Page 1

π

Giannikis Stamatis Γιαννίκης Σταμάτης


05 06 16 20 30 39 47 52 60 65

Contents My parents’ house House in Perea LMU Blouzakia Mercati generali The boring project Nylon orthodoxy Interiors I & II Resume

Περιεχόμενα Το σπίτι των γονιών μου Σπίτι στην Περαία LMU Μπλουζάκια Mercati generali Το βαρετό πρότζεκτ Ορθοδοξία Νάυλον Εσωτερικά I & II Βιογραφικό

5


MY PARENTS’ HOUSE 2005Private Residence Thessaloniki, Greece Design Development & Construction Documents Personal Project

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΟΥ 2005Ιδιωτική Κατοικία Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Αρχιτεκτονική Μελέτη & Μελέτη Εφαρμογής Προσωπικό Έργο

40°33’20.26”N 23°02’41.25”E

In Greece, building a family home is not a trivial task. ‘Family’ is a complex and powerful institution with strong dependencies (financial, social, professional) among their members. Land is expensive, construction is slow (houses are usually built by in-situ reinforced concrete structure with masonry wall infill) and building codes are obscure. Houses are not built just for current residents but also for generations to come, for the future. MY PARENTS’ HOUSE is a three story building divided horizontally in two living units: a two-story house

6

above and a loft below. The twostory house (225sqm) includes, on the upper level, two bedrooms and bathrooms, and, on the lower lever, a guest bedroom, kitchen, dining room, office space and living room. The loft (95sqm) is composed of a continuous living and working space. The two living units have independent access but share back off house facilities (90sqm). The two-story house is organized in two parallel rectangular volumes along the east-west axis. Public quarters are located in the front oriented towards soaring views to the valley

beneath. Private quarters are located in the back protected from indiscreet looks. The organization diagram of the house is evident in the envelope of the building through façade material differentiation (white stucco in public quarters/ stone wall covering in private quarters) as well as in change of density and typology of building openings (large openings in public quarters/ small, shutter-covered windows in private quarters). The loft is earthed inside the ground on the north side while opening up on all other three sides. Behind the loft, shared utility spaces are located. The


Wooden cross on structure and benediction on construction site to protect from the evil eye

Ξύλινος σταυρός στην κατασκευή και αγιασμός του εργοταξίου για προστασία από το κακό μάτι

Site plan scale 1:1000

Τοπογραφικό κλίμακα 1:1000

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Entrance Parking Terrace BBQ Swimming Pool

Είσοδος Πάρκινγ Εξώστης BBQ Πισίνα

4 3

5

2

1

7


A

7

12

8

B

13

7

7

13

B 10

14

11

9

6 13

Ισόγειο/ Ground floor

1. First floor/ Πρώτος όροφος

A

3 2

4

5

7

9

1

8

6

Ημιυπόγειο/ Lower Ground floor

8

Floor plans - Sections scale 1:200

Κατόψεις - Τομές κλίμακα 1:200

1 Garage 2 Mechanical room 3 WC 4 Laundry room 5 Depot 6 Living room 7 Bathroom 8 Kitchen 9 Library 10 Entrance 11 Dining room 12 Guest room 13 Bedroom 14 Terrace

1 Γκαράζ 2 Λεβητοστάσιο 3 WC 4 Πλυσταριό 5 Αποθήκη 6 Καθιστικό 7 Μπάνιο 8 Κουζίνα 9 Βιβλιοθήκη 10 Είσοδος 11 Τραπεζαρία 12 Δωμάτιο ξένων 13 Υπνοδωμάτιο 14 Εξώστης


AA

BB

9


vertical core is the only element of the building opening up to the north, uniting the two. Arranging the units in two separate but interlinked units defines ‘family home’ for contemporary Greek families (close together but far apart). Στην Ελλάδα η οικοδόμηση της οικογενειακής εστίας δεν είναι αστεία υπόθεση. Η ‘οικογένεια’ είναι ένας πολύπλοκος και ισχυρός θεσμός με έντονες σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των μελών της (οικονομικές, κοινωνικές, επαγγελματικές). Η γη είναι ακριβή, η κατασκευή είναι αργή (οι κατοικίες συνήθως κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομή) και η πολεοδομική νομοθεσία θολή. Η κατοικία (ακόμα) χτίζεται όχι μόνο για τους παρόντες ιδιοκτήτες αλλά και για τις επόμενες γενεές, για το μέλλον της ‘οικογένειας’. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΟΥ είναι ένα τριόροφο κτίσμα διαρθρωμένο κλιμακωτά στο έδαφος. Χωρίζεται οριζόντια σε μια διώροφη μεζονέτα και ένα διαμέρισμα. Η διώροφη μεζονέτα

10

(225τμ) περιλαμβάνει, στο πάνω επίπεδο, δύο δωμάτια με μπάνιο και, στο κάτω επίπεδο, δωμάτιο ξένων, κουζίνα, τραπεζαρία, βιβλιοθήκη και καθιστικό. Το διαμέρισμα (95τμ) οργανώνεται σε έναν ενιαίο χώρο διαμονής και εργασίας. Οι δύο μονάδες κατοίκησης έχουν ανεξάρτητες εισόδους αλλά μοιράζονται κοινούς βοηθητικούς χώρους (90τμ). Η διώροφη μεζονέτα είναι οργανωμένη σε δύο παραλληλόγραμμα με τη μεγάλη τους διάσταση παράλληλη στον άξονα ανατολής-δύσης. Οι δημόσιοι χώροι της μεζονέτας βρίσκονται στο μπροστινό παραλληλόγραμμο ενώ οι ιδιωτικοί στο πίσω. Οι δημόσιοι χώροι είναι κλειστοί στο βορρά και ανοιχτοί προς τις τρεις πλευρές του ορίζοντα (με πανοραμική θέα στον οικισμό του Τριαδίου, το όρος Θέρμης, τον κόλπο του Θερμαϊκού) ενώ οι ιδιωτικοί χώροι είναι ανοιχτοί προς το νότο και εναλλακτικά είτε προς την ανατολή είτε προς τη δύση. Ο διαχωρισμός δημόσιου-ιδιωτικού αποτυπώνεται στις όψεις του κτιρίου με διαφοροποίηση του υλικού

επένδυσης (λευκό κονίαμα στους δημόσιους/ επένδυση πέτρας στους ιδιωτικούς) αλλά και της πυκνότητας και του μεγέθους των ανοιγμάτων (μεγάλα, ανεμπόδιστα ανοίγματα στους δημόσιους χώρους / μικρά, καλυμμένα με παραθυρόφυλλα, στους ιδιωτικούς). Το διαμέρισμα έχει τη βόρεια του πλευρά θαμμένη στο έδαφος και ανοίγει προς τις άλλες τρεις πλευρές του ορίζοντα. Πίσω από το διαμέρισμα εκτίνονται (μέσα στο έδαφος) οι κοινοί βοηθητικοί χώροι των δύο μονάδων. Το κλιμακοστάσιο είναι το μόνο στοιχείο του κτίσματος που ανοίγει προς το βορρά ενοποιώντας τις δύο μονάδες. Η οργάνωση της κατοικίας σε δύο ανεξάρτητα αλλά συγκοινωνούντα δοχεία καλύπτει την ανάγκη της ‘oικογένειας’ για διατήρηση της εγγύτητας των μελών της χωρίς να θίγει την ανεξαρτησία των. Με αυτή την οργάνωση, ο θεσμός της ‘oικογένειας’ στην Ελλάδα, βρίσκει τη χωρική του έκφραση στη σύγχρονη εποχή.


