Glazbena škola Karlovac

Karlovac, HR

Najstarija glazbena škola u Hrvatskoj, osnovana 1804. godine.

https://www.glazbena-ka.hr