Page 1

verantwoordelijke uitgever: Luc Colla, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

oor

en d egev

Uitg

Zute

nov

e

eent

em het g

n ur va u t s e b

l ndaa

13 r 20 e b em

www.zutendaal.be

Allerheiligen (p.3) Kerstdennen gezocht (p.4) Dorpsrestaurant (p.5) Sportkampioenen (p.6) Boodschappendienst (p.7) Dag van de Wetenschap (p.11) UiT in Zutendaal (p.13-15) Terugblik (p.16-19) Grofvuil (p.20)

Porseleinzwam in de Roelerbossen oosterzon november 2013 >> 1


OPENINGSUREN DIENSTEN OPGELET! Op vrijdag 1, zaterdag 2, maandag 11 en vrijdag 15 november zijn de gemeentelijke diensten (inclusief het containerpark en de bibliotheek) gesloten omwille van Allerheiligen, Allerzielen, Wapenstilstand en Koningsfeest. Het toeristisch hoofdkantoor in het onthaalcentrum De Lieteberg is die dagen wel geopend tot 17 uur.

Beste inwoners van Zutendaal Deze maand staan er heel wat nieuwe initiatieven op stapel. De welzijnsraad en het gemeentebestuur zijn volop bezig met de opstart van het langverwachte dorpsrestaurant. Binnenkort kan je er terecht voor een gezonde en goedkope maaltijd. Wil jij van deze nieuwe dienst gebruik maken, laat het ons dan even weten (zie pagina 5). De nieuwe boodschappendienst gaat deze maand ook van start. Vanaf 5 november kunnen 65-plussers uit onze gemeente een beroep doen op medewerkers van het PWA om hun te helpen met de boodschappen. Op pagina 7 lees je hierover meer. Tijdens de Dag van de Wetenschap op 24 november kan je een blik achter de schermen werpen bij de Lieteberg. Je kan er ontdekken hoe de Lieteberg zich niet alleen op de vrijetijdsmarkt maar zich ook als expertisecentrum voor bijenteelt meer en meer profileert. Wie de Lieteberg, net zoals vele andere inwoners, een warm hart toedraagt en graag zijn steentje bijdraagt in de werking als vrijwilliger, kan zich hiervoor trouwens steeds aanmelden (zie pagina 11). Ook de gezondheidswandelingen blijven een succes in onze gemeente. Je kan ook in november aansluiten bij deze gratis wandeltochten van een dertigtal minuten die dagelijks op verschillende locaties in onze gemeente plaatsvinden. Je vindt een overzicht en meer info op pagina 9. Maak er een gezellige novembermaand van. Uw burgemeester Jef Bobbaers

>> Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur >> Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur zaterdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur >> Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur >> Toeristisch hoofdkantoor onthaalcentrum De Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen: elke dag van 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen: elke dag van 10 tot 17 uur >> OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De uren van de zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be >> PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag van 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur

Zitdag burgemeester

Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Gemeenteraad

Op donderdag 28 november om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug.

College van burgemeester en schepenen

Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 17 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

Meer info over onze gemeente? oosterzon november 2013 >> 2

Surf snel naar www.zutendaal.be of volg ons op facebook.com/gemeentezutendaal.


>>>

>>>

>>>

n e t e w dom

goe

Diamanten bruiloft

Op 3 oktober 1953 trouwden Mon Nijssen en Bertha Lenaerts.

Gouden bruiloften

Edgard Claesen en Tonie Stans huwden op 27 september 1963.

Lambert Nijst en Madeleine Christoffels trouwden op 16 september 1963.

Allerheiligen Op één en twee november herdenken we onze overledenen. Veel mensen doen extra inspanningen om het graf van hun dierbare familieleden in orde te maken. Opdat het kerkhof steeds netjes blijft, is het belangrijk dat de geldende voorschriften gevolgd worden. Zo dien je bijvoorbeeld gebruikte materialen en afval op te ruimen zodat er tussen perken en graven geen vuilnis blijft liggen. Je kan het afval sorteren en deponeren in de voorziene containers. Omwille van Allerheiligen is het van donderdag 31/10 tot en met zondag 3/11 bovendien niet toegelaten om het kerkhof te betreden met kruiwagens, emmers of andere werktuigen. Je mag dan ook geen grafstenen of andere graftekens plaatsen, rechtzetten, wegnemen, reinigen of beitelwerk uitvoeren. Lege bloempotten die in de periode na Allerheiligen op het kerkhof achterblijven, worden in de eerste helft van december door de technische dienst opgeruimd. Het volledige gemeentelijke reglement met alle voorschriften vind je op www.zutendaal.be Tijdens Allerheiligen en Allerzielen kan je het kerkhof ook betreden via het poortje aan de achterzijde (ingang Pastoorsstraat). Hulp nodig bij het poetsen van graven? Naar aanleiding van Allerheiligen kan je hiervoor een beroep doen op het PWA van Zutendaal. De prijs (materiaal inbegrepen) is voor WIGW: € 5, graf: € 8, familiegraf/tuin: € 10. Meer info? PWA Zutendaal, zie p. 2. oosterzon november 2013 >> 3


n e t e w dom

goe

>>>

Lieteberg zoekt enthousiaste vrijwilligers!

>>> Kerstdennen gezocht

Een aantal van de vrijwilligers in Lieteberg wordt een dagje ouder en draait al ruim 20 jaar mee in de werking. Deze enthousiastelingen lagen mee aan de basis van de uitbouw van het bezoekerscentrum en hopen dat het succesverhaal ook in de toekomst verzekerd kan worden. Daarvoor zijn er nieuwe enthousiaste krachten nodig.

Wil ook jij je inzetten voor het kleine in de natuur? Wil je meewerken in een enthousiaste en gezellige groep vrijwilligers? Wil jij je steentje bijdragen om Zutendaal op de kaart te zetten? Kom gerust eens kennismaken met onze vrijwilligersgroep. Zij zijn er elke woensdag en op zaterdagvoormiddag.

Tijdens de eindejaarsperiode plaatst de gemeente ieder jaar opnieuw grote kerstdennen (fijnsparren). Heb jij een mooi, grote en vrijstaande kerstden in je tuin en wil jij deze schenken aan de gemeente Zutendaal zodat jouw boom een ereplaats krijgt tijdens de kerstperiode? Neem dan contact op met RenĂŠ Gubbels van de gemeentelijke technische dienst, 0475 75 10 62. Hij komt graag even langs om te kijken of de boom geschikt is.

gemeentelijke >>> Toegang begraafplaats

Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60.