11


12


13


14


15


HOUSE IN PEREA 2009Private Residense Thessaloniki, Greece Schematic Design Personal Project

ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ 2009Ιδιωτική Κατοικία Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Προμελέτη Προσωπικό Έργο

40°29’27.64”N 22°55’42.68”E

HOUSE IN PEREA is a private residence for a couple of homeopathic pharmacists that will replace an existing residence on site. The site where the house is to be erected is lush of vegetation. Cypress bushes line the site’s edges and almond, apricot, apple and olive trees as well as sycamores and pines fill it. There is a small vineyard, capable of producing a small quantity of homemade alcoholic beverage, a vegetables’ garden for salads, and a chicken pantry with hens, chickens and other kind of poultry for eggs and meat. The couple asked for a two story resi-

16

dence: the ground floor to be the public level of the house; the first floor to be the private level of the house. The ground floor to have living room, library, kitchen, dining room, guest room and a WC and on first floor to have bedroom, wardrobe, bathroom, small living room with study and a terrace. The three options presented here are the first materials shown to the couple at the 5th of March 2009 meeting. Το ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ είναι μια κατοικία για ένα ζευγάρι ομοιοπαθητικών φαρμακοποιών


Colorful almond trees fill the site which is lush of vegetation.

Όμορφες αμυγδαλιές στο οικόπεδο που είναι πλούσιο σε βλάστηση

η οποία θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα κατοικία τους στο οικόπεδο. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί η κατοικία έχει πλούσια βλάστηση. Αριζόνες και πυράκανθοι ορίζουν το τελείωμα του οικοπέδου και πληθώρα από αμυγδαλιές, βερικοκιές, μηλιές, ελιές αλλά και πλατάνια και πεύκα το γεμίζουν. Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει ένα

μικρό αμπέλι με 30 κλίματα ικανό να παράγει μικρή ποσότητα τσίπουρου, ένας μπαχτσές για φρέσκα λαχανικά και ένα κοτέτσι με κότες, χήνες και άλλα πουλερικά για αυγά και κρέας. Το ζευγάρι ζήτησε μια κατοικία σε δύο επίπεδα: ένα δημόσιο σε επαφή με το έδαφος και ένα ιδιωτικό σε όροφο. Στο ισόγειο βρίσκονται το καθιστικό, η βιβλιοθήκη, η κουζίνα,

η τραπεζαρία, ο ξενώνας και ένα WC. Στον όροφο βρίσκονται το υπνοδωμάτιο, η γκαρνταρόμπα, το μπάνιο, ένα μικρό καθιστικό με γραφείο και ένας εξώστης. Οι τρεις προτάσεις που υπάρχουν εδώ είναι το πρώτο υλικό που παρουσιάστηκε στο ζευγάρι στη συνάντηση της 5ης Μαρτίου 2009.

17


5

11

12

8

6

2

4

1

2

9 10

3

3

Ground floor/ Ισόγειο

1. First floor/ Πρώτος όροφος

Option a: Primes Εκδοχή α: Βασικά σχήματα

1

2

12 3

11 6

8

5 12 9

7

Ground floor/ Ισόγειο

1. First floor/ Πρώτος όροφος

Option b: Blocks Εκδοχή β: Κύβοι

18

10

2


Floor plans - Sections scale 1:200

Κατόψεις - Τομές κλίμακα 1:200

1 Entrance 2 Living room 3 Fireplace 4 Library 5 Dining room 6 Kitchen 7 Guest room 8 WC 9 Bedroom 10 Wardrobe 11 Bathroom 12 Terrace

1 Είσοδος 2 Καθιστικό 3 Τζάκι 4 Βιβλιοθήκη 5 Τραπεζαρία 6 Κουζίνα 7 Δωμάτιο ξένων 8 WC 9 Υπνοδωμάτιο 10 Γκαρνταρόμπα 11 Μπάνιο 12 Εξώστης

6

2 10

8

5

3 4 9 1

3

2

11

Ground floor/ Ισόγειο

1. First floor/ Πρώτος όροφος

Option c: Meteorite Εκδοχή γ: Μετεωρίτης

19


LMU 2006-2007 Campus Library Los Angeles, USA Design Development dmjmhn

LMU 2006-2007 Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λος Αντζελες, ΗΠΑ Αρχιτεκτονική Μελέτη dmjmhn

33°58’15.58”N 118°25’08.54”W

Located on a bluff overlooking the Pacific Ocean and occupying a site between the old and new campuses of Loyola Marymount University, the William H. Hannon Library will become a new landmark for LMU and a central gathering place for students. The 88,000 sq. ft., four-story building was designed to tie together the campus and provide visual order to the disparate elements of the nearby buildings. Offering the most advanced technologies of today’s digital libraries, combined with the materials and services of traditional libraries, The William H. Hannon Library repre-

20

sents a new paradigm in the delivery of information services to students. A state-of-the-art automated storage and retrieval system, utilizing robotics, will provide high density storage for nearly 1.5 million items. This efficient use of space will allow for 580 individual reading stations and over 100 collaborative study rooms, as well as a computer lab, café and other special spaces designated for music and video materials. Extract from: http://www.dmjmhn. aecom.com/. The project is currently into construction completion. I joined the project team after schematic

design. I worked mostly on design development and slightly on construction documents. I collaborated in a team of three (changing combination) for a period of 10 months. Τοποθετημένο στην κορυφή ενός λόφου με θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας μια τοποθεσία μεταξύ των παλαιών και των πρόσφατων εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Loyola Marymount, η βιβλιοθήκη William H Hannon θα αποτελέσει ένα νέο τοπόσημο για το Πανεπιστήμιο και ένα κομβικό σημείο συγκέντρωσης των φοιτητών.


18

19

17 16

12 13

14

11

15

10 1

8

7

2 4

9

5 3 6

Site plan scale 1:2000

Τοπογραφικό κλίμακα 1:2000

1 McCarthy Hall 2 Rains Hall 3 LMU Drive 4 Leavy Field 5 Leavy Hall 6 Burns Fine Art Center 7 Communication Arts 8 Von der Ahe Library 9 Seaver Science Hall 10 Foley Building 11 Malone Student Center 12 Recent Terrace 13 St. Roberts Hall 14 Hilton Center for Business 15 Hannon Library 16 Jesuit Community 17 Sunken garden 18 Ignation circle 19 Xavier Hall

1 Εστία McCarthy 2 Εστία Rains 3 Λεωφόρος LMU 4 Πεδίο Leavy 5 Εστία Leavy 6 Κέντρο Καλών Τεχνών Burns 7 Επικοινωνιακές Τέχνες 8 Βιβλιοθήκη Von der Ahe 9 Εστία Επιστημών Seaver 10 Κτίριο Foley 11 Σπουδαστική Λέσχη Malone 12 Εξώστης Recent 13 Εστία St. Roberts 14 Κέντρο για το Επιχειρήν Hilton 15 Βιβλιοθήκη Hannon 17 Κοινότητα Ισουιτών 17 Κάτω κήπος 18 Κύκλος Ignation 19 Εστία Xavier

21


Το 88,000 τ πόδων, τεσσάρων ορόφων κτίριο σχεδιάστηκε ώστε να δέσει το σύνολο των παλαιότερων και νέων εγκαταστάσεων της πανεπιστημιούπολης και να οργανώσει οπτικά τα διάσπαρτα γειτονικά κτίρια. Παρέχοντας τις πιο ανεπτυγμένες ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα των σύγχρονων βιβλιοθηκών, συνδυαζόμενο με υλικό και υπηρεσίες

22

των παραδοσιακών βιβλιοθηκών, η βιβλιοθήκη William H Hannon εκπροσωπεί ένα νέο κεφάλαιο στην παροχή υπηρεσιών πληροφορίας στους σπουδαστές. Ένα σύστημα αποθήκευσης και επανάκτησης βιβλίων τελευταίας τεχνολογίας, που κάνει χρήση ρομποτικής, θα παρέχει αποθήκευση υψηλής πυκνότητας 1.5 εκατομμυρίου τόμων περίπου. Αυτή η


