Page 1

katalog 2012

meble wszystkich pokoleñ pokój dzienny - KOEN

katalog 2012

meble wszystkich pokoleñ


pokój dzienny - regaï (2SEE), stolik i regaïy wiszÈce (DOORS)


STR.199 ADA¥

AFFI STR.4-7 AREKA STR.154-157 ATRISS STR.44-49 AUGUST STR.238-241 BAWARIA STR.242-247 BIGGER STR.208-213 BOLDEN STR.148-149 BORYS STR.186 CANDY STR.172-175 CAPSLOCK STR.260-265 CHARLOTTA STR.116-119 CLIPPER STR.36-43 CREATIO STR.64-71 DOORS STR.284 DREAM STR.136-139 ELIPPE STR.186 EMI STR.284 FANTAZJA STR.274-277 GENUA STR.183 INDI_M ORAZ STR.182-183 INDI STR.168-171 INDIANA STR.188 JUNIOR STR.100-103 (SZAFY) KAMIX STR.187 KARI STR.187 KARINA STR.8-13 ORAZ STR.194 KASPIAN STR.252-255 KENT STR.204-207 KENTAKI STR.50-53

STR.285 KIM

KLIO STR.200-203 KOEN STR.196 KONGA STR.316-321 KUCHNIE STR.104-111 LARGO STR.112-115 LARGO CLASSIC STR.164-167 LEMONADE STR.20-25 MAESTICA STR.176-177 MA’GO¥KA STR.195 MARGIT STR.60-63 MATEO STR.30-35 MEZO STR.266-269 N.YORK STR.270-273 NATALIA STR.158-159 ORAZ STR.160-161 OGRAL STR.248-251 ONTARIO STR.26-29 OPEN STR.234-237 ORINOKO STR.222-227 ORLAND STR.214-217 PIREUS STR.120-123 POP STR.14-17 RAFLO STR.196 REKTUS STR.54-59 RESET STR.76-79 RINGO STR.283 ROKSANA STR.195 SATINO STR.285 SEN STR.150-153

STR.185 SEVILLA

STR.18-19 SETI II ORAZ STR.184-185 SEVILLA STR.218-221 SICRET STR.80-83 SORRENTO STR.178-179 SPIDO STR.256-259 STYLIUS STR.140-143 SYRIUSZ STR.132-135 TAURI STR.130-131 TIP STR.124-129 TIP TOP STR.197 TRISTAN STR.180-181 TWIST STR.283 WALERIA STR.198 WIKI STR.84-89 VIS À VIS STR.197 VERDENA STR.144-147 XXI STR.199 ZOSIA STR.162-163 2SEE

BIURKA I STO’Y BIUROWE ’Ó¿KA I MATERACE STR.294-315 MEBLE TAPICEROWANE

STR.189-193

STR.278-282

(PUFY, FOTELE, SOFY, NARO¿NIKI, ’Ó¿KA I TAPCZANY) STR.72-75 STOLIKI STO’Y I KRZES’A SZAFY I PRZEDPOKOJE

STR.228-233

STR.90-103 (SZAFY DWU-, TRZYDRZWIOWE, Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI)


Kaĝdego roku nasze meble otrzymujÈ liczne nagrody i wyróĝnienia, za wzornictwo i funkcjonalnoĂÊ:

naszÈ ambicjÈ jest sprostaÊ marzeniom o piÚknych wnÚtrzach. nasi projektanci stawiajÈ sobie za cel, by produkty traÞaïy do domów i mieszkañ o przeróĝnych powierzchniach i charakterach, do 2


domów przedstawicieli róĝnych Ărodowisk i zawodów, do ludzi w kaĝdym wieku. konsekwentna realizacja tych zaïoĝeñ sprawia, ĝe produkujemy najchÚtniej kupowane meble w Polsce. meble wszystkich pokoleñ 3


4

1


system moduïowy

areka

2

Nowy system moduïowy Areka tworzy 19 elementów w kolorze wenge/dÈb wenge magia. OryginalnÈ stylistykÚ mebli podkreĂlajÈ solidne, charakterystyczne proÞlowane fronty - otwierane bezuchwytowo. FunkcjonalnoĂÊ zapewniajÈ gïÚbokie szußady i pojemne szafki. wenge / dÈb wenge magia

1

witryna REG1W, regaï REG/56, szafka rtv RTV2S/146

3

front szafki KOM4D

2

witryna REG1W, regaï REG/56, szafka rtv RTV2S/146, póïka SFW/146, szafka KOM3D

4

póïka (2szt) POL/100, szafka (2szt) KOM4D, szafka KOM1D1S L/P

3

4

5


szafka RTV RTV2S/146 wys./szer./gï. 37,5/146/55,5cm

póïka POL/100 wys./szer./gï. 3,5/101/25cm

1

biurko BIU/160 wys./szer./dï. 75/74,5/160cm

komoda KOM5S wys./szer./gï. 109,5/56/43cm

komoda KOM4S wys./szer./gï. 91,5/101/43cm

póïka POL/146 wys./szer./gï. 3,5/146/25cm

komoda KOM1D1S L/P wys./szer./gï. 91,5/56/43cm

szafka wiszÈca SFW/146 wys./szer./gï. 35/146/27cm

szafka KOM3D wys./szer./gï. 91,5/146/43cm

lustro LUS wys./szer./gï. 78/101/3cm

szafka KOM4D* wys./szer./gï. 109,5/101/43cm * otwieranie metodÈ „naciĂnij i otwórz”

2

6


system moduïowy

wenge / dÈb wenge magia

1

szafka RTV RTV2S/146

2

ïóĝko LOZ/160, szafka wiszÈca SFW/146, szafka nocna KOM1S, lustro LUS, komoda KOM4S, szafa SZF3D, krzesïo AKRT (Reset)

3

areka

krzesïo AKRT (Reset), regaï REG/56, szafka KOM4D, szafka KOM1D1S L/P, witryna REG1W, biurko BIU/160

* otwieranie metodÈ „naciĂnij i otwórz”

* otwieranie metodÈ „naciĂnij i otwórz”

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 46,5-76,5/165/206,5cm

witryna REG1W wys./szer./gï. 199,5/56/43cm

regaï REG/56 wys./szer./gï. 199,5/56/41,5cm

szafka wysoka REG1D wys./szer./gï. 199,5/56/43cm

szafa SZF2D* wys./szer./gï. 199,5/101/56cm

szafka nocna KOM1S wys./szer./gï. 37,5/56/43cm

szafa SZF3D* wys./szer./gï. 209,5/161/56cm

* opcja LED-y podĂwietlenie póïek szklanych

3

7


1 lustro LUS/50 wys./szer./gï. 116/49/2cm

wieszak WIE/60 wys./szer./gï. 152/66/24cm

biurko BIU1D1S/120 wys./szer./dï. 77/65/120cm

2

8

biurko BIU2D2S/160 wys./szer./dï. 77/65/160cm

szafka na buty SBUT/60 wys./szer./gï. 44,5/66/40,5cm

3

szafka wysoka z lustrem SZF1D2SP wys./szer./gï. 200,5/56/40,5cm

szafka KOM1D1SP wys./szer./gï. 77/49/40,5cm


system moduïowy

kaspian

4

System moduïowy Kaspian jest idealnym rozwiÈzaniem dla wszystkich, którzy poszukujÈ niekonwencjonalnych pomysïów na swoje wnÚtrze. SwobodÚ aranĝacji zapewnia 26 róĝnych elementów, których korpusy wybarwione sÈ w kolorze wenge, natomiast fronty dostÚpne w 3 wersjach kolorystycznych: wenge, palio oraz szary wysoki poïysk. wenge

wenge / szary wysoki poïysk

wenge / palio

1

regaï REG/90, kredens KOM2W5S, biurko BIU2D2S/160, krzesïo AKRT

2

regaï (2szt) REG/90, kredens KOM2D4S, wieszak WIE/60, szafka na buty SBUT/60, lustro LUS/50, szafka KOM1D1SP

3

kredens KOM2D4S, witryna REG2W2S

4

komoda KOM4S, witryna wiszÈca SFW1W/140, póïka POL/100, szafka rtv RTV2S, szafka KOM4D, sofa RE_SET 2,5

5

kredens KOM2D4S, szafa SZF5D2S, szafka nocna (2szt) KOM1S, ïóĝko LOZ/160

1

str.10-11 komoda (2szt) KOM4S, kredens KOM2D4S, witryna REG2W2S, stóï STO/140 (Smile), krzesïo (2szt) AKRT (Reset) >>

2

regaï (2szt) REG/90, kredens KOM2D4S, wieszak WIE/60, szafka na buty SBUT/60, lustro LUS/50, szafka KOM1D1SP

>>

5

9


10


1

2

11


1

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 35-60,5/166/206,5cm

witryna REG2W2S wys./szer./gï. 200,5/90/40,5cm

witryna REG1W2SL wys./szer./gï. 200,5/56/40,5cm

szafka wysoka REG2D2S wys./szer./gï. 200,5/90/40,5cm

szafa SZF2D2S wys./szer./gï. 200,5/90/55,5cm

szafa SZF5D2S wys./szer./gï. 211/153,5/55,5cm

szafka nocna KOM1S wys./szer./gï. 33,5/51/40,5cm

* opcja LED-y podĂwietlenie póïek szklanych póïka POL/100 wys./szer./gï. 4/105/25cm

póïka POL/140 wys./szer./gï. 4/143,5/25cm

szafka wiszÈca SFW140 wys./szer./gï. 40/143,5/30,5cm

witryna wiszÈca SW1W/140 wys./szer./gï. 40/143,5/30,5cm

biurko BIU1D1S/120 12 wys./szer./dï. 77/65/120cm

biurko BIU2D2S/160 wys./szer./dï. 77/65/160cm

lustro LUS/100 wys./szer./gï. 77/105/2cm

szafka KOM4D wys./szer./gï. 112,5/105/40,5cm

2


1

kredens KOM2D4S, szafa SZF5D2S, szafka nocna (2szt) KOM1S, ïóĝko LOZ/160

2

kredens KOM2D4S, witryna REG2W2S

3

witryna RE1W2SL

szafka RTV RTV2S wys./szer./gï. 33,5/143,5/55,5cm

komoda KOM4S wys./szer./gï. 92/105/40,5cm

kredens KOM2D4S wys./szer./gï. 92/143,5/40,5cm

komoda KOM5S wys./szer./gï. 112,5/56/40,5cm

regaï REG/90 wys./szer./gï. 200,5/90/40,5cm

system moduïowy

kaspian

3

kredens KOM2W5S wys./szer./gï. 112,5/143,5/40,5cm

wieszak WIE/60 wys./szer./gï. 152/66/24cm

lustro LUS/50 wys./szer./gï. 116/49/2cm

szafka na buty SBUT/60 wys./szer./gï. 44,5/66/40,5cm

szafka KOM1D1SP wys./szer./gï. 77/49/40,5cm

szafka wysoka z lustrem SZF1D2SP wys./szer./gï. 200,5/56/40,5cm

13


14

1


system moduïowy

raßo

2

Inspirowany naturÈ, surowym drewnem i skromnoĂciÈ, system moduïowy Raßo nawiÈzuje do stylu ekologicznego. Frezowana specjalnÈ technikÈ listwa o nieregularnej powierzchni odzwierciedla nieszablonowe podejĂcie do designu. 19 elementów systemu dostÚpnych jest w niezwykle modnych kolorach ziemi – neutralny orzech salev, stonowany dÈb wenge brÈz i nietypowy piaskowy wysoki poïysk. orzech salev

dÈb wenge brÈz

dÈb wenge brÈz / piaskowy wysoki poïysk

1

szafa SZF3D_21_17, lustro LUS_8_10, kredens KOM2D3S_7_15

3

szafa SZF3D_21_17, lustro LUS_8_10, kredens KOM2D3S_7_15

2

szafka nocna KOM1S_3_6, ïóĝko LOZ_160, szafa SZF3D_21_17, lustro LUS_8_10, kredens KOM2D3S_7_15

4

szafka nocna KOM1S_3_6, ïóĝko LOZ_160

3

4

15


1

szußada

2

szafka wysoka REG1D1S_19_6, szafka wiszÈca SFW1K_4_15, szafka rtv RTV2S_3_15, komoda KOM4S_10_6, szafka SFK3D_7_15, stolik okolicznoĂciowy LAW_6_7

3

póïka P_1_15, szafka rtv RTV2S_3_15, kredens KOM2W4S_10_16, szafka wiszÈca SFW1K_4_15, kredens KOM2D3S_7_15, szafka wysoka REG1D1S_19_6

4

szafka wysoka (2szt) REG1D1S_19_6, kredens KOM2W4S_10_16, stóï STO_8_18, krzesïo (4szt) RAFLO (AKRM)

2

1

komoda KOM4S_10_10 wys./szer./gï. 96,5/102/35,5cm

lustro LUS_8_10 wys./szer./gï. 82,5/102/3,5cm

szafka SFK4D_10_11 wys./szer./gï. 96,5/107/35,5cm

16

3

szafka wiszÈca SFW1K_4_15 wys./szer./gï. 37/152/25,5cm

póïka P_1_15 wys./szer./gï. 3/152/25cm

kredens KOM2W4S_10_16 wys./szer./gï. 96,5/160/45,5cm

szafka SFK3D_7_15 wys./szer./gï. 73,5/152/35,5cm

póïka P_1_10 wys./szer./gï. 3/102/25cm

kredens KOM2D3S_7_15 wys./szer./gï. 74/152/35,5cm


orzech salev

krzesïo RAFLO (AKRM) wys./szer./gï. 93/44/49cm

dÈb wenge brÈz

dÈb wenge brÈz / piaskowy wysoki poïysk

stóï STO_8_18 wys./szer./dï. 76/80/180cm

system moduïowy

stolik okolicznoĂciowy LAW_6_11 wys./szer./dï. 55/65/110cm

stolik okolicznoĂciowy LAW_6_7 wys./szer./dï. 55/65/70cm

raßo

szafka rtv RTV2S_3_15 wys./szer./gï. 29/152/55,5cm

4

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 37-82,5/165/207cm

szafa SZF2D1S_19_10 wys./szer./gï. 192/102/55,5cm

szafka wysoka REG1D1S_19_6 wys./szer./gï. 192,5/59/35,5cm

szafka nocna KOM1S_3_6 wys./szer./gï. 28,5/59/35,5cm

szafa SZF3D_21_17 wys./szer./gï. 205/166/65,5cm

komoda KOM4S_10_6 wys./szer./gï. 96,5/59/35,5cm

17


szafka KOM4D, kredens KOM2D4S

szafka wiszÈca SFW1D wys./szer./gï. 115,5/36/23cm szafka wiszÈca SFW1K wys./szer./gï. 35/122,5/23cm

szafka wiszÈca SFW wys./szer./gï. 48/122,5/23cm

póïka SFW/123 wys./szer./gï. 20/122,5/23cm

szafka rtv RTV2S wys./szer./gï. 31/122,5/46cm

szafka rtv RTV/120 wys./szer./gï. 36/122,5/46cm

lustro LUS/46 wys./szer./gï. 101/46/2cm

szafka KOM1D1S wys./szer./gï. 75/46/33,5cm

regaï REG/57 wys./szer./gï. 200,5/57,5/33,5cm

szafka REG1D wys./szer./gï. 200,5/57,5/33,5cm

18

stolik okolicznoĂciowy LAW/120 wys./szer./dï. 48,5/60/120cm

lustro LUS/80 wys./szer./gï. 73/80/2cm

szafka KOM1D4S wys./szer./gï. 88,5/80/33,5cm

regaï REG/80 wys./szer./gï. 200,5/80/33,5cm

szafka wysoka REG2D wys./szer./gï. 205,5/80/33,5cm

szafka na buty SFB2B wys./szer./gï. 81,5/74/17,5cm

komoda KOM5S wys./szer./gï. 108,5/57,5/33,5cm

wieszak WIE/64 wys./szer./gï. 136/63,5/1,5cm

szafka na buty SFB3B wys./szer./gï. 118/74/17,5cm

witryna REG1W wys./szer./gï. 200,5/57,5/33,5cm

szafka REG1D/57 wys./szer./gï. 200,5/57,5/33,5cm

szafa SZF2D wys./szer./gï. 205,5/80/54,5cm

szafa SZF1D wys./szer./gï. 205,5/57,5/54,5cm

póïka POL/80 wys./szer./gï. 4/80/23cm

szafka na buty SFK1B wys./szer./gï. 39/63,5/33,5cm

komoda KOM4S wys./szer./gï. 88,5/80/33,5cm

biurko BIU1D1S wys./szer./dï. 77,5/60/122,5cm

szafka nocna KOM2S wys./szer./gï. 44,5/50/33,5cm

szafka KOM2D wys./szer./gï. 88,5/80/33,5cm

póïka POL/123 wys./szer./gï. 4/122,5/23cm

kredens KOM2D4S wys./szer./gï. 88,5/122,5/33,5m

póïka POL/107 wys./szer./gï. 4/107,5/23cm

szafka KOM4D wys./szer./gï. 108,5/107,5/33,5cm

biurko BIU2D2S wys./szer./dï. 77,5/60/150cm

ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 68,5-35,5/95/207,5cm

szafa SZF3D wys./szer./gï. 205,5/157/54,5cm


system moduïowy

seti

1

NowoczesnÈ liniÚ Seti tworzÈ lekkie, minimalistyczne bryïy. Bogaty wachlarz 36 elementów stanowi idealnÈ propozycjÈ dla wielbicieli funkcjonalnego wzornictwa oraz pozwala na swobodnÈ aranĝacjÚ salonu, sypialni, pokoju mïodzieĝowego, gabinetu czy przedpokoju. Dwie wersje kolorystyczne: buk tatra, buk tatra/ tajimi oraz 2 elementy w kolorze buk tatra/ biaïy poïysk. buk tatra

1

buk tatra / tajimi

szafka KOM2D, póïka POL/80, komoda KOM4S

buk tatra / biaïy poïysk

2

szafka KOM2D, komoda KOM4S, szafka wiszÈca (2szt) SFW szafka KOM4D, biurko BIU1D1S szafka wysoka REG2D, sofa CAPSLOCK 2R

2

19


20

1


system moduïowy

maestica

2

Maestica to system peïen wyrazistych lini i prostych Þgur, który stanowi propozycjÚ dla indywidualisty. To poïÈczenie wspóïczesnych trendow, orientu i klasyki. 14 elementow w kolorze asia mix. asia mix

1

witryna (2szt) REG1W/20/6, stóï STO/150, krzesïo (4szt) MAESTICA

2

witryna (2szt) REG1W/20/6, stóï STO/150, krzesïo (4szt) MAESTICA, szafka wiszÈca SFW2D/6/12, szafka SFK2D/8/12

3

szafka rtv (2szt) RTV1S/5/12, szafa SZF2D/20/11, póïka (2szt) SFW/3/12, szafka (2szt) SFK2D/8/12

3

21


22

komoda (2szt) KOM3S/8/12, szafka wiszÈca (2szt) SFW2D/6/12, szafka rtv (2szt) RTV1S/5/12, regaï (2szt) REG/20/7


23


1

póïka POL/12 wys./szer./gï. 4/125/25cm

biurko BIU1D1S/8/12 wys./szer./dï. 76,5/65/125cm

2

24

stóï STO/150 wys./szer./dï. 76,5/90/150-200cm

krzesïo MAESTICA wys./szer./dï. 92/45/50cm

stolik okolicznoĂciowy LAW/5/12 wys./szer./gï. 53/58/125cm

szafka rtv RTV1S/5/12 wys./szer./gï. 53/125/58,5cm

3


asia mix

system moduïowy

1

szafka RTV1S/5/12, regaï (2szt) REG/20/7, póïka (2szt) SFW/5/12, szafka (2szt) SFK2D/8/12

2

szafka rtv RTV1S/5/12, regaï (2szt) REG/20/7, biurko BIU1D1S/8/12, szafka KOM1D1S/10/6

3

komoda (2szt) KOM3S/8/12, szafka wiszÈca SFW2D/6/12, szafka rtv RTV1S/5/12

4

szafka rtv (2szt) RTV1S/5/12, witryna REG1W/20/6

5

szafka rtv RTV1S/5/12, witryna REG1W/20/6

maestica

5

4

póïka SFW/3/12 wys./szer./gï. 38,5/125/30cm

szafka SFK2D/8/12 wys./szer./gï. 80,5/125/40,5cm

regaï REG/20/7 wys./szer./gï. 203/66,5/40,5cm

szafka wiszÈca SFW2D/6/12 wys./szer./gï. 64/125/30cm

komoda KOM3S/8/12 wys./szer./gï. 80,5/125/40,5cm

szafa SZF2D/20/11 wys./szer./gï. 203/114/58,5cm

szafka KOM1D1S/10/6 wys./szer./gï. 100/61,5/40,5cm

witryna REG1W/20/6 wys./szer./gï. 203/61,5/40,5cm *oĂwietlenie LED w opcji

25


1

kredens KOM2D4S wys./szer./g誰. 105,5/118,5/33,5cm

2

26

szafka KOM2D wys./szer./g誰. 87/80/33,5cm

3

szafka rtv RTV/120 wys./szer./g誰. 32/118,5/46,5cm

szafka rtv RTV/95 wys./szer./g誰. 42,5/95,5/46,5cm


system moduïowy

open

4

System Open skïada siÚ z 37 elementów w kolorze orzech virginia. Niezwykle prosta linia mebli oraz wybarwienie z wyraěnÈ strukturÈ drewna to wyznaczniki tego systemu. orzech virginia

1

szafka rtv (2szt) RTV/95, szafka wysoka REG1D, witryna REG1W1S, szafka wiszÈca SFW/120, kredens KOM2D4S, regaï REG2D/80

2

uchwyt

3

póïka POL/95, póïka POL/80, komoda KOM5S, szafka rtv RTV/95, szafka KOM1D1S,

5

4

biurko BIU/120, szafka KOM2D, komoda KOM4S, regaï (2szt) REG/50, regaï REG/80

5

biurko BIU/120, regaï (2szt) REG/50, regaï REG/80

6

kredens KOM2D4S, szafka na buty SFB3K, wieszak WIE/70, szafka na buty SFK1K

6

27


ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 44,5-66,5/95/205cm

szafka wysoka REG2D wys./szer./gï. 200/80/33.5cm

szafka wysoka REG1D wys./szer./gï. 200/53,5/33,5cm

szafka nocna KOM1S wys./szer./gï. 42,5/49,5/33,5cm

szafa SZF1D wys./szer./gï. 200/53,5/54,5cm

szafa SZF2D wys./szer./gï. 200,5/80/54,5cm

szafka KOM4D wys./szer./gï. 105,5/95,5/33,5cm

1

28

regaï REG/80 wys./szer./gï. 200/80/33,5cm

regaï REG/50 wys./szer./gï. 200/53,5/33,5cm

regaï REG2S/40 wys./szer./gï. 200/40/33,5cm

regaï REG1D/50 wys./szer./gï. 200/53,5/33,5cm

regaï REG2D/80 wys./szer./gï. 200/80/33,5cm

witryna REG1W1S wys./szer./gï. 200/53,5/33,5cm

kredens KOM2D4S wys./szer./gï. 87/118,5/33,5cm

regaï RCD/2 wys./szer./gï. 105,5/19/17,5cm


orzech virginia

póïka POL/80 wys./szer./gï. 3,5/80/23cm

system moduïowy

póïka POL/95 wys./szer./gï. 3,5/95,5/23cm

póïka POL/120 wys./szer./gï. 118,5/80/23cm

póïka wiszÈca SFW/80 wys./szer./gï. 16/80/24cm

1

ïóĝko LOZ/90, póïka wiszÈca SFW/80, póïka wiszÈca SFW/95, szafka nocna KOM1S, komoda KOM5S, szafa SZF2D, szafka KOM4D

2

regaï REG1D/50, szafka wiszÈca SFW/120, biurko BIU/150

póïka wiszÈca SFW/95 wys./szer./gï. 16/95,5/24cm

open

wiszÈca witryna SFW/120 wys./szer./gï. 32/118,5/24cm

2

szafka rtv RTV/120 wys./szer./gï. 32/118,5/46,5cm

szafka rtv RTV/95 wys./szer./gï. 42,5/95,5/46,5cm

stóï STO/140 wys./szer./dï. 76,5/90/140-180cm

stolik okolicznoĂciowy LAW/115 wys./szer./dï. 48,5/60/115cm

biurko BIU/120 wys./szer./dï. 77,5/60/120cm

biurko BIU/150 wys./szer./dï. 77,5/70/150cm

wieszak WIE/70 wys./szer./gï. 136/70/2,5cm

lustro LUS/50 wys./szer./gï. 101/49,5/2,5cm

komoda KOM4S wys./szer./gï. 87/80/33,5cm

szafka KOM2D wys./szer./gï. 87/80/33,5cm

komoda KOM5S wys./szer./gï. 105,5/53,5/33,5cm

szafka KOM1D1S wys./szer./gï. 87/49,5/33,5cm

szafka na buty SFB2D wys./szer./gï. 200/63,5/33,5cm

szafka na buty SFB3K wys./szer./gï. 123,5/70/17,5cm

szafka na buty SFB2K wys./szer./gï. 87/70/17,5cm

szafka SFK1K wys./szer./gï. 50/70/33,5cm

29


1

krzesïo MEZO wys./szer./gï. 92/45/50cm

2

30

stóï MEZO wys./szer./dï. 76/85/150cm

stolik okolicznoĂciowy LAWA MEZO wys./szer./dï. 55/65/110cm

3

szafka rtv RTV2S_5_14 wys./szer./gï. 48/144/56cm


system moduïowy

mezo

4

Prosta forma mebla. Masywna a zarazem subtelna rama korpusu. Delikatny rysunek mebla, matowe szyby w witrynach oraz zlicowany z frontem uchwyt w kolorze aluminium. 22 bryïy w dwóch wybarwieniach: buk tatra i dÈb wenge brÈz tworzÈ system mezo. buk tatra

dÈb wenge brÈz

1

szafka nocna KOM1S_4_5, regaï REG_19_6, szafka wysoka REG1D_19_6 L, regaï REG_19_6, stolik okolicznoĂciowy LAWA MEZO, póïka wiszÈca (2szt) SFW_5_14, szafka rtv (2szt) RTV2S_5_14

2

uchwyty

3

póïka (2szt) P_1_14, szafka KOM1D1S_9_6 L/P, szafka rtv RTV2S_5_14, komoda KOM5S_11_6

4

witryna REG1W1D_19_6 L/P, komoda KOM4S_9_10, szafka REG2D_9_10, póïka (2szt) P_1_10

5

szafka rtv RTV2S_5_14, póïka wiszÈca SFW_5_14, stóï MEZO, krzesïo (2szt) MEZO, szafka REG2D_9_10, kredens KOM2D4S_9_14, witryna wiszÈca SFW1W_4_14, szafa SZF2D1S_19_10, póïka wiszÈca SFW_5_14, sofa LENDI 3R

5

31


1 * np: L21/160 L iloĂÊ listew, 160 szerokoĂÊ wkïadu

materac szer./dï. 159/199cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

szafa SZF2D1S_19_10 wys./szer./gï. 195,5/101,5/56cm

2

32

szafka nocna KOM1S_4_5 wys./szer./gï. 38/54,5/39cm

3

ïóĝko LOZ_160 wys./szer./dï. 38-74/165/207,5cm

szafa SZF3D_21_16 wys./szer./gï. 209,5/163/62cm


system moduïowy

mezo

5

1

szafka nocna (2szt) KOM1S_4_5, ïóĝko LOZ_160, krzesïo MEZO, szafa SZF2D1S_19_10

2

ïóĝko LOZ_160, szafka nocna KOM1S_4_5, szafa (2szt) SZF2D1S_19_10

3

szafka nocna (2szt) KOM1S_4_5, ïóĝko LOZ_160, szafa (2szt) SZF2D1S_19_10, szafka rtv RTV2S_5_14

4

stóï MEZO, krzesïo (3szt) MEZO, szafka REG2D_9_10, kredens KOM2D4S_9_14, witryna wiszÈca SFW1W_4_14

5

regaï (3szt) REG_19_6, szafka (2szt) REG2D_9_10, póïka (2szt) P_1_10, stolik okolicznoĂciowy LAWA MEZO, kredens KOM2D4S_9_14

6

regaï REG_19_6, póïka wiszÈca SFW_5_14, kredens KOM2D4S_9_14, regaï REG_19_6, szafa SZF2D1S_19_10, stolik okolicznoĂciowy LAWA MEZO, sofa CAPSLOCK 2R

4

6

33


buk tatra

stolik okolicznoĂciowy LAWA MEZO, szafka rtv (2szt) RTV2S_5_14, póïka wiszÈca (2szt) SFW_5_14

póïka óïk wiszÈca i SFW_5_14 wys./szer./gï. 48/144/29,5cm

witryna wiszÈca SFW1W_4_14 wys./szer./gï. 45/144/29,5cm

szafka rtv RTV2S_5_14 wys./szer./gï. 48/144/56cm

krzesïo MEZO wys./szer./gï. 92/45/50cm

póïka P_1_14 wys./szer./gï. 3,5/144/25cm

stóï MEZO wys./szer./dï. 76/85/150cm

póïka P_1_10 wys./szer./gï. 3,5/101,5/25cm

stolik okolicznoĂciowy LAWA MEZO wys./szer./dï. 55/65/110cm

biurko BIU2D2S_8_15 wys./szer./dï. 78/69/150cm

lustro LUS_8_10 wys./szer./gï. 75/101,5/3,5cm

szafka KOM1D1S_9_6 L/P wys./szer./gï. 88/59,5/39cm

kredens KOM2D4S_9_14 wys./szer./gï. 88/144/39cm

komoda KOM4S_9_10 wys./szer./gï. 88/101,5/39cm

komoda KOM5S_11_6 wys./szer./gï. 108,5/59,5/39cm

szafka REG2D_9_10 wys./szer./gï. 88/101,5/39cm

witryna REG1W1D_19_6 L/P wys./szer./gï. 195,5/59,5/39cm

ïóĝko LOZ_160 wys./szer./dï. 38-74/165/207,5cm materac szer./dï. 159/199cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

regaï REG_19_6 wys./szer./gï. 195,5/59,5/39cm

szafka wysoka REG1D_19_6 L/P wys./szer./gï. 195,5/59,5/39cm

szafa SZF2D1S_19_10 wys./szer./gï. 195,5/101,5/56cm

szafka nocna KOM1S_4_5 wys./szer./gï. 38/54,5/39cm * np: L21/160 L iloĂÊ listew, 160 szerokoĂÊ wkïadu

34

szafa SZF3D_21_16 wys./szer./gï. 209,5/163/62cm


system modu誰owy

2

mezo

35


1

szafka REG/21/8 + zestaw p贸茂ek (2kpl) PR/1/2 + front FD/668/680 + front FD/668/296

2

36

szafka REG/21/8 + zestaw p贸茂ek (2kpl) PR/1/2 + front (2szt) FDA/332/488 + front (2szt) FDB/332/488


Diament Meblarstwa 2009 - nagroda - w kategorii zestaw mebli gabinetowych Meble Plus - Produkt 2009 - wyróĝnienie w kategorii salon oraz jadalnia Dobry Wzór 2009 - nagroda za wzornictwo i funkcjonalnoĂÊ

system moduïowy

creatio

3

Pionowe asymetryczne fronty. PojemnoĂÊ. Maïe symetryczne fronty poziome. LekkoĂÊ. Wysoki poïysk: biel, zebrawood. NowoczesnoĂÊ. Mat wenge. Elegancja. Gra frontów i póïek. RóĝnorodnoĂÊ. 27 elementów. Projektuj. Fantazjuj. Graj. Twórz. WymyĂlaj. Zmieniaj. Baw siÚ ... lub skorzystaj z naszych propozycji. wenge / biaïy poïysk

wenge / zebrawood poïysk

1

szafka REG/21/22 + zestaw póïek (6kpl) PR/1/3 + front (4szt) FD/668/680 + front (4szt) FD/668/296, szafka REG/11/22 + zestaw póïek (3kpl) PR/1/3, szafka REG/21/22 + zestaw póïek (6kpl) PR/1/3 + front (2szt) FD/668/680 + front (2szt) FD/668/296, fotel CREATIO

2

szafka rtv RTV/11/5, szafka REG/21/8 + szußady (2kpl) SZUF/220/978, szafka REG/21/22 + zestaw póïek (6kpl) PR/1/3 + front (4szt) FD/668/680+ front (4szt) FD/668/296

4

3

szafka REG/21/22 + zestaw póïek (6kpl) PR/1/3 + front (4szt) FD/668/680 + front (4szt) FD/668/296, szafka REG/21/22 + zestaw póïek (6kpl) PR/1/3 + front (5szt) FD/668/680 + front (5szt) FD/668/296, biurko BIU/160

4

szafka REG/21/8 + szußady (2kpl) SZUF/220/978, krzesïo creatio

5

stolik okolicznoĂciowy LAW/110/S, witryna wiszÈca SFWW/21/4, witryna wiszÈca SFWW/11/4, szafka REG/21/8 + zestaw póïek PR/1/3 + front FD/668/680 + front FD/668/296 + front FD/668/680 + front FD/668/296, szafka REG/11/8 + póïka PR/1/3 + front FD/668/296 + front FD/668/680

5

37


1

Dwa kolory!

2

dwa kolory frontów: zebrawood poïysk, biaïy poïysk

1

szafa (3szt) SZF/11/22, póïka wiszÈca (4szt) POL/21/2, szafka rtv RTV/21/5, ïóĝko LOZ/160, szafka nocna (2szt) KOM/6/4

2

szafka REG/21/15 + zestaw póïek (4kpl) PR/1/2 + front (6szt) FDB/332/488 + front (6szt) FDA/332/488, ïóĝko LOZ/90, póïka wiszÈca POL/21/2, szafka nocna KOM/6/4, biurko BIU/110

3

szafka REG/21/8 + szußady (2kpl) SZUF/220/978, szafa SZF/22/25, krzesïo CREATIO, póïka wiszÈca POL/21/2, szafka nocna KOM 6/4, ïóĝko LOZ/160

38

3


system moduïowy

creatio

6

4

szafa SZF/22/25, pufa maïa CREATIO

5

szafka REG/21/15 + zestaw póïek (4kpl) PR/1/2 + front (2szt) FDA/332/488 + front (2szt) FDB/332/488, szafka REG/21/15 + zestaw póïek (4kpl) PR/1/2 + front (4szt) FDA/332/488 + front (4szt) FDB/332/488, naroĝnik PINO 2F.RECBK

6

stolik okolicznoĂciowy LAW/110/S

7

szafka REG/21/15 + zestaw póïek (4kpl) PR/1/3 + front (2szt) FWB/668/680 + front (2szt) FWB/668/296 + front FD/668/680 + front FD/668/296, stóï STO/140, krzesïo (2szt) CREATIO

wenge / biaïy poïysk

4

wenge / zebrawood poïysk

7

krzesïo CREATIO wys./szer./gï. 85/43/52cm

stóï STO/140 wys./szer./dï. 77,5/90/140-180cm

5

39


korpusy szafek

póïka + podziaïy OPCJE MONTA¿U PR 1/3:

OPCJE MONTA¿U PR 1/2: zestaw: póïka + podziaïy do jednej wnÚki

PR/1/2 szafka REG/11/8 wys./szer./gï.

szafka REG/21/8 wys./szer./gï.

75,5/106,5/39,5cm

75,5/208,5/39,5cm

szafka REG/11/15 wys./szer./gï.

szafka REG/21/15 wys./szer./gï.

147/106,5/39,5cm

147/208,5/39,5cm

szafka REG/11/22 wys./szer./gï.

szafka REG/21/22 wys./szer./gï.

218/106,5/39,5cm

218/208,5/39,5cm

fronty

MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

front FDB/332/488

propozycje podziaïu wnÚki

fronty

szußady

szußady 1kpl (3szt) SZUF/220/978

* dwie moĝliwoĂci umiejscowienia uchwytu

MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

* dwie moĝliwoĂci umiejscowienia uchwytu

MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

front FDA/332/488

* dwie moĝliwoĂci umiejscowienia uchwytu

front FD/668/296

zestaw: póïka + podziaïy do jednej wnÚki PR/1/3

MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

front FD/668/680

witryny

MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

front FWB/668/296

MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

front FWA/668/680

* dwie moĝliwoĂci umiejscowienia uchwytu

MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

front FWA/668/296

40

MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

front FWB/668/680


system moduïowy

1

creatio

2

szafka REG/11/22 + zestaw póïek (2kpl) PR/1/2 + póïka PR/1/3, szafka REG/11/22 + zestaw póïek (2kpl) PR/1/3 + póïka PR/1/2, szafka REG/21/8 + zestaw póïek (2kpl) PR/1/2 + front (4szt) FDB/332/488 + front (4szt) FDA/332/488

4

szafka REG/21/22 + zestaw póïek (6kpl) PR/1/3 + front (6szt) FD/668/680, szafka REG/21/22 + zestaw póïek (6kpl) PR/1/3 + front (6szt) FD/668/680, front (3szt) FD/668/296, pufa CREATIO

2

szafka REG/21/8 + zestaw póïek (2kpl) PR/1/2 + front (2szt) FD/668/296 + front (2szt) FD/668/680, szafka REG/11/22 + zestaw póïek (3kpl) PR/1/3, szafka REG/11/22 + zestaw póïek (3kpl) PR/1/3

5

póïka wiszÈca (4szt) POL/21/6, szafka rtv (2szt) RTV/21/5

3

witryna wiszÈca (2szt) SFWW/21/4, szafka REG/21/8 + szußady (2kpl) SZUF/220/978, szafka rtv RTV/21/5

1

wenge / biaïy poïysk

3

wenge / zebrawood poïysk

5

4

41


1

2

szafka rtv RTV/11/5 wys./szer./gï. 49/106,5/56cm

szafka rtv RTV/21/5 wys./szer./gï. 49/208,5/56cm

stolik okolicznoĂciowy LAW/110 wys./szer./dï. 42/60/106,5cm

materac szer./dï.

szafa SZF/11/22 L/P wys./szer./gï. 218/106,5/56cm

szafka nocna KOM/6/4 wys./szer./gï. 40/53/39,5cm

krzesïo CREATIO wys./szer./gï. 85/43/52cm

90/199cm

materac szer./dï. 159/199cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/90, L21/90

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 40-60/102/208cm

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 40-60/172/208cm

stóï STO/140 wys./szer./dï. 77,5/90/140-180cm

szafa SZF/22/25 wys./szer./gï. 230/241/66cm

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

pufa maïa CREATIO wys./szer./gï. 42/74/80cm

42

pufa duĝa CREATIO wys./szer./gï. 42/134/80cm

fotel CREATIO wys./szer./gï. 88/96/95cm

kanapa CREATIO wys./szer./gï. 88/206/95cm

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 138x206


1

szafka REG/21/15 + zestaw póïek (4kpl) PR/1/2 + front (6szt) FDA/332/488 + front (6szt) FDB/332/488, szafka REG/21/15 + zestaw póïek (4kpl) PR/1/2 + front (7szt) FDA/332/488 + front (7szt ) FDB/332/488, stolik okolicznoĂciowy LAW/110/S

2

uchwyty

3

pufa maïa CREATIO, kanapa CREATIO

wenge / biaïy poïysk

szafka wiszÈca SFWD/11/4 wys./szer./gï. 40,5/106,5/25,5cm

biurko BIU/110 wys./szer./dï. 78/78/106,5cm

wenge / zebrawood poïysk

szafka wiszÈca SFWD/21/4 wys./szer./gï. 40,5/208,5/25,5cm

system moduïowy

póïka wiszÈca POL/11/6 wys./szer./gï. 58/106,5/25,5cm

póïka wiszÈca POL/21/6 wys./szer./gï. 58/208,5/25,5cm

póïka wiszÈca POL/11/2 wys./szer./gï. 20/106,5/25,5cm

póïka wiszÈca POL/21/2 wys./szer./gï. 20/208,5/25,5cm

witryna wiszÈca SFWW/11/4 wys./szer./gï. 40,5/106,5/25,5cm

witryna wiszÈca SFWW/21/4 wys./szer./gï. 40,5/208,5/25,5cm

creatio

biurko BIU/160 wys./szer./dï. 78/78/160cm

3

43


44

1


Diament Meblarstwa - wyróĝnienie - w kategorii meble mieszkaniowe

system moduïowy

august

2

Ciemne wybarwienie wenge uwydatnia majestatycznoĂÊ formy. Masywny charakter przekïada siÚ na pakownoĂÊ mebli. SubtelnÈ ozdobÈ jest linearny ukïad szczelin miÚdzy frontami stanowiÈcymi uchwyt. 22 elementy w kolorze wenge, w tym 16 w wersji wenge/ palio. wenge

wenge / palio

1

witryna wiszÈca SFW1W, póïka (2szt) P0L/148, stóï AJPI, krzesïo (3szt) HKRS

2

szafka rtv RTV2S, fotel BRUNO ES

3

3

regaï (2szt) REG100, stolik okolicznoĂciowy ’AWA KWADRAT, szafa SZF2D2S, szafka rtv RTV2S, fotel VKRF

4

szafka (2szt) KOM4D, póïka (2szt) P0L/100, stolik okolicznoĂciowy ’AWA KWADRAT

4

45


46


pufa RESET IV, witryna REG2W2D, póïka POL/148, kredens KOM2D4S, witryna REG1W2SL, stolik okolicznoĂciowy ’AWA PROSTOKkT,sofa CAPSLOCK 2R, szafka nocna KOM1S

47


witryna wiszÈca SFW1W wys./szer./gï. 48/148,5/30,5cm

lustro LUS/100 wys./szer./gï. 70/100/3,5cm

1

stolik okolicznoĂciowy ’AWA KWADRAT, szafa (2szt) SZF5D2S, ïóĝko LOZ/160, komoda (2szt) KOM3S

2

szafka rtv RTV2S, póïka P0L/148, kredens KOM2D4S

3

witryna wiszÈca SFW1W, kredens KOM2W5S

4

regaï (3szt) REG100, szafka wysoka REG4D, stóï AJPI, krzesïo (2szt) HKRS

kredens KOM2W5S wys./szer./gï. 119,5/148,5/45,5cm

1

szafka wysoka REG4D wys./szer./gï. 199,5/100/45,5cm

48

szafa SZF2D2S wys./szer./gï. 199,5/100/58,5cm

witryna REG1W2SL wys./szer./gï. 199,5/64/45,5cm

witryna REG1W2SP wys./szer./gï. 199,5/64/45,5cm

*w opcji halogen montowany do póïki staïej górnej

*w opcji halogen montowany do póïki staïej górnej

witryna REG2W2D wys./szer./gï. 199,5/100/45,5cm

regaï REG100 wys./szer./gï. 199,5/100/45,5cm


póïka P0L/100 wys./szer./gï. 4/100/25cm

wenge / palio

wenge

system moduïowy

august

póïka P0L/148 wys./szer./gï. 4/148,5/25cm

szafka KOM4D wys./szer./gï. 119,5/112,5/45,5cm

komoda KOM5S wys./szer./gï. 119,5/64/45,5cm

szafka rtv RTV2S wys./szer./gï. 37,5/148,5/54,5cm

komoda KOM3S wys./szer./gï. 78,5/100/45,5cm

kredens KOM2D4S wys./szer./gï. 99/148,5/45,5cm

krzesïo HKRS wys./szer./gï. 92/45/50cm

4

2

3

* np: L21/160 L iloĂÊ listew, 160 szerokoĂÊ wkïadu materac szer./dï. 159/199cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

wysoka szafka REG1D2SL wys./szer./gï. 199,5/64/45,5cm

wysoka szafka REG1D2SP wys./szer./gï. 199,5/64/45,5cm

szafka nocna KOM1S wys./szer./gï. 37,5/58/35,5cm

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 37,5-78,5/175,5/213cm

szafa SZF5D2S wys./szer./gï. 208,5/161/58,5cm

49


1 2

elementy dostÚpne w kolorze wenge elementy dostÚpne w opcji wenge/wanilia elementy dostÚpne w opcji wenge/Ăliwa walilis elementy dostÚpne w opcji wenge/biaïy poïysk elementy dostÚpne w opcji wenge/czerwony poïysk

Szafka KOM4D/100 dostÚpna jest w 5 wersjach kolorystycznych!

wenge

50

wenge / wanilia

wenge / Ăliwa wallis

wenge / biaïy poïysk

wenge / czerwony poïysk


Diament Meblarstwa 2009 - wyróĝnienie - w kategorii zestaw mebli pokojowych przyznane przez meble.pl

system moduïowy

afÞ

3

Konsekwentna prostota wzornictwa. Fronty w kolorze: wenge, Ăliwa wallis lub wanilia zamkniÚte sÈ masywnÈ ramÈ korpusu w kolorze wenge. Delikatne, poziome uchwyty oraz nóĝki podkreĂlajÈ nowoczesny charakter mebla. Jedna z bryï wystÚpuje w dwóch dodatkowych wersjach kolorystycznych: wenge / biaïy poïysk, wenge / czerwony poïysk. 19 elementów. wenge

wenge / wanilia

wenge / Ăliwa wallis

wenge / biaïy poïysk

1

szafa SZF2D2S/98, póïka (3szt) POL/140, szafka nocna (2szt) KOM2S/50, ïóĝko LOZ/160, komoda KOM4S/90

2

szafka nocna KOM2S/50, szafka KOM4D/100 (wenge / czerwony poïysk), regaï REG/80, stolik okolicznoĂciowy LAW/140

3

szafka (2szt) KOM2D/90, witryna (2szt) REG1W2S/58, regaï (2szt) REG/80, póïka POL/140, szafka rtv RTV2D1S/140, stolik okolicznoĂciowy LAW/140, sofa MONACO 3

4

wenge / czerwony poïysk

4

szafka rtv RTV2D1S/140 (wenge / Ăliwa wallis)

5

szafka (2szt) KOM2D/90, witryna (2szt) REG1W2S/58

5

51


póïka POL/120 wys./szer./gï. 4/120/28cm

póïka POL/140 wys./szer./gï. 4/140/28cm

panel PAN/140 wys./szer./gï. 78/140/28cm

52

1

szafka fk rtv RTV2D1S/140 wys./szer./gï. 48,5/140/60cm

2

1

szafka (2szt) KOM4D/100 (wenge/czerwony poïysk) sofa BRENDA 2FBK, stolik okolicznoĂciowy LAW/140

2

szafka nocna KOM2S/50, sofa BRENDA 2FBK, regaï (2szt) REG4S/58, regaï (2szt) REG/80

LAW/140 wys./szer./dï. 49/60/140cm

biurko BIU/120 wys./szer./dï. 78/60/120cm


wenge

wenge / wanilia

wenge / Ăliwa wallis

3

wenge / biaïy poïysk

system moduïowy

wenge / czerwony poïysk

4

afÞ

5

3

szafka nocna (2szt) KOM2S/50, ïóĝko LOZ/160, komoda 4S/90, póïka (3szt) POL/120

4

szafa SZF3D2S/150, szafka nocna KOM2S/50, ïóĝko LOZ/160

5

szafa SZF4D/200, szafka nocna KOM2S/50, ïóĝko LOZ/160

6

stóï STO/140, krzesïo CREATIO, witryna (2szt) REG1W2S/58, póïka POL/140, szafka KOM2D/90

6

materac szer./dï. 159/199cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

szafka nocna KOM2S/50 wys./szer./gï. 48,5/50/38cm

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 35,5-80,5/165/208cm

komoda KOM4S/90 wys./szer./gï. 87/90/38cm

szafka KOM2D/90 wys./szer./gï. 87/90/38cm

kredens KOM2D4S/140 wys./szer./gï. 87/140/38cm

regaï REG/80 wys./szer./gï. 200/80/38cm

szafa SZF2D2S/98 wys./szer./gï. 200/98/56cm

szafa SZF3D2S/150 wys./szer./gï. 212/150/56cm

szafa z lustrem SZF4D/200 wys./szer./gï. 219,5/200/56cm

*w opcji szafa z 4 frontami SZF4F/200 wys./szer./gï. 219,5/200/56cm

witryna REG1W2S/58 wys./szer./gï. 200/58/38cm

regaï REG4S/58 wys./szer./gï. 200/58/38cm

53


1

*szafka dostÚpna wyïÈcznie w wersji z lakierowanymi frontami

komoda A4S 9/10 wys./szer./gï. 91,5/100/39,5cm

2

szafka rtv A2DK 4/20 wys./szer./gï. 41,5/200/58,5cm

* szafka A3D 6/15 wys./szer./gï. 61,5/150/39,5cm

Cztery wersje kolorystyczne!

wenge

54

* szafka A4D 6/20 wys./szer./gï. 61,5/200/39,5cm

wenge / szary

wenge / piaskowy

wenge / czerwony


system moduïowy

reset

3

System moduïowy Reset to poïÈczenie nowoczesnych rozwiÈzañ eleganckich kolorów, dopracowanych ksztaïtów i markowych akcesoriów. Moduïy o szerokoĂciach 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm umoĝliwiajÈ ïatwe i ciekawe aranĝacje wnÚtrza. 42 elementy w kolorze wenge oraz 9 elementów w wersji z lakierowanymi frontami do wyboru.

wenge

wenge / szary

wenge / piaskowy

wenge / czerwony

1

witryna na ĂcianÚ (3szt) AWGZ 4/15, póïka (2szt) APZ 2/15, szafka rtv (2szt) A2S 4/15, póïka na ĂcianÚ AOZ 4/15, fotel RESET I

2

póïka na ĂcianÚ AOZ 2/10, szafka na ĂcianÚ ADGZ 4/10, szafka rtv A2DK 4/20, szafka A4D 11/10

3

póïka na ĂcianÚ AOZ 2/15, póïka na ĂcianÚ AOZ 2/10, póïka na ĂcianÚ AOZ 2/15, póïka na ĂcianÚ AOZ 4/5, komoda A4S 9/5, szafka rtv A2DK 4/20, kredens A2D4S 9/15, pufa RESET III

