XXIII ESCOLA D'ESTIU DEL PRIORAT

Page 1

XXIII ORGANITZA:

ESCOLA D’ESTIU DEL PRIORAT

COL·LABORA EN L’ORGANITZACIÓ: Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Servei Educatiu del Priorat PATROCINA: Generalitat de Catalunya Departament d'Educació COL·LABORA: ESCOLA ANTONI VILANOVA

LES MATEMÀTIQUES A LES NOSTRES MANS 1 i 2 de juliol de 2013

8

1


QUADRE D’ESCOLES D’ESTIU 2013 núm

34a

ESCOLA D’ESTIU I DATES

LLOC ON ES REALITZARÀ

ANOIA

Edifici Garcia Fossas, Igualada

1 al 5 de juliol

44a JAUME MIRET Escola Camps Elisis 1 al 4 de juliol

32a 35a

MARESME 1 al12 de juliol

TecnoCampus Mataró-Maresme

PENEDÈS

“Cal Mata”, Saifores

1 al 5 de juliol

23a

PRIORAT

32a

RIPOLLÈS

48a

ROSA SENSAT 1 al 12 de juliol TERRES DE L’EBRE 1 al 5 de juliol L’URGELLSEGARRA 1 al 3 de juliol

33a 30a

1 i 2 de juliol 1 al 3 de juliol

34a

VALLÈS OCC. 1 al 5 de juliol

32a

VALLÈS OR. CASAL DEL MESTRE

7a 14è 9a

1 al 5 de juliol E. ESTIU Virtual 4 a 15 de juliol Àmbit Virtual EE 4 al 12 de juliol EE de l'Ed.de Persones Adultes 1 al 4 de juliol

Esc. Antoni Vilanova (Falset) Escola del Treball Ripoll Campus Mundet de la UB (Barcelona) Tortosa Sant Carles de la Ràpita

WEB / contacte

renovació pedagògica que caracteritza el professorat de Catalunya, i ha esdevingut un espai de trobada imprescindible, on, any rere any, mestres, professors i professores

http://gmbpened.pangea.org mrpbaixpenedes@hotmail.com http://phobos.xtec.cat/crppriorat/intranet gmpriorat@gmail.com

educativa, han esdevingut un model de formació amb uns ferms ideals pedagògics al

gibertmoliner@gmail.com http://www.rosasensat.org cursos@rosasensat.org http://usuaris.tinet.org/mrpte mrp.terresebre@gmail.com http://www.pangea.org/~geus geus@pangea.org

Fac. Ciències Educació UAB i IES Pere Calders

http://amgali.pangea.org eestiuvoc@pangea.org

IES Celestí Bellera

http://www.casaldelmestre.org secretaria@casaldelmestre.org

Centre de Formació de Persones Adultes Francesc Layret Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat

L’escola d’estiu ha estat lligada des dels seus inicis, fa ja noranta-nou anys, a l’esperit de

http://gmanoia.pangea.org e-mail: grupmestresanoia@gmail.com http://mielleida.pangea.org e-mail: mielleida@pangea.org http://www.memcat.org e-mail: activitats@memcat.org

CEIP Jacint Verdaguer

Àmbit Virtual de les Escoles d'Estiu dels MRP de Catalunya

PRESENTACIÓ XXIII ESCOLA D’ESTIU

poden actualitzar coneixements, intercanviar experiències i reflexionar sobre la seva pràctica docent. La força de la innovació i la renovació de les escoles d’estiu i la convicció que l’estimació a la professió de docent és imprescindible per avançar en la pràctica

servei de l’educació d’aquest país. L’especificitat de l’escola d’estiu permet compartir espais de temps, durant uns dies, en uns entorns educatius diferents dels de la resta del curs, per intercanviar coneixements i avançar, així, en la pròpia formació, tant individual com col·lectiva, orientada a l’enriquiment mutu per a la millora de la pràctica educativa. Els protagonistes de l’escola d’estiu són els mateixos docents que, agrupats en diferents col·lectius -moviments de mestres, associacions de docents o col·legis professionals-, organitzen la seva pròpia formació. Una formació arrelada al medi i al territori, que dóna a cada escola un tarannà propi, una identitat pròpia. I. conseqüentment, una diversitat en les maneres de fer, que enriqueix la reflexió i l’actualització professional. Haver sabut conservar, al llarg dels anys i independentment dels moments difícils, l’esperit innovador de les escoles d’estiu, que, com petjades pedagògiques, continuen

http://www.acte.cat

sent el punt de partida de la renovació pedagògica del nostre país, és un mèrit que el

acte@pangea.org

Departament d’Ensenyament reconeix als mestres del nostre país, i el motiu pel qual està compromès des de fa molts anys amb les escoles d’estiu com un dels nostres

http://aadults.pangea.org educacioadults@gmail.com

patrimonis pedagògics més preuats.

Irene Rigau i Oliver Consellera d’Ensenyament

8

1


Si planifiques un any, sembra blat. Si planifiques una dècada, planta arbres. Si planifiques per una vida, educa persones. Kwan Tzu (300 a.C.)

