Page 1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ NAVAL ARCHITECTURE AND MARITIME FACULTY

www.gidf.yildiz.edu.tr


Ülkemizin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi ihtiyacını karşılamak için 1967 yılında temelleri atılan Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü yarım asırlık geçmişiyle ülkemizin bu alanda eğitim veren en köklü iki kurumundan birisidir. Gemi sanayimizin ihtiyacı olan mühendisleri yetiştiren mevcut Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nün yanında, bizzat gemilerde çalışacak mühendis ihtiyacını karşılamak için 2008 yılında “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü” kurulmuştur. Her iki bölüm, 2009 yılında kurulan “GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ” çatısı altında yeniden yapılanmıştır. Bu yapılanma hem ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli mühendis yetiştirme sürecine olumlu katkıda bulunmakta, hem de ülkemizin denizcilik alanındaki etkinliğini artırarak insan kaynaklarının daha verimli biçimde kullanılmasına imkan sağlamaktadır. YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak hazırladığı programlar ile uluslararası standartların gereklerini yerine getirerek, çağın gereksinimlerine göre kendini sürekli geliştirmeyi ilke edinmiştir. Fakültemizin eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri kalite güvence prensiplerine uygun olarak yürütülmektedir. Bini aşkın sayıda mezun yetiştirerek denizcilik sektörünün hizmetine sunan kurumumuz, sektördeki teknolojik gelişmeler ile uluslararası eğitim standartları ve akreditasyon kriterleri çerçevesinde dinamik gelişim sürecini devam ettirmektedir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Yıldız yerleşkesinde sürdürmekte olan Fakültemiz genç, dinamik ve donanımlı akademik kadrosu ile güçlü bir Ar-Ge potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli daha etkin bir şekilde değerlendirmek ve Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek için, YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Araştırma Uygulama Merkezi (GEDAM) kuruluş çalışmalarımız tamamlanmıştır. Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ Dekan V.


Yıldız Technical University Naval Architecture and Marine Engineering Department was founded in 1967 with the aim to meet the need of Naval Architects and Marine Engineers. It is one of the two oldest Institutions of Turkey which offers an education in this field with his halfcentury of history. Apart from the Department of Naval Architecture and Marine Engineering who educates engineers needed by the Ship Building Industry, the Marine Engineering Operations Department was founded in 2008 aiming to meet the need of engineers working on ships. The two departments which are restructured in 2009 beneath the Naval Architecture and Maritime Faculty. “THE NAVAL ARCHITECTURE AND MARITIME FACULTY” educates qualified engineers to the rapidly evolving maritime industry and accomplishes the needed innovative work for this aim. It also allows more efficient use of the human resources which increases the activity of our country in the global maritime field. YTÜ Naval Architecture and Maritime Faculty make it up a principal to reach the desired level in the national and international areas with the developed programs in the field of education and research and to improve this level continuously according the requirements of the time. Education and research facilities are held according to the quality assurance principles of our Faculty. Having over a thousand graduates, Naval Architect and Marine Engineers, continues to its dynamic evolution process with the technological developments in the industry and according to the international education standarts and acreditation criteria. In order to create modern educational and research infrastructures we have a continious planning and preparation process. With its young, dynamic and intellectual academic staff, our faculty has a strong research potential. In order to make use of this potential more effectively and to enforce the University-Industry realtions YTU Naval Architecture and Maritime Research and Application Center (GEDAM) has recently been established.

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ Vice Dean


1967’den GÜNÜMÜZE YTÜ’DE GEMİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ /Marine Engineering Education Since 1967 in YTÜ İSTANBUL TEKNİK OKULU /Istanbul Technical School Makine Bölümü / Division of Mechanics Gemi Opsiyonu / Ship Option 1967 İ.D.M.M.A. Makine Bölümü / Division of Mechanics Gemi Makinaları Dalı /Marine Engines Branch 1969 YILDIZ ÜNİVERSİTESİ /Yıldız University Mühendislik Fakültesi /Faculty of Engineering Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü /Department of Naval Architecture Engineering 1982 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ /Yıldız Technical University Makine Fakültesi /Faculty of Mechanical Engineering Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü /Department of Naval Architecture 1993 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ /Yıldız Technical University Makine Fakültesi /Faculty of Mechanical Engineering Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü /Department of Naval Architecture and Marine Engineering 2006 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ /Yıldız Technical University Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi /Naval Architecture and Maritime Faculty Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü /Department of Naval Architecture and Marine Engineering Gemi Makineleri Işletme Müh. Bölümü /Department of Marine Engineering Operations 2009


YTÜ GEMİ İNŞAATI ve DENİZCİLİK FAKÜLTESİ’NİN KALİTE POLİTİKASI; Gemi inşaatı ve denizcilik alanındaki mühendislik eğitimi ve öğretiminde, öğrencilerimiz, akademik-idari personelimiz ve gemi inşaatı ve denizcilik sektörü ile olan ilişkilerimizi sürekli geliştirerek, ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan nitelikli ve saygın mühendisler yetiştirmektir.

MİSYON; Denizcilik sektöründeki gelişme sürecinin izlendiği, evrensel standartlar ve akreditasyon kriterleri çerçevesinde lisans ve lisansüstü eğitim verilen ve bilgiye ulaşabilen, bilgiyi değerlendirip pratiğe dönüştüren, teknolojiyi kullanan ve geliştiren, yenilikçi, takım ruhuna sahip, özgüvenli ve toplumsal faydaya öncelik veren mühendisler yetiştirmektir.

VİZYON; “Bilimsel ve mesleki alanda öncü, tercih edilen, ulusal ve uluslararası platformlarda yüksek temsil yeteneğine sahip, seçkin mühendisler yetiştiren bir Fakülte olmak.”


THE QUALITY POLICY OF THE NAVAL ARCHITECTURE AND MARITIME FACULTY; To educate qualified and reputable engineers that will serve our country and the world, by maintaining high standards of naval architecture and maritime engineering education with a well developed relationship with students, academic-administrative staff, and shipbuilding and maritime industry.

MISSION; To educate engineers who can attain knowledge, evaluate and convert it to practice, can use technology and develop it further, are innovative, team-players, self-confident and give priority to social utility within the framework of universal standards and accreditation criteria for undergraduate and graduate education by following developments in the maritime industry.

VISION; To educate engineers, who stand out and pioneer in academic and professional areas, are preferential and competent representers in national and international platforms.


GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DEPARTMENT OF NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING

www.gim.yildiz.edu.tr


GEMİ İNŞAATI ve GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Naval Architecture and Marine Engineering 1967 yılında kurulan bölümümüz, gemi ve deniz teknolojisi alanlarında dizayn, üretim ve işletme aşamalarında çalışacak Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri yetiştirmektedir. Farklı alanlarda ihtisaslaşmaları amacı ile öğrencilerimize seçmeli ders ve staj imkanları sunulmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus programı ile 13 ayrı ülkede, ayrıca üniversitemizin anlaşma yaptığı kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitim görebilmektedir. Denizcilik Kulübümüz öğrenci ve mezunlarımıza yönelik sosyal ve mesleki etkinlikler yapmaktadır. Gemi İnşaatı, Gemi Hidromekaniği ve Gemi Makineleri anabilim dallarımızda 20 öğretim üyesi, 25 araştırma görevlisi yanında 4 idari personel görev yapmaktadır. MÜDEK ve dolayısı ile EUR-ACE akreditasyonu alan bölümümüz, gemi inşaatı ve denizcilik sektörü ile yakın işbirliği içerisinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Bölümümüz insan sağlığı, çevre konuları ve çok disiplinli işbirliğini ön plana alan yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ile ülkemiz teknolojisine katkı yapmayı ve uluslararası platformlarda etkin rol almayı görev edinmiştir. Our department, founded in 1967, educates Naval Architect and Marine Engineers to work on design, production and management levels of shipbuilding and marine technology. For specializing the students our education program offers selective courses and training options. The students are able to continue their undergraduate or graduate courses at the contracted universities in thirteen different countries through both the Erasmus program and the university agreements. The social and professional activities have been organizing by the Maritime Club to gather the sector and the graduates with our students. The department, accredited by MÜDEK and thereby EUR-ACE, performs successful education and research activities in close cooperation with the shipbuilding and maritime sector. There are 20 academic lecturers, 25 Research Assistants and 4 administrative personnel in the divisions Shipbuilding, Ship Hydromechanics and Marine Engineering Divisions. The mission undertaken by our deparment is to contribute our country’s technology with the innovative RTD studies considering the priorities on the human health, environmental issues and multi-disciplinary cooperation principles and to take active roles in the international platforms. Prof.Dr.Fahri ÇELİK Head of Department


ÖĞRETİM KADROSU / Academic Staff

6 Profesör / Professors 7 Doçent / Associate Professors 7 Yardımcı Doçent / Assistant Professors 25 Araştırma Görevlisi / Research Assistants

ANABİLİM DALLARI / Divisions Gemi İnşaatı / Naval Architecture Gemi Makineleri / Marine Engineering Gemi Hidromekaniği / Ship Hydromechanics

EĞİTİM SÜRESİ (yıl) / Study Periods Lisans / BSc : 4 years (Hazırlık / English preparation : 1 year) Yüksek Lisans / Master of Science : 2 Doktora /Doctoral Study: about 4 years

MEVCUT ÖĞRENCİ DURUMU /Current Student Rates Lisans / BSc : 666 Yük. Lisans ve Doktora / MSc and PhD : 175

EĞİTİM-ÖĞRETİM KAPSAMI / Education Scopes Deniz taşıt ve yapılarının tasarımı projelendirilmesi mühendislik hesap ve analizleri üretim teknikleri kontrol ve otomasyonu sevk sistemi-ana ve yardımcı makinelerinin tasarımı makine ve donatım sistemlerinin tasarımı tersane ve gemi işletmeciliği

Marine vehicles and structures’ design project works engineering calculations and analyses production technics control and automation propulsion system-main and auxiliary engines design engines and outfitting systems design shipyard and ship management

STAJLAR / Training Atölye/Workshop (20 gün/days), Tersane/Shipyard (20), Seçimli / Selective (20)


AKADEMİK KADRO / Academic Staff GEMİ İNŞAATI ANABİLİM DALI / Naval Architecture Division Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN Email: alkanad@yildiz.edu.tr Web: www.yildiz.edu.tr/~alkanad/ Çalışma alanları/ Research Areas Gemi Dizaynı / Ship Design Gemi Hareketleri / Ship Motions Denizcilik / Seakeeping Hızlı Tekneler / High Speed Crafts Hesaplamalı Hidrodinamik Performans /CFD Aided Ship Hydrodynamics

Prof. Dr. Fahri ÇELİK Bölüm Başkanı / Head of Department E-mail: fcelik@yildiz.edu.tr Web: www.yildiz.edu.tr/~fcelik Çalışma alanları/ Research Areas Gemi Direnci ve Sevki / Resistance and Propulsion Gemi Dizaynı / Ship Design

Doç. Dr. İsmail BAYER E-mail: bayer@yildiz.edu.tr Çalışma alanları/ Research Areas Gemi Elemanları / Ship Structure Gemi Mukavemeti / Ship Strength

Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ E-mail: ucelebi@yildiz.edu.tr Web: www.yildiz.edu.tr/ucelebi Çalışma alanları/ Research Areas Tersane İşletme ve Organizasyon /Shipyard Organization and Management Atık Yönetimi / Waste Management Emisyon Tahminleri / Emission Predictions


Yrd. Doç. Dr. Bekir ŞENER E-mail:bsener@yildiz.edu.tr Web:www.yarbis.yildiz.edu.tr/bsener Çalışma alanları/ Research Areas Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği / CFD Yat ve Gemi Dizaynı / Yacht and Ship Design Form Tasarımı ve Optimizasyonu Hull Form Design and Optimization Üç Boyutlu Modelleme / 3-D Modeling Yrd. Doç. Dr. Özgür DEMİR E-mail: ozgurd@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/ozgurd Çalışma alanları/ Research Areas Mukavemet Analizi / Strength Analysis Su Altı Patlama ve Şok Analizleri / Underwater Explosion and Shock Analysis Titreşim Analizi ve Ölçümü / Vibration Analysis Strain Gage Uygulamaları / Strain Gage Applications Yrd. Doç. Dr. Eda TURAN E-mail:edaturan@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/edaturan Çalışma alanları/ Research Areas Multimodal Taşımacılık / Multimodal Transportation Ulaştırma Ekonomisi / Transportation Economics Yönetim ve Organizasyon /Management and Organization Tersane İşletme / Shipyard Management Üretim Planlama ve Kontrol /Production Planning and Control


Ar. Gör. Yasemin ARIKAN ÖZDEN E-mail:yarikan@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/yarikan Çalışma alanları/ Research Areas Gemi Dizaynı / Ship Design Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği / CFD Gemi Pervaneleri / Marine Propellers Podlu Pervaneler/ Podded Propulsors

Ar. Gör. Serdar Turgut İNCE E-mail:serince@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/serince Çalışma alanları/ Research Areas Sonlu Elemanlar Yöntemi / Finite Element Method Gemi Çarpışma Simülasyonları /Ship Collision Simulations

Ar. Gör. Mustafa TAŞKIN E-mail:mtaskin@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/mtaskin Çalışma alanları/ Research Areas Sonlu Elemanlar Yöntemi / Finite Element Method Gemi Mukavemeti/ Ship Strength

Ar. Gör. Levent BİLGİLİ E-mail:lbilgili@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/lbilgili Çalışma Alanları/ Research Areas Gemi Mukavemeti/ Ship Strength Gemi Çevre etkileşimi/Ship Environment Interaction


Ar. Gör. Ercüment YÜNCÜOĞLU E-mail:ercument@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/ercument Çalisma alanlari / Research areas Gemi mukavemeti / Strenght of ship Burulma / Torsion Gemi elemanlari / Structures of ship Tek bindirme baglantilari / Single lap joint

Ar. Gör. Mehmet BEŞİK E-mail: mbesik@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/mbesik Çalışma alanları/ Research Areas Mukavemet Analizi / Analysis Strength of Material Titreşim Analizi ve Kontrolü / Vibration Analysis and Control Gemi hareketleri ve Kontrolü / Ship Motions and Control

Ar. Gör. Feyyaz ARSLAN E-mail: fyarslan@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/fyarslan Çalışma alanları/ Research Areas Termodinamik / Thermodynamics İçten Yanmalı Motorlar / Internal Combustion Engines Yanma Modellemesi / Modelling Combustion

Ar. Gör. Savaş SEZEN E-mail: ssezen@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/ssezen Çalışma alanları/ Research Areas Sualtı Akustiğİ / Underwater Acoustics Hidro-Akustik/ Hydro-Acoustic Akışkanlar Mekaniği / Fluid Mechanics