4

4

szafka rtv A4S 4/15

5

stolik ALAW 3/10, szafka A3D 6/15, szafka A4D 11/10, szafka rtv ADK 4/15

5

55


1

2

sofy i fotele z systemu RESET znajdziesz na stronach 296-297

materac szer./dï. 160/200cm

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160

szafa ASU 20/10 wys./szer./gï. 200/100/58,5cm

3

56

ïóĝko ALOZ 160 wys./szer./dï. 32-84,5/172,5/218,5cm

*w opcji ASU 22/25-SZK’O szafa ASU 22/25 wys./szer./gï. 230/241/66cm


system moduïowy wenge

wenge / szary

wenge / piaskowy

wenge / czerwony

1

sofa RESET 2

2

fotel RE_SET II, pufa RESET II

3

ïóĝko ALOZ/160, szafka rtv ADK 4/15, szafa (2szt) ASU 20/10

4

stóï ASTO 8/18, krzesïo (2szt) AKRT

5

krzesïo AKRT

6

stóï ASTO 8/18, krzesïo (3szt) AKRT, póïka na ĂcianÚ AOZ 4/10, szafka na ĂcianÚ ADGZ 4/10, póïka na ĂcianÚ AOZ 4/15, szafka na ĂcianÚ ADGZ 4/15, szafka ASU 20/10

reset

4

5

stóï ASTO 8/18 wys./szer./dï. 76/80/140-180cm

krzesïo AKRM wys./szer./gï. 93/44/49cm

krzesïo AKRT wys./szer./gï. 93/43/49cm

6

57


wenge

wenge / szary

wenge / piaskowy

wenge / czerwony

element dostÚpny z frontami lakierowanymi

póïka na ĂcianÚ ACDZ 2/10 wys./szer./gï. 17,5/100/18cm

regaï ACDZ 8/2 wys./szer./gï. 80/18/18cm

póïka na ĂcianÚ AOZ 2/10 wys./szer./gï. 17,5/100/24cm

1

szafka na ĂcianÚ ADGZ 4/10 wys./szer./gï. 35/100/29,5cm

póïka na ĂcianÚ (2szt) AOZ 4/15, witryna AW 20/5L, witryna na ĂcianÚ (2szt) AWGZ 4/10, póïka na ĂcianÚ (2szt) AOZ 2/10, szafka (2szt) A2D 9/10, witryna AW 20/5P; biurko ABIU 8/11, komoda mobilna A3S 6/5

szafka rtv ARTV1S 4/10 wys./szer./gï. 41,5/100/58,5cm

stolik ALAW 3/10 wys./szer./gï. 31/100/65cm

szafka rtv A4S 4/15 wys./szer./gï. 41,5/150/58,5cm

póïka APZ 2/10 wys./szer./gï. 17,5/100/24cm

póïka na ĂcianÚ AOZ 2/15 wys./szer./gï. 17,5/150/24cm

szafka na ĂcianÚ A2DZ 5/10 wys./szer./gï. 50/100/29,5cm

szafka na ĂcianÚ ADGZ 4/15 wys./szer./gï. 35/150/29,5cm

póïka APZ 2/15 wys./szer./gï. 17,5/150/24cm

póïka na ĂcianÚ AOZ 4/15 wys./szer./gï. 35/150/24cm

póïka na ĂcianÚ AOZ 4/10 wys./szer./gï. 35/100/24cm

witryna na ĂcianÚ AWGZ 4/15 wys./szer./gï. 35/150/30cm

witryna na ĂcianÚ AWGZ 4/10 wys./szer./gï. 35/100/30cm

szafka rtv A2S 4/15 wys./szer./gï. 41,5/150/58,5cm

szafka rtv A2DK 4/20 wys./szer./gï. 41,5/200/58,5cm

szafka rtv A2S 4/10 wys./szer./gï. 41,5/100/58,5cm

*szafka dostÚpna wyïÈcznie w wersji z lakierowanymi frontami

komoda mobilna A3S 6/5 wys./szer./gï. 61,5/50/39cm

komoda A4S 9/10 wys./szer./gï. 91,5/100/39,5cm

kredens A2D4S 9/15 wys./szer./gï. 91,5/150/39,5cm

* szafka A3D 6/15 wys./szer./gï. 61,5/150/39,5cm

biurko ABIU 8/11 wys./szer./dï. 78/65/110cm

szafka A2D 9/10 wys./szer./gï. 91,5/100/39,5cm

komoda A4S 9/5 wys./szer./gï. 91,5/50/39,5cm

szafka A4D 11/10 wys./szer./gï. 111,5/100/39,5cm

* szafka A4D 6/20 wys./szer./gï. 61,5/200/39,5cm

kredens A2D3S1B 11/15 wys./szer./gï. 111,5/150/39,5cm

komoda A5S 11/5 wys./szer./gï. 111,5/50/39,5cm

lustro AL 10/5 wys./szer./gï. 100/50/2cm

szafa z lustrem ASU2DL 21/15 wys./szer./gï. 210/150/58,5cm

58

szafa ASU 21/10 wys./szer./gï. 210/100/58,5cm

szafa ASU 20/10 wys./szer./gï. 200/100/58,5cm

szafka wysoka AD 20/5 L/P wys./szer./gï. 200/50/39,5cm

regaï AO 20/5 wys./szer./gï. 200/51/31cm

witryna AW 20/5 L/P wys./szer./gï. 200/50/39,5cm

szafka A2S 4/5 wys./szer./gï. 41,5/50/39,5cm

wieszak AH 20/7 wys./szer./gï. 200/70/26cm

szafka ADK 4/7 wys./szer./gï. 41,5/70/39,5cm

kredens A2D3S1B 11/15, póïka (2szt) AOZ 4/15


system modu誰owy

reset

59


60

1


Meble Plus - Produkt 2010 - wyróĝnienie - w kategorii mebel mieszkaniowy

system moduïowy

mateo

2

Nowoczesne minimalistyczne wzornictwo, otwieranie bezuchwytowe, delikatne nóĝki. W skïad systemu Mateo wchodzi 18 elementów w wybarwienu orzech virginia. orzech virginia

1

szafka wysoka REG1D1S_19_5, witryna REG1W1S_19_5, witryna wiszÈca SFW1W_3_15, kredens KOM2D3S_8_15, stóï STO_8_18, krzesïo (2szt) MATEO

2

stóï STO_8_18, krzesïo (3szt) MATEO, szafka wysoka REG1D1S_19_5, witryna REG1W1S_19_5, kredens KOM2D3S_8_15, witryna wiszÈca SFW1W_3_15

3

kredens KOM2D2S_8/15, witryna wiszÈca SFW1W_12_4, szafka wiszÈca SFW1D_12_4, szafka rtv RTV2S_3_15, szafka KOM1S_3_6

3

61


1 * np: L21/160 L iloĂÊ listew, 160 szerokoĂÊ wkïadu

1

materac szer./dï. 160/199cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160

Meble Plus - Produkt 2011 - wyróĝnienie dla ïóĝka MATEO

szafka KOM1S_3_6 wys./szer./gï. 33/59,5/42cm

ïóĝko

MATEO

wys./szer./dï. 30-101/182/219cm

2

3 4

62

komoda KOM4S_10_7, regaï REG_19_6, szafka (2szt)KOM1S_3_6, ïóĝko mateo, szafa (2szt) SZF2D_19_9


2

ïóĝko mateo, szafka KOM1S_3_6

3

szafka REG4D_10_9

4

szafka rtv RTV2S_3_15

5

szafka REG4D_10_9, fotel BRUNO ES

orzech virginia

system moduïowy

póïka P_1_9 szer.94,5/gï.25/gr.3cm

póïka P_1_15 szer.150/gï.25/gr.3cm

witryna wiszÈca SFW1W_3_15 wys./szer./gï. 34,5/150/29,5cm krzesïo MATEO wys./szer./gï. 93/44/49cm

szafa SZF2D_19_9 wys./szer./gï. 192/94,5/56cm

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

stóï STO_8_18 wys./szer./dï. 76/80/140-180cm

regaï REG_19_6 wys./szer./gï. 192/59,5/42cm

stolik okolicznoĂciowy LAW/5/7 wys./szer./dï. 50,4/70/70cm

szafka wysoka REG1D1S_19_5 wys./szer./gï. 192/49/42cm

wiÚcej mebli tapicerowanych proponowanych do systemu MATEO znajdziesz na stronach 300-301

mateo

witryna wiszÈca SFW1W_12_4 wys./szer./gï. 120/40/29,5cm

szafka wiszÈca SFW1D_12_4 wys./szer./gï. 120/40/29,5cm

szafka rtv RTV2S_3_15 wys./szer./gï. 33/150/56cm

witryna REG1W1S_19_5 wys./szer./gï. 192/49/42cm

komoda KOM4S_10_7 wys./szer./gï. 101/70/42cm

kredens KOM2D3S_8_15 wys./szer./gï. 78,5/150/42cm

szafka REG4D_10_9 wys./szer./gï. 101/94,5/42cm

5

z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 150/288cm

naroĝnik MATEO O XXL LUX 3DL wys./szer./gï. 89/337/105cm

MATEO LUX 3DL.REC wys./szer./gï. 90/ 257/150cm pow. spania 130/200cm

63


1

stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/38 wys./szer./dï. 38,5/65/120cm

2

64

stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/35 wys./szer./dï. 35,5/65/120cm

komoda HKOM1S 3/12 wys./szer./gï. 24,5/113/57,5cm

3

komoda HKOM2S 5/12 wys./szer./gï. 45/113/57,5cm

komoda HKOM2S 5/17 wys./szer./gï. 45/167,5/57,5cm


system moduïowy

doors

4

Nowoczesna, prosta forma. Ukryty uchwyt, modne kolory, wiele opcji zestawieñ. MoĝliwoĂÊ wyboru frontów, pojemnoĂÊ, wielofunkcyjnoĂÊ. 38 elementów w kolorach: dÈb milano, wenge. dÈb milano

wenge

1

regaï wiszÈcy HZO 4/12, póïka HPOL 12, komoda HKOM2S 5/12, regaï wiszÈcy (2szt) HZO 4/17, witryna wiszÈca HZ1V 4/17, komoda HKOM2S 5/17, sofa DOORS 2, stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/38, komoda HKOM2S 5/17

4

szafka HREG4FS 22/12+2 fronty HFV 1616/520+2 fronty HFD 520/520, regaï HREGO 22/6, regaï HREGO 22/12, szafka HREG2FS 22/6+front HFV 1616/520+front HFD 520/520, stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/35, biurko HBIU 1D1S

2

ukryty uchwyt

5

szafka wiszÈca (2szt) HZ2FP 6/12+4 fronty HFV 520/520, szafka wiszÈca (2szt) HZ2FP 6/12+4 fronty HFD 520/520, komoda (3szt) HKOM1S 3/12

3

regaï wiszÈcy (2szt) HZO 4/17, szafka stojÈca (3szt) HD2FP 6/12+6 frontów HFD 520/520, stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/35

6

szafka wiszÈca (2szt) HZ4FP 12/12+4 fronty HFD 520/520+4 fronty HFV 520/520

5

6

65


1

2

powierzchnia spania 118x192cm

powierzchnia spania 127x192cm

*modele do okazjonalnego spania

fotel DOORS wys./szer./gï. 85/91/92cm

3

66

sofa (nierozkïadana) DOORS 3 wys./szer./gï. 85/228/92cm

sofa z pojemnikiem na poĂciel, z funkcjÈ spania DOORS 3R wys./szer./gï. 85/228/92cm

naroĝnik prawy z pojemnikiem na poĂciel, z funkcjÈ spania *DOORS R II (fot) wys./szer./gï. 85/230/230cm

naroĝnik z pojemnikiem na poĂciel, z funkcjÈ spania *DOORS R I wys./szer./gï. 85/230/154cm


dÈb milano

wenge

system moduïowy

1

szafka wiszÈca (2szt) HZ4FP 12/12+8 frontów HFD 520/520, póïka (5szt) HPOL 17, komoda (4szt) HKOM1S 3/12

2

regaï wiszÈcy (2szt) HZO 4/17, szafka stojÈca (3szt) HD2FP 6/12+6 frontów HFD 520/520, stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/35

3

póïka (2szt) HPOL 12, komoda HKOM2S 5/12, szafka wiszaca (2szt) HZ4FP 12/12+4 fronty HFV 520/520 +4 fronty HFD 520/520, komoda (2szt) HKOM1S 3/12, póïka (2szt) komoda HKOM2S 5/12, stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/35, sofa DOORS 2

4

moduï DOORS 2 lewy, moduï DOORS 2 prawy (caïkowita szerokoĂÊ: 274cm)

5

moduï DOORS 2 lewy, moduï DOORS ïÈcznik, moduï DOORS 3 prawy (caïkowita szerokoĂÊ: 224x298cm)

6

regaï HREGO 22/6, regaï HREGO 22/12, szafka HREG8FP 22/12+8 frontów HFD 520/520, regaï HREGO 22/12

moduï - ïÈcznik DOORS wys./szer./gï. 85/87/87cm

dostÚpny takĝe moduï prawy

dostÚpny takĝe moduï prawy

moduï - lewy DOORS 2 wys./szer./gï. 85/137/92cm

moduï - lewy DOORS 3 wys./szer./gï. 85/211/92cm

doors

4

5

pufa DOORS I wys./szer./gï. 37/58/58cm

pufa DOORS II wys./szer./gï. 37/80/80cm

pufa DOORS III wys./szer./gï. 37/90/60cm

pufa Pufa Dïuga wys./szer./gï. 37/160/55cm

6

67


1 materac materac szer./dï. szer./dï. 140/200cm 160/200cm lustro HLUS 8/12 wys./szer./gï. 79/112,5/5,5cm

wkïad do ïóĝka w opcji wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: *dostÚpne wkïady: L16/140, L21/140 L16/160, L21/160, L16/2x80

szafa HSU3D 22/17 wys./szer./gï. 222,5/167,5/57,5cm

2

68

szafka nocna HKOM2S 4/6 wys./szer./gï. 41/58/40,5cm

ïóĝko HLOZ 140 wys./szer./dï. 36-73,5/148,5/205cm

ïóĝko HLOZ 160 wys./szer./dï. 36-73,5/168,5/205,5cm

komoda HKOM4S 9/12 wys./szer./gï. 86,5/113/40,5cm

komoda HKOM4S 9/17 wys./szer./gï. 86,5/167,5/40,5cm

szafa HSU2D 22/12 wys./szer./gï. 222,5/113/57,5cm

regaï HREGO 22/12 wys./szer./gï. 222,5/113/37,5cm


3

4

póïka HPOL 12 wys./szer./gï. 3,2/112,5/24,5cm

póïka HPOL 17 wys./szer./gï. 3,2/167,5/24,5cm

regaï wiszÈcy HZO 4/12 wys./szer./gï. 41/112,5/28cm

regaï wiszÈcy HZO 4/17 wys./szer./gï. 41/167,5/28cm

witryna wiszÈca HZ1V 4/12 wys./szer./gï. 41/112,5/31cm

witryna wiszÈca HZ1V 4/17 wys./szer./gï. 41/167,5/31cm

system moduïowy

doors

dÈb milano

wenge

1

komoda HKOM4S 9/12, szafa HSU3D 22/17, szafa HSU2D 22/12, ïóĝko HLOZ 160, komoda HKOM2S 5/12

2

szafa HSU3D 22/17, krzesïo AKRT, lustro HLUS 8/12, komoda HKOM4S 9/12, ïóĝko HLOZ 160, szafka nocna (2szt) HKOM2S 4/6

3

witryna wiszÈca (2szt) HZ1V 4/17, póïka (2szt) HPOL 17, kredens (2szt) HKOM4S2FP 9/17+4 fronty HFV 804/520

4

regaï HREGO 22/12, regaï HREGO 22/6, stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/35, póïka HPOL 17, szafka stojÈca HREG4FP 12/12+4 fronty HFD 520/520, stolik okolicznoĂciowy (2szt) HLAW 120/35, fotel (2szt) DOORS

5

komoda HKOM2S 5/17, szafka stojÈca HREG4FP 12/12+4 fronty HFD 520/520, stóï HSTO 140, krzesïo (4szt) DOORS HKRS

5

regaï HREGO 22/6 wys./szer./gï. 222,5/58/37,5cm

kontener HKOM3S 7/5 wys./szer./gï. 66/46/46,5cm

stóï HSTO 140 wys./szer./dï. 77,5/90/140-180cm

krzesïo DOORS HKRS wys./szer./gï. 92/45/50cm

biurko HBIU 160 wys./szer./dï. 75,5/70/160cm

biurko HBIU 120 wys./szer./dï. 75,5/70/120cm

biurko HBIU 2D2S wys./szer./dï. 75,5/70/160cm

biurko HBIU 1D1S wys./szer./dï. 75,5/70/120cm

69


front peïny HFD 804/520 wys./szer./gï. 80,5/52/3,2cm

front szklany HFV 804/520 wys./szer./gï. 80,5/52/3,2cm

front peïny HFD 1616/520 wys./szer./gï. 162/52/3,2cm

front szklany HFV 1616/520 wys./szer./gï. 162/52/3,2cm

front peïny HFD 520/520 wys./szer./gï. 52/52/3,2cm

front szklany HFV 520/520 wys./szer./gï. 52/52/3,2cm

kredens HKOM4S2FP 9/17 wys. 86,5/ szer.167,5/ gï.40,5cm

2szt. HFD 804/520

szafka 1szt. HFD 1616/520 1szt. HFV 1616/520 1szt. HFV 1616/520 1szt. HFD 1616/520 HREG2FS 22/6 1szt. HFD 520/520 1szt. HFV 520/520 1szt. HFD 520/520 1szt. HFV 520/520 HREG2FP 22/6 wys.222,5/szer.58/gï.37,5cm

szafka wiszÈca 4szt. HFD 520/520 HZ4FP 12/12 wys.112,5/szer.112,5/gï.28cm

4szt. HFV 520/520 2szt. HFV 520/520 2szt. HFD 520/520

szafka stojÈca 4szt. HFD 520/520 HREG4FP 12/12 wys.113/szer.113/gï.37,5cm

4szt. HFV 520/520

szafka wiszÈca HZ2FP 6/12 wys.58/szer.112,5/gï.28cm

2szt. HFD 520/520

2szt. HFV 520/520

szafka stojÈca 2szt. HFD 520/520 HD2FP 6/12 wys.58,5/szer.113/gï.54,5cm

2szt. HFV 520/520

szafka HREG4FS 22/12 HREG4FP 22/12 wys.222,5/szer.113/gï.37,5cm

70

2szt. HFV 804/520

szafka HREG8FS 22/12 HREG8FP 22/12 wys.222,5/szer.113/gï.37,5cm

2szt. HFD 1616/520 2szt. HFD 520/520

8szt. HFD 520/520

2szt. HFV 520/520 2szt. HFD 520/520

2szt. HFV 520/520 2szt. HFD 520/520

póïka (3szt) HPOL 17, komoda (3szt) HKOM1S 3/12, szafka wiszÈca (2szt) HZ4FP 12/12 +8frontów HFD 520/520, stolik okolicznoĂciowy HLAW 130/35

2szt. HFV 1616/520 2szt. HFV 520/520

2szt. HFV 1616/520 2szt. HFD 520/520

1szt. HFV 1616/520 1szt. HFD 1616/520 1szt. HFV 520/520 1szt. HFD 520/520

8szt. HFV 520/520

6szt. HFV 520/520 2szt. HFD 520/520

2szt. HFV 520/520 6szt. HFD 520/520

4szt. HFV 520/520 4szt. HFD 520/520


71


» wszystkie pokazane stoliki znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

MAESTICA stolik okolicznoĂciowy LAW_120 wys./szer./dï. 55/70/110cm kolor: buk tatra

RINGO stolik okolicznoĂciowy LAW_100 wys./szer./dï. 54/60/100cm kolor: morioka

VIS À VIS stolik okolicznoĂciowy VLAW/4/6 wys./szer./dï. 43,5/60/60cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

TIP TOP stolik okolicznoĂciowy TLAW 55/80 wys./szer./dï. 52,5/55/80cm kolory: klon nida, olcha miodowa

72

CREATIO stolik okolicznoĂciowy LAW/110 wys./szer./dï. 42/60/106,5cm kolor: wenge

LARGO stolik okolicznoĂciowy PLAW wys./szer./dï. 55/70/110cm kolory: dÈb wenge ciemny, Ăliwa wallis

CREATIO stolik okolicznoĂciowy LAW/110/S wys./szer./dï. 42/70/106,5cm kolor: wenge

SORRENTO stolik okolicznoĂciowy LAW/5/7 wys./szer./dï. 50/70/70cm kolor: dÈb canterbury

VIS À VIS stolik okolicznoĂciowy VLAWS/4/6 wys./szer./dï. 43,5/60/60cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

TIP TOP stolik okolicznoĂciowy TLAW 55/100 wys./szer./dï. 53/55/100cm kolory: klon nida, olcha miodowa

AFFI stolik okolicznoĂciowy LAW/140 wys./szer./dï. 49/60/140cm kolor: wenge

SORRENTO stolik okolicznoĂciowy LAW/5/12 wys./szer./dï. 50/70/120cm kolor: dÈb canterbury

VIS À VIS stolik okolicznoĂciowy VLAW/4/12 wys./szer./dï. 43,5/60/120cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

TIP TOP stolik okolicznoĂciowy TLAW 60/120 wys./szer./dï. 52,5/60/120cm kolory: klon nida, olcha miodowa

LEMONADE stolik okolicznoĂciowy RTV/9/2 wys./szer./dï. 34,5/93/58cm kolory: biaïy / ĝóïty

INDIANA stolik okolicznoĂciowy JLAW 120 wys./szer./dï. 55/60/120cm kolory: sosna antyczna, dÈb sutter

VIS À VIS stolik okolicznoĂciowy VLAWS/4/12 wys./szer./dï. 43,5/60/120cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

KLIO stolik okolicznoĂciowy LAW_120 wys./szer./dï. 55/70/110cm kolor: buk tatra


porównaj stoliki okolicznoĂciowe

MATEO stolik okolicznoĂciowy LAW/5/7 wys./szer./dï. 50,4/70/70cm kolor:orzech virginia

DOORS stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/38 wys./szer./dï. 38,5/65/120cm kolory: dÈb milano, wenge

CLIPPER stolik okolicznoĂciowy LAW/120-D wys./szer./dï. 32/64/120cm kolor: orzech Þneline / dÈb legno

CAPSLOCK stolik okolicznoĂciowy CLAW/5/9 wys./szer./dï. 45/54/90cm kolory: szary / pomarañczowy, szary / gruszkowy

OPEN stolik okolicznoĂciowy LAW_115 wys./szer./dï. 48,5/60/115cm kolor: orzech virginia

CLIPPER stolik okolicznoĂciowy LAW/100 wys./szer./dï. 57,5/65/100cm kolor: orzech Þneline

SYRIUSZ stolik okolicznoĂciowy XLAW/5/12 wys./szer./dï. 46/58/120cm kolor: klon strassburg

SETI stolik okolicznoĂciowy LAW/120 wys./szer./dï. 48,5/60/120cm kolor: buk tatra

DOORS stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/35 wys./szer./dï. 35,5/65/120cm kolory: dÈb milano, wenge

RAFLO stolik okolicznoĂciowy LAW_6_11 wys./szer./dï. 55/65/110cm kolory: dÈb wenge brÈz, orzech salev

ELIPPE stolik okolicznoĂciowy - szafka rtv ELLAW/4/9 wys./szer./dï. 40,5/54/90cm kolor: klon strassburg

RESET stolik ALAW 3/10 wys./szer./gï. 31/100/65cm kolor: wenge

MEZO stolik okolicznoĂciowy LAWA MEZO wys./szer./dï. 55/65/110cm kolory: buk tatra, dÈb wenge brÈz

RAFLO stolik okolicznoĂciowy LAW_6_7 wys./szer./dï. 55/65/70cm kolory: dab wenge brÈz, orzech salev

POP stolik okolicznoĂciowy KLAW/110/S wys./szer./dï. 53/60/110cm kolory: buk, olcha miodowa

LARGO CLASSIC stolik okolicznoĂciowy LAW wys./szer./dï. 55/70/110cm kolor: wiĂnia wïoska

73


» wszystkie pokazane stoliki znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

KENT ïawostóï ELAST 130/170 wys./szer./dï. 60-76/67/134-174cm kolory: jabïoñ, kasztan

ORLAND stolik okolicznoĂciowy LAW/100 wys./szer./dï. 52,5/60/105cm kolor: czereĂnia orlando

BAWARIA stolik okolicznoĂciowy DLAW 120 wys./szer./dï. 54/68/120cm kolor: orzech wïoski

KENTAKI stolik okolicznoĂciowy LAW/120 wys./szer./dï. 50,5/60/120cm kolor: wiĂnia primavera

NATALIA stolik okolicznoĂciowy LAWA 120 wys./szer./dï. 55,5/65/120cm kolor: wiĂnia primavera

stolik okolicznoĂciowy ’AWA PROSTOKkT wys./szer./dï. 48,5/68/110cm kolory: wiĂnia primavera, wenge

74

KENT stolik okolicznoĂciowy ELAW 130 wys./szer./dï. 51,5/65/130cm kolory: jabïoñ, kasztan

stolik okolicznoĂciowy ’AWA KWADRAT 87 wys./szer./dï. 48,5/87/87cm kolory: wenge, wiĂnia primavera

N.YORK stolik okolicznoĂciowy GLAW 125 wys./szer./dï. 56/65/125cm kolor: jabïoñ ciemna

ORINOKO stolik okolicznoĂciowy OLAW 70 wys./szer./dï. 50/70/70cm kolor: olcha niger

BOLDEN stolik okolicznoĂciowy LAW wys./szer./dï. 47/58/120cm kolor: wiĂnia primavera

stolik okolicznoĂciowy ’AWA KWADRAT wys./szer./dï. 48,5/68/68cm kolory: wiĂnia primavera, wenge

STYLIUS stolik okolicznoĂciowy NLAW wys./szer./dï. 50,5/60/120cm kolor: czereĂnia antyczna

ORINOKO stolik okolicznoĂciowy OLAW 3S wys./szer./dï. 50/62/125cm kolor: olcha niger

KOEN stolik okolicznoĂciowy LAW/110 wys./szer./dï. 55/70/110cm kolor: dÈb canterbury

stolik okolicznoĂciowy O/68 wys./Ø 57,5/68cm kolory: kasztan, olcha miodowa

stolik okolicznoĂciowy OSZ/68 wys./Ø 57,5/68cm kolory: kasztan, olcha miodowa


porównaj stoliki okolicznoĂciowe

ONTARIO stolik okolicznoĂciowy LAW wys./szer./dï. 50,5/60/120cm kolor: klon ontario

GENUA stolik okolicznoĂciowy LAW/120 wys./szer./dï. 55/70/120cm kolor: dÈb wenge

stolik okolicznoĂciowy KUBA wys./szer./dï. 58/66/104-138cm kolory: jabïoñ ciemna, olcha miodowa, kasztan

stolik okolicznoĂciowy O/58/68 wys./Ø 58/68cm kolor: olcha miodowa

stolik okolicznoĂciowy LAW/110 wys./szer./dï. 55,5/60/110cm kolor: czereĂnia columbia

BIGGER stolik okolicznoĂciowy LAW 130 wys./szer./dï. 52,5/60/130cm kolor: calvados

stolik okolicznoĂciowy ELIPSA SZK’O wys./szer./dï. 57,5/60/110cm kolory: jabïoñ ciemna, olcha miodowa, kasztan

stolik okolicznoĂciowy OSZ/58/68 wys./Ø 58/68cm kolor: olcha miodowa

CHARLOTTA stolik okolicznoĂciowy ’AWA 120 wys./szer./dï. 56/70/120cm kolor: orzech wïoski

SICRET stolik okolicznoĂciowy LAW/70 wys./szer./dï. 50/74,5/74,5cm kolor: dÈb belfort

stolik okolicznoĂciowy RUMBI 64/64 wys./szer./dï. 46/64/64cm kolor: wenge

stolik okolicznoĂciowy RUMBI 106/64 wys./szer./dï. 46/64/106cm kolor: wenge

stolik okolicznoĂciowy ELIPSA wys./szer./dï. 57,5/60/110cm kolory: jabïoñ ciemna, olcha miodowa, kasztan

stolik okolicznoĂciowy KWADRAT SZK’O wys./szer./dï. 41/68/68cm kolor: wenge

stolik okolicznoĂciowy STADION wys./szer./dï. 57,5/66/92,5cm kolory: olcha miodowa, jabïoñ ciemna, kasztan

stolik okolicznoĂciowy PROSTOKkT SZK’O wys./szer./dï. 41/68/110cm kolor: wenge

75


1

póïka POL/5/2 wys./szer./gï. 20/50/24cm

szafka nocna KOM2S/5/4 wys./szer./gï. 42,5/50/39cm

76

póïka POL/7/2 wys./szer./gï. 20/70/24cm

szafka wiszÈca SFW1K/5/4 wys./szer./gï. 36/50/32,5cm

póïka POL/10/2 wys./szer./gï. 20/100/24cm

materac szer./dï. 90/200cm

materac szer./dï. 160/200cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/90, L21/90

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 35,5-66,5/95/204cm

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 35,5-66,5/165/204cm

szafka wiszÈca SFW1K/7/4 wys./szer./gï. 36/70/32,5cm

szafa SZF2D2S/8/19 wys./szer./gï. 190,5/80/58cm

szafka wiszÈca SFW1K/10/4 wys./szer./gï. 36/100/32,5cm

szafa SZF3D/15/21 wys./szer./gï. 206,5/150/60cm


Dobry Wzór 2009 - nagroda za wzornictwo i funkcjonalnoĂÊ

system moduïowy

ringo

2

Ciemne wybarwienie morioka, charakteryzujÈce siÚ silnym usïojeniem, kontrastuje z mocnym poïyskiem srebra w duĝych okrÈgïych uchwytach i stopkach. W drugiej wersji systemu kolory te spotykajÈ siÚ z poïyskiem biaïych frontów. 26 elementów, 2 wersje kolorystyczne: morioka, morioka/biaïy poïysk. morioka

morioka / biaïy poïysk

1

komoda KOM6S/7/12, komoda KOM6S/5/12, szafka nocna (2szt) KOM2S/5/4, ïoĝko LOZ/160, szafa (2szt) SZF3D/15/21

2

komoda (3szt) KOM4S/7/8, szafka rtv (2szt) RTV1B/10/5

3

póïka POL/5/2, szafka wiszÈca (2szt) SFW1K/10/4, szafka SFK1D/5/8 L, szafka rtv (2szt) RTV1B/10/5, stolik okolicznoĂciowy LAW_100, sofa RINGO 2R

3

77


zestawy naklejek na meble mïodzieĝowe: zobacz takĝe str.28-29 pociÈg maïy: D21-POCIAG_M-BK-1-INN01

pociÈg duĝy: D21-POCIAG_D-BK-1-INN01

kwiatki: D21-KWIATKI-BK-1-INN01

1 2

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

fotel RINGO wys./szer./gï. 84/84/92cm

78

sofa RINGO 2R wys./szer./gï. 84/147/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, powierzchnia spania 122x198cm

sofa RINGO 3R wys./szer./gï. 84/170/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, powierzchnia spania 145x198cm


system moduïowy morioka

3

szafka rtv RTV1S/10/5 wys./szer./gï. 48/100/58cm

komoda mobilna KTN2S/5/6 wys./szer./gï. 56/50/47cm

szafka rtv RTV1B/10/5 wys./szer./gï. 48/100/58cm

biurko BIU4S/120 wys./szer./dï. 75,5/70/120cm

szafka SFK1D/5/8 L/P wys./szer./gï. 84/50/39cm

komoda KOM4S/5/8 wys./szer./gï. 84/50/39cm

stolik okolicznoĂciowy LAW_100 wys./szer./dï. 54/60/100cm

morioka / biaïy poïysk

ringo

1

szafka nocna KOM2S/5/4 z naklejkÈ „kwiatek”

2

póïka POL/10/2, biurko BIU4S/120, szafa SZF2D2S/8/19, szafka nocna KOM2S/5/4, ïóĝko LOZ/90, szafka wiszÈca SFW1K/5/4, szafka SFK1D/5/12 P

3

biurko BIU4S/120, szafa SZF2D2S/8/19, szafka nocna KOM2S/5/4, ïóĝko LOZ/90, szafka SFK1D/5/12P

4

szafka nocna KOM2S/5/4, biurko BIU4S/120, komoda mobilna KTN2S/5/6, komoda (2szt) KOM4S/5/8

komoda KOM4S/7/8 wys./szer./gï. 84/70/39cm

regaï REG/7/19 wys./szer./gï. 190,5/70/31cm

szafka SFK1D/5/12 L/P wys./szer./gï. 120/50/39cm

regaï REG/5/19 wys./szer./gï. 190,5/50/31cm

komoda KOM6S/5/12 wys./szer./gï. 120/50/39cm

witryna REG1W/5/19 L/P wys./szer./gï. 190,5/50/39cm

komoda KOM6S/7/12 wys./szer./gï. 120/70/39cm

szafka wysoka REG1D/5/19 L/P wys./szer./gï. 190,5/50/39cm

4

79


80

1


system moduïowy

sorrento

2

System SORRENTO, charakteryzuje siÚ grubÈ wklÚsïÈ ramÈ oraz duĝym kwadratowym uchwytem. FormÚ uchwytu podkreĂla obrzeĝe o srebrnym poïysku. 23 elementy w wersjach kolorystycznych dÈb canterbury oraz dÈb canterbury/sambesi zebrano. dÈb canterbury

dÈb canterbury / sambesi zebrano

1

szafka SFK2D/9/10, szafka rtv RTV4S/5/16, regaï wiszÈcy SFW/4/10, regaï wiszÈcy SFW/4/16

2

regaï REG2S/20/6, regaï wiszÈcy SFW/4/10, szafka SFK4D/10/10, witryna naroĝna REG1W1DN/20/6 P, stóï STO/8/14, krzesïo (4szt) SORRENTO

3

3

komoda KOM4S/9/16, witryna REG1W2S/20/6 L, szafka SFK4D/10/10, witryna REG1W2S/20/6 P, stóï biurowy BIU/8/14, komoda mobilna KOM3S/6/4, krzesïo SORRENTO

Druga wersja kolorystyczna wystÚpuje w 4 elementach

cztery elementy wystÚpujÈ w 2 wersjach kolorystycznych: dÈb canterbury oraz dÈb canterbury / sambesi zebrano.

81


1

witryna (2szt) REG1W2S/20/6 L, szafka SFK4D/10/10, stóï biurowy BIU/8/14, komoda mobilna KOM3S/6/4, komoda KOM4S/9/10

2

szafa SZF2D2S/20/10, szafka nocna KOM2S/4/5

komoda mobilna KOM3S/6/4 wys./szer./gï. 63/44/35,5cm

stóï biurowy BIU/8/14 wys./szer./dï. 76/70/140cm

krzesïo SORRENTO wys./szer./gï. 95/45/51cm

3

szafka nocna (2szt) KOM2S/4/5, ïóĝko LOZ/160, szafa SZF2D2S/20/10

stolik okolicznoĂciowy LAW/5/7 wys./szer./dï. 50/70/70cm

stóï STO/8/14 wys./szer./dï. 76/90/140-180cm

stolik okolicznoĂciowy LAW/5/12 wys./szer./dï. 50/70/120cm

1

lustro LUS/8/10 wys./szer./gï. 82/100/9cm

regaï REG2S/20/6 wys./szer./gï. 198/62/41,5cm

82

witryna naroĝna REG1W1DN/20/6 L/P wys./szer./gï. 198/62/36,5 - 51,5 cm oĂwietlenie w opcji

witryna REG1W2S/20/6 L/P wys./szer./gï. 198/62/41,5cm oĂwietlenie w opcji

szafka wysoka REG1D2S/20/6 L/P wys./szer./gï. 198/62/41,5cm

szafa SZF2D2S/20/10 wys./szer./gï. 198/100/63cm

szafka SFK4D/10/10 wys./szer./gï. 102/100/41,5cm

komoda KOM4S/9/5 wys./szer./gï. 90/55,5/41,5cm

regaï wiszÈcy SFW/4/10 wys./szer./gï. 42,5/100/33,5cm

szafka SFK2D/9/10 wys./szer./gï. 90/100/41,5cm


system moduïowy

sorrento

materac szer./dï. 160/200cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80 wezgïowie ïóĝka dostÚpne jest równieĝ z obiciem materiaïowym

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 95/171/211cm

szafa SZF3D2S/21/16 wys./szer./gï. 207/161/63cm

2

szafka nocna KOM2S/4/5 wys./szer./gï. 44,5/49/41,5cm

3

dÈb canterbury regaï wiszÈcy SFW/4/16 wys./szer./gï. 42,5/161/33,5cm

dÈb canterbury / sambesi zebrano elementy dostÚpne w dwóch wersjach kolorystycznych (pozostaïe wyïÈcznie w kolorze dÈb canterbury)

dodatkowo sofÚ i naroĝnik proponowane do systemu SORRENTO znajdziesz na stronie 299

kredens KOM2D4S/9/16 wys./szer./gï. 90/161/41,5cm

komoda KOM4S/9/10 wys./szer./gï. 90/100/41,5cm

szafka rtv RTV4S/5/16 wys./szer./gï. 51,5/161/60cm

sofa SORRENTO LUX 3DL wys./szer./gï. 90/198/97cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 154x198cm

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

83


1

stóï biurowy VBIU/7/12 wys./szer./dï. 75,5/72/120cm

2

84

ïÈcznik do stoïów VLACZ/1/7 wys./szer./gï. 4/72/72cm

stóï biurowy VBIU/7/16 wys./szer./dï. 75,5/72/160cm

biurko VBIU/7/10 wys./szer./dï. 74/59/100cm

biurko VBIU/7/14 wys./szer./dï. 75,5/67/140cm

biurko VBIU/7/10K wys./szer./dï. 75,5/59/100cm

3

biurko VBIU/7/12K wys./szer./dï. 75,5/59/120cm


system moduïowy

vis à vis

4

Asymetryczne elementy z trzema wysokoĂciami podziaïów pozwalajÈce na obustronne zamykanie kompozycji ukïadu. Bogaty wybór biurek. Prosta forma, detale w kolorze aluminium (nóĝki, uchwyty, ramy witryn). 70 elementów w kolorze: czereĂnia, w tym 38 elementów takĝe w wersji kolorystycznej: czereĂnia / wanilia. czereĂnia

czereĂnia / wanilia

1

regaï lewy VD/20/5L, regaï VO/20/8, szafka bieliěniana VDK/20/8, szafka wysoka lewa VD/20/5L, szafka wysoka prawa VD/20/5P , szafka VD/8/8; stóï biurowy VBIU/7/16, stolik mobilny VC/4/4, stóï biurowy VBIU/7/12, komoda mobilna V3S/6/4, ïÈcznik do stoïów VLACZ/1/7, stóï biurowy VBIU/7/16, stolik mobilny VC/6/5

2

szafka lewa VD/8/5L, szafka VK2S/8/8, szafka prawa VD/8/5P, witryna prawa VW/20/5L, witryna prawa VW/20/5P, szafka VD/8/8, regaï VO/8/8, szafka VD/8/8, regaï VO/8/5P, póïka na ĂcianÚ VP/1/5, póïka (3szt) VP/1/8, biurko VBIU/7/14, stolik okolicznoĂciowy VLAWS/4/12

5

3

biurko VBIU/7/10, szafa bieliěniana VSUK/20/8, póïka na ĂcianÚ VOZ/4/8, szafka V2K2S/12/8, ïóĝko VLOZ/90

4

regaï lewy VO/20/5L, witryna prawa VW/20/5P, szafka rtv VRTV/5/8, komoda lewa V3S/8/5L, komoda prawa V3S/8/5P, szafka wiszÈca na ĂcianÚ (2szt) VDZ/4/8, póïka VP/1/8, stolik okolicznoĂciowy VLAWS/4/6

5

regaï VO/12/8 póïka VP/1/5, biurko VBIU/7/10, szafka bieliěniana VDK/20/8, póïka VOZ/4/8,szafka V2K2S/12/8, ïóĝko VLOZ/90

6

póïka na ĂcianÚ (2szt) VP/1/8 szafka rtv VRTV/5/16P

6

85


* np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

szafka nocna lewa V2S/4/5L wys./szer./gï. 40,5/44/36cm

szafka nocna prawa V2S/4/5P wys./szer./gï. 40,5/44/36cm

szafa + szyba VSU/22/25 wys./szer./gï. 230/241/66cm +VSU/22/25-SZK’O

materac szer./dï. 89/199cm

materac szer./dï. 140/199cm

materac szer./dï. 159/199cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/90, L21/90

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

ïóĝko VLOZ/90 wys./szer./dï. 35-60,5/97,5/206,5cm

ïóĝko VLOZ/140 wys./szer./dï. 35-60,5/148/206,5cm

ïóĝko VLOZ/160 wys./szer./dï. 35-60,5/166/206,5cm

fronty szußad wewnÈtrz szafy wystÚpujÈ tylko w kolorze wanilii szafa VSU/22/25 wys./szer./gï. 230/241/66cm szyba w opcji VSU/22/25-SZK’O

witryna lewa VW/20/5L wys./szer./gï. 199,5/50/36cm

witryna prawa VW/20/5P wys./szer./gï. 199,5/50/36cm

szafa VSU2S/21/18 wys./szer./gï. 210/182/62cm

1 PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

86

dodatkowe sofy i naroĝniki proponowane do systemu VIS À VIS znajdziesz na stronie 297

pufa z pojemnikiem VIS À VIS 55x55 wys./szer./gï. 40/55/55cm

pufa (fot) fotel z pojemnikiem VIS À VIS 50x70 VIS À VIS wys./szer./gï. wys./szer./gï. 75/90/86cm 40/70/50cm

•z funkcjÈ spania pow. spania 60x190

fotel rozkïadany VIS À VIS 1R wys./szer./gï. 75/96/86cm

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 97x190

sofa VIS À VIS 2R wys./szer./gï. 75/134/86cm

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 115x190

sofa VIS À VIS 2,5R wys./szer./gï. 75/152/86cm

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 145x190

sofa VIS À VIS 3R wys./szer./gï. 75/182/86cm


1

szafka nocna lewa V2S/4/5L, ïóĝko VLOZ/160, szafka nocna prawa V2S/4/5P, szafa VSU/22/25 +VSU/22/25-SZK’O, krzesïo VKRM

2

szafka VD/8/8, póïka (2szt) VP/1/8, szafka rtv (2szt) VRTV/5/8

3

regaï (2szt) VO2/8/8, szafa VSU2S/21/18, stóï VSTOS/7/8, krzesïo (2szt) VKRM

szafka rtv VRTV/5/16P wys./szer./gï. 48,5/160/55cm

szafka rtv VRTV/5/16L wys./szer./gï. 48,5/160/55cm

czereĂnia

system moduïowy

czereĂnia / wanilia

vis à vis

szafka rtv VRTV/5/8 wys./szer./gï. 48,5/80/55cm

2 elementy dostÚpne w dwóch wersjach kolorystycznych (pozostaïe wyïÈcznie w kolorze czereĂni)

stolik okolicznoĂciowy VLAW/4/6 wys./szer./dï. 43,5/60/60cm

stolik okolicznoĂciowy VLAWS/4/6 wys./szer./dï. 43,5/60/60cm

stolik okolicznoĂciowy VLAW/4/12 wys./szer./dï. 43,5/60/120cm

stolik okolicznoĂciowy VLAWS/4/12 wys./szer./dï. 43,5/60/120cm

3

stóï VSTO/7/8 wys./szer./dï. 74/85/85-170cm

stóï VSTOS/7/8 wys./szer./dï. 74/85/85-170cm

fotel VKRF wys./szer./gï. 85/58/61cm

krzesïo VKRM wys./szer./gï. 96/46/57cm

krzesïo VKRT wys./szer./gï. 89/46/55cm

87


czereĂnia

czereĂnia / wanilia

elementy dostÚpne w dwóch wersjach kolorystycznych (pozostaïe wyïÈcznie w kolorze czereĂni)

witryna wiszÈca na ĂcianÚ VWZ/4/8 wys./szer./gï. 42,5/80/26cm

póïka na ĂcianÚ VP/1/5 szer/gï. 50/25,5cm

póïka na ĂcianÚ VP/1/8 szer/gï. 80/25,5cm

1 2

uchwyt

3

witryna lewa VW/20/5L, regaï prawy VO/20/5P

szafka wiszÈca na ĂcianÚ VDZ/4/8 wys./szer./gï. 42,5/80/26cm

póïka na ĂcianÚ VOZ/4/8 wys./szer./gï. 42,5/80/25,5cm

póïka na ĂcianÚ VOZ/4/5 wys./szer./gï. 42,5/50/25,5cm

1 wieszak VH/1/8 wys./szer. 12/80cm

komoda mobilna stolik mobilny VC/4/4 V3S/6/4 wys./szer./gï. wys./szer./gï. 58/37/38,5cm 48/50/40cm

2

88

szafka VK2S/8/8 wys./szer./gï. 85,5/80/36cm

szafka VD/8/8 wys./szer./gï. 85,5/80/36cm

szafka lewa VD/8/5L wys./szer./gï. 85,5/50/36cm

szafka V2K2S/12/8 wys./szer./gï. 122/80/36cm

barek VDK/12/8 wys./szer./gï. 122/80/36cm

szafka lewa VD/12/5L wys./szer./gï. 122/50/36cm

szafka bieliěniana VDK/20/8 wys./szer./gï. 199,5/80/36cm

szafka szafka wysoka lewa wysoka prawa VD/20/5L VD/20/5P wys./szer./gï. wys./szer./gï. 199,5/50/36cm 199,5/50/36cm

szafa VSUK/20/8 wys./szer./gï. 199,5/80/62cm

szafka prawa VD/8/5P wys./szer./gï. 85,5/50/36cm

szafka prawa VD/12/5P wys./szer./gï. 122/50/36cm

stolik mobilny VC/6/5 wys./szer./gï. 63,5/50/50cm

komoda lewa V3S/8/5L wys./szer./gï. 85,5/50/36cm

komoda lewa V4S/12/5L wys./szer./gï. 122/50/36cm

komoda prawa V3S/8/5P wys./szer./gï. 85,5/50/36cm

komoda prawa V4S/12/5P wys./szer./gï. 122/50/36cm

szafka wysoka z lustrem VSUL/20/5 wys./szer./gï. 199,5/54/36cm

lustro VL/8/8 wys.80/szer.80cm

wieszak VKP/20/5 wys./szer./gï. 199,5/54/37cm

szafka VK/5/8 wys./szer./gï. 48,5/80/36cm

regaï lewy VO/8/5L wys./szer./gï. 85,5/50/36cm

regaï prawy VO/8/5P wys./szer./gï. 85,5/50/36cm

regaï VO/8/8 wys./szer./gï. 85,5/80/36cm

regaï VO2/8/8 wys./szer./gï. 85,5/80/36cm

regaï lewy VO/12/5L wys./szer./gï. 122/50/36cm

regaï prawy VO/12/5P wys./szer./gï. 122/50/36cm

regaï VO/12/8 wys./szer./gï. 122/80/36cm

regaï VO/16/8 wys./szer./gï. 161/80/36cm

regaï lewy VO/20/5L wys./szer./gï. 199,5/50/36cm

regaï prawy VO/20/5P wys./szer./gï. 199,5/50/36cm

regaï VO/20/8 wys./szer./gï. 199,5/80/36cm


system moduĂŻowy

3

vis Ă vis

89


» wszystkie pokazane szafy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

MEZO szafa SZF2D1S_19_10 wys./szer./gï. 195,5/101,5/56cm kolory: buk tatra, dÈb wenge brÈz

AFFI szafa SZF2D2S/98 wys./szer./gï. 200/98/56cm kolory: wenge, wenge / wanilia, wenge / Ăliwa wallis

SORRENTO szafa SZF2D2S/20/10 wys./szer./gï. 198/100/63cm kolor: dÈb canterbury

90

TAURI szafa SZF2D_19_8 wys./szer./gï. 194,5/80/59,5cm kolory:olcha miodowa, dÈb wenge

szafa SZF3D_21_16 wys./szer./gï. 209,5/163/62cm kolory: buk tatra, dÈb wenge brÈz

AFFI szafa SZF3D2S/150 wys./szer./gï. 212/150/56cm kolory: wenge, wenge / wanilia, wenge / Ăliwa wallis

SORRENTO szafa SZF3D2S/21/16 wys./szer./gï. 207/161/63cm kolor: dÈb canterbury

LEMONADE szafa SZF2D4S wys./szer./gï. 195/93/58,5cm kolor: biaïy/ĝóïty

CREATIO szafa SZF/11/22 L/P wys./szer./gï. 218/106,5/56cm kolory: wenge / biaïy poïysk, wenge / pomarañcz poïysk, wenge / zebrawood poïysk

CREATIO szafa SZF/22/25 wys./szer./gï. 230/241/66cm kolory: wenge / biaïy poïysk, wenge / zebrawood poïysk

*w opcji szafa z 4 frontami AFFI szafa z lustrem SZF4F/200 SZF4D/200 wys./szer./gï. 219,5/200/56cm kolory: wenge, wenge / wanilia, wenge / Ăliwa wallis

RINGO szafa SZF2D2S/8/19 wys./szer./gï. 190,5/80/58cm kolory: morioka, morioka / biaïy poïysk

RESET szafa ASU 20/10 wys./szer./gï. 200/100/58,5cm kolor: wenge

RESET szafa ASU 21/10 wys./szer./gï. 210/100/58,5cm kolor: wenge

RESET szafa z lustrem ASU2DL 21/15 wys./szer./gï. 210/150/58,5cm kolor: wenge

RINGO szafa SZF3D/15/21 wys./szer./gï. 206,5/150/60cm kolory: morioka / biaïy poïysk

OPEN szafa SZF2D wys./szer./gï. 200/80/54,5cm kolor: orzech virginia


porównaj szafy

DOORS szafa HSU2D 22/12 wys./szer./gï. 222,5/113/57,5cm kolory: dÈb milano, wenge

CLIPPER szafa SZF2D2S-2D2S wys./szer./gï. 202,5/97,5/56,5cm kolor: orzech Þneline / dÈb legno

szafa naroĝnikowa KSUN/19/7 wys./szer./gï. 198,5/71,5/33-71,5cm

DOORS szafa HSU3D 22/17 wys./szer./gï. 222,5/167,5/57,5cm kolory: dÈb milano, wenge

AUGUST szafa SZF2D2S wys./szer./gï. 199,5/100/58,5cm kolory: wenge, wenge / palio

CLIPPER szafa SZF3D2S-3D2S wys./szer./gï. 202,5/147,5/56,5cm kolor: orzech Þneline / dÈb legno

POP szafa KSU2S/19/7 wys./szer./gï. 198,5/74/55cm kolory: buk, olcha miodowa

LARGO CLASSIC szafa SZF2D/20/10 wys./szer./gï. 207/106,5/62cm kolor: wiĂnia wïoska

POP szafa KSU/19/7 wys./szer.gï. 198,5/74/55cm kolory: buk, olcha miodowa

AUGUST szafa SZF5D2S wys./szer./gï. 208,5/161/58,5cm kolory: wenge, wenge / palio

