Page 1

ElektriÄ?na regulacijska pogona Tip 5824 brez varnostne funkcije Tip 5825 z varnostno funkcijo

Navodila vgradnjo Einbau- za und in upravljanje Bedienungsanleitung EB EB 5824 5824SL

RazliÄ?ica firmwarea 1.03 Firmwareversion 1.03 Izdaja avgust 2009 Ausgabe August 2009


Pomen opozoril v teh navodilih za vgradnjo in upravljanje NEVARNOST!

Opozorilo na nevarne situacije, ki bi lahko privedle do smrti ali resnih telesnih poškodb.

POZOR!

Opozorilo na materialno škodo. Napotek: Dodatna pojasnila, informacije in namigi.

OPOZORILO!

Opozorilo na nevarne situacije, ki bi lahko privedle do smrti ali resnih telesnih poškodb.

2

EB 5824


Vsebina Vsebina

Stran

1

Splošna varnostna opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2

Zgradba in način delovanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Električna dodatna oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tritočkovna izvedba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Izvedba z digitalnim regulatorjem položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4

Montaža na ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pogon tipa 5824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Montaža z zvezo s silo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Montaža z oblikovno zvezo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pogon tipa 5825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Montaža z zvezo s silo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Montaža z oblikovno zvezo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vgradni položaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Skala za prikaz giba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

4 4.1 4.2

Električni priključki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tritočkovna izvedba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Izvedba z digitalnim regulatorjem položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5

Ročni nastavljalnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1 6.2.2

Dodatne naprave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tritočkovna izvedba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Mejna stikala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Potenciometer za oddaljeno določanje položaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Izvedba z digitalnim regulatorjem položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mejna stikala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Prednostna vezava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

7

Mere v mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.2.2

Pogon z digitalnim regulatorjem položaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Upravljalni elementi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Svetleče (LED) diode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Drsno stikalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Funkcijsko stikalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Serijski vmesnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Nastavljanje giba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Absolutno nastavljanje giba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Relativno nastavljanje giba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 EB 5824

3


Vsebina

8.2.3 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.4 8.5

Izbira načina nastavljanja giba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Funkcije in parametri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Vhodna veličina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Signal za javljanje položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Vodilna veličina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Zaščita proti blokiranju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Gib ventila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Karakteristika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ročna nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ukazni način . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

9 9.1 9.1.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.8.1 9.9

Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Splošno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Sistemske zahteve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Namestitev programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zagon in nastavitev programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Odčitavanje delovnega stanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sprememba uporabniške ravni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Konfiguracija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Delovne vrednosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Diagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Dodatna diagnostična mapa za uporabniško raven „Strokovnjak“. . . . . . . . . . . 46 Grafični prikaz obratovalnih podatkov (Trend Viewer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

10 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5

Prenos podatkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Prenos podatkov med programom TROVIS-VIEW in napravo (povezovalni kabel).50 Način offline (posreden prenos podatkov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Način online (neposreden prenos podatkov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Pomnilniški ključ SAMSON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Prenos podatkov med programom TROVIS-VIEW in pomnilniškim ključem. . . . . . 54 Prenos podatkov med napravo in pomnilniškim ključem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Funkcija kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Shranjevanje dnevnika podatkov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Konfiguracija ukaznega načina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

11

Konfiguracijski seznam in uporabniške vrednosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Besedno kazalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Napotek: Poglavja na sivi podlagi se nanašajo le na pogone v izvedbi z digitalnim regulatorjem položaja.

4

EB 5824


Splošna varnostna opozorila

1

Splošna varnostna opozorila

Zaradi lastne varnosti upoštevajte naslednja navodila za montažo, zagon in obratovanje pogona: ►► Napravo sme vgraditi in dati v obratovanje izključno strokovno usposobljeno osebje,

ki je seznanjeno z montažo, zagonom in obratovanjem tega izdelka. Strokovno osebje v smislu teh Navodil za vgradnjo in upravljanje so osebe, ki so na podlagi svoje strokovne izobrazbe, svojih znanj in izkušenj, kakor tudi poznavanja zadevnih norm, zmožne oceniti zaupana jim dela ter zaznati možne nevarnosti. ►► Nevarnosti, ki bi lahko obstajale na priključenem ventilu zaradi delovnega tlaka in medija, ki se pretaka skozi ventil, je treba preprečiti z ustreznimi ukrepi. ►► Naprava je namenjena uporabi v nizkonapetostnih sistemih. Pri priključitvi in vzdrževanju je treba upoštevati zadevne varnostne predpise. Uporabljajte le take izklopne naprave, ki so zavarovane proti nekontroliranemu ponovnemu vklopu. Upoštevajte tudi naslednje navodilo, da se izognete materialni škodi: ►► Nujna je ustrezna izvedba transporta in strokovno skladiščenje naprave.

Napotek: Naprava z znakom CE izpolnjuje zahteve direktiv 2004/108/ES in 2006/95/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na zahtevo.

EB 5824

5


Zgradba in način delovanja

2

Zgradba in način delovanja

Tip 5824 brez varnostne funkcije Pogon brez varnostne funkcije ima ročni nastavljalnik (2), ki omogoča premik ventila v želeni položaj. Smer gibanja in gib je mogoče odčitati na skali (9).

Tritočkovna izvedba je sestavljena iz reverzibilnega sinhronskega motorja in gonila, ki ne potrebuje vzdrževanja. Sinhronski motor v končnih legah in v primeru preobremenitve izklopita momentni stikali. Koračni motor pri izvedbi z digitalnim regulatorjem položaja omogoča napajanje neodvisno od frekvence električne napetosti. Moč motorja se prenaša preko gonila in krivuljne plošče na pogonski drog (3). Drog pri gibanju ven pritiska na stožčasti drog ventila. Pri gibanju pogonskega droga noter stožčasti drog sledi gibanju preko vračalne vzmeti v ventilu (zveza s silo). Pogon in ventil sta povezana s prekrivno matico (4).

7.2

7.1

8

0

9.1

9

1

10

Tip 5825 z varnostno funkcijo Pogoni z varnostno funkcijo so konstrukcijsko podobni prej opisanemu tipu 5824. Povrh tega pa imajo še vzmetni mehanizem (8) in elektromagnet. V primeru prekinitve krmilne napetosti na elektromagnetu se pogon premakne v varnostni položaj. Magnet pri tem popusti, sklopka med gonilom in izvršnim motorjem se razklene in vzmetni mehanizem porine pogonski drog do konca v vključeni ali izključeni položaj. Pogoni tipa 5825 so dobavljivi z varnostno funkcijo gibanje pogonskega droga ven (po-

2 2.1

1.1

5

6

6 1 2

6

0

15 15 12 3 4

1.2 11 Ohišje 1.1 Sprednji pokrov ohišja 1. 1.2 Kabelska uvodnica 1. 22 Ročni nastavljalnik, samo tip 5824 2.1 Nastavitvena os 2. 3 Pogonski drog 3 4 Prekrivna matica 45 Odmična plošča 56 Mejno stikalo 67.1 Nastavljalnik mejnega 7. kontakta 7.2 Nastavljalnik mejnega 7. kontakta 8 8 Vzmetni mehanizem, samo tip 5825 99 Skala za prikaz hoda 9. 9.1 Sojemalni čep 1010 Momentno stikalo

POZOR! ACHTUNG! Zadnjega pokrova ohišja ni dovoljeno Der rückseitige Gehäusedeckel da odpirati. Slika 2 · Pogon tipa 5824/5825 (odprt sprednji pokrov ohišja), zveza z ventilom s silo

6

EB 5824


Zgradba in način delovanja

gonski drog se v primeru izpada pomožne 2.1 Električna dodatna oprema energije premakne ven) ali gibanje pogonskega droga noter (pogonski drog se v Tritočkovna izvedba primeru izpada pomožne energije premakne noter). ►► Potenciometer za oddaljeno določanje položaja je povezan z gonilom in daje signal upora od 0 do 1000 Ω, ki je POZOR! sorazmeren gibu. Magneta ni dovoljeno uporabljati za name►► Pogoni so na zahtevo opremljeni z dvene regulacije. ma mejnima stikaloma. Stikali prožita Tip 5825 nima ročnega nastavljalnika (2) na dve brezstopenjsko nastavljivi odmični sprednjem ohišju naprave. Za ročno nastaplošči. vljanje s 4 mm-skim imbus ključem morate Napajalna napetost, vhodi in izhoodstraniti sprednje ohišje. Ko izvijač izpustidi niso galvansko ločeni. Naknadna te, se pogon takoj vrne v izhodiščni položaj. vgradnja obeh dodatnih stikal ni možna. Hitra izvedba (tritočkovna izvedba) Izvedba z digitalnim regulatorjem položaja Pri tipih 5824-13/-23 in 5825-13/-23 je na zadnji strani pogona s prirobnično zvezo ►► Regulatorji položaja zagotavljajo pritrjen zmogljivejši motor. vnaprej določeno zvezo med izvršnim Preizkus tipa Preizkus tipa po DIN 32730 za električne pogone tipa 5825 z varnostno funkcijo "gibanje pogonskega droga ven" v izvedbi za zvezo s silo in v kombinaciji z različnimi ventili SAMSON je opravil TÜV. Registrska številka je na voljo na zahtevo.

signalom in položajem ventila. Za povratno informacijo o položaju je na sponkah 32 in 33 predviden odjem signala v velikosti od 0 do 10 V. Izvedba z regulatorjem položaja omogoča obrnitev karakteristike in je primerna za delovanje z razdeljenim območjem (Split-range).

►► Mejni stikali (samo pri regulatorjih

položaja z napajanjem 24 V DC/AC) Pogoni so na zahtevo opremljeni z dvema mejnima stikaloma. Stikali prožita brezstopenjsko nastavljivi odmični plošči. Napajalna napetost, vhodi in izhodi niso galvansko ločeni. Naknadna vgradnja obeh dodatnih stikal ni možna.

►► Pogon v kombinaciji z mejnima sti-

kaloma je možno dodatno opremiti s prednostno vezavo.

EB 5824

7


Zgradba in način delovanja

2.2

Tehnični podatki

2.2.1 Tritočkovna izvedba Tip

Tritočkovna izvedba

5824 -10

-13

Varnostna funkcija

-20

-30

-10

-13

-20

-23

mm

Izvršni čas za imenski gib Izvršni čas za varnostno funkcijo

-25

-35

gibanje noter

gibanje ven

6

12

12

15

61)

6

12

12

15

61)

12

15

s 351)

18

70

36

90

351)

18

70

36

90

351)

70

90

4

4

6

6

7

4

6

s

N 700

gibanje noter

N

-15

61)

gibanje ven

Imenska potisna sila varnostne vzmeti

-30 z

Imenski gib

Montaža

-23

brez

Smer delovanja

Izvršna sila

5825

700 –

N

zveza s silo

280

500

280

280

280

280

–3)

280

700

500

oblikovna zveza

7

500

Električni priključek 24 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

120 V, 60 Hz

Priključna moč

pribl. VA

Ročna nastavitev

3

• •

• 6

3

6

3

4

• •

• 8

4

da

8

4

4

4

4

možna 2)

Dopustne temperature Okolica

od 0 do 50 °C

Skladiščenje

–20 do 70 °C

na povezovalnem drogu

od 0 do 130 °C

Stopnja zaščite

IP 54 (pokončna montaža, po DIN IEC 529)

Razred zaščite

II (po VDE 0106)

Prenapetostna kategorija

II (po VDE 0110)

Stopnja zamazanosti

2 (po VDE 0110)

Odpornost proti EM motnjam

EN 61000-6-2

Oddajanje EM motenj

EN 61000-6-3

Masa

8

EB 5824

pribl. kg 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00 1,25 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00


Zgradba in način delovanja

Tip

Tritočkovna izvedba

5824 -10

-13

Varnostna funkcija

-20

5825 -23

-30

-10

-13

-20

-23

brez

-30

-15

-25

-35

z

Dodatna električna oprema 2 mejni stikali • najv. 230 V, 3 A; naknadna vgradnja ni možna!