GEMİ MAKİNELERİ ANABİLİM DALI / Marine Engineering Division Prof. Dr. Bahri ŞAHİN E-mail: sahinb@yildiz.edu.tr Web: http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sahinb Çalışma alanları / Research Areas Termodinamik / Thermodynamics Enerji Teknolojileri / Energy Technologies Gemi Makinaları / Marine Engines Enerji Ekonomisi / Energy Economics Termal Sistemlerin Dizaynı ve Optimizasyonu Design and Optimization of Thermal Systems Mühendislik Ekonomisi / Engineering Economics

Prof. Dr. Nurten VARDAR E-mail: vardar@yildiz.edu.tr Çalışma alanları/ Research Areas Akışkanlar Mekaniği / Fluid Mechanics Gemi Makineleri / Marine Engines Gemi Yardımcı Makineleri / Marine Auxiliary Engines Enerji ve Çevre / Energy and Environment

Doç. Dr. Yüksel PALACI E-mail: ypalaci@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/ypalaci Çalışma alanları/ Research Areas Malzemeler/ Materials Toz Metalurjisi/ Powder Metallurgy İmal Usulleri/ Manufacturing Processes Vakum Teknolojisi/ Vacuum Technology Teknik Seramik imalatı/Technical Ceramic Manufacturing Makine ve Kalıp İmalatı/Machine and Mold Manufacturing


Doç. Dr. Seyfettin BAYRAKTAR E-mail: sbay@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/sbay Çalışma alanları/ Research Areas Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği /Computational Fluid Dynamics Deneysel Akışkanlar Dinamiği /Experimental Fluid Dynamics

Doç. Dr. Güven GONCA E-mail: ggonca@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/ggonca Çalışma alanları/ Research Areas Gemi Makineleri / Marine Engines Termodinamik / Thermodynamics Ekserji / Exergy Enerji Maliyeti / Energy Cost Termal Sistem Optimizasyonu /Thermal System Optimization

Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜZEL E-mail:bguzel@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/bguzel Çalışma alanları/ Research Areas Newton Tipi Olmayan Akışkanlar Mekaniği/NonNewtonian Fluid Mechanics Çok Fazlı Akışlar/Multiphase Flows Hidrodinamik Karasızlık/Hydrodynamic Instabilities Akış Gözlemleme/Flow Visualization Gemilerde Dövünme/Slamming of Ships Deneysel ve Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği/Experimental & Computational Fluid Dynamics


Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin BAŞAK E-mail:mebasak@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/mebasak Çalışma alanları/ Research Areas Elektronik elemanların modellenmesi /Modelling of electron devices Analog tümdevre tasarım / Analog VLSI design Bilgisayar destekli tasarım için elektronik devreler /Electronic circuits for computer-aided design Aktif devre tasarımı / Active circuit design

Yrd. Doç. Dr. Aykut SAFA E-mail: safa@yildiz.edu.tr Web: www.yildiz.edu.tr/~safa Çalışma alanları/ Research Areas İçten Yanmalı Motorlar Internal Combustion Engines Sayısal Yöntemler / Numerical Methods Termal Sistem Simülasyonu /Thermal System Simulations

Ar. Gör. A. Sinan KARAKURT E-mail: asinan@yildiz.edu.tr Web:www.yarbis.yildiz.edu.tr/asinan Çalışma alanları/ Research Areas Buhar Türbinleri / Steam Turbines Enerji Tesisleri / Power Plants Termodinamik / Thermodynamics

Ar. Gör. Taner COŞGUN E-mail: tcosgun@yildiz.edu.tr Web:www.yarbis.yildiz.edu.tr/tcosgun Çalışma alanları/ Research Areas Diesel Motorlar/Diesel Engines Emisyon Azaltma / Emission Reduction Emisyon Tahmini / Emission Estimations Biyoyakıtlar / Biofuels


Ar. Gör. Ümit GÜNEŞ E-mail:ugunes@yildiz.edu.tr Web:www.yarbis.yildiz.edu.tr/ugunes Çalışma alanları/ Research Areas Enerji Tesisleri / Power Plants Enerji Ekonomisi / Energy Economy Termodinamik / Thermodynamics

Ar. Gör Metin Kemal GÖKÇE E-mail: mkgokce@yildiz.edu.tr Web:www.yarbis.yildiz.edu.tr/mkgokce Çalışma alanları/ Research Areas Termodinamik/Thermodynamics İçten Yanmalı Motorlar/Internal Combustion Engines Gemi Diesel Makineleri/Marine Diesel Engines

Ar. Gör. Hüseyin ELÇİÇEK E-mail: helcicek@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/helcicek Çalışma alanları / Research Areas Balast suyu arıtma teknikleri/ Ballast water treatment İçten yanmalı Motorlar / Internal Combustion Engine

Ar. Gör.İbrahim ÖZSARI E-mail: ozsari@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/ozsari Çalışma alanları/Research Areas Termodinamik / Thermodynamics Termik Sistemler / Thermal Systems Enerji Verimliliği ve Ekonomisi / Energy Efficiency and Economics Yenilenebilir Enerjiler / Renewable Energies Gemi Makineleri / Marine Engines


Ar. Gör. Hakan DEMİREL E-mail: demirelh@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/demirelh Çalışma Alanları/ Research Areas Titreşim Analizi/ Vibration Analysis Gemi Hareketlerinin Kontrolü/ Control of Ship Motions

Ar. Gör. Volkan Şahin E-mail: vsahin@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/vsahin Çalışma alanları / Research Areas Gemi Atık Yönetimi / Ship Waste Management Gemi Emisyonları / Ship Emissions

Ar. Gör. Veysi BAŞHAN E-mail: vbashan@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/vbashan Çalışma alanları/ Research Areas Gemi Soğutma Sistemleri / Ship Refrigeration Systems Gemi Dizel Motorları / Marine Diesel Engines Gemilerde Enerji Verimliliği / Energy Efficiency on Ships Ar. Gör. Halil İbrahim Sönmez E-mail: hisonmez@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/hisonmez Çalışma alanları/ Research Areas Dizel Motorlarda Yanma / Combustion in Diesel Engine Gemi Motorlarında Enjeksiyon sistemleri/ Injection system in Marine Engines


GEMİ HİDROMEKANİĞİ ANABİLİM DALI / Ship Hydromechanics Division Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ Fakülte Dekanı / Faculty Dean E-mail: hyilmaz@yildiz.edu.tr Web: www.yildiz.edu.tr/~hyilmaz www.yarbis.yildiz.edu.tr/hyilmaz Çalışma alanları / Research Areas Gemi Stabilitesi / Ship Stability Askeri Gemilerin Stabilite Analizleri /Stability Analysis of Navy Vessels (BV1033, NES, DDS, MCA, ...) Yat Tasarımı / Yacht Design Bilgisayar Destekli Gemi Tasarımı /Computer Aided Ship Design Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri /International Maritime Conventions

Prof. Dr. Mesut GÜNER E-mail:guner@yildiz.edu.tr Web: www.yildiz.edu.tr/~guner Çalışma alanları / Research Areas Gemi Pervaneleri / Ship Propellers Gemi Sevk Sistemleri / Ship Propulsion Systems Akışkanlar Mekaniği / Fluid Mechanics Hidromekanik / Hydromechanics

Doç. Dr. Serkan EKİNCİ E-mail: ekinci@yildiz.edu.tr Web: www.yildiz.edu.tr/~ekinci Çalışma alanları/ Research Areas Gemi Pervaneleri / Ship Propellers Kavitasyon / Cavitation Akışkanlar Mekaniği / Fluid Mechanics