South elevation/ Νότια όψη

East elevation/ Ανατολική όψη

Floor plans - Sections Elevations scale 1:1000

Κατόψεις - Τομές Όψεις κλίμακα 1:1000

1 Collection storage 2 Mechanical room 3 General storage 4 Entrance 5 Lobby 6 Reading room 7 Group study 8 Classroom 9 Office 10 Docks 11 Cafe 12 Faculty lounge 13 Administration 14 Event space 15 Restrooms

1 Αποθήκευση συλλογής 2 Μηχανοστάσιο 3 Γενική αποθήκευση 4 Είσοδος 5 Λόμπυ 6 Αναγνωστήριο 7 Ομαδική μελέτη 8 Αίθουσα διδασκαλίας 9 Γραφεία 10 Φορτοεκφόρτωση 11 Καφέ 12 Λέσχη καθηγητών 13 Διοίκηση 14 Αίθουσα εκδηλώσεων 15 Τουαλέτες

BB

AA B

10 9 8 8

7

5 A

9 14

8 15

8

15

13 A

6

7 7 6

11 4

7 B

Ground floor/ Ισόγειο

12

2. Second floor/ Δεύτερος όροφος

2

2

7 9

3 2

8

3

1 3

1

7

7

15

15

7

7

7

6

7 Basement/ Υπόγειο

1. First floor/ Πρώτος όροφος

23


1

2

3

4

5

6

Vertical sections Typical libriarian’s office Vertical fins facade scale 1:20 7

8

1 Corrugated steel deck, 6 9/64” cast in place concrete, 4” thermal insulation, 1/64” single ply membrane roofing, hot air weld 2 Hot air weld, densglass, 2” x 2” steel tube parapet, 3 GFRC (Glass fiber reinforced concrete), metal stud frame, peel and stick waterproofing, 6” thermal insulation 4 1’ 3 11/16” i structural steel beam, 1” sprayed-on fireproofing 5 Roller shade 6 Double low-E glazing (1/4”+1/2”+1/4”) in aluminium frame 7 5/32” metal panel, 2 1/8” cavity, 3 13/16” thermal insulation, 2x 5/8” plasterboard 8 4” colored concrete, 2” cavity, 6” thermal insulation, 1’ 6” concrete wall 9 3/8” composite wood panel, 2” welded steel tube frame 10 1/16” aluminium sheet metal horizontal shanting device Κάθετες τομές Τυπικό γραφείο βιβλιοθηκάριου Κάθετες περσίδες κλίμακα 1:20 1 Στρατζαριστή λαμαρίνα, σκυρόδεμα 6 9/64”, θερμομόνωση 4”, μονόφυλλη μεμβράνη δώματος 1/64”, θερμοδιαμορφούμενο κάλυμμα οροφής 2 Θερμοδιαμορφούμενο κάλυμμα οροφής, σανίδα επικάλυψης densglass, παραπέτασμα μεταλλικού σωλήνα 2” x 2” 3 Σκυρόδεμα ενισχυμένο με γυάλινες ίνες, μεταλλικός σκελετός, αυτοκόλλητη υγρομόνωση, θερμομόνωση 6” 4 στατική μεταλλική δοκός διατομής Ι 1’ 3 11/16”, ψεκαζόμενη πυροπροστασία 1” 5 Ρολό ηλιοπροστασίας 6 Διπλό υαλοστάσιο (1/4”+1/2”+1/4”) χαμηλού Ε σε κούφωμα αλουμινίου 7 Μεταλλικό πάνελ 5/32”, διάκενο 2 1/8”, θερμομόνωση 3 13/16”, 2x 5/8” γυψοσανίδες 8 Χρωματιστό σκυρόδεμα 4”, διάκενο 2”, θερμομόνωση 6”, τοιχείο σκυροδέματος 1’ 6” 9 συνθετικό ξύλινο πανέλο 3/8”, σιδηροκολλημένος μεταλλικός σωλήνας 2” 10 οριζόντιο ράφι σκίασης από φύλλο αλουμινίου 1/16”

24


1

2

3

4

5

9

6

10

25


αποδοτική χρήση χώρου επιτρέπει την εγκατάσταση 580 θέσεων ατομικής ανάγνωσης και πάνω από 100 δωμάτια ομαδικής εργασίας, καθώς και ένα εργαστήριο υπολογιστών, ένα καφέ και άλλους ειδικούς χώρους για πρόσβαση σε υλικό μουσικής και βίντεο. Απόσπασμα από: http://www. dmjmhn.aecom.com/. Το

26

πρότζεκτ βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης της κατασκευής. Μπήκα στην ομάδα μελέτης μετά την ολοκλήρωση της προμελέτης. Εργάστηκα κυρίως στη φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης και λιγότερο στη φάση της μελέτης εφαρμογής. Εργάστηκα σε ομάδα τριών ατόμων (με εναλλασσόμενη σύνθεση) για μια περίοδο 10 μηνών.

Furniture plan - Ground floor scale 1:300

Οργάνωση Επίπλων - Ισόγειο κλίμακα 1:300

1 Main entrance 2 Security point 3 Seating 4 Circulation desk 5 Reference desk 6 Information commons 7 Workstations 8 Group study room 9 Cafe 10 Restroom 11 Lounge 12 Men’s restroom 13 Women’s restroom 14 Librarian’s office 15 Conference room 16 Circulation workroom 17 Classroom 18 Document delivery 19 Electrical room 20 Elevator

1 Κύρια είσοδος 2 Σημείο ελέγχου 3 Αναμονή 4 Διακίνησης υλικού 5 Ευρετήριο 6 Βιβλία 7 Αναγνωστήριο 8 Oμαδική μελέτη 9 Καφέ 10 Τουαλέτες 11 Καθιστικό 12 Τουαλέτες ανδρών 13 Τουαλέτες γυναικών 14 Βιβλιοθηκάριος 15 Αίθουσα συνελεύσεων 16 Αποθήκη υλικού 17 Αίθουσα διδασκαλίας 18 Παραλαβή υλικού 19 Αίθουσα Η/Μ 20 Ανελκυστήρας


20

19

18

15

14 14 14 14 14

16

17 14 14

8

8

8 14

17 13

5

4

14 11

12

3

7 3

6

20 11 10

2

9

7

1

27


28


Photos of the building found in websites and blogs on the internet

Φωτογραφίες του κτιρίου από ιστοσελίδες και blogs στο διαδίκτυο

29


BLOUZAKIA April 2006 T-shirt Exhibition Cambridge, USA Personal Project

30

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Απρίλιος 2006 Έκθεση T-shirt Κέιμπριτζ, ΗΠΑ Προσωπικό Έργο


The t-shirts were presented in fashion galleries in Greece under the label ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΥΡΑΛ ΑΣΣΟΣΙΕΣΙΟΝ (ARCHITECTURAL ASSOCIATION in Greek lettering)

Blouzakia is a t-shirt exhibition of art/fashion articles produced between 2003 and 2005. All articles were hand made with the process of patchwork from found clothing materials (zippers, t-shirt remnants, shirt collars) on plain t-shirts bought from low cost fashion chains (h&m, zara, gap). The origin of the article is not disguised but rather edited. The intention is to use low on low (remnants on cheap t-shirt) to create high (art). Fashion photo shoots as well as fashion shows were organized for the t-shirts which were subsequently retailed in art-fashion galleries in Greece under the brand ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΥΡΑΛ ΑΣΣΟΣΙΕΣΙΟΝ (ARCHITECTURAL ASSOCIATION in Greek lettering). A selection of the t-shirts was presented in the Student Wall exhibition space at Harvard GSD. All materials used for the