>>>

Proficiat, je woont in een toekomstige Werelderfgoedgemeente! Al 4 jaar lang werkt Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw samen met de gemeente Zutendaal en andere partners aan het Werelderfgoeddossier van de Hoge Kempen. De bedoeling is dat binnen enkele jaren het landschap van de Hoge Kempen met de heidevelden en getuigen van het steenkoolverleden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

Infoavond Werelderfgoedgemeente Wat wil dat nu allemaal zeggen: Werelderfgoed, UNESCO, cultuurlandschap? Waar ligt dat Werelderfgoedgebied precies en wat betekent dat voor jou? Meer informatie krijg je op de infoavond op donderdag 14 november 2013. Deze vindt, gezamenlijk voor Bilzen, Lanaken en Zutendaal, plaats om 20 uur in Waterburcht Pietersheim (Waterstraat 52 – Lanaken). Neem alvast een kijkje op www.erfgoedhogekempen.be. Meer info? RLKM vzw, 089 65 56 65, info@rlkm.be

oosterzon november 2013 >> 4

Zoals je weet is de hoofdingang van de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Blookbergstraat. Als je minder goed te been bent, kan je onder bepaalde voorwaarden ook naar de begraafplaats gaan via de kleine ingang langs de Pastoorsstraat. Zo mag je chauffeur je bv. tot aan dit poortje voeren maar mag hij er niet parkeren, bv. wel in de Schoolstraat waar deze verbreed is. Om gebruik te kunnen maken van deze kleine ingang dien je een eenvoudige maar gemotiveerde aanvraag te richten tot het college van burgemeester en schepenen. Meer info? Dienst Burgerzaken, 089 62 94 20 of 089 62 94 24.


>>>

Ons dorpsrestaurant komt eraan Het gemeentebestuur van Zutendaal en de welzijnsraad zijn gestart met de voorbereidingen om het lang verwachte dorpsrestaurant op poten te zetten. De opening wordt momenteel gepland tegen eind dit jaar of begin volgend jaar. Het is de bedoeling dat je in de beginfase er één keer per maand terecht kan voor een gezellige, goedkope en gezonde maaltijd.

Kom jij ook eten? Om dit project verder vorm te geven, willen we graag een zicht krijgen op het aantal mensen dat we mogen verwachten. Denk jij dat je regelmatig in het dorpsrestaurant zal komen eten? Geef dan even een seintje aan de dienst welzijn. We hopen alvast op een grote opkomst en dus veel reactie. Details en meer praktische informatie over dit project, volgen in een latere editie van de Oosterzon. Interesse? Dienst welzijn, Gudrun Nijs, 089 61 94 52, gudrun.nijs@zutendaal.be.

>>> Bladkorven

De komst van de herfst brengt opruimwerk met zich mee. Ook de gemeentelijke technische dienst is gestart met het plaatsen van bladkorven.

De regeling voor 2013 is de volgende: - Op elk adres waar vorig jaar een bladkorf werd geplaatst, komt nu ook weer een bladkorf. Je hoeft hiervoor niet te bellen of te mailen. Heb wel even geduld want de technische dienst kan niet overal tegelijkertijd zijn. - Inwoners die vorig jaar geen bladkorf aanvroegen en er één wensen, kunnen contact opnemen met de gemeentelijke technische dienst, 089 61 11 53, paola.vanheusden@zutendaal.be of marc.vangeneugden@zutendaal.be. - Er wordt één bladkorf per adres geplaatst. - Wanneer er voldoende bladkorven gevuld zijn, ledigt de technische dienst de bladkorven op regelmatige tijdstippen. Je hoeft hiervoor niet te bellen of te mailen.

>>>

Telefonie, internet, tv: durf vergelijken!

27/11 van 14 tot 19 uur - raadzaal gemeentehuis Je zal het zelf al gemerkt hebben: de maandelijkse rekening voor je telefoon, gsm, televisie en internet neemt een flinke hap uit je budget. De moeite dus om te bekijken of er niet een goedkopere formule voor jou bestaat. Maar die vergelijking is niet makkelijk. De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en de gemeente Zutendaal kunnen je hierbij helpen. Op 27 november kan je van 14 tot 19 uur gratis terecht in de raadzaal van het gemeentehuis bij een medewerker van de FOD Economie. Die zal samen met jou bekijken welke voor jouw specifieke situatie de meest voordelige aanbieding telefonie, internet, digitale televisie is. Je hoeft niet op voorhand in te schrijven. Neem wel een recente factuur mee van je telefonie (vast/gsm), internet en tv. Wie er die dag niet geraakt, kan zelf een simulatie maken op www.bestetarief.be. Meer info? 0800 120 33, durfvergelijkentelecom@economie.fgov.be. oosterzon november 2013 >> 5


n e t e w dom

goe

>>>

Ken of ben jij een sportkampioen 2013? Begin december worden de sportkampioenen van 2013 gehuldigd. Zowel individuele sportbeoefenaars (ook al is men aangesloten bij een club buiten de gemeente, bijvoorbeeld atleten, zwemmers,… of kampioenen in interscholencompetities) als Zutendaalse sportploegen komen in aanmerking. Ook winnaars van grote, belangrijke wedstrijden met een brede uitstraling en prestaties op hoog niveau worden in de schijnwerpers gezet. Bovendien worden alle reekskampioenen, gewestelijke, provinciale, Vlaamse, Belgische en wereldkampioenen gehuldigd. Maak zo snel mogelijk je kampioen(en) kenbaar bij de gemeentelijke sportdienst. Meer info en inschrijving? Dienst Sport, 089 62 94 39, sportdienst@zutendaal.be

Project ‘opstart notenleer én instrument’ Academie Muziek en Theater verlengd De Academie voor Muziek en Theater is de enige Vlaamse academie waarbij jongeren vanaf 8 jaar onmiddellijk met een instrument starten. Dhr. Pascal Smet, minister van onderwijs, evalueerde dit pilootproject positief en verlengde het met één schooljaar. Het loopt nu al storm want er zijn reeds inschrijvingen voor 2014. Omwille van de grote vraag, zijn er enkele voorwaarden om in te schrijven opgesteld: 1) Leerlingen uit de klassen muzische initiatie (7-jarigen) genieten voorrang en komen eerst op de wachtlijst instrument. 2) Nieuwe geïnteresseerden kunnen nu reeds inschrijven via www.academielanaken.be voor volgend schooljaar. De datum van inschrijving bepaalt de plaats op de wachtlijst. 3) De academie streeft een bewuste keuze van het instrument na. Nieuwe leerlingen dienen de opendeurdag van zaterdag 1 februari 2014 tussen 9.30 – 12 uur bij te wonen. Die dag worden immers alle instrumenten/disciplines voorgesteld. Twijfelt je kind dan nog tussen een aantal instrumenten? Geen probleem. Traditiegetrouw organiseert de academie in februari een opendeurmaand. Hierbij worden elke avond 2 à 3 disciplines voorgesteld. Daarenboven bestaat nog de mogelijkheid om proeflessen te volgen. Noteer deze data alvast in je agenda. Meer info vind je binnenkort op de website. Meer info? De academie voor muziek en woord, 089 71 22 10, www.academielanaken.be

oosterzon november 2013 >> 6


>>>

>>>

NIEUW! Boodschappendienst voor senioren (65+) Zin om op dinsdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur boodschappen te doen? Vanaf 5 november organiseert het PWA in samenwerking met het OCMW een boodschappendienst voor senioren.