Doç. Dr. Muhsin AYDIN E-mail: muhsina@yildiz.edu.tr Web: www.gim.yildiz.edu.tr/~muhsina Çalışma alanları/ Research Areas Gemi Geometrisi / Ship Geometry Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi /Ship Hydrostatics and Stability Gemi Direnci ve Sevki /Ship Resistance and Propulsion Gemi Dizaynı / Ship Design Türk Tipi Guletler / Turkish Gulets Balıkçı Gemileri / Fishing Vessels

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kemal KINACI E-mail: kinaci@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/kinaci Çalışma alanları/ Research Areas Gemi Direnci ve Sevki /Ship Resistance and Propulsion Tekne Serileri / Ship Series Gemi Form Optimizasyonu /Ship Form Optimization

Ar. Gör. Dr. Ali DOĞRUL E-mail: adogrul@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/adogrul Çalışma alanları/ Research Areas Savaş Gemisi Dizaynı / Design of Naval Vessels Gemi Direnci ve Sevki / Ship Resistance and Propulsion Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği / CFD


Ar. Gör. Ahmet YURTSEVEN E-mail: ahmety@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/ahmety Çalışma alanları/ Research Areas Gelecek Enerji Sistemleri /Future Energy Systems Yenilenebilir Enerji Sistemleri /Renewable Energy Systems Thermic Energy Systems /Thermal Energy Systems Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği / CFD Isıtma, soğutma, havalandırma sistemleri / /Heating, Coooling Air Coonditional Applications Gemi Hareketleri Simülasyonları /Manoeuvre Simulations Gemi Makineleri Uygulamaları /Ship Main Engine Applications

Ar. Gör. Ferdi ÇAKICI E-mail: fcakici@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/fcakici Çalışma alanları/ Research Areas Akışkanlar Mekaniği / Fluid Mechanics Gemi Stabilitesi / Ship Stability

Ar.Gör. Ömer Faruk SUKAS E-mail: ofsukas@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/ofsukas Çalışma alanları/ Research Areas Denizaltı Hidrodinamiği / Submarine Hydrodynamics Gemi Hareketleri / Ship Motions Sınır Elemanları Yöntemi /Boundary Element Methods


Ar. Gör. Süleyman DUMAN E-mail:sduman@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/sduman Çalışma alanları / Research Areas Gemi Hareketleri / Ship Motions Gemi Manevraları ve Kontrolü / Ship Manoeuvring and Control Akışkanlar Mekaniği / Fluid Mechanics Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) /Computational Fluid Dynamics (CFD) Dinamik Sistemler / Dynamical Systems

Ar. Gör. Kutsi Mert ŞENÖZ E-mail:kmsenoz@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/kmsenoz Çalışma alanları / Research Areas Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği / Computional Fluid Dynamics Kaynak Gazı Emisyonları/ Welding Fume Emission Yakıt Tanklarında Çökelme ve CFD uygulamaları / Fuel Tank Sedimentation and CFD Applications Gemi Yaşam Döngüsü Değerlendirme Modeli / Ship Life Cycle Assessment Model

Ar. Gör. Emre KAHRAMANOĞLU E-mail: emrek@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/emrek Çalışma alanları / Research Areas Gemi Hidrostatiği / Ship Hydrostatic Gemi Hareketleri / Ship Motions Hasarlı Stabilite / Damaged Stability


GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DEPARTMENT OF MARINE ENGINEERING OPERATIONS

www.gmim.yildiz.edu.tr


GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Marine Engineering Operations Dünyada ve ülkemizde denizcilik alanındaki nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 2008 yılında kurulan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 2009 yılından itibaren Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi altında Yıldız merkez yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 itibariyle bölümümüzün bünyesine Gemi Elektroniği Kontrol ve Otomasyonu Anabilim Dalı eklenmiştir. Öğrenci Seçme Sınavı’nda sayısal puanı ile öğrenci alan bölümde, okula girmeye hak kazanan adaylar sağlıkla ilgili önkoşulları sağlamak zorundadırlar. Bölümümüzde 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben mezunlara lisans diploması verilir. Bölüm öğrencileri 7 yarıyıl karada teorik ders, laboratuvar ve makine dairesi simülatörü uygulamalarına ek olarak, ticaret gemilerinde 6 ay (STCW 2010’a göre 12 ay) uygulamalı açık deniz eğitimi yapmaktadırlar. Mezunlarımız lisans diplomalarını aldıktan sonra gemi ve benzeri tesislerde mühendislik hizmetleri sunmaktadırlar. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nün eğitim programı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Sözleşmesinin A-III/1 ve A-III/2 müfredatlarına uygundur. Marine Engineering Operations Department was founded in 2008, in order to meet the requirements regarding qualified manpower for the maritime industry in our country and abroad. Our department performs education and research activities under the Naval Architecture and Maritime Faculty in the Yıldız Central Campus in Beşiktaş since 2009.In 2014 the Marine Electronics Control and Automation Division has been added to our department. Incoming students are elected according to their numerical scores gained from the Student Selection Exam and the candidates who qualify to have education in our department should provide the required conditions on health. In our department, a bachelor diploma is given to the graduates after one year English Preparation class and four years of bachelor education. Students receive training for seven half years period with the theoretical lectures in ashore and in addition to laboratory and engine room simulator practices. They also receive practical ocean-going training for six months (12 months according to STCW 2010) period in commercial vessels. Our graduates also serve in engineering facilities, in all kinds of ships or similar foundations after getting their bachelor degree diplomas. The education program is adequate to the STCW Agreement of the International Maritime Organization (IMO) A-III/1 and A-III/2 curriculums. Prof.Dr.Yasin ÜST Head of the Department


ÖĞRETİM KADROSU / Academic Staff 2 Profesör / Professor 1 Doçent / Associate Professor 7 Yardımcı Doçent / Assistant Professor 6 Araştırma Görevlisi / Research Assistants 1 Uzman / Expert Engineer

ANABİLİM DALLARI / Divisions Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / Marine Engineering Operations Gemi Elektrik-Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği / Marine Electics-Electronics and Automation Engineering

BÖLÜM KONTENJANI / Department Quota: 62 EĞİTİM-ÖĞRETİM KAPSAMI / Education Scopes: Gemi ana ve yardımcı makinelerinin operasyon ve bakımı / Operations and maintenance of ship main and auxiliary engines

Gemi adamı eğitimi / Seafarer education Denizde güvenlik eğitimi / Safety at sea education Gemi kontrol ve otomasyonu / Ship control and automation Uluslararası denizcilik kuralları / International maritime rules


AKADEMİK KADRO / Academic Staff GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / Marine Engineering Operations Division

Prof. Dr. Yasin ÜST E-mail: yust@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/yust Çalışma alanları/ Research Areas Termodinamik / Thermodynamics Gemi Makineleri / Marine Engines Enerji Dönüşüm Sistemleri/ Energy Conversion Sys. Yenilenebilir Enerji Sistemleri /Renewable Energy Systems Kojenerasyon Sistemleri / Cogeneration Systems Gaz ve Buhar Türbinleri / Gas Steam Turbines Enerji Ekonomisi / Energy Economics Mühendislik Ekonomisi / Engineering Economics

Doç. Dr. Eyüp BAĞCI E-mail: eyup_bagci@yahoo.com Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/eyupbagci Çalışma alanları/ Research Areas Metroloji / Metrology Hassas Cihaz Mühendisliği/ Precision Engineering İleri Üretim Teknolojisi / Advanced Manufacturing Technology Boyutlu Ölçüm Aletleri Dizaynı / Design of Dimensional Measurement Devices Optik Araçlar / Optical Tooling Sonlu Elemanlar Analizi / Finite Element Analysis

