Geonews - oktober - november 2015

Page 1

geonews@hotmail.nl

Geonews

Hebt u nieuws voor onze Geocaching-

J A A R G A N G

3 ,

N R .

1 0

O K T O B E R - N O V E M B E R

2 0 1 5

community? Mail het ons!

Geen actieve controle op naleven regels in Vlissingen Artikel op pagina 4

Puzzelplezier

IN DIT NUMMER: Meet the Geocacher

2

Nieuwe souvenirs

3

Regels in Vlissingen

4

De geheimen van de Aarde: Oases

5

Puzzelplezier

6

Shoot!

7

Oplossingen

8

Uw maandelijkse portie puzzels is terug te vinden op pagina 6

Shoot! Foto’s op pagina 7

Van oud naar nieuw Artikel op pagina 3

gle

Meet the Geocacher

nn

2n


PAGINA

2

gle

Meet the Geocacher*

nn

2n

door Ruben Heynderycx Dit jaar gaat Geonews op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij ‘glenn2n’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview.

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent? Wat was de drijfveer, de motivatie, de reden?

“Ik zag hoe leuk het wel was om caches te vinden en heb ik de microbe ook te pakken gekregen.”

Een vriend van mij was er van de zomer mee begonnen en dit dankzij zijn ouders die zeer gedreven geocachers zijn. Toen we een weekendje met zen tweetjes naar de ardennen vertrokken zag ik hoe leuk het wel was om caches te vinden en heb ik de microbe ook te pakken gekregen. Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd? De allereerste geocache was in Bouillon {Ardennen B.)aan de uitkijktoren, mijn kameraad zocht deze via zijn smarthphone Mijn eerste eigen gezochte was een kleine multie in Grobbendonk (Beverdonk) ook met een smartphone heb wel ontdekt dat de smartphone die ik toen had niet goed was om dit te doen en dus maar vlug een nieuwe aangeschaft. Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen? Een geocache die ik zelf niet heb kunnen loggen omdat deze op +- 18 meter boven de grond zich bevind in een boom en je hiervoor dus speciale klim uitrusting moet hebben. Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd? Vooral veel leuke plekjes ontdekt zelf op routes die ik vaak neem voor mijn werk waar ik het bestaan niet van wist. Heb je zelf al geocaches verborgen? Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd? Heb er zelf nog geen verborgen maar dit zeker nog van plan om te doen we zoeken alleen nog leuke lokaties. Gelukkig nog geen TB verloren en ja heel soms laat ik ze hoppen maar ik probeer ze wel zo snel mogelijk weer ergens te droppen. Ik volg het namelijk ook graag waar de TB die ik al gehad hebt zijn avontuur verder zet. Dus het zit er ook zeker aan te komen dat ik er zelf eentje op de wereld ga los laten. ;-) Bij deze willen we glenn2n ook nog bedanken voor het beantwoorden van al onze vragen. *Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel– of typfouten van de geïnterviewde.


ADVERTENTIE

PAGINA

Van oud naar nieuw met 2 souvenirs door Brent Pulmans

Goed nieuws voor de souvenirliefhebbers! Dit jaar kan je een souvenir verdienen als je een Geocache vindt met oudjaar, alsook als je er eentje vindt op 1 januari 2016. (Dit moet wel een andere zijn dan degene die je vond op 31 december 2015.) Dat is dus de overgang maken van oud naar nieuw in Geocachingstijl! Maar er is meer nieuws omtrent souvenirs‌ vijf weken lang maakt Geocaching.com iedere week een nieuw landgerelateerd souvenir bekend. Vorige dinsdag (17 november) werd de eerste reeds bekend gemaakt: SloveniÍ.

