

En uddannelse med udsigt

Om skolen

International profil

Med en social- og sundhedsuddannelse har du et godt grundlag at komme videre på til et job i fx plejesektoren eller på et sygehus eller læse videre til fx sygeplejerske. Jobmulighederne er gode – social- og sundhedsmedarbejdere er efterspurgt overalt. Hos os kan du tage følgende uddannelser: • Grundforløbet • Social- og sundhedshjælper • Social- og sundhedsassistent • Pædagogisk assistent Som elev er du ansat i fx en kommune, og du får løn under uddannelsen.

Skolen har et åbent uddannelsesmiljø, der er bygget op omkring et centralt ”torv” med skolens kantine. På ”torvet” finder du også bibliotek, mediatek, skrivestue, festsal, reception m.v. Vi kan byde på et nutidigt og inspirerende uddannelsesmiljø, hvor den enkelte elev har rigtig gode udviklingsmuligheder. Vi har et motionsrum og en gymnastiksal, du kan benytte. Eleverne arrangerer selv fredagscafé, hvor du møder andre elever og klasser. Særligt for Århus Social- og Sundhedsskole er vores indsats om sundhed, IT og en international profil.

Verden bliver mindre og mindre. Vi skal kunne kommunikere med alle på tværs af grænser, og vi skal lade os inspirere af, hvad der sker i verden omkring os. Derfor er der mulighed for at du kan komme i praktik i udlandet. Vi laver forskellige projekter i samarbejde med skoler i andre lande.

Sundhed

Om skolen Århus Social- og Sundhedsskole ligger i den nordlige del af Århus nær Skejby Sygehus. Der er gode busforbindelser både ind og ud ad byen. Undervisningen ligger mellem kl. 8.15 og 16.00.

Det er vigtigt, at du er sund og i god form både under din uddannelse og bagefter, når du skal ud på arbejdsmarkedet. Som social- og sundhedsmedarbejder skal du kunne fortælle andre om sundhed, og du skal selv være sund, for arbejdet kan være fysisk krævende.

Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om uddannelserne eller om os. Ring til os på tlf. 8741 2626, og vi finder en tid til en snak med en uddannelsesvejleder. Du kan også sende os en mail på sosu@adm.sosuaarhus.dk. Uddannelsesstart på grundforløbet er i august og januar. Læs mere om skolen på www.sosuaarhus.dk.

Åbent hus Onsdag, den 2. februar 2011, kl 16-18.

skolen udbyder følgende uddannelser Grundforløbet Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistent

Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 35 · 8200 Århus N · Tlf. 8741 2626 · www.sosuaarhus.dk

38


Skolen for tandklinikassistenter mv. Som klinikassistent kan du selv have patienter i stolen. Du kan afpudse og fluorbehandle tænder, indsætte og fjerne apparatur til tandregulering, undervise i tandbørstning og tage røntgenbilleder. De praktiske dele af opgaverne træner du på dukker, eller I går to elever sammen og øver på hinanden. Du skal også have fag som informationsteknologi og regnskab, så du kan varetage de administrative funktioner på en tandklinik.

Tandklinikassistentuddannelsen – et arbejde med mennesker og sundhed Tandklinikassistenten skal have overblik, psykologisk sans, praktisk håndelag og evnen til at samarbejde og kommunikere Som tandklinikassistent er du ofte den første patienten møder på tandklinikken. Du er klinikkens ansigt udadtil og spiller en central rolle for patientens oplevelse af klinikkens atmosfære og kultur. Psykologi og patientservice er derfor vigtige elementer i uddannelsen.

Dobbeltrolle ved tandlægestolen Når patienten sidder i tandlægestolen skal du kunne fornemme, hvornår patienten har brug for en beroligende hånd. Samtidig skal du yde tandlægen effektiv assistance ved hele tiden at sørge for de rigtige instrumenter og materialer.

Klinikkens hygiejne Det er helt afgørende for patientens oplevelse af tryghed og sikkerhed, at klinikkens hygiejne er i top. Ikke mindst ved operationer har tandlægen brug for en effektiv hjælp, der gennem en hygiejnisk arbejdsteknik sikrer den optimale operationshygiejne. Og den opgave bliver du specialuddannet til.

Job – også i udlandet Du kan blive elev i en privat tandlægepraksis eller i den kommunale tandpleje. Du har også muligheder for praktik og job i udlandet.

Videreuddannelse Som uddannet tandklinikassistent kan du søge ind på Videreuddannelsen i Odontologisk Praksis. Du har også mulighed for at blive optaget på den 2½-årige uddannelse til tandplejer, hvis du har gennemført visse fag på gymnasialt niveau.

Skolen på Aarhus Universitet Skolen ligger på Aarhus Universitet i samme bygninger som Tandlægeskolen. Her uddannes alle tandklinikkens faggrupper: laboratorietandtekniker, klinikassistenter, tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere. Det betyder, at din undervisning foregår i et levende miljø – fagligt og socialt.

Undervisningen Undervisningen finder sted mellem kl. 8.00 og 16.00. Den foregår på store klinikker, på laboratorier, i computerrum og i klasseværelser. Undervisningen

ligner det virkelige liv og er centreret om konkrete arbejdsopgaver i form af laboratoriearbejde, projektarbejde og praktik. Her kobler du teorien til det praktiske arbejde og træner den grundlæggende brug af materialer og teknik ved fremstilling af tanderstatninger.

Dialog og indflydelse Vi lægger vægt på at indgå i aktiv dialog med vore elever om udvikling af undervisningen. Derfor inviterer vi dig til regelmæssigt til møder, hvor vi sammen reflektere og kommer på gode ideer til udvikling af undervisning.

Internationalt modul Er du nysgerrig på tandpleje og kultur i et andet land, tilbyder skolen en et fem ugers internationalt tillægsmodul, som du kan vælge når du har gennemført uddannelsens grundforløb. Her får du styrket dine sproglige færdigheder og udfordret din selvstændighed, samarbejdsevne og fleksibilitet.

EUD særligt om sundhed, omsorg og pædagogik

Selvstændige patientopgaver

Elev for en dag Har du lyst til at mærke skolens atmosfære og snuse til studiemiljøet, holde instrumenterne i hånden og følge teoriundervisningen og øvelser på klinik, så kontakt vores studievejleder og bliv "elev for en dag".

Åbent hus Du er også velkommen til at ringe og få en snak med studievejlederen, eller besøge os på vores "åbent hus". Se nærmere på skolens hjemmeside.

Første skoledag Vi starter nyt grundforløb den 20. januar, 31. marts og 22. august 2011.

Skolen udbyder følgende uddannelser Grundforløbet Tandklinikassistentuddannelsen Laboratorietandteknikeruddannelsen Tandplejeruddannelsen Klinisk Tandtekniker

Skolepraktik for tandklinikassistenter Skolepraktik for laboratorietandteknikere

Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 · 8000 Århus C · Tlf. 8942 4265 · www.skt.au.dk

39


Landmand EUD særligt om landmand dyr, planter og natur

Når du vælger en landbrugsuddannelse, vælger du en karriere inden for en af de mest alsidige brancher i Danmark. Der er et væld af forskellige arbejdsområder. Nogle eksempler er: Traktorfører på en maskinstation, fodermester i en svinebesætning, medarbejder i en malkekvægsbesætning, avl af grønsager, medhjælper på et hestestutteri, minkpasser og medhjælp på et planteavlsbrug.

Uddannelsens opbygning Uddannelsen til landmand veksler mellem landbrugsskoleophold og praktik hos lærermestre. Uddannelsen er opbygget i trin og varer i alt ca. 3½ år. Skoleundervisningen består af et fælles grundforløb: Dyr, planter og natur samt 1. og 2. hovedforløb. Uddannelsen indeholder følgende trin: Trin 1: Landbrugsassistent (2 år) Trin 2: Landmand (hele forløbet), hvor du kan afslutte med speciale i husdyr eller planter samt jordbrugsmaskinfører.

Grundforløb På grundforløbet er undervisningen en kombination af praktisk træning og teori. Det er her, du skal tage et traktorkørekort, hvis du ikke allerede har ét, malkebevis, førstehjælpsbevis mv. Der indgår også værkstedsøvelser og markarbejde i undervisningsforløbene.

40

Grundforløbet: Dyr, planter og natur Meget af tiden er du ude i skolens værksteder, i stalden og på markerne. Alt sammen sigter det på at kvalificere dig til at komme ud i din første praktik. Denne skal foregå på en godkendt praktikplads. Landbrugsskolen og Dansk Landboungdoms ungdomskonsulenter er behjælpelige med at finde pladser. Se mere på: www.jordbrugetsuddannelser.dk www.jobstafetten.dk www.landboungdom.dk www.praktikpladsen.dk

Hovedforløb Denne del af uddannelsen består af to eller flere praktikophold samt 1. og 2. hovedforløb. Efter første praktikperiode samt 1. hovedforløb, kan du vælge at afslutte uddannelsen som Landbrugsassistent. Under hovedforløbet vælger du speciale. Der er gode muligheder for at tage en del af praktikken i udlandet, hvis du ønsker det.

Merit Hvis du fx har en anden uddannelse eller har haft relevant beskæftigelse, så du allerede opfylder en del af uddannelsens mål, kan du få afkortet landbrugsuddannelsen.

Undervisningen Under uddannelsen til landmand lærer du om dyr, planter, maskiner, økonomi, naturpleje, økologi, miljø og meget mere. Indlæringen foregår på forskellige måder. Noget lærer du i praktikperioderne, hvor du arbejder som elev på forskellige gårde, og noget lærer du på skoleopholdene, hvor undervisningen veksler mellem teori og praktisk undervisning.

Krav til dig Du skal først og fremmest have lyst til at arbejde med dyrene og markerne, i samspil med naturen og årstiderne. Et godt helbred og en rimelig fysik skal der også til. Og så skal du være indstillet på at påtage dig det ansvar, det er at arbejde med levende væsner. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal klare teorien i uddannelsen, skal du vide, at der kan tilbydes hjælp i form af lektiehjælp, ekstra timer, computere med specialprogrammer, bøger indlæst på CD-rom mv. Denne hjælp har gjort det muligt for mange at gennemføre uddannelsen med et godt resultat.

Optagelseskrav Afsluttet folkeskole. Det vil sige, at du har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven.


Der er to adgangsveje: Skolevejen og praktikvejen. Som allerede beskrevet kan du starte på grundforløbet (skolevejen), men det er også muligt at starte i praktik hos en lærermester. Hvis du ikke har et godt kendskab til arbejde i landbruget, bør du vælge skolevejen.

Hvad der tilbydes er lidt forskelligt fra skole til skole, men sport, værksted, ridning, udflugter og naturligvis en fest ind imellem står på programmet de fleste steder. Og så er det billigt – kostskoleopholdet koster kun ca. kr. 500 pr. uge. Hvis du er grundforløbselev, under 18 år og IKKE har en uddannelsesaftale, skal du ikke betale kost og logi under skoleopholdet.

Landbrugsskolerne i region midtjylland

Morsø

Asmildkloster Lægaard Kalø Agroskolen Jordbrugets Udd.Center

Optagelse Indmeldelse og optagelse sker enten gennem den koordinerede tilmelding eller ved direkte henvendelse på landbrugsskolen.

Inden du starter Inden for landbrugsuddannelsen er der frit skolevalg. Det betyder at du kan vælge at tage de forskellige skoleophold på forskellige skoler alt efter hvilket speciale, du gerne vil arbejde med, eller efter hvor i landet du bor. Så inden du starter, er det en god ide at tage ud og kikke på et par skoler for at se hvilken, der passer dig bedst.

Kostskole Landbrugsskolerne er kostskoler. Det er ikke en betingelse, at du bor på skolen, men ofte er det et ekstra plus for din uddannelse. Der sker mange spændene ting uden for skoletiden – både fagligt og socialt.

Økonomi I din praktiktid får du løn fra din arbejdsgiver. Lønnen starter ved knap kr. 10.000 pr. mdr. og slutter ved knap kr. 16.000 pr. mdr. ifølge den vejledende lønskala. Når du er på skole, får du elevløn fra den lærermester, du har indgået en uddannelsesaftale med. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale og er over 18 år, når du begynder på grundforløbet, har du mulighed for at søge SU.

Morsø Landbrugsskole www.eucnordvest.dk

Videreuddannelse

Agroskolen www.agroskolen.dk

Der er mulighed for at fortsætte med Landbrugets Lederuddannelse: Uddannelsen til Agrarøkonom (3x20 uger) med mulighed for afstigning til Produktionsleder (efter 20 uger) eller Virksomhedsleder (efter 2x20 uger) eller uddannelsen til jordbrugsteknolog (2 årig). Disse uddannelser kvalificerer til arbejde inden for driftsledelse, salg, undervisning eller rådgivning. Desuden giver uddannelserne adgang til køb af større landbrug.

Bygholm

Asmildkloster Landbrugsskole www.asmildkloster.dk Det Grønne Uddannelsescenter Lægaard www.laegaard.holstebrots.dk

Kalø Økologiske Landbrugsskole www.kalo.dk Jordbrugets UddannelsesCenter Århus www.ju.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk

Landbrugsassistent (trin 1)

Grundforløb 5 mdr.

Praktik 13 mdr.

1. Hovedforløb Praktik 4 mdr. 2 mdr.

2 år

Landmand (trin 2)

Grundforløb 5 mdr.

Praktik 13 mdr.

1. Hovedforløb 4 mdr.

Praktik 15 mdr.

2. Hovedforløb 5 mdr.

3½ år

Landmand (trin 2)

Praktik 5 mdr.

1. Hovedforløb 4 mdr.

Praktik 15 mdr.

2. Hovedforløb 5 mdr.

3½ år

Starter på skole

Starter i praktik

Grundforløb 5 mdr.

Praktik 8 mdr.

EUD særligt om landmand dyr, planter og natur

Adgangsveje

41


Jordbrugets UddannelsesCenter EUD særligt om landmand dyr, planter og natur

Uddannelser

Første skoledag i 2011

Skolen tilbyder landbrugsuddannelsen helt frem til lederuddannelserne, som er en overbygning på uddannelsen som faglært. Uddannelsen giver mulighed for specialisering som landmand og som jordbrugsmaskinfører.

Vi begynder grundforløbet dyr, planter og natur: Mandag, den 10. januar 2011. Mandag, den 8. august 2011.

Skole- og studiemiljø

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus er et grønt uddannelsescenter med faglige og videregående uddannelser inden for landbrug, skov og natur, gartneri og blomsterbinderi. Skolen ligger nord og syd for Århus og består af 4 afdelinger beliggende i Vejlby, i Beder, i Malling og på Bredballegård mellem Malling og Mårslet. Til skolen hører et landbrug med både dyre- og planteproduktion. Her findes et moderne skolelandbrug med malkekøer og grise. Der er en moderne ridehal med internationale mål, og der er under skoleophold mulighed for opstaldning af egen hest. Skolen råder over en stor maskinpark til brug i forbindelse med den praktiske del af uddannelsen – specielt til jordbrugsmaskinførere.

Undervisningen er placeret på 3 af skolens afdelinger (Malling, Bredballegård og Vejlby). I løbet af ugen er der både teori og praktik på programmet, og ofte er dette blandet for at give et realistisk billede af arbejdet i erhvervet. På landbrugsområdet kan der blive tale om arbejde med pasning af dyr i enkelte weekender. Skolen er også en kostskole. Mange elever kommer langvejs fra og bliver derfor indkvarteret. Der arrangeres en række fritidsaktiviteter, som også hjemmeboende elever er velkommen til at deltage i.

Flere oplysninger

Informationsarrangementer på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus i 2011 Åbent Hus på landbrugsskolen Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 11-15. Orienteringsmøde om de faglige uddannelser Lørdag, den 26. februar 2011, kl. 1114.30. Lørdag, den 5. november 2010, kl. 1114.30. Åbent Hus med alle uddannelser Torsdag, den 26. maj 2011, kl. 14-20. Hold øje med skolens hjemmeside for yderligere arrangementer.

Du kan kontakte skolens vejledere, som tager sig af netop dine spørgsmål. Du kan derfor trygt henvende dig, hvis du er i tvivl om uddannelsesmæssige forhold eller har spørgsmål om skolen. Du kan også finde flere oplysninger på skolens internetadresse. Vejledernes adresse er: stv@ju.dk

uddannelsesudbud

Skolens øvrige uddannelsesudbud

Grundforløb • Dyr, planter og natur • Modul 1S (for studenter)

(se side 18)

Hovedforløb • Landmand – husdyr (kvæg, svin) • Landmand – planter • Jordbrugsmaskinfører • Landbrugsassistent (trin 1 af landbrugsuddannelsen)

Anlægsgartner – anlægsteknik Anlægsgartner – plejeteknik Anlægsgartnerassistent (trin 1 af anlægsgartner) Produktionsgartner – planteskolegartner produktion Produktionsgartner – planteskolegartner handel Planteskolegartnerassistent (trin 1 af produktionsgartner) Væksthusgartner – produktion Væksthusgartner – handel Væksthusgartnerassistent (trin 1 af væksthusgartner)

Landbrugets lederuddannelser • Produktionsleder • Virksomhedsleder • Agrarøkonom

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Damgårds Allé 5 · 8330 Beder · Tlf. 8747 5700 · www.ju.dk

42


KALØ Økologisk Landbrugsskole

Ellers følger landmandsuddannelsen på Kalø de samme retningslinier som andre landbrugsskoler. Du får de samme uddannelsespapirer, og vi bruger mange af de samme bøger, har samme prisniveau osv. Du får en bred og solid uddannelse, som du kan bruge, uanset om du vil arbejde i økologisk landbrug eller i konventionelt - ”almindeligt” - landbrug. Men undervisningen, dagligdagen og den mad, vi spiser, er selvfølgelig præget af, at økologisk landbrug er vores speciale. Vi prioriterer det faglige anderledes, og det vigtigste i undervisningen er: • Økologisk drift og tankegang • Bedriften som en helhed

Fælles aktiviteter

Uddannelserne

Vil du vide mere eller se skolen

Vi tilbyder landmandsuddannelsen fra grundforløbet til 2. hovedforløb samt dele af overbygningsuddannelserne. Uddannelsen udbydes også på engelsk, så hvis du overvejer at rejse til udlandet i en af dine praktikperioder, har du muligheden for at lære en masse fagengelsk.

Kalø Økologisk Landbrugsskole bor sammen med Højskolen på Kalø. Vi har et spændende og frugtbart skolesamarbejde, som giver dig masser af spændende fritidstilbud. Der er elever fra mange forskellige lande på de to skoler, så du får også mulighed for at stifte internationale venskaber.

Undervisningen starter Grundforløb: 1. hovedforløb: 2. hovedforløb: Produktionsleder:

august og februar januar august/september januar

Du er velkommen til at kontakte skolen For at få et besøg eller en snak med studievejlederen.

Åbent hus Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 11-15.

Heste

EUD særligt om landmand dyr, planter og natur

Kalø er en økologisk landbrugsskole. Det betyder, at vi vægter de økologiske dyrkningsmetoder, miljøhensyn og dyrevelfærd højt i undervisningen.

Vi synes, dine personlige kvaliteter er vigtige, så vores målsætning for undervisningen, for dagligdagen og for fritiden er, at du bliver et selvstændigt menneske, der kan samarbejde og som kan – og tør – tage beslutninger og ansvar. Derfor er tværfaglige temaer og projekter en del af undervisningen, fordi det hjælper dig med at træne din evne til at se helheden i produktionssystemet i stedet for kun at kigge på mindre dele. Og derfor lægger vi stor vægt på, at eleverne har indflydelse og medansvar i undervisningen. Vi tror på, at man lærer bedst ved at tage udgangspunkt i virkeligheden.

Hvis du er interesseret i heste, kan vi tilbyde et samlet uddannelsesforløb, hvor du får mulighed for at specialisere dig inden for området. Du kan selvfølgelig tage din egen hest med.

uddannelsesudbud Grundforløb • Landbruguddannelsen

Hovedforløb • Landbrugsassistent • Landmand – husdyr • Landmand – planter

Landbrugets lederuddannelser • Produktionsleder

KALØ Økologisk Landbrugsskole Skovridervej 1 · 8410 Rønde · Tlf. 9696 6666 · www.kalo.dk

43


De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser

De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse.

hf

højere forberedelseseksamen, ­2-årig uddannelse på hf-kursus (kræver 10. klasse)

hhx højere handelseksamen, 3-årig

uddannelse på handelsgymnasium

htx højere teknisk eksamen, 3-årig

uddannelse på teknisk gymnasium

stx

studentereksamen, 3-årig uddannelse på gymnasium

Forskel i profil De fire gymnasiale uddannelser har hver deres profil med særlige fokusområder. Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer og studieretninger. hf hhx htx stx

Almene fag + et anvendelsesorienteret perspektiv Almene fag + et merkantilt perspektiv Almene fag + et teknologisk/ naturvidenskabeligt perspektiv Almene fag + et videnskabs- orienteret perspektiv

De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom Aniveau i dansk er et fællestræk.

Mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer i de gymnasiale uddannelser. Endvidere er der krav om, at du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver,

44

der både i antal og kvalitet skal leve op til de fastsatte krav. Du skal afleveres et større antal skriftlige opgaver, og du skal påregne at bruge 6-8 timer om ugen på skriftligt arbejde. Skriftlige arbejder kan være tekster, rapporter, IT-præsentationer, multi-medieproduktioner m.m. Der er ikke noget “tilladt” omfang for fravær, og din oprykning til næste studieår er betinget af, at du har deltaget aktivt i undervisningen og har lært, hvad der kan forventes. Hvert uddannelsessted fastsætter studie- og ordensreglerne for uddannelsen. Der kan derfor være forskel på uddannelsesstedernes regler, og dermed forskel på hvad der sker med elever, der ikke følger reglerne.

Eksamensprojektet skal altid være tværfagligt.

Eksaminer og karakterer

Optagelse

Den samlede eksamen på hhx, htx og stx består af mindst 10 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Alle fag undtagen idræt C kan udtrækkes som eksamensfag. På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske fag/faggrupper og i 2-4 valgfag. Derudover får du bedømmelser for en større skriftlig opgave og et tværfagligt eksamensprojekt. På hhx, htx og stx får du årskarakterer samt standpunktskarakterer i alle fag to gange om året, så du løbende får en vurdering af dit faglige niveau. Din årskarakter ved fagets afslutning vil blive overført til dit eksamensbevis og tælle med i dit samlede eksamensgennemsnit. På hf får du ikke standpunktskarakterer under uddannelsen, men to gange om året giver lærerne dig en vurdering af dit faglige niveau. Derudover får du bedømmelse på en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt.

For at blive optaget på hhx, htx eller stx skal du have afsluttet folkeskolens 9. klasse. Du kan normalt først blive optaget på hf efter 10. klasse. Hvis din skole eller UU-vejleder indstiller dig til en optagelsesprøve, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages.

Valg af fag og niveauer Mange videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på bestemte niveauer, for at du kan blive optaget. Alle uddannelsessteder har studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst sammensætter og gennemfører din gymnasiale uddannelse. Undervejs i din uddannelse vil du også møde vejledere fra Studievalgscenteret, som vil give dig råd og vejledning om valg af og optagelse på en videregående uddannelse.

Optagelsesprøve Elever, der er indstillet til optagelsesprøve, skal have prøven tilbudt, med mindre uddannelsesstedet på baggrund af standpunktskarakterer og resultater fra de krævede prøver efter 9. eller 10. klasse vurderer, at eleven kan optages uden optagelsesprøve. En optagelsesprøve består af mundtlige eller skriftlige delprøver i op til 4 fag: Dansk, engelsk, matematik samt enten tysk, fransk (2. fremmedsprog) eller fysik/ kemi.


Optagelse til hhx, htx og stx For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studentereksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt to prøver til udtræk blandt øvrige fag. • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve for dig. • Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UUvejlederen. • Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Opfylder du ovenstående krav har du ret til at blive optaget på uddannelsen.

Optagelse til hf For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde følgende betingelser: • Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse

• Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag • Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasseprøve både mundtligt og skriftligt • Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen

Når du ikke opfylder alle betingelser

Opfylder du ovenstående krav har du ret til at blive optaget på uddannelsen.

En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således at den giver studiekompetence på niveau svarende til hf. Læs mere på side 12.

Opfylder du ikke alle de oplistede betingelser, har du ikke krav på at blive optaget. Men du har mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om der er plads på holdene, og om du kan optages direkte eller eventuelt efter en samtale eller en optagelsesprøve.

EUX – erhvervsuddannelse med studiekompetence

De fire gymnasiale uddannelser

En optagelsesprøve kan være med til at give dig sikkerhed for, at du har den grundviden, der skal til for at kunne klare undervisningen i en gymnasial uddannelse.

htx

hf Dansk A Engelsk B Matematik C Historie B Religion C Samfundsfag C Biologi C Geografi C Kemi C Idræt C Praktisk/musisk fag C

hhx Dansk A Engelsk A Matematik C Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C

Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C Teknikfag A Teknologi B Teknologihistorie C Kommunikation/IT C Samfundsfag C

stx Dansk A Engelsk B Matematik C Fysik C Biologi C Kemi C Naturgeografi C

2. fremmedsprog B/A International økonomi B

Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C

Samtidshistorie B Samfundsfag C

Kunstnerisk fag C Idræt C

2 af fagene

45


HF højere forberedelseseksamen HF højere forberedelseseksamen

Højere forberedelseseksamen – hf – er en 2-årig gymnasial uddannelse. Du afslutter alle fag med eksamen, og du får ikke årskarakterer på hf. Kursisterne på hf er en meget blandet gruppe med hensyn til alder og baggrund. Nogle kursister kommer direkte fra 10. klasse, andre har været væk fra skolen enten for at arbejde eller rejse, og endelig kommer der en del kursister, der har afbrudt en anden ungdomsuddannelse.

Optagelse For at blive optaget på hf skal du have afsluttet folkeskolens 10. klasse eller gennemført en tilsvarende uddannelse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk (skriftlig og mundtlig prøve i alle tre fag). Du skal også have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi samt have aflagt eller være indstillet til folkeskolens afgangsprøve i tysk eller fransk. Hvis du kommer direkte fra 10. klasse, kan din folkeskole vælge at indstille dig til optagelsesprøve. Hvis du ikke opfylder optagelsesbetingelserne, kan det kursus, du ønsker at blive optaget på, bede dig om at gå til optagelsesprøve for at vurdere, om du er kvalificeret til at blive optaget.

Uddannelsens opbygning Hf består af en række obligatoriske fag, et antal valgfag og nogle studieforberedende aktiviteter. Du kan se de obligatoriske fag på næste side. Fagene er delt op i tre forskellige niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste, og C er det laveste niveau.

46

Du skal vælge et praktisk/musisk fag på C-niveau og enten to valgfag på Bniveau eller et valgfag på B-niveau og to valgfag på C-niveau. På nogle uddannelsessteder kan du vælge et valgfag på A-niveau i stedet for et af valgfagene på B-niveau. Valgfagene kan du se på uddannelsesstedernes hjemmesider. To af de obligatoriske fag består reelt af tre fag, der arbejder tæt sammen i løbet af uddannelsen og afholder en fælles eksamen. Naturvidenskabelig faggruppe består af fagene biologi, geografi og kemi. Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Gennem de to år på hf er der et studieværksted, hvor du arbejder med at udvikle gode studie- og arbejdsvaner og bliver mere bevidst om, hvordan du lærer. Du vil også blive tilknyttet en tutor, der som en slags træner skal hjælpe dig med motivation og udvikling af gode arbejdsvaner.

Valg inden start på uddannelsen Før du starter på uddannelsen, skal du vælge et praktisk/musisk fag. Du kan på de enkelte skolers sider se, hvilke praktisk/musiske fag skolen udbyder. På nogle skoler kan du også vælge en linie. Og på nogle skoler kan du vælge et af de øvrige valgfag allerede på første årgang.

Undervisningen Undervisningen starter med et introduktionskursus, hvor du bliver introduceret til de forskellige arbejdsformer og til de forskellige fag. En meget stor del af undervisningen på hf foregår i et fagligt samspil mellem flere fag og i et fagligt samarbejde med de øvrige kursister i din klasse. Kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe stiller krav om fagligt samspil mellem de involverede fag gennem hele forløbet. Desuden skal du lave en række projekter i de to faggrupper i samarbejde med en gruppe af kursisterne fra din klasse. Større skriftlig opgave skal skrives individuelt og kan involvere flere fag. Opgaven bedømmes af din lærer og en censor.

Krav til dig Hf er en boglig uddannelse. Det betyder, at du skal være indstillet på at læse meget, og at der bliver lagt vægt på, at du øver dig i at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår i klasser og i mindre projektgrupper. Det betyder, at du skal være indstillet på, at der er meget projektarbejde og samarbejde med de øvrige kursister i klassen.


Hf giver adgang til alle videregående uddannelser. Du skal eventuelt supplere enkelte fag for at opfylde adgangskravene, hvis ikke du har målrettet din hf-uddannelse mod en bestemt videregående uddannelse.

Om fagrækken Hf adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved kun at indeholde ét obligatorisk fag på A-niveau. Hf’ere, der efterfølgende får behov for yderligere fag på A-niveau, kan tage et særligt suppleringskursus på ½ år kaldet hf+. Nogle af fagene på hf er samlet i faggrupper, hvor undervisningen er meget flerfaglig og projektorienteret. I hele hf-forløbet indgår skemalagt ”værkstedsundervisning”, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med forskellige projektopgaver enten individuelt eller i mindre grupper med støtte fra en lærer, der fungerer som konsulent under projektarbejdet.