LARGO CLASSIC szafa SZF3D/21/16 wys./szer./gï. 214/166,5/62cm kolor: wiĂnia wïoska

LARGO szafa PSZF2D/20/10 wys./szer./gï. 202,5/106,5/62cm kolory: dÈb wenge ciemny, dÈb wenge ciemny / dÈb czesany, dÈb wenge ciemny / heban makasar, Ăliwa wallis

LARGO szafa PSZF3D/21/16 wys./szer./gï. 212,5/166,5/62cm kolory: dÈb wenge ciemny, dÈb wenge ciemny / dÈb czesany, dÈb wenge ciemny / heban makasar, Ăliwa wallis / biaïy

w opcji póïki do szafy za dodatkowÈ opïatÈ MATEO szafa SZF2D_19_9 wys./szer./gï. 192/94,5/56cm kolor: orzech virginia

INDIANA szafa JSZF 2D2S wys./szer./gï.195,5/80/57cm kolory: sosna antyczna, dÈb sutter

INDIANA szafa JSZF 3D2S wys./szer./gï. 195,5/150/57cm kolory: sosna antyczna, dÈb sutter

CAPSLOCK szafa CSU2D2S/20/9 wys./szer./gï. 197/87,5/63,5cm kolory: szary / pomarañczowy, szary / gruszkowy

91


» wszystkie pokazane szafy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

3

w opcji póïki do szafy za dodatkowÈ opïatÈ TIP TOP szafa TSZF 2D wys./szer./gï. 183/67/51,5cm kolory: klon nida, olcha miodowa, jabïoñ ciemna

VIS À VIS szafa VSUK/20/8 wys./szer./gï. 199,5/80/62cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

ELIPPE szafa EL2D/19/9 wys./szer./gï. 189/90/34,5cm kolor: klon strassburg

92

MA’GO¥KA A - szafa 20/8 wys./szer./gï. 201,5/79/54cm kolory: buk, buk / niebieski

SYRIUSZ szafa XSUL3D/20/16 II wys./szer./gï. 194,5/160/63cm kolory: klon strassburg, klon strassburg / wanilia

SYRIUSZ szafa XSU2D/20/9 wys./szer./gï.194,5/90/63cm kolory: klon strassburg, klon strassburg / wanilia

VIS À VIS szafa VSU2S/21/18 wys./szer./gï. 210/182/62cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

ELIPPE szafa ELSUL3D3S/19/13,5 wys./szer./gï. 189/135/60cm kolor: klon strassburg

SPIDO szafa SSZF 2D wys./szer./gï. 195,5/80/51,5cm kolory: klon nida, klon nida / niebieski

ELIPPE szafa ELSU2D2S/19/9 wys./szer./gï. 189/90/60cm kolor: klon strassburg

SEVILLA szafa wys./szer./gï. 205,5/80/57cm kolor: klon ontario

SYRIUSZ szafa naroĝnikowa XSUN/20/7 wys./szer./gï. 194,5/41-68/41-68cm kolory: klon strassburg, klon strassburg / wanilia

VIS À VIS +VSU/22/25-SZK’O szafa + szyba VSU/22/25 wys./szer./gï. 230/241/66cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

ELIPPE szafa ELSUL4D/21/18 wys./szer./gï. 213/180/60cm kolor: klon strassburg

TWIST szafa wys./szer./gï. 195/80/51,5cm kolory: grusza / granat twist, ĝóïty twist / granat twist

INDI szafa wys./szer./gï. 201/80/57cm kolory: buk tatra, dÈb wenge brÈz/chorona sucupira


porównaj szafy

wiÚcej szaf z sypialni WALERIA na str.283

WALERIA szafa A-SZAFA wys./szer./gï. 210/98/61,5cm kolor: olcha miodowa

RAFLO szafa SZF2D1S_19_10 wys./szer./gï. 192/102/55,5cm kolory: orzech salev, dÈb wenge brÈz, dÈb wenge brÈz/piaskowy wysoki poïysk

ZOSIA, ADA¥ szafa wys./szer./gï. 196/87/56cm kolory: orzech aosta jasny, orzech perseo, jabïoñ ciemna

SEN szafa szafa wys./szer./gï. 202,5/157/63,5cm kolory: olcha miodowa, orzech perseo

FANTAZJA szafa szafa 2-drzwiowa wys./szer./gï. 208,5/90/56,5cm kolory: wiĂnia primavera, wiĂnia primavera / klon nida

FANTAZJA szafa szafa 1-drzwiowa wys./szer./gï. 208,5/45/56,5cm kolory: wiĂnia primavera, wiĂnia primavera / klon nida

ATRISS szafa SZF2D wys./szer./gï. 185/81/52,5cm kolor: olcha miodowa

ATRISS szafa SZF3D wys./szer./gï. 185/120,5/52,5cm kolor: olcha miodowa

RAFLO szafa SZF3D_21_17 wys./szer./gï. 205/166/66,5cm kolory: orzech salev, dÈb wenge brÈz, dÈb wenge brÈz/piaskowy wysoki poïysk

SETI szafa SZF2D wys./szer./gï. 205,5/80/54,5cm kolory: buk tatra, buk tatra / tajimi

DREAM szafa *szafa 3-drzwiowa wys./szer./gï. 219/150/60,5cm kolor: klon nida *listwa wieñczÈca w opcji

FANTAZJA szafa szafa naroĝnikowa wys./szer./gï. 208,5/87,5/54-87,5cm kolory: wiĂnia primavera, wiĂnia primavera / klon nida

OGRAL V i OGRAL M szafa SZF2D/20/10 wys./szer./gï. 199/96/58cm kolory: Ăliwa wallis, dÈb wenge ciemny

SETI szafa SZF3D wys./szer./gï. 205,5/157/54,5cm kolory: buk tatra, buk tatra / tajimi

DREAM szafa *szafa 4-drzwiowa wys./szer./gï. 219/200/60,5cm kolor: klon nida *listwa wieñczÈca w opcji

KIM szafa wys./szer./gï. 202,5/155/58,5cm kolory: klon nida, klon strassburg

MAESTICA szafa SZF2D/20/11 wys./szer./gï. 203/114/58,5cm kolor: asia mix

wiÚcej szaf z sypialni ROKSANA ROKSANA na str.283 szafa SZF3D_22_18 wys./szer./gï. 221/180/58,5cm kolor: melinga czarna 93


» wszystkie pokazane szafy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów * otwieranie metodÈ „naciĂnij i otwórz”

AREKA szafa SZF2D* wys./szer./gï. 199,5/101/56cm kolor: wenge/dÈb wenge magia

KASPIAN szafa SZF2D2S wys./szer./gï. 200,5/90/55,5cm kolory: wenge, wenge/palio, wenge/szary (wysoki poïysk)

KLIO szafa SZF2D wys./szer./gï. 183/90/53cm kolory: buk tatra, wenge, wenge/ Ăliwa wallis, wenge/palio

ONTARIO szafa SZF 2D1S 94 wys./szer./gï. 201,5/97,5/61,5cm kolor: klon ontario

AREKA szafa SZF3D* wys./szer./gï. 209,5/161/56cm kolor: wenge/dÈb wenge magia

KASPIAN szafa SZF5D2S wys./szer./gï. 211/153,5/55,5cm kolory: wenge, wenge/palio, wenge/szary (wysoki poïysk)

KLIO szafa SZF3D1S wys./szer./gï. 183/135/53cm kolory: buk tatra, wenge, wenge/Ăliwa wallis, wenge/palio

ONTARIO szafa SZF 4D1S wys./szer./gï. 221/197/61,5cm kolor: klon ontario

BOLDEN szafa SZF2D1S wys./szer./gï. 198,5/90/55,5cm kolor: wiĂnia primavera

BOLDEN szafa SZF3D wys./szer./gï. 205,5/154/55,5cm kolor: wiĂnia primavera

KOEN szafa SZF2D2S wys./szer./gï. 200,5/103,5/56,5cm kolor: dÈb canterbury

ORLAND szafa SZF2D1S/90 wys./szer./gï. 188,5/96/61,5cm kolor: czereĂnia orlando

BAWARIA szafa DSZF 2D1S wys./szer./gï. 200/101,5/63cm kolor: orzech wïoski

KOEN szafa SZF3D2S wys./szer./gï. 208/163,5/56,5cm kolor: dÈb canterbury

ORLAND szafa z lustrem SZF3D1S/140 wys./szer./gï. 215,5/156/61,5cm kolor: czereĂnia orlando

BAWARIA szafa DSZF 4D1S wys./szer./gï. 220/206,5/63cm kolor: orzech wïoski


porównaj szafy

3

BORYS szafa naroĝnikowa wys./szer./gï. 235,5/90/33-90cm kolor: olcha

GENUA szafa SZF2D wys./szer./gï. 201/108,5/60,5cm kolory: dÈb wenge, dÈb wenge / chorona sucupira, dÈb wenge / jesion piramida lakier

CHARLOTTA szafa SZF2D1S/19/9 wys./szer./gï. 195,5/93/65cm kolor: orzech wïoski

PIREUS szafa SZF2D wys./szer./dï. 194/88/60cm kolor: czereĂnia columbia

BORYS szafa wys./szer./gï. 235,5/90/52cm kolor: olcha

GENUA szafa SZF3D wys./szer./gï. 210/158/60,5cm kolory: dÈb wenge, dÈb wenge / chorona sucupira, dÈb wenge / jesion piramida lakier

CHARLOTTA szafa SZF3D/21/16 wys./szer./gï. 212,5/162,5/65cm kolor: orzech wïoski

N.YORK szafa GSZF 2D2S wys./szer./gï. 199,5/85,5/61,5cm kolor: jabïoñ ciemna

XXI szafa SU/18/7 wys./szer./gï.189,5/68/50,5cm kolor: olcha

XXI szafa SU2S/18/7 wys./szer./gï. 189,5/68/50,5cm kolor: olcha

NATALIA szafa SZAFA 100 wys./szer./gï. 197/96/63cm kolor: wiĂnia primavera

KENTAKI szafa SZF 2D1S wys./szer./gï.197,5/99,5/60,5cm kolor: wiĂnia primavera

N.YORK szafa GSZF 3D wys./szer./gï. 199,5/145/61,5cm kolor: jabïoñ ciemna

XXI szafa naroĝnikowa SUN/18/7 wys./szer./gï. 189,5/33,5-68/33,5-68cm kolor: olcha

NATALIA szafa SZAFA 190 wys./szer./gï. 197/185,5/63cm kolor: wiĂnia primavera

KENTAKI szafa SZF 5D2S wys./szer./gï. 217/159,5/60,5cm kolor: wiĂnia primavera

SICRET szafa SZF2D1S wys./szer./gï. 200/115,5/63cm kolor: dÈb belfort / wzór sakura

N.YORK szafa GSZF 4D wys./szer./gï. 199,5/189/61,5cm kolor: jabïoñ ciemna

95


szafy FRAZA

nadstawka FRAZA NAD2D wys./szer./gï. 53/103/55,5cm

front: buk tatra korpus: buk tatra

wnÚtrze szafy FRAZA SZF2D

front: palio korpus: dÈb wenge

front: dÈb wenge korpus: dÈb wenge

front: olcha miodowa korpus: olcha miodowa

front: palio korpus: dÈb wenge

front: dÈb wenge korpus: dÈb wenge

front: olcha miodowa korpus: olcha miodowa

szafa FRAZA SZF2DL z lustrem

front: buk tatra korpus: buk tatra wnÚtrze szafy FRAZA SZF3D

szafa FRAZA SZF3DL z lustrem

w opcji wkïadane póïki: PӒKA 504x496 mm (3szt kpl)

front: palio korpus: dÈb wenge wnÚtrze szafy FRAZA SZF4D

front: dÈb wenge korpus: dÈb wenge

szafa FRAZA SZF4DL z lustrem front: buk tatra korpus: buk tatra

w opcji dwa rodzaje wkïadanych póïek: PӒKA 486x496 mm (3szt kpl) PӒKA 760x496mm (3szt kpl)

System Szaf FRAZA skïada siÚ z 7 elementów w kilku wersjach kolorystycznych: dostÚpne kolory korpusów: olcha miodowa, dÈb wenge, buk tatra oraz kolory frontów: olcha miodowa, dÈb wenge, buk tatra, palio UWAGA! kaĝda szafa z systemu FRAZA dostÚpna jest w wersji z lustrem

96

front: olcha miodowa korpus: olcha miodowa


porównaj szafy i przedpokoje

ORINOKO szafa OSZF 2D2S wys./szer./gï. 200/87/60cm kolor: olcha nigier

STYLIUS szafa NSZF 2D1S wys./szer./gï. 201,5/97,5/61,5cm kolor: czereĂnia antyczna

z szaf ida IDA 3D wys./szer./gï. 206,5/150,5/57,5cm kolor: olcha miodowa

szafy FRAZA szafa FRAZA SZF2D wys./szer./gï. 170/103/55,5cm kolory: buk tatra, dÈb wenge / palio, olcha miodowa, wenge

ORINOKO szafa OSZF 6D4S wys./szer./gï. 210/191,5/60cm kolor: olcha nigier

STYLIUS szafa NSZF 4D1S wys./szer./gï. 221/197/61,5cm kolor: czereĂnia antyczna

z szaf ida szafa IDA 2DN wys./szer./gï. 206,5/110/57,5-111cm kolor: olcha miodowa

szafy FRAZA szafa FRAZA SZF3D wys./szer./gï. 222,5/153,5/55,5cm kolory: buk tatra, dÈb wenge / palio, olcha miodowa, wenge

KENT szafa ESZF 2D1S wys./szer./gï. 204,5/110/65,5cm kolory: jabïoñ, kasztan

BIGGER szafa SZF2D1S/90 wys./szer./gl. 194,5-200/90-97,5/57-60,5cm kolor: calvados

szafa KAJA 3D wys./szer./gï. 212,5/135/53cm kolor: olcha miodowa

szafy FRAZA szafa FRAZA SZF4D wys./szer./gï. 222,5/180,5/55,5cm kolory: buk tatra, dÈb wenge / palio, olcha miodowa, wenge

KENT szafa ESZF 4D2S wys./szer./gï. 225/227/53-65,5cm kolory: jabïoñ, kasztan

z szaf ida IDA 1D wys./szer./gï. 206,5/50,5/57,5cm kolor: olcha miodowa

z szaf ida IDA 2D wys./szer./gï. 206,5/100,5/57,5cm kolor: olcha miodowa

szafa LAURA wys./szer./gï. 230,5/182,5/60,5cm kolor: olcha miodowa

szafa 205-4D wys./szer./gï. 213/204/75cm kolor: olcha miodowa

97


» wszystkie pokazane szafy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

szafa KAMA wys./szer./gï. 230,5/152,5/60,5cm kolor: olcha miodowa

szafa 185 4D wys./szer./gï. 213,5/188,5/75cm kolor: olcha miodowa

szafa KAJA 2D wys./szer./gï. 211,5/90,5/ 53cm kolor: olcha miodowa

szafa 185 3D wys./szer./gï. 213,5/188,5/60cm kolor: olcha miodowa

wieszak z lustrem jaspis wys./szer. 90cm/90cm

szafa ROMA wys./szer./gï. 230,5/93,5/45,5cm kolor: olcha miodowa

przedpokój mario wys./szer./gï. 194/157,5/40,5cm kolor: olcha miodowa

BOLDEN lustro LUS/90 wys./szer./gï. 90/90/3cm kolor: wiĂnia primavera

przedpokój stel z nadstawkÈ wys./szer./gï. 230,5/106,5/40,5cm kolor: olcha miodowa

*istnieje moĝliwoĂÊ nabycia caïego zestawu lub poszczególnych szafek

przedpokój ARI - 4 elementy: szafka wysoka SZF2D (198/55/35), wieszak WIE50 (198/50/35), szafka na buty SBUT3D2S (94/110/32), lustro LUS100 (67/100/2) 98 kolor: Ăliwa wallis/biaïy poïysk

BOLDEN > lustro LUS/50 wys./szer./gï. 108/48,5/3cm kolor: wiĂnia primavera

szafka jaspis wys./szer./gï. 48/90/35,5cm kolor: olcha miodowa BOLDEN wieszak WIE/60 wys./szer./gï. 154/60/3cm kolor: wiĂnia primavera

BOLDEN szafka KOM1S/60 wys./szer./gï. 34,5/60/38,5cm kolor: wiĂnia primavera

BOLDEN szafka KOM1D1S wys./szer./gï. 77,5/48,5/38,5cm kolor: wiĂnia primavera

przedpokój ESMERALDA - 4 elementy: szafka wysoka SZF2D (198/55/35), wieszak WIE45 (198/45/33,5), szafka na buty SBUT2D2S (61/110/32), lustro LUS100 (67/100/2) kolory: buk krenbuche/wanilia, Ăliwa walis/biaïy

przedpokój agat wys./szer./gï. 201,5/170/36,5cm kolor: olcha miodowa

ELIPPE wieszak ELH/1/4 wys./szer./gï. 15/42,5/25cm

ELIPPE lustro ELLU/13/5 wys./szer. 135/47,5cm

ELIPPE szafka EL1DK/4/9 wys./szer./gï. 42,5/90/34,5cm kolor: klon strassburg

przedpokój EDI - 4 elementy: szafka wysoka SZF2D68 (198/68/35), wieszak WIE50 (198/50/35), szafka na buty SBUT2K1S (104/95/36), lustro LUS95 (77/95/2) kolory: Ăliwa wallis/biaïy poïysk, wiĂnia madeira/wanilia


porównaj szafy i przedpokoje szafka wysoka z lustrem SZF1D2SP wys./szer./gï. 200,5/56/40,5cm

KASPIAN lustro LUS/50 wys./szer./gï. 116/49/2cm kolor: wenge

KASPIAN szafka KOM1D1SP wys./szer./gï. 77/49/40,5cm kolory: wenge, wenge /palio, wenge/szary (wysoki poïysk)

OPEN lustro LUS/50 wys./szer./gï. 101/49,5/2,5cm kolor: orzech virginia

OPEN wieszak WIE/70 wys./szer./gï. 136/70/2,5cm kolor: orzech virginia

KASPIAN szafka na buty SBUT/60 wys./szer./gï. 44,5/66/40,5cm kolory: wenge, wenge /palio, wenge/szary (wysoki poïysk)

OPEN szafka KOM1D1S wys./szer./gï. 87/49,5/33,5cm kolor: orzech virginia

OPEN szafka SFK1K wys./szer./gï. 50/70/33,5cm kolor: orzech virginia

INDIANA lustro JLUS 50 wys./szer./gï. 80/50/2,5cm

INDIANA wieszak JWIE 60 wys./szer./gï. 140/59/3,5cm

N.YORK wieszak GPWP 165 wys./szer./gï. 165/73,5/6cm

N.YORK szafka GKOM 1D1S wys./szer./gï. 74,5/47/36cm kolor: jabïoñ ciemna

XXI wieszak RH/15/6 wys./szer./gï. 149/60/32cm kolor: olcha

XXI szafka D/3/6 wys./szer./gï. 39/60/33,5cm kolor: olcha

N.YORK lustro GLUS 50 wys./szer. 119,5/47,5cm

SYRIUSZ lustro XLUS/10/6 wys./szer. 100/60cm

POP wieszak KWL/15/10 wys./szer./gï. 154/100/20cm

XXI wieszak RH/5/5 wys./szer./gï. 61/49/30cm kolor: olcha

INDIANA INDIANA komoda JKOM 1K komoda JKOM 4S_50 wys./szer./gï. wys./szer./gï. 87/50/40cm 47,5/60/40cm kolory: dÈb sutter, sosna antyczna

N.YORK komoda GKOM 1S wys./szer./gï. 35/67/36cm kolor: jabïoñ ciemna

KASPIAN wieszak WIE/60 wys./szer./gï. 152/66/24cm kolor: wenge

POP szafka KD/4/6 wys./szer./gï. 43/60/36,5cm kolory: buk, olcha miodowa

ONTARIO wieszak WIE 70 wys./szer. 159/71cm

ONTARIO komoda KOM 1S wys./szer./gï. 42/73,5/37cm kolor: klon ontario

RESET wieszak AH 20/7 wys./szer./gï. 200/70/26cm

POP szafka KD1S/8/4 wys./szer./gï. 80,5/40/36,5cm kolory: buk, olcha miodowa

ONTARIO szafka KOM 1D1S wys./szer./gï. 86,5/53,5/37cm kolor: klon ontario

RESET lustro AL 10/5 wys./szer. 100/50cm

SYRIUSZ komoda X4S/9/6 wys./szer./gï. 92/60/41cm kolory: klon strassburg / wanilia, klon strassburg

STYLIUS wieszak NWIE 70 wys./szer. 159/71cm

ONTARIO lustro LUS 46 wys./szer./gï. 107,5/53/6cm

SYRIUSZ wieszak XPN/15/6 wys./szer./gï. 148/60/4,5cm kolor: klon strassburg

STYLIUS komoda NKOM 1S wys./szer./gï. 42/73,5/37cm kolor: czereĂnia antyczna

STYLIUS lustro NLUS 46 wys./szer./gï. 107,5/53/6cm

STYLIUS szafka NKOM 1D1S wys./szer./gï. 86,5/53,5/37cm kolor: czereĂnia antyczna

KENT wieszak EWIE 100 wys./szer. 108,5/30cm kolory: kasztan, jabïoñ

VIS À VIS wieszak VH/1/8 wys./szer. 12/80cm

RESET szafka A2S 4/5 wys./szer./gï. 41,5/50/39,5cm kolory: wenge, wenge / dÈb milano

VIS À VIS szafka VK/5/8 wys./szer./gï. 48,5/80/36cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

VIS À VIS wieszak VKP/20/5 wys./szer./gï. 199,5/54/37cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

RESET szafka ADK 4/7 wys./szer./gï. 41,5/70/39,5cm kolory: wenge, wenge / dÈb milano

KENT wieszak EWIE 190 wys./szer. 191,5/50cm kolory: kasztan, jabïoñ

KENT wieszak EPPK 110 wys./szer./gï. 204,5/119,5/43cm kolory: kasztan, jabïoñ 99


SZAFY KAMIX wersja podstawowa Kaĝda szafa KAMIX w wersji podstawowej posiada korpus oraz przegrody (1 lub 3 w zaleĝnoĂci od modelu). Korpusy oferowane sÈ w 4 kolorach do wyboru (wykaz str.101). Wszystkie dodatkowe elementy: panele frontowe, elementy wyposaĝenia wnÚtrza oraz listwy i hamulec dostÚpne za dodatkowÈ odpïatnoĂciÈ. Szafy KAMIX - fronty: Do kaĝdej szafy KAMIX oferujemy dwa frony. Kaĝdy z nich skïada siÚ z trzech paneli frontowych. MajÈ one zawsze tÚ samÈ wysokoĂÊ, roĝniÈ siÚ tylko szerokoĂciÈ (w zaleĝnoĂci od modelu). Panele frontowe sprzedawane sÈ w opakowaniach po 1 sztuce - w 6 podstawowych kolorach (spis str. 101). Panele szklane oraz panele z lustrem PANEL

PANEL

+ PANEL

równieĝ sÈ pakowane pojedynczo, daje to nieograniczonÈ swobodÚ w komponowaniu kolorystycznym wïasnej szafy - patrz wykaz obok (str. 101). Szafy KAMIX - zastosowanie: 1) szafy do garderoby w wersji bez frontów, listw prowadzÈcych i hamulcow. 2) szafy wolnostojÈce w opcji z frontami, które moĝna zaaranĝowaÊ rownieĝ we wnÚce z zastosowaniem listwy maskujÈcej. Uniwersalne wiercenia w elementach korpusu pozwalajÈ na indywidualne komponowanie wnÚtrza szafy za pomocÈ dostÚpnych w opcji elementów wyposaĝenia wnÚtrza (wykaz str.102).

+ PANEL

=

+

+

PANEL

PANEL

=

Wybierz wïasnÈ szafÚ i dopasuj odpowiedniÈ jej szerokoĂÊ do przestrzeni oraz wïasnych potrzeb. Oferujemy 3 szerokoĂci szaf, zawsze o tej samej wysokoĂci oraz gïÚbokoĂci:

220

szafa KAMIX 150 (korpus 150 SZF/150 KORPUS wys./szer./gï. 220/146/67cm)

przykïadowa opcja wyposaĝenia szafy 150

>>

146cm

+

95cm

wnÚtrze szafy

50cm

50cm

Szafa Kamix 150 posiada korpus i 1 przegrodÚ zamontowanÈ niesymetrycznie po lewej lub prawej stronie. Powstaïe przestrzenie 50 cm i 95 cm umoĝliwiajÈ zastosowanie odpowiednio dobranych do szerokoĂci elementów wyposaĝenia wnÚtrza (w opcji) patrz str. 102

95cm

Uwaga! Przy zastosowaniu szußad i koszy w przestrzeni 50 cm konieczny jest montaĝ przynajmniej jednej póïki wiÈĝÈcej piony.

220

szafa KAMIX 190 (korpus 190 SZF/190 KORPUS wys./szer./gï. 220/194/67cm)

przykïadowa opcja wyposaĝenia szafy 190

>>

194cm

+

95cm

wnÚtrze szafy

+

Uwaga! Przy zastosowaniu szußad i koszy w przestrzeni 50 cm konieczny jest montaĝ przynajmniej jednej póïki wiÈĝÈcej piony.

szafa KAMIX 240 (korpus 240 SZF/240 KORPUS wys./szer./gï. 220/240/67cm)

przykïadowa opcja wyposaĝenia szafy 240

220

>>

wnÚtrze szafy

+

50

70

Szafa Kamix 240 posiada korpus i 3 przegrody pionowe. Powstale cztery przestrzenie w tym dwie do zastosowania elementów wyposaĝenia wewnÚtrznego,(w opcji) dostosowane do szerokoĂci 50 cm (kosze, póïki szußady) oraz dwie przestrzenie o szerokoĂci 70 cm (póïki i drÈĝek)

100

=

95cm

Szafa Kamix 190 posiada korpus i 1 przegrodÚ zamontowanÈ na Ărodku. Powstale dwie przestrzenie 95 cm umoĝliwiajÈ zastosowanie odpowiednio dobranych do szerokoĂci elementów wyposaĝenia wnÚtrza - przegroda, póïki drÈĝki, kosze (w opcji) patrz str.102

240cm

=

70

=

50

Uwaga! Przy zastosowaniu szußad i koszy w przestrzeni 50 cm konieczny jest montaĝ przynajmniej jednej póïki wiÈĝÈcej piony.


porównaj szafy i przedpokoje 1

KOLORY KORPUSÓW I FRONTÓW: dostÚpne 4 kolory korpusów: buk tatra

olcha miodowa

Ăliwa wallis

wenge

KOLORY PANELI FRONTOWYCH: biaïy poïysk

czarny poïysk

buk tatra

olcha miodowa

Ăliwa wallis

wenge

biaïe szkïo

czarne szkïo

lustro

1

Uwaga istnieje mozliwoĂÊ zaprojektowania garderoby Szafa KAMIX 190 (2szt) szafy bez frontów i listwy prowadzÈcej + wyposaĝenie

2

Szafa KAMIX 150 korpus, 4 panele w kolorze wenge, listwa prowadzÈca SZF/150, hamulec

2

101


1

drÈĝek 50 DR/50

*) szußada na tekstylia SZUF/50

*) kosz na tekstylia wer. podstawowa KOSZ_6

*) kosz na tekstylia peïny wysuw wersja zaawansowana KOSZ_3

póïka 50 POL/50

*) kosz na tekstylia wer. podstawowa KOSZ_5

wieszak na spodnie peïny wysuw, wersja zaawansowana KOSZ_1

*) kosz na tekstylia peïny wysuw wersja zaawansowana KOSZ_4

*) kosz na buty peïny wysuw wersja zaawansowana KOSZ_2

102

3

drÈĝek na ubrania DR/70

póïka 70 POL/70

*) tylko w przypadku zewnÚtrznej wnÚki typu „50”

2

typu 70 (dostosowane do szerokoĂci 70cm)

typu 50 (dostosowane do szerokoĂci 50cm)

w opcji elementy wyposaĝenia wnÚtrz szaf KAMIX:

4


porównaj szafy i przedpokoje

drÈĝek na ubrania DR/95

pozostaïe

typu 95 (dostosowane do szerokoĂci 95cm)

5

przegroda pionowa

listwa maskujÈca SZF/240

listwa maskujÈca SZF/190

listwa maskujÈca SZF/150

póïka 95 POL/95

listwa prowadzÈca SZF/240

listwa prowadzÈca SZF/190

listwa prowadzÈca SZF/150

hamulec

6 1

Szafa KAMIX 190 korpus wenge, 3 panele w kolorze Ăliwa wallis, 3 panele lustro, listwa prowadzÈca SZF/190, hamulec + przykladowe wyposaĝenie

2 3 4

przykïadowe wyposaĝenie szaf KAMIX

5

Szafa KAMIX 190, korpus wenge, 6 paneli czarne szkïo, listwa prowadzÈca SZF/190, hamulec,

6

Szafa KAMIX 190, korpus wenge, 4 panele biaïy poïysk, 2 panele czarny poïysk, listwa prowadzÈca SZF/190, hamulec

103


104

1


system moduïowy

largo

22

Jeden system - osiem róĝnych stylów. Te same meble zmieniajÈ swój charakter w zaleĝnoĂci od zastosowanego frontu. Wszystkie osiem wersji charakteryzuje gruba wklÚsïa rama, otaczajÈca fronty w wybranym stylu. Podstawowe kolory, w których wystÚpujÈ korpusy wszystkich 30 elementów to dÈb wenge ciemny lub Ăliwa wallis. Ponadto 17 elementów: dÈb wenge ciemny / dÈb czesany, 17 elementów: dÈb wenge ciemny / heban makasar (wysoki poïysk), 9 elementów: dÈb wenge ciemny / szkïo beĝowe, 5 elementów: dÈb wenge ciemny / sibu, 5 elementów: Ăliwa wallis / biaïy poïysk, 5 elementów: Ăliwa wallis / sibu (eleganza gold). dÈb wenge ciemny

dÈb wenge ciemny / dÈb czesany

dÈb wenge ciemny / heban makasar

dÈb wenge ciemny / szkïo beĝowe

1

witryna wiszÈca PSW1W/4/15, kredens PREG2D1K3S, stóï PSTO, krzesïo (4szt) PKRS

2

stolik okolicznoĂciowy PLAW, szafka wysoka PREG1D/20/6, szafka PREG3D, regaï (2szt) PREG/20/6, szafka nocna PSZN/5/3, fotel BRUNO ES

3

dÈb wenge ciemny / sibu

Ăliwa wallis

Ăliwa wallis / biaïy poïysk

Ăliwa wallis / sibu eleganza gold

szafa PSZF3D/21/16, komoda PKOM4S/6, komoda PKOM4S/11, ïóĝko PLOZ160, fotel BRUNO ES

3

105


1 UWAGA ! dla komody PKOM4S/11 w wersji wenge dostÚpny jest jeden do wyboru front szußady w kolorze sibu lub szkïo beĝowe (lub wszystkie fronty mogÈ byÊ w kolorze wenge). W wersji Ăliwa wallis dostÚpny jest do wyboru jeden front szußady w kolorze biaïy poïysk lub sibu eleganza gold (lub wszystkie fronty mogÈ byÊ w kolorze Ăliwa wallis). Komoda w wersjach wenge / heban makasar i wenge / dÈb czesany posiada wszystkie szußady w jednym kolorze (heban makasar lub dÈb czesany)

2

106

materac materac szer./dï. szer./dï. 140/199cm 159/199cm

komoda PKOM4S/11 wys./szer./gï. 94,5/106,5/38cm

szafka nocna PSZN/5/3 wys./szer./gï. 34,5/51,5/38cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

ïóĝko PLOZ140 wys./szer./dï. 70,5-42,5/147/206cm

ïóĝko PLOZ160 wys./szer./dï. 70,5-42,5/165/206cm

szafa PSZF3D/21/16 wys./szer./gï. 212,5/166,5/62cm

*szafa PSZF3d/21/16 nie wystÚpuje w caïoĂci w kolorze wenge oraz Ăliwa wallis! UWAGA ! dla szafy PSZF3D/21/16 w wersji wenge dostÚpne sÈ do wyboru fronty w kolorze wenge / sibu, lub wenge / szkïo beĝowe W wersji Ăliwa wallis dostÚpne sÈ do wyboru fronty Ăliwa wallis / biaïy poïysk lub Ăliwa wallis / sibu (eleganza gold). Szafa w wersjach wenge / heban makasar i wenge /dÈb czesany posiada wyïÈcznie w caïoĂci fronty w jednym kolorze (heban makasar lub dÈb czesany)


system moduïowy

3 1

szafa PSZF3D/21/16, szafka nocna (2szt) PSZN/5/3, ïóĝko PLOZ160, komoda PKOM4S/11

2

szafka nocna PSZN/5/3, ïóĝko PLOZ160, komoda PKOM4S/11, komoda PKOM4S/6, szafa PSZF2D/20/10

3

szafka rtv PRTV2S/4/15, szafka PREG3D

4

witryna PREG1W/20/6, regaï PREG/20/6, póïka PP/1/15, kredens PREG2D1K3S, komoda PKOM5S/6

5

szafa PSZF3D/21/16, szafka nocna PSZN/5/3, ïóĝko PLOZ160, szafka nocna PSZN/5/3

6

szafa PSZF3D/21/16

7

szafka PREG4D, regaï PREG/20/6, fotel VKRF (vis á vis)

8

kolejna strona: lustro (2szt) PLUS/11/8, szafka (2szt) PREG4D, stóï PSTO, krzesïo PKRS

5

largo

4

dÈb wenge ciemny dÈb wenge ciemny / sibu

dÈb wenge ciemny / dÈb czesany Ăliwa wallis

dÈb wenge ciemny / heban makasar Ăliwa wallis / biaïy poïysk

dÈb wenge ciemny / szkïo beĝowe Ăliwa wallis / sibu eleganza gold

elementy dostÚpne w kolorze: dÈb wenge ciemny elementy dostÚpne w opcji: dÈb wenge ciemny / dÈb czesany elementy dostÚpne w opcji: dÈb wenge ciemny / heban makasar elementy dostÚpne w opcji: dÈb wenge ciemny / szkïo beĝowe elementy dostÚpne w opcji: dÈb wenge ciemny / sibu elementy dostÚpne w kolorze: Ăliwa wallis elementy dostÚpne w opcji: Ăliwa wallis / biaïy poïysk elementy dostÚpne w opcji: Ăliwa wallis / sibu eleganza gold w wersji dÈb czesany i heban makasar witryny posiadajÈ ramki z efektem stali szlachetnej oraz uchwyty takie jak w szafkach z w/w frontami w wersji wenge i Ăliwa wallis witryny wystÚpujÈ z ramkÈ aluminiowÈ i uchwytami jak w szafkach z w/w frontami

7

6

107


108


109


1

1

szafka wysoka PREG1D/20/6, regaï PREG/20/6, szafka PREG3D, póïka PSW/4/15, szafka PREG2D, biurko PBIU/7/12, krzesïo PKRS

2 3

póïka PSW/4/15, szafka PRTV2S/4/15, stóï PSTO póïka PSW/4/11, szafka PREG4D

4

stóï PSTO, krzesïo (3szt) PKRS, kredens PREG2D1K3S

stóï biurowy PBIU/7/12 wys./szer./dï. 75/72/120cm

2

110

ïÈcznik do stoïów biurowych PLACZ/1/7 wys./szer./gï. 3,6/72/72cm

stóï biurowy PBIU/7/16 wys./szer./dï. 75/72/160cm

3


system moduïowy póïka PP/1/11 wys./szer./gï. 3,5/106,5/25cm

dÈb wenge ciemny

póïka PP/1/15 wys./szer./gï. 3,5/151,5/25cm lustro PLUS/11/8 wys./szer./gï. 80/106,5/4,5cm

póïka PSW/4/11 wys./szer./gï. 40/106,5/30cm

póïka PSW/4/15 wys./szer./gï. 40/151,5/30cm

witryna wiszÈca PSW1W/4/11 wys./szer./gï. 40/106,5/30cm

witryna wiszÈca PSW1W/4/15 wys./szer./gï. 40/151,5/30cm

komoda PKOM4S/6 wys./szer./gï. 94,5/61,5/38cm

szafka PREG2D wys./szer./gï. 94,5/106,5/38cm

komoda PKOM5S/6 wys./szer./gï. 112,5/61,5/38cm

szafka PREG4D wys./szer./gï. 112,5/106,5/38cm

lustro PLUS/8/8 wys./szer./gï. 88,5/88,5/4,5cm

szafka PREG3D wys./szer./gï. 94,5/151,5/38cm

kredens PREG2D1K3S wys./szer./gï. 112,5/156,5/38cm

dÈb wenge ciemny / sibu

Ăliwa wallis

dÈb wenge ciemny / heban makasar Ăliwa wallis / biaïy poïysk

dÈb wenge ciemny / szkïo beĝowe Ăliwa wallis / sibu eleganza gold

elementy dostÚpne w kolorze: dÈb wenge ciemny elementy dostÚpne w opcji: dÈb wenge ciemny / dÈb czesany elementy dostÚpne w opcji: dÈb wenge ciemny / heban makasar elementy dostÚpne w opcji: dÈb wenge ciemny / szkïo beĝowe elementy dostÚpne w opcji: dÈb wenge ciemny / sibu elementy dostÚpne w kolorze: Ăliwa wallis elementy dostÚpne w opcji: Ăliwa wallis / biaïy poïysk elementy dostÚpne w opcji: Ăliwa wallis / sibu eleganza gold w wersji dÈb czesany i heban makasar witryny posiadajÈ ramki z efektem stali szlachetnej oraz uchwyty takie jak w szafkach z w/w frontami w wersji wenge i Ăliwa wallis witryny wystÚpujÈ z ramkÈ aluminiowÈ i uchwytami jak w szafkach z w/w frontami

kredens PREG2W1D wys./szer./gï. 94,5/151,5/38cm

w opcji wkïadane póïki (4szt kpl) szer./gï. 51/35

dÈb wenge ciemny / dÈb czesany

largo

stolik okolicznoĂciowy PLAW wys./szer./dï. 55/70/110cm

szafka rtv PRTV2S/4/15 wys./szer./gï. 40,5/151,5/56,5cm

stóï PSTO wys./szer./dï. 75/85,5/130-180cm

krzesïo PKRS wys./szer./gï. 93/43/49cm

4

witryna PREG1W/20/6 wys./szer./gï. 202,5/61,5/38cm

regaï PREG/20/6 wys./szer./gï. 202,5/61,5/38cm

szafka wysoka PREG1D/20/6 wys./szer./gï. 202,5/61,5/38cm

szafa PSZF2D/20/10 wys./szer./gï. 202,5/106,5/62cm

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

wersalka •z pojemnikiem na poĂciel LARGO i funkcjÈ spania wys./szer./gï. pow. spania 115x190 85/226/95cm

fotel LARGO wys./szer./gï. 85/97/88cm

111


112

1


system moduïowy

2

largo classic

3

Pierwszy klasyczny system moduïowy w kolorze patynowanej wiĂni wïoskiej. Wypukïe fronty otoczone grubÈ ramÈ, delikatny mosiÚĝny uchwyt - to gïówne cechy tego systemu. Elementy stojÈce posiadajÈ masywny, frezowany cokóï. 27 elementów w kolorze: wiĂnia wïoska. wiĂnia wïoska

1

póïka wiszÈca SW/4/15, witryna REG2W1D

2

uchwyt

3

witryna wiszÈca (2szt) SW1W/4/15, stóï STO, krzesïo PKRS, kredens REG2D1K3S

4

witryna wiszÈca SW1W/4/15, póïka wiszÈca (2szt) SW/4/11, szafka rtv RTV2S/4/15, witryna (2szt) REG2W, stóï STO, krzesïo (3szt) PKRS

4

113


1 lustro LUS/11/8 wys./szer./gï. 80/106,5/4,5cm

witryna REG2W1D wys./szer./gï. 96/151,5/38cm

lustro LUS/8/8 wys./szer./gï. 88,5/88,5/4,5cm

witryna REG2W wys./szer./gï. 96/106,5/38cm

komoda KOM4S/6 wys./szer./gï. 96/61,5/38cm

póïka wiszÈca SW/4/11 wys./szer./gï. 40/106,5/30cm

witryna wiszÈca SW1W/4/11 wys./szer./gï. 40/106,5/30cm

komoda KOM4S/11 wys./szer./gï. 96/106,5/38cm

szafka REG2D wys./szer./gï. 96/106,5/38cm

2

witryna wiszÈca SW1W/4/15 wys./szer./gï. 40/151,5/30cm

szafka REG3D wys./szer./gï. 96/151,5/38cm

szafka rtv RTV2S/4/15 wys./szer./gï. 42/151,5/56,5cm

materac materac szer./dï. szer./dï. 140/199cm 159/199cm ïóĝko LOZ 140 wys./szer./dï. 70,5-42,5/147/206cm *dostÚpne wkïady: 16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

szafka nocna SZN/5/3 wys./szer./gï. 36/51/38cm

114

póïka wiszÈca SW/4/15 wys./szer./gï. 40/151,5/30cm

ïóĝko LOZ 160 wys./szer./dï. 70,5-42,5/165/206cm *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

wkïad do ïóĝka w opcji

szafa SZF2D/20/10 wys./szer./gï. 207/106,5/62 cm


system moduïowy wiĂnia wïoska

largo classic

1

szafa SZF2D/20/10, ïóĝko LOZ 140, szafka nocna SZN/5/3, regaï REG/20/6, komoda (2szt) KOM4S/11

2

szafka nocna SZN/5/3, ïóĝko LOZ 140

3

witryna wiszÈca SW1W/4/15, szafka REG3D, regaï REG/20/6

4

witryna wiszÈca SW1W/4/15, witryna wiszÈca SW1W/4/11, szafka RTV2S/4/15, szafka REG4D, stolik okolicznoĂciowy PLAW

stolik okolicznoĂciowy LAW wys./szer./dï. 55/70/110cm

stóï STO wys./szer./dï. 75/85,5/130-180cm

krzesïo PKRS wys./szer./gï. 93/43/49cm

3 4

w opcji wkïadane póïki (2szt kpl) szer./gï. 51/35

kredens REG2D1K3S wys./szer./gï. 114/156,5/38 cm

szafa SZF3D/21/16 wys./szer./gï. 214/166,5/62cm

szafka REG4D wys./szer./gï. 114/106,5/38cm

szafka wysoka REG1D/20/6 wys./szer./gï. 204/61,5/38cm

witryna REG1W/20/6 wys./szer./gï. 204/61,5/38cm

komoda KOM5S/6 wys./szer./gï. 114/61,5/38cm

regaï REG/20/6 wys./szer./gï. 204/61,5/38cm

115


1

dostÚpny równieĝ z blatem w kolorze: jasny dÈb legno

stolik okolicznoĂciowy LAW/100 wys./szer./dï. 57,5/65/100cm

stolik okolicznoĂciowy LAW/120-D wys./szer./dï. 32/64/120cm

podstawka POD2S-2S wys./szer./gï. 26,5/147,5/56,5cm

szafka rtv RTV2SO-2S wys./szer./gï. 41/147,5/56,5cm

szafka rtv RTV1S-1S wys./szer./gï. 41/97,5/56,5cm

szafka rtv RTV4S-4S wys./szer./gï. 46/147,5/56,5cm

szafka rtv RTV2S-2S wys./szer./gï. 46/97,5/56,5cm

2 Asymetryczne elementy pozwalajÈce na obustronne zamykanie kompozycji ukïadu.

116


system moduïowy

clipper

3

Charakterystyczne zaokrÈglenie zewnÚtrznej pionowej krawÚdzi frontu, dwa rodzaje uchwytów; front w witrynie tworzy rama aluminiowa wraz z biaïym matowym szkïem. 53 elementy wystÚpujÈce w jednej wersji kolorystycznej: orzech Þneline / dÈb legno. orzech Þneline / dÈb legno

1

szafka wiszÈca (2szt) SZW1D/150-1D, póïka (3szt) SZW2D-O, witryna wiszÈca SZW1D/150-1A, szafka rtv (2szt) RTV4S-4S, stolik okolicznoĂciowy LAW/120-D

2

szafka lewa KOM1D/10-1DL, komoda (3szt) KOM5S/50-5SI, szafka prawa KOM1D/10-1DP

3

stolik okolicznoĂciowy LAW/120/-D, witryna lewa REG1D2S-1W2SL, witryna prawa REG1D2S-1W2SP, szafka wiszÈca SZW1D/150-1D, szafka rtv RTV4S-4S, szafka REG4D-4D, regaï lewy REG1D2S-2SL, regaï prawy REG1D2S-2SP

4

4

uchwyt

5

szafka rtv RTV2SO-2S, witryna wiszÈca SZW1D/150-1A, witryna wiszÈca SZW1D/100-1A, witryna lewa KOM1D1S-1W1SL, szafka RTV4S-4S, witryna prawa KOM1D1S-1W1SP, stolik okolicznoĂciowy LAW/100

5

117


* np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

komoda KOM4D-4D wys./szer./gï. 104,5/97,5/39cm

szafka nocna lewa KOM2S-2SL wys./szer./gï. 39,5/49,5/34,5cm

materac szer./dï. 90/199cm

materac szer./dï. 159/199cm

materac ze stelaĝem bonell lub pianka

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

ïóĝko LOZ/90-D wys./szer./dï. 40,5-65,5/95/206,5cm

ïóĝko LOZ/160-D wys./szer./dï. 33-63/164/204,5cm

szafka nocna prawa KOM2S-2SP wys./szer./gï. 39,5/49,5/34,5cm

1

projekt mebli tapicerowanych: ROBERT KOWALCZYK listwy z pïyty zastosowane w fotelach i sofach dostÚpne w kolorze orzech Þneline oraz dÈb legno pufa naroĝnik CLIPPER solo lewy CLIPPER wys./szer./gï.73/212/138cm prawa (wym. bez pufy) wys./szer./gï. •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, 40/36/73cm pow. spania 121x212cm

118

dostÚpna takĝe sofa - patrz strona 308

szafa SZF2D2S-2D2S wys./szer./gï. 202,5/97,5/56,5cm

szafa SZF3D2S-3D2S wys./szer./gï. 202,5/147,5/56,5cm

szafa SZF3D2S-2D1D2S wys./szer./gï. 202,5/147,5/56,5cm


system moduïowy orzech Þneline / dÈb legno

1

2

clipper

szafa (2szt) SZF2D2S-2D2S, regaï lewy REG1D2S-2SL, regaï prawy REG1D2S-2SP, szafka lewa KOM1D/10-1DL, komoda (2szt) KOM5S/100-5SI, szafka prawa KOM1D/10-1DP, szafka nocna lewa KOM2S-2SL, ïóĝko LOZ/160-D, szafka nocna prawa KOM2S-2SP szafka wiszÈca SZW1D/30-1DL, szafka wiszÈca SZW1D/30-1DI, szafka wiszÈca SZW1D/30-1DP, podstawka (2szt) POD2S-2S, komoda KOM4S/100-4S, pufa DOORS III

2

szafka wiszÈca SZW2D-2D wys./szer./gï. 32/147,5/29,5cm

póïka POL/100 wys./szer./gï. 3/97,5/24cm

póïka POL/150 wys./szer./gï. 3/147,5/24cm

szafka wiszÈca SZW1D/100-1D wys./szer./gï. 32/97,5/29,5cm

szafka wiszÈca SZW1D/150-1D wys./szer./gï. 32/147,5/29,5cm

póïka SZW/100-O wys./szer./gï. 32/97,5/27,5cm

póïka SZW2D-O wys./szer./gï. 32/147,5/27,5cm

witryna wiszÈca SZW1D/100-1A wys./szer./gï. 32/97,5/29,5cm

witryna wiszÈca SZW1D/150-1A wys./szer./gï. 32/147,5/29,5cm

biurko BIU/120-1D1S wys./szer./dï. 75,5/67/118cm

witryna REG1D2S1A2SI wys./szer./gï. 202,5/49,5/39cm

biurko BIU/160-2D2S wys./szer./dï. 75,5/67/160cm

witryna lewa KOM1D1S1W1SL wys./szer./gï. 104,5/49,5/39cm

witryna prawa KOM1D1S1W1SP wys./szer./gï. 104,5/49,5/39cm

witryna lewa REG1D2S1W2SL wys./szer./gï. 202,5/49,5/39cm

witryna prawa REG1D2S1W2SP wys./szer./gï. 202,5/49,5/39cm

regaï REG1D2S2SI wys./szer./gï. 202,5/49,5/39cm

szafka lewa KOM1D/81DL wys./szer./gï. 85/49,5/39cm

szafka prawa KOM1D/81DP wys./szer./gï. 85/49,5/39cm

szafka lewa KOM1D/101DL wys./szer./gï. 104,5/49,5/39cm

szafka prawa KOM1D/101DP wys./szer./gï. 104,5/49,5/39cm

regaï lewy REG1D2S2SL wys./szer./gï. 202,5/49,5/39cm

regaï prawy REG1D2S2SP wys./szer./gï. 202,5/49,5/39cm

szafka wiszÈca SZW1D/30-1DL wys./szer./gï. 119/30/29,5cm

szafka wiszÈca SZW1D/30-1DI wys./szer./gï. 119/30/29,5cm

komoda KOM4S/504SI wys./szer./gï. 85/49,5/39cm

komoda KOM5S/505SI wys./szer./gï. 104,5/49,5/39cm

szafka REG1D2S1D2SI wys./szer./gï. 202,5/49,5/39cm

komoda KOM4S/1004SI wys./szer./gï. 85/97,5/39cm

komoda KOM5S/1005SI wys./szer./gï. 104,5/97,5/39cm

szafka lewa REG1D2S1D2SL wys./szer./gï. 202,5/49,5/39cm

regaï wiszÈcy SZW1D/30-O wys./szer./gï. 119/30/27,5cm

szafka wiszÈca SZW1D/30-1DP wys./szer./gï. 119/30/29,5cm

witryna wiszÈca SZW1D/30-1A wys./szer./gï. 119/30/29,5cm

komoda KOM4S/1004S wys./szer./gï. 85/97,5/39cm

komoda KOM5S/1005S wys./szer./gï. 104,5/97,5/39cm

szafka prawa REG1D2S1D2SP wys./szer./gï. 202,5/49,5/39cm

szafka REG4D4D wys./szer./gï. 202,5/97,5/39cm

119


1

szafka KD/11/7 wys./szer./g誰. 113,5/74/33,5cm

2

120

szafka KD3SO/11/11 wys./szer./g誰. 113,5/109,5/33,5cm

3

szafka KDO/11/7 wys./szer./g誰. 113,5/74/33,5cm

komoda K6S/11/5 wys./szer./g誰. 113,5/54/33,5cm


system moduïowy

pop

4

Nowoczesna linia, charakterystyczny soft na krawÚdziach frontów; bogaty wybór szaf ubraniowych i biurek z nadstawkami. MoĝliwoĂÊ ). 48 elementy w kolorach: olcha miodowa oraz buk. zabudowy naroĝników (symbol: buk

olcha miodowa

1

szafka wysoka KD/19/7, szafka (2szt) KD/11/7, komoda (2szt) K6S/11/5, póïka (2szt) KP/1/7, póïka (2szt), póïka KP/1/11, stolik okolicznoĂciowy KLAW/110/S