1 potenc. za odd. dol. položaja • 0 do 1000 W ± 15 % (pri imenskem gibu 90% končne vrednosti); najv. 1 mA, 5 V

Materiali Ohišje, sprednji pokrov ohišja

Umetna masa (PPO, ojačen s steklenimi vlakni)

Prekrivna matica

Medenina

Pogoni s hodom 6 mm so uporabni tudi za ventile s hodom 7,5 mm (izvršni čas 45 s). Ročna nastavitev s 4 mm-skim imbus ključem pri snetem sprednjem pokrovu ohišja, po varnostni sprožitvi se vrne v izhodiščni položaj. 3) Varnostna vzmet povleče pogonski drog noter v končni položaj; ventil premika vzmet ventila. 1) 2)

2.2.2 Izvedba z digitalnim regulatorjem položaja Izvedba z digitalnim regulatorjem položaja

Tip

5824 -10

Varnostna funkcija

-20

5825 -30

-10

-20

-30

brez

Smer delovanja

Imenski gib

mm

6

12

-15

-25

-35

z gibanje noter

gibanje ven 15

61)

12

15

12

61)

15

45/ 89/ 111/ 45/ 89/ 111/ 45/ 89/ 111/ 31/17 61/33 76/41 31/17 61/33 76/41 31/17 61/33 76/41

Izvršni čas za imenski gib 2, 3)

s

Izvršni čas za varnostno funkcijo

s

N

700

500

280

500

280

N

500

280

–4)

280

Izvršna sila

gibanje ven

Imenska potisna sila varnostne vzmeti Montaža

zveza s silo oblikovna zveza

4

• •

6

7

4

6

7

EB 5824

9


Zgradba in način delovanja

Izvedba z digitalnim regulatorjem položaja

Tip

5824 -10

Varnostna funkcija

-20

5825 -30

-10

-20

-30

-15

brez

z

5

8

da

možna 5)

-25

-35

Električni priključek 6) 24 V enosm. (-10 %, +20%) 24 V, 50 in 60 Hz Priključna moč

VA

Ročna nastavitev Dopustne temperature Okolica

od 0 do 50 °C

Skladiščenje

od -20 do 70 °C

na povezovalnem drogu

od 0 do 130 °C

Stopnja zaščite

IP 54 (pokončna montaža, po DIN IEC 529)

Razred zaščite

II (po VDE 0106)

Prenapetostna kategorija

II (po VDE 0106)

Stopnja zamazanosti

2 (po VDE 0110)

Odpornost na EM motnje

EN 61000-6-2

Oddajanje EM motenj

EN 61000-6-3

Masa

pribl. kg

0,75

1,00

Dodatna električna oprema 2 mejni stikali • najv. 230 V, 3 A; naknadna vgradnja ni možna! Materiali Ohišje, sprednji pokrov ohišja

Umetna masa (PPO, ojačen s steklenimi vlakni)

Prekrivna matica

Medenina

1) 2) 3) 4) 5) 6)

10

Pogoni s hodom 6 mm so uporabni tudi za ventile s hodom 7,5 mm (izvršni čas 45 s). Nastavljiv; tovarniška nastavitev je izpisana krepko. Pri visoki izvršni hitrosti in enosmerni napajalni napetosti 24 V napetost ne sme pasti. Varnostna vzmet povleče pogonski drog noter v končni položaj; ventil premika vzmet ventila. Ročna nastavitev s 4 mm-skim imbus ključem pri snetem sprednjem pokrovu ohišja, po varnostni sprožitvi se vrne v izhodiščni položaj. Dovoljena je samo uporaba napajalnikov v skladu z DIN VDE 0100-410.

EB 5824


Anbauna an ventil Ventil Montaža

Montaža ventil Anbau anna Ventil

3.1.2 Montaža z oblikovno zvezo 3.1.2 Formschlüssiger Anbau

Pogon je odvisno izvedbe povezandes z Der Antrieb wird od je nach Ausführung ventilom neposredno pa prek zugeordneten Ventilsali direkt oderstebrnega über ein jarma (Slikamit 3). dem Ventil verbunden Säulenjoch (Bild 3).

1. na stebrni setzen jarem in ga 1. Namestite Antrieb aufpogon das Säulenjoch und pritrdite s prekrivno matico (pritezni mit Überwurfmutter (4) fest (4) verschrauben moment 20 Nm). 20 Nm). (Anzugsmoment 2. z jarmom namestite 2. Pogon Antriebskupaj mit Joch (15) auf(15) Ventil aufsetna in ga pritrdite matico (17) zenventil und mit Mutter (17)zfest verschrau(pritezni moment najmanj ben (Anzugsmoment mind.150 150Nm). Nm). 3. drogbisdvignite do pogonskega 3. Stožčasti Kegelstange zur Antriebsstange droga ali iztegnite pogonski drogmit s hochziehen oder Antriebsstange pomočjo ročnega nastavljalnika (2). Handsteller (2) ausfahren. 4. objemki sklopke ju 4. Namestite Kupplungsschellen (16) aus(16), dem ki Zubenajdete v priboru,und na konca pogonskehör an AntriebsKegelstangenende ga in stožčastega nato ju dobro ansetzen und fest droga, verschrauben. zvijačite.

3 3

3.1 3.1 3.1.1 3.1.1

Pogon tipa 5824 Antrieb Typ 5824 Montaža z zvezo s silo Kraftschlüssiger Anbau

1. Ročni nastavljalnik (2) vrtite v smeri 1. nasproti Handsteller (2) urnega gegen Uhrzeigersinn drevrtenju kazalca, da gre hen, damit dienoter. Antriebsstange einfährt. pogonski drog 2. NAntrieb den Ventilanschluss setzenin 2. amestiteauf pogon na priključek ventila und mit Überwurfmutter (4) fest ga pritrdite s prekrivno matico (4)ver(priteschrauben 20 Nm). zni moment (Anzugsmoment 20 Nm).

2 2 3 3 4 4 15 15 16 16 17 17

0

Ročni nastavljalnik Handsteller Pogonski drog Antriebsstange Prekrivna matica Überwurfmutter Stebrni jarem Säulenjoch Sklopka Kupplung Matica Mutter

0

2 4 3 4

15 16 17

Montaža z zvezo s silo prekrivno matico, Kraftschlüssiger Anbau mitinÜberwurfmutter, npr. ventil tipa 3222 z. B. anna Ventil Typ 3222

MontažaFormschlüssiger z oblikovno zvezo in sklopko, npr. na ventil Anbau mit Kupplung, V2001ans stebrnim z. B. mit serije Säulenjoch Ventil derjarmom Baureihe V2001

Slika 3 · Povezava med pogonom in regulacijskim ventilom Bild 3 · Verbindung Antrieb und Stellventil

EBEB5824 5824

11 11


Anbau an Ventil

Montaža na ventil

3.2 Kraftschlüssiger Pogon tipa 5825Anbau 3.2.1 Sicherheitsfunktion 3.2.1 Montaža z zvezo s silo „Antriebsstange ausfahrend“ Varnostna funkcija 1. Gehäusefrontdeckel demontieren und „gibanje pogonskega droga ven“ 4 mm Sechskant-Schraubendreher in die rote Stellachse stecken. 1. Demontirajte sprednji pokrov ohišja in 2. vtaknite Antriebsstange einfahren: Schrauben4 mm-ski imbus ključ v rdečo dreher nur gegen nastavitveno os. den Uhrzeigersinn drehen, jedoch maximal zumzavrtite Hub2. Premaknite pogonski drogbis noter: endwert, dem dersmeri Drehmomentschalimbus ključannasproti vrtenja urnega ter betätigt wird največ (Abschalten des Synkazalca, vendar do končne chronmotors). vrednosti hoda, kjer se sproži momentno

stikalo (izklop sinhronskega motorja) ACHTUNG! Ein „Überdrehen“ des Antriebs führt zu POZOR! dessen Zerstörung. Privijanje preko končne lege povzroči uničenje pogona.

3. Schraubendreher festhalten, Antrieb und 3. Pridržite ter spojite pogon in ventil Ventil mitključ Überwurfmutter verschrauben s(Anzugsmoment prekrivno matico20 (pritezni moment: Nm). Schraubendre20 Nm). Odstranite imbus ključ in previher entfernen und Gehäusefrontdeckel dno montirajte sprednji pokrov ohišja. vorsichtig wieder montieren.

Bei Sicherheitsfunktion einPri varnostnih funkcijahAntriebsstange gibanje pogonskefahrend ausfahrend den Anbau nach ga drogaund ven/noter upoštevajte navodila Kap. 3.1.2 vornehmen. za montažo iz poglavja 3.1.2.

12

EB 5824

12

EB 5824

3.4 3.4

Skala zur Hubanzeige Skala za prikaz giba

Die Skala zur Hubanzeige hat zwei gegenläufige Skalen. Skala hat, Skala za prikazWelche giba ima dve Gültigkeit protismerni hängt von derskala jeweiligen Ventilausführung skali. Katera je veljavna, je odvisno ab 4). ventila (Slika 4). od (Bild izvedbe Durchgangsund Dreiwegeverteilventil Prehodni in tripotni razdelilni ventil · · Der Mitnehmerstift befindet in Position 0 Sojemalni čep je v položajusich 0 (tovarniška (Auslieferungszustand) nastavitev). Dreiwegemischventil Skala skalo, abziehen, Tripotni mešalni ventil· Die · Izvlecite drehen dem Nennhub entsprezavrtite und jo inan jo der ponovno vtaknite na mesto, chenden wieder aufstecken (Mitnehki ustrezaPosition imenskemu hodu (sojemalni čep merstift in v6,položaju 12 oder6, 1512 fürali Nennhub 6 mm, mora biti 15 za imenski 12 oder12 15mm mm). hodmm 6 mm, ali 15 mm). Für ältere Antriebe auf Anfrage Za starejše pogone stehen so na voljo izmenljive Tauschskalen zur Verfügung. skale.

12

6

Izvrtine za für Bohrungen sojemalni čep Mitnehmerstift pri Dreiwegetripotnem bei mešalnem mischventil ventilu

0

0

6

3.2.2 Formschlüssiger Anbau Montaža z oblikovno zvezo

Der des Stellventils in die Rohrleitung 3.3 EinbauVgradni položaj soll mit den Antrieben Typ 5824/5825 nach oben erfolgen, nur so ventila ist die angegePri montaži regulacijskega na cevobene Schutzart gewährleistet. vod mora biti pogon 5824/5825 zgoraj. Le tako je zagovljena podana stopnja zaščite.

0

Antrieb aufpogon Ventilanschluss setzen und in mit Namestite na priključek ventila Überwurfmutter verschrauben ga pritrdite s prekrivno matico (Anzugsmo(pritezni moment 20 Nm).