Educar persones és l'essència de la nostra tasca com a docents, és el nostre compromís i la responsabilitat que compartim amb tota la comunitat educativa i la societat. L’escola catalana ha estat - i ha de continuar sent- una important eina de cohesió i de millora social. Malgrat les greus dificultats econòmiques i socials, les famílies confien en la formació dels seus fills per generar un futur millor. Els docents hem de ser capaços d’assumir aquest important repte mantenint els principis d’equitat, participació, compromís social, laïcisme , renovació ... que inspiren el model d’escola catalana que ara tenim. Segons totes les enquestes, els metges i el professorat tenim un alt grau de prestigi i acceptació social. Es reconeix l’esforç que estem realitzant i es valora la importància dels serveis pel present i futur de les noves generacions i del país. Acabat aquest curs complicat per a l’ensenyament i les escoles a Catalunya, volem que l’Escola d’Estiu contribueixi a reforçar l'aposta per la millora i el canvi basat en la reflexió, l'intercanvi i el treball compartit entre el professorat. Des de les diverses organitzacions de les Escoles d'Estiu us encoratgem a participar-hi i a gaudir de l'oportunitat de formar-nos conjuntament.

DIMARTS 2 DE JULIOL DE 2013 A les 9: LA NUMERACIÓ A L’AULA. Maria Antonia Canals. 

Conèixer recursos pel disseny d’activitats de caràcter competencial de la numeració.

 A les 3: Dinar de germanor.

Junts, podem! Jaume Aguilar Vallès President de la Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

2

7


XXIII ESCOLA D’ESTIU DEL PRIORAT LES MATEMÀTIQUES A LES NOSTRES MANS DILLUNS 1 DE JULIOL DE 2013 A les 9: Recepció. A 2/4 de 10: LA GEOMETRIA. Maria Antonia Canals 

Conèixer recursos pel disseny d’activitats de caràcter competencial de la geometria.

A les 3: LES MATEMÀTIQUES I EL DIBUIX. Jordi Vaqué 

Observar el dibuix figuratiu partint d’una habilitat que es pot aprendre i ensenyar, i que pot esdevenir una eina útil en la resolució de problemes matemàtics.

A 2/4 de 6: CREACIÓ DE MATERIALS per a l’aprenentatge de les matemàtiques. Maria Antonia Canals.  Crear, dissenyar i utilitzar diversos materials com a font d’aprenentatge i de coneixement matemàtic.

6

3


SALUTACIÓ PRESIDENT

INFORMACIÓ GENERAL

Benvinguts un any més a l’Escola d’Estiu del Priorat, Dates: 1 i 2 de juliol de 2013 Des de les primeres incisions geomètriques, trobades en una peça d’ocre a la cova de Blombos, amb més de 77.000 anys d’antiguitat; el món ha esdevingut cada vegada més matemàtic, o si més no la interpretació que en fem. La nostra societat s’explica amb les xifres, les dades estadístiques i macroeconòmiques, les variacions de les primes de risc, els tràgics percentatges d’atur , i les expectatives numèriques frustrades de creixement, que els mitjans d’informació s’afanyen a comunicar a cada punt horari al llarg del dia. Són aquestes les matemàtiques de les competències bàsiques? Si, se’ns dubte. Cal saber llegir i entendre algunes d’aquestes dades, observar-ne els aspectes ètics i morals, i tenir un criteri per representar-nos el món i les seves realitats particulars. Per desenvolupar la competència matemàtica no és necessari únicament adquirir coneixements sobre els algoritmes, la resolució de problemes, i algunes pinzellades de geometria i estadística. Cal aprendre a observar el món com un lloc que s’explica, es construeix i es modifica a partir de fonaments matemàtics. Cal que els nostres alumnes observin les matemàtiques com una eina per descobrir el món. En aquests moments molts ciutadans del nostre país tenen grans dificultats per trobar una ocupació, encara més amb d’un contracte laboral indefinit, i és una autèntica sort si l’ocupació té relació amb la formació inicial que s’ha rebut. Els nostres alumnes seran els hereus de la situació econòmica actual i d’uns intents , esperem que frustrats, de reformes del sistema educatiu que es dirigeixen perillosament cap a l’adoctrinament i les desigualtats, quan no atemptem directament cap a la convivència. Mentre els joves valors del país fugen a buscar fortuna a l’estranger i el país es descapitalitza de talents, els educadors hauríem de dotar als infants d’eines que els permetin construir una societat millor , fent-la més reflexiva ,justa i capaç d’aprofitar i d’integrar els seus talents. Joan Lluís Barceló Aguiló President del Grup de Mestres del Priorat

4

Lloc: Escola Antoni Vilanova Avinguda de Reus, 2 43730 – FALSET Telèfon: 977830194 Inscripcions: del 3 al 26 de juny Per formalitzar la inscripció podeu fer-ho: 

Omplint la butlleta que us adjuntem, i enviar-la amb el resguard de l’ingrés de l’import de la matrícula, al Grup de Mestres del Priorat, amb seu als Serveis Educatius del Priorat

Per via telemàtica a traves de l’Xtec, apartat Escoles d’Estiu i fent l’ingrés de l’import de la matrícula, al Grup de Mestres del Priorat, amb seu als Serveis Educatius del Priorat

L’ingrés s’ha de fer al compte corrent 2100- 0082-35-0200190979 de La Caixa indicant el concepte i la persona que el fa. Adreça: Grup de Mestres del Priorat Ctra. De Porrera s/núm 43730- FALSET Tel /Fax: 977 83 06 72 Quota: Socis: Matrícula 15 euros No socis: Matrícula 25 euros Nota: l’assistència a aquesta escola d’estiu comporta un certificat de 15 hores.

5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.