Yrd. Doç Dr. Oktay YILMAZ E-mail: oktay@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/oktay Çalışma alanları/ Research Areas Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi / Applied Fluid Mechanics and Heat Transfer Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği / Computational Fluid Dynamics Polimer Ekstrüzyonu / Polymer Extrusion Eriyik Polimer Kompozitlerin Reolojik Karakterizasyonu / Rheological Characterization of Melt Polymer Composites Optimizasyon / Optimization


Yrd.Doç.Dr.İlknur KESKİN E-mail: keskin@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/keskin Çalışma alanları/ Research Areas Machine Elements / Makine Elemanları Wear / Aşınma Lubrication / Yağlama

Yrd. Doç Dr. Haydar BAYAR E-mail: hbayar@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/hbayar Çalışma alanları/ Research Areas Elektrik Makineleri / Electric Machines Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Renewable Energy

Yrd. Doç. Dr. Hasan Kayhan KAYADELEN E-mail: hkayhan@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/hkayhan Çalışma alanları / Research Areas Termodinamik / Thermodynamics Gaz türbinleri / Gas Turbines Yanma / Combustion Reaksiyon kinetiği / Reaction Kinetics Termokimya / Thermochemistry Mühendislik Ekonomisi / Engineering Economics

Ar. Gör. Dr. Burak YILDIZ E-mail: buraky@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/buraky Çalışma alanları / Research Areas Hidrostatik / Hydrostatic Gemi Stabilitesi /Ship Stability Yat ve Gezinti Tekne Dizaynı / Yacht and Pleasure Boat Design Gemi Yalpa Hareketi ve Sönümü/Ship Roll Motion and Damping


Ar. Gör. Fatih Cüneyt KORKMAZ E-mail:fkorkmaz@yildiz.edu.tr Web: www.yildiz.edu.tr/fkorkmaz Çalışma alanları/Research Areas Gemi Titreşimleri / Ship Vibrations

Ar. Gör. Görkem KÖKKÜLÜNK E-mail:gorkemk@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/gorkemk Çalışma Alanları/Research Areas Gemi Makineleri/ Marine Engines Gemi Yardımcı Makineleri/ Marine Auxiliary Engines Termodinamik/ Thermodynamics Makine Dairesi Simülatörü / Engine Room Simulator

Ar. Gör. Zafer AYDIN E-mail: zaydin@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/zaydin Çalışma Alanları / Research Areas Gemi Dizel Motorları / Marine Diesel Engines Gemi Yardımcı Makinaları / Marine Auxilary Engines Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri / Refrigerating and Air Conditioning Systems Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri / International Maritime Conventions Gemi Otomasyon Sistemleri / Ship Automation Systems

Uzm. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU E-mail: kunlu@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/kunlu Çalışma Alanları/ Research Areas Gemi Makine Dairesi Simülatörü / Marine Engine Room Simulator Gemi Makineleri / Marine Engines Gemi Mak. Operasyon ve Bakımı / Marine Engines Operation and Maintenance Denizde Güvenlik / Safety at Sea Gemi İnşaatı sektöründe kalite yönetimi ve maliyeti / Quality Management and Cost in Naval Architecture Sector


GEMİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE OTOMASYON ANABİLİM DALI / Marine Electric Electronics and Automation Division

Prof. Dr. Fuat ALARÇİN E-mail: alarcin@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/alarcin Çalışma alanları/ Research Areas Gemi Hareket ve Kontrolü / Ship Motions and Control Titreşim ve Gürültü/ Vibrartion and Noise Makine Operasyon / Machinery Operations

Yrd. Doç. Dr. Ömer SAVAŞ E-mail: osavas@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/osavas Çalışma Alanları / Research Areas Malzemeler/ Materials Metal Matrisli Kompozitler / Metal Matrix Composites Kaynak Teknolojisi/ Welding Technology Döküm Teknolojisi/ Casting Technology

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇAKIR E-mail: mecakir@yildiz.edu.tr Web:www.yarbis.yildiz.edu.tr/mecakir Çalışma alanları / Research Areas İçten yanmalı motorlar /Internal combustion engine Enerji Teknolojileri / Energy Technologies Gemi Makineleri / Marine Engines


Ar. Gör. Dr. Tarık KOÇAL E-mail: tkocal@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/tkocal Çalışma alanları / Research Areas Mekatronik / Mechatronics Kontrol Sistemleri / Control Systems Robotik / Robotics Gemi Otomasyonu / Ship Automation Dalga Yayılımı / Wave Propogation Ar. Gör. Kenan YİĞİT E-mail: kyigit@yildiz.edu.tr Web: www.yarbis.yildiz.edu.tr/kyigit Çalışma Alanları / Research Areas Enerji Verimliliği / Energy efficiency Yenilenebilir Enerji / Renewable energy Elektroteknik / Electrotechnics

İDARİ PERSONEL / Administrative Staff İlkay AŞIK

Fakülte Sekreteri / Faculty Secretary Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi Dekanlığı /Deanship of Naval Architecture and Maritime Faculty


LABORATUVARLAR VE ARAÅžTIRMA KONULARI

LABORATORIES AND RESEARCH FACILITIES


CAD-CAM ve BİLGİSAYAR LABORATUVARLARI

2 adet CAD-CAM laboratuvarında bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli gemi ve yat tasarımına yönelik lisans ve lisansüstü dersleri işlenmekte ve öğrenciler güncel mühendislik yazılımlarını öğrenmekte ve kullanmaktadır.

Tekne form tasarımı ve hidrodinamik Optimizasyon programı ve SHIPFLOW Programı /Ship hull design and hydrodynamic optimization program and SHIPFLOW Software

Tekne form tasarımı ve stabilite analiz programı /Ship hull design program and stability analysis program

Gemi dizayn ve analiz programı /Ship design and analysis program

Teknik çizim programı /Technical drawing program

Hesaplamalı Akışkanlar dinamiği Analiz Programı /CFD Analysis program

Hesaplamalı Akışkanlar dinamiği Analiz Programı /CFD Analysis program


CAD-CAM and COMPUTER LABORATORIES

Two bachelor of science program lectures and one master of science program lecture, respectively Computer Aided Design, Computer Aided Ship and Yacht Design are studied in the CAD-CAM laboratories. Thereby students have the opportunity to learn and use current engineering softwares.