Einbaulage

12 15 6

Varnostna funkcija Sicherheitsfunktion „gibanje pogonskega droga noter“ „Antriebsstange einfahrend“

3.3

15

Antrieb Typ 5825

1215

3.2

MitnehmerSojemalni čep stift in Position 0, v položaju 0, položaj Lage Skala bei Durchgangsventil und Dreiwegeskale der pri prehodnem ventilu in tripotnem verteilventil razdelilnem(Standard) ventilu (standardno)

Bild 44··Skala Hubanzeige Slika Skalazur za prikaz giba


Električni priključki

4

Električni priključki

Življenjska nevarnost zaradi električnega udara! Pri polaganju električnih instalacij obvezno upoštevajte predpise za postavljanje nizkonapetostnih sistemov po DIN VDE 0100 in določila lokalnega elektrodistribucijskega podjetja. Uporabite primeren vir električnega napajanja, ki zagotavlja, da se pri normalnem obratovanju ali v primeru napake na postrojenju ali njegovih delih na napravi ne morejo pojaviti nevarne električne napetosti. Pred priklopom na električno omrežje izključite električni tok in poskrbite, da ne more priti do nenadzorovanega vklopa! Zlasti pri napajalni napetosti 24 V uporabite električne vodnike dovolj velikega preseka, da ne more priti do prekoračitve toleranc napetosti ±10 %.

4.1

Pomembna opozorila: ►► Kapaciteta dušilnih kondenzatorjev

Ce v izhodnem vezju priključenega regulatorja ne sme biti večja od 2,5 nF, sicer ni možno zagotoviti brezhibnega delovanja pogona. Za regulatorje z večjimi dušilnimi kondenzatorji so na zahtevo dobavljive posebne izvedbe. ►► Pogoni, ki obratujejo vzporedno, morajo biti krmiljeni preko ločenih posamičnih kontaktov, sicer bi uporaba enega skupnega kontakta za odpiranje in zapiranje privedla do nihanja pogonov med končnimi legami. ►► Zaporedna vezava več kot dveh tokovnih vhodov ni dovoljena. ►► Če nameravate na en regulator priključiti več kot dva pogona, uporabite napetostne vhode in pretvorite tokovne signale v napetost prek vzporedno vezanih uporov (Rskupna = 500 Ω). Električno napajanje, signalni vhodi in signalni izhodi morajo biti vedno izvedeni z dvema žilama. Vhode „–“ je dovoljeno združiti.

Tritočkovna izvedba

1. Električni priključek izvedite preko kabelskih uvodnic (1.2, Slika 2) v skladu s Sliko 5 in ob upoštevanju naslednjih pomembnih opozoril. Izvršni signali regulatorja so vezani na priključka eL in aL: ►► Ko je napetost na priključku eL, izvršni motor povleče pogonski drog v pogon (smer gibanja noter). ►► Ko je napetost na priključku aL, gre pogonski drog iz pogona (smer gibanja ven).

EB 5824

13


Električni priključki

Regler Regulator

Ce

Ce

eL

Dreipunktstellsignal Tritočkovni izvršni signal

N

+

N

Antriebsstange einfahre Pogonski drog z gibanjem noter

L drog z gibanjem Antriebsstange ausfahre ven aL Pogonski

N

eL

aL

N

L

nur bei samo priTyp tipu5825 5825 Zusätzliche elektrische Ausrüstung Dodatna električna oprema 41

44

42

51

54

52

GrenzMejna schalter stikala

63 WiderPotenc. za standsfernodd. določanje geber položaja

Nastavljalnik 7.1 Nastavljalnik 7.2 spodnje zgornje odmične plošče

Slika 5 · Električni priključek – tritočkovna izvedba

14

EB 5824

62

61


Električni priključki

4.2

Izvedba z digitalnim regulatorjem položaja

OPOZORILO! Takoj po tem, ko pogon dobi električno napetost, se pri absolutnem nastavljanju giba (tovarniška nastavitev) izvede umerjanje ničelne točke. Pri tem se premakne pogonski drog regulacijskega ventila. Pogonskega droga se ne dotikajte in ga ne blokirajte, da vam ne zmečka prstov in dlani.

Vhod 0...10 V

24 V enosm.

32

_

+ 33

12

1. Električni priključek izvedite skladno s Sliko 6.

Vhod

24 V izm.

0...20 mA Ausgang Izhod 0...10 V _

POZOR! Pogonski drog regulacijskega ventila med umerjanjem ničelne točke izvede delni gib. Pogona zato nikoli ne priklapljajte na električni tok, ko je proces že v teku, ampak le pri zaprtih zapornih ventilih.

24 V DC

+

+

11

13

_

Ausgang Izhod 0...20 mA 0...10 V _

+ N

0...10 V

32

L

_

+ 33

12

24 V AC

+

+

11

13

N

L

M

M

Zusätzliche elektrische Ausrüstung Dodatna električna oprema 41 GrenzMejna schalter stikala

44

42

51

54

82

52

83

VorrangPrednostna schaltung vezava

Slika 6 · Električni priključek – izvedba z digitalnim regulatorjem položaja

EB 5824

15


Ročni nastavljalnik

5

Ročni nastavljalnik

Smer gibanja in gib sta razvidna na skali za prikaz giba (Slika 7). Skala za prikaz giba

smeri vrtenja urnega kazalca, pri pogonu z „gibom pogonskega droga noter“ pa samo v smeri vrtenja urnega kazalca največ do končnega hoda, da se aktivira momentno stikalo (izklop sinhronskega motorja)). POZOR! Pretirano vrtenje pogona povzroči njegovo uničenje.

Handstel Ročni nastavljalnik, samo tip 5824

Slika 7 · Električni pogon tipa 5824

Pogon tipa 5824 Gib se nastavlja s pomočjo ročnega nastavljalnika (pribl. 4 vrtljaji za 1 mm): ►► Vrtenje v smeri urnega kazalca ⇒ pogonski drog se premakne ven. ►► Vrtenje nasproti smeri urnega kazalca ⇒ pogonski drog se premakne noter. Pogon tipa 5825 Življenjska nevarnost zaradi električnega udara, če je pogon pod napetostjo! 1. Demontirajte sprednji pokrov ohišja in vtaknite 4 mm-ski imbus ključ v rdečo nastavitveno os. 2. Obrnite ključ: pri pogonu z „gibom pogonskega droga ven“ samo nasproti

16

EB 5824

Po varnostni sprožitvi magneta ni več funkcije samozadrževanja in vzmetni mehanizem porine pogonski drog nazaj v varnostni položaj. 3. Odstranite imbus ključ in previdno montirajte sprednji pokrov ohišja.


Dodatne naprave

6

Dodatne naprave

6.1

Tritočkovna izvedba

6.1.1 Mejni stikali Mejni stikali (Slika 2, poz. 6) lahko delujeta v funkciji preklopnega, zapiralnega ali odpiralnega kontakta. Razpored sponk (Slika 5): Sponke 41, 44, 42: spodnja odmična plošča, nastavljalnik 7.1 Sponke 51, 54, 52: zgornja odmična plošča, nastavljalnik 7.2 Življenjska nevarnost zaradi električnega udara, če je pogon pod napetostjo. 1. Demontirajte sprednji pokrov ohišja. 2. Pogon premaknite v položaj giba, kjer želite nastaviti točko preklopa. 3. Nastavljalnik (Slika 2, poz. 7.1 ali 7.2) s 4 mm-skim imbus ključem premaknite tako, da dobite kontakt. Vrtilni kot odmičnih plošč je omejen, zato uporabite zgornji nastavljalnik (7.1) za zgornji del giba in spodnji nastavljalnik (7.2) za spodnji del giba.

6.1.2 Potenciometer za oddaljeno določanje položaja Električna upornost potenciometra se med nastavljanjem ventila spreminja od 0 Ω do največ 80 % njegove imenske upornosti. Umerjanje potenciometra se izvaja na zarezani osi s pomočjo izvijača. Umerjanje pogona na 0 Ω, ko je pogonski drog iztegnjen 1. Priključite merilnik upornosti na sponki 61 in 62. 2. Pogonski drog premaknite ven do končne lege. 3. Potenciometer zavrtite nasproti smeri vrtenja urnega kazalca do končne lege, merilnik upornosti prikaže začetno vrednost pribl. 0 Ω. Umerjanje pogona na 0 Ω, ko je pogonski drog spravljen 1. Priključite merilnik upornosti na sponki 61 in 63. 2. Pogonski drog premaknite noter do končne lege. 3. Potenciometer zavrtite v smeri urnega kazalca do končne lege, merilnik upornosti prikaže začetno vrednost pribl. 0 Ω. 4. Samo za pogone z imenskim hodom 6 oz. 12 mm: potenciometer počasi vrtite nasproti smeri vrtenja urnega kazalca do točke, ko vrednost upornosti ravno ni več 0 Ω.

EB 5824

17


Dodatne naprave

6.2

Izvedba z digitalnim regulatorjem položaja

6.2.2 Prednostna vezava

6.2.1 Mejni stikali

Pogoni z regulatorjem položaja v kombinaciji z mejnima stikaloma so lahko opremljeni s prednostno vezavo.

Mejni stikali (Slika 2, poz. 6) lahko delujeta v funkciji odpiralnega ali zapiralnega kontakta.

Prednostna vezava se aktivira, ko pride do prekinitve povezave med sponkama 82 in 83.

Razpored sponk (Slika 5): Sponke 41, 44, 42: spodnja odmična plošča, nastavljalnik 7.1 Sponke 51, 54, 52: zgornja odmična plošča, nastavljalnik 7.2 Življenjska nevarnost zaradi električnega udara, če je pogon pod napetostjo. 1. Demontirajte sprednji pokrov ohišja. 2. Pogon premaknite v položaj giba, kjer želite nastaviti točko preklopa. 3. Nastavljalnik (stran 6, Slika 2, poz. 7.1 ali 7.2) s 4 mm-skim imbus ključem premaknite tako, da dobite kontakt. Vrtilni kot odmičnih plošč je omejen, zato uporabite zgornji nastavljalnik (7.1) za zgornji del giba in spodnji nastavljalnik (7.2) za spodnji del giba.

18

EB 5824

Dokler je povezava prekinjena, se pogonski drog premika v smeri izbirnega končnega položaja in naprej, dokler se ne izklopi momentno končno stikalo. Ko se kontakt sponk 82 in 83 sklene, položaj ventila vnovič določa nastavni signal regulacijske naprave. Opozorilo: Prednostna vezava pri pogonih tipa 5825 ne vpliva na funkcijo varnostnega položaja.