Τα t-shirts παρουσιάστηκαν στις γκαλερί ρούχων Occhi, Αθήνα και Ράνια Ξανθοπούλου, Θεσσαλονίκη με το όνομα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΥΡΑΛ ΑΣΣΟΣΙΕΣΙΟΝ

set up of the exhibition were remnant construction materials (pipes, insulation materials, wood boards) found on site. Το Μπλουζάκια είναι μια έκθεση t-shirt με εικαστικό χαρακτήρα που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2003 και 2005. Όλα τα εκθέματα κατασκευάστηκαν χειροποίητα με τη μέθοδο του patchwork από απομεινάρια ρούχων (φερμουάρ, γιακάδες, μανίκια) πάνω σε απλά μονόχρωμα t-shirt αγορασμένα από αλυσίδες μαζικής παραγωγής ενδυμάτων. H προέλευση των εκθεμάτων δεν κρύβεται, επαναπροσδιορίζεται. Η πρόθεση είναι η χρήση ευτελούς πάνω σε ευτελές (απομεινάρια ρούχων πάνω σε φτηνά t-shirt) για τη δημιουργία πολύτιμου (τέχνη). Φωτογραφήσεις και επιδείξης μόδας

οργανώθηκαν για τα εκθέματα τα οποία στη συνέχεια παρουσιάστηκαν σε γκαλερί ρούχων στην Ελλάδα με το όνομα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΥΡΑΛ ΑΣΣΟΣΙΕΣΙΟΝ. Επιλογή των εκθεμάτων παρουσιάστηκαν στον εκθεσιακό χώρο των σπουδαστών του Harvard GSD. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το στήσιμο της έκθεσης ήταν απομεινάρια κατασκευααστικών υλικών (σωλήνες, θερμομονώσεις, ξύλινα πανελ) τα οποία βρέθηκαν στα απορρήματα του κτιρίου.

31


32


33


34


35


36


Kazuo Sejima at Blouzakia exhibition vernisage at GSD at 20th of April 2006

Η Kazuo Sejima στα εγκαίνια της έκθεσης στο GSD στις 20 Απριλίου 2006

37


Fashion photo shoots as well as fashion shows were organized for the t-shirts

38

Φωτογραφήσεις και επιδείξεις μόδας οργανώθηκαν για τα εκθέματα


MERCATI GENERALI 2005 Industrial Area Redevelopment Rome, Italy Schematic Design OMA

MERCATI GENERALI 2005 Ανάπτυξη Βιομηχανική Περιοχής Ρώμη, Ιταλία Προμελέτη OMA

41°52’07.81”N 12°28’54.61”W

OMA proposes to redevelop a well known traditional Italian market place, the Mercati Generali, into a modern civic and entertainment centre. In doing so OMA translates the contemporary shopping mall and supermarket phenomenon, both of which have come to threaten the very existence of a way of life that has defined Italian culture for centuries; street market shopping. The project is located on the outskirts of Central Rome in a strategic position between Via Ostiense and the Garbatella district. Several of the buildings on the site date back to an-

cient Rome. Unfortunately, however these structures have remained for at least their recent history disheveled and underutilized – solemn figments of past glories. Traditional Market-huts are to be transformed into free standing shops or `pavilions’ while staggered and roof terraces produce a three dimensional topography, dramatising the unique sights and sounds of the site. The green street-scape and café’s inserted between the old structures can further add to a street atmosphere. Transforming this section of Rome into a live performance area is car-

ried out with commercial and cultural elements of a central cinema, capable of hosting international events, such as the Roman film festival, as well as a theatre for 3,000 people, art galleries, sport and recreational areas. Five new main entrances, located alongside main arterial roadways suggest a greater interaction between the different districts the market borders whilst aiding movement between the different programs within the complex. Extract from: http://www.oma.eu/ . The project is currently in schematic design. I joined the project team

39


Ground floor plan scale 1:1500

Κάτοψη ισογείου κλίμακα 1:1500

1 Main entrance 2 Restaurants 3 Plaza 4 Shopping mall 5 Municipality 6 Food hall 7 Media shop 8 Forum 9 Entertainment 10 Parking 11 Cinema multiplex

1 Κεντρική είσοδος 2 Εστιατόρια 3 Πλατεία 4 Εμπορικό κέντρο 5 Δημοτική αρχή 6 Ταχυφαγεία 7 Νέες τεχνολογίες 8 Φόρουμ 9 Ψυχαγωγία 10 Πάρκινγκ 11 Πολυκινηματογράφος

Winning competition scheme/ Νικητήρια συμμετοχή διαγωνισμού

11

10 2

2 9

8

6

7

2

5

4

2

2

2

2

4

3

4

4

2

2 1

40

2


Mercati Generali

Step a: Overall concept alternatives Βήμα α: Εναλλακτικές κεντρικές ιδέες after the winning of the competition. I worked on rethinking the overall scheme idea and in developing the back half part of the site where the cinemas, theatre, offices and parking are located. I collaborated in a team of seven (changing combination) for a period of 6 months. Οι ΟΜΑ προτείνουν την αναβάθμιση μιας αρκετά γνωστής, παραδοσιακής, ιταλικής αγοράς της Ρώμης, το Mercati Generali, σε ένα μοντέρνο αστικό κέντρο αναψυχής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι ΟΜΑ δουλεύουν πάνω στο σύγχρονο φαινόμενο των εμπορικών κέντρων και υπεραγορών που και τα δύο απειλούν την ίδια την ύπαρξη μιας ιταλικής πρακτικής όπως υπήρχε για αιώνες, της υπαίθριας αγοράς. Το πρότζεκτ βρίσκεται στο περίχωρα του κέντρου της Ρώμης σε κομβική θέση μεταξύ των οδός Ostiense και περιοχή Garbatella. Αρκετά από τα κτίρια του οικοπέδου είναι κτίρια της παλαιάς Ρώμης. Δυστυχώς κατά την

Competition model/ Μακέτα διαγωνισμού

Ideas model/ Μακέτα ιδεών

Ideas model/ Μακέτα ιδεών

Approved scheme/ Εγκεκριμένη λύση

41


back

program swap leisure

cinemas 5800 m2

competition masterplan restaurants villas 1800 m2

forum with theatre

all parking 63 481 m2 51 000 above ground

cinemas+leisure

Step b: Focus on the back half of the site Βήμα β: Εστιάση στο πίσω μισό του οικοπέδου

offices 4900 m2

new program masterplan restaurants villas 1800 m2

forum with theatre

parking 63 481 m2

supermarket 3400 m2

swap cinemas+leisure

parking forum with theatre office slab 5800 m2 extending to forum

supermarket 3400 m2

spa 1800 m2

"program swap" masterplan

eye catcher from via Negri

the programatic swap gives recognition to each actor of the " mercati masterplan"

42

Masing models/ Μακέτες προγραμματισμού


back

back

slim band

slim band

cloud

barcode barcode

architectonica

cloudless

back back

cloudless cloudless

architectonica

cloudless

12.00

280.6

3.50 6.10 2.40 2.40

LEISURE BOX

01

16.00

5.50

section 01

option A band turning to tower

45.00

45.00

3.50 12.00

3.50

3.50

3.50

12.00

3.50 3.50

280.6

6.10 2.40 2.40

02

section 01

2.40 2.40 5.50

option A band turning to tower

section 01

option A band turning to tower 280.6

45.00 3.50 3.50 6.10 2.40 2.40

section 02

OFFICE TOWER 5000 m2

280.6

option B big core

1 5 10

20

16.00

02

5.097m2 cinemas 600m2 spa per floor 3.593m2 supermarket restaurant restaurant

office

45.00

3.50

12.00

3.50 3.50 6.10 2.40 2.40 5.50

3636

theatre barcode theatre

spa spa

cloudless

45.00m

cinemas theatre spa spa 280 spa

280

a a a

audience parking parking

audience audience

option ABwest option bigfacade core - band turning to tower

1 5 10

office office back

45.00

plan +10.00

12.00

3.50

view toward mercati

6.10

section 01

2.40 2.40

SUPER CORE

option A west facade - band turning to tower

parking

a plan +10.00

audience

parking

audience

back option B big core

01 01

section 02

slim band

1 5 10

+30 +30

theatre cinemas cinemas

spa spa

spa spa

theatre

theatre theatre

cinemas

spa

leisure

spa

theatre

cinemas

spa

spa

barcode

theatre cloudless 1 5 10 1 5 10

20 20

+30 +15 +30 +30

0

20

+/-0

unifying band

view toward rail 1 5 10

section 02

60m

60m

+ 6.00m + 0.00m + 6.00m

elevation elevation

+ 6.00m + 0.00m

elevation section a-a'

back

architectonica

section a-a'

cloudless

section a-a'