Hoe gaat het in zijn werk? Op dinsdag tussen 9 en 12 uur wordt je door een PWAmedewerker thuis opgehaald en teruggebracht. Indien gewenst, kan de medewerker je helpen met het dragen van je boodschappen. We rijden elke week naar een grootwarenhuis in de buurt. Op deze manier kan je een grotere hoeveelheid aankopen. Je kan wekelijks of per oproep beroep doen op de boodschappendienst. De dienst kost € 5 per keer. Het aantal inschrijvingen is beperkt! Meer info en inschrijven? PWA Zutendaal, Tiny of Veronique, 089 62 38 67. Of spring gerust binnen tijdens de openingsuren (zie p. 2).

Met afvalarm winkelen win je eigenlijk altijd!

Omdat honger een onrecht is

Elke Vlaming zet gemiddeld meer dan een halve ton afval op straat. Een groot deel daarvan bestaat uit verpakkingen. Door een beetje kritischer boodschappen te doen, kan je het verpakkingsafval flink doen dalen. Minder (verpakkings)afval betekent minder verbranding en minder storten. Waar mogelijk wordt recyclage nagestreefd, maar toch is ook dit niet helemaal onschuldig. Want vergeet niet dat ook daarbij nog altijd milieuhinder ontstaat en heel wat energie verbruikt wordt (alleen al voor het noodzakelijke transport van de selectieve inzameling). Maar niet enkel het milieu, ook je portemonnee heeft baat bij afvalarm winkelen. Wie bewust afvalarm winkelt kan makkelijk tot 30% op zijn kasticket besparen. Wie trouwens zijn winkelkarretje volgens de macht van de gewoonte volstouwt met oververpakte goederen, moet eenmaal thuis zo’n 70 % van het aangekochte gewicht aan verpakkingsafval weggooien. Hoe kan ook jij afvalarm winkelen? Kies voor of gebruik: - geconcentreerde producten; - grootverpakkingen in de plaats van individueel verpakte producten; - navulbare verpakkingen (wasmiddelen, zeep, …); - herlaadbare batterijen; - herbruikbare luiers; - (brood)dozen en drinkbussen; - flessen met statiegeld; - de aankoop van verse producten; - los fruit en groenten; - het gebruik van boodschappenlijstje -… Meer info? Dienst duurzaamheid, Hanne Mengels, hanne.mengels@zutendaal.be

Er is genoeg voedsel en toch is er honger. Nog steeds lijden wereldwijd meer dan 870 miljoen mensen honger. Vooral in het Zuiden, en ironisch genoeg, heel vaak mensen die zelf voedsel produceren (zoals kleine boeren die met een minimum aan middelen kleine lapjes grond bewerken) kampen vaak met dit probleem. Samen met een brede coalitie van ngo’s gaat 11.11.11 twee jaar campagne voeren over het ‘recht op voedsel’. Bezoek de tentoonstelling Dagelijkse Kost van 11.11.11 tijdens de Derde Wereldbeurs van 31 oktober t.e.m. 2 november in het Cultuurcentrum (zie p. 13). Kom zeker ook op 2 november langs, dan wordt er soep geserveerd ten voordele van 11.11.11. Je kan de acties van 11.11.11 ook financieel steunen. In november krijg je een overschrijvingsformulier in de brievenbus. Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar. Meer info? www.11.be

oosterzon november 2013 >> 7


goed >>>

n e t e omw

Herdenkingsplechtigheid wapenstilstand WO I

Naar jaarlijkse traditie herdenkt de Oudstrijdersvereniging VOV Zutendaal, in samenwerking met het gemeentebestuur, op 11 november de Wapenstilstand en het einde van de Eerste Wereldoorlog en de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Vredesmissies in het buitenland.

Programma • 11 uur: Plechtige eucharistieviering, opgeluisterd door het Zutendaals Mannenkoor in O.L.V.-kerk van Zutendaal. • 11.45 uur: Bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden met aansluitend de optocht naar het kerkhof. • 12.30 uur: Bloemenhulde aan het ereperk voor oudstrijders. • 13 uur: Receptie in het Cultuurcentrum, aangeboden door het gemeentebestuur.

>>>

Het Zutendaals dialect beschreven in eerste boekdeel

Na jarenlange opzoekingen is het eerste werk over het Zutendaals dialect klaar. Heemkringlid Jean Menten publiceerde onlangs een eerste boek waarin naast de gebruikelijke onderdelen over grammatica en semantiek ook nog lokale info over het dialect werd opgenomen. In de volgende delen zal de woordenschat behandeld worden. Alle boeken samen zullen een globaal overzicht over het Zutendaals dialect geven. Hiermee wil Jean Menten voorkomen dat het Zutendaals dialect binnen enkele jaren volledig verdwijnt. Deze publicatie telt 170 bladzijden en kost € 12 voor inwoners van Zutendaal. Meer info? Dienst toerisme (erfgoed), 089 25 50 60 of toerisme@lieteberg.be.

Luisteren naar literatuur, kan dat?

Ja, dat kan. Op plekken die daarvoor speciaal geschikt zijn? Ja, dat kan. In Zutendaal? Ja, in Zutendaal. En dat er dan gezorgd is voor aangename, goede stemmen en een glaasje en allerlei verrassends? Ja, dat kan in Zutendaal op drie vrijdagavonden, telkens op een aparte plek, rond een thema of een boek met goede stemmen en verrassende aangenaamheden die het luisteren nog prettiger maken. Vrijdag 13 december 2013 Zutendaalse sagen en vertelsels, bijeengebracht door wijlen pastoor Theo Vandebeeck. Luisterplek: Pastorie Zutendaal Vrijdag 28 maart 2014 Schaduwkind (P. F. Thomése). Over het verlies van een kind. Luisterplek: nog te bepalen Vrijdag 13 juni 2014 Reisliteratuur Luisterplek: caravan

oosterzon november 2013 >> 8

(Noteer deze data nu reeds in je agenda!)


