Geonews - januari 2016

Page 1

geonews@hotmail.nl

Geonews

Hebt u nieuws voor onze Geocaching-

J A A R G A N G

4 ,

N R .

1

J A N U A R I

2 0 1 6

community? Mail het ons!

Herdenking watersnoodramp 1916 in Anna Paulowna Artikel op pagina 4

Puzzelplezier

IN DIT NUMMER: Meet the Geocacher

2

Herdenking watersnoodramp 1916

4

Den Haag FM

5

Twee CITO weken in 2016

5

Puzzelplezier

6

Shoot!

7

Dienstmededeling

8

Uw maandelijkse portie puzzels is terug te vinden op pagina 6

Shoot! Foto’s op pagina 7

Twee CITO weken in 2016 Artikel op pagina 5

Meet the Geocacher

Yae lar i

a


PAGINA

2

Meet the Geocacher*

Yae lar i

a

door Ruben Heynderycx Dit jaar gaat Geonews op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij ‘Yaelaria’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview.

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent? Wat was de drijfveer, de motivatie, de reden?

“Vooral leuk om stukjes geschiedenis te lezen en nieuwe dingen te ontdekken.”

Al veel verhalen gehoord van een vriendin en samen met haar die dag op pad geweest. Gelijk besmet. Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje? Ja, de jongste dochter. Heeft nu ook een eigen account. Soms vind ze het niet leuk maar als we eenmaal bezig zijn, is ze bloedfanatiek. Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd? Mijn eerste cache was een eenvoudoge oppakker: HAIRLY's, De Onlanden, Matsloot Bridge 1. En bridge 2 dus daarna gedaan. Samen met mijn vriendin die al langer besmet is. Zij met haar gps, ik met de iphone. Ging perfect. Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan geocachen? We zijn nog niet echt van huis geweest met alleen geocaching als doel. Wel probeer ik in de vakantie in de omgeving ook te cachen. En dat gaat redelijk goed. Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd? Vooral leuk om stukjes geschiedenis te lezen en nieuwe dingen te ontdekken. Bijvoorbeeld: de Wierde van Oostum. Geweldig dat daar ooit een treinspoor onder de weg liep. Nooit geweten! Heb je zelf al geocaches verborgen? Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd? Geen caches verstopt. Wel 1 TB de wereld ingestuurd. Wel eng hoor, maar hij is er nog steeds. En ik neem ook wel TB's mee. Log altijd braaf alles z.s.m. Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen? Geen idee, nog niet zoveel gekke dingen gezien. Bij deze willen we Yaelaria ook nog bedanken voor het beantwoorden van al onze vragen. *Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel– of typefouten van de geïnterviewde.


ADVERTENTIE

PAGINA

ADVERTENTIE

3


PAGINA

4

Herdenking watersnoodramp 1916 ANNA PAULOWNA (NL) - Op 15 januari wordt de watersnoodramp in Anna Paulowna van 1916 officieel herdacht door de Stichting Kunst en Cultuur (SKC) Anna Paulowna. In het Gemaal Wijdenes Spaans zullen diverse sprekers het herdenkingsjaar inluiden. Dijkgraaf Luc Kohsiek, burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon, historicus en auteur van het boek ‘Watersnoodramp Anna Paulowna’ Jan Bremer en Cor Zwirs van de Historische Vereniging Oud Anna Paulowna houden een voordracht. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Duo Leeghwater. Verder is er een presentatie van het educatieproject Waterwolven door schoolkinderen. De herdenking start om 16.00 uur en zal duren tot 18.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Na de herdenking worden om 18.00 uur alle kerkklokken in de polder geluid. Dit is de aftrap van een jaar lang activiteiten om de watersnoodramp te herdenken en te vieren dat we al 100 jaar droge voeten hebben in de polder. De eerste SKC activiteit is een gratis buitenexpositie met historische foto’s. Van 15 januari tot en met 12 juni staan in wandelgebied Kruiszwin (ingang Kleiweg) diverse frames met vergrote historische foto’s van ondergelopen boerderijen en werkzaamheden tijdens de watersnoodramp in 1916. De originelen zijn afkomstig uit de beeldbank van museum Oud Anna Paulowna. In dit museum is vanaf 17 januari een expositie over de Watersnoodramp Anna Paulowna te bezichtigen. Op 15 januari gaat ook de geocache route Watersnoodramp online. De Bosmannetjes hebben een route in Anna Paulowna en Breezand uitgezet waarbij de historische plekken van de ramp te bezoeken zijn. Tijdens de route kunnen deelnemers hun kennis testen en een schat zoeken. De route is te downloaden via www.geocaching.nl. Op de websitewaterkustland.nl is nog meer informatie over de activiteiten in Anna Paulowna en andere plaatsen in Noord-Holland te vinden. Bron: “Herdenking watersnoodramp 1916 Anna Paulowna” - Noordkop Nieuws


PAGINA

5

Aandacht voor GC in Mediamix op Den Haag FM In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan Geocaching. In Nederland zijn zo’n 40.000 geocachers actief en wereldwijd zelfs meer dan zes miljoen. Te gast in de studio is Jan van Heck, zelf een fervent geochacer, die alles weet van deze populaire vrijetijdsbesteding. Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Herman van Beek, Kees Rooke en Marco Baaij. Naar: Aandacht voor Geocaching in Mediamix op Den Haag FM - Den Haag FM