+12

section a-a'

+12

vessel

back

architectonica

cloudless

20

vessel

parking slabs

theatre in forum

supermarket+spa+theatre

theatre in band

ramp + cores

assembly

cinemas

option B big core 1 5 10

20

supermarket+spa+theatre

superm

assembly

leisure

option B big core theatre cinemas

theatre in band

SUPERMARKET 4200 m2

20

+30.00m 40

program boxes

theatre in forum

SLOPING FORUM SPA VILLAS

60m

+12

+30

+15 1 5 10

section 02

theatre in forum

theatre in band

SLIM BAND_PARKING 11800 m2

THEATRE

40

60m

+ 0.00m +30.00m

+/-0 +15 +15 +12 +12 +15 +12 +/-0 +/-0 +/-0

LEISURE BOX

SUPER CORE

20

40

+30.00m 40

+/-0 view toward rail

SLOPING FORUM

SUPERMARKET 4200 m2

0

+/-0 +/-0

option A west facade - band turning to tower

OFFICE TOWER 5000 m2

20

elevation

+15 +15 +12 +12

+15

20

option A band turning to tower

SPA VILLAS

20

0

+ 6.00m

+30

SLIM BAND INTEGRATED WITH TOWER 11800 m2 parking + 5000 m2 offices

THEATRE

0

+30.00m + 0.00m

view toward mercati section section 02 02 section 01

cloud

SLIM BAND_PARKING 11800 m2

audience

+30

restaurant

a' 280.00m

1.350m2 office per floor 2700m2 leisure+restaurants 6.800m2 cinemas 600m2 spa per floor 4040m2 supermarket

parking

theatre theatre

02 02

leisure

supermarket

view toward rail view toward rail

280.00m

plan +10.00

02

supermarket

3.50

a'

28.388m2 parking above ground office per floor 2700m2 leisure+restaurants 6.800m2 cinemas 600m2 spa per floor 28.388m2 parking above ground 4040m2 supermarket 1.350m2 office per floor 2700m2 leisure+restaurants 28.388m2 parking above ground 6.800m2 1.350m2 cinemas office per floor 600m2 per floor 2700m2spa leisure+restaurants 4040m2 6.800m2supermarket cinemas 600m2 spa per floor 4040m2 supermarket 28.388m2 parking above ground

01

restaurant

a'

plan +10.00

45.00m

1.350m2 45.00m

parking parking

audience audience

leisure leisure 01

section section 01 01

280.00m

280.00m

audience

view toward mercati view toward mercati

20

a' 45.00m

theatre audience

spa

architectonica

cloudless

7

280 280

cinemas audience audience

parking

supermarket supermarket 02

section 02

5.50

spa spa

1.089m2 officeinper floor option theater forum 726m2 restaurants 30.155m2 parking above ground 1.681m2 leisure 5.097m2 office cinemas 1.089m2 per floor 600m2 spa per floor 726m2 restaurants 3.593m2 1.681m2 supermarket leisure

5.50

3.50

back

12.00

3.50

16.00

02

barcode

cloudless

5.097m2 cinemasforum option option theater theater in in forum 600m2 spaparking per floor 30.155m2 above ground 30.155m2 parking above ground 3.593m2 supermarket 1.089m2 office office per per floor floor 1.089m2 726m2 restaurants restaurants 726m2 1.681m2 leisure 1.681m2 leisure 5.097m2 5.097m2 cinemas cinemas option forum 600m2 spa 600m2theater spa per perinfloor floor 30.155m2supermarket parking above ground 3.593m2 supermarket 3.593m2

16.00

5.50

6.10

cinemas cinemas

option theater in option theater in band band office restaurant leisure 28.388m2 28.388m2 parking parking above above ground ground 1.089m2 1.089m2 office office per per floor floor 726m2 restaurants office restaurant leisure 726m2 restaurants 1.681m2 1.681m2 leisure leisure 5.097m2 5.097m2 cinemas cinemas option theater band 600m2 spa 600m2 spa per perinfloor floor 3.593m2 supermarket supermarket 3.593m2 28.388m2 parking above ground 1.089m2 officeinper floor option theater band 726m2 restaurants 1.681m2 leisure 28.388m2 parking above ground 5.097m2 office cinemas 1.089m2 per floor 600m2 restaurants spa per floor 726m2 3.593m2 leisure supermarket 1.681m2

16.00

45.00 3.50 3.50

leisure leisure

parking slabs

280.6 01

restaurant restaurant

back

16.00

cloud

7 36

office

office back

slim band

280.6 01

36

back

parking

cloudless architectonica

77

cloud

back back back

office 1 5 10 leisure parking theatre supermarket

exploded 20

exploded

office parking

supermarket

option A band turning to tower

option B big core

Step c: Back variations Βήμα γ: Παραλλαγές στο πίσω option A band turning to tower

εκδηλώσεων πραγματοποιείται περίοδο της πρόσφατης ιστορίας τους optionκαι B big core υπέπεσαν σε κατάσταση παρακμής και και με την προσθήκη ενός πολυκινηματογράφου κατάλληλου να δυσλειτουργίας παραμένοντας στωικά φιλοξενεί διεθνή γεγονότα όπως το απομεινάρια περασμένων μεγαλείων. φεστιβάλ κινηματογράφου της Ρώμης, Τα παραδοσιακά περίπτερα καθώς και με ένα θέατρο 3000 των αγορών θα μετατραπούν θέσεων, αίθουσες τέχνης, χώρους σε ανεξάρτητα καταστήματα αθλητισμού και αναψυχής. και βαθμιδωτοί εξώστες θα Πέντε είσοδοι στο συγκρότημα από δημιουργήσουν μια τρισδιάστατη τις κεντρικές κομβικές αρτηρίες της τοπογραφία καδράροντας τους ήχους περιοχής συμβάλλουν στην καλύτερη και τις εικόνες της περιοχής. Το επικοινωνία των διαφόρων περιοχών διάσπαρτο πράσινο και τα νέα καφέ στα παλιά κτίρια θα συμβάλουν ακόμα με τις οποίες η αγορά συνορεύει. Οι είσοδοι αυτοί βοηθούν και την κίνηση περισσότερο στην ατμόσφαιρα της μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών περιοχής. του συγκροτήματος. Η μετατροπή αυτής της περιοχής Απόσπασμα από: http://www.oma. της Ρώμης σε χώρο πολιτισμού

43


36m

THE BARCODE

ALL THE PROGRAM IS CONTAINED WITHIN THE UNIFYING BAND

SPLIT PROGRAM

SPLITTING PROGRAM ALONG THE BAND

PARKING ‘LIGHT’PROPOSAL

MIXED PROGRAM: PARKING IS OPENED AND IT RECEIVES LIGHT AT ALL LEVELS FROM ABOVE

CINEMAS

LEISURE

26m

CINEMA LOBBY

THIN OPTION: IN-LINE CINEMAS WITH AN ATTEMPT OF CREATING ONE LOBBY AREA AND CONNECTION TO LEISURE

CINEMAS CINEMA ‘CORRIDOR’

THE THEATER REMAINS OUTSIDE THE BAND AND ANIMATE FORUM

LEISURE THEATER FLY TOWER

THIN OPTION : LONG CINEMAS CORRIDOR AND THEATER’S FLY TOWER INTERRUPTS CINEMAS-LEISURE FLOW

THE THEATER IS INCORPORATED WITHIN THE BAND

THIN OPTION: 33 meters maximum width; 28 minimum witdh

NON-PARKING PROGRAM IS LOCATED ON THE MERCATI SIDE WHILE THE PARKING MAINLY FACES THE RAILWAY. CINEMAS ARE HANGING ON THE FACADE

44


Models, too much is never enought

Μακέτες, δεν είναι ποτέ αρκετές

Step d: Thickness variations of the band Βήμα δ: Παραλλαγές της μπάρας σε διαφορετικά πάχη

15m

SLIM OPTION: PARKING ABOVE, NON-PARKING PROGRAM BELOW ADDING A DIFFERENT SCALE TO THE UNIFIER PROGRAM ON LOWER LEVELS URGE CLEAR ORGANIZATION AND RELATIONSHIP WITHIN THE BACK SITE

PARKING AS FACADE: IS THIS THE IMAGE WE WANT TO GIVE TO THE MERCATI SITE?