Her kan du se eksempler på mulige valgfag på hf-uddannelsen. Se på uddannelsesstedernes hjemmesider hvilke fag de udbyder. A-niveau Engelsk, matematik og musik. B-niveau Matematik, musik, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, italiensk, kemi, psykologi, samfundsfag, spansk og tysk. C-niveau Billedkunst, datalogi, design, dramatik, filosofi, fransk, fysik, mediefag (film og TV), multimedie/IT, oldtidskundskab, psykologi og tysk.

Obligatoriske fag

Studieforberende aktiviteter

Valgfag

Dansk A

Større skriftlig opgave

2-3 valgfag

Tutorordning

To B-niveau eller et B-niveau + to C-niveau

Engelsk B

1 år

2. hf

HF højere forberedelseseksamen

Valgfag

Videregående uddannelser

Kultur- og samfundsfags faggruppen

Historie B

Værkstedsundervisning

Religion C Samfundsfag C

Dansk A

1 år

1. HF

Engelsk B Matematik C Praktisk/ musisk fag C

Kultur- og samfundsfags faggruppen

Naturvidenskabelig faggruppe

Historie B

Biologi C

Religion C

Kemi C

Samfundsfag C

Geografi C

Introduktion Tutorordning Værkstedsundervisning

Idræt C

47


Grenaa Gymnasium HF højere forberedelseseksamen

Grenaa Gymnasiums ca. 600 elever er fordelt på HF, STX og IB. 75 af eleverne bor på vores kostafdeling. På HF har vi et godt socialt miljø med mange frivillige tilbud. Skolen er indrettet til kørestolsbrugere.

Transport og mødetider Transport til HF i Grenaa er let: Til og fra Djursland, Århus og Randers går der direkte busser, som er tilpasset skolens mødetider. Desuden kan du tage toget, som holder ca. 10 minutters gang fra gymnasiet. Din skoledag begynder 8.40 og slutter enten kl. 14.00 eller kl. 15.40.

Undervisningen på HF På HF i Grenaa bliver du udfordret fagligt, og vi tager så vidt muligt udgangspunkt i konkrete eksempler fra din hverdag, så du kan se sammenhængen mellem det, du lærer, og hvad du kan bruge det til i praksis. På den måde får du et godt grundlag for din fortsatte karriere og udvikling.

Tutor- og mentorordning

Ny på HF

Et godt studiemiljø kræver, at du som kursist føler dig godt tilpas både fagligt, socialt og personligt. Derfor får du en personlig tutor, som du mødes med nogle gange om året for at lægge en plan for, hvordan du kommer bedst gennem uddannelsen. Desuden har vi en række introduktionskurser i fx læseteknik, it og grammatik. Hvis du har behov for større og mere regelmæssig personlig støtte, kan vi også tilbyde dig hjælp til dette med vores mentorordning. Du mødes med mentoren efter dine individuelle behov og får støtte gennem hele forløbet eller så længe, du ønsker det.

Som ny på skolen deltager du i starten i forskellige introduktionsarrangementer, så din nye klasse bliver rystet sammen, og I lærer skolen og lærerne at kende. Vi laver fx en introfest og en tur med overnatning på et naturcenter. Du får også hurtigt en præsentation af vores it, fx hjemmeside og kommunikationsforum.

Frivillige aktiviteter Din sociale og personlige udvikling kræver, at du bliver inspireret af nye idéer og aktiviteter. Derfor har vi mange fælles arrangementer, fx: • Fester og caféer arrangeret af elevforeningen Olympos • Fællestimer med aktuelle temaer og foredragsholdere udefra • Gallafest med lanciers • Idrætsdage, forårskoncerter og kunstudstillinger • World Market med etnisk mad, boder og café • Studierejser, ekskursioner og virksomhedsbesøg Vi har også mange aktivitetstilbud efter skoletid, bl.a. lektiecafé, billedkunst, musik, kor- og orkesterprojekter, fodbold- og volleyturneringer, musical, skolekomedie og poesikonkurrence. Og så vægter vi elevdemokrati højt. Gennem vores aktive elevråd kan du selv være med til at præge skolen og bestemme, hvad der skal ske.

Valg ved ansøgning om optagelse Du skal fra starten vælge mellem musik og billedkunst. Det er det eneste valg, du skal foretage, inden du starter på uddannelsen.

Valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Samfundsfag, religion, musik, billedkunst, idræt, kemi, biologi, naturgeografi, matematik, spansk. C-niveau: Tysk fortsættersprog, psykologi, erhvervsøkonomi, filosofi, musik, billedkunst, design, fysik, datalogi, astronomi. Se detaljer på www.grenaa-gym.dk.

Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om Grenaa Gymnasium eller har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolens studievejledere. Her er vi parate til at hjælpe dig med mere information. Læs også mere på www.grenaa-gym.dk.

Åbent hus Mandag, den 24. januar 2011, kl. 19.30.

Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Samfundsfag, religion, musik, billedkunst, idræt, kemi, biologi, naturgeografi, matematik, spansk C-niveau: Tysk fortsættersprog, psykologi, erhvervsøkonomi, filosofi, musik, billedkunst, design, fysik, datalogi, astronomi

Grenaa Gymnasium N. P. Josiassensvej 21 · 8500 Grenaa · Tlf. 8758 4050 · www.grenaa-gym.dk

48


Langkær Gymnasium & HF

Skolen og undervisningen Vi begynder hver dag kl. 8.30, og en skoledag vil typisk slutte kl. 14 eller kl. 15. Den almindelige skoleuge varieres bl.a. med tværfaglige projekter, ekskursioner, fællestime-arrangementer og studierejser. Skolen har gode undervisningsfaciliteter. Vores klasselokaler er lyse og rummelige, og vi har desuden gode it-forhold. Alle vores lokaler er forsynet med projektorer med computer og dvd tilknyttet. Et godt socialt miljø er forudsætningen for, at du som elev føler dig tilpas på skolen og kan lære noget. Derfor giver vi vores elever et bredt tilbud om frivillige aktiviteter efter skoletid. Idræt, musik, billedkunst og musical er nogle af de ting, du kan lave på skolen efter normal undervisningstid. Festudvalget afholder omkring seks

spændende fester i løbet af skoleåret. Derudover er der i årets løb fredagscaféer, forårskoncert, den store skolefest og filmfestival. Skolen lægger stor vægt på, at eleverne har medbestemmelse, og derfor er vi glade for, at vi har et meget velfungerende elevråd.

Valg ved ansøgning om optagelse Ved ansøgning om optagelse på HF har du mulighed for at vælge en af de tre linjer, som skolen udbyder. Linjen består af to beslægtede fag, der arbejder sammen. Hvis du vælger ikke at søge om en bestemt linje, har du i stedet 2-3 frie valgfag, som du skal vælge i løbet af 1. hf, og som du begynder på i 2. hf. Ved optagelsen skal du vælge et praktisk-kunstnerisk fag. På Langkær kan du vælge mellem musik, billedkunst og mediefag. Forneden kan du se udbuddet af valgfag og linier for de elever, der startede i august 2010. I løbet af efteråret 2010, vil du på skolens hjemmeside kunne se det aktuelle udbud for 2011.

Vil du vide mere? På hjemmesiden www.langkaer.dk kan du finde flere oplysninger, og du kan se en masse om, hvad der sker på skolen.

Første skoledag Tirsdag, den 9. august 2011.

Åbent hus Onsdag, den 2. februar 2011, kl. 19.30.

Samfundspsykologisk linje

Skolen udbyder følgende valgfag

Samfundsfag B + Psykologi C + Et valgfag

A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, idræt, matematik, musik, samfundsfag C-niveau: Billedkunst, datalogi, design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, fransk fortsættersprog, mediefag, musik, psykologi, tysk fortsættersprog

Sundhedslinjen Idræt B + Biologi B eller Samfundsfag B + Et valgfag

HF højere forberedelseseksamen

Langkær Gymnasium & HF ligger i Tilst, syv kilometer vest for Århus centrum. Med omkring 650 elever og 90 ansatte er Langkær et dynamisk uddannelsessted, der både tilbyder studentereksamen og HF. En stor del af vores elever kommer fra Hasle og Brabrand samt fra området omkring Galten og Hammel. Desuden har vi mange HF-kursister fra Århus centrum. Der er gode busforbindelser til og fra skolen i alle retninger, og vores elever siger, at ”Langkær er hele busturen værd!” På Langkær lægger vi vægt på, at du som HF’er får den støtte og vejledning, der er nødvendig, for at du kommer igennem din uddannelse med et godt resultat. Den første måned består af et introforløb, som klæder dig godt på til HF-uddannelsen. I introforløbet er der desuden sociale aktiviteter, der ryster klasserne sammen fx fællesspisning. På HF får du tilknyttet en tutor. Det er en lærer, der skal støtte dig i din faglige udvikling. Det sker ved, at I løbende holder møder om, hvordan det går i fagene. Den almindelige undervisning suppleres

med værkstedstimer, hvor klassen arbejder med studievaner og vigtige redskaber. Hvis du har særlige behov, har du gode muligheder for at komme videre. Vi har tre læsevejledere på skolen, som i begyndelsen af skoleåret screener alle elever for læsevanskeligheder. Hvis det viser sig, at du har læse- eller skrivevanskeligheder, vil du blive kontaktet af læsevejlederne, der tilbyder dig hjælp og støtte. Hver klasse har sin egen studievejleder, der står til rådighed for samtaler om personlige forhold og om uddannelsen. Skolen har også et læringscenter, der er åbent om eftermiddagen mandag til torsdag. Her kan du få hjælp og vejledning til lektier og opgaver af nogle af skolens lærere.

Medie- og musiklinjen Musik B + Mediefag C + Et valgfag

Langkær Gymnasium & HF Kileparken 25 · 8381 Tilst · Tlf. 8624 2011 · www.langkaer.dk

49


Randers HF & VUC HF højere forberedelseseksamen

Vi er et stort selvstændigt HF-kursus. Vores skole er pæn og hyggelig med stor kantine, idrætsanlæg, festsal og gode muligheder for gruppearbejde og lektielæsning med mange computere. I midten er der en atriumgård, så der altid er noget pænt at se på.

Særlige aktiviteter på skolen På Randers HF tager vi dig og din uddannelse meget seriøst, men HF er jo også andet end bare undervisning og lektier. Det er gode kammerater, sammenhold og mulighed for at få nye oplevelser. Når man skal starte et nyt sted, kan man godt være noget nervøs for, hvordan det nu bliver. Vi kender godt fornemmelsen og prøver at gøre noget ved det. I begyndelsen af 1.HF laver vi forskellige ting, der er med til at ryste klassen godt sammen. Vi har fx en skovtur til Fussingø, hvor der er forskellige faglige aktiviteter, og hvor klasserne konkurrerer på bedste udklædning, mad og underholdning. Når I kommer tilbage fra Fussingø, står en 2. HF-klasse klar med en fredagscafé. Fester er jo noget af det, der også er med til at gøre de to år på HF til en god oplevelse. Sidste skoledag fejrer vi fx med et stort

gallaparty. Der er også i løbet af de to år en studierejse til fx Amsterdam, Berlin eller Prag. Så er der fredagscaféer, som klasserne skiftes til at arrangere, og de kreative fag arrangerer dramaforestillinger, forårskoncert og udstillinger. Nogle gange om året vil der også blive lavet fællesarrangementer, hvor vi får besøg af en forfatter, en filminstruktør, politikere, musikere eller noget helt andet. På skolen kan du desuden deltage i frivillig undervisning i musik, billedkunst, drama eller idræt. Der er jævnligt morgensamlinger, hvor alle mødes til fælles orientering og evt. underholdning. Som kursist er du selvfølgelig også en del af et demokrati, og du har mulighed for at få indflydelse bl.a. gennem kursistrådet.

Fagene På HF er der mulighed for at sammensætte lige netop den eksamen, der passer til dig. Vi har valgt ikke at lave toninger, hvor du binder dig til nogle bestemte valgfag. Du behøver altså ikke at vide før optagelsen, hvad for en uddannelse du senere hen vil gå på. Du kan finde ud af det efterhånden. Skolen er stor, så vi tilbyder mange valgfag – og de bliver normalt oprettet.

1. HF Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du tage stilling til: • om du vil have musik C, drama C, billedkunst C, mediefag C eller design C (du skal kun vælge ét af disse praktisk-musiske fag) • hvis du vil have engelsk på det højeste niveau, nemlig A-niveau, skal du også vælge det fra begyndelsen • hvis du vil have spansk B eller tysk B som et af dine valgfag, skal du også vælge det fra begyndelsen • desuden kan du også vælge tysk C

Det første år skal alle have dansk, engelsk, kulturfag (historie, religion og samfundsfag), naturfag (kemi, geografi, biologi), matematik, idræt og som nævnt et praktisk-musisk fag.

2. HF Her skal du fortsætte med dansk, engelsk og kulturfag. Derudover skal du have nogle valgfag. Du skal mindst have: • 2 fag på B-niveau (hvis du har engelsk på A-niveau, regnes det for ét af dem) • eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau.

Vil du vide mere Du kan få mere information ved at klikke dig ind på vores hjemmeside: www.randershfvuc.dk eller ved at kontakte os. Du må også meget gerne henvende dig til vores studievejledere, der træffes hver dag kl. 10-12. Ansøgningsfristen for optagelse er 1. marts, og du kan få ansøgningsskemaer hos os, på din folkeskole eller via internettet: www.optagelse.dk. Hvis du går i 9. eller 10. klasse, skal du aflevere skemaet på din skole. Hvis du ikke kommer direkte derfra, skal du aflevere det hos os. Undervisningen starter hvert år i august.

Åbent hus Tirsdag, den 22. februar 2011, kl. 19.30.

Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Samfundsfag, tysk, matematik, idræt, fysik, kemi, biologi, spansk, musik, mediefag, billedkunst, design, psykologi C-niveau: Tysk, billedkunst, design, drama, mediefag, musik, psykologi, filosofi, erhvervsøkonomi

Randers HF & VUC Nålemagervej 110 · 8920 Randers NV · Tlf. 8642 5644 · www.randershfvuc.dk

50


Skanderborg-Odder, HF

Et godt studiemiljø Vores skole er både en handelsskole et handelsgymnasium og et VUC og vi drager fordel af at have mange uddannelsesretninger under samme tag. Vi har et attraktivt studiemiljø med fokus på: • Høj kvalitet • Trivsel og nærvær • Gode fysiske rammer • Engagerede undervisere • Elevindflydelse • Fester og andre sociale arrangementer • Studieture til udlandet, der ruster dig til dit uddannelses- og arbejdsliv.

Et nyt kapitel i dit liv Når du starter på din HF, taget du fat på et nyt kapitel i dit liv. HF handler om at

Afvekslende undervisning Du har både almindelig klasseundervisning og værkstedsundervisning, som har til formål at give dig gode studie- og arbejdsvaner og ikke mindst gøre dig bevidst om, hvordan du bedst lærer og formidler din viden. Vi har valgt ikke at lave linjer, hvor du på forhånd binder dig til nogle bestemte valgfag. Sammen med studievejlederen vælger du i løbet af første skoleår dine valgfag. Før du bliver optaget på den toårige HF, skal du derfor kun foretage ét valg: Du skal vælge mellem billedkunst, design og mediefag.

Vi arrangerer en række aktiviteter, der kan ryste klassen sammen og skabe gode betingelser for det sociale liv i klassen og på skolen: • Hyttetur • Foredrag • Elevfester • Morgensamlinger • Studieture til udlandet • Faglige ekskursioner • Fredagscafé • Virksomhedsbesøg

Studierejser Vi er blandt de skoler i Danmark, der er mest ambitiøse med internationalisering. Vi anser evnen til at kunne begå sig internationalt både studiemæssigt, erhvervsmæssigt og personligt som utrolig vigtigt. Det betyder, at du tilbydes en række rejseaktiviteter gennem uddannelsen, der alle har afsæt i uddannelsens fag og faglige problemstillinger.

HF højere forberedelseseksamen

Skanderborg – Odder Center for Uddannelse er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder områdets største samlede udbud af uddannelser til unge og voksne. Vi er innovative og dynamiske i vores tilgang til uddannelse og vil være blandt de allerbedste.

blive klog både på livet og verden. Den personlige udvikling kommer dog først og fremmest gennem de faglige udfordringer. Du får nye klassekammerater, nye fag og nye omgivelser. Nu er det dit ansvar at få lavet lektier og møde til timerne. Din ansvarlighed og deltagelse er en forudsætning for en god dagligdag på skolen. Selvom ansvaret er dit, står du aldrig alene. Ud over dine nye klassekammerater har du et helt team af lærere ved din side. En af dine lærere bliver desuden din tutor, som skal støtte dig gennem dine studier og hjælpe dig med at fokusere på og udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Hos studievejlederen står døren altid på klem. Her kan vi vejlede dig om blandt andet valgfag, lektiehjælp og SU. I lektieværkstedet kan du arbejde i rolige omgivelser og få hjælp af lærere til lektierne. I begyndelsen af første år på HF har vi et introduktionskursus, der går på tværs af fagene og giver et godt grundlag for din uddannelse.

Besøg os Du er meget velkommen til at besøge os på skolen. Kontakt os og aftal en tid til en rundvisning. Du kan også besøge os på www.soh.dk.

Åbent hus Vi holder åbent hus for elever og forældre torsdag, den 20. januar 2011, kl. 19 og åbent hus specielt for efterskoleelever og deres forældre lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10.

Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Matematik, samfundsfag, psykologi, design, biologi, spansk og billedkunst C-niveau: Filosofi, mediefag, psykologi, fysik, design, tysk og billedkunst

Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, HF Højvangen 6 · 8660 Skanderborg · Tlf. 8793 3070 · www.hfskanderborg.dk

51


Th. Langs HF & VUC HF højere forberedelseseksamen

På den 2-årige HF-afdeling på Th. Langs HF & VUC går der i øjeblikket ca. 325 kursister – ikke flere end at man ret hurtigt lærer hinanden at kende, men nok til at sikre et bredt og spændende fagtilbud. Vores bygninger ligger centralt placeret midt i Silkeborg kun hundrede meter fra stationen, hvor alle tog og busforbindelser fra oplandet mødes.

Skolen og undervisningen Undervisningen starter kl. 8.10 og slutter senest kl. 16. Den enkelte klasses teamlærere og lærergruppe har mulighed for at planlægge undervisningen, så den passer til netop denne klasse, og derfor kan der ofte være ændringer i skemaet. Det kan være pga. introforløb, ekskursioner, tværfagligt samarbejde, blokdage i bestemte fag og meget andet. Via internettet kan man hele tiden holde sig ajour med skemaet – og med hverdagen på skolen i øvrigt. Det er meget vigtigt, at den enkelte elev fastholder sin studieaktivitet og udvikler sine personlige færdigheder – både i timerne, i værkstedstimerne og i lektiecaféen. For at sikre dette skal du løbende

igennem de 2 år have samtaler med din tutor, som er én af klassens teamlærere. Du kan desuden få hjælp fra skolens itafdeling og fra studievejledningen. Og endelig kan du få hjælp fra læsepædagogen. Det kan være hjælp, hvis du har læse- og stavevanskeligheder, og der vil være mulighed for at få tildelt en it-rygsæk m.m.

samarbejde mellem alle ungdomsuddannelserne i Silkeborg, Produktionshøjskolen og UU. Garantiskolen kan tilbyde dig hjælp til at gennemføre din uddannelse. Du kan læse mere om Garantiskolen på vor skoles hjemmeside.

Skolen arrangerer i nært samarbejde med nogle 2. års elever, de såkaldte ”Theodoranere”, et introduktionsforløb for de nye klasser. Spredt over året vil der være et antal fællestimer, og vi har derudover ca. hver 14.dag morgensamling med sang, meddelelser, underholdningsindslag m.m. I slutningen af 1. HF arrangeres der en studierejse.

Før du bliver optaget på den 2-årige HF på Th. Langs HF & VUC, skal du kun foretage ét valg af fag, nemlig valget af dit praktisk-musiske fag, hvor du kan vælge mellem billedkunst, design og musik. Vi har valgt ikke at lave linjer, så du behøver ikke på forhånd at have besluttet dig for, hvad du vil bruge din HFeksamen til.

Der er en lang tradition for, at vore kursister bidrager til skolens kulturelle liv med fx teaterforestillinger, kunstudstillinger og koncerter. I november måned fejrer vi skolens fødselsdag med en stort anlagt fest, og derudover har vi spredt i løbet af året en række fredagscafeer og fester. Du får således mange gode muligheder for at indgå i skolens samlede fællesskab – og gennem skolens forskellige råd og udvalg (fx elevråd, aktivitetsudvalg og bestyrelse) at øve indflydelse på skolens hverdag. Th. Langs HF & VUC tilbyder udover den 2-årige HF også HF-enkeltfag og almen voksenuddannelse, og der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem den 2-årige HF-afdeling og disse andre afdelinger på skolen.

Valg ved ansøgning om optagelse

Vil du vide mere? På www.thlangshf-vuc.dk kan du læse mere om skolen. Du er velkommen til at ringe til skolen eller besøge os, hvis du har yderligere spørgsmål – skolens kontor og studievejlederne står klar til at hjælpe dig!

Orienteringsmøde Torsdag, den 3. februar 2011, kl. 19.

Første skoledag Datoen oplyses i forbindelse med meddelelse om optagelse.

Garantiskolen Silkeborg Th. Langs HF & VUC er del af Garantiskolen i Silkeborg. Garantiskolen er et

Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, fransk, idræt, italiensk, kemi, matematik, musik, religion, samfundsfag, spansk, tysk fortsætter C-niveau: Drama, filosofi, fysik, psykologi, tysk fortsætter

Th. Langs HF & VUC Hostrupsgade 52-56 · 8600 Silkeborg · Tlf. 6912 7920 · www.thlangshf-vuc.dk

52


Viby Gymnasium & HF

Viby Gymnasium & HF har godt 600 elever. Skolen har haft HF-undervisning siden uddannelsens start i slutningen af 1960’erne. Skolen ligger i den sydlige del af Århus, hvor Ringvej Syd krydser Christian den X’s Vej. Buslinie 25 går lige til døren. Odder-banen har også stoppested tæt på skolen. En HF-uddannelse består af en række fællesfag og en række valgfag. Du sammensætter selv dine valgfag. Hvis du ønsker psykologi på B niveau, skal du oplyse dette i din ansøgning da faget starter i 1 hf.

Skolen og undervisningen Du kan forvente at møde et studiemiljø, som tager dig og dine uddannelsesønsker alvorligt. Det faglige arbejde står naturligt i centrum, men vi tillægger det også stor værdi, at det sociale liv på skolen er inspirerende og udfordrende. Skolens elevforening, IMPULS, arrangerer et en række fester, betegnet sold. Den første fredag i marts afholder skolen

På en række fredage i løbet af året holdes der fredagscafé. Disse caféer er arrangeret af en klasse, som bruger overskuddet til en fællesaktivitet for klassen. Èn gang om ugen er frikvarteret efter første undervisningsblok forlænget. Her holdes der morgensamling, hvor skolens klasser på skift har arrangeret underholdning. Morgensamlingen er også et informationsmøde. I foråret er der filmfestival på skolen, hvor en jury udpeger årets bedste elevfilm. Foråret er også tiden for forårskoncerten, hvor skolens musikhold og billedkunsthold viser, spiller og synger resultatet af årets arbejde. Året igennem er der, efter skoletid, mulighed for en række frivillige aktiviteter inden for idræt, musik og mediefag. Alle HF-kursister kommer minimum en gang på en længerevarende studietur under deres uddannelse. Den obligatoriske studietur er normalt placeret i 1 HF. Derudover er der indbygget en række mindre ekskursioner i løbet af uddannelsen. Skolen lægger stor vægt på kursisternes medbestemmelse. Vi ønsker, at alle på skolen opfatter sig selv som medborgere i en demokratisk skolekultur med de rettigheder og pligter, dette indebærer. Du vil på Viby møde en skole, hvor verden udenfor i høj grad inddrages i skolens liv og i undervisningen. Erfaringer fra virksomheder og politiske og kulturelle institutioner vil således indgå som en naturlig del af undervisningen.

Som vi ser det, vil beherskelsen af kompetencerne innovation og kreativitet blive afgørende redskaber for at klare sig i fremtiden. På vores skole vægter vi derfor i særlig grad arbejdet med netop disse kompetencer. Det eksperimentelle arbejde har således høj prioritet, og vi tillægger det stor betydning, at du selv tager ansvaret for din uddannelse, og aktivt og nysgerrigt arbejder med tingene, individuelt og i samarbejde med andre. Også din evne til at fremlægge dine resultater og synspunkter, såvel mundtligt som skriftligt, vil være i fokus, ligesom din evne til at lytte konstruktivt til andres resultater og synspunkter. Det er vores mål er at give dig den viden og de kompetencer, som tilsammen betyder, at du selvbevidst og med overblik kan træde ud i den verden, som ligger for dine fødder.

HF højere forberedelseseksamen

sin årlige skolefest, hvor afgangsklasserne danser Lancier i samlingssalen, og hvor årets revy opføres.

Valg ved ansøgning om optagelse Når du søger om optagelse, skal du vælge et af fagene musik, mediefag eller billedkunst som dit praktisk-musiske fag. Du skal også angive, om du ønsker psykologi på B-niveau.

Vil du vide mere? Besøg www.vibygym.dk eller ring til skolens kontor eller til en af skolens studievejledere.

Orienteringsaften – åbent hus Mandag, den 31. januar 2011, kl. 19.30.

Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Idræt, matematik, musik, biologi, samfundsfag, religion, psykologi, tysk, fysik C-niveau: Erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi, tysk, innovation

Viby Gymnasium & HF Søndervangs Allé 45 · 8260 Viby J · Tlf. 8734 8000 · www.vibygym.dk

53


VUC Århus HF højere forberedelseseksamen

undervisningen til kursisterne. Det gør vi blandt andet ved at arrangere foredrag og debatter med emner og personer, som er med til at præge det samfund, vi lever i. Vi skaber rammer for sociale relationer kursisterne imellem og har et aktivt kursistråd, der står for forskellige arrangementer – blandt andet fredagsbaren og årsfesten.

2-årigt HF - to muligheder

HF i hjertet af Århus VUC Århus er centralt placeret og har midtbyens største palet af valgfag samt en lang række muligheder for at læse fag på A-niveau. Vi har hjemme på Ingerslevs Boulevard 3, men har også lokaler på Bülowsgade 68, Sankt Pauls Gade 25 og Kystvejen 17

Et levende HF-tilbud Vi kan tilbyde dig et stærkt skolemiljø præget af engagerede kursister, der har prøvet en masse andre ting end den ”lige skolevej” – f.eks. erhvervsarbejde, anden uddannelse og udlandsophold. Derfor er vores kursister kendetegnet ved at være forskellige, modne og målrettede. Det smitter selvfølgelig af på undervisningen, hvor vi tager udgangspunkt i kursisternes forskellighed og lægger vægt på selvstændighed. Vi har en levende skole og betragter os selv som et dynamisk uddannelsessted. Vi sigter mod at tilpasse uddannelsen og

2-årigt HF er en ungdomsuddannelse, hvor du følger undervisningen i din klasse i størstedelen af de ca. 30 ugentlige timer. På 2-årigt HF skal du vælge mellem enten HF med frie valgfag eller HF Science: • HF med frie valgfag gør det muligt for dig at tone din HF, så den passer til dine individuelle ønsker og fremtidsplaner. • HF Science henvender sig til alle, der er interesseret i naturvidenskab, og som ønsker at studere videre inden for de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige eller tekniske uddannelser. Uddannelsen er bygget op om fagene biologi, geografi, kemi, fysik og matematik samt design/mediefag, og der er særlig fokus på den praktiske tilgang. Du får mulighed for feltarbejde i naturen sammen med praktik- og projektforløb.

og mundtlige 10. klassesprøver i dansk, matematik og engelsk. Du skal også have modtaget undervisning i tysk eller fransk og i fysik/kemi.

Mange HF-tilbud Ud over 2-årigt HF tilbyder vi HF Enkeltfag, hvor du individuelt sammensætter dit skema. På HF Enkeltfag kan du sammensætte en hel HF over 2 eller 3 år. HF+ giver kursister på 2-årigt HF mulighed for at supplere deres eksamen med en række fag på A-niveau. Vi tilbyder desuden fag tilrettelagt overvejende som selvstudium via internettet (HF Flex) samt Gymnasiale Suppleringskurser (GSK), som henvender sig til alle, der ønsker at supplere en gymnasial uddannelse med et eller flere fag på højere niveau.

Tilmelding og ansøgningsfrist Du finder optagelsesskemaet til det 2-årige HF på vores hjemmeside www.vucaarhus.dk samt på www.optagelse.dk. Send ansøgningen til VUC Århus, Ingerslevs Boulevard 3, 8100 Århus C. Du er også velkommen til at aflevere den i Informationen.

Åbent hus Torsdag, den 10. februar 2011, kl. 19.30.

Forudsætninger For at læse 2-årigt HF på VUC Århus skal du have bestået både de skriftlige

Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Fransk, historie, italiensk, matematik, spansk og tysk B-niveau: Arabisk, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, kemi, italiensk, kinesisk, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, russisk, samfundsfag, spansk og tysk C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, mediefag, musik, oltidskundskab, psykologi, retorik, tysk og virksomhedsøkonomi

VUC Århus Ingerslevs Boulevard 3 · 8100 Århus C · Tlf. 8732 2500 · www.vucaarhus.dk

54


Århus Akademi

Skolen

Århus Akademi er et stort HF-kursus med 10-13 klasser på hver årgang. Vi har godt 700 elever fordelt på tre uddannelser: HF, Studenterkursus og GSK (gymnasialt suppleringskursus). Århus Akademi ligger i det nordlige Århus i et område med mange uddannelsesinstitutioner. Mange buslinier har stoppested tæt på Akademiet.