Yapısal Analiz Programı /Structural Analysis program

Yapısal Analiz Programı /Structural Analysis program

Gemi Hareketleri Programı / Ship Motions Program

Cycletempo Çevrim analiz ve optimizasyon programı / Cycle analysis and optimization program

Maxsurf: Form dizayn ve analiz programı /Form design and analysis program

Mühendislik denklemlerini çözme programı /Engineering Equation Solver


AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ LABORATUVARI

DENEYSEL ANALİZLERDE KULLANILAN CİHAZ VE SİSTEMLER 3-BOYUTLU SABİT SICAKLIK HIZ ÖLÇERİ (CTA) 1-BOYUTLU (1-B), 2-B VE 3-B ANLIK VE ORTALAMA HIZ ÖLÇÜMLERİ YAPMAYA YARAYAN PROBLAR 300mm 30mm 90mm TEST KESİDİNE SAHİP RÜZGAR TÜNELİ DUMAN ÜRETECİ (Akım görüntüleme için) AKIM GÖRÜNTÜLEME KAYIT CİHAZI BAROMETRE, DİJİTAL VE 16 KANALLI ANALOG MANOMETRE KOMPRESÖR DATA PHYSICS TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ ÖLÇME CİHAZI

SAYISAL ANALİZDE KULLANILAN BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAR 8 ÇEKİRDEKLİ PARALEL İŞ İSTASYONLARI 16 GB RAM FLUENT, STAR CCM+ CFD ANALİZ PROGRAMLARI NASTRAN, PATRAN, LS-DYNA FEM PROGRAMLARI


FLUID DYNAMICS LABORATORY

EQUIPMENTS AND SYSTEMS USED IN EXPERIMENTAL ANALYSIS 3-D CONSTANT TEMPERATURE ANEMOMETRY (CTA) 1-D (1-B), 2-B VE 3-B PROBES FOR MOMENTARY AND AVERAGE VELOCITY MEASUREMENTS 300mm 30mm 90mm WIND TUNNEL WITH TEST SECTION SMOKE PRODUCER (in order to monitor the flow) FLOW MONITORING RECORD DEVICE BAROMETER, DIGITAL AND 16 CHANNEL ANALOG MANOMETER COMPRESSOR DATA PHYSICS VIBRATION AND NOISE MEASUREMENT DEVICE

COMPUTER AND PROGRAMS USED IN NUMERICAL ANALYSIS 8 CORE PARALLEL WORK STATIONS 16 GB RAM FLUENT and STAR CCM+ CFD ANALYSIS PROGRAM NASTRAN, PATRAN, LS-DYNA FEM PROGRAMS


GEMİ MUKAVEMETİ LABORATUVARI SHIP STRENGTH LABORATORY

Gemi Mukavemeti Laboratuvarında 20 tona kadar ölçme aralığı bulunan bir çekme deneyi cihazı ile çekme deneyleri, basma deneyi ve üç noktalı eğilme deneyi yapılmaktadır.

In the Ship Strength Laboratory tensile test, compression test and three point bending tests are made with a tensile testing device which has a measuring range up to 20 tons.


DENİZDE GÜVENLİK EĞİTİM LABORATUVARI

Uygulamalı denizde güvenlik eğitimi merkezimizde en son IMO gereklerine uyumlu, denizde güvenlik eğitimleri verilerek bu laboratuvar gemiadamları STCW konvansiyonu gereği belgelendirme eğitimlerinde kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda denizde güvenlik ile ilgili kullanılacak malzeme ve teçhizat bulunmaktadır. Bunlar arasında payroteknik malzemeler, can salı, dalma giysisi, ısı koruyucu tulumlar, halat atma aleti, can simidi ve can yelekleri, emniyetli çalışma için gereken kıyafetler bulunmaktadır. Öğrencilerimizin denizde güvenlik ile ilgili teçhizatı ve bunları nasıl kullanacakları bu laboratuvarda öğretilmektedir. Burada kurumumuzda eğitim gören gemiadamı adaylarına aşağıdaki eğitimleri gerçekçi ortamda, gerçek ekipmanlar ile vermekteyiz; Gemide Yangınla Mücadele Temel ve İleri Eğitimleri Denizde Kişisel Canlı Kalma Eğitimi Cankurtarma Vasıtalarını Kullanma Hızlı Kurtarma Botu Eğitimi Temel İlkyardım Eğitimi Cankurtarma ekipmanlarının tanıtımı ve kullanımı


SAFETY AT SEA EDUCATION LABORATORY

Safety at sea educations appropriate to the latest IMO requirements are trained in the applied safety at sea laboratory and this laboratory is used for the certification education of seafarer in accordance with the STCW convention. Materials and equipments regarding safety at sea exist in this laboratory. These are pyrotechnic materials, liferaft, immersion suit, temperature protective clothing, line throwing device, life-buoy and life jackets, the clothes required for safe working. These equipments related with safety at sea and the usage of them are taught in this laboratory to our students. The following educations are trained with practise to the seaman candidates in a realistic atmosphere and with the real equipments in our department: Fire Safety Basic and Advanced Educations onboard Personal Training for surviving at sea Use of the Life Saving Appliances Fast Rescue Boat Education Basic First Aid Education Introduction and usage of lifesaving equipments


GEMİ MAKİNE DAİRESİ SİMÜLATÖRÜ LABORATUVARI

Makine dairesi simülatörü makine personelinin yetiştirilmesinde, eğitim ve sınama amaçlı kullanılmaktadır.

Makine dairesi sistemleri ve donanımları operasyonlarına uyum eğitimleri mimik panellerde yapılır.


SHIP ENGINE ROOM SIMULATOR LABORATORY

Engine room simulator is utilised in education, training and assessment of competence of engine department personnel.

Familiarisation to engine room systems and equipments is achieved through mimic diagrams.


KÖPRÜÜSTÜ SİMÜLATÖR LABORATUVARI BRIDGE SIMULATOR LABORATORY Bölümümüz öğrencilerinin tanker, kuruyük, askeri gemi ve megayat gibi dört farklı gemi tipinde İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve açık deniz olmak üzere üç farklı seyir bölgesinde gemi köprüüstü simülasyonu ile gemi operasyonları ve manevralarına yönelik kabiliyet kazanmaları amaçlanmaktadır.

Mevcut makine dairesi simülatörü ile entegre çalışma olanağı sunan sistem makine ve köprüüstü koordinasyonunun birebir simülasyonla gemideki gibi kara ortamında yapılmasını sağlamaktadır. It is aimed that students of our department acquire the ability to bridge simulation and to ship operation and maneuovring in four different type of ships namely, tankers, dry cargo ships, naval ships and megayats in three different locations, Istanbul Strait, Dardanelles and open Sea conditions.

The system which offers an entegrated working possibility of the existing engine room simulator with the bridge simulators ensures the same working environment as in the ship.


MOTOR TEST LABORATUVARI ENGINE TEST LABOTUVARI

Bu laboratuvarda öğrenciler dizel motorlarda performans ve emisyon izlenimlerini yapabilmekte, değişken şartlarda analizler gerçekleştirebilmektedir. Doğal emişli bir dizel motoruyla kurulan düzenekte veriler bilgisayar ile alınabilmektedir.

Engine performance and emission tests can be carried out in different conditions in this laboratory. Data of Test Engine, is an unsupercharged engine, transferred to a computer via programmed system.


SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME LABORATUVARI REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING LABORATORY Gemilerde yiyecek ve içeceklerin soğutulması, yaşam mahallinin iklimlendirilmesi için kullanılan sistemlerin tanıtılması amacıyla kurulan labaratuvarda öğrenciler soğutma ve iklimlendirme sistemleri hakında bilgi ve tecrübe sahibi olurlar.

The laboratory aims to contribute students knowledge and experience to refrigerate stored foods and other materials and climate accomodation air for human comfort in ships.


TEMEL İŞLEM ATÖLYESİ WORKSHOP

Öğrencilerinin torna, freze gibi işleme makinelerini, bunların yanında gemide kullanma gereksinimi duyacakları el aletlerini tanıma ve kullanabilme yetilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Workshop aims to contribute students skills about the usage of lathe, spline and to introduce hand tools


KAYNAK ATÖLYESİ WELDING WORKSHOP Kaynak atölyesi öğrencilerin farklı kaynak çeşitleri hakında bilgi ve deneyim kazanmasını amaçlar. Bu amaçla atölyede gaz altı, elektrik-ark ve diğer kaynak uygulamaları yapılmaktadır.