SLIM OPTION: PARKING/ NON-PARKING PROGRAM IS MIXED

PARKING FACADE IS ‘RE-SHAPED’BUT DOESN’T IMPROVE THE ‘PARKING’IMPACT ON THE SITE

SLIM OPTION: ATTEMPT TO ORGANIZE ALL NON-PARKING PROGRAM NOW LOCATED ON LOWER LEVELS

PARKING FACADE IS REDUCED ALLOWING NON-PARKING PROGRAM FACADES TO BE MORE EXPOSED

45


Mercati

OVERVIEW 2 R O T T E R D AM, MONDAY, MAR 03 2008

eu/. Το πρότζεκτ βρίσκεται στη φάση της προμελέτης. Μπήκα στην ομάδα μελέτης μετά την επιτυχή έκβαση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που είχε προηγηθεί. Εργάστηκα στον επανασχεδιασμό της συνολικής ιδέας του πρότζεκτ και στην ανάπτυξη του πίσω μισού τμήματος του οικοπέδου το οποίο περιλαμβάνει

***

τους κινηματογράφους, το θέατρο, το κτίριο γραφείων και το παρκινγκ. Εργάστηκα σε ομάδα επτά ατόμων (με εναλλασσόμενη σύνθεση) για μια περίοδο 6 μηνών.

Current scheme/ Πρόσφατη εκδοχή

46


THE BORING PROJECT Spring 2005 Yonsei Art and Convention center Seoul, Korea Rem Koolhaas/Jeffrey Inaba Studio Project, GSD

ΤΟ ΒΑΡΕΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ Άνοιξη 2005 Κέντρο τεχνών και συναντήσεων Yonsei Σεούλ, Κορέα Ρεμ Κόολχαας/Τζέφρυ Ινάμπα Σπουδαστικό Έργο, GSD

Exhibition poster/ Το πόστερ της έκθεσης

47


48


BORING PROJECT presentation at GSD. In the commitee: Sarah Whiting, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sanford Kwinter

The demand for excitement was the major drive for the assignment of this project. That was well exemplified in the presentation of ‘Art-Con Site’ on the 5th of March 2005 meeting in Seoul. The choice of a star architect and/or a star school assured that the outcome of this collaboration would be interesting. In Seoul, race for excitement seems to be the driving force of action. The power of the city though consumes immediately any attempt that has surprise as its driving force. To this icon hysteria that architecture is currently facing, how does one react? How can an architect create value without thriving for surprise? In American campuses’ architecture of late modernism of the 60s and the 70s, there was a strong confidence into what architecture could do. That was evident by the striking assertiveness articulated in the architectural language used to describe it. This architecture was not driven by excitement or surprise. Measurability, specificity, predictability were the elements used to create value from space, elements considered as bor-

Παρουσίαση του ΤΟ ΒΑΡΕΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ στο GSD. Στην κριτική επιτροπή: Σάρα Γουαϊτινγκ, Τζέφρυ Ινάμπα, Ρεμ Κοολχαας, Σανφορντ Κουϊντερ

ing in the contemporary architectural discourse. In the saturated landscape of Seoul, can a boring project be the answer? Can an architect design on purpose a boring building to create value from space? Can a conscious search for dullness lead to pleasure? Η απαίτηση για ενθουσιασμό ήταν το κύριο κίνητρο για την ανάθεση αυτού του πρότζεκτ. Αυτό έγινε ξεκάθαρο στην παρουσίαση του ‘Art-Con Site’ στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Yonsei στη Σεούλ στις 5 Μαρτίου 2005. Η επιλογή ενός αρχιτέκτονα διασημότητας και/ή η επιλογή μιας σχολής – διασημότητας εξασφάλιζε ότι το προϊόν αυτής της ανάθεσης θα ήταν ενδιαφέρον. Στη Σεούλ, ο αγώνας δρόμου για ενθουσιασμό μοιάζει να αποτελεί κίνητρο δράσης. Αλλά η δύναμη της πόλης καταναλώνει ακαριαία κάθε προσπάθεια που έχει τον ενθουσιασμό ως κίνητρο. Απέναντι σε αυτή τη λατρεία της εικόνας που η αρχιτεκτονική αντιμετωπίζει στις μέρες μας, πώς

μπορεί να αντιδράσει κανείς; Πώς μπορεί ένας αρχιτέκτονας να παράγει αξία χωρίς να καπηλεύεται την έκπληξη; Στο σχεδιασμό των πανεπιστημίων στις ΗΠΑ την περίοδο του ύστερου μοντερνισμού του 60 και του 70, υπήρχε έντονη πίστη στη δύναμη της αρχιτεκτονικής. Αυτό ήταν φανερό ακόμα και στον εκπληκτικό θετικισμό του αρχιτεκτονικού λόγου που την περιέγραφε. Ακρίβεια, συνέπεια, ορθολογισμός ήταν τα στοιχεία που χρησιμοποιούνταν για να παράγουν αξία, στοιχεία που θεωρούνται βαρετά στην αρχιτεκτονική την παρούσα στιγμή. Στο κορεσμένο από εκπλήξεις αστικό τοπίο της Σεούλ, μπορεί ένα βαρετό πρότζεκτ να είναι η απάντηση; Μπορεί ένας αρχιτέκτονας να σχεδιάσει επίτηδες ένα βαρετό κτίριο για να παράγει αξία; Μπορεί η συνειδητή αναζήτηση της πλήξης να οδηγήσει στην ευχαρίστηση; Μπορεί η πλήξη να αποτελέσει την εκ-πλήξη;

49


50


The project was presented in the architectural exhibition ART-CON at Yonsei University in Seoul and published in Korean architectural magazine Concept issue 75, July 2005

Το πρότζεκτ παρουσιάστηκε στην έκθεση αρχιτεκτονικής ART-CON στο Πανεπιστήμιο Yonsei στη Σεούλ και δημοσιεύθηκε στο Κορεατικό περιοδικό αρχιτεκτονικής Concept τεύχος 75, Ιούλιος 2005

51


NYLON ORTHODOXY Fall 2003 Christian Orthodox Church Thessaloniki, Greece Sassa Lada/ Nikos Kalogyrou Thesis Project, AUTH

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΝΑΥΛΟΝ Φθινόπωρο 2003 Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Σάσα Λαδά/ Νίκος Καλογύρου Διπλωματική Εργασία, ΑΠΘ

40°37’39.65”N 22°57’02.33”Ε

Religious space has to operate as vehicle of communication between god and prayer. It has to function for his more earthy needs as well. Throughout history, church building has been a field of operation for developments in construction technology, architecture, art (from the Parthenon in Athens to the temples in Kyoto to St. Peters in Rome). While in other religious doctrines and other societies, religious space has continued to operate as such to our times, church building in Greece has stopped being in current with social development, returning instead to forms and prac-

52

tices of the past. The project is a religious complex consisted of a worship space, a gallery, a restaurant, a shop, a hostel, offices, a library, a conference space, gardens and a top level balcony that overlooks the city. The building is composed of three elements: the skeleton (parallel and sloping floor-plates with vertical staircase and elevator cores that connect them), the organs (the various uses that sit on the skeleton) and the skin (a semitransparent decorated façade that wraps around the compound and composes the body of the building).