Valg ved ansøgning om optagelse Før du bliver optaget på HF på Århus Akademi, skal du foretage nogle valg. Du kan vælge at følge en linie eller at tage en HF med frie valgfag. Du skal prioritere, hvilket praktisk-musisk fag du ønsker. Vi udbyder billedkunst, mediefag og musik.

Linier og valgfag Du kan sætte dit personlige præg på HF-uddannelsen gennem dit valg af valgfag eller ved at vælge en linie. Hvis du vælger en linie, vil alle i klassen følge

En stor del af eleverne har erfaringer fra erhvervsarbejde, andre ungdomsuddannelser, højskoler, rejser m.m., når de vælger Århus Akademi. Eleverne på HF har en gennemsnitsalder på 19 år, og vi lægger vægt på en voksen omgangsform. Flere valgfag samlæses på tværs af uddannelserne.

Faciliteter og støtte Skolen er åben på hverdage fra 7.30 til 17.30. I dette tidsrum står elevarbejdspladser med computere og trådløst netværk til rådighed for dig i skolens studieområder. Skolen har en velfungerende kantine. Skolen tilbyder personlig og faglig støtte bl.a. via studievejledere, tutorer, læsepædagoger, mentorordning, værkstedsundervisning og lektiecafé. Akademiet er udstyret med elevator og handicaptoilet og er egnet til kørestolsbrugere, dog ikke hvis du vil følge musik eller mediefag.

Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen er inddelt i blokke på 75 minutter i et fast grundskema med justeringer. Du vil møde varierede arbejdsformer, og en række forløb vil være tilrettelagt som projektarbejde.

Studierejsen og ekskursioner Studierejsen er en del af uddannelsen og en stor oplevelse. Studierejsen foregår i foråret det første skoleår. Ud over studierejsen er der i nogle fag ekskursioner.

Elevråd og arrangementer Akademiet har et aktivt elevråd. Eleverne er repræsenteret i skolens bestyrelse og i hovedudvalgene. Elevrådet leder skolesamlingerne, hvor elever kan få ordet. Elever og lærere planlægger sammen en række fællestimer, fredagscaféer og fester. De helt store begivenheder er melodi grand prix og den årlige lancierfest. Vi tilbyder frivillig idræt og musik.

Vil du vide mere? Du kan få mere at vide om Århus Akademi på Akademiets hjemmeside eller ved at maile eller ringe til skolens kontor eller studievejledere. Kontorets mailadresse er: kontoret@aarhusakademi.dk

Åbent hus Tirsdag, den 22. februar 2011, kl. 19.30.

Første skoledag Første skoledag er 10. august 2011.

Skolen udbyder følgende linier

Skolen tilbyder følgende valgfag

Samfundsfag B + Psykologi C + Et valgfag

A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, samfundsfag, spansk, tysk fortsætter C-niveau: Design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, psykologi, retorik, tysk fortsætter

Musik B + Mediefag C eller Drama C + Et valgfag Billedkunst B + Design C + Et valgfag Matematik B + Fysik C + Et valgfag Spansk B + Et valgfag Idræt B + Psykologi C + Et valgfag

HF højere forberedelseseksamen

de samme liniefag, og undervisningen i dine obligatoriske fag vil være præget af den linie, du har valgt. Alle skal have 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau.

*Se opdateret liste på skolens hjemmeside

HF med frie valgfag (du sammensætter selv dine valgfag med mulighed for et valgfag det første år)

Århus Akademi Gøteborg Allé 2-4 · 8200 Århus N · Tlf. 8739 1680 · www.aarhusakademi.dk

55


HHX højere handelseksamen HHX højere handelseksamen

Hhx er en 3-årig studieforberedende gymnasial uddannelse, som gennemføres på et handelsgymnasium. HHX er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og den sigter primært mod videregående uddannelse. Fokus på hhx er særligt på en række samfunds- og erhvervsmæssige fag, hvor undervisningen tager afsæt i erhvervslivets og virksomhedernes vilkår og funktion. Der arbejdes med opgaver på tværs af fagene, hvor undervisningen suppleres med virksomhedsbesøg og gæstelærere fra erhvervslivet. Som gymnasial uddannelse er hhx opbygget med et grundforløb på ½ år, der er fælles for alle elever, og et efterfølgende studieretningsforløb på 2½ år, som du vælger blandt de forløb, som skolen udbyder og opretter. Ved valg af studieretning anbefales du at lægge dine interesser og evner til grund, hvorved du opnår det bedste udgangspunkt for en fortsat uddannelse. Studieretningerne på hhx er i kategorierne: • Økonomiske studieretninger • Internationale studieretninger • Marketing studieretninger Hhx kan give et bredt adgangsgrundlag for en videregående uddannelse. Studenter med en hhx bliver især optaget på uddannelser, der udbydes på universiteternes humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter samt på handelshøjskolers økonomi- og sproguddannelser.

56

Når du tilmelder dig hhx, skal du tilkendegive, hvilket studieretningsforløb du forventer at vælge efter grundforløbet. Du kommer til at gå i klasse sammen med dem, der har interesse for samme studieretning som dig selv, så klassen er samlet i næsten alle fag. Det giver gode samarbejdsmuligheder mellem fagene til tværfaglig undervisning og projektarbejde.

Sundhed, IT og innovation I temaforløbene på grundforløbet vil der indgå aktiviteter, hvor du får mulighed for fysisk udfoldelse (idræt) og indsigt i betydningen af motion og personlig sundhed. Endvidere vil IT være et obligatorisk aspekt i undervisningen, og du skal også arbejde med sprogets betydning samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Innovation og iværksætteri indgår også som et vigtigt aspekt i temaforløbene.

Optagelse

Studieretningsforløbet Studieretningsforløbet består af en række obligatoriske fællesfag, 3 studieretningsfag og indtil 4 valgfag. Alle elever på hhx skal have 2 sprogfag (dvs. engelsk A og 2. fremmedsprog på mindst B-niveau) samt matematik på mindst C-niveau. Det er skolerne, der sammensætter fagene i de enkelte studieretningsforløb efter retningslinier fra Undervisningsministeriet, og hver skole udbyder mindst 2 forskellige studieretningsforløb.

For at blive optaget på hhx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have gennemført en tilsvarende uddannelse, og du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk). Hvis du kommer fra 9. klasse, skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Hvis du af din skole er indstillet til en optagelsesprøve, kan du optages, hvis prøven forløber tilfredsstillende.

Uddannelsens opbygning Grundforløbet Grundforløbet skal give dig indsigt i hhx-uddannelsens obligatoriske fag og arbejdsmetoder og forberede dig på dit endelige valg af studieretning. Grundforløbet består af en række obligatoriske fag og temaforløb, der er fælles for alle klasser.

Den merkantile profil På hhx kommer du til at beskæftige dig med vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, handel, samfundsøkonomi, kultur, sprog og kommunikation. Du skal kunne bruge din viden til at analysere forskellige aktuelle samfundsforhold fx virksomhedernes fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte forbruger. Det internationale og globale aspekt er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks produktion sælges i udlandet.


Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning Når du søger optagelse på handelsgymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Valg af 2. fremmedsprog Alle skal have engelsk på A-niveau. Desuden skal du have et 2. fremmedsprog, hvor du kan fortsætte med dit 2. fremmedsprog fra folkeskolen, eller du kan vælge et helt nyt fremmedsprog. Fortsættersprog er på B-niveau og afsluttes efter 2. år, mens begyndersprog er på A-niveau. Du skal derfor vælge, om 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog eller et begyndersprog, fx spansk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog. Valgfag Udover de obligatoriske fællesfag og dine studieretningsfag skal du også have valgfag.

Undervisningen Målet for undervisningen og for handelsgymnasieforløbet er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle de kompetencer, som du senere skal bruge for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i undervisningen. Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt i læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges af elever og lærere i fællesskab.

½ år

Grundforløb

2½ år

Studieretning

Obligatoriske fag

Du er således med til at forme afgørelser om undervisningen og om skolelivet som helhed. Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen.

Krav til dig Handelsgymnasiet er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at undervisningen kan tilrettelægges som fx tværfaglige forløb og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Studie­retning

Valgfag 1-4 valgfag

Afsætning B

Matematik C

Dansk A

Samfundsfag C

En fagpakke med 2 eller 3 fag

Engelsk A

Samtidshistorie B

Studieretningprojekt

Erhvervsret C

Virksomhedsøkonomi B

2. fremmedsprog B

Erhvervscase

International økonomi B

Det internationale område

Dansk

Temaforløb i:

Engelsk

Virksomhedsøkonomi

Matematik

Samfundsøkonomi

2. fremmedsprog

Kultur

Ingen studieretningsfag

HHX højere handelseksamen

Alle elever på hhx skal have mindst 1 valgfag, som vælges blandt skolens udbud af forskellige fag og fagniveauer. Du får en meget grundig orientering på grundforløbet, inden du skal til at vælge valgfag. Spørg din UU-vejleder eller se på skolesiderne, hvis du gerne vil kende dine muligheder for valgfag, inden du vælger en hhx-uddannelse.

Valg inden start på uddannelsen

Ingen valgfag

Innovation og IT Sundhed og idræt

57


Viden Djurs – Handelsgymnasium Grenaa og Rønde HHX højere handelseksamen

Grenaa Handelsskole og Handelsgymnaisum har i alt ca. 450 elever fordelt på hhx og hg. Vi er en skole, der lægger vægt på at have et godt skolemiljø på tværs af klasser og årgange. Et godt sted at lære og et godt sted at være, det er Grenaa Handelsskole.

Studiemiljø På Grenaa Handelsskole vil du få tilbudt at deltage i mange forskellige frivillige aktiviteter efter skoletid. Aktiviteterne foregår på tværs af klasserne og kan fx være: Lektiecafé, faldskærmsudspring, dans, spille i band, tur til Madrid og skitur i uge 7. Desuden arrangerer vi i skoletiden også idrætsdage og fællesarrangementer med politikere, stand-up og hvad der er aktuelt, når du går hos os. Også vores idrætsforening Vid Sport er en aktiv forening, der udbyder flere arrangementer for vores elever.

Undervisningen på Handelsgymnasium Grenaa Vores lektioner varer 60 minutter og i løbet af en uge har du ca. 23 lektioner. En undervisningsdag med 5 lektioner begynder kl. 8.00 og slutter kl. 14.00.

Undervisningen er en blanding af klasseundervisning og projektarbejde, der ofte er baseret på gruppearbejde; men der er også indlagt individuelle projektforløb. It i undervisningen er en selvfølge hos os. Alle vores klasselokaler er udstyret med interaktive tavler, der er trådløst net overalt på skolen, og når du starter hos os, stiller vi, ud over skolebøgerne, en bærbar pc’er til rådighed for dig, mod at du betaler et meget rimeligt garantibeløb. I din gymnasietid på Grenaa Handelsskole får du styrket kompetencerne ”selvstændighed og samarbejde”. Desuden vil dit arbejde løbende blive evalueret af og med dine lærere. Formålet er, at du får gode studievaner, så du senere kan løse de opgaver, du vil møde i din fremtidige uddannelse og dit fremtidige job. I løbet af de 3 år vil der være indlagt besøg på virksomheder i såvel indland som udland. Det første, du skal deltage i, når du møder på skolen, er et introduktionsarrangement, hvor du og dine nye klasseog årgangskammerater vil komme til at lære hinanden rigtig godt at kende.

Undervisningen på Handelsgymnasium Rønde Vores lektioner varer 45 minutter, hvor et modul svarer til to lektioner. I løbet af en uge har du ca. 16 moduler. En undervisningsdag med 4 moduler begynder kl. 8.15 og slutter kl. 15.20. På Handelsgymnasium Rønde tager du en studentereksamen med en samfundsvidenskabelig profil, der ruster dig til en karrierevej inden for oplevelsesøkonomien og sportsverdenen. Vores teoretiske undervisning er levende og virkelighedsnær og tager oftest udgangspunkt i cases i sportsverdenen, der kan kulminere med en studierejse eller et virksomhedsbesøg i en fx en professionel fodboldklub.

På Handelsgymnasium Rønde kan du alt efter interesse vælge mellem to linjer: ”Linjen med fokus på sport & adventure” og ”Linjen med fokus på fodbold”. Ud over den teoretiske undervisning lægger vi meget vægt på, at du dygtiggør dig i netop din sportsgren, men også at du stifter bekendtskab med nye. Fodboldspillerne får således som eksempel træning af de bedste trænere fra AGF Talentfodbold og fra Skovbakken Kvindefodbold, og på ”Sport & adventure” kommer vi omkring en bred vifte af udfordringer, som du selv får indflydelse på at sammensætte. Og alt dette foregår endda i skoletiden! Elevinddragelse er en vigtig del af dagligdagen på Handelsgymnasium Rønde. Du får her en unik chance for at påvirke udviklingen og opbygge traditioner – især i forbindelse med det sociale med fredagscaféer, fester og studieture – på et nyt gymnasium, hvor rammerne er vide og mulighederne mange. Sammen med en engageret lærerstab er du således med til at sætte dagsordenen for 3 spændende år, der med din hobby og interesse som omdrejningspunkt kvalificerer dig til enten at læse videre eller til direkte efter studentereksamenen at arbejde inden for sport og event.

Vil du vide mere? Du er velkommen til at maile eller ringe, hvis du har nogle spørgsmål. Du kan også, evt. sammen med dine forældre, aftale tid hos en studievejleder.

Åbent hus Lørdag, den 20. november 2010, kl. 10-15 på Handelsgymnasium Grenaa. Forår 2011: Se www.ghs.dk og www.handelsgymnasiumroende.dk

Økonomisk orienteret studieretning

markedsorienterede studieretninger

Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B

Afsætningsøkonomi A + International økonomi A + It C

internationalt orienteret studieretning Afsætningsøkonomi A + Spansk A eller tysk A + Kulturforståelse B

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Viden Djurs – Handelsgymnasium Grenaa N. P. Josiassensvej 44 · 8500 Grenaa · Tlf. 8758 0400 · www.ghs.dk

Viden Djurs – Handelsgymnasium Rønde Skrejrupvej 9B · 8410 Rønde · Tlf. 8758 0400 · www.ghs.dk

58


HHX Århus Købmandsskole Internationale kontakter Gennem et stort antal samarbejdsskoler i Tyskland, England, Spanien, Irland, Italien, Frankrig, Island m.fl. giver vi dig mulighed for internationale kontakter.

Vil du vide mere? Valg ved ansøgning om optagelse

HHX - Højere Handelseksamen er en 3-årig gymnasial uddannelse, som du kan tage på Århus Købmandsskoles afdelinger i enten Viby, Hasle eller Vejlby, og uanset hvilken afdeling du søger optagelse på, vil du møde en skole, der er moderne og velindrettet. De tre HHX-afdelinger ligger også bekvemt for offentlig transport, og i øjeblikket er der på HHX ca. 1600 elever, fordelt med 27 klasser i Vejlby, 8 klasser i Hasle og 25 klasser i Viby.

Skolen og undervisningen Klasserne er inddelt i team. Der samarbejdes om en lang række aktiviteter som fx tværfaglige projekter, gæstelærerbesøg og virksomhedskontakter. Gennem alle tre år vil du møde varierede arbejdsformer, der gør dig bedre til at arbejde selvstændigt. Målet er at styrke den personlige og faglige udvikling. Århus Købmandsskole lægger vægt på at skabe gode uddannelsesmæssige og sociale rammer, og du får rig mulighed for at engagere dig og være medbestemmende. I starten af året er der et introduktionsforløb på 2-3 dage, og der vil i

2. fremmedsprog Når du søger om optagelse, skal du vælge 2. fremmedsprog, som kan være tysk eller fransk som fortsættersprog, eller du kan vælge spansk, tysk eller fransk som begyndersprog. Studieretning Desuden skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter det halvårlige grundforløb. Århus Købmandsskole har 10 forskellige studieretninger placeret i 3 hovedområder. Valgfag A-niveau: Matematik B-niveau: Matematik, filosofi, kulturforståelse, psykologi, innovation, finansiering C-niveau: Design, filosofi, kulturforståelse, mediefag, psykologi, organisation, finansiering, statistik, idræt, markedskommunikation, innovation

Idræt og uddannelse Hvis du ønsker at blive HHX’er på Århus Købmandsskole og samtidig have tid til en stor træningsindsats, kan skolen tilbyde dig et særligt uddannelsesforløb, hvis du er TEAM Danmark godkendt. Kontakt en af skolens uddannelses- og erhvervsvejledere herom.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere materiale, er du velkommen til at ringe. Du kan også aftale tid med en af Århus Købmandsskoles uddannelsesog erhvervsvejledere.

Åbent hus Mandag, den 24. januar 2011, kl. 19 på Viborgvej. Tirsdag, den 25. januar 2011, kl. 16-19 på Viemosevej. Onsdag, den 26. januar 2011, kl. 19 på Vejlby Centervej.

HHX højere handelseksamen

løbet af uddannelsen være fælles arrangementer af forskellig art: Virksomhedsbesøg, besøg af erhvervsfolk, kulturelle aktiviteter, foredrag, studierejser og sport. På hver afdeling er der et aktivt elevråd, der arrangerer foredrag, politiske møder, fredagscafé og fester.

Lørdag, den 22. januar 2011, kl. 10-13 på Vejlby Centervej (specielt for efterskoleelever).

Videreuddannelse Efter HHX ønsker mange en videregående uddannelse på universitetet eller handelshøjskolen. Mange fortsætter også på Erhvervsakademi Århus på fx markedsføringsøkonom og finansøkonom. Efter HHX er der også mulighed for at få en elevplads inden for fx finans, kontor, handel og butik. Elevtiden er 2 år.

Første skoledag Onsdag, den 10. august 2011.

internationalt orienterede studieretninger

markedsorienterede studieretninger

Tysk A + Fransk A eller Spansk A International økonomi A + Tysk A, Fransk A eller Spansk A + Kulturforståelse C International økonomi A + Afsætning A + Kulturforståelse C

Afsætning A + Spansk A + Innovation B + Design C Afsætning A + Tysk A, Fransk A eller Spansk A + Psykologi B + Organisation C Afsætning A + IT A + Markedskommunikation C

Økonomisk orienterede studieretninger Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering C Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Idræt C Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Innovation C (2. fremmedsprog: Tysk B)

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole Vejlby Centervej 50 · 8240 Risskov · Tlf. 8936 3800 · www.aabc.dk Viemosevej 1 · 8260 Viby J · Tlf. 8936 3450 · www.aabc.dk Viborgvej 159 A · 8210 Århus V · Tlf. 8936 3850 · www.aabc.dk

59


Tradium Handelsgymnasiet HHX højere handelseksamen

Skolen og undervisningen

Med Tradium har vi samlet Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske skole under ét T. Tradium består af flere end 4000 elever fordelt på 9 adresser i Randers, Hobro og Pederstrup. Vi er en af Danmarks største erhvervsskoler. Tradium Handelsgymnasiet er en stor og moderne uddannelsesinstitution med ca. 900 elever i Randers fordelt på 2 afdelinger enten på Minervavej eller på Rådmands Boulevard. Skolens størrelse betyder, at vi kan tilbyde et rummeligt og inspirerende uddannelsesmiljø med en bred vifte af spændende muligheder og udfordringer. Vi har fokus på, at du udvikler dig både fagligt og personligt, så du bliver klædt bedst muligt på til en videregående uddannelse. Vi har et godt og udviklende samarbejde med samfundet omkring os, erhvervsliv og andre uddannelsesinstitutioner i både ind- og udland. Afdelingerne er indrettet med det nyeste undervisningsudstyr, IT, lyse lokaler og gode kantiner - og selvfølgelig en højtuddannet og motiveret lærerstab

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, tværfagligt projektarbejde og naturligvis individuelt arbejde med mundtlige fremlæggelser. Vores mange og gode relationer til det lokale erhvervsliv er med til at gøre undervisningen vedkommende og levende. Det internationale aspekt er højt prioriteret med rige muligheder for studieture og udvekslingsophold. Der er udstrakt brug af IT i undervisningen, og der er trådløst netværk overalt på skolen, hvor du kan tilkoble din bærbare pc. Vi har desuden Open Learning Center – udstyret med computere, tidsskrifter og bøger. Undervisningen foregår normalt: • Rådmands Boulevard 08.00-15.00 • Minervavej 08.30-15.30 Der er direkte og velfungerende busforbindelser til begge afdelinger.

Studieretning Du skal tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter det halvårlige grundforløb. Skolen udbyder 6 forskellige studieretninger placeret i 3 hovedområder. Se nedenfor eller på vores hjemmeside.

Randers ElitesportsCollege Du har som elitesportsudøver mulighed for gå på handelsgymnasiet samtidig med at du udvikler dig inden for din sport. Du skal have studieretningen Marketing, da vi har samlet vores collegeelever i én klasse. Du får samme obligatoriske fag som alle andre handelsgymnasieelever og mulighed for at tage de samme valgfag. Læs mere på www.elitesportscollege.dk.

Videregående uddannelser Særlige aktiviteter Ud over det faglige er kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter en vigtig del af hverdagen, og i løbet af året gennemføres bl.a. introduktionsarrangementer, idrætsdag, fællesarrangementer, fredagscafeer og fester. Vi lægger stor vægt på elevernes medbestemmelse, bl.a. via det aktive elevråd, og vi ser det som et led i at udvikle eleverne til at være engagerede medborgere.

Valg ved ansøgning om optagelse 2. fremmedsprog Du skal vælge mellem tysk som fortsættersprog, eller fransk eller spansk som begyndersprog.

Efter HHX ønsker mange en videregående uddannelse på universitetet eller handelshøjskolen. Mange fortsætter også på Erhvervsakademi Danias videregående uddannelser. Efter HHX er der også mulighed for at få en elevplads inden for fx finans, kontor, handel og butik. Elevtiden er 2 år.

Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du kan også finde svar på vores hjemmeside www.tradium.dk.

Åbent hus Onsdag, den 2. februar 2011, kl. 19.

Økonomisk orienteret studieretning

internationalt orienterede studieretninger

Virksomhedsøkonomi A + Matematik A/B + Finansiering C

Afsætning A + Tysk B + Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A + Tysk A

markedsorienterede studieretninger

valgfag

Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C Afsætning A + Innovation B + Psykologi C Afsætning A + International økonomi A + Markedskommunikation C

A-niveau: Matematik, virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi B-niveau: Matematik, samfundsfag, finansiering, innovation C-niveau: Psykologi, kulturforståelse, mediefag, multimedier, idræt, finansiering, fransk organisation, markedskommunikation, innovation, billedkunst, kinesisk, spansk

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Tradium Handelsgymnasiet Minervavej 57, Paderup · 8960 Randers SØ · Tlf. 8711 4300 · www.tradium.dk Rådmands Boulevard 19 · 8900 Randers · Tlf. 8711 3500 · www.tradium.dk

60


Handelsskolen Silkeborg

Valg ved ansøgning om optagelse

Handelsskolen Silkeborg er centralt beliggende nær Silkeborg centrum. Der er kun få minutters gang til citygågaderne, bybusterminal samt banegård og rutebiler. Skolens klasse- og faglokaler er fordelt i 5 bygninger. Det giver gode miljøer, så man undgår fornemmelsen af en stor skole.

Skolen og undervisningen Udover den almindelige undervisning er der alle tre år indlagt forskellige projektperioder, der dels er knyttet til de enkelte studieretninger, dels er fælles for alle elever på de enkelte årgange. Derudover får du tilbud om en række oplevelser i skolens regi, bl.a. er der mulighed for at komme på studieture alle tre år af uddannelsen. På første og andet år er turene arrangeret i forbindelse med bestemte fag eller projektforløb, mens valg af rejsemål på tredje år er knyttet til de enkelte studieretninger. Undervisningen begynder normalt kl. 8 og slutter kl. 14, og tilrettelægges med varierede arbejdsformer: Klasseundervisning,

Når du søger om optagelse, skal du vælge 2. fremmedsprog. Vi tilbyder tysk som fortsættersprog og fransk eller spansk som begyndersprog. Desuden skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter det halvårlige grundforløb. Handelsskolen Silkeborg udbyder 9 forskellige studieretninger, som kan inddeles i 3 hovedområder. Se skemaet nedenfor.

Silkeborg Sports College Sportscollegelinien er en af de 9 studieretninger, Handelsskolen Silkeborg udbyder. Den henvender sig til elever, der har særlig interesse for at dyrke fodbold, håndbold, cykling eller kano/ kajak på eliteplan kombineret med en HHXuddannelse. Træningstimerne er en fast integreret del af klassens skema. Forudsætning for optagelse er, at du er vurderet egnet til en gymnasial uddannelse, og at du er indstillet på hård og intensiv træning ved siden af din skolegang. De fleste ansøgere bliver indkaldt til samtale, hvor en repræsentant fra både handelsskolen og sportsklubberne deltager. Der skal betales et årligt gebyr. Beløbets størrelse er afhængig af, hvilken sportsgren du har valgt.

Elever, der bor på college, skal derudover beregne udgifter til kost, logi og lommepenge. Yderligere oplysninger finder du på www.ssc.dk eller www.hssilkeborg.dk.

Finanslinjen Kunne du tænke dig at arbejde inden for finansverdenen efter afsluttet HHX? Handelsskolen Silkeborg udbyder fra 2010 en speciel studieretning, der både i sammensætning af fag og andre undervisningsaktiviteter sigter mod videregående uddannelse, der kvalificerer til senere karriere inden for den finansielle sektor.

HHX højere handelseksamen

blokdagsundervisning og projektarbejde i grupper, hvor du erfarer, hvordan du kan omsætte din teoretiske viden til praksis. Endvidere vil du opleve foredrag, virksomhedsbesøg og forskellige kulturelle arrangementer.

Videre uddannelse Efter HHX søger mange en videregående uddannelse f.eks. på universiteter, seminarier m.v. På Handelsskolen Silkeborg har du mulighed for at tage en kortere videregående uddannelse som: • Finansøkonom med speciale inden for pengeinstitut (Finansakademiet) • Handelsøkonom med speciale inden for bilbranchen (Bilakademiet) Begge uddannelser varer 2 år. HHX giver også adgang til en elevplads inden for kontor-, finans-, handels- og butiksområdet. Elevtiden varer 2 år. Gennem PIU (Praktik i Udlandet) har du også mulighed for at tage hele eller dele af elevuddannelsen i en tysk eller engelsk virksomhed.

Vil du vide mere? Kontakt skolens studievejledere på tlf. 8722 2000 eller besøg vores hjemmeside www.hssilkeborg.dk.

Økonomisk orienterede studieretninger

markedsorienterede studieretninger

Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Finansiering C Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Statistik C Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering B (Finanslinjen)

Afsætning A + International økonomi A + Markedskommunikation C Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Idræt C (Sports College)

internationalt orienterede studieretninger

valgfag

Tysk A + International Økonomi A + Kulturforståelse C Tysk A + Spansk A Tysk A + Fransk A

A-niveau: Matematik, tysk, international økonomi B-niveau: Matematik, samfundsfag, it C-niveau: Innovation, finansiering, markedskommunikation, statistik, organisation, design, psykologi, mediefag, kulturforståelse

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Handelsskolen Silkeborg Markedsgade 3 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8722 2000 · www.hssilkeborg.dk

61


Skanderborg-Odder, HHX HHX højere handelseksamen

En hhx fuld af muligheder HHX åbner dørene til de videregående uddannelser og giver dig de kompetencer, erhvervslivet efterspørger. På HHX har du mange muligheder: Studieretning Vi udbyder tre studieretninger, du kan vælge mellem: International linje, økonomilinje og marketinglinje med bl.a. innovation.

Skanderborg – Odder Center for Uddannelse er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder områdets største samlede udbud af uddannelser til unge og voksne. Vi er innovative og dynamiske i vores tilgang til uddannelse og vil være blandt de allerbedste.

2. fremmedsprog Du kan vælge: Tysk eller fransk som fortsættersprog, spansk eller fransk som begyndersprog. Valgfag Afhængig af studieretning og 2. fremmedsprog skal du have et til tre valgfag, som gennemføres i 2.g og 3.g.

nationalt både studiemæssigt, erhvervsmæssigt og personligt som utrolig vigtigt. Det betyder, at du i løbet af uddannelsen tilbydes en række rejseaktiviteter, der alle har afsæt i uddannelsens fag og faglige problemstillinger: I 1.g tilbydes en tredages studietur til København og et uddannelsesophold af en uges varighed i udlandet I 2.g tilbydes klassestudietur til Berlin I 3.g tilbydes et studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet: To uger på destinationer i Europa eller Indien, tre uger i Kina eller fire uger i Australien/USA. For elever, som ikke ønsker at rejse, gennemføres der et tilsvarende forløb på skolen. Vi samarbejder med ti andre handelsgymnasier ”SYNERGI-skolerne” om gennemførelsen af internationaliseringsprogrammet.

Besøg os

Et godt studiemiljø Vores skole er både et handelsgymnasium, en handelsskole og et VUC og vi drager fordel af at have mange uddannelsesretninger under samme tag. Vi har et attraktivt studiemiljø med fokus på: • Høj kvalitet • Trivsel og nærvær • Gode fysiske rammer • Engagerede undervisere • Elevindflydelse • Fester og andre sociale arrangementer • Studieture til udlandet, der ruster dig til dit uddannelses- og arbejdsliv.

Valgfag og niveau Matematik A, Tysk A, Spansk A og B, Fransk A og B, Filosofi C, Finansiering C, IT B, Kulturforståelse B og C, Markedskommunikation C, Innovation C, Design C, Psykologi B og C. Valgfagsoprettelsen er betinget af tilstrækkelig søgning.

