Geonews - juni 2015

Page 1

geonews@hotmail.nl

Geonews

Hebt u nieuws voor onze Geocaching-

J A A R G A N G

3 ,

N R .

6

J U N I

2 0 1 5

community?

Het nieuws van de maand

Mail het ons!

www.geonewsbene.com

Toestemming? Niet nodig hoor! Artikel op pagina 2

De

IN DIT NUMMER:

Geen toestemming nodig in

Meet the Geocacher

Ro ode

Lop er

2

Elburg Meet the Geocacher

4

Puzzelplezier

5

De geheimen van de aarde

6

Shoot!

7

Oplossingen

8

Deze maand opnieuw een reeks leuke breinbrekers op pagina 5.

r e i z le ple

z z u P

De geheimen van de aarde

Hoe ontstaan tornado’s? Kijk snel op pagina 6.

Shoo

De mooiste foto’s op pagina 7.

t!


PAGINA

2

Toestemming? Niet nodig hoor! ELBURG (NL) - Geocachers hoeven geen schriftelijke toestemming meer te vragen om in de Nederlandse gemeente Elburg een Geocache te verstoppen. Dat moest voorheen wel, zoals elders nog steeds het geval is. De gemeente Elburg heeft wel een aantal regels opgesteld waaraan Geocachers zich moeten houden bij het plaatsen van Geocaches. Zo mogen de schatten bijvoorbeeld niet verstopt worden op begraafplaatsen, schoolpleinen of bij dierenweides. Ook mogen ze niet al te groot zijn zodat ze niet te hard opvallen in het landschap. Wethouder Jan Polinder (SGP): “Onze gemeente kent een rijke historie en beschikt over veel groene en natuurrijke plekken. Hierdoor vormt onze gemeente een uitstekende locatie voor geocachers. Door de nieuwe regels hoeven geocachers geen toestemming meer te vragen voor het verstoppen van ‘een schat’ op of in de gemeentegrond.” Een greep uit de regels die de gemeente Elburg opstelde: Een cache ligt op minimaal 20 meter afstand van een particulier terrein waarop gebouwen staan waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf); het is niet toegestaan een cache te plaatsen op speelplaatsen, begraafplaatsen, dierenweides, schoolpleinen, in bomen zodanig dat er in de bomen geklommen moet worden en op minder dan 10 meter van de (drukke) invalswegen; een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid (bijv. leesbaarheid verkeersborden, overzichtelijkheid uitzichtpunten of veiligheid speeltoestellen), de bruikbaarheid (bijv. begaanbaarheid van wegen en speelvelden) en de netheid (bijv. de cache oogt rommelig of het aanbrengen van de cache schaadt de inrichting) van het gemeentelijke gebied of de materialen die daar in staan; er wordt geen schade of verstoring veroorzaakt aan de natuur, gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden; de locatie is bereikbaar via gebaande paden of gazon; er mag maximaal 20 cm diep worden gegraven in gemeentegrond en de gegraven kuilen dienen direct te worden gesloten; gebruikers van onroerende zaken in de buurt mogen geen hinder ondervinden van geocaching; de cache mag een maximale afmeting hebben van 3375 cm3, waarbij de langste zijde niet groter is dan 15 cm. Bovendien kan de gemeente een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. Naar: “Geocaching zonder vergunning mag in Elburg” - www.destentor.nl Naar: “Geocaching krijgt de ruimte” - www.elburg.nl

GEONEWS


ADVERTENTIE

PAGINA

ADVERTENTIE

GEONEWS

3


PAGINA

4

De

Meet the Geocacher

*

Ro ode

Lop er

door Ruben Heynderycx Dit jaar gaat Geonews op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij ‘De Roode Loper’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview.

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent? “Ik beschouw een tb op reis bij de start al als verloren.”