The project is an effort to structure a new typology for religious space in Greece that is once again in current with the world. It is based in ideas about space organization and space use specific to this religious dogma but it uses contemporary building technology and materials, it takes advantage of the main elements of the Greek city: the city-block and the ‘polykatikia’ (according to Kenneth Frampton the Greek version of the Corbusian ‘Dom-ino’) and it is densely programmed to cater for all that is indispensible to the contemporary urban dweller. And as space is occupied


Contemporary religious architecture in Greece and its relation to the urban context. Panaghia Dexia in Thessaloniki.

Η σύγχρονη εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και η σχέση της με το αστικό τοπίο. Η Παναγία Δεξιά στη Θεσσαλονίκη.

53


6

12

7 2. Second floor/ Δεύτερος όροφος

6. Sixth floor/ Έκτος όροφος

5 10

11

4

1. First floor/ Πρώτος όροφος

5. Fifth floor/ Πέμπτος όροφος

B

2

3

8

9 A

A

Upper ground floor/ Ανώγειο

4. Forth floor/ Τέταρτος όροφος

B 8 2

3 9

1 7

54

Lower ground floor/ Κατώγειο

3. Third floor/ Τρίτος όροφος


ΑΑ

by visitors and the collective practice of faith takes place, the feeling of the presence of the divine registers. Ο θρησκευτικός χώρος οφείλει να λειτουργεί ως όχημα επικοινωνίας του χρήστη-πιστού με το θείου. Επίσης πρέπει να καλύπτει και τις πιο γήινες του ανάγκες (προστασία

ΒΒ

από τη φύση). Στην ιστορία, η ναοδομία αποτέλεσε πεδίο εφαρμογής των εξελίξεων στην οικοδομική τεχνολογία, την αρχιτεκτονική, την τέχνη (από τον Παρθενώνα μέχρι τους ναούς του Κιότο και τον Άγιο Πέτρο). Και ενώ σε άλλα θρησκευτικά δόγματα και άλλες κοινωνίες ο θρησκευτικός χώρος συνεχίζει

Floor plans - Sections scale 1:200

Κατόψεις - Τομές κλίμακα 1:200

1 Plaza 2 Shop 3 Library 4 Worship space 5 Elevated garden 6 Baptistery 7 Office space 8 Exhbition 9 Hostel 10 Restaurant 11 Screening room 12 Terrace

1 Αίθριο 2 Κατάστημα 3 Βιβλιοθήκη 4 Λατρευτικός χώρος 5 Kήπος 6 Βαπτιστήριο 7 Γραφεία 8 Γκαλερί 9 Εστίες 10 Εστιατόριο 11 Κινηματογράφος 12 Εξώστης

στις μέρες μας να αποτελεί πεδίο εφαρμογής των εξελίξεων στους παραπάνω τομείς, παρατηρείται ότι η ναοδομία στην Ελλάδα σταμάτησε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις του παρόντος επιστρέφοντας σε πρότυπα περασμένων αιώνων. Το κτίριο είναι ένα θρησκευτικό συγκρότημα που αποτελείται

55


56


57


58


Interior view of the worship space and detail of the dome from above

Εικόνα από το εσωτερικό του χώρου λατρείας και λεπτομέρεια του τρούλου από πάνω.

από χώρο λατρείας, εστιατόριο, κατάστημα, χώρους φιλοξενίας, γραφεία, βιβλιοθήκη, αίθουσα εκδηλώσεων, εκθεσιακό χώρο και κήπους. Το κτίριο αποτελείται από τρία στοιχεία: το σκελετό (παράλληλες οριζόντιες πλάκες που συνδέονται με κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες), τα όργανα, (τις λειτουργίες που επικάθονται στο σκελετό) και το δέρμα (που περικλείει το σύνολο και παράγει το σώμα του οργανισμού).

Το κτίριο προσπαθεί να δομήσει μια νέα τυπολογία για το θρησκευτικό χώρο στην Ελλάδα που θα συμβαδίζει ξανά με τις εξελίξεις στον κόσμο. Η σύνθεση του στηρίζεται στις ιδέες χωρικής οργάνωσης και πρακτικής του συγκεκριμένου δόγματος, χρησιμοποιεί σύγχρονα υλικά και κατασκευαστική τεχνολογία, χρησιμοποιεί τα κύρια στοιχεία της ελληνικής πόλης: το οικοδομικό τετράγωνο και την ‘πολυκατοικία’ (σύμφωνα με τον Kenneth Frampton

η ελληνική εκδοχή του Κορμπυζιανού ‘Dom-ino’) και οι λειτουργίες που προσφέρει είναι λειτουργίες που κάθε οργανισμός του σύγχρονου αστικού κέντρου οφείλει να προσφέρει στους χρήστες του ώστε να αποτελεί σημείο προορισμού και αναφοράς στη συνείδησή τους. Και αυτή ακριβώς η διαντίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ χρήστη και κτιρίου, εγγράφει στη συλλογική συνείδηση των πιστών την παρουσία του θείου στο χώρο.

59


INTERIORS I 2008-2009 Shop window display Thessaloniki, Greece Personal Project

60

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ I 2008-2009 Διαμόρφωση βιτρίνας Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Προσωπικό Έργο


61


INTERIORS II 2007 Interior - Structures Los Angeles, USA Personal Project

62

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ II 2007 Εσωτερική διαμόρφωση Κατασκευές Λος Άντζελες, ΗΠΑ Προσωπικό Έργο


63


64


cv

Giannikis Stamatis Γιαννίκης Σταμάτης

65


education

Harvard Graduate School of Design (GSD), USA 2004-2006 Master in Architecture II Harvard Kennedy School of Government (KSG), USA spring 2006 PAL 101b: Exercising Leadership: Mobilizing Group Resources Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Greece 1997-2003 Diploma of Architect Engineer Ecole d’Architecture de Paris La Villette (EAPLV), France spring 2001 Erasmus Exchange Scholar New Conservatory of Thessaloniki, Greece 1984-1996 Music and Piano Studies Greek, English, French, some Italian, little Japanese

commisions

Architect, Personal Project, 2009Schematic Design for private residence in Perea, Greece Architect, Personal Project, 2008 Schematic Design for private residence in Corith, Greece Architect, Personal Project, 2005Schematic Design, Design Development, Construction Permission, Construction Documents for private residence in Thessaloniki, Greece

work experience

Corporal, Corp of Engineers, Rhodes/ Sparta/ Thessaloniki, Greece 2008-2009 Mandatory service in the Greek Military Designer I, DMJM&HN, Los Angeles, USA 2006-2007. Schematic Design for NBC-UNIVERSAL, office towers with parking structures and studios in Los Angeles, USA for Thomas Properties Group Schematic Design & Design Development for LMU, central campus library in Los Angeles, USA for Loyola Marymount University Tutor, OMA, Cagliari, Italy 2007 Taught group of architectural students at SEW07 (Saint Elia Workshop 2007), organized by OMA, Politecnico di Milano & Universita di Cagliari in Sardinia, Italy for Regione Autonoma della Sardegna Architect, Dr D Richter, Los Angeles, USA January 2007 3d Model, Visualisations, Presentation Panels, 2d Drawing for NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC, library in Prague, Czech Republic for City of Prague (6th – 8th Equal Prize)

