Page 1

MAG. GÖKSEL YILMAZ Ortaokul Öğretmeni Ders verdiğim branşlar: Türkçe, İngilizce, Tarih ve Coğrafya 1200 Vienna-Austria | www.goksel.at | goksel@goksel.at

EĞİTİM: Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Eğitim dili: İngilizce) Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi (Eğitim dili: Almanca) Okuduğum yan branşlar: Tarih, Kamu Yönetimi, Dil Bilimi ve Gazetecilik Diploma Tezim: „Milli Görüş: Siyasi İslam’ın 1980-2000 Yılları arasındaki Tarihsel Analizi“ Mezuniyet ünvanım: Magister der Philosophie (Mag.)

1984-1989

1996-2003

ÖDÜLLER: Yaptığım başarılı proje ve çalışmalardan dolayı Avusturya Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan aldığım başarılı öğretmen ödülü Okulum adına görev aldığım projelerden dolayı, Avusturya Bilim Bakanlığı Sparkling Science ödülü (http://www.sparklingscience.at/) Birleşmiş Milletler Viyana Bürosu ‘Talespin“ Entegrasyon ödülü (www.talespin.eu) Ödül okulda öğrencilerimle hazırladığım modern Karagöz gölge oyununa verilmiştir.

2007-2008 Öğretim Yılı 2007-2008 Öğretim Yılı

2010

Aynı yıl iki kez, yaptığım başarılı proje ve çalışmalardan dolayı Avusturya Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan aldığım başarılı öğretmen ödülleri

2009-2010 Öğretim Yılı

Doğrudan katıldığım projelere, görev aldığım okul kazandığımız; Avusturya’nın en büyük entegrasyon ödülü: Österreichischer Integrationspreis 2010 (http://integrationspreis.orf.at/show_content.php?sid=1)

2009-2010 Öğretim Yılı

YAYINLANMIŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM VE ESERLERİM: Diploma Tezim: „Milli Görüş: Siyasi İslam’ın 1980-2000 Yılları arasındaki Tarihsel Analizi“, Viyana Üniversitesi Avusturya Okul Müfredatına Uygun İki Dilli Tarih Kitabı Çalışmalarım Lemberger Basımevi Viyana’dan 2010 yılında çıkan „Wir erforschen die Zeit 2- Zamanı Araştırıyoruz 2” isimli iki dilli tarih kitabım. Bu kitap, ortaokul 2. Sınıflar için olup, üçüncü ve dördüncü sınıflar için aynı seriden çıkacak kitaplarımın çalışmaları devam etmektedir.

2003 2010

DİĞER UĞRAŞLARIM VE YAPTIĞIM ÇALIŞMALARIM: Viyana Halk Eğitim Brigittenau Şubesi‘nde Yabancılar İçin Türkçe Okutmanlığı

2007-2010

Avusturya Eğitim Sistemi Uzmanı: Viyana ve Aşağı Avusturya Eyaletleri İşçi Odalarının Türk veliler İçin düzenlediği seminer ve konferanslarda eğitim uzmanı olarak yaptığım çeşitli sunumlar

2007’den günümüze

Pädagogische Hochsschule Wien‘de (Viyana Pedagoji Yüksek Okulu) öğretmen ve okul müdürlerine halen vermekte olduğum seminer ve kurslar

2008’den günümüze


MAG. GÖKSEL YILMAZ

SAYFA 2

Uzmanlık konularım: Siyasi İslam, Entegrasyon ve Kültürel Farklılıklar, Dillerin karşılaştırılması ve Bilgisayar teknolojilerinin eğitim sisteminde etkili ve yararlı kullanımı Avusturya Türkiye Öğretmeler Derneği Genelsektreterlik görevim

2009’dan beri

GÖREV YAPTIĞIM DİĞER PROJELER:

Viyana Üniversitesi, Paulo Freire Merkezinin yürüttüğü (Prof. Gerald Faschingeder) „Farklı Bir Çeşitlilik“ isimli projede kültür Danışmanlığı ve Türkiye ayağı kordinatörlüğü (http://ungleichevielfalt.at/)

Viyana İktisat Üniversitesi (Wirtschaftsuniversität Wien) ile Kooperative Mittelschule 18’in yürüttüğü „Ortaokul Üniversite ile Buluşuyor“ isimli projede koordinatörlük ve danışmanlık (Prof. Andreas Novy, http://www.paulofreirezentrum.at/index.php?art_id=712) Sprachförder Zentrum Wien (Viyana Dil Geliştirme Merkezi): Viyana’da ortaokullarda görev yapan Türkçe anadili öğretmenleri için meslek içi seminerler düzenleme ve koordinatörlük görevi

KONUŞTUĞUM DİLLER: Türkçe: Anadil Almanca: akıcı konuşma, yazma ve okuma (yüksek seviye) İngilizce: akıcı konuşma, yazma ve okuma (yüksek seviye) İspanyolca ve İtalyanca : diyalog yürütebilme seviyesinde

ÜYELİKLERİM: Avusturya Türkiye Öğretmeler Derneği

2009-2011

2007’den beri

2008-2009

Who am I?  

About me, my projects, and my activities