r e z j i w s ndheid

gezo

Opvoedingstip Huisdieren

Vroeg of laat kan je deze vraag verwachten: “Mama, papa, mag ik een huisdier?” Hou bij je beslissing alvast volgende zaken in het achterhoofd. Huisdieren en kinderen, het heeft zijn voordelen…: Kinderen en dieren kunnen fantastische vrienden worden. Verder kan een huisdier je kind respect en inlevingsvermogen bijbrengen. Wanneer de kinderen meehelpen met de verzorging van het dier, kan dat ook hun zelfvertrouwen bevorderen. … maar ook zijn nadelen: Een huisdier heeft niet enkel leuke gevolgen voor je gezin. Je kind zal bijvoorbeeld moeten leren omgaan met verdriet als je huisdier wegloopt of overlijdt. Het kan zich ook zorgen maken als het dier ziek is of zelfs teleurgesteld zijn als het niet helemaal is zoals verwacht. Houd ook rekening met de kostprijs van een huisdier, wat met vakanties, eventuele allergieën,… Welk dier kiezen we? Hou bij de keuze van een huisdier rekening met verschillende zaken. Welk dier past in het gezin? Is er voldoende plaats in huis? Hoeveel tijd hebben we om het dier te verzorgen. Maak goede afspraken. De meeste kinderen zullen beloven het dier te verzorgen. De kans is echter groot dat je hen aan die belofte zult moeten houden. Laat kleine kinderen meehelpen. Naarmate kinderen ouder worden, kunnen ze meer verantwoordelijkheid dragen. Zie je dit allemaal niet zitten, is het als ouder je goed recht om ‘neen’ te zeggen. Een huisdier is immers geen speelgoed. Meer info? Opvoedingswinkel Zutendaal (OCMWSociaal Huis), Marc Janssens, 0488 58 23 77 of 089 36 79 40.

Zo ziek als een hond? Liever niet. Sinds 2002 startte de gemeente Zutendaal samen met organisator en begeleider Guido Beernaert met het initiatief van de gezondheidswandelingen. De bedoeling hiervan is om inwoners te stimuleren om te bewegen. Maar ook het sociaal contact bij deze wandelingen is er belangrijk. Men spreekt immers af in groep en komt zo makkelijker buiten, in alle seizoenen. De gezondheidswandelingen zijn begeleide wandelingen in groep. Telkens wordt er zo’n dertigtal minuten gestapt. Men wandelt op eigen tempo een kwartiertje heen en een kwartiertje terug, meestal op een vastgelegd parcours. De wandelingen zijn helemaal gratis. Iedereen is welkom en inschrijven vooraf is niet nodig. Iedereen is ook verzekerd. Voor de wandeling doe je enkele oefeningen om op te warmen en nadien leer je om goed te stretchen. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, gudrun.nijs@telenet.be, www.limburg.be/gezondheidswandelingen

Laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep. Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer 1 op 10 mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is dan de enige manier om je tegen griep te beschermen. Griepvaccinatie: voor wie belangrijk? * mensen met chronische gezondheidsproblemen * 65-plussers * zwangere vrouwen * Personen die in nauw contact leven met mensen uit risicogroepen of als je beroepshalve voor risicogroepen zorgt. * Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek dit met je huisarts. Enkele praktische tips. * De beste periode om je te laten vaccineren is vanaf begin oktober tot half november en biedt bescherming vanaf 2 weken na de vaccinatie. * Het vaccin dient bewaard te worden in de koelkast. * Ga naar je huisarts om je te laten vaccineren. oosterzon november 2013 >> 9


ke j i l e t n e geme en eit t i v i t c a ‘Energiezuinig sanitair Oosterse sensatie >>> Infoavond >>> water verwarmen’ Ma 28/10 om 19.30 uur - Cultuurcafé Cultuurcentrum Wist je dat 12% van je energierekening naar de verwarming van je sanitair water gaat? Het loont dus zeker de moeite om er energiezuinig mee om te gaan. Om je op weg te helpen, organiseert de provincie Limburg samen met Infrax, Dubolimburg en de gemeente een infoavond onder het motto ‘Warm Limburg’. De plaatsen voor deze infoavond zijn beperkt. Inschrijven is verplicht, de deelname is gratis. Meer info en inschrijven? Dienst duurzaamheid, Hanne Mengels, 089 62 94 49 of www.warmlimburg.be.

Wo 20/11 om 20 uur Parochiecentrum Zutendaal

Via onze zintuigen maken we een reis door de culinaire Indiaanse cultuur met gastvrouw Gogi. We proeven, ruiken en voelen de rijke smaken uit de Indische keuken. Je hebt ongetwijfeld al gehoord van tandoori masala of curry’s? Maar ook de lekkere zoete lassie staat op het menu. Twijfel niet en laat je meevoeren op de hot en spicy way! Het aantal inschrijvingen is beperkt. Inschrijven kan tot en met 15 november. Prijs: € 15 Meer info en inschrijven? Dienst ontwikkelingssamenwerking i.s.m. Oxfam wereldwinkel Zutendaal, Suzanne Martens, 089 61 9433, suzanne.martens@zutendaal.be

Start 2 mountainbike

Start 2 swim

De gemeentelijke sportdienst start een lessenreeks mountainbike op in samenwerking met Bloso en wielerclub Ons genoegen uit Zutendaal. Dit nieuwe project wil de mountainbikesport, de mountainbikeroutes en -netwerken promoten. Een ervaren lesgever geeft vijf lesmomenten (4 lessen en toertocht als afsluiter).

Kan je reeds 25 m zwemmen maar wil je je uithoudingsvermogen en zwemstijl verbeteren? Volgens hetzelfde principe als de gekende start 2 run kan je in 10 weken stap voor stap groeien van 25 m naar 250 m of van 100 m naar 1000 m.

Vanaf za 9/11

Wie? De beginnende mountainbiker, zonder of met beperkte ervaring. Ook gezinnen zijn welkom (kinderen vanaf 12 jaar). Wanneer? Elke zaterdag op 9, 16, 23 en 30/11 van 10 tot 12 uur. Toertocht (in organisatie van wielerclub Ons genoegen) op zondag 8/12. Waar? Sporthal De Blookberg. Prijs? € 15 (5 lessen), inclusief verzekering, huur van fiets wordt apart verrekend. Fietshelmen worden ter beschikking gesteld door Bloso.

Vanaf wo 6/11

Wie? Iedereen die graag zijn zwemconditie wil verbeteren. Wanneer? Op woensdag en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur. De eerste les vindt plaats op 6/11. Waar? Narvik zwembad Mooi Zutendaal. Prijs? € 30 voor een 10-beurtenkaart (contant te betalen voor de eerste les). Alle deelnemers zijn verzekerd. Aansluiten kan altijd via het zwembad.

