Page 1

‫‪ñ× íêþò¾ îòëñë ö³ íëþðê‬‬ ‫‪óòîþ½ì êñî îòþ−ëì ³ñ¼ô ðìê‬‬

‫מחנה בני בעלזא ‪ -‬תשס"ט‬ ‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו“ר שליט"א‬

‫‪ñ× íêþò¾ îòëñë ö³ íëþðê‬‬ ‫‪óòîþ½ì êñî îòþ−ëì ³ñ¼ô ðìê‬‬

‫מחנה בני בעלזא ‪ -‬תשס"ט‬ ‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו“ר שליט"א‬


‫ליקוט מאמרים ופתגמים‬ ‫מצדיקי ומאורי הדורות‬ ‫בעניני המדות‬

‫מחנה בני בעלזא ‪ -‬תשס"ט‬


‫שם‬ ‫מחנה‬ ‫ניגון הכנה למידות‬

‫הנני מוכן ומזומן‬ ‫לקיים מצות עשה של‬ ‫והלכת בדרכיו‪.‬‬


‫דבר המערכת‬ ‫"מחנה בני בעלזא" טוט אייך מקבל פנים זיין‬ ‫או ן ד אס י א ה ר א י ז א‬ ‫מיט גרויס פרייד‪,‬‬ ‫ספעציעלן "לוח המידות" פאר אייך גרייט‪.‬‬ ‫"וה לכ ת ב דרכיו" מ יר וויי סן שוין וו אס ד א ס‬ ‫און דאס‬ ‫טוהט פאר אונז באדייטן‪,‬‬ ‫וועט אונז טאקע אין די זומער וואכן‬ ‫באגלייטן‪.‬‬ ‫די א לע אייד על ע מי דות ז ענ ען‬ ‫אויסגערעכנטע דא גענוי‪,‬‬

‫כבוד הבריות‪ ,‬לב טוב‪,‬‬ ‫וותרנות‪ ,‬הכרת הטוב‪ ,‬סבלנות‪,‬‬ ‫שלום‪ ,‬שמח בחלקו‪.‬‬

‫מיר וואונטשן אייך א אנגענעמען זומער‬

‫מערכת "והלכת בדרכיו"‬


‫יום א'‬

‫קיינ ע ר ק ען ניש ט ד ע ר גיי ן‬ ‫די או צ רו ת ו ו אס לי ג ט א י ן‬ ‫א איד‪.‬‬ ‫)הבעש“ט(‬

‫יום ב'‬

‫מען האט נישט קיין‬ ‫השגה ווי טייער עס איז‬ ‫פאר ‘ן אייביר שט ן‪ ,‬אפיל ו‬ ‫נאר דער גוף פון א איד‪,‬‬ ‫)בעל התניא זי“ע(‬

‫יום ג'‬

‫ווען איך וואלט געוויסט אז‬ ‫אי ך ו ו ע ל מ ג ו ל ג ל ו ו ע ר ן א י ן‬ ‫א ק ו ה ‪ ,‬א ו ן מ ע ן ו וע ט מיך‬ ‫מעלק ע ן פא ר מילך פא ר‬ ‫א ת“ח פארטאגס‪ ,‬וואלט‬ ‫איך געווען צופרידען‪.‬‬ ‫)ר‘ נפתלי מרופשיץ זי“ע(‬


‫יום ד'‬ ‫יום ה'‬ ‫יום ו'‬

‫הלוואי! וואלט מען‬ ‫גע ק י ש ט א ס פ ר ת ו ר ה מ י ט‬ ‫דע ם ליבש אפט וואס דע ר‬ ‫בעש “ט ה אט גע ק ישט ד י‬ ‫קינדער פירענדיג זיי אין‬ ‫חדר יעדן אינדעפרי‪.‬‬ ‫)המגיד ממעזריטש זי“ע(‬ ‫ז י י מ כ ב ד א נ דע ר ע א ו ן מ א ך‬ ‫דיך חברים‪ ,‬און עס זאל‬ ‫נישט זיין אין דייגע אויגן‬ ‫אסאך אפילו טויזענט‬ ‫גוטע פריינד‪.‬‬ ‫)הרא“ש ז“ל(‬ ‫פ ר י י נ דש א פט א יז אזו י וו י א‬ ‫קר י גל וו אס אוי ב מ‘ פ ילט‬ ‫עס נישט אן‪ ,‬ווערט עס‬ ‫אויסגעטרי קע נט און עס‬ ‫שפאלט זיך‪.‬‬ ‫)משלי חכמים(‬ ‫ניגוני המידה‪:‬‬