4

szafka (2szt) KD/11/7, witryna (2szt) KW2S/19/5, póïka KP/1/9, póïka (2szt) KP/1/7, szafka rtv KRTVD1S/5/9, szafka (2szt) KD/8/7, sofa CAPSLOCK 2R

2

uchwyty

5

póïka KP/1/9, szafka rtv KRTVD1S/5/9, witryna (2szt) KW2S/19/5, szafka KD/11/7

3

szafka KD2S/19/5, szafka rtv KRTVD1S/5/9, szafka wysoka KD2S/19/7

6

szafka KD/8/7, biurko KBIU/8/12

5

6

121


regaï KO/8/7 wys./szer./gï. 86/74/33,5cm

szafka KD4S/8/11 wys./szer./gï. 86/109,5/33,5cm

komoda K4S/8/7 wys./szer./gï. 86/74/33,5cm

szafa KSU2S/19/5 wys./szer./gï. 198,5/54/55cm

szafa KSU2S/19/7 wys./szer./gï. 198,5/74/55cm

szafa KSU/19/7 wys./szer.gï. 198,5/74/55cm

szafka KD/8/7 wys./szer./gï. 86/74/33,5cm

komoda K4S/7/4 wys./szer./gï. 75,5/39/33,5cm

szafka wysoka KD/19/7 wys./szer./gï. 198,5/74/40cm

szafka wysoka KD2S/19/5 wys./szer./gï. 198,5/54/40cm

dwie opcje witryny! piaskowana szyba + rama w kolorze srebrnym (buk lub olcha miodowa) przezroczysta szyba + rama w kolorze frontów (buk lub olcha miodowa) witryna KW2S/19/5 wys./szer./gï. 198,5/54/40cm

szafka wysoka KD/19/5 wys./szer./gï. 198,5/54/40cm

szafka wysoka KD2S/19/7 wys./szer./gï. 198,5/74/40cm

2

1

szafka (2szt) KD/11/7, póïka (2szt) KP/1/7

2

szafka nocna K1S/4/4, ïóĝko KLOZ/90, regaï (3szt) KOP/19/4

3

komoda K4S/7/4, ïóĝko KLOZ/90, szafka wysoka KD/19/5, szafa naroĝnikowa KSUN/19/7, szafka wysoka KD/19/7, biurko KBIU/8/9, szafka nocna K1S/4/4

buk

olcha miodowa

1 materac szer./dï. 90/199cm

wieszak KWL/15/10 wys./szer./gï. 154/100/20cm

122

szafka KD1S/8/4 wys./szer./gï. 80,5/40/36,5cm

szafka KD/4/6 wys./szer./gï. 43/60/36,5cm

szafka na buty KPB/8/7 wys./szer./gï. 88,5/76/17,5cm

materac ze stelaĝem bonell lub pianka

szafka na buty KPB/12/7 wys./szer./gï. 127/76/17,5cm

szafka na buty KPB/19/6 wys./szer./gï. 198,5/60/36,5cm

szafa KSU2S/19/5 wys./szer./gï. 198,5/54/55cm

szafka nocna K1S/4/4 wys./szer./gï. 43/39/33,5cm

ïóĝko KLOZ/90 wys./szer./dï. 44-55/94/204,5cm

szafa naroĝnikowa KSUN/19/7 wys./szer./gï. 198,5/71,5/33-71,5cm


system moduïowy póïka KPO/3/7 wys./szer./gï. 32/74/26,5cm

póïka KPO/3/11 wys./szer./gï. 32/109,5/26,5cm

stolik okolicznoĂciowy KLAW/110/S wys./szer./dï. 53/60/110cm

póïka KP/3/11 wys./szer./gï. 32/109,5/26cm

krzesïo TOP wys./szer./gï. 96/42/50cm *krzesïo na zamówienie

póïka KP/1/5 wys./szer./gï. 8/54/26cm

szafka rtv KRTVD1S/5/9 wys./szer./gï. 51/90/58cm

póïka KP/1/7 wys./szer./gï. 8/74/26cm

póïka KP/1/9 wys./szer./gï. 8/90/26cm

regaï naroĝnikowy zewnÚtrzny KNZO/19/3 wys./szer./gï. 198,5/33/33cm

pop

póïka KP/1/11 wys./szer./gï. 8/109,5/26cm

regaï KOP/19/4 wys./szer./gï. 198,5/39/27cm

regaï K3SO/19/4 wys./szer./gï. 198,5/39/26,5cm

regaï KO/19/5 wys./szer./gï. 198,5/54/33,5cm

regaï KO/19/7 wys./szer./gï. 198,5/74/33,5cm

3

nadstawka na biurko KN2S/11/11 wys./szer./gï. 111/120/26,5cm

biurko KBIUN/8/9 wys./szer./dï. 75,5/90,5/90,5cm

biurko KBIU/8/9 wys./szer./dï. 75,5/60/90cm

biurko KBIU/8/14 wys./szer./dï. 75,5/67,5/135cm

biurko KBIU/8/12 wys./szer./dï. 75,5/60/120cm

biurko KBIU/8/16 wys./szer./dï. 75,5/75/160cm

123


1

szafka rtv TRTV 90/50 wys./szer./gï. 49/90/50,5cm

szafka rtv TRTV 60/70 wys./szer./gï. 70/60/44,5cm

szafka rtv TRTV 60/50 wys./szer./gï. 49/60/33cm

szafka rtv TRTV 80/50 wys./szer./gï. 49/80/50,5cm

stolik okolicznoĂciowy TLAW 55/80 wys./szer./dï. 52,5/55/80cm

2

124

stolik okolicznoĂciowy TLAW 55/100 wys./szer./dï. 53/55/100cm

stolik okolicznoĂciowy TLAW 60/120 wys./szer./dï. 52,5/60/120cm

3

1


system moduïowy

tip-top

4

Projekt, który pozwoliï prostymi Ărodkami osiÈgnÈÊ maksymalny efekt. Relacja ceny poszczególnych elementów tego systemu do ich funkcjonalnoĂci i modnej formy spowodowaïa, ĝe zaraz po wprowadzeniu na rynek pobiï wszystkie rekordy sprzedaĝy. 36 elementów w kolorach: klon nida i olcha miodowa oraz 6 elementów dostÚpnych w opcji: jabïoñ ciemna. Zobacz komplet TIP (str.130-131) oparty na projekcie systemu TIP-TOP. Jeszcze lepsza cena. klon nida

olcha miodowa

jabïoñ ciemna

1

komoda TKOM 5S/70, szafka TKOM 2D/5S, witryna (2szt) TWIT 1D1S L/P, stóï MEZO, krzesïo (2szt) TOP

4

regaï (3szt) TREG 70 O/180, szafka TKOM 1DL, szafka TKOM 1DP (2szt), biurko TBIU80, sofa TIP TOP 3R, pufa TIP-TOP

2

stolik okolicznoĂciowy TLAW 55/100, regaï (2szt) TREG 40 O/180, komoda (2szt) TKOM 5S/70, szafka TKOM 2D

5

sofa TIP TOP 3R, regaï (2szt) TREG 70 O/180, szafka KOM1DL, szafka (2szt) KOM1D P, regaï TREG 70 O/180, pufa TIP-TOP

3

uchwyt

6

witryna (2szt) TWIT 1D1S L/P, szafka rtv TRV 80/50, komoda TKOM 60

5

6

125


126

biurko (2szt) TBIU 1D1S/100, rega誰 (4szt) TREG 40 O/180, szafka wysoka (2szt) TREG 1D1S L/P


127


1

1

2

póïka (3szt) TPOL 100, póïka TPOL 50, komoda TKOM 5S/70, regaï (3szt) TREG 40 O/90, biurko TBIUN 80, ïóĝko (2szt) TLOZ 90W, pufa TIP-TOP

* np: L21/90 L iloĂÊ listew, 90 szerokoĂÊ wkïadu

2

materac szer./dï. 89/199cm *wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/90, L21/90

ïóĝko TLOZ 90W wys./szer./dï. 50,5-60,5/95/202,5cm

regaï TREG CD/180 wys./szer./gï. 183/18/17,5cm

regaï TREG 40 O/180 wys./szer./gï. 183/40/33,5cm

regaï TREG 70 O/180 wys./szer./gï. 183/67/33,5cm zwieñczenie do witryny TWIT 1D1S -BLAT wys./szer./gï. 7,5/60/48,5cm

opcja za dodatkowÈ opïatÈ

szafka wysoka TREG 1D1S L/P wys./szer./gï. 183/50/41,5cm

128

witryna szafa TWIT 1D1S L/P TSZF 2D wys./szer./gï. wys./szer./gï. 183/50/41,5cm 183/67/51,5cm *w opcji 2 lub 4 póïki

witryna TWIT 1D1S L/P wys./szer./gï. 190,5(183+7,5)/60 (50+10)/ 48,5(41,5+7)cm

biurko TBIU 80


system moduïowy

tip-top

3 nadstawka na biurko TPM wys./szer./gï. 10/35/35cm

biurko TBIUN 80 wys./szer./dï. 74,5/81/81cm

póïka TNAD 90 wys./szer./gï. 51,5/90/25,5cm

biurko TBIU 60 wys./szer./dï. 74,5/50,5/60cm

póïka TPOL 50 wys./szer./gï. 8/50/22cm

póïka TPOL 70 wys./szer./gï. 8/67/22cm

biurko TBIU 80 wys./szer./dï. 74,5/50,5/80cm

póïka TPOL 100 wys./szer./gï. 8/100/22cm

biurko TBIU 1D1S/100 wys./szer./dï. 74,5/49/100cm

biurko TBIU 1S/100 wys./szer./dï. 74,5/49/100cm

3

biurko TBIU 1D1S/100, regaï (2szt) TREG CD/180, szafka (2szt) TKOM 1D L/P, regaï TREG 70 O/90, szafka wysoka (2szt) TREG 1D1S L/P

4

regaï TREG 40 O/180, szafka wysoka TREG 1D1S P, biurko TBIU 1S/100

lustro TLUS 50 wys./szer. 72,5/50cm

regaï TREG CD/90 wys./szer./gï. 92,5/18/17,5cm

regaï TREG 40 O/90 wys./szer./gï. 92,5/40/33,5cm

regaï TREG 70 O/90 wys./szer./gï. 92,5/67/33,5cm

szafka TKOM 1D L/P wys./szer./gï. 92,5/50/33,5cm

projekt mebli tapicerowanych: ROBERT KOWALCZYK

szafka TKOM 2D wys./szer./gï. 92,5/67/33,5cm

komoda TKOM 5S/70 wys./szer./gï. 92,5/67/33,5cm

szafka TKOM 2D/5S wys./szer./gï. 92,5/100/33,5cm

barek TBAR 70 wys./szer./gï. 122,5/67/33,5cm

komoda TKOM 60 wys./szer./gï. 71/60/33,5cm

4

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 116x187cm

fotel TIP TOP wys./szer./gï. 65/76/75 cm

sofa TIP TOP 2R wys./szer./gï. 65/144/84cm z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 120x190

pufa TIP TOP wys./szer./gï. 38/55/38cm

sofa TIP TOP 3R wys./szer./gï. 65/218/84cm

129


130

1


komplet

tip

2

Oparty na projekcie systemu TIP-TOP - dziÚki produkcji i sprzedaĝy w komplecie - TIP jest jeszcze bardziej atrakcyjny cenowo. DostÚpny w 3 kolorach: klon nida, jabïoñ ciemna oraz bijÈcy rekordy popularnoĂci - kolor miodowej olchy. Sprzedaĝ tylko w komplecie! klon nida

olcha miodowa

jabïoñ ciemna

1

kolor: jabïoñ ciemna; wys.183-190,5 / szer.273,5 / gï.33,5-51,5cm

2

kolor: klon nida

3

kolor: olcha miodowa

3

131


1

stóï TAURI wys./szer./dï. 76/90/140-180cm

2

132

krzesïo TAURI wys./szer./gï. 92/46/50cm

witryna REG1W2S_19_5 L/P wys./szer./gï. 194,5/50/45cm

3

witryna REG2W_19_8 wys./szer./gï. 194,5/80/45cm


system moduïowy

tauri

4

System moduïowy Tauri nawiÈzuje stylistykÈ do lat 60-tych, charakteryzuje siÚ zaokrÈgleniami masywnych frontów i cokoïów. 21 elementów systemu wystÚpuje w 2 wybarwieniach: olcha miodowa oraz dÈb wenge, kaĝdemu z kolorów przypisany jest inny uchwyt. olcha miodowa

dÈb wenge

1

witryna REG2W_19_8, szafka REG2D_11_8, komoda KOM5S_11_10, witryna REG1W2S_19_5P, stóï TAURI, sofa CAPSLOCK 2R, pufa RESET

2

stóï TAURI, krzesïo (5szt) TAURI, witryna (2szt) REG2W_19_8, kredens KOM2D1K3S_11_15

3

uchwyty

5

4

stóï TAURI, krzesïo (4szt) TAURI, kredens KOM2D1K3S_11_15, komoda KOM5S_11_5

5

szafka wysoka REG1D2S_19_5L, witryna wiszÈca SFW1W_4_10, witryna wiszÈca SFW1W_4_15, szafka rtv RTV2S_5_10, szafka rtv RTV2S_5_15, witryna REG1W2S_19_5 P

6

komoda KOM5S_11_5 szafka rtv RTV2S_5_15, szafka REG2D_11_8

6

133


1

stóï TAURI, krzesïo (2szt) TAURI, komoda KOM5S_11_10, komoda KOM5S_11_5

2

szafka rtv RTV2S_5_15

3

szafka rtv RTV2S_5_10, witryna REG1W2S_19_5 L, szafka (2szt) REG4D_11_10, szafka wysoka REG1D2S_19_5 P

4

szafka nocna KOM2S_4_5, ïóĝko LOZ_160, komoda KOM5S_11_10, krzesïo TAURI, szafka wysoka REG2D_19_8, witryna REG2W_19_8

szafka rtv RTV2S_5_15 wys./szer./gï. 46,5/150/59,5cm

1 2

póïka P_1_10 wys./szer./gï. 4,5/100/26cm

póïka P_1_15 wys./szer./gï. 4,5/150/26cm

witryna wiszÈca SFW1W_4_10 wys./szer./gï. 40/100/26cm

witryna wiszÈca SFW1W_4_15 wys./szer./gï. 40/150/26cm

3

szafka REG4D_11_10 wys./szer./gï. 106,5/100/45cm

134

kredens KOM2D1K3S_11_15 wys./szer./gï. 106,5/150/45cm

szafka rtv RTV2S_5_10 wys./szer./gï. 46,5/100/59,5cm


olcha miodowa

szafka REG2D_11_8 wys./szer./gï. 106,5/80/45cm

dÈb wenge

system moduïowy

szafka REG1D_11_5 L/P wys./szer./gï. 106,5/50/45cm

stóï TAURI wys./szer./dï. 76/90/140-180cm

krzesïo TAURI wys./szer./gï. 92/46/50cm

komoda KOM5S_11_5 wys./szer./gï. 106,5/50/45cm

tauri

komoda KOM5S_11_10 wys./szer./gï. 106,5/100/45cm

4

* np: L21/160 L iloĂÊ listew, 160 szerokoĂÊ wkïadu

materac szer./dï. 160/200cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

szafa SZF2D_19_8 wys./szer./gï. 194,5/80/59,5cm

szafka nocna KOM2S_4_5 wys./szer./gï. 38,5/50/45cm

ïóĝko LOZ_160 wys./szer./dï. 30-70/173/206,5cm

szafka wysoka REG2D_19_8 wys./szer./gï. 194,5/80/45cm

szafka wysoka REG1D2S_19_5 L/P wys./szer./gï. 194,5/50/45cm

135


1

stolik okolicznoĂciowy - szafka rtv ELLAW/4/9 wys./szer./dï. 40,5/54/90cm

2

136

komoda EL4S/7/9 wys./szer./gï. 62,5/90/45cm

szafka EL2D2S/7/13,5 wys./szer./gï. 62,5/135/45cm

krzesïo ELIPPE ELKRS wys./szer./gï. 93/47/54cm

3

stóï ELIPPE ELSTOR wys./szer./dï. 75/80/126,5-176,5cm


system moduïowy

elippe

4

Nowoczesne wzornictwo z nutkÈ nostalgii. PrzemyĂlane elementy pozwalajÈ tworzyÊ róĝnorodne - harmonijne ukïady. Modny rysunek klonu wybarwiony w ciepïym, sïonecznym kolorze. Odpowiednie uïoĝenie sïojów podkreĂla dwa kierunki zaokrÈgleñ. Specjalnie zaprojektowany wygodny uchwyt stanowi z meblem stylistycznÈ caïoĂÊ. Regulowane nóĝki umoĝliwiajÈ wypoziomowanie i precyzyjne dopasowanie zestawionych mebli. 45 elementów w kolorze: klon strassburg. klon strassburg

1

szafka nocna EL1S/4/5, regaï (2szt) ELO/19/9, witryna ELW/19/5 L, póïka ELP/1/9, komoda EL4S/7/9, szafka EL2D2S/7/13,5, szafka EL4D/10/9, stolik okolicznoĂciowy ELLAW/4/9

2

szafka EL2D2S/7/13,5, szafka EL6D/15/13,5, stolik okolicznoĂciowy ELLAW/4/9

3

uchwyt

4

szafka (2szt) EL4D/10/9, witryna ELW/19/5 L, póïka ELP/1/13,5, kredens EL2D7S/12/13,5, witryna ELW/19/9, stóï ELIPPE ELSTOR, krzesïo (4szt) ELIPPE ELKRS

5

witryna (2szt) ELW/19/9, regaï ELO/19/5, komoda mobilna ELC/5/5, biurko ELBIU/7/14, ïÈcznik do stoïów biurowych ELLACZ/1/7,stóï biurowy ELBIU/7/16, stolik okolicznoĂciowy ELLAW/4/9, komoda EL5S/12/5

5

137


* np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

materac szer./dï. 140/199cm

materac szer./dï. 90/199cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/90, L21/90

szafka nocna EL2S/4/5 wys./szer./gï. 38/47,5/36cm

komoda mobilna ELC/5/5 wys./szer./gï. 56/47,5/34,5cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

ïóĝko ELLOZ/140 wys./szer./dï. 62/150/218,5cm

ïóĝko ELLOZ/90 wys./szer./dï. 62/102/206,5cm

biurko ELBIU/7/10 wys./szer./dï. 75/64/100cm

biurko ELBIU/7/14 wys./szer./dï. 75/64/140cm

stóï biurowy ELBIU/7/12 wys./szer./dï. 75/64/120cm

materac szer./dï. 159/199cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

ïóĝko ELLOZ/160 wys./szer./dï. 62/168,5/218,5cm

ïÈcznik do stoïów ELLACZ/1/7 wys./szer./gï. 3/64/64cm

szafka nocna EL1S/4/5 wys./szer./gï. 38/47,5/34,5cm

stóï biurowy ELBIU/7/16 wys./szer./dï. 75/64/160cm

projekt mebli tapicerowanych: ROBERT KOWALCZYK dostÚpny takĝe fotel - patrz strona 299

kredens EL2D7S/12/13,5 wys./szer./gï. 113/135/45cm

regaï ELO/19/9 wys./szer./gï. 189/90/34,5cm

kredens EL2D2S/12/9 wys./szer./gï. 113/90/45cm

regaï ELO/19/5 wys./szer./gï. 189/47,5/34,5cm

komoda EL5S/12/5 wys./szer./gï. 113/47,5/45cm

regaï ELO/10/5 wys./szer./gï. 98/47,5/34,5cm

szafka EL3D3S/9/13,5 wys./szer./gï. 83/135/45cm

witryna ELW/19/9 wys./szer./gï. 189/90/34,5cm

witryna ELW/19/5 L/P wys./szer./gï. 189/47,5/34,5cm

szafka EL4D/10/9 wys./szer./gï. 98/90/34,5cm

szafka EL6D/19/9 wys./szer./gï. 189/90/34,5cm

sofa ELIPPE wys./szer./gï. 70/212/90cm

szafka EL3D/19/5 L/P wys./szer./gï. 189/47,5/34,5cm

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 130x190cm

szafka EL6D/15/13,5 wys./szer./gï. 154/135/34,5cm

wieszak ELH/1/4 wys./szer./gï. 15/42,5/25cm

lustro (pionowe lub poziome) ELLU/13/5 wys./szer. 135/47,5cm

szafka EL2D/19/9 138 wys./szer./gï. 189/90/34,5cm

szafka ELD/19/5 L/P wys./szer./gï. 189/47,5/34,5cm

szafa ELSUL3D3S/19/13,5 wys./szer./gï. 189/135/60cm

szafa ELSU2D2S/19/9 wys./szer./gï. 189/90/60cm

szafa ELSUL4D/21/18 wys./szer./gï. 213/180/60cm

szafka EL1DK/4/9 wys./szer./gï 42,5/90/34,5cm


klon strassburg

póïka ELP/1/5 wys./szer./gï. 18/47,5/25cm

póïka ELP/1/9 wys./szer./gï. 18/90/25cm

system moduïowy

elippe

póïka ELP/1/13,5 wys./szer./gï. 18/135/25cm

póïka ELP/3/13,5 wys./szer./gï. 27,5/135/22cm

póïka ELP/3/9 wys./szer./gï. 27,5/90/22cm

póïka ELP/3/5 wys./szer./gï. 27,5/47,5/22cm

póïka ELP/4/13,5 wys./szer./gï. 39,5/135/22cm

póïka ELP/4/9 wys./szer./gï. 39,5/90/22cm

póïka ELP/4/5 wys./szer./gï. 39,5/47,5/22cm

2 1

1

póïka ELP/3/9, póïka ELP/1/9

2

szafa ELSU2D2S/19/9, póïka ELP/3/9, ïóĝko ELLOZ/90, szafka nocna EL1S/4/5, szafka EL6D/19/9, biurko ELBIU/7/10

3

póïka (6szt) ELP/4/5, szafa ELSUL3D3S/19/13,5, szafka nocna (2szt) EL1S/4/5, ïóĝko ELLOZ/160, stolik okolicznosciowy ELLAW/4/9

3

139


140

1


system moduïowy

2

syriusz

3

Masywna forma! Atrakcyjna cena! Nowe technologie pozwoliïy na takie poïÈczenie! Mleczne szyby witryn, aluminiowy kolor uchwytów, pogrubione wieñce i cokoïy, eliptyczny ksztaït nóĝek - nadajÈ nowoczesny charakter. PodnoĂniki gazowe w poziomych witrynach i rolkowe prowadnice szußad - zapewniajÈ wygodne ich otwieranie. 41 elementów w kolorze: klon strassburg, w tym 23 elementy takĝe w wersji kolorystycznej: klon strassburg / wanilia. klon strassburg

klon strassburg / wanilia

1

witryna XW1S/20/6, póïka (2szt) XP/1/12, póïka XP/1/6, szafka rtv XRTV2S/4/12

3

kredens X2W1K3S/12/16, witryna X2W1S/20/9, biurko XBIU/7/17

2

póïka XP/1/8, szafka rtv XRTV1S/4/8, witryna XW1S/20/6, szafka wysoka XD1S/20/6

4

witryna X2W1S/20/9, kredens X2D4S/9/18, stóï SYRIUSZ XSTO 150, krzesïo SYRIUSZ (4szt) XKRS

4

141


1

materac szer./dï. 159/199cm

* np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

szafka nocna X2S/5/5 wys./szer./gï. 46,5/49/41cm

ïóĝko XLOZ/160 wys./szer./dï. 86/176,5/215cm

szafka nocna X1S/5/6 wys./szer./gï. 46/60/41cm

2

3 4 Dwie wersje kolorystyczne! 23 elementy dostÚpne sÈ w dwóch wersjach kolorystycznych: klon strassburg oraz klon strassburg / wanilia.

szafa naroĝnikowa XSUN/20/7 wys./szer./gï. 194,5/41-68/41-68cm

142

szafa XSU2D/20/9 wys./szer./gï. 194,5/90/63cm

szafa XSUL3D/20/16 II wys./szer./gï. 194,5/160/63cm

szafka wysoka XD1S/20/6 wys./szer./gï. 194,5/60/41cm


system moduïowy

stolik okolicznoĂciowy XLAW/5/12 wys./szer./dï. 46/58/120cm

szafka rtv XRTV1S/7/7 wys./szer./gï. 74,5/68/52cm

szafka rtv XRTV2S/4/12 wys./szer./gï. 44/120/63cm

1

póïka XP/1/7, komoda X4S/9/6, ïóĝko XLOZ/160, póïka XP/1/7, szafka nocna X2S/5/5, szafka wysoka XD1S/20/6L, szafa naroĝnikowa XSUN/20/7, szafka wysoka XD1S/20/6P, biurko XBIU/7/12, krzesïo Syriusz XKRS

2

szafka nocna (2szt) X2S/5/5, ïóĝko XLOZ/160, komoda X4S/9/6, szafa XSUL3D/20/16 II klon strassburg

szafka rtv XRTV1S/4/8 wys./szer./gï. 44/80/63cm

syriusz

klon strassburg / wanilia

elementy dostÚpne w dwóch wersjach kolorystycznych (pozostaïe wyïÈcznie w kolorze klonu strassburg)

póïka XP/1/6 wys./szer./gï. 3/60/25cm

regaï naroĝnikowy regaï XNZ/12/4 XO/12/6 wys./szer./gï. wys./szer./gï. 119/41/41cm 119/60/41cm

komoda X5S/12/6 wys./szer./gï. 119/60/41cm

szafka XD/12/6 L/P wys./szer./gï. 119/60/41cm

witryna wiszÈca XWZ/4/9 wys./szer./gï. 39,5/90/30,5cm

regaï naroĝnikowy XNZ/20/4 wys./szer./gï. 194,5/41/41cm

regaï XO/20/6 wys./szer./gï. 194,5/60/41cm

witryna X2W1S/20/9 wys./szer./gï. 194,5/90/41cm

kredens X2D4S/9/18 wys./szer./gï. 92/177/41cm

witryna XW1S/20/6 L/P wys./szer./gï. 194,5/60/41cm

biurko XBIU/7/12 wys./szer./dï. 75/67/120cm

póïka XP/1/7 wys./szer./gï. 3/70/25cm

szafka X2D/12/9 wys./szer./gï. 119/90/41cm

póïka XP/1/8 wys./szer./gï. 3/80/25cm

kredens X2D1K3S/12/16 wys./szer./gï. 119/160/41cm

póïka XP/1/12 wys./szer./gï. 3/120/25cm

kredens X2W1K3S/12/16 wys./szer./gï. 119/160/41cm lustro XLUS/8/9 wys./szer. 75/90cm

lustro XLUS/10/6 wys./szer. 100/60cm

komoda X4S/9/9 wys./szer./gï. 92/90/41cm

komoda X4S/9/6 wys./szer./gï. 92/60/41cm

wieszak XPN/15/6 wys./szer./gï. 148/60/4,5cm

witryna wiszÈca XWZ/4/15 wys./szer./gï. 39,5/150/30,5cm

kredens X2W4S/9/18 wys./szer./gï. 92/177/41cm

biurko XBIU/7/17 wys./szer./dï. 75/67/170cm

stóï SYRIUSZ XSTO 150 wys./szer./dï. 74/85/150-190cm

krzesïo SYRIUSZ XKRS wys./szer./gï. 95/44/55cm

143


1

biurko BIURKO „120K” wys./szer./dï. 76/59/120cm

biurko BIURKO “140” wys./szer./dï. 76/67/137cm

2

144

biurko BIURKO „90” wys./szer./dï. 75/59/90cm

biurko BIURKO “123” wys./szer./dï. 75-85/59/123cm

stóï biurowy BIURKO 7/12 wys./szer./dï. 76/72/120cm

stóï biurowy BIURKO 7/16 wys./szer./dï. 76/72/160cm

biurko BIURKO “109” wys./szer./dï. 76/59/109cm

biurko BIURKO “120N” wys./szer./dï. 76/100,5/100,5cm

3

komoda S4KZ/5/4 wys./szer./gï. 58,5/40/40

szafka DKZ/5/4 wys./szer./gï. 58,5/40/40cm


system moduïowy

XXI

4

Cechy tego systemu to: fronty o pochylonych krawÚdziach; duĝa iloĂÊ biurek z nadstawkami, system akcesoriów (SIRO) do mocowania aĝurowych regaïów, giÚte szkïo witryn naroĝnikowych, nadstawki nad szafy umoĝliwiajÈce wykorzystanie caïej wysokoĂci ), regulowane nóĝki (ïatwe poziomowanie i dopasowanie zestapomieszczeñ, wiele moĝliwoĂci zabudowy naroĝników (symbol: wianych elementów). 55 elementów w kolorze: olcha. olcha

1

szafka wysoka D/18/5, regaï (2szt) O/18/4, szafka wysoka D/18/5, witryna W/18/5, szafa naroĝnikowa SUN/18/7, witryna W/18/5, szafka D/10/5, szafka D/10/7, stóï biurowy BIURKO 7/16, szafka DKZ/5/4, stóï biurowy BIURKO 7/12, komoda S4KZ/5/4

4

witryna (2szt) W/18/5, szafa naroĝnikowa SUN/18/7, regaï (2szt) O/18/4, póïka (2szt) P/1/7, szafka rtv (2szt) RTVD/4/7

5

uchwyt

2

póïka P/1/5, póïka P/1/7, ïóĝko WALDEK 90, szafka wysoka D2S/18/5, biurko BIURKO „109”, szafka wiszÈca RD/9/11, regaï O/18/4, szafa SU2S/18/7, regaï (2szt) O/7/4

6

regaï O/18/4, póïka R/9/11, biurko BIURKO „123”, witryna W/18/5, szafka rtv RTVD/4/7, póïka (2szt) P/1/7, szafka wysoka D/18/5, póïka (4szt) P/1/5, witryna W/18/5

3

biurko BIURKO “120N”

5

6

145


1

witryna naroĝnikowa zewnÚtrzna NZ/10/3+SZK’O wys./szer./gï. 111,5/33,5/33,5cm

komoda S6/10/5 wys./szer./gï. 111,5/49/33,5cm

komoda S6/10/7 wys./szer./gï. 111,5/68/33,5cm

szafka D7S/10/10 wys./szer./gï. 111,5/102/33,5cm

regaï naroĝnikowy zewnÚtrzny NZ/7/3 wys./szer./gï. 82,5/33,5/33,5cm

regaï O/7/4 wys./szer./gï. 82,5/40/33,5cm

regaï O/7/7 wys./szer./gï. 82,5/68/33,5cm

szafka D/7/5 wys./szer./gï. 82,5/49/33,5cm

szafka D/7/7 wys./szer./gï. 82,5/68/33,5cm

szafka D2S/7/7 wys./szer./gï. 82,5/68/33,5cm

regaï naroĝnikowy zewnÚtrzny NZ/10/3 wys./szer./gï. 111,5/33,5/33,5cm

regaï O/10/4 wys./szer./gï. 111,5/40/33,5cm

regaï O/10/7 wys./szer./gï. 111,5/68/33,5cm

szafka D/10/5 wys./szer./gï. 111,5/49/33,5cm

szafka D/10/7 wys./szer./gï. 111,5/68/33,5cm

szafka D3S/10/7 wys./szer./gï. 111,5/68/33,5cm

szafka nadstawka naroĝnikowa DNW/5/7 wys./szer./gï. 54/33,5-68/33,5-68cm

szafka nadstawka DG/5/7 wys./szer./gï. 54/68/50,5cm szafka nadstawka D/5/5 wys./szer./gï. 54/49/33,5cm

146

szafa naroĝnikowa SUN/18/7 wys./szer./gï. 189,5/33,5-68/33,5-68cm

barek B/10/7 wys./szer./gï. 111,5/68/33,5cm

regaï O/18/3 wys./szer./gï. 189,5/30/33,5cm

regaï regaï O/18/4 O/18/7 wys./szer./gï. wys./szer./gï. 189,5/40/33,5cm189,5/68/33,5cm

szafka nadstawka D/5/7 wys./szer./gï. 54/68/33,5cm

szafka wysoka D/18/5 wys./szer./gï. 189,5/49/33,5cm

szafka wysoka D/18/7 wys./szer./gï. 189,5/68/33,5cm

szafa SU/18/5 wys./szer./gï. 189,5/49/50,5cm

szafa SU/18/7 wys./szer./gï. 189,5/68/50,5cm


olcha

póïka P/1/5 wys./szer./gï. 8/49/27,5cm

póïka R/9/11 wys./szer./gï. 99/109/20cm

szafka rtv RTVD/4/7 wys./szer./gï. 49,5/68/50,5cm

póïka P/1/7 wys./szer./gï. 8/68/27,5cm

XXI

2

szafka wiszÈca RD/9/11 wys./szer./gï. 97,5/109/20cm

póïka R/7/17 wys./szer./gï. 97,5/176/20cm

szafka rtv RTV/6/7 wys./szer./gï. 69/68/50,5cm

system moduïowy

komoda S5/7/5 wys./szer./gï. 82,5/49/33,5cm

komoda S5/7/7 wys./szer./gï. 82,5/68/33,5cm

1

witryna naroĝnikowa zewnÚtrzna (2szt) NZ/10/3+SZK’O, szafka D7S/10/10

2

szafka wiszÈca RD/9/11, biurko BIURKO „109”

3

ïóĝko (2szt) WALDEK 90, szafa SU/18/5, szafa SU2S/18/7, szafa SU/18/5, komoda S5/7/7

szafka D/3/6 wys./szer./gï. 39/60/33,5cm

materac szer./dï. 90/199cm ïóĝko z pojemnikiem na poĂciel, materac ze stelaĝem bonell lub pianka

szafka wysoka D2S/18/5 wys./szer./gï. 189,5/49/33,5cm

szafa SU2S/18/7 wys./szer./gï. 189,5/68/50,5cm

ïóĝko WALDEK 90 wys./szer./dï. 55-65/95/203cm

witryna W3S/18/7 wys./szer./gï. 189,5/68/33,5cm

witryna W/18/5 wys./szer./gï. 189,5/49/33,5cm

szafka wysoka z lustrem L2S/18/5 wys./szer./gï. 189,5/49/33,5cm

3

147


1

regaï (ukoĂny) wys./szer./gï. 235,5/50/35,5-52cm

regaï (naroĝnikowy zewnÚtrzny) wys/szer/gï. 235,5/35,5/33cm

barek (nadstawka) wys./szer./gï. 194/90/35,5cm

regaï (nadstawka) wys./szer./gï. 194/90/35,5cm

witryna rtv (nadstawka) wys./szer./gï. 194/90/35,5cm

witryna (nadstawka) wys./szer./gï. 194/60/35,5cm

witryna wysoka wys./szer./gï. 235,5/60/35,5cm bieliěniarka (nadstawka) wys./szer./gï. 194/90/35,5cm

komoda (komoda 90) wys./szer./gï. 74,5/90/52cm

148

szafa szafka wys./szer./gï. wysoka 235,5/90/52cm wys./szer./gï. 235,5/60/35,5cm

szafa naroĝnikowa wys./szer./gï. 235,5/90/33-90cm

komoda (podstawka 90) wys./szer./gï. 41,5/90/52cm

komoda (podstawka 60) wys/szer/gï. 41,5/60/52cm

komoda (podstawka 90) wys./szer./gï. 41,5/90/52cm

komoda 60 wys/szer/gï. 74,5/60/52cm


system moduïowy

borys

2

Wysoka, prosta zabudowa z gïÚbokimi komodami i szafÈ pozwala wykorzystaÊ peïnÈ wysokoĂÊ wnÚtrza. Naroĝniki: zewnÚtrzny (regaï) i wewnÚtrzny (szafa).15 elementów w kolorze: olcha. olcha

1

komoda 60 (2szt) szafka wysoka, regaï (ukoĂny), szafa, witryna rtv (nadstawka), komoda (podstawka 90), witryna (nadstawka), komoda (podstawka 60)

2

komoda 90, komoda (podstawka 60), witryna (nadstawka), witryna wysoka (2szt), komoda (podstawka 90) (2szt), regaï (nadstawka) (2szt)

3

regaï (naroĝnikowy zewnÚtrzny), witryna (nadstawka), komoda (podstawka 60), regaï (nadstawka), komoda (podstawka 90), witryna wysoka, szafa naroĝnikowa, witryna wysoka, barek (nadstawka), komoda (podstawka 90), szafka wysoka, regaï (naroĝnikowy zewnÚtrzny)

3

149


1

stolik okolicznoĂciowy LAW/120 wys./szer./dï. 53/60/120cm

2

150

biurko BIU1S wys./szer./dï. 75/59/100cm

biurko BIU1D1S wys./szer./dï. 75/59/120cm

kredens KOM2D5S wys./szer./gï. 92/135/33cm

3


system moduïowy

klio

4

Uniwersalne wzornictwo, zróĝnicowana kolorystyka oraz proste uchwyty to atuty mebli z systemu KLIO. KolekcjÚ tworzÈ 23 bryïy w kolorach: buk tatra, dÈb wenge / Ăliwa wallis, dÈb wenge / palio. buk tatra

dÈb wenge / Ăliwa wallis

dÈb wenge / palio

1

regaï REG2S, szafka wysoka REG1D2S, regaï REG/72, regaï REG2S, regaï REG/72, biurko BIU1D1S, biurko BIU1S

4

witryna REG1W2S, regaï REG2S, witryna REG1W2S, póïka (2szt) POL/135, kredens KOM2D5S, stóï STO/120, krzesïo (4szt) KLIO

2

biurko BIU1S, biurko BIU1D1S, kredens KOM2D5S, regaï (2szt) REG/72

5

3

uchwyt

szafka RTV (2szt) RTV/60,witryna REG1W2S, póïka POL/135, komoda KOM5S/50, komoda KOM5S/72, regaï REG2S; szafka wysoka REG1D2S, lustro LUS/50, szafka KOM2D, sofa MONACO 2FBK, pufa MONACO

5

151


1

2

152

póïka POL/72 wys./szer./gï. 8/72,5/2cm

póïka POL/135 wys./szer./gï. 8/135/2cm

komoda KOM5S/72 wys./szer./gï. 92/72/33cm

kredens KOM2D5S wys./szer./gï. 92/135/33cm

lustro LUS/50 wys./szer./gï. 72,5/50/2cm

szafka KOM2D wys./szer./gï. 92/72/33cm

szafka KOM1D1S wys./szer./gï. 92/50/33cm

komoda KOM5S/50 wys./szer./gï. 92/50/33cm

regaï REG/72 wys./szer./gï. 183/72/33cm

regaï REG2S wys./szer./gï. 183/53/33cm


1

biurko BIU1S, komoda KOM5S/50, póïka POL/72, póïka POL/135 ïóĝko LOZ/90, szafka wysoka REG1D2S, regaï REG2S, szafka KOM1D1S,

2

regaï REG2S, kredens KOM2D5S, witryna REG1W2S, biurko BIU1D1S, póïka POL/72, regaï REG2S

3

szafka nocna (2szt) KOM1S, ïóĝko LOZ/140, szafa SZF3D1S, komoda KOM5S/50, lustro LUS/50, komoda KOM5S/72

szafka rtv RTV/60 wys./szer./gï. 51/60/33cm

witryna REG1W2S wys./szer./gï. 183/50/33cm

stolik okolicznoĂciowy LAW/120 wys./szer./dï. 53/60/120cm

szafka wysoka REG1D2S wys./szer./gï. 183/72/33cm

szafa SZF2D wys./szer./gï. 183/90/53cm

stóï STO/120 wys./szer./dï. 76,5/80/120cm

szafka nocna KOM1S wys./szer./gï. 39/40/33cm

system moduïowy buk tatra

biurko BIU1S wys./szer./dï. 75/59/100cm

krzesïo KLIO wys./szer./gï. 85/43/52cm

materac szer./dï. 90/200cm

materac szer./dï. 160/200cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/90, L21/90

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 38,5-53,5/97/204cm

ïóĝko LOZ/140 wys./szer./dï. 38,5-53,5/147/204cm

dÈb wenge / Ăliwa wallis

klio dÈb wenge / palio

biurko BIU1D1S wys./szer./dï. 75/59/120cm

szafa SZF3D1S wys./szer./gï. 183/135/53cm

3

153


1

szafka KOM2D wys./szer./gï. 74,5/59/31cm

2

154

szafka KOM2D1S wys./szer./gï. 74,5/59/31cm

szafka KOM4D1S wys./szer./gï. 74,5/117/31cm

regaï REG/59/75 wys./szer./gï. 75/59/31cm

biurko BIU/117 wys./szer./dï. 74,5/52/117cm

3

regaï SFK wys./szer./gï. 39,5/40/31cm


system moduïowy

atriss

4

Nowy system moduïowy zostaï zaprojektowany z myĂlÈ o zwolennikach prostego wzornictwa. KolekcjÚ tworzÈ meble przeznaczone gïównie do pokoi mïodzieĝowych, ale wieloĂÊ i róĝnorodnoĂÊ bryï pozwala równieĝ na aranĝacjÚ takich wnÚtrz jak gabinet, sypialnia czy pokój dzienny.18 elementów w kolorze olcha miodowa. olcha miodowa

1

szafka KOM4D1S, szafa SZF2D, regaï BIU/117, komoda KOM5S

2

regaï REG/59/185, regaï REG2D5S, kredens KOM2D5S

3

szafka KOM4D1S

4

regaï REG/59/185, regaï REG2D5S, póïka POL/117, kredens KOM2D5S, regaï REG4D szafka KOM4D1S

5

regaï REG2D5S, biurko BIU/117, komoda KOM5S, szafa SZF2D, szafka KOM4D1S

5

155


1

szafa SZF3D, regaï SFK, ïóĝko LOZ/160, póïka (2szt) POL/117, póïka (2szt) POL/59, regaï REG/59/75, regaï REG/59/115

2

regaï REG/59/185, regaï REG2D5S

kredens KOM2D5S wys./szer./gï. 74,5/117/31cm

komoda KOM5S wys./szer./gï. 74,5/59/31cm

szafka KOM2D wys./szer./gï. 74,5/59/31cm

szafka KOM2D1S wys./szer./gï. 74,5/59/31cm

olcha miodowa

szafka KOM4D1S wys./szer./gï. 74,5/117/31cm

materac szer./dï. 89/199cm

materac szer./dï. 159/199cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/90, L21/90

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160 L21/160, L16/2x80, L21/2x80

ïóĝko LOZ/90 wys./szer./gï. 50,5-31,5/97/203cm

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./gï. 50,5-31,5/167/203cm

póïka POL/117 wys./szer./gï. 8/117/25,5cm

szafa SZF3D wys./szer./gï. 185/120,5/52,5cm

156

szafa SZF2D wys./szer./gï. 185/81/52,5cm

regaï REG2D5S wys./szer./gï. 185/59/31cm

regaï REG4D wys./szer./gï. 185/59/31cm

regaï REG/59/185 wys./szer./gï. 185/59/31cm

regaï REG/59/115 wys./szer./gï. 115/59/31cm

regaï REG/59/75 wys./szer./gï. 74,5/59/31cm

regaï BIU/117 wys./szer./dï. 74,5/52/117cm

póïka POL/59 wys./szer./gï. 8/59/25,5cm

regaï SFK wys./szer./gï. 39,5/40/31cm


157


1

Elementy systemu OGRAL V: szafka REG4D_11_11 wys./szer./gï. 109/106/38cm

UWAGA! istnieje moĝliwoĂÊ zakupu elementów dodatkowych w dwóch wersjach kolorystycznych (Ăliwa wallis / czarny wysoki poïysk oraz Ăliwa wallis / biaïy wysoki poïysk), szafa dostÚpna jest wyïÈcznie w kolorze Ăliwa wallis:

póïka PAN_4_11 wys./szer./gï. 34/146,5/27cm szafka wiszÈca SFW2W_9_9 wys./szer./gï. 88,5/88,5/30cm szafka rtv RTV2S_4_20 wys./szer./gï. 37/198/56,5cm zestaw moduïowy OGRAL_V skïada siÚ z 4 elementów w kolorach: Ăliwa wallis/czarny wysoki poïysk, Ăliwa wallis/biaïy wysoki poïysk

158

komoda KOM2D3S_11_15 wys./szer./gï. 109/151/38cm

komoda KOM2D3S_7_15 wys./szer./gï. 72,5/151/38cm

szafa SZF2D/20/10 wys./szer./gï. 199/96/58cm


system moduïowy

ogral v

2

Powierzchnie matowe oraz na wysoki poïysk, kontrast barw i faktur, to gïówne cechy systemu OGRAL V. Podwieszana witryna,dwubarwne komody, oryginalne póïki. W sklad zestawu wchodzi 4 bryïy oraz 3 dodatkowe elementy. Istnieje mozliwoĂÊ zakupu calego zestawu lub poszczególnych szafek. Ăliwa wallis / biaïy wysoki poïysk

Ăliwa wallis / czarny wysoki poïysk

1

szafka REG4D_11_11, póïka (2szt) PAN_4_11, szafka rtv RTV2S_4_20, szafka wiszÈca SFW2W_9_9, komoda KOM2D3S_7_15, sofa MONACO 2FBK

2

komoda KOM2D3S_11_15, komoda KOM2D3S_7_15, szafka REG4D_11_11, póïka PAN_4_11, szafka wiszÈca SFW2W_9_9, szafka rtv RTV2S_4_20

3

szafka REG4D_11_11, póïka PAN_4_11, szafka wiszÈca SFW2W_9_9, szafka rtv RTV2S_4_20

3

159


1

Elementy systemu OGRAL M:

witryna REG1W1S_20_6 wys./szer./gï. 199/61,5/38cm

szafka KOM1D1S_11_6 wys./szer./gï. 109/61,5/38cm

póïka P_1_8 wys./szer./gï. 12/80/27cm

szafka rtv RTV2S_4_15 wys./szer./gï. 37/151,5/56,5cm

UWAGA! istnieje moĝliwoĂÊ zakupu elementów dodatkowych w trzech wersjach kolorystycznych (Ăliwa wallis / czarny wysoki poïysk, Ăliwa wallis / biaïy wysoki poïysk, dÈb wenge ciemny / biaïy wysoki poïysk), szafa dostÚpna jest wyïÈcznie w kolorach Ăliwa wallis oraz dÈb wenge ciemny:

panel PAN_15_4 wys./szer./gï. 154/45/2cm szafka wiszÈca SFW_3_15 wys./szer./gï. 30,5/155/27cm Zestaw moduïowy OGRAL_M skïada siÚ z 6 elementów w kolorach: Ăliwa wallis/czarny wysoki poïysk, Ăliwa wallis/biaïy wysoki poïysk, dÈb wenge ciemny/biaïy wysoki poïysk

160

komoda KOM2D3S_11_15 wys./szer./gï. 109/151/38cm

komoda KOM2D3S_7_15 wys./szer./gï. 72,5/151/38cm

szafa SZF2D/20/10 wys./szer./gï. 199/96/58cm


system moduïowy

ogral m

2

System OGRAL M posiadaja wspólne cechy z systemem OGRAL V. To zestaw 6 elementów, z moĝliwoĂciÈ uzupeïnienia o dodatkowe 3. 3 wersje kolorystyczne: Ăliwa wallis / czarny wysoki poïysk, Ăliwa wallis / biaïy wysoki poïysk oraz dÈb wenge ciemny / biaïy wysoki poïysk. Istnieje mozliwoĂÊ zakupu calego zestawu lub poszczegolnych szafek. Ăliwa wallis / czarny wysoki poïysk

Ăliwa wallis / biaïy wysoki poïysk

dÈb wenge ciemny / biaïy wysoki poïysk

1

witryna REG1W1S_20_6, panel PAN_15_4, póïka P_1_8, szafka wiszÈca SFW_3_15, szafka rtv RTV2S_4_15, szafka KOM1D1S_11_6

3

witryna REG1W1S_20_6, panel PAN_15_4, póïka P_1_8, szafka wiszÈca SFW_3_15, szafka rtv RTV2S_4_15, szafka KOM1D1S_11_6

2

komoda KOM2D3S_11_15, witryna REG1W1S_20_6, panel PAN_15_4, póïka P_1_8, szafka wiszÈca SFW_3_15, szafka rtv RTV2S_4_15, szafka KOM1D1S_11_6, komoda KOM2D3S_7_15, fotel CREATIO

4

szafa SZF2D_20_10, panel PAN_15_4, póïka P_1_8, szafka wiszÈca SFW_3_15, szafka rtv RTV2S_4_15, szafka KOM1D1S_11_6