Mere v mm

7

Mere v mm

Tipi 5824-10, 5825-10/-15/-25 146

113

82

40

44

48

103

Tipi 5824-13/-23 5825-13/-23 (izvedba kot hitri Typen 5824-13/-23inund 5825-13/-23 (Ausführung als pogon) Schnellläufer) 146

40

12

113

Ø70 18

82

6

48

51

(33)

44

103 136

Hitri pogon

EB 5824

19


Mere v mm

Tipi 5824-30, 5825-30/-35 Pogon brez jarma

Pogon z jarmom 1400-7414 6

6

203

Hod15 15 46,5 Hub

Hub 15 15 Hod 10

50

136

20

EB 5824


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

8

Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

Schn Serijski vmesnik

Drsno stikalo

Funkcijsko stikalo

Slika 8 · Mesto upravljalnih elementov pod sprednjim pokrovom ohišja

8.1

Upravljalni elementi

8.1.1 Svetleče (LED) diode Pogon ima eno rdečo in eno rumeno svetlečo diodo, ki vas obveščata o trenutnem obratovalnem stanju pogona. Svetleči diodi se nahajata pod pokrovom na zgornji strani pogona. Vzorec utripanja rumene LED-diode ● Naprava je vključena, komunikacija poteka 1

0

Zeit [s][s] Čas

istrelativen relativ ● tangenposition Položaj droga je 1

0

2

4

6

8

10

Zeit [s][s] Čas

EB 5824

21


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

● Zaščita proti blokiranju deluje, glejte poglavje 8.3.4 1

0

2

4

6

8

10

Čas [s] [s] Zeit

Opomba: Ko gelbe je vstavljen pomnilniški rumena svetleča dioda dodatno prikazuje še inweis: Die Leuchtdiode zeigt ključ, bei eingestecktem Speicherstift zusätzlich die auszudejanje, ga izvaja pomnilniški ključ, poglavje 10.2. hrende kiAktion des Speicherstiftes an, glejte vgl. Kapitel 10.2. Vzorec utripanja rdečeLED LED-diode inkmuster der roten läuftse nach Reset po an ponastavitvi oder Fehler Endschalter ● Gerät Naprava zaganja ali napaka končnega stikala 1

0

Čas [s] [s] Zeit

● Eingangsgrößenausfall Zaznan je bil izpad vhodne veličine, glejte poglavje erkannt, vgl. Kapitel 8.3.3 8.3.3 1

0

2

4

6

8

10

Čas [s] [s] Zeit

● EEPROM-Fehler Napaka EEPROM-a 1

0

2

4

6

10

8

Čas [s] [s] Zeit

● Nullpunktabgleich Poteka umerjanje ničelne točke, glejte poglavje 8.2.1 läuft, vgl. Kapitel 8.2.1 1

0

22

EB 5824

2

4

6

8

10

Čas [s] [s] Zeit


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

● Poteka merjenje izvršnega časa 1

0

2

6

4

8

10

Zeit [s] Čas

nitialisierung läuft, vgl. Kapitel 8.1.38.1.3 ● Poteka inicializacija, glejte poglavje 1

0

2

4

6

8

10

Zeit [[s] Čas

8.1.2 Drsno stikalo Položaj drsnega stikala določa smer gibanja pogona:

►► Drsno stikalo kaže navzven ⇔ smer gibanja >> naraščajoče/naraščajoče

Pogonski drog gre z naraščanjem vhodnega signala noter. Pri prehodnih ventilih velja za smer gibanja >>: Vhodni signal = 0 V → Ventil zaprt Vhodni signal = 10 V → Ventil maksimalno odprt

►► Drsno stikalo kaže navznoter ⇔ smer gibanja < > naraščajoče/padajoče

Pogonski drog gre z naraščanjem vhodnega signala ven. Pri prehodnih ventilih velja za smer gibanja < >: Vhodni signal = 0 V → Ventil maksimalno odprt Vhodni signal = 10 V → Ventil zaprt

Vedno veljata nastavljeni vrednosti začetka in konca območja.

8.1.3 Funkcijsko stikalo Funkcijsko stikalo omogoča določitev območja vhodne veličine in ročno inicializacijo. Določitev vhodne veličine ►►  Položaj stikala „ON“: Vhodni signal 2 do 10 V ali 4 do 20 mA ►►  Položaj stikala „1“: Vhodni signal 0 do 10 V ali 0 do 20 mA

Stikalo je tovarniško nastavljeno v položaj „1“.

EB 5824

23


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

Opomba: Če želite spremeniti vrednost vhodne veličine s programom TROVIS-VIEW, mora biti stikalo v položaju „1“. Ročna inicializacija OPOZORILO! Pogonski drog regulacijskega ventila se med inicializacijo premika. Pogonskega droga se ne dotikajte in ga ne blokirajte, da vam ne zmečka prstov in dlani. POZOR! Pogonski drog regulacijskega ventila se med inicializacijo premakne po celem območju giba. Inicializacije zato nikoli ne izvajajte, ko je proces že v teku, ampak le pri zaprtih zapornih ventilih. Za inicializacijo premaknite funkcijsko stikalo za eno sekundo iz enega v drug položaj in nazaj. Inicializacijo prikazuje rdeča LED-dioda: 1

0

2

4

6

8

10

Zeit [s] Čas

8.1.4 Serijski vmesnik Konfiguracija pogona se izvaja s pomočjo SAMSONovega programa za konfiguracijo in upravljanje TROVIS-VIEW. Pogon je pri tem povezan z osebnim računalnikom preko digitalnega serijskega vmesnika. Serijski vmesnik je namenjen tudi priklopu pomnilniškega ključa. Za več podrobnosti preberite poglavje 10.2.

24

EB 5824


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

8.2

Nastavljanje giba

POZOR! Ročnega nastavljalnika ne premikajte brez potrebe, da ne bi vplivali na regulacijo položaja! Ko premaknete ročni nastavljalnik, se ničelna točka in javljanje položaja ne ujemata več z umerjenimi vrednostmi regulatorja položaja. V tem primeru morate ponovno opraviti umerjanje ničelne točke. Nastavljanje giba je lahko absolutno ali relativno. Vrsta nastavljanja giba vpliva na regulacijo.

8.2.1 Absolutno nastavljanje giba Pri absolutnem nastavljanju giba se pogonski drog premakne v položaj giba, ki ga določa vhodna veličina. Da je to mogoče, se ob vsakem zagonu opravi samodejno umerjanje ničelne točke, da se ohrani referenčna vrednost ničelne točke. Javljanje položaja daje položaj pogonskega droga. Umerjanje ničelne točke Umerjanje ničelne točke prikazuje rdeča LED-dioda. 1

0

2

4

6

8

10

Čas [[s] Zeit

Pogon premakne pogonski drog ven, dokler ne doseže končnega stikala. Ko je doseženo končno stikalo, rdeča LED-dioda ugasne in pogonski drog se premakne v položaj, ki ga določa vodilna veličina.

8.2.2 Relativno nastavljanje giba Pri relativnem nastavljanju giba se sprememba vhodnega signala odrazi na položaju pogonskega droga. Pogonski drog se iz trenutnega položaja premakne ven ali noter skladno s spremembo. Ob začetku obratovanja se ne izvede umerjanje ničelne točke. Položaj pogonskega droga ob začetku obratovanja ni znan, kot začetna vrednost se mu dodeli vhodni signal. Javljanje položaja pogonskega droga daje vrednost, ki se nanaša na začetno vrednost.

EB 5824

25


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

8.2.3 Izbira načina nastavljanja giba Regulator položaja funkcijo regulacije običajno izvaja v načinu absolutnega nastavljanja giba, kar tudi ustreza tovarniški nastavitvi.

Način nastavljanja giba lahko preklopite v mapi [Konfiguration] (Konfiguracija). Kjer ni navedeno drugače, se opisi nanašajo na obratovanje z absolutnim nastavljanjem giba.

26

EB 5824


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

8.3

Funkcije in parametri

Konfiguracija pogona se izvaja s pomočjo SAMSONovega programa za konfiguracijo in upravljanje TROVIS-VIEW. Informacije o programu TROVIS-VIEW najdete v poglavju 9.

8.3.1 Vhodna veličina Vhodna veličina (vodilna veličina) določa položaj pogonskega droga. Vhodna veličina je lahko napetostni ali tokovni signal. Vrednosti začetka in konca območja vodilne veličine sta običajno 0 in 10 V oz. 0 in 20 mA. Območje vodilne veličine lahko prilagodite npr. za to, da z vzporedno vezavo dveh ali več pogonov realizirate delovno karakteristiko sistema (način Split-range). Primer: Za delo z velikim razmerjem med največjim in najmanjšim pretokom (regulacijskim razmerjem) morata biti v cevovodu vgrajena dva ventila. Pri vrednosti izvršnega signala od 0 do 5 V se najprej odpre prvi ventil, ko izvršni signal narašča še naprej (od 5 do 10 V), pa se odpre še drugi ventil. Prvi ventil ostane pri tem odprt. Zapiranje obeh ventilov poteka v obratnem vrstnem redu. Opozorilo: Razlika med začetkom in koncem območja mora biti vsaj 2,5 V oz. 5 mA, odvisno od izbranega vhodnega signala. Konfiguration – Eingangsgrößen (Konfiguracija – Vhodne veličine)

TOV. NAST.

Nastavitveno območje

Bereichsanfang (Začetek območja) 0.0 V oz. 0.0 mA 0.0 do 7.5 V oz. 0.0 do 15.0 mA Bereichsende (Konec območja)

10.0 V do. 20.0 mA 2.5 do 10.0 V oz. 5.0 do 20.0 mA

8.3.2 Signal za javljanje položaja Javljanje položaja daje položaj pogonskega droga (glejte poglavje 8.2). Razpon signala za javljanje položaja je določen s parametroma Začetek območja in Konec območja. Konfiguration – Stellungsmeldesignal (Konfiguracija – Signal za javljanje položaja) Bereichsanfang (Začetek območja) Bereichsende (Konec območja)

TOV. NAST.

Nastavitveno območje

0.0 V

0.0 do 10.0 V

10.0 V

0.0 do 10.0 V

EB 5824

27


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

8.3.3 Vodilna veličina Prepoznavanje izpada vhodne veličine POZOR! Prepoznavanje izpada vhodne veličine je možno le, če je začetek območja nastavljen najmanj na 0,5 V oz. 1 mA. Regulator položaja prepozna izpad vhodne veličine, ko vrednost vhodne veličine pade pod začetek območja za 0,3 V oz. 0,6 mA. Izpad vhodne veličine je prikazan v mapi [Diagnose > Fehler] (Diagnostika > Napaka) in z rdečo LED-diodo. 1

0

2

4

6

10

8

Čas [ Zeit [s]

Če je aktivna funkcija Eingangsgrößenausfall erkennen (Prepoznavanje izpada vhodne veličine), je obnašanje pogona pri izpadu vhodne veličine določeno s parametrom Führungswert bei Eingangsgrößenausfall (Vodilna veličina pri izpadu vhodne veličine). ►► Führungswert bei Eingangsgrößenausfall = Intern

(Vodilna veličina pri izpadu vhodne veličine = Interna) Pogonski drog se v primeru izpada vhodne veličine premakne v položaj, ki ga določa parameter Interner Führungswert (Interna vodilna veličina). ►► Führungswert bei Eingangsgrößenausfall = Letzter Hubwert (Vodilna veličina pri izpadu vhodne veličine = Zadnja vrednost giba) Pogonski drog ostane v primeru izpada vhodne veličine v zadnjem nastavljenem položaju. Ko se vrednost vhodne veličine približa začetku območja za 0,2 V oz. 0,4 mA, se sporočilo o napaki ponastavi in pogon preklopi nazaj na regulacijo. Konfiguration – Führungsgröße (Konfiguracija – Vodilna veličina) Eingangsgrößenausfall erkennen Prepoznavanje izpada vhodne veličine

TOV. NAST. Nein Ne

Nastavitveno območje Ja, Nein Da, ne

Führungswert bei Eingangsgrößenausfall Vodilna veličina pri izpadu vhodne veličine

Intern Interna

Intern, Letzter Hubwert Interna, Zadnja vrednost giba

Interner Führungswert Interna vodilna veličina

0.0 %

0.0 do 100.0 %

28

EB 5824


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

Prednostna vezava Opozorilo: Prednostna nastavitev končnega položaja droga je možna samo v primeru, da je pogon opremljen s prednostno vezavo, glejte Poglavje 6.2.2. Pogonski drog se v primeru izpada vodilne veličine premakne v smeri izbirnega končnega položaja (premik droga noter ali ven) in naprej, dokler ne izklopi momentnega končnega stikala. Konfiguration – Führungsgröße (Konfiguracija – Vodilna veličina) Vorrangstellung Prednostna vezava Vorrangstellung mit Stange Prednostna vezava z drogom

TOV. NAST. Nein Ne

Nastavitveno območje Nein/Ja Ne/Da

Ausgefahren Ven

Ausgefahren/Eingefahren Ven/Noter

Vodenje v končni položaj Pri aktivni funkciji vodenja v končni položaj se pogonski drog predčasno premakne v končni položaj: ►► Endlagenführung Stange ausfahren (Premik droga ven pri vodenju v končni položaj)

Ko doseže vodilna veličina vrednost Premik droga ven pri vodenju v končni položaj, se pogonski drog premakne v zaprti položaj. ►► Endlagenführung Stange einfahren (Premik droga noter pri vodenju v končni položaj) Ko doseže vodilna veličina vrednost Premik droga noter pri vodenju v končni položaj, se pogonski drog premakne v maksimalno odprt položaj.