Studierejser Vi er blandt de skoler i Danmark, der er mest ambitiøse med internationalisering. Vi anser evnen til at kunne begå sig inter

Du er meget velkommen til at besøge os på skolen. Kontakt os og aftal en tid til en rundvisning. Du kan også besøge os på www.soh.dk.

Åbent hus Vi holder åbent hus for elever og forældre torsdag, den 20. januar 2011, kl. 19 og åbent hus specielt for efterskoleelever og deres forældre lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10.

Økonomisk orienteret studieretning

internationalt orienteret studieretning

Virksomhedsøkonomi A + Matematik B + Finansiering C

International økonomi A + Matematik B + Kulturforståelse C

markedsorienterede studieretninger

valgfag

Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C + Design C Tysk A + Afsætning A + Markedskommunikation C Fransk A + Afsætning A + Markedskommunikation C

A-niveau: Matematik, tysk, virksomhedsøkonomi, international økonomi, afsætning, spansk og fransk B-niveau: Kulturforståelse, psykologi, IT, matematik, fransk og spansk C-niveau: Innovation, design, filosofi, finansiering, kulturforståelse, mediefag, multimedie, markedskommunikation og psykologi

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, Handelsgymnasium Højvangens Torv 2 · 8660 Skanderborg · Tlf. 8793 3020 · www.soh.dk

62


Viborg Handelsgymnasium Idræt og sport

I Handelsgymnasiet oplever du: • Lærerige faglige og tværfaglige projekter • Virksomhedsbesøg og ekskursioner • Fællesarrangementer • Elevfester og fredagscaféer • Sportsdag • En studietur til udlandet i 2.g • En velindrettet og god kantine

Som nævnt ovenfor udbyder vi valgfaget Idræt C, som der er stor søgning til. Da vi er nabo til Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg, har vi nogle helt specielle muligheder i den forbindelse. Derudover satser vi meget på handelsskole håndbold og fodbold og har vundet mange DM titler. Hvis du dyrker sport på højt plan og er godkendt af Team Danmark, kan du hos os få tilrettelagt uddannelsen over 4 år.

Herudover har vi også forskellige tilbud efter skoletid.

Viborg Handelsgymnasium har ca. 600 elever. I 2005 blev en større nybygning taget i brug.

Skolens dagligdag Handelsgymnasiet i Viborg giver dig ikke kun faglige færdigheder. Vi gør meget ud af, at du også får impulser, der støtter din personlige udvikling, herunder samarbejdsevne og selvstændighed. Vi gør også noget ekstra ud af studiemiljøet, og alle elever i 1.g kommer på en introtur i starten af skoleåret. Formålet er, at du skal lære dine klassekammerater at kende, så du kan samarbejde med dem og medvirke til at skabe et godt klima i klassen. Vi har også lektiecafe to gange om ugen. Handelsgymnasiet i Viborg er veludstyret med IT-faciliteter. Det giver dig gode muligheder for at benytte pc’er, både i undervisningen og efter skoletid til skrivning af opgaver mv.

Studieretninger Da Handelsgymnasiet i Viborg har 6-8 klasser pr. årgang, kan vi tilbyde en del forskellige studieretninger, se nederst. Vi har to stærke økonomisk orienterede studieretninger, hvoraf den ene er med et ekstra højniveau fag. Vi har tre markedsorienterede studieretninger, hvor du blandt andet kan komme til at arbejde med din egen virksomhed i faget Innovation og eventuelt deltage i Young Enterprise konkurrencerne. Det meget fine samarbejde, som vi har med virksomhederne i lokalområdet, gør uddannelsen virkelighedsnær. Endelig har vi to internationale studieretninger med tilbud om et længere studieophold i Østrig, Mexico eller USA i 3.g. Ud over de valgfag, der udbydes på alle handelsgymnasier, har vi hold i billedkunst C og idræt C. Det skal fremhæves, at du kan vælge flere fag på niveau A i 3.g fx matematik A.

Vejledning Skolens studievejledere er til din rådighed med vejledning vedrørende dine studier i handelsgymnasiet og med hensyn til dine fremtidige jobønsker og uddannelsesmuligheder på videregående uddannelser. Er du i tvivl om noget, er du allerede nu velkommen til at kontakte skolens studievejledere. Derudover har skolen en praktikpladskonsulent, der kan være dig behjælpelig med at skaffe dig en praktikplads efter handelsgymnasiet, hvis du ønsker det.

HHX højere handelseksamen

Andre aktiviteter

Åbent hus og informationsmøder Der holdes åbent hus i Handelsgymnasiet i Viborg lørdag, den 13. november 2010, kl. 10-14 samt lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-13.

Økonomisk orienterede studieretninger

markedsorienterede studieretninger

Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Afsætning A Virksomhedsøkonomi A + Matematik B + Finansiering C

Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Psykologi C Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation B Afsætning A + International økonomi A + Kulturforståelse C

internationalt orienterede studieretninger Spansk A + Afsætning A + Kulturforståelse C Spansk A + Tysk B + Kulturforståelse C

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Viborg Handelsgymnasium – en del af Mercantec Vinkelvej 20 · 8800 Viborg · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk

63


HTX højere teknisk eksamen HTX højere teknisk eksamen

Htx er en 3-årig studieforberedende og almendannende uddannelse med særlig fokus på naturvidenskabelige og teknologiske perspektiver. Uddannelsen forbereder dig til videregående uddannelser og udvikler dine evner til at forholde dig reflekterende og kritisk til din omverden. Du kommer til at arbejde med naturvidenskabelige, kulturelle, tekniske og samfundsvidenskabelige problemstillinger. Ud over at arbejde med de enkelte fag, kommer du også til at arbejde med projekter, der inddrager viden og færdigheder fra flere fag. Arbejdsformerne styrker dine evner til initiativ, kreativitet og selvstændighed, ligesom du gennem projekterne samarbejder med andre og fordyber dig i sammenhænge på tværs af de enkelte fag. Når du søger optagelse på htx, skal du vælge studieretning inden for en af 3 hovedkategorier, nemlig: • Naturvidenskabelige studieretninger • Teknologiske studieretninger • Kommunikationstekniske studieretninger Inden for hver af de tre hovedkategorier tilbyder de enkelte tekniske gymnasier en række forskellige studieretninger. Disse kan du finde under beskrivelsen af de enkelte tekniske gymnasier eller på skolernes hjemmesider. På htx møder du et stærkt fagligt miljø med arbejdsformer, der understøtter dine evner til samarbejde, udvikling og kreativitet. Et tæt samarbejde med kammeraterne sikrer dig tre spændende år med faglig og personlig udvikling med mulighed for adgang til en lang række videregående uddannelser inden for bl.a.

64

naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik. Læs mere på de tekniske gymnasiers hjemmeside www.tekniskgymnasium.dk.

Optagelse For at blive optaget på htx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Hvis din skole har indstillet dig til optagelsesprøve, kan du optages, hvis prøven forløber tilfredsstillende.

Uddannelsens opbygning Uddannelsen består af et grundforløb på et ½ år efterfulgt af et studieretningsforløb på 2½ år. Grundforløbet (½ år) I grundforløbet indføres du i uddannelsens arbejdsformer og fag, og du vil opleve, at undervisningen foregår både som faglig undervisning i det enkelte fag og som samspil mellem fagene. Grundforløbet giver dig samtidig grundlag for at bedømme, om du har valgt den rigtige studieretning. Grundforløbet er sammensat af obligatoriske fag og studieområdet, der er et flerfagligt samarbejde mellem en række

naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige fag. I undervisningen indgår tema- og projektundervisning, som skal udvikle dine studieteknikker og arbejdsmetoder, og som skal styrke din forståelse for de tanker og teorier, der ligger bag naturvidenskab, teknologi, samt almenmenneskelige og samfundsmæssige forhold. Studieretningsforløbet (2½ år) Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Det flerfaglige samarbejde i studieområdet fortsætter ligeledes i studiretningsforløbet. Gennem dit valg af studieretning, fastlægger du profilen for din htx eksamen og dermed også grundlaget for dit senere valg af videregående uddannelse. Studie-retningen består normalt af en fagpakke på 3 fag, der gensidigt styrker hinandens faglige områder. Den valgte studieretning supplerer du med dit valg af teknikfag og øvrige valgfag, som du kan vælge, hvis du har særlige interesser, eller hvis du ønsker at forberede dig på eventuelle adgangskrav til den uddannelse, du senere vil søge optagelse på.

Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning. Når du søger optagelse på teknisk gymnasium, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet.


Det overordnede mål med arbejdsformer og fagligt indhold er at udvikle dine kompetencer bl.a. med henblik på videreuddannelse og senere erhvervsvalg. Undervisningen og hele uddannelsesforløbet tager først og fremmest sigte på det, som du senere får brug for at kunne fx i de videregående uddannelser. Der er klare mål for, hvad du skal vide og kunne i de enkelte fag – også i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene, fordi kernestoffet er fastlagt i undervisningsministeriets læreplaner. Elever og lærere supplerer i samarbejde kernestoffet med temaer og emner efter fælles valg. Klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde veksler med temaforløb og projektarbejde. Karakterer og eksamen Undervejs får du tilbagemeldinger om egne styrker, svagheder og fremskridt, og du får også lejlighed til at evaluere undervisningen.

Studieretning

Projektarbejde Projektarbejde er en betydningsfuld arbejdsform på htx. I projektarbejdet lærer du at arbejde både selvstændigt og i grupper. Du lærer at analysere og beskrive problemstillinger og samtidig give konkrete løsningsforslag i forhold til dem. Projektarbejdet indebærer ofte fremstilling af et konkret produkt samt udarbejdelse af dokumentationen, der kan være et medieprodukt eller en rapport. I dokumentationen skal du forklare, hvordan du er nået frem til produktet,

redegøre for den teori, du har brugt, og beskrive arbejdsmetoder og beregninger. Gennem faglig fordybel-se skaber du dig et helhedsbillede af et problem og dets løsningsmuligheder.

Krav til dig Når du starter på teknisk gymnasium, er vores forventning til dig, at du: • er interesseret i faglig fordybelse og i mere projektorienteret arbejde på tværs af fagene • med en nysgerrig, selvstændig og kreativ tilgang ønsker at anvende din teoretiske viden i forhold til praktiske problemstillinger • er interesseret i selvstændigt arbejde og i at arbejde sammen med kammerater på tværs af klasser og fag. Der vil naturligvis være en del hjemmearbejde. Du vil have lektier for hver dag, i nogle perioder mere end andre. Det er derfor vigtigt, at du planlægger din tid fornuftigt, således at der også bliver tid til andre ting som fritidsaktiviteter, venner og familie.

Teknologi og teknikfag Du vil møde nye fag som teknologi og teknikfag. I teknologi på 1. og 2. htx får du et grundlag for at forstå og arbejde med teknologiske problemstillinger. Du vil blive præsenteret for forskellige arbejdsprocesser og metoder såvel teoretisk som i laboratorier og værksteder. Senere kommer du til selvstændigt at konstru-

½ år

Grundforløb

2½ år

Obligatoriske fag Dansk A

Kemi B

Engelsk B

Biologi C

Matematik B

Kommunikation/IT C

Teknologi B

Teknologihistorie C

Fysik B

Samfundsfag C

Dansk

Kommunikation/IT

Engelsk

Teknologi

Matematik

Fysik

Evt. andre fag

Kemi

ere, designe, dimensionere, beregne og beskrive produkttyper, som du selv er med til at fremstille. Undervisningen er tilrettelagt som projekter, hvor du arbejder sammen med dine kammerater om løsninger af forskellige opgaver. På 3. htx skal du vælge teknikfag. Teknikfagene vælges inden for tre hovedgrupper. De enkelte tekniske gymnasier udbyder mindst 2 af nedenstående hovedgrupper af teknikfag og har forskellig vægtning af indholdet. Se teknikfagsbeskrivelserne på institutionernes hjemmesider. Byggeri og energi Du arbejder med udvalgte temaer inden for konstruktion, materialer, produktionsprocesser, anlæg, installationer, forsyning, administration og organisation. Design og produktion Du arbejder med udvalgte temaer inden for formgivning og udvikling, komponenter og materialer, styring og overvågning samt fremstilling inden for følgende områder: Elektronik, træ, maskin, beklædning og industriel design. Proces, levnedsmiddel og sundhed Du arbejder med udvalgte temaer inden for bioteknologi, fødevarer, mikrobiologi, produktfremstilling, sundhed og miljø. Her finder du derfor temaer inden for økologi, livsstil, fødevarer, naturpleje mv.

Studie­retning

Valgfag

Teknikfag

En fagpakke med 3 fag

1-2 valgfag efter eget valg på A, B, eller C-niveau

1 teknikfag

Ingen valgfag (dog mulighed for tysk/fransk)

Ingen valgfag

Studieretningsprojekt

Ingen studieretningsfag

HTX højere teknisk eksamen

Undervisningen

Biologi Samfundsfag

65


Teknisk Gymnasium Christiansbjerg HTX højere teknisk eksamen

Teknisk Gymnasium Christiansbjerg ligger på Gøteborg Allé og har sine værksteder i Halmstadgade. Gymnasiet har i dag ca. 260 elever fordelt på 10 klasser. Det er således et forholdsvis lille gymnasium, og det giver en høj grad af nærhed i dagligdagen, når alle kender alle. Med oprettelsen af studieretninger med flere kreative fag og teknikfag, der er rettet mod arkitektur og livsstil, har vi fået flere piger på teknisk gymnasium. På Teknisk Gymnasium Christiansbjerg møder du et skolemiljø, som ud over undervisningen tilbyder dig en række andre aktiviteter såsom fællesarrangementer, fredagscafé og elevfester. Du har mulighed for at repræsentere din klasse i elevråd, festudvalg eller caféudvalg eller at blive medlem af aktivitetsudvalget, som bl.a. står for at arrangere aktivitetsdage og fællessamling i løbet af skoleåret. Du er altid meget velkommen i skolens lektiecafé, hvor ældre elever står til rådighed med hjælp og støtte til opgaver, der er svære at knække.

Skolen og undervisningen Skoledagen starter kl. 8.30, og du har 24-25 lektioner a 60 minutter om ugen.

I starten af skoleåret bliver du introduceret til de enkelte fag, laboratorierne, værkstederne og arbejdsformerne. Introduktionsperioden afsluttes med en 2 dages tur. Lærerne i studieretningsfagene arrangerer flere ekskursioner og en studietur til udlandet på 2. år. Du skal regne med at have lektier til hver dag, og at arbejdsbelastningen i forbindelse med afslutningen af et projektarbejde kan være ret stor. Sammen med lærerne skal du løbende vurdere din egen indsats og dit udbytte og lægge en plan for, hvordan du bliver bedre i fagene. Den løbende information og kommunikation foregår gennem skolens læringsplatform og med SMS. Efter skoletid eller som led i undervisningen i visse fag har du på 2. og 3.år mulighed for at deltage i landsdækkende og internationale konkurrencer som fx europamesterskabet i iværksætteri eller deltage i et virksomhedsspil, hvor landets gymnasier konkurrerer indbyrdes. På 3. år afvikles et studieområdeforløb som en intern konkurrence om, hvem der laver det bedste naturvidenskabelige web-magasin, samfundsfagsholdet er på tur til vigtige institutioner i København og endelig holder nogle elever på 3. HTX lektiecafé 1-2 gange om ugen for alle interesserede elever.

Teknologi Teknologiundervisningen på 1. og 2. år består af projektforløb, der strækker sig over 4-7 uger. Til de fleste forløb skal du vælge, hvilket værksted, du vil arbejde i. Du kan vælge mellem el-, træ-, proces-, beklædnings- og designværksted. Her skal du udvikle og fremstille et produkt eller skitser samt skrive en rapport om forløbet. Rapporten kan være en traditionel papirrapport men kan også være en

mundtlig fremlæggelse el. lign. Produktet kan være måleudstyr, et møbel til en bestemt målgruppe, sportsredskaber, mindre robotkonstruktioner, sensorer eller redesignet tøj. Du har mulighed for at prøve alle teknologiværkstederne af i løbet af de to første år eller at begrænse dig til færre. Teknologiundervisningen foregår på tværs af klasserne uafhængigt af studieretning.

Teknikfag På Teknisk Gymnasium Christiansbjerg kan du vælge mellem følgende teknikfag på 3. år: • Design og produktion – mode & livsstil • Design og produktion – it, styring & konstruktion • Design og produktion – arkitektur & rum • Byggeri og energi – byggeri Hvis du vil have et teknikfag, som udbydes på et af de andre tekniske gymnasier i Århus kan det også lade sig gøre Du skal så være 1-2 dage om ugen på en anden adresse. Den øvrige tid er du sammen med din klasse.

Vil du vide mere? Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte studievejlederne, dagligt 11-12, på tlf. 8937 3282.

Åbent hus Onsdag, den 26. januar 2011, kl. 19.30. Arrangement for efterskoleelever og deres forældre: Lørdag, den 22. januar 2011, kl. 10-13.

kommunikationsteknisk studieretning

Teknologisk studieretning

Kommunikation/IT A + Samfundsfag B

Teknologi A + Design B

naturvidenskabelige studieretninger

valgfag

Matematik A + Fysik A Matematik A + Biologi B Matematik A + Bioteknologi A

A-niveau: Engelsk, fysik, kemi, teknologi, matematik Vi garanterer altid, at matematik A og engelsk A oprettes som valgfag B-niveau: Biologi, informationsteknologi, samfundsfag C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi, informationsteknologi, idræt, innovation, programmering, psykologi, tysk fortsættersprog

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Gøteborg Allé 12 · 8200 Århus N · Tlf. 8937 3281 · www.aarhustech.dk/htx

66


Teknisk Gymnasium Viby

Skolen og undervisningen Den daglige undervisning foregår som klasseundervisning, øvelser og projektarbejde. Første lektion starter kl. 8.15, og undervisningen slutter normalt senest kl.15.20. En lektion varer 60 minutter. Når du arbejder med projekter, foregår meget af undervisningen i værksteder og laboratorier. I forbindelse med projektarbejdet skal der normalt fremstilles et produkt og laves en skriftlig dokumentation. Dine evner til at arbejde kreativt og selvstændigt udfordres særligt i forbindelse med projektarbejdet. Undervisningen kan også foregå i form af ekskursioner og virksomhedsbesøg. Efter skoletid eller

Teknologi På Teknisk Gymnasium møder du et nyt fag nemlig teknologi. Teknologi er et projektfag, hvor du kommer til at arbejde med forskellige typer projekter inden for fx mikrobiologi, levnedsmidler, elektronik, træ­­konstruktion eller mekanik. Projekterne kan fx bestå i at fremstille vindmålere, minirensnings-anlæg eller forskellige levnedsmidler.

Valg ved ansøgning om optagelse Ved optagelse skal du angive, hvilken studieretning du kunne tænke dig at påbegynde efter grundforløbet, samt

om du ønsker 2. fremmedsprog – tysk. I forbindelse med optagelsen samarbejder de tre tekniske gymnasier i Århus om fordelingen af eleverne på studieretningerne.

Teknikfag Du skal på 3. HTX vælge et teknikfag. Teknikfagene kan vælges frit på tværs af studieretningerne. På Teknisk Gymnasium Viby kan du vælge mellem følgende 4 områder: • Design og produktion – el • Design og produktion – arkitektur og rum • Design og produktion – robotteknologi • Proces, levnedsmiddel og sundhed – kemisk analyseteknik • Proces, levnedsmiddel og sundhed – bioteknologi • Byggeri og energi

HTX højere teknisk eksamen

Skolen er et moderne byggeri fra 1999 og har ca. 390 elever fordelt på 15 klasser. På Teknisk Gymnasium Viby møder du et skolemiljø, som ud over undervisningen tilbyder dig en række andre aktiviteter: Fællessamling, lektiecafe, fredagscafe og elevfester. Hver klasse har to medlemmer i elevrådet, som sammen med skolen er med til at tage spændende initiativer.

som led i undervisningen i visse fag har du på 2. og 3. år mulighed for at deltage i landsdækkende og internationale konkurrencer fx europamesterskabet i iværksætteri. IT anvendes som en integreret del af undervisningen, og du vil hurtigt blive introduceret til skolens netværk. Det betyder, at du er velkommen til at medbringe din egen bærbare pc til undervisningen. Skolen har et veludbygget konferencesystem, hvorfra du kan hente opgaver, studieplaner, dit individuelle skema m.m. Hver klasse har tilknyttet et lærerteam, som i samarbejde med skolens studievejledere fx vejleder dig, når du skal vælge studieretning og om, hvordan du bedst tilrettelægger din lektielæsning. I løbet af de første uger tager 1. HTX på hyttetur for at få et godt sammenhold i og på tværs af klasserne. På 2. år tager eleverne på studietur til udlandet. Rejsemålet aftales i fællesskab mellem lærerne og eleverne.

Hvis du hellere vil have et af de teknikfag, som Teknisk Gymnasium Århus Midtby eller Teknisk Gymnasium Christiansbjerg tilbyder, er du velkommen til dette. Det betyder blot, at du modtager undervisning på disse afdelinger, når der er teknikfag på skemaet. Derudover følger du din klasse på Teknisk Gymnasium Viby.

Vil du vide mere? Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte studievejlederne, der træffes dagligt kl. 11-12 på tlf. 8937 3381 eller tlf. 8937 3382.

Åbent hus Tirsdag, den 25. januar 2011, kl. 19.30.

kommunikationstekniske studieretninger

Teknologiske studieretninger

Kommunikation/IT A + Design B Kommunikation/IT A + Samfundsfag B

Teknologi A + Design B Teknologi A + Samfundsfag B

naturvidenskabelige studieretninger

valgfag

Matematik A + Fysik A Matematik A + Kemi A Kemi A + Biologi B Matematik A + Biologi B Matematik A + Bioteknologi A

A-niveau: Biologi, samfundsfag, engelsk, fysik, kemi, teknologi, matematik Vi garanterer altid, at matematik A og engelsk A oprettes som valgfag B-niveau: Biologi, informationsteknologi, samfundsfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, filosofi, informationsteknologi, idræt, innovation, programmering, psykologi, statistik, tysk fortsættersprog

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Teknisk Gymnasium Viby Hasselager Allé 10 · 8260 Viby J · Tlf. 8937 3380 · www.aarhustech.dk/htx

67


Teknisk Gymnasium Århus Midtby HTX højere teknisk eksamen

Overalt på skolen er der trådløst netværk, som alle elever efter en kort introduktion kan få adgang til. Det betyder, at du er velkommen til at medbringe din egen bærbare pc til undervisningen. Skolen har et veludbygget konferencesystem, hvorfra du kan hente opgaver, studieplaner, skema m.m. Efter skoletid eller som led i undervisningen i forskellige fag har du på 2. og 3. år mulighed for at deltage i landsdækkende og internationale konkurrencer som fx europamesterskabet i iværksætteri eller Georgh Mohr matematikkonkurrence. Teknisk Gymnasium Århus Midtby startede i august 2004 på Dollerupvej. Vi bor i gåafstand fra banegården og Århus Centrum. Gymnasiet har i dag ca. 300 elever. Alle busser, der kører ad Silkeborgvej, stopper lige foran skolen.

Skolen og undervisningen Skoledagen starter normalt kl. 8.15 og slutter senest kl. 15.30. Der er normalt 24-25 lektioner á 60 minutter pr uge. Den daglige undervisning foregår som klasseundervisning, øvelser og projektarbejde. Hver klasse har tilknyttet et lærerteam, som følger eleverne tæt. Et lærerteam kan vejlede eleverne med hensyn til endeligt valg af studieretning og kan give undervisning og vejledning i studieteknik, tilrettelæggelse af lektielæsning m.m. Vi gør meget ud af at tage godt imod nye elever. Som eksempel kan nævnes, at vi i de første uger afholder en fælles fødselsdagsfest for hele afdelingen, og at alle elever i 1. HTX er på en to-dages intro-tur.

Teknologi Teknologi er et karakteristisk HTX fag, hvor projektarbejde, produktudvikling og kreativitet er i fokus. Teknologiundervisningen består af tema- og projektforløb, der varer 4-7 uger. I hvert projektforløb får du mulighed for at arbejde med beskrivelse og løsning af en problemstilling. En del af løsningen er et praktisk produkt, der relaterer sig til problemstillingen. Om produktet bliver en elektronisk løsning, et nyt design, en middagsret eller en ny tøjstil, afhænger af det faglige område, du arbejder med. I vores stueetage har vi indrettet et stort design- og teknologicenter, der giver mulighed for også at arbejde professionelt med den praktiske del af projekterne i teknologi og teknikfag.

Valg ved ansøgning om optagelse

Hvis du i teknologi- og teknikfag vil beskæftige dig med beklædningsdesign, kan du vælge det, når du er blevet optaget. Yderligere information kan findes på www.aarhustech.dk. I forbindelse med optagelsen samarbejder de tekniske gymnasier i Århus om fordelingen af eleverne på studieretningerne.

Teknikfag På 3. HTX skal du vælge et teknikfag. På Teknisk Gymnasium Århus Midtby kan du vælge mellem de fire områder: • Design og beklædning • Elektronik og IT • Arkitektur og rum • Sundhed og livsstil Du har også mulighed for at vælge teknikfag, som udbydes på Teknisk Gymnasium Christiansbjerg eller Viby. Det vil betyde, at du skal være på den pågældende adresse 1-2 dage om ugen. Teknikfaget vælges frit på tværs af studieretningerne.

Vil du vide mere? Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte vores studievejleder. Studievejlederen træffes efter aftale på tlf. 8937 3442 eller pr mail ani@aarhustech.dk

Åbent hus Torsdag, den 27. januar 2011, kl. 19.30.

Ved optagelse skal du angive, hvilken studieretning du kunne tænke dig.

kommunikationsteknisk studieretning

Teknologisk studieretning

Kommunikation/IT A + Samfundsfag B

Teknologi A + Design B

naturvidenskabelige studieretninger

valgfag

Matematik A + Fysik A Matematik A + Biologi B Matematik A + Informationsteknologi B

A-niveau: Engelsk, fysik, kemi, teknologi, matematik, biologi Vi garanterer altid, at matematik A og engelsk A oprettes som valgfag B-niveau: Biologi, informationsteknologi, samfundsfag, idéhistorie C-niveau: Astronomi, billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi, informationsteknologi, innovation, idræt, programmering, psykologi, statistik, tysk fortsættersprog

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Teknisk Gymnasium Århus Midtby Dollerupvej 2 · 8000 Århus C · Tlf. 8937 3441 · www.aarhustech.dk/htx

68


Tradium – Teknisk Gymnasium

Særlige aktiviteter Med Tradium har vi samlet Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske Skole under ét T. Tradium består af flere end 4000 elever fordelt på 9 adresser i Randers, Hobro og Pederstrup. Vi er en af Danmarks største erhvervsskoler. Teknisk Gymnasium i Randers ligger på Vester Allé 26 i den nordlige del af Randers. Det er nemt at komme hertil fra rutebilstation eller banegård. Skolen har 335 elever fordelt på 14 grundklasser. Den moderne bygning fra 2002 giver plads til både laboratorieundervisning, projektundervisning og klasseundervisning. Vi lægger vægt på en god hverdag i et godt fagligt og engagerende miljø.

Skolen og undervisningen Skoledagen begynder kl. 8.00. Du har mellem 28 og 34 lektioner a 45 minutter om ugen. Undervisningen veksler mellem teoretisk og praktisk arbejde. Som i teknologi og teknik skal du i en del af fagene arbejde i laboratorier og værksteder, hvor du fx eksperimenterer, udfører forsøg og afprøver teorier, du har lært eller skal lære.

I de første uger bliver du præsenteret for fag og arbejdsformer i Teknisk Gymnasium. Desuden vil der være rig lejlighed til at lære skolen og de andre at kende. I løbet af de tre gymnasieår vil der være en række aktiviteter fx LAN-party, filmklub, idrætsdag o.lign. Du vil i løbet af de tre år desuden komme på ekskursioner samt studietur til udlandet. Elever på den internationale studieretning samarbejder med skoler og virksomheder i udlandet. Som led i undervisningen deltager elever ofte i landsdækkende konkurrencer i fagene teknologi, teknikfag og design. Skolen deltager hvert år i Dansk Naturvidenskabs Festival.

Du lærer at arbejde i vore værksteder og laboratorier, så du kan udvikle konkrete produkter. Et projekt kan fx bestå i fremstillingen af en solcelledrevet modelbil, en pH-venlig hudcreme eller en vindmåler.

Teknikfag Du skal på 3. år vælge teknikfag. Teknikfag bygger videre på teknologi. Undervisningen i teknikfagene er projektbaseret og veksler mellem teori og praktisk arbejde i laboratorier og værksteder. Teknikfaget vælges frit på tværs af studieretningerne. Skolen tilbyder følgende teknikfag: • Arkitektur & rum • Byggeri & energi • Industriel robotteknologi • Proces, levnedsmiddel & sundhed

HTX højere teknisk eksamen

Der er en del forberedelse til undervisningen samt skriftlige opgaver at aflevere. Lærerne arbejder sammen i team om hver klasse. Teamene koordinerer undervisningen og klassens øvrige aktiviteter fx ekskursioner. Skolen har trådløst netværk og vi har tre vedudstyrede it-lokaler. It er således en integreret del af undervisningen. ITlokalerne samt skolens andre faciliteter kan benyttes både i og efter skoletid. Skolen er åben indtil kl. 17.

Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte studievejlederne eller kigge indenfor. På vores hjemmeside www.tradium.dk kan du få mere at vide om skolen og uddannelsen.

Åbent hus Lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-14.