3

4

161


1

2

korpusy

szußady szußady 1kpl (2szt) SZUF/167/446

regaï REG_19_5 wys./szer./gï. 195/53/38,5cm

regaï REG_19_10 wys./szer./gï. 195/101,5/38,5cm

regaï REG_15_10 wys./szer./gï. 157/101,5/38,5cm

regaï REG_15_15 wys./szer./gï. 157/150,5/38,5cm

fronty

póïka

fronty (2szt) FD/337/446

póïka PR/451/328

przykïadowe umiejscowienie póïek, szußad i frontów

fronty (1kpl) FD/337/446

póïka (10szt) PR/451/328

szußady (1kpl) SZUF/167/446

regaï REG_19_5 + fronty (1kpl) FD/337/446 + szußady (1kpl)

regaï REG_19_10 + póïka (10szt) PR/451/328

SZUF/167/446

fronty (2kpl) FD/337/446

wersje kolorystyczne póïka (4szt) PR/451/328

fronty (1kpl) FD/337/446

póïka (2szt) PR/451/328

fronty (2kpl) FD/337/446

szußady (1kpl) SZUF/167/446

szußady (1kpl) SZUF/167/446

regaï REG_15_10 + fronty (1kpl) FD/337/446 + póïka (2szt) PR/451/328 + szußady (1kpl) SZUF/167/446

regaï REG_15_15 + póïka (4szt) PR/451/328 + fronty (2kpl) FD/337/446 + szußady (1kpl) SZUF/167/446

fronty (1kpl) FD/337/446

biaïy/ĝóïty

Ăliwa wallis

fronty (2kpl) FD/337/446

buk tatra

szußady (2kpl) SZUF/167/446

regaï REG_19_10 + fronty (2kpl) FD/337/446 + szußady (2kpl) SZUF/167/446

162

szußady (1kpl) SZUF/167/446

regaï REG_15_10 + fronty (1kpl) FD/337/446 + szußady (1kpl) SZUF/167/446

szußady (1kpl) SZUF/167/446

regaï REG_15_15 + fronty (2kpl) FD/337/446 + szußady (1kpl) SZUF/167/446 wenge


moduïowy system regaïów

2see

3

Cztery regaïy i nieograniczone pole do popisu - 2 SEE sprosta najbardziej kreatywnym pomysïom na urzÈdzenie funkcjonalnego wnÚtrza. MoĝliwoĂÊ dowolnego konÞgurowania frontów, szußad i póïek w uniwersalnych regaïach sprawia, ĝe kaĝdy moĝe dopasowaÊ meble do indywidualnych potrzeb. Ascetyczna, przestrzenna kreacja w czterech wersjach kolorystycznych: buk tatra, Ăliwa wallis, wenge oraz biaïy/ĝóïty. buk tatra

Ăliwa wallis

wenge

biaïy / ĝóïty

1

komoda 2szt KOM3S (AUGUST), regaï REG_19_5, regaï REG_19_10

2

szußady SZUF/167/446

3

regaï wiszÈcy (2szt) HZO 4/17 (DOORS), regaï REG_15_10 + fronty (1kpl) FD/337/446 + póïka (3szt) PR/451/328 + szußady (1kpl) SZUF/167/446, regaï REG_15_15 + fronty (3kpl) FD/337/446 + póïka (2szt) PR/451/328 + szußady (2kpl) SZUF/167/446, stolik okolicznoĂciowy HLAW 120/38 (DOORS)

4

regaï (3szt) REG_19_10, biurko BIU/160 (PIREUS), fotel VKRF, regaï REG_19_10

4

163


1

szafka RTV RTV/9/2 wys./szer./dï. 34,5/93/58cm

kontener KNT2S wys./szer./gï. 53,5/53/38,5cm

biurko BIU/120 wys./szer./dï. 77/67/120cm

szafka RTV RTV/9/6 wys./szer./gï. 76,1/93/58cm

2

164

komoda KOM4S wys./szer./gï. 81/53/38,5cm

szafka KOM1D1S L/P wys./szer./gï. 81/53/38,5cm

3


system moduïowy

lemonade

4

System moduïowy Lemonade odzwierciedla nowatorskie podejĂcie do designu. FunkcjonalnoĂÊ w postaci mobilnych moduïów idzie w parze z nietypowÈ kolorystykÈ - Ăwieĝa, czysta biel zostaïa zestawiona z soczystÈ ĝóïciÈ. 18 praktycznych bryï sprawdzi siÚ zarówno w pokojach mïodzieĝowych oraz gabinetach. biaïy / ĝóïty

1

regaï (2szt) REG_15_15 (2see), szafka wiszÈca (2szt)SFW1D/93, szafka RTV RTV/9/2, komoda (2szt) KOM1D5S, pufa RESET 3

4

regaï REG_15_15 (2see), komoda KOM1D5S, póïka POL/93, ïóĝko LOZ/90, póïka POL/53, kontener KNT2S,

2

kontener KNT2S, póïka POL/53, póïka POL/93, biurko BIU/120, regaï REG_15_15 (2see)

5

regaï REG/19/5 (2see), kontener KNT2S, ïóĝko LOZ/90, biurko BIU/120, regaï REG_15_15 (2see)

3

kontener KNT2S, regaï REG_15_15 (2see)

5

165


biaïy / ĝóïty

szafka wiszÈca SFW1D/93 wys./szer./gï. 42/93/28,5cm

szafa SZF2D4S wys./szer./gï. 195/93/58,5cm

póïka SFW/53 wys./szer./gï. 42/53/28,5cm

szafka KOM5D2S wys./szer./gï. 119/108/38,5cm ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 34-67,5/95/207,5cm

szafka RTV RTV/9/6 wys./szer./gï. 76,1/93/58cm

komoda KOM4S wys./szer./gï. 81/53/38,5cm

szafka RTV RTV/9/2 wys./szer./dï. 34,5/93/58cm

166

szafka KOM1D1S L/P wys./szer./gï. 81/53/38,5cm


system moduïowy

szafka REG1D/19/5 wys./szer./gï. 195/53/38,5cm

lemonade

szafka wysoka REG1D2S wys./szer./gï. 195/93/38,5cm

póïka POL/53 wys./szer./gï. 4/53/28cm póïka POL/93 wys./szer./gï. 4/93/28cm

komoda KOM2D2S wys./szer./gï. 81/93/38,5cm

biurko BIU/120 wys./szer./dï. 77/67/120cm

kontener KNT2S wys./szer./gï. 53,5/53/38,5cm komoda KOM1D5S wys./szer./gï. 81/93/38,5cm

167


1 * poduszki do ïóĝka dostÚpne w opcji (3szt)

materac z ramÈ - rozkïadany + 2 zagïówki dï./szer. 195/75-150cm wysuwana szußada, pojemnik na poĂciel

materac ze stelaĝem bonell lub pianka

materac szer./dï. 90/199cm ïóĝko JLOZ 80/160 wys./szer./dï. 60,5/79-154/202,5cm

2

168

szafka nocna JKOM 1S wys./szer./gï. 40,5/50/40cm

ïóĝko JLOZ 90 wys./szer./dï. 45-65/93/205,5cm

kufer JKUF 120 wys./szer./gï. 47,5/120/49cm

3


system moduïowy

indiana

4

W klimacie dzikiego zachodu. Ciekawa forma uchwytów i okuÊ. Dwa kolory korpusów i frontów. Do systemu oferowane sÈ sofy, fotele oraz pufy. 25 elementów w 2 kolorach: sosna antyczna oraz dÈb sutter. sosna antyczna

dÈb sutter

1

póïka (3szt) JPOL 120, szafka nocna JKOM 1S, biurko JBIU 2D2S, krzesïo JKRS, ïóĝko JLOZ 90, szafa JSZF 2D2S, kufer JKUF 120

2

komoda JKOM 4S_80, póïka (2szt) JPOL 120, ïóĝko JLOZ 80/160, regaï JREG 4SO_50

3

szafka nocna JKOM 1S, póïka (2szt) JPOL 120, ïóĝko JLOZ 80/160, regaï JREG 4SO_50

5

4 5 6

póïka (2szt) JPOL 120, biurko JBIU 2S, krzesïo JKRS, szafka JKOM 2D, komoda JKOM 4S_50, regaï JREG 2DO biurko JBIU 2D2S szafa JSZF 2D2S, póïka JPOL 120, biurko JBIU 2S, krzesïo JKRS, regaï JREG 4SO_50, regaï JREG 2DO, ïóĝko JLOZ 80/160, szafka rtv JRTV 1S

6

169


lustro JLUS 50 wys./szer./gï. 100/50/2,5cm

szafka JKOM 2D wys./szer./gï. 87/80/40cm

witryna JWIT 1D wys./szer./gï. 195,5/50/40cm

1

170

komoda JKOM 4S_80 wys./szer./gï. 87/80/40cm

regaï JREG 1SO_80 wys./szer./gï. 195,5/80/40cm

komoda JKOM 4S_50 wys./szer./gï. 87/50/40cm

regaï JREG 1SO_50 wys./szer./gï. 195,5/50/40cm

regaï JREG 4SO_50 wys./szer./gï. 195,5/50/40cm

póïka JPOL 120 wys./szer./gï. 38,5/120/27cm

biurko JBIU 2S wys./szer./dï. 78/65/120cm

regaï JREG 2DO wys./szer./gï. 195,5/80/40cm

biurko JBIU 2D2S wys./szer./dï. 78/65/140cm

szafka rtv JRTV 1S wys./szer./gï. 47,5/80/52cm

kredens JKOM 2D4S wys./szer./gï. 87/130/49,5cm

stolik okolicznoĂciowy JLAW 120 wys./szer./dï. 55/60/120cm

krzesïo JKRS wys./szer./gï. 90/43/53cm


1

komoda (2szt) JKOM 6S, ïóĝko JLOZ 90, póïka (2szt) JPOL 120, biurko JBIU 2D2S, krzesïo JKRS, szafa JSZF 3D2S, kufer JKUF 120

2

póïka (2szt) JPOL 120

3

kanapa INDIANA, pufa Z BLATEM, pufa MI}KKA

4

kredens JKOM 2D4S, regaï (2szt) JREG 1SO_50, regaï (2szt) JREG 1SO_80, biurko JBIU 2D2S, krzesïo JKRS

system moduïowy

indiana

4

2

3

wieszak JWIE 60 wys./szer./gï. 140/59/3,5cm

szafka JKOM 1K wys./szer./gï. 47,5/60/40cm

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

•dodatkowe póïki do szafy za dodatkowÈ opïatÈ

pufa duĝa z blatem wys./szer./gï. 39/91/85cm

komoda JKOM 6S wys./szer./gï. 126,5/50/40cm

szafa JSZF 3D2S wys./szer./gï. 195,5/150/57cm

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 134x190cm

dodatkowe naroĝniki INDIANA znajdziesz na stronie 301

pufa duĝa bez blatu wys./szer./gï. 39/91/85cm

szafa JSZF 2D2S wys./szer./gï. 195,5/80/57cm

fotel INDIANA wys./szer./gï. 71/81/87cm

pufa MI}KKA wys./szer./gï. 39/42/90cm

sofa INDIANA wys./szer./gï. 71/190/90cm

pufa Z BLATEM wys./szer./gï. 39/42/90cm

171


1

•w wersji prawej i lewej

komoda C2D1S/10/5 wys./szer./gï. 94,5/45,5/40,5cm

szafka C2D1S/20/5 wys./szer./gï. 197/45,5/40,5cm

komoda C4D2S/10/9 wys./szer./gï. 94,5/87,5/40,5cm

szafka C4D2S/20/9 wys./szer./gï. 197/87,5/40,5cm

•w wersji prawej i lewej

172

•w wersji prawej i lewej

komoda C1D3S/10/5 wys./szer./gï. 94,5/45,5/40,5cm

regaï CO2D1S/20/5 wys./szer./gï. 197/45,5/40,5cm

komoda C1K3S/10/9 wys./szer./gï. 94,5/87,5/40,5cm

regaï CO4D2S/20/9 wys./szer./gï. 197/87,5/40,5cm

•w wersji prawej i lewej

regaï CO/10/9 wys./szer./gï. 94,5/87,5/40,5cm

regaï CO/20/5 wys./szer./gï. 197/45,5/40,5cm

regaï CO2S/20/5 wys./szer./gï. 197/45,5/40,5cm

regaï COR/19/3 wys./szer./gï. 188/33,5/28,5cm

regaï CO2S/20/9 wys./szer./gï. 197/87,5/40,5cm

szafa CSU2D2S/20/9 wys./szer./gï. 197/87,5/63,5cm


system moduïowy

capslock

System przeznaczony gïównie do pokojów mïodzieĝowych i biurowych. Regulacja nóĝek umoĝliwia wypoziomowanie. Do mebli zostaïy specjalnie zaprojektowane uchwyty oraz nóĝki. 31 elementów, dwie wersje kolorystyczne: szary/pomarañczowy, szary/gruszkowy. szary / pomarañczowy

1

szary / gruszkowy

póïka (2szt) COZ/3/9, szafka wiszÈca (2szt) CDZ/3/9G, komoda (2szt) C1K3S/10/9, regaï CO2S/20/9, regaï CO2S/20/5, regaï CO2S/20/9, regaï (3szt) CO/10/9, komoda mobilna CC/6/5, biurko CBIU/7/11L

2

skrzynka CSZ/5/5, póïka COZ/3/9, póïka CP/1/9, póïka COZ/3/5, komoda C1K3S/10/9, stolik okolicznoĂciowy CLAW/5/9, komoda C1D3S/10/5, sofa CAPSLOCK 2R, fotel CAPSLOCK

2

173


szafka wiszÈca CDZ/3/5G wys./szer./gï. 30,5/45,5/28,5cm

szafka wiszÈca CDZ/3/9G wys./szer./gï. 30,5/87,5/28,5cm

szafka wiszÈca CDZ/3/5D wys./szer./gï. 30,5/45,5/28,5cm

biurko CBIU/7/15L wys./szer./dï. 75/68,5/150cm

1

szafka wiszÈca CDZ/3/9D wys./szer./gï. 30,5/87,5/28,5cm

póïka COZ/3/5 wys./szer./gï. 30,5/45,5/28,5cm

ïÈcznik CLACZ/1/8 wys./szer./gï. 2,5/75,5/75,5cm

póïka COZ/3/9 wys./szer./gï. 30,5/87,5/28,5cm

biurko CBIU/7/11 wys./szer./dï. 72/68,5/114cm

póïka CP/1/5 wys./szer./gï. 18/45,5/25cm

póïka CP/1/9 wys./szer./gï. 18/87,5/25cm

biurko CBIU/7/10 wys./szer./dï. 72/68,5/100cm

2

1

komoda C4D2S/10/9, póïka COZ/3/9, regaï COR/19/3, regaï mobilny CCM/7/5, biurko CBIU /7/10, regaï CO2S/20/9

2

komoda mobilna CC/6/5, ïóĝko piÚtrowe CLOZ 90/PIETRO, komoda C1D3S/10/5, biurko CBIU/7/11, szafka C4D2S/20/9, szafka wiszÈca CDZ/3/5D, szafka wiszÈca CDZ/3/5G, komoda C2D1S/10/5

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

materac szer./dï. 90/199cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/90, L21/90 dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

materac szer./dï. 90/199cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/90, L21/90 •z pojemnikiem na poĂciel sofa i funkcjÈ spania CAPSLOCK 2R pow. spania 120x187

wys./szer./gï. 64/143/86cm

174

* np: L16/90 - L iloĂÊ listew, 90 szerokoĂÊ wkïadu

fotel CAPSLOCK wys./szer./gï. 64/82/86cm

ïóĝko CLOZ/90 wys./szer./dï. 54,5/93,5/206cm

ïóĝko piÚtrowe CLOZ/90PIETRO wys./szer./dï. 186cm/103cm/211cm

drabinka montowana z prawej lub lewej strony


system moduïowy 3

póïka COZ/3/9, szafka wiszÈca CDZ/3/9G, szafka wiszÈca CDZ/3/9D, komoda C1K3S/10/9, regaï CO4D2S/20/9, póïki (2szt) COZ/3/9, biurko CBIU/7/11, ïóĝko CLOZ/90, komoda mobilna CC/6/5

4

sofa CAPSLOCK PLUS 3NB, komoda C2D1S/10/5, sofa 2 NB, stolik okolicznoĂciowy CLAW/5/9

5

uchwyt

capslock

4

witryna C2W/20/9 wys./szer./gï. 197/87,5/40,5cm

komoda mobilna CC/6/5 wys./szer./gï. 61,5/45,5/48cm

stolik okolicznoĂciowy CLAW/5/9 wys./szer./dï. 45/54/90cm

3

szary / pomarañczowy

elementy dostÚpne w opcji: szary/pomarañczowy elementy dostÚpne w opcji: szary/gruszkowy

szary / gruszkowy

* dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

fotel CAPSLOCK PLUS NB wys./szer./gï. 78/62/95cm

5

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 80x185

sofa CAPSLOCK PLUS 2NB wys./szer./gï. 78/122/95cm

sofa CAPSLOCK PLUS 3NB wys./szer./gï. 78/182/95cm

sofa CAPSLOCK PLUS 2RK wys./szer./gï. 73/140/80cm

175


1

materac szer./dï. 90cm/199cm w opcji materac ze stelaĝem bonell lub pianka

I - komoda 9/8 wys./szer./gï. 91/79/37cm

H - komoda 9/6 wys./szer./gï. 91/59/37cm

K - regaï 9/8 wys./szer./gï. 91/79/37cm

J - regaï 9/6 wys./szer./gï. 91/59/37cm

N - regaï 9/6 (naroĝnikowy wewnÚtrzny) wys./szer./gï. 91/60/60cm

M - regaï 9/4 (naroĝnikowy zewnÚtrzny) wys./szer./gï. 91/37/37cm

O - szafka nocna 5/4.5 wys./szer./gï. 54,5/41,5/37,5cm

L - ïóĝko 20/9 wys./szer./dï. 64,5cm/97cm/211cm

(nadstawka na biurko) E - szafka 11/12 wys./szer./gï. 110,5/119/37cm

R - szafa naroĝnikowa 20/7 wys./szer./gï. 201,5/37,5-66,5/37,5-66,5cm

176

A - szafa 20/8 wys./szer./gï. 201,5/79/54cm

C - szafka bieliěniana 20/8 wys./szer./gï. 201,5/79/37cm

B - regaï z szußadami 20/6 wys./szer./gï. 201,5/59/37cm

G - regaï 20/8 wys./szer./gï. 201,5/79/37cm

F - regaï 20/6 wys./szer./gï. 201,5/59/37cm

D - biurko 7/12 wys./szer./dï. 73/59,5/119cm

P - szafka 9/8 wys./szer./gï. 91/79/37cm


system moduïowy

maïgoĂka

2

System gïównie do pokoju mïodzieĝowego, choÊ moĝna z jego elementów uzyskaÊ takĝe proste funkcje pokoju goĂcinnego, czy pokoju do pracy. MoĝliwoĂÊ zabudowy naroĝników.17 elementów 2 wersje kolorystyczne: buk, buk / niebieski. buk

buk / niebieski

1

K - regaï 9/8, D - biurko 7/12, B - regaï z szußadami 20/6, O - szafka nocna 5/4.5, L - ïóĝko 20/9, H - komoda 9/6

2

O - szafka nocna 5/4.5, L - ïóĝko 20/9, O - szafka nocna 5/4.5, H - komoda 9/6, D - biurko 7/12, I - komoda 9/8

3

3

E - szafka 11/12 (nadstawka na biurko), D - biurko 7/12, I - komoda 9/8, P - szafka 9/8, H - komoda 9/6, P - szafka 9/8, O - szafka nocna 5/4.5, L - ïóĝko 20/9, M - regaï 9/4 (naroĝnikowy zewnÚtrzny) (2szt); D - biurko 7/12, L-ïóĝko 20/9, O - szafka nocna 5/4.5

4

B-regaï z szußadami 20/6, D - biurko 7/12, E - szafka 11/12 (nadstawka na biurko), L - ïóĝko 20/9, A-szafa 20/8

4

177


1

system moduïowy

Do szafy SSZF 2D w opcji dostÚpne sÈ fronty wykonane technikÈ sitodruku (motyw Bolid F1) UWAGA! fronty do szafy dostÚpne wyïÈcznie w systemie moduïowym.

spido

Oparty na projekcie kompletu mïodzieĝowego SPIDO. WystÚpuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Biurko posiada pogrubiony blat. Proste, masywne uchwyty, w kolorze srebrnym. 9 elementów.

2 wersje kolorystyczne klon nida

klon nida / niebieski

szafa SSZF 2D wys./szer./gï. 195,5/80/51,5cm

2 1

szafa SSZF 2D, póïka SNAD 2O, biurko SBIU 1D1S, szafka wysoka SREG 1D, regaï SREG 1D2S

2

szafka wysoka SREG 4S, póïka SNAD 2O, biurko SBIU1D1S, szafka wysoka SREG 4S, krzesïo CANTONA GTS, szafa SSZF 2D, komoda SKOM 4S

3

szafa bieliěniana SREG 4D, póïka (2szt) SNAD 2O, szafka wysoka SREG 4S

178

szafka wysoka SREG 1D wys./szer./gï. 195,5/40/40,5cm

szafa bieliěniana SREG 4D wys./szer./gï. 195,5/80/30,5cm

szafka wysoka SREG 4S wys./szer./gï. 195,5/60/30,5cm

regaï SREG 1D2S wys./szer./gï. 181,5/80/30,5cm

szafka SKOM 2D wys./szer./gï. 77/80/41cm


komplet

spido

póïka SNAD 2O wys./szer./gï. 52/100/20cm

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.195,5/szer.300/gï.60,5cm Komplet mïodzieĝowy. WystÚpuje w dwóch wersjach kolorystycznych - klon nida oraz klon nida / niebieski. Biurko posiada pogrubiony blat. Proste, masywne uchwyty, w kolorze srebrnym.

biurko SBIU 1D1S wys./szer./dï. 77/60,5/100cm

komoda SKOM 4S wys./szer./gï. 77/80/41cm

2 wersje kolorystyczne klon nida

klon nida / niebieski

3

179


system moduïowy

twist

nadstawka wys./szer./gï. 109/120/31,5cm

System mïodzieĝowy. Nowe elementy. Biurka z wysuwanÈ póïkÈ na klawiaturÚ oraz miejscem na komputer. Dwa rodzaje uchwytów oraz dwie gïÚbokoĂci elementów. 11 elementów. biurko wys./szer./dï. 77,5/60/120cm

3 kolory frontów (we wszystkich wersjach korpus wystÚpuje w kolorze grusza) fronty: wersja podstawowa grusza / granat twist

fronty: opcja ĝóïty twist i granat twist

2 1

regaï, póïka (2szt), biurko, regaï 2d, komoda 2d2s, ïóĝko+szußada

2

biurko, szafa, póïka (2szt.), komoda 2d2s, regaï

elementy dostÚpne w opcji: ĝóïty twist i granat twist

180

szafa wys./szer./gï. 195/80/51,5cm

regaï wys./szer./gï. 195/80/34,5cm

regaï 2d wys./szer./gï. 195/48/34,5cm


komplet

twist

póïka wys./szer./gï. 20/60/23cm

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.195/szer.280/gï.60cm Maïy komplet mïodzieĝowy. Biurko z wysuwanÈ póïkÈ na klawiaturÚ oraz miejscem na komputer. Dwa rodzaje uchwytów oraz dwie gïÚbokoĂci elementów.

komoda 2d2s wys./szer./gï. 92,5/80/34,5cm

komoda 5s wys./szer./gï. 92,5/48/34,5cm

szafka nocna wys./szer./gï. 17,5/40/39cm

3 kolory frontów (we wszystkich wersjach korpus wystÚpuje w kolorze grusza) fronty: wersja podstawowa grusza / granat twist

fronty: opcja ĝóïty twist i granat twist

materac szer. 90/ dï. 200cm ïóĝko zawiera szußadÚ na rolkach *dostÚpne wkïady: L16/90, L21/90

szußada (na rolkach) wys./szer./gï. 17,5/155/70cm

ïóĝko wys./szer./dï. 45,5-70,5/95/205,5cm

UWAGA! moĝliwoĂÊ zamówienia ïóĝka z szußadÈ i szafkÈ nocnÈ jako zestaw lub jako oddzielne elementy

181


system moduïowy

indi

Maïy i prosty w formie system mïodzieĝowy w trzech wersjach kolorystycznych: buk tatra, dÈb wenge brÈz oraz dÈb wenge brÈz / chorona sucupira.

3 wersje kolorystyczne buk tatra

dÈb wenge brÈz

dÈb wenge brÈz / chorona sucupira

materac szer./dï. 90cm/199cm materac ze stelaĝem bonell lub pianka

ïóĝko LOZ_90 wys./szer./dï. 55-43/95/205cm

komoda KOM4S_8_8 wys./szer./gï. 81,5/80/40cm

komoda KOM4S_8_5 wys./szer./gï. 81,5/50/40cm

szafka KOM2D2S_8_8 wys./szer./gï. 81,5/80/40cm

1 szafka wiszÈca wys./szer./gï. 38,5/120/27cm

regaï REG2S_20_5 wys./szer./gï. 201/50/40cm

1

2

182

szafa wys./szer./gï. 201/80/57cm

regaï REG2S_20_5, komoda KOM4S_8_5, ïóĝko LOZ 90, komoda KOM2D2S_8_8, bieliěniarka, szafka wiszÈca, biurko

bieliěniarka wys./szer./gï. 201/80/40cm

2

biurko wys./szer./dï. 78/65/120cm

regaï REG2S_20_5, szafka wiszÈca, biurko, komoda KOM4S_8_5, ïóĝko LOZ_90, szafa, póïka P1/10 (RAFLO)


komplet

indi

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.201/szer.280/gï.65cm Maïy i prosty w formie komplet mïodzieĝowy powstaïy na bazie systemu. Komplet dostÚpny w trzech wersjach kolorystycznych: buk tatra, dÈb wenge brÈz oraz dÈb wenge brÈz / chorona sucupira. Biurko z wysuwanÈ póïkÈ na klawiaturÚ, charakterystyczne zaokrÈglenie górnej czÚĂci korpusu w szafce wiszÈcej górnej i dolnej. MoĝliwoĂÊ powiÚkszenia kompletu o dodatkowe elementy systemu INDI. 3 wersje kolorystyczne dÈb wenge brÈz / chorona sucupira

dÈb wenge brÈz

buk tatra

komplet

indi_m

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.201/szer.280/gï.56,5cm Oparty na systemie Indi, niewielki i prosty w formie komplet przeznaczony do pokoju dziennego. INDI_M skïada siÚ z 5 elementów w 2 wybarwieniach: dÈb wenge brÈz oraz dÈb wenge brÈz/chorona sucupira. Do kompletu dedykowany jest nowy uchwyt podkreĂlajÈcy nowoczesny charakter mebli. MoĝliwoĂÊ rozbudowy kompletu o dodatkowe elementy z systemu INDI. dÈb wenge brÈz / chorona sucupira

2 wersje kolorystyczne dÈb wenge brÈz

183


system moduïowy

sevilla

nadstawka wys./szer./gï. 109/120/31,5cm

szafka wiszÈca wys./szer./gï. 51/202,5/31cm

System moduïowy w klimacie „country”. Klonowe fronty w mocnej ramie, mosiÚĝny, jednopunktowy uchwyt - to gïówne cechy systemu. 11 elementów. biurko wys./szer./dï. 77,5/65/120cm

1 kolor

regaï wys./szer./gï. 205,5/80/40cm

komoda 2d2s wys./szer./gï. 87,5/80/40cm

komoda 4s_80 wys./szer./gï. 87,5/80/40cm

komoda 4s_50 wys./szer./gï. 87,5/50/40cm

klon ontario

1

w zestawie ïóĝko! * poduszki do ïóĝka dostÚpne w opcji (3szt)

materac z ramÈ - rozkïadany + 2 zagïówki dï./szer. 195/75-150cm wysuwana szußada, pojemnik na poĂciel

ïóĝko 80_160 wys./szer./dï. 60,5/79-154/202,5cm

1 2

184

szafa 50, szafka wiszÈca, ïóĝko 80_160, regaï 50 komoda 4s_80, komoda 4s_50

szafa wys./szer./gï. 205,5/80/57cm

2

regaï 50 wys./szer./gï 205,5/50/40cm

szafa 50 wys./szer./gï. 205,5/50/57cm

komoda 4s_80, komoda 4s_50 szafa 50, szafka wiszÈca, ïóĝko 80_160, regaï 50


komplet

sevilla II

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.205,5/szer.310/gï.57cm Zestaw SEVILLA II wyróĝniajÈ nietypowe fronty w klimacie country. Duĝa iloĂÊ pojemnych szafek i szuflad sprawia, ĝe meble sÈ niezwykle praktyczne w niewielkich przestrzeniach. Zestaw SEVILLA II dostÚpny jest w kolorze klon ontario. 1 kolor klon ontario

komplet

sevilla

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.205,5/szer.280/gï.65cm Komplet mïodzieĝowy w klimacie „country”. Klonowe fronty w mocnej ramie, mosiÚĝny, jednopunktowy uchwyt - to gïówne cechy.

1 kolor klon ontario

185


komplet

candy

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.182/szer.234/gï.50,5-60cm + szerokoĂÊ biblioteczki

74cm PoïÈczony z dostÚpnÈ dodatkowo biblioteczkÈ, stanowi komplet mïodzieĝowy o szerokoĂci 308 cm. Podstawowy ukïad 234cm - tylko w komplecie. 2 wersje kolorystyczne olcha miodowa

olcha miodowa / olcha niebieska

komplet

emi

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.183/szer.192/gï.33,5-55cm Najmniejszy z mïodzieĝowych kompletów w dwóch wersjach kolorystycznych: olcha miodowa oraz olcha miodowa / olcha niebieska.

2 wersje kolorystyczne olcha miodowa

186

olcha miodowa / olcha niebieska


komplet

kari

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.188,5/szer.300/gï.59,5cm Komplet mïodzieĝowy oparty na bazie kompletu Karina. Kolory wybarwienia to buk tatra / czerwony oraz buk tatra / niebieski.

2 wersje kolorystyczne buk tatra / czerwony

buk tatra / niebieski

komplet

karina

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.188,5/szer.300/gï.59,5cm Komplet mïodzieĝowy w kolorze klonu strassburg z charakterystycznÈ grubÈ ramÈ, otaczajÈcÈ front. Oparty na projekcie kompletu Milena.

2 wersje kolorystyczne klon strassburg / wanilia

klon strassburg

187


komplet

junior

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.195,5/szer.303,5/gï.50-59cm Duĝy komplet mïodzieĝowy. W wersjach dwukolorowych dostÚpne dwie bogate kolekcje uchwytów - kolekcja morska i kolekcja motyle.

(Kolekcje uchwytów - dostÚpne sÈ w wersji z frontami niebieskimi). Fronty w kolorze olchy nie posiadajÈ frezu ozdobnego.

2 wersje kolorystyczne olcha

188

olcha / niebieski


porównaj biurka i stoïy biurowe POP nadstawka na biurko KN2S/11/11 wys./szer./gï. 111/120/26.5

POP biurko KBIU/8/12 wys./szer./dï. 75,5/60/120cm kolory: buk, olcha miodowa

ELIPPE biurko ELBIU/7/10 wys./szer./dï. 75/64/100cm kolor: klon strassburg

RINGO biurko BIU4S/120 wys./szer./dï. 75,5/70/120cm kolor: morioka / biaïy poïysk

CREATIO biurko BIU/110 wys./szer./dï. 78/78/106,5cm kolory: wenge / biaïy poïysk, wenge / zebrawood poïysk

POP biurko KBIUN/8/9 wys./szer./dï. 75,5/90,5/90,5cm kolory: buk, olcha miodowa

POP biurko KBIU/8/14 wys./szer./dï. 75,5/67,5/135cm kolory: buk, olcha miodowa

ELIPPE biurko ELBIU/7/14 wys./szer./dï. 75/64/140cm kolor: klon strassburg

LEMONADE biurko BIU/120 wys./szer./dï. 77/67/120cm kolor: biaïy / ĝóïty

POP biurko KBIU/8/16 wys./szer./dï. 75,5/75/160cm kolory: buk, olcha miodowa

ELIPPE stóï biurowy ELBIU/7/12 wys./szer./dï. 75/64/120cm kolor: klon strassburg

CLIPPER biurko BIU/160-2D2S wys./szer./dï. 75,5/67/160cm kolor: orzech Þneline / dÈb legno

CREATIO biurko BIU/160 wys./szer./dï. 78/78/160cm kolory: wenge / biaïy poïysk, wenge / zebrawood poïysk

» wszystkie pokazane biurka i stoïy biurowe znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

AFFI biurko BIU/120 wys./szer./dï. 78/60/120cm kolory: wenge, wenge / wanilia, wenge / Ăliwa wallis

ELIPPE ïÈcznik do stoïów ELLACZ/1/7 wys./szer./gï. 3/64/64cm kolor: klon strassburg

CLIPPER biurko BIU/120-1D1S wys./szer./dï. 75,5/67/118cm kolor: orzech Þneline / dÈb legno

RESET biurko ABIU 8/11 wys./szer./dï. 78/65/110cm kolor: wenge

POP biurko KBIU/8/9 wys./szer./dï. 75,5/60/90cm kolory: buk, olcha miodowa

ELIPPE stóï biurowy ELBIU/7/16 wys./szer./dï. 75/64/160cm kolor: klon strassburg

SORRENTO stóï biurowy BIU/8/14 wys./szer./dï. 76/70/140cm kolor: dÈb canterbury

INDI biurko wys./szer./dï. 78/65/120cm kolory: buk tatra, dÈb wenge brÈz, dÈb wenge/ chorona sucupira

189


» wszystkie pokazane biurka i stoïy biurowe znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

MA’GO¥KA D - biurko 7/12 wys./szer./dï. 73/59,5/119cm kolory: buk, buk / niebieski

AREKA biurko BIU/160 wys./szer./dï. 75/74,5/160cm kolory: wenge / dÈb wenge magia

LARGO stóï biurowy PBIU/7/12 wys./szer./dï. 75/72/120cm kolory: dÈb wenge ciemny, Ăliwa wallis

VIS À VIS ïÈcznik do stoïów VLACZ/1/7 wys./szer./gï. 4/72/72cm kolor: czereĂnia

190

VIS À VIS stóï biurowy VBIU/7/12 wys./szer./dï. 75,5/72/120cm kolor: czereĂnia / wanilia

nadstawka wys./szer./gï. 109/120/31,5cm

SEVILLA biurko wys./szer./dï. 77,5/65/120cm kolor: klon ontario

SPIDO biurko SBIU 1D1S wys./szer./dï. 77/60,5/100cm kolor: klon nida / niebieski

KLIO biurko BIU1S wys./szer./dï. 75/59/100cm kolory: buk tatra, dÈb wenge,dÈb wenge / Ăliwa wallis, dÈb wenge / palio

MEZO biurko BIU2D2S_8_15 wys./szer./dï. 78/69/150cm kolor: buk tatra, dÈb wenge brÈz

LARGO ïÈcznik do stoïów biurowych PLACZ/1/7 wys./szer./gï. 3,6/72/72cm kolory: dÈb wenge ciemny, Ăliwa wallis

LARGO stóï biurowy PBIU/7/16 wys./szer./dï. 75/72/160cm kolory: dÈb wenge ciemny, Ăliwa wallis

VIS À VIS biurko VBIU/7/10 wys./szer./dï. 74/59/100cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

VIS À VIS biurko VBIU/7/14 wys./szer./dï. 75,5/67/140cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia

TWIST biurko wys./szer./dï. 77,5/60/120cm kolor: grusza / granat twist, grusza/ĝóïty twist/granat twist

KLIO biurko BIU1D1S wys./szer./dï. 75/59/120cm kolory: buk tatra, dÈb wenge,dÈb wenge / Ăliwa wallis, dÈb wenge / palio

DOORS biurko HBIU 160 wys./szer./dï. 75,5/70/160cm kolory: dÈb milano, wenge

VIS À VIS biurko VBIU/7/10K wys./szer./dï. 75,5/59/100cm kolor: czereĂnia


porównaj biurka i stoïy biurowe

BOLDEN biurko BIU1D1S wys./szer./dï. 77,5/67/120cm kolor: wisnia primavera

INDIANA biurko JBIU 2S wys./szer./dï. 78/65/120cm kolory: sosna antyczna, dÈb sutter

DOORS biurko HBIU 120 wys./szer./dï. 75,5/70/120cm kolory: dÈb milano, wenge

VIS À VIS biurko VBIU/7/12K wys./szer./dï. 75,5/59/120cm kolor: czereĂnia

BOLDEN biurko BIU2D2S wys./szer./dï. 77,5/67/160cm kolor: wisnia primavera

INDIANA biurko JBIU 2D2S wys./szer./dï. 78/65/140cm kolory: sosna antyczna, dÈb sutter

DOORS biurko HBIU 2D2S wys./szer./dï. 75,5/70/160cm kolory: dÈb milano, wenge

TIP TOP biurko TBIUN 80 wys./szer./dï. 74,5/81/81cm kolory: klon nida, olcha miodowa

KASPIAN biurko BIU1D1S/120 wys./szer./dï. 77/65/120cm kolory: wenge, wenge / palio, wenge / szary wysoki poïysk

KASPIAN biurko BIU2D2S/160 wys./szer./dï. 77/65/160cm kolory: wenge, wenge / palio, wenge / szary wysoki poïysk

SYRIUSZ biurko XBIU/7/12 wys./szer./dï. 75/67/120cm kolory: klon strassburg, klon strassburg / wanilia

DOORS biurko HBIU 1D1S wys./szer./dï. 75,5/70/120cm kolory: dÈb milano, wenge

TIP TOP biurko TBIU 60 wys./szer./dï. 74,5/50,5/60cm kolory: klon nida, olcha miodowa

TIP TOP biurko TBIU 80 wys./szer./dï. 74,5/50,5/80cm kolory: klon nida, olcha miodowa

SYRIUSZ biurko XBIU/7/17 wys./szer./dï. 75/67/170cm kolory: klon strassburg, klon strassburg / wanilia

VIS À VIS stóï biurowy VBIU/7/16 wys./szer./dï. 75,5/72/160cm kolor: czereĂnia / wanilia

TIP TOP biurko TBIU 1D1S/100 wys./szer./dï. 74,5/49/100cm kolory: klon nida, olcha miodowa

TIP TOP biurko TBIU 1S/100 wys./szer./dï. 74,5/49/100cm kolory: klon nida, olcha miodowa

191


» wszystkie pokazane biurka i stoïy biurowe znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

CAPSLOCK stóï biurowy CBIU/7/15L wys./szer./dï. 75/68,5/150cm kolor: szary

CAPSLOCK ïÈcznik CLACZ/1/8 wys./szer./gï. 2,5/75,5/75,5cm kolory: szary / pomaranczowy

CAPSLOCK biurko CBIU/7/11 wys./szer./dï. 72/68,5/114cm kolory: szary / pomarañczowy, szary / gruszkowy

XXI biurko BIURKO „120K” wys./szer./dï. 76/59/120cm kolor: olcha

XXI biurko BIURKO „90” wys./szer./dï. 75/59/90cm kolor: olcha

XXI stóï biurowy BIURKO 7/12 wys./szer./dï. 76/72/120cm kolor: olcha

SETI biurko BIU1D1S wys./szer./dï. 77,5/60/122,5cm kolory: buk tatra, buk tatra/tajimi

N.YORK biurko GBIU 150 wys./szer./dï. 74,5/66/150cm kolor: ciemna jabïoñ

192

SETI biurko BIU2D2S wys./szer./dï. 77,5/60/150cm kolory: buk tatra, buk tatra/tajimi

N.YORK biurko GBIU 113 wys./szer./dï. 74,5/66/113cm kolor: ciemna jabïoñ

BIGGER biurko BIU/140 wys./szer./dï. 75,5/70/140cm kolor: calvados

NATALIA biurko BIU 160 wys./szer./dï. 77/75/160cm kolor: wiĂnia primavera

CAPSLOCK biurko CBIU/7/10 wys./szer./dï. 72/68,5/100cm kolory: szary / pomarañczowy, szary / gruszkowy

XXI stóï biurowy BIURKO 7/16 wys./szer./dï. 76/72/160cm kolor: olcha

KENTAKI biurko BIU2D2S wys./szer./dï. 78/74/160cm kolor: wiĂnia primavera,

STYLIUS biurko NBIU 170 wys./szer./dï. 77,5/75/170cm kolor: czereĂnia antyczna


porównaj biurka i stoïy biurowe

MAESTICA biurko BIU1D1S/8/12 wys./szer./dï. 76,5/65/125cm kolor: asia mix

XXI biurko BIURKO “140” wys./szer./dï. 76/67/137cm kolor: olcha

CHARLOTTA biurko BIU1D3S/8/16 wys./szer./dï. 80,5/70,5/160cm kolor: orzech wïoski

ORINOKO biurko OBIU 1D1S wys./szer./dï. 74/65/120cm kolor: olcha nigier

OPEN biurko BIU/120 wys./szer./dï. 77,5/60/120cm kolor: orzech virginia

XXI biurko BIURKO “123” wys./szer./dï. 75-85/59/123cm kolor: olcha

PIREUS biurko BIU/160 wys./szer./dï. 78,5/70/160cm kolor: czereĂnia columbia

ORINOKO biurko OBIU 2D2S wys./szer./dï. 74/75/160cm kolor: olcha nigier

OPEN biurko BIU/150 wys./szer./dï. 77,5/70/150cm kolor: orzech virginia

XXI biurko BIURKO “109” wys./szer./dï. 76/59/109cm kolor: olcha

ORLAND biurko BIU 180 wys./szer./dï. 78/80/180cm kolor: czereĂnia orlando

ONTARIO biurko BIU 170 wys./szer./dï. 77,5/75/170cm kolor: klon ontario

ATRISS biurko BIU/117 wys./szer./dï. 74,5/52/117cm kolor: olcha miodowa

XXI biurko BIURKO “120N” wys./szer./dï. 76/100,5/100,5cm kolor: olcha

BAWARIA biurko DBIU 175 wys./szer./dï. 76,5/80/175cm kolor: orzech wïoski

KENT biurko EBIU 158K wys./szer./dï. 77/68/158cm kolory: jabïoñ, kasztan

193


komplet

kaspian

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.200,5/szer.301/gï.55,5cm Komplet pokojowy oparty na projekcie systemu Kaspian - dziÚki sprzedaĝy w komplecie jest jeszcze bardziej atrakcyjny cenowo. DostÚpne kolory: wenge, wenge/palio, wenge/szary wysoki poïysk. Istnieje moĝliwoĂÊ rozbudowy o dodatkowe elementy systemu. 3 wersje kolorystyczna wenge

wenge / palio

* opcja LED-y podĂwietlenie póïek szklanych

194

wenge / szary wysoki polysk


komplet

satino

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.196,5/szer.300,5/gï.53,5cm Prosta forma Satino idealnie sprawdzi siÚ w niewielkich wnÚtrzach o nowoczesnym charakterze. LekkoĂÊ kompozycji uzyskano dziÚki zastosowaniu matowego szkïa w witrynie. Na uwagÚ zasïuguje równieĝ funkcjonalny panel TV. Zestaw dostÚpny jest w kolorze buk tatra. 1 kolor buk tatra

komplet

margit

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.200,5/szer.300/gï.55,5cm Niewielki zestaw Margit zaskakuje wieloĂciÈ funkcji. Stylizowane uchwyty w kolorze zïota nadajÈ meblom orientalnego charakteru, a subtelnie oĂwietlone wnÚtrze witryny podkreĂla intensywny kolor wiĂni primavera. *w opcji halogen montowany do blatu w witrynie

1 kolor wiĂnia primavera

195


komplet

konga

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.200,5/szer.300/gï.53cm Wzór egzotycznego drewna dÈb makassar i gïadkie, ciemne korpusy w kolorze wenge tworzÈ wyjÈtkowo udane poïÈczenie. Zestaw Konga to propozycja dla miïoĂników wyrazistych barw i kompaktowych rozwiÈzañ wnÚtrzarskich. 1 wersja kolorystyczna dÈb wenge / dÈb makassar

komplet

rektus

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.192,5/szer.280/gï.51,5cm Znakomita gra brÈzów uwydatnia modernistycznÈ liniÚ mebli Rektus. Funkcjonalny zestaw sprawdzi siÚ zarówno w salonie, jak i pokoju mïodzieĝowym. Korpusy wybarwione sÈ w ciemnym kolorze dÈb wenge, natomiast fronty w ciepïym orzechu virginia. 1 wersja kolorystyczna dÈb wenge / orzech virginia

196


komplet

verdena

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.194/265,5/53,5cm

Szlachetny odcieñ gruszy calvados mebli Verdena wypeïni wnÚtrza ciepïÈ, przytulnÈ aurÈ. PeïniÈcy wiele funkcji zestaw dostÚpny jest równieĝ w odwaĝnej kolorystyce wenge/Ăliwa wallis. 2 wersje kolorystyczne grusza szlachetna

dÈb ciemny wenge / Ăliwa wallis

komplet

tristan

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.211,5/szer.287/gï.52cm Komplet o funkcji pokoju goĂcinnego w nowoczesnym charakterze. GiÚte szkïo w witrynie pokryte zostaïo dodatkowym wieñcem opartym na kuli. Kolor: olcha miodowa.

1 kolor olcha miodowa

197


A

wys.214/szer.324/gï.56,5cm

B

wys.214/szer.318/gï.56,5cm

D C

wys.214/szer.368/gï.56,5cm

komplet

wiki

Sprzedaĝ tylko w komplecie! Klasyczny komplet w czterech odsïonach do wyboru. Stylizowane fronty nadajÈ klasycznej formie charakter i szyk.

