Tímaritið Golf á Íslandi

Page 1

05. TBL. 2015

GOLF.IS

Jafnvægisæfingar geta gert kraftaverk fyrir golfsveifluna

Hörður Þorsteinsson kveður Golf­sam­ bandið eftir 16 ár sem framkvæmdastjóri.

30 ára saga Íslendinga á úrtökumótinu fyrir Evrópumótaröðina.

Gerða Kristín Hammer tók þátt í 45 golfmótum á árinu.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.