3


PAGINA

4

Geen actieve controle op naleven regels in Vlissingen door Elodie Kint / Brent Pulmans

VLISSINGEN (NL) - De gemeente Vlissingen gaat niet actief controleren of de aanvullende regels voor het navigatiespel Geocaching worden nageleefd. "We willen puur aangeven wat hier wel en niet kan", zegt een woordvoerder. Het is volgens de gemeente moeilijk te handhaven, omdat de Geocaches vaak zijn verstopt en het van een afstand lastig te zien is of iemand het spel speelt. Wat voorafging… Woensdag 21 oktober maakte het gemeentebestuur van Vlissingen extra regels bekend waaraan Geocachers die een cache verstoppen zich moeten houden. Niet op speelplaatsen, niet te diep in de grond, niet minder dan 500 meter afstand tussen twee caches, niet verder dan acht meter van de weg... De lijst met regels gaat maar door. "Dat maakt het spel een stuk minder leuk", zegt Geocacher Marcel Sonius uit Oost-Souburg. „Het spel wordt in openbaar gebied gespeeld. Er worden caches verstopt of in bomen gehangen. Daarom is het belangrijk dat zowel de spelers, als inwoners weten wat de bedoeling is”, aldus de woordvoerder. Afstand De regels gaan onder meer over de afstand tussen twee caches, over de minimale afstand tot de openbare weg en de voorwaarden waar plekken aan moeten voldoen voor er een cache mag worden verstopt. Zo wil de gemeente voorkomen dat er overlast, onveilige situaties, of druk op openbare gebieden ontstaat. Er zijn nu nog geen voorbeelden van plekken waarbij het ‘te ver gaat’. De regels hebben geen directe gevolgen voor de caches die al waren geplaatst en niet meer aan de huidige regels voldoen. „Wel gaan we iedereen die ons ooit heeft gemaild over geocachen, informeren over de nieuwe regels.” Niet ontmoedigen Met de regels wil de gemeente geocachers ‘absoluut niet’ ontmoedigen om het spel in Vlissingen te spelen. „Het is juist hartstikke leuk dat zoveel mensen dit in onze gemeente doen!”

Naar: “Aanvullende regels voor geocaching in gemeente Vlissingen maken het spel minder leuk” en “Geen actieve controle op naleven regels Geocaching in Vlissingen” - www.pzc.nl


De geheimen van de Aarde Dit jaar onthullen we in iedere uitgave een weetje over onze planeet. Deze kunnen gaan over de bouw van onze Aarde, over wat er rond ‘zweeft’, enzovoort.

PAGINA

5

Oases Een oase is een geïsoleerde plaats met water en vegetatie in de woestijn waar door toegang tot het aanwezige water dat afkomstig is van een bron onderwater landbouw mogelijk is. De toegang tot het water kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd. Daarom is er een onderverdeling in soorten oasen gemaakt: 1. Rivieroasen. Het land aan weerszijden van een rivier wordt bevloeid met behulp van kanalen en zijkanalen, die bovenstrooms water aftappen en onder een klein verval naar de landbouwgrond leiden. 2. Grondwateroasen. Water wordt met onderaardse kanalen (khettara, foggara, qanat) uit hoger gelegen gebieden aangevoerd. Waar het water aan de oppervlakte komt wordt het land bevloeid. Een andere vorm van een grondwateroase is een ghout. Hierbij wordt een groot gat in de grond gegraven, tot aan het grond water. Met het water daaruit worden vervolgens gewassen bevloeid. 3. Artesische bronoasen. Bij een natuurlijke bron wordt het uittredende water gebruikt om land te bevloeien. 4. Aquiferoasen. Het fossiele water uit een diepe waterhoudende laag wordt aangeboord en gebruikt om land te irrigeren. Dit gebeurt vanuit een centraal punt, zodat het geïrrigeerde terrein cirkelvormig is. Een groot nadeel is de eindigheid van deze bron: het water in de aquifer wordt niet of zeer langzaam aangevuld. Sinds de jaren 70 gaat het steeds slechter met de oasen. Waren het eens bloeiende culturen en rijke centra van handel, tegenwoordig lijden de oasen onder problemen met het milieu en sociaal-economische problemen. Dit heeft een aantal oorzaken: * De oude karavaanroutes, waarmee oasen veel van hun handel dreven, worden steeds minder gebruikt, zodat de kruispuntfunctie verloren gaat en inkomsten teruglopen. * De droogte neemt toe, het fossiele water raakt uitgeput en de woestijn rukt op: klimaatsverslechtering. * De achteruitgang van de voor oasen zo typische dadelpalm als hoofdcultuur door verandering van eetgewoonten en door Bayoud, een plantenziekte. * Door toenemende openlegging van de oasen aan westerse gewoonten en betere gezondheidszorg groeit de bevolking en neemt druk op de grond toe. * Verdere druk op de grond door vestiging in de oasen van nomadenvolken uit het omliggende gebied. * Aanleg van stuwdammen en andere waterwerken heeft in omliggende gebieden een negatieve invloed op de grondwaterspiegel. Bron: “Oase” - nl.wikipedia.org - Wikipedia, De vrije encyclopedie ADVERTENTIE