4 komplety, 2 kolory

jabïoñ ciemna

orzech aosta ciemny

UWAGA! komplet D wyïÈcznie w kolorze orzech aosta ciemny

wys.214/szer.324/gï.56,5cm

198


komplet

adaĂ

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.196/szer.267/gï.56cm Klasyczny komplet. Grawerowana listwa ozdobna i mosiÚĝne uchwyty. Trzy kolory: orzech aosta jasny, orzech perseo, jabïoñ ciemna. dostÚpna wolnostojÈca szafa - wys.196/szer.87/gï.56cm

3 kolory orzech aosta jasny

jabïoñ ciemna

orzech perseo

komplet

zosia

Sprzedaĝ tylko w komplecie! wys.196/szer.293,5/gï.56cm Klasyczny komplet o zróĝnicowanej wysokoĂci zabudowy. Grawerowana listwa ozdobna i mosiÚĝne uchwyty. Trzy kolory: orzech aosta jasny, orzech perseo, jabïoñ ciemna. DostÚpna wolnostojÈca szafa - wys.196/szer.87/gï.56cm

3 kolory orzech aosta jasny

jabïoñ ciemna

orzech perseo

199


1

komoda KOM4S wys./szer./g誰. 93,5/103,5/40cm

2

200

stolik LAW/110 wys./szer./d誰. 55/70/110cm

3

szafka RTV RTV1S wys./szer./g誰. 44,5/103,5/56,5cm

szafka RTV RTV2S wys./szer./g誰. 33/150/56,5cm


kolekcja klasyczna

koen

4

Meble Koen o ïagodnej linii w kolorze dÈb canterbury to klasyka w odĂwieĝonej wersji, która przypadnie do gustu wielbicielom zarówno tradycyjnego, jak i bardziej nowoczesnego wzornictwa. Niepowtarzalny charakter kolekcji, na którÈ skïada siÚ 18 elementów, powstaï dziÚki poïÈczeniu kontrastujÈcych barw - intensywnego brÈzu na frontach ze srebrem oryginalnych uchwytów. dÈb canterbury

1

komoda KOM4S, regaï REG2S, szafka wiszÈca SFW/103, szafka RTV RTV1S, witryna REG1W2S, stolik LAW/110

2

uchwyt

3

witryna REG1W2S, kredens KOM2D4S

5

4

szafka nocna KOM1S, ïóĝko LOZ/160, komoda KOM4S, szafa SZF3D2S

5

regaï REG2S, szafa SZF3D2S, szafka nocna KOM1S, ïóĝko LOZ/160, komoda KOM4S

6

szafa SZF3D2S, szafka nocna KOM1S, ïóĝko LOZ/160

6

201


dÈb canterbury

witryna wiszÈca SFW1W/148 wys./szer./gï. 41,5/150/26,5cm

szafka wiszÈca SFW/103 wys./szer./gï. 42/103,5/26,5cm

krzesïo KOEN (PKRS) wys./szer./gï. 93/43/49cm

stóï STO/130 wys./szer./dï. 75/85,5/130-180cm

komoda KOM5S wys./szer./gï. 114/58,5/40cm

szafka RTV RTV1S wys./szer./gï. 44,5/103,5/56,5cm

202

witryna REG1W2S, lustro LUS/103, kredens KOM2D4S, stóï STO/130, krzesïo(4szt) KOEN (PKRS), komoda KOM5S

2

witryna REG1W2S, lustro LUS/103, kredens KOM2D4S

stolik LAW/110 wys./szer./dï. 55/70/110cm

szafka RTV RTV2S wys./szer./gï. 33/150/56,5cm

lustro LUS/103 wys./szer./gï. 78,5/103,5/2,5cm

kredens KOM2D4S wys./szer./gï. 93,5/150/40cm

komoda KOM4S wys./szer./gï. 93,5/103,5/40cm

szafka KOM4D wys./szer./gï. 114/103,5/40cm

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 42,5-75,5/165/205,5cm

* opcja LED-y podĂwietlenie póïek szklanych

witryna REG1W2S wys./szer./gï. 200,5/58,5/40cm

1

regaï REG2S wys./szer./gï. 200,5/94/40cm

szafa SZF2D2S wys./szer./gï. 200,5/103,5/56,5cm

szafka nocna KOM1S wys./szer./gï. 44,5/58,5/40cm

szafa SZF3D2S wys./szer./gï. 208/163,5/56,5cm


kolekcja klasyczna

koen

203


1 ïóĝko LOZ 160 wys./szer./dï. 54,5-81/170/210cm materac szer./dï. 159/199cm

szafa SZF 5D2S wys./szer./gï. 217/159,5/60,5cm

2

204

szafka nocna KOM 1S wys./szer./gï. 47/54,5/41,5cm

3

szafa SZF 2D1S wys./szer./gï. 197,5/99,5/60,5cm


kolekcja klasyczna

kentaki

4

Elegancka i niezwykle wytworna kolekcja w aksamitnym odcieniu wiĂni primavera. Zrównowaĝona kompozycja, subtelne rzeěbienia oraz ozdobne uchwyty nawiÈzujÈ do klasycystycznych kanonów piÚkna. Bogaty wachlarz 26 elementów.

wiĂnia primavera

1

szafka nocna KOM 1S, ïóĝko LOZ 160, szafa SZF 5D2S, lustro LUS/90, komoda KOM4S

2

szafka nocna KOM 1S, ïóĝko LOZ 160

3

szafka nocna KOM 1S, ïóĝko LOZ 160, szafka nocna KOM 1S, szafa SZF 5D2S, lustro LUS/90, komoda KOM4S

4

witryna REG1W1S, kredens KOM2D4S, witryna REG1W1S, szafka KOM2D, stóï STO, krzesïo (2szt) KENTAKI NKRS

5

witryna REG1W1S, kredens KOM2D4S, witryna REG1W1S, szafka KOM2D, stóï STO, krzesïo (2szt) KENTAKI NKRS

6

5

szafka rtv RTV 2S, witryna REG1W1S, komoda KOM4S, szafka KOM2D, witryna naroĝnikowa NADN1W, kredens KOMN1D1S, stolik okolicznosciowy LAW/120

6

205


komoda KOM4S wys./szer./gï. 90,5/94,5/44,5cm

1

biurko BIU2D2S wys./szer./dï. 78/74/160cm

komoda KOM 5S wys./szer./gï. 109,5/64,5/44,5cm

2

ïóĝko LOZ 160 wys./szer./dï. 54,5-81/170/210cm materac szer./dï. 159/199cm

szafa SZF 5D2S wys./szer./gï. 217/159,5/60,5cm

206

szafka nocna KOM 1S wys./szer./gï. 47/54,5/41,5cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80 * np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

szafa SZF 2D1S wys./szer./gï. 197,5/99,5/60,5cm

szafka wysoka REG 1D1S wys./szer./gï. 197,5/69,5/44cm


kolekcja klasyczna

wiĂnia primavera

szafka rtv RTV 2S wys./szer./gï. 47/124,5/53,5cm

stolik okolicznoĂciowy LAW/120 wys./szer./dï. 50,5/60/120cm

1

witryna REG1W1S, komoda KOM4S

2

witryna REG1W1S, regaï REG/90, witryna REG2W1S, biurko BIU2D2S, komoda KOM4S, krzesïo KENTAKI NKRS

3

witryna REG1W1S, regaï REG/90, witryna REG2W1S, biurko BIU2D2S

witryna NAD2W (nadstawka na kredens) wys./szer./gï. 107/156,5/37cm

kredens KOM2D4S wys./szer./gï. 90,5/154,5/44,5cm

stóï STO wys./szer./dï. 76,5/85/145-180cm

krzesïo KENTAKI NKRS wys./szer./gï. 95/45/54cm (kol.37 tk.616)

witryna naroĝnikowa NADN1W (nadstawka na kredens naroĝnikowy) wys./szer./gï. 107/58/58cm

kredens KOMN1D1S wys./szer./gï. 90,5/59/59cm

3

lustro LUS/90 wys./szer./gï. 76/99/6,5cm

regaï REG/90 wys./szer./gï. 197,5/99,5/44cm

kentaki

witryna REG2W1S wys./szer./gï. 197,5/99,5/44cm

witryna REG1W1S wys./szer./gï. 197,5/69,5/44cm

szafka KOM2D wys./szer./gï. 90,5/94,5/44,5cm

lustro LUS 50 wys./szer./gï. 110/58,5/6,5cm

szafka na buty SFB3B wys./szer./gï. 123,5/80/21cm

wieszak WIE/75 wys./szer./gï. 144/60/3cm

szafka KOM1D1S wys./szer./gï. 83/54,5/34,5cm

szafka na buty SFK1B wys./szer./gï. 50/80/34,5cm

207


208

1


kolekcja klasyczna

bolden

2

Bolden to propozycja dla koneserów tradycyjnego wzornictwa. Ponadczasowy design tworzy oryginalnie proÞlowana listwa, a bogato zdobione uchwyty w kolorze zïota dodajÈ szyku i elegancji. Subtelne, mleczne szkïo komponuje siÚ z intensywnym kolorem ‘wiĂni primavera’, w którym wybarwione sÈ wszystkie bryïy kolekcji. 28 elementów. wiĂnia primavera

1

ïóĝko LOZ/160, szafka nocna KOM1S/55, komoda KOM4S/90

2

szafa SZF3D, szafka nocna KOM1S/55, ïóĝko LOZ/160, szafka nocna KOM1S/55, komoda KOM4S/90

3

szafka wiszÈca (2szt) SFW/105, szafka (2szt) KOM4D, regaï (2szt) REG1S/90, biurko BIU2D2S, krzesïo BOLDEN (XKRS) str. 202-203 witryna REG2W1S/90, póïka POL/147, szafka rtv RTV1S/105, komoda KOM5S/60, stóï STO/150, krzesïo (2szt) BOLDEN (XKRS)

3

209


210


211


biurko BIU2D2S wys./szer./dï. 77,5/67/160cm

biurko BIU1D1S wys./szer./dï. 77,5/67/120cm

ïawa LAW/120 wys./szer./dï. 46/58/120cm

stóï STO/150 wys./szer./dï. 74/85/150-190cm

krzesïo BOLDEN (XKRS) wys./szer./gï. 95/44/55cm (kol. 37, tk.616)

szafka rtv RTV1S/105 wys./szer./gï. 45,5/104,5/55,5cm

1

póïka POL/147 wys./szer./gï. 3,5/147/25cm

póïka POL/105 wys./szer./gï. 3,5/104,5/25cm

póïka POL/90 wys./szer./gï. 3,5/90/25cm

szafka wiszÈca SFW/105 wys./szer./gï. 39,5/104,5/30,5cm

szkïo mleczne hartowane

komoda KOM5S/60 wys./szer./gï. 108/60/41,5cm

212

kredens KOM2W5S wys./szer./gï. 108/147/41,5cm

szkïo mleczne hartowane

szafka KOM4D wys./szer./gï. 108/104,5/41,5cm

szafka KOM1D1S wys./szer./gï. 77,5/48,5/38,5cm

komoda KOM4S/90 wys./szer./gï. 89,5/90/41,5cm

szkïo mleczne hartowane

witryna wiszÈca SFW1W/147 wys./szer./gï. 39,5/147/30,5cm

kredens KOM2D4S wys./szer./gï. 89,5/147/41,5cm

witryna REG2W1S/90 wys./szer./gï. 198,5/90/41,5cm

witryna L/P REG1W1S/60 wys./szer./gï. 198,5/60/41,5cm


kolekcja klasyczna

wiĂnia primavera

1

stóï STO/150, krzesïo (3szt) BOLDEN (XKRS), szafa SZF2D1S, witryna wiszÈca SFW1W/147, kredens KOM2W5S, witryna REG1W1S/60,

2

kredens KOM2W5S

3

uchwyty

4

regaï (2szt) REG1S/90, szafka rtv RTV1S/105, witryna REG1W1S/60, witryna REG2W1S/90, stolik okolicznoĂciowy LAW/120

lustro LUS/90 wys./szer./gï. 90/90/3cm

bolden

lustro LUS/50 wys./szer./gï. 108/48,5/3cm

wieszak WIE/60 wys./szer./gï. 154/60/3cm

2

3

4

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 42,5-70,5/174,5/205cm

regaï REG1S/90 wys./szer./gï. 198,5/90/41,5cm

szafa SZF2D1S wys./szer./gï. 198,5/90/55,5cm

szafka nocna KOM1S/60 wys./szer./gï. 34,5/60/38,5cm

szafka nocna KOM1S/55 wys./szer./gï. 45,5/56/41,5cm

szafa SZF3D wys./szer./gï. 198,5/154/55,5cm

213


214

1


kolekcja klasyczna

pireus

2

NowÈ kolekcjÚ mebli Pireus tworzy 19 bryï w wybarwieniu czereĂnia columbia. Oryginalny ksztaït mebli podkreĂlajÈ wyjÈtkowo wysokie nóĝki zwÚĝajÈce siÚ ku doïowi oraz proste fornirowane fronty otoczone drewnianÈ ramÈ. Dwa rodzaje delikatnych uchwytów dopeïnia wraĝenie lekkoĂci. czereĂnia columbia

1

witryna REG1W1S, szafka REG4D, komoda KOM3S, stolik okolicznoĂciowy LAW/110

3

kredens KOM2D3S, witryna REG1W1S

2

komoda KOM5S, witryna REG2W1S, kredens KOM2D3S, póïka SFW/2/11, stóï STO/150, krzesïo PIREUS (4szt)

4

szafka (2szt) REG4D, szafka rtv RTV1S, stolik okolicznoĂciowy LAW/110

3

4

215


póïka SFW/3/11 wys./szer./gï. 36,5/110/25cm

- fornir

szafka REG4D wys./szer./gï. 158/87,5/43cm

komoda KOM5S wys./szer./gï. 130,5/58,5/43cm

kredens KOM2D3S wys./szer./gï. 88/136/43cm

póïka SFW/2/11 wys./szer./gï. 17,5/109,5/25cm

komoda KOM3S wys./szer./gï. 88/102,5/43cm

szafka rtv RTV1S wys./szer./gï. 57/110,5/58cm

1

materac szer./dï. 160/200cm

lustro LUS wys./szer./gï. 72/110/3,5cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady:

L16/160, L16/2x80, L21/160, L21/2x80

216

szafa SZF2D wys./szer./gï. 194/88/60cm

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 45,5-82,5/170/209,5cm

szafka nocna KOM1S wys./szer./gï. 45,5/51/43cm

toaletka TOL3S wys./szer./gï. 78,5/110,5/41,5cm


1

lustro LUS, toaletka TOL3S, szafa SZF2D, ïóĝko LOZ/160, szafka nocna (2szt) KOM1S

2

komoda KOM3S, witryna REG1W1S, kredens KOM2D3S, biurko BIU/160, fotel VKRF (VIS À VIS)

3

witryna REG1W1S

stolik okolicznoĂciowy LAW/110 wys./szer./dï. 55,5/60/110cm

czereĂnia columbia

stóï STO/150 wys./szer./dï. 76,5/90/150-190cm

biurko BIU/160 wys./szer./dï. 78,5/70/160cm

kolekcja klasyczna

pireus

krzesïo PIREUS wys./szer./gï. 95/45/54cm

kol.czereĂnia columbia (52) tkanina lagos 9

2

3

witryna REG1W1S wys./szer./gï. 194/58,5/43cm

witryna REG2W1S wys./szer./gï. 194/88/43cm

regaï REG1S wys./szer./gï. 194/88/43cm

217


218

1


kolekcja klasyczna

sicret

2

Front z kwiatowym wzorem sakura objÚty w czarnÈ frezowanÈ ramÚ, korpus w kolorze dÈb belfort oraz kute uchwyty i nóĝki to cechy nowej kolekcji Sicret. W skïad kolekcji wchodzÈ równieĝ elementy tapicerowane: parawan, ïawka, fotel i pufa. dÈb belfort / wzór sakura

1

pufa maïa SICRET, fotel SICRET, szafka REG2DO, szafka rtv RTV1S

3

2

pufa maïa SICRET, stolik okolicznoĂciowy LAW/70, fotel SICRET, szafka REG2DO, szafka rtv RTV1S, szafka REG2D1S

4

3

sofa SICRET LUX 3DL, szafka REG2DO, szafka REG2D1S, parawan skïadany PAR/130, stolik okolicznoĂciowy LAW/70 uchwyt

4

219


lustro LUS/50 wys./szer./gï. 80/50/2,5cm

fotel SICRET wys./szer./gï. 85/62/65cm

1 2

• oĂwietlenie w opcji - diody led

witryna REG1W L/P wys./szer./gï. 200/60,5/44,5cm

szafka REG2DO wys./szer./gï. 155,5/115,5/44cm

szafka REG2D1S wys./szer./gï. 155,5/115,5/44cm

3

220

krzesïo SICRET wys./szer./gï. 94/46/58cm

stóï STO/150 wys./szer./dï. 80/90/150-190cm

toaletka TOL/100 wys./szer./gï. 80/104,5/54,5cm


kolekcja klasyczna

dÈb belfort / wzór sakura

stolik okolicznoĂciowy LAW/70 wys./szer./dï. 50/74,5/74,5cm

szafka rtv RTV1S wys./szer./gï. 48/115,5/61cm

komoda KOM2D3S wys./szer./gï. 97,5/165,5/44cm

komoda KOM3S wys./szer./gï. 97,5/115,5/44cm

lustro LUS/170 wys./szer./gï. 170/43,5/6cm

parawan skïadany PAR/130 wys./szer./gï. 170/130/2cm

sicret

szafa SZF2D1S wys./szer./gï. 200/115,5/63cm

4

1

pufa maïa SICRET, lustro LUS/50, toaletka TOL/100, krzesïo SICRET

3

kredens KOM2D3S, witryna REG1WP, krzesïo (2szt) SICRET, stóï STO/150

2

krzesïo (4szt) SICRET, stóï STO/150, witryna REG1WP, kredens KOM2D3S

4

pufa maïa SICRET, toaletka TOL/100, komoda KOM3S, ïóĝko LOZ/160, szafka nocna KOM1S, parawan skïadany PAR/130

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

pufa maïa SICRET wys./szer./gï. 47/54/44cm

wiÚcej mebli tapicerowanych proponowanych do kolekcji SICRET znajdziesz na stronie 305

pufa duĝa SICRET wys./szer./gï. 42/169/44cm

sofa SICRET LUX 3DL wys./szer./gï. 97/245/99cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 146x198cm

materac szer./dï. 159/199cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80 * np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 45-108/170/213cm

szafka nocna KOM1S wys./szer./gï. 45/55,5/44,5cm

komoda KOM4S wys./szer./gï. 120/65,5/44cm

221


222

1


kolekcja klasyczna

orland

2

Klimat dworku staropolskiego z wpïywami orientu. Szlachetne materiaïy, solidne a jednoczeĂnie lekkie bryïy mebli - zawsze symetryczne. Bardzo praktyczna szußada cokoïowa pozwala maksymalnie wykorzystaÊ pojemnoĂÊ mebla. Duĝe pïaszczyzny (wezgïowie ïóĝka, blaty stoïów) subtelnie intarsjowane. czereĂnia orlando

1

ïóĝko LOZ/160, szafka nocna KOM1S, szafa z lustrem SZF3D1S/140, nadstawka na toaletkÚ NAD1S, toaletka TOL2S, krzesïo ORLAND

2

nadstawka na toaletkÚ NAD1S, toaletka TOL2S, krzesïo ORLAND, szafa z lustrem SZF3D1S/140, szafka nocna KOM1S, ïóĝko LOZ/160, szafka nocna KOM1S

3

3 4

uchwyty

4

223


224

komoda KOM8S/140, komoda KOM6S/60, nadstawka NAD2W/150, kredens KOM2D4S/150, stóï STO 2W, krzesïo (3szt) ORLAND


225


1

krzesïo ORLAND wys./szer./gï. 94/43/52cm

biurko BIU 180 wys./szer./dï. 78/80/180cm

stóï STO 4W wys./szer./dï. 78/110/160-360cm

stóï STO 2W wys./szer./dï. 76/100/140-230cm

nadstawka na toaletkÚ NAD1S wys./szer./gï. 57/93/30,5cm

komoda KOM4S/120 wys./szer./gï. 90,5/125,5/51cm

fotel ORLAND EMI ES wys./szer./gï. 80/74/81cm

komoda KOM6S/60 wys./szer./gï. 132,5/65,5/51cm

stolik okolicznoĂciowy LAW/100 wys./szer./dï. 52,5/60/105cm

szafka rtv RTV1S/140 wys./szer./gï. 48,5/140,5/57cm

toaletka TOL2S wys./szer./gï. 77/108/59,5cm

szafka rtv RTV2S/90 wys./szer./gï. 70/95,5/57cm

sofa ORLAND EMI 2FBK wys./szer./gï. 86/154/95cm

sofa ORLAND EMI 3FBK wys./szer./gï. 86/173/95cm

wersalka ORLAND EMI 3K wys./szer./gï. 96/223/96cm

sofa ORLAND EMI LUX 3DL wys./szer./gï. 98/232/83cm

* z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 118x190

* z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140x192

* z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 127x194

* z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 157x196

* np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

materac szer./dï. 159/199cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady:

L16/160, L21/160, L16/2x80

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 40-78/170,5/208cm

226

szafka nocna KOM1S wys./szer./gï. 45,5/48,5/40cm

szafa z lustrem SZF3D1S/140 wys./szer./gï. 215,5/156/61,5cm

szafa SZF2D1S/90 wys./szer./gï. 188,5/96/61,5cm

witryna REG1W1S/60 wys./szer./gï. 188,5/66/42,5cm

witryna REG2W2S/90 wys./szer./gï. 188,5/96/42,5cm

regaï REG1S/60 wys./szer./gï. 213,5/60-66/39,5cm

regaï REG1S/90 wys./szer./gï. 213,5/90-96/39,5cm


czereĂnia orlando

kolekcja klasyczna

orland

2

1

kredens KOM2D4S/150, biurko BIU 180, krzesïo ORLAND, regaï REG1S/90, regaï REG1S/60, regaï REG1S/90

2

fotel ORLAND EMI ES, stolik okolicznoĂciowy LAW/100, witryna REG2W2S/90, szafka rtv RTV1S/140, komoda KOM4S/120

3

witryna REG1W1S/60, szafka rtv RTV2S/90

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny RECBK.2F

naroĝnik prawy ORLAND 2F.RECBK wys./szer./gï. 86/249/175cm

pufa ORLAND EMI HBK wys./szer./gï. 46/54/54cm

* z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 125x200

lustro LUS wys./szer./gï. 85/140/6cm

nadstawka NAD2W/150 wys./szer./gï. 98/155/36,5cm

komoda KOM8S/140 wys./szer./gï. 90,5/140,5/51cm

kredens KOM2D4S/150 wys./szer./gï. 90,5/155,5/51cm

3

227


» wszystkie pokazane stoïy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

MEZO stóï MEZO wys./szer./dï. 76/85/150cm kolory: buk tatra, dÈb wenge brÈz

RESET stóï ASTO 8/18 wys./szer./dï. 76/80/140-180cm kolor: wenge

stóï 36th AVENUE wys./ Ø 75/80cm kolor: czereĂnia (9)

stóï STRATEGIO XI (fot.) kolor: kasztan jasny (26) TRONIUSZ XXV kolor: kasztan (27) wys./szer./dï. 76/70/110-150cm

228

CREATIO stóï CREATIO wys./szer./dï. 77,5/90/140-180cm kolor: wenge

LARGO stóï PSTO wys./szer./dï. 75/85,5/130-180cm kolor: dÈb wenge ciemny, Ăliwa wallis

LARGO CLASSIC stóï STO wys./szer./dï. 75/85,5/130-180cm kolor: wiĂnia wïoska

stóï TRONIUSZ XXV MINI (fot.) kolor: kasztan (27) STRATEGIO XI MINI *model na zamówienie wys./szer./dï. 76/70/90cm

DOORS stóï HSTO 140 wys./szer./dï. 77,5/90/140-180cm kolor: dÈb milano, wenge

OPEN stóï STO/140 wys./szer./dï. 76,5/90/140-180cm kolor: orzech virginia

SYRIUSZ stóï XSTO 150 wys./szer./dï. 74/85/150-190cm kolor: klon strassburg

BIGGER stóï STO/150 wys./szer./dï. 77,5/80/150-190cm kolor: calvados

stóï SMILE wys./szer./dï. 77,5/90/140-180cm kolory: olcha miodowa, dÈb wenge, buk tatra

ORINOKO stóï OSTO 140_180 wys./szer./dï. 76/76/140-180cm kolor: olcha nigier

stóï DIADEMA XVI wys./szer./dï. 77/ 70/120-150cm kolor: orzech ciemny (11) stóï DIADEMA XVI MINI wys./szer./dï. 77/70/ 90cm kolor: orzech ciemny (11)

stóï IMPEROR XXII wys./szer./dï. 77/70/120-150cm kolor: orzech wïoski (12) stóï IMPEROR XXII MINI wys./szer./dï. 77/70/90cm kolor: orzech wïoski (12)


porównaj stoïy

MATEO stóï STO_8_18 wys./szer./dï. 76/80/140-180cm kolor: orzech virginia

stóï 34th AVENUE wys./szer./dï. 76/70/110-140m kolor: olcha zïota (5) stóï 34th AVENUE MINI wys./szer./dï. 75/70/90cm kolor: olcha zïota (5)

ORLAND stóï STO 2W wys./szer./dï. 76/100/140-230cm kolor: czereĂnia orlando (44)

BAWARIA stóï DSTO 150 wys./szer./dï. 78/90/160-200cm kolor: orzech wïoski

SORRENTO stóï STO/8/14 wys./szer./dï. 76/90/140-180cm kolor: dÈb canterbury

stóï 35th AVENUE wys./szer./dï. 76/70/110-140cm kolor: czereĂnia (9) stóï 35th AVENUE MINI wys./szer./dï. 75/70/90cm kolor: czereĂnia (9)

TAURI stóï TAURI wys./szer./dï. 76/90/140-180cm kolor: olcha miodowa (04) oraz wenge (23)

PIREUS stóï S119-STO/150 wys./szer./dï. 76,5/90/150-190cm kolor: czereĂnia columbia

ORLAND stóï STO 4W wys./szer./dï. 78/110/160-360cm kolor: czereĂnia orlando (44)

SICRET stóï STO/150 wys./szer./dï. 80/90/150-190cm kolor: dÈb belfort (51)

ELIPPE stóï VSTOS/7/8 wys./szer./dï. 75cm/80cm/126,5-176,5cm kolor: klon strassburg (22)

CHARLOTTA stóï CHARLOTTA wys./szer./dï. 79/90/160-200cm kolor: orzech wïoski (12)

ORLAND stóï STO 6W wys./szer./dï. 78/110/180-480cm *model na zamówienie

stóï INSYGNATA XIV wys./szer./dï. 77/75/125-165cm kolor: wiĂnia (16) stóï INSYGNATA XIV MINI wys./szer./dï. 77/70/90cm kolor: wiĂnia (16)

stóï CARLOS MAX wys./szer./dï. 76/100/100-300cm kolor: kasztan (17)

229


» wszystkie pokazane stoïy i krzesïa znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

stóï ELEKTRA wys./szer./dï. 76/80/120cm *model na zamówienie

N.YORK stóï GSTO 170 wys./szer./dï. 76/90,5/172-213cm kolor: ciemna jabïoñ

BAWARIA stóï BAWARIA MAX wys./szer./dï. 78/100/160-360cm kolor: orzech wïoski (12)

VIS À VIS stóï VSTO/7/8 wys./szer./dï. 74/85/85-170cm kolor: czereĂnia (7)

stóï KARAT wys./szer./dï. 77/90/150-190cm * model na zamówienie

230

ONTARIO stóï STO wys./szer./dï. 76,5/85/145-180cm kolor: klon ontario

KENT stóï KENT MAX wys./szer./dï. 78/100/160-360cm kolory: kasztan (17), jabïoñ (20)

VIS À VIS stóï VSTOS/7/8 wys./szer./dï. 74/85/85-170cm kolor: czereĂnia (7)

KENT stóï ESTO 160 wys./szer./dï. 76,5/90/160-200cm kolory: kasztan, jabïoñ

stóï SAVOY SMALL wys./szer./dï. 77/75/125cm * model na zamówienie

KOEN stóï STO/130 wys./szer./gï. 75/85,5/130-180cm kolor: dÈb canterbury

stóï AJPI wys./szer./dï. 76/90/160-210cm kolor: wenge

stóï CARLOS wys./szer./dï. 76/100/100-140cm kolory: czereĂnia (7), kasztan (17)

stóï OCEAN wys./szer./dï. 78/90/140-180cm kolor: czereĂnia (7)


porównaj stoïy i krzesïa

STYLIUS stóï NSTO wys./szer./dï. 76,5/85/145-180cm kolor: czereĂnia antyczna

GENUA stóï STO/150 wys./szer./gï. 76/90/150-190cm kolor: dÈb wenge

VIS À VIS fotel VKRF wys./szer./gï. 85/58/61cm kolor: czereĂnia (7) (fot tkanina 347)

LARGO CLASSIC krzesïo PKRS wys./szer./gï. 93/43/49cm kolor: wiĂnia wïoska (40) (fot tkanina 406)

VIS À VIS krzesïo VKRM wys./szer./gï. 96/46/57cm kolor: czereĂnia (7) (fot tkanina 347)

POP, TIP TOP krzesïo TOP wys./szer./gï. 96/42/50cm *krzesïo na zamówienie

BOLDEN stóï STO/150 wys./szer./gï. 74,5/85/190cm kolor: wiĂnia primavera

KLIO stóï STO/130 wys./szer./gï. 77/80/120cm kolor: buk tatra, dÈb wenge

NATALIA stóï STOL 140 wys./szer./gï. 76/80/140-180cm kolor: wiĂnia primavera

VIS À VIS krzesïo VKRT wys./szer./gï. 89/46/55cm kolor: czereĂnia (7) (fot tkanina 347)

ELIPPE krzesïo ELKRS wys./szer./gï. 93/47/54cm kolor: klon strassburg (22) (fot tkanina 347)

NATALIA stóï STOL 160 wys./szer./gï. 78,5/90/160-210 kolor: wiĂnia primavera

RESET krzesïo AKRT wys./szer./gï. 93/43/49cm kolor: wenge (23) (fot. tkanina 406)

TAURI krzesïo TAURI wys./szer./gï. 92/46/50cm kolor: olcha miodowa (04), wenge (23) (fot tkanina 807)

RESET krzesïo AKRT_P wys./szer./gï. 93/53/49cm *model na zamówienie

INDIANA krzesïo JKRS wys./szer./gï. 90/43/53cm kolory: sosnna antyczna (33) - (tkanina 600), dÈb sutter (34) - (fot tkanina 600)

MAESTICA stóï STO/150 wys./szer./dï. 76,5/90/150-200cm kolor: asia mix

RAFLO stóï STO_8_18 wys./szer./gï. 200,5/58,5/40cm kolory: orzech salev, dÈb wenge brÈz

RESET krzesïo AKRM wys./szer./gï. 93/44/49cm kolor: wenge (23) (fot. tkanina 406)

BIGGER krzesïo BIGGER (XKRS) wys./szer./dï. 96/46/57cm kolor: grusza szlachetna (calvados) 47 tkanina 824

CREATIO krzesïo CREATIO wys./szer./gï. 85/43/52cm kolor: wenge (fot tkanina 820)

LARGO krzesïo PKRS wys./szer./gï. 93/43/49cm kolory: wenge (23) (fot tkanina 406), Ăliwa wallis (48) (tkanina 406)

231


» wszystkie pokazane krzesïa znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

MEZO krzesïo MEZO wys./szer./gï. 92/45/50cm kolor drewna: buk naturalny (02) (fot tkanina 813), dÈb wenge brÈz (53) (fot tkanina 807)

SORRENTO krzesïo SORRENTO wys./szer./gï. 95/45/51cm kolor: dÈb canterbury (41) (fot tkanina 612)

krzesïo CHARLOTTA wys./szer./gï. 93/47/58cm kolor: orzech wïoski (12)

NATALIA krzesïo DKRS II wys./szer./gï. 93/46/57cm kolor: wiĂnia primavera (37) tkanina 400

232

DOORS, AUGUST krzesïo HKRS wys./szer./gï. 92/45/50cm kolory: dÈb milano (29) (fot. tkanina 431), wenge (23) - (tkanina 406)

krzesïo 34th AVENUE (fot.) kolor: olcha zïota (5) 35th AVENUE wys./szer./gï. 85/44/43cm kolor: czereĂnia (9)

KOEN krzesïo PKRS wys./szer./gï. 93/43/49cm kolor: dÈb canterbury (fot. tkanina 406)

krzesïo ELEKTRA wys./szer./gï. 93/45/55cm *model na zamówienie

MATEO krzesïo MATEO wys./szer./gï. 93/44/49cm kolor: orzech virginia (49) (fot tkanina 825)

SYRIUSZ krzesïo XKRS wys./szer./gï. 95/44/55cm kolor: klon strassburg (22) (fot tkanina 347), klon strassburg (22) (tkanina 347)

krzesïo 35th AVENUE miÚkkie (fot.) kolor: czereĂnia (9) 34th AVENUE miÚkkie wys./szer./gï. 91/44/45cm kolor: olcha zïota (5) (fot. tkanina 400)

KLIO krzesïo KLIO wys./szer./gï. 85/43/52 kolor: buk natura (02) (fot. tkanina 813)

CLIPPER krzesïo HKRS wys./szer./gï. 92/45/50cm kolory: orzech Þneline (39) (fot. tkanina 622) * do wyczerpania zapasów

krzesïo FREGATA LKRS wys./szer./gï. 98/47/53cm * model na zamowienie

krzesïo 36th AVENUE wys./szer./gï. 86/42/49cm kolor: czereĂnia (9)

ONTARIO krzesïo NKRS wys./szer./gï. 95/45/54cm kolor: klon ontario (38) (fot. tkanina 622)

MAESTICA krzesïo MAESTICA wys./szer./gï. 92/45/50cm kolor: asia mix (tkanina 801)

krzesïo JACEK wys./szer./gï. 103/43/47cm *model na zamówienie

krzesïo MARCIN wys./szer./gï. 98/41/54cm kolor: olcha miodowa (4) (fot. tkanina 319)

krzesïo ARTYCJA wys./szer./gï. 90/43/45cm kolor: olcha miodowa (4) (fot. tkanina 347)

fotel INTARSIO wys./szer./gï. 94-106/58/68cm * model na zamówienie

krzesïo AGATKA wys./szer./gï. 98/43/47cm *model na zamówienie

BOLDEN krzesïo XKRS wys./szer./gï. 95/44/55 wisnia primavera 37 tk.616

krzesïo STRATEGIO (fot.) kolor: kasztan jasny (26) TRONIUSZ wys./szer./gï. 88/44/52cm kolor: kasztan (27) (fot. tkanina 347)

krzesïo FKRZ II P wys./szer./gï. 96/57/55 * model na zamówienie

krzesïo INSYGNATA wys./szer./gï. 90/47/53cm kolor: wiĂnia (16) (fot. tkanina 347)

krzesïo DIADEMA (fot.) kolor: orzech ciemny (11) IMPEROR wys./szer./gï. 89/45/51cm kolor: orzech wïoski (12) (fot. tkanina 347)

krzesïo FKRZ wys./szer./gï. 96/46/55cm * model na zamówienie


porównaj krzesïa

GENUA krzesïo GENUA wys./szer./gï. 94/46/58 kolor: wenge (23) (fot tkanina 826)

PIREUS krzesïo PIREUS wys./szer./gï. 95/45/54cm kolor: czereĂnia columbia (52) (fot.lagos 9)

BAWARIA fotel DFOT wys./szer./gï. 97-110/60/68cm kolor: orzech wïoski (12) (fot. tkanina 348)

KENTAKI krzesïo KENTAKI NKRS wys./szer./gï. 95/45/54cm kolory: wiĂnia primavera (kol.37 tk.616)

BAWARIA fotel DFOT II wys./szer./gï. 94-106/60/68cm kolor: orzech wïoski (12) (fot. tkanina 348)

krzesïo MARYNARZ PIONOWY wys./szer./gï. 96/46/49cm kolor: czereĂnia (7) (fot. tkanina 406)

krzesïo MARYNARZ POZIOMY wys./szer./gï. 96/46/49cm kolor: czereĂnia (7) (fot. tkanina 406)

KENT krzesïo EKRS P wys./szer./gï. 98/59/55cm kolor: kasztan (17) (fot. tkanina 319)

BAWARIA krzesïo DKRS II wys./szer./gï. 93/46/57cm kolor: orzech wïoski (12) (fot. tkanina 1000) lub (tkanina 612)

krzesïo GABOR wys./szer./gï. 102/44/52cm *model na zamówienie

krzesïo LIDO wys./szer./gï. 90/44/50cm *model na zamówienie

N.YORK krzesïo GKRS wys./szer./gï. 91/47/52cm kolor: jabïoñ ciemna (19) (fot. tkanina 345)

BAWARIA krzesïo DKRS II P wys./szer./gï. 93/56/57cm kolor: orzech wïoski (12) (fot. tkanina 1000) lub (tkanina 612)

krzesïo BARGA wys./szer./gï. 102/44/52cm *model na zamówienie

krzesïo FIORE wys./szer./gï. 90/44/ 50cm *model na zamówienie

ORINOKO krzesïo OKRS wys./szer./gï. 98/45/52cm kolor: olcha nigier (36) (fot. tkanina 406)

SICRET fotel SICRET wys./szer./gï. 85/62/65cm kolor: dÈb belford (51) (fot. tkanina 801)

ORLAND krzesïo ORLAND wys./szer./gï. 94/43/52cm kolor: czereĂnia orlando (44) (fot. tkanina 821)

STYLIUS krzesïo NKRS wys./szer./gï. 95/45/54cm kolor: czereĂnia antyczna (8) (fot. tkanina 400)

krzesïo YOKO Twarde wys./szer./gï. 94/43/52cm *krzesïo na zamówienie

krzesïo KARAT wys./szer./gï. 97/47/54cm * model na zamówienie

KENT krzesïo EKRS wys./szer./gï. 98/45/55cm kolory: kasztan (17) (fot. tkania 319), jabïoñ (20) (tkanina 329)

krzesïo YOKO MiÚkkie wys./szer./gï. 94/43/52cm *krzesïo na zamówienie

SICRET krzesïo SICRET wys./szer./gï. 94/46/58cm kolor: dÈb belford (51) (fot. tkanina 801)

krzesïo ISSORIA wys./szer./gï. 99/45/55cm kolor: czereĂnia (7) (fot. tkanina tkanina 347)

KENT krzesïo KENT SMALL wys./szer./gï. 93/47/53cm kolory: kasztan (17) (fot. tkanian 319), jabïoñ (20)(tkanina 329)

233


234

1


kolekcja klasyczna

orinoko

2

W nastroju kolonialnej rezydencji, wypeïnionej zapachem równikowych lasów... Naturalne drewno i forniry uzyskane z olchy nigier. GïÚboka patyna podkreĂlajÈca grÚ Ăwiatïa w poziomych podziaïach otaczajÈcych mebel. MosiÚĝne, patynowane uchwyty. RÚczne szlifowania, które sprawiajÈ, ĝe kaĝdy mebel jest niepowtarzalny. ...¥wiat egzotyki i luksusu naturalnych, szlachetnych materiaïów. 28 elementów. olcha nigier

1

kredens (2szt) OKOM 3D3S, witryna wiszÈca ONAD 3W_5, stolik okolicznoĂciowy OLAW 3S, sofa ORINOKO

2

regaï OREG 87 O, komoda (2szt) OKOM 5S, regaï OREG 87 O, stolik okolicznoĂciowy OLAW 70, pufa ORINOKO

3

3

witryna wiszÈca ONAD 3W_5, kredens OKOM 3D3S

4

witryna (nadstawka) ONAD 3W, kredens OKOM 3D3S

4

235


póïka OPOL 87 wys./szer./gï. 11/87/22cm

1

krzesïo OKRS wys./szer./gï. 98/45/52cm

biurko OBIU 1D1S wys./szer./dï. 74/65/120cm

póïka OPOL 125 wys./szer./gï. 11/125/22cm

biurko OBIU 2D2S wys./szer./dï. 74/75/160cm

2

* np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

materac szer./dï. 140/199cm

materac szer./dï. 159/199cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady:

L16/160, L21/160, L16/2x80

komoda OKOM 4S_11 wys./szer./gï. 114,5/49,5/41,5cm

236

ïóĝko OLOZ 140 wys./szer./dï. 55-82,5/151/208cm

ïóĝko OLOZ 160 wys./szer./dï. 55-82,5/169,5/208cm

szafka nocna OKOM 1SO wys./szer./gï. 48/49,5/41,5cm

szafa OSZF 6D4S wys./szer./gï. 210/191,5/60cm

szafa OSZF 2D2S wys./szer./gï. 200/87/60cm

regaï OREG 87 O wys./szer./gï. 200/87/36,5cm

regaï OREG 50 O wys./szer./gï. 200/49,5/36,5cm


olcha nigier

kolekcja klasyczna

orinoko

3

stolik okolicznoĂciowy OLAW 70 wys./szer./dï. 50/70/70cm

stolik okolicznoĂciowy OLAW 3S wys./szer./dï. 50/62/125cm

stóï OSTO 140_180 wys./szer./dï. 76/76/140-180cm

1

witryna (nadstawka) ONAD 3W, kredens OKOM 3D3S, szafka nocna (2szt) OKOM 1SO, ïóĝko OLOZ 160, szafa OSZF 6D4S, stolik okolicznoĂciowy OLAW 70

3

witryna wiszÈca (2szt) ONAD 3W_5, szafka rtv ORTV 3S, póïka OPOL 125, kredens (2szt) OKOM 3D3S, sofa ORINOKO, stolik okolicznoĂciowy OLAW 3S

2

kredens OKOM 3D3S, witryna (nadstawka) ONAD 3S, szafka nocna (2szt) OKOM 1SO, ïóĝko OLOZ 160

4

stolik okolicznoĂciowy OLAW 3S

witryna (nadstawka) ONAD 1W wys./szer./gï. 107/49,5/36,5cm

witryna (nadstawka) ONAD 2W wys./szer./gï. 107/87/36,5cm

witryna (nadstawka) ONAD 3W wys./szer./gï. 107/125/36,5cm

lustro OLUS 120 wys./szer./gï. 79/117,5/4cm

komoda OKOM 4S wys./szer./gï. 93,5/49,5/41,5cm

komoda OKOM 5S wys./szer./gï. 93,5/87/41,5cm

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

witryna wiszÈca ONAD 3W_5 wys./szer./gï. 50/125/36,5cm

kredens OKOM 1D1S_L wys./szer./gï. 93,5/49,5/41,5cm

kredens OKOM 1D1S_P wys./szer./gï. 93,5/49,5/41,5cm

kredens OKOM 3D3S wys./szer./gï. 93,5/125/41,5cm

fotel ORINOKO wys./szer./gï. 76/96/88cm

szezlong ORINOKO LEWY wys./szer./gï. 76/203/88cm

szafka rtv ORTV 3S wys./szer./gï. 48/125/55cm

szafka rtv ORTV 2S wys./szer./gï. 48/87/55cm

4

dostÚpna równieĝ wersja prawostronna * z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 77x188

pufa ORINOKO wys./szer./gï. 43/88/88cm

kredens OKOM 2D2S wys./szer./gï. 93,5/87/41,5cm

* z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 134/201

sofa ORINOKO wys./szer./gï. 76/201/91cm

* z pojemnikiem

237


1

stolik okolicznoĂciowy DLAW 120 wys./szer./dï. 54/68/120cm

2

238

stóï DSTO 150 wys./szer./dï. 78/90/160-200cm

krzesïo DKRS II wys./szer./gï. 93/46/57cm

3

krzesïo DKRS II P wys./szer./gï. 93/56/57cm


kolekcja klasyczna

bawaria

4

Elementy dekoracyjne - gïÚbokie rzeěbienia w szlachetnym drewnie frontów, patynowany mosiÈdz uchwytów; ozdobne szkïo w witrynach, obïe ksztaïty blatów, gzymsów, cokoïów i nóg - tworzÈ klasyczny charakter mebli peïniÈcych tradycyjne funkcje. 31 elementy w zestawieniu kolorystycznym orzech wïoski (fronty) oraz kasztan (korpusy). orzech wïoski fronty w kolorze orzecha korpusy w kolorze kasztanu

1

lustro DLUS 131, kredens DKOM 2D3S/135, szafa DSZF 4D1S, szafka nocna DKOM 1S, ïóĝko DLOZ 160, szafka nocna DKOM 1S

4

witryna DWIT2D1S, komoda DKOM 4S, stolik okolicznoĂciowy DLAW 120, witryna naroĝnikowa (nadstawka) DNAD 1WN, kredens naroĝnikowy DKOM 1DN, szafka rtv DRTV 100

2

kredens DKOM 2D, stóï DSTO 150, krzesïo (4szt) DKRS II, kredens DKOM 2D3S/185

5

witryna DWIT 3D2S, biurko DBIU 175, fotel DFOT, regaï DREG 100 O, kredens DKOM 4D

3

komoda DKOM 3S, witryna (nadstawka) DNAD 3W/113, kredens DKOM 2D3S/135, stóï DSTO 150, krzesïo (3szt) DKRS II, witryna DWIT 2D1S

6

biurko DBIU 175, fotel DFOT

5

6

239


szafka rtv DRTV 100 wys./szer./gï. 61/99,5/56,5cm

stolik okolicznoĂciowy DLAW 120 wys./szer./dï. 54/68/120cm

UWAGA! Witryny w kolorze orzecha posiadajÈ szkïo typu ornament Sahara.

witryna DWIT 1DL wys./szer./gï. 200/62/40cm

240

witryna DWIT 1DP wys./szer./gï. 200/62/40cm

regaï DREG 60 O wys./szer./gï. 200/62/40cm

witryna DWIT 2D1S wys./szer./gï. 200/101,5/40cm

regaï DREG 100 O wys./szer./gï. 200/101,5/40cm

stóï BAWARIA MAX wys./szer./dï. 78/100/160-360cm

stóï DSTO 150 wys./szer./dï. 78/90/160-200cm

witryna naroĝnikowa DNAD 1WN (nadstawka na kredens naroĝnikowy) wys.113,5/szer.49/gï.49cm

kredens naroĝnikowy DKOM 1DN wys./szer./gï. 87/54,5/54,5cm

szafa DSZF 2D1S wys./szer./gï. 200/101,5/63cm

witryna DNAD 2W (nadstawka) wys.113,5/szer.91,5/gï.38cm

kredens DKOM 2D wys./szer./gï. 87/89,5/45,5cm

szafa DSZF 4D1S wys./szer./gï. 220/206,5/63cm

witryna DWIT 3D2S wys./szer./gï. 200/156,5/44cm


orzech wïoski

kolekcja klasyczna

fronty w kolorze orzecha korpusy w kolorze kasztanu

krzesïo DKRS II wys./szer./gï. 93/46/57cm

krzesïo DKRS II P wys./szer./gï. 93/56/57cm

fotel DFOT wys./szer./gï. 97-110/60/68cm

biurko DBIU 175 wys./szer./dï. 76,5/80/175cm

lustro DLUS 131 wys.87/szer.131,5/gï.7,5cm

kredens DKOM 2D3S/185 wys./szer./gï. 87/184,5/49,5cm

materac szer./dï. 159/199cm

kredens DKOM 2D3S/135 wys./szer./gï. 87/134,5/49,5cm

ïóĝko DLOZ 160 wys./szer./dï. 60-83/169/210cm

komoda DKOM 3S wys./szer./gï. 87/99,5/45,5cm

komoda DKOM 4S wys./szer./gï. 109,5/60/45,5cm

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80 * np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

szafka nocna DKOM 1S wys./szer./gï. 57,5/50/38cm

kredens DKOM 4D wys./szer./gï. 87/180/46cm

witryna wiszÈca DNAD 3W/65 wys.65/szer.136,5/gï.42cm

witryna DNAD 3W/113 (nadstawka) wys.113,5/szer.136,5/gï.42cm

kredens DKOM 2D3S/135 wys./szer./gï. 87/134,5/49,5cm

fotel DFOT II wys./szer./gï. 94-106/60/68cm

bawaria

• z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 143x200cm

fotel BAWARIA ES wys./szer./gï. 98/111/95cm

sofa BAWARIA 3FBK wys./szer./gï. 98/204/100cm

dostÚpna równieĝ:

BAWARIA 2FBK

241


1

stóï STO/150 wys./szer./dï. 77,5/80/150-190cm

2

242

krzesïo BIGGER wys./szer./dï. 96/46/57cm

szafka KOM1D1S/60 wys./szer./gï. 82/60/41,5cm

komoda KOM4S/60 wys./szer./gï. 82/60/41,5cm

szafka KOM2D/120 wys./szer./gï. 119/120/41,5cm

3


kolekcja klasyczna

bigger

4

Kolekcja Bigger to ponadczasowe poïÈczenie elegancji z funkcjonalnoĂciÈ, To wspóïczesna forma dla wytwornej klasyki. Uchwyty w kolorze starego mosiÈdzu sÈ stylowÈ ozdobÈ mebla. 21 elementów w kolorze calvados.

calvados

1

witryna REG1W1S/60, krzesïo (5szt) BIGGER, stóï STO/150, szafka KOM1D/60, szafka KOM2D/120

4

witryna (2szt) REG1W1S/60, regaï REG/120, szafka REG1D1S/60, ïawa LAW/130, szafka rtv RTV2S/120

2

krzesïo (4szt) BIGGER, stóï STO/150, szafka (2szt) KOM1S/60, szafka KOM2D/120

5

stóï STO/150, krzesïo BIGGER, regaï REG/120, szafka KOM2D2S/120, komoda KOM4S/60, sofa BIGGER, pufa BIGGER

3

szafka rtv RTV2S/120

6

póïka (2szt) POL/120

5

6

243


244


ïóĝko LOZ/160, szafa (2szt) SZF2D1S/90, komoda (2szt) KOM4S/60, póïka POL/120, kufer KUF/85

245


w opcji równieĝ ze zwieñczeniem

szafka ka w wiiszÈ szÈ Èca a SFW2D/120 wys./szer./gï. 55 5-61/120-127 55,5 61/120 127,5/35 5/35-38 38,5cm 5cm

szafka rtv RTV2S/120 wys./szer./gï. 50,5/120/56,5cm

szafka KOM1D1S/60 wys./szer./gï. 82/60/41,5cm

komoda KOM4S/60 wys./szer./gï. 82/60/41,5cm

szafka KOM2D2S/120 wys./szer./gï. 82/120/41,5cm

póïka POL/120 wys./szer./gï. 3 5/120/20cm 3,5/120/20cm

szafka KOM2D/120 wys./szer./gï. 119/120/41,5cm

szafka KOM1D/60 L/P wys./szer./gï. 119/60/41,5cm

1

w opcji równieĝ ze zwieñczeniem

w opcji równieĝ ze zwieñczeniem

w opcji równieĝ ze zwieñczeniem

materac szer./dï. 159/199cm szafka nocna KOM2S/50 wys./szer./gï. 43/50/40cm

szafka REG1D1S/60 wys./szer./gï. 194,5-200/60-67,5/41,5-45cm

246

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80 * np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 56,5-78/170/204,5cm

kufer KUF/85 wys./szer./gï. 48/85/53cm

szafa SZF2D1S/90 wys./szer./gï. 194,5-200/90-97,5/57-60,5cm

witryna REG1W1S/60 wys./szer./gï. 194,5-200/60-67,5/41,5-45cm


calvados

kolekcja klasyczna

bigger

grusza szlachetna (calvados) 47 tkanina 824

komoda KOM5S/60 wys./szer./gï. 119/60/41,5cm

stolik okolicznoĂciowy LAW 130 wys./szer./dï. 52,5/60/130cm

stóï STO/150 wys./szer./dï. 77,5/80/150-190cm

krzesïo BIGGER wys./szer./dï. 96/46/57cm

biurko BIU/140 wys./szer./dï. 75,5/70/140cm

2

1

szafka nocna (2szt) KOM2S/50, ïóĝko LOZ/160, szafa SZF2D1S/90, komoda (2szt) KOM4S/60, kufer KUF/85

2

komoda KOM5S/60, biurko BIU/140, póïka POL/120, krzesïo BIGGER, szafka (2szt) REG1D1S/60, regaï REG/60, regaï REG/120

w opcji równieĝ ze zwieñczeniem

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 135/201

w opcji równieĝ zze zwieñczeniem

regaï REG/120 wys./szer./gï. 194.5-200/120-127.5/35-39cm

regaï REG/60 wys./szer./gï. 194,5-200/60-67,5/35-39cm

pufa BIGGER wys./szer./gï. 43/90/90cm

fotel BIGGER wys./szer./gï. 85/98/89cm

sofa BIGGER wys./szer./gï. 85/201/92cm

247


248


kolekcja klasyczna

ontario

2

Klasyczna kolekcja mebli w ciepïym kolorze klonu ontario. Elementy dekoracyjne - dyskretne frezy podkreĂlone patynÈ, fazowane lustra i szyby witryn, patynowany mosiÈdz uchwytów. 32 elementy w kolorze klonu ontario. klon ontario

1

sofa KENT, stolik okolicznoĂciowy LAW, witryna naroĝnikowa NAD 1WN, kredens naroĝnikowy KOM 1D1SN, kredens KOM 3D1S

2

witryna WIT 1DL, kredens KOM 2D2S, witryna WIT 2D1S, szafka rtv RTV 1S, stolik okolicznosciowy LAW

3

3

lustro LUS 46, komoda KOM 6S, biurko BIU 170, witryna WIT 2D1S

4

komoda KOM 6S, biurko BIU 170, witryna WIT 2D1S

4

249


komoda KOM 3S wys./szer./gï. 86,5/103/44,5cm

kredens KOM 4D2S wys./szer./gï. 86,5/173/44,5cm

szafka rtv RTV 1S wys./szer./gï. 56/103/55cm

komoda KOM 5S wys./szer./gï. 128,5/58,5/44,5cm

komoda KOM 6S wys./szer./gï. 128,5/103/44,5cm

1

ïóĝko LOZ 160 wys./szer./dï. 56-79/169/209cm materac szer./dï. 159/199cm

250

szafa SZF 2D1S wys./szer./gï. 201,5/97,5/61,5cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80 * np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

szafka nocna KOM 1SO wys./szer./gï. 51/58,5/37cm

szafa SZF 4D1S wys./szer./gï. 221/197/61,5cm

kredens KOM 2W3S1B wys./szer./gï. 128,5/153/44,5cm


kolekcja klasyczna

lustro LUS 125 wys./szer./gï. 87,5/132/6cm

stóï STO wys./szer./dï. 76,5/85/145-180cm

1

komoda KOM 6S, szafa SZF 4D1S, szafka nocna KOM 1SO, ïóĝko LOZ 160, szafka nocna KOM 1SO

2

szafka wysoka REG 1DL, lustro LUS 46, szafka KOM 1D1S, wieszak WIE 70, komoda KOM 1S

regaï REG 60 wys./szer./gï. 201,5/62,5/39cm

szafka wysoka REG 1D L/P wys./szer./gï. 201,5/62,5/39cm

witryna WIT 1D L/P wys./szer./gï. 201,5/67,5/39cm

stolik okolicznoĂciowy LAW wys./szer./dï. 50,5/60/120cm

biurko BIU 170 wys./szer./dï. 77,5/75/170cm

krzesïo NKRS wys./szer./gï. 95/45/54cm

ontario

klon ontario

witryna WIT 2D1S wys./szer./gï. 201,5/97,5/39cm

2

witryna NAD 3W (nadstawka na kredens) wys./szer./gï. 115/137/36,5cm

witryna NAD 2W (nadstawka na kredens) wys./szer./gï. 115/97,5/36,5cm

kredens KOM 3D1S wys./szer./gï. 86,5/133/44,5cm

kredens KOM 2D2S wys./szer./gï. 86,5/93/44,5cm

witryna naroĝnikowa NAD 1WN (nadstawka na kredens naroĝnikowy) wys./szer./gï. 115/51,5/51,5cm

kredens naroĝnikowy KOM 1D1SN wys./szer./gï. 86,5/57,5/57,5cm

witryna naroĝnikowa WIT 2DN wys./szer./gï. 201,5/97,5/46cm

lustro LUS 46 wys./szer./gï. 107,5/53/6cm

szafka KOM 1D1S wys./szer./gï. 86,5/53,5/37cm

wieszak WIE 70 wys./szer./gï. 159/71/3cm

komoda KOM 1S wys./szer./gï. 42/73,5/37cm

251


1

szafka rtv ERTV 72 wys./szer./gï. 72/72/46,5cm

2

252

szafka rtv ERTV 100 wys./szer./gï. 54,5/101/54,5cm

kredens EKOM 3D1S wys./szer./gï. 90,5/153,5/45cm

kredens EKOM 2D2S wys./szer./gï. 90,5/101/45cm

3

komoda EKOM 5S/10 wys./szer./gï. 90,5/101/45cm

komoda EKOM 8S wys./szer./gï. 90,5/153,5/45cm


kolekcja klasyczna

kent

4

Jak w dawnym dworku... szlachetny kasztan lub ciepïa jabïoñ, rozrzeěbione zwieñczenia, cokoïy i fronty, subtelne uchwyty, fazowane krawÚdzie szkïa witryn. Bogactwo zdobieñ wypeïni wnÚtrze atmosferÈ dawnych epok. 39 elementów w 2 kolorach: kasztan i jabïoñ. jabïoñ

kasztan

1

sofa KENT 2, stolik okolicznoĂciowy ELAW 130, witryna EWIT 2D2S, komoda EKOM 8S, regaï EREG 100 O, fotel KENT