Enthousiast gemaakt door famile Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd? Omgeving Dalfsen. Met een gewone gps. Smartphone was er nog niet. Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan geocachen? Of heb je jouw vakantie al eens gecombineerd met geocaching? Tijdens de vakantie worden er wel een paar caches gedaan, maar we moeten niets. Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje? Onze zoon vond het toeb leuj. Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd? Niet specifiek. Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen? Een micro in een soort zeecontainer. Heb je zelf al geocaches verborgen? Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd? Al 26 caches geplaatst. Heel veel tb's zihn verloren gegaan, ik beschouw een tb op reis bij de start al als verloren. Bij deze willen we De Roode Loper ook nog bedanken voor het beantwoorden van al onze vragen.

*Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel– of typfouten van de geïnterviewde.


Puzzelplezier 2 6 3 5 8 4 1 9 6 4 5 9 7 7 1 8 5 3

PAGINA

Omdat een Geocacher goed moet zijn in SUDOKU logisch denken, zal de redactie zijn best doen Vul het diagram zodanig in dat op elke in iedere uitgave een rij, in elke kolom en in elk deelblok hersenbrekertje te van 3x3 de cijfers 1 t.e.m. 9 slechts plaatsen. De oplossing één keer voorkomen. Elke sudoku van de puzzel is te heeft een unieke oplossing. vinden op pagina 8.

7

9

3 1 9 6 3 8

0

1 0

0 1 0

1 0

8 3

4 6 3 9

5 2 8 8 9 1 2 9 1 4 6

1 1

0 0

1 1 1 1 1 1 0

BINAIRE PUZZEL Een binaire puzzel bestaat uit enkel nullen en eentjes. In iedere rij en iedere kolom moeten even veel nullen als enen staan, bijvoorbeeld: in een even puzzel van 10 rijen en 10 kolommen staan in iedere rij en iedere kolom vijf nullen en vijf enen. Bovenop deze regel zijn er nog twee regels: er mogen maximaal 2 nullen ADVERTENTIE of 2 enen naast elkaar staan en identieke rijen en kolommen zijn niet toegestaan.

Ter informatie: © puzzel 1: Denksport ’Varia Puzzel Vakantieboek’ Nr.3, maart 2013, pagina 140, puzzel 1, ©Keesing Nederland BV Amsterdam Puzzel 2: Binairo Puzzels Nummer 40, 2013, puzzel 5, ©PeterFrank t.v., Sint-Martens-Latem Puzzel 3: idem puzzel 1, pagina 39, puzzel 1

GEONEWS

0

0

0 0

0 0

0

0 7 1 2 4 6 9 9 3 5 7 7 5 8 7 9 7 5 1 2

5


De geheimen van de Aarde PAGINA

6

Dit jaar onthullen we in iedere uitgave een aardrijkskundig weetje. Deze kunnen gaan over de bouw van onze Aarde, over wat er rond ‘zweeft’, enzovoort.

Tornado’s Voorwaarden Noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een tornado zijn: De atmosfeer moet onstabiel zijn Op grote hoogte in de lucht moet er sprake zijn van een sterke wind, Op grote hoogte moet er sprake zijn van (snel) toestromende koude lucht, Op lagere hoogte moet er sprake zijn van vochtige lucht, De lucht op de grond moet veel warmer zijn dan de lucht op grote hoogte, Op lagere hoogte moet het erg vochtig en erg warm zijn, Er moet grond of land aanwezig zijn.