AquaMove Vanaf ma 4/11

Klaar om aan je conditie te werken op de zalige beat van de muziek? Dan is AquaMove zeker iets voor jou! Wie? Iedereen van 18 tot 55 jaar (kunnen zwemmen is niet vereist). Wanneer? Elke maandag van 19 tot 19.45 en van 20 tot 20.45 uur. De eerste les vindt plaats op 4 november. Waar? Narvik zwembad Mooi Zutendaal. Prijs? € 5 per les, € 40 voor een 10-beurtenkaart (contant te betalen voor de eerste les). Alle deelnemers zijn verzekerd.

Inschrijven voor start 2 mountainebike, start 2 swim en Aquamove?

Geef je gegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) door aan de gemeentelijke sportdienst: sportdienst@zutendaal.be, 089 62 94 39 - 089 62 94 52 oosterzon november 2013 >> 10


Dag van de Wetenschap Zondag 24 november van 10 tot 17 uur Dit jaar wordt voor de derde keer de Dag van de Wetenschap georganiseerd. Bezoekerscentrum Lieteberg doet ook mee en zet dit keer de technische kant van het bijen houden in de kijker.

>>>

Lieteberg als expertisecentrum bijenteelt

Honingbijen hebben sterk te lijden onder de gevolgen onze geïndustrialiseerde maatschappij. Imkers en onderzoeksinstellingen werken al geruime tijd samen om bijenrassen te versterken door middel van selectie. Deze selectie wordt op de klassieke manier, door kruisingen, doorgevoerd maar tegelijkertijd zet men ook in op kunstmatige inseminatie (KI). Lieteberg wil zich als expertisecentrum bijenteelt profileren en stapte mee in een Limburgs KI-programma. In samenwerking met de imkersbonden van Limburg en met andere onderzoeksinstellingen werkt Lieteberg mee aan een selectieprogramma op Europees niveau en worden mensen opgeleid om de juiste technieken toe te passen.

Programma

Op 24 november, de Dag van de Wetenschap 2013. De Lieteberg laat je kennismaken met de techniek van kunstmatige inseminatie bij bijen en met de problematiek van honingbijen. Van 10 tot 17 uur kan je met eigen ogen zien hoe KI wordt uitgevoerd en welke de problemen zijn in de huidige imkerij. Tegelijk is het insectenmuseum Entomopolis gratis toegankelijk. Daar kan je ook een kijkje achter de schermen nemen. Onze vrijwilligers en medewerkers nemen je graag mee in de wondere wereld van de insectenkweek.

Zo 3/11 Workshopdag in Bezoekerscentrum Lieteberg Indiaanse Workshop om 13.30 uur

Frank ‘Running Wolf’ Opdekamp geeft een workshop rond Noordamerikaanse Indianen. In deze workshop stap je terug in deze spirituele wereld en maken we kennis met de insecten, zoals de libelle, die hierin rondwaarden. Iedere deelnemer krijgt een Indiaanse naam, verbonden aan een insect. Running Wolf bespreekt een aantal originele muziekinstrumenten, leert je een indianendans sluit af met een spannend verhaal. Prijs? € 5/persoon (inclusief toegangsticket voor insectenmuseum Entomopolis). Reserveren is verplicht.

Workshop over de bloemetjes en de bijtjes

om 15 uur

We komen bijen tekort! Deze wezentjes die essentieel zijn voor het goede verloop in de natuur, worden bedreigd. Maar, er is goed nieuws! Wij kunnen hier iets aan doen. Op een simpele manier huizen bouwen maar ook de juiste bloemen zaaien die ook nog eens goed zijn voor onze gezondheid. Reserveer dus snel deze workshop met proevertjes van honing en zoete versnaperingen van het beste uit de natuur. Deze boeiende lezing is een samenwerking tussen Lieteberg en Creosa. Prijs: € 7/persoon (inclusief toegangsticket Entomopolis en als extraatje een zakje zaaigoed om bijen en vlinders aan te trekken). Reserveren verplicht (max. 80 pers.). Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

oosterzon november 2013 >> 11


Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur De bib is gesloten op 1 en 2 november en op vrijdag 15 november 2013.

Thema in de kijker: Herfstkriebels Zodra de zomer voorbij is trekken we allemaal weer naar binnen. We zijn vaker in ons huis, tijd dus om het klaar te maken voor de herfst en er een warm en gezellig plekje van te maken. We hoeven hiervoor geen grote inspanningen te leveren. Door kleine dingen kunnen we toch wat gezelligheid creëren bijvoorbeeld met sfeervolle lampjes, leuke kussens, enkele kaarsen,… Of ga met de kinderen op de creatieve toer en knutsel met materialen uit het bos of de eigen tuin een bloemstukje of een herfstslinger. Nog meer inspiratie kan je vinden in de bib, interieurboeken, bloemschikken, interieurtijdschriften, …

Bibliotheekweek 2013 Op zaterdag 12 oktober, tijdens de verwendag, werden de winnaars van onze fotowedstrijd bekendgemaakt. Proficiat aan Sonia Linmans, Rune Indestege en Ine Martens. Het volledige verslag vind je bij de terugblik op p. 19.

Tip van de bib: sprinters Elke dag ontmoeten we in de bibliotheek leners die ons aanbod sprinters nog niet kennen. Sprinters zijn boeken met actualiteitswaarde of de bestsellers van het moment. Een week na het verschijnen van de boeken in de winkel worden deze boeken op woensdag kant en klaar afgeleverd in de bibliotheek. Deze sprinters (herkenbaar aan de oranje sticker) worden uitgeleend voor 21 dagen, maar kunnen niet verlengd of gereserveerd worden.

