Ei mikrohistorisk etterkomarforteljing frå Jæren, Ommund og Mathea

Page 1

Gjertrud Marie Jensen

Mathea Olsdotter vart fødd eit steinkast frå sjøen på Hårr 17.mai 1859. Dei gifta seg i Nærbø kyrkje 13. mars 1888, og fekk 8 barn saman. Før ekteskapet fekk Mathea ei jente i 1881, Ommund fekk ein son i 1887. I boka får lesaren eit sosialhistorisk vindauge inn i tida då Ommund og Mathea levde. Korleis samfunnet og kvardagen var då ungane var små, og våre forfedre vaks opp. Boka er rikt illustrert og har eit familiegalleri som strekk seg over 160 år, 7 generasjonar, og nærare 1550 personar frå 1859 til 2019.

9 788269 064506

Mathea Olsdotter Hårr & Ommund Olson Høiland

Ommund Olson vart fødd på Høyland 5. november 1862.

Gjertrud Marie Jensen EI MIKROHISTORISK ETTERKOMARFORTELJING FRÅ JÆREN

Mathea Olsdotter Hårr & Ommund Olson Høiland

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.