Głos seniora nr 5

Page 3

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejne otwarcie! Oddając do druku poprzednie wydanie „Głosu Seniora”, ostatnie z realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, czekaliśmy na rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu. Udało się! Nasz wniosek zyskał uznanie – na jesieni rozpoczynamy drugie rozdanie, zwiększając nakład magazynu do 30 tysięcy sztuk. Zanim jednak otrzymamy środki na jego realizację, by nie zawieść naszych wiernych Czytelników (dziękujemy wszystkim, którzy przekazują nam wyrazy uznania i pozytywne opinie!), postanowiliśmy wydać dodatkowy numer, samodzielnie zdobywając środki na pokrycie kosztów jego wydania. Dziękujemy wszystkim reklamodawcom, a Państwa zapraszamy do lektury! Staraliśmy się zachować dotychczasową strukturę pisma, ale nie zabrakło też nowości, które kontynuować odtąd będziemy w kolejnych wydaniach. Wśród nich „Senior w internecie” oraz „Senior w uzdrowisku”. Mamy nadzieję, że za sprawą uzdrowiskowej mapy Polski nie tylko łatwiej odnajdą Państwo miejsce swojego potencjalnego wyjazdu, ale także wrócą wspomnieniami do dotychczasowych pobytów sanatoryjnych, a te znajdą ujście literackie w konkursie na najciekawsze wspomnienie z uzdrowiska. Zapraszamy! Zachęcamy także do udziału w dwóch pozostałych konkursach: „Stylowy Senior” i „Zielono mi”. Nagrody czekają! A w Państwa ogródkach i domostwach z pewnością tkwi potencjał, który warto zgłosić do wspólnej zabawy! W myśl zasady „Kto się nie rozwija, ten się cofa”, chcielibyśmy wciąż poszerzać zakres tematyczny i zasięg naszego pisma. Prosimy więc o dalsze inspiracje, wskazywanie nam potencjalnych kierunków rozwoju. Ta gazeta jest dla Państwa! Dziękujemy za wszystkie nadsyłane materiały. Będziemy je sukcesywnie publikować w kolejnych wydaniach „Głosu Seniora”, na naszym portalu (www.glosseniora.pl) oraz profilu na facebooku (www.facebook.com/GlosSeniora). Zapraszamy do ich odwiedzania! Przypominamy o trwającej akcji tworzenia bazy miejsc przyjaznych seniorom oraz gorąco zapraszamy do współpracy kolejne uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, instytucje, firmy i urzędy oraz osoby prywatne, którym nieobce i nieobojętne jest budowanie przyjaznej przestrzeni dla seniorów. Tymczasem życzę wszystkiego dobrego! Spokoju i pogody! Lato czeka! Łukasz Salwarowski

redaktor naczelny „Głosu Seniora”

3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.