Uw advertentie in Geonews? Door te adverteren in Geonews bereikt u een bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus zeer doelgericht voor outdoors-winkels, sportzaken, handelaars gespecialiseerd in wandeluitrusting ... Maar ook restaurants, cafés, winkels… in de buurt van Geocaches hebben hier baat bij!

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar

geonews-ads@outlook.com


PAGINA

6

SUDOKU Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke kolom en in elk deelblok van 3x3 de cijfers 1 t.e.m. 9 slechts ĂŠĂŠn keer voorkomen. Elke sudoku heeft een unieke oplossing.

6 1 8 2 8 9 6 3 7 2 9 6 9 4 8 7 8 1 5 3 7 6 8 1 5 6 7 4 9 2

Deze sterren geven aan wat de moeilijkheid is van de opgave.

2 7

9

9 7 7 6 8 1 2 5 1 2 8 7 5 6 4 7 4 5 6 2 3 6 8 9 9 4

6

3

4 2 6 5

9 5

1

4 2 5 9 8 6 4 1 7 9

7

3

Puzzelplezier Omdat een Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie zijn best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing van de puzzels zijn te vinden op pagina 8.

DOOLHOF Na een nachtje stappen komt de muis terug thuis. Een ander dier heeft tijdens zijn afwezigheid meer tunnels gegraven waardoor de muis niet meer weet wat de ingang van zijn huisje is. Zoek de juiste ingang langs waar de muis binnen kan.


Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com

JAARGANG

3,

NR.

10

© Rafael Sales

PAGINA

7

In de rubriek Shoot! zullen in iedere uitgave de ingestuurde foto’s komen te staan die de redactie heeft uitgekozen. Van harte bedankt aan iedereen die ons foto’s heeft toegestuurd.

© Rafael Sales

Stuur ons uw foto! geonews@hotmail.nl facebook.com/geonewsbelgienederland

Shoot!

© Brent Pulmans

©Nick Van Bael


PAGINA

Oplossingen

8

4 9 7 6 2 1 3 5 8

2 3 6 5 8 4 9 7 1

1 5 8 3 9 7 4 2 6

9 6 3 8 7 5 1 4 2

5 2 1 9 4 6 8 3 7

7 8 4 1 3 2 5 6 9

3 4 2 7 1 9 6 8 5

6 7 9 4 5 8 2 1 3

8 1 5 2 6 3 7 9 4

3 8 7 9 6 2 5 4 1

6 4 5 1 7 3 2 9 8

1 9 2 5 8 4 3 7 6

8 6 4 3 9 7 1 5 2

5 7 3 2 1 6 4 8 9

9 2 1 4 5 8 6 3 7

7 1 9 6 3 5 8 2 4

2 5 6 8 4 9 7 1 3

4 3 8 7 2 1 9 6 5

2 7 1 6 4 9 8 5 3

5 4 3 2 7 8 6 1 9

9 8 6 5 3 1 4 2 7

8 1 4 9 2 3 5 7 6

6 5 2 1 8 7 3 9 4

7 3 9 4 5 6 1 8 2

ADVERTENTIE

Bestel onze special edition nu via geonewsbene.com

ADVERTENTIE

3 9 8 7 6 5 2 4 1

1 2 5 3 9 4 7 6 8

4 6 7 8 1 2 9 3 5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.