‫שב"ק‬

‫ב ן ז ו מ א א ו מר ‪ ,‬אי ז ה ו מכ ו ב ד‬ ‫‪.‬ה מכבד את הב ריו ת‬ ‫ה ו י ד ן את כ ל ה א ד ם ל כף‬ ‫זכות‬


‫יום א'‬

‫טו ה א טובה פאר א א יד‬ ‫וו ע ט ד ע ר א י י ב י ש טע ר ד י ר‬ ‫א טובה טוהן‪.‬‬ ‫)ר‘ מענדילע וויטעפסקער זי“ע(‬

‫יום ב'‬

‫פ ר י ע ר פו ן ט ו ב ל ‘ ן ז י ך א י ן א‬ ‫מקוה‪ ,‬דארף מען זיך‬ ‫טו ב ל‘ ן א י ן ד י פ יי ע ר פ ון א‬ ‫הארץ‪.‬‬ ‫)ר‘ נפתלי מרופשיץ זי“ע(‬

‫יום ג'‬

‫מיט דעם וואס מען‬ ‫הע לפ ט א אי ד א פ יל ו מ י ט‬ ‫אביסל קאפיקאס‪ ,‬ווערן‬ ‫אלע שערי היכלות‬ ‫העליונים פאר איהם‬ ‫געעפענט‪.‬‬ ‫)צמח צדק(‬


‫יום ד'‬

‫דער מעזריטשער מגיד‬ ‫פלעגט ווינטשען אידען‬ ‫לחיים ולברכה‪ ,‬ווייל‬ ‫ל ב רכ ה א י ז ד י א ו ת י ו ת ”ל ב ‪-‬‬ ‫רכה“‪ ,‬א ווייעך הארץ‪.‬‬ ‫)המגיד ממעזריטש זי“ע(‬

‫יום ה'‬

‫עס קו מט א רא פ א נש מ ה‬ ‫או יף דע ר וועלט און לע ב ט‬ ‫אפ זי בעצי ג אכ ציג יאהר‪,‬‬ ‫צו ל י ב ט ו ה ן א ט ו ב ה פ א ר א‬ ‫יוד בגשמיו ת ובפ רט אין‬ ‫רוחניות‪.‬‬ ‫)הבעש“ט זי“ע(‬

‫יום ו'‬

‫א י י ן ט ר יט פ א ר יע נ ע ם א י ז‬ ‫צוויי טריט פאר זיך‪.‬‬ ‫)פתגם בעלזא(‬

‫ניגון המידה‪:‬‬

‫שב"ק‬

‫‪ .‬על שלשה דברים העולם עומד‬ ‫על התורה ועל העבודה ועל‬ ‫גמילות חסדים‪ ,‬עולם חסד יבנה‬


‫יום א'‬

‫פון מוות ר ז יין דע רל יי גט‬ ‫מען נישט‪.‬‬ ‫)נפש החיים(‬

‫יום ב'‬

‫אויב די האסט נאר איין‬ ‫פרוטה‪ ,‬געב דעם‬ ‫איינציגען פרוטה צום‬ ‫אר י מא ן‪ ,‬א יך ב ין זי כער ד ו‬ ‫וועסט האבען אנדערע‪.‬‬ ‫)המהר“ל מפראג ז“ל(‬

‫יום ג'‬

‫ד י ש כ ר פ א ר מ וו ת ר ז י ין א י ז‬ ‫זייער גרויס‪ ,‬וואס אשרי עין‬ ‫לא ראתה‪.‬‬ ‫)אורחות צדיקים(‬


‫יום ד'‬

‫אויב איינער קען נישט‬ ‫מוו ת ר ז י י ן פ א ר א צו ו י יט ען ‪,‬‬ ‫צריך בדיקה אחריו‪.‬‬ ‫)ר‘ משה מרדכי מלעלוב זי“ע(‬

‫יום ה'‬

‫א מענטש דארף זיין ווי‬ ‫צו קע ר‪ ,‬וו א ס צו ל א ז ט ז י ך‬ ‫און טוט זיס מאכען‬ ‫אנדערע‪.‬‬ ‫)ר‘ יצחק מווארקע זי“ע(‬

‫יום ו'‬

‫וואס איז אסור טאר מען‬ ‫נ י ש ט‪ ,‬וו א ס א יז מו ת ר מ ו ז‬ ‫מען נישט‪.‬‬ ‫)פתגם חסידי(‬