Teknologi På Teknisk Gymnasium får du et nyt fag, teknologi. Du har teknologi i 2 eller 3 år alt efter valg af studieretning. I fokus er selvstændighed, innovation og projektstyring. Teknologi er et projektfag, og undervisningen tager udgangspunkt i samfundsfaglige og teknologiske problemstillinger.

Orienteringsaften Tirsdag, den 8. februar 2011, kl. 19.

Første skoledag Tirsdag, den 11. august 2011.

naturvidenskabelige studieretninger

Teknologisk studieretning

Matematik A + Fysik A + Idéhistorie B Matematik A + Kemi A + Psykologi C Matematik A + Bioteknologi A + Psykologi C

Teknologi A + Design B + Materialeteknologi C

kommunikationsteknisk studieretning

valgfag

Kommunikation/IT A + Design B + Psykologi C Kommunikation/IT A + Engelsk A + Mediefag C (international studieretning)

A-niveau: Engelsk, matematik B-niveau: Biologi, samfundsfag, idéhistorie C-niveau: Astronomi, filosofi, programmering, statik og styrkelære, tysk, programmering, psykologi, statistik

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Tradium – Teknisk Gymnasium Vester Allé 26 · 8900 Randers C · Tlf. 8710 0400 · www.tradium.dk

69


Teknisk Gymnasium Silkeborg HTX højere teknisk eksamen

Teknisk Gymnasium Silkeborg ligger på Kejlstrupvej og har 300 elever fordelt på 12 klasser. I de senere år er vi nået op på at have over 25% piger. Vi lægger meget vægt på et nært forhold mellem elever og lærere og på, at uddannelsen har et højt fagligt niveau, som kvalificerer eleverne til de videregående uddannelser. I Silkeborg er det internationale i centrum i uddannelsen som helhed og i de enkelte fag.

hvor hverdagen på skolen både fagligt og socialt diskuteres. Specielt i den første tid vil teamet sørge for at hjælpe dig godt i gang med uddannelsen. Derudover arrangerer teamet forskellige aktiviteter for klasserne. 1. HTX starter med introdage, hvor du bliver introduceret til de forskellige fag, arbejdsformer og hverdagen på skolen. Introdagene afsluttes med en tur, hvor du kommer til at lære dine klassekammerater og de øvrige elever på årgangen rigtig godt at kende. Vi har også fodboldog volleyballturnering, elevfester og aktivitetsdage. Som led i undervisningen vil der være ekskursioner, og på 2. år tager vi på studietur til udlandet. Gennem elevrådet har du mulighed for at påvirke de beslutninger, der træffes på skolen – herunder, hvilke aktiviteter vi skal have. I Silkeborg lægger vi megen vægt på det internationale, og du har mulighed for at tage en del af din uddannelse på 2. år i Australien (5 måneder).

Skolen og undervisningen

Valg ved ansøgning om optagelse

Skoledagen er fra kl. 8.10-15.00 mandag til fredag, og du har 28-34 lektioner om ugen. Undervisningen er en blanding af almindelig klasseundervisning og arbejde i værksteder og laboratorier, hvor du får mulighed for at afprøve teorien i praksis. Det gælder for alle fag, at der lægges vægt på projektarbejde. Du skal naturligvis regne med at have en del hjemmearbejde – i nogle perioder mere end andre – fx i forbindelse med aflevering af opgaver og projekter. Til hver årgang på Teknisk Gymnasium er der tilknyttet et lærerteam. Teamet holder jævnligt samtaler med eleverne,

Inden uddannelsesstart skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Her kan dugive din uddannelse den profil, du ønsker. I grundforløbet bliver du introduceret til de forskellige fag på Teknisk Gymnasium, mens du i studieretningen har fokus på de fag, du selv har valgt. Derudover fortsætter du med de obligatoriske fag, du er startet på i grundforløbet. Oversigten viser, hvilke studieretningsfag der hører til den pågældende studieretning. Du har også mulighed for at vælge andre valgfag.

Teknikfag Teknikfagene vælges frit på tværs af studieretningerne. Undervisningen i teknikfagene er projektbaseret og veksler mellem teori og praktisk arbejde i laboratorier og værksteder. Du skal vælge et af følgende 3 teknikfag: Byggeri og energi Fokus på arkitektur, bygningskonstruktion, automatik og miljø. Proces, levnedsmiddel og sundhed Fokus på bioteknologi, analyse og kvalitetsvurdering, sundhed og miljø. Design og produktion Fokus på produktudvikling, produktionsog procesovervågning, regulering og styringsteknik specielt inden for områderne maskin- og el-teknik.

Vil du vide mere? Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studievejleder Annemarie Pedersen på tlf. 8923 4026 og uddannelseschef Karsten S. Pedersen på tlf. 8923 4017. Se mere på skolens hjemmeside www.silkets.dk/htx.

Første skoledag Første skoledag er den 8. august 2011.

Åbent hus Åbent hus for alle uddannelser: Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 10-14, på Kejlstrupvej 87-99.

naturvidenskabelige linier

kommunikationstekniske linier

Matematik A + Fysik A + Programmering C Matematik A + Biologi B + Samfundsfag B

Kommunikation/IT A + Engelsk A + International Teknologi og Kultur C

valgfag Teknologisk linie Teknologi A + Design B + Innovation C

A-niveau: Engelsk, matematik, fysik, kemi, teknologi B-niveau: Biologi, samfundsfag, idéhistorie C-niveau: Idræt, design, statik og styrkelære, erhvervsøkonomi, tysk, international teknologi og kultur, programmering, innovation

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Teknisk Gymnasium Silkeborg Kejlstrupvej 87 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8923 4000 · www.silkets.dk/htx

70


Viden Djurs – Teknisk Gymnasium Grenaa

Teknisk Gymnasium Grenaa er beliggende centralt i Grenaa med gode busforbindelser samt togforbindelse til Århus. Skolen er kendetegnet ved en ligefrem omgangsform og et fællesskab, der er præget af det blandede undervisningsmiljø med gymnasie- og EUDaktiviteter, herunder Campus Djursland der tiltrækker elever fra hele landet. Der går ca. 230 elever på gymnasiet fordelt på 10 klasser.

Skolemiljø Skolens elevråd er med til at sikre dig indflydelse på skolemiljøet, og det er elevrådet, der er med til at arrangere fester, ”Åben skole”-aktiviteter, idrætsevents mv. Bl.a. har elevrådet sat sig i spidsen for at arrangere ugentlige åbne træf, hvor man kan løbe, cykle eller udøve anden sport sammen. Vi har lektiecafe to gange om ugen – mandage og torsdage. Hver torsdag aften er der åben skole, hvor du kan få udfoldet dine kreative ideer.

På Teknisk Gymnasium Grenaa anvendes computeren og informationsteknologien i fag og projekter som et centralt værkstøj. Som ny elev på Teknisk Gymnasium Grenaa vil du i starten blive introduceret til de nye arbejdsformer, som dels hænger sammen med den digitale undervisning og dels overgang til gymnasiet. Desuden vil du få indblik i dine læringsstile. På tredje år arrangeres en studietur til udlandet og der arrangeres ekskursioner på studieretningerne i løbet af første og andet år. En lektion hos os er på 45 minutter. Første lektion starter kl. 8.00 og som regel foregår undervisningen i dobbeltlektioner.

GameIT College GameIT College i Grenaa er en ny gymnasieuddannelse til fremtidens udviklere af computerspil. I det attraktive campusmiljø op ad idrætsfacilliterne i Grenaa vil du opleve et treårigt forløb, som giver dig en HTX på Teknisk Gymnasium Grenaa. Her vil du gå på en studieretning, som giver dig muligheder for at læse videre på uddannelser med udvikling af computerspil. Studieretningsfagene er Kommunikation & IT A-niveau, Design B-niveau og Programmering C-niveau. Du får ekstra undervisning i game engines, design, scripting, koncept art m.m. Der er studieture til udlandet på alle tre årgange. På tredje år skal du på et fire ugers ophold på et college i USA. Læs mere på http://GameITcollege.dk om den særlige optagelsesprocedure

og de udgifter, der er forbundet med at gå GameIT College.

Valg ved ansøgning om optagelse Når du ansøger, skal du angive, om du ønsker at vælge 2. fremmedsprog – vi tilbyder tysk som fortsættersprog på 1. årgang. Hvis du ønsker optagelse på GameIT College, skal du være opmærksom på, at der også skal sendes en særskilt ansøgning til GameIT College (se ansøgningsfrist for GameIT College 2011 på http://GameITcollege.dk)

HTX højere teknisk eksamen

Skolen og undervisningen

Teknikfag På 3. årgang udbyder vi følgende teknikfag: • Design og produktion – mekatronik • Byggeri og energi

Vil du vide mere? Kontakt skolens studievejledere på tlf. 8758 2200 eller send en mail til StudievejlederHTX@videndjurs.dk. Du er også altid velkommen til at besøge os og se skolen.

Åbent hus Lørdag, den 20. november 2010, kl. 10-15.

naturvidenskabelige linier

Teknologisk linie

Matematik A + Fysik A Matematik A + Biologi B

Teknologi A + Samfundsfag B

kommunikationstekniske linier

valgfag

Kommunikation/IT A + Samfundsfag B Særlig linie for GameIT College – se http://GameITcollege.dk

A-niveau: Matematik, fysik, kemi, teknologi, engelsk B-niveau: Samfundsfag, biologi, ide-historie, idræt C-niveau: Tysk, psykologi, filosofi, statik & styrkelære, programmering, erhvervsøkonomi, informationsteknologi, mediefag, idræt

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Viden Djurs – Teknisk Gymnasium Grenaa Århusvej 49-51 · 8500 Grenaa · Tlf. 8758 2200 · www.gts.dk

71


Viborg Tekniske Gymnasium HTX højere teknisk eksamen

dietur til en af Europas storbyer, ligesom vi hvert år arrangerer en 5 dages skitur til Østrig i januar.

Skolen og undervisningen

Viborg Tekniske Gymnasium har ca. 300 elever fordelt på 15 klasser. Skolen er centralt beliggende på H. C. Andersens Vej med gode busforbindelser til og fra byen samt til banegården.

Studiemiljø Studiemiljøet er en vigtig del af dine 3 år på gymnasiet. Vi lægger stor vægt på et imødekommende miljø, der understøtter læring, sociale aktiviteter og kammeratskab. På Viborg Tekniske Gymnasium har vi et godt studiemiljø, som eleverne og elevrådet selv er med til at skabe. Vi har et aktivt festudvalg, der hvert år arrangerer fester, fredagscafé samt andre sociale aktiviteter. Ved skoleårets start bydes nye elever velkommen med to intro-uger. I disse uger introduceres I for fagene og jeres lærere. Vi afholder f.eks. grill-aften, tager på kanotur eller en tur i Tivoli Friheden, hvor vi kombinerer sjove oplevelser med fagligt indhold. Formålet med intro-ugerne er, at I hurtigt skal lære hinanden og gymnasiet at kende. Af andre traditioner kan nævnes, at vi på 2. år tager på stu-

Der undervises normalt i tidsrummet kl. 8.00 til 15.15. Enkelte dage kan du have tidligere fri, andre dage senere. Undervisningen varieres med forskellige undervisnings- og arbejdsformer, der er med til at give dig gode studiekompetencer. Der er en god balance mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde. I nogle af fagene foregår en del af undervisningen i vores værksteder og laboratorier, hvor I skal fremstille produkter og lave videnskabelige forsøg. En højere teknisk eksamen indeholder rigtig meget teori, men vi lægger vægt på, at I får mulighed for at sætte det, I skal lære, i perspektiv. Det er en af grundene til, at Viborg Tekniske Gymnasium også deltager i Science Cup og Young Enterprise. Her konkurrerer man inden for naturvidenskab og innovation med elever fra andre gymnasier i hele landet. Ligeledes har vi et samarbejde med Viborg Sygeplejeskole, som bl.a. går ud på, at I undervises på sygeplejeskolen og her får omsat noget af teorien i praksis. I kan også opleve at komme på virksomhedsbesøg, overvære retssager, høre foredrag m.m. Viborg Tekniske Gymnasium udbyder fire studieretninger, som du kan se nedenfor.

EUX Eux er en erhvervsuddannelse suppleret med undervisning på gymnasialt niveau. I praksis betyder det, at du sammen med en erhvervsuddannelse opnår en studie-

kompetencegivende eksamen svarende til en gymnasial uddannelse. Du har altså med eux mulighed for efterfølgende at læse videre på f.eks. ingeniør- eller professionshøjskolerne eller på universitetet. Vi tilbyder i øjeblikket eux inden for specialerne elektronikfagtekniker, automatiktekniker, bygningsstruktør, anlægsstruktør og tømrer. Den samlede uddannelsestid er 4-4½ år og er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem skoleophold og praktik.

Idrætsgymnasium Som det første sted i Danmark har vi i 2010 slået dørene op til en ny gymnasial uddannelse. Idrætsgymnasiet har med særlig vægt på håndbold eller fodbold mulighed for at styrke jeres idrætskompetencer, samtidig med at I får en gymnasial uddannelse. Ud over ekstra meget idræt fylder it og internationalisering meget af studietiden. Idrætsgymnasiet udbydes i et samarbejde mellem Viborg Katedralskole og Viborg Tekniske Gymnasium, og undervisningen foregår på begge skoler.

Information Ring til skolens kontor eller til en studievejleder, som kan hjælpe dig med yderligere information eller besøg www.mercantec.dk.

Åbent hus og informationsmøder Der holdes åbent hus på Viborg Tekniske Gymnasium lørdag, den 13. november 2010, kl. 10-14, og informationsmøde lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-13.

naturvidenskabelige linier

Teknologisk linie

Matematik A + Fysik A + Idéhistorie B Matematik A + Bioteknologi A + Samfundsfag B

Teknologi A + Design B + Innovation C

kommunikationsteknisk linie

valgfag

Kommunikation/IT A + Engelsk A + Samfundsfag B

A-niveau: Engelsk, matematik, kemi B-niveau: Biologi, samfundsfag C-niveau: Psykologi, astronomi, tysk, programmering, materialeteknologi, kulturforståelse

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Viborg Tekniske Gymnasium – en del af Mercantec H. C. Andersens Vej 9 · 8800 Viborg · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk

72


HTX højere teknisk eksamen

73


STX studentereksamen STX studentereksamen

Stx er en 3-årig studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse. Studieforberedende, fordi du introduceres til de videnskabsfag og metoder, der arbejdes med på de videregående uddannelser. Almendannende, fordi uddannelsen giver dig kendskab til den natur, den kultur og det samfund, du er en del af. Ved at arbejde i fagene, på tværs af fagene og ved at bruge en række forskellige arbejdsformer får du indsigt i naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold samt kreative udtryksformer. Målet er, at du i løbet af de tre år i gymnasiet opøver studiemodenhed, selvstændighed, kreativitet og evne til samarbejde – og gradvis udvikler dig fra folkeskoleelev over gymnasieelev til studerende. Stx kan give dig et bredt adgangsgrundlag til videregående uddannelser inden for alle videnskabsområder. Hvordan dit gymnasieforløb kommer til at se ud, er i høj grad op til dig selv. Du vælger først studieretning og herefter sprog, kreative fag og valgfag. Udbudet af studieretninger og valgfag bliver fastlagt af den enkelte skole og kan ses på skolesiderne herefter eller på skolernes egne hjemmesider. Hver skole udbyder studieretninger inden for følgende hovedkategorier: • Naturvidenskabelige studieretninger • Sproglige studieretninger • Samfundsvidenskabelige studieretninger • Kunstneriske studieretninger.

74

Hvis du vælger efter interesse og evne, sikrer du dig tre gode år i gymnasiet og får det bedste udgangspunkt for dit valg af videregående uddannelse.

Optagelse For at blive optaget på stx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført en tilsvarende uddannelse, og du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk). Hvis du kommer fra 9. klasse, skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Hvis du af din skole er indstillet til en optagelsesprøve, kan du optages, hvis prøven forløber tilfredsstillende.

Uddannelsens opbygning Uddannelsen starter med et grundforløb på ½ år efterfulgt af et studieretningsforløb på 2½ år. Grundforløb (½ år) Grundforløbet giver dig en introduktion til de gymnasiale arbejdsmetoder og et grundlag for at beslutte, om du har valgt den rigtige studieretning. I grundforløbet er en stor del af undervisningen tilrettelagt i tværfaglige forløb: Almen sprogforståelse giver dig bevidsthed om, hvordan sprogene indbydes hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden.

Naturvidenskabeligt grundforløb introducerer dig til naturvidenskab og naturvidenskabelig metode på baggrund af eksperimenter og observationer. Almen studieforberedelse er flerfaglig projektundervisning, hvor du udvikler dine faglige og tværfaglige kompetencer og dine færdigheder i studieteknik. Studieretningsforløb (2½ år) Som det fremgår af oversigten, får du i dit studieretningsforløb en række obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. I dit endelige valg af studieretningsfag fastlægger du profilen for din studentereksamen og dermed også grundlaget for dit valg af videregående uddannelse. Studieretningen vælger du som en pakke, der normalt indeholder tre studieretningsfag. Herudover skal du have nogle valgfag, hvilket giver dig mulighed for at dyrke dine særlige interesser og forberede dig på eventuelle adgangskrav til den uddannelse, som du senere vil søge ind på.

Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning: Når du søger optagelse på gymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet.


STX studentereksamen

Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt i læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges af elever og lærere i fællesskab. Du er således med til at forme afgørelser om undervisningen og om skolelivet som helhed, og dermed er du en del af skoledemokratiet, som er et væsentligt element i skolehverdagen og i undervisningen.

Valg af 2. fremmedsprog Alle skal have engelsk og 2. fremmedsprog, der enten kan være et fortsættersprog, dvs. dit andet sprog fra folkeskolen eller et begyndersprog, dvs. et helt nyt sprog. Fortsættersprog er på B-niveau og afsluttes efter 2. år. Begyndersprog er på A-niveau og afsluttes efter 3. år. Nogle naturvidenskabelige retninger kan dog give adgang til at afslutte begyndersprog på B-niveau. Du skal derfor vælge, om 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog eller et begyndersprog, fx spansk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog.

Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen.

Valg af kunstnerisk fag Du skal vælge et kunstnerisk fag, som enten kan være musik, billedkunst, drama eller mediefag. På skolesiderne kan du se, hvilke kunstneriske fag du kan vælge imellem.

Krav til dig

Undervisningen

Dansk A

2. fremmedsprog B/A

Historie A

Samfundsfag C

En fagpakke med 2 eller 3 fag

Religion C

Kunstnerisk fag C

Studieretningprojekt

Engelsk B

Matematik C

Idræt C

Fysik C

Oldtidskundskab C

Almen studieforberedelse

Dansk

Idræt

Historie

Almen sprogforståelse

2. fremmed­sprog

Engelsk

Almen studieforberedelse

Et ekstra naturvidenskabligt fag

Matematik

Naturviden­s­ka­be­ligt grundforløb

½ år

2½ år

Studieretning

Obligatoriske fag

Grundforløb

Målet for undervisningen og for gymnasieforløbet som helhed er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle dine kompetencer, dvs. det som du senere får brug for at kunne på en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i undervisningen.

Gymnasiet er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at vi kan tilrettelægge undervisningen som fx tværfaglige forløb og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Fysik

Studie­retning

Valgfag Normalt 1-2 fag efter eget valg 2 af fagene: Biologi C Kemi C Naturgeografi C

Ingen studieretningsfag

Kunstnerisk fag

Samfundsfag

75


Bjerringbro Gymnasium STX studentereksamen

Det tætte lærer-elev-forhold, de mange relationer på tværs af klasser og årgange medvirker til, at du hurtigt føler dig hjemme i dine nye omgivelser. Elevrådet, fredagscaféen, frivillige aktiviteter i kor og bands, kunst, sport, julerevy, forårskoncert, gymnasiefester og prom – alt sammen er det med til at give dig mulighed for at udfolde dig også uden for timerne.

Tæt på erhvervslivet

Højt fagligt niveau Undervisningen er planlagt sådan, at du i løbet af dine tre år i gymnasiet får alle de nødvendige studiekompetencer, så du er veludrustet til en videregående uddannelse. Vi udbyder 9 forskellige studieretninger og alle gængse valgfag, så du kan sammensætte din studentereksamen, som du har behov for og lyst til. På vores hjemmeside www.bjerringbro-gym.dk kan du bag knappen ”Kommende elev” finde et link til vores interaktive studieretningsvalgprogram. Der kan du eksperimentere og finde frem til lige præcis den fagkombination, som du skal bruge. Til støtte for arbejdet med lektier har vi en velfungerende lektiecafé, som mere end halvdelen af skolens elever benytter sig af.

Tæt på ungdomskulturen Bjerringbro Gymnasium har en meget høj gennemførelsesprocent – faktisk den højeste i Region Midtjylland. Det skyldes skolens sociale miljø. Her er der sammenhold, netværk og tryghed.

Det er en af vores målsætninger, at det almene gymnasium med succes kan samarbejde nært med erhvervslivet. Vores businessklasse er det sted, hvor kontakten er størst. Den er struktureret sådan, at den både rummer de kendte fag fra det almene gymnasium samt erhvervsøkonomi og international økonomi, der normalt er de erhvervsfaglige uddannelsers særkende. Erhvervsklassen rejser hvert år til Østen for ved selvsyn at opleve en af tigerøkonomierne. I sprogfagene lærer du at tale og skrive på fremmede sprog, så du kan anvende dem i en erhvervssammenhæng, og i fag som historie og religion får du indsigt i fremmede lande og kulturer.

Tæt på globaliseringen Vi har lavet en ny supersproglig klasse, der er rettet mod udfordringerne i globaliseringen. I den kan du få tre fremmedsprog, nemlig engelsk, tysk og enten fransk eller spansk. Klassen er en del af vores internationaliseringsprogram, som vi laver med partnerskoler i Europa. Programmet indeholder både udvekslingsrejser og virksomhedspraktik.

Hos os findes noget helt særligt, nemlig totalskolerejsen til Bruxelles hvert 3. år. En gang i din gymnasietid rejser hele skolen – alle lærere og alle elever – sammen til Bruxelles i fem store busser. Her studerer vi EU indefra ved besøg i Europaparlamentet, samtaler med politikere, embedsmænd, erhvervsfolk, tolke og mange flere.

Tæt på håndbolden Bjerringbro Gymnasium har indgået et samarbejde med Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold, der giver dig mulighed for at kombinere en almen gymnasial uddannelse med håndboldtræning på eliteniveau. Som collegeelev kan du vælge præcis den studieretning og de valgfag, du ønsker, og samtidig få vejledning og træning af håndboldklubbens topprofessionelle trænere, diætister og fysioterapeuter. Vi kan hjælpe med at skaffe en ungdomsbolig.

Tæt på dig Vi er et oplandsgymnasium, så vi sørger selvfølgelig for, at undervisningen hver dag kan slutte senest kl. 14.25. De gode busforbindelser til nabobyerne Ulstrup, Thorsø, Rødkærsbro, Ans og Kjellerup giver dig masser af tid til lektier, fritidsinteresser og erhvervsarbejde.

Åbent hus Tirsdag, den 8. februar 2011, kl. 19.30-22.00. Åbent hus for efterskoleelever: Mandag, den 7. februar 2011, kl. 7.55-13.35 (kræver tilmelding).

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Matematik A + Fysik B + Kemi B Matematik A + Fysik B + Erhvervsøkonomi C Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

Fransk beg. A + Engelsk A + Tysk A/Tysk B/Psykologi C Spansk beg. A + Engelsk A + Tysk A/Tysk B/Psykologi C Tysk forts. A + Engelsk A + Psykologi C

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Kunstnerisk studieretning

Samfundsfag A + Matematik B + Naturgeografi C Engelsk A + Samfundsfag B + Naturgeografi C

Musik A + Matematik B + Naturgeografi C

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Bjerringbro Gymnasium P. E. Eriksens Vej 2 · 8850 Bjerringbro · Tlf. 8668 3600 · www.bjerringbro-gym.dk

76


Egå Gymnasium

Skolen og undervisningen Skolekulturen er stadig ved at blive bygget op. Elevdemokratiet er meget centralt for alle de ting, der skal tages stilling til fx hvordan den nye bygning udnyttes, hvilke udvalg eleverne deltager i, hvordan der afholdes idrætsdage, fællesarrangementer, fester, frivillig musik og meget mere. Som elev på Egå Gymnasium vil du få en chance for at sætte dit præg på skolens hverdag. Skolen tilbyder også en række aktiviteter ud over almindelig undervisning fx introduktionstur, studierejser, ekskursioner, fællestimer, lektie-

Valg ved ansøgning om optagelse Du skal ved optagelse træffe valg om 2. fremmedsprog, kunstneriske fag og studieretning. 2. fremmedsprog: Du kan vælge mellem fransk begynder, spansk begynder, fransk fortsætter og tysk fortsætter. Kunstneriske fag: Du kan vælge mellem billedkunst, dramatik, mediefag og musik. Studieretning: Du skal tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Skolen har 13 studieretninger. Se studieretningerne på vores hjemmeside under ”Kommende elever”.

Valgfag Valgfagene ligger i 3.g, og skolen udbyder 3 niveauer. A-niveau: Engelsk, Tysk fortsætter, Fransk fortsætter, Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Samfundsfag. B-niveau: Idræt, Naturgeografi, Tysk fortsætter, Fransk fortsætter, Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Religion, Samfundsfag, Billedkunst, Dramatik, Mediefag, Musik. C-niveau: Astronomi, Erhvervsøkonomi, Kemi, Latin, Multimedier, Tysk fortsætter, Fransk fortsætter, Billedkunst, Dramatik, Filosofi, Innovation, Mediefag, Musik, Psykologi.

STX studentereksamen

Egå Gymnasium er en ny skole, som ligger ved Gl. Egå med gode busforbindelser til såvel oplandet som byen. Skolen går nu ind i sit 6. år og er efterhånden blevet en naturlig del af lokalområdet og den øvrige skoleverden. Selvom vi har skabt vore egne traditioner og rutiner, er der stadig mange områder, som er under udvikling.

cafe, læsegrupper, frivillig naturvidenskab, idræt og musikundervisning, skolefester, forældreaften, forårskoncert og skolekomedie/musical. Både i undervisningen og i skolens øvrige aktiviteter kan eleverne selvfølgelig gøre deres indflydelse gældende. Lige fra de første tegninger af skolen er der tænkt på fremtidens krav til et gymnasium, hvorfor byggeriet til fulde lever op til de nye krav, som moderne undervisning stiller. Der er store klasselokaler, topmoderne faglokaler, elevarbejdspladser og særlige studieområder til både gruppe-, projekt- og individuelt arbejde. Der er også gode fællesfaciliteter som kantine og auditorium, en stor idrætshal og masser af faciliteter til udendørs idræt. Skolen er naturligvis udstyret med den nyeste it-teknologi.

Vil du vide mere? Skolen afholder informationsmøde om gymnasiet torsdag, den 10. februar 2011, kl. 19.30. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolen på tlf. 8912 4262. Du kan også læse om vores studieretninger og værdigrundlag og meget andet på www.egaa-gym.dk.

Første skoledag Onsdag, den 10. august 2011.

Åbent hus Torsdag, den 10. februar 2011, kl. 19.30.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Fysik A + Matematik A + Kemi B Kemi A + Matematik A + Fysik B Biologi A + Matematik A + Kemi B Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

Tysk fortsætter A + Engelsk A + Samfundsfag B Spansk A + Engelsk A + Samfundsfag B Spansk A + Engelsk A + Tysk fortsætter B

Samfundsfaglige studieretninger

Kunstnerisk studieretning

Matematik A + Samfundsfag A + Fysik eller Kemi B Engelsk A + Samfundsfag A + Matematik B Engelsk A + Samfundsfag B + Idræt B

Musik A + Engelsk A + Dramatik C Musik A + Matematik A + Fysik B Engelsk A + Mediefag B + Samfundsfag B + Innovation C

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Egå Gymnasium Mejlbyvej 4 · 8250 Egå · Tlf. 8912 4262 · www.egaa-gym.dk

77


Favrskov Gymnasium STX studentereksamen Favrskov Gymnasium er det lokale gymnasium for eleverne i Favrskov Kommune. De fleste af de i alt 595 elever – fordelt på 23 klasser – kommer fra Hadsten, Hinnerup, Hammel og Langå. Der er direkte busafgange til og fra gymnasiet.

Skolen og undervisningen Dine undervisningstimer er på 95 minutter. Du har altså ikke så mange fag den enkelte dag, og det skaber ro og giver tid til fordybelse – også når du forbereder dig hjemme. En gang om ugen er der et hul i skemaet til en ”skolens time”, hvor du fx kan få hjælp og vejledning i lektieværkstedet, deltage i talenttimerne i naturvidenskab eller de mange tilbud om frivillige aktiviteter såsom fodbold, basket, håndbold, forfatterværkstedet eller dramalaboratorium. Overalt kan du koble dig på det trådløse netværk, og i de åbne studieområder eller den helt nybyggede kantine kan du altid arbejde på din bærbare eller arbejde sammen med andre elever. Vi er overbeviste om, at der er en klar sammenhæng mellem det høje faglige niveau på skolen og elevernes sociale

trivsel. Derfor lægger vi i dagligdagen stor vægt på, at der er tæt kontakt mellem alle på skolen – også på tværs af klasser og årgange. Vi har ikke mange regler – i stedet taler vi sammen og laver aftaler, som alle lever op til. De første par måneder af din tid på Favrskov Gymnasium gør vi meget ud af introduktionsarrangementer, så du lynhurtigt kan føle dig hjemme. Du kommer på en fælles 3-dages ekskursion for hele 1.g-årgangen, og sammen med de øvrige elever deltager du bl.a. i et musikarrangement, sportsdagen, introfesten samt et forældrearrangement i de nye klasser. I dagligdagen er de mange kreative udfoldelser med til at skabe liv og sammenhold: Måske giver et af musikholdene et nummer på morgensamlingen, måske bliver der arrangeret en dj-konkurrence, måske er du sammen med 100 andre elever med til at lave musical? I din klasse er der et lærerteam bestående af 2 lærere, som følger din klasse særligt tæt og som sørger for, at undervisningen hænger sammen. I alle klasser er der også et klasseråd, som sammen med lærerteamet bl.a. diskuterer, hvordan I kan skabe det bedst mulige undervisningsmiljø i klassen. Desuden har hver 1.g-klasse tilknyttet to 2./3.g-elever, som kan hjælpe jer.