Opozorilo: Nastavitev 0 % (Premik droga ven pri vodenju v končni položaj) ali 100 % (Premik droga noter pri vodenju v končni položaj) pomeni, da je vodenje v končni položaj deaktivirano. Konfiguration – Führungsgröße (Konfiguracija – Vodilna veličina)

TOV. NAST.

Nastavitveno območje

Endlagenführung Stange ausfahren (Premik droga ven pri vodenju v končni položaj)

1.0 %

0.0 do 49.9 %

Endlagenführung Stange einfahren (Premik droga noter pri vodenju v končni položaj)

99.0 %

50.0 do 100.0 %

8.3.4 Zaščita proti blokiranju Ta zaščita preprečuje, da bi ventil zablokiral. Ko je pogonski drog v zaprtem položaju (0 %), se ventil vsakih 24 ur po zadnji nastavitvi minimalno odpre in spet zapre. EB 5824

29


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

Gibanje pogonskega droga, ki ga sproži funkcija zaščite pred blokiranjem, javlja rumena LED-dioda: 1

0

2

4

Konfiguration – Funktionen (Konfiguracija – Funkcije) Blockierschutz Ventil (Zaščita pred blokiranjem ventila)

6

TOV. NAST. Nein Ne

10

8

Zeit [s] Čas

Nastavitveno območje Nein/Ja Ne/Da

8.3.5 Gib ventila Gib Parameter Hub (Gib) določa največji gib pogonskega droga v %. Referenčna veličina pri tem je imenski hod. Konfiguration – Ventilhub (Konfiguracija – Gib ventila) Bewegungsart (Vrsta gibanja)

TOV. NAST. 100.0 %

Nastavitveno območje 30.0 do 130.0 %

Vrsta gibanja Pogonski drog se premakne v položaj, ki ga določa vhodna veličina, z izbrano izvršno hitrostjo. Na voljo so tri stopnje: ►► Langsam (Počasi) = 0,135 mm/s ►► Normal (Normalno) = 0,197 mm/s ►► Schnell (Hitro) = 0,365 mm/s

Konfiguration – Ventilhub (Konfiguracija – Gib ventila) Bewegungsart (Vrsta gibanja)

TOV. NAST. Normal Normalno

Nastavitveno območje Langsam, Normal, Schnell Počasi, Normalno, Hitro

Opozorilo: Gib in izvršna hitrost določata izvršni čas. Izvršni čas je čas, ki je potreben, da pogonski drog izvede nastavljeni gib. Velja: Gib [mm] Izvršni čas [s] = Izvršna hitrost [mm / s]

30

EB 5824


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

Mrtva cona (vklopna sprememba) Funkcija mrtve cone določa občutljivost pogona. Za minimalno spremembo položaja ventila se mora vodilna veličina spremeniti za to vrednost. Konfiguration – Ventilhub (Konfiguracija – Gib ventila) Totzone (Schaltbereich) (Mrtva cona (vklopna sprememba))

TOV. NAST. 1.0 %

Nastavitveno območje 0.5 do 5.0 %

8.3.6 Karakteristika Karakteristika opisuje prenosno funkcijo med vhodno veličino in položajem pogonskega droga. ►► Linear (Linearna)

Gib sorazmerno sledi trenutni vhodni napetosti.

►► Gleichprozentig (Eksponencialna)

Gib sledi trenutni vhodni napetosti eksponencialno.

EB 5824

31


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja

►► Gleichprozentig invers (Inverzna ekspo-

nencialna) Gib sledi trenutni vhodni napetosti inverzno eksponencialno.

►► Benutzerdefiniert (Uporabniška

funkcija) Na podlagi prej nastavljene karakteristike je možno določiti novo karakteristiko z 11 točkami.

Konfiguration – Kennlinie (Konfiguracija – Karakteristika) Kennlinie (Karakteristika)

8.4

TOV. NAST. Linear (Linearna)

Nastavitveno območje Linear, Gleichprozentig, Gleichprozentig invers, Benutzerdefiniert (Linearna, Eksponencialna, Inverzna eksponencialna, Uporabniška funkcija)

Ročna nastavitev

Ročni nastavljalnik Ročni nastavljalnik (glejte Poglavje 5) je namenjen nastavljanju pogonskega droga v stanju brez električne napetosti. V režimu regulacije (absolutno nastavljanje giba) položaja ročnega nastavljalnika ni dovoljeno spreminjati, saj se sicer premakne signal za javljanje položaja. V takem primeru je treba signal ročno nastaviti z umerjanjem ničelne točke, inicializacijo ali merjenjem časa premikanja. Ročno upravljanje s programom TROVIS-VIEW Program za konfiguracijo in upravljanje TROVIS-VIEW vam omogoča, da nastavite ročno 32 EB 5824


Pogon z digitalnim regulatorjem položaja upravljanje pogona, če je v režimu online omogočeno ročno upravljanje (parameter Freigabe der Handebene = Ein (Odobritev ročnega upravljanja = Vključena,, simbol

)).

V režimu ročnega upravljanja so možna naslednja dejanja:

►► Stange einfahren: EIN/AUS (Premik droga noter: VKLOP/IZKLOP) ►► Stange ausfahren: EIN/AUS (Premik droga ven: VKLOP/IZKLOP) ►► Stange auf normierten Stellwert fahren: EIN/AUS (Premik droga na normirano nastavitve-

no vrednost: VKLOP/IZKLOP) Pred tem nastavite želeno nastavitveno vrednost, ki se nanaša na območje vhodne veličine (Normierter Stellwert - Normirana nastavitvena vrednost). ►► Normierte Stellungsmeldung ausgeben: EIN/AUS (Izdaja normiranega javljanja položaja: VKLOP/IZKLOP) Pred tem nastavite želeno javljanje položaja, ki se nanaša na razpon signala za javljanje položaja (Normierte Stellungsmeldung - Normirano javljanje položaja). ►► Fehlermeldung ausgeben: EIN/AUS (Izdaja sporočil o napakah: VKLOP/IZKLOP) ►► Leuchtdiode Betrieb (gelb): EIN/AUS (Svetleča dioda med obratovanjem (rumena): VKLOP/IZKLOP) ►► Leuchtdiode Fehler (rot): EIN/AUS (Svetleča dioda pri napaki (rdeča): VKLOP/IZKLOP) Pogon preklopi v režim ročnega upravljanja takoj, ko v programu TROVIS-VIEW aktivirate ročno upravljanje ali režim Online.

8.5

Ukazni način

Pomnilniški ključ (kat. št. 1400-7697 ali 1400-9753) lahko v programu TROVIS-VIEW konfigurirate kot ukazni ključ. Ukazni ključ omogoča enostavno nastavitev odprtega in zaprtega položaja. Opozorilo: Premik pogonskega droga noter in ven s pomočjo ukaznega ključa ima absolutno prednost in vhodni signal se ne upošteva. Konfiguracija pomnilniškega ključa je opisana v poglavju 10.2.5. EB 5824

33


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

9

Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

Opozorilo: Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW je možno samo pri pogonih v izvedbi z digitalnim regulatorjem položaja.

9.1

Splošno

Program za konfiguracijo in upravljanje TROVIS-VIEW je namenjen konfiguriranju in nastavljanju parametrov različnih naprav SAMSON, ki omogočajo komunikacijo. Programska oprema je modularne zgradbe in je sestavljena iz uporabniškega vmesnika, komunikacijskega strežnika in posebnega modula za vsako napravo. Uporaba je podobna delu z Windows® Explorerjem. Program za konfiguracijo in upravljanje TROVIS-VIEW omogoča določanje vseh nastavitev digitalnega regulatorja položaja pogona. Program TROVIS-VIEW z online pomočjo in modulom z zbirko podatkov za električne pogone tipa 5824/5825 z digitalnim regulatorjem položaja je dobavljen na zgoščenki s kat. št. 6661-1059. Programske posodobitve so na voljo na spletnem mestu http://www.samson.de pod „Dienstleistungen -> Support und Downloads“. Opozorilo: V nadaljevanju so opisane pomembne funkcije programa TROVIS-VIEW v kombinaciji z digitalnim regulatorjem položaja. Za podrobnejše razlage funkcij programa uporabite online pomoč [?].

9.1.1 Sistemske zahteve Strojna oprema ►► Osebni računalnik s procesorjem Pentium II ali enakovrednim (300 MHz ali več), priporo-

čeno 500 Mhz

►► Serijski vmesnik oz. adapter USB – RS-232 ►► Najmanj 96 MB RAM-a, priporočeno 192 MB RAM-a ►► Najmanj 150 MB nezasedenega prostora na trdem disku in še pribl. 15 do 20 MB pro-

stora za vsak modul SAMSON

►► Grafična kartica SVGA (najmanj 800 x 600) ►► Pogon CD-ROM

Programska oprema ►► Operacijski sistem: Windows® 2000 (vsaj SP2), Windows® XP, Windows® Vista ►► Microsoft®.NET Framework Version 2.0 (na namestitveni zgoščenki) ►► Spletni brskalnik: Microsoft® Internet Explorer od različice 6.0

34 EB 5824


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

9.2

Namestitev programa

1. Vstavite namestitveno zgoščenko v pogon CD-ROM. Namestitev se bo morda zagnala samodejno, odvisno od nastavitev operacijskega sistema. V nasprotnem primeru lahko namestitev zaženete s programom setup.exe v glavnem imeniku zgoščenke. 2. Upoštevajte navodila namestitvenega programa. Program za konfiguracijo in upravljanje TROVIS-VIEW lahko uporabljate za več naprav SAMSON. Poleg uporabniškega vmesnika lahko namestite tudi demonstracijski modul. Program TROVIS VIEW morate za neomejeno uporabo aktivirati. 3. Po namestitvi morate vpisati ključ, ki ga najdete na ovitku namestitvene zgoščenke. Po uspešnem vnosu ključa morate program aktivirati. Program se lahko aktivira samodejno ali ročno. Računalnik, na katerega ste namestitli TROVIS-VIEW, mora imeti za samodejno aktivacijo internetno povezavo. Ročno aktiviranje: Po uspešnem vnosu ključa zgoščenke se prikaže koda zahtevka (Request-Code), ki vsebuje identifikacijo osebnega računalnika. ►► Kodo zahtevka (Request Code) vnesite prek interneta v aktivacijski strežnik SAMSON. (http://support.samson-ag.com) Prikaže se aktivacijska koda, s katero lahko aktivirate TROVIS-VIEW za neomejeno uporabo. ►► Vnesite aktivacijsko kodo v TROVIS-VIEW. Program za konfiguracijo in upravljanje TROVIS-VIEW je aktiviran. Samodejno aktiviranje: Koda zahtevka (Request-Code) z identifikacijo osebnega računalnika se pri vzpostavljeni internetni povezavi prenese v aktivacijski strežnik SAMSON, ki nato samodejno vnese aktivacijsko kodo v TROVIS-VIEW. Program za konfiguracijo in upravljanje TROVIS-VIEW je aktiviran. Napotek: Za več informacij o namestitvi, programskih posodobitvah in aktualnih sistemskih zahtevah preberite datoteki liesmich.txt in readme.txt v glavnem imeniku zgoščenke.