‫ניגון המידה‪:‬‬

‫שב"ק‬

‫‪.‬לעולם יהיה מוותר משלו בין‬ ‫בגופו בין בממונו בין בכבודו‪.‬‬


‫יום א'‬

‫מ‘דארף שטענדיג‬ ‫געדענקן מכיר טובה זיין‬ ‫אויף א יעדע זאך‪.‬‬ ‫)אורחות צדיקים(‬

‫יום ב'‬

‫א איידעלע נפש וועט‬ ‫שטענדיג שפירן הכרת‬ ‫הטוב‪.‬‬ ‫)אלשיך הקדוש(‬

‫יום ג'‬

‫דע ר וו א ס א י ז א כ פו י טו ב ה‬ ‫צו ז י ין ח ב ר‪ ,‬א יז אזו י וו י ע ר‬ ‫איז א כפוי טובה צום‬ ‫אייבירשטען‪.‬‬ ‫)גמרא(‬


‫יום ד'‬

‫נ יש ט ד א נא ך א זא ך ו וא ס‬ ‫מאכט ליבשא פט צו וישע ן‬ ‫מענטשן‪ ,‬אזוי ווי הכרת‬ ‫הטוב‪.‬‬ ‫)צמח צדיק(‬

‫יום ה'‬

‫די קלע נסטע טוב ה וואס‬ ‫ווערט געטו הן פא ר די ר‪,‬‬ ‫זאל ווע רן גע רעכנט א ין‬ ‫די י נ ע א ו יג ן‪ ,‬ו ו י ד י ג ר ע ס ט ע‬ ‫טובה‪.‬‬ ‫)אבות דרבי נתן(‬

‫יום ו'‬

‫דע ר א י י ב י ר שט ע ר ב ל י י ב ט‬ ‫ני שט ק יי ן בע ל חו ב‪ ,‬פ א ר‬ ‫יע דע ר גוטע ז אך וו אס א‬ ‫יוד טוט‪ ,‬צ אלט ע ר א יה ם‬ ‫ב מ יט ב‪ ,‬מ יט ב נ י ח י י ו מזו נ י‬ ‫רויחי‪.‬‬ ‫)הריי“צ מליבאוויטש זי“ע(‬ ‫ניגון המידה‪:‬‬

‫שב"ק‬

‫ראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד‬ ‫‪ .‬למי שעשה עמו טובה וחסד‪ ,‬ולא‬ ‫יהי' נבל ומתנכר וכפוי טובה‪ ,‬שזו‬ ‫מדה רעה ומאוסה לפני ה' ואנשים‪.‬‬


‫יום א'‬

‫א שט א ר קע ר פ ונ דא מע נ ט‬ ‫וו אס קען סו בל ז י ין‪ ,‬קען‬ ‫מען בויען אויף איהםא‬ ‫שטארקען בנין‪.‬‬ ‫)זוהר הקדוש(‬

‫יום ב'‬

‫ד י ע ר ד א יז פ י ל מ יט קוו א לן‬ ‫וואסער‪ ,‬כדי דאס צו‬ ‫טרעפן‪ ,‬ווענט זיך אין ד י‬ ‫סבל נו ת ווא ס ד י גרא בע ר‬ ‫האט‪.‬‬ ‫)ריי“צ מליבאוויטש זי“ע(‬

‫יום ג'‬

‫מיט דעם כוח הסבלנות‬ ‫קען מען איבערטראגן‬ ‫דעם עול הגליות‪.‬‬ ‫)שם משמואל(‬


‫יום ד'‬

‫וו י מ ע ר ס ב ל נו ת‪ ,‬מע ר א ו ר‬ ‫ד‘ א יז דא בי ים מענטש‪,‬‬ ‫או ן ו ו י מע ר א ו ר ד‘ א י ז ד א ‪,‬‬ ‫מער סבלנות האט ער‪.‬‬ ‫)אר“י הקדוש(‬

‫יום ה'‬

‫די ע י ק ר פון מצו ת ג מ ילו ת‬ ‫חסדים א יז‪ ,‬סבל נות צו א‬ ‫יעדן מענטש‪.‬‬ ‫)חסד לאברהם(‬

‫יום ו'‬

‫סבלנות איז מער‪ ,‬ווי‬ ‫טויזענט תעניתים‪.‬‬ ‫)ר‘ משה ליב מסאסוב זי“ע(‬

‫ניגון המידה‪:‬‬

‫שב"ק‬

‫‪.‬התפארו בסבלנות כי הוא‬ ‫הגבורה הישרה והנצחון‬ ‫האמיתי‪.‬‬


‫יום א'‬

‫ס ‘ א יז נ ישט מ ע ג ל י ך צו ז י י ן‬ ‫א יוד נאר דורך שמחה‪,‬‬ ‫און ס‘א י ז נ ישט מ ע גל יך צ ו‬ ‫ז י י ן בא מ ת בש מ ח ה נ א ר א‬ ‫איד‪.‬‬ ‫)ר‘ חנוך צבי מבענדין זי“ע(‬