Welding workshop aims to contribute knowledge and experience of students about different welding types. Gasmetal arc welding and electric arc welding practice can be performed in the workshop


ARAŞTIRMA KONULARI / Research Topics

GEMİ TASARIM VE OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI Ship Design and Optimisation Studies

ANA BOYUTLARIN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF MAIN DIMENSIONS

GENEL PLAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF GENERAL ARRANGEMENT

3 BOYUTLU MODELLEME / 3D MODELING SU ALTI VE ÜSTÜ FORMUNUN 3-B MODELLENMESİ 3-D MODELING OF UNDER AND UPPER WATER FORM

TEKNE FORMUNUN OPTİMİZASYONU OPTIMIZATION OF HULL FORM

ALTERNATİF SU ALTI FORMLARININ OLUŞTURULMASI CREATING ALTERNATIVE UNDERWATER FORMS

CFD (COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS) TEKNİKLERİ İLE FORMDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMASI OPTIMIZING HULLFORM USING CFD TECHNICS

STABİLİTE HESAPLARI STABILITY CALCULATIONS

HASARSIZ VE HASARLI STABİLİTE HESAPLARI INTACT AND DAMAGE STABILITY CALCULATIONS

DONANMA KURALLARINA GÖRE STABİLİTE HESAPLARI STABILITY CALCULATIONS ACCORDING TO NAVY RULES

DENİZCİLİK & MANEVRA ANALİZLERİ SEAKEEPING AND MANEUVERING ANALYSES


GEMİ DİRENCİ VE SEVKİ Ship Resistance and Propulsion

DİRENÇ & GÜÇ HESAPLARI RESISTANCE & POWERING CALCULATIONS TEKNE DİRENCİNİN HESAPLANMASI CALCULATION OF HULL RESISTANCE EKLENTİ DİRENCİNİN HESAPLANMASI RESISTANCE CALCULATION OF APPENDAGES GÜÇ HESABI POWERING CALCULATION PERVANE DİZAYNI VE ANALİZİ PROPELLER DESIGN AND ANALYSIS

SEVK SİSTEMİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE PROPULSION SYSTEM NOZÜLLÜ PERVANE NOZZLED PROPELLERS PODLU PERVANE PODDED PROPELLERS SU JETİ / WATER JET İZ DÜZENLEYİCİ NOZÜL WAKE EQUALIZING DUCT


YAPISAL TASARIM Structural Design

ELEMANLARIN BOYUTLANDIRILMASI SCANTLING OF SHIP ELEMENTS

FEM (FINITE ELEMENT METHOD) TEKNİKLERİ İLE GERİLME ANALİZLERİ STRESS ANALYSIS BY FEM METHODS

SU ALTI AKUSTİĞİ UNDERWATER ACOUSTICS

TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ ANALİZLERİ VIBRATION AND NOISE ANALYSIS

AĞIRLIK HESABI WEIGHT CALCULATION AĞIRLIK GRUPLARININ TANIMLANMASI DETERMINATION OF WEIGHT GROUPS AĞIRLIK DAĞILIMININ BELİRLENMESİ DETERMINATION OF WEIGHT DISTRIBUTION


GEMİ MAKİNELERİ Marine Engines DIESEL MOTORLARININ TERMODİNAMİK SİMÜLASYONU THERMODYNAMIC SIMULATION OF DIESEL ENGINES

GEMİLERDE TERMAL SİSTEMLERİN DİZAYNI VE OPTİMİZASYONU DESIGN AND OPTIMIZATION OF THERMAL SYTEMS IN SHIPS

DIESEL MOTORLARINDA EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ EXAMINATION OF EMISSION CONTROL SYSTEMS IN DIESEL ENGINES

DIESEL MOTORLARINDA EMİSYON AZALTICI YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ EXAMINATION OF EMISSION REDUCING METHODS IN DIESEL ENGINES

GÜÇ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF POWER PRODUCTION SYSTEMS

ISIL SİSTEMLERİN MODELLENMESİ VE İNCELENMESİ MODELLING AND EXAMINATION OF THERMAL SYSTEMS

ENERJİ VE EGZERJİ ANALİZLERİ ENERGY AND EXERGY ANALYSIS


FAKÜLTE ELEMANLARINCA

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERDEN ÖRNEKLER Examples of Projects realized by our Faculty Members “Miller Çevrimiyle Çalışan Bir Dizel motoruna Su Buharı Enjeksiyonu+EGR uygulamasının NOx Emisyonlarına ve Performansa Etkilerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, (Destek:TUBİTAK) “Egzost enerjisinden elde edilen buharın emme periyodunda bir diesel motoruna enjeksiyonunun NOx emisyonlarına ve performansa etkilerinin araştırılması” (TÜBİTAK) “Açık Deniz Tipi Balıkçı Formu Dizaynı ve Deneysel Değerlendirilmesi” (TÜBİTAK) “Gemilerde kapalı (Destek:TÜBİTAK)

alanlardaki

zehirli

gazları

izleme

ve

tahliye

sistemi”

“Sakarya Araştırma ve Geliştirme Merkezi (SARGEM)’’,(Destek: DPT) “Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Bir Acil Tespit ve Kurtarma Sistemi Tasarımı ve Uygulaması”, (Destek:SANTEZ) “Experimental and CFD Flow Analysis of Industrial Chimney Plumes and Environmental Impacts” (Destek: DPT) “İnternet Ortamında Geliştirilen Veri Tabanı Yardımı ile Gemilerin Başlangıç Dizayn Aşamasında Tekne Form Parametrelerinin Optimum Seçimi” (Destek: DPT) “Altı (6) Serbestlik Dereceli Gemi Hareketlerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi”, (Destek: BAP) Balast Suyundaki Toplam Koliform,Fekal Koliform ve Salmenalla Bakterilerinin Gideriminin Araştırılması”, (Destek: BAP) “Farklı Biyodizel Karışımlarıyla Çalışan Bir Dizel Motorunda Su buharı Enjeksiyonunun NOx Emisyonlarına Etkilerinin Araştırılması”, (Destek: BAP) “ Su Buharı Enjeksiyonlu bir Dizel Motorunda Egzoz Gazları Geri Dolaşımının (EGR) NOx Emisyonlarına ve Performansa Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, (Destek: BAP) “Miller-Dizel Çevrimiyle Çalışan Bir Motorun Performans Karakteristiklerinin Araştırılması”, (Destek: BAP) “Dört noktasından viskoelastik mesnetli rijit gövdeli bir sistemin harmonik ve darbe kuvvetleri etkisi altında optimum yay ve sönüm değerinin teorik ve deneysel olarak bulunması.” (Destek: BAP) “Gemilerde Dümen Donanımının Isı Değiştirici Olarak Kullanılmasına Yönelik Dümen Tasarımı ve Optimizasyonu”, (Destek: BAP) “Hesaplamalı (Destek:BAP)

Akışkanlar

Dinamiği

Yöntemleriyle

Gemi

Formu

Optimizasyonu”,

“Termal Bariyer kaplı bir benzin motorunda buhar Enjeksiyonu ile vuruntu kontrolü”, (Destek: SAU BAP) “Küçük Tekne İmalatında Yeni Bir Üretim Planlama Modeli Geliştirilmesi ve Bir Yat İmalat Firmasına Uygulanması” (Destek:BAP) “Kabotaj hattı deniz taşımacılığının etüdü ve optimum gemi tipinin belirlenmesi”, (Destek:BAP) “Akdeniz Balıkçı Gemilerinin Güvenlik Göstergelerinin Deney Destekli Matematik Modellemesi” (Destek: İtalyan Tarım Bakanlığı)


