Page 1

Думи за живот ноември 2013 г.


«Бивайте един към друг добри и състрадателни, прощавайте си, както и Бог ви прости в Христа» (Еф. 4:32 )


Това е един конкретен и изключително важен житейски план, който е достатъчен сам по себе си, за да създаде едно различно общество - по-солидарно и по-братско.


Той е част от по-обширен проект, предложен на християните от Мала Азия. В тези общества е постигнат “мирът” между Юдеи и езичниците – два разделени народа, представителни за човечеството.


Единството, което Христос ни дарява трябва винаги да бъде живяно, претворено в конкретно социално поведение, вдъхновено от взаимна любов. Оттук и указанията на каква основа да поставяме отношенията си:


«Бивайте един към друг добри и състрадателни, прощавайте си, както и Бог ви прости в Христа»


Благоволение: да искаме доброто на другия. Това означава “да ставаме едно” с него, да се поставяме на негово място, като изцяло се изпразваме от самите себе си - от интересите си, от идеите си, от многото предубеждения, които замъгляват погледа ни, за да поемаме неговите тежести, неговите нужди и страдания, да споделяме радостите му.


Означава да влизаме в сърцето на всички, до които се доближаваме, за да разберем техния манталитет, култура и традиции и да ги направим по някакъв начин свои. Да разберем наистина техните нужди и да открием стойностите, посадени от Бог в сърцето им.


Накратко: да живеем за човека до нас.


Милосърдие: да приемаме другия такъв, какъвто е, а не такъв, какъвто бихме искали да бъде – с различен характер, с политически идеи като нашите, с религиозни убеждения като нашите и без онези недостатъци, които толкова много ни дразнят.


Не! Необходимо е да разтворим сърцето си, за да приема всички с различията им, с техните ограничения и недостатъци.


Прошка: да виждаме другия винаги като нов. Дори и в най-хубавите и безоблачни съжителства – в семейството, в училище, на работа никога не липсват моменти на търкания, на разминавания, на противоречия.


Стига се до мълчание, до избягване на срещи, и то за да прикрием до каква степен омразата към инакомислещия е пуснала корени в сърцата ни.


Изключително изискващ и силен е ангажиментът да виждаме всеки ден брата или сестрата като нови, съвсем нови. Да не помним получените обиди, а напротив - да покриваме всичко с любов и с цялостно опрощение, което да извира от сърцата ни по подобие на Бог, винаги прощаващ и забравящ.


Истинският мир и единство се постигат, когато благоволението, милосърдието и прошката биват живени не само от отделните хора, а от хората заедно.


И както в запалена камина е нужно от време на време да разравяме жарта, за да не я покрие пепелта, така е необходимо и от време на време да оживяваме взаимната любов, да оживяваме отношенията си с всички, за да не бъдат покрити и те с пепелта на безразличието, апатията, егоизма.


«Бивайте един към друг добри и състрадателни, прощавайте си, както и Бог ви прости в Христа»


Тази позиция изисква да бъде преведена в конкретно действие, да бъде превърната във факт.


Самият Исус показва какво е любовта, когато лекува болните и нахранва тълпите, когато възкресява мъртвите и измива краката на апостолите. Факти, факти: това означава да обичаш.


Спомням си за една африканска майка, която трябваше да приеме загубата на едното око на своето момиченце, Розанджела, жертва на агресивно момче, ранило я докато играели с пръчка. И дори след това продължило да й се подиграва.


Никой от родителите на момчето не помолил за извинение. Мълчанието, липсата на отношения с това семейство затаили огорчение в душата на тази майка. “Не се притеснявай – казвала Розанджела, която простила – късметлийка съм, че мога да виждам с другото си око!”


“Една сутрин – разказва майка й – майката на онова момченце го изпрати да ме повика, защото се чувства зле. Първата ми реакция беше: виж я, сега идва да иска помощ от мен, при толкова много съседи, точно от мен, след всичко, което нейният син ни стори!'


Но веднага си спомних, че за любовта няма граници. Изтичах в къщата й. Тя отвори вратата и припадна в ръцете ми. Заведох я до болницата и останах до нея, докато лекарите я поемат.


След една седмица, като излезе от болницата дойде в къщи да ми благодари. Приех я с цялото си сърце. Успях да й простя. Сега добрите отношения се върнаха, дори започнаха на една съвсем нова основа.”


И нашият ден може да се изпълни с конкретни жестове в полза на другия, дори и малки, дребни дела, но винаги израз на нашата любов. Така ще видим да растат край нас братството и мирът.


«Бивайте един към друг добри и състрадателни, прощавайте си, както и Бог ви прости в Христа»

Киара Киара Лубик Лубик –– Август Август 2006 2006 г. г. Думи Думи за за живот живот се се превеждат превеждат на на 92 92 езика езика ии стигат стигат до до 14 14 милиона милиона души души по по цял цял свят, свят, издание издание на на Движението Движението на на Фоколарите. Фоколарите.

Думи за живот НОЕМВРИ 2013  

Движение на Фоколарите

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you