EB 5824

35


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

9.3

Zagon in nastavitev programa

Nastavitve v programu za konfiguracijo in upravljanje TROVIS-VIEW lahko izvajate tudi če povezava z napravo ni vzpostavljena (glejte poglavje 8). Opozorilo: Če ni povezave z napravo (način offline), so v uporabniškem vmesniku prikazane standardne nastavitve. V meniju [Datei > Öffnen] (Datoteka > Odpri) lahko naložite shranjeno datoteko TROVIS-VIEW (*.tro) in jo prepišete. 1. Odprite program za konfiguracijo in upravljanje TROVIS-VIEW. Odpre se začetni zaslon.

Na njem so na voljo pomembne informacije: Način Online/Offline: Simbol Poglavje 10.1.2.

v orodni vrstici je v načinu online animiran, glejte

Obratovalno stanje: Trenutno obratovalno stanje je prikazano na desni strani informacijske vrstice, glejte poglavje 9.4. Uporabniška raven: Aktivna uporabniška raven (stranka ali strokovnjak) je prikazana na statusni vrstici, glejte poglavje 9.5.

36

EB 5824


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

2. Meni [Ansicht] (Pogled) je namenjen nastavljanju uporabniškega vmesnika. Privzeto je omogočena maksimalna konfiguracija. Izbiro posameznih elementov menija lahko prekličete s klikom.

3. Če želite, lahko spremenite jezik v meniju [Optionen > Sprache] (Možnosti > Jezik). Opozorilo: Jeziki na sivi podlagi niso na voljo. Jezik lahko spremenite tudi med delom, program TROVIS-VIEW bo takoj preklopil na drug jezik.

4. Če želite, lahko nastavite tvorbo imen datotek programa TROVIS-VIEW iz vrste, datuma in izbirnih parametrov pod [Optionen > Dateinamen] (Možnosti > Imena datotek). Tako zgrajeno ime datotek programa TROVIS-VIEW boste lahko izbrali pri shranjevanju (npr. VIEW_5824_ 2008-Jun-05.tro).

5. V meniju [Optionen > Modul hinzufügen] (Možnosti > Dodaj modul) lahko izberete nov ali dodaten modul programa TROVIS-VIEW. Odprlo se bo okno, v katerega boste morali vpisati ključ (najdete ga na namestitveni zgoščenki).

EB 5824

37


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

6. V meniju [Bearbeiten > Kundendaten] (Urejanje > Uporabniški podatki) lahko vpišete več podatkov o sistemu, npr. ime projekta, lokacijo postrojenja, ime operaterja. 7. Če želite, lahko obnovite tovarniške nastavitve uporabniškega vmesnika v meniju [Bearbeiten > Werkseinstellung laden] (Urejanje > Naloži tovarniške nastavitve).

9.4

Odčitavanje delovnega stanja

Delovno stanje je razvidno na desni strani informacijske vrstice. Več informacij o napakah najdete v mapi [Diagnose] (Diagnostika), glejte poglavje 9.8.

9.5

Delovno stanje

Simbol

Delovanje Napaka

Sprememba uporabniške ravni

Opozorilo: Uporabniško raven lahko spreminjate le v načinu offline (brez povezave z napravo). 1. Odprite meni [Gerät -> Benutzerebene] (Naprava > Uporabniška raven). 2. Izberite vnos „Spezialist” (Strokovnjak). 3. Vnesite veljavno geslo. Tovarniško nastavljeno geslo je „samson“. Geslo lahko spremenite s klikom na gumb „Kennwort ändern“ (Spremeni geslo).

38

EB 5824


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

Ko odprete mapo, so lastnosti posameznih podatkovnih elementov predstavljene s simboli: Simbol

Pomen Podatkovnega elementa ni mogoče urejati. Podatkovni element je mogoče urejati. Podatkovni element je mogoče izvesti. Podatkovni element določi uporabnik. Znak za napako. Prekoračitev zgornje meje območja vrednosti. Prekoračitev spodnje meje območja vrednosti.

Vir podatkov Vrednost je bila spremenjena ročno. Vrednost je bila prebrana iz naprave. Posodobitev v načinu online (vzpostavljena povezava z napravo) označuje znak x na simbolu. Vrednost izhaja iz shranjene datoteke. Vrednost je bila prevzeta iz pomnilniškega ključa.

EB 5824

39


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

9.6

Konfiguracija

Opozorilo: Opise funkcij in parametrov najdete v poglavju 8.3. 1. Kliknite mapo [Konfiguration] (Konfiguracija). Prikažejo se posamezne funkcije in parametri skupaj z njihovo trenutno nastavitvijo.

2. Za spremembo nastavitev: Funkcije (Ja/Nein - Da/Ne) Želene funkcije aktivirajte (Da) ali deaktivirajte (Ne) z dvojnim klikom na vrednost funkcije. Ob kliku na desni gumb miške se pokaže okno z dodatnimi možnostmi urejanja.

40

EB 5824


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW [Bearbeiten] (Urejanje) [Auslesen] (Branje)

Spremeni status funkcijskega bloka. Prebere stanje funkcijskega bloka iz naprave. Prikaz samo v načinu delovanja offline (brez povezave z napravo), glejte poglavje 10.1.1. [Beschreiben] (Zapisovanje) Zapiše status funkcijskega bloka v napravo. Prikaz samo v načinu delovanja offline (brez povezave z napravo), glejte poglavje 10.1.1. [Default: ...] (Privzeto: ...) Nastavi funkcijski blok na prikazano tovarniško nastavitev (prikaz je sive barve, ko je status funkcijskega bloka enak tovarniški nastavitvi) Parametri Ob dvojnem kliku na vrednost parametra se odpre okno „Parameter ändern“ (Sprememba parametra).

Ob kliku na desni gumb miške se prikaže okno z dodatnimi možnostmi obdelave.

[Bearbeiten] (Urejanje)

Odpre okno „Parameter ändern“ (Sprememba parametra).

[Auslesen] (Branje)

Prebere vrednost parametra iz naprave. Prikaz samo v načinu offline (brez povezave z napravo), glejte poglavje 10.1.1.

[Beschreiben] (Zapisovanje) Zapiše vrednost parametra v napravo. Prikaz samo v načinu offline (brez povezave z napravo), glejte poglavje 10.1.1. [Default: ...] (Privzeto)

Nastavi parameter na prikazano tovarniško nastavitev (prikaz je sive barve, ko je vrednost parametra enaka tovarniški nastavitvi).

[Min ...]

Nastavi parameter na prikazano minimalno vrednost (prikaz je sive barve, ko je vrednost parametra enaka minimalni vrednosti).

[Max...]

Nastavi parameter na prikazano maksimalno vrednost (prikaz je sive barve, ko je vrednost parametra enaka maksimalni vrednosti). EB 5824

41


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

9.7

Delovne vrednosti

Opozorilo: V mapi [Betriebswerte] (Delovne vrednosti) ni mogoče izvajati nobenih sprememb. V načinu delovanja online (animiran simbol ) so v mapi [Betriebswerte] (Obratovalne vrednosti) prikazane trenutne obratovalne vrednosti.

Opozorilo: Program TROVIS-VIEW je privzeto nastavljen na uporabniško raven „Stranka“. Trenutna uporabniška raven je prikazana na statusni vrstici. V uporabniški ravni „Spezialist“ (Strokovnjak) so dodatno prikazani še podatki Eingang (Vhod) v [V], Hub Antrieb (Gib pogona) v [mm], Stellungsmeldung (Javljanje položaja) v [V], Stange eingefahren (Drog premaknjen noter), Stange ausgefahren (Drog premaknjen ven) in Nullpunktabgleich (Umerjanje ničelne točke). Preklop v uporabniško raven „Spezialist“ (Strokovnjak) lahko opravite v meniju [Gerät -> Benutzerebene] (Naprava > Uporabniška raven), glejte poglavje 9.5.

42

EB 5824


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

9.8

Diagnostika

Mapa za diagnostiko je razdeljena na področja [Information] (Informacije), [Fehler] (Napake), [Handebene] (Ročno upravljanje), [Statusmeldungen] (Statusna sporočila) in [Statistik] (Statistika). Informacije

Napake

Opozorilo: O delovnih stanjih in napakah vas obveščajo tudi svetleče diode, glejte poglavje 8.1.1.

EB 5824

43


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

Ročno upravljanje

Napotek: Ročno upravljanje je opisano v poglavju 8.4.

Statusna sporočila

44

EB 5824


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

Statistika

EB 5824

45


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

9.8.1 Dodatna diagnostična mapa za uporabniško raven „Strokovnjak“ Program TROVIS-VIEW je privzeto nastavljen na uporabniško raven „Stranka“. Trenutna uporabniška raven je prikazana v statusni vrstici. Pri uporabniški ravni „Spezialist“ (Strokovnjak) sta dodatno prikazani mapi [Test] in [Kalibrierung] (Umerjanje). Preklop v uporabniško raven „Spezialist“ (Strokovnjak) lahko opravite v meniju [Gerät -> Benutzerebene] (Naprava > Uporabniška raven), glejte poglavje 9.5. Test

Umerjanje

46

EB 5824


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

9.9

Grafični prikaz obratovalnih podatkov (Trend Viewer)

Trend Viewer se pokaže samo, če je v meniju [Ansicht] (Pogled) aktivirana funkcija Trend Viewer [ √ ] (glejte poglavje 9.3).

Pri aktivirani funkciji Trend Viewer se v načinu online (vzpostavljena povezava z napravo) iz naprave ciklično berejo podatki, prikazani na aktivnem seznamu.

Grafični prikaz lahko prilagodite svojim potrebam. Izbirate lahko med prikazom vhoda in/ ali giba pogona. Na prikazu lahko izbirate vrednosti posamičnih podatkovnih elementov z nitnim križem, premikate osi x in y in prilagajate skaliranje. Povrh tega lahko tudi povečate ali zmanjšate trenutni prikaz. Označene podatkovne elemente lahko prikažete v obliki tabele vrednosti (Gumb ) in jih izvozite v formatu CSV, XML ali XLS. Datoteke CSV so besedilne datoteke, ki jih lahko urejate z urejevalniki besedil, v Excelu itd. Podatkovni elementi v datoteki so zapisani v vrsticah in ločeni z vejico.

EB 5824

47


Nastavitev in upravljanje s programom TROVIS-VIEW

Izvedba nastavitev Nove podatkovne elemente lahko vstavite v Trend Viewer z metodo 'povleci in spusti'. Kliknite želeni podatkovni element na pregledu map, držite gumb miške pritisnjen in povlecite kazalec v Trend Viewer. Nov podatkovni element se lahko prikaže v obstoječem ali v novem grafikonu, odvisno od razporeditve podatkov po površini okna. Po potrebi lahko z dvojnim klikom ali z desnim gumbom miške (kontekstni meni) prilagodite naziv, območje vrednosti, časovno os in barvo. S klikom na kljukico lahko aktivirate ali deaktivirate cel grafikon ali posamezne podatkovne elemente. Z izbiro možnosti [Gerät > Online-Betrieb] (Naprava > Način online) zaženete komunikacijo in izbrani podatkovni elementi se pokažejo v Trend Viewerju skladno z opravljenimi nastavitvami. Poleg enostavnega prikazovanja in funkcije izvoza je možno tudi ciklično shranjevanje zabeleženih podatkovnih elementov v dnevniško datoteko. Kliknite z desnim gumbom na površino okna grafikona in izberite točko menija [Aufzeichnung (Logging) automatisch speichern] (Samodejno shranjevanje dnevnika), da določite mesto za shranjevanje. Mesto za shranjevanje lahko spremenite v meniju [Speicherort für Aufzeichnung ändern...] (Spremeni mesto za shranjevanje). Podatki se začnejo samodejno shranjevati v dnevniško datoteko vsakih 5 minut po zagonu načina online, shranijo pa se tudi ob prekinitvi načina online. Datoteke imajo ime oblike [Datum-Ura-Vrsta_modula.log] in so na voljo za nadaljnjo obdelavo. Več informacij najdete v online pomoči.