‫יום ב'‬

‫נ יש ט דע ר וו א ס א יז מ צ ל י ח‬ ‫איז א צופרידענע‪ ,‬נאר‬ ‫דער צופרינענער איז‬ ‫מצליח‪.‬‬ ‫)ר‘ חיים שמאלעוויץ ז“ל(‬

‫יום ג'‬

‫נאר א שמח בחלקו איז‬ ‫פול מיט ברכה‪ ,‬וו ייל בי י‬ ‫דע ם נ יש ט צו פ ר י דע נע ם‪,‬‬ ‫וויפיל ער האט נאר איז‬ ‫קיימאהל נישט גענוג‪.‬‬ ‫)ר‘ שלמה קלוגער ז“ל(‬


‫יום ד'‬

‫מא ך נישט ק יי ן חש בו נו ת‬ ‫צו ד י ין ש מ ח ה א יז א מ ת‘ ד י ג‬ ‫אד ע ר נ יש ט ‪ ,‬ט ו ה נא ר א י י ן‬ ‫זאך זיי אלעמאהל‬ ‫בשמחה‪ ,‬ובטוב לבב‪.‬‬ ‫)ר‘ יחיא‘ מאלקסנדר זי“ע(‬

‫יום ה'‬

‫ד ער ו ו אס א י ז ר י י ך בר ו ח נ יו ת‬ ‫דער איז א צופרידענער‪,‬‬ ‫וו י י ל צ ו פ ר י ד ע נ ק י י ט ג ע פ י נ ט‬ ‫ז י ך א ין ד י נש מה ‪ ,‬וו י פ י ל מ ע ר‬ ‫ד י נש מה א י ז צו פ ר י דען ‪ ,‬א י ז‬ ‫דער מענשט גליגלעכער‪.‬‬ ‫)מכתב מאליהו(‬

‫יום ו'‬

‫ש מ ח ב ח ל קו א י ז א ג ר ו י ס ע‬ ‫מעלה נאר בגשמיות‪,‬‬ ‫אבער אין רוחניות איז‬ ‫דאס דער גרעסטע חסרון‪.‬‬ ‫)ר‘ זי“ע(‬ ‫ניגון המידה‪:‬‬

‫שב"ק‬

‫‪ .‬מצוה גדולה להיות בשמחה‬ ‫תמיד‪.‬‬


‫יום א'‬

‫אסאך דינע שטריק‬ ‫צוזאמן‪,‬מאכט א שטארק ע‬ ‫דיקע שטריק‪.‬‬ ‫)ר‘ משה מקוברין זי“ע(‬

‫יום ב'‬

‫א מענ טש דא רף מא כען א‬ ‫רינג ארום זיך‪ ,‬פון זיך‬ ‫נ י ש ט א רו י ס ק ו קע ן‪ ,‬או ן א י ן‬ ‫יענעם נישט אריינקוקען‪.‬‬ ‫)ר‘ ישראל סאלאנטער ז“ל(‬

‫יום ג'‬

‫ֵע ָש “ ו א י ז ב ג י מ ט ר י א‬ ‫שלו“ם‪ ,‬ווען נישט דאס‬ ‫ווא לט עשו ח ר ו ב גע מ אכ ט‬ ‫דעם וועלט‪.‬‬ ‫)בעל הטורים(‬


‫יום ד'‬

‫ד י צ י י ט ו נ גע ן מ י ט ד י נ י י ע ס ‪,‬‬ ‫זענען די שוועבלעך ווא ס‬ ‫צינדען אהן אלע‬ ‫מחלוקת‘ן‪.‬‬ ‫)החפץ חיים(‬

‫יום ה'‬

‫בעסער א פ אלשע שלו ם‬ ‫ווי אן אמת‘דיגער‬ ‫מחלוקת‪.‬‬ ‫)החוזה מלובלין זי“ע(‬

‫יום ו'‬

‫וו ע ן צ וו י י י וד ע ן ) ”י “ ( ז ע נ ע ן‬ ‫צו ז א מ ע ן ‪ ,‬ו ו ע ר ט פו ן ד ע ם א‬ ‫שם ה‘‪.‬‬ ‫)ר‘ נפתלי מרופשיץ זי“ע(‬