Noodweer Een tornado ontwikkelt zich altijd tijdens noodweer: een (zware) onweersbui waar koude en warme lucht flink tegen elkaar opbotsen. De warme lucht verspreid zich, terwijl koude lucht “krimpt.” Wolken mixen zich met elkaar. Koude lucht wordt naar beneden getrokken en beneden opgewarmd en draaiend en tollend weer naar boven getrokken. Warme lucht wil altijd opstijgen. De lucht op de grond, dat veel warmer moet zijn, heeft de neiging om op te stijgen. Hoe groter nu het temperatuurverschil tussen de grond en hoog in de lucht (dat soms wel een verschil kan zijn van 70 of 90 graden!) hoe sneller de warme lucht op de grond wil opstijgen. Als aan alle noodzakelijke voorwaarde is voldoen, zal de energie op de grond, die opgeslagen lag in de warme en vochtige lucht, vrijkomen. Deze warme lucht stijgt razendsnel omhoog. Door het razendsnel opstijgen van de warme en vochtige lucht aan de grond, ontstaat er op de grond een klein laag drukgebied. Door dit kleine laag drukgebied, stroomt alle lucht in de buurt van dit lage druk gebied als een draaikolk beweging langs de grond naar boven naar de bui of richting het noodweer toe gezogen. Hoe hoger deze lucht komt, hoe harder de wind zal toenemen. Hoe hoger de lucht komt, hoe meer verandering van windrichtingen plaatsvinden en er ontstaat rotatie in de luchtstroom. De concentratie van de rotatie vindt plaats binnen in de kleine luchtstroom of luchtkolom. De kracht van deze rotatie is de tornado. Hoe krachtiger deze rotatie in de luchtkolom, hoe sterker de tornado is. Over het algemeen ontstaat een tornado in de lucht, hoewel het voorkomt dat een tornado aan de grond ontstaat.

Bron: http://wetenschap.infonu.nl/ natuurverschijnselen/74869-hoe-ontstaat-eentornado.html Afbeelding: http://archief.weer.nl/images/tornado/ HOOSLAND_gr.jpg


Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com

JAARGANG

3,

NR.

6

©Nick Van Bael

PAGINA

7

In de rubriek Shoot! zullen in iedere uitgave de ingestuurde foto’s komen te staan die de redactie heeft uitgekozen. Van harte bedankt aan iedereen die ons foto’s heeft toegestuurd. ©Nick Van Bael

Stuur ons uw foto! geonews@hotmail.nl facebook.com/geonewsbelgienederland

Shoot!

©Rafael S

ales

©Rafael Sales


PAGINA

8

Vorige maand kon u een flesje van 60ml muggenspray (Care Plus速 Anti-Insect Natural voor 6 uur muggenvrij) winnen met onze prijsvraag. Wat u moest doen was de sudoku oplossen en de letters A, B, C en D optellen. Hiernaast vindt u de oplossing van de sudoku met de gevraagde cijfers in een blauwe kleur. Proficiat Nick Van Bael, jij bent de gelukkige winnaar! A + B + C + D = 5 + 9 + 4 + 7 = 25

9 3 4 1 2 8 7 5 6

7 2 1 6 5 3 9 8 4

8 5 6 9 7 4 1 2 3

5 8 7 3 9 2 4 6 1

2 1 3 4 6 7 8 9 5

6 4 9 5 8 1 2 3 7

3 7 2 8 4 6 5 1 9

1 9 8 7 3 5 6 4 2

4 6 5 2 1 9 3 7 8

6 8 2 3 7 1 4 9 5

7 3 9 5 6 4 8 2 1

1 4 5 9 2 8 6 7 3

5 6 3 1 8 9 7 4 2

2 9 4 7 5 3 1 6 8

8 7 1 2 4 6 3 5 9

3 1 6 4 9 2 5 8 7

9 5 8 6 3 7 2 1 4

4 2 7 8 1 5 9 3 6

5 2 4 6 8 3 9 7 1

8 1 9 4 5 7 3 2 6

6 7 3 1 9 2 8 5 4

9 4 2 8 7 1 5 6 3

7 5 1 3 4 6 2 9 8

3 8 6 9 2 5 1 4 7

4 3 5 2 6 8 7 1 9

1 9 7 5 3 4 6 8 2

2 6 8 7 1 9 4 3 5

Oplossingen

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

1 0 0 1 1 0 1 1 0 0

1 0 1 0 0 1 0 0 1 1

0 1 1 0 1 0 0 1 1 0

0 1 0 1 0 1 1 0 0 1

1 0 1 1 0 0 1 0 0 1

1 1 0 0 1 0 0 1 1 0

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

1 0 0 1 0 1 1 0 0 1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.