48

EB 5824


Prenos podatkov

10

Prenos podatkov

Opozorilo: Prenos podatkov je možen samo pri pogonih v izvedbi z digitalnim regulatorjem položaja. Program TROVIS-VIEW omogoča v načinu online (vzpostavljena povezava z napravo) neposreden prenos podatkov in v načinu offline (brez povezave z napravo) posreden prenos podatkov v napravo. Da aktivirate način online, kliknite na simbol . Komunikacijska vrata morajo biti nastavljena (glejte poglavje 10.1). Način online (neposreden prenos podatkov) · Naprava in program TROVIS-VIEW vzpostavita trajno komunikacijsko povezavo. Trenutni konfiguracijski podatki in obratovalni podatki se ciklično prebirajo iz naprave in prikazujejo v programu TROVIS-VIEW. Nastavitve v programu TROVIS-VIEW se takoj posredujejo v napravo. Za komunikacijo morate povezati serijski vmesnik osebnega računalnika (vrata COM) in serijski vmesnik pogona s povezovalnim kablom SAMSON. Če računalnik nima serijskega vmesnika, lahko uporabite adapter USB – RS-232. Način offline (posreden prenos podatkov) · Med osebnim računalnikom in napravom ni trajne podatkovne komunikacijske povezave. Komunikacijska povezava se vzpostavi samo za branje iz naprave in zapisovanje v napravo.

Povezovalni kabel Verbindungskabel

Pomnilniški ključ (na Speicherstift voljo tudi posebej: kat. št. (auch 1400-7697) separat erhältlich: Bestell-Nr. 1400-7697)

Modularadapter Modularni adapter

Paket strojne opreme Hardware-Paket Kat. št. 1400-7704 Bestell-Nr. 1400-7704

Pomnilniški ključ– 64 – 64 Speicherstift Kat. št. 1400-9753 Bestell-Nr. 1400-9753

Adapter USB – RS-232 Kat. št. 8812-0016 Slika 9 · Pribor za prenos podatkov

EB 5824

49


Prenos podatkov

Prenos podatkov je možen preko serijskega vmesnika s povezovalnim kablom SAMSON ali s pomočjo pomnilniškega ključa z modularnim adapterjem. S pomnilniškim ključem lahko podatke hitro in enostavno prekopirate v več naprav. POZOR! Pred prenosom podatkov v napravo morate izvesti priklop na električni tok, kot je opisano v poglavju 4.

10.1 Prenos podatkov med programom TROVIS-VIEW in napravo (s povezovalnim kablom) 1. Povežite serijski vmesnik osebnega računalnika in serijski vmesnik pogona s povezovalnim kablom. 2. Odprite meni [Optionen -> Kommunikation] (Možnosti > Komunikacija) in kliknite gumb [Server-Einstellungen] (Nastavitve strežnika). 3. Izberite „Lokale Verbindung“ (Lokalna povezava) in „Automatisch lokal verbinden“ (Samodejno vzpostavi lokalno povezavo). Potrdite nastavitev strežnika z [OK].

Vnovič se odpre okno „Kommunikation" (Komunikacija).

4. Kliknite gumb [Anschluß-Einstellungen] (Nastavitve povezave). 5. V polju „Automatische Erkennung“ (Status: noch nicht gesucht.) (Samodejno prepoznavanje (Status: iskanje še ni bilo opravljeno)) kliknite gumb [Starten] (Začni).

50

Ko program TROVIS-VIEW najde napravo, se status spremeni v: Gerät gefunden an COM … (Naprava najdena v vratih). Potrdite nastavitev tako, da dvakrat pritisnete [OK].

EB 5824


Prenos podatkov

10.1.1 Način offline (posreden prenos podatkov) V načinu offline ni trajne podatkovne komunikacije med osebnim računalnikom in napravo. Komunikacijska povezava se vzpostavi samo za branje iz naprave in zapisovanje v napravo. Zapisovanje v napravo: Zaženite prenos podatkov v meniju [Gerät > Beschreiben] (Naprava > Zapisovanje). Regulacija se začne izvajati s podatki, prenesenimi iz programa TROVIS-VIEW. Branje iz naprave: Sprožite prenos podatkov z [Gerät > Auslesen] (Naprava > Branje). Prebrani podatki so v programu TROVIS-VIEW označeni s simbolom

.

Napotek: Prenos podatkov lahko namesto tega aktivirate tudi prek ikon na orodni vrstici naprave: Zapisovanje podatkov iz programa TROVIS-VIEW v napravo. Branje podatkov iz naprave in prikaz v programu TROVIS-VIEW.

10.1.2 Način online (neposreden prenos podatkov) V načinu online je med napravo in programom TROVIS-VIEW trajna komunikacijska povezava. Trenutni konfiguracijski podatki in obratovalni podatki se ciklično prebirajo iz naprave in prikazujejo v programu TROVIS-VIEW. Nastavitve v programu TROVIS-VIEW se takoj posredujejo v napravo. Zagon načina online: V meniju [Gerät] (Naprava) kliknite [Online-Betrieb] (Način online). Simbol v orodni vrstici je animiran. Zaustavitev načina online: Pri aktivnem načinu online v meniju [Gerät] (Naprava) kliknite na [Online-Betrieb] (Način online). Način online se prekine. Napotek: Način online lahko namesto tega zaženete z ikono orodni vrstici.

in prekinete z ikono

EB 5824

na

51


Prenos podatkov

10.2

Pomnilniški ključ SAMSON

Pomnilniški ključ SAMSON ima funkcijo podatkovnega nosilca in trajno shranjuje podatke. Na pomnilniški ključ je mogoče zapisati podatke iz programa TROVIS-VIEW za zapisovanje konfiguracije in parametrov v eno ali več naprav istega tipa in različice. Razen tega je na pomnilniški ključ možno zapisati tudi podatke iz naprave za enostavno kopiranje nastavitvenih podatkov iz naprave v druge naprave istega tipa in različice. Pomnilniški ključ – 64 (kat. št. 1400-9753) povrh tega omogoča tudi zapisovanje obratovalnih podatkov (dnevnik podatkov, glejte poglavje 10.2.4). Opozorilo: Ko priključite v serijski vmesnik naprave pomnilniški ključ, ki je prazen ali vsebuje podatke iz naprave druge vrste ali druge različice iste vrste, se podatki prenesejo na pomnilniški ključ ne glede na stanje branja/zapisovanja pomnilniškega ključa.

O dejanjih in napakah pomnilniškega ključa vas obvešča rumena LED-dioda pogona. ● Pomnilniški ključ je dokončal dejanje. 1

0

Čas Zeit [s]

● Branje pomnilniškega ključa wird je v teku, glejte poglavje 10.2.2. Auslesen des Speicherstiftes vorbereitet, vgl. Kapitel 10.2.2 1

0

1

2

5

4

3

6 Čas Zeit [s]

● Zapisovanje ključwird je v vorbereitet, teku, glejte vgl. poglavje 10.2.2. Beschreiben na despomnilniški Speicherstiftes Kapitel 10.2.2 1

0

52 EB 5824

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

Čas Zeit [s]


Prenos podatkov

● Priprava na shranjevanje podatkov je v teku, glejte poglavje 10.2.4. 1

0

1,4

4,2

2,8

8,4 Zeit Čas [s]

7,0

5,6

Datenloggingpodatkov läuft, vgl.jeKapitel ● Shranjevanje v teku,10.2.4 glejte poglavje 10.2.4. 1

0

2

4

6

8

10

Zeit [s] Čas

8

10

Zeit [s] Čas

Speicherstift hat Plausibilitätsfehler ● Podatki na pomnilniškem ključu niso verodostojni. 1

0

2

4

6

Speicherstift hat EEPROM-Fehler ● Napaka EEPROM-a pomnilniškega ključa. 1

0

2

4

6

8

10

Zeit [s] Čas

EB 5824

53


Prenos podatkov

10.2.1 Prenos podatkov med programom TROVIS-VIEW in pomnilniškim ključem

3

2

1

1 Serijski vmesnik 2 Modularni adapter 3 Pomnilniški ključ

Slika 10 · Povezava osebni računalnik – pomnilniški ključ

1. Pomnilniški ključ (3) skupaj z modularnim adapterjem (2) vtaknite v serijski vmesnik (vrata COM) osebnega računalnika (1) (Slika 10). 2. Odprite meni [Speicherstift > Kommunikationsanschluss] (Pomnilniški ključ > Komunikacijska povezava). 3. V polju „Automatische Erkennung“ (Samodejno prepoznavanje) kliknite [Starten] (Začni). Osebni računalnik začne iskati vmesnik, ki je dodeljen pomnilniškemu ključu. 4. Prikaže se sporočilo: „Speicherstift gefunden an COM …“ (Pomnilniški ključ je bil najden v vratih COM ...) Potrdite nastavitev priklopa z [OK]. Zapisovanje podatkov iz programa TROVISVIEW na pomnilniški ključ 5. Odprite meni [Speicherstift > Beschreiben] (Pomnilniški ključ > Zapisovanje). 6. Zaženite prenos podatkov z [OK]. 7. Potrdite sporočilo „Der Prüfvorgang ist beendet. Alle Daten des Gerätes werden überschrieben!“ (Postopek preverjanja je končan. Vsi podatki naprave bodo prepisani!) z [OK]. Branje podatkov iz pomnilniškega ključa v programu TROVIS-VIEW 8. Začnite prenos podatkov z [Speicherstift > Auslesen] (Pomnilniški ključ > Branje). 54

EB 5824


Prenos podatkov

10.2.2 Prenos podatkov med napravo in pomnilniškim ključem 4

12

6

151 2

0

6

0

3

3 Pomnilniški ključ 4 Serijski vmesnik (vtičnica RJ 12)

Slika 11 · Povezava med pogonom in pomnilniškim ključem

1. Pomnilniški ključ (3) skupaj z modularnim adapterjem (2) vtaknite v serijski vmesnik (vrata COM) osebnega računalnika (1) (Slika 10). Prenos podatkov iz naprave na pomnilniški ključ 2. Odprite meni [Speicherstift > Status Schreiben / Lesen ändern ...] (Pomnilniški ključ > Spremeni status zapisovanja / branja). Izberite „Es wird vollautomatisch in den Stift geschrieben“ (Samodejno zapisovanje na ključ). Potrdite nastavitev z [OK]. 3. Odklopite pomnilniški ključ iz osebnega računalnika in ga vtaknite v serijski vmesnik pogona (Slika 11). Rumena LED-dioda na pogonu sporoča, da se izvaja prenos podatkov iz naprave. Ko rumena LED-dioda sveti neprekinjeno, je prenos končan. Pomnilniški ključ lahko zdaj odstranite.