‫ניגון המידה‪:‬‬

‫שב"ק‬

‫‪ .‬אמר ר' שמעון בן חלפתא לא‬ ‫מצא הקב''ה כלי מחזיק ברכה‬ ‫לישרא' אלא השלום‪.‬‬


‫קעמפ ניגונים‬ ‫‪ Ô‬המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו‬ ‫א ש י ר ה ל ד ‘ ב ח י י אזמ ר ה ל א לוק י ב עו ד י‬ ‫‪ Ô‬מחנה בני בעלזא‪ ,‬מיר טוען דא‬ ‫פ א ר ב ר ענג ען מ חנ ה בנ י ב ע ל ז א ‪ ,‬ת ו ר ה ע ם ד “א‬ ‫טו ע ן מ י ר או י ס ש טי י ג ן ‪ ,‬ע בו דה או ן א י ן מ י דו ת‬ ‫טוען מיר זיך דערהייבן ‪ ,‬און דאס וועט מיט‬ ‫אונז ב לי יבן או יף א ג אנצן לעבן ‪ ,‬מ יר ווע לן‬ ‫ד אס או י ף א י י ב יג ג ע ד ענקן ‪.‬‬ ‫‪ Ô‬מחנה בני בעלזא‪ ,‬על ההרים והגבעות‬ ‫צ וז אמ ען ב א ח דו ת ‪ ,‬הנה מ ה ט ו ב ו מ ה נ ע י ם ‪ ,‬א ו ן‬ ‫מיר גייע ן מע לה מ ע לה ‪ ,‬ווי י ל דאס א יז אונזע ר‬ ‫ת כ ל י ת ‪ ,‬מהנה ז י ין ד עם בו ר א כ ל ה עו למ ים ‪.‬‬ ‫‪ Ô‬ה נ ה מ ה ט ו ב ו מ ה נ ע י ם ‪ ,‬ס‘ א י ז ד א ך פ ל א י‬ ‫פ ל א י ם ‪ ,‬ש ב ת א ח י ם ג ם י ח ד ‪ ,‬ס‘ א י ז ג ע ש מ א ק‬ ‫ד י גאנצע צ י יט ‪ ,‬ד י ג אנצע ה לוך י לך ‪ ,‬יה י ש לום‬ ‫ב ח י לך ‪ ,‬או י ף גו ט ע מ י דו ת ד א מ ‘ש ט ר ע ב ט ‪ ,‬מ י ט‬ ‫א ח ד ו ת י ע ד ע ר ל ע ב ט ‪ ,‬מ ‘פ א ר ב ר ע נ ג ט א ז ו י פ י ל‬ ‫ש עו ת ‪ ,‬ע ל הה ר ים והג ב ע ו ת ‪ ,‬מ ח נ ה ב נ י ב ע ל ז א ‪,‬‬ ‫א ו י ף ד י וועגן ד י ג ר א ד ע ‪ ,‬ב י ן ע צ י ה ש ד ה ‪ ,‬מ ח נ ה‬ ‫ב נ י ב ע ל ז א ‪ ,‬מ‘ט ר א כ ט ד א א ה ן א ס ו ף ‪ ,‬ו ה ל כ ת‬ ‫בדרכיו‪ ,‬מחנה בני בעלזא‪ ,‬צוגיין אין‬ ‫באשעפערס וועג דא אין די זומער טעג ‪,‬‬ ‫מחנה בנ י בע לז א ‪.‬‬


‫‪ñ× íêþò¾ îòëñë ö³ íëþðê‬‬ ‫‪óòîþ½ì êñî îòþ−ëì ³ñ¼ô ðìê‬‬

‫מחנה בני בעלזא ‪ -‬תשס"ט‬ ‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו“ר שליט"א‬

‫‪ñ× íêþò¾ îòëñë ö³ íëþðê‬‬ ‫‪óòîþ½ì êñî îòþ−ëì ³ñ¼ô ðìê‬‬

‫מחנה בני בעלזא ‪ -‬תשס"ט‬ ‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו“ר שליט"א‬

לוח חדש  

‫בעלזא‬ ‫בני‬ ‫מחנה‬ - ‫תשס‬ " ‫ט‬ ‫כ‬ ‫בנשיאות‬ " ‫אדמו‬ ‫מרן‬ ‫ק‬ “ ‫שליט‬ ‫ר‬ " ‫א‬ ‫ופתגמים‬ ‫מאמרים‬ ‫ליקוט‬ ‫הדורות‬ ‫ומאורי‬ ‫מצדיקי‬...