God arbejdslyst april15

Page 1

godarbejdslyst MAGASINET

UDGIVET AF KRIFA

Sommer 2015

Blå blink på havet På job med Thyborøns sejeste dreamteam Du er kun

7

+

skridt fra succes

Lene Espersen hendes søstre om karrierevalg og søskendesammenhold

64 sider, der giver dig lyst til at gå på job

Jonatan Spang Komikeren om sceneskræk, arbejdsforelskelse og skammen over at tjene (mange) penge


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.