1

0

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2 Čas Zeit [s]

EB 5824

55


Prenos podatkov

Prenos podatkov iz pomnilniškega ključa v napravo 2. Odprite možnost [Speicherstift > Status Schreiben / Lesen ändern ...] (Pomnilniški ključ > Spremeni status zapisovanja / branja). Izberite „Es wird vollautomatisch aus dem Stift ausgelesen“ (Samodejno branje iz ključa). Potrdite nastavitev z [OK]. 3. Odklopite pomnilniški ključ iz osebnega računalnika in ga priključite v serijski vmesnik pogona (Slika 11). Rumena LED-dioda na pogonu sporoča, da se izvaja prenos podatkov iz naprave. Ko rumena LED-dioda sveti neprekinjeno, je prenos končan. Pomnilniški ključ lahko zdaj odstranite.

1

0

1

2

3

4

5

6 Čas Zeit [s]

10.2.3 Funkcija kopiranja Ko so podatki preneseni iz naprave na pomnilniški ključ, jih lahko prenašate tudi v druge naprave tipa 5824/5825. Opozorilo: Atribut „Es wird vollautomatisch in den Stift geschrieben“ (Samodejno zapisovanje na ključ) se ob naslednjem prenosu podatkov iz naprave ponastavi.

10.2.4 Shranjevanje dnevnika podatkov Pomnilniški ključ – 64 (kat. št. 1400-9753) omogoča shranjevanje naslednjih podatkov: ►► ►► ►► ►► ►► ►► ►► ►►

Vhod [%] Gib pogona [%] Javljanje položaja [%] Temperatura v notranjosti naprave [°C] Končno stikalo gibanja droga noter Končno stikalo gibanja droga ven Javljanje položaja je relativno Motnja pri obratovanju

56 EB 5824


Prenos podatkov ►► Izpad vhodne veličine ►► Drsno stikalo smeri gibanja ►► Funkcijsko stikalo inicializacije

Podatki se shranjujejo, dokler ni izčrpana kapaciteta pomnilnika na ključu. Podatke, zbrane na pomnilniškem ključu, je možno shraniti v dnevniško datoteko s programom TROVIS-VIEW. Shranjevanje podatkov 1. Pomnilniški ključ priključite v serijski vmesnik pogona (glejte Sliko 11). Rumena LED-dioda na pogonu sporoča, da se izvaja shranjevanje podatkov. 1

0

1,4

2,8

4,2

8,4 Čas Zeit [s] [s]

7,0

5,6

Ko se spremeni utripanja rumene LED-diode, je shranjevanje podatkov na Sobald sich dasvzorec Blinkmuster an der gelben LED ändert, werden die Daten im Speich pomnilniški abgelegt. ključ končano. 1

0

2

4

6

8

10

Čas [ Zeit [s]

2. Shranjevanje podatkov zaključite tako, da odklopite pomnilniški ključ iz serijskega vmesnika pogona. Napotek: Dnevniško datoteko s podatki lahko naložite v Trend-Viewer z ukazom „Laden eines Graphen“ (Naloži grafikon) v programu TROVIS-VIEW.

EB 5824

57


Prenos podatkov

Prenos podatkov v osebni računalnik 1. Pomnilniški ključ (3) skupaj z modularnim adapterjem (2) vtaknite v serijski vmesnik (vrata COM) osebnega računalnika (1) (glejte Sliko 10). 2. Odprite meni [Speicherstift > Aufgezeichnete Daten auslesen] (Pomnilniški ključ > Branje shranjenih podatkov). 3. Določite želeno mesto za shranjevanje. Če ne boste spremenili mesta za shranjevanje, se bodo podatki shranili v mapo [SAMSON > Typ 5824]. 4. Vnesite želeno ime datoteke. 5. Začnite prenos podatkov z [Speichern] (Shrani).

10.2.5 Konfiguracija ukaznega načina Pogon lahko med obratovanjem preklopite v način ročnega upravljanja s pomočjo ukaznega ključa. 1. Pomnilniški ključ (3) skupaj z modularnim adapterjem (2) vtaknite v serijski vmesnik (vrata COM) osebnega računalnika (1) (glejte Sliko 10 na strani 54). 2. Odprite meni [Speicherstift > Komman. . . dobetrieb einstellen] (Pomnilniški ključ > Nastavitev ukaznega načina). 3. Izberite želeno dejanje (npr. „Stange einfahren“ (Premik droga noter)). 4. Potrdite izbiro z [OK]. 5. Odklopite pomnilniški ključ iz osebnega računalnika in ga vtaknite v serijski vmesnik pogona (glejte Sliko 11 na strani 55). Pogonski drog regulacijskega ventila se ustrezno izbiri premakne noter ali ven. 6. Ko ukazni ključ odklopite iz pogona, pogon nadaljuje z običajnim izvajanjem regulacije.

58

EB 5824


Konfiguracijski seznam in uporabniške vrednosti

11

Konfiguracijski seznam in uporabniške vrednosti

Opozorilo: Konfiguracijski seznam velja le za pogone z digitalnim regulatorjem položaja.

Konfiguracija

Tovarniška nastavitev

Nastavitveno območje

Uporabniške vrednosti

Vhodna veličina Začetek območja

0.0 V 0.0 mA

0.0 do 7.5 V 0.0 do 15.0 mA

Konec območja

10.0 V 20.0 mA

2.5 do 10.0 V 5.0 do 20.0 mA

Enota

V

V/mA

Signal za javljanje položaja Začetek območja

0.0 V

0.0 do 10.0 V

Konec območja

10.0 V

0.0 do 10.0 V

Vodilna veličina Prepoznavanje izpada vhodne veličine

Ne

Vodilna veličina pri izpadu vhodne veličine

Interna

Interna vodilna veličina

0.0 %

Ne/Da Interna/Zadnja vrednost giba 0.0 do 100.0 %

Prednostna vezava

Ne

Ne/Da

Prednostna vezava z drogom

Ven

Ven/Noter

Premik droga ven pri vodenju v končni položaj

1.0 %

0.0 do 49.9 %

Premik droga noter pri vodenju v končni položaj

99.0 %

50.0 do 100.0 %

Funkcije Zaščita pred blokiranjem ventila

Ne

Ne/Da

Gib ventila Gib Nastavljanje giba

100.0 % Absolutno

30.0 do 130.0 % Absolutno/Relativno

EB 5824

59


Konfiguracijski seznam in uporabniške vrednosti

Konfiguracija

Tovarniška nastavitev

Nastavitveno območje

Vrsta gibanja

Normalno

Počasi/Normalno/Hitro

Mrtva cona (vklopna razlika) Vrsta karakteristike

60 EB 5824

1.0 % Linearna

0.5 do 5.0 % Linearna/Eksponencialna/Inverzna eksponencialna/Uporabniška funkcija

Uporabniške vrednosti


Besedno kazalo

Besedno kazalo D Delovne vrednosti................................... 42 Delovno stanje................................. 36, 38 Diagnostika.................................... 43 - 46 Digitalni regulator položaja..... 7, 9, 21 - 33 Drsno stikalo.................................... 21, 23 F Funkcija kopiranja s pomn. ključem......... 56 Funkcijsko stikalo........................ 21, 23, 24 G Gib....................................................... 30 Gib ventila............................................. 30 I Inicializacija.................................... 23, 24 Izpad vhodne veličine....................... 22, 28 Izvršna hitrost........................................ 30 Izvršni čas............................................. 30 K Karakteristika.................................. 31 - 32 Komunikacijska vrata............................. 49 Konfiguracija................................... 27, 40 funkcije............................................ 40 parametri......................................... 41 Konfiguracijski seznam.................... 59 - 60 M Mapa Delovne vrednosti............................. 42 Diagnostika...................................... 43 Informacije....................................... 43 Konfiguracija.................................... 40 Napake........................................... 43

Ročno upravljanje............................. 44 Statistika.......................................... 45 Statusna sporočila............................. 44 Test.................................................. 46 Umerjanje........................................ 46 Mrtva cona............................................ 31 N Način offline........................ 36, 38, 49, 51 Način online.................. 33, 36, 42, 49, 51 Napake........................................... 38, 43 EEPROM.......................................... 22 končni stikali.................................... 22 oznake parametrov........................... 39 pomnilniški ključ............................... 53 vhodna veličina.......................... 22, 28 Nastavitev giba............................... 25 - 26 P Paket strojne opreme.............................. 49 Pogonski drog..... 6, 23, 25, 27, 31 - 33, 58 Pomnilniški ključ........................ 49, 52 - 58 Prenos podatkov iz ključa v napravo...................................... 56 program TROVIS-VIEW................ 54 Funkcija kopiranja............................ 56 Shranjevanje podatkov............... 56 - 57 Zapisovanje podatkov na ključ iz naprave...................................... 55 programa TROVIS-VIEW.............. 54 Prednostna vezava................................. 29 Prenos podatkov.............................. 49 - 58 način offline................... 36, 38, 49, 51 način online............. 33, 36, 42, 49, 51 pribor.............................................. 49 s pomnilniškim ključem............... 52 - 58

EB 5824

61


Besedno kazalo

Prikaz giba............................................ 12 Prikaz podatkov o obr., grafični........ 47 - 48 R Ročna nastavitev............................. 32 - 33 Ročni nastavljalnik............................ 16, 32 Ročno upravljanje............................ 32, 44 S Serijski vmesnik................................. 21,24 Signal za javljanje položaja.................... 27 Shranjevanje podatkov.................... 56 - 57 Smer gibanja......................................... 23 Sporočila Branje s pomnilniškega ključa............ 52 Končni stikali.................................... 22 Napaka EEPROM-a.......................... 22 Napaka EEPROM-a pomn. ključa...... 53 Naprava je vključena........................ 21 Naprava se zaganja po ponastavitvi.. 22 Podatki na pom. klj. niso verodostojni.53 Položaj droga je relativen.................. 21 Pomnilniški ključ je dokončal dejanje.. 52 Poteka inicializacija.......................... 23 Poteka komunikacija......................... 21 Poteka merjenje izvršnega časa......... 23 Poteka umerjanje ničelne točke........... 22 Shranjevanje podatkov...................... 53 Zapisovanje na pomnilniški ključ........ 52 Zaščita proti blokiranju deluje............ 22 Zaznan je bil izpad vodilne veličine... 22 Statistika................................................ 45 Statusna sporočila.................................. 44 Svetleče diode (LED)...........21 - 23, 52 - 53

62

EB 5824

T Test....................................................... 46 Trend Viewer................................... 47 - 48 TROVIS-VIEW........................... 32, 34 - 48 namestitev........................................ 35 simboli............................................. 39 sistemske zahteve.............................. 34 upravljanje................................ 38 - 48 zagon in nastavitev........................... 36 U Ukazni način......................................... 58 Umerjanje............................................. 46 Umerjanje ničelne točke.............. 15, 22, 25 Uporabniška raven........................... 36, 38 strokovnjak................................. 42, 46 Uporabniške vrednosti..................... 59 - 60 Upravljalni elementi......................... 21 - 24 V Vhodna veličina..................................... 27 Vklopna sprememba.............................. 31 Vodenje v končni položaj........................ 29 Vodilna veličina.............................. 28 - 29 Vrsta gibanja......................................... 30 Vzorec utripanja rdeča LED-dioda........................ 22 - 23 rumena LED-dioda........21 - 22, 52 - 53 Z Zaščita proti blokiranju..................... 22, 29


EB 5824

63


Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main Telefon 069 4009-0 · Telefax 069 4009-1507 Internet: http://www.samson.de

EB 5824 SL

2009-12

SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK

Elektricni pogon brez varnostne funkcije 5824 in elektricni pogon z varnostno funkcijo 5825  

Električni regulacijski pogon za regulacijske venile ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije ter procesne tehnike in industrijska energets...

Advertisement