66


Harvard Graduate School of Design (GSD), ΗΠΑ 2004-2006 Master in Architecture II

σπουδές

Harvard Kennedy School of Government (KSG), ΗΠΑ άνοιξη 2006 PAL 101b: Exercising Leadership: Mobilizing Group Resources Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ελλάδα 1997-2003 Πτυχίο Αρχιτέκτων Μηχανικού Ecole d’Architecture de Paris La Villette (EAPLV), Γαλλία άνοιξη 2001 Ανταλλαγή Φοιτητών Εράσμους Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 1984-1996 Σπουδές Μουσικής και Πιάνου Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, αρκετά Ιταλικά, λίγα Ιαπωνικά Αρχιτέκτων, Προσωπικό Έργο, 2009Προμελέτη για ιδιωτική κατοικία στην Περαία, Ελλάδα

αναθέσεις

Αρχιτέκτων, Προσωπικό Έργο, 2008 Προμελέτη για ιδιωτική κατοικία στην Κόρινθο, Ελλάδα Αρχιτέκτων, Προσωπικό Έργο, 2005Προμελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Οικοδομική Άδεια, Μελέτη Εφαρμογής για ιδιωτική κατοικία στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Έφεδρος Δεκανέας, ΕΣ, Ρόδος, Σπάρτη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2008-2009 12μηνη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στον Ελληνικό Στρατό

εργασιακή εμπειρία

Σχεδιαστής I, DMJM&HN, Λος Άντζελες, ΗΠΑ 2006-2007. Προμελέτη στο NBC-UNIVERSAL, συγκρότημα κτιρίων γραφείων, πάρκινγκ και στούντιο στο Λος Άντζελες, ΗΠΑ για την Thomas Properties Group Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής στο LMU, κεντρική πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στο Λος Άντζελες, ΗΠΑ για το Loyola Marymount University Εκπαιδευτής, OMA, Κάλιαρι, Ιταλία, Απρίλιος 2007 Εκπαιδευτής σε ομάδα φοιτητών αρχιτεκτονικής στο SEW07 (Saint Elia Workshop 2007), που οργανώθηκε από τους OMA, το Politecnico di Milano & το Universita di Cagliari στο Κάλιαρι, Ιταλία για τη Regione Autonoma della Sardegna Αρχιτέκτων, Dr D Richter, Λος Άντζελες, ΗΠΑ Ιανουάριος 2007 Τρισδιάστατο Μοντέλο, Φωτορεαλιστικά, Πινακίδες Παρουσίασης, Δισδιάστατο Σχέδιο στο NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC, διαγωνισμός κεντρικής βιβλιοθήκης στην Πράγα, Τσεχία για την City of Prague (6o – 8o Ισότιμο Βραβείο)

67


Research Assistant, Spiro N. Pollalis, Cambridge, USA summer 2006. Research, Presentation Panels for HARVARD IN CYPRUS, project management development plan in Limassol, Cyprus for Cyprus International Institute (CII) and Harvard School of Public Health (HSPH) Junior Architect, OMA-AMO, Rotterdam, The Netherlands 2005 Research for NANCY, masterplan competition in Nancy, France for University of Nancy Schematic Design for MERCATI GENERALI, Cineplex & Shopping Mall in Rome, Italy for The Mills Corp Editing for DOMUSdAUTORE, post occupancy research by AMO for Editoriale Domus Models, Presentation Panels for GENT, masterplan in Gent, Belgium for the City of Gent Staff , Moda-Bagno SA, Myconos, Greece summer 2004. Assistant in financial matters to manager at ΙΝΤΕRΝΙ restaurant for ModaBagno SA Intern, Triantafillides, Thessaloniki, Greece March 2000. Presentation Panels, 2d Drawing at OLYMPIC VILLAGE, ATHENS 2004, international ideas competition in Athens, Greece for Athens 2004 Olympic Games Organizing Comittee (4th – 7th Equal Prize)

exhibitions/ honors/ projects

Art fashion exhibition BLOYZAKIA at Rania Xanthopoulou Gallery, Thessaloniki, Greece 2003/ Occhi Gallery, Athens, Greece 2004/ GSD Student Wall, Cambridge, USA 2006 Interviews on FAME & ARCHITECTURE from Rem Koolhaas, Beatriz Colomina, Alejandro Zaera Polo, Bjarke Ingels, 2005-2006 (unpublished) Architectural exhibition + publication ΑRT-CON SITE, Rem Koolhaas & Jeffrey Inaba, Harvard GSD for Yonsei University, Seoul, Korea 2005 Council member at Harvard GSAS residences council, USA 2004-2005 Fulbright Scholarship for graduate studies, USA 2004-2006 Planner of the Architectural School of AUTH seniors’ class trip to Havana, Cuba in April 2002

68


Βοηθός Έρευνας, Spiro N. Pollalis, Κέιμπριτζ, ΗΠΑ καλοκαίρι 2006. Έρευνα, Πινακίδες Παρουσίασης στο HARVARD IN CYPRUS, πρόταση διοίκησης αναπτυξιακού σχεδίου στη Λεμεσό, Κύπρο για το Cyprus International Institute (CII) και το Harvard School of Public Health (HSPH) Junior Architect, OMA-AMO, Ρόττερνταμ, Ολλανδία 2005 Έρευνα στο NANCY, διαγωνισμός πολεοδομικού σχεδιασμού στο Νανσύ, Γαλλία για το University of Nancy Προμελέτη στο MERCATI GENERALI, Κινηματογράφοι & Εμπορικό Κέντρο στη Ρώμη, Ιταλία για την The Mills Corp Σύνταξη για το DOMUSdAUTORE, ειδική έκδοση με θέμα τη λειτουργία των κτιρίων των ΟΜΑ μετά την εγκατάσταση του χρήστη από τους AMO για τις Εκδόσεις Domus Μακέτες, Παρουσίαση στο GENT, πολεοδομικός σχεδιασμός στη Γάνδη, Βέλγιο για την City of Gent Διοικητικό Προσωπικό, Moda-Bagno SA, Μύκονος, Ελλάδα καλοκαίρι 2004. Βοηθός οικονομικής διαχείρισης στο Εστιατόριο ΙΝΤΕΡΝΙ για τη ModaBagno SA Εκπαιδευόμενος, Τριανταφυλλίδης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μάρτιος 2000. Πινακίδες Παρουσίασης, Δισδιάστατο Σχέδιο στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΘΗΝΑ 2004, διεθνής διαγωνισμός ιδεών στην Αθήνα, Ελλάδα για την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 (4o – 7o Ισότιμο Βραβείο) Έκθεση μόδας-τέχνης BLOYZAKIA στη Γκαλερί Ράνια Ξανθοπούλου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2003/ Γκαλερί Occhi, Αθήνα, Ελλάδα 2004/ GSD, Κέιμπριτζ, ΗΠΑ 2006

προσωπικό έργο/ εκθέσεις/ τιμητικές διακρίσεις/

Σειρά συνεντεύξεων με θέμα ΦΗΜΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ από τους Ρεμ Κούλχας, Μπεατρίζ Κολομίνα, Αλεχάντρο Ζαέρα Πόλο, Μπιάρκε Ινγκελς, 2005-2006 (αδημοσίευτο) Έκθεση & Έκδοση Αρχιτεκτονικής ΑRT-CON SITE, με τους Rem Koolhaas & Jeffrey Inaba, Harvard GSD για Yonsei University, Σεούλ, Κορέα 2005 Μέλος στο συμβούλιο εστιών GSAS στο Harvard, ΗΠΑ 2004-2005 Υποτροφία Fulbright για μεταπτυχιακές σπουδές, ΗΠΑ 2004-2006 Διοργανωτής του ταξιδιού των τελειόφοιτων του τμήματος αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ στην Αβάνα, Κούβα τον Απρίλιο του 2002

69


You work and work and work to get out of this mess

70

Δουλεύεις και δουλεύεις και δουλεύεις για να βγεις απο αυτό το χαμό


! Publiced in Thessaloniki, Greece April 2009

Εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Απρίλιος 2009

Architectural Portofolio April 2009  

Sample work of Stamatios Giannikis. Work presented in this portfolio is both professional and school work done from 2003 to 2008. Stamatios...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you