2. fremmedsprog Du kan vælge mellem tysk og fransk som fortsættersprog eller spansk, fransk og italiensk som begyndersprog. Kunstnerisk fag i 1.g Du kan vælge mellem musik, billedkunst, drama eller mediefag.

Valgfag Du kan vælge følgende valgfag: A-niveau: Biologi, engelsk, fransk, fysik, italiensk, kemi, matematik, musik, samfundsfag, spansk, tysk. B-niveau: Begyndersprog som 3. sprog, billedkunst, biologi, drama, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag. C-niveau: Astronomi, billedkunst, datalogi, design, drama, filosofi, fortsættersprog som 3. sprog, erhvervsøkonomi, kemi, latin, mediefag, musik, psykologi.

Vil du vide mere? Ring eller mail til os! Du kan også aftale et besøg – måske sammen med dine forældre. Læs på www.favrskov-gym.dk om de obligatoriske fag, valgfagsmulighederne samt indholdet i de enkelte studieretninger.

Valg ved ansøgning om optagelse

Orienteringsmøde

Når du udfylder dit ansøgningsskema, skal du foretage 3 valg:

Mandag, den 31. januar 2011, kl. 19.30-22.

Studieretning Hvilken af de studieretninger, som du kan se nedenfor, ønsker du? Du skal spørge dig selv om, hvilke fag du er mest interesseret i at få til at arbejde sammen.

Første skoledag Onsdag, den 10. august 2011.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglig-humanistiske studieretninger

Matematik A + Fysik B + Kemi B Matematik A + Biotek A + Fysik B Matematik A + Idræt B + Biologi B Matematik A + Biologi B + Samfundsfag B

Engelsk A + Spansk A + Psykologi B Engelsk A + Tysk A + Psykologi B Engelsk A + Spansk A + Tysk B Engelsk A + IT B + Matematik B Engelsk A + Mediefag B + Samfundsfag B Engelsk A + Religion B + Samfundsfag B

Samfundsvidenskabelige studieretninger Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B Samfundsfag A + Matematik B + Erhvervsøkonomi C Matematik A + Samfundsfag B + Erhvervsøkonomi C

Musisk studieretning Musik A + Engelsk A + Samfundsfag B

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Favrskov Gymnasium Ellemosevej 30 · 8370 Hadsten · Tlf. 8761 2400 · www.favrskov-gym.dk

78


Grenaa Gymnasium

Frivillige aktiviteter

Grenaa Gymnasiums ca. 600 elever er fordelt på STX, HF og IB. 75 af eleverne bor på vores kostafdeling. Vi er især kendte for vores gode internationale og sociale miljø, og vi vægter høj faglighed, demokrati, kreativitet og personlig udvikling højt. Gymnasiet er indrettet til kørestolsbrugere.

Transport og mødetider Transport til gymnasiet er let: Til og fra Djursland, Århus og Randers går der direkte busser, som er tilpasset skolens mødetider. Desuden kan du tage toget, som holder ca. 10 minutters gang fra gymnasiet. Din skoledag begynder 8.40 og slutter enten kl. 14.00 eller kl. 15.40.

Undervisningen På Grenaa Gymnasium har vi dygtige og engagerede lærere, som arbejder godt sammen, og som holder af at undervise. Vi går højt op i at udfordre dig fagligt og lære dig arbejdsformer og samarbejdsformer, som er efterspurgt på de videregående uddannelser og i erhvervslivet. På den måde får du et godt grundlag for din fortsatte karriere og udvikling.

Vi lægger også meget vægt på, at du har det godt socialt og bliver inspireret på flere måder end den faglige. Derfor har vi mange fælles arrangementer: • Fester og caféer arrangeret af elevforeningen Olympos • Fællestimer med aktuelle temaer og foredragsholdere udefra • Gallafest med lanciers • Idrætsdage, forårskoncerter og kunstudstillinger • World Market med etnisk mad, boder og café • Studierejser, ekskursioner og virksomhedsbesøg Vi har også mange aktivitetetstilbud efter skoletid, bl.a. lektiecafé, billedkunst, musik, kor- og orkesterprojekter, fodbold- og volleyturneringer, musical, skolekomedie og poesikonkurrence. Og så vægter vi elevdemokrati højt. Gennem vores aktive elevråd kan du være med til at præge skolen og bestemme, hvad der skal ske.

Ny på gymnasiet Som ny elev deltager du i starten i forskellige introduktionsaktiviteter, så din nye klasse bliver rystet sammen, og I lærer gymnasiet og lærerne at kende. Vi laver fx en introfest og en tur med overnatning på et naturcenter. Du får også hurtigt en præsentation af gymnasiets it, fx hjemmeside og kommunikationsforum.

Valg ved ansøgning om optagelse 2. fremmedsprog Tysk fortsættersprog, fransk fortsættersprog, fransk begyndersprog eller spansk begyndersprog. Kunstnerisk fag Musik eller billedkunst. Studieretning Gymnasiet har 9 forskellige studieretninger, som udbydes med to studieretningsfag på A-niveau (højeste niveau) og et studieretningsfag på B-niveau eller C-niveau. Se mere på www.grenaa-gym.dk.

STX studentereksamen

Vi har naturligvis både trådløst netværk og andre moderne it-faciliteter.

Valgfag A-niveau: Fysik, kemi, engelsk, matematik, tysk fortsættersprog. B-niveau: Idræt, religion, fysik, kemi, samfundsfag, naturgeografi, biologi, matematik, psykologi, filosofi, musik, billedkunst, design, tysk, spansk, fransk. C-niveau: Erhvervsøkonomi, astronomi, filosofi, design, psykologi, musik, billedkunst, kemi, naturgeografi, biologi, datalogi. Se detaljer og eventuelle faglige bindinger på www.grenaa-gym.dk.

Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om Grenaa Gymnasium eller har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolens studievejledere. Her er vi parate til at hjælpe dig med mere information. Læs også mere på www.grenaa-gym.dk.

Åbent hus Mandag, den 24. januar 2011, kl. 19.30.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Fysik A + Matematik A + Kemi B Biologi A + Matematik A + Idræt B Kemi A + Matematik A + Fysik B Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

Engelsk A + Spansk begyndersprog A + Tysk fortsættersprog B Spansk begyndersprog A + Engelsk A + Samfundsfag B Fransk begyndersprog A + Engelsk A + Samfundsfag B

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Kunstnerisk studieretning

Samfundsfag A + Matematik A + Naturgeografi C Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B

Musik A + Engelsk A + Naturgeografi C

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Grenaa Gymnasium N. P. Josiassensvej 21 · 8500 Grenaa · Tlf. 8758 4050 · www.grenaa-gym.dk

79


Langkær Gymnasium & HF STX studentereksamen Langkær Gymnasium & HF ligger i Tilst, syv km vest for Århus centrum. Med omkring 650 elever og 90 ansatte er Langkær et dynamisk uddannelsessted, der både tilbyder studentereksamen og HF. En stor del af vores elever kommer fra Hasle og Brabrand samt fra området omkring Galten og Hammel. Der er gode busforbindelser til og fra skolen i alle retninger, og vores elever siger, at ”Langkær er hele busturen værd!”

Skolen og undervisningen Vi begynder hver dag kl. 8.30, og en skoledag vil typisk slutte kl. 14 eller kl. 15. Den almindelige skoleuge varieres bl.a. med tværfaglige projekter, ekskursioner, fællestimearrangementer og studierejser. Skolen har gode undervisningsfaciliteter. Vores klasselokaler er lyse og rummelige, og vores hal og udendørs arealer er nogle af de bedste idrætsfaciliteter i Århus. Vi har desuden gode it-forhold. Alle vores lokaler er forsynet med projektorer med computer og dvd tilknyttet. På Langkær ved vi, at et godt socialt

miljø er forudsætningen for, at du som elev føler dig tilpas på skolen og kan lære noget. Derfor synes vi, det er vigtigt, at vores elever får et bredt tilbud om frivillige aktiviteter efter skoletid. For tiden er der aktiviteter inden for idræt, taekwondo, dans, musik, samspil, film og billedkunst. Vi har desuden den tradition, at vi hvert andet år opfører en musical, hvor elever deltager som skuespillere, musikere og back stagehjælpere. I begyndelsen af skoleåret er alle nye gymnasieelever på en introtur til Sverige, hvor klasserne rystes sammen. Alle elever får derudover tilbudt en studierejse i uddannelsesforløbet. Festudvalget afholder omkring seks spændende fester i løbet af skoleåret. Derudover er der i årets løb fredagscaféer, forårskoncert, den store skolefest og filmfestival. Skolen lægger stor vægt på, at eleverne har medbestemmelse, og derfor er vi glade for, at vi har et meget velfungerende elevråd.

Valg ved ansøgning om optagelse 2. fremmedsprog Du kan vælge mellem tysk og fransk som fortsættersprog og spansk og fransk som begyndersprog. Kunstneriske fag Medmindre det kunstneriske fag indgår i studieretningen, kan du frit vælge mellem musik, mediefag og billedkunst

De to fag, der nævnes først, udbydes på højeste niveau, dvs. AA-niveau eller ABniveau. Forneden kan du se udbuddet af studieretninger fra august 2010. Det aktuelle udbud for elever, der begynder i august 2011, kan du se på skolens hjemmeside. Valgfag Valgfagene begynder på 2. år, og skolen udbød i 2010 følgende valgfag. A-niveau: Engelsk, fransk fortsætter, tysk fortsætter, biologi, fysik, kemi, matematik, musik og samfundsfag. B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, mediefag, musik, naturgeografi, matematik, psykologi og samfundsfag. C-niveau: Billedkunst, datalogi, design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, mediefag, musik og psykologi. På skolens hjemmeside vil du kunne se udbuddet for 2011 fra november måned.

Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at ringe eller komme på besøg på skolen, hvis du vil vide mere. Du kan finde flere oplysninger om studieretninger og om skolen på vores hjemmeside www.langkaer.dk.

Første skoledag Tirsdag, den 9. august 2011.

Åbent hus Onsdag, den 2. februar 2011, kl. 19.30.

Studieretning Skolen udbyder 9-10 forskellige studieretninger.

Naturvidenskabelige studieretninger

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Matematik + Fysik + Kemi Matematik + Biokemi + Fysik Matematik + Kemi + Biologi eller Fysik Matematik + Biologi + Kemi eller Fysik

Samfundsfag + Matematik + Mediefag Samfundsfag + Engelsk + Matematik

Sproglige studieretninger Engelsk + Tysk + Samfundsfag Engelsk + Spansk + Psykologi eller Tysk eller Fransk fortsætter

Idrætsstudieretning Engelsk + Samfundsfag + Idræt

Kunstnerisk studieretning Engelsk + Musik + Samfundsfag eller Matematik

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Langkær Gymnasium & HF Kileparken 25 · 8381 Tilst · Tlf. 8624 2011 · www.langkaer.dk

80


Marselisborg Gymnasium

Skolen og undervisningen Marselisborg Gymnasium har siden sin grundlæggelse pædagogisk bygget på, at elever og lærere skal have et trygt og afslappet forhold til hinanden, fordi al indlæring foregår bedst, når dialogen og den gensidige respekt fremmes. Vi forsøger at lette overgangen fra folkeskolen ved at tilrettelægge et introduktionsforløb med faglige og sociale elementer. Det sidste omfatter en tur ud af huset med overnatning inden for de første 14 dage samt en fest udelukkende for de nye elever, deres tutorer og deres lærere. Skoledagen strækker sig fra 8 til 15.15 og er opbygget af 90 minutters moduler, såkaldte bloktimer, med en halv times frikvarter imellem. Det giver gode muligheder for fordybelse samt variation af

Kunstneriske fag Et af fagene: Billedkunst, drama, mediefag, musik.

Valg ved ansøgning om optagelse

Åbent hus

Studieretning Du skal tilkendegive hvilken studieretning, du forventer at vælge efter grundforløbet. Skolen udbyder 12 studieretninger samt en Team-Danmark studieretning. Oversigten viser sammensætningen af vores studieretningsudbud i skoleåret 2009/10. Se mere om studieretningerne og udbud for skoleåret 2010/11 på vores hjemmeside.

STX studentereksamen

På Marselisborg Gymnasium er der omkring 640 elever. Gymnasiet er beliggende i det smukke, gamle villakvarter Marselis nær skov og strand. Bygningerne vidner om stedets ånd, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd. Nærmeste buslinjer: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 102, 103.

arbejdsformer i de enkelte fag. Samtidig gør det også hjemmearbejdet mere overskueligt, da der højst er 4 fag at forberede sig til. Vi lægger megen vægt på, at eleverne selv sætter aktiviteter i gang. Dette kan ske via elevrådet eller på den ugentlige morgensamling for hele skolen, hvor der gives informationer, og klasserne på skift står for underholdningen. Eleverne er også med til at planlægge årets fællesarrangementer, skoleforestilling, foredrag, musik- og teaterbesøg m.m. I undervisningen er det vigtigt for os, at eleverne er engagerede og oplever varierede undervisningsmetoder, hvor både faglighed, selvstændighed og nytænkning er i fokus. Tværfaglige projekter, gruppearbejde, elevforedrag, eksperimentelt arbejde, ekskursioner og studierejser har således høj prioritet. Hver klasse har et klasseråd med tre elever, der mødes hver anden uge med klassens lærerteam. Klasserådet tager alle slags problemer op til debat og fungerer som sparringspartnere både i og uden for undervisningen. Som en speciel ordning tilbyder Marselisborg Gymnasium eliteidrætsudøvere den 4-årige Team Danmark ordning. De elever, hvis idrætslige kvalifikationer bliver godkendt af Team Danmark, har mulighed for at gå samlet på en TD-studieretning, hvor der er skemalagt træningstid to morgener om ugen inden for de forskellige idrætsgrene.

Valgfag Valgfag på A-niveau: Engelsk, fransk fortsættersprog, fysik, kemi, matematik, tysk fortsættersprog. Valgfag på B-niveau: Billedkunst, biologi, drama, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, samfundsfag. Valgfag på C-niveau: Astronomi, billedkunst, datalogi, design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, mediefag, musik, psykologi, latin.

Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. Desuden kan du finde svar på mange spørgsmål på gymnasiets hjemmeside, www.marselisborg-gym.dk.

Onsdag, den 26. januar 2011, kl. 19.30.

2. fremmedsprog Du kan vælge fransk eller tysk som fortsættersprog, eller du kan vælge fransk eller spansk som begyndersprog.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Fysik + Matematik + Kemi Kemi + Matematik + Fysik Biologi + Matematik + Idræt Bioteknologi + Matematik + Fysik Biologi + Matematik + Kemi (kun for Team Danmark elever)

Tysk Fortsætter + Engelsk + Mediefag/samfundsfag Fransk Fortsætter + Engelsk + Mediefag/samfundsfag Spansk Begynder + Engelsk + Mediefag/samfundsfag Fransk Begynder + Engelsk (3 sprog)

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Musisk studieretning

Samfundsfag + Matematik + Fysik Samfundsfag + Biologi + Matematik Samfundsfag + Engelsk + Matematik

Musik + Engelsk + Samfundsfag

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 · 8000 Århus C · Tlf. 8626 6200 · www.marselisborg-gym.dk

81


Odder Gymnasium STX studentereksamen

Skolen er indrettet til moderne undervisningsformer og er også egnet for kørestolsbrugere. Bussen kører lige til døren om morgenen og passer til skemaet. Lektionerne er på 70 minutter, så der er plads til fordybelse og sammenhæng. Fagligt tager vi udgangspunkt i de færdigheder, du har med dig. Vores mål er at udvikle dine evner i et miljø, hvor der er entydige krav og spændende udfordringer, og hvor din selvstændighed udvikles. Undervisningen suppleres med temadage, ekskursioner, virksomhedsbesøg og studierejser. Odder Gymnasium har 17 klasser i en moderne bygning. Hele skolen bruger Pyramiden i centrum som det fælles opholdsrum med kantine, og overalt på skolen er der studieområder. Skolen er omgivet af store grønne arealer bl.a. med fine idrætsfaciliteter. Der er gode offentlige transportmuligheder til gymnasiet fra hele vores område – Odder, Beder, Malling og Mårslet.

Skolen og undervisningen På skolen går ca. 470 elever. Skolens størrelse giver en god kombination mellem et miljø, hvor den enkelte betyder noget, og hvor du kan vælge mellem et bredt udbud af studieretninger og valgfag. Vi lægger vægt på både faglighed og trivsel. Vi møder hinanden som forskellige, selvstændige mennesker og som samarbejdspartnere, så du kan udfolde dig i et spændende studie- og ungdomsmiljø. Der er undervisning på skolen fra 8.15 til 15.05, men også efter skoletid er der adgang til studieområderne med computere og trådløs internetforbindelse, og der er mulighed for at benytte skolens øvelokaler for vores mange musikgrupper.

Skolens populære lektiecafe finder sted to gange om ugen i et hyggeligt studiemiljø med kaffe, te og kage. Her kan du få hjælp fra ældre elever og faglærere eller arbejde sammen med kammerater, også på tværs af klasserne. Som ny elev deltager du i en særlig introduktion med sociale aktiviteter, så du lærer både dine klassekammerater og din årgang at kende. Vi har et godt samarbejde med vores områdes grundskoler, og i de kommende år har vi valgt at fokusere på bl.a. science / naturvidenskab samt tysk i fælles projekter med grundskolernes ældste klasser. Mange elever vælger at engagere sig på skolen ud over det rent studiemæssige: • som aktiv på eller bag scenen til skoleforestillingen • i frivillig idræt, mediefag, billedkunst, kor eller orkester • i Fredagscafe- eller Festudvalg Hvis du vil have indflydelse, er der store muligheder for det bl.a. i Elevrådet, som har jævnlige møder med rektor og sidder i skolens forskellige udvalg.

Valg ved ansøgning om optagelse 2. fremmedsprog Du kan vælge fransk eller tysk som fortsættersprog eller spansk som begyndersprog. Kunstneriske fag Du kan vælge mellem billedkunst, mediefag og musik. Studieretning Skolen udbyder studieretninger inden for alle hovedområder. Forneden kan du se udbuddet af studieretninger fra august 2010.

Valgfag A-niveau: Biologi, engelsk, fransk fortsættersprog, kemi, matematik, spansk og tysk fortsættersprog B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, matematik, mediefag, musik, naturgeografi og samfundsfag C-niveau: Astronomi, billedkunst, filosofi, kemi, latin og psykologi

Vil du vide mere? Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at ringe til skolens kontor eller studievejledere eller se skolens hjemmeside på www.odder-gym.dk, hvor du kan få mange flere detaljer om skolen, aktuelle studieretninger, valgfag osv.

Orienteringsaften Tirsdag, den 1. februar 2011, kl.19.30 på Odder Gymnasium.

Første skoledag Uge 32 i 2011 – se www.odder-gym.dk

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Matematik A + Biologi B + Kemi B Fysik A + Matematik A + Kemi B Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

Spansk A + Engelsk A Tysk fortsætter A + Engelsk A + Samfundsfag B Latin A + Græsk A

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Kunstnerisk studieretning

Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B Samfundsfag A + Matematik A + Kemi B

Musik A + Matematik B + Biologi C

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Odder Gymnasium Østermarksvej 25 · 8300 Odder · Tlf. 8654 4500 · www.odder-gym.dk

82


Paderup Gymnasium

Skolen og undervisningen Med sine ca. 450 elever og 55 lærere har gymnasiet en overskuelig størrelse, hvor du har optimale muligheder i din udvikling fra folkeskoleelev til gymnasieelev og fra gymnasieelev til studerende. Udgangspunktet er at møde de unge på deres eget niveau – funderet i en solid faglighed. Vi lægger således vægt på at skabe et miljø, hvor der er grobund for faglig fordybelse, kreativitet, selvstændige initiativer og ansvarlighed. Din faglige, sociale og personlige udvikling er målet for undervisningen og for gymnasieforløbet som helhed. Arbejdet hermed sker via fagene, i samarbejdet mellem fagene, gennem selvstændigt arbejde i undervisningen samt

Grundforløbet tilrettelægges sådan, at du får en tilfredsstillende faglig og social tryg start på gymnasieforløbet. Ud over den faglige og sociale introduktion vil perioden være præget af en række lektioner, hvor eleverne vil møde deres studievejleder og skolens datavejleder, og du vil blive introduceret til skolens bibliotek og administration, sådan at du kan føle sig hjemme på gymnasiet så hurtigt som muligt. Via gymnasiets hjemmeside, www. paderup-gym.dk, kan du følge med i en række forhold vedrørende undervisningen. Her kan man se sit skema, eventuelle skemaændringer, vikartimer, projektperioder etc. Man kan også følge med i sine fraværsprocenter og læse sine karakterer. Alle elever og ansatte har desuden adgang til gymnasiets intranet, hvor en stor del af kommunikationen mellem elever og administration, elever og lærere samt mellem eleverne foregår. Alle har en privat email-adresse via systemet. Skolen er egnet til kørestolsbrugere.

STX studentereksamen

Paderup Gymnasium er bygget i 1980 og ligger i den sydlige del af Randers. Bybusserne 3, 4 og 15 samt rutebilerne 115, 211, 213, 214, 217 og 221 kører til skolen. Skolens undervisningslokaler er placeret omkring tre såkaldte ”hjemstavne” – én til hver årgang – som er elevernes opholdsareal. Vi har en stor sportshal af international størrelse samt fodboldbaner, håndboldbaner og atletikanlæg.

aktiviteter uden for undervisningen. Skoledagen starter normalt kl. 8.30. Du vil i hverdagen opleve mange forskellige undervisningsformer og faglige samarbejder – afvekslende med mere kreative fag som billedkunst, mediefag, idræt, musik og drama. IT, film og video inddrages løbende i undervisningen. Du vil blive undervist efter et 14-dages grundskema, hvor alle lektioner er dobbelttimer på 90 minutter. Derved undgår vi, at du får for mange forskellige fag på en skoledag. I løbet af skoleåret gennemføres en række fællestimer, hvor vi får besøg af forfattere, musikere, teatergrupper, politikere, forskere og mange andre, som kan give inspiration til elever og lærere. Vi ser det som et af vore mål at styrke elevernes forståelse for det lokale og det internationale samfund. Som led i undervisningen arrangerer lærerne derfor sammen med eleverne en række virksomhedsbesøg, museumsbesøg, teaterog biografture og kortere ekskursioner. I løbet af gymnasietiden arrangeres en større studietur til udlandet. Gennem en velfungerende studievejledning, en fast teamlærerordning samt elevteam forsøger vi at gøre det lettere for den enkelte elev at få indflydelse samt hjælp til store og små problemer. Af samme grund tilbyder vi kurser i fx skriftlig fremstilling og eksamenstræning. Desuden afholder vi lektiecafé en gang om ugen, hvor faglærere og læsepædagog er til stede. Paderup Gymnasium lægger vægt på den kreative dimension i skolens liv: Store musicalopsætninger, teater, kor, bands, koncerter, sport, billedkunstneriske workshops og kunstudstillinger. Skolen giver eleverne stor medindflydelse. Derfor tilskyndes eleverne til at deltage aktivt i elevrådet, i elevteam og i det samarbejde, der foregår i skolens forskellige besluttende udvalg og i skolens bestyrelse.

Valgfag Valgfagene ligger fortrinsvis i det 3. år, og skolen udbyder fag på 3 niveauer: Valgfag på A-niveau: Biologi, fysik, kemi, engelsk, matematik, samfundsfag, tysk. Valgfag på B-niveau: Billedkunst, biologi, dramatik, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, natur-geografi, samfundsfag. Valgfag på C-niveau: Billedkunst, dramatik, filosofi, mediefag, musik, psykologi, tysk.

Vil du vide mere? Ring til gymnasiet på 8641 6677 eller besøg www.paderup-gym.dk.

Orienteringsmøde Mandag, den 7. februar 2011, kl. 19.30.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige/humanistiske studieretninger

Matematik + Fysik + Kemi Bioteknologi + Matematik + Kemi

Tysk + Engelsk + Samfundsfag eller Psykologi Spansk + Engelsk + Samfundsfag eller Psykologi Fransk + Engelsk + Samfundsfag eller Psykologi Engelsk + Spansk + Tysk

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Kunstneriske studieretninger

Samfundsfag + Matematik + Biologi, Naturgeografi, Fysik eller Kemi Samfundsfag + Engelsk + Mediefag

Musik + Engelsk + Billedkunst, Dramatik eller Mediefag Musik + Matematik + Fysik

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Paderup Gymnasium Apollovej 64 · 8960 Randers SØ · Tlf. 8641 6677 · www.paderup-gym.dk

83


Randers Statsskole STX studentereksamen Randers Statsskole ligger i nordbyen. Skolen blev opført i 1926, og den store og imponerende bygning ligger omkranset af en smuk park. Skolen er velholdt og velindrettet, og den gamle bygning rummer et meget moderne gymnasium, rigt på IT-udstyr. Randers Statsskole har omkring 720 elever.

Skolen og undervisningen En typisk skoledag på Randers Statsskole har seks lektioner. Lektionslængden er en time, men mange lektioner er organiseret som dobbelttimer. Normalt slutter skoledagen kl. 14.50. I enkelte uger i løbet af skoleåret afløses skemaet af flex-perioder. Det betyder, at det normale skema er sat ud af kraft til fordel for andre aktiviteter som projektarbejde eller ekskursioner ud af huset. Men flexdagene kan også være skemafri dage, hvor du har tid til at arbejde hjemme med f.eks. skriftlige opgaver. En af flexugerne i 3.g bruges til en studietur - oftest til udlandet.

I løbet af skoleåret gennemføres en række fællestimer, hvor besøg udefra giver den daglige undervisning et ekstra løft. På Randers Statsskole har du også mange muligheder for at indgå i fællesskaber uden for den almindelige undervisning. Skolen har et rigt musikliv, stort kor og forskellige orkestre, du kan deltage i sportsturneringer, arrangere fester, lave skoleblad og være med til at modtage nye elever. Du kan også præge skolen gennem elevrådsarbejde og ved at engagere dig i de udvalg, som er rygraden i en skole, der lægger vægt på elevindflydelse. De første uger i 1.g tilrettelægges som introdukstionsuger, hvor vi sørger for, at du får en god start på den nye skoleform. Vi holder en før-første-skoledag for nye elever, har en tutorordning og inviterer til fest for elever og forældre. Siden får du naturligvis opmærksomhed fra dine faglærere, din studievejleder, måske en læsepædagog og fra det lærerteam, der er knyttet til din klasse.

Valg ved ansøgning om optagelse Før du starter i gymnasiet, skal du foretage følgende valg: 1. Du skal vælge 2. fremmedsprog. Du kan vælge mellem tysk eller fransk på fortsætterniveau eller fransk eller spansk på begynderniveau. 2. Desuden skal du vælge et kunstnerisk fag. Du kan vælge mellem musik, billedkunst, drama eller mediefag. 3. Endelig skal du vælge studieretning. Vi udbyder 17 studieretninger, som er

ordnet i 4 hovedgrupper: Naturvidenskabelige, sproglige, samfundsfaglige og kunstneriske studieretninger. Vi har opbygget studieretningerne sådan, at vi kan samlæse studieretningerne, hvis der ikke er ansøgere nok til en hel klasse. Studieretningerne udbydes med de to fag på højeste niveau, dvs. AA eller AB niveau. Skolen vælger i en række tilfælde det 3. studieretningsfag efter en undersøgelse af elevernes ønsker. Du kan læse mere om fag og studieretninger på skolens hjemmeside.

Valgfag A-niveau: Matematik, fysik, kemi, biologi, engelsk, tysk (fortsættersprog), fransk (begyndersprog), fransk (fortsættersprog), spansk, samfundsfag og musik B-niveau: Matematik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, tysk (fortsættersprog), fransk (fortsættersprog), samfundsfag, idræt, psykologi, filosofi, musik, billedkunst, drama, mediefag C-niveau: Musik, billedkunst, drama, mediefag, erhvervsøkonomi, latin, psykologi, filosofi, datalogi

Vil du vide mere? Vores hjemmeside er et besøg værd. Her kan du læse mere om studieretningerne og de valg, du skal træffe. Du er også velkommen til at kontakte skolen på telefon eller e-mail.

Orienteringsmøde Onsdag, den 9. februar 2011, kl. 19.30.