Onderstaande titels worden verwacht in de herfst 2013: • Bad boy - Abdelkader Benali • Vergeet mij niet - Anja Feliers • Dansen op lucht - Nora Roberts • De bruidskist - Kate Mosse • Debet - Saskia Noort

• Iedereen kan bakken - Sofie Dumont • De huwelijksdeal - Jennifer Probst • Homeland: Carries vlucht - Andrew Kaplan • Kerf - Marc Raabe • De man van je leven - Arthur Japin • Brandschoon - Sophie Hannah


l

a a d n e in Zut Cultureel Allerheiligenweekend 1/11, 2/11 en 3/11 Tentoonstelling letterkapper Jef Geusens

e van d EIT? ditie r e IT e b IV e m T d EN AC de volgen voor 7 nove eit IG D N O ivit ent in AANK ctiviteit in je act en. a evenem verschijnt er d je w n u f a o e J itinvla a’s en n? Ge ank.be! Zo .u o z w r e w t tab Oos op w gend w.uitda r ook rukte a op ww el hier, maa itale en ged ig nk niet e an andere d ndaal.be. v je te l u a t ww.z be, n vind jk op w iviteite t li c r a u u e t na end rugker lijks te site. e k e w b Ook de op onze we nu f a n a v

67ste Sint-Hubertusfeesten Zo 03/11 Zegening paarden, meute en woud, hubertusrit voor ruiters en menners, Sint-Hubertusmarkt, wandeltocht. Zaal Posthalt Wiemesmeer vanaf 8 uur. Cultuurcentrum van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Prijs: gratis Meer info? vtbKultuur, chris.remans@scarlet.be

Boekenbeurs

Tentoonstelling en verkoop boeken voor alle leeftijden en alle genres cultuurcentrum van 10 tot 18 uur. Prijs: gratis. Meer info? Davidsfonds Zutendaal, narde.maesen@skynet.be

Derdewereldbeurs (zie ook p. 7)

Tentoonstelling 11.11.11., geschenkbeurs Oxfam Wereldwinkel, Wereldcafé met fairtrade dranken. Cultuurcentrum van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Meer info? Dienst ontwikkelingssamenwerking, suzanne.martens@zutendaal.be

Za 2 & zo 3/11

Gewestelijke vogeltentoonstelling

Zaal Avdâq op 2/11 van 19 tot 21 uur en op 3/11 van 8 tot 20 uur. Op zo 3/11 ook vogelverkoop tussen 8 en 12 uur. Meer info? Vogelkundige Kring De Kneuter Zutendaal, Marcel Thijs, 089 61 19 90, kneuter@telenet.be.

Programma 8 uur Eucharistieviering voor de jagers in de Sint-Jozefskerk, opgeluisterd door de koninklijke jachthoorngroep De Gezellen van Sint-Hubertus. 10 uur Sint-Hubertusviering in de Sint-Jozefskerk, opgeluisterd door De Gezellen. 11 uur Zegening van de paarden, de meute en het woud op het terrein van de voetbalvereniging Wiemesmeer, opgeluisterd door het zangkoor Berk en Brem en De Gezellen. 12 uur Sint-Hubertusrit voor ruiters en menners. Een rit van ongeveer 20 km met een stop (met soep en een drankje) aan het Sint-Hubertuskapelletje. De rit voert door bossen die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Vertrek is aan de zegening. Inschrijven is niet nodig. 12 uur Vertrek Sint-Hubertuswandeling (12 km) met halfweg een pauze (met tas soep en drankje) aan het Sint-Hubertuskapelletje. Vertrek is aan de zegening. Inschrijven is niet nodig. 13 uur Opening Sint-Hubertusmarkt op het jachthoornplein in Wiemesmeer. Geniet van lekker eten en drinken zoals varken aan het spit. Kinderen kunnen knutselen, boetseren of tekenen. In de jachtsimulator kun je het wild observeren en je schutterstalenten ontplooien. Meer info? Sint-Hubertuscomité, www.sinthubertusfeesten.be oosterzon november 2013 >> 13


Zo 3/11

l a a d n in Zute

Workshopdag

Bezoekerscentrum Lieteberg (zie p. 11) Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60

Ma 4, 18 & 25/11

Samenkomst handwerken hobbyclub

Cultuurcafé Cultuurcentrum van 19.30 tot 20 uur. Prijs: € 0,5 Meer info? Hobbyclub “Wij leren van elkaar”, noella.kerkhofs@scarlet.be, 089 61 30 80

Za 9 en zo 10/11

Restaurantdagen K Zutendaal VV

Kantine ZVV Meer info en inschrijven? Bestuursleden, 089 61 37 52 of 0499 45 87 25, zutendaalvv@pandora.be, www.zvv.be

Di 5/11

Bezoek Marcienne

Vertrek Vijverplein om 14 uur. Inschrijven voor 31/10. Prijs: € 5,5 voor de bus (koffie en broodjes inbegrepen) Meer info? Okra, Tonny Bijnens – Wils, 089 71 61 07

Zo 10/11

Natuurexploratie: Oude Weerd in Rekem

Di 5 & 26/11

Bordspellenavond

Herberg ’t Dorp om 19 uur Meer info? Boardgaming Inc. boardgaminginc@gmail.com, www.boardgaminginc.be

Vertrek Gemeenteplein om 14 uur. Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, Guido Neven, ghaenraets@gmail.com

Kiennamiddag

Parochiecentrum om 14 uur. Meer info? Ziekenzorg Zutendaal, paolavanheusden@telenet.be

Wo 6/11

Bedrijfsbezoek: Fremach Diepenbeek

Ma 11/11

Vertrek Vijverplein om 13.30 uur. Prijs: € 2 (voor het goede doel). Max. 25 deelnemers. Meer info en inschrijven? VtbKultuur en Davidsfonds Zutendaal, chris.remans@scarlet.be, 089 61 13 11 of Nardé Maesen, 089 61 10 65.

Start viering aan de O.-L.-Vrouwekerk om 11 uur (zie p. 8).

Do 7/11

Ditmaal géén oorlogsverhalen, wel allerlei onheil... Kerk Wiemesmeer om 14 uur. Meer info? vtbKultuur i.s.m. VWB, chris.remans@scarlet.be

Parochiecentrum Zutendaal om 13 uur. Inschrijven voor 4/11. Meer info? Vereniging voor alleenstaanden Zutendaal, 089 61 10 82, 0485 45 27 23

Do 14/11

Bezoek thuiszorgwinkel te Hasselt ‘Blijf zolang mogelijk in uw eigen huis wonen’

Vr 8/11

Theatervoorstelling De Emigranten (Slawomir Mrozek) door het TKT

Cultuurcentrum Zutendaal om 20 uur. Het TKT (Thema Kamer Theater) brengt een beklijvende opvoering van “De Emigranten”, in een regie van Marc Baerts en met acteurs Frans Novak en Stefan Niemierowski (regisseur van o.a. verschillende stukken van Theater Edja.) Prijs: € 10, leden vtbKultuur, VWB, VAB en Davidsfonds: € 8, kaarten in

voorverkoop: € 8 Meer info? Vtbkultuur, 089 61 13 11, chris.remans@scarlet.be, 089 61 10 55, Nardé Maesen, narde.maesen@skynet.be oosterzon november 2013 >> 14

Herdenkingsplechtigheid Wapenstilstand WO I

Themawandeling: Oorlog en ander onheil in Zutendaal (deel 5)

Workshop stoofpotjes en ovenschotels maken

Leer bijvoorbeeld een hartige chili con carne of moussaka, een lamsstoofpotje met winterse groenten of een ontbijtbroodschoteltje met kaas maken. Parochiecentrum van 19.30 tot 22.30 uur. Meer info? KVLV, 089 61 35 03, anita.nijssens@telenet.be, www.kvlv.be