Twee CITO weken in 2016 Cache In Trash Out® events brengen geocachers bij elkaar om samen zorg te dragen voor Moedertje Aarde. CITO events kunnen plaatsvinden op zeer verscheidene locaties, en ze kunnen ook een totaal andere ‘invlling’ hebben: bomen planten, zwerfvuil opruimen of zelfs het herstellen van habitats zoals heide. CITO events zijn dan ook de uitgelezen kans voor geocachers om iets terug te doen voor de natuur en zij die er dag in dag uit van genieten. En vergeet zeker niet dat natuur iets is wat we moeten koesteren. De wereld is dan ook onze speeltuin. De voorbije jaren richtte Groundspeak telkens een weekend in waarin je beloond kon worden met een souvenir voor het bijwonen van een CITO event. Dit jaar breidt Groundspeak dat uit naar twee volledige weken. Dit jaar zullen die twee weken plaatsvinden van 16 tot en met 24 april en van 17 tot en met 25 september. Bereid je dit jaar dus voor om de handen uit de mouwen te steken en de natuur een duwtje in de rug te geven.

ADVERTENTIE

Uw advertentie in Geonews? Door te adverteren in Geonews bereikt u een bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus zeer doelgericht voor outdoors-winkels, sportzaken, handelaars gespecialiseerd in wandeluitrusting ... Maar ook restaurants, cafés, winkels… in de buurt van Geocaches hebben hier baat bij!

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar

geonews-ads@outlook.com


PAGINA

7 4 8 6 3

6

5 8

SUDOKU Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke kolom en in elk deelblok van 3x3 de cijfers 1 t.e.m. 9 slechts ĂŠĂŠn keer voorkomen. Elke sudoku heeft een unieke oplossing.

3

1 9 3 9 6

1 7

4

5 2

1 7 3 9 2

5 1 9

Puzzelplezier Omdat een Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie zijn best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing van de puzzels zijn te vinden op pagina 8.

1 4 2 7 1 Deze sterren geven aan wat de moeilijkheid is van de opgave.

7 1

6 3 2

3 9 4

8 9

8 2

4

5 7 6 8 4 9 7

8 1 4 2 6 7 3 4 6 5 8 7 4 7 8 7 1 3 6 4 3 8 1 2 2 5 4 2 4 3 8

Geonews heeft uw hulp nodig! Iedere maand proberen we Geonews zo goed mogelijk te vullen. Om aan uw wensen te kunnen voldoen, zouden we graag weten wat voor puzzels u graag zou zien verschijnen in Geonews. Laat het ons weten via onze Facebookpagina of via ons e-mailadres geonews@hotmail.nl


Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com

JAARGANG

4,

NR.

1

© Robin Van Hamme

PAGINA

7

In de rubriek Shoot! zullen in iedere uitgave de ingestuurde foto’s komen te staan die de redactie heeft uitgekozen. Van harte bedankt aan iedereen die ons foto’s heeft toegestuurd.

© Bergheboy

Stuur ons uw foto! geonews@hotmail.nl facebook.com/geonewsbelgienederland

© Peter Hinoul

Shoot! © Bergheboy


PAGINA

Oplossingen

8

3 2 5 8 9 6 4 7 1

6 7 8 2 4 1 3 5 9

4 1 9 3 5 7 8 2 6

7 4 6 1 2 9 5 3 8

2 9 3 5 7 8 1 6 4

5 8 1 4 6 3 7 9 2

8 5 2 9 3 4 6 1 7

1 3 7 6 8 2 9 4 5

9 6 4 7 1 5 2 8 3

2 9 7 4 6 5 3 1 8

6 5 1 8 9 3 4 2 7

3 4 8 2 7 1 9 6 5

8 2 6 7 1 9 5 4 3

5 1 9 6 3 4 7 8 2

7 3 4 5 8 2 1 9 6

9 6 3 1 5 8 2 7 4

4 8 5 9 2 7 6 3 1

1 7 2 3 4 6 8 5 9

1 2 6 5 7 8 4 3 9

4 7 9 1 2 3 5 8 6

8 3 5 4 6 9 7 1 2

5 4 8 2 3 6 9 7 1

2 1 7 9 8 5 3 6 4

9 6 3 7 4 1 8 2 5

6 8 2 3 9 4 1 5 7

7 9 1 8 5 2 6 4 3

3 5 4 6 1 7 2 9 8

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Bestel onze special edition nu voor slechts €2,50 via geonewsbene.com met actiecode GSE2015 Dienstmededeling Uit een enquête die Geonews hield onder zijn nieuwsbriefabonnees is gebleken dat de rubriek ‘De Geheimen van de Aarde’ niet in de smaak valt. Daarom werd beslist om deze rubriek te verwijderen uit het magazine en op zoek te gaan naar een gepaste rubriek om ‘De Geheimen van de Aarde’ te vervangen. Tot op heden werd geen nieuwe rubriek ingevoerd. Hebt u een idee voor een rubriek die zou passen in ons magazine en die het ruime publiek zou aanspreken? U kan uw ideeën steeds met ons delen door een e-mail te sturen naar geonews@hotmail.nl of door ons een bericht te sturen op Facebook.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.