“Ulaştırma Ana Plan Stratejisi-Ulaştırma Sistemlerinin Taşıma Maliyeti Analizi Ve Çevresel Etkileri” (Ulaştırma Bakanlığı) “Virtual Integrated Partnering (VIP) for SME service, technology and information providers in the European maritime sector”, (Destek: Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı) “Askeri Gemilerin Tasarım, Titreşim, Sevk, Pervane, Stabilite ve CFD Analizleri” "Tandem hidrofoiller için parametrik bir çalışma" (Destek:BAP) "Gemi kıç formu, dümen ve pervanenin gemi direnci açısından etkileşiminin incelenmesi", (Destek: İTÜ BAP) "2 ve 3 boyutlu hidrofoiller üzerinde tabaka kavitasyonunun BEM'e dayalı iteratif bir yöntemle ile tahmini" (Destek: BAP) "Hidrojen ve Güneş Enerjili Tekne Projesi", UNIDO-ICHET "Termik Santral Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (Destek: PERİDSİS)" "Toplu Konut Yerleşimlerinin Rüzgar ve Gürültü Denetimi Açısından Optimizasyonu" “Yeni tip milli savaş gemisi konsepti ve form serisi tasarımı” “Zemin etkisiyle çalışan yüksek hızlı bir prototip teknenin dizaynı” “Gemilerdeki Dövünme Yüklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi” “Non-Newtonien akışkan olarak kömür çamurunun Boru Içerisindeki Akişkarinin Deneysel ve Nümerik Incelenmesi” “Çevreci Tersanelere İlk Adım: Gemi İmalatı Sırasında Ortaya Çıkan, Çevreye ve İnsana Zararlı Kaynak Gazlarının Ölçümü, Duman İçeriğindeki Solunabilir Partiküllerin Analizlerinin Gerçekleştirilmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi” “Balast Suyundaki Toplam Koliform, Fekal koliform ve Salmonella Bakterilerinin Gideriminin Araştırılması” “Deniz taşıtlarında kullanılan farklı yağların segman-silindir çifti yüzeylerindeki tribolojik özelliklerine etki eden parametrelerin incelenmesi” “Gemi ve Deniz Yapılarında Tek Parametrelerinin Optimizasyonu”

Tesirli

Yapıştırma

Bağlantılarında

Tasarım

"İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Kıyı Alanlarına İlişkin Yaklaşımının Mekana Yansıtılmasına Yönelik Araştırma, Değerlendirme ve Model Geliştirme İşi", İBB ve BİMTAŞ.


ÖĞRENCİ PROJE FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER Examples of Student Project Activities:

2006, 2007 ve 2008 yılında Denizcilik Kulübü’nün katıldığı Uluslararası Deniz Bisikleti Yarışları Internatıonal Waterbike Regatta (IWR) where the Maritime Student Club participated in 2006, 2007 and 2008.

IWR 2011 Hamburg, Germany

Gemi ve Yat Tasarımı Yarışmalarında öğrencilerimiz 2012’de 1. ve 2013’de 1. ve 2.lik dereceleri aldılar. At the national Ship and Yacht Design Competitions our students qualified the 1st in 2012, the 1st and 2nd degrees in 2013.


ÖĞRENCİ PROJE FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER Examples of Student Project Activities:

Eco-Siklet Deniz Aracı Tasarım Yarışması 2011 / Eco-Siklet Waterbike Regatta 2011 (Turgutreis, Bodrum, 2011)

Hidrojen Enerjili Tekne Projesi H2T-Yıldız Gemi İnşaatı, elektrik, makine, ve malzeme mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan Hidrojen Enerjili Tekne Projesi ekibi UnidoIchet’in düzenlediği Yakıt Pilli Tekne Projesine hazırlanmaktadır. Fuel Cell Boat Project H2T-Yıldız The project team consisting of students from Naval architecture, electrical, mechanical and metallurgical engineering are working to realize the Fuel Cell Boat Project of UnidoIchet.


ÖĞRENCİ PROJE FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER Examples of Student Project Activities:

DONG ENERGY SOLAR CHALLENGE 28.07.2014’te Hollanda’da yarışacak YTÜ Güneş Enerjili Tekne kalıplama işleminde. Moulding works of YTU Solar Powered Trimaran Hull towards DONG ENERGY SOLAR CHALLENGE, June 28, 2014 in the Nedherlands.


ÖĞRENCİ PROJE FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER Examples of Student Project Activities:

Gemilerde Kapalı Alanlarda İnsan Sağlığına Zararlı Gazları İzleme ve Tahliye Sistemi /Pollutant Emission Monitoring and Exhaust System in Ships Enclosed Spaces

IEEE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışmasına 70 farklı üniversiteden 487 proje ekibi başvurmuştur. Yarışmada Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) “Gemilerde Kapalı Alanlarda İnsan Sağlığına Zararlı Gazları İzleme ve Tahliye Sistemi” projesi ile 4. olmuştur. Proje TUBİTAK 2209-A kapsamında desteklenmiştir

487 project team from 70 different universities joined to the Yildiz Project Contest organized by IEEE Student Club. In the contest, Yildiz Technical University has ranked in the fourth with the “Pollutant Emission Monitoring and Exhaust System in Ships Enclosed Spaces” project. The project has been supported in the scope of TUBITAK 2209-A.


LLP-ERASMUS İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ

ÜNİVERSİTE ORTAKLARIMIZ

Partner Universities with LLP-Erasmus bilateral agreements

www.eu.yildiz.edu.tr Berlin Technical University, Berlin – GERMANY (www.tu-berlin.de) Fachhochschule Düsseldorf, Düsseldorf – GERMANY (www.fh-duesseldorf.de) Fachhochshule Kiel, Kiel – GERMANY (www.fh-kiel.de) University of Duisburg-Essen - GERMANY (www.uni-due.de) Technical University of Denmark – DENMARK (www.dtu.dk) Aalto University, Aalto – FINLAND (www.aalto.fi) University of Stratclyde, Glasgow - UK (www.strath.ac.uk) Newcastle University, Newcastle – UK (www.ncl.ac.uk) Università degli Studi di Genova, Cenova – ITALY (www.unige.it) Università degli Studi di Firenze, Florance – ITALY (www.unifi.it) Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli- ITALY (www.unina.it) Università degli Studi di Perugia, Perugia – ITALY (www.unich.it) Università degli Studi di Trieste, Trieste – ITALY (www.univ.trieste.it) Universidad Politecnica de Madrid, Madrid –SPAIN (www.upm.es) Gdansk University of Technology, Gdansk – POLAND (www.pg.gda.pl) West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin – POLAND (www.zut.edu.pl) TU Lisboa, Lizbon – PORTUGAL (www.utl.pt) TU Varna – BULGARIA (www.tu-varna.bg) Ovidius University of Constanta – ROMANIA (www.univ-ovidius.ro) Centrale Nantes –FRANCE (www.ec-nantes.fr) University of Liège – BELGIUM (www.ulg.ac.be) University of Klaipeda – LITHUANIA (www.ku.lt) Universidade da Coruña – Spain (www.udc.es) DİĞER İŞBİRLİKLERİ / OTHER COOPERATIONS Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – ITALY (www.uniparthenope.it) Osaka Prefecture University – JAPAN (www.osakafu-u.ac.jp) Pukyong National University – S. KOREA (www.pknu.ac.kr)

Katalog revize44  
Katalog revize44  
Advertisement