Naturvidenskabelige studieretninger

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Matematik A + Fysik B + Kemi B Fysik A + Matematik A + Kemi B eller Biologi B Kemi A + Matematik A + Biologi B, Fysik B eller Naturgeografi B Matematik A + Biologi B + Fysik B Matematik A + Bioteknologi A + Fysik B

Samfundsfag A + Matematik B + Naturgeografi B eller Biologi B Samfundsfag A + Matematik B + Erhvervsøkonomi C Samfundsfag A + Matematik B + Idræt B Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B Engelsk A + Samfundsfag B + Filosofi C, Psykologi C eller Kunstnerisk fag C Engelsk A + Samfundsfag B + Naturgeografi B eller Biologi B

Sproglige studieretninger

Kunstneriske studieretninger

Spansk A + Engelsk A (med Tysk som 2. fremmedsprog) Spansk A + Engelsk A + Filosofi B, Psykologi B, Idræt B eller Kunstnerisk fag B Fransk A + Engelsk A + Filosofi B, Psykologi B, Idræt B eller Kunstnerisk fag B Engelsk A + Tysk A + Filosofi B, Psykologi B, Idræt B eller Kunstnerisk fag B

Musik A + Engelsk A + Kunstnerisk fag C Musik A + Matematik B + Fysik B

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Randers Statsskole Randers Statsskole

84

Rådmands Boulevard 20 · 8900 Randers · Tlf. 8641 0844 · www.rs-gym.dk


Risskov Gymnasium

Elever og traditioner

Risskov Gymnasium ligger ved VejlbyRisskov Idrætscenter nær Grenåvej. Gymnasiets flotte bygninger i grønne omgivelser er tegnet af Friis & Moltke i slutningen af 1960’erne. Alle lokaler er moderne udstyret med projektorer og visualizers, og det trådløse netværk dækker overalt. Risskov Gymnasium har ca. 670 elever.

Skolen og undervisningen Risskov Gymnasiums værdier er viden, identitet, kreativitet og fællesskab. Vi lægger derfor særlig vægt på, at du udvikler dig fagligt og personligt, og at skolen er et kreativt og socialt miljø for dig at lære og være i. Fire s’er markerer den faglige indgang til skolen: Samfund, science, sport og sprog. Her vil du møde en målrettet brug af forskellige arbejdsformer, projektorienteret undervisning og samspil mellem fagene, ligesom der er mange ud-af-huset-aktiviteter. I 2.g kommer du på studierejse og i 3.g på ekskursion, typisk til København. Derudover afholder vi fællestimer med aktuelle kulturelle og politiske emner.

Vores skole er kendt for mange gode skoletraditioner og aktiviteter uden for den daglige undervisning. Eleverne afholder fx en række musikcaféer, fredagscaféer og de berømte RAPTUSfester, og skolen er vært for den traditionsrige gallafest og en dimissionsfest. Desuden afholder eleverne på skolens hold i billedkunst, mediefag og musik den årlige Forårsfestival. Hvert andet år opfører skolens elever og lærere en musical. Der er også mulighed for frivillig musik efter skoletid. Endelig har de frivillige idrætshold de seneste år vundet en række Danmarksmesterskaber i håndbold og fodbold.

Elitesport og globalisering Risskov Gymnasium er i den specielle situation, at vi benytter Vejlby-Risskov Hallen. Bedre idrætsfaciliteter kan man ikke ønske sig. Som særlige ordninger tilbyder gymnasiet dels både det 3-årige (ESAA) og det 4-årige gymnasieforløb for eliteidrætsudøvere tilknyttet Team Danmark, dels Talentforum Nord, hvor du kan kombinere stx med morgentræning. Vi har også etableret en Global Society Class, hvor du får mulighed for at tumle med de store globaliseringsspørgsmål og ikke mindst blive undervist på engelsk i samfundsfag, engelsk og religion.

Valg ved ansøgning om optagelse Skolens udbud ved valg af 2. fremmedsprog, kunstnerisk fag og studieretning: 2. fremmedsprog Du kan vælge tysk eller fransk som fortsættersprog, eller du kan vælge spansk eller fransk som begyndersprog. Kunstneriske fag På første år skal du vælge billedkunst, mediefag eller musik.

STX studentereksamen

Hver mandag eftermiddag kan du gå på lektiecafé, snuppe en smør-selv-bolle og få hjælp til lektierne i naturvidenskab og sprog. Hver fredag har vi samling for alle skolens elever, hvor elever og lærere bidrager med information og underholdning.

Studieretning Du skal tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Skolen udbyder 13 forskellige studieretninger og forventer at oprette 9 klasser på baggrund af disse studieretninger.

Valgfag Valgfag ligger i 3.g. Skolen udbyder fag på 3 niveauer. A-niveau: Engelsk, fransk fortsættersprog, fysik, kemi, matematik, tysk fortsættersprog. B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, religion. C-niveau: Astronomi, billedkunst, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, latin, mediefag, musik, psykologi.

Vil du vide mere? Se skolens hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om studieretningerne og dine valgmuligheder.

Orienteringsmøde Mandag, den 31. januar 2011, kl. 19.30.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige/Humanistiske studieretninger

Matematik A + Fysik A + Kemi B Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B Biologi A + Matematik A/B + Kemi B eller Psykologi B Kemi A + Matematik A + Fysik B + Biologi B

Fransk fortsætter eller Tysk fortsætter A + Engelsk A + Spansk A Tysk fortsætter A + Engelsk A + Samfundsfag B Spansk A + Engelsk A + Filosofi B eller Samfundsfag B Græsk A + Latin A

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Kunstnerisk studieretning

Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B (herunder Global Society Class) Samfundsfag A + Mediefag B + Matematik B Samfundsfag A + Idræt B + Matematik B (Team DK, ESAA, Talent Nord) Samfundsfag A + Matematik A + Erhvervsøkonomi C

Musik A + Engelsk A + Matematik B eller Samfundsfag B

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Risskov Gymnasium Tranekærvej 70 · 8240 Risskov · Tlf. 8621 4077 · www.risskov-gym.dk

85


Rønde Gymnasium STX studentereksamen Rønde Gymnasium er en skole med mange traditioner, der er skabt siden grundlæggelsen i 1917. Skolens kvaliteter består i det solide faglige arbejde i undervisningen i og det sociale liv. Rønde Gymnasium er et mindre, offentligt gymnasium med ca. 225 elever – heraf omkring 65 kostelever. Her mødes kostelever fra hele Danmark og fra udlandet med dagelever fra lokalområdet. Dette samspil medfører et alsidigt skolemiljø, hvor der er plads til forskellighed. Vores mål er at skabe et undervisningsmiljø, hvor den faglige fordybelse er basis for din fremtidige uddannelse og din personlige udvikling. Ansvar, respekt og fællesskab er nøgleord i hverdagen på skolen. Gymnasiet ligger midt i Rønde, og der er gode busforbindelser.

Skolen og undervisningen Undervisningen har højeste prioritet. At nå høje faglige mål er både dit og dine læreres ansvar. Du møder forskellige undervisningsformer, og it er en integreret del af undervisningen. En helt naturlig del af undervisningen er ekskursioner

og studierejser, f.eks. i historie, sprogfagene, idræt, naturgeografi og musik. Skoledagen begynder normalt kl. 8.10, og vi mødes vi til morgensamling, hvor vi synger i fællesskab, og hvor du får aktuelle informationer. Hverdagen hos os er i høj grad præget af, at vi ikke blot er et ”almindeligt” gymnasium for jer, der bor lokalt, men at vi også har en kostskole, som giver liv på skolen døgnet rundt. Du bliver hurtigt en del af et aktivt miljø med gode kammerater, samarbejde om lektier og sports- og musikaktiviteter. Opsætningen af en musical hører med til vores stærke traditioner – kom og vær med! Skolens faciliteter står også efter skoletid til din rådighed. Du kan benytte studieområderne, dyrke idræt eller spille musik. På Rønde Gymnasium søger vi at inddrage eleverne aktivt i dagligdagen. Ofte forbereder eleverne selv eller elever og lærere i fællesskab fx fester, temaaftener og rejser. Vi har kajakker og en sejlbåd og tilbyder derfor også Sejlads i frivillig idræt. I den første uge af sommerferien tager vi på et længere togt. På Rønde Gymnasium lærer du mange nye kammerater at kende, fordi en del af undervisningen er på tværs af klasser. Derfor vil du hurtigt føle, at du kender alle, og at det er ”din egen skole”.

Valg ved ansøgning om optagelse 2. fremmedsprog: Tysk, fransk eller spansk. Kunstnerisk fag: Musik eller billedkunst. Studieretning: Du skal tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Oversigten viser kun studieretningsfagene.

Bemærk, at vores studieretninger oftest er sammensat af fag på A- og B- og C-niveau, som du skal supplere med op til 3 valgfag. Du har selv størst mulig indflydelse på sammensætningen af din uddannelse, da valget er individuelt og ikke sker klassevis. Det gør det muligt for os som mindre skole at give dig et gymnasietilbud, der tager hensyn til dine interesser, og som er fuldt på højde med de andre skolers.

Valgfag Du skal individuelt vælge 1 til 3 valgfag. På et valghold er du sammen med elever fra andre klasser. A-niveau: Biologi, engelsk, fransk, fysik, kemi, matematik, musik, samfundsfag, spansk og tysk. B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, musik, religion, naturgeografi og samfundsfag. C-niveau: Astronomi, billedkunst, design, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, latin, musik, naturgeografi og psykologi.

Vil du vide mere? Rønde Gymnasium er fra 1. august 2010 en offentlig skole, og vi har en kostafdeling, hvor du kan bo. Besøg www.roende-gym.dk og få tilsendt vores informationsmateriale.

Åbent hus Torsdag, den 27. januar 2011, kl. 19.30.

Første skoledag Tirsdag, den 9. august 2011.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Matematik A + Fysik B + Kemi B/C Biologi A + Matematik B + Kemi C / Naturgeografi C Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

Engelsk A + Tysk/Spansk A + Psykologi C Engelsk A + Samfundsfag B + Naturgeografi B

Samfundsvidenskabelig studieretning

Kunstnerisk studieretning

Samfundsfag A + Matematik A/Engelsk A + Naturgeografi C

Vi tilbyder Musik som frit valgfag, så faget kan vælges af elever på hele årgangen. Undervisningen på tværs af klasser styrker miljøet, og tilbuddet omfatter samspil, kor og musicalopsætninger.

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Rønde Gymnasium · Gymnasium med kostafdeling Kr. Herskindsvej 6 · 8410 Rønde · Tlf. 8637 1977 · www.roende-gym.dk

86


Silkeborg Gymnasium

Skolen og undervisningen Det centrale element i gymnasiets hverdag er undervisningen, der i sin udformning spænder lige fra klasseundervisning til projektarbejde, hvor eleverne forventes at arbejde meget selvstændigt. Skolen lægger vægt på at give både eleverne og lærerne gode betingelser for at bruge de pædagogiske muligheder, der ligger i IT. Tilrettelæggelsen af hverdagen og undervisningen bygger derfor på særlige konferencesystemer, som eleverne vil få brugeradgang til lige fra begyndelsen. Skoledagen starter kl. 8.05 og slutter senest kl. 15.20. For at sikre elevernes muligheder for at deltage i nogle af de beslutninger, som skolen skal træffe, er eleverne dels

Valg af kunstnerisk fag Her kan du vælge mellem musik, billedkunst, mediefag og dramatik.

Valg ved ansøgning om optagelse

Vil du vide mere?

Du skal ved ansøgningen foretage valg på tre områder: Valg af 2. fremmedsprog Her kan du vælge mellem tysk fortsættersprog, fransk fortsættersprog, fransk begyndersprog eller spansk begyndersprog.

Valg af studieretning Her skal du angive, hvilken af skolens studieretninger du ønsker. Bemærk: De forskellige studieretningers tilbud af valgfag afhænger af studieretningsfagenes niveauer – A eller B, sprogvalg, og hvilke 3. fag som kobles sammen med de to hovedstudieretningsfag. Se den samlede og helt opdaterede oversigt over skolens udbud af studieretninger på skolens hjemmeside.

STX studentereksamen

Silkeborg Gymnasium ligger nordøst for Silkeborgs centrum. Der er forbindelse med bybus fire gange i timen. Skolen har ca. 1150 elever og godt 150 ansatte, heraf ca. 120 lærere. Skolen har fem studievejledere og to læsevejledere.

repræsenteret i skolens udvalg, dels naturligvis i elevrådet, der består af en repræsentant for hver klasse. Skolen giver eleverne en række tilbud om aktiviteter på tværs af klasserne: Lektiecafé, korsang, bigband, frivillig idræt, frivillig billedkunst, skoleblad mm. Hvert år holder vi jule- og forårskoncert, og elever og lærere arbejder med teaterforestillinger, og hvert år opføres et musikalsk værk, en cabaret, en musical eller lignende. Vi afholder årligt fire gymnasiefester. De bliver planlagt af elevforeningen, der også regelmæssigt afholder ”Café Skrymer”, som foregår fredag efter skoletid – ofte med et overordnet tema. Skolen lægger vægt på at have internationale kontakter. Elev- og lærerudvekslinger understreger det internationale aspekt i skolens liv, og hvert år modtager vi fra hele verden 7 til 10 udvekslingselever, som går i skole her i et år. I skoleåret 2010/2011 oprettes to internationale studieretninger. Der er tradition for, at eleverne i løbet af deres skoletid tager på en uges studierejse til udlandet. Også mindre ekskursioner indgår i undervisningen. For sportsudøvere er der mulighed for at gå i en særlig klasse, hvor der er plads til morgentræning to til tre dage pr. uge.

Valgfag A-niveau: Matematik, fysik, kemi, biologi, engelsk, tysk fortsætter, fransk fortsætter og begynder, spansk, samfundsfag og musik B-niveau: Matematik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, tysk fortsætter, fransk fortsætter, samfundsfag, musik, mediefag, billedkunst, dramatik, filosofi, idræt, psykologi og religion C-niveau: Musik, mediefag, billedkunst, dramatik, astronomi, datalogi, filosofi, psykologi, erhvervsøkonomi, latin, kemi, biologi, naturgeografi og dans

Du er velkommen til at kontakte os. Se også på www.silkeborg-gym.dk.

Åbent hus Mandag, den 24. januar 2011, kl. 19.30-22.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Matematik + Fysik + Kemi Matematik + Kemi + Biologi eller Fysik Matematik + Fysik + Naturgeografi eller datalogi Kemi + Biologi + Matematik Biologi + Idræt + Matematik Biologi + Psykologi + Matematik Bioteknologi + Matematik + Fysik

Latin + Græsk Spansk + Engelsk + Tysk fortsættersprog, Fransk fortsættersprog, Psykologi eller Filosofi Tysk fortsættersprog + Engelsk + Psykologi eller Filosofi Fransk begynder + Engelsk + Tysk fortsættersprog, Psykologi eller Filosofi

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Kunstneriske studieretninger

Engelsk + Samfundsfag + Matematik, Biologi, Naturgeografi, Filosofi eller Mediefag Samfundsfag + Biologi + Matematik Samfundsfag + Matematik + Mediefag, Religion eller et naturvidenskabeligt fag

Musik + Matematik + Fysik eller Biologi Musik + Engelsk + Biologi, Drama eller Samfundsfag Engelsk + Dramatik + Samfundsfag

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Silkeborg Gymnasium Oslovej 10 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8681 0800 · www.silkeborg-gym.dk

87


Skanderborg Gymnasium STX studentereksamen

forudsætninger for at gå i gang med en videre uddannelse.

Særlige aktiviteter • Morgensamlinger • Fællestimer med musik, teater og foredrag • Forårskoncert • Billedkunstudstilling • Musical • Den store forårsfest i april • Fredagscafeer • Elevfester og hyggeaftener • Venneklasseaftener • Godt elevrådsarbejde Skanderborg Gymnasium er gymnasiet for hele Skanderborg Kommune. Det ligger i den nordlige del af Skanderborg ved Højvangens Torv. Skoledagen går fra kl. 8.05 til kl. 15.10, og det passer bussystemet omkring skolen til. Vi har ca. 650 elever.

I det hele taget et fint elevsammenhold både i klasserne og på tværs af klasser. To eftermiddage om ugen er der cafeer med lektiehjælp, og der er desuden hjælp at hente hos studievejledere, læsevejledere og it-supporter.

Skolen og undervisningen

Værd at bemærke

Undervisningen foregår i faglokaler, der alle er så store, at at der er plads til hurtige skift mellem forskellige arbejdsformer. Alle lokaler har således trådløst netværk. Vi arbejder også uden for huset, fx på ekskursioner og studieture. En god uddannelse bliver til i samarbejde mellem lærere og elever. Lærerne tilrettelægger timerne ud fra, at eleverne har forberedt sig. Alle har ansvar for, at timerne bliver gode. Bedst bliver resultatet, når man har lyst til at sætte sit præg på hverdagen, både i timerne og udenfor. Gymnasiet er studieforberedende, og en studentereksamen giver dig adgang til videregående uddannelse. Når vi prøver at supplere det gode faglige niveau med bevidst træning i selvstændigt arbejde samt i kommunikation og samarbejde, får du i løbet af gymnasieårene gode

Skolen har et godt opholdsareal med udgang til terrasse og park. Som fællesaktivitet har vi etableret en skulpturpark mellem bygning og skov.

Valg ved ansøgning om optagelse Når du begynder på gymnasiet får du en pakke med de fag, der er fælles for alle. Ud over den skal du foretage 3 valg: • Angive den studieretning, du forventer at vælge efter grundforløbet • Vælge andet fremmedsprog (sprog2) som kan være tysk og fransk fortsættersprog eller spansk og fransk begyndersprog • Vælge et kunstnerisk fag, som kan være billedkunst, drama, mediefag og musik.

Vi udbyder 9 forskellige studieretninger, bl.a. en med det nye bioteknologifag.

Valgfag I stort set alle studieretninger er der plads til ekstra fag, inden skemaet er fyldt op. Her kommer valgfagene ind i billedet. Du har mulighed for at vælge et fag, du allerede har, blot på et højere niveau, eller du kan vælge et nyt fag. A-niveau: Musik, biologi, kemi, fysik, engelsk, matematik, sprog2 og samfundsfag. B-niveau: Musik, drama, idræt, mediefag, billedkunst, matematik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, samfundsfag og religion. C-niveau: Filosofi, psykologi, latin, kemi, erhvervsøkonomi, billedkunst, drama, mediefag og musik. Studieretningsfag og valgfag kan sammensættes, så de honorerer kravene til optagelse på alle videregående uddannelser.

Vil du vide mere? Du kan få mange flere oplysninger på www.skanderborg-gym.dk, og du er også velkommen til at besøge os.

Åbent hus Åbent hus for kommende 1g og deres forældre torsdag, den 27. januar 2011, kl. 19.30. Specielt for efterskoleelever: lørdag, den 29. januar 2011, kl. 11.

Første skoledag Onsdag, den 10. august 2011.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Matematik A + Fysik B + Kemi B Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

Engelsk A + Spansk A + Fransk fortsætter B/Tysk fortsætter B + Latin C Tysk fortsætter A + Engelsk A + Samfundsfag B Spansk A + Engelsk A + Samfundsfag B

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Kunstnerisk studieretning

Samfundsfag A + Matematik B + Biologi B Engelsk A + Samfundsfag B + Matematik B Samfundsfag A + Idræt B + Matematik B

Musik A + Engelsk A + Samfundsfag B

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Skanderborg Gymnasium Højvangens Torv 6 · 8660 Skanderborg · Tlf. 8652 2333 · www.skanderborg-gym.dk

88


Viby Gymnasium & HF

Mediefag på A-niveau Du vil på Viby Gymnasium kunne vælge en studieretning med Mediefag på A-niveau*. Nogle af nøgleelementerne i denne uddannelse vil være: Journalistik og formidling, film- og TV-produktion, interaktive medier og innovation. Det er gennem uddannelsen skolens mål at give dig en række helt centrale kompetencer til forståelse af det moderne informations- og kommunikationssamfund. Viby Gymnasium & HF har godt 600 elever. Skolen ligger i den sydlige del af Århus, hvor Ringvej Syd krydser Christian den X’s Vej. Buslinie 25 går lige til døren. Odder-banen har også stoppested tæt på skolen.

Skolen og undervisningen Skolen lægger stor vægt på elevernes medbestemmelse. Vi ønsker, at alle på skolen opfatter sig selv som medborgere i en demokratisk skolekultur med de rettigheder og pligter, dette indebærer. Som vi ser det, vil beherskelsen af kompetencerne innovation og kreativitet blive afgørende redskaber for at klare sig i fremtiden. På vores skole vægter vi derfor i særlig grad arbejdet med netop disse kompetencer. Det eksperimentelle arbejde har således høj prioritet, og vi tillægger det stor betydning, at du selv tager ansvaret for din uddannelse, og aktivt og nysgerrigt arbejder med tingene, individuelt og i samarbejde med andre. Det er vores mål er at give dig den viden og de kompetencer, som tilsammen betyder, at du selvbevidst og med overblik

*) Skolen har pt. en ansøgning liggende i undervisningsministeriet. Følg med på skolens hjemmeside om status for vores ansøgning

Kinesisk Viby Gymnasium er det eneste gymnasium i Århus-området, hvor du kan vælge at læse kinesisk på A-niveau som dit 2. fremmedsprog, Du vil gennem mødet med faget opnå muligheden for intensivt at fordybe dig i sproget og kulturen for et land – Kina – hvor tyve procent af verdens befolkning lever, og hvis politiske, kulturelle og økonomiske betydning udvikler sig eksplosivt.

Bioteknologi Danmark indtager på det bioteknologiske forsknings- og udviklingsområde en af førerpositionerne i verden. Det ønsker vi på Viby Gymnasium at understøtte gennem at tilbyde vores studerende at læse en studieretning med bioteknologi på A-niveau. Grundidéen med denne studieretning er at give vores studerende en solid viden om anvendelsen af bio-

teknologiske metoder, samt hvordan disse metoder kan give anderledes og nye svar på biologiske og naturvidenskabelige problemstillinger.

Valg ved ansøgning om optagelse Du skal vælge et sprog, som 2. fremmedsprog. Du kan vælge Tysk eller Fransk fortsættersprog, eller du kan vælge Spansk eller Kinesisk som begyndersprog. Du skal vælge et af fagene: Mediefag, Musik, Billedkunst.

STX studentereksamen

kan træde ud i den verden, som ligger for dine fødder.

Du skal tilkendegive hvilken studieretning, du forventer at vælge efter grundforløbet. Skolen udbyder 11 forskellige studieretninger. Du kan se nærmere om de enkelte studieretninger på skolens hjemmeside www.vibygym.dk.

Valgfag Skolen udbyder følgende valgfag: A-niveau: Engelsk, Tysk, Spansk, Kinesisk, Fysik, Kemi, Matematik. B-niveau: Idræt, Matematik, Mediefag, Musik, Religion, Billedkunst, Fysik, Kemi, Biologi, Naturgeografi. C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Psykologi, Innovation, Naturgeografi.

Vil du vide mere? Besøg www.vibygym.dk eller ring til skolens kontor eller til en af skolens studievejledere.

Orienteringsaften – åbent hus Mandag, den 31. januar 2011, kl. 19.30.

Naturvidenskabelige studieretninger

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Matematik + Fysik + Kemi Biologi + Matematik + Kemi Bioteknologi + Matematik + Fysik

Samfundsfag + Engelsk + Matematik Samfundsfag + Matematik + Idræt Samfundsfag + Matematik + Fysik Samfundsfag + Matematik + Biologi

Sproglige studieretninger

Kunstnerisk studieretning

Engelsk + Tysk + Samfundsfag Engelsk + Spansk + Samfundsfag Engelsk + Spansk + Tysk

Musik + Engelsk + Samfundsfag Mediefag + Engelsk + Samfundsfag

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Viby Gymnasium & HF Søndervangs Allé 45 · 8260 Viby J · Tlf. 8734 8000 · www.vibygym.dk

89


Aarhus Katedralskole STX studentereksamen

Ligeledes foregår der en målrettet indsats for at forbedre elevens læsevaner, notatteknik og IT-kompetencer. Lærere og elever beslutter sammen med skolens ledelse og bestyrelse, hvordan rammerne for det daglige arbejde skal være, og hvordan vi i det hele taget skal indrette os.

I mere end 800 år har Katedralskolen været en naturlig del af det centrale Århus. Den er midtbyens gymnasium i nær kontakt med den indre by. Den centrale beliggenhed betyder, at det er nemt at komme til Katedralskolen. Skolen er ikke bygget på en gang, men afspejler i sit ydre århundreders arkitekturstrømninger. Det giver fascinerende oplevelser, men kan også give enkelte problemer; således er skolen med sine mange trapper desværre ikke egnet for kørestolsbrugere.

Skolen og undervisningen Undervisningen ligger mellem kl. 8.00 og 15.15, men varierer fra klasse til klasse og fra elev til elev. Eleverne har en fælles morgensamling hver onsdag. Morgensamlingen indeholder typisk en række praktiske oplysninger og andre indslag af mere underholdende art. Efter skoletid er der en række frivillige undervisningstilbud i bl.a. idræt, billedkunst og musik, ligesom der er lektiecafé. Undervisningsformerne er varierede, og vi lægger vægt på at koordinere undervisningens mange forskelligartede elementer, herunder det skriftlige arbejde året igennem.

Skolelivet ændrer sig hele tiden, og vi prøver at tilpasse os de nye forhold samtidig med, at vi også sætter vores præg på dem. Dermed har eleverne mulighed for at sætte deres aftryk på skolens undervisning. Dialogen på skolen har resulteret i, at der er stor åbenhed, god kommunikation, pædagogisk debat og et frugtbart klima for nye initiativer. Vi har foruden elevrådsaktiviteterne også skoleblade, fredagscafeer, musikcafeer, elevfester og mange andre foreningsaktiviteter for eleverne. Elever har efter skoletid mulighed for at øve deres færdigheder i forskellige bands. Musikcaféerne er den hyggelige ramme, hvor disse dygtige bands og solister viser deres kunnen for skolens øvrige elever. Musikalsk Grundkursus foregår i et samarbejde mellem Århus Musikskole og Katedralskolen. MGK-elever begynder efter grundforløbet i en studieretning med musik på A-niveau. Endvidere er der indgået en række aftaler med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om samarbejde, specielt i de naturvidenskabelige studieretninger.

2. fremmedsprog Her kan du vælge mellem tysk og fransk fortsættersprog i studieretninger, hvor et begyndersprog ikke er et studieretningsfag. Kunstneriske fag Her kan du vælge mellem billedkunst og musik.

Studieretninger Skolen udbyder 12 studieretninger i skoleåret 2011/2012. Ved klassedannelsen lægger vi stor vægt på, at det nye gymnasium er et studieretningsgymnasium, hvor samarbejdet mellem fagene er højt prioriteret. Dette samarbejde kræver, at du i så mange fag som muligt skal studere sammen med de samme kammerater. Én af de to klasser i studieretningen med EN/SP/Sa forventes at indgå i samarbejde med amerikansk highschool. Der arbejdes i den forbindelse med mulighed for studietur til North Carolina.

Valgfag A-niveau: Fysik, kemi, biologi, matematik, engelsk B-niveau: Biologi, filosofi, fysik, idræt, kemi, matematik, musik, naturgeografi, psykologi, religion og samfundsfag C-niveau: Astronomi, billedkunst, datalogi, design, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, latin og psykologi

Vil du vide mere?

Valg ved ansøgning om optagelse

Har du spørgsmål til skolen, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os eller besøge skolens hjemmeside.

Det første halve år af din tid på skolen er du sammen med din klasse i det såkaldte grundforløb. Ud over de obligatoriske fag skal du i grundforløbet have:

Orienteringsmøde Onsdag, den 9. februar 2011, kl. 19.30.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Matematik + Fysik + Kemi Matematik + Kemi + Biologi Matematik + Biologi + Idræt

Spansk + Engelsk + Samfundsfag Fransk forts. + Engelsk + Billedkunst Italiensk + Engelsk + Billedkunst Tysk forts. + Engelsk + Samfundsfag Engelsk + Fransk begynder + Samfundsfag

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Kunstnerisk studieretning

Samfundsfag + Matematik + Biologi Samfundsfag + Tysk forts. + Matematik

Musik + Matematik + Fysik Musik + Engelsk + Psykologi

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Aarhus Katedralskole Skolegyde 1 · 8000 Århus C · Tlf. 89 1234 00 · www.akat.dk

90


Århus Akademi

2-årigt studenterkursus

Studierejsen og ekskursioner Studierejsen er en del af uddannelsen og en stor oplevelse. Studierejsen foregår i foråret det første skoleår. Ud over studierejsen er der i nogle fag ekskursioner.

Århus Akademi er det eneste studenterkursus i Århus-området. Uddannelsen til studentereksamen – STX – gennemføres på 2 år, og de enkelte fag har færre timer end i gymnasiet. Du må derfor være indstillet på at yde en stor og selvstændig arbejdsindsats. Århus Akademi ligger i det nordlige Århus i et område med mange uddannelsesinstitutioner og gode busforbindelser. Vi har godt 700 elever fordelt på tre uddannelser: Studenterkursus, HF og GSK (gymnasialt suppleringskursus).

Elevråd og arrangementer

Skolen og undervisningen

Når du søger optagelse, skal du vælge:

En stor del af eleverne har erfaringer fra erhvervsarbejde, andre ungdomsuddannelser, højskoler, rejser m.m. Eleverne på studenterkursus har en gennemsnitsalder på 20 år, og vi lægger vægt på en voksen omgangsform. Undervisningen er inddelt i blokke på 75 minutter i et fast grundskema med justeringer. Du vil møde varierede arbejdsformer, og en række forløb vil være tilrettelagt som projektarbejde. Skolen er åben på hverdage fra 7.30 til 17.30. I dette tidsrum står elevarbejdspladser med computere og trådløst netværk til rådighed for dig i skolens studieområder. Skolen tilbyder personlig og faglig støtte

Akademiet har et aktivt elevråd. Eleverne er repræsenteret i skolens bestyrelse og i hovedudvalgene. Elevrådet leder skolesamlingerne, hvor elever kan få ordet. Elever og lærere planlægger sammen en række fællestimer, fredagscaféer og fester. De helt store begivenheder er melodi grand prix og den årlige lancierfest. Vi tilbyder frivillig idræt og musik.