4

stóï ESTO 160, krzesïo (2szt) EKRS P, krzesïo (4szt) EKRS, kredens EKOM 3D1S, lustro ELUS 155, witryna EREG 3W2S

2

kredens EKOM 3D1S, szafka rtv ERTV 100, fotel KENT, witryna EWIT 1DP, regaï EREG 100 O, sofa KENT 2

5

komoda EKOM 4S/6, krzesïo EKRS P, biurko EBIU 158K, witryna EWIT 2D2S, regaï EREG 100 O

3

komoda EKOM 4S/6, krzesïo EKRS P, biurko EBIU 158K, witryna (2szr) EWIT 2D2S, regaï EREG 100 O, fotel YOKO ELODI ES

6

kredens EKOM 2D2S

5

6

253


ïawostóï ELAST 130/170 wys./szer./dï. 60-76/67/134-174cm

stóï ESTO 160 wys./szer./dï. 76,5/90/160-200cm

KENT MAX wys./szer./dï. 78/100/160-360cm

krzesïo KENT SMALL wys./szer./gï. 93/47/53cm

krzesïo EKRS wys./szer./gï. 98/45/55cm

krzesïo EKRS P wys./szer./gï. 98/59/55cm

witryna ENAD 2W (nadstawka na kredens) wys.114,5/szer.110/gï.43cm

regaï EREG 60 O wys./szer./gï. 204,5/70,5/43cm

regaï EREG 100 O wys./szer./gï. 204,5/110/43cm

szafka wysoka lewa EREG 1DL wys./szer./gï. 204,5/70,5/43cm

szafka wysoka prawa EREG 1DP wys./szer./gï. 204,5/70,5/43cm

szafa ESZF 2D1S wys./szer./gï. 204,5/110/65,5cm

witryna lewa EWIT 1DL wys./szer./gï. 204,5/70,5/43cm

witryna prawa EWIT 1DP wys./szer./gï. 204,5/70,5/43cm

kredens EKOM 2D2S wys./szer./gï. 90,5/101/45cm

wieszak EWIE 100 wys.108,5/szer.30cm

komoda EKOM 5S/6 wys./szer./gï. 108,5/61,5/45cm

1

254

komoda EKOM 4S/6 wys./szer./gï. 90,5/61,5/45cm

szafka na buty EBUT 60 wys./szer./gï. 121/72/19,5cm

szafka na buty EBUT 88 wys./szer./gï. 59,5/88,5/32cm

wieszak EWIE 190 wys./szer. 191,5/50cm

2

wieszak EPPK 110 wys./szer./gï. 204,5/119,5/43cm

szafa ESZF 4D2S wys./szer./gï. 225/227/53-65,5cm


kolekcja klasyczna 1

kredens EKOM 2D2S, komoda EKOM 5S/10, szafka nocna (2szt) EKOM 1S, ïóĝko ELOZ 160,szafa ESZF 4D2S

2

szafka nocna (2szt) EKOM 1S, ïóĝko ELOZ 160

3

stóï ESTO 160, witryna EREG 3W2S, krzesïo (2szt) EKRS

witryna ENAD 3W (nadstawka na kredens) wys.114,5/szer.162,5/gï.43cm

kredens EKOM 3D1S wys./szer./gï. 90,5/153,5/45cm

jabïoñ

stolik okolicznoĂciowy ELAW 130 wys./szer./dï. 51,5/65/130cm

L16/160, L21/160, L16/2x80

3

witryna naroĝnikowa ENAD 1WN (nadstawka na kredens naroĝnikowy) wys.114,5/szer.58,5/gï.58,5cm

kredens naroĝnikowy EKOM 1DSN wys./szer./gï. 90,5/60/60,5cm

witryna EWIT 2D2S wys./szer./gï. 204,5/110/43cm

witryna EREG 3W2S wys./szer./gï. 204,5/167,5/4349,5cm

lustro ELUS 102 wys./szer./gï. 106,5/102/11cm

lustro ELUS 155 wys./szer./gï. 88/154,5/11cm

komoda EKOM 5S/10 wys./szer./gï. 90,5/101/45cm

komoda EKOM 8S wys./szer./gï. 90,5/153,5/45cm

kasztan

szafka rtv ERTV 72 wys./szer./gï. 72/72/46,5cm

szafka rtv ERTV 100 wys./szer./gï. 54,5/101/54,5cm

biurko EBIU 158K wys./szer./dï. 77/68/158cm

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

ïóĝko ELOZ 160 wys./szer./dï. 60,5-81,5/175/210cm materac szer./dï. 159/199cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady:

kent

projekt mebli tapicerowanych: ROBERT KOWALCZYK dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 115x190

szafka nocna EKOM 1S wys./szer./gï. 52,5/56,5/38,5cm

fotel KENT wys./szer./gï. 84/94/87cm

sofa KENT 2R wys./szer./gï. 84/158/87cm

•dostÚpna równieĝ nierozkïadana sofa:

sofa KENT 2 wys./szer./gï. 84/158/87cm

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 145x190

sofa KENT 3R wys./szer./gï. 84/190/87cm

•dostÚpna równieĝ nierozkïadana sofa:

sofa KENT 3 wys./szer./gï. 84/190/87cm

255


1

stolik okolicznoĂciowy NLAW wys./szer./dï. 50,5/60/120cm

2

256

stóï STYLIUS NSTO wys./szer./dï. 76,5/85/145-180cm

3

krzesïo STYLIUS NKRS wys./szer./gï. 95/45/54cm


kolekcja klasyczna

stylius

4

Patynowanie, wzór intarsii wykonany technikÈ serigraÞi, bogate rzeěbienia frontów, cokoïów, gzymsów i pilastrów, zastosowane w klasycznej kolekcji mebli w kolorze czereĂni antycznej. Wszystko to uzyskane przy pomocy nowoczesnych technologii zapewniajÈcych zaskakujÈco atrakcyjne ceny przy tak bogatym wzornictwie. 32 elementy w kolorze czereĂnia antyczna. czereĂnia antyczna

1

witryna NWIT 2D1S, szafka rtv NRTV 1S, regaï NREG 60 O, kredens naroĝnikowy NKOM 1D1SN, stolik okolicznoĂciowy NLAW

2 3

szafka nocna NKOM 1SO, ïóĝko NLOZ 160, szafka nocna NKOM 1SO, szafa NSZF 4D1S

5

szafka nocna (2szt) NKOM 1SO, ïóĝko NLOZ 160

4

kredens NKOM 4D2S, witryna NWIT 2D1S, stóï STYLIUS NSTO, krzesïo (3szt) STYLIUS NKRS

5

kredens NKOM 2W3S1B, witryna NWIT 2D1S, biurko NBIU 170, regaï NREG 60 O

6

regaï NREG 100 O, komoda NKOM 3S, fotel STYLIUS, stolik okolicznoĂciowy NLAW, fotel STYLIUS, biurko NBIU 170

6

257


1

komoda NKOM 6S, witryna naroĝnikowa NNAD 1WN, kredens naroĝnikowy NKOM 1D1SN, stolik okolicznoĂciowy NLAW

2

lustro NLUS 46, szafka NKOM 1D1S, wieszak NWIE 70, komoda NKOM 1S

stolik okolicznoĂciowy NLAW wys./szer./dï. 50,5/60/120cm

stóï STYLIUS NSTO wys./szer./dï. 76,5/85/145-180cm

krzesïo STYLIUS NKRS wys./szer./gï. 95/45/54cm

kredens NKOM 2W3S1B wys./szer./gï. 128,5/153/44,5cm

1

biurko NBIU 170 wys./szer./dï. 77,5/75/170cm

szafka wysoka NSZF 1D1SL wys./szer./gï. 201,5/67,5/43cm

szafka wysoka NSZF 1D1SP wys./szer./gï. 201,5/67,5/43cm

witryna NWIT 1DL wys./szer./gï. 201,5/67,5/39cm

witryna NWIT 1DP wys./szer./gï. 201,5/67,5/39cm

ïóĝko NLOZ 160 wys./szer./dï. 56-79/169/209cm materac szer./dï. 159/199cm

szafa NSZF 2D1S wys./szer./gï. 201,5/97,5/61,5cm

258

szafka nocna NKOM 1SO wys./szer./gï. 51/58,5/37cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80

szafa NSZF 4D1S wys./szer./gï. 221/197/61,5cm

witryna NWIT 2D1S wys./szer./gï. 201,5/97,5/39cm


czereĂnia antyczna

kolekcja klasyczna

stylius

lustro NLUS 125 wys./szer./gï. 87,5/132/6cm

szafka rtv NRTV 1S wys./szer./gï. 56/103/55cm

komoda NKOM 6S wys./szer./gï. 128,5/103/44,5cm

witryna NNAD 2W (nadstawka na kredens) wys./szer./gï. 115/97,5/36,5cm

witryna naroĝnikowa NNAD 1WN (nadstawka na kredens naroĝnikowy) wys./szer./gï. 115/51,5/51,5cm

kredens NKOM 2D2S wys./szer./gï. 86,5/93/44,5cm

komoda NKOM 5S wys./szer./gï. 128,5/58,5/44,5cm

kredens naroĝnikowy NKOM 1D1SN wys./szer./gï. 86,5/57,5/57,5cm

kredens NKOM 3D1S wys./szer./gï. 86,5/133/44,5cm

witryna naroĝnikowa NWIT 2DN wys./szer./gï. 201,5/97,5/46cm

regaï NREG 60 O wys./szer./gï. 201,5/62,5/39cm

komoda NKOM 3S wys./szer./gï. 86,5/103/44,5cm

regaï NREG 100 O wys./szer./gï. 201,5/97,5/39cm

kredens NKOM 4D2S wys./szer./gï. 86,5/173/44,5cm

lustro NLUS 46 wys./szer./gï. 107,5/53/6cm

wieszak NWIE 70 wys./szer./gï. 159/71/3cm

szafka NKOM 1D1S wys./szer./gï. 86,5/53,5/37cm

komoda NKOM 1S wys./szer./gï. 42/73,5/37cm

2

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

projekt mebli tapicerowanych: ROBERT KOWALCZYK dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 115x190

•z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 145x190

dostÚpna równieĝ:

fotel STYLIUS wys./szer./gï. 87/84/85cm

sofa STYLIUS 2R wys./szer./gï. 87/151/90cm

sofa STYLIUS 2P wys./szer./gï. 87/151/90cm •z pojemnikiem na poĂciel

sofa STYLIUS 3R wys./szer./gï. 87/181/90cm

259


1 materac szer./dï. 159/199cm ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 42,5-70,5/168/207cm

szafka nocna KOM1S/4/6 wys./szer./gï. 43,5/58/45cm

2

260

wkïad do ïóĝka w opcji

*dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80 * np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

3

biurko BIU1D3S/8/16 wys./szer./dï. 80,5/70,5/160cm


kolekcja klasyczna

charlotta

4

ZaokrÈglone ksztaïty frontów, zwieñczeñ i cokoïów. Frezy podkreĂlone szlachetnym nalotem patyny. Jednopunktowe, mosiÚĝne uchwyty. W ozdobnych szybach witryn - elipsa z róĝanym wzorem. 20 elementów kolekcji w kolorze orzech wïoski. orzech wïoski

1

ïóĝko LOZ/160, szafka nocna KOM1S/4/6, szafa SZF3D/21/16, komoda KOM4S/9/9, lustro LUS/8/8

4

fotel (2szt) vis à vis, stolik okolicznoĂciowy ’AWA 120, komoda KOM2D2S/9/9, szafka rtv RTV1S/4/10, witryna REG2W1S/19/9

2

komoda KOM4S/9/9, witryna REG1W1S/19/6, szafka nocna KOM1S/4/6, ïóĝko LOZ/160

5

witryna REG2W1S/19/9, szafka rtv RTV1S/4/10, komoda KOM2D2S/9/9, fotel vis à vis

3

regaï (2szt) REG/19/9, komoda KOM4S/9/9, biurko BIU1D3S/8/16, krzesïo CHARLOTTA

6

regaï REG/19/9, komoda KOM4S/9/9, stolik okolicznoĂciowy ’AWA 120, fotel vis à vis

5

6

261


262


szafka wysoka REG1D1S/19/6, witryna REG1W1S/19/6, komoda KOM2D2S/9/9, regaï REG/19/9, stolik okolicznoĂciowy ’AWA 120

263


1

lustro LUS/8/8, kredens KOM2D4S/9/14, witryna (nadstawka) NAD2W/10/9, kredens KOM2D4S/9/14

2

stóï CHARLOTTA, krzesïo (4szt) CHARLOTTA

3

kredens (2szt) KOM2D4S/9/14, lustro LUS/8/8, witryna nadstawka NAD3W/10/14, stóï CHARLOTTA, krzesïo CHARLOTTA (3szt)

4

uchwyty

szafka rtv RTV1S/4/10 wys./szer./gï. 47,5/103/65cm

1

krzesïo CHARLOTTA wys./szer./gï. 93/47/58cm

stóï CHARLOTTA wys./szer./dï. 79/90/160-200cm

2

witryna NAD2W/10/9 (nadstawka) wys.103,5/szer.93/gï.38cm

regaï REG/19/9 wys./szer./gï. 195,5/93/45cm

264

stolik okolicznoĂciowy ’AWA 120 wys./szer./dï. 56/70/120cm

witryna REG1W1S/19/6 wys./szer./gï. 195,5/58/45cm

witryna REG2W1S/19/9 wys./szer./gï. 195,5/93/45cm

kredens KOM2D2S/9/9 wys./szer./gï. 92,5/93/45cm

witryna NAD3W/10/14 (nadstawka) wys.103,5/szer.138/gï.38cm

kredens KOM2D4S/9/14 wys./szer./gï. 92,5/138/45cm


orzech wïoski

kolekcja klasyczna

charlotta

lustro LUS/8/8 wys./szer./gï. 75,5/80/2,5cm

biurko BIU1D3S/8/16 wys./szer./dï. 80,5/70,5/160cm

kredens KOM2D2S/9/9 wys./szer./gï. 92,5/93/45cm

komoda KOM4S/9/6 wys./szer./gï. 92,5/58/45cm

3

komoda KOM4S/9/9 wys./szer./gï. 92,5/93/45cm

4

materac szer./dï. 159/199cm ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 42,5-70,5/168/207cm

szafka wysoka REG1D1S/19/6 wys./szer./gï. 195,5/58/45cm

szafa SZF2D1S/19/9 wys./szer./gï. 195,5/93/65cm

szafka nocna KOM1S/4/6 wys./szer./gï. 43,5/58/45cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160,

L21/160, L16/2x80 * np: L16/2x80 - L iloĂÊ listew, 2x80 szerokoĂÊ wkïadu

szafa SZF3D/21/16 wys./szer./gï. 212,5/162,5/65cm

265


266

1


kolekcja klasyczna

n.york

2

Nawet jeĂli brytyjski zwyczaj picia herbaty (Þve o’clock) nie jest Ci bliski - kolekcja mebli N.York bÚdzie miïym otoczeniem. Szlachetny poïysk i postarzenie uzyskane przez patynÚ, szczególnie efektownie dziaïajÈ na frezowanych gzymsach, cokoïach, a takĝe grawerowanych listwach frontów. Wraĝenie znaku czasu robi takĝe patyna na mosiÚĝnych uchwytach. 29 elementów w kolorze jabïoñ ciemna. jabïoñ ciemna

1

stóï GSTO 170, krzesïo (6szt) GKRS, szafa GSZF 2D2S

2

witryna GWIT 2D2S, kredens GKOM 2D4S, wieszak GPWP 165, komoda GKOM 1S, lustro GLUS 50, szafka GKOM 1D1S, komoda GKOM 6S, stóï GSTO 170, krzesïo GKRS (4szt)

3

komoda GKOM 4S, szafka nocna GKOM 1SO (2szt), ïóĝko GLOZ 160, szafa GSZF 4D

3

267


1

szafka rtv GRTV 60 wys./szer./gï. 73/60/44,5cm

2

szafka rtv GRTV 90 wys./szer./gï. 55/91/49cm

3

szafka nocna GKOM 1SO wys./szer./gï. 49,5/40,5/36cm

268

ïóĝko GLOZ 90 wys./szer./dï. 35-70,5/96/208cm materac szer./dï. 89/199cm

ïóĝko GLOZ 160 wys./szer./dï. 35-70,5/165,5/208cm materac szer./dï. 159/199cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/90,

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160,

L21/90

L16/2x80

szafa GSZF 3D wys./szer./gï. 199,5/145/61,5cm

szafa GSZF 4D wys./szer./gï. 199,5/189/61,5cm

szafa GSZF 2D2S wys./szer./gï. 199,5/85,5/61,5cm


kolekcja klasyczna

biurko GBIU 113 wys./szer./dï. 74,5/66/113cm

4

biurko GBIU 150 wys./szer./dï. 74,5/66/150cm

n.york

kredens GKOM 2D4S wys./szer./gï. 94,5/118/45,5cm

jabïoñ ciemna

1

uchwyt

2

komoda GKOM 6S, szafka rtv GRTV 90

3

biurko GBIU 150, szafa GSZF 3D, szafka nocna GKOM 1SO, ïóĝko GLOZ 90,

4

kredens GKOM 2D4S, szafa GSZF 2D2S, regaï GREG 80 O, biurko GBIU 150, witryna GWIT 2D2S

kredens GKOM 4D1S wys./szer./gï. 94,5/155,5/45,5cm

komoda GKOM 4S wys./szer./gï. 94,5/78/45,5cm

lustro GLUS 120 wys.95,5/szer.113,5/gï.6cm

stolik okolicznoĂciowy GLAW 125 wys./szer./dï. 56/65/125cm

wieszak GPWP 165 wys./szer./gï. 165/73,5/6cm

szafka na buty GBUT 60 wys./szer./gï. 118,5/60/36cm

barek GBAR 2D wys./szer./gï. 113/78/36cm

komoda GKOM 6S wys./szer./gï. 113/78/45,5cm

komoda GKOM 1S wys./szer./gï. 35/67/36cm

stóï GSTO 170 wys./szer./dï. 76/90,5/172-213cm

witryna naroĝnikowa GNAD 1WN (nadstawka na kredens naroĝnikowy) wys.105/szer.50,5/gï.50,5cm

lustro GLUS 50 szer./gï. 119,5/47,5cm

szafka GKOM 1D1S wys./szer./gï. 74,5/47/36cm

krzesïo GKRS wys./szer./gï. 91/47/52cm

regaï GREG 80 O wys./szer./gï. 199,5/85,5/37,5cm

witryna GWIT 2D2S wys./szer./gï. 199,5/85,5/38cm

witryna GWIT 1DP wys./szer./gï. 199,5/54,5/38cm

kredens naroĝnikowy GKOM 1D1SN wys./szer./gï. 94,5/54,5/54,5cm

269


270

1


kolekcja klasyczna

natalia

2

Klasyczna forma mebli jest efektem Þnezyjnego wykonania stylizowanych dekoracji. Rzeěbione i tloczone elementy mebli, fronty o barwie wiĂnia primavera oraz ozdobne uchwyty budujÈ wraĝenie luksusu i harmonii w kaĝdym wnÚtrzu. 29 elementów. wiĂnia primavera

1

witryna WITRYNA 100/2S, biurko BIU 160, krzesllo DKRS II

3

stóï STO 140, krzesïo (3szt) DKRS II; regaï REGA’ 60, witryna NADSTAWKA 150, kredens KOMODA 150

2

komoda KOMODA 100/4S, szafka rtv RTV 100, witryna WITRYNA 100/2S, kredens KOMODA 100

4

szafka rtv RTV 100, witryna WITRYNA 100/2S, kredens KOMODA 100

3

4

271


1

stolik okolicznoĂciowy ’AWA 120 wys./szer./dï. 55,5/65/120cm

stóï STO 140 wys./szer./dï. 78,5/80/140-190cm

stóï STO 160 wys./szer./dï. 78,5/90/160-210cm

szafka rtv RTV 100 wys./szer./gï. 74/93,5/61,5cm

szafka fk rtv t RTV 80 wys./szer./gï. 59/80/49,5cm witryna naroĝnikowa NADSTAWKA NAR 60 L/P wys./szer./gï. 111/60/60cm

komoda KOMODA 100/4S wys./szer./gï. 108,5/93,5/44cm

kredens KOMODA 130 wys./szer./gï. 113/128/44cm

komoda KOMODA 60/4S wys./szer./gï. 108,5/58,5/44cm

komoda KOMODA 60/3S wys./szer./gï. 85/58,5/44cm

witryna WITRYNA 60 L/P wys./szer./gï. 197/56/45cm

materac szer./dï. 140/200cm

materac szer./dï. 159/200cm

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady:

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady:

L16/140, L16/2x70, L21/140, L21/2x70

regaï REGA’ 60 wys./szer./gï. 272 197/56/45cm

szafa SZAFA 190 wys./szer./gï. 197/185,5/63cm

szafka nocna KOMODA 55/1S wys./szer./gï. 54/53,5/36cm

witryna WITRYNA 100/2S wys./szer./gï. 197/96/45cm

ïóĝko LOZ 140 wys./szer./gï. 45-76/154/213cm

kredens naroĝnikowy KOMODA NAR 60 L/P wys./szer./gï. 85/59/59cm

L16/160

ïóĝko LOZ 160 wys./szer./gï. 45-76/174/213cm

szafa SZAFA 100 wys./szer./gï. 197/96/63cm


wiĂnia primavera

kolekcja klasyczna

natalia

2 1

komoda KOMODA 100/3S, szafka nocna KOMODA 55/1S, ïóĝko LOZ 140, szafka KOMODA 100, szafa SZAFA 190

2

lustro LUSTRO 130, toaletka TOALETKA 140, krzesïo DKRS II

krzesïo DKRS II wys./szer./gï. 93/46/57cm kol. 37, tkanina 400

kredens KOMODA 150/3S wys./szer./gï. 85/148/44cm

biurko BIU 160 wys./szer./dï. 77/75/160cm witryna NADSTAWKA 100 wys./szer./gï. 111/96/45cm

witryna NADSTAWKA 150 wys./szer./gï. 111/150,5/45cm

szafka KOMODA 100 wys./szer./gï. 85/93,5/44cm

kredens KOMODA 150 wys./szer./gï. 85/148/44cm

lustro LUSTRO 130 wys./szer./gï. 82,5/127,5/7,5cm

komoda KOMODA 100/3S wys./szer./gï. 85/93,5/44cm

toaletka TOALETKA 140 wys./szer./gï. 77/134/36cm

273


274

1


kolekcja klasyczna

genua

2

Masywne bryïy umieszczone na proÞlowanych nóĝkach w barokowym stylu oraz subtelne uchwyty, to cechy kolekcji Genua. W skïad kolekcji wchodzi 17 elementów w 3 wersjach kolorystycznych: dÈb wenge, dÈb wenge/chorona sucupira, dÈb wenge/jesion piramida lakier. dÈb wenge

dÈb wenge / chorona sucupira

dÈb wenge / jesion piramida lakier

1

krzesïo GENUA, komoda KOM3S, lustro LUS/120

2

szafka wiszÈca (2szt) SFW/155, szafka nocna (2szt) KOM1S, ïóĝko LOZ/160, szafa SZF2D

3

szafa SZF3D, szafka nocna KOM1S, ïóĝko LOZ/160, komoda KOM3S

3

275


1

uchwyty

2

szafka wiszÈca SFW/155, kredens KOM2D3S, szafka rtv RTV2S, witryna REG1W, komoda KOM4S, regaï REG/65, szafka (2szt) SFK4D, stolik okolicznoĂciowy LAW/120

3

szafka wiszÈca SFW/155, kredens KOM2D3S, witryna REG1W, szafka wysoka REG1D, regaï REG/65, stóï STO/150, krzesïo (4szt) GENUA

1 szafka SFK4D wys./szer./gï. 119/104,5/47cm

szafka rtv RTV12S wys./szer./gï. 54,5/153/50cm

2

276

lustro LUS/120 wys./szer./gï. 83/118,5/6,5cm

szafka wiszÈca SFW/155 wys./szer./gï. 40,5/153/23,5m

komoda KOM3S wys./szer./gï. 97,5/118,5/47cm

kredens KOM2D3S wys./szer./gï. 97,5/153/47cm

komoda KOM4S wys./szer./gï. 119/63,5/47cm

regaï REG/65 wys./szer./gï. 201/63,5/40,5cm

witryna REG1W wys./szer./gï. 201/63,5/40,5cm


dÈb wenge

dÈb wenge / chorona sucupira

stolik okolicznoĂciowy LAW/120 wys./szer./dï. 55/70/120cm

dÈb wenge / jesion piramida lakier

krzesïo GENUA wys./szer./gï. 94/46/58cm

kolekcja klasyczna

genua

stóï STO/150 wys./szer./dï. 76/90/150-190cm

3

materac szer./dï. 160/200cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady:

L16/140, L21/140, L16/2x80

szafka wysoka REG1D wys./szer./gï. 201/63,5/40,5cm

szafa SZF2D wys./szer./gï. 210/108,5/60,5cm

szafka nocna KOM1S wys./szer./gï. 32/50/42cm

ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 46,5-100/168/208cm

szafa SZF3D wys./szer./gï. 210/158/60,5cm

277


» wszystkie pokazane ïóĝka znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów ïóĝka tapicerowane znajdziesz na stronach 313-315 UWAGA! Materace i wkïady do ïóĝek w opcji!

MEZO ïóĝko LOZ_160 wys./szer./dï. 38-74/165/207,5cm kolor: buk tatra materac szer./dï. 159/199cm

CREATIO ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 40-60/102/208cm kolory: wenge, wenge / biaïy poïysk, wenge / zebrawood polysk materac szer./dï. 90/199cm

DOORS ïóĝko HLOZ 140 wys./szer./dï. 36-73,5/148,5/205cm kolory: dÈb milano, wenge materac szer./dï. 140/199cm

LARGO ïóĝko PLOZ 140 wys./szer./dï. 70,5-42,5/147/206cm kolory: dÈb wenge ciemny, dÈb wenge ciemny / dÈb czesany, dÈb wenge ciemny / heban makasar, dÈb wenge ciemny/sibu, Ăliwa wallis, Ăliwa wallis / biaïy poïysk, Ăliwa wallis / eleganza gold materac szer./dï. 140/199cm

ELIPPE ïóĝko ELLOZ/90 wys./szer./dï. 62/102/206,5cm kolor: klon strassburg materac szer./dï. 90/199cm

278

DOORS ïóĝko HLOZ 160 wys./szer./dï. 36-73,5/168,5/205,5cm kolory: dÈb milano, wenge materac szer./dï. 159/199cm

LARGO ïóĝko PLOZ 160 wys./szer./dï. 70,5-42,5/165/206cm kolory: dÈb wenge ciemny, dÈb wenge ciemny / dÈb czesany, dÈb wenge ciemny / heban makasar, dÈb wenge ciemny/sibu, Ăliwa wallis, Ăliwa wallis / biaïy poïysk, Ăliwa wallis / eleganza gold materac szer./dï. 159/199cm

ELIPPE ïóĝko ELLOZ/140 wys./szer./dï. 62/150/218,5cm kolor: klon strassburg materac szer./dï. 140/199cm

CREATIO ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 40-60/172/208cm kolory: wenge, wenge / biaïy poïysk, wenge / zebrawood polysk materac szer./dï. 159/199cm

RINGO ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 35,5-66,5/95/204cm kolory: morioka, morioka / biaïy poïysk materac szer./dï. 90/199cm

LARGO CLASSIC ïóĝko PLOZ 140 wys./szer./dï. 70,5-42,5/147/206cm kolor: wiĂnia wïoska materac szer./dï. 140/199cm

ELIPPE ïóĝko ELLOZ/160 wys./szer./dï. 62/168,5/218,5cm kolor: klon strassburg materac szer./dï. 159/199cm

AUGUST ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 37,5-78,5/175,5/213cm kolory: wenge, wenge / palio materac szer./dï. 159/199cm

RINGO ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 35,5-66,5/165/204cm kolory: morioka, morioka / biaïy poïysk materac szer./dï. 159/199cm

LARGO CLASSIC ïóĝko PLOZ 160 wys./szer./dï. 70,5-42,5/165/206cm kolor: wiĂnia wïoska materac szer./dï. 159/199cm

SYRIUSZ ïóĝko XLOZ/160 wys./szer./dï. 86/176,5/215cm kolor: klon strassburg materac szer./dï. 159/199cm

materac ze stelaĝem POP bonell lub pianka ïóĝko KLOZ/90 wys./szer./dï. 44-55/94/204,5cm kolory: buk, olcha miodowa materac szer./dï. 90/199cm

LEMONADE ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 34-67,5/95/207,5cm kolor: biaïy / ĝóïty materac szer./dï. 90/199cm


porównaj ïóĝka

AFFI ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 35,5-80,5/165/208cm kolor: wenge materac szer./dï. 159/199cm

SORRENTO ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 95/171/211cm kolor: dÈb canterbury materac szer./dï. 160/199cm

RAFLO ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 37-82,5/165/207cm kolory: orzech salev, dÈb wenge brÈz materac szer./dï. 160/199cm

wezgïowie ïóĝka dostÚpne jest równieĝ z obiciem materiaïowym oraz w kolorze sambesi zebrano

materac ze stelaĝem CLIPPER bonell lub pianka ïóĝko LOZ/90-D wys./szer./dï. 40,5-65,5/95/206,5cm kolor: orzech Þneline / dÈb legno materac szer./dï. 90/199cm

KLIO ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 38,5-53,5/97/204cm kolory: buk tatra, dÈb wenge / Ăliwa wallis, dÈb wenge / palio materac szer./dï. 90/200cm

VIS À VIS ïóĝko VLOZ/90 wys./szer./dï. 35-60,5/97,5/206,5cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia materac szer./dï. 90/199cm

CLIPPER ïóĝko LOZ/160-D wys./szer./dï. 33-63/164/204,5cm kolor: orzech Þneline / dÈb legno materac szer./dï. 159/199cm

KLIO ïóĝko LOZ/140 wys./szer./dï. 38,5-53,5/147/204cm kolory: buk tatra, dÈb wenge / Ăliwa wallis, dÈb wenge / palio materac szer./dï. 140/200cm

RESET ïóĝko ALOZ 160 wys./szer./dï. 32-84,5/172,5/218,5cm kolor: wenge materac szer./dï. 159/199cm

VIS À VIS ïóĝko VLOZ/140 wys./szer./dï. 35-60,5/148/206,5cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia materac szer./dï. 140/199cm

TAURI ïóĝko LOZ_160 wys./szer./dï. 30-70/173/206,5cm kolory:olcha miodowa, dÈb wenge materac szer./dï. 160/200cm

OPEN ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 44,5-66,5/95/205cm kolor: orzech virginia materac szer./dï. 90/200cm

TIP TOP ïóĝko TLOZ 90W wys./szer./dï. 50,5-60,5/95/202,5cm kolory: klon nida, olcha miodowa, jabïoñ ciemna materac szer./dï. 90/199cm

VIS À VIS ïóĝko VLOZ/160 wys./szer./dï. 35-60,5/166/206,5cm kolory: czereĂnia, czereĂnia / wanilia materac szer./dï. 159/199cm

materac ze stelaĝem INDIANA bonell lub pianka ïóĝko JLOZ 90 wys./szer./dï. 45-65/93/205,5cm kolory: sosna antyczna, dÈb sutter materac szer./dï. 90/199cm

w opcji materac INDI ze stelaĝem ïóĝko bonell lub pianka LOZ_90 wys./szer./dï. 55-43/95/205cm kolor: buk tatra, dÈb wenge brÈz materac szer./dï. 90/199cm

279


» wszystkie pokazane ïóĝka znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów ïóĝka tapicerowane znajdziesz na stronach 228-229 UWAGA! Materace i wkïady do ïóĝek w opcji!

MA’GO¥KA materac ze stelaĝem bonell lub pianka ïóĝko L - ïóĝko 20/9 wys./szer./dï. 64,5cm/97cm/211cm kolory: buk, buk / niebieski materac szer./dï. 90/199cm

ORINOKO ïóĝko OLOZ 140 wys./szer./dï. 55-82,5/151/208cm kolor: olcha nigier materac szer./dï. 140/199cm

w opcji materac ze stelaĝem bonell lub pianka ïóĝko zawiera szußadÚ na rolkach

TWIST ïóĝko wys./szer./dï. 45,5-70,5/95/205,5cm kolor: grusza / granat twist materac szer./dï. 90/200cm

ORINOKO ïóĝko OLOZ 160 wys./szer./dï. 55-82,5/169,5/208cm kolor: olcha nigier materac szer./dï. 159/199cm

PIREUS ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 45,5-82,5/170/209,5cm kolor: czereĂnia columbia materac szer./dï. 160/200cm

BAWARIA ïóĝko DLOZ 160 wys./szer./dï. 60-83/169/210cm kolor: orzech wïoski materac szer./dï. 159/199cm

KIM ïóĝko 140 wys./szer./dï. 35,5-60,5/148/204cm kolory: klon nida, klon strassburg materac szer./dï. 140/199cm

FANTAZJA ïóĝko 140 wys./szer./dï. 37-65,5/153/210cm kolor: wiĂnia primavera materac szer./dï. 140/199cm

FANTAZJA ïóĝko 160 wys./szer./dï. 37-65,5/170,5/210cm kolor: wiĂnia primavera materac szer./dï. 159/199cm

FANTAZJA ïóĝko 180 wys./szer./dï. 37-65,5/191/210cm kolor: wiĂnia primavera materac szer./dï. 180/200cm

ONTARIO ïóĝko LOZ 160 wys./szer./dï. 56-79/169/209cm kolor: klon ontario materac szer./dï. 159/199cm

KIM ïóĝko 160 wys./szer./dï. 35,5-60,5/163/205cm kolory: klon nida, klon strassburg materac szer./dï. 159/199cm

KIM ïóĝko 180 wys./szer./dï. 35,5-60,5/187/205cm kolory: klon nida, klon strassburg materac szer./dï. 180/200cm

DREAM ïóĝko 140* wys./szer./dï. 39,585,5/158,5/218,5cm kolor: klon nida materac szer./dï. 140/199cm

DREAM ïóĝko 160* wys./szer./dï. 39,5-85,5/177/218,5cm kolor: klon nida materac szer./dï. 159/199cm

280

DREAM ïóĝko 180* wys./szer./dï. 39,5-85,5/191/218,5cm kolor: klon nida materac szer./dï. 180/200cm

ATRISS ïóĝko LOZ/90 wys./szer./gï. 50,5-31,5/97/203cm kolory: olcha miodowa materac szer./dï. 89/199cm

ATRISS ïóĝko LOZ/160 wys./szer./gï. 50,5-31,5/167/203cm kolory: olcha miodowa materac szer./dï. 159/199cm


porównaj ïóĝka

AREKA ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 46,5-76,5/165/206,5cm kolor: wenge, dÈb wenge magia materac szer./dï. 159/199cm

BOLDEN ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 42,5-70,5/174,5/205cm kolor: wiĂnia primavera materac szer./dï. 159/199cm

KASPIAN ïóĝko LOZ/160 35-60,5/166/206,5cm kolor: wenge materac szer./dï. 159/199cm

KOEN ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 42,5-75,5/165/205,5cm kolor: dÈb canterbury materac szer./dï. 159/199cm

drabinka montowana z prawej lub lewej strony

MATEO ïóĝko MATEO wys./szer./dï. 30-101/182/219cm materac szer./dï. 160/199cm

SETI ïóĝko LOZ/90 wys./szer./dï. 68,5-35,5/95/207,5cm kolor: buk tatra materac szer./dï. 90/199cm

SEN ïóĝko 140 W wys./szer./dï. 48,5-68,5/149,5-159,5/204,5cm kolory: olcha miodowa, orzech perseo materac szer./dï. 140/199cm

materac ze stelaĝem XXI bonell lub pianka ïóĝko WALDEK 90 wys./szer./dï. 55-65/95/203cm kolory: olcha materac szer./dï. 90/199cm

GENUA ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 46,5-100/168/208cm kolor: dÈb wenge materac szer./dï. 160/200cm

SEN ïóĝko 160 wys./szer./dï. 47,5-68,5/161,5-171,5/207cm wymiary dotyczÈ ïóĝka z pojemnikiem na poĂciel kolory: olcha miodowa, orzech perseo materac z ramÈ 2szt. szer./dï. 80/199cm

CAPSLOCK ïóĝko CLOZ/90 wys./szer./dï. 54,5/93,5/206cm kolory: szary / pomarañczowy, szary / gruszkowy materac szer./dï. 90/199cm

KENT ïóĝko ELOZ 160 wys./szer./dï. 60,5-81,5/175/210cm kolory: jabïoñ, kasztan materac szer./dï. 159/199cm

SEN ïóĝko 160 W wys./szer./dï. 47,5-68,5/168,5-178/204,5cm wymiary dotyczÈ ïóĝka bez pojemnika na poĂciel kolory: olcha miodowa, orzech perseo materac szer./dï. 159/199cm

CAPSLOCK ïóĝko piÚtrowe CLOZ/90PIETRO wys./szer./dï. 186cm/103cm/211cm kolory: szary / pomarañczowy, szary / gruszkowy materac szer./dï. 90/199cm

ORLAND ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 40-78/170,5/208cm kolor: czereĂnia orlando materac szer./dï. 159/199cm

SICRET ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 45-108/170/213cm kolor: dÈb belfort materac szer./dï. 159/199cm

281


» wszystkie pokazane ïóĝka znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów ïóĝka tapicerowane znajdziesz na stronach 228-229 UWAGA! Materace i wkïady do ïóĝek w opcji!

NATALIA ïóĝko ’Ó¿KO 140 wys./szer./gï. 45-76/154/213cm kolor: wiĂnia primavera materac szer./dï. 140/200cm

NATALIA ïóĝko ’Ó¿KO 160 wys./szer./gï. 45-76/174/213cm kolor: wiĂnia primavera materac szer./dï. 159/200cm

KENTAKI ïóĝko LOZ 160 wys./szer./dï. 54,5-81/170/210cm kolor: wiĂnia primavera materac szer./dï. 159/199cm

N.YORK ïóĝko GLOZ 90 wys./szer./dï. 35-70,5/96/208cm kolor: jabïoñ ciemna materac szer./dï. 89/199cm

WALERIA ïóĝko L- ïóĝko 160 wys./szer./dï. 80/174/203cm kolor: olcha miodowa materac szer./dï. 159/199cm

282

STYLIUS ïóĝko NLOZ 160 wys./szer./dï. 56-79/169/209cm kolor: czereĂnia antyczna materac szer./dï. 159/199cm

CHARLOTTA ïóĝko LOZ/160 wys./szer./dï. 42,5-70,5/168/207cm kolor: orzech wïoski materac szer./dï. 159/199cm

N.YORK ïóĝko GLOZ 160 wys./szer./dï. 35-70,5/165,5/208cm kolor: jabïoñ ciemna materac szer./dï. 159/199cm

ROKSANA ïóĝko LOZ_160 wys./szer./dï. 31-104/187/224cm kolor: melinga czarna materac szer./dï. 159/199cm

sypialnie >>


1

1

sypialnia

roksana

1

H-komoda, A-szafa, K-szafka nocna, L-ïóĝko, K-szafka nocna, B-szafa

sypialnia

waleria 12 elementów w 1 kolorze

6 elementów w 1 kolorze melinga czarna komoda KOM7S_14_6 wys./szer./gï. 141,5/60/48,5cm

olcha miodowa

komoda KOM4S_9_14 wys./szer./gï. 87/140/48,5cm

1

komoda KOM4S_9_14, komoda KOM7S_14_6, szafa SZF3D_22_18

2

komoda KOM7S_14_6, szafa SZF3D_22_18, szafka nocna KOM2S_4_5, ïóĝko LOZ_160, szafka nocna KOM2S_4_5

D-szafa wys./szer./gï. 208/53/63,5cm

ïóĝko LOZ_160 wys./szer./dï. 31-104/187/224cm materac szer.159/dï.199cm

szafa SZF3D_22_18 wys./szer./gï. 221/180/58,5cm

J-lustro wys./szer./gï. 75/105/2,5cm

szafka nocna KOM2S_4_5 wys./szer./gï. 44,5/53/43,5cm

szafa SZF1D_22_6 wys./szer./gï. 221/60/58,5cm

A-szafa wys./szer./gï. 208/98/63,5cm

B-szafa wys./szer./gï. 208/98/63,5cm

C-szafa wys./szer./gï. 208/53/63,5cm

H-komoda wys./szer./gï. 85/105/48cm

M-toaletka wys./szer./gï. 162//137/40cm

2

K-szafka nocna wys./szer./gï. 58/48/43cm

G-szafa naroĝna wys./szer./gï. 208/118,5/120,5cm

L-ïóĝko 160 wys./szer./dï. 80/174/203cm

E-szafa wys./szer./gï. 208/83/63,5cm

F-szafa wys./szer./gï. 208/83/63,5cm

283


1

1 wkïad do ïóĝka w opcji wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/180 L21/160, L16/2x80

sypialnia

fantazja 9 elementów w 2 wersjach

dream

szafa 2-drzwiowa, szafa naroĝnikowa, szafa 1-drzwiowa, szafka nocna (2szt), ïóĝko 160, lustro, komoda

lustro wys./szer. 63,5/79cm

komoda wys./szer./gï. 82/90/44,5cm

L16/160, L21/160, L16/2x80

szafka nocna wys./szer./gï. 46,5/45/36,5cm

w kolorze klon nida

wiĂnia primavera / klon nida

2

L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

9 elementów

wiĂnia primavera

1

wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady:

sypialnia

szafka nocna ïóĝko 160 wys./szer./gï. wys./szer./dï. 45/45,5/44,5cm 37-65,5/170,5/210cm materac szer.159/dï.199cm

ïóĝko 180 wys./szer./dï. 37-65,5/191/210cm materac szer.180/dï.200cm

ïóĝko 140 wys./szer./dï. 37-65,5/153/210cm materac szer.140/dï.199cm wkïad do ïóĝka w opcji *dostÚpne wkïady: L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

szafa 2-drzwiowa wys./szer./gï. 208,5/90/56,5cm

*ïóĝko 140 wys./szer./dï. 39,5-85,5/158,5/218,5cm materac szer.140/dï.199cm

1

komoda, szafka nocna (2szt), ïóĝko 160

2

ïóĝko 160, szafka nocna (2szt), szafa 4-drzwiowa, komoda

*ïóĝko 160 wys./szer./dï. 39,5-85,5/177/218,5cm materac szer.159/dï.199cm *ïóĝko 180 wys./szer./dï. 39,5-85,5/197/218,5cm materac szer.180/dï.200cm *dostÚpny wkïad: L21/180

lustro wys./szer. 72/76cm

szafa 1-drzwiowa szafa naroĝnikowa wys./szer./gï. wys./szer./gï. 208,5/87,5/54-87,5cm 208,5/45/56,5cm

toaletka wys./szer./gï. 87,5/103/36,5-39,5cm

*szafa 3-drzwiowa wys./szer./gï. 219/150/60,5cm

*szafa 4-drzwiowa wys./szer./gï. 219/200/60,5cm

*listwa wieñczÈca do szaf i ïóĝka dostÚpna w opcji

2

284

komoda wys./szer./gï. 86/76/44,5cm

2


1

1

sypialnia

sypialnia

sen

kim

6 elementów w 2 kolorach

6 elementów w 2 kolorach klon nida

olcha miodowa toaletka szafka nocna wys./szer./gï. wys./szer./gï. 168,5/69/41,5cm 39/47/40cm

•ïóĝko dostÚpne w wersji z pojemnikiem na poĂciel lub bez pojemnika: ïóĝko 160 W wys./szer./dï. 47,5-68,5/168-178/204,5cm materac szer.159/dï.199cm •wymiary dotyczÈ ïóĝka bez pojemnika na poĂciel *dostÚpne wkïady: L16/160, L21/160, L16/2x80 ïóĝko 160 - materac 2 szt. szer.80/dï.199cm

szafa wys./szer./gï. 202,5/157/63,5cm

orzech perseo

komoda wys./szer./gï. 81/77/44,5cm

ïóĝko 160 wys./szer./dï. 47,5-68,5/161,5-171,5/207cm

1

szafka nocna, ïóĝko, toaletka, szafa

2

toaletka, ïóĝko, szafka nocna

ïóĝko 140 wys./szer./dï. 35,5-60,5/148/204cm materac szer.140/dï.199cm

ïóĝko 160 wys./szer./dï. 35,5-60,5/163/204cm materac szer.159/dï.199cm

wkïad do ïóĝka w opcji L16/160, L21/160, *dostÚpne wkïady: L16/140, L21/140, L16/2x80 L16/2x70, L21/2x70

ïóĝko 180 wys./szer./dï. 35,5-60,5/187/205cm materac szer.180/dï.200cm

L21/180 L16/2x90

klon strassburg

1

szafa, szafka nocna (2szt), ïóĝko

2

ïóĝko, szafka nocna, szafa

L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70 materac szer.140/dï.199cm

ïóĝko 140 W wys./szer./dï. 47,5-68,5/149,5-159,5/204,5cm

szafa wys./szer./gï. 202,5/155/58,5cm

szafka nocna wys./szer./gï. 42,5/45/39cm

komoda wys./szer./gï. 76,5/80/39cm

•wymiary dotyczÈ ïóĝka z pojemnikiem na poĂciel

2

2

285


AR

AN

RĘŻYNY

lat

SP

GW

10 CJA NA

...bo tak lubiÚ spaÊ! Jak wybrać i używać materac? Właściwie dobrany materac nie może być ani zbyt twardy, ani zbyt miękki. Powinien zapewnić kręgosłupowi anatomiczną pozycję podczas snu, czyli linię poziomą, kiedy leżymy na boku oraz kształt „podwójnego S”, gdy wypoczywamy w pozycji na wznak lub na brzuchu. Zbyt twardy materac może spowodować, że Twoje mięśnie pleców i karku zamiast odpoczywać – będą pracować, aby utrzymać kręgosłup w linii. Zbyt miękki sprawi, że mięśnie również będą czynne, aby zrekompensować brak wsparcia kręgosłupa. Najlepiej więc kierować się zasadą „złotego środka” i wybrać materac średniej twardości. Używając materac, należy pamiętać o jego częstym wietrzeniu i odkurzaniu. Zaleca się odwracanie materaca co kilka miesięcy na drugą stronę i obracanie go o 180 stopni, gdyż znacznie przedłuża to jego trwałość.

MULTI Bene

Materac dwustronny na sprężynie kieszeniowej Multipocket, 7-strefowy Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej Multipocket o 7 strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa i zrożnicowane strefy twardości oraz relaksujące właściwości pianki Wellness o profilowaniu strefowym MultiZone gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając wyjątkowy komfort snu. Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa Multipocket 7-strefowa, obustronnie profilowana pianka o podwyższonej twardości, o wysokości 5 cm oraz trykotowy pokrowiec wewnętrzny Dostępne pokrowce: Tencel (antyalergiczny) pikowany włókniną klimatyzującą. Dodatkowo dookoła pas z tkaniny 3D poprawiający wentylację wkładu Wysokość materaca: około 24 cm

CI D

ET

CK O

TR

S

Y M U LT I P

7

ĘŻ

286

A

SPR

YN

10 N

E F T WAR

lat CJ

G WAR

7

ŻYNY

Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180 cm

P A NA S

NOWOŚĆ!


BIO Tempcontrol

Materac dwustronny 7-strefowy, na sprężynie kieszeniowej, z naturalną pianką zawierającą olejek rycynowy Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej o 7 strefach twardości. Wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości oraz relaksujące właściwości ekologicznej pianki wellness gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki sen. Pokrowiec z termoregulacją pikowany włókniną klimatyzującą. Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie profilowana pianka wysokoelastyczna z domieszką oleju rycynowego z atestem PZH Pokrowiec: Tempcontrol (antyalergiczny)

G WAR

10 lat

YA

P A NA S

N

AN

CJ

Y

A

N

T

Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180 cm

ŻYNY

Wysokość materaca: około 21 cm

LERGIC

Z

NOWOŚĆ!