Za 16/11

Bezoek aan Munsterbilzen (o.a. het Medisch Centrum Sint-Jozef)

Samenkomst aan de hoofdingang van het Medisch Centrum, Abdijstraat 2, Munsterbilzen om 9.30 uur. Namiddagprogramma met lichte lunch mogelijk. Inschrijven voor 8/11 (max. 15 deelnemers). Prijs: Voormiddag: € 5, hele dag: € 13 Meer info? VtbKultuur, chris.remans@scarlet.be, 089 61 13 11


Zo 17/11

Vr 22, za 23, zo 24, vr 29, za 30/11 en zo 1/12

Bekende schlagers in verschillende talen onder leiding van dirigitent Paul Timmers. Zaal Avdâq van 14.30 tot 17.30 uur. Prijs: € 7 voorverkoop - € 8 kassa - kinderen gratis Meer info? Berk en Brem - alice.wijnen@telenet.be

‘t Bemmelke presenteert een dolle klucht. ‘t Bemmelke viert zijn 35-jarig bestaan met een geweldige voorstelling! Cultuurcentrum telkens om 20 uur. Voor iedere leeftijd. Prijs: voorverkoop: € 9, leden: € 8. Meer info? ’t Bemmelke, 089 61 10 55

Concert Gemengd Zangkoor Berk en Brem

Zo 17/11

Pastadag ‘Come a Casa’

Parochiecentrum Zutendaal van 12 tot 20 uur. Meer info? VKSJ Zutendaal, marthe_bijnens@hotmail.com

Zweminstuif Hengelhoef

Voorstelling theater ‘t Bemmelke

Zo 24/11

Dag van de Wetenschap

Bezoekerscentrum Lieteberg van 10 tot 17 uur (zie p. 11) Mer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60.

Subtropisch zwembad Hengelhoef van 10 tot 12 uur. Prijs: tot 12 jaar: € 4 , volwassenen: € 5, kinderen < 2: gratis. Meer info en inschrijven? Gezinsbond, danny.frederix@gezinsbond.be of bij Frederik Vanhaeren, 089 61 53 57.

Wandeling De Teut

Wo 20/11

Wo 27/11

Een mooie wandeling door het natuurreservaat De Teut in Zonhoven. Vetrek Vijverplein om 13.30 uur. Meer info? VWB Zutendaal, chris.remans@scarlet.be

Oosterse sensatie (zie ook p. 10)

Infodag telefonie, internet, tv: durf vergelijken!

Parochiecentrum van 20 tot 23 uur. Meer info? Parochiecentrum, 089 62 94 33, suzanne.martens@zutendaal.be, www.weekvandesmaak.be

Raadzaal gemeentehuis van 14 tot 19 uur (zie p. 5). Meer info? Bart Heleven, 089 62 94 38

Vr 22/11

Vr 29/11

De jaarlijkse schoolfuif wordt in een nieuw jasje gestoken. Zaal Posthalt Wiemesmeer van 19 tot 1 uur. Prijs: voorverkoop: € 10 (foods inbegrepen), kassa: € 12. Meer info? Vrije basisschool de StapSteen, www.destapsteenwiemesmeer.be

Parochiecentrum, Schoolstraat 2 om 19.30 uur. Meer info? VBS De Parel, www.vbszutendaal.be

Afterworkparty

Kienavond VBS De Parel

Gezellig samenzijn

Kelder Parochiecentrum om 13.30 uur. Meer info? Vereniging voor alleenstaanden, Lambert of Martha, 089 61 10 82 of 0485 45 27 23

in Zutendaal oosterzon november 2013 >> 15


T e r u g lik kilb

b g u r e T

1379 bezoekers voor eerste editie ecocultureel evenement Lekker Lokaal!

Op zondag 29 september vond op bioboerderij ‘t Gebroek de eerste editie plaats van Lekker Lokaal. Maar liefst 1379 bezoekers kwamen een kijkje nemen op dit ecocultureel evenement. Bezoekers konden proeven en genieten van heerlijke lokale en biologische streekproducten op de streekproductenmarkt of snuisteren tussen zelfgemaakte spulletjes en leuke hebbedingetjes op de ambachtenmarkt. Om 10 uur werd het evenement officieel geopend met behulp van een artistieke oogstboom. Daarna was het tijd voor allerlei leuke activiteiten. Kinderen konden deelnemen aan één van de workshops zoals een bijenhotel knutselen of meedoen met de authentieke boerderijspelen. Ook het terras met de boekweitkoeken was erg in trek. De demonstratie van de schapendrijver kreeg veel belangstelling van de aanwezigen. De folkgroep Snakes in Exile sloot de dag af moet leuke deuntjes. Er was voor iedereen wat wils. Het authentieke karakter van dit evenement in combinatie met het mooie weer zorgden voor een erg geslaagde eerste editie met een onverwacht bezoekersaantal. Op naar de volgende editie!

oosterzon november 2013 >> 16


Opening technische dienst

Op zaterdag 5 oktober zette de gemeentelijke technische dienst de deuren open voor alle inwoners. Tussen 10 en 13 uur kon je er een kijkje komen nemen in het nieuwe gebouw met kantoor- en magazijnruimte. De kijklustige bezoekers konden rondkijken in de kleurrijke bureaus, sanitaire ruimtes, vergaderlokalen,… en intussen genieten van een drankje. De foto’s tonen alvast het geslaagde eindresultaat.

Sporteldag 2013

Op 24 september vond in Zutendaal de vijfde editie van de Sporteldag plaats. Maar liefst 70 vijftigplussers, waarvan heel wat trouwe deelnemers, waren van de partij. De dag begon met een gezamenlijke gezondheidswandeling. Daarna konden de deelnemers een aantal nieuwe sportactiviteiten zoals drums alive, tai-chi met waaier en curling uittesten. Maar ook de traditionele sporten zoals fietsen, petanque, handboogschieten, volksspelen en wandelen,… hadden succes. Het Bloso-team Hasselt was eveneens aanwezig en testte de fysieke fitheid van de deelnemers. De dag werd gezellig afgesloten met koffie en taart. Ludo’s Animatie zorgde bovendien voor een humoristische noot met moppen, meezingers, goocheltrucs.