Valg ved ansøgning om optagelse Studieretning Se oversigten, som opdateres på skolens hjemmeside 2. fremmedsprog Tysk fortsætter B, fransk begynder A eller spansk begynder A. Valgfag 1-2 valgfag blandt skolens udbud (se skolens hjemmeside): A-niveau: Biologi, engelsk, fransk begynder, fysik, matematik, samfundsfag, spansk begynder og tysk fortsætter. B-niveau: Biologi, fysik, idræt, kemi, matematik og samfundsfag.

C-niveau: Design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi og psykologi.

Optagelseskrav Når du har søgt om at blive optaget på studenterkursus på Århus Akademi, indkalder vi dig til en samtale, hvorefter vi foretager en vurdering af, om du kan optages. Hvis du kommer direkte fra 10. klasse, skal du have aflagt folkeskolens 10. klasseprøve i dansk, matematik og engelsk. Derudover skal du have fulgt folkeskolens undervisning i sprogfagene tysk eller fransk, og du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik-kemi og prøve i andre fag, der er blevet udtrukket til eksamen. Kommer du ikke direkte fra 10. klasse, skal du opfylde samme krav, eller du skal have gennemført uddannelse eller andre aktiviteter, der har givet dig tilsvarende forudsætninger. Du kan blive indstillet til en optagelsesprøve.

STX studentereksamen

bl.a. via studievejledere, læsepædagoger, mentorordning og lektiecafé. Akademiet er udstyret med elevator og handicaptoilet og er egnet til kørestolsbrugere.

Uddannelsens opbygning Det 2-årige studenterkursusforløb er uden grundforløb og består af obligatoriske fag, studieretningsfag, et studieretningsprojekt og valgfag. Du skal følge 4 fag på A-niveau, 3 på B-niveau og 4 på C-niveau. Alle har dansk A, historie A, engelsk B, fortsættersprog B eller begyndersprog A, samfundsfag C, matematik C, fysik C, kemi C, biologi C og religion C.

Vil du vide mere? Du kan få mere at vide om Århus Akademi på hjemmesiden eller ved at kontakte skolens kontor eller studievejledere. 1. skoledag er 10. august 2011.

Åbent hus Tirsdag, den 22. februar 2011, kl. 19.30.

Naturvidenskabelige studieretninger

sproglig studieretning

Matematik A + Fysik B + Kemi B Matematik A + Biologi B + Kemi B

Engelsk A + Samfundsfag B + Religion B

Samfundsvidenskabelig studieretning Engelsk A + Samfundsfag B + Matematik B

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Århus Akademi Gøteborg Allé 2-4 · 8200 Århus N · Tlf. 8739 1680 · www.aarhusakademi.dk

91


Århus Statsgymnasium STX studentereksamen

arrangementer, besøg på virksomheder eller på uddannelsesinstitutioner og studietur til udlandet. Omvendt er politikere, forskere, kulturpersonligheder, musik- og teatergrupper jævnligt gæster hos os.

Århus Statsgymnasium er placeret i Hasle mellem Viborgvej og Silkeborgvej og er let at komme til med busser. Skolen har ca. 700 elever. Vi lægger vægt på at skabe et rart klima for elever og ansatte som ramme om den faglige undervisning. Tryghed i kombination med faglig og personlig udfordring er forudsætningen for enhver god læreproces.

Skolen og undervisningen Undervisningen tilrettelægges med stor variation og med fokus på moderne arbejdsformer, der kvalificerer til videregående studier. Der skal være plads til faglig fordybelse og samtidig til udvikling af elevernes personlige kvalifikationer. Der undervises i lektioner på 90 minutter. Skoledagens længde er maksimalt 8-15 med højst fire forskellige fag. Den normale klasseundervisning afløses af perioder med tværfaglige projekter af kortere eller længere varighed, ekskursioner og fagdage. I uddannelsen indgår besøg ud af huset: Teater-, koncert-, film-, kunst- og sports-

For at give maksimal mulighed for sådanne undervisningsaktiviteter har skolen indført en fleksibel arbejdsplan. Det betyder, at vi ikke har et fast ugeskema, men i stedet en mødeplan, der lægges fra måned til måned. Klassens samlede uddannelsesforløb tilrettelægges af et lærerteam. Lærerteamet inddrager elevernes klasseråd i planlægningen. Der er rig mulighed for at arbejde på tværs af klasserne i forskellige interessegrupper efter skoletid: Skoleblad, Operation Dagsværk, filmklub, big band, musical, kor, Melodi Grand Prix, sport, motionsrum, kunstværksted og musikgrupper. Skolen arrangerer også lektieog skriveværksteder, hvor elever får hjælp og vejledning i forbindelse med hjemmeopgaver og lektier. På Århus Statsgymnasium har vi tradition for en demokratisk kultur. Vores elevråd har mulighed for at øve indflydelse på de fleste sider af skolens liv. En helt ny fløj er indrettet til studieområde med biblioteksfunktioner og elevarbejdspladser med computere. Skolen har trådløst netværk, hvor elever kan koble egen bærbar pc til nettet. Det er også muligt at låne bærbare pc’er til gruppearbejde i skoletiden. Der er fri adgang til brug af programmer, internet, aviser, håndbøger osv. til forberedelse, opgaveskrivning og projektarbejder. Studieområdet er også åbent efter skoletid om eftermiddagen. Skolen er egnet for kørestolsbrugere.

Valg ved ansøgning om optagelse Du angiver ønsker på 3 felter: Andet fremmedsprog: Tysk fortsætter, fransk fortsætter, fransk begynder eller spansk begynder. Kunstneriske fag: Musik, billedkunst, dramatik eller mediefag. Studieretning: Skolen har sidste år udbudt studieretningerne nederst på siden. Udbuddet af studieretninger for 2011 vil fremgå af skolens hjemmeside i løbet af efteråret 2010. Her vil der også være mere information om indholdet i de enkelte studieretninger.

Valgfag A-niveau: Fransk (fortsætter) og tysk (fortsætter). B-niveau: Biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, naturgeografi og religion. C-niveau: Astronomi, design, filosofi, erhvervsøkonomi og psykologi. Elever har typisk kun en enkelt valgfagsmulighed. Hvis skolen udbyder et stort antal valgfag, vil der derfor kun være elever nok til at oprette ganske få af dem. Århus Statsgymnasium har på den baggrund valgt at udbyde færre valgfag. Til gengæld er der meget stor sandsynlighed for, at disse valgfag faktisk oprettes.

Åbent hus Tirsdag, den 8. februar 2011, kl. 19.30.

Første skoledag Datoen oplyses i forbindelse med meddelelse om optagelse.

Naturvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Matematik A + Fysik A + Kemi B Matematik A + Kemi A + Fysik B Matematik A + Bioteknologi A + Fysik B

Engelsk A + Spansk begynder A + Tysk fortsætter B Engelsk A + Fransk begynder A + Tysk fortsætter B Engelsk A + Spansk begynder A + Billedkunst B

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Kunstnerisk studieretning

Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B Samfundsfag A + Matematik A + Naturgeografi B Samfundsfag A + Matematik A + Biologi B

Musik A + Engelsk A + Matematik B Musik A + Engelsk A + Mediefag B

VIGTIGT: Tjek, efter 1. november, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!

Århus Statsgymnasium Fenrisvej 33 · 8210 Århus V · Tlf. 8615 8955 · www.aasg.dk

92


STX studentereksamen

93


IB international studentereksamen IB international studentereksamen

På Grenaa Gymnasium og Struer Statsgymnasium kan du tage en international studentereksamen, der ligesom stx er en almen og studieforberedende gym-nasial uddannelse. En IB-eksamen anerkendes i Danmark på linje med en dansk studentereksamen, og den giver derudover direkte adgang til universiteter i mere end 120 lande verden over. Undervisningen foregår på engelsk. Læreplanerne og eksamensopgaverne er de samme for alle IB-skoler over hele verden, og eksamenerne bedømmes af et internationalt censorkorps.

Optagelse Pre-IB Optagelseskravene til Pre-IB svarer til kravene ved optagelse på de øvrige gymnasiale uddannelser. Dog skal du i engelsk ligge klart over gennemsnittet både mundtligt og skriftligt. Du kan også optages på Pre-IB efter grundforløbet, hvis du har gennemført grundforløbet på en af de andre gymnasiale ungdomsuddannelser med et tilfredsstillende resultat. Du søger om optagelse på samme måde som til andre gymnasiale ungdomsuddannelser men skal desuden sende et særligt ansøgningsskema til Pre-IB direkte til den skole, du søger optagelse på. Skemaet kan du finde på de to skolers hjemmesider sammen med yderligere oplysninger om optagelsesproceduren.

94

IB-diplomkurset Hvis du har gennemført Pre-IB med et tilfredsstillende resultat, kan du blive optaget på det 2-årige IB-diplom-kursus. Du kan også blive optaget på IB, hvis du har gennemført 1. STX med et tilfredsstillende resultat. En vigtig forudsætning er gode engelskkundskaber. Et år som udvekslingsstudent i et engelsktalende land kan erstatte Pre-IB og give direkte adgang til IB. Endelig kan du blive optaget på IB, hvis du har haft nogle skoleår i udlandet og ønsker at vende tilbage til Danmark, eller hvis du som udlænding opholder dig i Danmark i ungdomsårene. Dette kræver dog, at du har gennemført 11 års skolegang, heraf en del i udlandet.

Uddannelsens opbygning Pre-IB Pre-IB består af et grundforløb på et halvt år og et studieretningsforløb på et halvt år. Grundforløbet er det samme som et STX-grundforløb – blot foregår undervisningen på engelsk. Efter grundforløbet vælger du studieretning på grundlag af skolernes studieretningsudbud, hvilket giver mulighed for at skifte mellem Pre-IB og STX efter det første halve år. Hvis du vælger at fortsætte i Pre-IB, kan du efter afslutningen af Pre-IB enten vælge at søge optagelse i IB-Diplomforløbet eller fortsætte i 2. STX.

IB-Diplomkurset IB-Diplomkurset er et 2-årigt kursus svarende til 2. og 3. stx. Uddannelsen er bygget op omkring seks fagområder, inden for hvilke der tilbydes en række valgfag. Du skal vælge ét fag fra hvert af de seks fagområder i skemaet. Vær opmærksom på, at der kan være afvigelser mellem fagtilbudene på de forskellige IB-skoler. HL betyder Higher Level og svarer til A-niveau på de danske gymnasiale uddannelser. SL betyder Standard Level og svarer til B-niveau. Alle fag er 2-årige. Det ugentlige timetal er 5 på Higher Level og 3 på Standard Level. Man skal vælge 3 fag på Higher Level og 3 fag på Standard Level. Om et fag oprettes eller ej afhænger af, om et tilstrækkeligt antal elever har valgt faget. Ud over de 6 fag, du skal vælge, indeholder uddannelsen 3 obligatoriske elementer: • Extended Essay (EE): En større skriftlig opgave, hvor du fordyber dig i et selvvalgt emne. • Theory of Knowledge (TOK): Et videnskabsteoretisk fag om læring og de forskellige videnskabers muligheder og begrænsninger. Fagets ugentlige timetal er 2. • Creativity, Action and Service (CAS): Kreative, fysiske og sociale aktiviteter efter skoletid. Du skal bruge i alt 150 timer på disse aktiviteter i løbet af de to år.


Du skal se IB som et alternativ til en dansk studentereksamen. På IB vil du blive en del af et internationalt miljø og møde elever fra hele verden. Hvis du tænker på senere at tage ophold i udlandet for at læse videre eller for at arbejde, vil en IB-eksamen give dig gode forudsætninger.

Kostskole

IB international studentereksamen

Inden du vælger uddannelsen

Både Grenaa Gymnasium og Struer Statsgymnasium har kostafdelinger med gode faciliteter og en rar atmosfære. Her kan du bo, mens du tager den internationale studentereksamen, hvis fx dine forældre bor i udlandet, eller hvis du har behov for at bo uafhængigt af din familie og alligevel i trygge rammer. Information om kostafdelingerne kan du finde på skolernes hjemmesider.

6 faggrupper Et fag fra hver gruppe, i alt 3 fag på Higher Level og 3 fag på Standard Level.

Modersmål – 1

Fremmedsprog – 2

Individ og samfund – 3

Dansk HL/SL

Engelsk HL

Historie HL/SL

Engelsk HL/SL

Dansk SL

Økonomi HL/SL

Mest fortrolige sprog SL

Tysk SL

Psykologi SL

Fransk/Spansk begyndersprog SL

Musisk kreative fag og valgfag – 6

Naturvidenskabelige fag – 4

Matematik – 5

Fysik HL/SL

Matematik HL

Kemi HL/SL

Matematik SL

Billedkunst SL

Biologi HL/SL

Matematiske studier SL

Design SL Musik HL/SL Et fag fra gruppe 1, 2, 3 eller 4

95


Grenaa Gymnasium

IB-Diploma

IB international studentereksamen

og et studieretningsforløb. Al undervisning foregår på engelsk undtagen i sprogfagene dansk, tysk, fransk og spansk. Når du har gennemført Pre-IB, vurderer vi, om du kan optages på IB, eller om du i stedet skal vælge at gå videre på STX. Du skal være opmærksom på, at det kræver både ihærdighed, lyst og en god portion hårdt arbejde at gennemføre IBuddannelsen. Til gengæld får du dygtige og engagerede lærere, som kan lide deres arbejde, og som går højt op i at udfordre dig fagligt. Grenaa Gymnasium har ca. 600 elever, heraf ca. 90 på den internationale linie Pre-IB og den internationale Studentereksamen IB-Diploma. Mange af IBeleverne bor på vores velfungerende og hyggelige kostafdeling, som du kan læse mere om på vores hjemmeside. Vi er især kendt for vores gode internationale og sociale miljø, og udover en særlig høj faglighed på IB vægter vi kreativitet, demokrati og personlig udvikling højt.

Transport og mødetider Transport til IB er let: Til og fra Djursland, Århus og Randers går der direkte busser, som passer med gymnasiets mødetider. Desuden kan du tage toget, som holder ca. 10 minutters gang fra gymnasiet. Din skoledag begynder 8.40 og slutter enten kl. 14.00 eller kl. 15.40.

Optagelse og undervisning på IB For at begynde på IB, skal du efter dansk folkeskole først gå et år på Pre-IB. Pre-IB består ligesom 1. STX af et grundforløb

IB-uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde både i bredden og dybden. Bredden sikrer vi ved, at du vælger ét fag inden for hvert af de seks hovedområder, som er illustreret nedenfor. Dog er et kunstnerisk fag valgfrit. Du arbejder i dybden ved at læse mindst 3 og højst 4 af de valgte fag på højt niveau og ved at skrive en større skriftlig opgave i et selvvalgt emne (Extended Essay). Dine kreative evner kan du udfolde i Creativity, Action, Service, som er aktiviteter, der foregår uden for klasselokalet. Endelig sørger vi for at udvikle din kritiske sans og evne til selvstændig stillingtagen i Theory of Knowledge, som er et obligatorisk fag.

Kulturmøde og personlig udvikling Som IB-elev på Grenaa Gymnasium vil du få klassekammerater med meget forskellig baggrund. Nogle har udelukkende gået i skole i Danmark. Andre kommer direkte fra udenlandske skoler, og atter andre har erfaringer fra både danske og

udenlandske skoler. Her har du alle muligheder for at udvide din horisont både kulturelt og socialt. Til gengæld forventer vi åbenhed og tolerance fra din side. På IB lægger vi meget vægt på, at du har det godt socialt og bliver inspireret på flere måder end den faglige. Derfor har vi mange fælles arrangementer fx: • Morgensamlinger på engelsk specielt for IB-elever • Fællestimer om aktuelle temaer med foredragsholdere udefra • Studierejser og ekskursioner • Gallafest med lanciers • Fester og caféer arrangeret af elevforeningen Olympos. Der foregår også mange aktiviteter efter skoletid, bl.a. lektiecafé, kor- og orkesterprojekter, fodbold- og volleyturneringer, poesikonkurrence samt teater.

Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om IB eller Pre-IB på Grenaa Gymnasium, er du velkommen til at ringe til IB-koordinator Kirsten Bech Hansen på tlf. 8758 4059. Du er også velkommen til at komme på besøg og overvære undervisningen i vores Pre-IB klasse. Læs mere på www.grenaa-ib.dk. Gymnasiet er indrettet til kørestolsbrugere.

Åbent hus Mandag, den 24. januar 2011, kl. 19.30.

På grenaa gymnasium tilbyder vi følgende fag Group 1 – First Language: Danish SL/HL, English SL/HL Group 2 – Second Language: English SL/HL, Danish SL, German SL, Spanish for beginners, French SL Group 3 – Individuals and Societies: History SL/HL, Psychology SL, Economics SL/HL Group 4 – Experimental Sciences: Biology SL/HL, Physics SL/HL, Chemistry SL/HL Group 5 – Mathematics: Mathematics SL/HL, Mathematical Studies SL Group 6 – Arts and Electives: Visual Arts SL/HL or another subject from group 2, 3, or 4 SL/HL SL Standard Level HL Higher Level

Grenaa Gymnasium N. P. Josiassensvej 21 · 8500 Grenaa · Tlf. 8758 4050 · www.grenaa-gym.dk

96


IB international studentereksamen

97


Institutionsoversigt institutionsoversigt

De tekniske erhvervsuddannelser Jordbruget UddannelsesCenter Århus · Tlf. 8747 5700 · www.ju.dk................................................................ 18 Den jydske Haandværkerskole · Tlf. 8937 0100 · www.hadstents.dk............................................................... 19 Mercantec – den tekniske afdeling · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk....................................................... 20 Viden Djurs – Grenaa Tekniske Skole · Tlf. 8758 2200 · www.gts.dk............................................................... 21 Tradium – de tekniske erhvervsuddannelser · Tlf. 8710 0400 · www.tradium.dk.............................................. 22 Silkeborg Tekniske Skole · Tlf. 8923 4000 · www.silkets.dk............................................................................. 23 Aarhus Tech · Tlf. 8937 3533 · www.aarhustech.dk................................................................................... 24

De merkantile erhvervsuddannelser Viden Djurs – Grenaa Handelsskole · Tlf. 8758 0400 · www.ghs.dk................................................................. 28 Tradium – erhvervsuddannelsen hg · Tlf. 8711 3500 / 8711 4300 · www.tradium.dk........................................ 29 Handelsskolen Silkeborg · Tlf. 8722 2000 · www.silkehs.dk............................................................................ 30 Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, Handelsskolen · Tlf. 8793 3020 · www.soh.dk.......................... 31 Århus Købmandsskole · Tlf. 8936 3700 / 8936 3100 · www.aabc.dk.............................................................. 32 Handelsskolen Viborg – en del af Mercantec · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk........................................ 33

Sundhed, omsorg og pædagogik Randers Social- og Sundhedsskole · Tlf. 8641 6900 · www.sosuranders.dk................................................... 36 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg · Tlf. 8680 4755 · www.sosusilkeborg.dk............................................ 37 Århus Social- og Sundhedsskole · Tlf. 8741 2626 · www.sosuaarhus.dk......................................................... 38

Dyr, planter og natur Jordbruget UddannelsesCenter Århus · Tlf. 8747 5700 · www.ju.dk................................................................ 42 KALØ Økologisk Landbrugsskole · Tlf. 9696 6666 · www.kalo.dk................................................................... 43

HF højere forberedelseseksamen Grenaa Gymnasium · Tlf. 8758 4050 · www.grenaa-gym.dk........................................................................... 48 Langkær Gymnasium & HF · Tlf. 8624 2011 · www.langkaer.dk....................................................................... 49 Randers HF & VUC · Tlf. 8642 5644 · www.randershfvuc.dk........................................................................... 50 Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, HF · Tlf. 8793 3070 · www.hfskanderborg.dk............................ 51 Th. Langs HF & VUC · Tlf. 6912 7920 · www.thlangshf-vuc.dk........................................................................ 52 Viby Gymnasium & HF · Tlf. 8734 8000 · www.vibygym.dk.............................................................................. 53 VUC Århus · Tlf. 8732 2500 · www.vucaarhus.dk............................................................................................ 54 Århus Akademi · Tlf. 8739 1680 · www.aarhusakademi.dk.............................................................................. 55

98


Viden Djurs – Handelsgymnasium Grenaa og Rønde · Tlf. 8758 0400 · www.ghs.dk...................................... 58 Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole · Tlf. 8936 3800 / 8936 3450 / 8936 3850 · www.aabc.dk........... 59 Tradium Handelsgymnasiet · Tlf. 8711 4300 / 8711 3500 · www.tradium.dk.................................................... 60 Handelsskolen Silkeborg · Tlf. 8722 2000 · www.hssilkeborg.dk..................................................................... 61 Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, Handelsgymnasium · Tlf. 8793 3020 · www.soh.dk.................. 62 Viborg Handelsgymnasium – en del af Mercantec · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk................................ 63

institutionsoversigt

HHX højere handelseksamen

HTX højere teknisk eksamen Teknisk Gymnasium Christiansbjerg · Tlf. 8937 3281 · www.aarhustech.dk/htx.............................................. 66 Teknisk Gymnasium Viby · Tlf. 8937 3380 · www.aarhustech.dk/htx............................................................... 67 Teknisk Gymnasium Århus Midtby · Tlf. 8937 3441 · www.aarhustech.dk/htx................................................. 68 Tradium – Teknisk Gymnasium · Tlf. 8710 0400 · www.tradium.dk.................................................................. 69 Teknisk Gymnasium Silkeborg · Tlf. 8923 4000 · www.silkets.dk/htx.............................................................. 70 Viden Djurs – Teknisk Gymnasium Grenaa · Tlf. 8758 2200 · www.gts.dk....................................................... 71 Viborg Tekniske Gymnasium – en del af Mercantec · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk.............................. 72

STX studentereksamen Bjerringbro Gymnasium · Tlf. 8668 3600 · www.bjerringbro-gym.dk............................................................... 76 Egå Gymnasium · Tlf. 8912 4262 · www.egaa-gym.dk.................................................................................... 77 Favrskov Gymnasium · Tlf. 8761 2400 · www.favrskov-gym.dk........................................................................ 78 Grenaa Gymnasium · Tlf. 8758 4050 · www.grenaa-gym.dk........................................................................... 79 Langkær Gymnasium & HF · Tlf. 8624 2011 · www.langkaer.dk....................................................................... 80 Marselisborg Gymnasium · Tlf. 8626 6200 · www.marselisborg-gym.dk......................................................... 81 Odder Gymnasium · Tlf. 8654 4500 · www.odder-gym.dk.............................................................................. 82 Paderup Gymnasium · Tlf. 8641 6677 · www.paderup-gym.dk....................................................................... 83 Randers Statsskole · Tlf. 8641 0844 · www.rs-gym.dk.................................................................................... 84 Risskov Gymnasium · Tlf. 8621 4077 · www.risskov-gym.dk........................................................................... 85 Rønde Gymnasium · Tlf. 8637 1977 · www.roende-gym.dk............................................................................ 86 Silkeborg Gymnasium · Tlf. 8681 0800 · www.silkeborg-gym.dk..................................................................... 87 Skanderborg Gymnasium · Tlf. 8652 2333 · www.skanderborg-gym.dk......................................................... 88 Viby Gymnasium & HF · Tlf. 8734 8000 · www.vibygym.dk.............................................................................. 89 Aarhus Katedralskole · Tlf. 89 1234 00 · www.akat.dk..................................................................................... 90 Århus Akademi · Tlf. 8739 1680 · www.aarhusakademi.dk.............................................................................. 91 Århus Statsgymnasium · Tlf. 8615 8955 · www.aasg.dk.................................................................................. 92

IB international studentereksamen Grenaa Gymnasium · Tlf. 8758 4050 · www.grenaa-ib.dk / www.grenaa-gym.dk............................................ 96

99


Åbent hus og orienteringsmøder

Silkeborg

Århus

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Århus Social- og Sundhedsskole

Torsdag, den 27. januar 2011, kl. 17 Torsdag, den 8. september 2011, kl. 17

Onsdag, den 2. februar 2011, kl 16-18 Aarhus tech

Silkeborg Tekniske Skole

Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 10-14

Torsdag, den 3. februar 2011, kl. 11-18 Torsdag, den 29. september 2011, kl. 11-18

Teknisk Gymnasium Silkeborg

Teknisk Gymnasium Christiansbjerg

Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 10-14 Handelsskolen silkeborg

Torsdag, den 27. januar 2011, kl. 19-21 Lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-12 Silkeborg Gymnasium

Mandag, den 24. januar 2011, kl. 19.30-22 Th. Langs HF & VUC

Torsdag, den 3. februar 2011, kl. 19

Randers Randers Social- og Sundhedsskole

Tirsdag, den 25. januar 2011 Tradium EUD + HTX

Lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-14 HTX, orienteringsaften: Tirsdag, den 8. februar 2011, kl. 19 Tradium erhvervsuddannelsen (HG) og handelsgymnasiet (HHX)

Onsdag, den 2. februar 2011, kl. 19 Paderup Gymnasium

Mandag, den 7. februar 2011, kl. 19.30 Randers Statsskole

Onsdag, den 9. februar 2011, kl. 19.30 Randers HF & VUC

Tirsdag, den 22. februar 2011, kl. 19.30

Hadsten Den jydske Haandværkerskole

Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 10-15 Favrskov Gymnasium

Mandag, den 31. januar 2011, kl. 19.30-22

Beder Jordbruget UddannelsesCenter Århus

Lørdag, den 22. januar 2011, kl. 10-13 (specielt for efterskoleelever) Onsdag, den 26. januar 2011, kl. 19.30 Teknisk Gymnasium Viby

Tirsdag, den 25. januar 2011, kl. 19.30 Teknisk Gymnasium Århus Midtby

Torsdag, den 27. januar 2011, kl. 19 Århus Købmandsskole HG

Tirsdag, den 18. januar 2011, kl. 19-20.30 på Sønderhøj 28, Viby Torsdag, den 20. januar 2011, kl. 19-20.30 på Olof Palmes Allé Lørdag, den 22. januar 2011, kl. 10-13 på Olof Palmes Allé (specielt for efterskoleelever) HHX

Mandag, den 24. januar 2011, kl. 19 på Viborgvej Tirsdag, den 25. januar 2011, kl. 16-19 på Viemosevej Onsdag, den 26. januar 2011, kl. 19 på Vejlby Centervej Lørdag, den 22. januar 2011, kl. 10-13 på Vejlby Centervej (specielt for efterskoleelever) Egå Gymnasium

Torsdag, den 10. februar 2011, kl. 19.30 Langkær Gymnasium & HF

Onsdag, den 2. februar 2011, kl. 19.30 Marselisborg Gymnasium

Onsdag, den 26. januar 2011, kl. 19.30 Risskov Gymnasium

Mandag, den 31. januar 2011, kl. 19.30 Viby Gymnasium & HF

Mandag, den 31. januar 2011, kl. 19.30 VUC Århus

Torsdag, den 10. februar 2011, kl. 19.30 Aarhus Katedralskole

Onsdag, den 9. februar 2011, kl. 19.30 Århus Statsgymnasium

Åbent hus på landbrugsskolen: Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 11-15 Orienteringsmøde om faglige uddannelser: Lørdag, den 26. februar 2011, kl. 11-14.30 Lørdag, den 5. november 2011, kl. 11-14.30 Åbent hus med alle uddannelser: Torsdag, den 26. maj 2011, kl. 14-20

Tirsdag, den 8. februar 2011, kl. 19.30

Skanderborg

Lørdag, den 20. november 2010, kl. 10-15

Skanderborg-Odder Handelsskole, Handelsgymnasium og HF

Lødag, den 20. november 2010, kl. 10-15 Forår 2011: Se www.ghs.dk

Torsdag, den 20. januar 2011, kl. 19 Lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10 (specielt for efterskoleelever) Skanderborg Gymnasium

Torsdag, den 27. januar 2011, kl. 19.30 Lørdag, den 29. januar 2011, kl. 11 (specielt for efterskoleelever)

Århus Akademi

Tirsdag, den 22. februar 2011, kl. 19.30

GrenÅ Viden djurs Grenaa Tekniske Skole og Teknisk Gymnasium Grenaa Handelsskole

Grenaa Gymnasium

Mandag, den 24. januar 2011, kl. 19.30

Odder Odder Gymnasium

Tirsdag, den 1. februar 2011, kl. 19.30

Rønde

Viborg

KALØ Økologisk Landbrugsskole

Mercantec, teknisk

Lørdag, den 5. februar 2011, kl. 11-15 Rønde Gymnasium

Torsdag, den 27. januar 2011, kl. 19.30 Handelsgymnasium Rønde

Forår 2011: Se www.handelsgymnasiumroende.dk

Bjerringbro Bjerringbro Gymnasium

Tirsdag, den 8. februar 2011, kl. 19.30-22 Mandag, den 7. februar 2011, kl. 7.55-13.35 (specielt for efterskoleelever, kræver tilmelding)

Lørdag, den 13. november 2010, kl. 10-14 Torsdag, den 3. februar 2011, kl. 19 Handelsskolen Viborg – en del af Mercantec

Lørdag, den 13. november 2010, kl. 10-14 Lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-13 Torsdag, den 3. februar 2011, kl. 19

Viborg Handelsgymnasium – en del af Mercantec

Lørdag, den 13. november 2010, kl. 10-14 Lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-13

Viborg Teknisk Gymnasium – en del af Mercantec

Lørdag, den 13. november 2010, kl. 10-14 Lørdag, den 29. januar 2011, kl. 10-13

Ungdomsuddannelser 2010  
Ungdomsuddannelser 2010  

Ungdomsuddannelser Aarhus 2010

Advertisement