IVORY Climatic

Materac dwustronny na sprężynie kieszeniowej, 7-strefowy Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej o 7 strefach twardości. Wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki sen. Pokrowiec pikowany włókniną klimatyzującą. Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie pianka poliuretanowa z atestem PZH Dostępne pokrowce: Climatic (letnio-zimowy), Hygienic (antyalergiczny)

IVORY Hygienic

Wysokość materaca: około 19 cm

A

lat CJ

G WAR

10 N

ŻYNY

Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180 cm

P A NA S

COCO Climatic

Materac dwustronny na sprężynie kieszeniowej, 7-strefowy, utwardzony lateksowaną płytą kokosową Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej o 7 strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki sen. Materac o podwyższonej twardości – wkład sprężynowy po jednej stronie obłożony elastyczną, lateksowaną płytą kokosową. Sugerowany dla osób o większej wadze ciała. Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie pianka poliuretanowa z atestem PZH, jednostronnie lateksowana płyta kokosowa

COCO Hygienic

Dostępne pokrowce: Climatic (letnio-zimowy), Hygienic (antyalergiczny) Wysokość materaca: około 19 cm

A

lat CJ

G WAR

10 N

ŻYNY

Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180 cm

P A NA S

287


MASTER Medicott

Materac dwustronny 7-strefowy, na sprężynie kieszeniowej, z pianką masującą typu wellness Konstrukcja i wypełnienie: twardy materac na sprężynie kieszeniowej o 7 strefach twardości. Wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości oraz relaksujące właściwości moletowanej pianki typu wellness gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając odprężenie oraz głęboki sen. Pokrowiec pikowany włókniną klimatyzującą Opis wkładu: twarda sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie moletowana pianką poliuretanową z atestem PZH o podwyższonej twardości Pokrowiec: Medicott (antyalergiczny) Wysokość materaca: około 24 cm

YA

P A NA S

N

Y

A

AN

T

lat CJ

G WAR

10 N

ŻYNY

Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180 cm

LERGIC

Z

Materac jednostronny z pianką termoelastyczną VISCO oraz blokiem pianki wysokoelastycznej

MEMORY Medicott

Konstrukcja i wypełnienie: materac jednostronny, wykonany z pianki termoelastycznej VISCO, opartej na bloku pianki wysokoelastycznej. Pianka VISCO, reagując na temperaturę, gwarantuje idealne dopasowanie do kształtu ciała. Pokrowiec antyalergiczny pikowany włókniną klimatyzującą z możliwością prania w temperaturze do 60°C. Zalecany w profilaktyce odleżynowej. Opis wkładu: pianka VISCO o wys. 7 cm, pianka wysokoelastyczna o wys. 11 cm Dostępne pokrowce: Medicott (antyalergiczny) Wysokość materaca: około 19 cm Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180 cm

Materac dwustronny na bazie lateksu naturalnego Konstrukcja i wypełnienie: Materac dwustronny wykonany na bazie lateksu, o 7 strefach twardości; antybakteryjny lateks zapewnia wysoką higieniczność wnętrza materaca oraz gwarantuje poprawną pozycję kręgosłupa podczas snu; zalecany do stosowania z elastycznymi stelażami. Pokrowiec antyalergiczny pikowany włókniną klimatyzującą z możliwością prania w temperaturze do 60°C. Opis wkładu: jednolity blok lateksowy o 7 strefach twardości, o wysokości 16 cm, dodatkowy pokrowiec wewnętrzny z trykotu bawełnianego, zapewniający ochronę wkładu materaca Dostępne pokrowce: Aloe (antyalergiczny) Wysokość materaca: około 18 cm

288

NK

K

PI A

SO

WA

Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180 cm

A L AT

E

NATURAL Lux Aloe


Wszystkie pokrowce posiadają atest Oeko-Tex Standard 100

Pokrowce

TEMPCONTROL

Hygienic

Pokrowiec letnio-zimowy. Pikowanie strony zimowej pokrowca owczą wełną zapewnia komfort użytkowania w chłodne dni. Strona letnia pikowana jest z kolei bawełną, co daje przyjemne poczucie chłodu podczas letnich nocy.

Pokrowiec antyalergiczny z możliwością prania w temp. do 60°C. Eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych na powierzchni materaca. Nasączenie tkaniny żelem aloesowym pozytywnie wpływa na pielęgnację skóry.

Pokrowiec antyalergiczny z możliwością prania w temp. do 60°C.Tkanina aloe jest nasączona żelem aloesowym, który chroni i pielęgnuje skórę, działając nawilżająco i nadając jej elastyczność.

Pokrowiec antyalergiczny z możliwością prania w temp. do 60°C. Specjalny proces impregnacji tkaniny uniemożliwia nagromadzanie i tworzenie się niebezpiecznych pleśni, nawet pod wpływem dużej wilgotności. Ogranicza rozwój roztoczy i bakterii.

Pokrowiec antyalergiczny z możliwością prania w temperaturze 60ºC, reguluje i kontroluje wilgotność, temperaturę oraz klimat podczas snu. Dzięki szybkiemu odprowadzaniu wilgoci łatwy do utrzymania w czystości. Pomaga utrzymać optymalną temperaturę podczas snu.

Materace z kolekcji Black Red White zostały zaprojektowane z myślą o Państwa wygodzie i komforcie snu. Każdy z modeli może być umieszczony w łóżkach Black Red White, dając odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa oraz tworząc idealne miejsce do snu, które Państwo z pewnością polubią.

Podgłówki SWEET MEMORY w pokrowcu Medicott Łagodnie podpiera kręgi szyjne podczas snu i wypoczynku, utrzymując ich właściwą pozycję Wypełnienie z pianki termoelastycznej Visco, wyprodukowanej na bazie wiskozy Doskonały wybór dla alergików

SWEET NATURAL w pokrowcu Silverline Komfortowo podpiera głowę i kręgi szyjne podczas snu i wypoczynku Wypełnienie z lateksu skomponowanego na bazie mleczka drzewa kauczukowego Doskonały wybór dla alergików Pokrowiec antyalergiczny z włóknami srebra, zapewnia naturalną barierę antybakteryjną, działa antystatycznie, zapobiega powstawaniu brzydkich zapachów.

289


290


291


292


293


» wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

LENDI fotel LENDI wys./szer./gï. 86/87/94cm

294

LENDI sofa LENDI 2R wys./szer./gï. 86/142/94cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 110/195

LENDI sofa LENDI 3R wys./szer./gï. 86/172/94cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/195

RINGO sofa RINGO 2R wys./szer./gï. 84/147/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 122/198

RINGO sofa RINGO 3R wys./szer./gï. 84/170/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 145/198


porównaj sofy

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

CREATIO pufa CREATIO maïa wys./szer./gï. 42/74/80cm

pufa HIPPO wys./szer./gï. 46/92/50/cm

TIP-TOP pufa TIP-TOP wys./szer./gï. 38/55/38cm

RINGO fotel RINGO wys./szer./gï. 84/84/92cm

CREATIO pufa CREATIO duĝa wys./szer./gï. 42/134/80cm

fotel HIPPO wys./szer./gï. 89/92/82cm

TIP-TOP fotel TIP-TOP wys./szer./gï. 65/76/75cm

RINGO fotel RINGO BIS ES wys./szer./gï. 75/74/80cm

CREATIO fotel CREATIO wys./szer./gï. 88/96/95cm

sofa HIPPO wys./szer./gï. 91/200/98cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 147/190

TIP-TOP sofa TIP-TOP 2R wys./szer./gï. 65/144/84cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 116/187

RINGO sofa RINGO BIS 3DL wys./szer./gï. 90/214/100cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 142/197

CREATIO kanapa CREATIO wys./szer./gï. 88/206/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 138/206

sofa BANJO LUX 3DL wys./szer./gï. 95/217/99cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 149x202

TIP-TOP sofa TIP-TOP 3R wys./szer./gï. 65/218/84cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/190

RINGO naroĝnik RINGO BIS 3DL.REC wersja prawostronna wys./szer./gï. 85/238/159cm z pojemnikiem na poĂciel, z funkcjÈ spania, powierzchnia spania 121/198 dostÚpna takĝe wersja lewostronna RINGO BIS REC.3DL

295


PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

» wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

* model do okazjonalnego spania

DOORS naroĝnik prawy (fot.) DOORS R II wys./szer./gï. 85/230/230cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 118/192

DOORS pufa DOORS III wys./szer./gï. 37/90/60cm

296

DOORS naroĝnik DOORS R I wys./szer./gï. 85/230/154cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 118/192

DOORS sofa DOORS 3R wys./szer./gï. 85/228/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 127/192

RESET pufa RE_SET I wys./szer./gï. 36/58/50cm pufa RE_SET II wys./szer./gï. 36/64/50cm

DOORS pufa PUFA D’UGA wys./szer./gï. 37/160/55cm

RESET moduï RE_SET ’kCZNIK wys./szer./gï. 70/83/83cm

RESET moduï RE_SET 2 LEWY wys./szer./gï. 70/142/83cm dostÚpny takĝe moduï prawy

fotel LINEA wys./szer./gï. 81/91/85cm

sofa (fot) LINEA 2 wys./szer./gï. 81/155/85cm •wersja nierozkïadana

DOORS sofa DOORS 3 wys./szer./gï. 85/228/92cm •wersja nierozkïadana

DOORS sofa DOORS 2 wys./szer./gï. 85/154/92cm

RESET pufa RE_SET III wys./szer./gï. 36/83/83cm pufa RE_SET IV wys./szer./gï. 36/110/50cm

RESET ZESTAWIENIE szer. 225 x 225cm RE_SET 2 LEWY, RE_SET ’kCZNIK, RE_SET 2 PRAWY

sofa LINEA 2,5 wys./szer./gï. 81/185/85cm •wersja nierozkïadana

sofa (fot) LINEA 3R wys./szer./gï. 81/226/91cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 98/190

sofa LINEA 3 wys./szer./gï. 81/226/85cm •wersja nierozkïadana


porównaj sofy DOORS moduï DOORS 2 lewy, moduï DOORS ïÈcznik, moduï DOORS 3 prawy (caïkowita szerokoĂÊ: 224/298cm)

DOORS moduï DOORS 2 lewy, moduï DOORS 2 prawy (caïkowita szerokoĂÊ: 274cm)

DOORS fotel DOORS wys./szer./gï. 85/91/92cm

DOORS moduï - ïÈcznik DOORS wys./szer./gï. 85/87/87cm

RESET fotel RE_SET I wys./szer./gï. 70/90/83cm

RESET sofa RE_SET 2 wys./szer./gï. 70/158/83cm •wersja nierozkïadana

DOORS moduï - lewy DOORS 2 wys./szer./gï. 85/137/92cm dostÚpny takĝe moduï prawy

RESET sofa RE_SET 2,5 wys./szer./gï. 70/186/83cm •wersja nierozkïadana

fotel RE_SET II wys./szer./gï. 70/96/83cm

VIS À VIS pufa z pojemnikiem VIS À VIS 55x55 wys./szer./gï. 40/55/55cm pufa z pojemnikiem VIS À VIS 50x70 wys./szer./gï. 40/70/50cm

VIS À VIS fotel VIS À VIS wys./szer./gï. 75/90/86cm •wersja nierozkïadana

VIS À VIS fotel VIS À VIS 1R wys./szer./gï. 75/96/86cm •z funkcjÈ spania, pow. spania 60/190

DOORS moduï - lewy DOORS 3 wys./szer./gï. 85/211/92cm dostÚpny takĝe moduï prawy

RESET sofa RE_SET 3R (fot) wys./szer./gï. 70/226/91cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 110/194

VIS À VIS sofa VIS À VIS 2R wys./szer./gï. 75/134/86cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 97/190

DOORS pufa DOORS I wys./szer./gï. 37/58/58cm

RESET sofa RE_SET 3 wys./szer./gï. 70/226/83cm •wersja nierozkïadana

VIS À VIS sofa VIS À VIS 2,5R wys./szer./gï. 75/152/86cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 115/190

VIS À VIS sofa (fot.) VIS À VIS 3R wys./szer./gï. 75/182/86cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 145/190

VIS À VIS naroĝnik prawy dwukolorowy VIS À VIS wys./szer./gï. 75/236/160cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 118/198

sofa LINEA 3,5 wys./szer./gï. 81/245/85cm •wersja nierozkïadana

VIS À VIS naroĝnik lewy jednokolorowy VIS À VIS wys./szer./gï. 75/236/160cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 118/198

297


» wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

sofa sofa SEVEN 3,5 SEVEN 3 wys./szer./gï. 81/246/87cm wys./szer./gï. 81/226/87cm •wersja nierozkïadana •wersja nierozkïadana sofa SEVEN 3R (fot) wys./szer./gï. 81/226/93cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 105/190

sofa SEVEN 4 wys./szer./gï. 81/266/87cm •wersja nierozkïadana

pufa MONACO HBK wys./szer./gï. 43/63/63cm •z pojemnikiem

fotel MONACO ES wys./szer./gï. 83/91/86cm

pufa ANTONIO HBK wys./szer./gï. 44/54/54cm •z pojemnikiem

pufa MODENA wys./szer./gï. 40/62/62cm

298

fotel MODENA wys./szer./gï. 74/84/91cm

sofa DIEGO 3DL wys./szer./gï. 73/200/114cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 158x200

sofa MONACO 2FBK wys./szer./gï. 83/180/103cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/214

sofa ANTONIO 2FBK wys./szer./gï. 86/163/95cm pow. spania 119/206

sofa sofa MONACO 3S MONACO LUX 3DL wys./szer./gï. 83/196/100cm wys./szer./gï. 89/232/105cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 142x195

sofa ANTONIO 3DL wys./szer./gï. 86/202/93cm pow. spania 150/200

sofa ANTONIO 3FBK wys./szer./gï. 86/183/95cm pow. spania 138/206

sofa MODENA 2NB wys./szer./gï. 74/141/91cm

fotel SEVEN wys./szer./gï. 81/92/87cm

wersalka MODENA wys./szer./gï. 74/221/91cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 110/194

naroĝnik uniwersalny DIEGO 2DL.URC wys./szer./gï. 73/230/179cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 143/230

naroĝnik uniwersalny DIEGO 3DL.URC wys./szer./gï. 73/270/179cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 143x270

wersalka ANTONIO 3K wys./szer./gï. 90/237/100cm pow. spania 125/195


porównaj sofy

sofa SEVEN 2 wys./szer./gï. 81/160/87cm •wersja nierozkïadana

sofa SEVEN 2,5 wys./szer./gï. 81/188/87cm •wersja nierozkïadana

naroĝnik prawostronny MONACO 2F.RECBK wys./szer./gï. 84/238/167cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 130/200

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny RECBK.2F

naroĝnik prawostronny ANTONIO 2F.RECBK wys./szer./gï. 86/226/173cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/194

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny ANTONIO RECBK.2F

naroĝnik uniwersalny MODENA wys./szer./gï. 74/222/222cm

SORRENTO pufa SORRENTO HBK wys./szer./gï. 43/57/57cm z pojemnikiem

pufa SILVER HBK wys./szer./gï. 45/56/56cm •z pojemnikiem

SORRENTO fotel SORRENTO ES wys./szer./gï. 81/94/87cm

fotel SILVER ESKS wys./szer./gï. 115/104/93cm

naroĝnik prawostronny SILVER 3FKS.EF.2SKKS wys./szer./gï. 115/272/242cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/203

fotel BEGA wys./szer./gï. 84/105/83cm

ELIPPE fotel ELIPPE wys./szer./gï. 70/80/83cm

LARGO fotel LARGO wys./szer./gï. 85/97/88cm

SORRENTO dostÚpny takĝe: sofa SORRENTO 3DL SORRENTO LUX 3DL •brak poduszek ozdobnych wys./szer./gï. 90/198/97cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 154/198

dostÚpny takĝe: naroĝnik lewostronny

sofa BEGA wys./szer./gï. 84/238/83cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania pow. spania 134/192 **dostÚpna równieĝ w wersji bonell

ELIPPE sofa ELIPPE wys./szer./gï. 70/212/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 130/190

LARGO wersalka LARGO wys./szer./gï. 85/226/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 115/190

SORRENTO naroĝnik SORRENTO LUX 3DL.REC wys./szer./gï. 91/224/169cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 147/203

299


» wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

pufa prostokÈtna ROMANTICA HBK wys./szer./gï. 45/64/64cm •z pojemnikiem

pufa MONTE CARLO HBK wys./szer./gï. 43/82/82cm •z pojemnikiem

fotel ROMANTICA ES wys./szer./gï. 90/91/88cm

fotel MONTE CARLO ES wys./szer./gï. 83/91/86cm

podïokietnik tapicerowany

MATEO pufa MATEO PUFA H wys./szer./gï. 42/86/63cm

pufa RIVA HBK wys./szer./gï. 44/61/61cm * z pojemnikiem

INDIANA pufa duĝa bez blatu wys./szer./gï. 39/91/85cm

300

sofa ROMANTICA 2FBK wys./szer./gï. 88/185/94cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 134/198

sofa MONTE CARLO LUX 3DL wys./szer./gï. 89/232/105cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/194

sofa ROMANTICA LUX 3DL wys./szer./gï. 92/249/93cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 144/196

naroĝnik prawostronny MONTE CARLO 2F.RECBK wys./szer./gï. 84/238/167cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 130/200

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny MONTE CARLO RECBK.2F

podïokietnik z póïkÈ

w programie wystÚpuje równieĝ ïóĝko: MATEO FUTON patrz strona 313

fotel RIVA ES wys./szer./gï. 76/98/86cm

INDIANA pufa duĝa z blatem wys./szer./gï. 39/91/85cm

MATEO sofa MATEO LUX 3DL wys./szer./gï. 90/250/104cm * z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 152/198

sofa RIVA 2FBK wys./szer./gï. 82/181/97cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/210

INDIANA fotel INDIANA wys./szer./gï. 71/81/87cm

MATEO sofa MATEO XXL LUX 3DL wys./szer./gï. 89/337/105cm * z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 150/288

sofa RIVA LUX 3DL wys./szer./gï. 82/238/101cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/196

INDIANA pufa maïa bez blatu wys./szer./gï. 39/42/90cm

INDIANA INDIANA sofa pufa maïa z blatem INDIANA wys./szer./gï. 39/42/90cm wys./szer./gï. 71/190/90cm (wymiar bez puf) •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 134/190


porównaj sofy

naroĝnik prawostronny ROMANTICA 3DL.REC wys./szer./gï. 94/259/158cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 132/206

fotel ENZO wys./szer./gï. 83/102/97cm

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny ROMANTICA REC.3DL

fotel SAVIO ES wys./szer./gï. 93/71/93cm

naroĝnik prawostronny SAVIO 2F.RECBK/RECBK.2F wys./szer./gï. 93/233/175cm pow. spania 135/190

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny RECBK.2F

sofa ENZO 3R wys./szer./gï. 83/230/111cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 190/150

sofa ENZO 2P wys./szer./gï. 83/156/97cm

dostÚpny takĝe naroĝnik PETER LUX 3DL.REC

dostÚpny takĝe naroĝnik MATEO lewostronny LUX REC.3DL naroĝnik prawostronny MATEO LUX 3DL.REC wys./szer./gï. 90/257/150cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 130/200

naroĝnik RIVA 2F.RECBK wys./szer./gï. 82/245/160cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 138/208

sofa PETER MEGA LUX 3DL wys./szer./gï. 90/253/129cm pow. spania 174/195

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny RECBK.2F

INDIANA naroĝnik lewy maïy z pufami mieszanymi INDIANA wys./szer./gï. 68/223/136cm •wymiary naroĝnika z pufami 68/265/178cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/205

dostÚpny takĝe naroĝnik prawostronny

fotel KLIF H wys./szer./gï. 42/65/65cm

sofa KLIF LUX 3DL wys./szer./gï. 90/200/113cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 160/200

INDIANA naroĝnik duĝy lewy z pufami z blatem INDIANA wys./szer./gï. 68/280/166cm •wymiary naroĝnika z pufami 68/322/208cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/263

dostÚpny takĝe naroĝnik prawostronny

301


» wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

fotel CUBO wys./szer./gï. 84/97/91cm

sofa CUBO 2R wys./szer./gï. 84/163/91cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 122/192

sofa CUBO 3R wys./szer./gï. 84/188/91cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 145/192

naroĝnik uniwersalny CUBO wys./szer./gï. 84/244/158cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/205

w programie wystÚpuje równieĝ ïóĝko: LADY Z LMBK 140x200 patrz strona 313

pufa LADY Z HBK wys./szer./gï. 42/62/62 cm * z pojemnikiem Design by Maja Berwetz

fotel LADY Z ES wys./szer./gï. 84/89/86cm •brak poduszki ozdobnej w zestawie Design by Maja Berwetz

sofa LADY Z 2FBK wys./szer./gï. 86/148/94cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 118/205 Design by Maja Berwetz

sofa LADY Z 3FBK wys./szer./gï. 86/184/94cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/205 Design by Maja Berwetz

sofa LADY Z LUX 3DL wys./szer./gï. 88/238/96cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 146/195 Design by Maja Berwetz

w programie wystÚpuje równieĝ ïóĝko: LADY M FKBK 140x200 patrz strona 230

pufa LADY M HBK wys./szer./gï. 42/65/65cm * z pojemnikiem Design by Maja Berwetz

302

fotel LADY M ES wys./szer./gï. 74/91/87cm Design by Maja Berwetz

sofa LADY M 2FBK wys./szer./gï. 84/170/97cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 118/203 Design by Maja Berwetz

sofa LADY M 3FBK wys./szer./gï. 83/195/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/205 Design by Maja Berwetz

sofa LADY M LUX 3DL wys./szer./gï. 91/245/100cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 150/195 Design by Maja Berwetz


porównaj sofy

pufa BIGGER wys./szer./gï. 43/90/90cm

fotel BIGGER wys./szer./gï. 85/98/89cm

naroĝnik prawostronny LADY Z 2F.RECBK wys./szer./gï. 84/236/169cm • z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 124/192 design by Maja Berwertz

naroĝnik LADY M LUX 3DL.REC/ REC.3DL wys./szer./gï. 84/247/170cm • z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 127/193 Design by Maja Berwetz

sofa BIGGER wys./szer./gï. 85/201/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 135/201

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny: LADY Z RECBK.2F

naroĝnik LADY M 2F.RECBK/ RECBK.2F wys./szer./gï. 85/248/168cm pow. spania 122/195 Design by Maja Berwetz

fotel DIUNA wys./szer./gï. 75/84/92cm

fotel ALEXIS wys./szer./gï. 91/76/85cm

fotel BRUNO ES wys./szer./gï. 83/75/86cm

sofa BRUNO LUX 3DL wys./szer./gï. 91/204/100cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 155/200

kanapa DIUNA wys./szer./gï. 70/216/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 134/190

wersalka ALEXIS wys./szer./gï. 93/211/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 119/190

303


» wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

KENT fotel KENT wys./szer./gï. 84/94/87cm

ORINOKO pufa ORINOKO wys./szer./gï. 43/88/88cm * z pojemnikiem

pufa YOKO ELODI HBK wys./szer./gï. 46/57/57cm •z pojemnikiem

ORLAND pufa ORLAND EMI HBK wys./szer./gï. 46/54/54cm •z pojemnikiem

ORINOKO fotel ORINOKO wys./szer./gï. 76/96/88cm

ORLAND fotel ORLAND EMI ES wys./szer./gï. 80/74/81cm

KENT sofa KENT 2 wys./szer./gï. 84/158/87cm •nierozkïadana

KENT sofa KENT 3R wys./szer./gï. 84/190/87cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 145/190

ORINOKO sofa ORINOKO wys./szer./gï. 76/201/91cm z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 134/201

fotel YOKO ELODI ES wys./szer./gï. 86/84/87cm

ORLAND fotel ORLAND wys./szer./gï. 105/105/87cm

304

KENT sofa KENT 2R wys./szer./gï. 84/158/87cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 115/190

ORINOKO szezlong dostÚpna równieĝ ORINOKO PRAWY wersja prawostronna wys./szer./gï. 76/203/88cm * z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 77/188

wersalka YOKO ELODI 3K wys./szer./gï. 94/238/97cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 125/191

sofa YOKO ELODI 2FBK wys./szer./gï. 89/163/97cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 119/204

ORLAND sofa ORLAND EMI 2FBK wys./szer./gï. 86/154/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 118/190

ORLAND sofa ORLAND 2P (fot.) wys./szer./gï. 105/158/87cm •z pojemnikiem na poĂciel, bez funkcji spania

ORLAND sofa (fot) ORLAND EMI 3FBK wys./szer./gï. 86/173/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 140/192

ORLAND sofa ORLAND 3R wys./szer./gï. 105/184/87cm •bez pojemnika na poĂciel, z funkcjÈ spania, pow.spania 120/190

KENT sofa KENT 3 wys./szer./gï. 84/190/87cm •nierozkïadana

ORLAND wersalka ORLAND EMI 3K wys./szer./gï. 96/223/96cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, 2 poduszki ozdobne pow.spania 127/194

fotel MAGDA ES wys./szer./gï. 92/68/91cm

sofa YOKO ELODI LUX 3DL (fot) wys./szer./gï. 94/240/94cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 146/195

ORLAND sofa ORLAND EMI LUX 3DL (fot) wys./szer./gï. 98/232/83cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, 2 poduszki ozdobne, pow.spania 157/196

kanapa MAGDA 3K wys./szer./gï. 91/206/100cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 125/190


porównaj sofy

STYLIUS fotel STYLIUS wys./szer./gï. 87/84/85cm

SICRET fotel SICRET ES wys./szer./gï. 84/94/79cm

naroĝnik prawostronny YOKO ELODI 2F.RECBK prawy wys./szer./gï. 92/238/174cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 138/192

STYLIUS sofa STYLIUS 2R wys./szer./gï. 87/151/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 115/190

SICRET sofa SICRET 2FBK wys./szer./gï. 92/173/96cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 124/220

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny RECBK.2F

SICRET sofa SICRET LUX 3DL wys./szer./gï. 97/245/99cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 146/198

dostÚpna takĝe pufa BAWARIA HBK wys./szer./gï. 43/67/67cm

ORLAND dostÚpny takĝe naroĝnik naroĝnik prawostronny lewostronny RECBK.2F ORLAND EMI 2F.RECBK wys./szer./gï. 86/249/175cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 125/200

NATALIA fotel NATALIA ES wys./szer./gï. 80/74/81cm

STYLIUS sofa STYLIUS 2P wys./szer./gï. 87/151/90cm •z pojemnikiem na poĂciel

NATALIA sofa NATALIA 2FBK wys./szer./gï. 86/154/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 118/190

STYLIUS sofa STYLIUS 3R wys./szer./gï. 87/181/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 145/190

dostÚpny takĝe naroĝnik SICRET lewostronny RECBK.2F naroĝnik prawostronny SICRET 2F.RECBK wys./szer./gï. 93/228/181cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 153/191

BAWARIA fotel BAWARIA ES wys./szer./gï. 98/111/96cm

fotel YOKO wys./szer./gï. 108/91/89cm

BAWARIA sofa BAWARIA 2FBK wys./szer./gï. 98/183/100cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 120/200

sofa YOKO 2R (fot.) wys./szer./gï. 108/146/89cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 115x190

NATALIA naroĝnik prawostronny NATALIA LUX 3DL.REC wys./szer./gï. 92/234/138cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 121/202

BAWARIA sofa BAWARIA 3FBK wys./szer./gï. 98/204/100cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 143/200

sofa YOKO 3R wys./szer./gï. 108/171/89cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow.spania 140x190

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny: REC.3DL

305


» wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

fotel CLASSIC wys./szer./gï. 89/101/95cm

sofa CLASSIC 2R wys./szer./gï. 89/173/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 117/190

fotel MARCO ES wys./szer./gï. 88/97/96cm

sofa MARCO 3FBK wys./szer./gï. 88/178/96cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 128/189

fotel LAGUNA ES wys./szer./gï. 94/111/95cm

306

sofa LAGUNA 2FBK wys./szer./gï. 94/183/100cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/200

naroĝnik CLASSIC prawy wys./szer./gï. 90/250/175cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 130/195

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny

naroĝnik prawostronny MARCO 2F.RECBK wys./szer./gï. 86/229/160cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 119/195

naroĝnik prawostronny LAGUNA 2F.E.RECBK wys./szer./gï. 94/270/224cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 115/195

dostÚpny naroĝnik lewostronny: RECBK.2F

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny RECBK.E.2F


porównaj sofy

* w programie dostÚpny takĝe fotel bez funkcji

fotel HANIA ES wys./szer./gï. 104/64/88cm

fotel HANIA ESR wys./szer./gï. 102/67/94cm

naroĝnik prawostronny DARIO 2F.RECBK wys./szer./gï. 240/163/83cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 126/195

dostÚpny naroĝnik lewostronny: RECBK.2F

naroĝnik DOMINIK prawy wys./szer./gï. 88/233/145cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 130/200 •dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny ••dostÚpny równieĝ w wersji bonell

naroĝnik prawostronny ROBIN 3DL.REC wys./szer./gï. 85/283/201cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 130/217

wersalka HANIA 3K wys./szer./gï. 90/195/89cm z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 124/195

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny: REC.3DL

naroĝnik TONY wys./szer./gï. 93/232/174cm

naroĝnik prawostronny GABRO 2F.RECBK wys./szer./gï. 108/243/170cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 132/200 Design by Maja Berwetz

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny RECBK.2F

naroĝnik uniwersalny SURIA wys./szer./gï. 76/225/144cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/205

dostÚpny takĝe naroĝnik prawostronny

* dostÚpny takĝe w wersji moduïowej

pufa FROG H wys./szer./gï. 42/116/70cm

naroĝnik prawostronny FROG 2.E.1,5 wys./szer./gï. 83/280/244cm

naroĝnik uniwersalny BEGA wys./szer./gï. 86/243/126cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 112/199 ••dostÚpny równieĝ w wersji bonell

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny 1,5.E.2

naroĝnik uniwersalny MARINA wys./szer./gï. 89/270/177cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 134/220

naroĝnik prawostronny MILANO wys./szer./gï. 82/270/249 •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/194

dostÚpny takĝe naroĝnik lewostronny

307


» wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

naroĝnik uniwersalny LUNA wys./szer./gï. 87/202/122cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 112/202

CLIPPER pufa CLIPPER prawa wys./szer./gï. 40/36/73cm

naroĝnik uniwersalny KONRAD wys./szer./gï. 87/253/182cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 146/209

308

naroĝnik uniwersalny KWADRAT wys./szer./gï. 83/236/172cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 130/210

CLIPPER sofa CLIPPER solo prawa wys./szer./gï. 73/205/89cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 134/195cm (wymiar bez pufy)

naroĝnik QUATRO lewy wys./szer./gï. 91/250/149cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 132/205 •dostÚpny takĝe naroĝnik prawostronny ••dostÚpny równieĝ w wersji bonell

dostÚpny takĝe naroĝnik prawostronny

CLIPPER naroĝnik CLIPPER solo lewy wys./szer./gï. 73/212/138cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 121/212cm (wymiar bez pufy)

sofa JANG LUX 3DL wys./szer./gï. 88/203/105cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 158/202


porównaj sofy

sofa CASTILLO wys./szer/gï. 89/197/92 •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 148/197

sofa CARINA BIS wys./szer./gï. 90/197/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 147/197

sofa MESSE wys./szer./gï. 90/216/94cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 145/196 ••dostÚpna równieĝ w wersji bonell

sofa CARINA BONELL wys./szer./gï. 88/197/93cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 147/197

sofa IDA wys./szer./gï. 84/115/104cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 107/195

sofa CARINA wys./szer./gï. 87/197/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 147/197

sofa HUGO wys./szer./gï. 78/130/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/187

dostÚpne chromowane nóĝki wersalka (fot) APOLLO DS CHROM wys./szer./gï. 95/192/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/190

wersalka (fot) APOLLO DS wys./szer./gï. 90/192/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/190

wersalka IZA wys./szer./gï. 92/191/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 121/191

sofa NINA wys./szer./gï. 90/215/86cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 141/191

wersalka MINI wys./szer./gï. 78/192/82cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 95/190

wersalka MINI 200 wys./szer./gï. 78/200/82cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 95/200

kanapa DE-LUX wys./szer./gï. 69/196/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/196

sofa STREET wys./szer./gï. 93/197/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 148/197

sofa ONTARIO LUX 3DL wys./szer./gï. 89/237/101cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 154/197

sofa BLANKA wys./szer./gï. 92/211/83cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 134/192

sofa KWADRAT wys./szer./gï. 80/150/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/190

309


» wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

sofa MOTYL wys./szer./gï. 92/208/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 147/197 **dostÚpna równieĝ w wersji bonell

sofa TEN 3DL wys./szer./gï. 91x207x102cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 149/188

sofa MARTA wys./szer./gï. 90/210/99cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 146/197

sofa LORD 3DL wys./szer./gï. 91/206/96cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 144/198

pufa DON HBK wys./szer./gï. 42/54/54cm * z pojemnikiem

310

sofa RONDO wys./szer./gï. 86/207/80cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 127/191

sofa BELLA wys./szer./gï. 80/191/79cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 127/191

sofa BELLA BONELL wys./szer./gï. 83/191/82cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 127/191

sofa BELLA BIS wys./szer./gï. 88/191/79cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 127/191

sofa GABOR LUX 3DL wys./szer./gï. 96/202/98cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 154/200

sofa DON LUX 3DL wys./szer./gï. 90/206/101cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 155/200

sofa CLEO wys./szer./gï. 90/204/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 150/197

fotel BARTOSZ wys./szer./gï. 85/77/85cm

sofa CLEO LUX wys./szer./gï. 90/199/93cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 149/191

sofa LAURA wys./szer./gï. 90/200/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 145/196 ••dostÚpna równieĝ w wersji bonell

kanapa FUTURA wys./szer./gï. 72/198/88cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 137/197

wersalka ’ÓDKA wys./szer./gï. 95/200/100cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 126/200

wersalka (fot) BARTOSZ wys./szer./gï. 90/190/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/190

wersalka BARTOSZ 200 wys./szer./gï. 90/200/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/200


porównaj sofy

wersalka TAMAS wys./szer./gï. 93/198/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 123/195

sofa BOAT wys./szer./gï. 93/197/93cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 148/197

sofa ALAN 3DL wys./szer./gï. 100/240/93cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 145/197

sofa ALAN LUX 3DL wys./szer./gï. 100/240/93cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 145/197

sofa CARMEN wys./szer./gï. 88/198/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 147/197

wersalka MARS wys./szer./gï. 90/186/89cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 119/186

sofa INKA wys./szer./gï. 94/206/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 140/197 •dostepna rowniez w wersji bonell

wersalka DORA wys./szer./gï. 92/190/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 122/190

sofa ZOOM LUX 3DL wys./szer./gï. 91/214/100cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 152/197

wersalka TAURI LUX 3DL wys./szer./gï. 93/202/97cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 153/197

wersalka VIOLA wys./szer./gï. 91/191/91cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/190

wersalka CLIC-CLAC BONELL wys./szer./gï. 105/205/90-110cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 130/205

wersalka CLIC-CLAC PIANKA wys./szer./gï. 105/205/90-110cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 130/205

wersalka TAMAS PIK wys./szer./gï. 94/196/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 123/196

sofa DAFNE wys./szer./gï. 88/198/96cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 147/197

sofa SPACE LUX 3DL wys./szer./gï. 90/222/109cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 157/219

sofa FIORD LUX 3DL wys./szer./gï. 89/201/108cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 155/199

311


» wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

sofa ARIANE 3DL wys./szer./gï. 89/214/94cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 148/198

sofa SENTIDO LUX 3DL wys./szer./gï. 91/203/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 152/203

sofa RANDA LUX 3DL wys./szer./gï. 92/204/98cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 151/198

sofa JULIA 3DL wys./szer./gï. 94/200/96cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 151/197

dostÚpna takĝe: sofa RANDA 3DL wys./szer./gï. 92/204/98cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 151/198

sofa EMMA 3DL wys./szer./gï. 85/207/101cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 151/192

312

kanapa TABU wys./szer./gï. 83/220/103cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 190/145

sofa ROBBI wys./szer./gï. 94/210/100cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 146/197

sofa TRAPEZ wys./szer./gï. 80/165/85cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/190

sofa ZORA 3DL wys./szer./gï. 89/204/93cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 146/198

sofa ZUZA 3DL wys./szer./gï. 94/189/96cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 147/184

dostÚpna takĝe: sofa ZORA LUX 3DL wys./szer./gï. 89/204/93cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 146/198

sofa CLAUDIA wys./szer./gï. 90/197/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 147/197

sofa KILT 3DL wys./szer./gï. 89/200/98cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 152/198

dostÚpna takĝe: sofa KILT LUX 3DL wys./szer./gï. 89/200/98cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 152/198

sofa CARRY 3DL wys./szer./gï. 90/206/98cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 154/200

wersalka BUTTERFLY 3K wys./szer./gï. 94/202/95cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 115/185

sofa OLGA 3DL wys./szer./gï. 95/205/94cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 146/201


porównaj sofy

sofa ROMA 2 wys./szer./gï. 84/226/80cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 150/187

SEVILLA ’Ó¿KO 80_160 wys./szer./dï. 95/45,5-70,5/202,5cm •poduszki do ïóĝka dostÚpne w opcji (3szt) materac z ramÈ - rozkïadany + 2 zagïówki dï./szer. 195/75-150cm wysuwana szußada, pojemnik na poĂciel

sofa ELENA 3DL wys./szer./gï. 89/201/97cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 163/200

sofa NELLY wys./szer./gï. 91/203/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 145/193

INDIANA ïóĝko JLOZ 80/160 wys./szer./dï. 60,5/79-154/202,5cm •poduszki do ïóĝka dostÚpne w opcji (3szt) materac z ramÈ - rozkïadany + 2 zagïówki dï./szer. 195/75-150cm, wysuwana szußada, pojemnik na poĂciel •pokrowce dostÚpne we wszystkich tkaninach z kolekcji z uwzglÚdnieniem ograniczeñ technologicznych

sofa BRENDA 2FBK wys./szer./gï. 89/174/92cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 123/200

» inne ïóĝka znajdziesz na stronach 278-282 wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

ïóĝko MATEO FUTON 180x200 wys./szer./dï. 94/205/234cm •bez pojemnika na poĂciel, pow. spania 180/200

ïóĝko ROKSANA wys./szer./dï. 104/187/224cm materac szer./dï. 160/199cm

ïóĝko LADY Z LMBK 140x200 wys./szer./dï. 100/159/221cm •z pojemnikiem na poĂciel, pow. spania 140/200

ïóĝko LADY M FKFBK 140x200 wys./szer./dï. 96/140/211cm •z pojemnikiem na poĂciel, pow. spania 136/198

sofa CARMEN 2FBK wys./szer./gï. 86/158/93cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 118/198

sofa WAVE wys./szer./gï. 80/150/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/190

sofa RAG TIME wys./szer./gï. 79/153/85cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/190

ïóĝko ADEA FKFBK 140x200 wys./szer./dï. 80/149/212cm •z pojemnikiem na poĂciel, pow. spania 140/200 •w komplecie 1 materac (w tkaninie), w opcji narzuta i 2 poduszki ïóĝko ADEA FKSBK 140x200 wys./szer./dï. 80/149/212cm •z pojemnikiem na poĂciel, pow. spania 140/200 •w komplecie 1 materac (w surówce), w opcji narzuta i 2 poduszki

ïóĝko NERO LMBK 160x200 wys./szer./dï. 90/180/222cm •z pojemnikiem na poĂciel, pow. spania 160/200

313


» inne ïóĝka znajdziesz na stronach 278-282 wymiary zewnÚtrzne mebli tapicerowanych mogÈ róĝniÊ siÚ od podanych o 3%. Modele dostÚpne w róĝnych rodzajach i kolorach tkanin

ïóĝko MAXI FKFBK 120x200 wys./szer./dï. 66/125/213cm •z pojemnikiem na poĂciel, pow. spania 120/210 dostÚpne takĝe: MAXI FKFBK 140x210

ïóĝko MACRO FKFBK 120x200 wys./szer./dï. 66/125/206cm •z pojemnikiem na poĂciel, pow. spania 120/200 dostÚpne takĝe: MACRO FKFBK 140x200

sofa ROMA 1 PRAWA wys./szer./gï. 84/208/80cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 150/190

sofa prawa AUTKO wys./szer./dï. 62/79/146cm •pow. spania 71/180 dostÚpna takĝe wersja lewostronna

sofa KOMBI 3FBK+ 2H wys./szer./gï. 73/197/81cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 160/195

314

CAPSLOCK sofa CAPSLOCK PLUS 2RK wys./szer./gï. 73/140/80cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 80/185

tapczan MAX pianka wys./szer./dï. 43/90/199cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 90/199

tapczan GRZE¥ wys./szer./dï. 63/85/190cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 85/190

tapczan lewy PRINCESS LBKL wys./szer./dï. 92/84/185cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 74/175 dostÚpny takĝe tapczan prawy: PRINCESS LBKP

sofa PINKY 3DL wys./szer./gï. 100/207/102cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 149/188

sofa prawa MUSZELKA wys./szer./dï. 62/79/146cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 71/180 dostÚpna takĝe wersja lewostronna

sofa prawa KOKARDKA wys./szer./dï. 62/79/146cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 71/180 dostÚpna takĝe wersja lewostronna

wersalka BARTOSZ MINI wys./szer./gï. 85/175/90cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 115/175

CAPSLOCK fotel CAPSLOCK PLUS NB wys./szer./gï. 78/62/95cm

tapczan MAX bonell wys./szer./dï. 46/90/199cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 90x/199

CAPSLOCK fotel CAPSLOCK wys./szer./gï. 64/82/86cm

CAPSLOCK sofa CAPSLOCK PLUS 2NB wys./szer./gï. 78/122/95cm

sofa CAPSLOCK 2R wys./szer./gï. 64/143/86cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 120/187

CAPSLOCK sofa CAPSLOCK PLUS 3NB wys./szer./gï. 78/182/95cm


porównaj ïóĝka tapicerowane

tapczan MICRO LBK 80x180 wys./szer./dï. 66/86/183cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 80/180 tapczan MACRO LBK 80x200 wys./szer./dï. 66/86/207cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 80/200 tapczan MIDI LBK 90x200 wys./szer./dï. 66/94/203cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 90X200 tapczan MAXI LBK 90X210 wys./szer./dï. 66/94/213cm •pow. spania 90/207

naroĝnik prawy FILIP wys./szer./dï. 66/81/91cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 78/180 dostÚpna takĝe wersja lewostronna

fotel OLA ES wys./szer./gï. 105/65/70cm

pufa OKRkG’A wys./szer./gï. 38/41/41cm

pufa PROSTOKkTNA wys./szer./gï. 38/41/32cm

tapczan MICRO LBKP 80x180 2/3 BOK wys./szer./dï. 66/88/183cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 80/180 dostÚpny tapczan lewy MICRO LBKL 80x180 2/3 BOK tapczany: MACRO LBKP 80x200 2/3 BOK MACRO LBKL 80x200 2/3 BOK

tapczan MIDI LBKL 90x200 2/3 BOK wys./szer./dï. 66/96/203cm •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 90/200 dostÚpny tapczan prawy MIDI LBKP 90x200 2/3 BOK tapczany: MAXI LBKP 90x210 2/3 BOK MAXI LBKL 90x210 2/3 BOK

PYTAJ SPRZEDAWCĘ O DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

naroĝnik prawy PICCOLO wys./szer./gï. 67/82/94 •z pojemnikiem na poĂciel i funkcjÈ spania, pow. spania 78/180

fotel fotel NORDI ES KIWI OKRkG’Y wys./szer./gï. 106/70/80cm wys./szer./gï. 96/65/74cm

pufa MILANO wys./szer./gï. 60/45/60cm

pufa HBK wys./szer./gï. 43/54/54cm •z pojemnikiem

fotel KIWI PROSTOKkT wys./szer./gï. 100/65/72cm

fotel KIWI IRYS wys./szer./gï. 99/65/76cm

fotel BAMBINO ES wys./szer./gï. 64/56/60cm

pufa KUBIK H wys./szer./gï. 41/44/44cm

fotel 1 FOR YOU ES wys./szer./gï. 75/74/80cm

fotel KONFERENCYJNY I wys./szer./gï. 78/69/69cm

fotel KONFERENCYJNY II wys./szer./gï. 79/69/69cm

fotel ALVEO ES wys./szer./gï. 73/70/86cm

fotel 1 FOR YOU ES CHROM wys./szer./gï. 75/74/80cm

315


316


KUCHNIE W KOMPLETACH NIKA

ORAZ ELEMENTY DO ROZBUDOWY

3 komplety nika:

180

260

260

STANDARD

FANTAZJA

NIKA 180 front typu RAMKA , kolor jabïoñ ciemna

dlaczego kupujÈc komplet oszczÚdzasz? Komplety Nika zostaïy stworzone z myĂlÈ o Klientach ceniÈcych jakoĂÊ w niskiej cenie. Zakup kompletów jest bardziej ekonomiczny niĝ kupno pojedynczych szafek. Specjalny system pakowania szafek gwarantuje szybkÈ i bezpiecznÈ dostawÚ oraz pozwala na organizacjÚ samodzielnego i ïatwego montaĝu mebli. Kaĝdy z kompletów posiada elementy wspólne dla wszystkich - korpusy i cokoïy w kolorze jabïoni ciemnej oraz blaty w kolorze pietry beĝowej. Do kaĝdej z szafek przypisany jest oddzielny blat. Szafki posiadajÈ estetyczne wnÚtrza w kolorze biaïym, zaĂ kaĝdy z frontów zaopatrzony jest w starannie dobrany uchwyt.

23 rodzaje frontów nika:

Katalog kuchni NIKA dostÚpny w salonach!

Oferta kuchni NIKA obejmuje 23 fronty. Dla kompletu NIKA 180 dostÚpne sÈ dwa kolory frontu, dla NIKA 260 STANDARD osiemnaĂcie oraz dla NIKA 260 FANTAZJA piÚÊ.

moĝliwoĂÊ rozbudowy KaĝdÈ z kuchni NIKA 180, NIKA 260 STANDARD oraz NIKA 260 FANTAZJA moĝna rozbudowaÊ kupujÈc dodatkowe elementy dostÚpne w naszej ofercie (nie dotyczy frontu: VELIO wiĂnia primavera).

317


RODZINNE KUCHNIE FAMILY LINE 22 wzory i kolory frontów!

Rodzinne

kuchnie

dostÚpne Úp rodzaje j frontów:

NRORUG LD7DPDW LXNXFKQ 1D]GMĊF

Duĝa iloĂÊ bryï umoĝliwia zaprojektowanie kuchni naszych marzeñ w ekonomicznej cenie. Wskïad systemu wchodzi ponad 50 elementów mebli, które w poïÈczeniu z wybranym frontem nadadzÈ Twojej kuchni indywidualny charakter.

RZ\ ąENUHP

7 wzorów klasycznych: Alamo, Anake, Kantero, Kapelo, Letis, Falga, Pekan oraz 15 nowoczesnych: Edan (3 kolory), Tabes (2 kolory), Delano, Tapo (3 kolory), Tamat, Rade, Hewo, Eskos, Tafne,Tal (uzupeïnienie oferty o ramki aluminiowe) tworzÈ system mebli kuchennych FAMILY LINE.

Katalog kuchni FAMILY LINE w salonach!

Oferta kuchni FAMILY LINE obejmuje 22 fronty. Do frontów przypisane sÈ dwie grupy szafek - szafki dostÚpne z kaĝdym typem frontów - oraz szafki dostÚpne tylko z wybranym typem frontu. Do korpusów dostÚpnych w dwóch wybarwieniach: orzech guarneri i wenge dobierz fronty z bogatej gamy klasycznych oraz nowoczesnych propozycji. JeĂli lubisz siÚ wyróĝniaÊ poïÈcz dwa kolory, zestaw mat z poïyskiem lub zastosuj fronty wykonane z aluminium. FunkcjonalnoĂÊ. Nasze rozwiÈzania uïatwiÈ Ci czynnoĂci na kaĝdym kroku. Bez wysiïku, delikatnym ruchem uniesiesz fronty dziÚki podnoĂnikom gazowym, natomiast amortyzatory AIRTIC umoĝliwiÈ Ci zamykanie drzwi szafek bez trzaskania. W specjalnej szafce wielofunkcyjnej ukryjesz sprzÚt AGD, a oĂwietlenie punktowe znacznie uïatwi Ci przyrzÈdzanie posiïków. Takie rozwiÈzania sprawiÈ, ĝe Twoja kuchnia bÚdzie niezwykle funkcjonalna. Blat w Twojej kuchni musi byÊ wytrzymaïy, nasze blaty wykonane sÈ z solidnych materiaïów. W naszej ofercie znajdziesz gotowe blaty o gruboĂci 28 mm i 38 mm - dostÚpne w gotowych dïugoĂciach: 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1600, 2000 mm. Blaty do szafek naroĝnych dostÚpne sÈ w dïugoĂciach: 340 i 640 mm. 1

318


2

1

TAPO Wzór frontu: Tapo; kolor: biaïy poïysk

4

TABES Wzór frontu: Tabes; kolor: orzech elegant

2

TAMAT Wzór frontu: Tamat; kolor: dÈb kremowy

5

EDAN Wzór frontu: Edan; kolor: wiĂnia malaga

3

SAMBOX szußady

4

3

5

319


CAPITAL_ 38th Elysee Avenue biaïy poïysk / beĝowy poïysk / popielaty poïysk / szarobrÈzowy poïysk

320


MEBLE KUCHENNE PROJEKTOWANE NA WYMIAR grupa capital - 6 wzorów frontów, 30 kolorów

grupa royal - 15 wzorów frontów, 15 kolorów

grupa trafÞc - 12 wzorów frontów, 70 kolorów

grupa sentima - 10 wzorów frontów, 50 kolorów

4 grupy, 43 wzory frontów, 125 kolorów! 2 grupy klasyczne: Royal i Sentima oraz 2 nowoczesne: Capital i TrafÞc tworzÈ wspólnie jeden z najwiÚkszych systemów mebli kuchennych. Indywidualne zamówienia realizujÈ projektanci w wyspecjalizowanych studiach, dysponujÈcy ponad 500 elementami mebli w wielu stylach, którym charakter nadaje 43 rodzaje frontów. O nasze katalogi pytaj w studiach kuchni BLACK RED WHITE. ZawierajÈ one ponad 120 zdjÚÊ przykïadowych ukïadów, zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych oraz wiele szczegóïowych informacji.

Katalog dostÚpny w studiach kuchni i salonach meblowych!


W ramach staïego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent BLACK RED WHITE S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach, nie zmieniajÈc ich ogólnego charakteru. Wszystkie meble prezentowane w katalogu sprzedawane sÈ w paczkach do samodzielnego montaĝu. Tylko prawidïowy, czyli zgodny z instrukcjÈ, montaĝ mebli gwarantuje osiÈgniÚcie satysfakcji z ich uĝytkowania. Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze wzglÚdu na ograniczenia wynikajÈce z techniki druku, kolory reprodukowane w katalogu mogÈ siÚ róĝniÊ od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Wykorzystane na zdjÚciach dekoracje nie sÈ wliczone w cenÚ mebli. Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiÈzujÈ w miesiÈcu oddania do druku (8/2011). Podane wymiary mebli mogÈ ulec nieznacznej zmianie. Wszystkie podane wymiary sÈ wymiarami zewnÚtrznymi (uwzglÚdniajÈ zwieñczenia).

Black Red White S.A.: 23-400 Biïgoraj, ul.Krzeszowska 63 Polska Dziaï Obsïugi Klienta: tel.: +48 84 68 50 202, fax: +48 84 68 50 290

www.brw.com.pl

WYDANIE I_ 2012

Uwaga: jeĝeli nie jesteĂ juĝ zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj ten katalog innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz sie do ochrony Ărodowiska naturalnego.

catalog mobila BRW  

catalog mobila BRW

Advertisement