Bijna 500 azalea’s verkocht in Zutendaal

Het negentiende Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker was een succes. In Zutendaal werden er in het weekend van 13 & 14 september 2013 bijna 500 azalea’s verkocht. Dat is goed voor een bedrag van € 2.917. Langs deze weg wil het gemeentebestuur alle vrijwilligers en alle mensen die deze actie gesteund hebben bedanken.

oosterzon november 2013 >> 17


Preventieproject borst- en baarmoederhalskanker Graag zien is laten kijken’ Samen met de welzijnsraad organiseerde de dienst welzijn van 3 tot 13 oktober het project ‘Graag zien is laten kijken’ in Zutendaal. Via verschillende workshops en een interactieve tentoonstelling kregen de meer 150 deelneemsters een preventieve boodschap mee over borst- en baarmoederhalskanker. Het project werd op een gezellige wijze afgesloten in het Cultuurcentrum met de film ‘Love is all you need’, een glaasje bubbels en het verloten van leuke verwenpakketjes.

Scholenveldloop

Op zondag 6 oktober vond de jubileumeditie van de scholenveldloop plaats. Het was de 25ste keer dat dit evenement georganiseerd werd. Maar liefst 250 kinderen gaven het beste van zichzelf. Ook de supporters genoten van de topprestaties en een mooie nazomerdag. Kortom, een zeer geslaagde editie!

oosterzon november 2013 >> 18


Verwendag bibliotheek

Op zaterdag 12 oktober werden de bibliotheekbezoekers extra in de watten gelegd tijdens de verwendag in de bib. Meer dan 100 bezoekers genoten die dag van koffie en ontbijt in een extra gezellig decor. Het thema van de bibweek was dit jaar immers gezelligheid en huiselijkheid. De bib werd met een salonnetje en een kinderhoekje ingericht en hier en daar kwam er een extra plekje om rustig even te lezen. Ook de winnaars van de fotowedstrijd met als thema ‘Waar lees jij het liefst een boek’ werden bekendgemaakt. Proficiat aan Sonia Linmans, Rune Indestege en Ine Martens. Alle kinderen die in de zomervakantie geluisterd en geknutseld hebben in de bib kregen die dag een leuke verrassing voor hun bijdrage tot een geslaagde zomerse knutselactiviteit. Deze activiteit kon enkel dankzij onze bibvrijwilligers, ook voor hen een dikke proficiat.

Trage Post Tijdens een stille wandeling op zondag 13 oktober las Luc Vanhelmont inspirerende teksten die de deelnemende wandelaars zin deden krijgen in het schrijven van een brief naar de toekomst. In het kader van de actie Trage Post vond na de wandeling een schrijfsessie plaats in bioboerderij ‘t Gebroek.

Infodag nieuwe inwoners

Op zondag 13 oktober vond er een infodag voor de nieuwe inwoners van Zutendaal plaats. Na het onthaal met rondleiding en filmpje op het gemeentehuis, trokken de 42 Zutendalenaren per bus door de gemeente om een kijkje te nemen op de belangrijkste bezienswaardigheden.

oosterzon november 2013 >> 19


r e z j i w uweg

Milie

ember 19 nov er n e ) 5 sticker emb sdag Dat en: din 12 en 26 nov ber lakken k p k n a e z il t u novem ij Limburg.ne insdag e huisv b dag 27 iners: d ng grijz Ophali groene conta arton: woens r (aanmelden k e g b n e in m r e ig nov Led papie erdag 7 ng oud Ophali phaling: dond ilo Grofvu ouden

e onth a om t

Het gemeentelijk containerpark zal gesloten zijn op vrijdag 1, zaterdag 2 en vrijdag 15 november.

>>>

Grofvuilophaling

>>>

Vergrootglas op grofvuil

>>>

Stoken

>>>

Glascontainers verplaatst

>>>

Iedere eerste donderdag van de maand wordt in Zutendaal grofvuil opgehaald bij de inwoners die zich aangemeld hebben bij Limburg.net. Dat aanmelden moet minstens één week voor de voorziene datum gebeuren op het gratis nummer 0800 90 720 of via de website van Limburg.net (www.limburg.net). Een grofvuilophaling aan huis kost € 10. De betaling gebeurt via de aankoop van een sticker op het gemeentehuis bij de dienst vrije tijd. De sticker dient op het grofvuil geplakt te worden.

Grofvuil is alle niet-recycleerbaar en niet-herbruikbaar afval dat niet in de huisvuilzak past omdat het te groot of te zwaar is. Voorbeelden hiervan zijn matrassen, salons, matten en tapijten, glaswol,…. Grofvuil kan naar het containerpark gebracht worden. Dat kost € 0,15 per kilo. Grofvuil wordt ook éénmaal per maand aan huis opgehaald. Op de eerste donderdag van de maand passeert de ophaalwagen bij de inwoners die zich bij Limburg.net aangemeld hebben en een sticker op het grofvuil aangebracht hebben. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, oude metalen, bouwpuin, houtafval en afval in zakken (kan in de huisvuilzak) horen niet bij het grofvuil.

De herfst heeft zijn intrede gedaan. Dit wil ook zeggen dat het stilaan kouder wordt en we onze verwarming weer in gebruik genomen hebben. Of je je nu verwarmt met hout, steenkool, gas, stookolie, pellets of nog een andere warmtebron, steeds gelden een aantal principes die je liefst volgt voor je eigen bestwil maar ook die van je buren. Vier dingen zijn essentieel: de brandstof, het type kachel of haard, de schoorsteen en de manier waarop je in de prakrijk stookt. Hoe beter je dat doet, hoe vollediger de verbranding en hoe minder ongezonde stoffen er in je woning en de buitenlucht belanden. Deze stoffen kunnen nadelig zijn voor je gezondheid en die van je buren. Bovendien bespaar je de omwonenden zo heel wat geur- en roethinder. Stook daarom uitsluitend met droog en onbehandeld hout. Kies voor een kachel met een aangepast vermogen. Zorg voor een voldoende hoge en schone schoorsteen die goed trekt. Hou de rook en de vlammen in de gaten. Stook zeker nooit afval op, ook niet in een allesbrander!

De glascontainers uit de Maastrichterstraat zijn verhuisd naar hun vorig stekje. Ze staan dus weer aan het schooltje in de Eikenstraat.

Plant eens een boom of een klein landschapselement

November is de ideale maand om bomen en struiken te planten. Misschien hou je van bloesems en van een lekkere, verse appel. Een hoogstammige fruitboom is dan dé oplossing. Wil je vogels in je tuin? Plant streekeigen, bessendragende struiken. Wat denk je van een bijvriendelijke boom, zoals een linde. Of wil je je kleinkind iets blijvends nalaten? Kies dan voor een eik of een beuk. Je haalt de natuur in je tuin en je doet iets voor je leefomgeving en je nabestaanden.

oosterzon november 2013 >> 20

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon november 2013  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie november 2013

Oosterzon november 2013  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie november 2013

Advertisement